Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 (*actualizata*)  privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente (actualizata pana la data de 1 octombrie 2011*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 (*actualizata*) privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente (actualizata pana la data de 1 octombrie 2011*)

    Continutul acestui act apartine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt si nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.


                              SUMARUL
   Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietãţii şi justiţiei,
                        precum şi unele mãsuri adiacente
                                                                       (Pag.
                                                                      din M.O.)
                                                                     ----------
    TITLUL I Modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind
               regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv
               în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989,
               republicatã*) ........................................ 3-21

    TITLUL II Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a
               Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri
               imobile care au aparţinut cultelor religioase din
               România, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
               aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea
               nr. 501/2002 **)...................................... 22-30

    TITLUL III Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a
               Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor
               bunuri imobile care au aparţinut comunitãţilor
               cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale din
               România, aprobatã cu modificãri şi completãri prin
               Legea nr. 66/2004***)................................ 31-33

    TITLUL IV Modificarea şi completarea Legii nr. 18/1991, cu
              modificãrile şi completãrile ulterioare ........... 34-37

    TITLUL V Modificarea şi completarea Legii nr. 169/1997 pentru
              modificarea şi completarea Legii fondului funciar
              nr. 18/1991 ...................................... 38-39

    TITLUL VI Modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru
              reconstituirea dreptului de proprietate asupra
              terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate
              potrivit prevederilor Legii fondului funciar
              nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 ............. 40-53

    TITLUL VII Regimul stabilirii şi plãţii despãgubirilor aferente
               imobilelor preluate în mod abuziv ............... 54-71

    TITLUL VIII Modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind
                Codul fiscal .................................. 72-75

    TITLUL IX Modificarea Codului penal ..................... 76

    TITLUL X Circulaţia juridicã a terenurilor ............. 77-78

    TITLUL XI Renta viagerã agricolã ........................ 79-81

    TITLUL XII Modificarea şi completarea Legii nr. 7/1996 a
               cadastrului şi a publicitãţii imobiliare, cu
               modificãrile şi completãrile ulterioare ........ 82-103

    TITLUL XIII Accelerarea judecaţilor în materia restituirii
                proprietãţilor funciare ....................... 104-105

    TITLUL XIV Dispoziţii tranzitorii ........................ 106

    TITLUL XV Modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004
                privind Consiliul Superior al Magistraturii****) .... 107-128

    TITLUL XVI Modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004
                privind organizarea judiciarã *****).................. 129-154

    TITLUL XVII Modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004
                privind Statutul magistraţilor******) .................155-195


--------------
    *) Legea nr. 10/2001 a fost republicatã în temeiul art. VII din Titlul I al Legii nr. 247/2005 în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 2 septembrie 2005.
    **) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 a fost republicatã în temeiul art. V din Titlul II al Legii nr. 247/2005 în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 1 septembrie 2005.
    ***) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 a fost republicatã în temeiul art. V din Titlul III al Legii nr. 247/2005 în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 1 septembrie 2005.
    ****) Legea nr. 317/2004 a fost republicatã în temeiul art. VI din Titlul XV al Legii nr. 247/2005 în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 13 septembrie 2005.
     *****) Legea nr. 304/2004 a fost republicatã în temeiul art. XIV din Titlul XVI al Legii nr. 247/2005 în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 13 septembrie 2005.
      ******) Legea nr. 303/2004 a fost republicatã în temeiul art. XII din Titlul XVII al Legii nr. 247/2005 în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 13 septembrie 2005.

    Parlamentul României adopta prezenta lege.


    TITLUL I*)
    Modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
-------------
    *) Legea nr. 10/2001 a fost republicatã în temeiul art. VII din Titlul I al Legii nr. 247/2005 în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 2 septembrie 2005.
    NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
    **) Modificarile determinate de Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005 asupra Legii nr. 10/2001 republicatã, se referã la forma republicatã a Legii nr. 10/2001 din Monitorul Oficial nr. 798 din 2 septembrie 2005. În consecinţã, aceste modificãri se regãsesc în forma actualizatã a Legii nr. 10/2001 republicatã corespunzãtoare datei de 30 decembrie 2005.
    Modificãrile determinate de pct. 1-3 ale art. I din LEGEA nr. 263 din 27 iunie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 3 iulie 2006 asupra Legii nr. 10/2001 republicatã, se referã la forma republicatã a Legii nr. 10/2001 din Monitorul Oficial nr. 798 din 2 septembrie 2005. În consecinţã, aceste modificãri se regãsesc în forma actualizatã a Legii nr. 10/2001 republicatã corespunzãtoare datei de 6 iulie 2006.

    ART. I
    Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 1, alineatele (1) şi (2) vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 1. - (1) Imobilele preluate în mod abuziv de stat, de organizaţiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi cele preluate de stat în baza Legii nr. 139/1940 asupra rechizitiilor şi nerestituite, se restituie, în natura, în condiţiile prezentei legi.
    (2) In cazurile în care restituirea în natura nu este posibila se vor stabili mãsuri reparatorii prin echivalent. Mãsurile reparatorii prin echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de cãtre entitatea investitã potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificãrii, cu acordul persoanei îndreptãţite, sau despãgubiri acordate în condiţiile prevederilor speciale privind regimul stabilirii şi plãţii despãgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv."
    2. La articolul 1, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(2^1) Mãsurile reparatorii prin echivalent constând în compensare cu alte bunuri sau servicii, se acorda prin decizia sau, dupã caz, dispoziţia motivatã a entitãţii investite potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificãrii. Mãsurile reparatorii în echivalent constând în despãgubiri acordate în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plata a despãgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, se propun a fi acordate prin decizia sau, dupã caz, dispoziţia motivatã a entitãţii investite potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificãrii."
    3. La articolul 2 alineatul (1), litera a) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "a) imobilele naţionalizate prin Decretul nr. 92/1950 pentru nationalizarea unor imobile, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prin Legea nr. 119/1948 pentru nationalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurãri, miniere şi de transporturi, precum şi prin alte acte normative de nationalizare;"
    4. La articolul 2 alineatul (1), literele c) şi d) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "c) imobilele donate statului sau altor persoane juridice în baza Decretului nr. 410/1948 privind donatiunea unor întreprinderi de arte grafice, a Decretului nr. 479/1954 privitor la donaţiile fãcute statului s.a., neîncheiate în forma autenticã, precum şi imobilele donate statului sau altor persoane juridice, încheiate în forma autenticã prevãzutã de art. 813 din Codul Civil, în acest din urma caz dacã s-a admis acţiunea în anulare sau în constatarea nulitãţii donaţiei printr-o hotãrâre judecãtoreascã definitiva şi irevocabilã;
    d) imobilele preluate de stat pentru neplata impozitelor ca urmare a unor mãsuri abuzive impuse de stat, prin care drepturile proprietarului nu puteau fi exercitate;"
    5. La articolul 2 alineatul (1), dupã litera d) se introduce o noua litera, litera d^1), cu urmãtorul cuprins:
    "d^1) imobilele considerate a fi fost abandonate, în baza unei dispoziţii administrative sau a unei hotãrâri judecãtoreşti pronunţate în temeiul Decretului nr. 111/1951 privind reglementarea situaţiei bunurilor de orice fel supuse confiscãrii, confiscate, fãrã moştenitori sau fãrã stãpân, precum şi a unor bunuri care nu mai folosesc instituţiilor bugetare, în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;"
    6. La articolul 4, alineatul (1) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 4. - (1) In cazul în care restituirea este cerutã de mai multe persoane îndreptãţite coproprietare a bunului imobil solicitat, dreptul de proprietate se constata sau se stabileşte în cote-pãrţi ideale, potrivit dreptului comun."
    7. La articolul 4, alineatul (2) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) De prevederile prezentei legi beneficiazã şi moştenitorii legali sau testamentari ai persoanelor fizice îndreptãţite."
    8. La articolul 4, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:
    "(4) De cotele moştenitorilor legali sau testamentari care nu au urmat procedura prevãzutã la Cap. III, profita ceilalţi moştenitori ai persoanei îndreptãţite care au depus în termen cerere de restituire."
    9. Articolul 5 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 5. - Nu sunt îndreptãţite la restituire în natura sau la mãsuri reparatorii în echivalent persoanele care au primit, despãgubiri potrivit acordurilor internaţionale încheiate de România privind reglementarea problemelor financiare în suspensie, enumerate în anexa nr. 1 care face parte integrantã din prezenta lege."
    10. La articolul 6, alineatul (1) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 6. - (1) Prin imobile, în sensul prezentei legi, se înţeleg terenurile, cu sau fãrã construcţii, cu oricare dintre destinaţiile avute la data preluãrii în mod abuziv, precum şi bunurile mobile devenite imobile prin încorporare în aceste construcţii."
    11. La articolul 6, dupã alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu urmãtorul cuprins:
    "(3) In situaţia prevãzutã la alin. (2), restituirea în natura se va dispune prin decizia sau dispoziţia unitãţii deţinãtoare.
    (4) In situaţia în care utilajele şi instalaţiile solicitate sunt evidenţiate în patrimoniul unor societãţi comerciale privatizate, altele decât cele prevãzute la art. 20 alin. (1) şi (2), dupã stabilirea contravalorii acestora, prin decizia entitãţii implicate în privatizare se vor propune acordarea de despãgubiri în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plata a despãgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv."
    12. La articolul 7, dupã alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu urmãtorul cuprins:
    "(3) In situaţia în care anumite imobile-terenuri libere situate în intravilan sunt solicitate de doua persoane îndreptãţite dintre cele prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. a), dintre care unul este fostul proprietar, cãruia i s-a preluat terenul prin mãsurile abuzive aplicate în perioada ulterioara datei de 6 martie 1945, şi cel de-al doilea, persoana cãreia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar, iar ulterior acest teren a fost preluat prin mãsurile abuzive arãtate la art. 2 alin. (1), se va restitui în natura terenul celui dintâi proprietar, iar cei care au fost împroprietãriţi cu asemenea terenuri vor beneficia de celelalte mãsuri reparatorii în echivalent, în condiţiile legii.
    (4) In cazurile prevãzute la alin. (3) dacã restituirea în natura nu este posibila potrivit prezentei legi, ambele persoane îndreptãţite beneficiazã de mãsuri reparatorii în echivalent."
    13. Articolul 8 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 8. - (1) Nu intra sub incidenta prezentei legi terenurile situate în extravilanul localitãţilor la data preluãrii abuzive sau la data notificãrii, precum şi cele al cãror regim juridic este reglementat prin Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi prin Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Regimul juridic al imobilelor care au aparţinut cultelor religioase preluate de stat este reglementat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobatã cu completãri prin Legea nr. 501/2002, cu modificãrile ulterioare."
    14. La articolul 8, dupã alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu urmãtorul cuprins:
    "(3) Regimul juridic al imobilelor care au aparţinut comunitãţilor minoritãţilor naţionale preluate de stat, este reglementat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunitãţilor cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale din România, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 66/2004.
    (4) Regimul juridic al imobilelor care au aparţinut patrimoniului sindical preluate de stat sau de alte persoane juridice, va fi reglementat prin acte normative speciale."
    15. La articolul 9, alineatul (2) se abroga.
    16. La articolul 10, alineatul (1) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 10. - (1) In situaţia imobilelor preluate în mod abuziv şi ale cãror construcţii edificate pe acestea au fost demolate total sau parţial, restituirea în natura se dispune pentru terenul liber şi pentru construcţiile rãmase nedemolate, iar pentru construcţiile demolate şi terenurile ocupate mãsurile reparatorii se stabilesc prin echivalent."
    17. La articolul 10, alineatul (2) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) In cazul în care pe terenurile pe care s-au aflat construcţii preluate în mod abuziv s-au edificat noi construcţii, autorizate, persoana indreptatita va obţine restituirea în natura a partii de teren rãmase libera, iar pentru suprafaţa ocupatã de construcţii noi, cea afectatã servituţilor legale şi altor amenajãri de utilitate publica ale localitãţilor urbane şi rurale, mãsurile reparatorii se stabilesc în echivalent."
    18. La articolul 10, dupã alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu urmãtorul cuprins:
    "(3^1) Se restituie în natura inclusiv terenurile fãrã construcţii afectate de lucrãri de investiţii de interes public aprobate, dacã nu a început construcţia acestora, ori lucrãrile aprobate au fost abandonate.
    (3^2) Se restituie în natura şi terenurile pe care, ulterior preluãrii abuzive, s-au edificat construcţii autorizate care nu mai sunt necesare unitãţii deţinãtoare, dacã persoana indreptatita achitã acesteia o despãgubire reprezentând valoarea de piaţa a construcţiei respective, stabilitã potrivit standardelor internaţionale de evaluare."
    19. La articolul 10, alineatul (4) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(4) In cazul imobilelor preluate în mod abuziv şi ale cãror construcţii edificate pe acestea au fost distruse ca urmare a unor calamitaţi naturale, persoana indreptatita beneficiazã de restituirea în natura pentru terenul liber. Dacã terenul nu este liber, mãsurile reparatorii pentru acesta se stabilesc în echivalent."
    20. La articolul 10, alineatul (5) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(5) Dispoziţiile alin. (4) se aplica în mod corespunzãtor şi imobilelor rechiziţionate în baza Legii nr. 139/1940 şi ale cãror construcţii edificate pe acestea au fost distruse în timpul rãzboiului, dacã proprietarii nu au primit despãgubiri."
    21. La articolul 10, alineatul (6) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(6) Valoarea corespunzãtoare a construcţiilor preluate în mod abuziv şi demolate se stabileşte potrivit valorii de piaţa de la data soluţionãrii notificãrii, stabilitã potrivit standardelor internaţionale de evaluare în funcţie de volumul de informaţii puse la dispoziţia evaluatorului."
    22. La articolul 10, alineatul (7) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(7) Valoarea terenurilor, precum şi a construcţiilor nedemolate preluate în mod abuziv, care nu se pot restitui în natura, se stabileşte potrivit valorii de piaţa de la data soluţionãrii notificãrii, stabilitã potrivit standardelor internaţionale de evaluare."
    23. La articolul 10, alineatul (8) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(8) In situaţiile prevãzute la alin. (1), (2) şi (4), mãsurile reparatorii prin echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de cãtre entitatea investitã potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificãrii, cu acordul persoanei îndreptãţite sau despãgubiri acordate în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plata a despãgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv."
    24. La articolul 10, alineatul (9) se abroga.
    25. La articolul 11, alineatul (1) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 11. - (1) Imobilele expropriate şi ale cãror construcţii edificate pe acestea nu au fost demolate se vor restitui în natura persoanelor îndreptãţite, dacã nu au fost înstrãinate, cu respectarea dispoziţiilor legale. Dacã persoana indreptatita a primit o despãgubire, restituirea în natura este condiţionatã de rambursarea unei sume reprezentând valoarea despãgubirii primite, actualizatã cu coeficientul de actualizare stabilit conform legislaţiei în vigoare."
    26. La articolul 11, alineatul (2) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) In cazul în care construcţiile expropriate au fost demolate parţial sau total, dar nu s-au executat lucrãrile pentru care s-a dispus exproprierea, terenul liber se restituie în natura cu construcţiile rãmase, iar pentru construcţiile demolate mãsurile reparatorii se stabilesc în echivalent. Dacã persoana indreptatita a primit o despãgubire, restituirea în natura este condiţionatã de rambursarea diferenţei dintre valoarea despãgubirii primite şi valoarea construcţiilor demolate asa cum a fost calculatã în documentaţia de stabilire a despãgubirilor, actualizatã cu coeficientul de actualizare stabilit conform legislaţiei în vigoare."
    27. La articolul 11, alineatul (3) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) In cazul în care construcţiile expropriate au fost integral demolate şi lucrãrile pentru care s-a dispus exproprierea ocupa terenul parţial, persoana indreptatita poate obţine restituirea în natura a partii de teren rãmase libera, pentru cea ocupatã de construcţii noi, autorizate, cea afectatã servituţilor legale şi altor amenajãri de utilitate publica ale localitãţilor urbane şi rurale, mãsurile reparatorii stabilindu-se în echivalent. Dispoziţiile art. 10 alin. (3), (3^1), (3^2) şi (4) se vor aplica în mod corespunzãtor."
    28. La articolul 11, alineatul (5) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(5) Valoarea construcţiilor expropriate şi demolate se stabileşte potrivit valorii de piaţa de la data soluţionãrii notificãrii, stabilitã potrivit standardelor internaţionale de evaluare în funcţie de volumul de informaţii puse la dispoziţia evaluatorului."
    29. La articolul 11, alineatul (6) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(6) Valoarea construcţiilor expropriate, care nu se pot restitui în natura şi a terenurilor aferente acestora se stabileşte potrivit valorii de piaţa de la data soluţionãrii notificãrii, stabilitã potrivit standardelor internaţionale de evaluare."
    30. La articolul 11, alineatul (8) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(8) In situaţiile prevãzute la alin. (2), (3) şi (4), mãsurile reparatorii prin echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de cãtre entitatea investitã potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificãrii, cu acordul persoanei îndreptãţite sau despãgubiri acordate în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plata a despãgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv."
    31. La articolul 11, alineatul (9) se abroga.
    32. La articolul 12, alineatul (1) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 12. - (1) In situaţia imobilelor deţinute de stat, de o organizaţie cooperatistã, sau de orice alta persoana juridicã dintre cele prevãzute la art. 20 alin. (1), (2) şi (3), dacã persoana indreptatita a primit o despãgubire, restituirea în natura este condiţionatã de rambursarea unei sume reprezentând valoarea despãgubirii primite, actualizatã cu coeficientul de actualizare stabilit."
    33. La articolul 12, alineatele (2) - (4) se abroga.
    34. La articolul 13, alineatul (2) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Contractele de locaţiune pentru imobilele restituite în natura având destinaţiile arãtate în anexa nr. 2 lit. b) pct. 2 care face parte integrantã din prezenta lege, se prelungesc de drept pentru o perioada de 3 ani cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului, iar contractele de locaţiune pentru imobilele restituite în natura având destinaţiile arãtate în anexa nr. 2 lit. b) pct. 1, se prelungesc de drept pentru o perioada de 1 an cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului."
    35. La articolul 14, alineatul (1) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 14. - (1) Dacã imobilul restituit prin procedurile administrative prevãzute de prezenta lege sau prin hotãrâre judecãtoreascã face obiectul unui contract de locaţiune, concesiune, locaţie de gestiune sau asociere în participaţiune, noul proprietar se va subroga în drepturile statului sau ale persoanei juridice deţinãtoare, cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului, dacã aceste contracte au fost încheiate potrivit legii."
    36. La articolul 14, alineatul (2) se abroga.
    37. La articolul 16, alineatele (1)-(4) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 16. - (1) In situaţia imobilelor având destinaţiile arãtate în anexa nr. 2 lit. a) care face parte integrantã din prezenta lege, necesare şi afectate exclusiv şi nemijlocit activitãţilor de interes public, de învãţãmânt, sãnãtate, ori social-culturale, foştilor proprietari sau, dupã caz, moştenitorilor acestora, li se restituie imobilul în proprietate cu obligaţia de a-i menţine afectatiunea pe o perioada de pana la 3 ani, pentru cele arãtate la pct. 3, 4, din anexa nr. 2 lit. a) sau, dupã caz, de pana la 5 ani de la data emiterii deciziei sau a dispoziţiei, pentru cele arãtate la pct. 1 şi 2 din anexa nr. 2 lit. a).
    (2) In acest interval plata cheltuielilor de întreţinere aferente imobilului respectiv revine deţinãtorilor.
    (3) Proprietarii vor intra în posesia bunurilor imobile restituite în termen de cel mult 5 ani de la redobandirea dreptului de proprietate.
    (4) In cazul în care proprietarul pune la dispoziţie un alt imobil corespunzãtor, care respecta normele şi cerinţele legale incidente desfãşurãrii în condiţii adecvate a activitãţii prevãzute la alin. (1), utilizatorul este obligat ca, în termen de 90 de zile, sa procedeze la eliberarea acestuia."
    38. La articolul 16, alineatul (5) se abroga.
    39. La articolul 17, alineatul (1) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 17. - (1) Locatarii imobilelor având destinaţiile arãtate în anexa nr. 2 lit. a) şi lit. b) pct. 1, care face parte integrantã din prezenta lege, au drept de preemţiune la cumpãrarea acestora."
    40. La articolul 18, litera c) se abroga.
    41. La articolul 18, litera d) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "d) imobilul a fost înstrãinat cu respectarea dispoziţiilor legale."
    42. Dupã articolul 18, se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 18^1. - (1) In situaţia imobilelelor-construcţii care fac obiectul notificãrilor formulate potrivit procedurilor prevãzute la cap. III şi cãrora le-au fost adãugate, pe orizontala si/sau verticala, în raport cu forma iniţialã, noi corpuri a cãror arie desfãşurata însumeazã peste 100% din aria desfãşurata iniţial şi dacã pãrţile nu convin altfel, foştilor proprietari li se acorda sau, dupã caz, propun mãsuri reparatorii prin echivalent. Mãsurile reparatorii prin echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de cãtre entitatea investitã potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificãrii, cu acordul persoanei îndreptãţite, sau despãgubiri acordate în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plata a despãgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv.
    (2) In situaţia imobilelelor-constractii care fac obiectul notificãrilor formulate potrivit procedurilor prevãzute la cap. III şi cãrora le-au fost adãugate, pe orizontala si/sau verticala, în raport cu forma iniţialã, corpuri suplimentare de sine-stãtãtoare, foştilor proprietari sau, dupã caz, moştenitorilor acestora, li se restituie, în natura, suprafaţa deţinuta în proprietate la data trecerii în proprietatea statului.
    (3) Deţinãtorul suprafeţei adãugate imobilului preluat are drept de preemţiune la cumpãrarea suprafeţei restituite fostului proprietar sau, dupã caz, moştenitorului acestuia, dispoziţiile art. 17 fiind aplicabile în aceste situaţii indiferent de calitatea deţinãtorului.
    (4) Noul proprietar al suprafeţei restituite în proprietate potrivit alin. (2) are un drept de preemţiune la cumpãrarea suprafeţei adãugate imobilului dupã trecerea acestuia în proprietatea statului, dispoziţiile art. 17 alin. (2) şi (3) fiind aplicabile în mod corespunzãtor."
    43. La articolul 19, alineatul (2) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) In cazul în care imobilul a fost vândut cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţa, trecute în proprietatea statului, cu modificãrile ulterioare, persoana indreptatita are dreptul la mãsuri reparatorii prin echivalent pentru valoarea de piaţa corespunzãtoare a întregului imobil, teren şi construcţii, stabilitã potrivit standardelor internaţionale de evaluare. Dacã persoanele îndreptãţite au primit despãgubiri potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, ele au dreptul la diferenţa dintre valoarea încasatã, actualizatã cu indicele inflaţiei, şi valoarea corespunzãtoare a imobilului."
    44. La articolul 19, alineatul (3) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) In cazurile prevãzute la alin. (2) mãsurile reparatorii prin echivalent constau în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de cãtre entitatea investitã potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificãrii, cu acordul persoanei îndreptãţite, sau despãgubiri acordate în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plata a despãgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv."
    45. La articolul 19, dupã alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(4^1) In situaţia imobilelor prevãzute la alin. (2), mãsurile reparatorii în echivalent se acorda sau, dupã caz, se propun prin dispoziţia motivatã a primarului, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti."
    46. La articolul 20, alineatul (1) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 20. - (1) Imobilele - terenuri şi construcţii - preluate în mod abuziv, indiferent de destinaţie, care sunt deţinute la data intrãrii în vigoare a prezentei legi de o regie autonomã, o societate sau companie naţionala, o societate comercialã la care statul sau o autoritate a administraţiei publice centrale sau locale este acţionar ori asociat majoritar, de o organizaţie cooperatistã sau de orice alta persoana juridicã de drept public, vor fi restituite persoanei îndreptãţite, în natura, prin decizie sau, dupã caz, prin dispoziţie motivatã a organelor de conducere ale unitãţii deţinãtoare."
    47. La articolul 20, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1) cu urmãtorul cuprins;
    "(2^1) Dupã emiterea deciziei de restituire în natura a imobilelor, organele de conducere ale societãţilor comerciale prevãzute la alin. (1) şi (2), vor proceda, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, la reducerea capitalului social cu valoarea bunului imobil restituit şi la recalcularea patrimoniului. Cota de participaţie a statului sau a autoritãţii administraţiei publice ori, dupã caz, a organizaţiei cooperatiste se va diminua în mod corespunzãtor cu valoarea bunului imobil restituit."
    48. La articolul 20, alineatul (3) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) In cazul imobilelor deţinute de unitãţile administrativ-teritoriale restituirea în natura sau prin echivalent cãtre persoana indreptatita se face prin dispoziţia motivatã a primarilor, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti ori, dupã caz, a preşedintelui Consiliului Judeţean."
    49. La articolul 20, alineatul (4) se abroga.
    50. La articolul 20, dupã alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(4^1) Sub sancţiunea nulitãţii absolute, pana la soluţionarea procedurilor administrative si, dupã caz, judiciare, generate de prezenta lege, este interzisã înstrãinarea, concesionarea, locaţia de gestiune, asocierea în participaţiune, ipotecarea, locaţiunea, precum şi orice închiriere sau subinchiriere în beneficiul unui nou chiriaş, schimbarea destinaţiei, grevarea sub orice forma a bunurilor imobile - terenuri si/sau construcţii notificate potrivit prevederilor prezentei legi."
    51. Articolul 22 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 22. - Actele doveditoare ale dreptului de proprietate ori, dupã caz, ale calitãţii de asociat sau acţionar al persoanei juridice, precum si, în cazul moştenitorilor, cele care atesta aceasta calitate si, dupã caz, înscrisurile care descriu construcţia demolata şi orice alte înscrisuri necesare evaluãrii pretenţiilor de restituire decurgând din prezenta lege, pot fi depuse pana la data soluţionãrii notificãrii."
    52. Dupã articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 22^1. - (1) In absenta unor probe contrare, existenta si, dupã caz, întinderea dreptului de proprietate, se prezuma a fi cea recunoscuta în actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus mãsura preluãrii abuzive sau s-a pus în executare mãsura preluãrii abuzive.
    (2) In aplicarea prevederilor alin. (1) şi în absenta unor probe contrare, persoana individualizata în actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus sau, dupã caz, s-a pus în executare mãsura preluãrii abuzive este presupusa ca deţine imobilul sub nume de proprietar."
    53. La articolul 23, dupã alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(4^1) Proprietarii cãrora, prin procedurile administrative prevãzute de prezenta lege, le-au fost restituite în natura imobilele solicitate vor încheia cu deţinãtorii actuali ai acestora un protocol de predare-preluare, în mod obligatoriu, în termen de 30 de zile de la data rãmânerii definitive a deciziei/dispoziţiei de restituire, termen dupã care, dacã protocolul nu a fost semnat, se va încheia în prezenta executorului judecãtoresc un proces-verbal de constatare unilaterala a preluãrii imobilului."
    54. La articolul 23, alineatul (6) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(6) Prevederile alin. (1) - (5) sunt aplicabile şi dispoziţiilor emise de primari ori, dupã caz, de preşedinţii consiliilor judeţene potrivit art. 20 alin. (3)."
    55. La articolul 24, alineatul (1) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 24. - (1) Dacã restituirea în natura nu este posibila, deţinãtorul imobilului sau, dupã caz, entitatea investitã potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificãrii, este obligatã ca, prin decizie sau, dupã caz, prin dispoziţie motivatã, în termenul prevãzut la art. 23 alin. (1) sa acorde persoanei îndreptãţite în compensare alte bunuri sau servicii ori sa propunã acordarea de despãgubiri în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plata a despãgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, în situaţiile în care mãsura compensãrii nu este posibila sau aceasta nu este acceptatã de persoana indreptatita."
    56. La articolul 24, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul imobilelor înstrãinate de persoanele juridice prevãzute la art. 20 alin. (1), (2) şi (3)."
    57. La articolul 24, alineatele (2) şi (3) se abroga.
    58. La articolul 24, dupã alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu urmãtorul cuprins:
    "(3^1) Decizia sau, dupã caz, dispoziţia motivatã de respingere a notificãrii sau a cererii de restituire în natura, poate fi atacatã de persoana care se pretinde indreptatita la secţia civilã a tribunalului în a cãrui circumscripţie se afla sediul unitãţii deţinãtoare sau, dupã caz, al entitãţii investite cu soluţionarea notificãrii, în termen de 30 de zile de la comunicare.
    (3^2) In cazul în care dispoziţia motivatã de soluţionare a cererii de restituire în natura este atacatã în justiţie de persoana indreptatita, în funcţie de probele de la dosar, entitatea care a emis dispoziţia va adopta o poziţie procesuala raportatã la acestea. De asemenea, entitatea care a emis dispoziţia, va decide, motivat, de la caz la caz, dacã va exercita cãile de atac prevãzute de lege, în cazul soluţiilor date de instanţele de judecata."
    59. La articolul 24, alineatele (6), (7) şi (8) se abroga.
    60. La articolul 27, alineatul (1) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 27. - (1) Pentru imobilele evidenţiate în patrimoniul unor societãţi comerciale privatizate, altele decât cele prevãzute la art. 20 alin. (1) şi (2), persoanele îndreptãţite au dreptul la despãgubiri în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plata a despãgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, corespunzãtoare valorii de piaţa a imobilelor solicitate."
-------------
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
    Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 830 din 8 iulie 2008, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 24 iulie 2008 a fost admisã excepţia de neconstituţionalitate a a dispoziţiilor art. I pct. 60 din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietãţii şi justiţiei, precum şi unele mãsuri adiacente, şi s-a constatat cã, prin abrogarea sintagmei "imobilele preluate cu titlu valabil" din cuprinsul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, acesta încalcã dispoziţiile art. 15 alin. (2) şi art. 16 alin. (1) din Constituţie.
    În baza Legii nr. 247 din 19 iulie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005, Legea nr. 10 din 8 februarie 2001 a fost republicatã în Monitorul Oficial nr. 798 din 2 septembrie 2005, astfel cã articolul 27 din Legea nr. 10 din 8 februarie 2001 republicatã în Monitorul Oficial nr. 279 din 4 aprilie 2005 devine art. 29 în ultima formã republicatã a legii menţionate.
    Conform art. 147 din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicatã in MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispoziţiile din legile si ordonanţele in vigoare, precum si cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi înceteazã efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacã, in acest interval, Parlamentul sau Guvernul, dupã caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.
    Prin urmare, începând cu data de 24 iulie 2008, dispoziţiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-şi efectele juridice, începând cu data de 8 septembrie 2008, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.

    61. La articolul 27, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul în care imobilele au fost înstrãinate."
    62. La articolul 27, alineatul (2) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) In situaţia imobilelor prevãzute la alin. (1) şi (1^1), mãsurile reparatorii în echivalent se propun de cãtre instituţia publica care efectueazã sau, dupã caz, a efectuat privatizarea, dispoziţiile art. 24 alin. (1) fiind aplicabile în mod corespunzãtor."
    63. La articolul 27 alineatul (3), teza a II-a se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "In acest caz, mãsurile reparatorii în echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de cãtre entitatea investitã potrivit prezentei legi cu soluţionarea notificãrii, cu acordul persoanei îndreptãţite sau despãgubiri acordate în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plata a despãgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv."
    64. La articolul 27, alineatul (4) se abroga.
    65. Articolul 28 se abroga.
    66. Articolul 29 se abroga.
    67. La articolul 32, alineatul (1) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 32. - (1) Persoanele arãtate la art. 3 alin. (1) lit. b) au dreptul la despãgubiri în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plata a despãgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv."
    68. La articolul 32, alineatul (3) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Mãsurile reparatorii prin echivalent prevãzute la alin. (1) se vor propune, dupã stabilirea valorii recalculate a acţiunilor, prin decizia motivatã a instituţiei publice implicate în privatizarea societãţii comerciale care a preluat patrimoniul persoanei juridice sau, dupã caz, prin ordin al ministrului finanţelor publice, în cazul în care societatea comercialã care a preluat patrimoniul persoanei juridice naţionalizate nu mai exista, nu poate fi identificata, ori nu a existat o asemenea continuitate."
    69. La articolul 32, alineatul (4) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(4) Recalcularea valorii acţiunilor se face în baza valorii activului net din ultimul bilanţ contabil, cu utilizarea coeficientului de actualizare stabilit de Banca Naţionala a României prin Ordinul nr. 3 din 27 aprilie 2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 4 mai 2001 şi a indicelui inflaţiei stabilit de Institutul Naţional de Statistica şi a prevederilor Legii nr. 303/1947, pentru recalcularea patrimoniului societãţilor pe acţiuni, în cazul în care bilanţul este anterior acesteia."
    70. La articolul 32, alineatele (7) şi (8) se abroga.
    71. La articolul 33, alineatul (1) se modifica şi va avea armatorul cuprins:
    "Art. 33. - (1) In situaţia imobilelor-construcţii demolate, notificarea formulatã de persoana indreptatita se soluţioneazã potrivit art. 10 sau 11 prin dispoziţia motivatã a primarului unitãţii administrativ-teritoriale în a carei raza s-a aflat imobilul, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti."
    72. La articolul 33, alineatul (2) se abroga.
    73. Articolul 41 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 41. - Încãlcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, dupã caz, rãspunderea disciplinarã, administrativã, contravenţionalã, civilã sau penalã."
    74. La articolul 44, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
    "(3) Cu aceeaşi pedeapsa se sancţioneazã şi emiterea deciziei sau a dispoziţiei conţinând propunerea de acordare a despãgubirilor în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plata a despãgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, întocmitã în lipsa înscrisurilor prevãzute la alin. (1) şi (2)."
    75. Dupã articolul 45 se introduc trei noi articole, articolele 45^1, 45^2 şi 45^3 cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 45^1. - (1) Nerespectarea obligaţiilor prevãzute de prezenta lege atrage rãspunderea contravenţionalã a autoritãţii administraţiei publice centrale sau locale, a instituţiei sau, dupã caz, a societãţii, regiei autonome ori a organizaţiei cooperatiste cãreia ii incumba aceste obligaţii.
    (2) Constituie contravenţii urmãtoarele fapte:
    a) tergiversarea nejustificatã a soluţionãrii notificãrii persoanei îndreptãţite;
    b) încãlcarea obligaţiei prevãzute la art. 23 alin. (2) teza a II - a;
    c) încãlcarea obligaţiei prevãzute la art. 23 alin. (3);
    d) încãlcarea obligaţiei prevãzute la art. 23 alin. (4^1);
    e) încãlcarea interdicţiei de înstrãinare, prevãzutã la art. 20 alin. (4^1).
    (3) Faptele prevãzute la alin. (2) lit. a) - d) se sancţioneazã cu amenda de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei. Faptele prevãzute la alin. (2) lit. e) se sancţioneazã cu amenda de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei.
    (4) In cazul regiilor autonome, societãţilor comerciale prevãzute la art. 20 alin. (1) şi (2), organizaţiilor cooperatiste, ministerelor şi altor instituţii publice centrale, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor revin Autoritãţii Naţionale pentru Restituirea Proprietãţilor, prin corpul de control al acesteia.
    (5) In cazul autoritãţilor administraţiei publice locale situate pe raza teritorialã a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, constatarea contravenţiilor revine prefectului judeţului, respectiv prefectului municipiului Bucureşti, iar aplicarea sancţiunilor revine Autoritãţii Naţionale pentru Restituirea Proprietãţilor.
    (6) Activitatea prefectului judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, prevãzutã la alin. (5) este supusã controlului Autoritãţii Naţionale pentru Restituirea Proprietãţilor, prin corpul de control al acesteia. In mãsura în care acesta constata neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare a obligaţiilor prevãzute la alin. (5) va propune ministrului administraţiei şi internelor mãsurile corespunzãtoare,
    Art. 45^2. - Dispoziţiile art. 45^1 se completeazã cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Art. 45^3. - Nerespectarea obligaţiei prevãzute la art. 23 alin. (4^1) atrage obligaţia deţinãtorului cãruia ii revine aceasta obligaţie de a plati noului proprietar o suma calculatã pe zi de întârziere, reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţa a imobilului restituit."
    76. La articolul 48, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) Sub sancţiunea nulitãţii absolute, este interzisã înstrãinarea în orice mod a imobilelor dobândite în baza Legii nr. 112/1995, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pana la soluţionarea definitiva şi irevocabilã a acţiunilor formulate de persoanele îndreptãţite fosti proprietari sau, dupã caz, moştenitori ai acestora, potrivit art. 50."
    77. Anexa la Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, se renumeroteaza şi devine anexa nr. 1.
    78. Dupã anexa nr. 1, se introduce anexa nr. 2 cu urmãtorul cuprins:
    "Anexa nr. 2
    a) Lista imobilelor ce intra sub incidenta art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicatã
    1. Imobile ocupate de unitãţi şi instituţii de învãţãmânt din sistemul de stat (grãdiniţe, şcoli, licee, colegii, şcoli profesionale, şcoli postliceale, instituţii de învãţãmânt superior)
    2. Imobile ocupate de unitãţi sanitare şi de asistenta medico-sociale din sistemul public (creşs, cãmine-spital pentru bãtrâni, spitale, centre de plasament, case de copii)
    3. Imobile ocupate de instituţii publice (administraţii financiare, trezorerii, ministere şi alte autoritãţi ale administraţiei publice centrale, parchete, judecãtorii, tribunale, curţi de apel, sedii de poliţie şi inspectorate judeţene, sedii vamale, arhive naţionale, direcţii judeţene, case de asigurãri de sãnãtate, primãrii, prefecturi, consilii locale şi judeţene, inspectorate şcolare)
    4. Imobile ocupate de instituţii culturale (teatre, opere, biblioteci, muzee)
    b) Lista imobilelor ce intra sub incidenta art. 13 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, republicatã
    1. Imobile ocupate de sedii ale partidelor politice legal înregistrate
    2. Imobile ocupate de sedii ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizaţiilor internaţionale interguvernamentale acreditate în România şi imobile ocupate de personalul acestora."
    ART. II
    (1) Deciziile sau dispoziţiile ori, dupã caz, ordinele conducãtorilor autoritãţilor administraţiei publice centrale, având ca obiect acordarea de mãsuri reparatorii în echivalent pentru imobilele prevãzute la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 21 decembrie 1989, republicatã, cu modificãrile aduse de prezentul titlu, emise pana la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, şi nevalorificate, pot fi atacate la secţia civilã a tribunalului în a cãrui circumscripţie teritorialã se afla sediul unitãţii deţinãtoare, în termen de 12 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.
    (2) Hotãrârea pronunţatã de prima instanta poate fi atacatã cu recurs la curtea de apel.

     ART. III

Actele juridice de înstrãinare având ca obiect imobile cu destinaţia de locuinţa, încheiate dupã 14 februarie 2001 cu nerespectarea interdicţiei prevãzute de art. 44 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind, protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 241/2001 , cu modificãrile ulterioare, şi care nu au fost atacate în instanta în condiţiile art. 46 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 , republicatã, pot fi atacate la secţia civilã a tribunalului în a cãrui raza teritorialã se afla imobilul notificat în termen de 12 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentului titlu sau, dupã caz, de la data luãrii la cunoştinţa a încheierii contractului.    ART. III
Actele juridice de înstrãinare având ca obiect imobile cu destinaţia de locuinţã, încheiate dupã data de 14 februarie 2001 cu nerespectarea interdicţiei prevãzute de art. 44 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 241/2001 , cu modificãrile ulterioare, şi care nu au fost atacate în instanţã în condiţiile art. 45 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 , republicatã, pot fi atacate la secţia civilã a tribunalului în a cãrui razã teritorialã se aflã imobilul notificat în termen de 12 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentului titlu sau, dupã caz, de la data luãrii la cunoştinţã a încheierii contractului.

------------
   Art. III din Titlul I a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din Titlul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.

    ART. IV
    (1) In cazul în care, la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, societatea comercialã prevãzutã la art. 20 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã, cu modificãrile aduse prin prezentul titlu, si-a încetat activitatea ca persoana juridicã, competenta de soluţionare a cererii de restituire revine entitãţii care a exercitat, în numele statului, calitatea de acţionar la respectiva societate comercialã.
    (2) In situaţia prevãzutã la alin. (1) dispoziţiile art. 27 alin. (1), (1^1) şi (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã, cu modificãrile aduse prin prezentul titlu, se vor aplica în mod corespunzãtor.
    ART. V

(1) Notificãrile nesolutionate pana la data intrãrii în vigoare a prezentului titlu, având ca obiect construcţii de orice fel, situate în extravilanul localitãţilor, aparţinând exploataţiilor agricole şi care au fost trecute în proprietatea statului, construcţii de pe terenurile forestiere, care au fãcut parte din exploataţia forestierã la data trecerii în proprietatea statului, se vor înainta în vederea soluţionãrii, în termen de 60 de zile, comisiilor comunale, orãşeneşti şi municipale constituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.(1) Notificãrile nesoluţionate pânã la data intrãrii în vigoare a prezentului titlu, având ca obiect construcţii existente, situate în extravilanul localitãţilor, aparţinând exploataţiilor agricole şi care au fost trecute în proprietatea statului, construcţii de pe terenurile forestiere, care au fãcut parte din exploataţia forestierã la data trecerii în proprietatea statului, se vor înainta în vederea soluţionãrii, în termen de 60 de zile, comisiilor comunale, orãşeneşti şi municipale constituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

------------
    Alin. (1) al art. V din Titlul I a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din Titlul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.

    (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplica în mod corespunzãtor şi pentru terenurile prevãzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, republicatã.
    ART. VI
    Imobilele înstrãinate cu încãlcarea prevederilor legale, obiect al unor acte juridice desfiinţate prin hotãrâri judecãtoreşti definitive şi irevocabile, notificate potrivit art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, republicatã, se restituie în natura.
    ART. VII
    Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta lege, va fi republicatã, dându-se textelor o noua renumerotare.

    TITLUL II**)
    Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România
-------------
    **) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 a fost republicatã în temeiul art. V din Titlul II al Legii nr. 247/2005 în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 1 septembrie 2005.
    NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
    ***) Modificarile determinate de Titlul V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005 asupra Ordonanţei de urgenţã nr. 94/2000, se referã la forma republicatã a Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicatã in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 1 septembrie 2005. În consecinţã, aceste modificãri se regãsesc in forma actualizatã a Ordonanţei de urgenţã nr. 94/2000 republicatã, corespunzãtoare datei de 30 decembrie 2005.
    Modificãrile determinate de pct. 5-7 ale art. I din LEGEA nr. 263 din 27 iunie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 3 iulie 2006 asupra Ordonanţei de urgenţã nr. 94/2000, se referã la forma republicatã a Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicatã in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 1 septembrie 2005. În consecinţã, aceste modificãri se regãsesc in forma actualizatã a Ordonanţei de urgenţã nr. 94/2000 republicatã, corespunzãtoare datei de 6 iulie 2006.

    ART. I
    Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 4 iulie 2000, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 501/2002, cu modificãrile ulterioare, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 1 alineatele (1), (2), (6) şi (7) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 1. - (1) Imobilele care au aparţinut cultelor religioase din România şi au fost preluate în mod abuziv, cu sau fãrã titlu, de statul roman, de organizaţiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, altele decât lacasele de cult, aflate în proprietatea statului, a unei persoane juridice de drept public sau în patrimoniul unei persoane juridice din cele prevãzute la art. 1^1, se retrocedeaza foştilor proprietari, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenta.
    (2) Sunt imobile, în sensul prezentei ordonanţe de urgenta, construcţiile existente în natura, împreunã cu terenurile aferente lor, situate în intravilanul localitãţilor, cu oricare dintre destinaţiile avute la data preluãrii în mod abuziv, precum şi terenurile aflate la data preluãrii abuzive în intravilanul localitãţilor, nerestituite pana la data intrãrii în vigoare a prezentei legi. Adãugirile aduse construcţiilor se preiau cu plata, numai dacã acestea nu depãşesc 50% din aria desfãşurata actuala. In caz contrar, nu se va dispune retrocedarea, considerându-se imobil nou în raport cu cel preluat. Nu se includ în aceasta categorie lucrãrile de reparaţii curente, capitale, consolidãri, modificãri ale compartimentarii iniţiale, îmbunãtãţiri functionale şi altele asemenea.
    (6) In cazul în care imobilele retrocedate sunt afectate unor activitãţi de interes public din învãţãmânt sau sãnãtate, finanţate sau cofinanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, noul proprietar are obligaţia de a menţine afectatiune pe o perioada de pana la 5 ani de la data emiterii deciziei. In aceasta perioada noul proprietar va fi beneficiarul unei chirii în cuantumul stabilit prin hotãrâre a Guvernului. In acest interval plata cheltuielilor de întreţinere aferente imobilului respectiv revine utilizatorilor.
    (7) O data cu imobilele retrocedate în natura se restituie şi bunurile mobile, dacã acestea au fost preluate împreunã cu imobilul respectiv şi dacã acestea mai exista la data depunerii cererii de retrocedare. Deţinãtorul actual al imobilului, la solicitarea şi în prezenta reprezentantului cultului religios care a depus cererea de retrocedare, va proceda la efectuarea inventarului bunurilor mobile existente în imobil, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de retrocedare. In cazul nerespectãrii acestui termen se va urma procedura prevãzutã la art. 46 alin. (2) - (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicatã."
    2. La articolul 1, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) Regimul juridic al imobilelor care au destinaţia de lacas de cult va fi reglementat prin lege specialã."
    3. La articolul 1, dupã alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (2^1), (2^2), (2^3) şi (2^4), cu urmãtorul cuprins:
    "(2^1) In cazul în care terenul este ocupat parţial, persoana indreptatita poate obţine restituirea în natura a partii de teren rãmase libere, pentru cea ocupatã de construcţii noi, pentru cea necesarã în vederea bunei utilizãri a acestora şi pentru cea afectatã unor amenajãri de utilitate publica, mãsurile reparatorii stabilindu-se în echivalent. In cazul în care terenul este ocupat în totalitate, pentru acesta se vor stabili mãsuri reparatorii în echivalent. De asemenea, se retrocedeaza în natura terenurile pe care s-au ridicat construcţii uşoare sau demontabile.

    (2^2) Valoarea terenurilor care nu pot fi retrocedate în natura se stabileşte potrivit valorii de circulaţie la momentul emiterii deciziei, stabilitã potrivit standardelor intentionale de evaluare.    (2^2) Valoarea terenurilor care nu pot fi retrocedate în natura se stabileşte potrivit valorii de circulaţie la momentul emiterii deciziei, stabilitã potrivit standardelor internaţionale de evaluare.

------------
    Alin. (2^2) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 94/2000 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 27 octombrie 2005.

    (2^3) Pentru situaţiile prevãzute la alin. (2^1) în care nu se poate dispune retrocedarea în natura, se vor acorda mãsuri reparatorii în echivalent potrivit legii speciale care va reglementa tipul şi procedura de acordare a despãgubirilor.
    (2^4) In situaţia în care imobilul retrocedat prin decizia Comisiei speciale de retrocedare se afla în domeniul public al statului sau al unei unitãţi administrativ-teritoriale, acesta urmeazã a fi scos din domeniul public, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în termen de 30 de zile de la data rãmânerii definitive a deciziei Comisiei speciale de retrocedare."
    4. Dupã articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1 cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 1^1" -(1) Imobilele - terenuri şi construcţii - preluate în mod abuziv, indiferent de destinaţie, care sunt deţinute la data intrãrii în vigoare a prezentei legi de o regie autonomã, o societate sau companie naţionala, o societate comercialã la care statul sau o autoritate a administraţiei publice centrale sau locale este acţionar ori asociat majoritar, vor fi restituite solicitantului, în natura, prin decizia organelor de conducere ale unitãţii deţinãtoare. Cota de participare a statului sau a autoritãţii administraţiei publice centrate sau locale se va diminua în mod corespunzãtor cu valoarea imobilului retrocedat, procedându-se la reducerea capitalului social şi la recalcularea patrimoniului.
    (2) In situaţiile prevãzute la alin. (1) Comisia specialã de retrocedare va transmite cererea de retrocedare unitãţii deţinãtoare, care are obligaţia de a o soluţiona în termen de 60 de zile de la data completãrii dosarului.
    (3) Prevederile alin. (2), (2^1), (2^2) şi (7) ale art. 1 se aplica în mod corespunzãtor.
    (4) Pentru situaţiile prevãzute la art. 1 alin. (2^1) în care nu se poate dispune retrocedarea în natura, se vor acorda mãsurile reparatorii în echivalent prevãzute de legea specialã sau compensarea cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de cãtre unitatea deţinãtoare prevãzutã la alin. (1), cu acordul persoanei îndreptãţite.
    (5) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul în care statul sau o autoritate publica centrala sau localã acţionar sau asociat minoritar al unitãţii care deţine imobilul, dacã valoarea acţiunilor sau pãrţilor sociale deţinute este mai mare sau egala cu valoarea corespunzãtoare a imobilului a cãrui restituire în natura este cerutã.
    (6) Deciziile prevãzute la alin. (1) pot fi atacate la secţia civilã a tribunalului în a cãrui circumscripţie teritorialã se afla sediul unitãţii deţinãtoare, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora."
    5. La articolul 2 alineatul (1), literele c) şi e) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "c) un reprezentant din partea Cancelariei Primului Ministru, respectiv preşedintele Autoritãţii Naţionale pentru Restituirea Proprietãţilor, care va avea calitatea de preşedinte al comisiei;
    e) un reprezentant din partea Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Relaţii Interetnice."
    6. La articolul 2, alineatul (4) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(4) Secretariatul Comisiei speciale de retrocedare va fi asigurat de Cancelaria Primului Ministru, prin Autoritatea Naţionala pentru Restituirea Proprietãţilor."
    7. La articolul 2, dupã alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(4^1) Membrii Comisiei speciale de retrocedare, precum şi persoanele din cadrul Autoritãţii Naţionale pentru Restituirea Proprietãţilor, care asigura secretariatul tehnic al acesteia, beneficiazã de indemnizaţie de şedinţa reprezentând 50% din salariul de încadrare sau, dupã caz, din indemnizaţia lunarã; într-o luna se poate acorda o singura indemnizaţie, indiferent de numãrul şedinţelor de lucru."
    8. La articolul 2, alineatele (5) şi (6) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(5) Comisia specialã de retrocedare sau, dupã caz, unitatea deţinãtoare prevãzutã la art. 1^1 va analiza documentaţia prezentatã de solicitanti pentru fiecare imobil şi va dispune, prin decizie motivatã, retrocedarea imobilelor solicitate de cultele religioase, respingerea cererii de retrocedare, dacã se apreciazã ca aceasta nu este intemeiata sau va propune acordarea mãsurilor reparatorii în echivalent, în condiţiile stabilite prin legea specialã. In situaţia în care imobilul este înscris în Lista monumentelor istorice, în decizia de retrocedare se va menţiona ca proprietarul are drepturile şi obligaţiile prevãzute de lege.
    (6) Deciziile Comisiei speciale de retrocedare vor putea fi atacate cu contestaţie la instanta de contencios administrativ în a carei raza teritorialã este situat imobilul solicitat, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora. Hotãrârea pronunţatã de instanta de contencios administrativ este supusã cãilor de atac potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004."
    9. La articolul 2, dupã alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu urmãtorul cuprins:
    "(7) Ministerele, prefecturile, primãriile, serviciile de cadastru şi birourile de carte funciarã, precum şi celelalte instituţii publice au obligaţia de a furniza, la cererea scrisã a Comisiei speciale de retrocedare si/sau a solicitantului retrocedarii, în termen de 30 de zile, informaţii privind situaţia juridicã a imobilelor care fac obiectul cererilor de restituire, în vederea fundamentarii deciziilor.
    (8) In cazul în care deţinãtorul bunului imobil solicitat nu este cunoscut, primãria în a carei raza teritorialã este situat imobilul solicitat, la cererea scrisã a Comisiei speciale de retrocedare, este obligatã sa identifice unitatea deţinãtoare şi sa comunice, în termen de 30 de zile, elementele de identificare a acesteia."
    10. La articolul 3, dupã alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1), (2^2) şi (2^3) cu urmãtorul cuprins:
    "(2^1) Pentru stabilirea dreptului de proprietate solicitantul poate depune inceputuri de dovada scrisã, declaraţii de martori autentificate, expertize extrajudiciare, precum şi orice acte care, coroborate, întemeiazã prezumţia existenţei dreptului de proprietate al acestuia asupra imobilului, la data preluãrii abuzive.
    (2^2) In absenta unor probe contrare, existenta si, dupã caz, întinderea dreptului de proprietate, se prezuma a fi cea recunoscuta în actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus mãsura preluãrii abuzive sau s-a pus în executare mãsura preluãrii abuzive.
    (2^3) In aplicarea prevederilor alin. (2^2) şi în absenta unor probe contrare, persoana individualizata în actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus sau, dupã caz, s-a pus în executare mãsura preluãrii abuzive este presupusa ca deţine imobilul sub nume de proprietar."
    11. La articolul 4, alineatul (1) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 4. - (1) Dreptul de proprietate asupra imobilului solicitat se redobândeşte pe baza deciziei Comisiei speciale de retrocedare, a unitãţii deţinãtoare prevãzute la art. 1^1 sau a hotãrârii judecãtoreşti rãmase definitive, dupã caz."
    12. La articolul 4, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(2^1) In cazul contractelor de locaţiune care au ca obiect spaţii cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa noul proprietar se va subroga în drepturile fostului locator, cu renegocierea clauzelor privind chiria, pe o perioada de maximum 5 ani potrivit dispoziţiilor cuprinse la art. 5 alin. (2), dacã aceste contracte au fost încheiate cu respectarea legii."
    13. La articolul 4, alineatul (3) se abroga.
    14. La articolul 4, alineatul (4) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(4) Litigiile legate de eventualele îmbunãtãţiri aduse imobilelor care se retrocedeaza în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenta de cãtre foştii deţinãtori, precum şi cele legate de aplicarea alin. (2^1) al art. 4, vor fi soluţionate în condiţiile legii."
    15. La articolul 4, alineatul (5) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(5) Mãsurile reparatorii în echivalent se vor acorda potrivit legii speciale care va reglementa tipul şi procedura de acordare a despãgubirilor."
    16. Dupã articolul 4, se introduc doua noi articole, articolele 4^1 şi 4^2, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 4^1. - (1) In cazul în care imobilele ce fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenta au fost înstrãinate legal dupã data de 22 decembrie 1989, titularii cererilor de retrocedare pot opta pentru acordarea mãsurilor reparatorii în echivalent potrivit art. 4 alin. (5).
    (2) Actele juridice de înstrãinare a imobilelor care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenta sunt lovite de nulitate absolutã dacã au fost încheiate cu încãlcarea dispoziţiilor imperative ale legilor în vigoare la data înstrãinãrii.
    (3) In cazul acţiunilor formulate potrivit dispoziţiilor cuprinse la alin. (2) procedura de retrocedare începutã în temeiul prezentei ordonanţe de urgenta este suspendatã pana la soluţionarea acelor acţiuni prin hotãrâre judecãtoreascã definitiva şi irevocabilã. Persoana indreptatita va înştiinţa de îndatã Comisia specialã de retrocedare.
    (4) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenta sunt aplicabile şi în cazul acţiunilor în curs de judecata, persoana indreptatita putând alege calea acestei ordonanţe de urgenta, renunţând la judecarea cauzei sau solicitând suspendarea cauzei.
    Art. 4^2. - (1) Sub sancţiunea nulitãţii absolute, pana la soluţionarea procedurilor administrative si, dupã caz, judiciare, prevãzute de prezenta ordonanţa de urgenta, este interzisã înstrãinarea, schimbarea destinaţiei, ipotecarea sau grevarea sub orice forma a imobilelor pentru care au fost depuse cereri de retrocedare în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenta.
    (2) Solicitanţilor le revine obligaţia de a înştiinţa în scris deţinãtorul actual despre existenta cererilor de retrocedare depuse în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenta."
    17. La articolul 5, alineatele (1) şi (2) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 5. - (1) Proprietarii care vor redobândi dreptul de proprietate asupra imobilelor în temeiul prezentei ordonanţe de urgenta vor încheia cu deţinãtorii actuali ai acestor imobile un protocol de predare-preluare, în mod obligatoriu, în termen de 60 de zile de la data rãmânerii definitive a deciziei Comisiei speciale de retrocedare sau, dupã caz, a unitãţii deţinãtoare prevãzute la art. 1^1, termen dupã care, dacã protocolul nu a fost semnat, se va încheia în prezenta executorului judecãtoresc un proces-verbal de constatare unilaterala a preluãrii imobilului.
    (2) Proprietarii vor intra în posesia bunurilor imobile solicitate în termen de cel mult 5 ani de la redobandirea dreptului de proprietate, în cazul imobilelor prevãzute la art. 1 alin. (6) şi la art. 4 alin. (2) şi (2^1)."
    18. Articolul 5^1 se renumeroteaza şi va deveni articolul 5^4.
    19. Dupã articolul 5 se introduc trei noi articole, articolele 5^1, 5^2 şi 5^3, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 5^1. - (1) Nerespectarea obligaţiilor prevãzute de prezenta ordonanţa de urgenta atrage rãspunderea contravenţionalã a instituţiei sau, dupã caz, a conducãtorului instituţiei cãreia ii incumba respectarea acestor obligaţii.
    (2) Constituie contravenţii urmãtoarele fapte:
    a) nerespectarea obligaţiei prevãzute la art. 1 alin. (2^4);
    b) nerespectarea obligaţiei prevãzute la art. 1 alin. (7);
    c) nerespectarea obligaţiei prevãzute la art. 1^1 alin. (2) de cãtre unitatea deţinãtoare;
    d) necomunicarea sau comunicarea în mod eronat a informaţiilor solicitate potrivit art. 2 alin. (7) şi (8);
    e) nerespectarea obligaţiei prevãzute la art. 5 alin. (1);
    f) încãlcarea interdicţiei de înstrãinare prevãzute la art. 4^2 alin. (1).
    (3) Faptele prevãzute la alin. (2) lit. a)-e) se sancţioneazã cu amenda de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei.
    (4) Fapta prevãzutã la alin. (2) lit. f) se sancţioneazã cu amenda de la 100.000.000 lei la 1.000.000.000 lei.
    (5) Neincheierea de cãtre deţinãtorul actual a protocolului de predare-preluare, potrivit art. 5 alin. (1), atrage obligaţia acestuia de a plati noului proprietar o suma, calculatã pe zi de întârziere, reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţa a imobilului.
    Art. 5^2. - (1) Constatarea contravenţiilor prevãzute la art. 5^1 alin. (2) şi aplicarea sancţiunilor în ceea ce priveşte ministerele, prefecturile, unitãţile deţinãtoare prevãzute la art. 1^1 se fac de cãtre Autoritatea Naţionala pentru Restituirea Proprietãţilor, prin corpul de control al acesteia.
    (2) In cazul autoritãţilor administraţiei publice locale situate pe raza teritorialã a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti constatarea contravenţiilor revine prefectului judeţului, respectiv Prefectului municipiului Bucureşti, iar aplicarea sancţiunilor revine Autoritãţii Naţionale pentru Restituirea Proprietãţilor.
    (3) Activitatea prefectului judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, prevãzutã la alin. (2) este supusã controlului Autoritãţii Naţionale pentru Restituirea Proprietãţilor, prin corpul de control al acesteia. In mãsura în care acesta constata neindeplinitea sau îndeplinirea necorespunzãtoare a acestor obligaţii va propune ministrului administraţiei şi internelor mãsurile corespunzãtoare.
    Art. 5^3. - Dispoziţiile art. 5^1 şi art. 5^2 se vor completa cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
    ART. II
    Termenul de depunere a cererilor de retrocedare a imobilelor aparţinând cultelor religioase, prevãzut la art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 501/2002, cu modificãrile ulterioare, este de 6 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.

