Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 232 din 19 iulie 2022  privind cerinţele de accesibilitate aplicabile produselor şi serviciilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 232 din 19 iulie 2022 privind cerinţele de accesibilitate aplicabile produselor şi serviciilor

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 743 din 25 iulie 2022
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta lege are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru buna funcţionare a pieţei interne în ceea ce priveşte cerinţele de accesibilitate aplicabile produselor şi serviciilor, prin eliminarea şi prevenirea barierelor din calea liberei circulaţii a acestora.

    ART. 2
    (1) Prezenta lege se aplică următoarelor produse introduse pe piaţă după data de 28 iunie 2025:
    a) sisteme hardware de uz general destinate consumatorilor şi sisteme de operare pentru aceste sisteme hardware;
    b) echipamente terminale destinate consumatorilor dotate cu capacităţi informatice interactive, utilizate pentru servicii de comunicaţii electronice;
    c) echipamente terminale destinate consumatorilor dotate cu capacităţi informatice interactive, utilizate pentru accesul la serviciile mass-media audiovizuale;
    d) e-readere;
    e) terminale de plată pentru autoservire.

    (2) Terminalele prevăzute la alin. (1) lit. e), destinate furnizării de servicii, sunt următoarele:
    a) bancomate;
    b) automate pentru bilete;
    c) automate de check-in;
    d) terminale pentru autoservire interactive care furnizează informaţii, exceptând terminalele instalate drept componente integrate ale vehiculelor, aeronavelor, navelor sau materialului rulant.

    (3) Prezenta lege se aplică următoarelor servicii furnizate consumatorilor după data de 28 iunie 2025:
    a) servicii de comunicaţii electronice, cu excepţia serviciilor de transmitere utilizate pentru furnizarea de servicii între dispozitive, cum ar fi machine-to-machine;
    b) servicii care oferă acces la servicii mass-media audiovizuale;
    c) servicii bancare destinate consumatorilor;
    d) cărţi electronice şi software dedicat;
    e) servicii de comerţ electronic.

    (4) Prezenta lege se aplică următoarelor elemente ale serviciilor de transport aerian, feroviar, maritim şi cu autobuzul pentru pasageri, cu excepţia serviciilor urbane şi suburbane de transport, precum şi a serviciilor regionale de transport, oferite consumatorilor după data de 28 iunie 2025, pentru care se aplică numai elementele de la lit. e):
    a) site-uri web;
    b) servicii integrate pe dispozitive mobile, inclusiv aplicaţii mobile;
    c) bilete electronice şi servicii electronice de emitere a biletelor;
    d) furnizarea de informaţii privind serviciul de transport, inclusiv informaţii de călătorie în timp real; în ceea ce priveşte transportul feroviar, furnizarea de informaţii se face potrivit prevederilor titlurilor II şi III din anexa nr. 1 la Regulamentul (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătoriilor din transportul feroviar; în ceea ce priveşte ecranele de informare, aceasta se limitează la ecrane interactive amplasate pe teritoriul României;
    e) terminale pentru autoservire interactive, cu excepţia celor instalate drept componente integrate ale vehiculelor, aeronavelor, navelor sau materialului rulant, utilizate la furnizarea oricărei părţi a unor astfel de servicii de transport pentru pasageri.

    (5) Prezenta lege se aplică preluării comunicaţiilor de urgenţă către numărul european unic pentru apeluri de urgenţă 112.
    (6) Prezenta lege nu se aplică următoarelor conţinuturi ale site-urilor web şi ale aplicaţiilor mobile:
    a) conţinut media cu dimensiune temporală preînregistrat, publicat înainte de data de 28 iunie 2025;
    b) formatele de fişiere asociate activităţilor de birou, publicate înainte de data de 28 iunie 2025;
    c) hărţi şi servicii de cartografiere online, dacă informaţiile esenţiale sunt furnizate într-un format digital accesibil pentru hărţile destinate navigaţiei;
    d) conţinut aparţinând unor terţi care nu este finanţat, elaborat ori aflat sub controlul operatorului economic în cauză;
    e) conţinutul site-urilor web şi al aplicaţiilor mobile care pot fi calificate drept arhive, ceea ce înseamnă că nu conţin decât conţinut care nu este nici actualizat, nici editat după data de 28 iunie 2025.

    (7) Prezenta lege se completează cu prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public, aprobată prin Legea nr. 90/2019.

    ART. 3
    (1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    1. bilete electronice - orice sistem în care dreptul de călătorie, sub forma unuia sau a mai multor bilete de călătorie, a abonamentelor de călătorie sau a creditului de călătorie, este stocat în format electronic pe o legitimaţie de transport fizică sau pe alt dispozitiv, în loc să fie imprimat pe un bilet pe hârtie;
    2. capacitate informatică interactivă - funcţionalitatea care susţine interacţiunea om-maşină, permiţând prelucrarea şi transmisia datelor, a conţinutului vocal sau video sau orice combinaţie a acestora;
    3. carte electronică şi software dedicat - un serviciu care constă în furnizarea unei versiuni electronice a unei cărţi, care poate fi accesată, citită şi utilizată şi în al cărei conţinut se poate naviga, precum şi software-ul, inclusiv serviciile integrate pe dispozitive mobile care cuprind aplicaţii mobile, dedicat accesării, citirii şi utilizării fişierelor electronice respective şi navigării în conţinutul acestora, dar excluzând software-ul vizat la definiţia prevăzută la pct. 7;
    4. consumator - orice persoană fizică care cumpără produsul în cauză sau beneficiază de serviciul în cauză în scopuri care nu sunt legate de activitatea sa comercială, industrială, artizanală sau profesională;
    5. distribuitor - orice persoană fizică sau juridică din lanţul de furnizare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune la dispoziţie pe piaţă un produs;
    6. echipamente terminale destinate consumatorilor dotate cu capacităţi informatice interactive, utilizate pentru accesarea serviciilor mass-media audiovizuale - orice echipament al cărui scop principal este de a oferi acces la servicii mass-media audiovizuale;
    7. e-reader - echipament dedicat, inclusiv hardware şi software, folosit pentru accesarea, citirea şi utilizarea fişierelor cărţilor electronice şi pentru navigarea în conţinutul acestora;
    8. furnizor de servicii - orice persoană fizică sau juridică care furnizează un serviciu pe piaţa Uniunii Europene sau care face oferte de furnizare a unui serviciu pentru consumatorii din Uniunea Europeană;
    9. importator - orice persoană fizică sau juridică stabilită într-un stat membru al Uniunii Europene şi care introduce un produs dintr-o ţară terţă pe piaţa Uniunii Europene sau a Spaţiului Economic European;
    10. introducere pe piaţă - prima punere la dispoziţie a unui produs pe piaţa Uniunii Europene sau a Spaţiului Economic European;
    11. întreprinderi mici şi mijlocii, denumite în continuare IMMuri - întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi a căror cifră de afaceri anuală nu depăşeşte echivalentul în lei a 50 de milioane euro sau al căror total al bilanţului anual nu depăşeşte echivalentul în lei a 43 de milioane euro, dar care nu includ microîntreprinderile;
    12. microîntreprindere - o întreprindere care are sub 10 angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală nu depăşeşte echivalentul în lei a 2 milioane euro sau al cărei total al bilanţului anual nu depăşeşte echivalentul în lei a 2 milioane euro;
    13. operator economic - producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul, distribuitorul sau furnizorul de servicii;
    14. persoane cu dizabilităţi - acele persoane care au deficienţe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficienţe care, în interacţiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină şi efectivă a persoanelor în societate, în condiţii de egalitate cu ceilalţi;
    15. producător - orice persoană fizică sau juridică care fabrică un produs sau pentru care un produs este conceput sau fabricat şi care comercializează produsul respectiv în nume propriu sau sub propria marcă comercială;
    16. produs - o substanţă, un preparat sau un bun produs printr-un proces de prelucrare, altul decât produsele alimentare, furajele, plantele şi animalele vii, produsele de origine umană şi produsele de origine vegetală şi animală care sunt direct legate de reproducerea lor viitoare;
    17. punere la dispoziţie pe piaţă - orice furnizare a unui produs pentru distribuţie, consum sau uz, pe piaţa Uniunii Europene, în cursul unei activităţi comerciale, contra cost sau gratuit;
    18. reprezentant autorizat - orice persoană fizică sau juridică, stabilită în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, care a primit din partea unui producător un mandat scris de a acţiona în numele său pentru îndeplinirea unor sarcini determinate;
    19. retragere - orice măsură care are ca scop împiedicarea punerii la dispoziţie pe piaţă a unui produs prezent în lanţul de aprovizionare;
    20. servicii bancare destinate consumatorilor - furnizarea către consumatori a următoarelor servicii bancare sau financiare:
    a) contracte de credit reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificările ulterioare;
    b) moneda electronică, astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică;
    c) serviciile prevăzute la pct. 1, 2, 4 şi 5 din secţiunea A şi pct. 1, 2, 4 şi 5 din secţiunea B din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) serviciile de plată, astfel cum sunt definite la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative;
    e) serviciile legate de conturile de plăţi, astfel cum sunt definite la art. 48 din Legea nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază;

