Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 237 din 19 iulie 2022  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, precum şi a Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 237 din 19 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, precum şi a Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 741 din 22 iulie 2022
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 30 iunie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Valoarea fondurilor proprii ale S.A.I. nu trebuie să scadă sub cea stabilită la art. 13 din Regulamentul (UE) 2019/2.033 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerinţele prudenţiale ale firmelor de investiţii şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 şi (UE) nr. 806/2014, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2019/2.033."

    2. La articolul 9, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu următorul cuprins:
    "(5^1) În cazul în care, în termen de 4 luni de la transmiterea la A.S.F. a solicitării de autorizare, entitatea nu depune documentaţia completă în conformitate cu alin. (1) şi (5), A.S.F. consideră că aceasta a renunţat la solicitare şi emite o decizie de respingere care poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării."

    3. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Conducerea efectivă a activităţii unei S.A.I. organizate în sistem unitar trebuie să fie asigurată de cel puţin două persoane fizice, denumite în continuare directori. Numele acestor persoane, precum şi ale celor care le înlocuiesc vor fi comunicate A.S.F.
    (2) Conducerea efectivă a activităţii unei S.A.I. organizate în sistem dualist trebuie să fie asigurată de cel puţin trei persoane fizice, denumite în continuare membri ai directoratului. Numele acestor persoane, precum şi ale celor care le înlocuiesc vor fi comunicate A.S.F.
    (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) trebuie să aibă o bună reputaţie şi experienţă profesională, în raport cu tipul de O.P.C.V.M. administrat de S.A.I., astfel cum sunt acestea stabilite în reglementările A.S.F."

    4. La articolul 64, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:
    "(6) În cazul în care în termen de 4 luni de la transmiterea la A.S.F. a solicitării de autorizare a O.P.C.V.M. nu este depusă documentaţia completă, A.S.F. consideră că acesta a renunţat la solicitare şi emite o decizie de respingere care poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării."

    5. La articolul 68 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Nu este obligatorie anexarea regulilor fondului deschis de investiţii la prospect în cazul în care investitorul este informat prin prospect că, la cererea sa, aceste documente îi vor fi trimise sau că va fi informat în scris despre locul în care va putea să le consulte în fiecare stat membru în care titlurile de participare sunt comercializate."

    6. La articolul 75, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:
    "(5) În cazul în care în termen de 4 luni de la transmiterea la A.S.F. a solicitării de autorizare entitatea nu depune documentaţia completă în conformitate cu dispoziţiile alin. (2), A.S.F. consideră că aceasta a renunţat la solicitare şi emite o decizie de respingere care poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării."

    7. La articolul 78, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Nu este obligatorie anexarea actului constitutiv al societăţii de investiţii la prospect în cazul în care investitorul este informat prin prospect că la cererea sa aceste documente îi vor fi trimise sau că va fi informat în scris despre locul în care va putea să le consulte în fiecare stat membru în care titlurile de participare sunt comercializate."

    8. Articolul 97 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 97
    Difuzarea oricărui material publicitar în legătură cu un O.P.C.V.M. se efectuează potrivit prevederilor art. 4 din Regulamentul (UE) 2019/1.156 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind facilitarea distribuţiei transfrontaliere a organismelor de plasament colectiv şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013, (UE) nr. 346/2013 şi (UE) nr. 1.286/2014, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2019/1.156, şi a reglementărilor emise de A.S.F. cu privire la publicitatea O.P.C.V.M."

    9. Articolul 151 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 151
    (1) În cazul modificării informaţiilor notificate potrivit art. 149 alin. (1) lit. c), d) şi e), S.A.I. comunică în scris respectiva modificare A.S.F. şi autorităţii competente din statul membru gazdă cu cel puţin o lună înaintea efectuării schimbării, astfel încât A.S.F. să poată lua o decizie cu privire la această modificare şi să informeze în consecinţă autoritatea competentă din statul membru gazdă.
    (2) În cazul în care intervine o modificare a domeniului de aplicare a autorizaţiei S.A.I. sau a detaliilor cu privire la orice restricţii ale tipurilor de O.P.C.V.M. pe care aceasta este autorizată să le administreze, A.S.F. actualizează informaţiile cuprinse în atestatul prevăzut la art. 149 alin. (4) şi notifică în consecinţă autoritatea competentă din statul membru gazdă al S.A.I.
    (3) În cazul în care, în urma modificării menţionate la alin. (1), S.A.I. nu mai respectă prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, A.S.F. informează S.A.I., în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea tuturor informaţiilor menţionate la acelaşi alineat, cu privire la faptul că modificarea respectivă nu poate fi pusă în aplicare şi informează în acest sens autorităţile competente din statul membru gazdă al S.A.I.
    (4) În cazul în care modificarea cu privire la care A.S.F. a informat S.A.I. potrivit dispoziţiilor alin. (3) este pusă în aplicare de către S.A.I. după transmiterea informaţiilor prevăzute la alin. (1) şi, ca urmare a respectivei modificări, S.A.I. nu mai respectă prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, A.S.F. ia toate măsurile necesare potrivit prevederilor art. 1 alin. (2), art. 193^1 şi 193^2 şi notifică de îndată autorităţile competente din statul membru gazdă al S.A.I. cu privire la măsurile adoptate."

    10. La articolul 158, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Scrisoarea de notificare menţionată la alin. (1) include, de asemenea, informaţiile necesare, inclusiv adresa pentru facturare sau pentru comunicarea oricăror comisioane sau tarife percepute de către autorităţile competente din statul membru gazdă şi informaţii privind structurile pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute la alin. (5)."

    11. La articolul 158, alineatele (5) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(5) O.P.C.V.M. are obligaţia de a pune la dispoziţie, în fiecare stat membru gazdă în care intenţionează să îşi distribuie titlurile de participare, structuri care să asigure:
    a) procesarea ordinelor de subscriere, răscumpărare şi rambursare şi efectuarea altor plăţi către deţinătorii de titluri de participare din statul membru gazdă, în conformitate cu condiţiile stabilite în mod corespunzător în documentele prevăzute la art. 68, art. 71 alin. (1), art. 78 alin. (2), art. 92 alin. (1) lit. a)-c) şi alin. (3)-(5), art. 93 alin. (1), (2) şi (4) şi art. 94-102;
    b) furnizarea de informaţii investitorilor din statul membru gazdă cu privire la modalitatea de transmitere a ordinelor prevăzute la lit. a) şi cu privire la modalităţile de plată a sumelor provenite din răscumpărare şi din rambursare;
    c) facilitarea accesului la informaţii şi la procedurile şi modalităţile prevăzute la art. 35 referitoare la exercitarea de către investitori a drepturilor pe care le dobândesc în urma investiţiilor lor în O.P.C.V.M. în statul membru unde sunt distribuite titlurile de participare ale respectivului O.P.C.V.M.;
    d) punerea la dispoziţia investitorilor a informaţiilor şi documentelor prevăzute la lit. a), în condiţiile prevăzute la art. 159, cu scopul de a fi analizate şi de a obţine copii ale acestora;
    e) punerea la dispoziţia investitorilor, pe un suport durabil, a informaţiilor relevante cu privire la operaţiunile desfăşurate de către aceste structuri;
    f) funcţia de punct de contact pentru comunicarea cu autoritatea competentă din statul membru gazdă.
    ................................................................................................
(11) În cazul modificării informaţiilor comunicate în scrisoarea de notificare prevăzută la alin. (1) sau al unei modificări a clasei de acţiuni/unităţi de fond care se distribuie, O.P.C.V.M. trebuie să transmită atât A.S.F., cât şi autorităţii competente din statul membru gazdă o notificare scrisă în acest sens cu cel puţin o lună înainte de a pune în aplicare respectiva modificare."

    12. La articolul 158, după alineatul (11) se introduc două noi alineate, alin. (12) şi (13), cu următorul cuprins:
    "(12) În cazul în care, în urma modificării prevăzute la alin. (11), O.P.C.V.M. nu mai respectă prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, A.S.F. informează O.P.C.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea tuturor informaţiilor menţionate la acelaşi alineat, cu privire la faptul că modificarea respectivă nu poate fi pusă în aplicare şi notifică autorităţile competente din statul membru gazdă al O.P.C.V.M. cu privire la această situaţie.
(13) În cazul în care modificarea prevăzută la alin. (11) este pusă în aplicare de către O.P.C.V.M. după transmiterea informaţiilor în conformitate cu alin. (12) şi, ca urmare a respectivei modificări, O.P.C.V.M. nu mai respectă prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, A.S.F. adoptă toate măsurile necesare în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 193^1 şi 193^2."