     ART. III*)

Prin derogare de la dreptul comun, indiferent de cauza de nulitate, dreptul la acţiune prevãzut la art. 4^1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 , aprobatã cu modificãri şi completãri, prin Legea nr. 501/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se prescrie în termen de 6 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.


-------------
   Art. III din Titlul II şi-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 1.352 din 10 decembrie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 12 ianuarie 2009.
-------------
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
    Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 1.352 din 10 decembrie 2008, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 12 ianuarie 2009 a fost admisã excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. III din titlul II al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietãţii şi justiţiei, precum şi unele mãsuri adiacente, constatându-se cã acestea sunt neconstituţionale.
    Prin urmare, conform art. 147 din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi înceteazã efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacã, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, dupã caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.
    Prin urmare, în intervalul 12 ianuarie 2009-26 februarie 2009, dispoziţiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-şi efectele juridice în data 27 februarie 2009, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.

    ART. IV
    (1) Cererile de retrocedare având ca obiect terenuri situate în extravilanul localitãţilor la data preluãrii abuzive, precum şi construcţii de orice fel, situate în extravilanul localitãţilor, aparţinând exploataţiilor agricole şi care au fost trecute în proprietatea statului, construcţii de pe terenurile forestiere, care au fãcut parte din exploataţia forestierã la data trecerii în proprietatea statului, se vor înainta de cãtre Comisia specialã de retrocedare, în vederea soluţionãrii, în termen de 60 de zile, comisiilor comunale orãşeneşti şi municipale constituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Termenul de 60 de zile prevãzut la alin. (1), curge de la data la care Comisia specialã de retrocedare primeşte situaţia juridicã din care reiese ca imobilul respectiv era sau este situat în extravilan.
    ART. V
    Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 4 iulie 2000, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 501/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, inclusiv cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta lege, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.
    ART. VI
    Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi se abroga art. VI alin. (1)-(4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 184/2002, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 48/2004, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 25 martie 2004.

    TITLUL III***)
    Modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunitãţilor cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale din România
-------------
    ***) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 a fost republicatã în temeiul art. V din Titlul III al Legii nr. 247/2005 în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 1 septembrie 2005.

    ART. I
    Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunitãţilor cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale din România, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 10 iunie 1999, aprobatã cu completãri prin Legea nr. 66/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. Articolele 1-5 se abroga.
    2. La articolul 6, alineatele (1), (2) şi (5) vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 6. - (1) Imobilele care au aparţinut comunitãţilor minoritãţilor naţionale din România şi care au fost preluate în mod abuziv, cu sau fãrã titlu, de statul roman, de organizaţiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice, în perioada 6 septembrie 1940 - 22 decembrie 1989, se restituie foştilor proprietari în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenta.
    (2) Sunt imobile, în sensul prezentei ordonanţe de urgenta, construcţiile existente în natura, împreunã cu terenurile aferente lor, situate în intravilanul localitãţilor, cu oricare dintre destinaţiile avute la data preluãrii în mod abuziv, precum şi terenurile aflate la data preluãrii abuzive în intravilanul localitãţilor, nerestituite pana la data intrãrii în vigoare a prezentei legi. Adãugirile aduse construcţiilor se preiau cu plata, numai dacã acestea nu depãşesc 50% din aria desfãşurata actuala. In caz contrar, nu se va dispune retrocedarea, considerându-se imobil nou în raport cu cel preluat. Nu se includ în aceasta categorie lucrãrile de reparaţii curente, capitale, consolidãri, modificãri ale compartimentarii iniţiale, îmbunãtãţiri functionale şi altele asemenea.
    (5) In cazul în care imobilele restituite sunt afectate unor activitãţi de interes public din învãţãmânt sau sãnãtate, finanţate sau cofinanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, noul proprietar are obligaţia de a menţine afectatiunea pe o perioada de pana la 5 ani de la data emiterii deciziei. In aceasta perioada noul proprietar va fi beneficiarul unei chirii în cuantumul stabilit prin hotãrâre a Guvernului. In acest interval plata cheltuielilor de întreţinere aferente imobilului respectiv revine utilizatorilor."
    3. Articolul 7 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 7. - (1) Comisia specialã de retrocedare sau, dupã caz, unitatea deţinãtoare va analiza documentaţia prezentatã de solicitanti pentru fiecare imobil şi va dispune, prin decizie motivatã, restituirea imobilelor solicitate, respingerea cererii de retrocedare, dacã se apreciazã ca aceasta nu este intemeiata sau va propune acordarea mãsurilor reparatorii în echivalent, în condiţiile stabilite prin legea specialã.
    (2) Deciziile Comisiei speciale de retrocedare pot fi atacate la instanta de contencios administrativ în a carei raza teritorialã este situat imobilul solicitat, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora. Hotãrârea pronunţatã de instanta de contencios administrativ este supusã cãilor de atac potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
    (3) Ministerele, prefecturile, primãrii, serviciile de cadastru şi birourile de carte funciarã, precum şi celelalte instituţii publice au obligaţia de a furniza, la cererea scrisã a Comisiei speciale de retrocedare si/sau a solicitantului retrocedarii, în termen de 30 zile, informaţii privind situaţia juridicã a imobilelor care fac obiectul cererilor de restituire, în vederea fundamentarii deciziilor.
    (4) In situaţia în care imobilul este înscris în Lista cuprinzând monumentele istorice, în decizia de retrocedare se va menţiona ca proprietarul are drepturile şi obligaţiile prevãzute de lege."
    4. Articolul 8 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 8. - Prevederile art. 1 alin. (2^1)-(2^4) şi (7), art. 1^1, art. 2 alin. (4^1), (7) şi (8), art. 3 alin. (2), (2^1)-(2^3), art. 4, art. 4^1, art. 4^2, art. 5, art. 5^1 - 5^3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 4 iulie 2000, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 501/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se aplica în mod corespunzãtor."
    ART. II
    De la data intrãrii în vigoare a prezentei legi curge un nou termen de 6 luni pentru depunerea cererilor de restituire, în condiţiile art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvemului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunitãţilor cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale din România, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 66/2004.
    ART. III
    Dreptul la acţiune prevãzut la art. III din Titlul II din prezenta lege se aplica în mod corespunzãtor.
    ART. IV
    (1) Cererile de restituire având ca obiect terenuri situate în extravilanul localitãţilor la data preluãrii abuzive, precum şi construcţii de orice fel, situate în extravilanul localitãţilor, aparţinând exploataţiilor agricole şi care au fost trecute în proprietatea statului, construcţii de pe terenurile forestiere, care au fãcut parte din exploataţia forestierã la data trecerii în proprietatea statului, se vor înainta de cãtre Comisia specialã de retrocedare, în vederea soluţionãrii, în termen de 60 de zile, comisiilor comunale, orãşeneşti şi municipale constituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Termenul de 60 de zile prevãzut la alin. (1), curge de la data la care Comisia specialã de retrocedare primeşte situaţia juridicã din care reiese ca imobilul respectiv era sau este situat în extravilan.
    ART. V
    Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunitãţilor cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale din România, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 10 iunie 1999, aprobatã cu completãri prin Legea nr. 66/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o noua numerotare.

    TITLUL IV
    Modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991*)
-------------
    NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
    *) Modificãrile şi completãrile determinate asupra Legii nr. 18/1991 republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, ulterioare Legii nr. 247/2005, aduse de LEGEA nr. 358 din 6 decembrie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.106 din 7 decembrie 2005, ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005, LEGEA nr. 263 din 27 iunie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 3 iulie 2006, LEGEA nr. 341 din 17 iulie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 20 iulie 2006, LEGEA nr. 47 din 13 martie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 21 martie 2007, LEGEA nr. 340 din 3 decembrie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 10 decembrie 2007, se regãsesc în formele actualizate ale Legii nr. nr. 18/1991 republicatã.

    ART. I
    Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 11, alineatul (2) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplica în mod corespunzãtor şi în ceea ce priveşte suprafeţele preluate de cooperativele agricole de producţie în baza unor legi speciale sau în orice mod de la membrii cooperatori."
    2. La articolul 11, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(2^1) Terenurile preluate abuziv de cooperativele agricole de producţie de la persoanele fizice, fãrã înscriere în cooperativele agricole de producţie sau de cãtre stat, fãrã nici un titlu, revin de drept proprietarilor care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, pe vechile amplasamente, dacã acestea nu au fost atribuite legal altor persoane."
    3. La articolul 18, alineatul (3) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Terenurile neatribuite, rãmase la dispoziţia comisiei, dupã încheierea integrala a reconstituirii drepturilor de proprietate, trec în domeniul privat al comunei, oraşului sau al municipiului, urmând a fi puse la dispoziţia celor care doresc sa întemeieze sau sa dezvolte exploataţii agricole, prin închiriere, concesionare sau vânzare, în condiţiile legii sau puse la dispoziţie pentru obiective de interes social."
    4. La articolul 23, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(2^1) In cazul înstrãinãrii construcţiilor, suprafeţele de teren aferente prevãzute la alin. (2) sunt cele convenite de pãrţi la data înstrãinãrii, dovedite prin orice mijloc de proba."
    5. La articolul 24, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) Suprafaţa terenurilor prevãzute în alin. (1), aferente casei de locuit şi anexelor gospodãreşti, nu poate fi mai mare decât cea prevãzutã în actul de atribuire provenit de la cooperativa de producţie, consiliul popular sau primãria din localitatea respectiva."
    6. La articolul 24, alineatul (2) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Foştii proprietari vor fi compensaţi cu o suprafaţa de teren echivalenta în intravilan sau, în lipsa, în extravilan, acceptatã de ei, iar, dacã nu mai exista teren, se vor acorda despãgubiri."
    7. La articolul 27, alineatul (2) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) In toate cazurile în care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, cu ocazia mãsurãtorilor comisia localã ia act de recunoaşterea reciprocã a limitelor proprietãţii de cãtre vecini, le consemneazã în documentele constatatoare, întocmind planurile parcelare şi înainteazã documentaţia comisiei judeţene sau prefectului pentru validare si, respectiv, eliberarea titlurilor de proprietate."
    8. La articolul 27, dupã alineatul (2) se introduc alineatele (2^1) şi (2^2) cu urmãtorul cuprins:
    "(2^1) Proprietarii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolã de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate vor putea cere prefectului, prin comisiile de fond funciar, titluri de proprietate conform prezentei legi. Acestor categorii de proprietari şi moştenitori le sunt aplicabile numai prevederile art. 64.
    (2^2) In cazurile în care s-au emis titluri de proprietate în mod abuziv altor persoane decât foştii proprietari iar aceştia detineau, la acel moment adeverinţe de proprietate şi aveau posesia terenului, comisiile de fond funciar vor revoca titlurile emise cu încãlcarea legii, dacã acestea nu au intrat în circuitul civil. Dacã respectivele titluri de proprietate au intrat în circuitul civil prin acte de vânzare-cumpãrare sau în alt mod, fostul proprietar se va adresa justiţiei pentru constatarea nulitãţii absolute a titlului respectiv potrivit prevederilor art. III din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991."
    9. La articolul 27, dupã alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(4^1) Primarul va afişa lunar suprafaţa constituitã sau reconstituita, numele beneficiarilor, amplasamentul, planurile parcelare, precum, şi suprafaţa rãmasã în rezerva comisiei locale."
    10. La articolul 52, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
    "(3) Prevederile art. 274 din Codul de procedura civilã sunt aplicabile."
    11. Articolul 60 se abroga.
    12. La articolul 92, alineatul (3) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor agricole din extravilan, de clasa I şi clasa a II-a de calitate, a celor amenajate cu lucrãri de îmbunãtãţiri funciare, precum şi a celor plantate cu vii şi livezi, prin extinderea intravilanului localitãţilor, se face la propunerea consiliilor locale, prin ordin al directorului Direcţiei Agricole şi de Dezvoltare Ruralã, cu avizul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale."
    13. La articolul 92, alineatul (5) se abroga.
    14. Articolul 108 se abroga.
    15. Articolul 109 se abroga.
    16. Dupã articolul 110, se introduc trei noi articole, articolele 110^1, 110^2 şi 110^3 cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 110^1. - Constituie contravenţii la normele privind reconstituirea dreptului de proprietate urmãtoarele fapte:
    a) fapta persoanei fizice care are calitatea de membru al comisiei locale sau judeţene de aplicare a prezentei legi de a împiedica în orice mod sau de a întârzia nejustificat reconstituirea sau constituirea, dupã caz, a dreptului de proprietate ori eliberarea titlului de proprietate cãtre persoanele îndreptãţite, precum şi eliberarea titlului de proprietate fãrã îndeplinirea condiţiilor legale;
    b) neafisarea datelor menţionate în art. 27 alin. (4^1) de cãtre primar în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii precedente;
    c) afişarea de cãtre primar a unor date privind reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate, care nu corespund realitãţii.

    d) fapta oricãrei persoane fizice care are calitatea de membru al unei comisii de aplicare a prezentei legi de a absenta nemotivat de la oricare şedinţã a acesteia;

-----------
    Litera d) a art. 110^1 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã a fost introdusã de pct. 2 al articolului unic din Titlul VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
    Aceastã completare a art. 110^1 se regãseşte în forma actualizatã a Legii nr. 18/1991 republicatã la data de 30 decembrie 2005.


    e) fapta preşedintelui comisiei de a lipsi de la sediul acesteia, în intervalul de lucru al zilelor lucrãtoare, fãrã a desemna o persoanã în mãsurã sã ofere toate informaţiile şi documentele necesare controlului efectuat de Autoritatea Naţionalã pentru Restituirea Proprietãţilor sau prefect ori împuterniciţii acestuia;

-----------

Litera e) a art. 110^1 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 , republicatã a fost introdusã de pct. 2 al articolului unic din Titlul VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.

    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:

Aceastã completare a art. 110^1 se regãseşte în forma actualizatã a Legii nr. 18/1991  republicatã la data de 30 decembrie 2005.    e) fapta preşedintelui comisiei de a lipsi de la sediul acesteia, în timpul programului de lucru, fãrã a desemna o persoanã în mâsura sã ofere toate informaţiile şi documentele necesare controlului efectuat de Autoritatea Naţionalã pentru Restituirea Proprietãţilor sau prefect ori imputerniciţii acestuia;

-----------
    Litera e) a art. 110^1 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã a fost modificatã de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 263 din 27 iunie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 3 iulie 2006.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
    Modificarea directã asupra lit. e) a art. 110^1 se regãseşte în forma actualizatã a Legii nr. 18/1991 republicatã la data de 6 iulie 2006.


    f) fapta oricãrei persoane fizice de a împiedica sau de a limita accesul cetãţenilor la informaţiile de interes public privind aplicarea legilor fondului funciar;

-----------
    Litera f) a art. 110^1 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã a fost introdusã de pct. 2 al articolului unic din Titlul VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
    Aceastã completare a art. 110^1 se regãseşte în forma actualizatã a Legii nr. 18/1991 republicatã la data de 30 decembrie 2005.


    g) fapta oricãrei persoane de a împiedica, prin orice mijloace - inclusiv prin refuzul de a prezenta documentele sau informaţiile solicitate - şi în orice mod, efectuarea controalelor de cãtre împuterniciţii Autoritãţii Naţionale pentru Restituirea Proprietãţilor, prefect sau împuterniciţii acestuia;

-----------
    Litera g) a art. 110^1 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã a fost introdusã de pct. 2 al articolului unic din Titlul VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
    Aceastã completare a art. 110^1 se regãseşte în forma actualizatã a Legii nr. 18/1991 republicatã la data de 30 decembrie 2005.

    Art. 110^2. - Contravenţiile prevãzute la art. 110^1 se sancţioneazã astfel:
    a) cea de la litera a) cu amenda de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei;
    b) cele de la literele b) şi c) cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

    c) cea de la lit. d), cu amendã de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON), pentru fiecare absenţã nemotivatã;

-----------
    Litera c) a art. 110^2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã a fost introdusã de pct. 3 al articolului unic din Titlul VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
    Aceastã completare a art. 110^2 se regãseşte în forma actualizatã a Legii nr. 18/1991 republicatã la data de 30 decembrie 2005.


    d) cele de la lit. e) şi f), cu amendã de la 2.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON);

-----------
    Litera d) a art. 110^2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã a fost introdusã de pct. 3 al articolului unic din Titlul VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
    Aceastã completare a art. 110^2 se regãseşte în forma actualizatã a Legii nr. 18/1991 republicatã la data de 30 decembrie 2005.


    e) cea de la lit. g), cu amendã de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON).

-----------
    Litera e) a art. 110^2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã a fost introdusã de pct. 3 al articolului unic din Titlul VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
    Aceastã completare a art. 110^2 se regãseşte în forma actualizatã a Legii nr. 18/1991 republicatã la data de 30 decembrie 2005.

    Art. 110^3. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevãzute la art. 11O^1 şi art. 110^2 se fac de cãtre împuterniciţii Autoritãţii Naţionale pentru Restituirea Proprietãţilor şi de cãtre prefect sau împuterniciţii acestuia, în cazul membrilor comisiilor locale."

    "(2) În cazul în care organul de control considerã necesar, organele de poliţie, jandarmerie sau alţi agenţi ai forţei publice, dupã caz, sunt obligate sã-i acorde concursul pentru obţinerea datelor şi informaţiilor necesare desfãşurãrii activitãţii de control, precum şi pentru îndeplinirea oricãror alte activitãţi necesare în acest scop."

-----------

Alin. (2) al art. 110^3 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 , republicatã a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din Titlul VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.

    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:

Aceastã completare a art. 110^3 se regãseşte în forma actualizatã a Legii nr. 18/1991  republicatã la data de 30 decembrie 2005.    (2) În cazul în care organul de control considerã necesar, organele de poliţie, jandarmerie sau alţi agenţi ai forţei publice, dupa caz, sunt obligaţi sã îi acorde concursul pentru obţinerea datelor şi informaţiilor necesare desfãşurãrii activitãţii de control, precum şi pentru îndeplinirea oricãror alte activitãţi necesare în acest scop.

-----------
    Alin. (2) al a art. 110^3 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 263 din 27 iunie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 3 iulie 2006.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
    Modificarea directã asupra alin. (2) al art. 110^3 se regãseşte în forma actualizatã a Legii nr. 18/1991 republicatã la data de 6 iulie 2006.

    ART. II
    Comisiile de aplicare a legilor fondului funciar au obligaţia ca în termen de cel mult 120 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi sa înainteze Agenţiei Domeniilor Statului documentele necesare întocmirii protocoalelor de predare-primire cu aceasta instituţie privind terenurile care au fost preluate direct de la societãţile comerciale din portofoliul Agenţiei Domeniilor Statului, precum şi de la staţiunile de cercetare, institute şi unitãţi de învãţãmânt.

    TITLUL V
    Modificarea şi completarea Legii nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

     ARTICOL UNIC
    Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 4 noiembrie 1997, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. La articolul III alineatul (1), partea introductivã şi litera a) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. III. - (1) Sunt lovite de nulitate absolutã, potrivit dispoziţiilor legislaţiei civile, aplicabile la data încheierii actului juridic, urmãtoarele acte emise cu încãlcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificãrile şi completãrile ulterioare şi ale prezentei legi:
    a) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor care nu erau îndreptãţite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, cum sunt:
    (i) actele de reconstituire în favoarea unor persoane care nu au avut niciodatã teren în proprietate predat la cooperativa agricolã de producţie sau la stat sau care nu au mostenit asemenea terenuri;
    (ii) actele de reconstituire şi constituire în favoarea altor persoane asupra vechilor amplasamente ale foştilor proprietari, solicitate de cãtre aceştia, în termen legal, libere la data solicitãrii, în baza Legii nr. 18/1991 pentru terenurile intravilane, a Legii nr. 1/2000 şi a prezentei legi, precum şi actele de constituire pe terenuri scoase din domeniul public în acest scop;
    (iii) actele de reconstituire şi constituire a dreptului de proprietate în favoarea altor persoane asupra terenurilor proprietarilor care nu au fost înscrişi în cooperativa agricolã de producţie, nu au predat terenurile statului sau acestea nu au fost preluate de stat prin acte translative de proprietate;
    (iv) actele de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate emise dupã eliberarea titlului de proprietate fostului proprietar pe vechiul amplasament, transcris în registrele de transcripţiuni şi inscriptiuni sau, dupã caz, intabulat în cartea funciarã, precum şi actele de înstrãinare efectuate în baza lor;
    (v) actele de reconstituire şi constituire a dreptului de proprietate în mãsura în care au depãşit limitele de suprafaţa stabilite de art. 24 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991;
    (vi) actele de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unor terenuri forestiere pentru persoanele care nu au deţinut anterior în proprietate astfel de terenuri."
    2. La articolul III, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) Actele administrative prin care au fost trecute în domeniul public sau privat al statului sau al localitãţilor terenuri pentru care s-au depus cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privatã îşi suspenda efectele cu privire la aceste terenuri pana la soluţionarea cererii de cãtre comisia de fond funciar, cu excepţia terenurilor intrate deja în circuitul civil. Dupã validarea cererii de reconstituire, terenul trece în rezerva comisiei de fond funciar în vederea punerii în posesie."
    3. La articolul III, alineatul (2) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Nulitatea poate fi invocatã de primar, prefect, Autoritatea Naţionala pentru Restituirea Proprietãţilor şi de alte persoane care justifica un interes legitim, iar soluţionarea cererilor este de competenta instanţelor judecãtoreşti de drept comun."
    4. La articolul III, dupã alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (2^1)-(2^4), cu urmãtorul cuprins:
    "(2^1) Nulitatea absolutã, în sensul prezentei legi, va putea fi invocatã şi în litigiile în curs.
    (2^2) Nulitatea absolutã nu opereazã asupra titlurilor obţinute de foştii proprietari pe alte amplasamente dacã la intrarea în vigoare a prezentei legi si-au gãsit vechile amplasamente de care au fost deposedaţi atribuite legal altor persoane conform Legii nr. 18/1991.
    (2^3) Foştii proprietari pot reveni la vechiul amplasament şi atunci când persoanele puse în posesie pe aceste terenuri renunţa în favoarea lor la titlurile de proprietate deja eliberate.
    (2^4) In cazul unor înstrãinãri succesive ale terenurilor, cel care a vândut terenul pe baza titlului constatat nul este obligat sa remitã preţul actualizat fostului proprietar rãmas fãrã teren."

    TITLUL VI
    Modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

    ART. I
    Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. Articolul 1 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 1. - Persoanelor fizice şi persoanelor juridice care au formulat cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile agricole şi pentru terenurile forestiere, în termen legal, li se reconstituie dreptul de proprietate în condiţiile prevãzute de prezenta lege. Dispoziţiile acestei legi se aplica şi în cazul restituirii construcţiilor accesorii terenurilor agricole şi silvice."
    2. La articolul 2, alineatul (1) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 2. - (1) In aplicarea prevederilor prezentei legi reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, dacã acestea nu au fost atribuite legal altor persoane. Comisiile de aplicare a legilor fondului funciar, de comun acord cu proprietarii, pot comasa terenurile care urmeazã sa fie retrocedate într-un singur amplasament."
    3. La articolul 3, alineatul (2) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice prevãzute la art. 9 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se face pentru diferenţa dintre suprafaţa de 10 ha de familie şi cea adusã în cooperativa agricolã de producţie sau preluatã prin legi speciale ori în orice mod de la membrii cooperatori, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat."

    (2^1) Pentru terenurile proprietarilor deposedaţi, persoane fizice, pe care se aflã paşuni şi fâneţe, reconstituirea se face pentru diferenţa dintre suprafaţa de 50 ha de familie şi cea adusã în cooperativa agricolã de producţie sau preluatã prin acte normative speciale ori prin orice alt mod de la membri cooperatori sau de la orice altã persoanã fizicã deposedatã, dar nu mai mult de 100 ha de proprietar deposedat.

-------------
    Alin. (2^1) al art. 3 din Legea nr. 1/2000 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 193 din 19 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 25 iunie 2007.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
    Completarea directã a art. 3 se regãseşte în forma actualizatã a Legii nr. 1/2000 la data de 28 iunie 2007.

    4. La articolul 4, alineatul (1) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 4. - (1) Pentru terenurile din extravilanul localitãţilor, foste proprietãţi ale persoanelor fizice şi juridice, care au trecut în proprietatea statului şi pe care se gãsesc instalaţii hidrotehnice, hidroelectrice sau de hidroamelioratii, pe care se desfãşoarã activitãţi miniere de exploatare sau operaţiuni petroliere de dezvoltare-explorare şi exploatare, se restituie, în condiţiile legii, foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora suprafeţe echivalente constituite din rezerva existenta la comisiile locale, iar în situaţia în care aceste suprafeţe sunt insuficiente, din domeniul privat al statului, din aceeaşi localitate sau din alte localitãţi, acceptate de foştii proprietari. In cazurile în care compensarea nu este posibila se vor acorda despãgubiri foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, în condiţiile legii."
    5. La articolul 4, dupã alineatul (1) se introduc noua alineate noi, alineatele (1^1)-(1^9), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) Pentru terenurile foştilor proprietari persoane fizice sau juridice, inclusiv cooperative piscicole sau alte forme asociative prevãzute la art. 26 alin. (1), pe care s-au aflat, la data deposedarii, amenajãri piscicole, sere sau plantaţii de hamei, de duzi, plantaţii viticole sau pomicole, în prezent proprietatea statului, restituirea se face pe vechile amplasamente, cu obligaţia de a le menţine destinaţia si, acolo unde este cazul, unitatea şi functionalitatea.
    (1^2) Pentru terenurile menţionate mai sus, pe care s-au efectuat de cãtre stat investiţii, neamortizate pana la intrarea în vigoare a prezentei legi, foştii proprietari pot opta pentru reconstituirea pe vechiul amplasament, cu obligaţia de a plati statului, în termen de 10 ani, contravaloarea neamortizata a investiţiei, dacã aceasta reprezintã mai mult de 30% din valoarea totalã a investiţiei la data intrãrii în vigoare a acestei legi, sau sa primeascã terenuri pe alte amplasamente, acceptate de aceştia, de aceeaşi categorie de folosinţa cu terenul pe care l-au predat ori despãgubiri.
    (1^3) Pentru terenurile preluate de stat de pe care investiţiile au fost vândute cu respectarea legii, foştii proprietari pot opta pentru alt amplasament, acceptat de aceştia, sau pentru despãgubiri plãtite fie de cãtre investitor, fie de cãtre stat.
    (1^4) In cazul opţiunii pentru despãgubiri plãtite de investitori, foştii proprietari vor conveni cu investitorii, în termen de 3 luni de la data intrãrii în vigoare a acestei legi sau de la data validãrii cererii de reconstituire a dreptului de proprietate, preţul terenului, care nu poate fi mai mic decât valoarea sa de piaţa, şi termenul de plata, care nu poate fi mai mare de 3 ani.
    (1^5) Acordul va fi înregistrat la comisia judeţeana care a validat cererea de reconstituire şi devine titlu executoriu pentru plata preţului dacã investitorul nu îşi respecta obligaţia de plata în termenul convenit. Din momentul înregistrãrii acordului, opţiunea pãrţilor este definitiva şi pãrţile nu mai pot opta pentru alte forme de reconstituire si, respectiv, despãgubire. Proprietarii se vor putea adresa statului, în condiţiile dispoziţiilor legale privind acordarea de despãgubiri de cãtre acesta, doar pentru acoperirea valorii investiţiilor preluate de stat o data cu terenul pe care l-au avut în proprietate.
    (1^6) Pana la efectuarea plãţii, proprietarul investiţiei va plati fostului proprietar al terenului o suma, convenitã de pãrţi, care nu poate fi mai mica decât redeventa plãtitã statului la momentul acordului şi nu va putea înstrãina în nici un mod investiţia sa, sub sancţiunea nulitãţii absolute.
    (1^7) Proprietarii investiţiilor dobândesc dreptul de proprietate asupra terenului în momentul achitãrii integrale a contravalorii terenului.
    (1^8) In situaţia în care nu se opteazã pentru despãgubiri plãtite de cãtre investitor, sau în situaţia în care fostul proprietar şi investitorul nu ajung la un acord în termenul menţionat la alin. (1^4), fostul proprietar va primi teren pe alt amplasament, acceptat de acesta, sau despãgubiri de la stat, atât pentru teren cat şi pentru investiţiile dovedite la data preluãrii terenului, în condiţiile legii.
    (1^9) In cazul realizãrii acordului prevãzut la alin. (1^4), pentru investiţiile dovedite la data preluãrii terenului, fostul proprietar primeşte despãgubiri de la stat, în condiţiile legii."
    6. La articolul 4, alineatul (2) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) In cazul în care investiţiile pentru care suprafaţa de teren a fost preluatã de stat nu au fost executate sau se afla în stadiu de proiect, suprafaţa preluatã se restituie, la cerere, foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, pe vechiul amplasament."
    7. La articolul 6, alineatele (1^1) şi (1^2) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(1^1) Titlurile de proprietate obţinute anterior intrãrii în vigoare a Legii nr. 18/1991 şi existenta libera a vechilor amplasamente fac dovada absolutã a proprietãţii, obligând comisiile de fond funciar sa procedeze la validarea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate.
    (1^2) Consemnarile efectuate între anii 1945 şi 1990 în registrele agricole, cererile de intrare în fostele cooperative agricole de producţie, documentele existente la arhivele statului referitoare la proprietatea terenurilor, neinsotite de titlurile de proprietate, au valoare declarativã cu privire la proprietate."
    8. La articolul 6, dupã alineatul (1^2) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^3) şi (1^4), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^3) In situaţia în care nu mai exista înscrisuri doveditoare, proba cu martori este suficienta în reconstituirea dreptului de proprietate când aceasta se face pe vechile amplasamente şi când martorii ce le recunosc sunt proprietarii vecini sau moştenitorii lor, pe toate laturile terenului pentru care s-a cerut reconstituirea.
    (1^4) Orice proba dovedind dreptul de proprietate al foştilor proprietari poate fi înlãturatã numai printr-o proba de aceeaşi forta produsã de cãtre deţinãtorul actual al terenului sau de cãtre terţi, tagaduind dreptul de proprietate."
    9. La articolul 6, alineatul (2) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Dispoziţiile art. 12 şi art. 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, privind restabilirea dreptului de proprietate prin reconstituire, precum şi dispoziţiile procedurale prevãzute la art. 51 - 59 din aceeaşi lege se aplica în mod corespunzãtor la reconstituirea dreptului de proprietate, potrivit prezentei legi."
    10. La articolul 6, dupã alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu urmãtorul cuprins:
    "(2^1) In situaţia în care anumite suprafeţe sunt revendicate de doua persoane, dintre care una este fostul proprietar, cãruia i s-a preluat terenul prin mãsurile abuzive aplicate în perioada anilor 1945 - 1990, şi cea de a doua, persoana cãreia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar în limita resurselor de teren existente, inclusiv a rezervelor create, se va restitui terenul în natura ambilor solicitanti. In cazul în care resursele sunt insuficiente, se va atribui în natura terenul persoanei care detinea actele de proprietate în anul 1990, iar cei care au fost împroprietãriţi cu asemenea terenuri vor fi despãgubiţi în condiţiile legii.
    (2^2) Diferenţele între suprafeţele înscrise în titlurile de proprietate, în registrele agricole, în cererile de intrare în cooperativa, în actele de donaţie cãtre stat, în arhivele statului din perioada 1945 - 1990 şi situaţia de fapt la data punerii în posesie se corecteazã în favoarea foştilor proprietari."
    11. Articolul 6^1 se abroga.
    12. Articolul 7 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 7. - Pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform art. 3, 4, 5 şi 23, se va emite un titlu de proprietate suplimentar, dacã persoanele în cauza au deja un titlu emis în condiţiile Legii fondului funciar nr. 18/1991."
    13. Articolul 8 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 8 - Persoanelor fizice cãrora li s-a reconstituit proprietatea pentru diferenţa dintre suprafaţa de 10 hectare de familie şi suprafaţa preluatã de stat prin legi speciale, dar nu mai mult de 50 de hectare, pe mai multe loturi decât au deţinut înainte de preluare, la cerere, dacã este posibil, li se comaseaza terenurile în loturi mai mari sau într-un singur lot, de aceeaşi categorie de folosinţa cu cel preluat, inclusiv din terenurile proprietate de stat, eliberându-se un nou titlu de proprietate, dupã revocarea celui iniţial de comisia judeţeana de fond funciar."
    14. La articolul 9, alineatele (1) şi (3) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 9. - (1) Terenurile proprietate de stat, administrate de institutele, centrele şi staţiunile de cercetare, destinate cercetãrii şi producerii de seminţe, de material sãditor din categorii biologice superioare şi de animale de rasa, rãmân în administrarea acestora, cu excepţia terenurilor agricole preluate de la foştii proprietari şi solicitate de persoanele îndreptãţite la reconstituire. Terenurile din perimetrele staţiunilor, institutelor şi centrelor de cercetare care fac obiectul retrocedarii se vor delimita în sole compacte, începând de la marginea perimetrului, conform Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unitãţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti", cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (3) Terenurile agricole care au aparţinut cu titlu de proprietate Academiei Romane, universitatilor, instituţiilor de învãţãmânt superior cu profil agricol şi unitãţilor de cercetare în 1945, revin în proprietatea acestora."
    15. La articolul 9, dupã alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) Dispoziţiile alin. (1) se aplica şi terenurilor folosite la data intrãrii în vigoare a prezentei legi de unitãţile de învãţãmânt cu profil agricol sau silvic. Suprafeţele care rãmân în administrarea instituţiilor de învãţãmânt vor fi delimitate prin hotãrâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.
    (1^2) Pentru suprafeţele de teren care se restituie pe vechiul amplasament persoanelor îndreptãţite în condiţiile alin. (1) şi (1^1) unitãţile de cercetare şi învãţãmânt vor primi în administrare suprafeţe de teren corespunzãtoare din proprietatea statului."
    16. La articolul 9, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:
    "(4) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole care au aparţinut Academiei Romane se face prin comasarea terenurilor de cãtre Agenţia Domeniilor Statului, la cererea Academiei Romane, dacã nu se afecteazã vechile amplasamente ale foştilor proprietari şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Romane, cu completãrile ulterioare."
    17. La articolul 12, alineatul (1) se modifica şi va aven urmãtorul cuprins:
    "Art. 12. - (1) Comisiile comunale, orãşeneşti sau municipale din unitãţile administrativ-teritoriale pe care se afla terenurile, împreunã cu oficiile de cadastru şi publicitate imobiliarã vor delimita terenurile solicitate pe vechile amplasamente, dacã acestea nu au fost atribuite legal altor persoane, sau în sole situate în vecinãtatea localitãţilor, acceptate de foştii proprietari, cu asigurarea accesului la lucrãrile de hidroamelioratii, acolo unde ele exista."
    18. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 13. - Prefectul, în calitatea sa de preşedinte al comisiei judeţene, va întocmi şi va înainta lunar Autoritãţii Naţionale pentru Restituirea Proprietãţilor un raport privind situaţia aplicãrii prevederilor legii, cu propuneri de mãsuri, inclusiv de angajare a rãspunderii pentru primãrii care întârzie sau împiedica în orice mod reconstituirea dreptului de proprietate în termenele şi în condiţiile stabilite de lege."
    19. Articolele 15, 19 şi 20 se abroga.
    20. Articolul 22 va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 22. - Reconstituirea dreptului de proprietate, punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate, în cazul persoanelor fizice, se fac de cãtre comisiile locale şi comisiile judeţene sau de prefect, în conformitate cu prevederile art. 12 şi art. 51 - 59 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, Legii nr. 169/1997, cu prevederile Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privatã asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1172/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor prezentei legi."
    21. La articolul 23, dupã alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^2) Unitãţile de cult prevãzute la alin. (1), dacã au avut în proprietate suprafeţe mai mari decât cele retrocedate pana la intrarea în vigoare a prezentei legi, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate pentru întreaga suprafaţa deţinuta în 1945."
    22. La articolul 24, alineatul (1) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 24. - (1) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, pentru diferenţa dintre suprafaţa primitã prin aplicarea legilor fondului funciar şi cea avutã în proprietate, persoanelor fizice şi juridice sau, dupã caz, moştenitorilor acestora, se face pe vechile amplasamente."
    23. La articolul 24, dupã alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (1^1) - (1^4), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) In cazul în care validarea s-a fãcut pe alt amplasament decât cel avut în proprietate iar pentru respectiva suprafaţa nu s-a fãcut punerea în posesie, titlul de proprietate se emite pe numele fostului proprietar sau al moştenitorilor acestuia.
    (1^2) Terenurile din ariile naturale protejate, constituite şi declarate astfel potrivit legii, arboretele constituite ca unitãţi - sursa pentru producerea materialelor forestiere de reproducere, plantajele, culturile de plante - mama pentru producţia de butaşi, înscrise în catalogul naţional al materialelor de baza, se restituie foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, cu obligaţia de a le pãstra destinaţia şi de a le asigura administrarea prin structuri silvice autorizate. Fostul proprietar poate opta pentru atribuirea unei suprafeţe echivalente din fondul forestier proprietate de stat.
    (1^3) In cazul terenurilor defrisate dupã data de 1 ianuarie 1990 fostul proprietar poate opta pentru restituirea pe vechiul amplasament.
    (1^4) In cazul în care pe vechiul amplasament se afla pãduri încadrate în grupa I funcţionalã conform prevederilor Legii nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, fostul proprietar sau moştenitorii acestuia trebuie sa respecte destinaţia acestora şi sa permitã lucrãrile de intervenţie necesare sau pot opta pentru restituirea unui alt teren, situat în apropierea vechiului amplasament."
    24. La articolul 24, alineatele (2), (3), (4) şi (5) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Se excepteazã de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente terenurile atribuite foştilor proprietari, cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru care s-au eliberat titluri de proprietate sau procese-verbale de punere în posesie.
    (3) Pentru cazurile prevãzute la alin. (2) punerea în posesie se va face pe alte terenuri, situate în apropierea vechilor amplasamente, acceptate de proprietar.
    (4) Unitãţile şi subunitãţile silvice din subordinea Regiei Naţionale a Pãdurilor - Romsilva, precum şi ceilalţi deţinãtori actuali ai terenurilor forestiere solicitate de foştii proprietari sau de moştenitorii lor, vor pune la dispoziţie comisiilor locale de aplicare a prevederilor prezentei legi suprafeţele de teren pentru care cererile de reconstituire a dreptului de proprietate au fost validate, pe categorii de deţinãtori prevãzute în prezenta lege, în condiţiile prevãzute la alin. (1)-(3). Trecerea efectivã a terenurilor în proprietatea privatã se va face cu ocazia punerii în posesie, potrivit prezentei legi.
    (5) Autoritatea publica centrala care rãspunde de silvicultura va lua mãsuri ca fiecare ocol silvic sa delimiteze perimetrele cu terenuri ce rãmân în proprietatea statului de terenurile care fac obiectul, reconstituirii dreptului de proprietate privatã."
    25. La articolul 24, alineatele (3^1) şi (3^2) se abroga.
    26. La articolul 24, dupã alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmãtorul cuprins:
    "(6) Terenurile proprietate de stat, administrate de Institutul de Cercetãri şi Amenajãri Silvice, destinate activitãţii de cercetare, rãmân în administrarea acestuia, cu excepţia terenurilor forestiere preluate de la foştii proprietari şi solicitate de persoanele îndreptãţite la reconstituire. Terenurile forestiere destinate cercetãrii care fac obiectul retrocedarii se vor delimita în trupuri compacte, începând de la marginea perimetrului."
    27. La articolul 25, alineatele (1) şi (3) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 25. - (1) Reconstituirea dreptului de proprietate şi punerea în posesie a titularilor, în cazul terenurilor forestiere, precum şi eliberarea titlurilor de proprietate se fac de comisiile locale si, respectiv, comisiile judeţene, în condiţiile şi cu procedura stabilite de Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, de Legea nr. 169/1997, de Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privatã asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1172/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi conform prezentei legi.
    (3) Pentru persoanele prevãzute la art. 24 alin. (1) din prezenta lege se va emite un titlu de proprietate suplimentar. Dacã nu a fost emis încã un titlu de proprietate pentru suprafaţa de teren forestier primitã prin aplicarea legilor fondului funciar, se va emite un singur titlu pentru întreaga suprafaţa rezultatã din aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, a Legii nr. 169/1997 şi a prezentei legi."
    28. La articolul 26, alineatele (1), (2) şi (3) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 26. - (1) Formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestierã, pãşunilor şi fanetelor, obsti de moşneni în devãlmãşie, obsti razesesti nedivizate, composesorate, obsti de cumpãrare, pãduri grãnicereşti, pãduri urbariale, comune politice, cooperative, alte comunitãţi şi forme asociative cu diferite denumiri, li se va elibera un singur titlu de proprietate, la solicitarea reprezentantului legal al acestora, cu menţiunea la titular, dupã caz: "obşte de moşneni", "obşte de rãzeşi", "composesorat", "pãduri grãnicereşti", alte asociaţii şi forme asociative cu denumirea localitãţii respective.
    (2) Formelor asociative li se va restitui în întregime suprafaţa avutã în proprietate.
    (3) Titlul de proprietate va fi însoţit de o schita de amplasament a suprafeţei de teren forestier care a aparţinut obştii de moşneni, obştii de rãzeşi, composesoratului şi altora asemenea, ce urmeazã a fi restituit."
    29. La articolul 26, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(3^1) Punerea în posesie în cazul suprafeţelor reconstituite pe raza mai multor comune se face de cãtre comisiile locale sub coordonarea şi cu avizul oficiilor judeţene ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã, iar în cazul suprafeţelor reconstituite pe raza mai multor judeţe de cãtre Agenţia Naţionala de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã. Titlul de proprietate se va emite de comisia judeţeana în a carei raza teritorialã se afla sediul formei asociative."
    30. Articolul 27 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 27. - Administrarea şi exploatarea terenurilor forestiere prevãzute la art. 26 din prezenta lege se face în conformitate cu statutele formelor asociative admise de legislaţia statului roman în perioada anilor 1921 - 1946, în mãsura în care nu contravin legislaţiei în vigoare."
    31. Articolul 28 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 28. - (1) In vederea organizãrii administrãrii terenurilor forestiere prevãzute la art. 26 din prezenta lege şi a determinãrii responsabilitãţilor cu privire la administrarea lor, persoanele îndreptãţite se vor reorganiza, în baza acestei legi, în formele asociative iniţiale.
    (2) In termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi un comitet ad-hoc va solicita judecãtoriei în a carei raza teritorialã sunt situate terenurile recunoaşterea formelor asociative de administrare şi de exploatare a terenurilor forestiere.
    (3) Comitetul ad-hoc va prezenta judecãtoriei, o data cu cererea, un statut în forma autenticã sau certificatã de avocat, în care se vor stabili structura acestora, organele de conducere, modul de administrare a terenurilor forestiere, în condiţiile legii, drepturile şi obligaţiile membrilor, raspunderi, sancţiuni, modul de dizolvare, precum şi alte prevederi specifice.
    (4) Prin hotãrâre judecãtoreascã formele asociative de administrare în comun, constituite în condiţiile şi cu respectarea regimului silvic prevãzut de lege, redobândesc calitatea de persoana juridicã. Hotãrârea judecãtoreascã va fi înscrisã într-un registru special ţinut de judecãtorie.
    (5) Suprafeţele forestiere aflate în proprietate comuna, conform naturii acestora, rãmân în proprietate indivizã pe toatã durata existenţei lor.
    (6) Membrii formelor asociative aflaţi în devãlmãşie sau indiviziune nu pot înstrãina propriile cote-pãrţi unor persoane din afarã acestora.
    (7) Terenurile acestor forme asociative nu pot fi înstrãinate în nici un mod, în întregime sau în parte.
    (8) In cazul dizolvãrii formelor asociative proprietatea indivizã a acestora va trece în proprietatea publica a consiliilor locale în raza cãrora se afla terenurile respective."
    32. La articolul 29, alineatele (1) şi (2) vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 29. - (1) In aplicarea prevederilor art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, propunerile de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere şi eliberarea titlului de proprietate se vor face pe numele parohiei, schitului, manastirii, instituţiei de cultura şi învãţãmânt, Academiei Romane în limita suprafeţelor pe care le-au avut în proprietate, chiar dacã terenurile sunt situate pe raza mai multor localitãţi sau judeţe.
    (2) Centrele eparhiale, protoieriile, manastirile, schiturile, parohiile, filiile şi alte structuri ale unitãţilor de cult dobândesc, prin reconstituire, dreptul de proprietate asupra terenurilor forestiere."

    (2^1) Fundaţia Elias dobândeşte, prin reconstituire pe vechile amplasamente sau prin comasare, dreptul de proprietate asupra terenurilor forestiere.

------------
    Alin. (2^1) al art. 29 din Legea nr. 1/2000 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 342 din 17 iulie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 20 iulie 2006.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
    Aceastã completare a art. 29 se regãseşte în forma actualizatã a Legii nr. 1/2000 la data de 23 iulie 2006.

    33. La articolul 29, dupã alineatul (3^1) se introduce un nou alineat, alineatul (3^2), cu urmãtorul cuprins:

"(3^2) Diferenţa de suprafaţa neatribuita se reconstituie în forma şi structura de proprietate existenta la momentul nationalizarii terenurilor forestiere de cãtre regimul comunist; reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere care au aparţinut Academiei Romane se face prin comasarea terenurilor de cãtre Regia Naţionala a Pãdurilor - Romsilva, la cererea Academiei Romane, dacã nu se afecteazã vechile amplasamente ale foştilor proprietari şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 752/2001 ."(3^2) Sunt exceptate terenurile forestiere din categoria celor prevazute la alin. (3^1), care au facut obiectul constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate în favoarea structurii de cult respective sau a altor structuri ale aceluiaşi cult in judetul respectiv. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere care au aparţinut Academiei Române se face prin comasarea terenurilor de catre Regia Naţionalã a Pãdurilor - Romsilva, la cererea Academiei Române, dacã nu se afecteazã vechile amplasamente ale foştilor proprietari, şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 752/2001  privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

------------
    Alin. (3^2) al art. 29 din Legea nr. 1/2000 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 261 din 4 noiembrie 2008, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
    Modificarea directã asupra alin. (3^2) al art. 29 se regãseşte în forma actualizatã a Legii nr. 1/2000 la data de 13 noiembrie 2008.


    "(3^3) În situaţia în care suprafeţele avute în înzestrare sau în folosinţã au fost atribuite legal în proprietate altor persoane fizice sau juridice, structurilor de cult prevãzute la alin. (3^1) le vor fi oferite suprafeţe de teren forestier pe alte amplasamente, cu posibilitatea comasãrii, la cerere, a acestor suprafeţe, dupã ce procesul de reconstituire a dreptului de proprietate va fi finalizat."

------------
    Alin. (3^3) al art. 29 din Legea nr. 1/2000 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 261 din 4 noiembrie 2008, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
    Completarea art. 29 se regãseşte în forma actualizatã a Legii nr. 1/2000 la data de 13 noiembrie 2008.

    34. La articolul 29^1, alineatul (4) se abroga.
    35. Articolul 30 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 30. - In aplicarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, astfel cum a fost modificatã prin Legea nr. 169/1997, precum şi a prezentei legi, cetãţenii romani au aceleaşi drepturi, indiferent dacã la data înregistrãrii cererii aveau domiciliul în ţara sau în strãinãtate."
    36. Articolul 31 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins*):
    "Art. 31. - (1) Construcţiile de pe terenurile forestiere care se retrocedeaza prin efectul prezentei legi şi care au fãcut parte din exploataţia forestierã la data trecerii în proprietatea statului se restituie foştilor proprietari sau, dupã caz, moştenitorilor acestora.
    (2) In cazul în care astfel de bunuri imobile nu mai exista, se vor acorda despãgubiri.
    (3) Construcţiile de pe terenurile forestiere, inclusiv cele de corectare a torenţilor, drumurile forestiere, sediile de cantoane silvice, cabanele de vânãtoare, pepinierele, alte amenajãri silvice, instalaţii sau mijloace fixe, inclusiv cele aflate în curs de execuţie, amplasate în suprafeţele care fac obiectul retrocedarii, trec în proprietatea persoanelor fizice sau juridice cãrora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor.
    (4) Prevederile alin. (3) se aplica cu condiţia deţinerii în proprietate a suprafeţelor minime pentru constituirea unui ocol silvic, în proprietate individualã sau în asociere cu alte persoane fizice sau juridice.
    (5) Bunurile prevãzute la alin. (3) trec în proprietate privatã cu obligaţia pãstrãrii destinaţiei acestora, exploatarea şi întreţinerea acestora fiind efectuate de cãtre ocolul silvic care asigura administrarea pãdurii.
    (6) In situaţia în care persoanele cãrora li se reconstituie dreptul de proprietate nu îndeplinesc condiţia prevãzutã la alin. (4) reconstituirea dreptului de proprietate se face pe alte amplasamente, stabilite cu acordul proprietarilor.
    (7) Sediile ocoalelor silvice trec în proprietatea persoanelor juridice sau fizice dacã suprafaţa care se retrocedeaza acestora, individual sau în asociere, este mai mare decât jumãtate din suprafaţa administratã de respectivul ocol silvic anterior retrocedarii.
    (8) Obiectivele realizate ca urmare a finantarilor din împrumuturile aprobate prin Ordonanţa Guvernului nr. 28/1999, Ordonanţa Guvernului nr. 97/2000 şi Legea nr. 400/2003 trec în proprietate privatã în condiţiile de la alin. (3) şi (4).
    (9) Obiectivele aflate în curs de realizare finanţate din împrumuturile menţionate la alin. (8) trec în proprietate privatã dupã finalizarea lucrãrilor aflate în curs şi punerea în funcţiune, cofinanţarea şi rambursarea asigurându-se prin bugetul autoritãţii publice centrale care rãspunde de silvicultura."
-------------
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
    A se vedea DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 602 din 20 mai 2008, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 15 iulie 2008.

    37. Articolul 33 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:

"Art. 33. - (1) Pot cere reconstituirea dreptului de proprietate şi foştii proprietari cãrora li s-au respins cererile sau li s-au modificat sau anulat adeverinţele de proprietate, procesele-verbale de punere în posesie sau titlurile de proprietate prin nesocotirea prevederilor art. III din Legea nr. 169/1997 . Cererile de reconstituire a dreptului de proprietate se considera a fi depuse în termen chiar dacã acestea au fost depuse la alte comisii decât cele competente potrivit legii; aceste comisii vor trimite cererile, din oficiu, comisiilor competente, înştiinţând despre acest lucru şi persoanele îndreptãţite. Persoanele fizice şi persoanele juridice, care nu au depus în termenele prevãzute de Legea nr. 169/1997  şi de prezenta lege cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau, dupã caz, actele doveditoare, pot formula astfel de cereri în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi. In cazul formelor asociative prevãzute la art. 26 alin. (1) din lege aflate în curs de constituire, cererea poate fi formulatã de comitetul ad-hoc de initiativa."Art. 33. - (1) Pot cere reconstituirea dreptului de proprietate şi foştii proprietari cãrora li s-au respins cererile sau li s-au modificat ori anulat adeverinţele de proprietate, procesele-verbale de punere în posesie sau titlurile de proprietate, prin nesocotirea prevederilor art. III din Legea nr. 169/1997 . Cererile de reconstituire a dreptului de proprietate se considerã a fi depuse în termen chiar dacã acestea au fost depuse la alte comisii decât cele competente potrivit legii; aceste comisii vor trimite cererile, din oficiu, comisiilor competente, înştiinţând despre acest lucru şi persoanele îndreptãţite. Persoanele fizice şi persoanele juridice care nu au depus în termenele prevãzute de Legea nr. 169/1997  şi de prezenta lege cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau, dupã caz, actele doveditoare pot formula astfel de cereri pânã la data de 30 noiembrie 2005 inclusiv. În cazul formelor asociative prevãzute la art. 26 alin. (1) din lege, aflate în curs de constituire, cererea poate fi formulatã de comitetul ad-hoc de iniţiativã.

------------
    Alin. (1) al art. 33 din Legea nr. 1/2000 a fost modificat de art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 15 septembrie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 21 septembrie 2005.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
    Modificarea directã asupra alin. (1) al art. 33 se regãseşte în forma actualizatã a Legii nr. 1/2000 la data de 21 septembrie 2005.

    (2) In situaţia în care dupã depunerea cererilor de reconstituire s-au administrat probe care atesta alte terenuri ce au aparţinut petentilor în proprietate, ele se restituie acestora pe vechile amplasamente, dacã sunt libere."
    38. Articolul 35 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:

    "Art. 35. - Ocoalele silvice şi actualii deţinãtori rãspund de paza şi protecţia vegetaţiei forestiere de pe terenurile solicitate de foştii proprietari şi dupã punerea în posesie, pana la formarea structurilor proprii de paza sau administrare ori pana la încheierea unor contracte de administrare şi paza cu un ocol silvic. Contravaloarea cheltuielilor aferente acestor servicii, pentru intervalul de timp cuprins între punerea în posesie şi crearea structurilor proprii, respectiv încheierea de contracte de paza şi administrare, vor fi suportate de cãtre stat."    "Art. 35. - (1) Ocoalele silvice şi actualii deţinãtori rãspund de paza şi protecţia vegetaţiei forestiere de pe terenurile solicitate de foştii proprietari şi dupã punerea în posesie, pânã la formarea structurilor proprii de pazã sau de administrare ori pânã la încheierea unor contracte de administrare şi pazã cu un ocol silvic, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data punerii în posesie.    (1) Ocoalele silvice si actualii detinatori raspund de paza si protectia vegetatiei forestiere de pe terenurile solicitate de fostii proprietari si dupa punerea in posesie, pana la formarea structurilor proprii de paza sau de administrare ori pana la incheierea unor contracte de administrare si paza cu un ocol silvic, dar nu mai tarziu de 180 de zile de la data punerii in posesie.

------------
    Alin. (1) al art. 35 din Legea nr. 1/2000 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 38 din 1 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 6 martie 2006.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
    Modificarea directã asupra alin. (1) al art. 35 se regãseşte în forma actualizatã a Legii nr. 1/2000 la data de 9 martie 2006.


    (2) Contravaloarea cheltuielilor aferente acestor servicii, pentru intervalul de timp prevãzut la alin. (1), se suportã din bugetul de stat."

------------
    Art. 35 din Legea nr. 1/2000 a fost modificat de art. 17 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 139 din 5 octombrie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 20 octombrie 2005.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
    Modificarea directã asupra art. 35 se regãseşte în forma actualizatã a Legii nr. 1/2000 la data de 20 octombrie 2005.

    39. Articolul 36 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:

"Art. 36. - Persoanelor fizice cãrora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin împroprietãrire, cu ocazia aplicãrii Legii nr. 187/1945  pentru înfãptuirea reformei agrare, dar cãrora nu li s-a atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau cãrora atribuirea le-a fost anulatã li se vor acorda terenurile respective în limita suprafeţelor disponibile sau despãgubiri.""Art. 36. - Persoanelor fizice cãrora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin împroprietãrire, prin aplicarea Legii nr. 187/1945  pentru înfãptuirea reformei agrare, dar cãrora nu li s-a atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau cãrora atribuirea le-a fost anulatã, precum şi persoanelor îndreptãţite la împroprietãrire, înscrise în tabelele nominale, li se vor acorda terenurile respective în limita suprafeţelor disponibile sau despãgubiri."

-------------

Art. 36 din Legea nr. 1/2000 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 193 din 19 iunie 2007 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 25 iunie 2007.

    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:

Modificarea directã a art. 36 se regãseşte în forma actualizatã a Legii nr. 1/2000  la data de 28 iunie 2007."Art. 36. - Persoanelor fizice cãrora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin împroprietãrire, prin aplicarea Legii nr. 187/1945 pentru înfãptuirea reformei agrare, dar cãrora nu li s-a atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau cãrora atribuirea le-a fost anulatã, persoanelor îndreptãţite la împroprietãrire, înscrise în tabelele nominale, precum şi persoanelor care dovedesc cu acte de la arhivele militare ale Ministerului Apãrãrii cã au luptat pe front şi cã îndeplineau condiţiile prevãzute de Legea nr. 187/1945  pentru a fi împroprietãrite li se vor acorda terenurile respective, agricole şi forestiere, în limita suprafeţelor disponibile, sau despãgubiri."

-------------
    Art. 36 din Legea nr. 1/2000 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 212 din 24 octombrie 2008, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 30 octombrie 2008.

    40. Articolul 37 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 37. - Persoanelor fizice ale cãror terenuri au intrat în componenta fostelor cooperative agricole de producţie si, ca urmare a comasarilor, nu li s-a reconstituit dreptul de proprietate în condiţiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, li se reconstituie dreptul de proprietate în condiţiile prezentei legi, pe vechile amplasamente, în perimetrul societãţilor comerciale cu capital de stat, dacã acestea nu au fost atribuite în conformitate cu art. 2 alin. (1) din prezenta lege."
    41. Articolul 39 se abroga.
    42. Articolul 40 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 40. - Pentru suprafeţele de pe care s-a exploatat masa lemnoasã în perioada dintre validarea cererilor de retrocedare şi punerea în posesie a proprietarilor, Regia Naţionala a Pãdurilor - Romsilva va acorda acestora beneficiul realizat, dupã deducerea cheltuielilor de exploatare, şi va suporta cheltuielile de impadurire a suprafeţelor neregenerate."
    43. Dupã articolul 41, se introduce articolul 42 cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 42. - Cererile sau acţiunile în justiţie, cererile accesorii şi incidente, precum şi întabularea titlurilor de proprietate rezultate din aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare şi a prezentei legi sunt scutite de taxa de timbru şi de timbru judiciar."
    ART. II
    (1) Se înfiinţeazã în cadrul Autoritãţii Naţionale pentru Restituirea Proprietãţilor o direcţie pentru coordonarea şi controlul aplicãrii legislaţiei din domeniul restituirii proprietãţii funciare de cãtre instituţiile administraţiei de stat şi comisiile de fond funciar, asigurând aplicarea unitarã de cãtre acestea a reglementãrilor în domeniu.
    (2) In cadrul direcţiei vor activa 40 de persoane preluate prin transfer de la alte instituţii şi autoritãţi publice, conduse de un vicepreşedinte al Autoritãţii Naţionale cu rang de subsecretar de stat.
    (3) Cele 40 de posturi prevãzute la alin. (2), împreunã cu bugetele aferente, se preiau la Cancelaria Primului Ministru. Numãrul de posturi al Autoritãţii Naţionale pentru Restituirea Proprietãţilor se va suplimenta cu numãrul de posturi preluate de la alte instituţii şi autoritãţi publice, astfel încât numãrul maxim de posturi va fi de 131, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor.

     ART. III

    Persoanele fizice şi persoanele juridice pot formula cereri de reconstituire a dreptului de proprietate pentru diferenţele de suprafaţa ce pot fi restituite conform prezentei legi în termen de 60 de zile de la intrarea acesteia în vigoare.    ART. III
    Persoanele fizice şi persoanele juridice pot formula cereri de reconstituire a dreptului de proprietate pentru diferenţele de suprafaţã ce pot fi restituite conform prezentei legi, pânã la data de 30 noiembrie 2005 inclusiv.

------------
   Art. III din Titlul VI a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 15 septembrie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 21 septembrie 2005.

    ART. IV
    Guvernul va modifica, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, Regulamentul aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1172/2001, cu modificãrile ulterioare.
    ART. V
    Despãgubirile acordate potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi Legii nr. 1/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, astfel, cum a fost modificatã prin prezenta lege, vor urma procedura şi se vor supune dispoziţiilor privind acordarea despãgubirilor din Titlul VII.
    ART. VI
    Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se va republica, dându-se textelor o noua numerotare.