    21. servicii care oferă acces la servicii mass-media audiovizuale - servicii transmise prin intermediul unei reţele de comunicaţii electronice, care sunt utilizate pentru a identifica, a selecta, a primi informaţii despre şi a vizualiza servicii massmedia audiovizuale şi eventualele caracteristici oferite, precum subtitrări pentru persoanele cu surditate sau cu deficienţe de auz, descrieri audio, subtitrări vorbite şi interpretare în limbajul semnelor, care decurg din punerea în aplicare a măsurilor ce urmăresc să le facă accesibile, potrivit prevederilor art. 10 alin. (3) lit. k) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare; sunt incluse grilele electronice de programe;
    22. servicii de comerţ electronic - servicii furnizate la distanţă, prin site-uri web, şi servicii integrate pe dispozitive mobile, prin mijloace electronice şi la solicitarea individuală a unui consumator în vederea încheierii unui contract de consum;
    23. servicii de transport aerian pentru pasageri - serviciile de transport aerian comercial pentru pasageri din România sau din alt stat membru al Uniunii Europene, definite la art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap şi ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului, la plecarea de pe un aeroport, la tranzitarea unui aeroport sau la sosirea pe un aeroport, atunci când aeroportul se află pe teritoriul unui stat membru, inclusiv zborurile care pleacă de pe un aeroport situat într-o ţară terţă către un aeroport situat pe teritoriul unui stat membru, în situaţia în care serviciile sunt operate de transportatori din România sau din alt stat membru al Uniunii Europene;
    24. servicii de transport cu autobuzul pentru pasageri - serviciile prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi autocarul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004;
    25. servicii de transport feroviar pentru pasageri - toate serviciile de transport feroviar de călători prevăzute la art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar, respectiv la art. 2 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2021/782 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2021 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar (reformare), cu excepţia serviciilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din acelaşi regulament;
    26. servicii de transport naval pentru pasageri - serviciile de transport pentru pasageri reglementate la art. 2 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.177/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004, cu excepţia serviciilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din acelaşi regulament;
    27. servicii electronice de emitere a biletelor - orice sistem în care biletele de transport de călători sunt achiziţionate inclusiv online prin intermediul unui dispozitiv cu capacităţi informatice interactive şi livrate cumpărătorului în format electronic, astfel încât acestea să poată fi imprimate pe suport hârtie sau afişate prin intermediul unui dispozitiv mobil cu capacităţi informatice interactive în cursul călătoriei;
    28. servicii mass-media audiovizuale - serviciile definite la art. 1 pct. 1 din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    29. servicii regionale - serviciile regionale, definite la art. 3 pct. 24 din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european, cu modificările şi completările ulterioare, dar în sensul prezentei legi sunt incluse numai următoarele moduri de transport: feroviar, cu autobuzul şi autocarul, cu metroul, cu tramvaiul şi cu troleibuzul. Serviciile feroviare regionale sunt asigurate prin intermediul trenurilor de transport de călători de rang „tren regio“ şi „tren interregio“ care circulă pe raza unei regionale de cale ferată şi sunt destinate să răspundă nevoilor de transport feroviar de călători în regiunea ce corespunde respectivei regionale de cale ferată, inclusiv ale unei regiuni transfrontaliere;
    30. servicii urbane şi suburbane - servicii feroviare urbane şi suburbane, asigurate prin intermediul trenurilor de transport de călători de rang „tren regio“, astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 25 din Legea nr. 202/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu autobuzul şi autocarul, cu metroul, cu tramvaiul şi cu troleibuzul;
    31. serviciu - un serviciu astfel cum este definit la art. 2 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare;
    32. sistem de operare - software care, printre altele, gestionează interfaţa cu dispozitive hardware periferice, planifică sarcini, alocă spaţiu de stocare şi prezintă o interfaţă implicită utilizatorului atunci când nu este în funcţiune un program de aplicaţie, inclusiv o interfaţă grafică cu utilizatorul, indiferent dacă software-ul respectiv este parte integrantă din hardware-ul de uz general destinat consumatorilor sau este un software autonom prevăzut să funcţioneze pe un hardware de uz general destinat consumatorilor, dar exclude programul de încărcare a sistemului de operare, sistemul de intrare/ieşire de bază sau alte forme de firmware necesare în momentul pornirii echipamentului sau la instalarea sistemului de operare;
    33. sistem hardware de uz general destinat consumatorilor - combinaţia de hardware care formează un calculator complet, caracterizată prin natura sa multifuncţională, prin capacitatea de a efectua, cu software-ul adecvat, cele mai frecvente sarcini informatice solicitate de consumatori şi destinată folosirii de către consumatori, inclusiv calculatoarele personale, în special calculatoare de birou, calculatoarele portabile, telefoanele inteligente şi tabletele;
    34. specificaţie tehnică - o specificaţie tehnică în sensul art. 2 pct. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, care constituie un mijloc de a se conforma cerinţelor de accesibilitate aplicabile unui produs sau serviciu;
    35. standard armonizat - un standard armonizat astfel cum este definit la art. 2 pct. 1 lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012;
    36. tehnologie de asistare - orice obiect, articol de echipament, serviciu sau sistem de produse, inclusiv software, care se utilizează pentru a mări, a menţine, a înlocui sau a îmbunătăţi capacităţile funcţionale ale persoanelor cu dizabilităţi ori pentru reducerea şi compensarea unor deficienţe, limitări de activitate sau restricţii de participare;
    37. terminal de plată - un dispozitiv al cărui scop principal este acela de a permite efectuarea de plăţi prin utilizarea instrumentelor de plată, astfel cum sunt definite la art. 5 alin. (1) pct. 31 din Legea nr. 209/2019;
    38. text în timp real - o formă de conversaţie sub formă de text între doi interlocutori sau în cadrul unei conferinţe cu mai mulţi interlocutori, în care textul introdus este trimis în aşa fel încât comunicarea este percepută de către utilizator ca fiind continuă, literă cu literă.

    (2) În cuprinsul prezentei legi sunt aplicabile, de asemenea, definiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. II
    Cerinţele de accesibilitate şi libera circulaţie
    ART. 4
    (1) Operatorii economici pot introduce pe piaţă numai produse care respectă cerinţele de accesibilitate prevăzute la pct. 1 şi 2 din anexa nr. 1 şi pot furniza numai servicii care respectă cerinţele de accesibilitate prevăzute la pct. 3 şi 4 din anexa nr. 1.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), terminalele de plată pentru autoservire prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) trebuie să respecte cerinţele de accesibilitate prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 1.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), serviciile urbane, suburbane şi regionale furnizate de operatorii economici trebuie să respecte cerinţele de accesibilitate prevăzute la pct. 4 din anexa nr. 1.
    (4) Mediul construit utilizat de consumatorii serviciilor prevăzute la art. 2 alin. (3) şi (4) trebuie să respecte cerinţele de accesibilitate din anexa nr. 3, în scopul maximizării utilizării acestora de către persoanele cu dizabilităţi.
    (5) Microîntreprinderile ce oferă servicii sunt scutite de obligaţia de a respecta cerinţele de accesibilitate prevăzute la alin. (3) şi de orice obligaţie legată de conformitatea cu cerinţele respective.
    (6) În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ministrul economiei împreună cu ministrul muncii şi solidarităţii sociale aprobă ghiduri, instrumente şi alte materiale informative, pentru punerea în aplicare a prezentei legi de către microîntreprinderi, cu consultarea acestora.
    (7) Autorităţile prevăzute la art. 19 alin. (1) informează operatorii economici cu privire la exemplele indicative şi fără caracter obligatoriu prevăzute în anexa nr. 2 şi la soluţiile posibile care contribuie la îndeplinirea cerinţelor de accesibilitate prevăzute în anexele nr. 1 şi nr. 2.
    (8) Preluarea de către centrul unic pentru apeluri de urgenţă, astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2008, cu modificările şi completările ulterioare, a comunicaţiilor de urgenţă efectuate către numărul european unic pentru apeluri de urgenţă 112 respectă cerinţele de accesibilitate specifice prevăzute la pct. 5 din anexa nr. 1.

    ART. 5
    Serviciile care respectă cerinţele privind furnizarea de informaţii accesibile şi de informaţii cu privire la accesibilitate prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi a anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CE) 295/91, în Regulamentul (CE) nr. 1.107/2006, în Regulamentul (CE) nr. 1.371/2007, în Regulamentul (UE) 1.177/2010, în Regulamentul (UE) nr. 181/2011, precum şi în Hotărârea Guvernului nr. 108/2020 privind interoperabilitatea sistemului feroviar împreună cu actele subsecvente sunt considerate ca fiind în conformitate cu cerinţele corespunzătoare din prezenta lege.

    ART. 6
    Punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor sau furnizarea serviciilor care respectă cerinţele de accesibilitate prevăzute de prezenta lege nu poate fi interzisă.

    CAP. III
    Obligaţiile operatorilor economici care lucrează cu produse şi care furnizează servicii
    ART. 7
    (1) Producătorii se asigură că, la introducerea pe piaţă, produsele sunt proiectate şi fabricate potrivit cerinţelor de accesibilitate prevăzute la pct. 1 şi 2 din anexa nr. 1.
    (2) Producătorii au următoarele obligaţii:
    a) să întocmească documentaţia tehnică şi să efectueze procedura de evaluare a conformităţii, prevăzute în anexa nr. 4, sau să dispună efectuarea acestei proceduri;
    b) să întocmească o declaraţie de conformitate UE şi să aplice marcajul CE, în situaţia în care s-a demonstrat conformitatea unui produs cu cerinţele de accesibilitate aplicabile, prin procedura de evaluare a conformităţii, prevăzută în anexa nr. 4;
    c) să păstreze documentele prevăzute la lit. a) şi b) pentru o perioadă de 5 ani de la introducerea pe piaţă a produsului;
    d) să se asigure că au proceduri care să garanteze conformitatea permanentă a producţiei de serie cu prevederile prezentei legi;
    e) să se asigure că se iau în considerare, în mod corespunzător, modificările în proiectare sau caracteristicile unui produs, precum şi modificările standardelor sau ale altor specificaţii tehnice în raport cu care se declară conformitatea unui produs;
    f) să se asigure că sunt indicate tipul produsului şi numărul de lot sau serie sau alt element de identificare pe produsele lor sau, în cazul în care mărimea sau natura produsului nu permite acest lucru, pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte produsul;
    g) să indice pe produse sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte produsul numele şi denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată a produselor şi adresa la care pot fi contactaţi; adresa trebuie să cuprindă un singur punct de contact pentru producător, iar datele de contact să fie comunicate în limba română;
    h) să se asigure că produsul este însoţit de instrucţiuni şi informaţii privind siguranţa, în limba română, iar acestea, precum şi orice text imprimat pe etichete să fie clare, uşor de înţeles şi inteligibile;
    i) în cazul în care un produs pe care l-au introdus pe piaţă nu respectă cerinţele de accesibilitate prevăzute, să ia de îndată măsurile corective necesare pentru a asigura conformitatea produsului sau pentru a-l retrage, după caz, şi să informeze imediat autorităţile prevăzute la art. 19 alin. (1), oferind informaţii detaliate cu privire la aceste aspecte, precum şi să păstreze un registru al respectivelor produse şi al plângerilor conexe;
    j) să furnizeze, la solicitarea autorităţilor prevăzute la art. 19 alin. (1), informaţii şi documente redactate în limba română pentru a demonstra că produsul respectă prevederile pct. 1 şi 2 din anexa nr. 1;
    k) să coopereze cu autorităţile prevăzute la art. 19 alin. (1), la cererea acestora, în orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea neconformităţii produselor cu cerinţele de accesibilitate prevăzute în anexa nr. 1 şi asigurarea respectării acestora.


    ART. 8
    (1) Un producător poate numi printr-un mandat scris un reprezentant autorizat. Obligaţiile şi întocmirea documentaţiei tehnice prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) nu sunt incluse în mandatul reprezentantului autorizat.
    (2) Reprezentantul autorizat îndeplineşte sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător.
    (3) Reprezentantul autorizat îndeplineşte, în temeiul mandatului, cel puţin obligaţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. c), j) şi k).

    ART. 9
    (1) Importatorii introduc pe piaţă numai produse care respectă cerinţele de accesibilitate prevăzute la pct. 1 şi 2 din anexa nr. 1.
    (2) Înainte de introducerea unui produs pe piaţă, importatorii au obligaţia:
    a) să se asigure că producătorul a efectuat procedura de evaluare a conformităţii, prevăzută în anexa nr. 4;
    b) să se asigure că producătorul a întocmit documentaţia tehnică prevăzută la art. 7 alin. (2) lit. a) şi în anexa nr. 4;
    c) să se asigure că produsul poartă marcajul CE şi este însoţit de documentele prevăzute la art. 7 alin. (2);
    d) să se asigure că producătorul a respectat obligaţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. f) şi g);
    e) în cazul în care un importator consideră sau are motive să creadă că un produs nu respectă cerinţele de accesibilitate prevăzute, informează producătorul, autorităţile prevăzute la art. 19 alin. (1), precum şi pe cele din statele membre ale Uniunii Europene care au pus la dispoziţie pe piaţă produsul şi nu introduce produsul pe piaţă până când acesta nu devine conform;
    f) să indice pe produs sau, atunci când acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte produsul, numele şi denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată a produselor şi adresa la care pot fi contactaţi; datele de contact trebuie să fie în limba română;
    g) să păstreze o copie a declaraţiei de conformitate UE la dispoziţia autorităţilor prevăzute la art. 19 alin. (1), pentru o perioadă de 5 ani, şi să se asigure că documentaţia tehnică poate fi pusă la dispoziţia acestor autorităţi, la cerere;
    h) în situaţia în care consideră sau au motive să creadă că un produs pe care l-au introdus pe piaţă nu respectă cerinţele de accesibilitate prevăzute în anexa nr. 1, informează imediat autorităţile prevăzute la art. 19 alin. (1), precum şi pe cele din statele membre ale Uniunii Europene care au pus la dispoziţie pe piaţă produsul, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la eventualele măsuri corective luate şi păstrează un registru al produselor care nu respectă cerinţele de accesibilitate aplicabile şi al plângerilor conexe şi iau de îndată măsurile corective pentru a asigura conformitatea respectivului produs sau, după caz, pentru a-l retrage;
    i) să furnizeze unei autorităţi prevăzute la art. 19 alin. (1), în urma unei cereri motivate din partea acesteia, toate informaţiile şi documentaţia necesară, în limba română, pentru a demonstra conformitatea produsului;
    j) să coopereze cu autorităţile prevăzute la art. 19 alin. (1), la cererea acestora, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea neconformităţii produselor pe care le-au introdus pe piaţă cu cerinţele de accesibilitate aplicabile.