    13. După articolul 160 se introduce un nou articol, art. 160^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 160^1
    (1) O.P.C.V.M. îşi poate retrage notificarea cu privire la distribuţia titlurilor de participare, inclusiv, după caz, a claselor de acţiuni/unităţi de fond, într-un stat membru pentru care a făcut o notificare la A.S.F. în conformitate cu art. 158, în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) O.P.C.V.M. face o ofertă generală de răscumpărare sau de rambursare, fără taxe sau deduceri, a tuturor titlurilor de participare ale respectivului O.P.C.V.M. deţinute de investitori în statul membru respectiv, care este disponibilă în mod public timp de cel puţin 30 de zile lucrătoare şi este adresată, direct sau prin intermediari financiari, în mod individual, tuturor investitorilor din statul membru respectiv a căror identitate este cunoscută;
    b) intenţia de a înceta distribuţia titlurilor de participare în statul membru respectiv este făcută publică prin intermediul unui mijloc de comunicare, inclusiv electronic, care este uzual pentru distribuţia titlurilor de participare ale O.P.C.V.M. şi adecvat pentru un investitor tipic al O.P.C.V.M.;
    c) orice acorduri contractuale cu intermediari financiari sau cu alte persoane cărora le-a fost delegată distribuţia sunt modificate sau reziliate cu efect de la data retragerii notificării, pentru a preveni o nouă oferire sau plasare, directă sau indirectă, a titlurilor de participare identificate în notificarea menţionată la alin. (4).
    (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) descriu în mod clar consecinţele pentru investitori în cazul în care nu acceptă oferta de răscumpărare sau de rambursare a titlurilor de participare deţinute.
    (3) Informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se furnizează în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului membru pentru care O.P.C.V.M. a făcut o notificare la A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 158 sau într-o limbă aprobată de autoritatea competentă din statul membru gazdă respectiv. Începând cu data retragerii notificării, O.P.C.V.M. nu mai realizează nicio ofertă sau plasare directă sau indirectă a titlurilor sale de participare care au făcut obiectul retragerii notificării în statul membru respectiv.
    (4) O.P.C.V.M. transmite A.S.F. o notificare ce conţine informaţiile prevăzute la alin. (1).
    (5) A.S.F. verifică dacă notificarea transmisă de O.P.C.V.M. în conformitate cu alin. (4) este completă şi transmite, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea notificării complete, respectiva notificare autorităţii competente a statului membru identificat în notificarea menţionată la alin. (4) şi ESMA.
    (6) După transmiterea notificării în conformitate cu alin. (5), A.S.F. informează de îndată O.P.C.V.M. cu privire la această transmitere.
    (7) O.P.C.V.M. furnizează investitorilor care îşi menţin investiţiile în respectivul O.P.C.V.M. în urma procedurii prevăzute în prezentul articol, precum şi A.S.F. informaţiile prevăzute la art. 68, art. 71 alin. (1), art. 78 alin. (2), art. 92 alin. (1) lit. a)-c) şi alin. (3)-(5), art. 93 alin. (1), (2) şi (4), art. 94-102, precum şi la art. 159.
    (8) A.S.F. transmite autorităţii competente din statul membru identificat în notificarea prevăzută la alin. (4) informaţii cu privire la orice modificări ale documentelor prevăzute la art. 158 alin. (2).
    (9) În cazul în care A.S.F. este identificată ca autoritate competentă în cadrul unei notificări similare celei prevăzute la alin. (4) într-un alt stat membru, aceasta are aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi o autoritate competentă a statului membru gazdă al O.P.C.V.M., în conformitate cu legislaţia naţională a respectivului stat membru care transpune prevederile art. 21 alin. (2), art. 97 alin. (3) şi art. 108 din Directiva 2009/65/CE.
    (10) Fără a aduce atingere altor activităţi de monitorizare şi de supraveghere prevăzute de legislaţia naţională a statelor membre care transpune prevederile art. 21 alin. (2) şi art. 97 din Directiva 2009/65/CE, de la data transmiterii informaţiilor prevăzute la alin. (8), autoritatea competentă a statului membru identificat în notificarea prevăzută la alin. (4) nu mai solicită acelui O.P.C.V.M. să demonstreze conformitatea cu actele cu putere de lege şi actele administrative naţionale care reglementează cerinţele de distribuţie prevăzute la art. 5 din Regulamentul (UE) 2019/1.156.
    (11) În aplicarea prevederilor alin. (7), O.P.C.V.M. poate utiliza orice mijloace de comunicare electronice sau alte mijloace de comunicare la distanţă, cu condiţia ca informaţiile şi mijloacele de comunicare să fie puse la dispoziţia investitorilor în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului membru în care se află investitorii sau într-o limbă aprobată de autoritatea competentă din statul membru respectiv."

    14. La articolul 174, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Scrisoarea de notificare prevăzută la alin. (1) lit. a) include, de asemenea, informaţiile necesare, inclusiv adresa pentru facturare sau pentru comunicarea oricăror comisioane sau tarife percepute de către A.S.F. şi informaţii privind mecanismele pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute la alin. (2)."

    15. La articolul 174, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) O.P.C.V.M. din alt stat membru care distribuie titluri de participare în România are obligaţia de a pune la dispoziţia investitorilor din România structuri care să asigure îndeplinirea următoarelor sarcini:
    a) procesarea ordinelor de subscriere, răscumpărare şi rambursare şi efectuarea altor plăţi către deţinătorii de titluri de participare, în conformitate cu condiţiile stabilite în mod corespunzător în documentele prevăzute la art. 68, art. 71 alin. (1), art. 78 alin. (2), art. 92 alin. (1) lit. a)-c) şi alin. (3)-(5), art. 93 alin. (1), (2) şi (4) şi art. 94-102;
    b) furnizarea de informaţii investitorilor din România cu privire la modalitatea de transmitere a ordinelor menţionate la lit. a) şi cu privire la modalităţile de plată a sumelor provenite din răscumpărarea sau din rambursarea de către O.P.C.V.M. a titlurilor de participare deţinute de investitorii din România;
    c) facilitarea accesului la informaţii şi la procedurile şi modalităţile menţionate la art. 35 referitoare la exercitarea de către investitorii din România a drepturilor pe care le dobândesc în urma investiţiilor lor în O.P.C.V.M.;
    d) punerea la dispoziţia investitorilor din România a informaţiilor şi documentelor prevăzute la lit. a), în condiţiile prevăzute la art. 176, cu scopul de a fi analizate şi de a obţine copii ale acestora;
    e) punerea la dispoziţia investitorilor din România, pe un suport durabil, a informaţiilor relevante cu privire la operaţiunile desfăşurate de către aceste structuri;
    f) funcţia de punct de contact pentru comunicarea cu A.S.F."

    16. La articolul 174, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
    "(2^1) A.S.F., în calitate de autoritate competentă a statului membru gazdă al O.P.C.V.M., nu impune acestuia obligaţia de a avea o prezenţă fizică pe teritoriul României sau de a numi o parte terţă cu scopul de a-şi îndeplini sarcinile prevăzute la alin. (2).
(2^2) O.P.C.V.M. din alt stat membru care distribuie titluri de participare în România are obligaţia de a se asigura că structurile prevăzute la alin. (2) sunt puse la dispoziţie, inclusiv pe cale electronică:
    a) în limba română;
    b) de către O.P.C.V.M. sau de către o parte terţă care face obiectul reglementărilor şi supravegherii aplicabile sarcinilor care urmează să fie efectuate sau de către ambele.
    În cazul în care sarcinile sunt îndeplinite de o parte terţă, numirea părţii terţe respective face obiectul unui contract scris, în care se precizează care dintre sarcinile prevăzute la alin. (2) nu vor fi efectuate de către O.P.C.V.M., precum şi faptul că partea terţă va primi din partea O.P.C.V.M. toate informaţiile şi documentele relevante."