    TITLUL VII
    Regimul stabilirii şi plãţii despãgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Prezenta lege reglementeazã sursele de finanţare, cuantumul şi procedura de acordare a despãgubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite în natura, rezultate din aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã, a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 501/2002, a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunitãţilor cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale din România, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 66/2004, cu modificãrile ulterioare.
    (2) Dispoziţiile prezentului titlu sunt aplicabile şi despãgubirilor propuse prin decizia motivatã a conducãtorului instituţiei publice implicate în privatizare sau, dupã caz, prin ordinul ministrului finanţelor publice, în temeiul art. 32 alin. (3) din Legea nr. 10/2001.
    (3) Despãgubirile acordate în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vor urma procedura şi se vor supune dispoziţiilor privind acordarea despãgubirilor din aceasta lege.

(4) Despãgubirilor acordate prin hotãrâri ale comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti în baza Legii nr. 290/2003  privind acordarea de despãgubiri sau compensaţii cetãţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rãmase în Basarabia, Bucovina de Nord şi fiinutul Herţa, ca urmare a stãrii de rãzboi şi a aplicãrii Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, li se aplicã procedura prevãzutã la Capitolul V^1.

------------

Alin. (4) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


------------
    Alin. (4) al art. 1 a fost abrogat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 93 din 26 septembrie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007.


(5) Pânã la data la care sursele de finanţare prevãzute la art. 14^1 alin. (4) vor fi operaţionale şi la dispoziţia Direcţiei pentru acordarea despãgubirilor în numerar, plata despãgubirilor acordate în temeiul Legii nr. 290/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se va face de cãtre Autoritatea Naţionalã pentru Restituirea Proprietãţilor, din fondurile transferate în acest scop de la Ministerul Economiei şi Finanţelor.

------------

Alin. (5) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


------------
    Alin. (5) al art. 1 a fost abrogat de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 93 din 26 septembrie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007.


     ART. 2

    Pentru asigurarea resurselor financiare necesare acordãrii de despãgubiri în conformitate cu prevederile prezentei legi se înfiinţeazã organismul de plasament colectiv în valori mobiliare denumit Fondul "Proprietatea", conform prevederilor Capitolului II.    ART. 2
    Pentru asigurarea resurselor financiare necesare acordãrii de despãgubiri în conformitate cu prevederile prezentei legi Fondul Proprietatea funcţioneazã ca un organism de plasament colectiv, sub forma unei societãţi de investiţii de tip închis, cu personalitate juridicã, din categoria altor organisme de plasament colectiv.

------------
   Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.

    ART. 3
    In înţelesul prezentului titlu, expresiile şi termenii de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:

    a) titluri de despãgubire sunt certificate emise de Cancelaria Primului Ministru, prin Comisia Centrala pentru Stabilirea Despãgubirilor, în numele şi pe seama statului roman, care incorporeaza drepturile de creanţa ale deţinãtorilor asupra statului roman, corespunzãtor despãgubirilor acordate potrivit prezentei legi şi care urmeazã a fi exersate prin conversia în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea"; "titlurile de despãgubire" nu pot fi vândute sau cumpãrate înainte de conversia lor în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea";a) titlurile de despãgubire sunt certificate emise de Comisia Centralã pentru Stabilirea Despãgubirilor, în numele şi pe seama statului român, care încorporeazã drepturile de creanţã ale deţinãtorilor asupra statului român, corespunzãtor despãgubirilor acordate potrivit prezentei legi şi care urmeazã a fi valorificate prin conversia lor în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" şi/sau, dupã caz, în funcţie de opţiunea titularului ori a titularilor înscrişi în acestea, prin preschimbarea lor contra titluri de platã, în limitele şi condiţiile prevãzute în prezenta lege. Titlurile de despãgubire nu pot fi vândute, cumpãrate, date în garanţie sau transferate în orice alt mod, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, cu excepţia dobândirii acestora ca efect al succesiunii. Actele de înstrãinare a titlurilor de despãgubire, cu excepţia transmiterii ca urmare a succesiunii, sunt lovite de nulitate absolutã. Titlurile de despãgubire nu sunt titluri de participare ale altor organisme de plasament colectiv (AOPC) şi nu intrã sub incidenţa Legii nr. 297/2004  privind piaţa de capital, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi a reglementãrilor emise de Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare în aplicarea acesteia.

------------
    Litera a) a art. 3 a fost modificatã de pct. 3 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.

    b) Fondul "Proprietatea" este acea entitate destinatã realizãrii plãţii prin echivalent a despãgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv de statul roman în perioada de referinţa a actelor normative prevãzute la art. 1 alin. (1) şi a celor aferente pretenţiilor rezultate din aplicarea art. 32 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã;
    c) entitatea investitã cu soluţionarea notificãrii este, dupã caz, unitatea deţinãtoare sau persoana juridicã abilitata de lege sa soluţioneze o notificare cu privire la un bun care nu se afla în patrimoniul sau (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerul Finanţelor Publice, alte autoritãţi publice centrale sau locale implicate);
    d) evaluator este persoana fizica sau juridicã cu experienţa semnificativã în domeniu, competenta în evaluare pe piaţa proprietãţilor imobiliare, care cunoaşte, înţelege şi poate pune în aplicare în mod corect acele metode şi tehnici recunoscute care sunt necesare pentru efectuarea unei evaluãri credibile în conformitate cu Standardele Internaţionale de Evaluare, şi care este membru al unei asociaţii naţionale profesionale de evaluare recunoscute ca fiind de utilitate publica având calitatea de evaluator independent;
    e) Standardele Internaţionale de Evaluare sunt standardele editate de Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Evaluare (IVSC - Internaţional Valuation Standards Committee);
    f) oferta de capital disponibil este oferta de privatizare prin restituire lansata şi derulatã, în total sau în parte, pana la data prezentei legi, de oricare dintre entitãţile implicate în procesul de privatizare şi destinatã exclusiv persoanelor îndreptãţite, sa beneficieze de mãsura reparãrii prejudiciului creat prin acţiuni sau titluri de valoare nominalã, acordatã în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã;

g) titlu de valoare nominalã nevalorificat este orice titlu de valoare nominalã emis de Ministerul Finanţelor Publice pana la data prezentei legi, neutilizat de cãtre deţinãtor sau dobânditorul subsecvent înregistrat al acestora în cadrul procesului de privatizare în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001  privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã, şi care se converteste de drept în titluri de despãgubire la data depunerii sale la Comisia Centrala pentru Stabilirea Despãgubirilor, dupã procedura prevãzutã în prezenta lege; la data intrãrii în vigoare a prezentei legi înceteazã puterea circulatorie a titlurilor de valoare nominalã nevalorificate.g) titlu de valoare nominalã nevalorificat este orice titlu de valoare nominalã emis de Ministerul Finanţelor Publice, neutilizat de cãtre deţinãtor sau dobânditorul subsecvent înregistrat al acestuia, în cadrul procesului de privatizare în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001  privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi care se converteşte în titluri de despãgubire, prin decizia Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despãgubirilor, potrivit procedurii prevãzute în prezenta lege; la data intrãrii în vigoare a prezentei legi înceteazã puterea circulatorie a titlurilor de valoare nominalã nevalorificate.

------------
    Litera g) a art. 3 a fost modificatã de pct. 3 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    h) titlurile de platã sunt certificate emise de Autoritatea Naţionalã pentru Restituirea Proprietãţilor, în numele şi pe seama statului român, care încorporeazã drepturile de creanţã ale deţinãtorilor asupra statului român, de a primi, în numerar o sumã de maxim 500.000 lei. Sumele aferente despãgubirilor în numerar se plãtesc în douã tranşe, pe parcursul a doi ani, calculaţi cu începere de la data emiterii titlului de platã, pânã la concurenţa sumei de 500.000 lei, chiar dacã valoarea titlurilor de despãgubire depãşeşte aceastã sumã. Sumele aferente despãgubirilor în numerar în cuantum de maxim 250.000 lei se vor plãti într-o singurã tranşã. Despãgubirile în numerar mai mari de 250.000 lei dar pânã în 500.000 lei se vor plãti astfel: prima tranşã a despãgubirilor în numerar va fi în cuantum de 250.000 lei, cea de-a doua tranşã a despãgubirilor va fi reprezentatã de diferenţa între cuantumul total al despãgubirilor în numerar şi suma de 250.000 lei. Suma de pânã la 500.000 lei urmeazã a se acorda pentru fiecare dosar de despãgubire, cu menţiunea ca în ipoteza în care obiectul cererilor de restituire, deşi identic, a fost disjuns, pretenţiile de restituire fiind soluţionate de entitãţi diferite, dosarele respective se vor conexa, socotindu-se a fi un singur dosar de despãgubire;

------------
    Litera h) a art. 3 a fost introdusã de pct. 4 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


i) titlurile de conversie sunt certificate emise de Autoritatea Naţionalã pentru Restituirea Proprietãţilor, în numele şi pe seama statului român, care încorporeazã drepturile de creanţã ale deţinãtorilor asupra statului român şi care urmeazã a fi valorificate prin conversia lor în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea". Titlurile de conversie nu pot fi vândute, cumpãrate, date în garanţie sau transferate în orice alt mod cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, cu excepţia dobândirii acestora ca efect al succesiunii. Actele de înstrãinare a titlurilor de conversie cu excepţia transmiterii ca urmare a succesiunii sunt lovite de nulitate absolutã. Titlurile de conversie nu sunt titluri de participare ale AOPC şi nu intrã sub incidenţa Legii nr. 297/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi a reglementãrilor emise de Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare în aplicarea acesteia;

------------
    Litera i) a art. 3 a fost introdusã de pct. 4 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    j) investitor este persoana fizicã sau juridicã ce deţine acţiuni emise de Fondul Proprietatea.

------------
    Litera j) a art. 3 a fost introdusã de pct. 4 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.

    ART. 4
    Principiile de acordare a titlurilor de participare la fond sunt urmãtoarele:
    a) acordarea unor despãgubiri juste şi echitabile în raport cu practica jurisdicţionalã interna şi internaţionala având ca obiect cauze prin care s-au stabilit despãgubiri pentru imobile preluate în mod abuziv de statul roman;
    b) neplafonarea prin lege a despãgubirilor acordate conform prevederilor prezentei legi.
    ART. 5
    (1) Titlurile de despãgubire au urmãtorul regim juridic şi caracteristici:

    a) drepturile stabilite prin titlurile de despãgubire se pot transmite numai prin succesiune, potrivit prevederilor legii civile romane;    a) drepturile stabilite prin titlurile de despãgubire nu pot fi vândute, cumpãrate, date în garanţie sau transferate în orice alt mod,cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, cu excepţia dobândirii acestora ca efect al succesiunii. Actele de înstrãinare a acestor drepturi, cu excepţia transmiterii ca efect al succesiunii, sunt lovite de nulitate absolutã;

------------
    Litera a) a alin. (1) al art. 5 a fost modificatã de pct. 5 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.

    b) prin derogare de la prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, veniturile aferente titlurilor de plata obţinute de persoanele îndreptãţite potrivit legii, titularii iniţiali aflaţi în evidenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despãgubirilor, sau moştenitorii legali ai acestora, nu sunt venituri impozabile;

    c) au o durata limitatã de existenta şi circulaţie, respectiv pana la conversia în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea";    c) au o duratã limitatã de existenţã şi circulaţie, respectiv pânã la conversia în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" si/sau, dupã caz, în funcţie de opţiunea titularului ori a titularilor înscrişi în acestea, pânã la preschimbarea lor contra titluri de platã, în limitele şi în condiţiile prevãzute de prezenta lege;

------------
    Litera c) a alin. (1) al art. 5 a fost modificatã de pct. 5 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.

    d) vor fi emise de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despãgubirilor.
    (2) In termen de cel mult 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, titlurile de valoare nominalã nevalorificate vor fi imobilizate de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despãgubirilor, şi convertite în titluri de despãgubire.

    (3) În vederea valorificãrii titlurilor de despãgubire, titlurilor de platã, titlurilor de conversie, dupã caz, valoarea despãgubirilor menţionatã în deciziile de despãgubire/titlurile respective se rotunjeşte la leu prin majorare pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi prin neglijarea fracţiunilor de pânã la 49 de bani inclusiv.

------------
    Alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 6 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.

    CAP. II
    Fondul "Proprietatea"

    ART. 6

(1) In termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi se va constitui prin Hotãrârea Guvernului României, Fondul "Proprietatea", organism de plasament colectiv în valori mobiliare, înfiinţat sub forma unei societãţi de investiţii financiare, care va funcţiona în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi ale Legii nr. 31/1990  privind societãţile comerciale, republicatã.(1) Prin derogare de la prevederile privind constituirea societãţilor de investiţii de tip închis din Legea nr. 297/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prin hotãrâre a Guvernului, Fondul "Proprietatea" este organizat ca organism de plasament colectiv, din categoria altor organisme de plasament colectiv (AOPC), sub forma unei societãţi de investiţii de tip închis, prevãzutã la art. 114 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Fondul "Proprietatea" funcţioneazã în conformitate cu prevederile prezentei legi. Unde prezenta lege nu dispune se aplicã în mod corespunzãtor dispoziţiile Legii nr. 297/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi, în completare, prevederile Legii nr. 31/1990  privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

------------
    Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    (2) Hotãrârea Guvernului privind înfiinţarea Fondului "Proprietatea" va conţine în mod explicit cadrul juridic aplicabil funcţionarii respectivei societãţi comerciale, precum şi actul constitutiv al acesteia.(2) Hotãrârea Guvernului privind înfiinţarea Fondului "Proprietatea" va conţine în mod explicit cadrul juridic aplicabil funcţionãrii respectivei societãţi comerciale, precum şi actul constitutiv al acesteia. Actul constitutiv va putea fi modificat prin hotãrârea adunãrii generale a acţionarilor Societãţii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Legii nr. 297/2004  privind piaţa de capital, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi numai cu avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.

------------
    Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 14 iulie 2010, care completeazã articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007, cu pct. 7^1.


     ART. 7

    Fondul "Proprietatea" va funcţiona sub forma unei societãţi de investiţii, deţinuta iniţial în întregime de statul roman, în calitate de acţionar unic, pana la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului cãtre persoanele fizice despagubite potrivit prezentei legi sau/si deţinãtoare de titluri de despãgubire, dupã caz.    ART. 7


(1) Fondul "Proprietatea" funcţioneazã sub forma unei societãţi de investiţii de tip închis, deţinutã iniţial în întregime de statul român, în calitate de acţionar unic, pânã la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului cãtre persoane fizice sau juridice, potrivit prezentei legi. Transmiterea acţiunilor din proprietatea statului se realizeazã fie prin transfer direct cãtre persoanele despãgubite, respectiv deţinãtorii de titluri de despãgubire şi/sau de conversie, fie cãtre persoanele care subscriu în cadrul ofertei/ofertelor publice de vânzare lansate de Ministerul Economiei şi Finanţelor. Ministerul Economiei şi Finanţelor va derula oferta publicã de vânzare conform prevederilor Legii nr. 297/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi reglementãrilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.(1) Fondul «Proprietatea» funcţioneazã sub forma unei societãţi de investiţii de tip închis, deţinutã iniţial în întregime de statul român, în calitate de acţionar unic, pânã la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului cãtre persoane fizice sau juridice, potrivit prezentei legi. Transmiterea acţiunilor din proprietatea statului se realizeazã fie prin transfer direct cãtre persoanele despãgubite, respectiv deţinãtorii de titluri de despãgubire şi/sau de conversie, fie cãtre persoanele care subscriu în cadrul ofertei/ofertelor publice de vânzare lansate de Ministerul Finanţelor Publice. Ministerul Finanţelor Publice va putea derula oferta publicã de vânzare conform prevederilor Legii nr. 297/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi reglementãrilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.

------------
    Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 14 iulie 2010, care modificã pct. 8 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    (2) Fondul "Proprietatea" se înregistreazã la Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare, ca alt organism de plasament colectiv (AOPC), de tip special constituit în scopul acordãrii despãgubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite în naturã, distinct de alte categorii de AOPC menţionate în reglementãrile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, pe baza urmãtoarelor documente:
    a) certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, în copie legalizatã;
    b) încheierea judecãtorului delegat de pe lângã Oficiul Registrului Comerţului prin care se autorizeazã constituirea Fondului "Proprietatea" şi se dispune înregistrarea acestuia, în copie;
    c) contractul de depozitare încheiat cu un depozitar autorizat, în original şi în formã autenticã;
    d) actul constitutiv al Fondului "Proprietatea", în copie;
    e) lista cuprinzând specimenele de semnãturi pentru reprezentanţii Fondului "Proprietatea" în relaţia cu Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare;
    f) raportul de evaluare întocmit potrivit art. 9^2 alin. (2);
    g) pentru reprezentantul compartimentului de control intern, documentele prevãzute la art. 34 alin. (1) din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societãţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004, cu modificãrile ulterioare;
    h) reglementãrile interne ale Fondului "Proprietatea", în original, având conţinutul stabilit în regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare menţionat la lit. g);
    i) pentru membrii Consiliului de supraveghere al Fondului "Proprietatea", documentele prevãzute la art. 19 alin. (1) lit. d) din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004, cu modificãrile ulterioare;
    j) prospect întocmit cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 809/2004 privind implementarea Directivei 2003/71/EC cu privire la informaţiile ce trebuie cuprinse în cadrul prospectelor, precum şi cu privire la forma, referinţele la alte informaţii, publicarea prospectelor şi diseminarea anunţurilor publicitare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene nr. 149 din 30 aprilie 2004.


    (3) Documentele prevãzute la alin. (2) lit. g), h) şi i) se depun doar în cazul în care Fondul "Proprietatea" se înregistreazã la Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare anterior desemnãrii societãţii de administrare.


------------
    Alin. (3) al art. 7 a fost abrogat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 14 iulie 2010, care modificã pct. 8 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.
------------
   Art. 7 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


     ART. 7^1
    (1) De la data constituirii Fondului "Proprietatea" şi pânã la data intrãrii în vigoare a contractului încheiat de Fondul "Proprietatea" cu societatea de administrare, Consiliul de Supraveghere al Fondului Proprietatea realizeazã toate operaţiunile de administrare a acestuia, inclusiv în ceea ce priveşte administrarea portofoliului de instrumente financiare al Fondului "Proprietatea", prin încheierea de acte de dispoziţie cu privire la activele şi sumele ce au fost sau vor fi transferate în temeiul prezentei legi sau dobândite în orice alt mod dupã constituirea Fondului "Proprietatea".


(1^1) Prin actul constitutiv al Fondului Proprietatea se poate stipula cã acesta este administrat de organele/organul de administrare, astfel cum sunt acestea/este acesta reglementate/reglementat de dispoziţiile Legii nr. 31/1990  privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

------------
    Alin. (1^1) al art. 7^1 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 93 din 26 septembrie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007.


    (2) Ministerul Economiei şi Finanţelor rãspunde în solidar cu Consiliul de Supraveghere al Fondului "Proprietatea" pentru deciziile adoptate pânã la data intrãrii în vigoare a contractului încheiat cu societatea de administrare.
    (3) Politica de investiţii este stabilitã de cãtre Consiliul de Supraveghere al Fondului "Proprietatea" sau de societatea de administrare, dupã caz, cu respectarea urmãtoarelor limitãri investiţionale:
a) Fondul "Proprietatea" poate investi în toate categoriile de active menţionate în art. 101 alin. (1) şi art. 102 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în condiţiile prezentului articol;
    b) Fondul "Proprietatea" nu poate deţine mai mult de 20% din activele sale în valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare, neadmise la tranzacţionare, cu excepţia titlurilor de stat şi a obligaţiunilor emise de Ministerul Economiei şi Finanţelor, în cazul cãrora nu se instituie limitã de deţinere. În calculul limitei de deţinere în valori mobiliare neadmise la tranzacţionare, se exclud din valoarea activelor neadmise la tranzacţionare valorile mobiliare neadmise la tranzacţionare dobândite de la statul român în temeiul prezentei legi, reprezentat de Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi Ministerul Transporturilor şi de la S.C. Electrica S.A.;
c) Fondul "Proprietatea" poate investi în depozite constituite în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 297/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi în instrumente ale pieţei monetare menţionate la art. 101 alin. (1) lit. a), b) şi g) din Legea nr. 297/2004  şi poate sã deţinã conturi curente şi numerar în lei şi valutã;
    d) Fondul "Proprietatea" poate achiziţiona numai acele bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfãşurarea activitãţii sale;
e) Fondul "Proprietatea" nu poate deţine mai mult de 10% din activele sale în acţiunile menţionate la alin. (4) şi în instrumentele pieţei monetare menţionate la art. 101 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 297/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, emise de un singur emitent, cu excepţia titlurilor de stat;
    f) Fondul "Proprietatea" nu poate deţine mai mult de 10% din activele sale în instrumente financiare emise de entitãţi aparţinând aceluiaşi grup;
    g) Fondul "Proprietatea" nu poate deţine mai mult de 10% din activele sale în titluri de participare emise de OPCVM şi/sau AOPC;
    h) valoarea conturilor curente şi a numerarului deţinut de Fondul "Proprietatea" nu trebuie sã depãşeascã 20% din activele sale. La calculul acestei limite se exclude din valoarea activelor numerarul dobândit de la statul român în temeiul prevederilor prezentului titlu. Aceastã limitã poate fi extinsã pânã la maximum 50% sub condiţia ca sumele respective sã provinã din plasamente ajunse la scadenţã sau din vânzarea de instrumente financiare din portofoliu, iar depãşirea respectivã sã nu se întindã pe o perioadã mai mare de 90 de zile;
    i) valoarea depozitelor bancare constituite de Fondul "Proprietatea" la aceeaşi instituţie de credit nu poate reprezenta mai mult de 10% din activele sale;
    j) expunerea Fondului "Proprietatea" la riscul de contraparte într-o tranzacţie cu instrumente financiare derivate tranzacţionate în afara pieţelor reglementate nu poate depãşi 10% din activele sale, indiferent de contraparte a tranzacţiei, iar expunerea globalã faţã de instrumentele financiare derivate nu poate depãşi 15% din alocarea totalã a activului sãu net;
    k) Fondul "Proprietatea" poate sã depãşeascã limitele privind investiţiile în instrumentele financiare care sunt incluse în activul sãu în cazul exercitãrii drepturilor de subscriere aferente acestora, cu condiţia ca depãşirea sã nu se întindã pe o perioadã mai mare de 120 de zile calendaristice.
    (4) Fondul "Proprietatea" investeşte cel puţin 20% din activele sale în:
a) valori mobiliare înscrise la tranzacţionare pe o piaţã reglementatã, astfel cum este aceasta definitã la art. 125 din Legea nr. 297/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau tranzacţionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, din România sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene;
    b) valori mobiliare admise la cota oficialã a unei burse dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene sau negociate pe o altã piaţã reglementatã dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene, care opereazã în mod regulat şi este recunoscutã şi deschisã publicului, cu condiţia ca alegerea bursei sau a pieţei reglementate sã fie în prealabil aprobatã de Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare sau sã se regãseascã în actul constitutiv al Fondului Proprietatea aprobat de Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare;
c) valori mobiliare nou-emise, în condiţiile art. 101 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
d) titluri de participare emise de OPCVM şi/sau AOPC menţionate în art. 101 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 297/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    e) valori mobiliare emise de OPCVM şi/sau AOPC, admise la tranzacţionare pe o piaţã reglementatã sau tranzacţionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare.


    (5) Ulterior desemnãrii societãţii de administrare sau ca urmare a procesului de selecţie a acesteia, limitele investiţionale menţionate la alin. (3) şi (4) pot fi modificate prin lege cu avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.    (5) Limitele investiţionale menţionate la alin. (3) şi (4) pot fi modificate prin lege, cu avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.

------------
    Alin. (5) al art. 7^1 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 14 iulie 2010, care modificã pct. 9 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.
------------
    Art. 7^1 a fost introdus de pct. 9 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.

    ART. 8
    Pana la finalizarea procedurilor de despãgubire, Ministerul Finanţelor Publice va reprezenta statul roman ca acţionar al Fondului "Proprietatea" şi va exercita toate drepturile care decurg din aceasta calitate.
    ART. 9
    (1) La constituire, capitalul social iniţial al Fondului "Proprietatea" va fi format din urmãtoarele active:
    a) acţiunile deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la societãţi comerciale, conform anexei;
    b) acţiunile deţinute de Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizãrii în Industrie la diverse societãţi comerciale, conform anexei;
    c) acţiunile deţinute de Ministerul Finanţelor Publice la diverse societãţi comerciale, conform anexei;
    d) acţiunile deţinute de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului la diverse societãţi comerciale, conform anexei;
    e) acţiunile deţinute de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei la diverse societãţi comerciale, conform anexei;

    f) alte tipuri de active stabilite prin Hotãrârea de Guvern de înfiinţare a Fondului.f) alte tipuri de active stabilite prin hotãrârea Guvernului de înfiinţare a Fondului "Proprietatea", cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

------------
    Litera f) a alin. (1) al art. 9 a fost modificatã de pct. 10 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.

    (2) La Fondul "Proprietatea" se vor vira, pe mãsura încasãrii:

a) Sumele rezultate din recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economicã internaţionala, derulatã înainte de 31 Decembrie 1989, reglementate în baza Legii nr. 29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperãrii creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economicã internaţionala, derulatã la 31 decembrie 1989, cu modificãrile ulterioare, dupã deducerea cheltuielilor cuvenite agenţilor economici exportatori, stabilite pe baza cursului de 15 lei pentru un dolar SUA, ale cãror credite nu au fost preluate la datoria publica în baza Legii nr. 7/1992  privind acoperirea financiarã a obligaţiilor statului rãmase neregularizate la 31 decembrie 1990 şi preluarea de cãtre stat şi bãncile comerciale a pierderilor înregistrate în anii 1989 şi 1990 de agenţii economici cu capital de stat, precum şi a creditelor bancare neperformante;a) sumele rezultate din recuperarea creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economicã internaţionalã, derulatã înainte de 31 decembrie 1989, reglementate în baza Legii nr. 29/1994  privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperãrii creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economicã internaţionalã, derulatã înainte de 31 decembrie 1989, cu modificãrile ulterioare, dupã deducerea unui procent de 3% din care se vor plãti:

(i) cheltuielile cuvenite operatorilor economici exportatori, stabilite pe baza cursului de 0,0015 lei pentru un dolar SUA, ale cãror credite nu au fost preluate la datoria publicã în baza Legii nr. 7/1992  privind acoperirea financiarã a obligaţiilor statului rãmase neregularizate la 31 decembrie 1990 şi preluarea de cãtre stat şi bãncile comerciale a pierderilor înregistrate în anii 1989 şi 1990 de agenţii economici cu capital de stat, precum şi a creditelor bancare neperformante;

    (ii) comisioanele Bãncii Comerciale Române sau a bãncii desemnate pentru operaţiunile bancare efectuate în vederea recuperãrii creanţelor României;

    (iii) indemnizaţia membrilor şi secretariatului Comisiei interdepartamentale constituite în baza Hotãrârii Guvernului nr. 362/1994 privind constituirea Comisiei interdepartamentale pentru avizarea modalitãţilor de încasare a creanţelor României din activitatea de comerţ exterior şi alte activitãţi externe, derulate în baza acordurilor guvernamentale şi comerciale înainte de 31 decembrie 1989, cu modificãrile ulterioare;

--------------

Pct. (iii) de la litera a) a alin. (2) al art. 9 a fost abrogat de pct. 4 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 93 din 26 septembrie 2007 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007.

    (iv) costurile aferente unor eventuale litigii pierdute de Ministerul Economiei şi Finanţelor aferente acestei activitãţi;

------------

Litera a) a alin. (2) al art. 9 a fost modificatã de pct. 11 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.    a) Abrogatã.

------------
    Litera a) a alin. (2) al art. 9 a fost abrogatã de lit. a) a art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 13 octombrie 2010 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 20 octombrie 2010.


b) Sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale şi de plati guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzãtoare, reglementate conform Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994  privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se deruleazã prin cliring, barter şi cooperare economicã internaţionala în baza acordurilor comerciale şi de plati guvernamentale, republicatã;b) sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale şi de plãţi guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzãtoare, reglementate conform Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994  privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se deruleazã prin cliring, barter şi cooperare economicã internaţionalã în baza acordurilor comerciale şi de plãţi guvernamentale, republicatã, dupã deducerea unui procent de 3% din care se vor plãti:

    (i) comisioanele Bãncii Comerciale Române sau ale bãncii desemnate pentru operaţiunile bancare efectuate în vederea derulãrii operaţiunilor în cadrul conturilor de cliring, barter şi cooperare economicã internaţionalã;

(ii) indemnizaţia membrilor şi secretariatului Comisiei interdepartamentale constituite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994 , republicatã;

--------------

Pct. (ii) de la litera b) a alin. (2) al art. 9 a fost abrogat de pct. 5 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 93 din 26 septembrie 2007 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007.

    (iii) costurile aferente unor eventuale litigii pierdute de Ministerul Economiei şi Finanţelor aferente acestei activitãţi;

------------

Litera b) a alin. (2) al art. 9 a fost modificatã de pct. 11 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.    b) Abrogatã.

-------------
    Litera b) a alin. (2) al art. 9 a fost abrogatã de lit. a) a art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 13 octombrie 2010 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 20 octombrie 2010.

    c) Sumele rezultate din vânzarea cãtre investitorul strategic a 4% din acţiunile S.C.B.C.R. S.A.;

    d) Sumele rezultate din tranzacţionarea prin bursele din România sau strãinãtate a primelor 3% din acţiunile S.C. RomTelecom S.A.    d) 3% din sumele încasate de cãtre instituţiile implicate în procesul de privatizare din fiecare vânzare a acţiunilor deţinute la S.C Romtelecom - S.A. pânã la vânzarea întregii participaţii. Operaţiunea se efectueazã de instituţiile publice implicate în privatizare, cu modificarea corespunzãtoare a bugetelor de venituri şi cheltuieli.

------------
    Litera d) a alin. (2) al art. 9 a fost modificatã de pct. 11 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    e) procentul de 20% din sumele provenite din privatizarea Societãţii Comerciale "Romtelecom" - S.A.;

------------
    Litera e) a alin. (2) al art. 9 a fost introdusã de pct. 1 al articolului unic din Titlul III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.


    f) procentul de 9,9% din sumele provenite din privatizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.

------------
    Litera f) a alin. (2) al art. 9 a fost introdusã de pct. 1 al articolului unic din Titlul III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.


    (3) Procedurile şi modalitãţile de reţinere şi gestionare a sumelor aferente procentului de 3% prevãzut la alin. (2) lit. a) şi b) se vor reglementa prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.

------------

Alin. (3) al art. 9 a fost introdus de pct. 12 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.    (3) Abrogat.

-------------
    Alin. (3) al art. 9 a fost abrogat de lit. a) a art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 13 octombrie 2010 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 20 octombrie 2010.


     ART. 9^1
(1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, capitalul social iniţial este considerat subscris şi integral vãrsat de statul român, prin efectul legii, sub condiţia înregistrãrii Societãţii Comerciale Fondul "Proprietatea" - S.A. la Oficiul Registrului Comerţului. Valoarea capitalului social iniţial al Fondului "Proprietatea" se stabileşte prin hotãrâre a Guvernului.
    (2) Se mandateazã Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în calitate de acţionar unic al Societãţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice - Electrica - S.A. sã dispunã reprezentanţilor acestei societãţi comerciale ca în cadrul adunãrilor generale ale societãţilor la care Fondul Proprietatea a primit participaţii de la Electrica - S.A. sã mandateze consiliile de administraţie sã înregistreze Fondul Proprietatea în registrele acţionarilor respectivelor societãţi comerciale. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în calitate de acţionar unic, poate proceda la reducerea capitalului social al Societãţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice - Electrica - S.A.
    (3) De la data constituirii Fondului Proprietatea şi pânã la actualizarea registrelor acţionarilor societãţilor comerciale, societãţilor naţionale şi companiilor naţionale menţionate în anexã, drepturile nepatrimoniale aferente acţiunilor transferate Fondului "Proprietatea" se exercitã de cãtre Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerul Transporturilor, respectiv de cãtre Societatea Comercialã de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice - Electrica - S.A. în cadrul societãţii menţionate în alin. (2).
    (4) Se împuterniceşte Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului ca împreunã cu Fondul "Proprietatea" şi pe bazã de protocol de predare-primire sã dispunã cu privire la activele menţionate în anexã la punctele 5.1-5.83, cât şi cu privire la alte active ale statului aflate în administrarea Autoritãţii pentru Valorificarea Activelor Statului, în scopul consolidãrii portofoliului Fondului "Proprietatea", cu observarea valorii stabilite în conformitate cu prevederile art. 9^2 alin. (1) a respectivelor active şi în limita capitalului social iniţial.
    (5) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului poate transmite Fondului "Proprietatea", pe bazã de protocol de predare-primire şi fãrã contraprestaţie, dreptul de proprietate asupra unor pachete suplimentare de acţiuni celor menţionate în anexã, în mãsura în care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului deţine sau va deţine o participaţie la capitalul social al societãţilor din anexã, alta decât cea deja transmisã Fondului "Proprietatea".
    (6) Atât timp cât capitalul social al societãţilor comerciale, societãţilor naţionale şi companiilor naţionale menţionate în anexã sau al altor societãţi ale cãror acţiuni sunt transferate Fondului Proprietatea de cãtre statul român este deţinut în totalitate de Fondul "Proprietatea" şi statul român reprezentat prin entitãţile menţionate la art. 9 alin.(1) lit. a) - e), în cazul majorãrilor de capital cu aporturi în naturã ale statului român/respectivelor entitãţi, acestea au obligaţia de a transfera Fondului "Proprietatea" acţiuni nou-emise astfel încât cota de participare a Fondului "Proprietatea" în respectiva societate, deţinutã anterior iniţierii operaţiunii de majorare, sã nu fie diminuatã. În termen de 15 zile de la înregistrarea hotãrârii de majorare a capitalului social, acţiunile nou-emise se transferã Fondului "Proprietatea" de cãtre entitatea implicatã, în numele şi pe seama statului român reprezentat prin Ministerul Economiei si Finanţelor, cu titlu de aport în naturã al statului român la capitalul social al Fondului "Proprietatea", urmând a se proceda în mod corespunzãtor la majorarea capitalului social al Fondului "Proprietatea".
    (7) Ulterior schimbãrii structurii acţionariatului menţionate în alin. (6), capitalul social al societãţilor comerciale, societãţilor naţionale şi companiilor naţionale respective se majoreazã cu valoarea terenurilor pentru care se elibereazã certificatul de atestare a dreptului de proprietate, astfel:
a) în condiţiile art. 12 din Legea nr. 137/2002  privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dacã existã cumpãrãtor sau succesor în drepturi al acestuia, în sensul respectivei legi;


b) cu aplicarea corespunzãtoare a prevederilor alin. (8) în privinţa Fondului "Proprietatea", dacã nu existã cumpãrãtor sau succesor în drepturi al acestuia, în sensul Legii nr. 137/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.b) cu aplicarea corespunzãtoare a prevederilor alin. (6) în privinţa Fondului «Proprietatea», dacã nu existã cumpãrãtor sau succesor în drepturi al acestuia, în sensul Legii nr. 137/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

------------
    Litera b) a alin. (7) al art. 9^1 a fost modificatã de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 14 iulie 2010, care modificã pct. 13 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


(8) Pânã la data de 31 decembrie 2007, societãţile comerciale, societãţile naţionale şi companiile naţionale menţionate în anexã al cãror capital social este deţinut în totalitate de cãtre Fondul "Proprietatea" şi statul român, prin entitãţile menţionate la art. 9 alin. (1) lit. a)-e), îşi vor modifica actele constitutive în vederea asigurãrii conformitãţii acestora cu dispoziţiile prezentei legi şi ale Legii nr. 31/1990 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Entitãţile menţionate la art. 9 alin. (1) lit. a)-e) vor asigura modificarea actelor constitutive, în vederea asigurãrii conformitãţii acestora cu dispoziţiile prezentei legi şi ale Legii nr. 31/1990 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

------------
    Art. 9^1 a fost introdus de pct. 13 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


     ART. 9^2
    (1) Evaluarea activelor care formeazã capitalul social iniţial al Fondului "Proprietatea" se realizeazã, în cazul societãţilor comerciale, societãţilor naţionale şi companiilor naţionale neadmise la tranzacţionare, prin metoda capitalurilor proprii înregistrate la data de 31 decembrie 2004, iar în cazul celor admise la tranzacţionare, pe baza preţului mediu ponderat aferent ultimelor 90 de şedinţe de tranzacţionare, cu obligaţia ca ziua de împlinire a termenului de 90 de şedinţe de tranzacţionare sã fie cu cel mult 60 de şedinţe de tranzacţionare anterioarã datei de adoptare a hotãrârii Guvernului privind înfiinţarea Fondului "Proprietatea", prin hotãrârea Guvernului privind înfiinţarea Fondului "Proprietatea" urmând sã se determine data de împlinire a termenului de 90 de şedinţe de tranzacţionare. În cazul societãţilor comerciale, societãţilor naţionale şi companiilor naţionale admise la tranzacţionare pentru care, în perioada de referinţã menţionatã mai sus, nu s-au înregistrat tranzacţii cu acţiuni care sã reprezinte cumulat mai mult de 0,3% din totalul capitalului social al emitentului respectiv înregistrat în registrul acţionarilor la data de împlinire a termenului de 90 de şedinţe de tranzacţionare, se utilizeazã metoda de evaluare aplicabilã societãţilor comerciale, societãţilor naţionale şi companiilor naţionale neadmise la tranzacţionare. În cazul societãţilor care nu au depus situaţiile financiare aferente anului 2004 la unitãţile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finanţelor, se vor lua în considerare ultimele situaţii financiare anuale înregistrate la unitãţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor.
    (2) Dupã înmatricularea Fondului "Proprietatea", dar anterior înregistrãrii la Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare potrivit art. 7 alin. (2), Fondul "Proprietatea" contracteazã servicii de evaluare cu societãţi înregistrate la Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare care, pe baza termenelor de referinţã şi metodelor de evaluare stabilite potrivit alin. (1) şi, dacã este cazul, a hotãrârii Guvernului pentru înfiinţarea Fondului "Proprietatea", analizeazã corelaţia între valoarea activelor care formeazã capitalul social al Fondului "Proprietatea" şi valoarea capitalului social al Fondului "Proprietatea" stabilitã prin hotãrârea Guvernului privind înfiinţarea Fondului "Proprietatea". Selectarea evaluatorului are loc pe baza unei proceduri competitive deschise şi transparente.
    (3) Dacã prin raportul de evaluare se constatã cã valoarea activelor aportate nu coincide cu valoarea capitalului social iniţial stabilitã prin hotãrârea Guvernului privind înfiinţarea Fondului "Proprietatea", se procedeazã astfel:
    a) în cazul în care valoarea activelor este mai mare - capitalul social al Fondului "Proprietatea" se majoreazã în mod corespunzãtor, acţiunile revenind integral statului român. Operaţiunea de majorare se realizeazã de drept, operaţiunea fiind înregistratã la Oficiul Registrului Comerţului în baza hotãrârii Consiliului de Supraveghere al Fondului "Proprietatea", adoptatã în temeiul raportului de evaluare;
    b) în cazul în care valoarea activelor este mai micã - acţiunile corespunzãtoare valorii lipsã se considerã neplãtite şi aparţin în întregime statului român.
    (4) Pânã la data plãţii integrale, acţiunile neplãtite sunt indisponibilizate în contul statului român la depozitarul central şi nu pot fi vândute sau transmise persoanelor despãgubite şi deţinãtorilor de titluri de despãgubire sau de conversie.
    (5) Acţiunile neplãtite nu se iau în calcul la stabilirea valorii unitare a activului net al Fondului "Proprietatea" şi nu dau dreptul la repartizarea activului societãţii în cazul lichidãrii acesteia.
    (6) Acţiunile neplãtite nu se iau în calcul la stabilirea cvorumului de prezenţã în cadrul adunãrilor generale ale acţionarilor şi nu dau drept de vot.
    (7) Acţiunile neplãtite se libereazã progresiv, pe mãsurã ce statul român vireazã Fondului "Proprietatea" contravaloarea acestora, în numerar sau în naturã, din sursele şi în temeiul prezentei legi şi al reglementãrilor emise în aplicarea acesteia.


(8) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se reduce capitalul social al Fondului «Proprietatea» de la 14.240.540.675 lei la 13.757.592.587 lei, prin anularea unui numãr de 482.948.088 acţiuni neplãtite aparţinând statului român, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice.

------------
    Alin. (8) al art. 9^2 a fost introdus de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 14 iulie 2010, care modificã pct. 13 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


(9) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, reducerea de capital social menţionatã la alin. (8) va fi înregistratã la oficiul registrului comerţului în baza hotãrârii Consiliului de supraveghere al Fondului «Proprietatea». Hotãrârea Consiliului de supraveghere al Fondului «Proprietatea» privitoare la reducerea de capital social va fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi va avea acelaşi regim ca şi hotãrârile adunãrii generale a acţionarilor, în ceea ce priveşte publicitatea acestora şi posibilitatea de contestare în instanţã.

------------
    Alin. (9) al art. 9^2 a fost introdus de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 14 iulie 2010, care modificã pct. 13 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


(10) Prin derogare de la prevederile art. 208 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, reducerea capitalului social va putea fi fãcutã imediat dupã publicarea hotãrârii de reducere în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

------------
    Alin. (10) al art. 9^2 a fost introdus de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 14 iulie 2010, care modificã pct. 13 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.
------------
    Art. 9^2 a fost introdus de pct. 13 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.

    ART. 10
    (1) Capitalul social al Fondului "Proprietatea" va fi dimensionat, la constituire şi pe parcursul existenţei acestuia, dacã va fi cazul, corespunzãtor valorii estimate a despãgubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite în natura, rezultate din aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã, a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 501/2002, a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunitãţilor cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale din România, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 66/2004, cu modificãrile ulterioare, a Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, a Legii nr. 1/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

(2) Prin derogare de la prevederile referitoare la majorare de capital social şi la exercitarea dreptului de preferinţã prevãzute în Legea nr. 297/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi prevederile referitoare la majorarea de capital social şi la exercitarea dreptului de preferinţã prevãzute de Legea nr. 31/1990 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, majorarea capitalului social al Fondului "Proprietatea", în numerar sau în naturã, din sursele menţionate în art. 9 alin. (2), art. 9^1 alin. (5) sau art. 10 alin. (1), sau cu alte surse aportate de statul român în temeiul prezentei legi sau al reglementãrilor emise în aplicarea acesteia, se realizeazã de drept, prin hotãrârea Consiliului de supraveghere al Fondului "Proprietatea" şi fãrã a fi necesarã aprobarea adunãrii generale a acţionarilor, fãrã promovarea vreunei oferte publice şi fãrã prospect de emisiune, astfel:
    a) anterior înregistrãrii Fondului "Proprietatea" la Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare - fãrã acordarea dreptului de preferinţã acţionarilor existenţi, acţiunile nou-emise urmând sã fie atribuite Ministerului Economiei şi Finanţelor la valoare nominalã;
    b) ulterior înregistrãrii Fondului "Proprietatea" la Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare - cu respectarea dreptului de preferinţã al acţionarilor existenţi, acţiunile nou-emise urmând sã fie atribuite la valoarea stabilitã conform reglementãrilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare aplicabile.

------------
    Alin. (2) al art. 10 a fost introdus de pct. 14 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    (3) Majorãrile de capital menţionate la alin. 2 vor fi înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului în baza hotãrârii Consiliului de supraveghere al Fondului "Proprietatea". Hotãrârile Consiliului de supraveghe al Fondului "Proprietatea" privitoare la majorarea capitalului social vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi vor avea acelaşi regim ca şi hotãrârile adunãrii generale a acţionarilor, în ceea ce priveşte publicitatea acestora şi posibilitatea de contestare în instanţã.

------------
    Alin. (3) al art. 10 a fost introdus de pct. 14 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


     ART. 10^1
    Orice vãrsãmânt efectuat de statul român la Fondul "Proprietatea", în numerar sau naturã, în temeiul prezentei legi, se considerã fãcut cu prioritate pentru stingerea obligaţiei de platã a acţiunilor subscrise şi neplãtite, fãrã distincţie sau distribuţie între surse sau sume, iar dupã îndestularea acestora pentru majorarea capitalului social al Fondului "Proprietatea".

------------
    Art. 10^1 a fost introdus de pct. 15 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


     ART. 11

    Pana la constituirea Fondului "Proprietatea", entitãţile menţionate la art. 9 au obligaţia de a iniţia procedurile legale necesare pentru iniţierea, derularea şi încheierea de oferte publice secundare de vânzare pentru pachete de acţiuni de minim 5%, emise de societãţile comerciale, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul titlu şi care nu fac obiectul unei strategii de privatizare cãtre un investitor strategic, aprobatã de Guvernul României, precum şi pentru admiterea acestora la tranzactionare pe piaţa operata de Bursa de Valori Bucureşti.    ART. 11
    (1) Entitãţile menţionate la art. 9 alin. (1) au obligaţia ca pânã la data de 30 septembrie 2007 sã iniţieze procedurile legale necesare pentru derularea de oferte publice iniţiale sau secundare de vânzare pentru pachete de acţiuni de minim de 5% emise de societãţile comerciale, societãţile naţionale şi companiile naţionale prevãzute în anexã, în vederea admiterii acţiunilor acestora la tranzacţionare în sisteme de tranzacţionare administrate de S.C. Bursa de Valori Bucureşti - S.A. Procedurile de admitere la tranzacţionare vor fi finalizate cel târziu la 31 decembrie 2008.
    (2) Obligaţia prevãzutã în alin. (1) nu se aplicã în privinţa:
    a) societãţilor comerciale, societãţilor naţionale şi companiilor naţionale care fac obiectul unei strategii de privatizare cãtre un investitor strategic, aprobatã de Guvernul României, caz în care instituţia publicã implicatã stabileşte oportunitatea şi condiţiile iniţierii, derulãrii şi încheierii de oferte publice secundare de vânzare pentru pachete de acţiuni de minim de 5%;
    b) societãţilor comerciale, societãţilor naţionale şi companiilor naţionale în care entitãţile menţionate la art. 9 alin. (1) deţin un numãr de acţiuni care, împreunã cu cele deţinute de Fondul Proprietatea, nu le conferã drepturi de vot suficiente adoptãrii hotãrârilor menţionate în alin. (1);
c) societãţilor comerciale, societãţilor naţionale şi companiilor naţionale care nu îndeplinesc cerinţele minime referitoare la emitent şi acţiuni stabilite în Legea nr. 297/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

------------
   Art. 11 a fost modificat de pct. 16 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


     ART. 12

    (1) Pana la desemnarea unei societãţi de administrare, Fondul "Proprietatea" va fi administrat de cãtre Ministerul Finanţelor Publice, potrivit hotãrârii de Guvern de înfiinţare a fondului.

    (2) Pentru desemnarea societãţii de administrare a fondului, Ministerul Finanţelor Publice va organiza, în termen de 4 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, o licitaţie internaţionala. Caietul de sarcini al achiziţiei va fi aprobat prin hotãrâre de guvern.

    (3) Capitalul social iniţial al Fondului "Proprietatea", va fi împãrţit în acţiuni, care vor fi transmise cu titlu gratuit cãtre titularii titlurilor de despãgubire sau dupã caz, dobanditorilor ulteriori ai acestora, precum şi cãtre persoanele despagubite prin decizii emise ulterior înfiinţãrii fondului. Acţiunile vor fi distribuite prin conversia titlurilor de despãgubire, respectiv prin compensarea valorii despãgubirii, dupã un algoritm de calcul stabilit prin ordin al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despãgubirilor.

(4) In termen de 30 de zile de la constituire, Fondul "Proprietatea" va iniţia procedura legalã necesarã pentru admiterea acţiunilor acestuia la tranzactionare pe piaţa operata de Bursa de Valori Bucureşti, astfel încât dobanditorii acestora sa poatã dispune de acţiuni, prin vânzare, în orice moment, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004  privind piaţa de capital, a legislaţiei aplicabile pieţei de capital şi a reglementãrilor emise sau aprobate de cãtre Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare.    ART. 12


    (1) Pânã la desemnarea unei societãţi de administrare, Fondul Proprietatea va fi administrat de un organ colectiv, denumit Consiliul de Supraveghere, a cãrei funcţionare va fi reglementatã prin hotãrâre a Guvernului de înfiinţare a Fondului Proprietatea. În perioada în care Ministerul Economiei şi Finanţelor este acţionar unic al Fondului Proprietatea, membrii Consiliului de Supraveghere vor fi numiţi prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.(1) Fondul «Proprietatea» va fi administrat de organele de conducere, astfel cum sunt acestea reglementate de actul constitutiv al Fondului «Proprietatea», aprobat prin hotãrârea adunãrii generale extraordinare a acţionarilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

------------
    Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 14 iulie 2010, care modificã pct. 17 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


(2) Societatea de administrare va fi selectatã în urma unor licitaţii internaţionale, regulamentul de organizare a acesteia, precum şi competenţa comisiei de licitaţie urmând sã fie stabilitã prin hotãrâre a Guvernului. Desemnarea societãţii de administrare se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004  privind piaţa de capital, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi a reglementãrilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, emise în aplicarea acesteia.


    (3) Capitalul social iniţial al Fondului "Proprietatea" este împãrţit în acţiuni deţinute de Ministerul Economiei şi Finanţelor. O parte dintre acestea vor fi vândute de cãtre Ministerul Economiei şi Finanţelor investitorilor interesaţi prin una sau mai multe oferte publice sau prin alte operaţiuni bursiere autorizate de reglementãrile operatorului de piaţã sau legislaţia aplicabilã, iar cealaltã parte va fi distribuitã gratuit titularilor titlurilor de despãgubire sau a titlurilor de conversie, dupã caz. Acţiunile vor fi distribuite persoanelor menţionate în acest articol prin transformarea titlurilor de despãgubire sau a titlurilor de conversie, dupã caz, în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea", conform mecanismului prevãzut la cap. V^1. Realizarea conversiei acestor titluri în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" determinã stingerea creanţelor constatate prin aceste titluri.    (3) Capitalul social iniţial al Fondului «Proprietatea» este împãrţit în acţiuni deţinute de Ministerul Finanţelor Publice. O parte dintre acestea pot fi vândute de cãtre Ministerul Finanţelor Publice prin operaţiuni bursiere autorizate de reglementãrile operatorului de piaţã sau legislaţia aplicabilã, iar cealaltã parte va fi distribuitã titularilor titlurilor de despãgubire sau ai titlurilor de conversie, dupã caz, în condiţiile legii. Acţiunile vor fi distribuite persoanelor menţionate în acest articol prin transformarea titlurilor de despãgubire sau a titlurilor de conversie, dupã caz, în acţiuni emise de Fondul «Proprietatea», conform mecanismului prevãzut la cap. V^1. Realizarea conversiei acestor titluri în acţiuni emise de Fondul «Proprietatea» determinã stingerea creanţelor constatate prin aceste titluri.

------------
    Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 14 iulie 2010, care modificã pct. 17 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


(4) În vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de Fondul "Proprietatea" pe piaţa reglementatã administratã de Bursa de Valori Bucureşti S.A., în termen de 90 de zile de la data înregistrãrii Fondului "Proprietatea" la Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare, în calitate de AOPC, Ministerul Economiei şi Finanţelor va lansa o ofertã publicã secundarã de vânzare a unui pachet de acţiuni emise de Fondul "Proprietatea", într-un procent ce urmeazã a fi stabilit prin hotãrâre a Guvernului. Oferta publicã secundarã de vânzare lansatã de Ministerul Economiei şi Finanţelor se va derula cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Prin hotãrâre a Guvernului se stabilesc condiţiile în care are loc lansarea şi derularea ofertei publice secundare de vânzare. Toate cheltuielile aferente operaţiunilor derulãrii ofertei publice secundare vor fi suportate din bugetul Fondului Proprietatea. Toate operaţiunile necesare derulãrii în bune condiţii a ofertei publice secundare lansatã de Ministerul Economiei şi Finanţelor vor fi desfãşurate de Fondul Proprietatea.    (4) Fondul «Proprietatea» va fi admis la tranzacţionare pe piaţa reglementatã la vedere administratã de S.C. Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi fãrã promovarea unei oferte publice. Admiterea la tranzacţionare pe piaţa reglementatã la vedere administratã de S.C. Bursa de Valori Bucureşti - S.A. se realizeazã în baza prospectului menţionat la art. 7 alin. (2) lit. j), actualizat, dupã caz, în conformitate cu prevederile alin. (4^1).

------------
    Alin. (4) al art. 12 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 14 iulie 2010, care modificã pct. 17 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    (4^1) În perioada cuprinsã între data întocmirii prospectului menţionat la art. 7 alin. (2) lit. j) şi data admiterii la tranzacţionare, apariţia oricãrui nou eveniment sau modificarea informaţiilor iniţiale prezentate în cadrul prospectului trebuie sã facã obiectul unui amendament aprobat de Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare. Solicitarea de admitere la tranzacţionare pe piaţa reglementatã administratã de S.C. Bursa de Valori Bucureşti - S.A. se va face în termen de cel mult 90 de zile lucrãtoare de la data înregistrãrii la Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare.

------------
    Alin. (4^1) al art. 12 a fost introdus de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 14 iulie 2010, care modificã pct. 17 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    (5) Prospectul pentru derularea ofertei publice secundare va fi acelaşi cu prospectul menţionat la art. 7 alin. 2 lit. j, actualizat cu informaţii suficiente despre termenii ofertei şi valorile mobiliare oferite, astfel încât sã permitã investitorilor sã adopte o decizie cu privire la cumpãrarea respectivelor valori mobiliare.(5) În situaţia lansãrii de cãtre Ministerul Finanţelor Publice a unei oferte publice secundare de vânzare, prospectul pentru derularea ofertei publice secundare va fi acelaşi cu prospectul menţionat la art. 7 alin. (2) lit. j), actualizat cu informaţii suficiente despre termenii ofertei şi valorile mobiliare oferite, dacã este cazul, astfel încât sã permitã investitorilor sã adopte o decizie cu privire la cumpãrarea respectivelor valori mobiliare. Oferta publicã secundarã de vânzare lansatã de Ministerul Finanţelor Publice se va derula cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Prin hotãrâre a Guvernului se stabilesc numãrul acţiunilor ce urmeazã a fi oferite în cadrul vânzãrii şi condiţiile în care are loc lansarea şi derularea ofertei publice secundare de vânzare.

------------
    Alin. (5) al art. 12 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 14 iulie 2010, care modificã pct. 17 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    (6) Ulterior admiterii la tranzacţionare a acţiunilor Fondului "Proprietatea", Ministerul Economiei şi Finanţelor poate sã deruleze alte oferte publice de vânzare şi sã vândã sau sã cumpere acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" în condiţiile legii.
(7)Admiterea acţiunilor pe piaţa reglementatã administratã de Bursa de Valori Bucureşti S.A. se efectueazã prin derogare de la prevederile art. 213 alin. 1 lit. c) şi art. 215 în privinţa plãţii integrale a acţiunilor şi art. 217 din Legea nr. 297/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Fondul "Proprietatea" poate iniţia procedura necesarã pentru admiterea acţiunilor acestuia la tranzacţionare pe pieţe internaţionale de instrumente financiare.
    (8) Acţiunile neplãtite se tranzacţioneazã numai dupã depunerea la Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare a dovezii plãţii integrale a acestora, care constã în certificatul de înregistrare de menţiuni emis de Oficiul Registrului Comerţului şi într-o confirmare emisã de un auditor financiar/evaluator înregistrat la Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare.
    (9) Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare va adopta reglementãri pentru punerea în executare a prevederilor prezentei legi referitoare la funcţionarea şi înregistrarea de cãtre Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare a Fondului "Proprietatea", precum şi la tranzacţionarea acţiunilor emise de acesta.

------------
   Art. 12 a fost modificat de pct. 17 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


     ART. 12^1
    (1) Acţiunile emise de Fondul "Proprietatea" dau dreptul la vot, în condiţiile menţionate mai jos:
    a) în cazul unei participaţii deţinute de un acţionar reprezentând pânã la 1% inclusiv, din capitalul social vãrsat al Fondului "Proprietatea", fiecare acţiune dã dreptul la un vot;
    b) în cazul unei participaţii deţinute de un acţionar reprezentând pânã la 3% inclusiv, din capitalul social vãrsat al Fondului "Proprietatea", acţiunile reprezentând pânã la 1% inclusiv, din capitalul social vãrsat al Fondului "Proprietatea" dau dreptul la un vot fiecare, iar acţiunile reprezentând între 1% şi 3% inclusiv, douã acţiuni dau dreptul la un vot;
    c) în cazul unei participaţii deţinute de un acţionar reprezentând pânã la 5% inclusiv, din capitalul social vãrsat al Fondului "Proprietatea", acţiunile reprezentând pânã la 1% inclusiv, din capitalul social vãrsat al Fondului "Proprietatea" dau dreptul la un vot fiecare, acţiunile reprezentând între 1% şi 3% inclusiv, douã acţiuni dau dreptul la un vot, iar acţiunile reprezentând între 3% şi 5% inclusiv, trei acţiuni dau dreptul la un vot,
    d) participaţiile deţinute de un acţionar reprezentând peste 5% dau dreptul la vot astfel: acţiunile reprezentând pânã la 1% inclusiv, din capitalul social vãrsat al Fondului "Proprietatea" dau dreptul la un vot fiecare, acţiunile reprezentând între 1% şi 3% inclusiv, douã acţiuni dau dreptul la un vot, acţiunile reprezentând între 3% şi 5% inclusiv, trei acţiuni dau dreptul la un vot, iar acţiunile reprezentând peste 5% nu conferã drept de vot.
    (2) Prevederile alin.(1) nu se aplicã Ministerului Economiei şi Finanţelor.
    (3) Pentru validitatea deliberãrilor adunãrii generale extraordinare a acţionarilor pentru adoptarea unei hotãrâri privind majorarea capitalului social, cu excepţia majorãrilor de capital care se realizeazã de drept, reducerea capitalului social, dizolvarea anticipatã a Fondului "Proprietatea", este necesarã, atât la prima, cât şi la a doua convocare, prezenţa acţionarilor care sã reprezinte cel puţin 50% din numãrul total al drepturilor de vot.


    (4) Pentru validitatea deliberãrilor adunãrii generale ordinare pentru adoptarea unei hotãrâri pentru schimbarea societãţii de administrare, este necesarã la prima adunare prezenţa acţionarilor care sã reprezinte cel puţin 50% din numãrul total al drepturilor de vot.


------------
    Alin. (4) al art. 12^1 a fost abrogat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 14 iulie 2010, care modificã pct. 18 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    (5) Ulterior datei la care participaţia statului scade sub 33% din capitalul social vãrsat al Fondului "Proprietatea", acţionarii pot decide cu privire la dreptul de vot conform numãrului de acţiuni şi asupra cvorumului, cu respectarea dispoziţiilor dreptului comun în materie.

------------
    Art. 12^1 a fost introdus de pct. 18 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.

    CAP. III
    Mãsuri instituţionale

    ART. 13
    (1) Pentru analizarea şi stabilirea cuantumului final al despãgubirilor care se acorda potrivit prevederilor prezentei legi, se constituie în subordinea Cancelariei Primului Ministru, Comisia Centrala pentru Stabilirea Despãgubirilor, denumita în continuare Comisia Centrala, care are, în principal, urmãtoarele atribuţii:
    a) dispune emiterea deciziilor referitoare la acordarea de titluri de despãgubire;
    b) ia alte mãsuri legale, necesare aplicãrii prezentei legi.

