Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 247 din 20 iulie 2022  pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind  documentele de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora, precum şi în domeniul străinilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 247 din 20 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind documentele de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor de familie ai acestora, precum şi în domeniul străinilor

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 746 din 25 iulie 2022
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 2 noiembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 29^1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Interzicerea intrării pe teritoriul României nu se poate dispune împotriva cetăţenilor Uniunii Europene sau a membrilor de familie ai acestora care se află pe teritoriul României."

    2. La articolul 40, alineatul (2) se abrogă.
    3. Articolul 41^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 41^1
    (1) Datele biometrice incluse în cărţile de rezidenţă şi în cărţile de rezidenţă permanentă sunt imaginea facială şi impresiunea digitală a două degete.
    (2) Imaginile impresiunilor digitale se colectează numai cu acordul expres al solicitantului cărţii de rezidenţă, respectiv al cărţii de rezidenţă permanentă sau, în cazul minorilor şi al incapabililor, numai cu acordul expres al părinţilor sau, după caz, al părintelui care exercită autoritatea părintească ori al reprezentantului legal.
    (3) De la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale sunt exceptaţi minorii sub vârsta de 12 ani şi persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă.
    (4) Procedura preluării imaginii faciale şi a impresiunilor digitale se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (5) Datele biometrice prevăzute la alin. (1) sunt folosite numai în scopul prevăzut la art. 10 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/1.157 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind consolidarea securităţii cărţilor de identitate ale cetăţenilor Uniunii şi a documentelor de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii şi membrilor de familie ai acestora care îşi exercită dreptul la liberă circulaţie."

    4. Articolul 41^2 se abrogă.
    5. Articolul 41^3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 41^3
    (1) Datele biometrice se stochează în mediul de stocare electronică al cărţilor de rezidenţă, respectiv al cărţilor de rezidenţă permanentă, în baza de date a Sistemului Naţional de Evidenţă a Străinilor, precum şi în bazele de date de producţie constituite şi gestionate de Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice, în vederea personalizării acestora.
    (2) După personalizarea cărţilor de rezidenţă, respectiv a cărţilor de rezidenţă permanentă şi transmiterea acestora la Inspectoratul General pentru Imigrări, elementele biometrice de identificare şi orice alte date cu caracter personal stocate în bazele de date de producţie se şterg prin procedură automată şi ireversibilă.
    (3) Impresiunile digitale stocate în baza de date a Sistemului Naţional de Evidenţă a Străinilor se şterg prin procedură automată imediat după ridicarea cărţilor de rezidenţă, respectiv a cărţilor de rezidenţă permanentă, iar dacă nu au fost ridicate la data programată pentru eliberarea acestora, cel târziu la împlinirea unui termen de 90 de zile de la această dată."

    6. Articolul 41^4 se abrogă.


    ART. II
    Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea sistemului informatic de emitere şi punere în circulaţie a documentelor electronice de identitate şi rezidenţă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ORDONANŢĂ
    privind unele măsuri pentru operaţionalizarea sistemului informatic de emitere şi punere în circulaţie a documentelor electronice de identitate"

    2. Articolul 1 se abrogă.
    3. La articolul 8, alineatele (1), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Producerea cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate simple, a cărţilor de identitate provizorii şi a dovezilor de reşedinţă se realizează, centralizat, de către Imprimeria Naţională.
    ................................................................................................
    (4) Ministerul Afacerilor Interne, prin D.E.P.A.B.D., asigură coordonarea din punct de vedere tehnic şi metodologic a structurilor aflate în subordine/coordonare, potrivit legii, pentru toate activităţile referitoare la punerea în circulaţie a cărţii electronice de identitate, a cărţii de identitate simple, a cărţii de identitate provizorii şi a dovezii de reşedinţă.
    (5) Imprimeria Naţională asigură distribuirea la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor a cărţilor electronice de identitate şi a cărţilor de identitate simple, în vederea eliberării către solicitanţi, în condiţiile stabilite prin protocoale încheiate cu D.E.P.A.B.D."

    4. La articolul 8^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8^1
    (1) Imprimeria Naţională este abilitată să achiziţioneze şi să pună la dispoziţia D.E.P.A.B.D., a structurilor din subordinea/coordonarea acesteia, a celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne responsabile, precum şi a Ministerului Afacerilor Externe echipamentele şi produsele software necesare pentru punerea în circulaţie şi personalizarea cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate simple, a cărţilor de identitate provizorii şi a dovezilor de reşedinţă."