    17. La articolul 174, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(11) În cazul modificării informaţiilor comunicate în scrisoarea de notificare prevăzută la alin. (1) lit. a) sau al unei modificări a clasei de acţiuni/unităţi de fond care se distribuie, O.P.C.V.M. trebuie să transmită autorităţii competente din statul membru de origine, precum şi A.S.F. o notificare scrisă în acest sens cu cel puţin o lună înainte de a pune în aplicare respectiva modificare."

    18. Articolul 175 se abrogă.
    19. După articolul 176 se introduce un nou articol, art. 176^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 176^1
    (1) O.P.C.V.M. îşi poate retrage notificarea cu privire la distribuţia titlurilor de participare, inclusiv, după caz, a claselor de acţiuni/unităţi de fond, în România, pentru care A.S.F. a primit o notificare în conformitate cu prevederile art. 174, în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) O.P.C.V.M. face o ofertă generală de răscumpărare sau de rambursare, fără taxe sau deduceri, a tuturor titlurilor de participare ale respectivului O.P.C.V.M. deţinute de investitorii din România, care este disponibilă în mod public timp de cel puţin 30 de zile lucrătoare şi este adresată, direct sau prin intermediari financiari, în mod individual, tuturor investitorilor din România a căror identitate este cunoscută;
    b) intenţia de a înceta distribuţia titlurilor de participare în România este făcută publică prin intermediul unui mijloc de comunicare, inclusiv electronic, care este uzual pentru distribuţia titlurilor de participare ale O.P.C.V.M. şi adecvat pentru un investitor tipic al O.P.C.V.M.;
    c) orice acorduri contractuale cu intermediari financiari sau cu alte persoane cărora le-a fost delegată distribuţia sunt modificate sau reziliate cu efect de la data retragerii notificării, pentru a preveni o nouă oferire sau plasare, directă sau indirectă, a titlurilor de participare identificate în notificarea prevăzută la alin. (4).
    (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) descriu în mod clar consecinţele pentru investitori în cazul în care nu acceptă oferta de răscumpărare sau de rambursare a titlurilor de participare deţinute.
    (3) Informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se furnizează în limba română. Începând cu data retragerii notificării, O.P.C.V.M. nu mai realizează nicio ofertă sau plasare directă sau indirectă a titlurilor sale de participare care au făcut obiectul retragerii notificării din România.
    (4) O.P.C.V.M. transmite autorităţii sale competente din statul membru de origine o notificare ce conţine informaţiile prevăzute la alin. (1).
    (5) O.P.C.V.M. furnizează în mod corespunzător investitorilor stabiliţi în România, care îşi menţin investiţiile în respectivul O.P.C.V.M. în urma procedurii prevăzute de prezentul articol, precum şi autorităţii sale competente din statul membru de origine informaţiile prevăzute la art. 68, art. 71 alin. (1), art. 78 alin. (2), art. 92 alin. (1) lit. a)-c) şi alin. (3)-(5), art. 93 alin. (1), (2) şi (4), art. 94, art. 96, art. 97 alin. (1)-(3), art. 98-102 şi art. 176.
    (6) Autoritatea competentă din statul membru de origine transmite A.S.F. informaţii cu privire la orice modificări ale documentelor prevăzute la art. 158 alin. (2).
    (7) A.S.F. are aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi o autoritate competentă a unui stat membru gazdă al O.P.C.V.M., în conformitate cu prevederile art. 190.
    (8) Fără a aduce atingere altor activităţi de monitorizare şi de supraveghere prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, de la data transmiterii informaţiilor prevăzute la alin. (6), A.S.F. nu mai solicită acelui O.P.C.V.M. să demonstreze conformitatea cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea acesteia, care reglementează cerinţele de distribuţie menţionate la art. 5 din Regulamentul (UE) 2019/1.156.
    (9) În aplicarea prevederilor alin. (5), O.P.C.V.M. poate utiliza orice mijloace de comunicare electronice sau alte mijloace de comunicare la distanţă, cu condiţia ca informaţiile şi mijloacele de comunicare să fie puse la dispoziţia investitorilor în limba română."

    20. La articolul 190, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În situaţia în care România este statul membru gazdă al unui O.P.C.V.M., A.S.F. poate lua măsuri împotriva respectivului O.P.C.V.M., dacă încalcă actele cu putere de lege şi actele administrative care nu intră în sfera de aplicare a Directivei 2009/65/CE sau obligaţiile prevăzute la art. 174 alin. (2) şi (2^2) şi art. 176."

    21. La articolul 193^2, după litera m) se introduce o nouă literă, lit. n), cu următorul cuprins:
    "n) de a solicita motivat membrilor consiliului de administraţie ori ai consiliului de supraveghere al S.A.I./societăţii de investiţii autoadministrate, respectiv directorilor sau membrilor directoratului S.A.I./societăţii de investiţii autoadministrate întrunirea membrilor acestora sau, după caz, convocarea adunării generale a acţionarilor, stabilind problemele ce trebuie înscrise pe ordinea de zi, în vederea aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă."

    22. La articolul 195, litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "l) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 150, art. 151 alin. (1), art. 152 alin. (1), art. 153 alin. (5)-(7), art. 154 alin. (2), (3) şi (5), art. 158 alin. (1), (9)-(11), art. 174 alin. (2) şi (2^2) şi art. 176 privind dreptul de stabilire şi libertatea de prestare a serviciilor de către S.A.I. autorizate de A.S.F.;"

    23. La articolul 195, după litera p) se introduc două noi litere, lit. q) şi r), cu următorul cuprins:
    "q) nerespectarea obligaţiilor prevăzute în reglementările emise de A.S.F. cu privire la formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională;
r) nerespectarea măsurilor dispuse prin actele administrative emise de A.S.F. în temeiul prevederilor art. 193^2 lit. c), d), f), g), i) şi l)."

    24. Articolul 195^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 195^1
    Încălcarea de către o S.A.I. sau o societate de investiţii autoadministrată a dispoziţiilor art. 3-13 referitoare la riscurile legate de durabilitate, transparenţa investiţiilor durabile şi a promovării caracteristicilor de mediu şi sociale ale produselor financiare din Regulamentul (UE) 2019/2.088 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informaţiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare şi ale reglementărilor adoptate în aplicarea acestuia, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2019/2.088, sau a dispoziţiilor art. 5-7 privind transparenţa investiţiilor durabile şi a produselor financiare care promovează caracteristici de mediu în informaţiile precontractuale şi în rapoartele periodice din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2020/852, constituie contravenţii şi se sancţionează de A.S.F., în calitate de autoritate competentă, conform prevederilor art. 196."

    25. La articolul 196 alineatul (1), partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 196
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 195 şi 195^1 se sancţionează după cum urmează:
    a) în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 195 lit. a)-m), p)-r), precum şi la art. 195^1:
    (i) cu avertisment sau amendă de la 5.000 de lei la 22.098.000 de lei, pentru persoanele fizice;
    (ii) cu avertisment sau amendă de la 10.000 de lei până la 22.098.000 de lei sau 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancţionării, în funcţie de gravitatea faptei săvârşite, pentru persoanele juridice;"

    26. La articolul 196 alineatul (6^1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6^1) În funcţie de natura şi gravitatea faptei, în cazul săvârşirii contravenţiilor prevăzute la art. 195 şi 195^1, A.S.F. poate aplica măsurile administrative prevăzute la alin. (6), precum:"

    27. La articolul 198, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) şi art. 11 alin. (1) şi (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, actele administrative adoptate de A.S.F. conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă sau pentru aplicarea regulamentelor adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, motivate în mod corespunzător, pot fi atacate, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia contencios administrativ şi fiscal. Actul administrativ individual prin care A.S.F. aplică sancţiunea cu amendă constituie titlu executoriu."

    28. La articolul 200, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În cazul sancţiunilor aplicate pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 195 şi 195^1, persoanele sancţionate achită amenda contravenţională stabilită în decizia A.S.F. de sancţionare, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acesteia, prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1) şi ale art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, referitoare la plata a jumătate din minimul amenzilor prevăzute la art. 196."