    ART. 10
    (1) Pentru a pune la dispoziţie un produs pe piaţă, distribuitorii se asigură că acesta îndeplineşte cerinţele de accesibilitate prevăzute în anexa nr. 1.
    (2) Înainte de a pune la dispoziţie un produs pe piaţă, distribuitorii au obligaţia:
    a) să verifice dacă produsul poartă marcajul CE;
    b) să verifice dacă produsul este însoţit de documentele prevăzute la art. 7 alin. (2) şi de instrucţiuni şi informaţii privind siguranţa, în limba română;
    c) să verifice dacă producătorul şi importatorul au respectat cerinţele prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. f) şi g) şi art. 9 alin. (2) lit. f);
    d) în cazul în care un distribuitor consideră sau are motive să creadă că un produs nu este în conformitate cu cerinţele de accesibilitate prevăzute în prezenta lege, informează producătorul sau importatorul şi autorităţile prevăzute la art. 19 alin. (1), precum şi pe cele din statele membre ale Uniunii Europene în care au pus la dispoziţie pe piaţă produsul şi nu pune la dispoziţie produsul pe piaţă până când acesta nu devine conform;
    e) să se asigure că, atât timp cât un produs constituie responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea sa cu cerinţele de accesibilitate aplicabile;
    f) în situaţia în care consideră sau au motive să creadă că un produs pe care l-au pus la dispoziţie pe piaţă nu este conform cu cerinţele de accesibilitate aplicabile, informează imediat în acest sens autorităţile prevăzute la art. 19 alin. (1), precum şi pe cele din statele membre ale Uniunii Europene care au pus la dispoziţie pe piaţă produsul, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la eventualele măsuri corective luate, şi se asigură că sunt luate de îndată măsurile corective pentru a aduce respectivul produs în conformitate sau, după caz, pentru a-l retrage;
    g) să furnizeze unei autorităţi prevăzute la art. 19 alin. (1), la cererea motivată a acesteia, toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea produsului;
    h) să coopereze cu autorităţile prevăzute la art. 19 alin. (1) cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea neconformităţii produselor pe care le-au pus la dispoziţie pe piaţă cu cerinţele de accesibilitate aplicabile.


    ART. 11
    Un importator sau un distribuitor este considerat producător în sensul prezentei legi şi trebuie să respecte obligaţiile prevăzute la art. 7 în următoarele situaţii:
    a) dacă introduce pe piaţă un produs sub numele său sau marca sa;
    b) dacă modifică un produs deja introdus pe piaţă într-o manieră care poate afecta conformitatea cu cerinţele prevăzute în prezenta lege.


    ART. 12
    (1) Operatorii economici menţionaţi la art. 7-10 transmit, la cerere, către autorităţile prevăzute la art. 19 alin. (1) datele de identificare ale:
    a) oricărui alt operator economic care le-a furnizat un produs;
    b) oricărui alt operator economic căruia i-au furnizat un produs.

    (2) Operatorii economici prevăzuţi la art. 7-10 au obligaţia de a păstra informaţiile referitoare la operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) pentru o perioadă de 5 ani de la data la care le-a fost furnizat produsul sau de la data la care au furnizat produsul, pentru a le putea pune la dispoziţia autorităţilor prevăzute la art. 19 alin. (1).

    ART. 13
    (1) Furnizorii de servicii se asigură că proiectează şi furnizează servicii în conformitate cu cerinţele de accesibilitate prevăzute în prezenta lege.
    (2) Furnizorii de servicii au următoarele obligaţii:
    a) pregătesc informaţiile în conformitate cu prevederile anexei nr. 5;
    b) explică modul în care serviciile îndeplinesc cerinţele de accesibilitate aplicabile;
    c) pun informaţiile la dispoziţia publicului în formă scrisă şi orală, inclusiv într-un mod accesibil pentru persoanele cu dizabilităţi;
    d) păstrează informaţiile atât timp cât serviciul este disponibil;
    e) în caz de neconformitate a serviciului cu cerinţele de accesibilitate aplicabile, informează imediat autorităţile prevăzute la art. 19 alin. (1), din statele membre ale Uniunii Europene în care este furnizat serviciul, oferind informaţii în special cu privire la neconformitate şi la eventualele măsuri corective luate, şi iau măsurile corective pentru a asigura conformitatea;
    f) furnizează autorităţilor prevăzute la art. 19 alin. (1), la cererea motivată a acestora, toate informaţiile pentru a demonstra că serviciul respectă cerinţele de accesibilitate aplicabile;
    g) cooperează cu autorităţile prevăzute la art. 19 alin. (1) cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru a asigura conformitatea serviciului cu respectivele cerinţe, la cererea acestora.

    (3) Complementar prevederilor art. 29, furnizorii de servicii:
    a) se asigură că sunt instituite proceduri prin care furnizarea de servicii să rămână în conformitate cu cerinţele de accesibilitate aplicabile;
    b) iau în considerare în mod corespunzător modificările caracteristicilor furnizării serviciului, modificările cerinţelor de accesibilitate aplicabile şi modificările standardelor armonizate sau ale specificaţiilor tehnice în raport cu care se declară că un serviciu îndeplineşte cerinţele de accesibilitate.


    CAP. IV
    Modificarea fundamentală a produselor sau serviciilor şi sarcina disproporţionată pentru operatorii economici
    ART. 14
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (1), cerinţele de accesibilitate prevăzute la pct. 1-4 din anexa nr. 1 nu se aplică numai în măsura în care asigurarea conformităţii:
    a) nu presupune o modificare semnificativă a unui produs sau serviciu care duce la modificarea fundamentală a naturii de bază a acestuia; şi
    b) nu duce la impunerea unei sarcini disproporţionate asupra operatorilor economici în cauză.

    (2) Operatorii economici efectuează o evaluare pentru a estima dacă conformitatea cu cerinţele de accesibilitate prevăzute la pct. 1-4 din anexa nr. 1 ar introduce o modificare fundamentală sau, pe baza criteriilor prevăzute în anexa nr. 6, ar impune o sarcină disproporţionată, astfel cum se prevede la alin. (1).
    (3) Operatorii economici au obligaţia de a păstra rezultatele evaluării prevăzute la alin. (2) pentru o perioadă de 5 ani, care se calculează de la ultima punere la dispoziţie pe piaţă a unui produs sau de la ultima furnizare a unui serviciu, după caz, iar, la cerere, transmit autorităţilor prevăzute la art. 19 alin. (1) o copie a respectivei evaluări.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), microîntreprinderile care lucrează cu produse nu au obligaţia de a păstra rezultatele evaluării prevăzute la alin. (2) pentru o perioadă de 5 ani. Cu toate acestea, dacă o autoritate din cele prevăzute la art. 19 alin. (1) solicită acest lucru, microîntreprinderile care lucrează cu produse şi care aplică prevederile alin. (1) furnizează acesteia datele relevante pentru evaluarea prevăzută la alin. (2).
    (5) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b) furnizorii de servicii îşi reînnoiesc evaluarea sarcinii disproporţionate cu privire la fiecare categorie sau tip de serviciu, în următoarele situaţii:
    a) atunci când serviciul oferit este modificat; sau
    b) la solicitarea autorităţilor responsabile de verificarea conformităţii serviciilor; şi
    c) cel puţin o dată la cinci ani.

    (6) În cazul în care operatorii economici beneficiază de finanţare furnizată în vederea îmbunătăţirii accesibilităţii din alte surse decât resursele proprii, indiferent dacă acestea sunt publice sau private, nu se pot prevala de prevederile alin. (1) lit. b).
    (7) În cazul în care operatorii economici, cu excepţia microîntreprinderilor, se prevalează de prevederile alin. (1) pentru un anumit produs sau serviciu, aceştia transmit informaţii în acest sens autorităţilor prevăzute la art. 19 alin. (1) sau autorităţilor responsabile de verificarea conformităţii serviciilor din statul membru în care este introdus pe piaţă produsul respectiv sau este furnizat serviciul respectiv.

    ART. 15
    Produsele şi serviciile care respectă standardele naţionale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene care adoptă standarde armonizate sau părţi ale acestora sunt considerate a fi în conformitate cu cerinţele de accesibilitate prevăzute în prezenta lege, în măsura în care standardele respective sau părţile acestora acoperă aceste cerinţe de accesibilitate. Produsele şi serviciile care respectă specificaţiile tehnice sau părţi ale acestora sunt considerate a fi în conformitate cu cerinţele de accesibilitate prevăzute în prezenta lege, în măsura în care specificaţiile tehnice respective sau părţile acestora acoperă aceste cerinţe de accesibilitate.

    CAP. V
    Conformitatea produselor şi marcajul CE
    ART. 16
    (1) Declaraţia de conformitate UE prevăzută la art. 7 alin. (2) lit. b) atestă faptul că a fost demonstrată îndeplinirea cerinţelor de accesibilitate aplicabile. În situaţia în care a fost aplicată excepţia prevăzută la art. 14, declaraţia de conformitate UE stipulează cerinţele de accesibilitate care fac obiectul acestei excepţii.
    (2) Declaraţia de conformitate UE, al cărei model este prevăzut în anexa III la Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului, îndeplineşte următoarele cerinţe:
    a) conţine elementele prevăzute în anexa nr. 4;
    b) este actualizată constant;
    c) este redactată sau, după caz, tradusă în limba română pentru produsele introduse sau puse la dispoziţie pe piaţă în România.

    (3) În cazul în care un produs intră sub incidenţa mai multor acte ale Uniunii Europene prin care se solicită o declaraţie de conformitate UE, se întocmeşte o singură declaraţie de conformitate UE în temeiul tuturor acestor acte ale Uniunii, care menţionează actele în cauză, inclusiv referinţele de publicare ale acestora.

    ART. 17
    Marcajul CE este supus principiilor generale prevăzute la art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.

    ART. 18
    (1) Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil şi persistent pe produs sau pe plăcuţa cu date a produsului. În situaţia în care acest lucru nu este posibil sau nu se justifică, dată fiind natura produsului, marcajul se aplică pe ambalaj şi pe documentele însoţitoare.
    (2) Marcajul CE se aplică înainte ca produsul să fie introdus pe piaţă.