    (2) Comisia Centrala este formatã din 7 membri şi are urmãtoarea componenta:

    a) preşedintele Autoritãţii Naţionale pentru Restituirea Proprietãţilor;

    b) doi reprezentanţi ai Cancelariei Primului-Ministru;

    c) doi reprezentanţi ai Secretariatului General al Guvernului;

    d) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;

    e) un reprezentant al Ministerului Justiţiei.    (2) Comisia Centralã este formatã din 9 membri şi are urmãtoarea componenţã:
    a) preşedintele Autoritãţii Naţionale pentru Restituirea Proprietãţilor;
    b) vicepreşedintele Autoritãţii Naţionale pentru Restituirea Proprietãţilor care coordoneazã Direcţia pentru Acordarea Despãgubirilor în Numerar;
c) vicepreşedintele Autoritãţii Naţionale pentru Restituirea Proprietãţilor care coordoneazã Direcţia pentru coordonarea şi controlul aplicãrii legislaţiei din domeniul proprietãţii funciare, şi vicepreşedintele Autoritãţii pentru Restituirea Proprietãţilor care coordoneazã Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetãţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicãrii Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicatã şi Legii nr. 290/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    d) un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului;
    e) doi reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi Finanţelor;
    f) doi reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei.

------------
    Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 19 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.

    (3) Componenta nominalã a Comisiei Centrale se stabileşte prin decizie a primului-ministru, în termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.
    (4) Lucrãrile Comisiei Centrale sunt conduse de preşedintele Autoritãţii Naţionale pentru Restituirea Proprietãţilor.
    (5) Secretariatul Comisiei Centrale se asigura de cãtre Autoritatea Naţionala pentru Restituirea Proprietãţilor, din subordinea Cancelariei Primului Ministru.
    (6) Comisia Centrala are la dispoziţia sa o lista de evaluatori autorizaţi. Condiţiile de înscriere în lista se stabilesc de cãtre Comisia Centrala prin decizie, şi vor fi afişate pe site-ul oficial al Autoritãţii Naţionale pentru Restituirea Proprietãţilor.
    (7) Comisia Centrala, va desemna în mod aleatoriu evaluatorul care va efectua raportul de evaluare.

     ART. 13^1
    Autoritatea Naţionalã pentru Restituirea Proprietãţilor coordoneazã procesul de acordare a despãgubirilor realizând activitãţile prevãzute în acte normative speciale, precum şi activitãţile necesare implementãrii prezentei legi, incluzând emiterea titlurilor de platã, titlurilor de conversie, realizarea conversiei în acţiuni şi achitarea despãgubirilor în numerar.

------------
    Art. 13^1 a fost introdus de pct. 20 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.

    ART. 14
    (1) Comisia Centrala funcţioneazã pe baza prevederilor prezentei legi şi a regulamentului propriu de organizare şi funcţionare. Regulamentul Comisiei Centrale se aproba prin decizie a primului-ministru, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.

    (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Comisia Centrala emite decizii sub semnãtura preşedintelui acesteia. Comisia Centrala va lucra în şedinţa în prezenta a minim 5 membri şi va decide cu majoritatea de voturi a membrilor prezenţi.    (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Comisia Centrala va emite decizii sub semnãtura preşedintelui acesteia. Comisia Centralã va lucra în şedinţã în prezenţa a minim 7 membri şi va decide cu majoritatea de voturi a celor prezenţi.

------------
    Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 21 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.

    (3) Comisia Centrala funcţioneazã pana la emiterea tuturor titlurilor de plata a despãgubirilor.


     ART. 14^1
    (1) Se înfiinţeazã Direcţia pentru Acordarea Despãgubirilor în Numerar în structura Autoritãţii Naţionale pentru Restituirea Proprietãţilor, denumitã în continuare Direcţia, a cãrei activitate va fi coordonatã de un vicepreşedinte al Autoritãţii Naţionale pentru Restituirea Proprietãţilor numit prin decizie a primului-ministru.
    (2) Numãrul vicepreşedinţilor cu rang de subsecretar de stat ai Autoritãţii Naţionale pentru Restituirea Proprietãţilor se suplimenteazã de la doi la trei.
    (3) Atribuţia principalã a Direcţiei constã în acordarea de despãgubiri în numerar persoanelor îndreptãţite cãrora li s-au emis titluri de platã, conform prezentei legi şi normelor emise în aplicarea acesteia, în limita unei sume de maximum 500.000 lei, cu respectarea termenelor şi a limitãrilor prevãzute la art. 3 lit. h. Plata sumelor înscrise în titlurile de platã se face într-o singurã tranşã în cazul despãgubirilor în numerar de maxim 250.000 lei şi în 2 tranşe pe o perioadã de 2 ani în cazul despãgubirilor în numerar în cuantum de peste 250.000 lei. Persoanele îndreptãţite la despãgubiri în cuantum de peste 500.000 lei pot opta pentru acordarea de despãgubiri în numerar în cuantum de maxim 500.000 lei, diferenţa urmând a fi acordatã în acţiuni la S.C. - "Fondul Proprietatea " S.A.


    (4) Sursele de finanţare a acordãrii despãgubirilor în numerar de cãtre Direcţie se asigurã, pânã la listarea S.C. Fondul Proprietatea - S.A, din dividendele aferente acţiunilor deţinute de stat la Fondul "Proprietatea".    (4) Sursele de finanţare a acordãrii despãgubirilor în numerar de cãtre Direcţie se asigurã, pânã la listarea S.C. Fondul Proprietatea - S.A., din dividendele aferente acţiunilor deţinute de stat la Fondul «Proprietatea» şi în completare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor.

------------

Alin. (4) al art. 14^1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 21 mai 2008 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 23 mai 2008.    (4) Sursele de finanţare a acordãrii despãgubirilor în numerar de cãtre Direcţie se asigurã din dividendele aferente acţiunilor deţinute de stat la Fondul «Proprietatea», din sumele obţinute ca urmare a vânzãrilor de acţiuni emise de Societatea Comercialã «Fondul Proprietatea» - S.A., efectuate de cãtre Ministerul Finanţelor Publice, dupã deducerea cheltuielilor efectuate de Societatea Comercialã «Fondul Proprietatea» - S.A., şi în completare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice.

------------
    Alin. (4) al art. 14^1 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 14 iulie 2010, care modificã pct. 22 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    (5) Sumele prevãzute în bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor pentru aplicarea prezentei legi se transferã, la solicitarea Autoritãţii Naţionale pentru Restituirea Proprietãţilor, în bugetul acesteia.

------------
    Alin. (5) al art. 14^1 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 21 mai 2008, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 23 mai 2008.


    (6) Activitãţile privind evidenţa contabilã şi plata despãgubirilor se realizeazã prin compartimentele de specialitate din cadrul Autoritãţii Naţionale pentru Restituirea Proprietãţilor.

------------
    Alin. (6) al art. 14^1 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 21 mai 2008, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 23 mai 2008.
------------
    Art. 14^1 a fost introdus de pct. 22 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


     ART. 14^2
    (1) În completarea surselor de finanţare prevãzute la art. 14^1 alin. (4), în anul 2007 finanţarea despãgubirilor în numerar se asigurã şi de la bugetul de stat, în limita sumei de 33 milioane lei.
    (2) Pentru asigurarea fondurilor prevãzute la alin. (1) se aprobã suplimentarea bugetului Ministerului Economiei şi Finanţelor, pentru Autoritatea Naţionalã pentru Restituirea Proprietãţilor, din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2007, cu suma de 33 milioane lei, la capitolul «Alte servicii publice generale», titlul «Alte cheltuieli», articolul «Despãgubiri civile».
    (3) Se autorizeazã Ministerul Economiei şi Finanţelor, la propunerea Autoritãţii Naţionale pentru Restituirea Proprietãţilor, sã introducã modificãrile prevãzute la alin. (2) în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Economiei şi Finanţelor pe anul 2007.

------------
    Art. 14^2 a fost introdus de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 118 din 24 octombrie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 31 octombrie 2007.

    CAP. IV
    Mãsuri anticoruptie

    ART. 15
    In scopul evitãrii unor posibile fraude sau tentative de corupere a personalului implicat în aplicarea prezentei legi se stabilesc urmãtoarele mãsuri:
    a) mandatul membrilor Comisiei Centrale va fi de 4 ani cu posibilitatea înlocuirii a cel puţin 4 dintre membrii desemnaţi o data la 2 ani;
    b) mandatul preşedintelui este de 4 ani cu posibilitatea reînnoirii mandatului;
    c) înlocuirea membrilor Comisiei Centrale si, dupã caz, a preşedintelui acesteia se face prin decizie a Primului Ministru, dupã prezentarea şi aprobarea rapoartelor individuale cu privire la îndeplinirea atribuţiilor acestora;

    d) membrii Comisiei Centrale beneficiazã de indemnizaţie de şedinţa reprezentând 50% din salariul de încadrare sau, dupã caz, din indemnizaţia lunarã; într-o luna se poate acorda o singura indemnizaţie, indiferent de numãrul şedinţelor de lucru;    d) membrii Comisiei Centrale beneficiazã de indemnizaţie de şedinţã reprezentând 1% din salariul de încadrare sau, dupã caz, din indemnizaţia lunarã; într-o lunã se poate acorda o singurã indemnizaţie, indiferent de numãrul şedinţelor de lucru;

-----------
    Litera d) a art. 15 a fost modificatã de art. XXI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 aprilie 2009, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 aprilie 2009.

    e) salariaţii care desfãşoarã lucrãrile de secretariat vor beneficia de spor de dificultate care poate fi de pana la 50% din salariul de încadrare; stabilirea acestui spor se face individual de Comisia Centrala la propunerea preşedintelui;
    f) limitele minime şi maxime ale pedepselor aplicabile infracţiunilor sãvârşite în legãtura cu activitãţile prevãzute de prezenta lege, se majoreazã cu jumãtate.

    CAP. V
    Procedurile administrative pentru acordarea despãgubirilor

    ART. 16
    (1) Deciziile/dispoziţiile emise de entitãţile investite cu soluţionarea notificãrilor, a cererilor de retrocedare sau, dupã caz, ordinele conducãtorilor administraţiei publice centrale investite cu soluţionarea notificãrilor şi în care s-au consemnat sume care urmeazã a se acorda ca despãgubire, însoţite, dupã caz, de situaţia juridicã actuala a imobilului obiect al restituirii şi întreaga documentaţie aferentã acestora, inclusiv orice înscrisuri care descriu imobilele construcţii demolate depuse de persoana indreptatita si/sau regasite în arhivele proprii, se predau pe baza de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale, pe judeţe, conform eşalonãrii stabilite de aceasta, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.

(2) Notificãrile formulate potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001  privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã care nu au fost soluţionate în sensul arãtat la alin. (1) pana la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, se predau pe baza de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale, însoţite de deciziile/dispoziţiile emise de entitãţile investite cu soluţionarea notificãrilor, a cererilor de retrocedare sau, dupã caz, ordinelor conducãtorilor administraţiei publice centrale conţinând propunerile motivate de acordare a despãgubirilor, dupã caz, de situaţia juridicã actuala a imobilului obiect al restituirii şi de întreaga documentaţie aferentã acestora, inclusiv orice acte juridice care descriu imobilele construcţii demolate depuse de persoana indreptatita si/sau regasite în arhivele proprii, în termen de 10 zile de la data adoptãrii deciziilor/dispoziţiilor sau, dupã caz, a ordinelor.(2) Notificãrile formulate potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001  privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare care nu au fost soluţionate în sensul arãtat la alin. (1) pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, se predau pe bazã de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despãgubirilor, însoţite de deciziile/dispoziţiile emise de entitãţile învestite cu soluţionarea notificãrilor, a cererilor de retrocedare sau, dupã caz, ordinelor conducãtorilor administraţiei publice centrale conţinând propunerile motivate de acordare a despãgubirilor, dupã caz, de situaţia juridicã actualã a imobilului obiect al restituirii şi de întreaga documentaţie aferentã acestora, inclusiv orice acte juridice care descriu imobilele construcţii demolate depuse de persoana îndreptãţitã şi/sau regãsite în arhivele proprii, în termen de 30 de zile de la data rãmânerii definitive a deciziilor/dispoziţiilor sau dupã caz, a ordinelor.

------------
    Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 23 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    (2^1) Dispoziţiile autoritãţilor administraţiei publice locale vor fi centralizate pe judeţe la nivelul prefecturilor, urmând a fi înaintate de prefect cãtre Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despãgubirilor, însoţite de referatul conţinând avizul de legalitate al instituţiei prefectului, ulterior exercitãrii controlului de legalitate de cãtre acesta.

------------
    Alin. (2^1) al art. 16 a fost introdus de pct. 24 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    (2^2) Deciziile/dispoziţiile sau, dupã caz, ordinele prevãzute la alin. (2) vor fi însoţite de înscrisuri care atestã imposibilitatea atribuirii, în compensare, total sau parţial, a unor alte bunuri sau servicii disponibile, deţinute de entitatea învestitã cu soluţionarea notificãrii.

------------
    Alin. (2^2) al art. 16 a fost introdus de pct. 24 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.

    (3) In termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, Biroul Central constituit prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1329/2003 va proceda la predarea, pe baza de proces-verbal de predare-primire, cãtre Secretariatul Comisiei Centrale a tuturor documentaţiilor depuse de cãtre titularii deciziilor/dispoziţiilor motivate prin care s-a stabilit ca mãsura reparatorie acordarea de titluri de valoare nominalã şi care nu au fost soluţionate pana la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.
    (4) Pe baza situaţiei juridice a imobilului pentru care s-a propus acordarea de despãgubiri, Secretariatul Comisiei Centrale procedeazã la analizarea dosarelor prevãzute la alin. (1) şi (2) în privinţa verificãrii legalitãţii respingerii cererii de restituire în natura.
    (5) Secretariatul Comisiei Centrale va proceda la centralizarea dosarelor prevãzute la alin. (1) şi (2), în care, în mod întemeiat cererea de restituire în natura a fost respinsã, dupã care acestea vor fi transmise, evaluatorului sau societãţii de evaluatori desemnate, în vederea întocmirii raportului de evaluare.
    (6) Dupã primirea dosarului, evaluatorul sau societatea de evaluatori desemnatã va efectua procedura de specialitate, şi va întocmi raportul de evaluare pe care îl va transmite Comisie Centrale. Acest raport va conţine cuantumul despãgubirilor în limita cãrora vor fi acordate titlurile de despãgubire.

    (6^1) La cererea evaluatorilor sau a reprezentanţilor societãţii de evaluare desemnate de Comisia Centralã pentru Stabilirea Despãgubirilor, deţinãtorii bunurilor imobile ce fac obiectul procedurilor administrative prevãzute de prezenta lege vor permite accesul acestora la locul unde se aflã bunurile respective, pe perioada şi numai în mãsura în care acest lucru este necesar pentru efectuarea lucrãrii de evaluare.

------------
    Alin. (6^1) al art. 16 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din Titlul III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.


    (6^2) Deţinãtorii bunurilor imobile prevãzute la alin. (6^1) vor fi înştiinţaţi în timp util despre efectuarea lucrãrii de evaluare.

------------
    Alin. (6^2) al art. 16 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din Titlul III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.


    (6^3) În caz de refuz, intrarea în domiciliul sau în reşedinţa persoanei fizice se face cu autorizarea instanţei judecãtoreşti competente, dispoziţiile privind ordonanţa preşedinţialã din Codul de procedurã civilã fiind aplicabile.

------------
    Alin. (6^3) al art. 16 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din Titlul III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.


    (6^4) La cererea evaluatorilor sau a reprezentanţilor societãţii de evaluare, bãncile, notarii publici, agenţiile imobiliare, birourile de carte funciarã, precum şi orice alţi deţinãtori de informaţii privind tranzacţiile cu proprietãţi imobiliare sunt obligaţi sã le comunice de îndatã, în scris, datele şi informaţiile necesare efectuãrii evaluãrii, chiar dacã prin legi speciale se dispune altfel. Evaluatorii au obligaţia de a asigura secretul datelor şi informaţiilor astfel primite.

------------
    Alin. (6^4) al art. 16 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din Titlul III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.


    (6^5) În cazul în care evaluatorul considerã necesar, organele de poliţie, jandarmerie sau alţi agenţi ai forţei publice, dupã caz, sunt obligaţi sã-i acorde concursul pentru obţinerea datelor şi informaţiilor necesare întocmirii raportului de evaluare, precum şi pentru îndeplinirea oricãrei alte activitãţi în acelaşi scop.

------------
    Alin. (6^5) al art. 16 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din Titlul III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.

    (7) In baza raportului de evaluare Comisia Centrala va proceda fie la emiterea deciziei reprezentând titlul de despãgubire, fie la trimiterea dosarului spre reevaluare.
    (8) Dispoziţiile alin. (1) - (2) şi (7) se aplica în mod corespunzãtor şi deciziilor/ordinelor emise în temeiul art. 6 alin. (4) şi art. 32 din Legea nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã, în care s-au consemnat/propus sume care urmeazã a se acorda ca despãgubire.

    (9) In cazul prevãzut la alin. (8) titlul de despãgubire se va emite de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despãgubirilor pana la concurenta sumei reprezentând cuantumul despãgubirilor consemnate/propuse.    (9) În cazul prevãzut la alin. (8), titlul de despãgubire se va emite de Comisia Centralã pentru Stabilirea Despãgubirilor pânã la concurenţa sumei reprezentând cuantumul despãgubirilor consemnate/propuse, actualizate cu indicele de inflaţie.

------------
    Alin. (9) al art. 16 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din Titlul III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.

    ART. 17
    Deciziile prin care se dispune emiterea titlurilor de despãgubire pot fi individuale, caz în care se referã la o singura persoana despagubita, sau cumulate, pe şedinţa de lucru, caz în care se referã la mai multe persoane despagubite, pe baza de lista alfabeticã a titularilor de drept.

     ART. 18

    Dupã constituirea Fondului "Proprietatea", deciziile individuale sau colective se vor transmite prin grija Secretariatului Comisiei Centrale, în termen de 10 zile de la emitere, la societatea de administrare a Fondului "Proprietatea" şi la entitatea de depozitare şi înregistrare a acţiunilor Fondului.    ART. 18
    (1) Dupã emiterea titlurilor de despãgubire aferente, Autoritatea Naţionalã pentru Restituirea Proprietãţilor va emite, pe baza acestora şi a opţiunilor persoanelor îndreptãţite, un titlu de conversie şi/sau un titlu de platã. Titlul de conversie va fi înaintat Depozitarului Central în termen de 30 de zile calendaristice calculate de la data emiterii, în vederea conversiei în acţiuni, iar titlurile de platã vor fi remise Direcţiei pentru Acordarea Despãgubirilor în Numerar în vederea efectuãrii operaţiunilor de platã.
    (2) În cazul în care în titlul de despãgubire au fost individualizate mai multe persoane, fãrã a fi stabilitã contravaloarea despãgubirilor cuvenite fiecãreia dintre acestea, despãgubirile în numerar, în limita sumei prevãzute la art. 14^1 alin. (3), vor fi acordate reprezentantului comun, desemnat prin procurã încheiatã în formã autenticã. În cazul în care în titlul de despãgubire emis a fost stabilitã contravaloarea despãgubirilor cuvenite fiecãreia dintre persoanele îndreptãţite individualizate în cuprinsul acesteia, despãgubirile în numerar urmeazã a fi acordate fiecãreia dintre persoanele îndreptãţite, în cotele indicate în titlul de despãgubire, raportate la suma prevãzutã la art. 14^1 alin. (3).

------------
   Art. 18 a fost modificat de pct. 25 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    CAP. V^1
    Valorificarea titlurilor de despãgubire. Stabilirea algoritmului de atribuire a acţiunilor emise de Fondul "Proprietatea"

------------
   Cap. V^1 a fost introdus de pct. 26 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    SECŢIUNEA 1
    Valorificarea titlurilor de despãgubire

------------
    Secţiunea 1 din Cap. V^1 a fost introdusã de pct. 26 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


     ART. 18^1
    (1) Titlurile de despãgubire pot fi valorificate de deţinãtorii acestora într-una din modalitãţile prevãzute în prezenta secţiune.
    (2) Dacã titlul de despãgubire individual este emis pentru o sumã de maxim 500.000 lei, titularul acestuia are posibilitatea sã solicite fie realizarea conversiei acestuia în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea", fie acordarea de despãgubiri în numerar, fie parte în acţiuni, parte în numerar.
    (3) Dacã titlul de despãgubire individual este emis pentru o sumã care depãşeşte 500.000 lei, titularul acestuia are douã posibilitãţi de valorificare a titlurilor de despãgubire, în funcţie de opţiunea sa:
    a) sã solicite primirea exclusiv de acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" sau
    b) sã solicite primirea de titluri de platã, în condiţiile art. 14^1 şi cu respectarea termenelor şi a limitãrilor prevãzute la art.3 lit. h) din lege şi, pânã la concurenţa despãgubirii totale acordate prin titlul sau titlurile de despãgubire, acţiuni emise de Fondul "Proprietatea".
    (4) Titlurile de despãgubire se valorificã în termen de 3 ani de la data emiterii, care însã nu expirã mai devreme de 12 luni de la prima şedinţã de tranzacţionare a acţiunilor emise de Fondul "Proprietatea".

------------
    Art. 18^1 a fost introdus de pct. 26 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


     ART. 18^2
    În cazul prevãzut la art. 18^1 alin. (2), titularul titlului de despãgubire va proceda astfel:
    a) dacã opteazã pentru primirea exclusiv de despãgubiri în numerar, se prezintã, personal sau prin mandatar cu procurã autenticã, la Direcţie, care, dupã reţinerea titlului de despãgubire în original, îi va transfera despãgubirea în numerar în termen de 15 zile calendaristice de la data existenţei disponibilitãţilor financiare;
    b) dacã opteazã pentru valorificarea titlului de despãgubire exclusiv prin conversia acestuia în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea", se prezintã, personal sau prin mandatar cu procurã autenticã, la Autoritatea Naţionalã pentru Restituirea Proprietãţilor, care în baza solicitãrii exprese a persoanei despãgubite şi dupã reţinerea titlului de despãgubire în original, dispune realizarea conversiei acestuia în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" şi instructeazã depozitarul central al acţiunilor emise de Fondul "Proprietatea" sã înregistreze persoana despãgubitã în registrul acţionarilor Fondului "Proprietatea".
    c) dacã opteazã pentru primirea de despãgubiri în numerar şi acţiuni emise de Fondul "Proprietatea", se prezintã, personal sau prin mandatar cu procurã autenticã, la Autoritatea Naţionalã pentru Restituirea Proprietãţilor care, dupã reţinerea titlului de despãgubire în original, elibereazã un titlu de platã pentru suma solicitatã de persoana despãgubitã şi un titlu de conversie, pentru diferenţa dintre valoarea înscrisã în titlul de despãgubire şi valoarea înscrisã în titlul de platã. Titlul de platã va fi valorificat conform lit. a), iar titlul de conversie se va valorifica conform lit. b).

------------
    Art. 18^2 a fost introdus de pct. 26 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


     ART. 18^3
    În cazul prevãzut la art. 18^1 alin. (3) lit. a), se aplicã în mod corespunzãtor procedura prevãzutã la art. 18^2 lit. b).

------------
    Art. 18^3 a fost introdus de pct. 26 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


     ART. 18^4
    (1) În cazul prevãzut la art. 18^1 alin. (3) lit. b), se aplicã în mod corespunzãtor procedura prevãzutã la art. 18^2 lit. c).

------------
    Art. 18^4 a fost introdus de pct. 26 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


     ART. 18^5
    (1) Titlurile de despãgubire emise pe numele mai multor persoane se valorificã în condiţiile menţionate la art. 18^1 - 18^4, cu luarea în considerare a urmãtoarelor reguli:
    a) dacã titlul de despãgubire este emis pentru o sumã de maxim 500.000 lei, titularii titlului de despãgubire pot opta pentru soluţia prevãzutã la art. 18^2 lit. a) şi/sau pentru cea de la art. 18^2 lit. b), dar numai dacã toţi titularii titlului de despãgubire sunt de acord cu aceeaşi soluţie de despãgubire. Indiferent de soluţia de despãgubire exprimatã, aceştia vor desemna un reprezentant unic şi comun, cãruia i se transferã despãgubirea în numerar.
    b) dacã titlul de despãgubire este emis pentru o sumã care depãşeşte 500.000 lei, titularii titlului de despãgubire pot opta exclusiv pentru soluţia prevãzutã la art. 18^1 alin. (3), dar numai dacã toţi titularii titlului de despãgubire sunt de acord cu aceeaşi soluţie de despãgubire. Indiferent de soluţia de despãgubire exprimatã, aceştia vor desemna un reprezentant unic şi comun, cãruia i se transferã despãgubirea în numerar. Dacã aceeaşi persoanã deţine, singurã sau împreunã cu alte persoane, titluri de despãgubire, având ca obiect acelaşi imobil, şi opteazã atât pentru primirea de titluri de platã, cât şi pentru primirea de titluri de conversie, titlul de platã se va emite pânã la concurenţa sumei de 500.000 lei, indiferent de numãrul titlurilor de despãgubire emise, pentru diferenţa dintre valoarea înscrisã în titlurile de despãgubire şi titlul de platã emis, urmând a-i fi emis un titlu de conversie.
    (2) Dacã pânã la valorificarea titlului de despãgubire emis pe numele mai multor persoane se stabileşte cota de proprietate care revine fiecãreia, fiecare din aceste persoane are posibilitatea de valorificare în condiţiile aplicabile titlurilor individuale de despãgubire.

------------
    Art. 18^5 a fost introdus de pct. 26 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


     ART. 18^6
    (1) În toate cazurile, depozitarul central al acţiunilor Fondului "Proprietatea" înregistreazã transferul acţiunilor din contul Ministerului Finanţelor Publice în cel al titularilor titlurilor de despãgubire sau al celor de conversie în registrul acţionarilor societãţii numai în baza şi corespunzãtor instrucţiunii scrise primite de la Autoritatea Naţionalã pentru Restituirea Proprietãţilor.
    (2) Depozitarul central al acţiunilor Fondului "Proprietatea" alocã şi distribuie coduri confidenţiale pentru conturile acţionarilor Fondului "Proprietatea", în condiţiile reglementãrilor aplicabile şi ale contractului încheiat cu Fondul "Proprietatea".

------------
    Art. 18^6 a fost introdus de pct. 26 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    SECŢIUNEA a-2-a
    Reguli de atribuire a acţiunilor emise de Fondul Proprietatea

------------
    Secţiunea a-2-a din Cap. V^1 a fost introdusã de pct. 26 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


     ART. 18^7


    (1) Procedura de conversie a titlurilor de despãgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acţiuni emise de Fondul Proprietatea va fi suspendatã de la data înregistrãrii la CNVM a Fondului Proprietatea ca societate de investiţii de tip închis şi pânã la data stabilitã conform prevederilor alin.(2) al prezentului articol. Pânã la data suspendãrii, conversia titlurilor de despãgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" se va realiza la valoarea nominalã.    (1) Procedura de conversie a titlurilor de despãgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acţiuni emise de Fondul «Proprietatea» se suspendã cu 10 zile lucrãtoare înainte de prima şedinţã de tranzacţionare şi pânã la data stabilitã conform prevederilor alin. (2). Pânã la data suspendãrii, conversia titlurilor de despãgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acţiuni emise de Fondul «Proprietatea» se va realiza la valoarea nominalã.

------------
    Alin. (1) al art. 18^7 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 14 iulie 2010, care modificã pct. 26 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    (2) Procedura de conversie a titlurilor de despãgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" va reîncepe în ziua de luni a celei de-a doua sãptãmâni calendaristice ulterioare primelor 60 de şedinţe de tranzacţionare a acţiunilor "Fondului Proprietatea". Conversia titlurilor de despãgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acţiuni emise de Fondul Proprietatea se va realiza potrivit algoritmului prezentat în alineatele urmãtoare.
    (3) Dupã reluarea în conformitate cu prevederile alin. (2) a procesului de conversie a titlurilor de despãgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea", conversia se va realiza prin împãrţirea valorii despãgubirii menţionate în titlul de despãgubire, respectiv în titlul de conversie la preţul mediu ponderat de tranzacţionare al acţiunilor, care se stabileşte astfel:
    a) în cazul conversiilor care se realizeazã în a doua sãptãmânã calendaristicã ulterioarã expirãrii termenului de 60 de şedinţe de tranzacţionare, preţul mediu ponderat este egal cu preţul mediu de tranzacţionare aferent primelor 60 de şedinţe de tranzacţionare, comunicat de operatorul pieţei reglementate la încheierea celei de-a 60-a şedinţe de tranzacţionare;
    b) în cazul conversiilor care se realizeazã începând cu ziua de luni a celei de-a treia sãptãmâni calendaristice ulterioare expirãrii termenului de 60 de şedinţe de tranzacţionare, preţul mediu ponderat de tranzacţionare este egal cu preţul mediu ponderat de tranzacţionare aferent ultimelor 60 de şedinţe de tranzacţionare, comunicat de operatorul pieţei reglementate.

------------
    Art. 18^7 a fost introdus de pct. 26 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


     ART. 18^8
    (1) Începând cu cea de-a saizecişiuna şedinţã de tranzacţionare, zilnic, dupã închiderea şedinţei de tranzacţionare, Bursa de Valori Bucureşti S.A. va publica pe pagina sa de internet şi va comunica Autoritãţii Naţionale pentru Restituirea Proprietãţilor preţul mediu ponderat de tranzacţionare a acţiunilor Fondului "Proprietatea" aferent ultimelor 60 de şedinţe de tranzacţionare.
    (2) Titlurile de despãgubire, respectiv titlurile de conversie depuse la Autoritatea Naţionalã pentru Restituirea Proprietãţilor începând cu ziua de luni a celei de-a treia sãptãmâni calendaristice ulterioare expirãrii termenului de 60 de şedinţe de tranzacţionare se vor converti în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" prin utilizarea preţului mediu ponderat de tranzacţionare aferent ultimelor 60 de şedinţe de tranzacţionare, anterioare depunerii titlurilor de despãgubire, respectiv a titlurilor de conversie.
    (3) Titlurile de despãgubire, respectiv titlurile de conversie depuse la Autoritatea Naţionalã pentru Restituirea Proprietãţilor în a doua sãptãmânã calendaristicã ulterioarã expirãrii termenului de 60 de şedinţe de tranzacţionare se vor converti în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea", prin utilizarea preţului mediu ponderat de tranzacţionare aferent primelor 60 de şedinţe de tranzacţionare.
    (4) Autoritatea Naţionalã pentru Restituirea Proprietãţilor va dispune realizarea conversiei titlurilor de despãgubire, respectiv a titlurilor de conversie în acţiuni emise de Fondul "Proprietatea" şi va instructa depozitarul central al acţiunilor emise de Fondul "Proprietatea" sã înregistreze persoana despãgubitã în registrul acţionarilor Fondului "Proprietatea", astfel încât persoana respectivã sã fie înregistratã în registrul acţionarilor Fondului "Proprietatea" în cel mult 10 zile lucrãtoare de la data depunerii documentaţiei complete la Autoritatea Naţionalã pentru Restituirea Proprietãţilor.
    (5) Autoritatea Naţionalã pentru Restituirea Proprietãţilor şi depozitarul central vor stabili modul şi condiţiile de implementare a prevederilor prezentului capitol din prezentul titlu, prin convenţii legal încheiate.

------------
    Art. 18^8 a fost introdus de pct. 26 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


     ART. 18^9
    Dispoziţiile prevãzute la art. 18^1 - 18^8 intrã în vigoare începând cu data de 1 octombrie 2007.

------------
    Art. 18^9 a fost introdus de pct. 26 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.

    CAP. VI
    Cai de atac în justiţie


     ART. 19

Deciziile adoptate de cãtre Comisia Centrala pot fi atacate cu contestaţie în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 , în contradictoriu cu statul, reprezentat prin Comisia Centrala pentru Stabilirea Despãgubirilor. Contestaţia suspenda exerciţiul dreptului de dispoziţie asupra titlului de despãgubire al titularului. Despre contestaţii se va face menţiune în evidentele ţinute de entitatea care îndeplineşte funcţii de registru şi depozitare pentru Comisia Centrala pentru Stabilirea Despãgubirilor.    ART. 19
(1) Deciziile adoptate de cãtre Comisia Centralã pentru Stabilirea Despãgubirilor pot fi atacate în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în contradictoriu cu statul, reprezentat prin Comisia Centralã pentru Stabilirea Despãgubirilor. Plângerea suspendã exerciţiul dreptului de opţiune asupra titlului de despãgubire al titularului.
    (2) Valorificarea titlurilor de despãgubire se face numai dupã finalizarea procedurii administrative prealabile sau, dupã caz, dupã rãmânerea definitivã şi irevocabilã a hotãrârii judecãtoreşti prin care plângerea formulatã în temeiul alin. (1) a fost respinsã, în cazul în care procedura administrativã a fost urmatã de o procedurã judecãtoreascã.
    (3) În cazul în care, dupã parcurgerea procedurii administrative prealabile sau, dupã caz, dupã parcurgerea procedurii în faţa instanţei judecãtoreşti, a fost acordatã o sumã mai mare decât cea stabilitã în titlul de despãgubire iniţial emis, decizia reprezentând titlul de despãgubire aferent diferenţei cuvenite se emite de cãtre Comisia Centralã pentru Stabilirea Despãgubirilor. Dupã emiterea respectivei decizii, reprezentând titlul de despãgubire emis în completare, se urmeazã procedura prevãzutã la capitolul V^1.

------------
   Art. 19 a fost modificat de pct. 27 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.

    ART. 20
    (1) Competenta de soluţionare revine Sectiei de Contencios Administrativ şi Fiscal a Curţii de Apel în a carei raza teritorialã domiciliazã reclamantul. Dacã reclamantul domiciliazã în strãinãtate, cererea se adreseazã instanţei reşedinţei sale din ţara sau, dupã caz, la instanta domiciliului reprezentantului acestuia din România, iar dacã nu are nici reşedinţa în România şi nici reprezentant cu domiciliul în România, cererea se adreseazã Sectiei de Contencios Administrativ şi Fiscal a Curţii de Apel Bucureşti.
    (2) Hotãrârea pronunţatã de prima instanta poate fi atacatã cu recurs. Recursul suspenda executarea.


    CAP. VI^1
    Rãspunderi şi sancţiuni

------------
   Cap. VI^1 a fost introdus de pct. 28 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


     ART. 20^1
    (1) Încãlcarea prevederilor art. 9^1 alin. (8) constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 50.000 lei la 100.000 lei.
    (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevãzute la alin.(1) se realizeazã de cãtre organele de control ale Ministerului Economiei si Finanţelor - Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã şi ale unitãţilor sale teritoriale.

------------
    Art. 20^1 a fost introdus de pct. 28 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.

    CAP. VII
    Dispoziţii tranzitorii şi finale

    ART. 21
    (1) Dacã, pe baza constatãrilor Secretariatului Comisiei Centrale, aceasta stabileşte ca imobilul pentru care s-a stabilit plata de despãgubiri este restituibil în natura, prin decizie motivatã va proceda la restituirea acestuia.
    (2) Decizia de restituire în natura astfel emisã urmeazã regimul juridic prevãzut de art. 23 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã.
    ART. 22
    (1) In cazul în care statul şi persoanele îndreptãţite au obligaţii reciproce de plata si, respectiv, restituire, a unor despãgubiri rezultate din aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificãrile ulterioare, ori a altor acte normative anterioare prin care s-au acordat despãgubiri si, respectiv, a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã, la cererea persoanei îndreptãţite, prin decizia Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despãgubirilor se va dispune compensarea acestora.
    (2) In cazul prevãzut la alin. (1), cele doua obligaţii reciproce de plata se vor compensa pana la concurenta celei mai mici dintre ele.
    (3) Pentru a dispune mãsura compensãrii, vor fi avute în vedere, referatul aprobat de conducãtorul entitãţii investite cu soluţionarea notificãrii, prin care se constata ca posibila restituirea în natura a imobilului şi decizia/dispoziţia emisã de entitatea investitã cu soluţionarea notificãrii, a cererii de retrocedare sau, dupã caz, ordinul conducãtorului autoritãţii administraţiei publice centrale sau locale investite cu soluţionarea notificãrilor, prin care s-au acordat sau, dupã caz, propus despãgubiri.
    (4) Asupra mãsurii compensãrii, Comisia Centrala pentru Stabilirea Despãgubirilor va decide numai dupã ce a fost urmatã procedura prevãzutã la art. 16 alin. (3) - (6), pe baza raportului întocmit de evaluatorul sau societatea de evaluatori desemnatã care va conţine cuantumul despãgubirilor în limita cãrora vor fi acordate titlurile de plata. Suma reprezentând despãgubirea încasatã va fi actualizatã cu coeficientul de actualizare stabilit conform legislaţiei în vigoare, sau dupã caz, prin aplicarea indicelui de inflaţie, pentru situaţiile generate de aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificãrile ulterioare.
    (5) In situaţia de la alin. (4), titlul de despãgubire se va emite de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despãgubirilor pana la concurenta sumei reprezentând cuantumul despãgubirilor, dupã deducerea sumei reprezentând despãgubirea încasatã, actualizatã, stabilite potrivit alin. (4).
    (6) Dispoziţiile alin. (1) - (3) şi alin. (5), se aplica în mod corespunzãtor şi în cazul în care se invoca o creanţa constatatã printr-o decizie/ordin emise în temeiul art. 32 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 republicatã, în care s-au consemnat/propus sume care urmeazã a se acorda ca despãgubire.
    (7) In cazul prevãzut la alin. (6) titlul de despãgubire se va emite de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despãgubirilor pana la concurenta sumei reprezentând cuantumul despãgubirilor consemnate/propuse, dupã deducerea sumei reprezentând despãgubirea încasatã, actualizatã potrivit alin. (4).
    (8) In cazul în care suma reprezentând despãgubirea încasatã, actualizatã, este mai mare decât despãgubirea stabilitã potrivit alin. (4) sau, dupã caz, cea consemnatã/propusã în decizia/ordinul emise în temeiul art. 32 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã, dupã dispunerea compensãrii, se va înştiinţa entitatea investitã cu soluţionarea notificãrii având ca obiect restituirea în natura a imobilului, despre suma rãmasã de restituit de cãtre persoana indreptatita.
    ART. 23
    (1) In cazul în care, în decizia/dispoziţia sau ordinul conducãtorului autoritãţii administraţiei publice centrale ori dupã caz propunerea motivatã a entitãţii investite cu soluţionarea notificãrii, de acordare a mãsurilor reparatorii prin echivalent, sunt individualizate mai multe persoane şi cotele aferente drepturilor acordate acestora de lege, titlul de despãgubire se acorda individual potrivit cotei corespunzãtoare.
    (2) In cazul în care, în decizia/dispoziţia sau ordinul conducãtorului autoritãţii administraţiei publice centrale ori, dupã caz, propunerea motivatã a entitãţii investite cu soluţionarea notificãrii de acordare a mãsurilor reparatorii, sunt individualizate mai multe persoane fãrã a se fi stabilit cotele aferente drepturilor acordate acestora de lege, titlul de despãgubire se acorda pe numele tuturor beneficiarilor.
    (3) In cazul în care persoanele individualizate în decizia/dispoziţia sau ordinul conducãtorului autoritãţii administraţiei publice centrale ori, dupã caz, propunerea motivatã a entitãţii investite cu soluţionarea notificãrii de acordare a mãsurilor reparatorii prezintã un act autentic de partaj voluntar sau, dupã caz, o hotãrâre judecãtoreascã definitiva şi irevocabilã prin care s-au stabilit cotele cuvenite fiecãruia, titlul de despãgubire se acorda individual, potrivit cotei convenite ori stabilite.
    ART. 24
    (1) In termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, procesele-verbale încheiate de prefecturi prin care s-au consemnat sume care urmeazã a se acorda ca despãgubire vor fi reanalizate si, în situaţia în care potrivit Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã, restituirea în natura nu este posibila dar se constata ca notificantii sunt îndreptãţiţi la acordarea de despãgubiri, dosarul întocmit va fi înaintat Secretariatului Comisiei Centrale, însoţit de situaţia juridicã actuala a imobilului şi de ordinul conţinând propunerea motivatã a prefectului de acordare a despãgubirilor.
    (2) Prevederile art. 16 alin. (2) se aplica în mod corespunzãtor.
    ART. 25
    (1) In termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, notificãrile înregistrate la prefecturi şi pentru care nu au fost încheiate procese-verbale se vor înainta entitãţilor investite potrivit Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã cu soluţionarea acestora.
    (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplica în mod corespunzãtor şi în situaţiile în care, în urma reanalizarii proceselor-verbale încheiate de prefecturi prin care sunt consemnate sume care urmeazã a se acorda ca despãgubire se constata ca potrivit Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, restituirea în natura este posibila, ori notificantii nu sunt îndreptãţiţi la acordarea de despãgubiri.
    ART. 26
    (1) La data intrãrii în vigoare a prezentei legi, orice oferta de capital disponibil emisã în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 498/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitarã a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se considera închisã.
    (2) Dupã închiderea ofertei, entitatea implicata în privatizare, emitenta a ofertei prevãzute la alin. (1), va proceda la atribuirea/alocarea acţiunilor, dupã care va elibera titularului deciziei de restituire prin acordarea de acţiuni ori al titlurilor de valoare nominalã subscrise, o adeverinţa/un certificat de acţionar care va indica titularul acestora, numãrul acţiunilor şi datele de identificare a societãţii comerciale.
    (3) In termen de 10 zile de la data atribuirii/alocãrii acţiunilor, entitatea implicata în privatizare, emitenta a ofertei prevãzute la alin. (1), va transmite Secretariatului Comisiei Centrale lista beneficiarilor mãsurilor prevãzute la alin. (2), a titlurilor de valoare nominalã, a deciziilor/dispoziţiilor ori, dupã caz, a ordinelor în baza cãrora au fost acordate/alocate acţiunile, fiind menţionat distinct şi emitentul acestora.
    (4) Dispoziţiile prevãzute la alin. (3) sunt aplicabile în mod corespunzãtor pentru orice alta oferta de capital disponibil, închisã înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi. In acest caz, termenul prevãzut la alin. (3) curge de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.
    ART. 27
    (1) Nu fac obiectul prezentei legi acţiunile acordate/alocate în cadrul unei oferte de capital disponibil emisã în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 498/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) In situaţia în care, în urma ofertei de capital disponibil, au fost alocate/atribuite acţiuni într-un cuantum inferior celor prevãzute în deciziile/dispoziţiile emise de entitãţile investite cu soluţionarea notificãrilor, a cererilor de retrocedare sau, dupã caz, ordinele conducãtorilor administraţiei publice centrale investite cu soluţionarea notificãrilor, Comisia Centrala pentru Stabilirea Despãgubirilor va proceda la emiterea titlului de despãgubire, dupã parcurgerea procedurii prevãzute de prezenta lege, pentru diferenţa pana la concurenta sumelor stabilite de evaluatori sau societãţile de evaluare desemnate.
    ART. 28
    (1) In termen de 10 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanţelor Publice va transmite Secretariatului Comisiei Centrale lista tuturor titularilor titlurilor de valoare nominalã, a deciziilor/dispoziţiilor ori, dupã caz, a ordinelor în baza cãrora au fost emise, fiind menţionat distinct şi emitentul acestora.
    (2) Dacã titlul de valoare nominalã a fost emis pe numele reprezentanţilor persoanelor îndreptãţite înscrise în decizia/dispoziţia de restituire în echivalent, se va face aceasta menţiune.
    ART. 29
    (1) Titlurile de valoare nominalã emise de Ministerul Finanţelor Publice în temeiul art. 30 din Legea nr. 10/2001, republicatã, pana la data intrãrii în vigoare a prezentei legi şi nevalorificate în cadrul unei oferte de capital disponibil emisã în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 498/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se convertesc şi prin decizia Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despãgubirilor, în titlu de despãgubire.
    (2) Titlurile de valoare nominalã emise de Ministerul Finanţelor Publice în temeiul art. 30 din Legea nr. 10/2001, republicatã, pana la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, valorificate în cadrul unei oferte de capital disponibil emisã în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 498/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, nu fac obiectul prezentei legi.
    (3) In situaţia în care titlurile de valoare nominalã emise de Ministerul Finanţelor Publice în temeiul art. 30 din Legea nr. 10/2001, republicatã, pana la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, au fost valorificate parţial în cadrul unei oferte de capital disponibil emisã în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 498/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, decizia Comisiei Speciale pentru Stabilirea Despãgubirilor prin care se dispune convertirea acestora în titlu de plata a despãgubirii se va emite numai pentru titlurile de valoare nominalã deţinute de solicitant şi nevalorificate.
    (4) In cazurile prevãzute la alin. (1) şi (3), Comisia Specialã pentru Stabilirea Despãgubirilor va decide dupã primirea cererilor persoanelor îndreptãţite, la care vor fi anexate, în original, titlurile de valoare nominalã nevalorificate.
    (5) Cererile prevãzute la alin. (4) se vor depune la Secretariatul Comisiei Speciale pentru Stabilirea Despãgubirilor, dupã constituirea acesteia.
    ART. 30
    Actele care au stat la baza emiterii titlurilor de despãgubire au regim de arhivare permanent şi se depun la încetarea activitãţii Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despãgubirilor la Cancelaria Primului Ministru.
    ART. 31
    In termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Guvernul va emite norme metodologice de aplicarea legii, la propunerea Cancelariei Primului-Ministru şi a Ministerului Finanţelor Publice.
    ART. 32
    (1) Comisia Centrala are sigiliu propriu şi îşi va desfãşura activitatea la sediul Autoritãţii Naţionale pentru Restituirea Proprietãţilor.
    (2) Fondurile necesare funcţionarii Comisiei Centrale şi a secretariatului acestuia se vor asigura prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.
    (3) Onorariile evaluatorilor sau a societãţilor de evaluare se vor achitã din bugetul Cancelariei Primului-Ministru la cererea Secretariatului Comisiei Centrale.
    ART. 33
    La data intrãrii în vigoare a prezentului titlu se abroga art. 30, şi art. 34-40 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005, şi art. 3 al Titlului II din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 184/2002, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 48/2004.

     ANEXA

    Descrierea activelor ce vor fi transferate la Fondul "Proprietatea"

    1. De la Ministerul Economiei şi Comerţului şi OPSPI se vor transfera urmãtoarele participatii:
    1.1 - 15% din CN Transelectriea Bucureşti SA
    1.2 - 15% din SNTGN Transgaz SA
    1.3 - 10% din SC Petrom SA
    1.4 - 15% din SNGN Romgaz SA
    1.5 - 12% din SC DGN Distrigaz Sud SA
    1.6 - 12% din SC DGN Distrigaz Nord SA
    1.7 - 20% din SC Hidroelectrica SA
    1.8 - 20% din SN Nuclearelectrica SA
    1.9 - 12% din SC Electrica Moldova SA
    1.10 - 12% din SC Electrica Oltenia SA
    1.11 - 12% din SC Electrica Dobrogea SA
    1.12 - 12% din. SC Electrica Muntenia Nord SA
    1.13 - 12% din SC Electrica Muntenia Sud SA
    1.14 - 12% din SC Electrica Banat SA
    1.15 - 12% din SC Electrica Transilvania Nord SA
    1.16 - 12% din SC Electrica Transilvania Sud SA
    1.17 - 15% din SC Complexul Energetic Turceni SA
    1.18 - 15% din SC Complexul Energetic Craiova SA
    1.19 - 15% din SC Complexul Energetic Rovinari SA
    1.20 - 10% din SC Oil Terminal SA
    1.21 - 10% din SC Conpet SA

    1.22 - 100% din creanţa deţinuta de statul roman la Krivoirog


------------
    Pct. 1.22 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 30 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.

    2. De la Ministerul Finanţelor Publice se vor transfera urmãtoarele:

    2.1 - 20% din Compania Naţionala Loteria Romana SA


------------
    Pct. 2.1 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 31 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    2.2 - 20% din Compania Naţionala Imprimeria Naţionala SA


------------
    Pct. 2.2 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 31 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    2.3 - 9,9% din SC CEC SA


------------
    Pct. 2.3 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 4 al articolului unic din Titlul III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.
    Pct. 2.3 din anexa la Titlul VII a fost abrogat şi de pct. 31 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007, deşi fusese abrogat anterior conform dispoziţiilor de mai sus.


    2.4 - sumele obţinute din valorificarea creanţelor externe deţinute de statul roman asupra urmãtoarelor tari: Sudan, Siria, Mozambic, Libia, Republica Guineea, Republica Centrafricanã, Congo, Nigeria, Somalia, Tanzania, Irak, Republica Democratã Congo, Republica Democratã Coreeana, Cuba, Republica Mongolia şi Sudan    2.4 - sumele obţinute din valorificarea creanţelor externe deţinute de statul roman asupra urmãtoarelor tari: Sudan, Siria, Mozambic, Libia, Republica Guineea, Republica Centrafricanã, Congo, Nigeria, Somalia, Tanzania, Irak, Republica Democratã Congo, Republica Democratã Coreeana, Cuba, Republica Mongolia şi Albania.

------------

Pct. 2.4 din anexa la Titlul VII a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 247 din 19 iulie 2005 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 31 martie 2006.    2.4. - sumele obţinute din recuperarea drepturilor valutare deţinute de statul român din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economicã internaţionalã, derulatã înainte de 31 decembrie 1989, şi sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale şi de plãţi guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzãtoare, înregistrate în conturile de cliring, barter şi cooperare economicã internaţionalã, conform art. 9 alin. (2) lit. a) şi b).

------------
    Pct. 2.4 din anexa la Titlul VII a fost modificat de pct. 32 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.
------------
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
    Conform pct. 29 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007, Fondul Proprietatea are obligaţia de a transfera de îndatã pachetele de acţiuni reprezentând 20% din capitalul social al Companiei Naţionale Imprimeria Naţionalã - S.A. şi a Companiei Naţionale Loteria Românã - S.A. cãtre Ministerul Economiei si Finanţelor.

    3. De la Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologia Informatiei se vor transfera urmãtoarele participatii:

    3.1 - 20% din SC Romtelecom S.A.


------------
    Pct. 3.1 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 5 al articolului unic din Titlul III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.
    Pct. 3.1 din anexa la Titlul VII a fost abrogat şi de pct. 33 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007, deşi fusese abrogat anterior conform dispoziţiilor de mai sus.

    3.2 - 25% din Compania Naţionala Posta Romana S.A.

    4. De la Ministerul Transporturilor, Construcţiei şi Turismului se vor transfera urmãtoarele participatii:

    4.1 - 20% din Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Marfa "CFR Marfa" SA


------------
    Pct. 4.1 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 34 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    4.2 - 20% din Societatea de Administrare Active Feroviare "SAAF" SA


------------
    Pct. 4.2 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 34 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    4.3 - 20% din Societatea Comercialã de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" SA


------------
    Pct. 4.3 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 34 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.

    4.4 - 20% din Compania Naţionala "Aeroportul Internaţional Henri Coanda" SA
    4.5 - 20% din Societatea Naţionala "Aeroportul Internaţional Bucureşti Bãneasa - Aurel Vlaicu" SA
    4.6 - 20% din Societatea Naţionala "Aeroportul Internaţional Constanta" SA
    4.7 - 20% din Societatea Naţionala "Aeroportul Internaţional Timişoara-Traian Vuia" SA
    4.8 - 20% din Compania Naţionala "Administraţia Canalelor Navigabile" SA Constanta
    4.9 - 20% din Compania Naţionala "Administraţia Porturilor Dunãrii Maritime" SA Galaţi
    4.10 - 20% din Compania Naţionala "Administraţia Porturilor Dunãrii Fluviale" SA Giurgiu

    5. De la Agenţia de Valorificare a Activelor Statului se vor transfera urmãtoarele participatii:

    5.1 - 37,808% din SC Electroconstructia Elco Piteşti SA


------------
    Pct. 5.1 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    5.2 - 70% din SC Bemo Beiuş SA


------------
    Pct. 5.2 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    5.3 - 18,249% din S.C. Diverprest Oradea S.A.


------------
    Pct. 5.3 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    5.4 - 1,682% din SC Fabrica de Scule Rasnov SA


------------
    Pct. 5.4 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.

    5.5 - 10,947% din SC Mecon Braşov SA

    5.6 - 79,052% din SC Nitrosere Fãgãraş SA


------------
    Pct. 5.6 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    5.7 - 79,052% din SC Pensiunea Pastravarie Floarea Reginei (Edelweiss Hotel) SA


------------
    Pct. 5.7 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    5.8 - 70% din SC Carom Asigurãri Bucureşti SA    5.8 - 70% din Societatea Comercialã de Prestãri Servicii în Domeniul Asigurãrilor CAROM-BROKER DE ASIGURARE - S.A.

-----------
    Pct. 5.8 din anexa la Titlul VII a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 6 iunie 2007.

    5.9 - 17,365% din SC Centrofarm Bucureşti SA
    5.10 - 12,124% din SC FECNE Bucureşti SA
    5.11 - 9,769% din SC Gerovital Cosmetics Bucureşti SA
    5.12 - 6,519% din SC Laromet Bucureşti SA
    5.13 - 68,322% din SC Prestãri Servicii Bucureşti SA
    5.14 - 78,972% din SC Primcom Bucureşti SA

    5.15 - 70% din SC Procas Bucureşti SA


------------
    Pct. 5.15 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    5.16 - 15,172% din SC Romatel Bucureşti SA


------------
    Pct. 5.16 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    5.17 - 35,449% din SC Romconsuc Bucureşti SA


------------
    Pct. 5.17 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    5.18 - 100% din SC Societatea de Strategie pentru Piaţa de Gros SA


------------
    Pct. 5.18 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    5.19 - 20% din Societatea Naţionala de Petrol şi Gaze Petrogaz Bucureşti SA


------------
    Pct. 5.19 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.

    5.20 - 42,795% din SC Telerom Proiect Bucureşti SA

    5.21 - 30,652% din SC Tricodava Bucureşti SA


------------
    Pct. 5.21 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.

    5.22 - 20% din SC World Trade Center CCIB Bucureşti SA
    5.23 - 33,000% din S.C. Bat Service Buzãu S.A.

    5.24 - 48,035% din S.C. Cerealcom Buzãu S.A


------------
    Pct. 5.24 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.

    5.25 - 5,354% din S.C. Comcereal Fundulea S.A.

    5.26 - 45,374% din S.C. Autopilotaj (şcoala de soferi amatori) Reşita S.A.


------------
    Pct. 5.26 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    5.27 - 5,963% din S.C. Bega Minerale Industriale (expl. min. Aghires) Aghireşu S.A.


------------
    Pct. 5.27 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.

    5.28 - 11,364% din S.C. Comcereal Cluj-Napoca S.A
    5.29 - 4,330% din S.C. Electroconstrctia Elco Cluj-Napoca S.A.
    5.30 - 39,999% din SC Turdapan Turda SA

    5.31 - 8,194% din S.C. Big Trade Constanta S.A.


------------
    Pct. 5.31 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    5.32 - 54,545% din S.C. Conex Cordial Constanta S.A.


------------
    Pct. 5.32 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    5.33 - 6,632% din S.C. Coral Mod Mangalia S.A.


------------
    Pct. 5.33 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    5.34 - 7,108% din S.C. Restaurant Cherhana Constanta SA.


------------
    Pct. 5.34 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    5.35 - 2,684% din SC Şantierul Naval Constanta SA


------------
    Pct. 5.35 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.

    5.36 - 46,914% din SC Vitacom Sf. Gheorghe SA

    5.37 - 4,755% din SC Mechel Târgovişte SA


------------
    Pct. 5.37 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    5.38 - 21,599% din S.C. Mechim Titu S.A.


------------
    Pct. 5.38 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.

    5.39 - 6,144% din SC Oţelinox Târgovişte SA

    5.40 - 67,700% din S.C. Multiprestservice Craiova SA.


------------
    Pct. 5.40 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.

    5.41 - 7,378% din S.C. Retizoh Craiova S.A.

    5.42 - 5,560% din S.C. Semrom Oltenia Craiova S.A.


------------
    Pct. 5.42 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    5.43 - 37,675% din SC Alcom Galaţi SA


------------
    Pct. 5.43 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    5.44 - 5,144% din S.C. Cerealcom Giurgiu Giurgiu S.A.


------------
    Pct. 5.44 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.

    5.45 - 10,031% din S.C. Comcereal Miercurea Ciuc S.A.

    5.46 - 6,153% din S.C. Comixt Miercurea Ciuc S.A.


------------
    Pct. 5.46 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    5.47 - 59,998% din S.C. Astoria Deva SA.


------------
    Pct. 5.47 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    5.48 - 95,148% die S.C. Comtom Tomeşti SA.


------------
    Pct. 5.48 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.

    5.49 - 13,821% din S.C. Familial Restaurant Iaşi S.A.

    5.50 - 21,568% din S.C. Fortus Iaşi SA.


------------
    Pct. 5.50 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    5.51 - 30,429% din SC Frigocarne Iaşi SA


------------
    Pct. 5.51 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    5.52 - 9,850% din SC Danubiana Popeşti Leordeni SA


------------
    Pct. 5.52 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.

    5.53 - 3% din SC Petrom Aviation Bucureşti SA

    5.54 - 12,324% din SC Studiourile Media Pro Buftea SA


------------
    Pct. 5.54 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    5.55 - 37,389% din SC A Con Baia Mare SA


------------
    Pct. 5.55 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    5.56 - 39,599% din SC Comar Baia Mare SA


------------
    Pct. 5.56 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.

    5.57 - 9,638% din S.C. Marlin Ulmeni S.A.
    5.58 - 40,617% din SC Forsev Drobeta Turau-Severin SA
    5.59 - 10,076% din S.C. Mecanoenergetica Gura-Vãii Drobeta Turnu Severin S.A.
    5.60 - 38,869% din SC Severnav Drobeta Turnu-Severin SA
    5.61 - 7,691% din SC Azomures Targu Mureş SA
    5.62 - 7,967% din SC Carbid-fox Tarnaveni SA
    5.63 - 69,949% din S.C. Comsig Sighişoara S.A.

    5.64 - 8,744% din S.C. Grand Targu Mureş S.A.


------------
    Pct. 5.64 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.

    5.65 - 17,489% din S.C. Salubriserv Targu Mureş S.A.
    5.66 - 7,176% din S.C. Zamur Targu Mureş S.A.
    5.67 - 15,996% din SC Commetex Piatra Neamţ SA
    5.68 - 18,171% din SC Alro Slatina SA

    5.69 - 7,559% din S.C. Chimtex Balş S.A.


------------
    Pct. 5.69 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.

    5.70 - 1,690% din S.C. Ciocîrlia Ploieşti S.A.
    5.71 - 15,429% din SC Palace Sinaia SA
    5.72 - 2,586% din SC Petrotel Lukoil Ploieşti SA
    5.73 - 5,106% din SC Elcond Zalãu SA

    5.74 - 20,029% din S.C. Antrepriza Construcţii Barbu Satu Mare S.A.


------------
    Pct. 5.74 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    5.75 - 22,521% din S.C. Bentoflux Satu Mare S.A


------------
    Pct. 5.75 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.


    5.76 - 42,611% din SC Miorita Satu Mare SA


------------
    Pct. 5.76 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.

    5.77 - 6,814% din S.C. Resib Sibiu S.A.
    5.78 - 39,999% din SC Transilvania - Com SA
    5.79 - 7,622% din SC Cetatea Suceava SA
    5.80 - 71,896% din SC Alcom Timişoara SA

    5.81 - 2,804% din SC Bega Pam Timişoara SA


------------
    Pct. 5.81 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.