    29. La menţiunea de transpunere a normelor Uniunii Europene, după punctul 10 se introduc două noi puncte, pct. 11 şi 12, cu următorul cuprins:
    "11. Directiva (UE) 2019/1.160 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Directivelor 2009/65/CE şi 2011/61/UE în ceea ce priveşte distribuţia transfrontalieră a organismelor de plasament colectiv, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 188 din 12 iulie 2019;
12. Art. 60 din Directiva (UE) 2019/2.034 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind supravegherea prudenţială a firmelor de investiţii şi de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE şi 2014/65/UE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 314 din 5 decembrie 2019."    ART. II
    Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 23 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) să furnizeze periodic A.S.F. informaţii privind principalele instrumente financiare în care investesc şi principalele expuneri şi cele mai importante concentrări ale FIA pe care le administrează, determinate conform prevederilor art. 5 alin. (3), art. 110 alin. (1) şi anexei IV la Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte derogările, condiţiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparenţa şi supravegherea, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 231/2013, pentru a permite A.S.F. să monitorizeze în mod eficace riscul sistemic; şi"

    2. La articolul 3, după punctul 45 se introduce un nou punct, pct. 46, cu următorul cuprins:
    "46. premarketing - furnizarea directă sau indirectă de informaţii sau comunicări privind strategii de investiţii sau idei de investiţii de către un AFIA din Uniunea Europeană sau în numele acestuia către potenţiali investitori profesionali domiciliaţi sau care îşi au sediul social în Uniunea Europeană pentru a testa interesul lor faţă de un FIA sau un compartiment al unui FIA, care nu este încă stabilit sau care este stabilit, dar în legătură cu care nu a fost transmisă încă notificarea privind distribuţia în conformitate cu prevederile art. 30 şi 31 în statul membru în care potenţialii investitori îşi au domiciliul sau sediul social, şi care în niciun caz nu trebuie să reprezinte un plasament sau o ofertă adresată potenţialului investitor de a investi în titlurile de participare al respectivului FIA sau ale unui compartiment al acestuia."

    3. La articolul 7 alineatul (2), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) informaţii privind identitatea depozitarului, numit în conformitate cu art. 20, pentru fiecare FIA pe care AFIA intenţionează să îl administreze;"

    4. La articolul 8, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul cuprins:
    "(7) În cazul în care în termen de 4 luni de la transmiterea la A.S.F. a solicitării de autorizare în conformitate cu art. 7 societatea nu depune cel puţin informaţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a)-d), f) şi g) pentru ca cererea să fie considerată completă conform prevederilor alin. (6), A.S.F. apreciază că aceasta a renunţat la solicitare şi emite o decizie de respingere care poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării."

    5. La articolul 9, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Independent de prevederile alin. (3), valoarea fondurilor proprii ale AFIA nu este niciodată inferioară valorii prevăzute la art. 13 din Regulamentul (UE) 2019/2.033 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerinţele prudenţiale ale firmelor de investiţii şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 şi (UE) nr. 806/2014, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2019/2.033."

    6. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) AFIA transmit A.S.F., în vederea autorizării, înainte de punerea în aplicare, orice modificare a condiţiilor semnificative care au stat la baza autorizării, prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a), b), e), f), h) şi i).
    (2) În plus faţă de prevederile alin. (1), AFIA transmit A.S.F., în vederea autorizării, înainte de punerea în aplicare, inclusiv următoarele modificări ale modului de organizare şi funcţionare:
    a) extinderea/restrângerea obiectului de activitate;
    b) schimbarea sediului social şi, după caz, a sediului central;
    c) înfiinţarea/desfiinţarea de sedii secundare;
    d) schimbarea denumirii societăţii;
    e) majorarea/reducerea capitalului social.
    (3) În cazul în care A.S.F. decide să impună restricţii sau să respingă respectivele modificări, aceasta informează AFIA în termen de 60 de zile de la primirea solicitării de autorizare. Acest termen poate fi prelungit cu încă maximum 30 de zile, în cazul în care A.S.F. consideră necesar datorită circumstanţelor specifice cazului şi după ce a notificat AFIA cu privire la aceasta. Modificările intră în vigoare în cazul în care A.S.F. emite o decizie de autorizare.
    (4) În cazul modificării condiţiilor prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. c), d), g) şi j), AFIA notifică A.S.F. cu 14 zile anterior intrării în vigoare a respectivelor modificări.
    (5) Documentele se consideră intrate în vigoare la expirarea termenului de 14 zile, dacă în acest interval A.S.F. nu a transmis nicio solicitare de modificare sau completare a informaţiilor notificate.
    (6) Prevederile alin. (1) cu privire la autorizarea modificărilor condiţiilor semnificative prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. b) nu sunt aplicabile AFIA care este un FIA administrat intern şi ale cărui acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată."

    7. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) AFIA menţin şi aplică dispoziţii organizatorice şi administrative eficiente, în vederea adoptării tuturor măsurilor rezonabile prevăzute la art. 30-37 din Regulamentul (UE) nr. 231/2013 destinate să identifice, să prevină, să gestioneze şi să monitorizeze conflictele de interese pentru a le împiedica să influenţeze interesele FIA şi ale investitorilor lor."

    8. La articolul 18, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Dacă FIA este de tip închis, astfel cum este definit la art. 2 lit. g) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aceste evaluări şi calcule se efectuează, de asemenea, în cazul majorării sau diminuării capitalului de către FIA în cauză."

    9. La capitolul VI, după articolul 29 se introduce un nou articol, art. 29^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 29^1
    (1) AFIA stabilit în România, autorizat potrivit prevederilor prezentei legi, poate desfăşura activităţi de premarketing în Uniunea Europeană, cu excepţia cazului în care informaţiile prezentate potenţialilor investitori profesionali:
    a) sunt suficiente pentru a permite investitorilor să îşi asume angajamentul de a subscrie titluri de participare ale unui anumit FIA;
    b) echivalează cu formulare de subscriere sau cu documente similare, aflate fie în stadiu de proiect, fie în forma finală; sau
    c) echivalează cu documentele constitutive, cu un prospect sau cu alte documente de ofertă în formă finală ale unui FIA ce nu a fost încă înfiinţat.
    (2) În cazul în care se furnizează un proiect de prospect sau alte documente de ofertă, acestea nu pot să conţină informaţii suficiente care să le permită investitorilor să ia o decizie de investiţie şi menţionează în mod clar că:
    a) documentele nu constituie o ofertă sau o invitaţie de a subscrie titluri de participare ale FIA; şi
    b) informaţiile prezentate în cadrul acestora nu ar trebui să fie considerate drept sigure, deoarece sunt incomplete şi pot face obiectul unor modificări.
    (3) AFIA stabilit în România, autorizat potrivit prevederilor prezentei legi, nu trebuie să notifice A.S.F. sau autorităţilor competente din statele membre în care desfăşoară activităţi de premarketing conţinutul ori destinatarii premarketingului sau să îndeplinească alte condiţii ori cerinţe decât cele prevăzute de prezentul articol, înainte de a începe activitatea de premarketing.
    (4) AFIA se asigură că investitorii nu subscriu titluri de participare ale unui FIA în perioada de premarketing şi că investitorii contactaţi în cadrul acţiunilor de premarketing pot subscrie titluri de participare ale respectivului FIA numai ca urmare a activităţii de distribuţie transfrontalieră permisă în conformitate cu art. 30-32.
    (5) Orice subscriere efectuată de către investitorii profesionali, în termen de 18 luni de la data la care AFIA a început activitatea de premarketing, în titlurile de participare ale unui FIA care face subiectul informaţiilor furnizate în contextul desfăşurării activităţii de premarketing sau ale unui FIA stabilit ca urmare a desfăşurării activităţii de premarketing, se consideră a fi activitate de distribuţie şi intră sub incidenţa procedurilor de notificare aplicabile prevăzute la art. 30-32.
    (6) AFIA stabilit în România, autorizat potrivit prevederilor prezentei legi, transmite A.S.F., în termen de două săptămâni de la începerea premarketingului, o scrisoare informală, pe suport hârtie sau prin mijloace electronice.
    (7) Scrisoarea prevăzută la alin. (6) precizează statele membre şi perioadele în care are loc sau a avut loc activitatea de premarketing şi include o scurtă descriere a activităţii, inclusiv informaţiile privind strategiile de investiţii prezentate şi, după caz, o listă a FIA şi a compartimentelor FIA care fac sau au făcut obiectul activităţii de premarketing.
    (8) A.S.F. informează de îndată autorităţile competente din statele membre în care AFIA efectuează sau a efectuat activităţi de premarketing.
    (9) AFIA se asigură că activitatea de premarketing este documentată în mod corespunzător."