    CAP. VI
    Supravegherea pe piaţă a produselor şi procedura de asigurare a protecţiei la nivelul Uniunii Europene
    ART. 19
    (1) Se desemnează următoarele autorităţi de supraveghere a pieţei, în sensul prezentei legi:
    a) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în domeniul produselor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), b), c) şi d) şi al serviciilor prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. c); Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor verifică produsele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), b), c) şi d) şi serviciile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. c), verificând respectarea prevederilor art. 7 alin. (2) lit. b), c), f) şi g), art. 9 alin. (2) lit. c), d), f) şi g), art. 10 alin. (2) lit. a) şi c), art. 11, 12, 17, 18 şi art. 22 alin. (1) lit. a)-c) şi f) şi alin. (2);
    b) Ministerul Economiei, în domeniul produselor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) şi al serviciilor prevăzute la art. 2 alin. (4) lit. c);
    c) Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, pentru serviciile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a);
    d) Autoritatea pentru Digitalizarea României, pentru serviciile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. d) şi e) şi alin. (4) lit. a) şi b);
    e) Consiliul Naţional al Audiovizualului, pentru serviciile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. b);
    f) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, pentru serviciile prevăzute la art. 2 alin. (4) lit. d) şi e);
    g) Consiliul Concurenţei, pentru art. 4 alin. (7).

    (2) Pentru produsele prevăzute de prezenta lege sunt aplicabile şi prevederile art. 15 alin. (3), art. 16-19, art. 21, art. 23-28 şi art. 29 alin. (2) şi (3) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.
    (3) În situaţia prevăzută la art. 14, autorităţile prevăzute la alin. (1) au următoarele atribuţii:
    a) verifică dacă evaluarea prevăzută la art. 14 a fost efectuată de către operatorul economic;
    b) examinează această evaluare şi rezultatele sale, inclusiv în ceea ce priveşte utilizarea corectă a criteriilor prevăzute în anexa nr. 6;
    c) verifică conformitatea cu cerinţele de accesibilitate aplicabile.

    (4) Autorităţile prevăzute la alin. (1) pun la dispoziţia consumatorilor, la cerere şi într-un format accesibil, informaţiile deţinute referitoare la conformitatea operatorilor economici cu cerinţele de accesibilitate aplicabile prevăzute în anexele nr. 1 şi 3, precum şi evaluarea prevăzută la art. 14 alin. (2), cu excepţia situaţiei în care aceste informaţii nu pot fi furnizate din motive de confidenţialitate, potrivit art. 17 din Regulamentul (UE) 2019/1.020 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieţei şi conformitatea produselor şi de modificare a Directivei 2004/42/CE şi a regulamentelor (CE) nr. 765/2008 şi (UE) nr. 305/2011.

    ART. 20
    (1) În cazul în care autorităţile prevăzute la art. 19 alin. (1) consideră că un produs care face obiectul prezentei legi nu este conform cu cerinţele de accesibilitate aplicabile, acestea, în colaborare cu operatorii economici, realizează o evaluare cu privire la produsul în cauză, acoperind toate cerinţele prevăzute în prezenta lege.
    (2) În cazul în care, pe parcursul evaluării prevăzute la alin. (1), autorităţile prevăzute la art. 19 alin. (1) constată că produsul nu respectă cerinţele de accesibilitate prevăzute în prezenta lege, acestea solicită de îndată operatorului economic să întreprindă toate acţiunile corective pentru ca produsul să respecte cerinţele de accesibilitate în decursul unei perioade rezonabile, proporţionale cu natura neconformităţii, după cum stabilesc acestea.
    (3) Autorităţile prevăzute la art. 19 alin. (1) solicită operatorului economic relevant să retragă produsul de pe piaţă în decursul unei perioade suplimentare rezonabile doar în cazul în care operatorul respectiv nu a întreprins acţiunile corective adecvate în decursul perioadei prevăzute la alin. (2).
    (4) Art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor prevăzute la alin. (2) şi (3).
    (5) În cazul în care autorităţile prevăzute la art. 19 alin. (1) consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul naţional, acestea informează Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la rezultatele evaluării şi la acţiunile pe care le-au solicitat operatorului economic a fi întreprinse.
    (6) Operatorul economic se asigură că sunt întreprinse toate măsurile corective pentru toate produsele vizate pe care acesta le-a pus la dispoziţie pe piaţă în cadrul Uniunii Europene.
    (7) În cazul în care operatorul economic nu întreprinde măsurile corective prevăzute la alin. (2), autorităţile prevăzute la art. 19 alin. (1) iau toate măsurile pentru a interzice ori a restrânge punerea la dispoziţie a produsului pe pieţele lor naţionale sau pentru a retrage produsul de pe piaţă. Autorităţile prevăzute la art. 19 alin. (1) informează de îndată Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la măsurile respective.
    (8) Informaţiile prevăzute la teza a doua a alin. (7) includ toate detaliile disponibile, în special datele pentru identificarea produsului care nu respectă cerinţele de accesibilitate, originea produsului, natura neconformităţii invocate şi cerinţele de accesibilitate pe care produsul nu le îndeplineşte, natura şi durata măsurilor adoptate, precum şi argumentele prezentate de operatorul economic. Autorităţile prevăzute la art. 19 alin. (1) indică, în special, dacă neconformitatea se datorează:
    a) fie neconformităţii produsului cu cerinţele de accesibilitate aplicabile;
    b) fie deficienţelor din standardele armonizate sau specificaţiile tehnice prevăzute la art. 15, care conferă o prezumţie de conformitate.

    (9) Autorităţile prevăzute la art. 19 alin. (1) care au iniţiat procedura în temeiul prezentului articol informează imediat Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la eventualele măsuri adoptate şi la eventualele informaţii suplimentare referitoare la neconformitatea produsului în cauză aflate la dispoziţia lor şi acestea, în caz de dezacord cu măsura naţională notificată de autorităţile prevăzute la art. 19 alin. (1), îşi prezintă propriile obiecţii.
    (10) În cazul în care, în termen de trei luni de la primirea informaţiilor prevăzute la teza a doua a alin. (7), niciun stat membru şi nici Comisia Europeană nu ridică vreo obiecţie cu privire la o măsură provizorie luată de un stat membru, măsura respectivă este considerată justificată.
    (11) Autorităţile prevăzute la art. 19 alin. (1) se asigură că se iau măsurile corespunzătoare în legătură cu produsul în cauză, cum ar fi retragerea fără întârziere a produsului de pe piaţă.

    ART. 21
    (1) În situaţia în care, la finalizarea procedurii prevăzute la art. 20 alin. (6) şi (7), se ridică obiecţii în legătură cu unele măsuri luate de o autoritate prevăzută la art. 19 alin. (1) sau, în cazul în care Comisia Europeană consideră că astfel de măsuri contravin legislaţiei Uniunii Europene, autoritatea prevăzută la art. 19 alin. (1) participă la consultările cu statele membre ale Uniunii Europene şi cu operatorul economic relevant/operatorii economici relevanţi iniţiate de Comisia Europeană, caz în care evaluează măsura naţională.
    (2) În situaţia în care măsurile luate potrivit alin. (1) sunt justificate, autorităţile prevăzute la art. 19 alin. (1) iau măsurile care se impun pentru a se asigura că produsul care nu respectă cerinţele de accesibilitate este retras de pe piaţa din România şi informează Comisia Europeană în consecinţă. În situaţia în care măsurile luate sunt nejustificate, autorităţile prevăzute la art. 19 alin. (1) retrag aceste măsuri.
    (3) În situaţia în care măsurile luate potrivit alin. (1) sunt justificate şi neconformitatea produsului este atribuită unor deficienţe din standardele armonizate prevăzute la art. 15, se aplică procedura prevăzută la art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012; în situaţia în care măsurile luate potrivit alin. (1) sunt justificate, iar neconformitatea produsului este atribuită unor deficienţe în ceea ce priveşte specificaţiile tehnice prevăzute la art. 15, se adoptă, fără întârziere, în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la art. 14 alin. (2), acte de punere în aplicare care modifică sau abrogă specificaţia tehnică în cauză.

    ART. 22
    (1) Autorităţile prevăzute la art. 19 alin. (1) solicită operatorului economic relevant să pună capăt neconformităţii produsului sau a serviciului, în cazul în care constată una dintre situaţiile următoare:
    a) marcajul CE a fost aplicat cu încălcarea art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau a art. 18 din prezenta lege;
    b) marcajul CE nu a fost aplicat;
    c) declaraţia de conformitate UE nu a fost întocmită;
    d) declaraţia de conformitate UE nu a fost întocmită corect;
    e) documentaţia tehnică nu este disponibilă sau este incompletă;
    f) informaţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. g) sau la art. 9 alin. (2) lit. f) lipsesc, sunt false sau sunt incomplete;
    g) nu sunt îndeplinite oricare alte cerinţe administrative prevăzute la art. 7 sau 9.

    (2) În situaţia în care neconformitatea prevăzută la alin. (1) se menţine, autoritatea prevăzută la art. 19 alin. (1) ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricţiona sau a interzice punerea la dispoziţie pe piaţă a produsului sau pentru a se asigura că acesta este rechemat sau retras de pe piaţă.

    ART. 23
    (1) Autorităţile prevăzute la art. 19 alin. (1), prin act administrativ al conducătorilor acestora, stabilesc, pun în aplicare şi actualizează periodic proceduri adecvate pentru:
    a) a controla conformitatea serviciilor cu cerinţele prevăzute în prezenta lege, inclusiv evaluarea prevăzută la art. 14 alin. (2), pentru care se aplică prevederile art. 19 alin. (3);
    b) a monitoriza plângerile sau rapoartele privind aspecte legate de neconformitatea serviciilor cu cerinţele de accesibilitate prevăzute în prezenta lege;
    c) a verifica dacă operatorul economic a luat măsurile corective.

    (2) Autorităţile prevăzute la art. 19 alin. (1) au posibilitatea să desemneze, prin act administrativ al conducătorului acestora, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autorităţile aflate în subordinea, în structura sau sub autoritatea acestora, după caz, responsabile de verificarea punerii în aplicare a procedurilor prevăzute la alin. (1) în ceea ce priveşte conformitatea serviciilor.
    (3) Autorităţile prevăzute la art. 19 alin. (1) se asigură că publicul este informat cu privire la existenţa, responsabilităţile, identitatea, activitatea şi deciziile acestora şi furnizează, la cerere şi în formate accesibile, informaţii.

    CAP. VII
    Cerinţe de accesibilitate în alte acte ale Uniunii Europene
    ART. 24
    (1) Pentru produsele şi serviciile prevăzute la art. 2 din prezenta lege, cerinţele de accesibilitate prevăzute în anexa nr. 1 constituie cerinţe de accesibilitate obligatorii în sensul art. 155 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 165 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Orice produs sau serviciu ale cărui caracteristici, elemente sau funcţii respectă cerinţele de accesibilitate prevăzute la pct. 6 din anexa nr. 1 este considerat că îndeplineşte obligaţiile relevante prevăzute în acte ale Uniunii Europene, altele decât prezenta lege, în ceea ce priveşte accesibilitatea, pentru respectivele caracteristici, elemente şi funcţii, cu excepţia cazului în care actele respective conţin dispoziţii contrare.

    ART. 25
    Pentru produsele şi serviciile prevăzute la art. 2 din lege, care îndeplinesc cerinţele din standardele armonizate şi specificaţiile tehnice sau părţi ale acestora adoptate potrivit art. 15, sunt aplicabile prevederile art. 24, în măsura în care standardele şi specificaţiile tehnice respective sau părţi ale acestora îndeplinesc cerinţele de accesibilitate prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta lege.