    5. Articolul 8^3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8^3
    (1) Condiţiile tehnice, precum şi aspectele procedurale şi legale privind accesul operatorilor de date cu caracter personal la datele înscrise în format electronic în cartea electronică de identitate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
    (2) Datele cu caracter personal, inclusiv datele biometrice înscrise în format electronic în cartea electronică de identitate, sunt protejate prin utilizarea unei infrastructuri de chei publice şi a unor mecanisme de acces standardizate ICAO."

    6. La articolul 8^4, alineatul (2) se abrogă.
    7. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Stabilirea şi actualizarea contravalorii documentelor prevăzute la art. 8 alin. (1) se realizează de către Imprimeria Naţională, cu avizul direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor.
    (2) Contravaloarea documentelor prevăzute la art. 8 alin. (1) poate fi încasată prin unităţile Trezoreriei Statului sau prin alte unităţi bancare, prin structurile financiare ale D.E.P.A.B.D., ale serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor cu personalitate juridică, ale misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, prin autorităţile administraţiei publice locale, precum şi prin Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor, componentă a Sistemului electronic naţional, utilizând cardul bancar, cu care Imprimeria Naţională a încheiat convenţii în acest scop.
    (3) Contravaloarea cheltuielilor cu utilităţi şi consumabile, realizate de D.E.P.A.B.D. şi de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor în procesul culegerii datelor şi eliberării cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate simple, a cărţilor de identitate provizorii şi dovezilor de reşedinţă, se decontează şi se virează de către Imprimeria Naţională, în condiţii stabilite prin protocol încheiat între Imprimeria Naţională şi D.E.P.A.B.D.
    (4) Cheltuielile prevăzute la alin. (3) se referă exclusiv la utilităţile şi consumabilele aferente echipamentelor puse la dispoziţie de Imprimeria Naţională, inclusiv echipamentele de comunicaţie, şi se stabilesc prin protocol încheiat între Imprimeria Naţională şi D.E.P.A.B.D."

    8. La articolul 10, alineatul (3) se abrogă.
    9. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    Punerea în circulaţie a cărţii electronice de identitate şi a cărţii de identitate simple se realizează, în mod eşalonat, în termen de maximum 18 luni de la data emiterii primei cărţi electronice de identitate sau a primei cărţi de identitate simple, pe măsura asigurării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor cu suportul tehnic necesar, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 235/2013."    ART. III
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională“ - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 20 noiembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 7, alineatul (2^2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2^2) Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A. produce, cu titlu de exclusivitate, cărţile electronice de identitate, cărţile de identitate simple, cărţile de identitate provizorii, dovezile de reşedinţă şi cărţile de rezidenţă."

    2. La anexă, articolul 6 punctul A, litera b^11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b^11) producerea, cu titlu de exclusivitate, a cărţilor de rezidenţă;"    ART. IV
    La articolul 25 alineatul (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, litera c) se abrogă.

    ART. V
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 12 decembrie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 235/2013, se modifică după cum urmează:
    1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
    pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români"

    2. La articolul X, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. X
    (1) Până la asigurarea suportului tehnic necesar pentru eliberarea cărţii electronice de identitate, cărţile de identitate se produc şi se eliberează potrivit dispoziţiilor aplicabile până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) De la data asigurării suportului tehnic necesar pentru eliberarea cărţii electronice de identitate, autorităţile competente eliberează cărţile de identitate, numai în formatul realizat potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă."

    3. La articolul X, alineatul (6) se abrogă.
    4. La articolul XI, alineatul (4) se abrogă.


    ART. VI
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 100, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) Contestaţia la executare formulată potrivit art. 598 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală, prin care se invocă existenţa unor motive întemeiate de a crede că viaţa persoanei expulzate, ca urmare a punerii în executare a pedepsei complementare prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. c) din Codul penal, este pusă în pericol ori că persoana va fi supusă la tortură sau alte tratamente inumane ori degradante în statul în care urmează a fi expulzată, atrage suspendarea de drept a procedurii de expulzare de la data introducerii cererii până la pronunţarea unei soluţii definitive. Instanţa sesizată înştiinţează de îndată Inspectoratul General pentru Imigrări cu privire la introducerea contestaţiei la executare.
(5) Suspendarea expulzării în condiţiile alin. (1) şi (4) nu produce efecte asupra măsurii de luare în custodie publică"

    2. La articolul 107, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) În funcţie de opţiunea solicitanţilor, permisul de şedere se ridică de la formaţiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări unde a fost depusă cererea sau poate fi expediat, prin servicii de curierat, la domiciliul sau la reşedinţa din România ale titularului, cu suportarea de către acesta a cheltuielilor de expediţie."    ART. VII
    Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 30 august 2014, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 28, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) În funcţie de opţiunea solicitanţilor, avizul de angajare sau detaşare se ridică de la formaţiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări unde a fost depusă cererea sau poate fi expediat, prin servicii de curierat, la sediul, domiciliul sau la reşedinţa solicitantului, cu suportarea de către acesta a cheltuielilor de expediţie."