    10. La articolul 31, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) În cazul în care o modificare planificată este pusă în aplicare cu respectarea prevederilor alin. (1) şi (2) sau dacă AFIA nu mai respectă în alt mod prevederile prezentei legi, A.S.F. informează AFIA, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea tuturor informaţiilor prevăzute la alin. (7), că nu poate fi pusă în aplicare respectiva modificare şi notifică în consecinţă autorităţile competente din statul membru gazdă al AFIA."

    11. La articolul 31, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alin. (8^1) şi (8^2), cu următorul cuprins:
    "(8^1) În cazul în care o modificare planificată este pusă în aplicare contrar prevederilor alin. (7) şi (8) sau dacă a avut loc o modificare neplanificată în urma căreia modul de administrare a FIA de către AFIA nu mai respectă prevederile prezentei legi ori AFIA nu mai respectă prezenta lege, A.S.F. ia toate măsurile necesare în conformitate cu art. 50, inclusiv, dacă este necesar, interzicerea expresă a distribuirii titlurilor de participare ale FIA, şi notifică de îndată autorităţile competente din statul membru gazdă al AFIA.
(8^2) În cazul în care modificările sunt acceptabile deoarece nu afectează conformitatea modului de administrare a FIA de către AFIA cu prevederile prezentei legi ori respectarea de către AFIA a prezentei legi, A.S.F. informează, în termen de o lună de la notificarea prevăzută la alin. (7), autorităţile competente din statul membru gazdă al AFIA în legătură cu respectivele modificări."

    12. După articolul 31 se introduc două noi articole, art. 31^1 şi^ 31^2,^ cu următorul cuprins:
    "ART. 31^1
    (1) Un AFIA stabilit în România, autorizat potrivit prezentei legi, îşi poate retrage notificarea cu privire la distribuţia titlurilor de participare ale anumitor FIA sau ale tuturor FIA într-un stat membru pentru care a făcut o notificare la A.S.F., în conformitate cu prevederile art. 31, în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) cu excepţia FIA de tip închis şi a fondurilor reglementate de Regulamentul (UE) 2015/760 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind fondurile europene de investiţii pe termen lung, este făcută o ofertă generală de răscumpărare sau de rambursare, fără taxe sau deduceri, a tuturor titlurilor de participare ale respectivului FIA deţinute de investitori în statul membru respectiv, iar oferta este disponibilă în mod public timp de cel puţin 30 de zile lucrătoare şi este adresată, direct sau prin intermediari financiari, în mod individual tuturor investitorilor din statul membru respectiv a căror identitate este cunoscută;
    b) intenţia de a înceta distribuţia titlurilor de participare ale anumitor sau tuturor FIA pe care le administrează, pe teritoriul statului membru respectiv, este făcută publică prin intermediul unui mijloc de comunicare, inclusiv electronic, care este uzual pentru distribuţia titlurilor de participare ale FIA şi adecvat pentru un investitor tipic al FIA;
    c) orice acorduri contractuale cu intermediari financiari sau cu alte persoane cărora le-a fost delegată distribuţia sunt modificate sau reziliate cu efect de la data retragerii notificării, pentru a preveni o nouă oferire sau plasare, directă sau indirectă, a titlurilor de participare identificate în notificarea prevăzută la alin. (3).
    (2) Începând cu data retragerii notificării, AFIA nu mai realizează nicio ofertă sau plasare nouă, directă sau indirectă, a titlurilor de participare ale FIA pe care le administrează, în statul membru pentru care a notificat A.S.F. în conformitate cu alin. (3).
    (3) AFIA transmite A.S.F. o notificare ce conţine informaţiile prevăzute la alin. (1).
    (4) A.S.F. verifică dacă notificarea transmisă de AFIA în conformitate cu alin. (3) este completă şi transmite, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea notificării complete, respectiva notificare autorităţii competente a statului membru identificat în notificarea prevăzută la alin. (3) şi ESMA.
    (5) După transmiterea notificării prevăzute la alin. (4), A.S.F. notifică de îndată AFIA cu privire la această transmitere.
    (6) Este interzisă desfăşurarea de către AFIA, pe teritoriul statului membru identificat în notificarea prevăzută la alin. (3), a activităţilor de premarketing cu privire la titlurile de participare ale FIA menţionate în notificare sau cu privire la strategii ori idei de investiţii similare, pentru o perioadă de 36 de luni de la data retragerii notificării.
    (7) AFIA furnizează investitorilor care îşi menţin investiţiile în FIA în urma procedurii prevăzute la prezentul articol, precum şi A.S.F. informaţiile prevăzute la art. 21 şi 22.
    (8) A.S.F. transmite autorităţii competente din statul membru identificat în notificarea prevăzută la alin. (3) informaţii cu privire la orice modificări ale documentelor prevăzute în anexa nr. 3, lit. b) - f).
    (9) În cazul în care A.S.F. este identificată ca autoritate competentă în cadrul unei notificări similare celei de la alin. (3) într-un alt stat membru, aceasta are aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi o autoritate competentă a unui stat membru gazdă al AFIA, în conformitate cu legislaţia naţională a respectivului stat membru care transpune prevederile art. 45 din Directiva 2011/61/UE.
    (10) Fără a aduce atingere altor activităţi de monitorizare şi de supraveghere prevăzute la art. 48-50, de la data transmiterii prevăzute la alin. (8), autoritatea competentă a statului membru identificat în notificarea menţionată la alin. (3) nu mai solicită AFIA în cauză să demonstreze conformitatea cu legislaţia naţională şi secundară care reglementează cerinţele de distribuţie, astfel cum este prevăzut la art. 5 din Regulamentul (UE) 2019/1.156 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind facilitarea distribuţiei transfrontaliere a organismelor de plasament colectiv şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013, (UE) nr. 346/2013 şi (UE) nr. 1.286/2014, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2019/1.156.
    (11) În aplicarea prevederilor alin. (7), AFIA poate utiliza orice mijloace de comunicare electronică sau alte mijloace de comunicare la distanţă.
    ART. 31^2
    (1) Un AFIA autorizat într-un alt stat membru poate desfăşura activităţi de premarketing în România, cu excepţia cazului în care informaţiile prezentate potenţialilor investitori profesionali:
    a) sunt suficiente pentru a permite investitorilor să îşi asume angajamentul de a subscrie titluri de participare ale unui anumit FIA;
    b) echivalează cu formulare de subscriere sau cu documente similare, aflate fie în stadiu de proiect, fie în forma finală; sau
    c) echivalează cu documentele constitutive, cu un prospect sau cu alte documente de ofertă în formă finală ale unui FIA ce nu a fost încă înfiinţat.
    (2) În cazul în care se furnizează un proiect de prospect sau alte documente de ofertă, acestea nu pot să conţină informaţii suficiente care să le permită investitorilor să ia o decizie de investiţie şi menţionează în mod clar că:
    a) documentele nu constituie o ofertă sau o invitaţie de a subscrie titluri de participare ale FIA; şi
    b) informaţiile prezentate în cadrul acestora nu ar trebui să fie considerate drept sigure, deoarece sunt incomplete şi pot face obiectul unor modificări.
    (3) Un AFIA autorizat într-un alt stat membru nu trebuie să notifice A.S.F. conţinutul sau destinatarii premarketingului sau să îndeplinească alte condiţii sau cerinţe în afara celor prevăzute în prezentul articol, înainte de a începe activitatea de premarketing în România.
    (4) AFIA se asigură că investitorii din România nu subscriu titluri de participare ale unui FIA în perioada de premarketing şi că investitorii contactaţi în cadrul acţiunilor de premarketing pot subscrie titluri de participare ale respectivului FIA, numai ca urmare a activităţii de distribuţie transfrontalieră permisă în conformitate cu art. 30-32.
    (5) Orice subscriere efectuată de către investitorii profesionali, în termen de 18 luni de la data la care AFIA a început activitatea de premarketing în România, în titlurile de participare ale unui FIA care face subiectul informaţiilor furnizate în contextul desfăşurării activităţii de premarketing sau ale unui FIA stabilit ca urmare a desfăşurării activităţii de premarketing, se consideră a fi activitate de distribuţie şi intră sub incidenţa procedurilor de notificare aplicabile prevăzute la art. 30-32.
    (6) A.S.F. poate solicita autorităţilor competente din statul membru de origine al unui AFIA care desfăşoară sau a desfăşurat activitate de premarketing în România să furnizeze informaţii suplimentare privind activitatea de premarketing care are sau a avut loc în România.
    (7) O parte terţă poate desfăşura activităţi de premarketing în numele unui AFIA autorizat în alt stat membru doar în cazul în care este autorizată ca firmă de investiţii în conformitate cu Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare, ca instituţie de credit în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ca S.A.I. în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012, ca AFIA în conformitate cu prezenta lege sau ca agent delegat în conformitate cu Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) Partea terţă menţionată la alin. (7) este supusă condiţiilor prevăzute de prezentul articol.
    (9) Un AFIA autorizat într-un alt stat membru se asigură că activitatea de premarketing desfăşurată în România este documentată în mod corespunzător."