    CAP. VIII
    Acte delegate, competenţe de executare, sancţiuni şi dispoziţii finale
    ART. 26
    (1) Consumatorii, precum şi organismele publice, asociaţiile, organizaţiile sau alte entităţi juridice private, în numele sau în sprijinul unui reclamant, cu acordul acestuia, se pot adresa instanţelor judecătoreşti sau autorităţilor prevăzute la art. 19 alin. (1) în legătură cu nerespectarea de către operatorii economici a cerinţelor de accesibilitate prevăzute de prezenta lege.
    (2) Prezentul articol nu se aplică procedurilor de achiziţii care sunt reglementate de Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 27
    (1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:
    a) încălcarea de către producătorii, importatorii, respectiv distribuitorii produselor prevăzute de prezenta lege a dispoziţiilor art. 7 alin. (1), art. 9 alin. (1), respectiv ale art. 10 alin. (1) şi se sancţionează cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei;
    b) încălcarea de către producătorii, respectiv importatorii produselor prevăzute de prezenta lege a dispoziţiilor art. 7 alin. (2) lit. a)-e), respectiv ale art. 9 alin. (2) lit. a)-d) şi se sancţionează cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei;
    c) încălcarea de către producătorii, importatorii, respectiv distribuitorii produselor prevăzute de prezenta lege a dispoziţiilor art. 7 alin. (2) lit. f)-h), art. 9 alin. (2) lit. f) şi g), respectiv ale art. 10 alin. (2) lit. a)-c) şi se sancţionează cu amendă de la 7.000 lei la 15.000 lei;
    d) încălcarea de către producătorii, importatorii, respectiv distribuitorii produselor prevăzute de prezenta lege a dispoziţiilor art. 7 alin. (2) lit. i), art. 9 alin. (2) lit. e) şi h), art. 10 alin. (2) lit. d)-f) şi se sancţionează cu amendă de la 7.000 lei la 15.000 lei;
    e) încălcarea de către producătorii, importatorii, respectiv distribuitorii produselor prevăzute de prezenta lege a dispoziţiilor art. 7 alin. (2) lit. j) şi k), art. 9 alin. (2) lit. i) şi j), respectiv ale art. 10 alin. (2) lit. g) şi h) şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
    f) încălcarea de către furnizorii serviciilor prevăzute de prezenta lege a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) şi se sancţionează cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei;
    g) încălcarea de către furnizorii serviciilor prevăzute de prezenta lege a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) lit. a)-d) şi se sancţionează cu amendă de la 7.000 lei la 15.000 lei;
    h) încălcarea de către furnizorii serviciilor prevăzute de prezenta lege a dispoziţiilor art. 13 alin. (3) şi se sancţionează cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei;
    i) încălcarea de către furnizorii serviciilor prevăzute de prezenta lege a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) lit. e) şi se sancţionează cu amendă de la 7.000 lei la 15.000 lei;
    j) încălcarea de către furnizorii serviciilor prevăzute de prezenta lege a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) lit. f) şi g) şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

    (2) Odată cu aplicarea amenzii contravenţionale, agentul constatator poate propune una dintre următoarele măsuri complementare:
    a) retragerea/rechemarea produsului de pe piaţă în situaţia în care operatorul economic nu întreprinde de îndată măsurile corective pentru a asigura conformitatea produsului;
    b) suspendarea activităţii producătorului/distribuitorului/ importatorului pe perioada nerespectării prevederilor prezentei legi;
    c) suspendarea/retragerea avizului, acordului sau autorizaţiei de exercitare a activităţii pe perioada practicii neconforme cu prevederile prezentei legi.

    (3) Constituie contravenţie aplicarea inadecvată, de către producător ori de către reprezentantul său autorizat, a marcajului de conformitate pe produsele prevăzute de prezenta lege şi se sancţionează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei şi retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea punerii la dispoziţie pe piaţă a produselor marcate incorect.
    (4) Autorităţile prevăzute la art. 19 alin. (1) informează fără întârziere Comisia Europeană despre sancţiunile aplicate şi măsurile complementare propuse.
    (5) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1)-(3) se fac de către autorităţile prevăzute la art. 19 alin. (1), astfel:
    a) în cazul produselor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), b), c) şi d) şi al serviciilor prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. c), de către organele de control din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor;
    b) în cazul produselor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) şi al serviciilor prevăzute la art. 2 alin. (4) lit. c), de către organele de control din cadrul Ministerului Economiei;
    c) în cazul serviciilor prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a), contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. f)-j) se constată de către personalul de control de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, iar sancţiunea şi măsurile complementare se aplică, prin rezoluţie scrisă pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei, de către preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii;
    d) în cazul serviciilor prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. d) şi e) şi art. 2 alin. (4) lit. a) şi b), de către organele de control din cadrul Autorităţii pentru Digitalizarea României;
    e) în cazul serviciilor prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. b), de către organele de control din cadrul Consiliului Naţional al Audiovizualului;
    f) în cazul serviciilor prevăzute la art. 2 alin. (4) lit. d) şi e), de către personalul de control din cadrul autorităţilor aflate în coordonarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

    (6) Prezentul articol nu se aplică procedurilor de achiziţii care sunt reglementate de Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (3) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 28
    În activitatea de supraveghere a pieţei, respectiv în cea de verificare a conformităţii serviciilor, autorităţile prevăzute la art. 19 alin. (1), respectiv autorităţile responsabile de verificarea conformităţii serviciilor de la nivel naţional, alături de părţile interesate relevante, pot consulta organizaţiile persoanelor cu dizabilităţi.

    ART. 29
    (1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), furnizorii de servicii pot continua să îşi furnizeze serviciile până la 28 iunie 2030, utilizând produsele pe care le-au folosit pentru a furniza servicii similare înainte de această dată. Contractele de furnizare de servicii încheiate înainte de 28 iunie 2025 rămân valabile fără modificări până la expirare, dar nu mai mult de cinci ani de la respectiva dată.
    (2) Terminalele pentru autoservire utilizate de către furnizorii de servicii pentru furnizarea de servicii înainte de 28 iunie 2025 pot să fie utilizate în continuare pentru furnizarea de servicii similare, dar nu mai mult de 20 de ani după intrarea lor în uz.

    ART. 30
    Prezenta lege intră în vigoare la data de 28 iunie 2025, cu excepţia prevederilor art. 4 alin. (8), care intră în vigoare la data de 28 iunie 2027.

    ART. 31
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta lege.

    Prezenta lege transpune prevederile Directivei (UE) 2019/882 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind cerinţele de accesibilitate aplicabile produselor şi serviciilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 151 din 7 iunie 2019.
    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU

    Bucureşti, 19 iulie 2022.
    Nr. 232.
    ANEXA 1

    CERINŢE
    de accesibilitate pentru produse şi servicii
    1. Cerinţe de accesibilitate privind toate produsele care intră sub incidenţa prezentei legi potrivit art. 2 alin. (1) şi (2) din lege
    Produsele trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încât să se maximizeze utilizarea previzibilă a acestora de către persoanele cu dizabilităţi şi sunt însoţite de informaţii accesibile privind funcţionarea lor şi caracteristicile lor de accesibilitate, acolo unde este posibil, pe produs sau în interiorul acestuia.
    1.1. Cerinţe privind furnizarea de informaţii:
    a) informaţiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs, precum: etichetare, instrucţiuni şi mesaje de avertizare, sunt:
    (i) puse la dispoziţie prin intermediul mai multor canale senzoriale;
    (ii) prezentate într-un mod uşor de înţeles;
    (iii) prezentate utilizatorilor în moduri pe care le pot percepe;
    (iv) prezentate cu ajutorul unor caractere de dimensiuni şi tipuri adecvate, ţinând cont de condiţiile de utilizare previzibile şi folosind un contrast suficient, precum şi o spaţiere ajustabilă între litere, rânduri şi paragrafe;

    b) instrucţiunile de utilizare a unui produs, atunci când nu sunt furnizate chiar pe produs, ci puse la dispoziţie prin utilizarea produsului sau prin alte mijloace, cum ar fi un site web, inclusiv funcţiile de accesibilitate ale produsului, activarea acestora şi interoperabilitatea acestora cu soluţii de asistenţă se pun la dispoziţia publicului în momentul în care produsul este introdus pe piaţă şi:
    (i) sunt puse la dispoziţie prin intermediul mai multor canale senzoriale;
    (ii) sunt prezentate într-un mod uşor de înţeles;
    (iii) sunt prezentate utilizatorilor în moduri pe care aceştia le pot percepe;
    (iv) sunt prezentate cu ajutorul unor caractere de dimensiuni şi tipuri adecvate, ţinând cont de condiţiile de utilizare previzibile şi folosind un contrast suficient, precum şi o spaţiere ajustabilă între litere, rânduri şi paragrafe;
    (v) în ceea ce priveşte conţinutul, sunt puse la dispoziţie în formate de text care să permită generarea altor formate de asistenţă, putând fi prezentate în diferite moduri şi prin intermediul mai multor canale senzoriale;
    (vi) sunt însoţite de o prezentare alternativă a oricărui conţinut de tip nontext;
    (vii) includ o descriere a interfeţei pentru utilizatori a produsului, precum: manipulare, comandă şi feedback, intrare şi ieşire de date, care este furnizată potrivit pct. 1.2; descrierea indică, pentru fiecare dintre literele de la pct. 1.2, dacă produsul prezintă aceste caracteristici;
    (viii) includ o descriere a funcţionalităţii produsului care este oferită prin funcţii menite să răspundă nevoilor persoanelor cu dizabilităţi, potrivit pct. 1.2; descrierea indică, pentru fiecare dintre literele de la pct. 1.2, dacă produsul prezintă aceste caracteristici;
    (ix) includ o descriere a interfeţei software şi hardware a produsului cu dispozitivele de asistare; descrierea include o listă a dispozitivelor de asistare care au fost testate împreună cu produsul.


    1.2. Proiectarea interfeţei pentru utilizatori şi a funcţionalităţii:
    Produsul, inclusiv interfaţa sa pentru utilizatori, conţine caracteristici, elemente şi funcţii care să permită persoanelor cu dizabilităţi accesul la produs şi perceperea, utilizarea, înţelegerea şi controlul acestuia prin asigurarea faptului că:
    a) atunci când produsul este prevăzut cu funcţii de comunicare, inclusiv comunicare interpersonală, utilizare, informare, control şi orientare, acestea sunt accesibile prin intermediul mai multor canale senzoriale; acest lucru include punerea la dispoziţie a unor alternative la elementele vizuale, auditive, vocale şi tactile;
    b) atunci când produsul utilizează vorbirea, acesta oferă alternative la vorbire şi la introducerea vocală de date pentru comunicare, controlul funcţionării şi pentru orientare;
    c) atunci când produsul utilizează elemente vizuale, acesta prevede funcţii flexibile de mărire a imaginii, de reglare a luminozităţii şi contrastului pentru comunicare, informare şi utilizare, precum şi pentru asigurarea interoperabilităţii cu programele şi dispozitivele de asistare pentru navigarea prin interfaţă;
    d) atunci când produsul utilizează culori pentru a transmite informaţii, pentru a indica o acţiune, pentru a solicita un răspuns sau pentru a identifica elemente, acesta oferă o alternativă la culori;
    e) atunci când produsul utilizează semnale sonore, pentru a transmite informaţii, a indica o acţiune, a solicita un răspuns sau pentru a identifica elemente, acesta oferă o alternativă la semnalele sonore;
    f) atunci când produsul foloseşte elemente vizuale, acesta prevede metode flexibile pentru îmbunătăţirea clarităţii vizuale;
    g) atunci când produsul utilizează semnale audio, acesta prevede funcţii de reglare a volumului şi a vitezei de către utilizator, precum şi caracteristici audio amplificate, inclusiv reducerea interferenţei semnalelor audio provenite de la produse din jur şi claritate audio;
    h) atunci când produsul necesită utilizare şi comandă manuale, acesta prevede comenzi secvenţiale şi alte posibilităţi de comandă decât cele bazate pe motricitatea fină, evitând necesitatea unor comenzi simultane pentru manipulare, şi utilizează componente tactile perceptibile;
    i) produsul evită modurile de operare care necesită o rază de acţiune largă sau multă forţă;
    j) produsul evită declanşarea unor crize convulsive determinate de fotosensibilitate;
    k) produsul protejează viaţa privată a utilizatorilor atunci când aceştia folosesc caracteristicile de accesibilitate;
    l) produsul oferă o alternativă la identificarea şi controlul biometrice;
    m) produsul asigură coerenţa funcţionalităţilor şi oferă intervale de timp suficiente şi flexibile pentru interacţiune;
    n) produsul oferă software şi hardware pentru crearea de interfeţe cu tehnologiile de asistare;
    o) produsul este conform cu următoarele cerinţe sectoriale specifice:
    (i) terminalele pentru autoservire:
    - sunt prevăzute cu tehnologii de sinteză vocală de tip text-to-speech;
    – permit utilizarea de căşti audio personale;
    – atunci când este prevăzut un interval de timp pentru răspuns, utilizatorul este avertizat prin intermediul mai multor canale senzoriale;
    – oferă posibilitatea de a prelungi intervalul de timp alocat;
    – afişează un nivel de contrast adecvat şi, atunci când dispun de taste şi butoane de control, acestea sunt uşor de deosebit la nivel tactil;
    – nu necesită ca o caracteristică de accesibilitate să fie activată pentru ca un utilizator care are nevoie de acea caracteristică să o declanşeze;
    – atunci când produsul utilizează semnale audio sau perceptibile prin auz, acesta trebuie să fie compatibil cu dispozitivele şi tehnologiile de asistare disponibile la nivelul Uniunii, inclusiv cu tehnologiile auditive, cum ar fi protezele auditive, buclele auditive, implanturile cohleare şi dispozitivele de asistare pentru ascultare;