    5.82 - 15,620% din SC Remat Timiş Timişoara SA

    5.83 - 5,131% din SC Piese-auto Tulcea SA


------------
    Pct. 5.83 din anexa la Titlul VII a fost abrogat de pct. 35 al articolului unic din Titlul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007.
------------
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
    Titlul II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 29 iunie 2007 prevede:
    "TITLUL II
    Alte mãsuri pentru accelerarea procedurii de acordare a despãgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv

    Art. 1. - (1) În scopul reîntregirii capitalului social vãrsat al Fondului "Proprietatea", la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã se transferã Fondului "Proprietatea" urmãtoarele:
    1. De la Ministerul Transporturilor se transferã urmãtorul pachet de acţiuni:
    1.1. Compania Naţionalã Administraţia Porturilor Maritime Constanţa - 1.369.125 acţiuni
    2. De la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului se transferã urmãtoarele pachete de acţiuni:
    2.1. S.C. Complexul Energetic Craiova S.A. - 2.599.134 acţiuni
    2.2. S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A. - 2.210.067 acţiuni
    2.3. S.C. Complexul Energetic Turceni S.A. - 4.536.869 acţiuni
    2.4. S.C. Conpet - S.A. - 346.301 acţiuni
    2.5. S.C. Enel Electrica Banat "S.A.- 4.634.741 acţiuni
    2.6. S.C. Enel Electrica Dobrogea S.A. - 3.389.701 acţiuni
    2.7. S.C. E.ON Moldova Distribuţie S.A.- 5.022.348 acţiuni
    2.8. S.C. E.ON Moldova Furnizare - S.A. - 1.393.872 acţiuni
    2.9. S.C. Electrica Muntenia Nord S.A. - 3.259.176 acţiuni
    2.10. S.C. CEZ Distribuţie S.A. - 12.874.225 acţiuni
    2.11. S.C. CEZ Vânzare - S.A. - 12.874.225 acţiuni
    2.12. S.C. Electrica Transilvania Nord - S.A.- 3.332.503 acţiuni
    2.13. S.C. Electrica Transilvania Sud S.A. - 3.898.704 acţiuni
    2.14. S.C. Petrom - S.A.- 5.791.079.578 acţiuni
    2.15. S.C. Romaero - S.A. - 1.311.691 acţiuni
    2.16. Societatea Naţionala a Sãrii - S.A. - 2.005.884 acţiuni
    2.17. S.C. Romplumb - S.A.- 1.595.520 acţiuni
    2.18. S.C. Simtex S.A.- 132.859 acţiuni
    2.19. S.C. Zirom Giurgiu - S.A. - 3.624.346 acţiuni
    2.20. S.C. Delfincom - S.A.- 645.647 acţiuni
    2.21. Societatea Naţionalã Plafar S.A. - 99.310 acţiuni
    2.22. S.C. IAR - S.A. - 2.622.273 acţiuni
    2.23. S.C. Electromecanica Ploieşti - S.A.- 1.002.301 acţiuni
    2.24. Compania Naţionalã Romarm filiala Uzina Mecanicã Bucureşti S.A.- 2.951.053 acţiuni
    2.25. S.C. Centrofarm Bucuresti - S.A.- 57 acţiuni
    2.26. S.C. Comcereal Cluj-Napoca S.A. - 15 acţiuni
    2.27. S.C. Comcereal Fundulea - S.A.- 5.159 acţiuni
    2.28. S.C. Electroconstrucţia Elco Cluj-Napoca S.A. - 165.206 acţiuni
    2.29. S.C. FECNE Bucureşti - S.A.- 36 acţiuni
    2.30. S.C. Laromet Bucureşti - S.A.- 1.634 acţiuni
    2.31. S.C. Prestãri Servicii Bucureşti - S.A.- 6.346 acţiuni
    2.32. S.C. Primcom Bucureşti - S.A.- 12 acţiuni
    2.33. S.C. Remat Timiş Timişoara S.A.- 5.765 acţiuni
    2.34. S.C. Severnav Drobeta-Turnu Severin S.A. - 11.968 acţiuni
    (2) Transferul dreptului de proprietate asupra activelor prevãzute la alin. (1) se realizeazã de drept, de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, administratorii societãţilor comerciale, societãţilor naţionale şi companiilor naţionale emitente ale acţiunilor transferate având obligaţia de a actualiza din oficiu registrele acţionarilor şi acţiunilor. În cazul în care registrele acţionarilor societãţilor comerciale, societãţilor naţionale şi companiilor naţionale respective sunt ţinute de depozitarul central sau de societãţi de registru, actualizarea registrelor se realizeazã de depozitarul central sau de societatea de registru, dupã caz, pe baza cererii Fondului "Proprietatea".
    (3) Evaluatorul desemnat în conformitate cu art. 9^2 alin. (2) din titlul VII al Legii nr. 247/2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, va evalua şi valoarea activelor prevãzute la alin. (1), în conformitate cu metoda urmãtoare: în cazul societãţilor comerciale, societãţilor naţionale şi companiilor naţionale neadmise la tranzacţionare, prin metoda capitalurilor proprii înregistrate la data de 31 decembrie 2006, iar în cazul celor admise la tranzacţionare, pe baza preţului mediu ponderat aferent ultimelor 90 de şedinţe de tranzacţionare anterioare datei intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã. În cazul societãţilor comerciale, societãţilor naţionale şi companiilor naţionale admise la tranzacţionare pentru care, în perioada de referinţã menţionatã mai sus, nu s-au înregistrat tranzacţii cu acţiuni care sã reprezinte cumulat mai mult de 0,3% din totalul capitalului social al emitentului respectiv înregistrat în registrul acţionarilor la data de împlinire a termenului de 90 de şedinţe de tranzacţionare, se utilizeazã metoda de evaluare aplicabilã societãţilor comerciale, societãţilor naţionale şi companiilor naţionale neadmise la tranzacţionare. În cazul societãţilor care nu au depus situaţiile financiare aferente anului 2006 la unitãţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, se vor lua în considerare ultimele situaţii financiare anuale depuse la unitãţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor.
    (4) În termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, Guvernul, prin hotãrâre, poate regulariza numãrul acţiunilor operatorilor economici prevãzuţi la alin.(1), transferate de la Ministerul Transporturilor şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la S.C. Fondul Proprietatea S.A. în funcţie de evidenţele oficiale ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
    Art. 2. - (1) Dacã raportul de evaluare întocmit potrivit art. 9^2 alin. (2) din titlul VII al Legii nr. 247/2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, constatã cã valoarea activelor prevãzute în anexa la titlul VII al Legii nr. 247/2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cumulatã cu valoarea activelor prevãzute la art. 1 alin. (1) din prezentul titlu este inferioarã valorii capitalului social, astfel cum a fost stabilit prin hotãrârea Guvernului nr. 1.481/2005 privind înfiinţarea Societãţii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., capitalul social al Societãţii Comerciale Fondul Proprietatea S.A va fi reîntregit cu diferenţa dintre suma de 14.240.540.675 lei şi valoarea determinatã în urma evaluãrii.
    (2) În termen de maxim 3 luni de la data întocmirii raportului de evaluare prin care s-a constatat cã valoarea activelor stabilitã în condiţiile alin. (1) este inferioarã valorii capitalului social al Societãţii Comerciale Fondul "Proprietatea" S.A., Guvernul va stabili sursele din care va fi reîntregit capitalul social al Societãţii Comerciale Fondul "Proprietatea" S.A.
    Art. 3. - (1) Persoanele care la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã deţin calitatea de acţionar al Fondului "Proprietatea" pot opta în termen de 6 luni calculat potrivit prevederilor art. 18^9 din Titlul VII al Legii nr. 247/2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, între a-şi menţine calitatea de acţionar al Fondului Proprietatea, în condiţiile existente anterior intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, sau a solicita anularea conversiei titlurilor de despãgubire în urma cãreia au dobândit calitatea de acţionar.
    (2) Absenţa opţiunii în termenul prevãzut la alin. (1) prezumã acordul pentru menţinerea calitãţii de acţionar.
    (3) Autoritatea Naţionalã pentru Restituirea Proprietãţilor va instructa depozitarul central sã transfere direct acţiunile emise de Fondul "Proprietatea" şi deţinute de persoana respectivã din contul acesteia în contul Ministerului Economiei si Finanţelor.
    (4) Persoanele prevãzute la alin. (1) pot solicita anularea conversiei dacã, pânã la data depunerii solicitãrii la Autoritatea Naţionalã pentru Restituirea Proprietãţilor, nu au efectuat acte de dispoziţie asupra acţiunilor dobândite în urma conversiei sau nu au constituit garanţii asupra acestora, care sã determine imposibilitatea transferãrii acestora, împreunã cu toate drepturile aferente, din contul persoanei care solicitã anularea conversiei în contul Ministerului Economiei si Finanţelor.
    (5) La data depunerii solicitãrii scrise Autoritatea Naţionalã pentru Restituirea Proprietãţilor va instructa depozitarul central sã blocheze transferul acţiunilor Fondului "Proprietatea" deţinute de persoana care a depus solicitarea de anulare a conversiei.
    (6) Toate comisioanele solicitate de depozitarul central pentru efectuarea operaţiunilor prevãzute în prezentul articol se plãtesc din bugetul Autoritãţii Naţionale pentru Restituirea Proprietãţilor.
    Art. 4. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, se transferã de drept şi fãrã contraprestaţie de la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Fondul "Proprietatea" creanţa împotriva Societãţii Comerciale World Trade Center Bucureşti S.A., împreunã cu toate accesoriile aferente acumulate pânã la data transferului (creanţa împreunã cu toate accesoriile aferente acumulate pânã la data transferului fiind denumite în continuare creanţa). Dupã valorificarea creanţei de cãtre Fondul "Proprietatea" prin orice metodã aleasã de cãtre acesta, pentru valoarea recuperatã, Fondul "Proprietatea" va emite acţiuni noi care vor reveni în întregime şi de drept statului român, reprezentat prin Ministerul Economiei şi Finanţelor.
    Art. 5. - (1) Se suplimenteazã cu 25 posturi, încadrate conform Ordonanţei Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupã funcţii de demnitate publicã, numãrul maxim de posturi aprobat Autoritãţii Naţionale pentru Restituirea Proprietãţilor prin Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor mãsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Se autorizeazã Ministerul Economiei şi Finanţelor sã introducã, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificãrile corespunzãtoare în anexele la bugetul aprobat Autoritãţii Naţionale pentru Restituirea Proprietãţilor pe anul 2007.
    (3) Pânã la data modificãrii prevãzute la alin. (2), pentru asigurarea finanţãrii posturilor prevãzute la alin. (1), se suplimenteazã bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor pentru Autoritatea Naţionalã pentru Restituirea Proprietãţilor, de la fondul de rezervã, conform prevederilor legale în vigoare.
    Art. 6. - (1) În termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, operatorii economici prevãzuţi în anexa la Titlul VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietãţii şi justiţiei, precum şi unele mãsuri adiacente, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care au virat dividendele aferente anilor 2005 şi 2006 cãtre bugetul de stat sau bugetele instituţiilor publice implicate, vor vira partea corespunzãtoare din acestea cãtre Fondul Proprietatea.
    (2) În termen de maxim 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, operatorii economici vor recupera contravaloarea dividendelor prevãzute la alin. (1) conform metodologiei de restituire/compensare aprobatã prin hotãrâre a Guvernului.
    (3) În cazul în care operatorii economici prevãzuţi la alin. (1) nu vor respecta termenul de 60 de zile, aceştia vor fi obligaţi sã plãteascã dobânda legalã pe fiecare zi de întârziere.
    Art. 7. - (1) În termen de 6 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, Guvernul va aproba prin hotãrâre regulamentul de organizare a licitaţiei internaţionale pentru desemnarea societãţii de administrare şi caietul de sarcini al licitaţiei, documente ce vor fi întocmite de cãtre Fondul Proprietatea. Componenţa comisiei care va derula procesul de selecţie se stabileşte prin decizie a Primului-Ministru.
    (2) Pânã la aprobarea prin hotãrâre a Guvernului a regulamentului de organizare a licitaţiei internaţionale pentru desemnarea societãţii de administrare şi a caietului de sarcini al licitaţiei, Fondul Proprietatea are obligaţia de a selecta consultanţii financiari şi juridici necesari selecţiei societãţii de administrare.
    (3) Cheltuielile aferente procedurilor de selecţie a consultanţilor financiari, consultanţilor juridici şi a societãţii de administrare se suportã din bugetul Fondului Proprietatea.

(4) Transferul administrãrii Societãţii Comerciale "Fondul Proprietatea" S.A. din responsabilitatea Ministerului Economiei şi Finanţelor cãtre societatea de administrare a investiţiilor desemnatã cu respectarea procedurilor prevãzute de prezenta ordonanţã de urgenţã se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004  privind piaţa de capital, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi a reglementãrilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare emise în aplicarea acesteia.


------------
    Alin. (4) al art. 7 din Titlul II a fost abrogat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 14 iulie 2010.

    Art. 8. - Prin hotãrâre a Guvernului se pot stabili şi alte destinaţii cu caracter social pentru sumele provenite din vânzarea acţiunilor pe care statul, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, le deţine la Fondul "Proprietatea" şi din dividendele cuvenite statului român de la Fondul Proprietatea.
    Art. 9. - (1) Atribuţiile prevãzute în Titlul VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietãţii şi justiţiei, precum şi unele mãsuri adiacente, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în sarcina Cancelariei Primului-Ministru se preiau de Autoritatea Naţionalã pentru Restituirea Proprietãţilor.
    (2) Titlurile de despãgubire emise de Cancelaria Primului-Ministru rãmân valabile.
    Art. 10. - Pânã la data la care vor fi numiţi cei doi membri în cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despãgubirilor, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, aceasta va funcţiona în continuare cu numãrul de 7 membri, iar pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Comisia Centralã va emite decizii sub semnãtura preşedintelui acesteia şi va lucra în şedinţã în prezenţa a minim 5 membri şi va decide cu majoritatea voturilor celor prezenţi.
    Art. 11. - În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţã în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va aproba, prin hotãrâre, la propunerea Ministerului Economiei şi Finanţelor, Norme metodologice de aplicare a Titlului VII din Legea nr. 247/2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."

    TITLUL VIII
    Modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

    ART. I
    Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. Dupã articolul 67, se introduce articolul 67^1 cu urmãtorul cuprins:

    "Art. 67^1. - Impozitul pe venituri din investiţii nu se aplica pentru prima tranzactionare a acţiunilor emise de Fondul "Proprietatea", realizate de cãtre persoanele fizice sau juridice cãrora le-au fost emise aceste acţiuni în condiţiile legii privind regimul de stabilire şi plata a despãgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv sau, dupã caz, moştenitorii legali sau testamentari ai acestora."


------------
    Art. 67^1 din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal a fost abrogat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
    Abrogarea art. 67^1 se regãseşte în forma actualizatã a Legii nr. 571/2003 la data de 1 ianuarie 2007.

    2. La articolul 250 alineatul (1), dupã punctul 11 se introduc trei puncte noi, punctele 12, 13 şi 14, cu urmãtorul cuprins.

"12. clãdirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001  privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;

13. clãdirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 501/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;

14. clãdirile restituite potrivit art. 6 alin. (5) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunitãţilor cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale din România, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 66/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare."


    3. La articolul 250, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmãtorul cuprins:

    "(2^1) Scutirea de impozit prevãzutã la alin. (1) pct. 12-14 se aplica pe durata pentru care proprietarul este obligat sa menţinã afectatiunea de interes public."    Scutiri
    ART. 250
    (1) Clãdirile pentru care nu se datoreazã impozit, prin efectul legii, sunt, dupã cum urmeazã:
    1. clãdirile proprietate a statului, a unitãţilor administrativ-teritoriale sau a oricãror instituţii publice, cu excepţia încãperilor care sunt folosite pentru activitãţi economice;
    2. clãdirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitecturã sau arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepţia încãperilor care sunt folosite pentru activitãţi economice;
    3. clãdirile care, prin destinaţie, constituie lãcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial în România şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia încãperilor care sunt folosite pentru activitãţi economice;
    4. clãdirile care constituie patrimoniul unitãţilor şi instituţiilor de învãţãmânt de stat, confesional sau particular, autorizate sã funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încãperilor care sunt folosite pentru activitãţi economice;
    5. clãdirile unitãţilor sanitare publice, cu excepţia încãperilor care sunt folosite pentru activitãţi economice;
    6. clãdirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice şi nuclearo-electrice, staţiilor şi posturilor de transformare, precum şi staţiilor de conexiuni;
    7. clãdirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», cu excepţia încãperilor care sunt folosite pentru activitãţi economice;
    8. clãdirile funerare din cimitire şi crematorii;
    9. clãdirile din parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice, potrivit legii;
10. clãdirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001  privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    11. clãdirile care constituie patrimoniul Academiei Române, cu excepţia încãperilor care sunt folosite pentru activitãţi economice;
12. clãdirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 94/2000  privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
13. clãdirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 83/1999  privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunitãţilor cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale din România, republicatã;
    14. clãdirile care sunt afectate activitãţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunãtãţiri funciare şi de intervenţii la apãrarea împotriva inundaţiilor, precum şi clãdirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu excepţia încãperilor care sunt folosite pentru activitãţi economice;
    15. clãdirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încãperilor care sunt folosite pentru alte activitãţi economice;
    16. construcţiile speciale situate în subteran, indiferent de folosinţa acestora şi turnurile de extracţie;
    17. clãdirile care sunt utilizate ca sere, solare, rãsadniţe, ciupercãrii, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pãtule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încãperilor care sunt folosite pentru alte activitãţi economice;
    18. clãdirile trecute în proprietatea statului sau a unitãţilor administrativ-teritoriale în lipsã de moştenitori legali sau testamentari;
    19. clãdirile utilizate pentru activitãţi social umanitare, de cãtre asociaţii, fundaţii şi culte, potrivit hotãrârii consiliului local.
    (2) Nu intrã sub incidenţa impozitului pe clãdiri construcţiile care nu au elementele constitutive ale unei clãdiri.
    (3) Scutirea de impozit prevãzutã la alin. (1) pct. 10-13 se aplicã pe durata pentru care proprietarul este obligat sã menţinã afectaţiunea de interes public.

------------
    Art. 250 din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal a fost modificat de pct. 219 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
    Modificarea directã asupra art. 250 se regãseşte în forma actualizatã a Legii nr. 571/2003 la data de 1 ianuarie 2007.

    4. La articolul 257, dupã litera n) se introduc trei noi litere, literele o), p) şi r), cu urmãtorul cuprins:
    "o) terenul aferent clãdirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa menţinã afectatiunea de interes public;
    p) terenul aferent clãdirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa menţinã afectatiunea de interes public;
    r) terenul aferent clãdirilor restituite potrivit art. 6 alin. (5) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa menţinã afectatiunea de interes public."
    5. La articolul 258, alineatul (6) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:

    "(6) In cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea numãrului de hectare ale terenului cu suma corespunzãtoare prevãzutã în urmãtorul tabel:─────────────────────────────────────────────────────────────────

 Nr. Categoria de CLASA DE CALITATE (lei*/ha)

 crt. folosinţa ─────────────────────────────────────────────

                          I II III IV V

─────────────────────────────────────────────────────────────────

  1. Teren arabil 36 34 32 30 20

─────────────────────────────────────────────────────────────────

  2. Pãşune - 20 18 16 14 12

     Fâneaţa

─────────────────────────────────────────────────────────────────

  3. Vie 40

─────────────────────────────────────────────────────────────────

  4. Plantaţie de

     vie tanara si

     plantaţie in

     regenerare x

     pana la

     intrarea pe

     rod

─────────────────────────────────────────────────────────────────

  5. Livada 40

─────────────────────────────────────────────────────────────────

  6. Livada

     tanara si

     livada in

     regenerare x

     pana la

     intrarea pe

     rod

─────────────────────────────────────────────────────────────────

  6. Pãdure sau

     alt teren cu 9

     vegetaţie

     forestierã

─────────────────────────────────────────────────────────────────

  7. Pãduri in

     vârsta de

     pana la 20 de x

     ani şi pãduri

     cu rol de

     protecţie

─────────────────────────────────────────────────────────────────

  7. Teren pe

     care se afla 24

     amenajãri

     piscicole

─────────────────────────────────────────────────────────────────

  8. Teren cu

     construcţii 22

─────────────────────────────────────────────────────────────────

  9. Drumuri şi x x x x x

     cai ferate

─────────────────────────────────────────────────────────────────

 10. Teren x x x x x

     neproductiv

─────────────────────────────────────────────────────────────────


--------

    *RON"

-------------    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:

În anexa la HOTARAREA nr. 797 din 14 iulie 2005 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 10 august 2005 sunt prevãzute valorile impozitului pe terenurile amplasate în extravilan pentru anul 2006, pe care le reproducem mai jos:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN │

│ Art. 258 alin. (6) - lei/ha - │

├────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤

│ │ NIVELURILE │ NIVELURILE │

│ Terenul │ INDEXATE PENTRU │ INDEXATE PENTRU │

│ │ ANUL 2005 │ ANUL 2006 │

│ │ rol/ron │ │

├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤

│ Indiferent de rangul localitãţii,│ 11.000/1,10 │ 1 │

│ categoria de folofinta si zona │ │ │

│ unde este situat │ │ │

└────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘    (6) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimatã în ha, cu suma corespunzãtoare prevãzutã în urmãtorul tabel, înmulţitã cu coeficientul de corecţie corespunzãtor prevãzut la art. 251 alin. (5)*):

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nr.

crt. Categoria de folosinţã Zona [lei (RON)/ha]

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  0 1 A B C D

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 1. Teren cu construcţii 22 20 18 16

 2. Arabil 36 34 32 30

 3. Pãşune 20 18 16 14

 4. Fâneaţã 20 18 16 14

 5. Vie pe rod, alta decât cea prevãzutã la nr. crt. 5.1 40 38 36 34

 5.1. Vie pânã la intrarea pe rod x x x x

 6. Livadã pe rod, alta decât cea prevãzutã la nr. crt. 6.1 40 38 36 34

 6.1. Livadã pânã la intrarea pe rod x x x x

 7. Pãdure sau alt teren cu vegetaţie forestierã, 12 10 8 6

      cu excepţia celui prevãzut la nr. crt. 7.1

 7.1. Pãdure în vârstã de pânã la 20 de ani şi pãdure cu rol

      de protecţie x x x x

 8. Teren cu apã, altul decât cel cu amenajãri piscicole 4 3 2 1

 8.1. Teren cu amenajãri piscicole 24 22 20 18

 9. Drumuri şi cãi ferate x x x x

10. Teren neproductiv x x x x

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


------------

Alin. (6) al art. 258 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 martie 2006 , publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 24 martie 2006.

    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:

Modificarea directã asupra alin. (6) al art. 258 se regãseşte în forma actualizatã a Legii nr. 571/2003  la data de 24 martie 2006.    (6) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimatã în ha, cu suma corespunzãtoare prevãzutã în urmãtorul tabel, înmulţitã cu coeficientul de corecţie corespunzãtor prevãzut la art. 251 alin. (5):


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN │
│ │
│ Art. 258 alin. (6) - lei/ha - │
├───────┬──────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┤
│ Nr. │ Zona │ NIVELURILE INDEXATE │ NIVELURILE APLICABILE │
│ crt.│ │ PENTRU ANUL 2006 │ IN ANUL FISCAL 2007 │
│ │ ├───────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │Categoria de folosinţa│ Zona │ Zona │
├───────┼──────────────────────┼─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│ 0 │ 1 │ A │ B │ C │ D │ A │ B │ C │ D │
├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 1 │Teren cu construcţii │ 22 │ 20 │ 18 │ 16 │ 22 │ 20 │ 18 │ 16 │
├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 2 │Arabil │ 36 │ 34 │ 32 │ 30 │ 36 │ 34 │ 32 │ 30 │
├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 3 │Pãşune │ 20 │ 18 │ 16 │ 14 │ 20 │ 18 │ 16 │ 14 │
├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 4 │Fâneaţa │ 20 │ 18 │ 16 │ 14 │ 20 │ 18 │ 16 │ 14 │
├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 5 │Vie pe rod, alta decât│ 40 │ 38 │ 36 │ 34 │ 40 │ 38 │ 36 │ 34 │
│ │cea prevãzutã la nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │crt. 5.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 5.1 │Vie pana la intrarea │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
│ │pe rod │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 6 │Livada pe rod, alta │ 40 │ 38 │ 36 │ 34 │ 40 │ 38 │ 36 │ 34 │
│ │decât cea prevãzutã la│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. crt. 6.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 6.1 │Livada pana la │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
│ │intrarea pe rod │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 7 │Pãdure sau alt teren │ 12 │ 10 │ 8 │ 6 │ 12 │ 10 │ 8 │ 6 │
│ │cu vegetaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │forestierã cu excepţia│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │celui prevãzut la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. crt. 7.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 7.1 │Pãdure in vârsta de │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
│ │pana la 20 de ani si │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pãdure cu rol de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protecţie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 8 │Teren cu apa, altul │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │
│ │decât cel cu amenajãri│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │piscicole │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 8.1 │Teren cu amenajãri │ 24 │ 22 │ 20 │ 18 │ 24 │ 22 │ 20 │ 18 │
│ │piscicole │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 9 │Drumuri si cai ferate │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 10 │Teren neproductiv │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │
├───────┴──────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
│ *) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publica│
│sau privatã a statului ori a unitãţilor administrativ-teritoriale, │
│concesionate, închiriate, date in administrare ori in folosinţa, se │
│stabileşte taxa pe teren care reprezintã sarcina fiscalã a concesionarilor, │
│locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţa, dupã │
│caz, in condiţii similare impozitului pe teren. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

------------
    Alin. (6) al art. 258 din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal a fost modificat de pct. I din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
    Modificarea directã asupra alin. (6) al art. 258 se regãseşte în forma actualizatã a Legii nr. 571/2003 la data de 1 ianuarie 2007.

    6. La articolul 258, dupã alineatul (6) se introduc doua alineate noi, alineatele (7) şi (8), cu urmãtorul cuprins:

    "(7) Înregistrarea în registrul agricol a terenurilor, a proprietarilor acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţa se fac numai pe baza de documente, potrivit normelor metodologice prevãzute la art. 293, sub sancţiunea nulitãţii.    (7) Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clãdirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţã se pot face numai pe bazã de documente, anexate la declaraţia fãcutã sub semnãtura proprie a capului de gospodãrie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodãriei, potrivit normelor prevãzute la art. 293, sub sancţiunea nulitãţii.

------------
    Alin. (7) al art. 258 din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal a fost modificat de pct. 234 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
    Modificarea directã asupra alin. (7) al art. 258 se regãseşte în forma actualizatã a Legii nr. 571/2003 la data de 1 ianuarie 2007.


    (8) Înscrierea datelor în registrul agricol privind schimbarea categoriei de folosinţa a terenurilor, precum şi a titularului dreptului de proprietate asupra terenurilor, pe baza declaraţiei fãcuta sub semnãtura proprie a capului de gospodãrie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodãriei, se poate face numai dacã se prezintã şi lucrarea tehnica de cadastru înregistratã la oficiul de cadastru şi publicitate imobiliarã ori act încheiat în forma autenticã."    (8) Atât în cazul clãdirilor, cât şi al terenurilor, dacã se constatã diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia realã rezultatã din mãsurãtorile executate în condiţiile Legii cadastrului şi a publicitãţii imobiliare nr. 7/1996, republicatã, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrãri tehnice de cadastru. Datele rezultate din lucrãrile tehnice de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciarã, iar modificarea sarcinilor fiscale opereazã începând cu data de întâi a lunii urmãtoare celei în care se înregistreazã la compartimentul de specialitate lucrarea respectivã, ca anexã la declaraţia fiscalã.

------------
    Alin. (8) al art. 258 din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal a fost modificat de pct. 234 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
    Modificarea directã asupra alin. (8) al art. 258 se regãseşte în forma actualizatã a Legii nr. 571/2003 la data de 1 ianuarie 2007.

    7. La articolul 295, alineatul (1) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:

    "Art. 295. - (1) Impozitele şi taxele locale precum şi amenzile şi penalitãţile aferente acestora, constituie venituri la bugetele locale ale autoritãţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia veniturilor realizate în condiţiile art. 258 alin. (6) care constituie venit la bugetul de stat."    (1) Impozitele şi taxele locale, precum şi amenzile şi penalitãţile aferente acestora constituie integral venituri la bugetele locale ale unitãţilor administrativ-teritoriale.

------------
    Alin. (1) al art. 295 din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 martie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 24 martie 2006.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
    Modificarea directã asupra alin. (1) al art. 295 se regãseşte în forma actualizatã a Legii nr. 571/2003 la data de 24 martie 2006.

    ART. II
    Modificãrile prevãzute la art. I pct. 5-7 din prezentul titlu intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

    TITLUL IX
    Modificarea Codului Penal

    ARTICOL UNIC
    Codul penal al României, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modifica dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 44, alineatul 2^1 va avea urmãtorul cuprins:
    "Se prezuma ca este în legitima apãrare, şi acela care sãvârşeşte fapta pentru a respinge pãtrunderea fãrã drept a unei persoane prin violenta, viclenie, efracţie sau prin alte asemenea mijloace, într-o locuinţa, încãpere, dependinţa sau loc împrejmuit ori delimitat prin semne de marcare."
    2. La articolul 220, alineatele 1, 2, 3 şi 4 vor avea urmãtorul cuprins:
    "Ocuparea, în întregime sau în parte, fãrã drept, a unui imobil aflat în posesia altuia, fãrã consimţãmântul acestuia sau fãrã aprobare prealabilã primitã în condiţiile legii, ori refuzul de a elibera imobilul astfel ocupat se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.
    Dacã fapta prevãzutã în alin. 1 se sãvârşeşte prin violenta sau ameninţare ori prin desfiinţarea semnelor de hotar, a reperelor de marcare, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.
    Dacã fapta prevãzutã în alin. 2 se sãvârşeşte de doua sau mai multe persoane împreunã, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 15 ani.
    Împãcarea pãrţilor înlãtura rãspunderea penalã."


    TITLUL X

    Circulaţia juridicã a terenurilor    TITLUL X
    Abrogat.

-----------
    Titlul X a fost abrogat de litera aa) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


    ART. 1

    Terenurile proprietate privatã, indiferent de destinaţia şi titularul lor, sunt şi rãmân în circuitul civil. Ele pot fi înstrãinate şi dobândite liber prin oricare din modurile prevãzute de lege, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.    ART. 1
    Abrogat.

------------
    Art. 1 a fost abrogat de litera aa) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


    ART. 2

    (1) Terenurile cu sau fãrã construcţii, situate în intravilan şi extravilan, indiferent de destinaţia sau de întinderea lor, pot fi înstrãinate şi dobândite prin acte juridice între vii, încheiate în forma autenticã, sub sancţiunea nulitãţii absolute.

    (2) In cazul în care prin acte juridice între vii se constituie un drept real asupra unui teren cu sau fãrã construcţie, indiferent de destinaţia sau întinderea acestora, dispoziţiile alin. (1) se aplica în mod corespunzãtor.    ART. 2
    Abrogat.

------------
    Art. 2 a fost abrogat de litera aa) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


    ART. 3

    Cetãţenii strãini şi apatrizii precum şi persoanele juridice strãine pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor în România în condiţiile prevãzute de legea specialã.    ART. 3
    Abrogat.

-------------
    Art. 3 a fost abrogat de litera aa) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


    ART. 4

    Cu excepţia litigiilor privind reconstituirea dreptului de proprietate privatã şi legalitatea titlului de proprietate, conform legilor fondului funciar, existenta unui litigiu privitor la un teren cu sau fãrã construcţii nu împiedica înstrãinarea acestuia şi nici constituirea altor drepturi reale sau de creanţa, dupã caz.    ART. 4
    Abrogat.

--------------
    Art. 4 a fost abrogat de litera aa) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


    ART. 5

   (1) Înstrãinãrile realizate sub orice forma, în temeiul prezentei legi, nu valideazã titlurile de proprietate ale instrainatorilor şi dobanditorilor, dacã acestea erau lovite de nulitate, ca urmare a încãlcãrii dispoziţiilor legale în vigoare la data încheierii lor.

    (2) In situaţia în care dupã încheierea unui antecontract cu privire la teren, cu sau fãrã construcţii, una dintre pãrţi refuza ulterior sa încheie contractul, partea care si-a îndeplinit obligaţiile poate sesiza instanta competenta care poate pronunţa o hotãrâre care sa ţinã loc de contract.    ART. 5
    Abrogat.

-------------
    Art. 5 a fost abrogat de litera aa) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


    ART. 6

    Înstrãinãrile efectuate în scopul comasãrii parcelelor şi loturilor de teren, prin constituirea unor corpuri de proprietate mai mari care sa cuprindã suprafeţe continue, indiferent de destinaţia lor, precum şi înstrãinãrile efectuate de cãtre persoanele îndreptãţite sa obţinã renta viagerã agricolã, pot fi efectuate şi pe baza schitelor care au stat la baza titlurilor de proprietate emise cu ocazia aplicãrii legilor fondului funciar şi sunt scutite de taxa de timbru şi de timbrul judiciar.    ART. 6
    Abrogat.

------------
    Art. 6 a fost abrogat de litera aa) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


    ART. 7

    Dispoziţiile prezentei legi se completeazã cu prevederile dreptului comun.    ART. 7
    Abrogat.

------------
    Art. 7 a fost abrogat de litera aa) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


    ART. 8

    Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi se abroga art. 9 din Legea arendãrii nr. 16/1994, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 7 aprilie 1994, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridicã a terenurilor publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 4 martie 1998, Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 226/2000 privind circulaţia juridicã a terenurilor cu destinaţie forestierã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 66/2002, precum şi orice alte dispoziţii contrare.    ART. 8
    Abrogat.

-------------
    Art. 8 a fost abrogat de litera aa) a art. 230 din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011 publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.

    TITLUL XI
    Renta viagerã agricolã

    CAP. I
    Definiţie şi caracteristici

    ART. 1
    (1) Prezenta lege instituie renta viagerã agricolã în scopul concentrãrii suprafeţelor agricole în exploataţii eficiente impuse de necesitatea modernizãrii agriculturii României şi compatibilizarii acesteia cu agricultura din ţãrile membre ale Uniunii Europene.

    (2) Obiectul rentei viagere agricole îl constituie terenurile cu destinaţie agricolã situate în extravilan, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

-----------
    Alin. (2) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 21 decembrie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.031 din 27 decembrie 2006.


    ART. 2

    Renta viagerã agricolã reprezintã suma de bani plãtitã rentierului agricol care înstrãineazã sau arendeaza terenurile aflate în proprietatea sa, având siguranţa unei surse viagere de venituri garantate de stat.    ART. 2
    Renta viagerã agricolã reprezintã suma de bani plãtitã rentierului agricol care înstrãineazã sau arendeazã terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa ori încheie acord cu investitorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1^3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având siguranţa unei surse viagere de venituri garantate de stat.

-----------
    Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 158 din 12 noiembrie 2008, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 24 noiembrie 2008.

    ART. 3
    (1) Cuantumul rentei viagere agricole reprezintã echivalentul în lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol înstrãinat şi echivalentul în lei a 50 euro/an pentru fiecare hectar arendat.

    (2) Cuantumul rentei viagere agricole reprezintã echivalentul în lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol situat în extravilan, pentru care rentierul a încheiat acordul cu investitorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1^3) din Legea nr. 1/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

-----------
    Alin. (2) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 158 din 12 noiembrie 2008, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 24 noiembrie 2008.


    ART. 4

    Plata în lei se face prin raportarea la media cursului calculat de BNR din primul trimestru al anului în care plata trebuie efectuatã.    ART. 4
    Plata rentei viagere agricole se face în lei prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţionalã a României din anul pentru care aceasta se datoreazã.

-----------
    Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 21 decembrie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.031 din 27 decembrie 2006.


    ART. 5

    Pentru suprafeţele mai mici de 1 ha suma plãtitã va fi proporţionalã cu suprafaţa instrainata sau arendatã.    ART. 5
    Pentru suprafeţele mai mici de 1 ha, suma plãtitã va fi proporţionalã cu suprafaţa înstrãinatã sau arendatã, respectiv pentru care s-a încheiat acord cu investitorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1^3) din Legea nr. 1/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

-----------
    Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 158 din 12 noiembrie 2008, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 24 noiembrie 2008.


    ART. 6

    Renta viagerã agricolã se plãteşte într-o singura rata anuala în primul trimestru al anului urmãtor celui pentru care aceasta este datoratã.    ART. 6

    Renta viagerã agricolã se plãteşte într-o singurã ratã anualã, în primul semestru al anului urmãtor celui pentru care aceasta este datoratã.

-----------

    Art. 6 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 163 din 11 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 13 iunie 2007, care completeazã articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 21 decembrie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.031 din 27 decembrie 2006, cu pct. 2^1.    ART. 6
    (1) Renta viagerã agricolã se plãteşte într-o singurã ratã anualã, pânã la data de 31 august a anului urmãtor celui pentru care aceasta este datoratã.
    (2) Renta viagerã agricolã plãtitã de cãtre Agenţia Domeniilor Statului, cu respectarea termenului prevãzut la alin. (1), care nu a fost încasatã de beneficiari, va fi utilizatã pentru reluarea procesului de platã cãtre aceştia sau, în caz de deces, cãtre moştenitorii acestora şi dupã termenul de 31 august al anului urmãtor celui pentru care aceasta este datoratã.

-----------
    Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 158 din 12 noiembrie 2008, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 24 noiembrie 2008.


    ART. 7

    Renta viagerã agricolã este personalã, netransmisibila şi înceteazã la data decesului rentierului agricol. In cazul arendãrii, renta viagerã agricolã înceteazã în termen de 30 de zile de la data încetãrii contractului de arenda, dacã în acest interval rentierul agricol nu face dovada încheierii unui nou contract de arenda.    ART. 7
    (1) Renta viagerã agricolã este personalã, netransmisibilã şi înceteazã la data decesului rentierului agricol.
    (2) În cazul arendãrii, renta viagerã agricolã se plãteşte dacã terenul ce face obiectul rentei este arendat continuu, întreg anul calendaristic.
    (3) În cazul în care contractul de arendare înceteazã, renta viagerã agricolã se va plãti în anul urmãtor doar dacã rentierul încheie, în maximum 30 de zile de la încetare, un nou contract, considerându-se astfel continuitate în arendare.
    (4) Renta viagerã agricolã înceteazã la data la care terenurile prevãzute la art. 9 alin. (1) şi (2), însumate, depãşesc 10 ha.

-----------
    Art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 158 din 12 noiembrie 2008, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 24 noiembrie 2008.


    ART. 8

    Dupã decesul rentierului, moştenitorii vor incasa ultima rata scadenta la data decesului, în cel mult 3 luni dupã deces pe baza certificatului de moştenitor şi al carnetului de rentier agricol.    ART. 8

    Dupã decesul rentierului, moştenitorii vor încasa ultima ratã scadentã la data decesului, în primul trimestru al anului urmãtor celui pentru care se datoreazã renta, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de moştenitor şi a carnetului de rentier agricol al defunctului.

-----------

    Art. 8 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 21 decembrie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.031 din 27 decembrie 2006.    ART. 8

    Dupã decesul rentierului, moştenitorii vor încasa ultima ratã scadentã la data decesului, într-o singurã ratã anualã, în primul trimestru al anului urmãtor celui pentru care se datoreazã renta, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de moştenitor, a certificatului de deces în original, precum şi a carnetului de rentier agricol al defunctului.

-----------

    Art. 8 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 163 din 11 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 13 iunie 2007, care modificã pct. 3 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 21 decembrie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.031 din 27 decembrie 2006.    ART. 8
    În cazul decesului rentierului, moştenitorii vor încasa renta pânã la data de 31 august a anului urmãtor celui pentru care aceasta se datoreazã, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de moştenitor, a certificatului de deces în original, precum şi a carnetului de rentier agricol al defunctului.

-----------
    Art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 158 din 12 noiembrie 2008, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 24 noiembrie 2008.

    CAP. II
    Rentierul agricol


    ART. 9

    (1) Rentierul agricol este persoana fizica în vârsta de peste 62 de ani care deţine în proprietate pana la 10 hectare de teren agricol şi care înstrãineazã prin acte între vii sau arendeaza terenuri agricole dupã intrarea în vigoare a prezentului titlu, primind de la Oficiul Naţional de Renta Viagerã Agricolã carnetul de rentier agricol.    (2) Rentier este şi persoana pensionatã pe caz de boalã, gradele I şi II, care, chiar dacã nu a împlinit vârsta de 62 de ani, îşi dovedeşte incapacitatea de a munci cu decizie de la comisia de expertizã medicalã, pe care o va prezenta în fiecare an la vizarea carnetului de rentier, cu excepţia celei ce aparţine categoriei persoanelor care nu mai sunt supuse examenului anual, iar în decizie se consemneazã "nerevizuibil", şi care înstrãineazã prin acte între vii sau arendeazã terenuri agricole.

-------------

    Alin. (2) al art. 9 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 77 din 8 aprilie 2008, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 14 aprilie 2008.    ART. 9
    (1) Rentierul agricol este persoana fizicã în vârstã de peste 62 de ani care, de la data intrãrii în vigoare a prezentului titlu, nu are şi nu va deţine în proprietate, cumulate în timp, mai mult de 10 ha de teren agricol extravilan, pe care le înstrãineazã prin acte între vii sau le arendeazã, total ori parţial, primind de la Oficiul Naţional de Rentã Viagerã Agricolã carnetul de rentier agricol.
    (2) Rentier agricol este şi persoana fizicã în vârstã de peste 62 de ani cãreia i s-a validat cererea de reconstituire a dreptului de proprietate potrivit legilor fondului funciar şi opteazã pentru despãgubirile plãtite de cãtre investitor, încheind cu acesta un acord, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1^3) din Legea nr. 1/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dupã intrarea în vigoare a prezentului titlu.
    (3) Rentier agricol este şi persoana pensionatã pe caz de boalã, gradele I şi II, care, chiar dacã nu a împlinit vârsta de 62 de ani, îşi dovedeşte incapacitatea de a munci cu decizie de la comisia de expertizã medicalã, pe care o va prezenta în fiecare an la vizarea carnetului de rentier, cu excepţia celei ce aparţine categoriei persoanelor care nu mai sunt supuse examenului anual, iar în decizie se consemneazã «nerevizuibil», şi care înstrãineazã prin acte între vii, arendeazã terenuri agricole extravilane aflate în proprietate sau încheie acord cu investitorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1^3) din Legea nr. 1/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

-----------
    Art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 158 din 12 noiembrie 2008, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 24 noiembrie 2008.

    ART. 10
    Pentru a deveni rentier pot fi înstrãinate sau arendate numai terenurile care dupã anul 1990 nu au fãcut obiectul altei înstrãinãri prin acte între vii.
    ART. 11
    (1) Dovada înstrãinãrii se face prin actul de înstrãinare, încheiat în forma autenticã, iar dovada arendãrii se face prin contractul de arenda întocmit cu respectarea Legii arendãrii nr. 16/1994, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    (2) Dovada încheierii acordului se face prin prezentarea actului încheiat în formã scrisã, conform prevederilor art. 4 alin. (1^5) din Legea nr. 1/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

-----------
    Alin. (2) al art. 11 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 158 din 12 noiembrie 2008, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 24 noiembrie 2008.

    ART. 12
    (1) Proprietarii cãsãtoriţi pot deveni rentieri agricoli şi prin înstrãinarea şi arendarea terenurilor agricole care sunt bunuri comune dacã cel puţin unul dintre ei are vârsta de 62 de ani. In acest caz, carnetul de rentier agricol se elibereazã pe numele soţului care întruneşte condiţiile prevãzute la art. 9.

    (2) În cazul proprietãţii comune, renta viagerã agricolã se poate stabili şi în baza declaraţiei autentice notariale, referitoare la întinderea cotei-pãrţi, datã de comun acord de toţi coproprietarii.

-----------
    Alin. (2) al art. 12 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 21 decembrie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.031 din 27 decembrie 2006.


    ART. 13

    Rentierul agricol poate rãmâne proprietar pe o suprafaţa de teren agricol de pana la 0,5 hectare pentru folosinţa personalã.


-----------
    Art. 13 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 158 din 12 noiembrie 2008, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 24 noiembrie 2008.

    CAP. III
    Oficiul Naţional de Renta Viagerã Agricolã

    ART. 14
    (1) Se înfiinţeazã Oficiul Naţional de Renta Viagerã Agricolã ca direcţie în cadrul Agenţiei Domeniilor Statului.
    (2) Oficiul conduce, organizeazã şi coordoneazã activitatea de aplicare a prevederilor din prezentul titlu.
    ART. 15
    (1) In fiecare judeţ se organizeazã birouri ale Oficiului Naţional de Renta Viagerã Agricolã.
    (2) Birourile ţin evidenta rentierilor agricoli din judeţul respectiv, eliberând carnetul de rentier agricol.
    ART. 16
    Atribuţiile, regulamentul de organizare şi funcţionare ale Oficiului Naţional de Renta Viagerã Agricolã şi ale birourilor judeţene se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale.
    ART. 17
    (1) Fondurile necesare pentru plata rentei viagere agricole se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale.

    (2) Plata rentei viagere agricole se efectueazã prin birourile judeţene de renta viagerã agricolã pe baza carnetului de rentier agricol.    (2) Plata rentei viagere agricole se efectueazã de cãtre Agenţia Domeniilor Statului, conform prevederilor art. 6, prin mandat poştal, virament bancar sau orice altã modalitate prevãzutã de lege.

-----------

    Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 21 decembrie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.031 din 27 decembrie 2006.    (2) Plata rentei viagere agricole se efectueazã de cãtre Agenţia Domeniilor Statului, conform prevederilor art. 6, prin mandat poştal, virament bancar sau prin orice altã modalitate prevãzutã de lege. Pentru anul 2006, plata se face pânã la data de 30 iunie 2007.

-----------

    Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 163 din 11 iunie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 13 iunie 2007, care modificã pct. 5 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 21 decembrie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.031 din 27 decembrie 2006.    (2) Plata rentei viagere agricole se efectueazã de cãtre Agenţia Domeniilor Statului, conform prevederilor art. 6 şi 8, prin mandat poştal, virament bancar sau prin orice altã modalitate prevãzutã de lege.

-----------
    Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 158 din 12 noiembrie 2008, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 24 noiembrie 2008.

    ART. 18
    In termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului titlu, prin ordin comun al ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale şi ministrului finanţelor publice se vor aproba normele metodologice de aplicare a acestuia.

    ART. 19
    Prevederile prezentului titlu se aplicã persoanelor care au solicitat obţinerea calitãţii de rentier pânã la data de 31 decembrie 2009 inclusiv.

------------
    Art. 19 a fost introdus de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 3 martie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 3 martie 2010.

    TITLUL XII
    Modificarea şi completarea Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicitãţii imobiliare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare
-------------
    *) LEGEA nr. 7 din 13 martie 1996 a fost republicatã in temeiul art. II al titlului XII din Legea nr. 247/2005 în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 3 martie 2006.