    13. După articolul 32 se introduce un nou articol, art. 32^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 32^1
    (1) Un AFIA autorizat într-un alt stat membru îşi poate retrage notificarea cu privire la distribuţia în România a titlurilor de participare ale anumitor sau tuturor FIA pe care le administrează, pentru care A.S.F. a primit o notificare în conformitate cu art. 32, în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) cu excepţia FIA de tip închis şi a fondurilor reglementate de Regulamentul (UE) 2015/760 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind fondurile europene de investiţii pe termen lung, este făcută o ofertă generală de răscumpărare sau de rambursare, fără taxe sau deduceri, a tuturor titlurilor de participare ale respectivului FIA deţinute de investitori în România, iar oferta respectivă este disponibilă în mod public timp de cel puţin 30 de zile lucrătoare şi este adresată, direct sau prin intermediari financiari, în mod individual tuturor investitorilor din România a căror identitate este cunoscută;
    b) intenţia de a înceta distribuţia titlurilor de participare ale anumitor sau tuturor FIA pe care le administrează, pe teritoriul României, este făcută publică prin intermediul unui mijloc de comunicare, inclusiv electronic, care este uzual pentru distribuţia titlurilor de participare ale FIA şi adecvat pentru un investitor tipic al FIA;
    c) orice acorduri contractuale cu intermediari financiari sau cu alte persoane cărora le-a fost delegată distribuţia sunt modificate sau reziliate cu efect de la data retragerii notificării, pentru a preveni o nouă oferire sau plasare, directă sau indirectă, a titlurilor de participare identificate în notificarea prevăzută la alin. (3).
    (2) Începând cu data retragerii notificării, AFIA nu mai realizează nicio ofertă sau plasare nouă, directă sau indirectă, investitorilor din România, a titlurilor de participare ale FIA pe care le administrează.
    (3) AFIA transmite autorităţii competente din statul membru de origine o notificare ce conţine informaţiile prevăzute la alin. (1).
    (4) Este interzisă desfăşurarea de către AFIA, pe teritoriul României, a activităţilor de premarketing cu privire la titlurile de participare ale FIA menţionate în notificare sau cu privire la strategii ori idei de investiţii similare, pentru o perioadă de 36 de luni de la data retragerii notificării.
    (5) AFIA furnizează investitorilor care îşi menţin investiţiile în FIA în urma procedurii menţionate în prezentul articol, precum şi autorităţii competente din statul membru de origine informaţiile prevăzute la art. 21 şi 22.
    (6) A.S.F. are aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi o autoritate competentă a unui stat membru gazdă al AFIA, astfel cum este prevăzut la art. 49.
    (7) Fără a aduce atingere altor activităţi de monitorizare şi de supraveghere prevăzute la art. 48-50, de la data transmiterii prevăzute la alin. (3), A.S.F. nu mai solicită AFIA în cauză să demonstreze conformitatea cu legislaţia naţională care reglementează cerinţele de distribuţie, astfel cum este prevăzut la art. 5 din Regulamentul (UE) 2019/1.156.
    (8) În aplicarea prevederilor alin. (5), AFIA poate utiliza orice mijloace de comunicare electronică sau la distanţă."

    14. La articolul 33, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(5) În caz de modificare a informaţiilor comunicate în conformitate cu alin. (2) şi, după caz, cu alin. (3), AFIA notifică acest lucru în scris A.S.F. cu cel puţin 30 de zile înainte de punerea în aplicare a modificării planificate sau imediat după ce a avut loc o modificare neplanificată; în cazul în care, ca urmare a modificării planificate, modul de administrare a FIA de către AFIA nu mai respectă prevederile prezentei legi ori dacă AFIA nu mai respectă prevederile prezentei legi, A.S.F. informează AFIA, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea tuturor informaţiilor prevăzute la prezentul alineat, cu privire la faptul că modificarea respectivă nu trebuie pusă în aplicare.
(6) În cazul în care o modificare planificată este pusă în aplicare fără a ţine cont de prevederile alin. (5) sau dacă a avut loc o modificare neplanificată în urma căreia modul de administrare a FIA de către AFIA nu mai respectă prevederile prezentei legi ori AFIA nu mai respectă prevederile prezentei legi, A.S.F. ia toate măsurile necesare în conformitate cu art. 50 şi informează, fără întârzieri nejustificate, autoritatea competentă din statul membru gazdă al AFIA."

    15. După articolul 47 se introduc două noi articole, art. 47^1 şi 47^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 47^1
    Fără a aduce atingere prevederilor art. 26 din Regulamentul (UE) 2015/760, AFIA stabiliţi în România, autorizaţi potrivit prevederilor prezentei legi, pun la dispoziţie, în fiecare stat membru în care intenţionează să distribuie titluri de participare ale FIA către investitorii de retail, structuri care să asigure:
    a) procesarea ordinelor de subscriere, răscumpărare şi de rambursare şi efectuarea altor plăţi către deţinătorii titlurilor de participare, în conformitate cu condiţiile stabilite în documentele de constituire şi funcţionare ale FIA;
    b) furnizarea de informaţii investitorilor cu privire la modalitatea de transmitere a ordinelor prevăzute la lit. a) şi cu privire la modalităţile de plată a sumelor provenite din răscumpărarea şi din rambursarea titlurilor de participare deţinute de investitori;
    c) facilitarea accesului la informaţii referitoare la exercitarea de către investitori a drepturilor pe care le dobândesc ca urmare a investiţiilor lor în FIA în statul membru unde sunt distribuite titlurile de participare ale respectivului FIA;
    d) punerea la dispoziţia investitorilor a informaţiilor şi documentelor prevăzute la art. 21 şi 22, cu scopul de a fi analizate şi de a obţine copii ale acestora;
    e) punerea la dispoziţia investitorilor, pe un suport durabil, a informaţiilor relevante cu privire la operaţiunile desfăşurate de către aceste structuri;
    f) funcţia de punct de contact în comunicarea cu autoritatea competentă din statul membru gazdă.
    ART. 47^2
    (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 26 din Regulamentul (UE) 2015/760, AFIA autorizaţi în alt stat membru care distribuie titluri de participare ale FIA către investitorii de retail din România au obligaţia de a pune la dispoziţie structuri care să asigure:
    a) procesarea ordinelor de subscriere, răscumpărare şi de rambursare şi efectuarea altor plăţi către deţinătorii titlurilor de participare, în conformitate cu condiţiile stabilite în documentele de constituire şi funcţionare ale FIA;
    b) furnizarea de informaţii investitorilor cu privire la modalitatea de transmitere a ordinelor prevăzute la lit. a) şi cu privire la modalităţile de plată a sumelor provenite din răscumpărarea şi din rambursarea titlurilor de participare deţinute de investitori;
    c) facilitarea accesului la informaţii referitoare la exercitarea de către investitori a drepturilor pe care le dobândesc ca urmare a investiţiilor lor în FIA;
    d) punerea la dispoziţia investitorilor a informaţiilor şi documentelor prevăzute la art. 21 şi 22, cu scopul de a fi analizate şi de a obţine copii ale acestora;
    e) punerea la dispoziţia investitorilor, pe un suport durabil, a informaţiilor relevante cu privire la operaţiunile desfăşurate de către aceste structuri;
    f) funcţia de punct de contact în comunicarea cu A.S.F.
    (2) În calitate de autoritate competentă a statului membru gazdă al AFIA, A.S.F. nu impune acestuia obligaţia de a avea o prezenţă fizică pe teritoriul României sau de a numi o parte terţă cu scopul de a-şi îndeplini obligaţiile prevăzute la alin. (1).
    (3) AFIA autorizaţi în alt stat membru care distribuie titluri de participare ale FIA către investitorii de retail din România au obligaţia de a se asigura că mecanismele prevăzute la alin. (1) sunt puse la dispoziţie, inclusiv pe cale electronică:
    a) în limba română;
    b) de către AFIA sau de către o parte terţă care face obiectul reglementărilor şi supravegherii aplicabile sarcinilor care urmează să fie efectuate sau de către ambele.
    În cazul în care sarcinile urmează să fie îndeplinite de către o parte terţă, numirea părţii terţe respective face obiectul unui contract scris, în care se precizează care dintre sarcinile prevăzute la alin. (1) nu vor fi efectuate de către AFIA şi că partea terţă va primi din partea AFIA toate informaţiile şi documentele relevante."