    (ii) e-readerele sunt prevăzute cu tehnologii de sinteză vocală de tip text-to-speech;
    (iii) echipamentele terminale destinate consumatorilor dotate cu capacităţi informatice interactive utilizate pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice:
    - atunci când dispun de o funcţie de comunicare prin text pe lângă funcţia de comunicare vocală, oferă posibilitatea prelucrării textului în timp real şi sunt compatibile cu sisteme audio de înaltă fidelitate;
    – permit, atunci când dispun de capacităţi video în plus faţă de funcţiile de tip text şi voce sau în combinaţie cu acestea, utilizarea conversaţiei totale, inclusiv funcţiile de sincronizare vocală, text în timp real, precum şi video cu o rezoluţie care să permită comunicarea în limbajul semnelor;
    – garantează conectarea wireless eficientă cu tehnologiile auditive;
    – evită interferenţele cu dispozitivele de asistare;

    (iv) echipamentele terminale destinate consumatorilor dotate cu capacităţi informatice interactive utilizate pentru accesarea serviciilor mass-media audiovizuale pun la dispoziţia persoanelor cu dizabilităţi componentele de accesibilitate oferite de furnizorul de servicii mass-media audiovizuale pentru accesarea, selectarea, controlul şi personalizarea de către utilizator şi pentru transmiterea către dispozitive de asistare.    1.3. Servicii de asistenţă:
    În situaţia în care sunt disponibile, serviciile de asistenţă, precum: centre de asistenţă, centre de apel, asistenţă tehnică, servicii de retransmisie şi servicii de formare, oferă informaţii cu privire la accesibilitatea produsului şi la compatibilitatea acestuia cu tehnologiile de asistare, în moduri de comunicare accesibile.


    2. Cerinţe de accesibilitate legate de produsele prevăzute la art. 2 alin. (1) şi art. 2 alin. (2), cu excepţia terminalelor pentru autoservire prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) lit. d) din lege
    Pe lângă cerinţele prevăzute la pct. 1, ambalajul şi instrucţiunile produselor care intră în sfera de aplicare a prezentului punct sunt făcute accesibile, astfel încât să se maximizeze utilizarea previzibilă a acestora de către persoanele cu dizabilităţi, astfel:
    2.1. Ambalajul produsului, inclusiv informaţiile prevăzute pe acesta, ca de exemplu: despre deschidere, închidere, utilizare sau eliminare inclusiv, atunci când sunt furnizate, informaţiile referitoare la caracteristicile de accesibilitate ale produsului sunt făcute accesibile şi, atunci când acest lucru este posibil, respectivele informaţii accesibile sunt prezentate pe ambalaj.
    2.2. Instrucţiunile privind instalarea, întreţinerea, depozitarea şi eliminarea produsului care nu sunt furnizate chiar pe produs, ci puse la dispoziţie prin alte mijloace, cum ar fi un site web, se află la dispoziţia publicului în momentul în care produsul este introdus pe piaţă şi respectă următoarele cerinţe:
    a) sunt disponibile prin intermediul mai multor canale senzoriale;
    b) sunt prezentate într-un mod uşor de înţeles;
    c) sunt prezentate utilizatorilor în moduri pe care aceştia le pot percepe;
    d) sunt prezentate cu caractere de dimensiuni şi tipuri adecvate, ţinând cont de condiţiile de utilizare previzibile şi folosind un contrast suficient, precum şi o spaţiere ajustabilă între litere, rânduri şi paragrafe;
    e) conţinutul instrucţiunilor este pus la dispoziţie în formate de text care pot fi utilizate pentru a genera formate de asistenţă alternative, putând fi prezentate în diferite moduri şi prin intermediul mai multor canale senzoriale; şi
    f) instrucţiunile care cuprind orice conţinut de tip nontext sunt însoţite de o prezentare alternativă a conţinutului respectiv.    3. Cerinţele de accesibilitate generale privind toate serviciile prevăzute la art. 2 alin. (3) şi (4) din lege
    3.1. În vederea maximizării utilizării previzibile a serviciilor de către persoanele cu dizabilităţi, furnizarea acestora se face prin:
    a) garantarea accesibilităţii produselor utilizate pentru furnizarea serviciului, potrivit pct. 1 şi, după caz, pct. 2;
    b) furnizarea de informaţii privind modul de funcţionare al serviciului şi, dacă pentru furnizarea serviciului sunt utilizate produse, informaţii privind legătura serviciului cu aceste produse, precum şi informaţii privind caracteristicile lor de accesibilitate şi interoperabilitatea lor cu dispozitive şi instalaţii de asistare:
    (i) punând la dispoziţie informaţiile prin intermediul mai multor canale senzoriale;
    (ii) prezentând informaţiile într-un mod uşor de înţeles;
    (iii) prezentând utilizatorilor informaţiile în moduri pe care aceştia le pot percepe;
    (iv) punând la dispoziţie conţinutul informaţiilor în formate de text care pot fi utilizate pentru a genera formate de asistenţă alternative, putând fi prezentate în diferite moduri şi prin intermediul mai multor canale senzoriale;
    (v) prezentând cu caractere de dimensiuni şi tipuri adecvate, ţinând cont de condiţiile de utilizare previzibile şi folosind un contrast suficient, precum şi o spaţiere ajustabilă între litere, rânduri şi paragrafe;
    (vi) completând orice conţinut de tip nontext cu o prezentare alternativă a conţinutului respectiv; şi
    (vii) furnizând într-o manieră coerentă şi adecvată informaţiile electronice pentru furnizarea serviciului, făcându-le perceptibile, utilizabile, inteligibile şi solide;

    c) realizarea accesibilităţii site-urilor web, inclusiv a aplicaţiilor online aferente, şi a serviciilor bazate pe dispozitive mobile, inclusiv a aplicaţiilor mobile, într-o manieră coerentă şi adecvată, făcându-le perceptibile, utilizabile, inteligibile şi solide;
    d) acolo unde sunt disponibile, servicii de asistenţă (centre de asistenţă, centre de apel, asistenţă tehnică, servicii de retransmisie şi servicii de formare) care furnizează informaţii cu privire la accesibilitatea produsului şi la compatibilitatea acestuia cu tehnologiile de asistare, în moduri de comunicare accesibile.


    4. Cerinţe de accesibilitate suplimentare referitoare la servicii specifice
    4.1. În vederea maximizării utilizării previzibile a serviciilor de către persoanele cu dizabilităţi, furnizarea acestora se face prin includerea de funcţii, practici, politici şi proceduri, precum şi de modificări ale funcţionării serviciului, menite să răspundă nevoilor persoanelor cu dizabilităţi şi să asigure interoperabilitatea cu tehnologiile de asistare:
    a) serviciile de comunicaţii electronice, inclusiv comunicaţiile de urgenţă:
    (i) furnizarea funcţiei de text în timp real, în plus faţă de comunicarea vocală;
    (ii) furnizarea opţiunii de conversaţie totală în cazul în care, pe lângă comunicarea vocală, este furnizată şi funcţia video;
    (iii) asigurarea faptului că comunicaţiile de urgenţă ce folosesc funcţia vocală şi funcţia de tip text, inclusiv text în timp real, sunt sincronizate, iar cele ce folosesc funcţia de tip video, atunci când este disponibilă, sunt şi ele sincronizate sub formă de conversaţie totală şi transmise de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice către centrul unic pentru apeluri de urgenţă;

    b) serviciile care oferă acces la servicii mass-media audiovizuale:
    (i) furnizarea de grile electronice de programe care sunt perceptibile, utilizabile, inteligibile şi solide şi furnizează informaţii cu privire la disponibilitatea caracteristicilor de accesibilitate;
    (ii) asigurarea faptului că componentele de accesibilitate, serviciile de acces, ale serviciilor mass-media audiovizuale, precum subtitrările pentru persoanele cu surditate sau cu deficienţe de auz, descrierile audio, subtitrările vorbite şi interpretarea în limbajul semnelor, sunt transmise integral la o calitate adecvată pentru afişare precisă, sincronizate cu difuzarea de sunet şi video, permiţând totodată utilizatorului să controleze afişarea şi utilizarea lor;

    c) serviciile de transport aerian, feroviar, maritim şi cu autobuzul pentru pasageri, cu excepţia serviciilor urbane şi suburbane de transport şi a serviciilor regionale de transport:
    (i) asigurarea furnizării de informaţii privind accesibilitatea vehiculelor, a infrastructurii înconjurătoare şi a mediului construit şi privind asistenţa pentru persoanele cu dizabilităţi;
    (ii) asigurarea furnizării de informaţii despre serviciile inteligente de emitere a biletelor precum: rezervări electronice, rezervări de bilete etc., de informaţii în timp real privind călătoria precum: orare, informaţii cu privire la perturbări ale traficului, legături de transport, continuarea călătoriei cu alte moduri de transport etc., şi de informaţii privind servicii suplimentare precum: prezenţa personalului în staţii, ascensoare care nu funcţionează sau servicii indisponibile temporar;

    d) servicii urbane şi suburbane de transport şi servicii regionale de transport: asigurarea accesibilităţii terminalelor pentru autoservire utilizate pentru furnizarea serviciului, potrivit pct. 1;
    e) servicii bancare destinate consumatorilor:
    (i) furnizarea de metode de identificare, semnături electronice, securitate şi servicii de plată care sunt perceptibile, utilizabile, inteligibile şi solide;
    (ii) garantarea faptului că informaţiile sunt uşor de înţeles, fără a depăşi un nivel de complexitate superior nivelului B2, postintermediar, din clasificarea operată de Cadrul european comun de referinţă pentru limbi al Consiliului Europei;