    ART. I
    Legea cadastrului şi a publicitãţii imobiliare nr. 7/1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 1. - (1) Cadastrul general este sistemul unitar şi obligatoriu de evidenta tehnica, economicã şi juridicã a tuturor imobilelor de pe întreg teritoriul tarii."
    2. La articolul 1, alineatul (3) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Prin imobil, în sensul prezentei legi, se înţelege una sau mai multe parcele alãturate, cu sau fãrã construcţii, aparţinând aceluiaşi proprietar."
    3. La articolul 1, dupã alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) şi (5) cu urmãtorul cuprins:
    "(4) Prin parcela se înţelege suprafaţa de teren cu aceeaşi categorie de folosinţa.
    (5) Sistemul de evidenta al cadastrului general are ca finalitate înscrierea în registrul de publicitate imobiliarã."
    4. La articolul 2, litera b) se abroga.
    5. La articolul 2 alineatul (2), literele a), c) şi d) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "a) identificarea, descrierea şi înregistrarea în documentele cadastrale, a imobilelor prin natura lor, mãsurarea şi reprezentarea acestora pe harţi şi planuri cadastrale, precum şi stocarea datelor pe suporturi informatice;
    c) identificarea şi înregistrarea tuturor proprietarilor şi a altor deţinãtori legali de imobile, în vederea înscrierii în cartea funciarã cu caracter definitiv;
    d) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite şi taxe pentru stabilirea corecta a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de organismele abilitate."
    6. La articolul 3, alineatele (2) şi (7) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(2) La nivelul fiecãrui judeţ şi în municipiul Bucureşti se înfiinţeazã oficiile de cadastru şi publicitate imobiliarã, denumite în continuare oficii teritoriale, ca unitãţi cu personalitate juridicã în subordinea Agenţiei Naţionale, prin reorganizarea actualelor oficii judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie şi al municipiului Bucureşti şi a birourilor de carte funciarã.
    (7) Directorul general îndeplineşte atribuţiile şi responsabilitãţile ordonatorului principal de credite, prin emiterea de ordine cu caracter individual şi normativ. Ordinele cu caracter normativ se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi reprezintã Agenţia Naţionala pe plan intern şi internaţional."
    7. La articolul 3, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(2^1) La nivelul unitãţilor administrativ-teritoriale, se înfiinţeazã birouri de cadastru şi publicitate imobiliarã, denumite în continuare birouri teritoriale, în subordonarea oficiilor teritoriale. Modul de organizare şi funcţionare, numãrul precum şi arondarea birourilor teritoriale pe unitãţi administrativ-teritoriale, se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale."
    8. La articolul 5, literele a^1), b), c), d), e), f), j) şi k) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "a^1) controleazã executarea lucrãrilor de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie şi teledetectie la nivelul întregii tari;
    b) elaboreazã regulamente şi norme, promoveazã tehnici, procedee şi metodologii de specialitate compatibile cu cele ale Uniunii Europene conform progreselor ştiinţifice şi tehnice în domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei şi publicitãţii imobiliare;
    c) autorizeazã persoanele fizice şi juridice care pot executa lucrãri de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, pe teritoriul României, în condiţiile legii speciale care reglementeazã înfiinţarea uniunii profesionale a acestora;
    d) organizeazã şi administreazã fondul naţional de geodezie şi cartografie, precum şi baza de date a sistemului de cadastru general;
    e) asigura, în condiţiile legii, executarea, completarea, modernizarea şi menţinerea în stare de utilizare a reţelei geodezice naţionale;
    f) avizeazã conţinutul topografic al hartilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor şi al altor documente cartografice destinate uzului public;
    j) participa la organizarea şi coordonarea mãsurãtorilor în vederea aplicãrii legilor funciare;
    k) avizeazã tehnic expertizele efectuate de cãtre experţii judiciari în specialitatea topografie, geodezie şi cadastru cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, la solicitarea instanţelor de judecata. Avizele menţionate mai sus vor fi date de oficiul teritorial în baza unui regulament comun, elaborat de Agenţia Naţionala şi Ministerul Justiţiei;"
    9. La articolul 5, dupã litera e) se introduce o noua litera, litera e^1), cu urmãtorul cuprins:
    "e^1) asigura executarea şi actualizarea hartilor oficiale;"
    10. La articolul 5, dupã litera n) se introduce o noua litera, litera n^1), cu urmãtorul cuprins:
    "n^1) asigura formarea şi specializarea personalului de specialitate în publicitate imobiliarã prin intermediul Institutului Naţional al Registratorilor; structura, organizarea şi modul de administrare ale institutului se stabilesc şi se aproba prin hotãrâre de Guvern, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi."
    11. La articolul 6, alineatele (2) şi (3) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Recepţia lucrãrilor, executate de persoanele fizice şi juridice autorizate în condiţiile art. 5 lit. c), se realizeazã de cãtre Agenţia Naţionala, sau de oficiile teritoriale, dupã caz.
    (3) In cadrul oficiilor teritoriale funcţioneazã baza de date a cadastrului."
    12. Articolul 7 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 7. - Instituţiile din domeniul apãrãrii, ordinii publice şi al siguranţei naţionale pot executa, cu mijloace proprii, lucrãrile de cadastru, geodezie, gravimetrie, topografie, fotogrammetrie şi cartografie necesare apãrãrii tarii şi pãstrãrii ordinii publice, conform, normelor tehnice ale Agenţiei Naţionale."
    13. Articolul 8 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 8. - Datele geodezice şi cartografice interesand apãrarea tarii, ordinea publica şi siguranţa naţionala se pãstreazã, dupã caz, de cãtre Ministerul Apãrãrii Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul Roman de Informaţii, Serviciul de Protecţie şi Paza, Serviciul de Informaţii Externe şi persoanele juridice din sectorul de apãrare."
    14. La articolul 9, alineatul (3) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Tarifele şi încasãrile prevãzute la alin. (2) lit. a) şi b) nu sunt purtãtoare de T.V.A. şi se deduc din taxa notarialã de timbru, fiind incluse în cazul operaţiunilor de publicitate imobiliarã în taxa notarialã de timbru, pentru actele translative ale dreptului de proprietate sau constitutive ale dezmembramintelor acestuia; aceste tarife nu pot depãşi 80% din valoarea taxei notariale de timbru."
    15. La articolul 9, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(3^1) In cazul serviciilor de publicitate imobiliarã pentru care nu se percepe taxa de timbru, tarifele se vor stabili prin ordinul ministrului administraţiei şi internelor cu avizul Ministerului Finanţelor Publice."
    16. La articolul 9, dupã alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(4^1) Tarifele pentru servicii de publicitate imobiliarã pot fi încasate şi de alte instituţii sau persoane, în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu Agenţia Naţionala."
    17. La articolul 9, dupã alineatul (12) se introduc doua noi alineate, alineatele (13) şi (14), cu urmãtorul cuprins:
    "(13) Cadastrul general se realizeazã pe baza planului anual propus de Agenţia Naţionala împreunã cu ministerele interesate şi aprobat de Guvern; sumele destinate introducerii lucrãrilor de cadastru general reprezintã subvenţii de la bugetul de stat prevãzute în bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi virate în contul Agenţiei Naţionale cu unica destinaţie.
    (14) Organele şi autoritãţile administraţiei publice centrale şi locale precum şi alte persoane fizice şi juridice interesate, care au fonduri disponibile pentru introducerea lucrãrilor de cadastru general în afarã planului anual aprobat de Guvern, vor încheia un acord de colaborare cu Agenţia Naţionala privind caietul de sarcini, modalitãţile de verificare, recepţie, şi înscriere în sistemul de publicitate imobiliarã şi folosirea acestor informaţii."
    18. La articolul 10, alineatele (2) şi (3) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(2) In cadrul funcţiei economice a cadastrului general se evidenţiazã elementele tehnice necesare stabilirii valorii de impozitare a imobilelor şi calculãrii impozitelor asupra veniturilor realizate din tranzacţii imobiliare.
    (3) Funcţia juridicã a cadastrului general se realizeazã prin identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate şi prin înscrierea în cartea funciarã."
    19. Articolul 11 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 11. - (1) La nivelul unitãţilor administrativ-teritoriale - comuna, oraş şi municipiu - lucrãrile tehnice de cadastru constau in:
    a) stabilirea, potrivit legii, a hotarelor unitãţii administrativ-teritoriale şi a limitelor intravilane componente;
    b) identificarea amplasamentelor imobilelor pe baza actelor de proprietate sau, în lipsa acestora, pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar şi determinarea formei şi dimensiunilor tuturor imobilelor din cuprinsul fiecãrei unitãţi administrativ-teritoriale;
    c) consemnarea litigiilor de hotare aflate pe rolul instanţelor judecãtoreşti;
    d) întocmirea documentelor tehnice cadastrale.
    (2) Delimitarea şi marcarea hotarelor administrative ale unitãţilor administrativ-teritoriale prevãzute la alin. (1) precum şi limitele intravilanelor localitãţilor se face de cãtre comisia stabilitã în acest scop prin ordinul prefectului; regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de delimitare se aproba prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor."
    20. Articolul 12 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 12. - (1) Documentele tehnice ale cadastrului general, care se vor întocmi la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, sunt:
    a) registrul cadastral al imobilelor;
    b) indexul alfabetic al proprietarilor;
    c) registrul cadastral al proprietarilor;
    d) planul cadastral şi anexele la partea I a cãrţii funciare.
    (2) Deţinãtorii de imobile sunt obligaţi sa permitã accesul specialiştilor pentru executarea lucrãrilor de cadastru general, sa admitã, în condiţiile legii, amplasarea, pe sol sau pe construcţii, a semnelor şi semnalelor geodezice şi sa asigure protecţia şi conservarea acestora.
    (3) Baza de date poate fi redactatã şi arhivata şi sub forma de înregistrãri, pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automatã a datelor, având aceleaşi efecte juridice şi forta probanta echivalenta cu cea a înscrisurilor în baza cãrora au fost înregistrate.
    (4) Primãrii localitãţilor au obligaţia sa înştiinţeze deţinãtorii imobilelor, în scris, prin afişare şi prin alte mijloace de publicitate, sa permitã accesul specialiştilor pentru executarea lucrãrilor de cadastru sau, dupã caz, sa se prezinte personal pentru a da lãmuriri privitoare la imobile şi a participa la identificarea şi marcarea limitelor acestora. Dacã deţinãtorii imobilelor nu se prezintã, identificarea limitelor se face în lipsa acestora.
    (5) Dupã finalizarea lucrãrilor de teren, pentru fiecare unitate administrativ-teritorialã, datele obţinute se prelucreaza, se înregistreazã în documentele tehnice ale cadastrului, se receptioneaza şi se introduc în baza de date cadastrale. Datele definitorii ale fiecãrui imobil se transmit de cãtre oficiul teritorial, consiliului local, care are obligaţia sa le aducã la cunoştinţa deţinãtorilor prin înştiinţare scrisã şi prin afişare la sediul primãriei.
    (6) Contestaţiile cu privire la exactitatea datelor comunicate, însoţite de documente doveditoare, pot fi prezentate de deţinãtori, în scris, în termen de 60 de zile de la înştiinţarea scrisã, oficiului teritorial care le va soluţiona în termen de 30 de zile. Cei nemulţumiţi de modul de soluţionare a contestaţiilor de cãtre oficiul teritorial pot face plângere la judecãtoria în a carei raza de competenta teritorialã se afla imobilul, în termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatelor.
    (7) Înscrierea în cartea funciarã se face din oficiu, dupã finalizarea cadastrului general pe un teritoriu administrativ şi expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, în baza unui regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale."
    21. La articolul 13, alineatele (4) şi (5) se abroga.
    22. La articolul 13, alineatele (1), (2) şi (3) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 13. - (1) Planul cadastral conţine reprezentarea grafica a datelor din registrele cadastrale, referitoare la imobilele din cadrul unitãţilor administrativ-teritoriale - comune, oraşe şi municipii - şi se pãstreazã la oficiul teritorial.
    (2) Registrele, planurile cadastrale şi anexele la partea I a cãrţii funciare vor sta la baza completãrii sau, dupã caz, a întocmirii din oficiu a cãrţilor funciare, la finalizarea mãsurãtorilor cadastrale la nivelul unitãţilor administrativ-teritoriale. O copie a acestora se pãstreazã în arhiva oficiilor teritoriale. Un exemplar din planurile şi registrele cadastrale se transmite cu titlul gratuit la consiliile locale.
    (3) Planurile, registrele cadastrale şi anexele la partea I a cãrţii funciare se ţin la zi, în concordanta cu documentaţiile cadastrale întocmite pentru înscrierea actelor şi faptelor juridice, în baza cererilor şi comunicãrilor fãcute potrivit legii."
    23. La articolul 14, alineatul (1) se abroga.
    24. La articolul 14, alineatul (2) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Agenţia Naţionala şi oficiile teritoriale din subordine au obligaţia de a furniza, la cerere, organelor abilitate, evidentele necesare stabilirii valorii de impunere."
    25. Articolul 15 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 15. - Completarea, modernizarea şi menţinerea în stare de utilizare a reţelei geodezice naţionale necesare întocmirii şi ţinerii la zi a planurilor cadastrale şi hartilor topografice se realizeazã sub coordonarea Agenţiei Naţionale."
    26. Articolul 16 se abroga,
    27. Articolul 17 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 17. - Oficiul teritorial controleazã avizeazã şi receptioneaza dupã caz, lucrãrile de geodezie, topografie, cadastru şi cartografie."
    28. Articolul 18 se abroga,
    29. Articolul 19 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 19. - Modul de avizare, verificare şi recepţie a lucrãrilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei, topografiei şi cartografiei se stabileşte prin regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, cu consultarea uniunii profesionale înfiinţatã prin lege specialã."
    30. La articolul 20, alineatele (1^1) - (1^5) şi (3) se abroga.
    31. La articolul 20, alineatele (2), (4) şi (5) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Una sau mai multe parcele alãturate, de pe teritoriul unei unitãţi administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosinţa, aparţinând aceluiaşi proprietar, formeazã imobilul definit la art. 1 alin. (3), se identifica printr-un numãr cadastral unic şi se înscrie într-o carte funciarã.
    (4) Cãrţile funciare întocmite şi numerotate pe teritoriul administrativ al fiecãrei localitãţi alcãtuiesc, împreunã, registrul cadastral de publicitate imobiliarã al acestui teritoriu, ce se tine de cãtre biroul teritorial din cadrul oficiului teritorial în a cãrui raza teritorialã de activitate este situat imobilul respectiv.
    (5) Acest registru se întregeşte cu registrul de intrare, cu planul cadastral, cu registrul cadastral al imobilelor, indicând numãrul cadastral al imobilelor şi numãrul de ordine al cãrţilor funciare în care sunt înscrise, cu un index alfabetic al proprietarilor şi cu o mapa în care se pãstreazã cererile de înscriere, împreunã cu un exemplar al înscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice supuse înscrierii."
    32. Dupã articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1 cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 20^1. -(1) Activitatea de publicitate imobiliarã în cadrul oficiilor teritoriale este îndeplinitã de registratori de carte funciarã, denumiţi în continuare registratori, numiţi prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, în urma unui concurs organizat de aceasta.
    (2) Numãrul registratorilor pentru fiecare oficiu teritorial se stabileşte prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale.
    (3) In cadrul oficiilor teritoriale, activitatea de publicitate imobiliarã este în responsabilitatea unui registrator - şef iar în cadrul birourilor teritoriale în responsabilitatea unui registrator coordonator, numiţi prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, în urma unui concurs.
    (4) Poate fi numita registrator persoana care îndeplineşte în mod cumulativ urmãtoarele condiţii:
    a) are cetãţenia romana şi are capacitatea drepturilor civile;
    b) este licenţiat în drept;
    c) nu are antecedente penale;
    d) se bucura de o buna reputaţie;
    e) cunoaşte limba romana;
    f) este apt din punct de vedere medical pentru ocuparea funcţiei;
    g) a îndeplinit timp de 5 ani funcţia de asistent-registrator sau a exercitat timp de 3 ani funcţia de notar, judecãtor, procuror, avocat, consilier juridic sau alta funcţie de specialitate juridicã.
    (5) Absolvenţii Institutului Naţional al Registratorilor au prioritate la ocuparea posturilor vacante de registratori. Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de registratori se va face numai dacã acestea nu au fost ocupate de absolvenţii Institutului.
    (6) Pana la data organizãrii concursului, registratorii pot fi numiţi din cadrul angajaţilor serviciilor de publicitate imobiliarã care, deşi nu îndeplinesc condiţiile de studii, au cel puţin 5 ani de experienţa în domeniul publicitãţii imobiliare.
    (7) Registratorul rãspunde pentru activitatea sa în condiţiile legii.
    (8) In cadrul Agenţiei Naţionale funcţioneazã Direcţia de publicitate imobiliarã care organizeazã, coordoneazã şi controleazã activitatea de publicitate imobiliarã din cadrul oficiilor teritoriale, în vederea respectãrii legilor şi reglementãrilor în materie."
    33. La articolul 21 alineatul (1) litera A, literele a), b) şi c) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "a) numãrul de ordine şi cel cadastral al imobilului;
    b) suprafaţa imobilului, destinaţia, categoriile de folosinţa si, dupã caz, construcţiile;
    c) planul imobilului cu vecinãtãţile, descrierea imobilului şi inventarul de coordonate al amplasamentului, pentru fiecare imobil în parte, constituie anexa la partea I, întocmitã conform regulamentului aprobat prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale."
    34. La articolul 21 alineatul (1) litera A, litera d) se abroga.
    35. La articolul 22, alineatele (1), (2) şi (3) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 22. - (1) Dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor înscrie în cartea funciarã pe baza actului prin care s-a constituit ori s-au transmis în mod valabil.
    (2) Drepturile reale se sting numai prin înscrierea radierii lor din cartea funciarã, cu consimţãmântul titularului dreptului; acest consimţãmânt nu este necesar dacã dreptul se stinge prin moartea titularului dreptului sau prin împlinirea termenului arãtat în înscriere; dacã dreptul ce urmeazã sa fie radiat este grevat în folosul unei persoane, radierea se va face cu pãstrarea dreptului acestei persoane.
    (3) Hotãrârea judecãtoreascã definitiva şi irevocabilã sau, în cazurile prevãzute de lege, actul autoritãţii administrative, vor înlocui acordul de voinţa cerut în vederea înscrierii drepturilor reale, dacã sunt opozabile titularilor."
    36. Articolul 27 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 27. - (1) Înscrierile în cartea funciarã îşi vor produce efectele de opozabilitate fata de terţi de la data înregistrãrii cererilor; ordinea înregistrãrii cererilor va determina rangul inscrierilor.
    (2) Dacã mai multe cereri de înscriere a drepturilor reale au fost depuse deodatã la biroul teritorial, ele vor primi provizoriu acelaşi rang, urmând ca instanta sa hotãrascã asupra rangului fiecãreia.
    (3) Dacã au fost depuse deodatã mai multe cereri având ca obiect înscrierea mai multor drepturi de ipoteca asupra aceluiaşi imobil, ele vor primi acelaşi rang."
    37. La articolul 28, dupã alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu urmãtorul cuprins:
    "(3) Titularul drepturilor dobândite prin modurile enumerate, nu poate însã dispune de ele, decât dupã ce acestea au fost înscrise în prealabil în cartea funciarã.
    (4) Înscrierile sunt de trei feluri:
    a) întabularea, având ca obiect înscrierea definitiva a drepturilor reale;
    b) înscrierea provizorie a drepturilor reale sub condiţia justificarii ulterioare;
    c) notarea, având ca obiect, înscrierea drepturilor personale, a actelor şi faptelor juridice referitoare la starea şi capacitatea persoanelor, acţiunilor şi cãilor de atac în justiţie, precum şi a mãsurilor de indisponibilizare, în legãtura cu imobilele din cartea funciarã."
    38. Articolul 29 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 29. - (1) Cel care s-a obligat sa strãmute sau sa constituie în folosul altuia un drept real asupra unui imobil, este dator sa-i predea toate înscrisurile necesare pentru înscrierea acelui drept.
    (2) Dacã un drept înscris în cartea funciarã se stinge, titularul este obligat sa predea celui îndreptãţit înscrisurile necesare radierii.
    (3) In situaţia în care cel obligat nu preda înscrisurile, persoana interesatã va putea solicita instanţei sa dispunã înscrierea în cartea funciarã. Hotãrârea instanţei de judecata va suplini consimţãmântul la înscriere al partii care are obligaţia, de a preda înscrisurile necesare înscrierii.
    (4) Dreptul la acţiunea în prestaţie tabularã este imprescriptibil.
    (5) Acţiunea în prestaţie tabularã se va indrepta şi impotriva terţului dobanditor înscris în cartea funciarã, dacã sunt întrunite cumulativ urmãtoarele condiţii:
    a) actul juridic în baza cãruia se solicita prestaţia tabularã sa fie încheiat anterior celui în baza cãruia a fost înscris dreptul terţului în cartea funciarã;
    b) terţul sa fi dobândit imobilul cu titlu gratuit sau, dacã l-a dobândit cu titlu oneros, sa fie de rea credinţa."
    39. Articolul 31 se abroga.
    40. Articolul 32 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 32. - (1) Înscrierea provizorie devine opozabilã terţilor cu rangul determinat de cererea de înscriere, sub condiţie şi în mãsura justificarii ei.
    (2) Înscrierea provizorie poate fi cerutã în urmãtoarele situaţii:
    a) când dreptul real ce se cere a fi înscris este afectat de o condiţie suspensivã;
    b) când se solicita întabularea unui drept real în temeiul unei hotãrâri judecãtoreşti ce nu a rãmas irevocabilã;
    c) dacã se dobândeşte un drept tabular care, anterior, a fost înscris provizoriu;
    d) dacã debitorul a consemnat sumele pentru care a fost înscrisã ipoteca ori privilegiul imobiliar;
    e) dacã pentru soluţionarea cererii sunt necesare înscrisuri suplimentare, care nu aduc însã atingere fondului dreptului ce se cere a fi înscris şi nu fundamenteazã noi capete de cerere.
    (3) In acest din urma caz, solicitantul va fi înştiinţat pentru a depune într-un termen stabilit, dupã caz, de registrator, înscrisurile necesare, sub sancţiunea radierii înscrierii provizorii. Dacã înscrisurile vor fi depuse în termenul fixat, se va proceda la justificarea înscrierii provizorii, printr-o încheiere data de registratorul de carte funciarã.
    (4) Justificarea înscrierii provizorii se va face în temeiul consimţãmântului celui în contra cãruia s-a efectuat înscrierea provizorie, a unei hotãrâri judecãtoreşti irevocabile ori a încheierii registratorului de carte funciarã, în situaţia ultimului caz de înscriere provizorie menţionat.
    (5) Justificarea radierii dreptului de ipoteca se va face în baza consimţãmântului dat în forma autenticã al titularului dreptului de ipoteca ori în temeiul unei hotãrâri judecãtoreşti definitiva şi irevocabilã."
    41. Articolul 34 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 34. - (1) Cuprinsul cãrţii funciare, în afarã ingradirilor şi excepţiilor legale, se considera exact numai în folosul acelei persoane care, în virtutea unui act juridic cu titlu legal, a dobândit cu buna-credinţa un drept real înscris în cartea funciarã.
    (2) Dobânditorul este considerat de buna-credinţa dacã, la data înregistrãrii cererii de înscriere a dreptului în folosul sau, nu a fost notatã nici o acţiune prin care se contesta cuprinsul cãrţii funciare, sau dacã din titlul transmitatorului şi din cuprinsul cãrţii funciare nu reiese vreo neconcordanta între aceasta şi situaţia juridicã realã."
    42. Articolul 35 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 35. - Efectul de opozabilitate al inscrierilor este inoperant cu referire la:
    a) suprafaţa terenurilor, destinaţia, categoria de folosinţa, valoarea sau alte asemenea aspecte;
    b) restricţii aduse dreptului de proprietate prin raporturile de vecinãtate, expropriere sau prin prevederi legale privind protecţia ecologica, sistematizarea localitãţilor şi alte asemenea aspecte."
    43. Dupã articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 35^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 35^1. - (1) In cazul în care cuprinsul cãrţii funciare nu corespunde, în privinţa înscrierii, cu situaţia juridicã realã, se poate cere rectificarea sau, dupã caz, modificarea acesteia.
    (2) Prin rectificare se înţelege radierea, îndreptarea sau menţionarea înscrierii oricãrei operaţiuni, susceptibilã a face obiectul unei înscrieri în cartea funciarã.
    (3) Prin modificare se înţelege orice schimbare privitoare la aspecte tehnice ale imobilului, schimbare care nu afecteazã esenţa dreptului care poarta asupra acelui imobil. Modificarea nu se poate face decât la cererea titularului dreptului de proprietate.
    (4) Rectificarea inscrierilor în cartea funciarã se poate face fie pe cale amiabilã prin declaraţie autenticã, fie în caz de litigiu prin hotãrâre judecãtoreascã definitiva şi irevocabilã.
    (5) Erorile materiale sãvârşite cu prilejul inscrierilor în cartea funciarã pot fi îndreptate la cerere sau din oficiu.
    (6) Procedura de rectificare a inscrierilor în cartea funciarã, a modificãrilor şi cea de îndreptare a erorilor materiale se va stabili prin regulament aprobat de directorul general al Agenţiei Naţionale."
    44. Articolul 38 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 38. - Acţiunea în rectificare, intemeiata pe nevalabilitatea înscrierii, a titlului ce a stat la baza acesteia sau pe gresita calificare a dreptului înscris, se va putea indrepta şi impotriva terţelor persoane care si-au înscris un drept real, dobândit cu buna credinţa şi prin act juridic cu titlu oneros, bazându-se pe cuprinsul cãrţii funciare, în termen de trei ani de la data înregistrãrii cererii de înscriere formulatã de dobânditorul nemijlocit al dreptului a cãrui rectificare se cere, afarã de cazul când dreptul material la acţiunea de fond nu s-a prescris."
    45. Articolul 40 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 40. - Actele şi faptele juridice, privitoare la drepturile personale, la starea şi capacitatea persoanelor în legãtura cu imobilele cuprinse în cartea funciarã, vor putea fi înscrise la cerere, cu efect de opozabilitate pentru terţe persoane."
    46. La articolul 43, alineatele (1), (2) şi (4) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 43. - (1) Orice persoana poate cerceta cartea funciarã şi celelalte evidente care alcãtuiesc registrul cadastral de publicitate imobiliarã, cu excepţia evidentelor care privesc siguranţa naţionala.
    (2) La cerere, se vor elibera extrase, certificate sau copii certificate conform cu originalul de pe cãrţile funciare, planuri sau înscrisuri, cu dovada plãţii tarifelor legale.
    (4) Mapa înscrisurilor privind înscrierea atacatã poate fi cercetata de cãtre instanta de judecata şi organele de cercetare penalã, în condiţiile legii."
    47. Articolul 44 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 44. - (1) Imobilul înscris în cartea funciarã se poate modifica prin alipiri, dezlipiri sau prin mãrirea sau micşorarea întinderii acestuia.
    (2) Imobilul se modifica prin dezlipiri, dacã se desparte o parcela de un imobil. Dezlipirea unui imobil sau a unei pãrţi dintr-un imobil, se face împreunã cu sarcinile care greveazã imobilul. Imobilul grevat cu sarcini nu poate fi alipit la un alt imobil, ci va forma, în caz de dezlipire, un imobil separat."
    48. Articolului 45 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 45. - (1) In caz de alipire sau dezlipire, se vor efectua transcrieri, dacã o parcela trece dintr-o carte funciarã în alta, sau reinscrieri, dacã, dezlipindu-se o parcela, aceasta se va trece în aceeaşi carte funciarã ca un imobil de sine statator.
    (2) Dacã se transcrie o parte din parcela într-o alta carte funciarã, se va forma un imobil distinct cu numãr cadastral nou, iar restul se înscrie în vechea carte funciarã, cu menţionarea noului numãr cadastral şi a suprafeţei imobilului, iar dacã toate imobilele înscrise într-o carte funciarã au fost transcrise, aceasta se va închide şi nu va mai putea fi redeschisã pentru noi înscrieri."
    49. Articolului 46 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 46. - Mai mulţi proprietari nu pot fi înscrişi în aceeaşi carte funciarã decât dacã se gãsesc în cazul coproprietatii, caz în care se va arata partea indivizã a fiecãrui proprietar."
    50. Articolul 47 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 47. - (1) Dacã un imobil cu construcţie - condominiu -, din care unele pãrţi sunt comune indivize iar restul sunt individuale, se întocmeşte o carte funciarã colectivã pentru întreaga construcţie, şi câte o carte funciarã individualã pentru fiecare proprietate individualã care poate fi reprezentatã din apartamente sau spaţii cu alta destinaţie decât cea de locuinţa; prin asimilare, poate fi definit condominiu şi un tronson cu una sau mai multe scãri, din cadrul clãdirii de locuit, în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comuna.
    (2) Dreptul de proprietate comuna forţatã şi perpetua pe pãrţile comune ale unui imobil se valorifica numai împreunã cu dreptul de proprietate exclusiva care poarta asupra acestuia sau a unei pãrţi determinate din acesta."
    51. Articolul 48 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 48. - (1) Imobilele ce aparţin domeniului public şi domeniului privat al statului sau, dupã caz, al unitãţii administrativ-teritoriale, se vor înscrie în cãrţi funciare speciale ale unitãţii administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevãzute de lege.
    (2) Cãrţile funciare speciale se ţin de cãtre birourile teritoriale ale oficiului de cadastru şi publicitate imobiliarã."
    52. Articolul 49 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 49. - (1) Cererea de înscriere în cartea funciarã se va depune la birourile teritoriale ale oficiului teritorial şi va fi însoţitã de înscrisul original sau de copia legalizatã de pe acesta, prin care se constata actul sau faptul juridic a cãrui înscriere se cere; copia legalizatã se va pãstra în mapa biroului de cadastru şi publicitate imobiliarã.
    (2) In cazul hotãrârii judecãtoreşti, se va prezenta o copie legalizatã, cu menţiunea ca este definitiva şi irevocabilã.
    (3) Cererile de înscriere se vor înregistra de îndatã în registrul de intrare, cu menţionarea datei şi a numãrului care rezulta din ordinea cronologicã a depunerii lor.
    (4) Dacã mai multe cereri au fost depuse deodatã la acelaşi birou teritorial, drepturile de ipoteca şi privilegiile vor avea acelaşi rang, iar celelalte drepturi vor primi numai provizoriu rang egal, urmând ca prin judecata sa se hotãrascã asupra rangului şi asupra radierii încheierii nevalabile.
    (5) Înscrierile în cartea funciarã se efectueazã la cererea pãrţilor interesate, cu excepţia cazurilor în care legea prevede înscrierea din oficiu; cererea de înscriere se îndreaptã la biroul unde se afla cartea funciarã în care urmeazã sa se facã înscrierea.
    (6) Întabularea sau înscrierea provizorie poate fi cerutã de orice persoana care, potrivit înscrisului original, hotãrârii judecãtoreşti sau hotãrârii autoritãţii administrative, urmeazã sa strãmute, sa constituie, sa modifice, sa dobândeascã sau sa stinga un drept tabular.
    (7) Înscrierea unui drept sau radierea unei sarcini pot fi cerute:
    a) de mandatarul general al celui îndrituit;
    b) de oricare dintre titularii aceluiaşi drept.
    (8) Creditorul a cãrui creanţa certa şi exigibilã este doveditã printr-un înscris sau printr-o hotãrâre judecãtoreascã, ori în cazurile anume prevãzute de lege printr-o decizie a autoritãţii administrative, va putea cere instanţei, în numele şi în folosul debitorului sau, înscrierea unui drept tabular sau radierea unei sarcini.
    (9) Debitorul care a plãtit valabil creanţa ipotecarã a unui cesionar neînscris în cartea funciarã poate cere radierea ipotecii, dacã înfãţişeazã înscrisul original al cesiunii şi chitanţa doveditoare a plãţii."
    53. Articolul 50 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 50. - (1) In cazul în care registratorul admite cererea, dispune întabularea sau înscrierea provizorie prin încheiere, dacã înscrisul îndeplineşte urmãtoarele condiţii:
    a) este încheiat cu respectarea formelor prescrise de lege;
    b) indica numele pãrţilor;
    c) individualizeazã imobilul printr-un identificator unic;
    d) este însoţit de o traducere legalizatã, dacã actul nu este întocmit în limba romana;
    e) este însoţit, dupã caz, de o copie a extrasului de carte funciarã pentru autentificare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza întocmirii actului.
    (2) Încheierea va cuprinde determinarea dreptului sau a faptului, indicarea numãrului cadastral al imobilului şi al cãrţii funciare, precum şi a partii cãrţii funciare în care urmeazã a se face înscrierea. De asemenea, se vor indica poziţiile ce au fost radiate şi numele celui în favoarea sau impotriva cãruia s-au fãcut înscrierile, indiferent de felul lor.
    (3) In cazul, în care identificarea cadastrala a imobilului nu este posibila, pe baza datelor existente, vor fi folosite documentaţii cadastrale întocmite şi recepţionate conform prevederilor prezentei legi."
    54. Articolul 51 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 51. - Dacã se constata ca cererea de înscriere în cartea funciarã nu întruneşte condiţiile legale, se va respinge printr-o încheiere motivatã. Despre respingerea cererii se va face menţiune în registrul de intrare, în dreptul înregistrãrii acesteia precum şi în cartea funciarã."
    55. La articolul 52, alineatele (1) - (4) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 52. - (1) Încheierea se comunica celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum şi celorlalte persoane interesate potrivit mentiunilor din cartea funciarã, cu privire la imobilul în cauza, în termen de 15 de zile de la pronunţarea încheierii, dar nu mai târziu, de 30 de zile de la data înregistrãrii cererii.
    (2) Încheierea de înscriere sau de respingere poate fi atacatã cu plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la biroul teritorial. Plângerea impotriva încheierii se depune la biroul teritorial şi se va înscrie din oficiu în cartea funciarã. Oficiul teritorial este obligat sa înainteze plângerea judecãtoriei în a carei raza de competenta teritorialã se afla imobilul, însoţitã de dosarul încheierii şi copia cãrţii funciare.
    (3) Hotãrârea pronunţatã de judecãtorie poate fi atacatã cu apel.
    (4) Hotãrârea judecãtoreascã definitiva şi irevocabilã se comunica, din oficiu, biroului teritorial de cãtre instanta care s-a pronunţat ultima asupra fondului."
    56. La articolul 52, dupã alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu urmãtorul cuprins:
    "(5) Înscrierea fãcuta în temeiul acestei hotãrâri judecãtoreşti îşi produce efectele de la înregistrarea cererii de înscriere la biroul teritorial.
    (6) In cazul respingerii plângerii prin hotãrâre judecãtoreascã definitiva şi irevocabilã, notãrile fãcute se radiaza din oficiu."
    57. La articolul 53, alineatul (1) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 53. - (1) Înscrierile şi radierile efectuate în cãrţile funciare nu pot fi rectificate decât pe baza hotãrârii instanţei judecãtoreşti definitiva şi irevocabilã sau pe cale amiabilã, în baza unei declaraţii date în forma autenticã, de titularul tabular, respectiv de titular, în baza unei documentaţii cadastrale."
    58. La articolul 54, alineatul (1) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 54. - (1) In cazul în care o carte funciarã urmeazã a fi întocmitã ori completatã prin înscrierea unui imobil care nu a fost cuprins în nici o alta carte funciarã, precum şi în cazul în care o carte funciarã a fost distrusa, pierdutã ori a devenit nefolosibila, în tot sau în parte, din diferite cauze, întocmirea, completarea şi reconstituirea, dupã caz, se face de cãtre registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu acordul celor interesaţi pe baza unei încheieri. In acest scop se folosesc toate înscrisurile şi documentaţiile tehnice existente, privitoare la imobilele în cauza, precum şi situaţia dreptului de proprietate."
    59. La articolul 55, alineatul (1) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 55. - (1) Erorile materiale sãvârşite cu prilejul inscrierilor sau radierilor se pot indrepta, prin încheiere motivatã, de cãtre registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu comunicarea acesteia persoanei interesate."
    60. La articolul 56, alineatul (1) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 56. - (1) Notarul public care a întocmit actul privitor la un drept tabular este obligat sa ceara din oficiu înscrierea în cartea funciarã la biroul teritorial în a carei raza de activitate se afla imobilul. Despre exercitarea acestei obligaţii se va face menţiune expresã în cuprinsul actului sau, dupã caz, al certificatului de moştenitor. Menţiunea se va face în cazul în care pentru bunurile din masa succesoralã s-a deschis carte funciarã sau exista documentaţie cadastrala. La autentificarea actelor prin care se constituie, se modifica sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciarã pentra autentificare sau, dupã caz, certificat de sarcini. Pe perioada valabilitãţii extrasului de carte funciarã pentru autentificare, registratorul nu va efectua nici un fel de înscriere în cartea funciarã, cu excepţia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul."
    61. Dupã articolul 56 se introduce în nou articol, articolul 56^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 56^1. - (1) Dreptul de proprietate dobândit prin construire se va putea înscrie în cartea funciarã pe baza unui certificat eliberat de primãria localitãţii unde este situat imobilul, prin care se atesta, când este cazul, faptul ca proprietarul a edificat construcţiile în conformitate cu autorizaţia de construire eliberata potrivit legii, precum şi a unei documentaţii cadastrale.
    (2) Ipoteca se poate înscrie numai asupra unui imobil în întregul sau, sau asupra cotei pãrţi aparţinând unui coproprietar. Dacã ipoteca s-a constituit asupra unei pãrţi din construcţie, ea va fi înscrisã atât asupra acesteia cat şi asupra cotei corespunzãtoare din pãrţile comune indivize.
    (3) Ipoteca constituitã asupra unui bun viitor se poate întabula în condiţiile legii privind creditul ipotecar pentru investiţiile imobiliare, dacã în prealabil a fost notatã existenta autorizaţiei de construire şi notarea procesului verbal de recepţie parţialã.
    (4) In toate cazurile când prin lege se acorda un privilegiu imobiliar sau o ipoteca legalã pentru garantarea vreunui drept sau creanţe, acestea se vor înscrie din oficiu în cartea funciarã, cu excepţia situaţiei în care pãrţile renunţa în mod expres la acest beneficiu; înscrierea privilegiului sau a ipotecii legale se face, de regula, în temeiul înscrisului din care rezulta creanţa privilegiatã sau care conferã dreptul de a lua o inscripţie ipotecarã.
    (5) Privilegiile sau ipotecile legale se vor înscrie pentru suma prevãzutã în înscris; dacã creanţa nu este determinata, pentru suma maxima arãtatã în cerere, precum şi cuantumul dobânzii. In toate cazurile, privilegiile se înscriu şi capata rang numai în condiţiile determinate de legea care le-a instituit, iar în lipsa vreunei menţiuni în aceasta lege, ele primesc rang potrivit dispoziţiilor legale privitoare la înscrierea ipotecilor.
    (6) Când în înscrisul doveditor al vânzãrii se invedereaza ca preţul nu a fost plãtit ori nu a fost plãtit în întregime, privilegiul pentru garantarea preţului datorat se înscrie din oficiu, în folosul vânzãtorului.
    (7) Dacã vânzarea a fost desfiinţata, privilegiul se va radia din oficiu.
    (8) Dispoziţiile alin. (4) se vor aplica în mod corespunzãtor în cazul schimbului sau împãrţelii, pentru diferenţa de valoare datoratã în bani.
    (9) Privilegiul pentru garantarea preţului datorat de coproprietarul adjudecatar al imobilului supus împãrţelii se va înscrie în temeiul actului de adjudecare.
    (10) Dacã ipoteca creanţei novate a fost rezervatã pentru garantarea noii creanţe, aceasta se va înscrie, în rangul vechii ipoteci sau vechiului privilegiu, în temeiul înscrisului care face dovada novatiunii.
    (11) Cel subrogat în drepturile creditorului ipotecar sau privilegiat va putea cere înscrierea strãmutãrii dreptului de ipoteca sau privilegiului în temeiul înscrisurilor ce dovedesc subrogarea."
    62. La articolul 58, alineatul (2) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Toate documentele de evidenta şi publicitate imobiliarã se preiau şi se conserva de cãtre birourile teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale în a cãror raza de activitate se afla imobilele."
    63. Articolul 59 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 59. - Actul juridic privind constituirea sau transmiterea unui drept real imobiliar, valabil încheiat anterior intrãrii în vigoare a prezentei legi, netranscris în registrul de transcripţiuni şi inscriptiuni or, dupã caz, neînscris în cartea funciarã, îşi produce efectele la data înscrierii în cartea funciarã, potrivit prevederilor prezentei legi. Actul sub semnãtura privatã, valabil încheiat, va fi luat în considerare dacã are data certa anterioarã intrãrii în vigoare a Legii fondului funciar nr. 18/1991."
    64. Articolul 60 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 60. - (1) In regiunile de carte funciarã supuse Decretului-Lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiunilor privitoare la cãrţile funciare sau, dupã caz, Legii nr. 242/1947 pentru transformarea cãrţilor funciare provizorii din Vechiul Regat în cãrţi de publicitate funciarã, înscrierile privitoare la imobile, cuprinse în cãrţile funciare sau, dupã caz, în cãrţile de publicitate funciarã, vor continua sa fie fãcute în aceste cãrţi, cu respectarea şi în condiţiile dispoziţiilor prezentei legi.
    (2) In regiunile de transcripţiuni şi inscriptiuni imobiliare, pana la deschiderea cãrţii funciare, privilegiile şi ipotecile legale, sechestrul, urmãrirea imobilului, a fructelor şi veniturilor sale, punerea în mişcare a acţiunii penale, precum şi acţiunile pentru apãrarea drepturilor reale privitoare la imobilele neînscrise în cartea funciarã vor continua sa fie înscrise în vechile registre de publicitate imobiliarã.
    (3) In cazul înscrierii unei construcţii, a dezmembrarii sau alipirii unui corp funciar înscris într-o carte funciarã întocmitã în baza Decretului-Lege nr. 115/1938, precum şi pentru înscrierea imobilelor dobândite în temeiul legilor funciare, pentru imobilul desprins se va deschide o noua carte funciarã, potrivit prevederilor prezentei legi."
    65. La articolul 61, alineatul (1) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 61. - (1) Actele şi faptele juridice privind imobilele situate pe un teritoriu administrativ, pentru care nu s-au definitivat documentele cadastrului general, se vor înscrie în câte o carte funciarã. In aceleaşi condiţii, se vor înscrie şi titlurile de proprietate emise în temeiul legilor funciare. La cererea de înscriere se va ataşa documentaţia cadastrala la care se referã înscrierea, întocmitã de o persoana fizica sau juridicã autorizata de Agenţia Naţionala sau de oficiile teritoriale, dupã caz. Conţinutul documentaţiei cadastrale şi modul de întocmire al acesteia se stabilesc de cãtre Agenţia Naţionala."
    66. La articolul 61, alineatele (2) şi (3) se abroga.
    67. Articolul 62 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 62. - Modul de înscriere a imobilelor aparţinând instituţiilor din domeniul apãrãrii, ordinii publice şi al siguranţei naţionale se va stabili de cãtre aceste organe, împreunã cu Agenţia Naţionala."
    68. Articolul 65 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 65. - (1) Agenţia Naţionala întocmeşte, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale.
    (2) Persoanele autorizate privind desfãşurarea activitãţii de realizare şi de verificare a lucrãrilor de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei de cãtre persoanele fizice şi juridice autorizate pe teritoriul României, vor proceda, în baza legii speciale, la constituirea unei uniuni profesionale."
    69. Articolul 66 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 66. - (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Agenţia Naţionala, este împuternicit sa controleze activitatea tuturor persoanelor fizice şi juridice, care desfãşoarã activitãţi pe teritoriul României în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei.
    (2) Constituie contravenţii urmãtoarele fapte:
    a) folosirea în documente oficiale a datelor cu privire la proprietari, terenuri sau construcţii, altele decât cele înscrise în documentele cadastrale realizate în condiţiile prezentei legi;
    b) refuzul proprietarilor de imobile de a permite accesul personalului de execuţie pentru realizarea lucrãrilor de cadastru, a celor geodezice, topografice şi fotogrammetrice, cu excepţia Ministerului Apãrãrii Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Roman de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Paza şi persoanelor juridice din sectorul de apãrare;
    c) refuzul de a pune la dispoziţia Agenţiei Naţionale sau instituţiilor subordonate a documentaţiilor de specialitate utilizabile la lucrãrile de cadastru de cãtre cei care le deţin, cu excepţia Ministerului Apãrãrii Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Roman de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Paza şi persoanelor juridice din sectorul de apãrare;
    d) publicarea, difuzarea sau utilizarea cu buna ştiinţa a datelor, documentelor şi informaţiilor de specialitate elaborate sau aflate în administrarea Agenţiei Naţionale ori unitãţilor subordonate fãrã acordul acestora, dupã caz;
    e) executarea lucrãrilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie şi teledetectie fãrã avizele de execuţie eliberate de Agenţia Naţionala sau de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliarã, dupã caz;
    f) realizarea şi verificarea lucrãrilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, fãrã autorizaţie legalã;
    g) nerespectarea sau încãlcarea regulamentelor, normelor, metodologiilor şi standardelor din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, precum şi din domeniul publicitãţii imobiliare;
    h) nerespectarea prevederilor legale cu privire la întocmirea, evidenta, multiplicarea şi pãstrarea datelor şi documentelor cu caracter secret;
    i) întocmirea de acte translative de proprietate fãrã extras de carte funciarã.
    (3) Faptele prevãzute la lit. a) şi b) se sancţioneazã cu amenda de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, iar cele prevãzute la lit. c) - i) cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei si/sau suspendarea autorizaţiei.
    (4) Amenzile se aplica persoanelor fizice şi juridice, dupã caz, şi se vor actualiza prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, pe baza indicilor de inflaţie stabiliţi de Institutul Naţional de Statistica."
    70. Articolul 67 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 67. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizeazã de cãtre Agenţia Naţionala, prin împuterniciţii sãi.
    (2) Contravenţiilor prevãzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (3) Degradarea sau distrugerea bornelor, reperelor, marcilor de nivelment şi a semnalelor din reţeaua geodezica naţionala, amplasate în subsol, pe sol sau pe construcţii sau împiedicarea unor mãsuri de conservare a acestor bunuri, constituie infracţiune de distrugere şi se pedepseşte potrivit prevederilor art. 217 din Codul penal.
    (4) De asemenea, constituie infracţiune de tulburare de posesie şi se pedepseşte, potrivit prevederilor art. 220 din Codul penal, modificarea cu intenţie a materializarilor limitelor de proprietate, înfiinţarea sau mutarea semnelor de hotar şi a reperelor de marcare a limitelor de zona a caii ferate, drumurilor, canalelor, aeroporturilor, porturilor, cãilor navigabile, delimitãrilor de hotare cadastrale, silvice, geologice şi miniere, fãrã aprobarea prevãzutã de lege."
    71. Articolul 68 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 68. - (1) In termen de 10 zile de la data definitivãrii lucrãrilor de introducere sau întreţinere a cadastrului general pe o unitate administrativ-teritorialã - comuna, oraş sau municipiu, oficiul teritorial transmite birourilor teritoriale documentele tehnice cadastrale de pe teritoriul fiecãrei unitãţi administrativ-teritoriale, în vederea întocmirii din oficiu a cãrţilor funciare ale imobilelor.
    (2) Oficiile teritoriale şi birourile teritoriale realizeazã, pãstreazã şi asigura conservarea copiilor de siguranţa de pe documentele de cadastru, geodezie, cartografie şi publicitate imobiliarã, inclusiv de pe microfilme sau suporturi informatice."
    72. Dupã articolul 68 se introduce articolul 68^1 cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 68^1. - Sistemele informationale specifice domeniilor de activitate se realizeazã de cãtre autoritãţile publice centrale care rãspund de domeniile respective."
    73. Articolul 70 se abroga.
    74. Articolul 71 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 71. - (1) Informaţiile referitoare la reţeaua geodezica naţionala, hãrţile oficiale, cadastrul general şi publicitatea imobiliarã sunt informaţii publice şi reprezintã bun proprietate publica a statului şi sunt în administrarea Agenţiei Naţionale prin unitãţile subordonate. Aceste informaţii se pot consulta şi sunt accesibile oricãror persoane fizice sau juridice contra cost, cu excepţia informaţiilor privind siguranţa naţionala.
    (2) Informaţiile menţionate mai sus pot fi consultate gratuit de cãtre autoritãţile publice centrale şi locale în vederea realizãrii proiectelor de interes naţional."
    75. Partea introductivã a alineatului (2) la articolul 72 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) La data finalizarii lucrãrilor de cadastru general şi a registrelor de publicitate imobiliarã pentru întreg teritoriul administrativ al unei unitãţi administrativ-teritoriale îşi înceteazã aplicabilitatea, pentru teritoriul respectiv, urmãtoarele dispoziţii legale:"

    ART. II
    Legea cadastrului şi a publicitãţii imobiliare nr. 7/1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

    TITLUL XIII
    Accelerarea judecaţilor în materia restituirii proprietãţilor funciare

    ART. 1
    In scopul accelerãrii judecãrii plangerilor, contestaţiilor şi a altor litigii apãrute în urma aplicãrii Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 16/1997, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, numite în continuare procese funciare, procedura în fata instanţelor judecãtoreşti se va efectua conform prevederilor acestui titlu, care se vor completa cu cele ale Codului de procedura civilã.
    ART. 2
    (1) Judecarea proceselor funciare se face de urgenta şi cu precãdere, inclusiv în perioada vacantelor judecãtoreşti. Termenele de judecata acordate de instanta nu vor putea fi mai mari de 15 zile, cu excepţia cazului când pãrţile sunt de acord cu acordarea unui termen mai lung.
    (2) In cadrul instanţelor judecãtoreşti procesele funciare se vor soluţiona de cãtre complete specializate.
    ART. 3
    (1) Cu excepţia citarii partii pentru primul termen de judecata sau pentru primul termen ulterior repunerii cauzei pe rol, precum şi a comunicãrii hotãrârilor judecãtoreşti prin care se soluţioneazã procesul în curs, oricare dintre pãrţi poate îndeplini, prin intermediul executorului judecãtoresc, procedura de citare sau de comunicare a cererilor ori înscrisurilor cãtre cealaltã parte.
    (2) In acest caz, partea nu poate, cu excepţia situaţiei prevãzute la art. 118 alin. (3) din Codul de procedura civilã, sa ceara amânarea judecãrii cauzei pentru pregãtirea apãrãrii sau pentru a lua la cunoştinţa de cererile ori înscrisurile comunicate, dacã dovada citarii ori a comunicãrii fãcute cu cel puţin 5 zile înainte de termenul de judecata este depusa la acel termen.
    ART. 4
    (1) Pentru propunerea şi administrarea probelor vor fi aplicate urmãtoarele reguli:
    a) expertiza tehnica nu va fi încuviinţatã decât dacã partea solicitanta depune în şedinţa publica respectiva obiectivele de expertiza solicitate;
    b) proba cu martori nu va fi încuviinţatã decât dacã partea depune la termenul la care admiterea probei urmeazã a fi pusã în discuţie numele şi adresa complete ale martorilor propuşi;
    c) proba cu interogatoriu nu va fi încuviinţatã decât dacã partea care propune aceasta proba pune la dispoziţie la termenul la care se dezbate admisibilitatea acestei probe lista intrebarilor la care trebuie sa rãspundã cealaltã parte.
    (2) Martorii nu vor fi citaţi în vederea audierii, prezentarea lor la termenul de judecata fiind în sarcina partii care i-a propus.
    (3) Raportul de expertiza tehnica va putea fi comunicat de cãtre expert, concomitent cu depunerea la instanta, şi direct pãrţilor în proces, cu respectarea termenelor procedurale.
    (4) Nedepunerea raportului de expertiza, din culpa expertului tehnic, cu mai puţin de 7 zile înainte de termenul de judecata acordat în acest scop, atrage obligarea sa la plata unei amenzi civile, potrivit dispoziţiilor Codului de procedura civilã, chiar dacã instanta nu i-a pus în vedere anterior posibilitatea aplicãrii unei asemenea sancţiuni. In situaţia în care expertul dovedeşte ca nedepunerea expertizei la termen nu se datoreazã culpei sale, acesta va fi exonerat de la plata amenzii, cu condiţia depunerii raportului la termenul de judecata stabilit. Dacã întârzierea depãşeşte termenul fixat de instanta, expertul va putea fi obligat şi la plata unei amenzi cominatorii cãtre stat de cel puţin 100.000 lei/zi de întârziere, începând cu ziua urmãtoare termenului de judecata.
    (5) Expertizele extrajudiciare prezentate de cãtre pãrţi în cadrul proceselor funciare au aceeaşi valoare probanta ca şi expertizele ordonate de cãtre instanta de judecata, cu condiţia ca acestea sa fie efectuate de cãtre experţi autorizaţi de cãtre Ministerul Justiţiei.
    ART. 5
    (1) Hotãrârile pronunţate de instanţele judecãtoreşti în procesele funciare în prima instanta sunt supuse numai recursului. Hotãrârile definitive şi irevocabile susceptibile de înscriere în cartea funciarã sunt comunicate din oficiu de cãtre instanta de judecata birourilor de carte funciarã.
    (2) Prin derogare de la art. 264 din Codul de procedura civilã, motivarea hotãrârilor pronunţate în cadrul proceselor funciare trebuie fãcuta în maxim 7 zile de la pronunţare.
    (3) Punerea în executare a hotãrârilor judecãtoreşti pronunţate în procesele funciare este scutitã de la plata taxelor de timbru şi a timbrului judiciar. Creditorul va achitã pana la 20% din cheltuielile de executare silitã, inclusiv onorariul executorului judecãtoresc, urmând ca diferenţa sa fie obţinutã de executorul judecãtoresc direct de la debitor, o data cu avansul achitat.

    TITLUL XIV
    Dispoziţii tranzitorii

    ARTICOL UNIC
    Pana la data aprobãrii actelor normative de modificare a acestora, Normele metodologice emise în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã, al Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 501/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind, restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunitãţilor cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale din România, aprobatã cu completãri prin Legea nr. 66/2004, cu modificãrile ulterioare, rãmân aplicabile, în mãsura în care nu contravin prevederilor prezentei legi.

    TITLUL XV****)
    Modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
--------------
    ****) Legea nr. 317/2004 a fost republicatã în temeiul art. VI din Titlul XV al Legii nr. 247/2005 în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 13 septembrie 2005.