    16. La articolul 49, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2), AFIA din alte state membre care administrează un FIA din România în mod direct sau prin intermediul unei sucursale trebuie să respecte obligaţiile menţionate în documentele de constituire şi de funcţionare ale respectivelor FIA, ce sunt similare celor prevăzute la art. 167 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 şi conforme cu Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementările emise de A.S.F. în aplicarea acesteia, în calitate de autoritate competentă din statul de origine al FIA."

    17. La articolul 50 alineatul (2), după litera o) se introduce o nouă literă, lit. p), cu următorul cuprins:
    "p) de a solicita motivat membrilor consiliului de administraţie ori ai consiliului de supraveghere al AFIA ori FIA autoadministrat, respectiv directorilor sau membrilor directoratului AFIA ori FIA autoadministrat, întrunirea membrilor acestora sau, după caz, convocarea adunării generale a acţionarilor, stabilind problemele ce trebuie înscrise pe ordinea de zi, în vederea aplicării prevederilor prezentei legi."

    18. La articolul 51 alineatul (2), litera d) se abrogă.
    19. La articolul 51 alineatul (2), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "k) nerespectarea condiţiilor privind distribuirea şi administrarea în Uniunea Europeană de către AFIA dintr-un stat membru UE a FIA din UE, precum şi a normelor specifice referitoare la ţările terţe prevăzute la art. 29^1, art. 30 alin. (2) şi (4)-(6), art. 31 alin. (2) şi (6)-(9), art. 31^1, art. 31^2, art. 32 alin. (2) şi (3), art. 32^1, art. 33 alin. (2), (3) şi (5)-(7), art. 34 alin. (2), art. 35 lit. a), art. 36 alin. (2), (3), (5) şi (9)-(11), art. 37 alin. (3) şi (4), art. 38 alin. (1) lit. a), art. 39 alin. (1), (2), (6)-(8) şi (14)-(18), art. 40 alin. (2), (4) şi (8)-(12), art. 41 alin. (2) şi (3), art. 42 alin. (3), (5), (9)-(12), art. 43 alin. (3) şi (4), art. 44 alin. (2), (3), (6) şi (7), art. 45 alin. (2), art. 46 alin. (1) lit. a), art. 47 alin. (2), art. 47^1, art. 47^2 şi art. 49 alin. (2^1);"

    20. La articolul 51 alineatul (2), după litera l) se introduc două noi litere, lit. m) şi n), cu următorul cuprins:
    "m) nerespectarea solicitărilor A.S.F. prevăzute la art. 50 alin. (2) lit. p);
n) nerespectarea obligaţiilor prevăzute în reglementările emise de A.S.F. cu privire la formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională."

    21. Articolul 51^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 51^2
    Încălcarea de către un AFIA a dispoziţiilor art. 3-13 referitoare la riscurile legate de durabilitate, transparenţa investiţiilor durabile şi a promovării caracteristicilor de mediu şi sociale ale produselor financiare din Regulamentul (UE) 2019/2.088 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informaţiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare şi ale reglementărilor adoptate în aplicarea acestuia, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2019/2.088, sau a dispoziţiilor art. 5-7 privind transparenţa investiţiilor durabile şi a produselor financiare care promovează caracteristici de mediu în informaţiile precontractuale şi în rapoartele periodice din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2020/852, constituie contravenţii şi se sancţionează de A.S.F., în calitate de autoritate competentă, conform art. 52."

    22. După articolul 51^2 se introduce un nou articol, art. 51^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 51^3
    (1) Încălcarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 231/2013 se constată şi se sancţionează de A.S.F., în calitate de autoritate competentă, şi atrage răspunderea contravenţională, în condiţiile legii.
    (2) Constituie contravenţii încălcarea prevederilor art. 5 alin. (3), art. 16-29, art. 30-37, art. 67-74, art. 82, art. 100, art. 101, art. 106, art. 110, art. 112 şi anexei IV din Regulamentul (UE) nr. 231/2013, săvârşite de către AFIA, FIA autoadministrate, depozitarii FIA şi/sau de către membrii consiliului de administraţie ori ai consiliului de supraveghere ai AFIA ori FIA autoadministrat, directorii sau membrii directoratului AFIA ori FIA autoadministrat şi reprezentanţii compartimentului de control intern ai unui AFIA ori FIA autoadministrat, precum şi de către persoanele fizice care exercită funcţii de conducere ori exercită cu titlu profesional activităţi reglementate de prezenta lege."

    23. La articolul 52 alineatul (1), partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 52
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 51, art. 51^1 alin. (2) şi (4), art. 51^2 şi art. 51^3 se sancţionează după cum urmează:
    a) cu avertisment sau amendă de la 1.000 lei la 22.098.000 lei, pentru persoanele fizice;"

    24. La articolul 52 alineatul (6), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) În funcţie de natura şi gravitatea faptei, în cazul săvârşirii contravenţiilor prevăzute la art. 51, 51^1, 51^2 sau art. 51^3, A.S.F. poate aplica măsuri administrative, precum:"

    25. La articolul 52, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alin. (10), cu următorul cuprins:
    "(10) În cazul sancţiunilor aplicate pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 51, art. 51^1 alin. (2) şi (4), art. 51^2 şi 51^3, persoanele sancţionate achită amenda contravenţională stabilită în decizia A.S.F. de sancţionare în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acesteia, prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1) şi ale art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la plata a jumătate din minimul amenzilor prevăzute de prezentul articol."