    f) cărţi electronice:
    (i) asigurarea faptului că, în situaţia în care o carte electronică conţine format audio pe lângă text, aceasta furnizează conţinuturile audio şi de text sincronizate;
    (ii) asigurarea faptului că fişierele digitale ale cărţilor electronice nu împiedică tehnologiile de asistare să funcţioneze în mod corespunzător;
    (iii) asigurarea accesului la conţinut, a navigării în cadrul conţinutului şi al formatului fişierului, inclusiv al formatului dinamic, furnizarea structurii, asigurarea flexibilităţii şi a posibilităţii de alegere a modului de prezentare a conţinutului;
    (iv) oferirea posibilităţii de redare a conţinutului sub forme alternative şi a interoperabilităţii acestuia cu o varietate de tehnologii de asistare, astfel încât să fie perceptibil, inteligibil, utilizabil şi solid;
    (v) oferirea posibilităţii de a le identifica, furnizând informaţii privind caracteristicile lor de accesibilitate, prin intermediul metadatelor;
    (vi) asigurarea faptului că măsurile în materie de gestionare a drepturilor digitale nu blochează caracteristicile de accesibilitate;

    g) servicii de comerţ electronic:
    (i) furnizarea informaţiilor privind accesibilitatea produselor şi a serviciilor vândute, în situaţia în care aceste informaţii sunt furnizate de către operatorul economic responsabil;
    (ii) asigurarea accesibilităţii funcţiilor de identificare, de securitate şi de plată atunci când sunt livrate ca parte a serviciului, şi nu ca parte a unui produs, făcând aceste funcţii perceptibile, utilizabile, inteligibile şi solide;
    (iii) furnizarea de metode de identificare, semnături electronice şi sisteme de plată care sunt perceptibile, utilizabile, inteligibile şi solide.    5. Cerinţe de accesibilitate specifice legate de preluarea comunicaţiilor de urgenţă efectuate către numărul european unic pentru apeluri de urgenţă 112 de către centrul unic pentru apeluri de urgenţă
    5.1. În vederea maximizării utilizării previzibile a serviciilor de către persoanele cu dizabilităţi, preluarea de către centrul unic pentru apeluri de urgenţă a comunicaţiilor de urgenţă efectuate către numărul european unic pentru apeluri de urgenţă 112 se realizează prin includerea unor funcţii, practici, politici şi proceduri, precum şi modificări menite să răspundă nevoilor persoanelor cu dizabilităţi.
    5.2. Comunicaţiile de urgenţă către numărul european unic pentru apeluri de urgenţă 112 sunt preluate corespunzător, în modul cel mai potrivit cu organizarea la nivel naţional a sistemelor de urgenţe, la centrul unic pentru apeluri de urgenţă, utilizând aceleaşi mijloace de comunicare ca cele prin care sunt iniţiate, şi anume prin utilizarea de voce şi text sincronizate, inclusiv text în timp real, sau, în situaţia în care este oferită şi funcţia video, de voce, text, inclusiv text în timp real şi video sincronizate ca conversaţie totală.

    6. Cerinţe de accesibilitate pentru caracteristici, elemente sau funcţii ale produselor şi serviciilor potrivit art. 24 alin. (2) din lege
    6.1. Prezumţia de îndeplinire a obligaţiilor relevante prevăzute în alte acte ale Uniunii referitoare la caracteristici, elemente sau funcţii ale produselor şi serviciilor necesită următoarele:
    6.1.1. Produse:
    a) accesibilitatea informaţiilor privind funcţionarea şi caracteristicile de accesibilitate aferente produselor respectă elementele corespunzătoare prevăzute la pct. 1 subpct. 1.1, şi anume informaţiile privind utilizarea produsului, furnizate chiar pe produs, şi instrucţiunile de utilizare a produsului care nu sunt furnizate chiar pe produs, ci puse la dispoziţie prin utilizarea produsului sau prin alte mijloace, cum ar fi un site web;
    b) accesibilitatea caracteristicilor, elementelor şi funcţiilor interfeţei pentru utilizatori şi ale proiectării funcţionale a produselor respectă cerinţele de accesibilitate corespunzătoare pentru astfel de interfeţe pentru utilizatori sau proiectări funcţionale prevăzute la pct. 1 subpct. 1.2;
    c) accesibilitatea ambalajului, inclusiv a informaţiilor furnizate în cadrul acestuia şi a instrucţiunilor referitoare la instalarea, întreţinerea, depozitarea şi eliminarea produsului care nu sunt furnizate chiar pe produs, ci puse la dispoziţie prin alte mijloace, cum ar fi un site web, cu excepţia terminalelor pentru autoservire, respectă cerinţele de accesibilitate prevăzute la pct. 2.

    6.1.2. Servicii:
    Accesibilitatea caracteristicilor, elementelor şi funcţiilor serviciilor respectă cerinţele de accesibilitate corespunzătoare pentru respectivele caracteristici, elemente şi funcţii, prevăzute la pct. 1, 3, 4, 5, 6 şi 7 referitoare la servicii.    7. Criterii de performanţă funcţională
    7.1. În vederea maximizării utilizării previzibile de către persoanele cu dizabilităţi, în cazurile în care cerinţele de accesibilitate prevăzute la pct. 1-6 nu se referă la una sau mai multe funcţii legate de proiectarea şi fabricarea produselor sau de furnizarea serviciilor, accesibilitatea respectivelor funcţii sau mijloace se asigură prin conformitatea cu criteriile de performanţă funcţională aferente.
    7.2. Aceste criterii de performanţă funcţională pot fi utilizate numai ca alternativă la una sau mai multe cerinţe tehnice specifice, atunci când acestea sunt menţionate în cerinţele de accesibilitate, dacă şi numai dacă aplicarea criteriilor de performanţă funcţională relevante este conformă cu cerinţele de accesibilitate şi are drept urmare faptul că proiectarea şi fabricarea produselor şi furnizarea serviciilor duc la o accesibilitate echivalentă sau mai mare pentru utilizarea previzibilă de către persoanele cu dizabilităţi.
    a) utilizare de către persoane nevăzătoare:
    În situaţia în care produsul sau serviciul oferă moduri de operare vizuale, oferă cel puţin un mod de operare pentru persoane nevăzătoare.

    b) utilizare de către persoane cu capacităţi vizuale limitate:
    În situaţia în care produsul sau serviciul oferă moduri de operare vizuale, oferă cel puţin un mod de operare care permite utilizatorilor cu capacităţi vizuale limitate să folosească produsul.

    c) utilizare fără percepţia culorilor:
    În situaţia în care produsul sau serviciul oferă moduri de operare vizuale, acesta oferă cel puţin un mod de operare care nu presupune din partea utilizatorului percepţia culorilor.

    d) utilizare fără sonor:
    În situaţia în care produsul sau serviciul oferă moduri de operare auditive, acesta oferă cel puţin un mod de operare pentru care nu este nevoie de auz.

    e) utilizare de către persoanele cu capacităţi auditive limitate:
    În situaţia în care produsul sau serviciul oferă moduri de operare auditive, acesta oferă cel puţin un mod de operare cu caracteristici audio amplificate, care permite utilizatorilor cu capacităţi auditive limitate să folosească produsul.

    f) utilizare fără funcţie vocală:
    În situaţia în care produsul sau serviciul presupune comenzi vocale date de utilizator, acesta oferă cel puţin un mod de operare care nu necesită intervenţie vocală. Prin intervenţie vocală se înţelege orice sunet generat la nivel oral, precum vorbirea, fluierăturile, interjecţiile.

    g) utilizare cu manipulare sau forţă limitată:
    În situaţia în care presupune acţionarea manuală, produsul sau serviciul oferă cel puţin un mod de operare care le permite utilizatorilor să folosească produsul prin acţiuni alternative care nu necesită motricitate fină, manipulare precisă sau forţă manuală şi nici acţionarea mai multor comenzi în acelaşi timp.

    h) utilizare de către persoane cu rază de acţiune limitată:
    Elementele operaţionale ale produselor se află în raza de acţiune pentru toţi utilizatorii.
    În situaţia în care produsele sau serviciile oferă un mod de operare manuală, acestea oferă cel puţin un mod de operare care să poată fi utilizat de către persoanele cu rază de acţiune limitată şi cu forţă limitată.

    i) reducerea la minimum a riscului declanşării unor crize convulsive determinate de fotosensibilitate:
    În situaţia în care produsul oferă moduri de operare vizuale, acestea evită modurile de operare care declanşează crize convulsive determinate de fotosensibilitate.

    j) utilizare de către persoane cu capacităţi cognitive limitate:
    Produsul sau serviciul oferă cel puţin un mod de operare cu caracteristici care fac produsul mai simplu şi mai uşor de utilizat.

    k) viaţa privată:
    În situaţia în care produsul sau serviciul oferă funcţii care asigură accesibilitatea, acesta oferă cel puţin un mod de operare care protejează viaţa privată a utilizatorilor ce folosesc respectivele caracteristici care asigură accesibilitatea.
    ANEXA 2

    Exemple indicative şi fără caracter obligatoriu de soluţii posibile
    care contribuie la respectarea cerinţelor de accesibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la lege
    1. Exemple referitoare la cerinţe de accesibilitate generale pentru toate produsele prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2) care intră sub incidenţa prezentei legi
    Exemple de cerinţe prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 1 la lege:
    1.1. Furnizarea de informaţii:
    a) pentru informaţiile prevăzute la subpct. 1.1 lit. a) din anexa nr. 1 la lege, exemplele de cerinţe prevăzute la lit. (i)-(iv) sunt următoarele:
    (i) furnizarea de informaţii vizuale şi tactile sau vizuale şi auditive indicând locul în care se introduce un card într-un terminal pentru autoservire, astfel încât persoanele nevăzătoare şi persoanele cu surditate să poată utiliza terminalul;
    (ii) utilizarea aceloraşi termeni în mod consecvent sau într-o structură clară şi logică, astfel încât persoanele cu deficienţe intelectuale să poată înţelege mai bine;
    (iii) furnizarea unui format de relief tactil sau de sunet în plus faţă de un mesaj de avertizare scris, astfel încât persoanele nevăzătoare să îl poată percepe;
    (iv) oferirea posibilităţii ca textul să fie citit de către persoane cu deficienţe de vedere;

    b) pentru informaţiile prevăzute la subpct. 1.1 lit. b) din anexa nr. 1 la lege, exemplele de cerinţe prevăzute la lit. (i)-(ix) sunt următoarele:
    (i) furnizarea de fişiere electronice care să poată fi citite de un calculator ce utilizează cititoare de ecran, astfel încât persoanele nevăzătoare să poată utiliza informaţiile;
    (ii) utilizarea aceloraşi termeni în mod consecvent sau într-o structură clară şi logică, astfel încât persoanele cu deficienţe intelectuale să îi poată înţelege mai bine;
    (iii) furnizarea de subtitrări atunci când sunt prevăzute instrucţiuni în format video;
    (iv) oferirea posibilităţii ca textul să fie citit de către persoane cu deficienţe de vedere;
    (v) imprimarea în Braille, permiţând astfel utilizarea de către persoane nevăzătoare;
    (vi) adăugarea unei diagrame cu un text descriptiv care să prezinte principalele elemente sau să descrie acţiunile principale;
    (vii) nu sunt furnizate exemple;
    (viii) nu sunt furnizate exemple;
    (ix) includerea unei mufe şi a unui software într-un bancomat, ceea ce va permite conectarea unei căşti audio care va primi textul de pe ecran sub formă de sunet.