    ART. I
    Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 2 iulie 2004, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. Articolul 1 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 1. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justiţiei.
    (2) Consiliul Superior al Magistraturii este independent şi se supune în activitatea sa numai legii. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii rãspund în fata judecãtorilor şi procurorilor pentru activitatea desfãşurata în exercitarea mandatului."
    2. Articolul 3 se abroga.
    3. La articolul 4, literele a) şi c) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "a) 9 judecãtori şi 5 procurori, aleşi în adunãrile generale ale judecãtorilor şi procurorilor, care compun cele doua secţii ale Consiliului, una pentru judecãtori şi una pentru procurori;
    c) Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, reprezentant al puterii judecãtoreşti, ministrul justiţiei şi Procurorul General al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care sunt membri de drept ai Consiliului."
    4. Articolul 5 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 5. - Secţia pentru judecãtori a Consiliului Superior al Magistraturii este alcãtuitã din:
    a) 2 judecãtori de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
    b) 3 judecãtori de la curţile de apel;
    c) 2 judecãtori de la tribunale;
    d) 2 judecãtori de la judecãtorii."
    5. Articolul 6 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 6. - Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii este alcãtuitã din:
    a) 1 procuror de la Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau de la Parchetul Naţional Anticoruptie;
    b) 1 procuror de la parchetele de pe lângã curţile de apel;
    c) 2 procurori de la parchetele de pe lângã tribunale;
    d) 1 procuror de la parchetele de pe lângã judecãtorii."
    6. Articolul 7 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 7. - (1) Judecãtorii şi procurorii, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, prevãzuţi la art. 4 lit. a), sunt aleşi în adunãrile generale ale judecãtorilor sau, dupã caz, ale procurorilor.
    (2) Data la care au loc adunãrile generale ale judecãtorilor şi ale procurorilor se stabileşte de cãtre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu cel puţin 90 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor acestuia şi se publica în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii."
    7. Articolul 8 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 8. - (1) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii se aleg din rândul judecãtorilor şi procurorilor numiţi de Preşedintele României.
    (2) Judecãtorii şi procurorii îşi pot susţine candidaturile depuse pentru alegerea ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii în fata colectivelor de judecãtori şi procurori. Candidaturile judecãtorilor şi procurorilor pot fi susţinute de colectivele de judecãtori şi procurori, precum şi de asociaţiile profesionale ale acestora.
    (3) Perioada în care pot fi depuse candidaturile se stabileşte de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi se publica în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.
    (4) Candidaturile se depun la colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la colegiul de conducere al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la colegiul de conducere al Parchetului Naţional Anticoruptie sau la colegiile de conducere ale curţilor de apel ori ale parchetelor de pe lângã acestea, însoţite de:
    a) curriculum vitae;
    b) un proiect privind principalele obiective pe care le vor urmãri judecãtorii sau procurorii în cazul alegerii în Consiliul Superior al Magistraturii, precum si, dupã caz, documentele de sustinere a candidaturii;
    c) o declaraţie pe proprie rãspundere din care sa rezulte ca nu au fãcut parte din serviciile de informaţii înainte de 1990 şi nici nu au colaborat cu acestea;
    d) o declaraţie autenticã, pe proprie rãspundere potrivit legii penale, din care sa rezulte ca nu sunt lucrãtori operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informaţii;
    e) o declaraţie de interese actualizatã.
    (5) Nu pot fi aleşi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, judecãtorii şi procurorii care au fãcut parte din serviciile de informaţii înainte de 1990 sau au colaborat cu acestea ori cei care au un interes personal, ce influenţeazã sau ar putea influenta îndeplinirea cu obiectivitate şi impartialitate a atribuţiilor prevãzute de lege.
    (6) Colegiile de conducere ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetului Naţional Anticoruptie, ale curţilor de apel şi ale parchetelor de pe lângã acestea verifica îndeplinirea condiţiilor prevãzute la alin. (1) - (5) de cãtre judecãtorii şi procurorii care si-au depus candidaturile."
    8. La articolul 9, alineatele (2)-(4) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Procurorii de la Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi procurorii de la Parchetul Naţional Anticoruptie aleg, în adunarea generalã comuna a procurorilor din aceste parchete, prin vot secret, direct şi personal, un membru pentru Consiliul Superior al Magistraturii dintre procurorii care si-au depus candidatura. In cadrul adunãrii generale voteazã şi procurorii din structurile teritoriale ale acestor parchete.
    (3) Sunt aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii 2 judecãtori de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, un procuror de la Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau de la Parchetul Naţional Anticoruptie, care au obţinut majoritate de voturi în adunãrile generale.
    (4) In cazul în care nici unul dintre candidaţi nu obţine majoritate de voturi, se organizeazã turul doi al alegerilor la care participa judecãtorii şi procurorii clasaţi pe primele doua locuri. Este ales membru al Consiliului Superior al Magistraturii, candidatul care a obţinut numãrul cel mai mare de voturi în turul doi al alegerilor."
    9. La articolul 10, alineatele (1) şi (2) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 10. - (1) Colegiul de conducere al fiecãrei curţi de apel şi al fiecãrui parchet de pe lângã acestea centralizeazã candidaturile depuse de judecãtorii şi procurorii din circumscripţiile lor.
    (2) Candidaturile se centralizeazã pe categorii de instanţe şi parchete şi se transmit instanţelor şi parchetelor din circumscripţia curţii de apel, însoţite de documentele prevãzute la art. 8 alin. (4)."
    10. La articolul 11, alineatele (3), (4) şi (6) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Sunt desemnaţi pentru a candida la funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii judecãtorii şi procurorii care au obţinut majoritate de voturi în adunãrile generale prevãzute la alin. (1) şi (2). Dispoziţiile art. 9 alin. (4) se aplica în mod corespunzãtor.
    (4) Judecãtorii militari şi procurorii militari îşi depun candidatura la Curtea Militarã de Apel Bucureşti sau, dupã caz, la Parchetul Militar de pe lângã Curtea de Apel Bucureşti. Dispoziţiile alin. (1) - (3) se aplica în mod corespunzãtor. Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti şi tribunalele militare, precum şi parchetele de pe lângã acestea desemneazã câte un candidat care va fi inclus pe listele prevãzute la art. 12 alin. (1) lit. c) şi e), respectiv d) şi f).
    (6) Listele prevãzute la alin. (5) şi documentele prevãzute la art. 8 alin. (4) se publica pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii."
    11. Articolul 12 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 12. - (1) Listele judecãtorilor şi ale procurorilor care au fost desemnaţi pentru a candida la funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii se transmit instanţelor sau, dupã caz, parchetelor, de cãtre Consiliul Superior al Magistraturii, cu cel puţin 20 zile înainte de data stabilitã pentru adunãrile generale, dupã cum urmeazã:
    a) lista cuprinzând cei 16 candidaţi de la curţile de apel se transmite tuturor curţilor de apel;
    b) lista cuprinzând cei 16 candidaţi de la parchetele de pe lângã curţile de apel se transmite tuturor parchetelor de pe lângã curţile de apel;
    c) lista cuprinzând cei 16 candidaţi de la tribunale şi tribunalele specializate se transmite tuturor tribunalelor şi tribunalelor specializate;
    d) lista cuprinzând cei 16 candidaţi de la parchetele de pe lângã tribunale şi tribunale specializate se transmite tuturor parchetelor de pe lângã tribunale şi tribunale specializate;
    e) lista cuprinzând cei 16 candidaţi de la judecãtorii se transmite tuturor judecãtoriilor;
    f) lista cuprinzând cei 16 candidaţi de la parchetele de pe lângã judecãtorii se transmite tuturor parchetelor de pe lângã judecãtorii.
    (2) Listele prevãzute la alin. (1) şi documentele prevãzute la art. 8 alin. (4) se afişeazã la sediile instanţelor şi parchetelor."
    12. La articolul 13, alineatele (1) şi (2) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 13. - (1) Listele prevãzute la art. 12 alin. (1) şi documentele prevãzute la art. 8 alin. (4) se transmit de cãtre Consiliul Superior al Magistraturii instanţelor şi parchetelor, însoţite de buletine de vot.
    (2) Consiliul Superior al Magistraturii transmite fiecãrei instanţe şi fiecãrui parchet un numãr de buletine de vot stampilate egal cu numãrul judecãtorilor şi procurorilor din cadrul parchetului, cu un plus de 10%."
    13. La articolul 14, alineatele (2)-(4) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Judecãtorii de la curţile de apel şi procurorii de la parchetele de pe lângã acestea aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, în adunãrile lor generale, prin vot secret, direct şi personal, 3 judecãtori de la curţile de apel şi un procuror de la parchetele de pe lângã acestea.
    (3) Judecãtorii de la tribunale şi tribunalele specializate şi procurorii de la parchetele de pe lângã acestea aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, în adunãrile lor generale, prin vot secret, direct şi personal, 2 judecãtori de la tribunale şi tribunalele specializate şi 2 procurori de la parchetele de pe lângã acestea.
    (4) Judecãtorii de la judecãtorii şi procurorii de la parchetele de pe lângã acestea aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, în adunãrile lor generale, prin vot secret, direct şi personal, 2 judecãtori de la judecãtorii şi un procuror de la parchetele de pe lângã acestea."
    14. La articolul 15, alineatul (3) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) In procedura de alegere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, fiecare judecãtor şi procuror voteazã un numãr de candidaţi egal cu numãrul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, care reprezintã categoria de instanţe sau parchete la nivelul cãrora judecãtorul sau, dupã caz, procurorul îşi desfãşoarã activitatea."
    15. La articolul 15, se introduc doua noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu urmãtorul cuprins:
    "(4) In cazul în care au fost votate mai putine persoane decât cele prevãzute la alin. (3), votul este nul.
    (5) La alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii nu pot participa judecãtorii şi procurorii detaşaţi la alte autoritãţi decât la instanţe sau parchete."
    16. Articolul 16 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 16. - (1) Judecãtorul sau procurorul care a prezidat adunarea generalã, împreunã cu doi judecãtori sau procurori desemnaţi înaintea votului de adunãrile generale:
    a) asigura numãrarea voturilor;
    b) întocmeşte procesul-verbal cu privire la desfãşurarea alegerilor şi rezultatele votului şi îl transmite Consiliului Superior al Magistraturii;
    c) comunica numele judecãtorilor sau al procurorilor desemnaţi pentru a candida la funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii potrivit art. 11 alin. (5) ori, dupã caz, alcãtuieşte şi transmite Consiliului Superior al Magistraturii lista cuprinzând candidaţii înscrişi în ordinea descrescãtoare a voturilor obţinute în adunãrile generale prevãzute la art. 9 alin. (3) şi la art. 14 alin. (2) - (4).
    (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevãzute la alin. (1), judecãtorul sau procurorul care a prezidat adunarea generalã este ajutat de 2 judecãtori sau, dupã caz, de 2 procurori, desemnaţi de adunãrile generale, dintre judecãtorii sau procurorii care nu si-au depus candidaturile."
    17. La articolul 17, alineatul (2) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Sunt aleşi ca membri al Consiliului Superior al Magistraturii:
    a) 3 judecãtori de la curţile de apel, care au obţinut numãrul cel mai mare de voturi la nivel naţional;
    b) 2 judecãtori de la tribunale şi tribunalele specializate, care au obţinut numãrul cel mai mare de voturi la nivel naţional;
    c) 2 judecãtori de la judecãtorii, care au obţinut numãrul cel mai mare de voturi la nivel naţional;
    d) 1 procuror de la parchetele de pe lângã curţile de apel, care a obţinut numãrul cel mai mare de voturi la nivel naţional;
    e) 2 procurori de la parchetele de pe lângã tribunale şi tribunalele specializate care au obţinut numãrul cel mai mare de voturi la nivel naţional;
    f) 1 procuror de la parchetele de pe lângã judecãtorii, care au obţinut numãrul cel mai mare de voturi la nivel naţional"
    18. La articolul 18, alineatele (1)-(3) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 18. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii verifica legalitatea procedurilor de alegere, din oficiu sau la sesizarea oricãrui judecãtor sau procuror.
    (2) Contestaţiile referitoare la legalitatea procedurilor de alegere pot fi depuse la Consiliul Superior al Magistraturii, în termen de 15 zile de la data alegerilor.
    (3) Contestaţiile se soluţioneazã de cãtre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 5 zile de la data sesizãrii. Soluţia motivatã a contestaţiei se comunica persoanelor care au fãcut sesizarea."
    19. La articolul 18, dupã alineatul (1), se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) In vederea formularii sesizãrii, judecãtorii şi procurorii au dreptul sa verifice procesele verbale cu privire la desfãşurarea alegerilor şi rezultatul acestora, precum şi buletinele de vot."
    20. La articolul 19, dupã alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) Înainte de transmiterea listei cãtre biroul permanent, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitãţii verifica şi comunica, în termen de 15 zile de la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, dacã judecãtorii şi procurorii aleşi au fãcut parte din serviciile de informaţii înainte de 1990 sau au colaborat cu acestea."
    21. La articolul 20 alineatele (1)-(3), (5) şi (6) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 20. - (1) In vederea alegerii celor doi reprezentanţi ai societãţii civile în Consiliul Superior al Magistraturii, organizaţiile profesionale ale juristilor, consiliile profesionale ale facultãţilor de drept acreditate, asociaţiile şi fundaţiile care au ca obiectiv apãrarea drepturilor omului, pot propune Biroului Permanent al Senatului câte un candidat.
    (2) Pot fi aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii reprezentanţi ai societãţii civile, care îndeplinesc urmãtoarele condiţii:
    a) sunt specialişti în domeniul dreptului, cu o vechime de cel puţin 7 ani în activitatea juridicã;
    b) se bucura de înalta reputaţie profesionalã şi morala;
    c) nu au fãcut parte din serviciile de informaţii înainte de 1990, nu au colaborat cu acestea şi nu au un interes personal, care influenţeazã sau ar putea influenta îndeplinirea cu obiectivitate şi impartialitate a atribuţiilor prevãzute de lege;
    d) nu au calitatea de membru al unui partid politic şi nu au îndeplinit în ultimii 5 ani funcţii de demnitate publica.
    (3) Propunerile de candidaturi, se depun la Biroul Permanent al Senatului, între a 90-a zi şi a 60-a zi înainte de expirarea mandatului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, însoţite de hotãrârea judecãtoreascã sau, dupã caz, actul normativ de înfiinţare, de actul constitutiv şi statutul persoanelor juridice prevãzute la alin. (1), precum şi de cazierul fiscal al acestora.
    (5) Candidaţii propuşi vor prezenta Senatului documentele prevãzute la art. 8 alin. (4), precum şi cazierul judiciar.
    (6) Lista candidaţilor şi documentele prevãzute la art. 8 alin. (4) se afişeazã pe paginile de internet ale Senatului şi Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 5 zile de la expirarea perioadei de depunere a acestora."
    22. La articolul 21 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu urmãtorul cuprins:
    "(2) Dispoziţiile art. 19 alin.(1^1) se aplica în mod corespunzãtor."
    23. La articolul 23, alineatul (2) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) In şedinţa de constituire, prezidata de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, sunt aleşi preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii."
    24. La articolul 23 se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
    "(3) In termen de 15 zile de la şedinţa de constituire a Consiliului Superior al Magistraturii se stabilesc atribuţiile şi responsabilitãţile fiecãrei membru permanent, pe domenii de activitate."
    25. La articolul 24, dupã alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii desfãşoarã activitate permanenta."
    26. La articolul 24, alineatul (2) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii nu exercita activitatea de judecãtor sau procuror. Judecãtorii şi procurorii aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii îşi suspenda activitatea de judecãtor, respectiv de procuror referitoare la prezenta judecãtorilor în complete de judecata, respectiv efectuarea actelor de urmãrire penalã de cãtre procurori. La încetarea mandatului, cei care au optat pentru suspendarea activitãţii îşi reiau activitatea de judecãtor sau procuror."
    27. La articolul 24 se introduc trei noi alineate, alineatele (3), (4) şi (5), cu urmãtorul cuprins:
    "(3) Membrii aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii aflaţi în funcţie la data intrãrii în vigoare a prezentei legi pot opta pentru suspendarea activitãţii de judecãtor sau procuror pentru perioada rãmasã pana la terminarea mandatului. Opţiunea se exprima în scris, la preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.
    (4) Funcţiile de conducere deţinute de judecãtorii sau procurorii aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii se suspenda de drept la data publicãrii hotãrârii Senatului în Monitorul Oficial al României, Partea I. Membrii aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii ce deţin o funcţie de conducere la instanţe ori parchete, la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, pot opta pentru suspendarea din funcţia de conducere respectiva în condiţiile alin. (2).
    (5) Perioada în care judecãtorul sau procurorul este membru al Consiliului Superior al Magistraturii constituie vechime în aceste funcţii."
    28. La articolul 25, alineatele (1) şi (6) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 25. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii este condus de preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte, aleşi dintre judecãtorii şi procurorii prevãzuţi la art. 4 lit. a), care fac parte din secţii diferite, pentru un mandat de un an, ce nu poate fi reînnoit.
    (6) In caz de vacanta a funcţiei de preşedinte sau de vicepreşedinte, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de cel mult o luna de la constatarea vacantei, va proceda la alegerea noului preşedinte, respectiv vicepreşedinte."
    29. La articolul 25 alineatul (3), litera g) se abroga.
    30. La articolul 27, alineatul (2) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Judecãtorul sau procurorul care prezideazã lucrãrile sectiei semneazã hotãrârile şi celelalte acte emise de aceasta."
    31. Articolul 28 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins;
    "Art. 28. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii se întruneşte în plen şi în secţii, la convocarea preşedintelui, a vicepreşedintelui sau a majoritãţii membrilor plenului ori, dupã caz, ai secţiilor.
    (2) Lucrãrile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii se desfãşoarã în prezenta a cel puţin 15 membri, iar lucrãrile secţiilor se desfãşoarã în prezenta majoritãţii membrilor acestora.
    (3) Hotãrârile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii şi hotãrârile secţiilor se iau cu votul majoritãţii membrilor prezenţi."
    32. La articolul 29, alineatele (1) şi (2) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 29. - (1) Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie participa la lucrãrile sectiei pentru judecãtori, Procurorul General al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la lucrãrile sectiei pentru procurori, iar ministrul justiţiei, la lucrãrile ambelor secţii.
    (2) Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ministrul justiţiei şi Procurorul General al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu au drept de vot, în situaţiile în care secţiile îndeplinesc rolul de instanta de judecata în domeniul rãspunderii disciplinare."
    33. La articolul 30, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) Asociaţiile profesionale ale judecãtorilor şi procurorilor pot participa la lucrãrile Plenului şi ale secţiilor, exprimand, atunci când considera necesar, un punct de vedere asupra problemelor ce se dezbat, la initiativa lor sau la solicitarea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii."
    34. La articolul 30, alineatul (3) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Hotãrârile Consiliului Superior al Magistraturii, în plen şi în secţii, se iau prin vot direct şi secret şi se motiveaza."
    35. La articolul 30 dupã alineatul (3) se introduc cinci noi alineate, alineatele (3^1)-(3^5), cu urmãtorul cuprins:
    "(3^1) Hotãrârile Plenului privind cariera şi drepturile judecãtorilor şi procurorilor se redacteazã în cel mult 20 de zile şi se comunica de îndatã.
    (3^2) Hotãrârile prevãzute la alin. (3^1) se publica în Buletinul Oficial al Consiliului Superior al Magistraturii şi pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii în termen de 10 zile de la redactare.
    (3^3) Hotãrârile prevãzute la alin. (3^1) pot fi atacate cu recurs, de orice persoana interesatã, în termen de 15 zile de la comunicare sau de la publicare, la Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
    (3^4) Recursul suspenda executarea hotãrârii Consiliului Superior al Magistraturii.
    (3^5) Hotãrârea prin care se soluţioneazã recursul prevãzut la alin. (3^3) este irevocabilã."
    36. La articolul 30, alineatul (4) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(4) Ordinea de zi se publica cu 3 zile înainte pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii. Hotãrârile Consiliului Superior al Magistraturii se publica în Buletinul Oficial al Consiliului Superior al Magistraturii şi pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii."
    37. Articolul 31 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 31. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii are dreptul şi obligaţia de a se sesiza şi din oficiu pentru a apara judecãtorii şi procurorii impotriva oricãrui act care le-ar putea afecta independenta sau imparţialitatea ori ar crea suspiciuni cu privire la acestea. De asemenea, Consiliul Superior al Magistraturii apara reputaţia profesionalã a judecãtorilor şi procurorilor.
    (2) Judecãtorul sau procurorul care considera ca independenta, imparţialitatea sau reputaţia profesionalã ii sunt afectate în orice mod se poate adresa Consiliului Superior al Magistraturii care, dupã caz, poate dispune verificarea aspectelor semnalate, publicarea rezultatelor acesteia, poate sesiza organul competent sa decidã asupra mãsurilor care se impun sau poate dispune orice alta mãsura corespunzãtoare, potrivit legii.
    (3) Consiliul Superior al Magistraturii asigura respectarea legii şi a criteriilor de competenta şi etica profesionalã în desfãşurarea carierei profesionale a judecãtorilor şi procurorilor.
    (4) Atribuţiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii şi ale secţiilor acestuia, referitoare la cariera judecãtorilor şi procurorilor, se exercita cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, cu modificãrile ulterioare şi ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
    38. Articolul 34 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 34. - Consiliul Superior al Magistraturii întocmeşte şi pãstreazã dosarele profesionale ale judecãtorilor şi procurorilor."
    39. Articolul 36 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 36. - Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are urmãtoarele atribuţii referitoare la cariera judecãtorilor şi procurorilor:
    a) propune Preşedintelui României numirea în funcţie şi eliberarea din funcţie a judecãtorilor şi a procurorilor, cu excepţia celor stagiari;
    b) numeşte judecãtorii stagiari şi procurorii stagiari, pe baza rezultatelor obţinute la examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii;
    c) dispune promovarea judecãtorilor şi a procurorilor;
    d) elibereazã din funcţie judecãtorii stagiari şi procurorii stagiari;
    e) propune Preşedintelui României conferirea de distincţii pentru judecãtori şi procurori, în condiţiile legii;
    f) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament."
    40. Articolul 37 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 37. - (1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are urmãtoarele atribuţii referitoare la admiterea în magistratura, evaluarea, formarea şi examenele judecãtorilor şi procurorilor:
    a) la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, stabileşte numãrul anual de cursanţi ai Institutului Naţional al Magistraturii, aproba anual data şi locul pentru organizarea concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, stabileşte tematica pentru concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii şi aproba programul de formare profesionalã a auditorilor de justiţie, emite avize şi adopta regulamente, în cazurile şi în condiţiile prevãzute de lege;
    b) numeşte comisia de admitere şi comisia de elaborare a subiectelor pentru admiterea în Institutul Naţional al Magistraturii, în condiţiile prevãzute de Regulamentul de organizare a examenului de admitere în Institutul Naţional al Magistraturii;
    c) organizeazã şi valideazã, potrivit legii şi regulamentului, examenul de capacitate al judecãtorilor şi procurorilor şi aproba programul de formare profesionalã continua a judecãtorilor şi procurorilor, la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi tematica activitãţilor de formare profesionalã continua, organizate de curţile de apel şi parchetele de pe lângã acestea;
    d) organizeazã şi valideazã, potrivit legii şi regulamentului, concursurile pentru numirea în funcţii de conducere a judecãtorilor şi procurorilor;
    e) dispune organizarea concursurilor de promovare a judecãtorilor şi procurorilor;
    f) numeşte comisiile pentru evaluarea activitãţii profesionale a judecãtorilor şi procurorilor, în condiţiile legii;
    g) numeşte şi revoca directorul şi directorii adjuncţi ai Institutului Naţional al Magistraturii, la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, şi desemneazã judecãtorii şi procurorii care vor face parte din Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii;
    h) la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, aproba structura organizatoricã, statele de funcţii şi statele de personal ale Institutului Naţional al Magistraturii;
    i) numeşte directorul şi directorii adjuncţi ai Şcolii Naţionale de Grefieri şi desemneazã judecãtorii şi procurorii membri în Consiliul de conducere al şcolii.
    j) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament.
    (2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii soluţioneazã contestaţiile formulate de judecãtori şi procurori impotriva hotãrârilor pronunţate de secţiile Consiliului Superior al Magistraturii, cu excepţia celor date în materie disciplinarã."
    41. Articolul 38 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 38. - Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are urmãtoarele atribuţii referitoare la organizarea şi funcţionarea instanţelor şi a parchetelor:
    a) convoacã adunãrile generale ale judecãtorilor şi procurorilor, în condiţiile legii;
    b) aproba mãsurile pentru suplimentarea sau reducerea numãrului de posturi pentru instanţe şi parchete;
    c) elaboreazã propriul proiect de buget, cu avizul consultativ al Ministerului Finanţelor Publice, şi emite avizele conforme pentru proiectele de buget ale instanţelor şi parchetelor;
    d) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament."
    42. La articolul 39, alineatele (1), (2) şi (6) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 39. - (1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii adopta Codul deontologic al judecãtorilor şi procurorilor, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul de ordine interioarã al instanţelor judecãtoreşti, precum şi alte regulamente şi hotãrâri prevãzute în Legea nr. 303/2004 şi în Legea nr. 304/2004.
    (2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii asigura publicarea Codului deontologic al judecãtorilor şi procurorilor şi a regulamentelor prevãzute la alin. (1) în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.
    (6) Consiliul Superior al Magistraturii elaboreazã anual, un raport privind starea justiţiei şi un raport privind activitatea proprie, pe care le prezintã Camerelor reunite ale Parlamentului României pana la data de 15 februarie a anului urmãtor şi le publica, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii."
    43. Articolul 41 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 41. - Secţiile Consiliului Superior al Magistraturii au urmãtoarele atribuţii referitoare la cariera judecãtorilor şi procurorilor:
    a) dispun delegarea judecãtorilor şi detaşarea judecãtorilor şi procurorilor, în condiţiile legii;
    b) numesc în funcţii, de conducere judecãtorii şi procurorii, în condiţiile legii şi ale regulamentului;
    c) examineazã recomandãrile primite de la Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind numirea în funcţie a judecãtorilor în cadrul Curţii;
    d) analizeazã îndeplinirea condiţiilor legale de cãtre judecãtorii stagiari şi procurorii stagiari care au promovat examenul de capacitate, de cãtre alţi jurişti care au fost admişi la concursul de intrare în magistratura, de cãtre judecãtorii şi procurorii înscrişi la concursul de promovare şi de cãtre judecãtorii şi procurorii propuşi pentru numirea în funcţii de conducere;
    e) soluţioneazã contestaţiile impotriva calificativelor acordate de comisiile de evaluare anuala a activitãţii profesionale a judecãtorilor şi procurorilor, constituite în condiţiile legii;
    f) iau mãsuri pentra soluţionarea sesizarilor primite de la justitiabili sau de la alte persoane privind conduita necorespunzãtoare a judecãtorilor şi procurorilor;
    g) propun Preşedintelui României numirea în funcţie şi revocarea din funcţie a preşedintelui, vicepreşedintelui şi preşedinţilor de secţii ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
    h) avizeazã propunerea ministrului justiţiei de numire şi revocare a Procurorului General al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a Procurorului General al Parchetului Naţional Anticoruptie, a adjunctiilor acestora, a procurorilor şefi secţie din aceste parchete, precum şi a procurorului şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizatã şi Terorism şi a adjunctului acestuia;
    i) aproba transferul judecãtorilor şi procurorilor;
    j) dispun suspendarea din funcţie a judecãtorilor şi procurorilor;
    k) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament."
    44. Dupã articolul 41, se introduce un nou articol, articolul 41^1 cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 41^1. - Secţiile Consiliului Superior al Magistraturii au urmãtoarele atribuţii referitoare la organizarea şi funcţionarea instanţelor şi parchetelor:
    a) aproba înfiinţarea şi desfiinţarea secţiilor curţilor de apel, ale instanţelor din circumscripţiile acestora, precum şi înfiinţarea sediilor secundare ale instanţelor judecãtoreşti şi circumscripţiilor acestora, în condiţiile legii;
    b) aproba propunerea Procurorului General al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau a Procurorului General al Parchetului Naţional Anticoruptie de înfiinţare şi desfiinţare a secţiilor în cadrul parchetelor;
    c) avizeazã proiectul de hotãrâre a Guvernului privind lista localitãţilor care fac parte din circumscripţiile judecãtoriilor;
    d) stabilesc categoriile de procese sau de cereri care se soluţioneazã în municipiul Bucureşti numai de anumite instanţe, cu respectarea competentei materiale prevãzute de lege;
    e) la propunerea preşedinţilor curţilor de apel, stabilesc numãrul vicepreşedinţilor curţilor de apel, ai tribunalelor şi ai tribunalelor specializate, precum şi judecãtoriile la care funcţioneazã un vicepreşedinte;
    f) la propunerea Procurorului General al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau a Procurorului General al Parchetului Naţional Anticoruptie, dupã caz, aproba numãrul adjunctilor procurorilor generali ai parchetelor de pe lângã curţile de apel şi ai prim-procurorilor parchetelor de pe lângã tribunale, precum şi parchetele de pe lângã judecãtorii, unde prim-procurorii sunt ajutaţi de adjuncţi;
    g) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament."
    45. La articolul 42, alineatul (3) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Dispoziţiile prevãzute la alin. (1) şi (2) privind percheziţia şi reţinerea nu se aplica în caz de infracţiune flagrantã."
    46. La articolul 44, alineatul (1) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 44. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii îndeplineşte, prin secţiile sale, rolul de instanta de judecata în domeniul rãspunderii disciplinare a judecãtorilor şi a procurorilor, pentru faptele prevãzute în Legea nr. 303/2004."
    47. Articolul 45 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 45. - (1) Acţiunea disciplinarã se exercita de comisiile de disciplina ale Consiliului Superior al Magistraturii, formate din un membru al sectiei pentru judecãtori şi 2 inspectori ai serviciului de inspecţie judiciarã pentru judecãtori si, respectiv un membru al sectiei pentru procurori şi 2 inspectori, ai serviciului de inspecţie judiciarã pentru procurori.
    (2) Secţia pentru judecãtori şi secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii numesc, în fiecare an, membrii comisiilor prevãzute la alin. (1). In comisiile de disciplina nu pot fi numiţi doi ani consecutiv aceiaşi membri.
    (3) Membrii de drept, preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii nu pot fi numiţi în comisiile de disciplina.
    (4) Comisiile de disciplina pot fi sesizate în legãtura cu abaterile disciplinare ale judecãtorilor şi procurorilor, de orice persoana interesatã sau se pot sesiza din oficiu.
    (5) Orice sesizare privind activitatea necorespunzãtoare a judecãtorilor şi procurorilor greşit îndreptatã la instanţe sau parchete va fi înaintatã comisiilor de disciplina în termen de 5 zile de la înregistrare."
    48. La articolul 46, alineatele (2) şi (3) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Cercetarea prealabilã se efectueazã de inspectorii din cadrul serviciului de inspecţie judiciarã pentru judecãtori, respectiv din cadrul serviciului de inspecţie judiciarã pentru procurori.
    (3) In cadrul cercetãrii prealabile se stabilesc faptele şi urmãrile acestora, împrejurãrile ie care au fost sãvârşite, precum şi orice alte date concludente din care sa se poatã aprecia asupra existenţei sau inexistentei vinovatiei. Ascultarea celui în cauza şi verificarea apararilor judecãtorului sau procurorului cercetat sunt obligatorii. Refuzul judecãtorului sau procurorului cercetat de a face declaraţii sau de a se prezenta la cercetãri se constata prin proces-verbal şi nu împiedica încheierea cercetãrii. Judecãtorul sau procurorul cercetat are dreptul sa cunoascã toate actele cercetãrii şi sa solicite probe în apãrare."
    49. La articolul 46, dupã alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (3^1), (3^2) şi (3^3), cu urmãtorul cuprins:
    "(3^1) Rezultatul cercetãrii prealabile se înainteazã comisiei de disciplina în termen de 60 de zile de la înregistrarea sesizãrii la Consiliul Superior al Magistraturii, iar în urmãtoarele 20 de zile comisia de disciplina sesizeazã secţia corespunzãtoare în vederea soluţionãrii acţiunii disciplinare.
    (3^2) In cazul în care, înainte de sesizarea sectiei, comisia de disciplina constata ca sunt necesare verificãri suplimentare, desemneazã un inspector din cadrul serviciului corespunzãtor al Inspecţiei judiciare, în vederea completãrii cercetãrii prealabile. Rezultatul verificãrilor suplimentare este înaintat în cel mult 30 de zile comisiei de disciplina. In acest caz, termenul de 20 de zile prevãzut la alin. (1) curge de la primirea rezultatului verificãrilor suplimentare.
    (3^3) In cazul în care comisia de disciplina considera ca exercitarea acţiunii disciplinare nu se justifica, dispune clasarea."
    50. La articolul 46, alineatul (5) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(5) Acţiunea disciplinarã poate fi exercitatã în termen de cel mult un an de la data sãvârşirii abaterii."
    51. Articolul 47 se abroga.
    52. Articolul 48 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 48. - (1) In procedura disciplinarã în fata secţiilor Consiliului Superior al Magistraturii, citarea judecãtorului sau procurorului impotriva cãruia se exercita acţiunea disciplinarã este obligatorie. Judecãtorul sau procurorul poate fi reprezentat de un alt judecãtor sau procuror sau poate fi asistat ori reprezentat de un avocat.
    (2) Judecãtorul sau procurorul si, dupã caz, reprezentantul sau avocatul sau au dreptul sa ia cunoştinţa de toate actele dosarului şi pot solicita administrarea de probe în apãrare.
    (3) Secţiile Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul în care constata ca sesizarea este intemeiata, aplica una dintre sancţiunile disciplinare prevãzute de lege, în raport cu gravitatea abaterii disciplinare sãvârşite de judecãtor sau procuror şi cu circumstanţele personale ale acestuia."
    53. La articolul 49, litera c) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "c) motivele pentru care au fost inlaturate apãrãrile formulate de judecãtor sau procuror;"
    54. La articolul 50, alineatele (1) şi (2) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 50. - (1) Hotãrârile secţiilor Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinarã se redacteazã, obligatoriu, în termen de cel mult 20 de zile de la pronunţare şi se comunica de îndatã, în scris, judecãtorului sau procurorului. Comunicarea hotãrârilor este asigurata de Secretariatul General al Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Impotriva hotãrârilor prevãzute la alin. (1) se poate exercita recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Competenta soluţionãrii recursului aparţine Completului de 9 judecãtori al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Din Completul de 9 judecãtori nu pot face parte membrii cu drept de vot ai Consiliului Superior al Magistraturii şi judecãtorul sancţionat disciplinar."
    55. Articolul 52 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 52. - (1) Durata mandatului membrilor aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii este de 6 ani, fãrã posibilitatea reinvestirii. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii au calitatea de demnitar.
    (2) Calitatea de reprezentant al societãţii civile ales membru al Consiliului Superior al Magistraturii este incompatibilã cu calitatea de parlamentar, ales local, funcţionar public, judecãtor sau procuror în activitate, notar public, avocat, consilier juridic sau executor judecãtoresc în exerciţiu.
    (3) Dispoziţiile art. 6^1 şi 6^2 din Legea nr. 303/2004 se aplica şi membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.
    (4) Calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii înceteazã, dupã caz, la expirarea mandatului, prin demisie, revocare din funcţie, nerezolvarea stãrii de incompatibilitate în termen de 15 zile de la data alegerii ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii, nerespectarea dispoziţiilor art. 6^2 din Legea nr. 303/2004, imposibilitatea exercitãrii atribuţiilor pe o perioada mai mare de trei luni, precum şi prin deces.
    (5) Calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii se suspenda de drept, pentru motivele prevãzute de art. 60 din Legea nr. 303/2004."
    56. Articolul 53 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 53. - (1) Revocarea din funcţia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii se propune de preşedintele sau vicepreşedintele Consiliului, ori de o treime din membri, în situaţia în care persoana în cauza nu mai îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzãtoare a atribuţiilor în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii sau în cazul aplicãrii oricãrei sancţiuni disciplinare.
    (2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la sesizarea formulatã potrivit alin. (1), poate dispune revocarea din funcţia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii.
    (3) Revocarea din funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte se propune de o treime din numãrul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. Dispoziţiile alin. (2) se aplica în mod corespunzãtor.
    (4) Membrii aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii sunt revocaţi şi la cererea majoritãţii adunãrilor generale de la nivelul instanţelor sau parchetelor pe care le reprezintã, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzãtoare a atribuţiilor încredinţate prin alegerea ca membru al Consiliului. In cadrul adunãrilor generale, decizia se ia cu votul a 2/3 din numãrul judecãtorilor sau procurorilor.
    (5) In cazul adunãrii generale comune a Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Parchetului Naţional Anticoruptie decizia de revocare a reprezentantului acestor parchete se ia cu votul majoritãţii procurorilor. In cadrul adunãrii generale voteazã şi procurorii din structurile teritoriale ale acestor parchete.
    (6) Decizia de revocare a reprezentantului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se ia cu votul majoritãţii judecãtorilor din adunarea generalã.
    (7) Procedura de revocare poate fi declansata de orice adunare generalã de la nivelul instanţelor sau parchetelor pe care le reprezintã membrul Consiliului Superior al Magistraturii a cãrui revocare se cere, precum şi de organizaţiile profesionale ale judecãtorilor şi procurorilor.
    (8) Centralizarea rezultatelor votului se realizeazã de adunarea generalã care a iniţiat procedura sau de prima adunare generalã sesizatã de organizaţiile profesionale ale judecãtorilor şi procurorilor.
    (9) In termen de 15 zile de la înregistrarea sesizãrii semnate şi motivate de reprezentanţii adunãrilor generale prevãzute la alin. (4), Plenul Consiliului Superior al Magistraturii dispune revocarea din funcţie a membrului ales. Dispoziţiile art. 54 alin. (2) se aplica în mod corespunzãtor."
    57. Dupã articolul 53, se introduc doua articole noi, articolele 53^1 şi 53^2, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 53^1. - (1) Membrii aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii rãspund civil, disciplinar şi penal, în condiţiile legii.
    (2) Orice persoana poate sesiza Consiliul Superior al Magistraturii, direct sau prin conducãtorii instanţelor ori ai parchetelor, în legãtura cu activitatea sau conduita necorespunzãtoare a unui membru ales al acestuia, încãlcarea obligaţiilor profesionale ori sãvârşirea de cãtre acesta a unor abateri disciplinare.
    (3) Secţiile Consiliului Superior al Magistraturii îndeplinesc rolul de instanţe de judecata în domeniul rãspunderii disciplinare a membrilor aleşi ai Consiliului pentru faptele prevãzute de art. 97 din Legea nr. 303/2004.
    Art. 53^2. - (1) In vederea exercitãrii acţiunii disciplinare este obligatorie efectuarea cercetãrii prealabile, care se dispune de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Cercetarea prealabilã se efectueazã de inspectorii din cadrul inspecţiei judiciare care funcţioneazã pe lângã Consiliul Superior al Magistraturii.
    (3) In cadrul cercetãrii prealabile se stabilesc faptele şi urmãrile acestora, împrejurãrile în care au fost sãvârşite, precum şi orice alte date concludente din care sa se poatã aprecia asupra existenţei sau inexistentei vinovatiei. Ascultarea celui în cauza şi verificarea apararilor acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a face declaraţii sau de a se prezenta la cercetãri se constata prin proces-verbal şi nu împiedica încheierea cercetãrii. Membrul Consiliului Superior al Magistraturii care este cercetat are dreptul sa cunoascã toate actele cercetãrii şi sa solicite probe în apãrare.
    (4) Inspectorul desemnat înainteazã, în cel mult 60 de zile, comisiei de disciplina constituite potrivit art. 45 rezultatul cercetãrii prealabile. Comisia de disciplina sesizeazã secţia corespunzãtoare a Consiliului Superior al Magistraturii în vederea soluţionãrii acţiunii disciplinare.
    (5) In cazul în care, înainte de sesizarea sectiei, comisia de disciplina constata ca sunt necesare verificãri suplimentare, desemneazã un inspector din cadrul serviciului corespunzãtor al Inspecţiei judiciare, în vederea completãrii cercetãrii prealabile.
    (6) In cazul în care comisia de disciplina considera ca exercitarea acţiunii disciplinare nu se justifica, dispune clasarea.
    (7) Membrul Consiliului Superior al Magistraturii fata de care se exercita acţiunea disciplinarã nu participa în calitate de membru ales la lucrãrile Plenului în care se judeca acţiunea disciplinarã.
    (8) Acţiunea disciplinarã poate fi exercitatã în termen de cel mult un an de la data sãvârşirii abaterii."
    (9) Dispoziţiile art. 48-50 se aplica în mod corespunzãtor."
    58. Articolul 54 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 54. - (1) In cazul încetãrii calitãţii de membru al Consiliului Superior al Magistraturii înainte de expirarea mandatului, pentru locul rãmas vacant se organizeazã noi alegeri, potrivit procedurii prevãzutã de lege.
    (2) Pana la alegerea unui nou membru, interimatul va fi asigurat de judecãtorul sau procurorul care a obţinut numãrul, urmãtor de voturi în cadrul alegerilor desfãşurate potrivit art. 9 alin. (3) sau art. 14 ori, dupã caz, art. 20."
    59. Articolul 55 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 55. - (1) Pe perioada mandatului, preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii primesc o indemnizaţie lunarã egala cu cea a preşedintelui, respectiv a vicepreşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
    (2) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii care desfãşoarã activitate permanenta, cu excepţia celor prevãzuţi la alin. (1), primesc lunar, pentru activitatea desfãşurata, o indemnizaţie lunarã egala cu cea a unui preşedinte de secţie al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
    (3) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii, cu excepţia celor prevãzuţi la alin. (1) şi (2), primesc lunar, pentru activitatea desfãşurata, indemnizaţia prevãzutã în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 347/2003, cu modificãrile ulterioare."
    60. Articolul 56 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 56. - Din Consiliul Superior al Magistraturii nu pot face parte, în timpul aceluiaşi mandat, soţi sau rude ori afini pana la gradul IV inclusiv."
    61. Articolul 59 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 59. - (1) Aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii este condus de un secretar general.
    (2) Secretarul general este numit şi revocat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii dintre judecãtorii şi procurorii care au cel puţin 8 ani vechime în magistratura.
    (3) Secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii poate fi ajutat de un secretar general adjunct, specialist în management, resurse umane sau în domeniul financiar.
    (4) Secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii primeşte o indemnizaţie lunarã egala cu cea a secretarului general din Ministerul Justiţiei prevãzutã de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 347/2003, cu modificãrile ulterioare, iar adjunctul acestuia, o indemnizaţie lunarã egala cu cea a unui secretar general adjunct din Ministerul Justiţiei, prevãzutã de acelaşi act normativ."
    62. Articolul 60 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 60. - (1) Pe lângã Plenul Consiliului Superior al Magistraturii funcţioneazã Inspecţia judiciarã, condusã de un inspector şef.
    (2) In cadrul Inspecţiei judiciare funcţioneazã un serviciu de inspecţie judiciarã pentru judecãtori şi un serviciu de inspecţie judiciarã pentru procurori.
    (3) Inspectorii din cadrul Inspecţiei judiciare sunt numiţi de Plen, prin concurs sau examen, dintre persoanele care îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 59 alin. (2) şi au avut calificativul foarte bine la ultima evaluare. Funcţia de inspector poate fi ocupatã şi de judecãtori sau procurori detaşaţi.
    (4) Inspectorii pot solicita preşedinţilor instanţelor judecãtoreşti şi conducãtorilor parchetelor din circumscripţia altei curţi de apel decât cea în care se afla instanta sau parchetul unde se efectueazã o verificare, sa desemneze judecãtori sau procurori, prin rotaţie, care sa efectueze anumite acte dintre cele date în competenta Inspecţiei judiciare.
    (5) Atribuţiile Inspecţiei judiciare, structura, numãrul şi salarizarea inspectorilor se stabilesc de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în limitele bugetului."
    63. Articolele 65-67 se abroga.
    ART. II
    (1) In cazul încetãrii mandatului unuia dintre judecãtorii aleşi în actualul Consiliu Superior al Magistraturii ca reprezentant al curţilor de apel, se organizeazã alegeri pentru desemnarea celui de-al doilea reprezentant al judecãtoriilor, potrivit prezentei legi.
    (2) In cazul încetãrii mandatului reprezentantului Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau reprezentantului Parchetului Naţional Anticoruptie în actualul Consiliu Superior al Magistraturii, se organizeazã alegeri pentru desemnarea celui de-al doilea reprezentant al parchetelor de pe lângã tribunale, potrivit prezentei legi.
    (3) In termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi Consiliul Superior al Magistraturii numeşte secretarul general adjunct, în condiţiile prevãzute de articolul 59.
    ART. III
    In termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Consiliul Superior al Magistraturii îşi va modifica Regulamentul de organizare şi funcţionare şi va actualiza Codul deontologic al judecãtorilor şi procurorilor, care se publica în Monitorul Oficial.
    ART. IV
    Comisiile de disciplina vor fi numite în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
    ART. V
    La data intrãrii în vigoare a prezentei legi, orice dispoziţie contrarã se abroga.
    ART. VI
    Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 2 iulie 2004, cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

    TITLUL XVI*****)
    Modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã
------------
     *****) Legea nr. 304/2004 a fost republicatã în temeiul art. XIV din Titlul XVI al Legii nr. 247/2005 în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 13 septembrie 2005.

    ART. I
    Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 2, alineatul (1) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 2. - (1) Justiţia se înfãptuieşte în numele legii, este unica, impartiala şi egala pentru toţi."
    2. La articolul 2 alineatul (2), dupã litera d) se introduce o noua litera, litera d^1), cu urmãtorul cuprins:
    "d^1) instanţe militare;"
    3. Articolul 8 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 8. - Asistenta judiciarã internaţionala se solicita sau se acorda în condiţiile prevãzute de lege, de tratatele internaţionale la care România este parte sau, dupã caz, pe baza de reciprocitate."
    4. Articolul 9 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 9. - Plenul Consiliului Superior al Magistraturii funcţioneazã ca instanta de judecata pentru soluţionarea contestaţiilor formulate de judecãtori şi procurori impotriva hotãrârilor pronunţate de secţiile Consiliului Superior al Magistraturii, cu excepţia celor date în materie disciplinarã."
    5. Dupã articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 10^1. - Activitatea de judecata se desfãşoarã cu respectarea principiilor distribuirii aleatorii a dosarelor şi continuitãţii, cu excepţia situaţiilor în care judecãtorul nu poate participa la judecata din motive obiective."
    6. Dupã articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 11^1. - (1) Şedinţele de judecata se înregistreazã prin mijloace tehnice video sau audio, ori se consemneazã prin stenografiere. Înregistrãrile sau stenogramele se transcriu de îndatã.
    (2) Grefierul sau specialistul în stenografie consemneazã toate afirmatiile, întrebãrile şi susţinerile celor prezenţi inclusiv ale preşedintelui completului de judecata.
    (3) La cerere, pãrţile pot primi o copie a transcrierii înregistrãrilor, stenogramelor sau notelor grefierului."
    7. La articolul 12, alineatul (6) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(6) Dezbaterile purtate de pãrţi în limba maternã se înregistreazã, consemnându-se în limba romana. Obiectiunile formulate de cei interesaţi cu privire la traduceri şi consemnarea acestora se rezolva de instanta de judecata pana la încheierea dezbaterilor din acel dosar consemnându-se în încheierea de şedinţa."
    8. La articolului 26, alineatul (3) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Preşedintele, vicepreşedintele şi 9 judecãtori, aleşi pe o perioada de 3 ani în adunarea generalã a judecãtorilor, cu reprezentarea fiecãrei secţii, constituie colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Când se dezbat probleme economico-financiare şi administrative, la şedinţele colegiului de conducere participa managerul economic al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care are vot consultativ. La şedinţele colegiilor de conducere pot participa şi preşedinţii de secţii."
    9. La articolul 27 alineatul (1), litera b) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "b) analizeazã candidaturile depuse pentru funcţia de judecãtor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţiei şi prezintã Plenului Consiliului Superior al Magistraturii raportul consultativ asupra promovãrii în funcţia de judecãtor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;"
    10. La articolul 27 alineatul (1), litera e) se abroga.
    11. La articolul 30 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu urmãtorul cuprins:
    "(2) Completul de 9 judecãtori se constituie, de regula, din judecãtori specializaţi, în funcţie de natura cauzei."
    12. La articolul 33, alineatul (2) se abroga.
    13. La articolul 33, alineatul (3) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) In cadrul curţilor de apel funcţioneazã secţii sau, dupã caz, complete specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze comerciale, cauze cu minori şi de familie, cauze de contencios administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte de munca şi asigurãri sociale, precum si, în raport cu natura şi numãrul cauzelor, secţii maritime şi fluviale sau pentru alte materii."
    14. La articolul 34, alineatul (2) se abroga.
    15. La articolul 34, alineatul (4) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(4) In cadrul tribunalelor funcţioneazã secţii sau, dupã caz, complete specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze comerciale, cauze cu minori şi de familie, cauze de contencios administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte de munca şi asigurãri sociale, precum si, în raport cu natura şi numãrul cauzelor, secţii maritime şi fluviale sau pentru alte materii."
    16. Articolul 35 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 35. - (1) In domeniile prevãzute de art. 34 alin. (4) se pot înfiinţa tribunale specializate.
    (2) Tribunalele specializate sunt instanţe fãrã personalitate juridicã, care pot funcţiona la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti şi au, de regula, sediul în municipiul reşedinţa de judeţ.
    (3) Tribunalele specializate preiau cauzele de competenta tribunalului în domeniile în care se înfiinţeazã."
    17. Articolul 37 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 37. - (1) In raport cu natura şi numãrul cauzelor, în cadrul judecãtoriilor se pot înfiinţa secţii sau complete specializate.
    (2) In cadrul judecãtoriilor se vor organiza secţii sau complete specializate pentru minori şi familie."
    18. Dupã articolul 37, se introduce un articol nou, articolul 37^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 37^1. - (1) Completele şi secţiile specializate pentru minori şi familie, precum şi tribunalele specializate pentru minori şi familie judeca atât infracţiunile sãvârşite de minori, cat şi infracţiunile sãvârşite asupra minorilor.
    (2) Când în aceeaşi cauza sunt mai mulţi inculpati, unii minori şi alţii majori şi nu este posibila disjungerea, competenta aparţine tribunalului specializat pentru minori şi familie.
    (3) Dispoziţiile Codului de procedura penalã se aplica în mod corespunzãtor."
    19. Articolul 38 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 38. - (1) Secţiile şi completele specializate ale curţilor de apel şi ale instanţelor din circumscripţia acestora se înfiinţeazã la propunerea colegiilor de conducere ale fiecãrei instanţe, prin hotãrâre a Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Componenta secţiilor şi completelor specializate se stabileşte de colegiul de conducere al instanţei, în raport cu volumul de activitate, ţinându-se seama de specializarea judecãtorului.
    (3) In mod excepţional, în situaţia în care în cadrul unei secţii nu se poate constitui un complet de judecata, colegiul de conducere al instanţei poate dispune participarea unor judecãtori de la alte secţii."
    20. Secţiunea a 2-a - "Competenta instanţelor judecãtoreşti" a Capitolului II din Titlul II se abroga.
    21. La articolul 46, alineatul (1) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 46. - (1) Fiecare instanta judecãtoreascã este condusã de un preşedinte care exercita atribuţiile manageriale în scopul organizãrii eficiente a activitãţii acesteia."
    22. La articolul 49, alineatul (2) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Verificãrile efectuate personal de presedinti sau vicepreşedinţi sau prin judecãtori anume desemnaţi trebuie sa respecte principiile independentei judecãtorilor şi supunerii lor numai legii, precum şi autoritatea de lucru judecat."
    23. Articolul 52 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 52. - (1) In cadrul fiecãrei instanţe judecãtoreşti funcţioneazã un colegiu de conducere, care hotãrãşte cu privire la problemele generale de conducere ale instanţei şi îndeplineşte atribuţiile prevãzute la art. 38.
    (2) Colegiile de conducere sunt formate dintr-un numãr impar de membri şi au urmãtoarea componenta:
    a) la curţile de apel şi tribunale: preşedintele şi 6 judecãtori, aleşi pe o perioada de 3 ani în adunarea generalã a judecãtorilor;
    b) la tribunale specializate şi judecãtorii: preşedintele şi 2 sau 4 judecãtori, aleşi pe o perioada de 3 ani în adunarea generalã a judecãtorilor.
    (3) Hotãrârile colegiului de conducere se adopta cu votul majoritãţii membrilor sãi.
    (4) La şedinţele colegiilor de conducere pot participa şi preşedinţii de secţii.
    (5) La curţile de apel şi tribunale, când colegiul de conducere dezbate probleme economico-financiare sau administrative, la şedinţele acestuia participa şi managerul economic al instanţei, cu vot consultativ.
    (6) In funcţie de problemele supuse dezbaterii, la şedinţele colegiilor de conducere ale curţilor de apel, ale tribunalelor şi tribunalelor specializate pot fi invitaţi şi judecãtori de la alte instanţe, care nu au drept de vot.
    (7) Membrii aleşi ai colegiilor de conducere pot fi revocaţi de adunãrile generale în cazul exercitãrii necorespunzãtoare a atribuţiilor prevãzute de lege."
    24. La articolul 53, se introduc doua alineate noi alineatele (3) şi (4), cu urmãtorul cuprins:
    "(3) Adunãrile generale ale judecãtorilor se convoacã şi la solicitarea unei treimi din numãrul judecãtorilor care fac parte din aceasta.
    (4) Adunãrile generale ale judecãtorilor se pot convoca şi de cãtre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii sau colegiul de conducere al instanţei."
    25. La articolul 54, dupã litera e) se introduc doua litere noi, literele e^1) şi e^2), cu urmãtorul cuprins:
    "e^1) aleg şi revoca membrii colegiilor de conducere;
    e^2) iniţiazã procedura de revocare a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile prevãzute de Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii;"
    26. Articolul 55 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 55. - (1) Colegiile de conducere stabilesc compunerea completelor de judecata la începutul anului, urmãrind asigurarea continuitãţii completului. Schimbarea membrilor completelor se face în mod excepţional, pe baza criteriilor obiective stabilite de Regulamentul de ordine interioarã a instanţelor judecãtoreşti.
    (2) Completul de judecata este prezidat, prin rotaţie, de unul dintre membrii acestuia."
    27. Articolul 57 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 57. - (1) Cauzele date, potrivit legii, în competenta de prima instanta a judecãtoriei, tribunalului şi curţii de apel se judeca în complet format dintr-un judecãtor, cu excepţia cauzelor privind conflictele de munca şi de asigurãri sociale.
    (2) Apelurile se judeca în complet format din 2 judecãtori, iar recursurile, în complet format din 3 judecãtori, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel.
    (3) In cazul completului format din 2 judecãtori, dacã aceştia nu ajung la un acord asupra hotãrârii ce urmeazã a se pronunţa, procesul se judeca din nou în complet de divergenta, în condiţiile legii.
    (4) Completul de divergenta se constituie prin includerea, în completul de judecata, a preşedintelui sau a vicepreşedintelui instanţei, a preşedintelui de secţie ori a judecãtorului din planificarea de permanenta."
    28. Dupã Capitolul II al Titlului II se introduce un capitol nou, Capitolul III - "Instanţele militare", cu urmãtorul cuprins:
    "Capitolul III
    Instanţele militare
    Art. 58^1. - (1) Instanţele militare sunt:
    a) Tribunalele militare;
    b) Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti;
    c) Curtea Militarã de Apel Bucureşti.
    (2) Circumscripţiile instanţelor militare sunt prevãzute în anexa nr. 2 care face parte integrantã din prezenta lege.
    (3) Instanţele militare au, fiecare, statut de unitate militarã, cu indicativ propriu.
    Art. 58^2. - (1) Instanţele militare judeca la sediul acestora. Pentru motive temeinice, instanta poate dispune ca judecata sa se desfãşoare în alt loc.
    (2) Instanţele militare pot judeca şi pe teritoriul altor state, militari romani, membri ai unei forte multinationale, în condiţiile în care, potrivit unei convenţii internaţionale, pe teritoriul statului primitor poate fi exercitatã jurisdicţia romana.
    Art. 58^3. - (1) La şedinţele de judecata, judecãtorii şi procurorii militari sunt obligaţi sa poarte uniforma militarã.
    (2) Când inculpatul este militar activ, preşedintele completului de judecata, precum şi procurorul care participa la judecarea cauzei trebuie sa facã parte cel puţin din aceeaşi categorie de grade.
    (3) Când gradul procurorului nu face parte din aceeaşi categorie cu gradul învinuitului sau inculpatului, acesta va fi asistat de un alt procuror cu grad din categoria corespunzãtoare, numit de conducãtorul parchetului la care este înregistratã cauza.
    Art. 58^4. - (1) In municipiile Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara funcţioneazã tribunale militare.
    (2) Tribunalele militare judeca procesele şi cererile date prin lege în competenta lor.
    (3) Tribunalul militar este condus de un preşedinte ajutat de un vicepreşedinte. Dispoziţiile art. 52-54 se aplica în mod corespunzãtor, colegiile de conducere fiind formate din preşedinte şi doi judecãtori.
    Art. 58^5. - (1) In municipiul Bucureşti funcţioneazã Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti.
    (2) Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti este condus de un preşedinte ajutat de un vicepreşedinte. Dispoziţiile art. 52-54 se aplica în mod corespunzãtor, colegiul de conducere fiind format din preşedinte şi doi judecãtori.
    (3) Preşedintele Tribunalului Militar Teritorial Bucureşti este ordonator tertiar de credite.
    Art. 58^6. - (1) Curtea Militarã de Apel funcţioneazã în municipiul Bucureşti, ca instanta unica, cu personalitate juridicã, fiind condusã de un preşedinte ajutat de un vicepreşedinte. Dispoziţiile art. 52-54 se aplica în mod corespunzãtor, colegiul de conducere fiind format din preşedinte şi doi judecãtori.
    (2) Preşedintele Curţii Militare de Apel Bucureşti este ordonator secundar de credite."
    29. La articolul 59, alineatul (1) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 59. - (1) Ministerul Public îşi exercita atribuţiile în temeiul legii şi este condus de procurorul general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie."
    30. La articolul 60, dupã litera i) se introduce o noua litera, litera i^1), cu urmãtorul cuprins:
    "i^1) verifica respectarea legii la locurile de deţinere preventivã;"
    31. La articolul 61, alineatul (2) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) In soluţiile dispuse, procurorul este independent, în condiţiile prevãzute de lege. Procurorul poate contesta la Consiliul Superior al Magistraturii, în cadrul procedurii de verificare a conduitei judecãtorilor şi procurorilor, intervenţia procurorului ierarhic superior, în orice forma, în efectuarea urmãririi penale sau în adoptarea soluţiei."
    32. La articolul 61, dupã alineatul (2) se introduc doua alineate noi, alineatele (3) şi (4), cu urmãtorul cuprins:
    "(3) Soluţiile adoptate de procuror pot fi infirmate motivat de cãtre procurorul ierarhic superior, când sunt apreciate ca fiind nelegale. Mãsura infirmarii este supusã controlului instanţei competente sa judece cauza în fond, la cererea procurorului care a adoptat soluţia.
    (4) Lucrãrile repartizate pot fi trecute altui procuror numai în cazul suspendãrii sau al încetãrii calitãţii acestuia, potrivit legii, ori, în absenta sa, dacã exista cauze obiective care justifica urgenta şi care împiedica rechemarea sa. Procurorul poate contesta la Consiliul Superior al Magistraturii, în cadrul procedurii de verificare a conduitei judecãtorilor şi procurorilor mãsura dispusã de procurorul ierarhic superior."
    33. La articolul 62, alineatul (3) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Controlul exercitat de procurorul general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie sau de procurorul general al parchetului de pe lângã curtea de apel asupra procurorilor din subordine se poate realiza direct sau prin procurori anume desemnaţi."
    34. La articolul 63, alineatul (2) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Serviciile şi organele specializate în culegerea, prelucrarea şi arhivarea informaţiilor au obligaţia de a pune, de îndatã, la dispoziţia parchetului competent, la sediul acestuia, toate datele şi toate informaţiile, neprelucrate, deţinute în legãtura cu sãvârşirea infracţiunilor."
    35. La articolul 64, alineatul (2) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Procurorul este liber sa prezinte în instanta concluziile pe care le considera întemeiate, potrivit legii, ţinând seama de probele administrate în cauza. Procurorul poate contesta la Consiliul Superior al Magistraturii intervenţia procurorului ierarhic superior, pentru influentarea în orice forma a concluziilor."
    36. Articolul 66 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 66. - (1) Ministrul justiţiei, când considera necesar, din proprie initiativa sau la cererea Consiliului Superior al Magistraturii, exercita controlul asupra procurorilor, prin procurori anume desemnaţi de procurorul general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau, dupã caz, de procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie, ori de ministrul justiţiei.
    (2) Controlul consta în verificarea eficientei manageriale, a modului în care procurorii îşi îndeplinesc atribuţiile de serviciu şi în care se desfãşoarã raporturile de serviciu cu justitiabilii şi cu celelalte persoane implicate în lucrãrile de competenta parchetelor. Controlul nu poate viza mãsurile dispuse de procuror în cursul urmãririi penale şi soluţiile adoptate.
    (3) Ministrul justiţiei poate sa ceara procurorului general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau, dupã caz, procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie informãri asupra activitãţii parchetelor şi sa dea îndrumãri scrise cu privire la mãsurile ce trebuie luate pentru prevenirea şi combaterea eficienta a criminalitatii."
    37. La articolul 67, alineatul (2) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este condus de procurorul general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ajutat de un prim-adjunct şi un adjunct."
    38. La articolul 67, dupã alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (2^1), cu urmãtorul cuprins;
    "(2^1) In activitatea sa, procurorul general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este ajutat de 3 consilieri."
    39. Articolul 69 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 69. - Procurorul general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie exercita, direct sau prin procurori anume desemnaţi, controlul asupra tuturor parchetelor."
    40. Articolul 72 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 72. - (1) Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie are în structura secţii conduse de procurori şefi, care pot fi ajutaţi de adjuncţi. In cadrul secţiilor pot funcţiona servicii şi birouri conduse de procurori şefi.
    (2) In cadrul Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie funcţioneazã Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizatã şi Terorism, ca structura specializatã în combaterea criminalitatii organizate şi terorismului.
    (3) Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizatã şi Terorism se încadreazã cu procurori numiţi prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în limita posturilor prevãzute în statul de funcţii, aprobat potrivit legii.
    (4) Pentru a fi numiţi în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizatã şi Terorism procurorii trebuie sa aibã o buna pregãtire profesionalã, o conduita morala ireprosabila, o vechime de cel puţin 6 ani în funcţia de procuror sau judecãtor şi sa fi fost declaraţi admişi în urma interviului organizat de comisia constituitã în acest scop.
    (5) La interviu poate participa orice procuror care îndeplineşte condiţiile prevãzute la alin. (4).
    (6) Interviul consta în verificarea pregãtirii profesionale, a capacitãţii de a lua decizii şi de a-si asuma rãspunderea, rezistentei la stres, precum şi altor calitãţi specifice.
    (7) La evaluarea candidaţilor, vor fi avute în vedere şi activitatea desfãşurata de procurori, cunoaşterea unei limbi strãine şi cunoştinţele de operare pe calculator.
    (8) Comisia prevãzutã la alin. (4) este numita prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, şi este formatã din 3 procurori din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizatã şi Terorism. Din comisie pot face parte şi specialişti în psihologie, resurse umane şi alte domenii.
    (9) Procurorul general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie evalueazã, anual, rezultatele obţinute de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizatã şi Terorism.
    (10) Procurorii numiţi în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizatã şi Terorism pot fi revocaţi prin ordin al procurorului general al Parchetului, de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul exercitãrii necorespunzãtoare a atribuţiilor specifice funcţiei sau în cazul aplicãrii unei sancţiuni disciplinare.
    (11) La data încetãrii activitãţii în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizatã şi Terorism procurorul revine la parchetul de unde provine sau la alt parchet unde are dreptul sa funcţioneze potrivit legii.
    (12) Atribuţiile, competenta, structura, organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizatã şi Terorism sunt stabilite prin lege specialã.
    (13) Dispoziţiile art. 48 alin. (10) şi (11) din Legea nr. 303/2004 se aplica în mod corespunzãtor."
    41. La articolul 74, alineatele (2) şi (3) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Colegiul de conducere al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este constituit din procurorul general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prim-adjunctul, şi 5 procurori aleşi în adunarea generalã a procurorilor.
    (3) Dispoziţiile art. 52 alin. (3) - (7) se aplica în mod corespunzãtor."
    42. Dupã articolul 75, se introduce un articol nou, articolul 75^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 75^1. - Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie elaboreazã anual un raport privind activitatea desfãşurata, pe care îl prezintã Consiliului Superior al Magistraturii şi ministrului justiţiei, nu mai târziu de luna februarie a anului urmãtor. Ministrul justiţiei va prezenta Parlamentului concluziile asupra raportului de activitate a Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie."
    43. La articolul 76, alineatul (1) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 76. - (1) Parchetul Naţional Anticoruptie este specializat în combaterea infracţiunilor de corupţie, potrivit legii, îşi exercita atribuţiile pe întreg teritoriul României, şi funcţioneazã pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie."
    44. La articolul 77, alineatul (1) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 77. - (1) Parchetul Naţional Anticoruptie îşi desfãşoarã activitatea potrivit principiului legalitãţii, al imparţialitãţii şi al controlului ierarhic."
    45. La articolul 78, alineatele (1) şi (2) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 78. - (1) Parchetul Naţional Anticoruptie este condus de un procuror general, asimilat prim-adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ajutat de 2 adjuncţi, asimilaţi adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
    (2) In activitatea sa, procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie este ajutat de 2 consilieri, asimilaţi consilierilor procurorului general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie."
    46. La articolul 79, alineatele (2) şi (3) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Colegiul de conducere al Parchetului Naţional Anticoruptie este constituit din procurorul general, unul dintre adjunctii acestuia şi 5 procurori aleşi în adunarea generalã a procurorilor.
    (3) Dispoziţiile art. 52 alin. (3)-(7) se aplica în mod corespunzãtor."
    47. Articolul 83 se modifici şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 83. - (1) Parchetul Naţional Anticoruptie se încadreazã cu procurori numiţi prin ordin al procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în limita posturilor prevãzute în statul de funcţii, aprobat potrivit legii.
    (2) Pentru a fi numiţi în cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie, procurorii trebuie sa aibã o buna pregãtire profesionalã, o conduita morala ireprosabila, o vechime de cel puţin 6 ani în funcţia de procuror sau judecãtor şi sa fi fost declaraţi admişi în urma unui interviu organizat de comisia constituitã în acest scop.
    (3) La interviu poate participa orice procuror care îndeplineşte condiţiile prevãzute la alin. (2).
    (4) Interviul consta în verificarea pregãtirii profesionale, a capacitãţii de a lua decizii şi de a-si asuma rãspunderea, rezistentei la stres, precum şi altor calitãţi specifice.
    (5) La evaluarea candidaţilor, vor fi avute în vedere şi activitatea desfãşurata de procurori, cunoaşterea unei limbi strãine şi cunoştinţele de operare pe calculator.
    (6) Comisia prevãzutã la alin. (2) este numita prin ordin al procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie şi este formatã din 3 procurori de la Parchetul Naţional Anticoruptie. Din comisie pot face parte şi specialişti în psihologie, resurse umane şi alte domenii.
    (7) Procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie evalueazã, anual, rezultatele obţinute de procurorii Parchetului Naţional Anticoruptie.
    (8) Procurorii numiţi în cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie pot fi revocaţi prin ordin al procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul exercitãrii necorespunzãtoare a atribuţiilor specifice funcţiei sau în cazul aplicãrii unei sancţiuni disciplinare.
    (9) La data încetãrii activitãţii în cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie procurorul revine la parchetul de unde provine sau la alt parchet unde are dreptul sa funcţioneze potrivit legii.
    (10) Atribuţiile, competenta, structura, organizarea şi funcţionarea Parchetului Naţional Anticoruptie sunt stabilite prin lege specialã.
    (11) Dispoziţiile art. 48 alin. (10) şi (11) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se aplica în mod corespunzãtor."
    48. Dupã articolul 83, se introduce un articol nou, articolul 83^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 83^1. - Parchetul Naţional Anticoruptie elaboreazã anual un raport privind activitatea desfãşurata, pe care îl prezintã Consiliului Superior al Magistraturii şi ministrului justiţiei, nu mai târziu de luna februarie a anului urmãtor. Ministrul justiţiei va prezenta Parlamentului concluziile asupra raportului de activitate a Parchetului Naţional Anticoruptie."
    49. La articolul 90, alineatul (2) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Conducãtorul fiecãrui parchet repartizeazã procurorii pe secţii, servicii şi birouri, în funcţie de pregãtirea, specializarea şi aptitudinile acestora."
    50. La articolul 90, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
    "(3) Conducãtorul fiecãrui parchet repartizeazã dosarele procurorilor, ţinând cont de specializarea acestora."
    51. La articolul 91, alineatul (3) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Dispoziţiile art. 52 alin. (2)-(7) se aplica în mod corespunzãtor."
    52. Dupã articolul 92 se introduce o secţiune noua, Secţiunea a 4-a - "Organizarea parchetelor militare", cu urmãtorul cuprins:
    "Secţiunea a 4-a
    Organizarea parchetelor militare
    Art. 92^1. - (1) Pe lângã fiecare instanta militarã funcţioneazã un parchet militar. Pe lângã Curtea Militarã de Apel Bucureşti funcţioneazã Parchetul Militar de pe lângã Curtea de Apel Bucureşti, pe lângã Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti funcţioneazã Parchetul Militar de pe lângã Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti, iar pe lângã tribunalele militare funcţioneazã parchetele de pe lângã tribunalele militare.
    (2) Circumscripţiile parchetelor militare sunt prevãzute în anexa nr. 2 care face parte integrantã din prezenta lege.
    (3) Parchetele militare prevãzute la alin. (1) au, fiecare, statut de unitate militarã, cu indicativ propriu.
    Art. 92^2. - (1) Parchetele militare sunt conduse de un prim-procuror militar ajutat de un prim-procuror militar adjunct.
    (2) Parchetul Militar de pe lângã Curtea de Apel Bucureşti este condus de un procuror general militar, ajutat de un procuror general militar adjunct.
    Art. 92^3. - (1) Parchetele militare exercita prin procurorii militari atribuţiile prevãzute la art. 60, care se aplica în mod corespunzãtor.
    (2) Parchetele militare efectueazã urmãrirea penalã în cauzele privind fapte penale comise de militari romani dislocati pe teritoriul altor state, în cadrul unor forte multinationale, în condiţiile în care, potrivit unei convenţii internaţionale, pe teritoriul statului primitor poate fi exercitatã jurisdicţia romana. Procurorii militari participa la şedinţele de judecata ce se desfãşoarã potrivit art. 58^2.
    (3) Parchetele militare dispun de organe de cercetare specialã puse în serviciul lor şi fata de care exercita atribuţiile prevãzute la art. 60 lit. b).
    (4) Dispoziţiile art. 91 şi 92 se aplica în mod corespunzãtor.
    Art. 92^4. - (1) Când inculpatul este militar activ, procurorul militar care efectueazã urmãrirea penalã trebuie sa facã parte cel puţin din aceeaşi categorie de grade.
    (2) Când gradul procurorului nu face parte din aceeaşi categorie cu gradul învinuitului sau inculpatului, acesta va fi asistat de un alt procuror cu grad din categoria corespunzãtoare, numit de conducãtorul parchetului la care este înregistratã cauza.
    Art. 92^5. - (1) In cadrul Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Parchetului Naţional Anticoruptie funcţioneazã secţii sau servicii de combatere a infracţiunilor sãvârşite de militari care au, fiecare, statut de unitate militarã, cu indicativ propriu.
    (2) Pentru prevenirea şi combaterea criminalitatii, precum şi pentru stabilirea cauzelor care genereazã sau favorizeazã criminalitatea în rândul militarilor, secţiile sau serviciile din cadrul Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Parchetului Naţional Anticoruptie organizeazã şi desfãşoarã activitãţi comune ale procurorilor militari cu organele de control din cadrul Ministerului Apãrãrii Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi din cadrul altor structuri militare, pe baza de protocoale."
    53. La articolul 93, alineatul (1) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 93. - (1) Institutul Naţional al Magistraturii este instituţia publica cu personalitate juridicã, aflatã în coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii, care realizeazã formarea iniţialã a judecãtorilor şi procurorilor, formarea profesionalã continua a judecãtorilor şi procurorilor în funcţie, precum şi formarea formatorilor, în condiţiile legii."
    54. La articolul 94, alineatele (1) şi (2) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 94. - (1) Institutul Naţional al Magistraturii este condus de un consiliu ştiinţific format din 13 membri: un judecãtor al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, un procuror de la Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, un judecãtor al Curţii de Apel Bucureşti, un procuror de la Parchetul de pe lângã Curtea de Apel Bucureşti, desemnaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, 3 profesori universitari, recomandaţi de Facultatea de Drept a Universitãţii Bucureşti, Facultatea de Drept a Universitãţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi şi Facultatea de Drept a Universitãţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, 3 reprezentanţi aleşi ai personalului de instruire din cadrul Institutului, un reprezentant al auditorilor de justiţie, un reprezentant al asociaţiilor profesionale legal constituite ale judecãtorilor şi procurorilor, precum şi directorul Institutului Naţional al Magistraturii, care face parte de drept din consiliu şi îl prezideazã.
    (2) Directorul Institutului Naţional al Magistraturii şi cei doi adjuncţi ai acestuia sunt numiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, din rândul personalului de instruire de specialitate juridicã al Institutului, al judecãtorilor şi procurorilor sau al cadrelor didactice din învãţãmântul superior juridic acreditat potrivit legii."
    55. La articolul 94, alineatul (4) se abroga.
    56. Articolul 98 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 98. - (1) Personalul de instruire al Institutului Naţional al Magistraturii este asigurat, de regula, din rândul judecãtorilor şi procurorilor în funcţie, care pot fi detaşaţi în condiţiile prezentei legi, cu acordul lor, în cadrul Institutului, cu avizul consiliului ştiinţific al Institutului.
    (2) Institutul Naţional al Magistraturii poate folosi, în condiţiile legii, şi cadre didactice din învãţãmântul juridic superior acreditat potrivit legii, alţi specialişti romani şi strãini, precum şi personal de specialitate juridicã prevãzut la art. 86 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru desfãşurarea procesului de formare profesionalã.
    (3) Salarizarea personalului de instruire al Institutului Naţional al Magistraturii la plata cu ora se face în funcţie de numãrul de ore de seminar sau curs susţinute, de indemnizaţia bruta lunarã a funcţiei de judecãtor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de norma didactica stabilitã conform art. 80 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic."
    57. Articolul 99 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 99. - Prin hotãrâre a Guvernului se pot înfiinţa, în subordinea Ministerului Justiţiei şi a Ministerului Public, centre regionale de formare profesionalã continua a grefierilor şi a altor categorii de personal de specialitate."
    58. La articolul 100, litera e) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "e) sunt apte, din punct de vedere medical şi psihologic, pentru exercitarea funcţiei."
    59. La articolul 101, alineatele (2)-(4) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Dispoziţiile legale privind obligaţiile, interdicţiile şi incompatibilitãţile judecãtorilor şi procurorilor se aplica şi asistenţilor judiciari.
    (3) Dispoziţiile referitoare la concediul de odihna, asistenta medicalã gratuita şi gratuitatea transportului, prevãzute de lege pentru judecãtori şi procurori, se aplica şi asistenţilor judiciari.
    (4) Asistenţii judiciari depun jurãmântul în condiţiile prevãzute de lege pentru judecãtori şi procurori."
    60. La articolul 103, alineatul (1) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 103. - (1) Asistenţilor judiciari li se aplica dispoziţiile legale privind abaterile şi sancţiunile disciplinare, precum şi motivele de eliberare din funcţie prevãzute de lege pentru judecãtori şi procurori."
    61. La articolul 106, dupã alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:
    "(4) Instanţele şi parchetele militare au în structura şi un compartiment de documente clasificate."
    62. La articolul 107, alineatul (2) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Conducãtorul biroului, care îndeplineşte şi rolul de purtãtor de cuvânt, poate fi un judecãtor sau procuror desemnat de preşedintele instanţei sau, dupã caz, de conducãtorul parchetului ori un absolvent al unei facultãţi de jurnalistica sau specialist în comunicare, numit prin concurs sau examen."
    63. La articolul 108, dupã alineatul (4) se introduce un alineat nou, alineatul (5), cu urmãtorul cuprins:
    "(5) Personalul auxiliar de la instanţele şi parchetele militare, de la secţiile sau serviciile din cadrul Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Parchetului Naţional Anticoruptie poate proveni şi din rândul militarilor activi.
    64. La articolul 109, dupã alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
    "(3) La şedinţele de judecata, grefierii militari sunt obligaţi sa poarte uniforma militarã."
    65. Articolul 110 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 110. - (1) In vederea informatizarii activitãţii instanţelor şi parchetelor, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ministrul justiţiei, procurorul general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau, dupã caz, procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie iau mãsuri pentru dotarea tehnica corespunzãtoare a acestora.
    (2) Numãrul informaticienilor se stabileşte de cãtre preşedintele instanţei sau, dupã caz, de cãtre conducãtorul parchetului, cu avizul conform al direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, respectiv al compartimentului informatic din cadrul Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
    (3) In cazul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al Parchetului Naţional Anticoruptie, avizul prevãzut la alin. (2) nu este necesar.
    (4) In vederea creãrii unui sistem informatic unitar şi funcţional, instituţiile sistemului judiciar au obligaţia de a duce la îndeplinire mãsurile prevãzute în strategia de informatizare a sistemului judiciar, care se aproba prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiţiei.
    (5) Dotarea tehnica necesarã informatizarii instanţelor militare, a sectiei sau serviciului din cadrul Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori, dupã caz, din cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie, precum şi a parchetelor militare se asigura de Ministerul Apãrãrii Naţionale."
    66. La articolul 111, alineatul (2) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Numãrul personalului Jandarmeriei Romane necesar pentru aplicarea prevederilor alin. (1) se stabileşte prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea ministrului justiţiei şi ministrului administraţiei şi internelor, precum şi a preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie."
    67. Dupã articolul 111, se introduc doua articole noi, articolul 111^1 şi articolul 111^2, eu urmãtorul cuprins:
    "Art. 111^1. - (1) Instanţele şi parchetele militare dispun de poliţia militarã pusã în serviciul lor de Ministerul Apãrãrii Naţionale, în mod gratuit. Necesarul de personal de poliţie militarã va fi stabilit prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiţiei şi a Ministerului Apãrãrii Naţionale.
    (2) Poliţia militarã pusã în serviciul instanţelor şi parchetelor militare este subordonata preşedinţilor sau prim-procurorilor acestora.
    (3) Paza sediilor instanţelor şi parchetelor militare, a celorlalte spaţii folosite de acestea, a bunurilor şi valorilor ce le aparţin, supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfãşurãrii normale a activitãţii, se asigura, în mod gratuit, de cãtre Poliţia Militarã.
    (4) Numãrul personalului necesar pentru fiecare instanta sau parchet va fi stabilit de ministrul justiţiei, la propunerea preşedintelui Curţii Militare de Apel şi a sectiei sau serviciului din cadrul Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
    Art. 111^2. - Poliţia Romana şi Jandarmeria Romana au obligaţia de a acorda sprijinul necesar, potrivit atribuţiilor legale, instanţelor şi parchetelor militare, sectiei sau serviciului din cadrul Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi din cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie, pentru buna desfãşurare a procesului penal, la solicitarea acestora."
    68. Articolul 112 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 112. - Modul de utilizare a personalului de poliţie pentru asigurarea protecţiei judecãtorilor şi procurorilor, precum şi modul de utilizare a personalului Jandarmeriei Romane pentru asigurarea pazei sediilor instanţelor judecãtoreşti şi parchetelor, a bunurilor şi valorilor aparţinând acestora, supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare se stabilesc prin protocol încheiat între Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticoruptie sau, dupã caz, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Administraţiei şi Internelor."
    69. La articolul 113, dupã alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:
    "(4) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplica şi Curţii Militare de Apel Bucureşti şi Parchetului Militar de pe lângã Curtea Militarã de Apel Bucureşti."
    70. La articolul 114, alineatul (2) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) La concursul prevãzut la alin. (1) se pot înscrie persoanele care au studii economice superioare şi o vechime în specialitate de minimum 5 ani."
    71. La articolul 115, litera d)) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "d) organizeazã elaborarea, fiundamentarea şi prezentarea la organele abilitate a proiectelor de buget anuale, la termenele şi în condiţiile prevãzute de Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;"
    72. La articolul 115, dupã litera g) se introduc trei litere noi, literele h), i) şi j), cu urmãtorul cuprins:
    "h) urmãreşte şi rãspunde de utilizarea cu eficienta a fondurilor primite de la bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, precum şi a celor constituite din veniturile proprii, potrivit legii;
    i) organizeazã ţinerea la zi a contabilitãţii instanţei şi parchetului din circumscripţia în cadrul cãreia funcţioneazã şi controleazã efectuarea corecta a tuturor operaţiunilor financiar-contabile în documentele specifice, precum şi întocmirea şi prezentarea la termenele stabilite a situaţiilor financiare asupra patrimoniului aflat în administrare, potrivit prevederilor Legii contabilitãţii nr. 82/1991 republicatã;
    j) coordoneazã activitatea de administrare a sediilor instanţelor şi parchetelor din circumscripţiile în cadrul cãrora funcţioneazã, stabilind mãsuri pentru asigurarea condiţiilor materiale în vederea desfãşurãrii corespunzãtoare a activitãţii acestora. De asemenea, asigura ordinea, curãţenia şi paza bunurilor în sediile instanţelor, inclusiv mãsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor."
    73. Dupã articolul 117, se introduce un articol nou, articolul 117^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 117^1. - (1) Instanţele militare care nu au sediul în municipiul Bucureşti şi parchetele de pe lângã acestea au în structura un compartiment economico-administrativ.
    (2) Personalul auxiliar din compartimentul economico-administrativ are urmãtoarele atribuţii principale:
    a) întocmeşte documentaţia pentra achiziţiile publice, serviciile şi lucrãrile necesare desfãşurãrii activitãţii instanţelor;
    b) asigura aprovizionarea cu materiale de întreţinere şi uz gospodãresc, mijloace fixe şi obiecte de inventar sau alte bunuri necesare desfãşurãrii optime a activitãţii instanţelor;
    c) asigura întreţinerea şi funcţionarea clãdirilor, instalaţiilor tehnico-sanitare de încãlzire, a celorlalte mijloace fixe şi obiecte de inventar din dotare;
    d) asigura ordinea, curãţenia şi paza bunurilor în sediile instanţelor;
    e) întreprinde mãsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi pentru înlãturarea consecinţelor unor calamitaţi."
    74. La articolul 118, dupã alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins;
    "(4) Bugetul instanţelor şi parchetelor militare este gestionat de Ministerul Apãrãrii Naţionale, ministrul apãrãrii naţionale având calitatea de ordonator principal de credite."
    75. La articolul 119, dupã alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu urmãtorul cuprins:
    "(6) Proiectele de buget anual se elaboreazã de Curtea Militarã de Apel Bucureşti, respectiv de secţia sau serviciul din cadrul Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dupã consultarea celorlalte instanţe şi parchete militare, se supun avizului conform al Consiliului Superior al Magistraturii şi se transmit Ministerului Apãrãrii Naţionale.
    (7) Anual, Guvernul României va include în bugetul Ministerului Apãrãrii Naţionale fondurile necesare potrivit art. 118 alin. (4)."
    76. La articolul 121, dupã alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
    "(3) Pentru instanţele şi parchetele militare, numãrul maxim de posturi se aproba, potrivit alin. (1), cu avizul consultativ al ministrului apãrãrii naţionale."
    77. La articolul 122 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu urmãtorul cuprins:
    "(2) Statele de funcţii şi de personal pentru fiecare instanta militarã şi parchet de pe lângã aceasta se aproba prin ordin al ministrului justiţiei, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii şi al ministrului apãrãrii naţionale."
    78. Dupã articolul 122 se introduce un articol nou, articolul 122^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 122^1. - Începând cu data de 1 ianuarie 2008, atribuţiile Ministerului Justiţiei referitoare la gestionarea bugetului curţilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate şi al judecãtoriilor vor fi preluate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie."
    79. Articolul 123 se abroga.
    80. La articolul 125, dupã alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
    "(3) Drepturile materiale şi bãneşti ale personalului instanţelor şi parchetelor militare şi mijloacele materiale, inclusiv cele auto, necesare funcţionarii instanţelor şi parchetelor militare, sectiei sau serviciului din cadrul Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi sectiei sau serviciului din cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie se asigura de Ministerul Apãrãrii Naţionale."
    81. La articolul 126 alineatul (1), litera b) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "b) modul şi criteriile de repartizare a cauzelor pe complete de judecata, în vederea asigurãrii respectãrii principiilor distribuţiei aleatorii şi continuitãţii;"
    82. La articolul 127, alineatul (2) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Regulamentul de ordine interioarã prevãzut la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau, dupã caz, a procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii."
    83. Articolul 128 se abroga.
    84. Articolul 130 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 130. - (1) Datele la care vor începe sa funcţioneze tribunalele specializate şi localitãţile în care îşi vor desfãşura activitatea se stabilesc, în mod eşalonat, prin ordin al ministrului justiţiei, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Dispoziţiile prezentei legi privind managerii economici ai instanţelor şi ai parchetelor se aplica începând cu 1 iulie 2005.
    (3) Funcţia de manager economic se echivaleazã cu funcţia de director executiv.
    (4) Pana la începerea funcţionarii Tribunalului Ilfov şi a parchetului de pe lângã aceasta instanta, cauzele de competenta acestora se soluţioneazã de Tribunalul Bucureşti si, respectiv, de Parchetul de pe lângã Tribunalul Bucureşti."
    85. Articolul 132 se abroga.
    86. La articolul 133, alineatul (2) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Dispoziţiile art. 135 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã, cu modificãrile ulterioare, referitoare la directorii economici se abroga de la data de 1 iulie 2005."
    ART. II
    (1) La data intrãrii în vigoare a prezentei legi, funcţiile de judecãtor inspector şi procuror inspector se desfiinţeazã, iar posturile se transforma în posturi de judecãtor, respectiv procuror.
    (2) Activitãţile aflate în curs de desfãşurare ale judecãtorilor inspectori şi procurorilor inspectori vor fi continuate de judecãtori sau procurori desemnaţi de conducãtorii instanţelor judecãtoreşti sau parchetelor.
    ART. III*)
    Dispoziţiile prezentei legi privind înregistrarea şedinţelor de judecata, precum şi cele privind numirea la birourile de informare şi relaţii publice a absolvenţilor unei facultãţi de jurnalistica sau a specialiştilor în comunicare, se aplica de la 1 iulie 2006.
------------
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
    Conform art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 28 iunie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006, data prevãzutã la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietãţii şi justiţiei, precum şi unele masuri adiacente, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, de la care se aplicã dispoziţiile art. 13 din Legea nr. 304/2004, republicatã, cu modificãrile ulterioare, referitoare la înregistrarea şedinţelor de judecatã, se amânã pânã la 1 ianuarie 2008.
    Conform articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 154 din 21 decembrie 2007, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 21 decembrie 2007, termenul prevãzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietãţii şi justiţiei, precum şi unele mãsuri adiacente, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, de la care se aplicã dispoziţiile art. 13 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, referitoare la înregistrarea şedinţelor de judecatã, se prorogã pânã la data de 1 ianuarie 2009.
    Art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 137 din 28 octombrie 2008, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 4 noiembrie 2008 prevede cã termenul prevãzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietãţii şi justiţiei, precum şi unele mãsuri adiacente, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, de la care se aplicã dispoziţiile art. 13 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, referitoare la înregistrarea şedinţelor de judecatã, se prorogã la data de 1 ianuarie 2010.
    Conform art. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 23 decembrie 2009, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 29 decembrie 2009, termenul prevãzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietãţii şi justiţiei, precum şi unele mãsuri adiacente, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, de la care se aplicã dispoziţiile art. 13 din Legea nr. 304/2004, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, referitoare la înregistrarea şedinţelor de judecatã, se prorogã pânã la data de 1 ianuarie 2011.
    Conform art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 109 din 6 decembrie 2010, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 16 decembrie 2010, termenul prevãzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietãţii şi justiţiei, precum şi unele mãsuri adiacente, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, de la care se aplicã dispoziţiile art. 13 din Legea nr. 304/2004, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, referitoare la înregistrarea şedinţelor de judecatã, se prorogã pânã la data de 1 ianuarie 2012.