    2. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    (1) La depunerea cererii pentru eliberarea avizelor de angajare/detaşare, angajatorul/beneficiarul prestării de servicii plăteşte un tarif în lei, echivalent a 100 euro raportat la cursul oficial al Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării plăţii. Pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători sezonieri ori în cazul aplicării art. 17 sau 18, angajatorul plăteşte un tarif în lei, echivalent a 25 euro raportat la cursul oficial al Băncii Naţionale a României la data efectuării plăţii.
    (2) În situaţia refuzului de eliberare a avizului de angajare/detaşare, angajatorul/beneficiarul prestării de servicii îşi recuperează tariful plătit, în condiţiile legii."


    ART. VIII
    La articolul 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare şi şedere pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1132 din 25 noiembrie 2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 77/2021, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) În funcţie de opţiunea solicitanţilor, permisul de şedere se ridică de la formaţiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări unde a fost depusă cererea sau poate fi expediat, prin servicii de curierat, la domiciliul sau la reşedinţa din România ale titularului, cu suportarea de către acesta a cheltuielilor de expediţie."


    ART. IX
    (1) Cărţile de rezidenţă pentru membrii de familie ai cetăţenilor Uniunii Europene care nu sunt cetăţeni ai Uniunii Europene, precum şi cărţile de rezidenţă permanentă pentru cetăţenii Uniunii Europene, eliberate de la data intrării în vigoare a prezentei legi, îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 7 din Regulamentul (UE) 2019/1.157 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind consolidarea securităţii cărţilor de identitate ale cetăţenilor Uniunii şi a documentelor de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii şi membrilor de familie ai acestora care îşi exercită dreptul la liberă circulaţie.
    (2) Cărţile de rezidenţă pentru membrii de familie ai cetăţenilor Uniunii Europene care nu sunt cetăţeni ai Uniunii Europene, eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, îşi menţin valabilitatea până la data expirării lor sau până la data de 3 august 2023, oricare dintre acestea survine mai întâi.
    (3) Cărţile de rezidenţă permanentă eliberate cetăţenilor Uniunii Europene până la intrarea în vigoare a prezentei legi îşi menţin valabilitatea până la data expirării lor.
    (4) Cărţile de rezidenţă şi cărţile de rezidenţă permanentă se eliberează contra plăţii unei taxe al cărei cuantum nu îl poate depăşi pe cel al taxei impuse cetăţenilor români pentru eliberarea cărţii electronice de identitate.
    (5) Prevederile legale referitoare la scutirea sau exceptarea de la plata contravalorii actelor de identitate eliberate cetăţenilor români sunt aplicabile şi solicitanţilor cărţilor de rezidenţă şi ai cărţilor de rezidenţă permanentă aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz, cheltuielile aferente producerii şi eliberării cărţilor de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă permanentă se suportă de către Compania Naţională „Imprimeria Naţională“ - S.A. din veniturile proprii aferente acestei activităţi. Modalitatea de suportare a acestor cheltuieli se stabileşte prin protocol încheiat între Compania Naţională „Imprimeria Naţională“ - S.A. şi Inspectoratul General pentru Imigrări.
    (6) Contravaloarea cărţilor de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă permanentă poate fi încasată prin unităţile Trezoreriei Statului sau prin alte unităţi bancare cu care Compania Naţională „Imprimeria Naţională“ - S.A. a încheiat convenţii în acest scop, precum şi prin Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor, componentă a Sistemului electronic naţional, utilizând cardul bancar.
    (7) Stabilirea şi actualizarea contravalorii cărţilor de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă permanentă se fac de către Compania Naţională „Imprimeria Naţională“ - S.A., cu avizul direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor.

    ART. X
    La articolul 17 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:
    "(8^1) Prin capacitate de cazare depăşită în sensul alin. (8) se înţelege situaţia în care gradul de ocupare al spaţiilor de cazare în centrele regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil depăşeşte 90%, constatată de Inspectoratul General pentru Imigrări prin decizie emisă în acest sens."


    ART. XI
    Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. VI-VIII, care intră în vigoare la 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU

    Bucureşti, 20 iulie 2022.
    Nr. 247.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016