    26. După articolul 52 se introduce un nou articol, art. 52^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 52^1
    (1) În cazul retragerii autorizaţiei unui AFIA prin decizie de sancţionare conform prevederilor art. 52 alin. (4) lit. b), A.S.F. desemnează, prin aceeaşi decizie şi cu luarea în considerare a criteriilor prevăzute la alin. (4), un AFIA autorizat în calitate de administrator provizoriu, care efectuează acte de administrare pentru conservarea patrimoniului entităţilor administrate, precum şi transferul obligatoriu al administrării către un alt AFIA şi publicarea acestei situaţii, cu depunerea tuturor diligenţelor necesare în acest sens.
    (2) În termen de 15 zile de la numirea sa de către A.S.F., administratorul provizoriu desemnat în conformitate cu prevederile alin. (1) publică, în cel puţin 3 publicaţii periodice naţionale cu apariţie zilnică, lista entităţilor preluate în administrare temporară şi face cunoscută, pe această cale, disponibilitatea sa de a primi solicitări de preluare a respectivelor entităţi, în vederea administrării acestora de către alte AFIA.
    (3) Administratorul provizoriu este obligat să pună la dispoziţia solicitanţilor toate informaţiile pentru ca aceştia să ia o hotărâre în cunoştinţă de cauză.
    (4) În analiza ofertelor primite, administratorul provizoriu trebuie să ia în calcul următoarele criterii:
    a) nivelul capitalului iniţial al AFIA ofertante;
    b) gradul în care reţeaua de distribuţie pe care o poate asigura noua AFIA acoperă reţeaua de distribuţie iniţială;
    c) comisionul de administrare propus;
    d) experienţa şi performanţele obţinute în activitatea de administrare;
    e) volumul activelor administrate la momentul evaluării;
    f) sancţiunile aplicate de A.S.F., după caz.
    (5) Administratorul provizoriu are obligaţia ca, în termen de maximum 90 de zile de la desemnarea sa, să identifice şi să propună A.S.F. numirea unui alt AFIA.
    (6) Pe perioada desfăşurării activităţii sale, administratorul provizoriu întocmeşte şi publică rapoartele aferente activităţii entităţilor preluate în administrare temporară, în termenul şi conform cerinţelor prevăzute de prezenta lege, de Regulamentul (UE) nr. 231/2013, de Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, şi reglementările emise de A.S.F. în aplicarea acestora, după caz.
    (7) În cazul în care administratorul provizoriu depăşeşte termenul specificat la alin. (5), A.S.F. poate prelungi prin decizie mandatul acestuia, o singură dată pentru o perioadă de 90 de zile, sau poate hotărî schimbarea lui cu alt AFIA autorizat, schimbare care trebuie să se producă până la terminarea mandatului precedentului administrator provizoriu.
    (8) Comisionul de administrare perceput de administratorul provizoriu desemnat conform procedurii prevăzute în prezentul articol nu poate fi mai mare decât comisionul perceput de AFIA căruia i-a fost retrasă autorizaţia în conformitate cu alin. (1).
    (9) În cazul în care nici ulterior expirării termenelor prevăzute la alin. (7) nu a fost îndeplinită condiţia prevăzută la alin. (5), A.S.F. este în drept să dispună lichidarea fondului şi să numească un lichidator ce:
    a) deţine şi calitatea de auditor financiar sau firmă de audit avizat/avizată de A.S.F. conform reglementărilor emise de A.S.F.;
    b) îndeplineşte demersurile necesare în vederea retragerii de la tranzacţionare a entităţilor administrate, dacă este cazul.
    (10) În cazul nerespectării dispoziţiilor alin. (2)-(4) şi (6), administratorul provizoriu restituie entităţilor preluate în administrare temporară comisioanele încasate.
    (11) Odată cu retragerea autorizaţiei AFIA ca sancţiune, A.S.F. poate suspenda procesul de subscriere şi răscumpărare a unităţilor de fond ale entităţilor administrate de administratorul în cauză în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 243/2019."

    27. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 53
    Desfăşurarea fără autorizaţie a oricăror activităţi sau operaţiuni specifice AFIA pentru care prezenta lege cere autorizarea constituie infracţiune de exercitare fără drept a unei profesii sau activităţi şi se pedepseşte potrivit art. 348 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare."

    28. La articolul 57, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 57
    (1) În măsura în care prezenta lege nu prevede altfel, dispoziţiile referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 28 alin. (1) şi a art. 29.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) şi art. 11 alin. (1) şi (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, actele administrative adoptate de A.S.F. conform prevederilor prezentei legi sau pentru aplicarea regulamentelor adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniile prevăzute de prezenta lege, motivate în mod corespunzător, pot fi atacate, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia contencios administrativ şi fiscal. Actul administrativ individual prin care A.S.F. aplică sancţiunea cu amendă constituie titlu executoriu."

    29. La menţiunea de transpunere a normelor Uniunii Europene, după punctul 3 se introduc două noi puncte, pct. 4 şi 5, cu următorul cuprins:
    "4. Directiva (UE) 2019/1.160 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Directivelor 2009/65/CE şi 2011/61/UE în ceea ce priveşte distribuţia transfrontalieră a organismelor de plasament colectiv, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 188 din 12 iulie 2019;
5. art. 61 din Directiva (UE) 2019/2.034 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind supravegherea prudenţială a firmelor de investiţii şi de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE şi 2014/65/UE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 314 din 5 decembrie 2019."

    30. La anexa nr. 3, după litera h) se introduc două noi litere, lit. i) şi j), cu următorul cuprins:
    "i) informaţiile necesare, inclusiv adresa, pentru facturare sau pentru comunicarea oricăror comisioane sau taxe aplicabile de către autoritatea competentă a statului membru gazdă;
j) informaţii privind structurile care asigură îndeplinirea sarcinilor prevăzute la art. 47^1 din lege."    ART. III
    Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 10 august 2021, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 105, după alineatul (23) se introduc patru noi alineate, alin. (23^1)-(23^4), cu următorul cuprins:
    "(23^1) Emitentul trebuie să stabilească pentru fiecare hotărâre cel puţin numărul de acţiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proporţia din capitalul social reprezentată de respectivele voturi, numărul total de voturi valabil exprimate, precum şi numărul de voturi exprimate «pentru» şi «împotrivă» fiecărei hotărâri şi, dacă este cazul, numărul de abţineri.
(23^2) Emitentul trebuie ca, în termen de maximum 15 zile de la data adunării generale, să publice pe site-ul propriu rezultatele votului, stabilite în conformitate cu alin. (23^1).
(23^3) În aplicarea prevederilor alin. (23^1), în situaţia în care actul constitutiv al emitentului nu dispune altfel, poziţia de «abţinere» adoptată de un acţionar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acţionarilor nu reprezintă un vot exprimat; în cazul în care actul constitutiv cuprinde menţiuni cu privire la calificarea poziţiei de «abţinere» ca vot exprimat sau neexprimat, emitentul are obligaţia să includă în convocatorul adunării generale a acţionarilor menţiuni cu privire la aceasta.
(23^4) Prevederile alin. (23^1)-(23^3) nu aduc atingere dispoziţiilor legale referitoare la formalităţile necesare pentru validarea hotărârilor sau posibilităţii contestării în justiţie a hotărârii adoptate."

    2. La articolul 146 alineatul (1) litera a), punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. încălcarea obligaţiilor de raportare, de realizare a operaţiunilor şi de respectare a conduitei şi condiţiilor prevăzute la art. 48 alin. (1), (2) şi (4), art. 64, art. 79-81, art. 82 alin. (1), art. 83, art. 85 alin. (1), (3) şi (4), art. 86, art. 87 alin. (3), art. 88 alin. (3), art. 91 alin. (1), (2) şi (4), art. 92, art. 95 alin. (2)-(4) şi (6)-(8), art. 96, art. 97 alin. (1), (2) şi (4), art. 98, art. 99, art. 105 alin. (1), (2), (6)-(8), (19), (20), (22), (23), (23^1), (23^2) şi (23^3), art. 106, art. 107 şi art. 108 alin. (1), (2), (4), (7)-(9) şi (11)-(13);"

    3. La articolul 155, alineatele (7) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(7) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) şi art. 11 alin. (1) şi (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, decizia de sancţionare prevăzută la alin. (2), precum şi celelalte acte administrative adoptate de A.S.F. conform prevederilor prezentei legi sau pentru aplicarea regulamentelor adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniile prevăzute de prezenta lege, motivate în mod corespunzător, pot fi atacate, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel Bucureşti - Secţia contencios administrativ şi fiscal. Actul administrativ individual prin care A.S.F. aplică sancţiunea cu amendă constituie titlu executoriu.
    ..............................................................................................
(9) În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, dispoziţiile prezentului capitol se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, cu excepţia art. 28 alin. (1) şi art. 29."

    4. La menţiunea de transpunere a normelor Uniunii Europene, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. art. 5 alin. (1) paragraful 3, art. 6 alin. (1) paragrafele 1 şi 3, alin. (2)-(4), art. 7 alin. (3) teza 3 şi alin. (4), art. 8 alin. (1) prima teză, art. 10 alin. (3) paragraful 2, art. 11 alin. (1) prima teză, art. 12 prima teză şi art. 14 din Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 iulie 2007 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul societăţilor comerciale cotate la bursă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 184 din 14 iulie 2007;"    ART. IV
    Dispoziţiile art. 105 alin. (23^3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, precum şi cu modificările şi completările ulterioare aduse prin prezenta lege, se aplică pentru adunările generale ale acţionarilor emitenţilor convocate ulterior intrării în vigoare a prezentei legi.

    ART. V
    Prezenta lege intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU

    Bucureşti, 19 iulie 2022.
    Nr. 237.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016