    ART. IV
    (1) Circumscripţiile teritoriale ale parchetelor militare din municipiile Bacãu, Braşov, Constanta, Craiova, Oradea, Ploieşti şi Targu-Mureş, care se desfiinţeazã prin intrarea în vigoare a prezentei legi, se redistribuie în concordanta cu circumscripţiile teritoriale ale instanţelor militare în aceste localitãţi, potrivit anexei nr. 2 la prezenta lege.
    (2) Funcţiile reduse ca urmare a reorganizãrii instanţelor şi parchetelor militare, potrivit prezentei legi, trec în statele de funcţii ale Ministerului Justiţiei şi ale Ministerului Public, cu luarea mãsurilor de finanţare prin transferul la aceste instituţii a fondurilor corespunzãtoare din bugetul Ministerului Apãrãrii Naţionale.
    (3) Spaţiile şi dotãrile materiale ale parchetelor militare desfiinţate, vor fi preluate de parchetele militare cãrora, prin redistribuire, le revin circumscripţiile teritoriale ale unitãţilor desfiinţate.
    (4) Personalul auxiliar civil şi militar din cadrul instanţelor şi parchetelor militare care opteazã pentru transfer la instanţele şi parchetele civile sau ale cãror funcţii au fost reduse, va fi transferat, ţinându-se seama de opţiunea exprimatã, la instanţele şi parchetele civile din raza de domiciliu sau din alte localitãţi.
    (5) La transferul personalului auxiliar civil şi militar de la instanţele şi parchetele militare, la instanţele sau parchetele civile, se tine seama, potrivit legii, de vechimea în munca şi de activitatea profesionalã. In acest caz, trecerea în rezerva sau direct în retragere a personalului auxiliar militar este obligatorie.
    ART. V
    La data intrãrii în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 54/1993 pentru organizarea instanţelor şi parchetelor militare, republicatã în Monitorul Oficial, al României, Partea I, nr. 209 din 13 mai 1999, cu modificãrile ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.
    ART. VI
    In cuprinsul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticoruptie, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 503/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi al Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 18 decembrie 2002, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 347/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi în orice alte acte normative, denumirea "procuror consilier" se înlocuieşte cu cea de "consilier".
    ART. VII
    Regulamentele prevãzute de prezenta lege se actualizeazã şi se adopta în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi şi se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. VIII
    (1) In termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, vor fi organizate alegeri pentru colegiile de conducere ale instanţelor şi parchetelor.
    (2) Atribuţiile membrilor actualelor colegii de conducere înceteazã la expirarea termenului prevãzut la alin. (1).
    ART. IX
    Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizatã şi Terorism, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1089 din 23 noiembrie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modifica dupã cum urmeazã:

    1. La articolul 10, alineatul (3) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:

    "(3) Constatarea tehnico-ştiinţificã efectuatã din dispoziţia scrisã a procurorului de cãtre specialiştii prevãzuţi la alin. (1) poate constitui mijloc de proba, în condiţiile legii."

    2. La articolul 10, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:

    "(4) Constatãrile tehnico-ştiinţifice şi expertizele pot fi efectuate şi de alţi specialişti sau experţi din instituţii publice sau private romane sau strãine, organizate potrivit legii, precum şi de specialişti sau experţi individuali autorizaţi sau recunoscuţi, potrivit legii."    "Art. 10. - (1) În cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizatã şi Terorism sunt numiţi, prin ordin al procurorului-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizatã şi Terorism, cu avizul miniştrilor de resort, specialişti cu înaltã calificare în domeniul prelucrãrii şi valorificãrii informaţiilor, economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum şi în alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice sau de specialitate în activitatea de urmãrire penalã.
    (2) Specialiştii prevãzuţi la alin. (1) au calitatea de funcţionar public şi îşi desfãşoarã activitatea sub directa conducere, supraveghere şi control nemijlocit al procurorilor din Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizatã şi Terorism. Specialiştii au drepturile şi obligaţiile prevãzute de lege pentru funcţionarii publici, cu excepţiile prevãzute în prezenta lege. De asemenea, specialiştii beneficiazã, în mod corespunzãtor, de drepturile prevãzute la art. 11 şi 23 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecãtorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei.
    (3) Constatarea tehnico-ştiinţificã efectuatã din dispoziţia scrisã a procurorului de cãtre specialiştii prevãzuţi la alin. (1) constituie mijloc de probã, în condiţiile legii.
    (4) Constatãrile tehnico-ştiinţifice şi expertizele pot fi efectuate şi de alţi specialişti sau experţi din instituţii publice sau private române sau strãine, organizate potrivit legii române sau, dupã caz, recunoscute potrivit legii române, precum şi de specialişti sau experţi individuali autorizaţi sau recunoscuţi potrivit legii române."

------------
    Art. 10 din Legea nr. 508/2004 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 131 din 21 decembrie 2006, publicatã în MONITORUL OFICIAL nr. 1.046 din 29 decembrie 2006.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
    Modificarea directã asupra art. 10 se regãseşte în forma actualizatã a Legii nr. 508/2004 la data de 29 decembrie 2006.

    ART. X
    Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticoruptie, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 503/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modifica dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 11, alineatul (3) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Constatarea tehnico-ştiinţificã efectuatã din dispoziţia scrisã a procurorului de specialiştii prevãzuţi la alin. (1) constituie mijloc de proba, în condiţiile legii."
    2. La articolul 11, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:
    "(4) Constatãrile tehnico-ştiinţifice şi expertizele pot fi efectuate şi de alţi specialişti sau experţi din instituţii publice sau private romane sau strãine, organizate potrivit legii, precum şi de specialişti sau experţi individuali autorizaţi sau recunoscuţi, potrivit legii."
    ART. XI
    La litera C din Anexa la Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã sintagma "tribunalele şi tribunalele specializate cuprinse în circumscripţia curţii de apel" se înlocuieşte cu "tribunalele cuprinse în circumscripţia curţii de apel".
    ART. XII
    Dupã Anexa la Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, care devine Anexa nr. 1, se introduce o noua anexa, Anexa nr. 2, cu urmãtorul cuprins:
    "ANEXA NR. 2
    Circumscripţiile instanţelor militare, ale parchetelor de pe lângã acestea şi localitãţile de reşedinţa

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Instanta militarã şi Parchetul militar şi Circumscripţia
crt. localitatea de localitatea de reşedinţa teritorialã
         reşedinţa
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I.1 Tribunalul Militar Parchetul de pe lângã Argeş
    Bucureşti Tribunalul Militar Cãlãraşi
    Sediul: Municipiul Bucureşti Giurgiu
    Bucureşti Sediul: Municipiul Ialomiţa
                               Bucureşti Ilfov
                                                              Olt
                                                              Teleorman
                                                              Valcea
                                                              Municipiul
                                                              Bucureşti
                                                              Constanta
                                                              Tulcea
                                                              Brãila
                                                              Buzãu
                                                              Dâmboviţa
                                                              Prahova
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I.2 Tribunalul Militar Parchetul de pe lângã Braşov
    Cluj Tribunalul Militar Cluj Covasna
    Sediul: Municipiul Sediul: Municipiul Cluj- Sibiu
    Cluj-Napoca Napoca Alba
                                                              Bistriţa-Nãsãud
                                                              Cluj
                                                              Sãlaj
                                                              Harghita
                                                              Mureş
                                                              Bihor
                                                              Maramureş
                                                              Satu-Mare
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I.3 Tribunalul Militar Parchetul de pe lângã Bacãu
    Iaşi Tribunalul Militar Iaşi Neamţ
    Sediul: Municipiul Iaşi Sediul: Municipiul Iaşi Suceava
                                                              Vrancea
                                                              Botoşani
                                                              Galaţi
                                                              Iaşi
                                                              Vaslui
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I.4 Tribunalul Militar Parchetul de pe lângã Dolj
    Timişoara Tribunalul Militar Gorj
    Sediul: Municipiul Timişoara Hunedoara
    Timişoara Sediul: Municipiul Mehedinţi
                               Timişoara Arad
                                                              Caras-Severin
                                                              Timiş
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
II. Tribunalul Militar Parchetul Militar de pe Competenta
    Teritorial Bucureşti lângã Tribunalul Militar teritorialã
    Sediul: Municipiul Teritorial Bucureşti generalã
    Bucureşti Sediul: Municipiul
                               Bucureşti
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
III Curtea Militarã de Parchetul Militar de pe Competenta
    Apel Bucureşti lângã Curtea Militarã de teritorialã
    Sediul: Municipiul Apel Bucureşti generalã"
    Bucureşti Sediul: Municipiul
                               Bucureşti
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ART. XIII
    La data intrãrii în vigoare a prezentei legi, orice dispoziţie contrarã se abroga.
    ART. XIV
    Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta lege, se republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

    TITLUL XVII
    Modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor*)
--------------
    ******) Legea nr. 303/2004 a fost republicatã în temeiul art. XII din Titlul XVII al Legii nr. 247/2005 în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 13 septembrie 2005.

    ART. I
    Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din. 29 iunie 2004, cu modificãrile ulterioare, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. Titlul legii se modifica şi va avea urmãtorul cuprins: "Lege privind statutul judecãtorilor şi procurorilor"
    2. La Titlul I, titlul Capitolului I se modifica şi va avea urmãtorul cuprins: "Capitolul I - Notiuni şi principii"
    3. Articolul 1 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 1. - Magistratura este activitatea judiciarã desfãşurata de judecãtori în scopul infaptuirii justiţiei şi de procurori în scopul apãrãrii intereselor generale ale societãţii, a ordinii de drept precum şi a drepturilor şi libertãţilor cetãţenilor."
    4. Articolul 2 se abroga.
    5. La articolul 3, dupã alineatul (2), se introduc doua noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu urmãtorul cuprins:
    "(3) Judecãtorii sunt independenţi, se supun numai legii şi trebuie sa fie impartiali.
    (4) Orice persoana, organizaţie, autoritate sau instituţie este datoare sa respecte independenta judecãtorilor."
    6. La articolul 4, alineatul (1) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 4. - (1) Procurorii numiţi de Preşedintele României se bucura de stabilitate şi sunt independenţi, în condiţiile legii."
    7. La articolul 5, alineatul (1) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 5. - (1) Judecãtorii şi procurorii sunt obligaţi ca, prin întreaga lor activitate, sa asigure suprematia legii, sa respecte drepturile şi libertãţile persoanelor, precum şi egalitatea lor în fata legii şi sa asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participanţilor la procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora, sa respecte Codul deontologic al judecãtorilor şi procurorilor şi sa participe la formarea profesionalã continua."
    8. Articolul 6 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 6. - (1) Funcţiile de judecãtor, procuror, magistrat-asistent şi asistent judiciar sunt incompatibile cu orice alte funcţii publice sau private, cu excepţia funcţiilor didactice din învãţãmântul superior, precum şi a celor de instruire din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri, în condiţiile legii.
    (2) Judecãtorii şi procurorii sunt obligaţi sa se abţinã de la orice activitate legatã de actul de justiţie în cazuri care presupun existenta unui conflict între interesele lor şi interesul public de înfãptuire a justiţiei sau de apãrare a intereselor generale ale societãţii, cu excepţia cazurilor în care conflictul de interese a fost adus la cunoştinţa, în scris, colegiului de conducere al instanţei sau conducãtorului parchetului şi s-a considerat ca existenta conflictului de interese nu afecteazã îndeplinirea impartiala a atribuţiilor de serviciu.
    (3) Judecãtorii, procurorii, magistraţii-asistenţi şi personalul auxiliar de specialitate sunt obligaţi sa dea, anual, o declaraţie pe proprie rãspundere în care sa menţioneze dacã soţul, rudele sau afinii pana la gradul al IV-lea, inclusiv, exercita o funcţie sau desfãşoarã o activitate juridicã ori activitãţi, de investigare sau cercetare penalã, precum şi locul de munca al acestora. Declaraţiile se înregistreazã şi se depun la dosarul profesional."
    9. Dupã articolul 6, se introduc doua noi articole, articolele 6^1 şi 6^2, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 6^1. - (1) Judecãtorii, procurorii, magistraţii-asistenţi, personalul de specialitate juridicã asimilat magistraţilor şi personalul auxiliar de specialitate sunt obligaţi sa facã o declaraţie autenticã, pe propria rãspundere potrivit legii penale, privind apartenenţa sau neapartenenta ca agent sau colaborator al organelor de securitate, ca poliţie politica.
    (2) Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitãţii verifica declaraţiile prevãzute la alin. (1). Rezultatele verificãrilor se ataşeazã la dosarul profesional.
    (3) Dispoziţiile Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securitãţii ca poliţie politica se aplica în mod corespunzãtor.
    Art. 6^2. - (1) Judecãtorii, procurorii, magistraţii-asistenţi, personalul de specialitate juridicã asimilat acestora şi personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecãtoreşti şi parchetelor nu pot fi lucrãtori operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informaţii.
    (2) Persoanele prevãzute la alin. (1) completeazã, anual, o declaraţie autenticã, pe proprie rãspundere potrivit legii penale, din care sa rezulte ca nu sunt lucrãtori operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informaţii.
    (3) Consiliul Suprem de Apãrare a Tarii verifica, din oficiu sau la sesizarea Consiliul Superior al Magistraturii ori a ministrului justiţiei, realitatea declaraţiilor prevãzute la alin. (2).
    (4) Încãlcarea dispoziţiilor alin. (1) conduce la eliberarea din funcţia deţinuta, inclusiv cea de judecãtor sau procuror."
    10. Articolul 7 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 7. - (1) Judecãtorilor şi procurorilor le este interzis:
    a) sa desfãşoare activitãţi comerciale, direct sau prin persoane interpuse;
    b) sa desfãşoare activitãţi de arbitraj în litigii civile, comerciale sau de alta natura;
    c) sa aibã calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare sau control la societãţi civile, societãţi comerciale, inclusiv bãnci sau alte instituţii de credit, societãţi de asigurare ori financiare, companii naţionale, societãţi naţionale sau regii autonome;
    d) sa aibã calitatea de membru al unui grup de interes economic.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. c), judecãtorii şi procurorii pot fi acţionari sau asociaţi ca urmare a legii privind privatizarea în masa."
    11. Articolul 8 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 8. - (1) Judecãtorii şi procurorii nu pot sa facã parte din partide sau formaţiuni politice şi nici sa desfãşoare sau sa participe la activitãţi cu caracter politic.
    (2) Judecãtorii şi procurorii sunt obligaţi ca în exercitarea atribuţiilor sa se abţinã de la exprimarea sau manifestarea, în orice mod, a convingerilor lor politice."
    12. Articolul 9 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 9. - (1) Judecãtorii şi procurorii nu îşi pot exprima public opinia cu privire la procese aflate în curs de desfãşurare sau asupra unor cauze cu care a fost sesizat parchetul.
    (2) Judecãtorii şi procurorii nu pot sa dea consultaţii scrise sau verbale în probleme litigioase, chiar dacã procesele respective sunt pe rolul altor instanţe sau parchete decât acelea în cadrul cãrora îşi exercita funcţia şi nu pot îndeplini orice alta activitate care, potrivit legii, se realizeazã de avocat.
    (3) Judecãtorilor şi procurorilor le este permis sa pledeze, în condiţiile prevãzute de lege, numai în cauzele lor personale, ale ascendenţilor şi descendenţilor, ale soţilor, precum şi ale persoanelor puse sub tutela sau curatela lor. Chiar şi în asemenea situaţii însã judecãtorilor şi procurorilor nu le este ingaduit sa se foloseascã de calitatea pe care o au pentru a influenta soluţia instanţei de judecata sau a parchetului şi trebuie sa evite a se crea aparenta ca ar putea influenta în orice fel soluţia."
    13. Articolul 10 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 10. - (1) Judecãtorii şi procurorii pot participa la elaborarea de publicaţii, pot elabora articole, studii de specialitate, lucrãri literare ori ştiinţifice şi pot participa la emisiuni audiovizuale, cu excepţia celor cu caracter politic.
    (2) Judecãtorii şi procurorii pot fi membri ai unor comisii de examinare sau de întocmire a proiectelor de acte normative, a unor documente interne sau internaţionale.
    (3) Judecãtorii şi procurorii pot fi membri ai societãţilor ştiinţifice sau academice, precum şi ai oricãror persoane juridice de drept privat fãrã scop patrimonial."
    14. Denumirea Titlului II se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Titlul II Cariera judecãtorilor şi procurorilor"
    15. La Titlul II, titlul Capitolului I se modifica şi va avea urmãtorul cuprins: "Capitolul I Admiterea în magistratura şi formarea profesionalã iniţialã a judecãtorilor şi procurorilor"
    16. Articolul 11 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 11. - Admiterea în magistratura a judecãtorilor şi procurorilor se face prin concurs, pe baza competentei profesionale, a aptitudinilor şi a bunei reputatii."
    17. Articolul 12 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 12. - Admiterea în magistratura şi formarea profesionalã iniţialã în vederea ocupãrii funcţiei de judecãtor şi procuror se realizeazã prin Institutul Naţional al Magistraturii."
    18. La articolul 13 alineatul (2), litera c) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "c) nu are antecedente penale sau cazier fiscal;"
    19. La articolul 13 alineatul (2), litera e) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "e) este apta, din punct de vedere medical şi psihologic, pentru exercitarea funcţiei. Comisia medicalã se numeşte prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al ministrului sãnãtãţii."
    20. La articolul 14, alineatul (1) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 14. - (1) Concursul de admitere se organizeazã anual la data şi locul stabilite de Institutul Naţional al Magistraturii, cu aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii. Data, locul, modul de desfãşurare a concursului de admitere şi numãrul de locuri scoase la concurs se publica în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Institutului Naţional al Magistraturii, cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilitã pentru concurs."
    21. La articolul 14, dupã alineatul (1), se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu urmãtorul cuprins;
    "(1^1) Datele prevãzute la alin. (1) se aduc la cunoştinţa şi printr-un comunicat care se publica în trei cotidiene centrale.
    (1^2) Pentru înscrierea la concursul prevãzut la alin. (1), candidatul plãteşte o taxa al carei cuantum se stabileşte prin hotãrâre a Consiliului Superior al Magistraturii, în funcţie de cheltuielile necesare pentru organizarea concursului."
    22. La articolul 14, alineatele (3) şi (4) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins;
    "(3) Comisia de admitere, comisia de elaborare a subiectelor şi comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt numite prin hotãrâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii. Verificarea dosarelor candidaţilor şi îndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. 13 alin. (2) se realizeazã de comisia de admitere.
    (4) Rezultatele concursului se afişeazã la sediul Institutului Naţional al Magistraturii şi se publica pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Institutului Naţional al Magistraturii."
    23. La articolul 15, alineatul (4) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(4) In perioada cursurilor, auditorii de justiţie efectueazã stagii de practica în cadrul instanţelor judecãtoreşti şi al parchetelor, asista la şedinţele de judecata şi la activitatea de urmãrire penalã, pentru a cunoaşte în mod direct activitãţile pe care le desfãşoarã judecãtorii, procurorii şi personalul auxiliar de specialitate."
    24. La articolul 16, alineatele (1), (2) şi (4) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 16. - (1) Auditorii de justiţie beneficiazã de o bursa având caracterul unei indemnizaţii lunare corespunzãtoare funcţiei de judecãtor stagiar şi procuror stagiar, în raport cu vechimea pe care o au ca auditori.
    (2) Bursa auditorilor de justiţie prevãzutã la alin. (1) are natura şi regimul juridic al unui drept salarial şi se stabileşte pe baza indemnizaţiei brute prevãzute de lege pentru, judecãtorii şi procurorii stagiari, la care se vor calcula retinerile pentru obţinerea indemnizaţiei nete, urmând a se vira obligaţia angajatorului şi a asiguraţilor la asigurãrile sociale de stat, precum şi obligaţia angajatorului şi a asiguraţilor privind contribuţia la asigurãrile sociale de sãnãtate. Auditorii de justiţie beneficiazã de indemnizaţie şi în perioada vacantelor.
    (4) Perioada în care o persoana a avut calitatea de auditor de justiţie, dacã a promovat examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, constituie vechime în funcţia de judecãtor sau procuror."
    25. La articolul 16, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(3^1) Auditorii de justiţie beneficiazã de drepturile prevãzute de art. 78 alin. (4) şi (5), care se aplica în mod corespunzãtor."
    26. La articolul 17, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) Constituie abateri disciplinare:
    a) desfãşurarea de activitãţi publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuţiilor ce le revin;
    b) atitudinile ireverentioase fata de colegi, personalul de instruire şi de conducere al Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi fata de persoanele cu care intra în contact în perioada efectuãrii stagiului;
    c) absentele nemotivate de la cursuri, dacã acestea depãşesc 8 ore într-o luna."
    27. La articolul 17 alineatul (2), litera b) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "b) diminuarea bursei cu pana la 15% pe o perioada de la o luna la 3 luni;"
    28. La articolul 17 alineatul (2), dupã litera b) se introduce o noua litera, litera b^1), cu urmãtorul cuprins:
    "b^1) diminuarea bursei proporţional cu numãrul absentelor nemotivate, dacã acestea depãşesc 8 ore într-o luna;"
    29. La articolul 17, alineatele (4) şi (5) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins;
    "(4) Sancţiunile prevãzute la alin. (2) lit. b), b^1) şi c) se aplica de consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii.
    (5) Hotãrârile consiliului ştiinţific prevãzute la alin. (4) pot fi atacate la instanta de contencios administrativ şi fiscal competenta."
    30. La articolul 18, alineatul (3) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins;
    "(3) Auditorii de justiţie care nu promoveazã examenul de absolvire se pot prezenta încã o data pentru susţinerea acestuia la urmãtoarea sesiune organizatã de Institutul Naţional al Magistraturii. In cazul în care auditorul de justiţie nu se prezintã, în mod nejustificat, la examen sau nu promoveazã examenul în a doua sesiune, el nu poate fi numit ca judecãtor sau procuror şi este obligat sa restituie bursa şi cheltuielile de şcolarizare."
    31. La articolul 19, alineatul (2) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) In cazul în care un absolvent al Institutului Naţional al Magistraturii este eliberat din funcţie înainte de expirarea perioadei de 6 ani, din initiativa sa ori din motive care ii sunt imputabile, el este obligat sa restituie bursa de auditor de justiţie şi cheltuielile de şcolarizare efectuate cu formarea sa, proporţional cu timpul rãmas pana la împlinirea termenului prevãzut la alin. (1)."
    32. La Titlul II, titlul Capitolului II se modifica şi va avea urmãtorul cuprins: "Capitolul II Judecãtorii stagiari şi procurorii stagiari"
    33. Articolul 20 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 20. - (1) Judecãtorii stagiari şi procurorii stagiari sunt numiţi în funcţie de cãtre Consiliul Superior al Magistraturii, pe baza mediei generale, obţinutã prin însumarea celor trei medii de la sfârşitul fiecãrui an de studiu şi de la examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii.
    (2) Judecãtorii stagiari şi procurorii stagiari pot fi numiţi în funcţie numai la judecãtorii sau, dupã caz, la parchetele de pe lângã acestea.
    (3) Judecãtorii stagiari se bucura de stabilitate."
    34. La articolul 21, alineatul (1) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 21. - (1) Durata stagiului este de 1 an."
    35. La articolul 22, alineatul (1) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 22. - (1) Judecãtorii stagiari judeca:
    a) cererile privind pensiile de întreţinere, cererile privind înregistrãrile şi rectificãrile în registrele de stare civilã, cererile privind popririle, încuviinţarea executãrii silite, investirea cu formula executorie şi luarea unor mãsuri asiguratorii;
    b) litigiile patrimoniale având ca obiect plata unei sume de bani sau predarea unui bun, în cazul în care valoarea obiectului litigiului nu depãşeşte 100 milioane lei;
    c) plângerile impotriva proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor contravenţionale;
    d) somaţia de plata;
    e) reabilitarea;
    f) constatarea intervenţiei amnistiei ori graţierii;
    g) infracţiunile prevãzute la art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedura penalã."
    36. La articolul 22, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
    "(3) Soluţiile procurorilor stagiari sunt contrasemnate de procurorii care ii coordoneazã."
    37. Articolul 23 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 23. - (1) Judecãtorul sau procurorul care rãspunde de coordonarea judecãtorilor stagiari sau, dupã caz, a procurorilor stagiari întocmeşte trimestrial un referat de evaluare individualã privind însuşirea cunoştinţelor practice specifice activitãţii de judecãtor sau de procuror.
    (2) In vederea prezentãrii la examenul de capacitate, ultimul, referat de evaluare individualã cuprinde avizul consultativ al preşedintelui curţii de apel sau al procurorului general al parchetului de pe lângã aceasta."
    38. La articolul 24, alineatele (1) şi (2) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 24. - (1) Dupã încheierea perioadei de stagiu, judecãtorii şi procurorii stagiari sunt obligaţi sa se prezinte la examenul de capacitate. In cazul în care judecãtorul stagiar sau procurorul stagiar este respins la examenul de capacitate, el este obligat sa se prezinte la sesiunea urmãtoare.
    (2) Lipsa nejustificatã de la examenul de capacitate sau respingerea candidatului la doua sesiuni atrage pierderea calitãţii de judecãtor stagiar sau de procuror stagiar. In aceasta situaţie, judecãtorul sau procurorul stagiar este obligat sa restituie bursa de auditor de justiţie şi cheltuielile de şcolarizare efectuate pentru formarea sa profesionalã."
    39. Articolul 25 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 25. - (1) Examenul de capacitate al judecãtorilor stagiari şi al procurorilor stagiari se organizeazã anual de Consiliul Superior al Magistraturii, prin intermediul Institutului Naţional al Magistraturii.
    (2) Data, locul şi modul de desfãşurare a examenului de capacitate se publica în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum şi pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Institutului Naţional al Magistraturii şi se comunica instanţelor judecãtoreşti şi parchetelor de pe lângã acestea, cu cel puţin 90 de zile înainte de data stabilitã pentru examenul de capacitate.
    (3) Cererile de înscriere la examenul de capacitate, însoţite de referatele de evaluare şi de celelalte acte necesare potrivit Regulamentului privind examenul de capacitate al judecãtorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, se depun la Consiliul Superior al Magistraturii în termen de 60 de zile de la publicarea datei examenului."
    40. Articolul 26 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 26. - (1) Comisia pentru examenul de capacitate al judecãtorilor şi comisia pentru soluţionarea contestaţiilor sunt alcãtuite din judecãtori de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, judecãtori de la curţile de apel şi formatori din Institutul Naţional al Magistraturii, numiţi prin hotãrâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii.
    (2) Comisia pentru examenul de capacitate al procurorilor şi comisia pentru soluţionarea contestaţiilor sunt alcãtuite din procurori de la Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procurori de la parchetele de pe lângã curţile de apel şi formatori din Institutul Naţional al Magistraturii, numiţi prin hotãrâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii."
    41. La articolul 27, alineatul (2) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Probele cu caracter teoretic au ca obiect fundamentele constituţionale ale statului de drept, instituţiile de baza ale dreptului, organizarea judiciarã şi Codul deontologic al judecãtorilor şi procurorilor. La susţinerea probelor orale participa cel puţin 3 membri ai comisiilor prevãzute la art. 26."
    42. La articolul 28, alineatul (1) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 28. - (1) Rezultatele examenului de capacitate se înscriu în tabelul de clasificare a candidaţilor, care se afişeazã la sediul Institutului Naţional al Magistraturii şi se publica pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Institutului Naţional al Magistraturii."
    43. La articolul 28, dupã alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2) cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) Contestaţiile pentru examenul de capacitate cu privire la probele scrise se trimit la Institutul Naţional al Magistraturii, în termen de 72 de ore de la afişarea rezultatelor, de cãtre candidaţi, curţile de apel sau parchetele de pe lângã acestea. Contestaţiile se soluţioneazã în termen de 3 zile. Decizia comisiei de soluţionare a contestaţiilor este irevocabilã, dispoziţiile alin. (1) fiind aplicabile în mod corespunzãtor.
    (1^2) Notarea la probele orale este definitiva."
    44. La articolul 29, alineatele (1), (2) şi (4) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 29. - (1) Dupã validarea examenului de capacitate, lista tuturor posturilor vacante de la judecãtorii şi parchetele de pe lângã aceste instanţe se publica de îndatã, separat pentru judecãtori şi procurori, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi se afişeazã la sediile instanţelor şi parchetelor, prin grija Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Candidaţii declaraţi admişi la examenul de capacitate au dreptul, în ordinea mediilor, sa-si aleagã posturile, în termen de 15 zile libere de la publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
    (4) La medii egale are prioritate la alegerea postului, în urmãtoarea ordine, candidatul care funcţioneazã la instanta sau parchetul pentru care a optat ori cel care are o vechime mai mare în magistratura."
    45. La articolul 29, dupã alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmãtorul cuprins:
    "(6) In circumscripţiile instanţelor şi parchetelor unde o minoritate naţionala are o pondere de cel puţin 50% din numãrul locuitorilor, la medii egale, au prioritate candidaţii cunoscãtori ai limbii acelei minoritãţi."
    46. La Titlul II, titlul Capitolului III se modifica şi va avea urmãtorul cuprins: "Capitolul III Numirea judecãtorilor şi procurorilor"
    47. Articolul 30 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 30. - (1) Judecãtorii şi procurorii care au promovat examenul de capacitate sunt numiţi de Preşedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Propunerile de numire se fac în cel mult 30 de zile de la data validãrii examenului de capacitate.
    (3) Preşedintele României poate refuza o singura data numirea judecãtorilor şi procurorilor prevãzuţi la alin. (1). Refuzul motivat se comunica de îndatã Consiliului Superior al Magistraturii.
    (4) In situaţia în care Consiliul Superior al Magistraturii susţine propunerea iniţialã, are obligaţia sa motiveze opţiunea şi sa o comunice de îndatã Preşedintelui României.
    (5) In perioada dintre data validãrii examenului de capacitate şi data intrãrii în vigoare a actului de numire de cãtre Preşedintele României, judecãtorii şi procurorii care au promovat examenul de capacitate primesc salariul corespunzãtor funcţiei imediat superioare celei de judecãtor sau procuror stagiar."
    48. Dupã articolul 30, se introduce un nou articol, articolul 30^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 30^1. - Poate fi numita judecãtor sau procuror militar persoana care îndeplineşte condiţiile prevãzute de lege pentru intrarea în magistratura, dupã dobândirea calitãţii de ofiţer activ în cadrul Ministerului Apãrãrii Naţionale."
    49. Articolul 31 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 31. - (1) Pot fi numiţi în magistratura, pe baza de concurs, dacã îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 13 alin. (2), persoanele care au îndeplinit funcţia de judecãtor, procuror şi care si-au încetat activitatea din motive neimputabile, personalul de specialitate juridicã prevãzut la art. 86 alin. (1), avocaţii, notarii, asistenţii judiciari, consilierii juridici, persoanele care au îndeplinit funcţii de specialitate juridicã în aparatul Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Constituţionale, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, cadrele didactice din învãţãmântul juridic superior acreditat, cu o vechime în specialitate de cel puţin 5 ani, precum şi magistraţii-asistenţi la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu o vechime de cel puţin 5 ani şi care si-au încetat activitatea din motive neimputabile.
    (2) Concursul prevãzut la alin. (1) se organizeazã anual sau ori de câte ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii, pentru ocuparea posturilor vacante de la judecãtorii şi parchetele de pe lângã acestea.
    (3) In termen de cel mult 30 de zile de la data validãrii concursului prevãzut la alin. (1), Consiliul Superior al Magistraturii propune Preşedintelui României numirea în funcţia de judecãtor sau, dupã caz, de procuror a candidaţilor admişi.
    (4) Dispoziţiile art. 29 alin. (6) se aplica în mod corespunzãtor.
    (5) Persoanele care au îndeplinit funcţia de judecãtor sau procuror cel puţin 10 ani şi care si-au încetat activitatea din motive neimputabile pot fi numite, fãrã concurs, în funcţia de judecãtor sau procuror.
    (6) Persoanele prevãzute la alin. (5) pot fi numite la instanţe sau parchete de acelaşi grad cu cele unde au funcţionat, cu excepţia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
    (7) Persoanele care au îndeplinit funcţia de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cel puţin 10 ani şi care si-au încetat activitatea din motive neimputabile, precum şi avocaţii cu o vechime în profesie de cel puţin 10 ani, pot fi numite, fãrã concurs, la judecãtorii sau parchetele care funcţioneazã pe lângã acestea.
    (8) Persoanele care îndeplinesc condiţia de la alin. (5) şi (7) prin cumularea vechimii în funcţia de judecãtor, procuror sau în profesia de avocat, pot fi numite judecãtor sau procuror, fãrã concurs, la instanţe sau parchete de acelaşi grad cu cele unde au funcţionat, cu excepţia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
    (9) In vederea numirii în funcţia de judecãtor sau procuror, persoanele prevãzute la alin. (5), (7) şi (8) vor susţine un interviu în fata sectiei corespunzãtoare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.
    (10) Pentru a fi numite în funcţia de judecãtor sau procuror, persoanele prevãzute la alin. (5), (7) şi (8) trebuie sa îndeplineascã şi condiţiile prevãzute de art. 13 alin. (2).
    (11) Preşedintele României poate refuza o singura data numirea judecãtorilor şi procurorilor prevãzuţi la alin. (1). Refuzul, motivat se comunica de îndatã Consiliului Superior al Magistraturii.
    (12) In situaţia în care Consiliul Superior al Magistraturii susţine propunerea iniţialã, are obligaţia sa motiveze opţiunea şi sa o comunice de îndatã Preşedintelui României.
    (13) Dupã numirea în funcţia de judecãtor sau procuror, persoanele prevãzute la alin. (1), (5), (7) şi (8) sunt obligate sa urmeze, pe o perioada de 6 luni, un curs de formare profesionalã în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii care va cuprinde în mod obligatoriu elemente de drept comunitar.
    (14) Persoanele prevãzute la alin. (5), (7) şi (8) vor susţine, la finalizarea cursului prevãzut la alin. (13), un examen pentru verificarea cunoştinţelor. Nepromovarea examenului atrage eliberarea din funcţie, cu obligaţia restituirii indemnizaţiilor primite în perioada în care au urmat cursurile.
    (15) Judecãtorii Curţii Constituţionale care, la data numirii, aveau funcţia de judecãtor sau de procuror au dreptul, la încetarea mandatului, sa revinã la postul deţinut anterior."
    50. La articolul 32, alineatul (1) se modifica şi va avea urmatoml cuprins:
    "Art. 32. - (1) Înainte de a începe sa-si exercite funcţia, judecãtorii şi procurorii depun urmãtorul jurãmânt: "Jur sa respect Constituţia şi legile tarii, sa apar drepturile şi libertãţile fundamentale ale persoanei, sa-mi îndeplinesc atribuţiile cu onoare, constiinta şi fãrã partinire. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!" Referirea la divinitate din formula jurãmântului se schimba potrivit credinţei religioase a judecãtorilor şi procurorilor şi este facultativã."
    51. La articolul 32, alineatele (3)-(5) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Jurãmântul se depune în şedinţa solemna, în fata judecãtorilor instanţei sau, dupã caz, a procurorilor parchetului la care a fost numit judecãtorul sau procurorul, dupã citirea actului de numire.
    (4) Depunerea jurãmântului se consemneazã într-un proces-verbal, care se semneazã de conducãtorul instanţei sau, dupã caz, al parchetului şi de doi dintre judecãtorii sau procurorii prezenţi, precum şi de cel care a depus jurãmântul.
    (5) Depunerea jurãmântului nu este necesarã în cazul transferului sau al promovãrii judecãtorului ori procurorului în alta funcţie."
    52. La articolul 32, alineatul (6) se abroga.
    53. La Titlul II, titlul Capitolului IV se modifica şi va avea urmãtorul cuprins: "Capitolul IV Formarea profesionalã continua şi evaluarea periodicã a judecãtorilor şi procurorilor"
    54. Articolul 33 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 33. - (1) Formarea profesionalã continua a judecãtorilor şi procurorilor constituie garanţia independentei şi imparţialitãţii în exercitarea funcţiei.
    (2) Formarea profesionalã continua trebuie sa ţinã seama de dinamica procesului legislativ şi consta, în principal, în cunoaşterea şi aprofundarea legislaţiei interne, a documentelor europene şi internaţionale la care România este parte, a jurisprudenţei instanţelor judecãtoreşti şi a Curţii Constituţionale, a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Comunitãţilor Europene, a dreptului comparat, a normelor deontologice, în abordarea multidisciplinara a instituţiilor cu caracter de noutate, precum şi în cunoaşterea şi aprofundarea unor limbi strãine şi operarea pe calculator."
    55. Articolul 34 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 34. - Responsabilitatea pentru formarea profesionalã continua a judecãtorilor şi procurorilor revine Institutului Naţional al Magistraturii, conducãtorilor instanţelor sau parchetelor la care aceştia îşi desfãşoarã activitatea, precum şi fiecãrui judecãtor şi procuror, prin pregãtire individualã."
    56. Articolul 35 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 35. - (1) Judecãtorii şi procurorii participa, cel puţin o data la 3 ani, la programe de formare profesionalã continua organizate de Institutul Naţional al Magistraturii, de instituţii de învãţãmânt superior din ţara sau din strãinãtate ori la alte forme de perfecţionare profesionalã.
    (2) Judecãtorii şi procurorii au obligaţia de a urma în cadrul programelor de formare profesionalã continua un curs intensiv pentru învãţarea sau aprofundarea unei limbi strãine şi un curs intensiv pentru iniţierea sau aprofundarea cunoştinţelor de operare pe calculator organizate de Institutul Naţional al Magistraturii sau de instanţele judecãtoreşti sau parchete, de instituţii de învãţãmânt superior din ţara sau din strãinãtate, precum şi de alte instituţii de specialitate.
    (3) Consiliul Superior al Magistraturii aproba anual, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, programul de formare profesionalã continua a judecãtorilor şi procurorilor.
    (4) Formarea profesionalã continua a judecãtorilor şi procurorilor se realizeazã ţinând seama de necesitatea specializãrii lor."
    57. Articolul 36 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 36. - (1) In cadrul fiecãrei curţi de apel şi în cadrul fiecãrui parchet de pe lângã curtea de apel se organizeazã periodic activitãţi de formare profesionalã continua, constând în consultãri, dezbateri, seminarii, sesiuni sau mese rotunde, cu participarea Institutului Naţional al Magistraturii. Tematica acestora se aproba de Consiliul Superior al Magistraturii.
    (2) Preşedintele curţii de apel sau, dupã caz, procurorul general al parchetului de pe lângã curtea de apel desemneazã judecãtorii, respectiv procurorii care rãspund de organizarea activitãţii de formare profesionalã continua a judecãtorilor şi procurorilor de la curtea de apel şi instanţele din circumscripţia acesteia, respectiv de la parchetul de pe lângã curtea de apel şi parchetele subordonate."
    58. Articolul 37 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 37. - (1) Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de competenta profesionalã şi de performanta judecãtorii şi procurorii sunt supuşi la fiecare 3 ani unei evaluãri privind eficienta, calitatea activitãţii şi integritatea, obligaţia de formare profesionalã continua şi absolvirea unor cursuri de specializare, iar în cazul judecãtorilor şi procurorilor numiţi în funcţii de conducere, şi modul de îndeplinire a atribuţiilor manageriale.
    (2) Prima evaluare a judecãtorilor şi procurorilor se face la 2 ani de la numirea în funcţie.
    (3) Evaluarea prevãzutã la alin. (1) se face de comisii constituite prin hotãrâre a Consiliului Superior al Magistraturii, separat pentru judecãtori şi procurori, formate din preşedintele instanţei sau, dupã caz, conducãtorul parchetului, sectiei sau direcţiei din cadrul Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţiei sau Parchetului Naţional Anticoruptie, precum şi din 2 judecãtori sau procurori desemnaţi de colegiul de conducere.
    (4) Din comisiile pentru evaluarea procurorilor din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizatã şi Terorism şi Parchetului Naţional Anticoruptie fac parte şi Procurorul General al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie si, respectiv, Procurorul General al Parchetului Naţional Anticoruptie care rãspund direct de performanţele acestor structuri.
    (5) Criteriile de evaluare a activitãţii profesionale a judecãtorilor şi procurorilor sunt prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta lege.
    (6) Regulamentul privind evaluarea activitãţii profesionale a judecãtorilor şi procurorilor se aproba prin hotãrâre a Consiliului Superior al Magistraturii."
    59. La articolul 38, alineatele (1) şi (3) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 38. - (1) Prin raportul de evaluare a activitãţii profesionale a judecãtorului sau procurorului întocmit de comisiile prevãzute la art. 37 alin. (3) sau (4), se poate acorda unul dintre calificativele: foarte bine, bine, satisfãcãtor sau nesatisfãcãtor.
    (3) In soluţionarea contestaţiei, secţiile Consiliului Superior al Magistraturii pot cere conducãtorului instanţei sau parchetului ori comisiilor sau persoanelor prevãzute la art. 37 alin. (3) sau (4) orice informaţii pe care le considera necesare, iar citarea judecãtorului sau procurorului pentru a fi audiat este obligatorie."
    60. La articolul 39, alineatele (1), (2) şi (4) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 39. - (1) Judecãtorii şi procurorii care primesc calificativul nesatisfãcãtor sunt obligaţi sa urmeze pentru o perioada cuprinsã între 3 şi 6 luni cursuri speciale organizate de Institutul Naţional al Magistraturii.
    (2) Judecãtorii şi procurorii care primesc calificativul satisfãcãtor în urma a doua evaluãri consecutive sunt obligaţi sa urmeze pentru o perioada cuprinsã între 3 şi 6 luni cursuri speciale organizate de Institutul Naţional al Magistraturii.
    (4) Judecãtorul sau procurorul care primeşte în urma a doua evaluãri consecutive calificativul nesatisfãcãtor sau care nu a promovat examenul prevãzut la alin. (3) este eliberat din funcţie pentru incapacitate profesionalã de cãtre Preşedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii."
    61. La articolul 40, alineatele (1) şi (3) se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 40. - (1) Evoluţia carierei de judecãtor sau procuror se consemneazã în fişa din dosarul profesional, care se întocmeşte şi se pãstreazã de Consiliul Superior al Magistraturii.
    (3) Judecãtorii şi procurorii au acces la propriul dosar profesional şi pot obţine copii ale actelor existente în dosar."
    62. Articolul 41 se abroga.
    63. La Titlul II, titlul Capitolului V se modifica şi va avea urmãtorul cuprins: "Capitolul V Promovarea judecãtorilor şi procurorilor şi numirea în funcţiile de conducere"
    64. La Capitolul V al Titlului II, titlul Secţiunii 1 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins: "Secţiunea 1 Promovarea la tribunale, curţi de apel şi la parchete".
    65. Articolul 42 se abroga.
    66. Articolul 43 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 43. - (1) Promovarea judecãtorilor şi procurorilor se face numai prin concurs organizat la nivel naţional, în limita posturilor vacante existente la tribunale şi curţi de apel sau, dupã caz, la parchete.
    (2) Concursul pentru promovarea judecãtorilor şi procurorilor se organizeazã, anual sau ori de câte ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii.
    (3) Comisia pentru promovarea judecãtorilor este alcãtuitã din judecãtori, de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, judecãtori de la curţile de apel şi formatori din Institutul Naţional al Magistraturii, numiţi prin hotãrâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii.
    (4) Comisia pentru promovarea procurorilor este alcãtuitã din procurori de la Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procurori de la parchetele de pe lângã curţile de apel şi formatori din Institutul Naţional al Magistraturii, numiţi prin hotãrâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii.
    (5) Data, locul, modul de desfãşurare a concursului şi posturile vacante pentru care se organizeazã concurs se comunica tuturor judecãtorilor şi procurorilor, prin curţile de apel şi parchete, şi se publica pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, a Institutului Naţional al Magistraturii, a Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi în trei cotidiene centrale, cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilitã pentru concurs."
    67. La articolul 44, alineatul (1) se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 44. - (1) Pot participa la concursul de promovare la instanţele sau parchetele imediat superioare, judecãtorii şi procurorii care au avut calificativul foarte bine la ultima evaluare, nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani şi îndeplinesc urmãtoarele condiţii minime de vechime:
    a) 5 ani vechime în funcţia de judecãtor sau procuror, pentru promovarea în funcţiile de judecãtor de tribunal sau tribunal specializat şi procuror la parchetul de pe lângã tribunal sau la parchetul de pe lângã tribunalul specializat;
    b) 6 ani vechime în funcţia de judecãtor sau procuror, pentru promovarea în funcţiile de judecãtor de curte de apel şi procuror la parchetul de pe lângã aceasta;
    c) 8 ani vechime în funcţia de judecãtor sau procuror, pentru promovarea în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie."
    68. La articolul 44, dupã alineatul (1), se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) La calcularea vechimii prevãzute la alin. (1) se ia în considerare şi perioada în care judecãtorul sau procurorul a fost avocat."
    69. Articolul 45 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 45. - Judecãtorii şi procurorii care îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 44 pot participa la concurs, în vederea promovãrii pe loc, în limita numãrului de locuri aprobat anual de Consiliul Superior al Magistraturii."
    70. Articolul 46 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 46. - (1) Concursul de promovare consta în probe scrise, cu caracter teoretic şi practic.
    (2) Probele constau in:
    a) în funcţie de specializare, una dintre urmãtoarele materii: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar şi fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept internaţional privat;
    b) jurisprudenta Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi jurisprudenta Curţii Constituţionale;
    c) jurisprudenta Curţii Europene a Drepturilor Omului şi jurisprudenta Curţii de Justiţie a Comunitãţilor Europene;
    d) procedura civilã sau procedura penalã, în funcţie de specializarea judecãtorului sau procurorului.
    (3) Procedura de desfãşurare a concursului, inclusiv modalitatea de contestare a rezultatelor este prevãzutã în Regulamentul privind organizarea şi desfãşurarea concursului de promovare a judecãtorilor şi procurorilor.
    (4) Dispoziţiile art. 29 alin. (6) se aplica în mod corespunzãtor."
    71. Articolul 47 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 47. - In termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea rezultatelor, Consiliul Superior al Magistraturii dispune, prin hotãrâre, promovarea judecãtorilor şi procurorilor declaraţi admişi."
    72. La Capitolul V al Titlului II, titlul Secţiunii a 2-a se modifica şi va avea urmãtorul cuprins: "Secţiunea a 2-a Numirea în funcţiile de conducere din cadrul judecãtoriilor, tribunalelor, curţilor de apel şi parchetelor corespunzãtoare".
    73. Articolul 48 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 48. - (1) Numirea în funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte la judecãtorii, tribunale, tribunale specializate şi curţi de apel se face numai prin concurs sau examen organizat, ori de câte ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii.
    (2) Pot participa la concurs sau examen judecãtorii care au calificativul foarte bine la ultima evaluare, nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani şi îndeplinesc condiţiile de vechime prevãzute de lege.
    (3) Judecãtorii îşi depun candidaturile însoţite de orice alte acte considerate relevante, în termen de 20 de zile de la publicarea datei concursului sau examenului, la Institutul Naţional al Magistraturii.
    (4) Concursul sau examenul consta în prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere şi în probe scrise privind managementul, comunicarea, resursele umane, capacitatea candidatului de a lua decizii şi de a-si asuma rãspunderea, rezistenta la stres şi un test psihologic.
    (5) Comisia de examinare este numita de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii şi este formatã din 2 judecãtori de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 2 judecãtori de la curţile de apel şi 3 specialişti în management şi organizare institutionala. La constituirea comisiilor vor fi avuţi în vedere, în principal, judecãtorii care au urmat cursuri de management.
    (6) Data, locul, precum şi Regulamentul de organizare a concursului sau examenului elaborat de Institutul Naţional al Magistraturii se aproba de Consiliul Superior al Magistraturii şi se afişeazã pe pagina de internet a Institutului Naţional al Magistraturii, Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii şi la sediile instanţelor judecãtoreşti, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfãşurãrii acestuia.
    (7) Consiliul Superior al Magistraturii valideazã rezultatul concursului sau examenului şi numeşte judecãtorii în funcţiile de conducere în termen de 15 zile de la data afişãrii rezultatelor finale. Dispoziţiile art. 29 alin. (6) se aplica în mod corespunzãtor.
    (8) Numirea judecãtorilor care au obţinut rezultatul cel mai bun la concurs, sau, dupã caz, au fost declaraţi admişi la examen în funcţiile pentru care au candidat se face pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii, o singura data, în condiţiile prevãzute la alin. (1).
    (9) Numirea judecãtorilor în celelalte funcţii de conducere se face pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data, de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea preşedintelui instanţei.
    (10) Nu pot fi numiţi în funcţii de conducere judecãtorii care au fãcut parte din serviciile de informaţii înainte de 1990 sau au colaborat cu acestea ori judecãtorii care au un interes personal, ce influenţeazã sau ar putea influenta îndeplinirea cu obiectivitate şi impartialitate a atribuţiilor prevãzute de lege.
    (11) Judecãtorii care participa la concurs sau examen, precum şi cei propuşi pentru o funcţie de conducere sunt obligaţi sa dea o declaraţie pe proprie rãspundere din care sa rezulte ca nu au fãcut parte din serviciile de informaţii înainte de 1990 şi nici nu au colaborat cu acestea, precum şi o declaraţie de interese care se actualizeazã anual sau în termen de 15 zile de la apariţia unei schimbãri sau de la data la care judecãtorul a luat cunoştinţa despre aceasta.
    (12) Înainte de numirea în funcţiile de conducere, Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitãţii verifica şi comunica, în termen de 15 zile de la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, dacã judecãtorul a fãcut parte din serviciile de informaţii înainte de 1990 sau