    1.2. Interfaţa pentru utilizatori şi proiectarea funcţională:
    a) furnizarea de instrucţiuni sub formă de voce şi text sau încorporarea unor semne tactile în cazul unei tastaturi, astfel încât persoanele nevăzătoare sau cu deficienţe de auz să poată interacţiona cu produsul;
    b) furnizarea, într-un terminal pentru autoservire, pe lângă instrucţiunile prin vorbire, şi a unor instrucţiuni sub formă de text sau imagini, de exemplu, astfel încât persoanele cu surditate să poată la rândul lor să efectueze acţiunile necesare;
    c) oferirea pentru utilizatori a posibilităţii de a mări un text, de a recurge la funcţia de zoom pentru o anumită pictogramă sau de a mări contrastul, astfel încât persoanele cu deficienţe de vedere să poată percepe informaţiile;
    d) în plus faţă de oferirea unei alegeri de apăsare a butonului roşu sau verde pentru selectarea unei opţiuni, indicarea în scris pe butoane a opţiunilor, pentru a le permite persoanelor care suferă de daltonism să efectueze alegerea;
    e) când un calculator emite un semnal de eroare, oferirea unui text scris sau a unei imagini care să indice eroarea, astfel încât să permită persoanelor cu surditate să îşi dea seama că se produce o eroare;
    f) oferirea posibilităţii unui contrast suplimentar în imaginile din prim-plan, astfel încât persoanele cu dificultăţi de vedere să le poată vedea;
    g) oferirea posibilităţii ca utilizatorul unui telefon să selecteze volumul sunetului şi să reducă interferenţa cu aparatele auditive, astfel încât persoanele cu deficienţe de auz să poată utiliza telefonul;
    h) furnizarea de butoane mai mari şi mai bine separate pe ecranul tactil, astfel încât persoanele cu tremor să le poată apăsa;
    i) asigurarea faptului că butoanele care trebuie apăsate nu necesită multă forţă, astfel încât persoanele cu deficienţe motorii să le poată utiliza;
    j) evitarea imaginilor cu lumină intermitentă, astfel încât persoanele susceptibile să aibă crize convulsive să nu fie expuse acestui risc;
    k) oferirea posibilităţii de a utiliza căşti audio atunci când un bancomat furnizează informaţii verbale;
    l) ca alternativă la recunoaşterea prin amprente digitale, oferirea pentru utilizatorii care nu îşi pot utiliza mâinile a posibilităţii de a selecta o parolă pentru blocarea şi deblocarea unui telefon;
    m) asigurarea faptului că software-ul reacţionează într-un mod previzibil atunci când este efectuată o anumită acţiune şi acordarea de timp suficient pentru introducerea unei parole, astfel încât să fie uşor de utilizat de către persoanele cu deficienţe intelectuale;
    n) oferirea unei conexiuni cu un afişaj Braille actualizabil, astfel încât persoanele nevăzătoare să poată utiliza calculatorul;
    o) exemple de cerinţe specifice unor sectoare, în cazul echipamentelor prevăzute la pct. 1 subpct. 1.2 lit. o) subpct. (iii) din anexa nr. 1 la lege:
    În cazul primei liniuţe: oferirea posibilităţii ca un telefon mobil să poată prelucra conversaţii în timp real, astfel încât persoanele cu deficienţe de auz să poată face schimb de informaţii într-un mod interactiv.
    În cazul celei de a patra liniuţe: oferirea posibilităţii de a utiliza simultan formatul video pentru afişarea limbajului prin semne şi a formatului de text pentru scrierea unui mesaj, astfel încât două persoane cu surditate să poată comunica între ele sau cu o persoană cu auz normal.
    Asigurarea faptului că subtitrările sunt transmise prin intermediul set-top boxului pentru utilizarea lor de către persoanele cu surditate.


    1.3. Servicii de asistenţă: nu sunt furnizate exemple.


    2. Exemple referitoare la cerinţele de accesibilitate pentru produsele prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), cu excepţia terminalelor pentru autoservire prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) lit. d) din lege
    Exemple cerinţe prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 1 la lege
    2.1. Ambalajul şi instrucţiunile produselor
    a) indicarea în cadrul ambalajului că telefonul este dotat cu caracteristici de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilităţi;
    b) (i) furnizarea de fişiere electronice care să poată fi citite de un calculator ce utilizează cititoare de ecran, astfel încât persoanele nevăzătoare să poată utiliza informaţiile;
    (ii) utilizarea aceloraşi termeni în mod consecvent sau într-o structură clară şi logică, astfel încât persoanele cu deficienţe intelectuale să îi poată înţelege mai bine;
    (iii) furnizarea unui format de relief tactil sau de sunet atunci când este prezent un mesaj de avertizare scris, astfel încât nevăzătorii să poată primi mesajul de avertizare;
    (iv) oferirea posibilităţii ca textul să fie citit de către persoane cu deficienţe de vedere;
    (v) imprimarea în Braille, permiţând astfel citirea de către persoane nevăzătoare;
    (vi) adăugarea unei diagrame cu un text descriptiv care să prezinte principalele elemente sau să descrie acţiunile principale.
    3. Exemple referitoare la cerinţe de accesibilitate generale pentru toate serviciile prevăzute la art. 2 alin. (3) şi (4) din lege.
    3.1. Exemple referitoare la cerinţe prevăzute la pct. 3 subpct. 3.1 din anexa nr. 1 la lege:
    a) pentru cerinţele prevăzute la lit. a) nu sunt furnizate exemple;
    b) exemple de cerinţe prevăzute la lit. b) pct. (i)-(vii): (i) furnizarea de fişiere electronice care să poată fi citite de un calculator ce utilizează cititoare de ecran, astfel încât persoanele nevăzătoare să poată utiliza informaţiile;
    (ii) utilizarea aceloraşi termeni în mod consecvent sau într-o structură clară şi logică, astfel încât persoanele cu deficienţe intelectuale să poată înţelege mai bine;
    (iii) furnizarea de subtitrări atunci când este prevăzut un material video cu instrucţiuni;
    (iv) oferirea posibilităţii ca persoanele nevăzătoare să poată utiliza un fişier imprimându-l în Braille;
    (v) oferirea posibilităţii ca textul să fie citit de către persoane cu deficienţe de vedere;
    (vi) adăugarea unei diagrame cu un text descriptiv care să identifice principalele elemente sau să prezinte acţiunile principale;
    (vii) atunci când un furnizor de servicii oferă un stick USB care conţine informaţii cu privire la serviciu, asigurarea faptului că informaţiile respective sunt accesibile;

    c) furnizarea de descrieri textuale pentru imagini, punerea la dispoziţie a tuturor funcţionalităţilor prin intermediul tastaturii, oferirea pentru utilizatori de suficient timp pentru citire, asigurarea faptului că conţinutul apare şi funcţionează într-un mod previzibil şi asigurarea compatibilităţii cu tehnologiile de asistare, astfel încât persoanele cu diverse dizabilităţi să poată citi un site web şi interacţiona cu acesta;
    d) nu sunt furnizate exemple.


    4. Exemple referitoare la cerinţe de accesibilitate suplimentare pentru servicii specifice
    4.1. Exemple cerinţe prevăzute la pct. 4 din anexa nr. 1 la lege, pentru servicii specifice:
    a) pentru serviciile de comunicaţii electronice, inclusiv comunicaţiile de urgenţă, prevăzute la subpct. 4.1 lit. a) din anexa nr. 1 la lege, exemplele de cerinţele prevăzute la lit. (i)-(iii) sunt următoarele:
    (i) oferirea posibilităţii ca persoanele cu deficienţe de auz să poată trimite şi primi texte într-un mod interactiv şi în timp real;
    (ii) oferirea posibilităţii ca persoanele cu surditate să poată utiliza limbajul prin semne pentru a comunica între ele;
    (iii) oferirea posibilităţii ca o persoană cu deficienţe de vorbire şi de auz care alege să recurgă la o combinaţie de text, voce şi video să ştie că această comunicare este transmisă prin reţea către un serviciu de urgenţă;

    b) pentru serviciile care oferă acces la servicii mass-media audiovizuale, prevăzute la subpct. 4.1 lit. b) din anexa nr. 1 la lege, exemplele de cerinţe prevăzute la lit. (i) şi (ii) sunt următoarele:
    (i) oferirea posibilităţii ca o persoană nevăzătoare să poată selecta programele pe televizor;
    (ii) asigurarea posibilităţii de a selecţiona, personaliza şi afişa „servicii de acces“ precum subtitrări pentru persoanele cu surditate sau cu deficienţe de auz, descrieri audio, subtitrări vorbite şi interpretare în limbajul semnelor, oferind mijloace de conectare eficace prin tehnologie fără fir la tehnologiile auditive sau permiţând utilizatorului să activeze „servicii de acces“ pentru serviciile mass-media audiovizuale la acelaşi nivel de control ca cel al controlului primar al dispozitivelor;

    c) pentru serviciile de transport aerian, feroviar, maritim şi cu autobuzul pentru pasageri, cu excepţia serviciilor urbane şi suburbane de transport şi a serviciilor regionale de transport, prevăzute la subpct. 4.1 lit. c) din anexa nr. 1 la lege, nu sunt furnizate exemple;
    d) nu sunt furnizate exemple;
    e) pentru serviciile bancare destinate consumatorilor, exemple de cerinţe prevăzute la lit. (i) sunt următoarele:
    (i) asigurarea posibilităţii de a citi dialogurile de identificare de pe un ecran de către cititoare de ecran, astfel încât persoanele nevăzătoare să le poată utiliza;
    (ii) nu sunt furnizate exemple;

    f) pentru cărţi electronice, exemplele de cerinţe prevăzute la lit. (i)-(vi) sunt următoarele:
    (i) oferirea posibilităţii ca o persoană cu dislexie să poată citi şi asculta textul în acelaşi timp;
    (ii) oferirea de conţinut de tip text sincronizat cu conţinut audio sau oferirea unei transcrieri în Braille actualizabile;
    (iii) oferirea posibilităţii ca o persoană nevăzătoare să poată accesa indexul sau schimba capitolele;
    (iv) nu sunt furnizate exemple;
    (v) asigurarea faptului că informaţiile privind caracteristicile lor de accesibilitate sunt disponibile în fişierul electronic, astfel încât persoanele cu dizabilităţi să poată fi informate;
    (vi) asigurarea faptului că nu există un sistem de blocare, spre exemplu că măsurile tehnice de protecţie, informaţiile privind regimul drepturilor sau chestiunile legate de interoperabilitate nu împiedică citirea textului cu voce tare de către dispozitive de asistare, astfel încât utilizatorii nevăzători să poată citi cartea;

    g) pentru serviciile de comerţ electronic, exemplele de cerinţe prevăzute la lit. (i)-(iii) sunt următoarele:
    (i) asigurarea faptului că nu sunt eliminate informaţiile disponibile cu privire la caracteristicile de accesibilitate ale unui produs;
    (ii) asigurarea disponibilităţii prin voce a interfeţei pentru utilizatori a serviciilor de plată, astfel încât persoanele nevăzătoare să poată face cumpărături online în mod independent;
    (iii) asigurarea posibilităţii de a citi dialogurile de identificare de pe un ecran de către cititoare de ecran, astfel încât persoanele nevăzătoare să le poată utiliza.
    ANEXA 3

    Cerinţe de accesibilitate referitoare la mediul construit prevăzut la
    art. 4 alin. (4) din lege în care sunt furnizate serviciile prevăzute la art. 2 alin. (3) şi (4) din lege
    În vederea maximizării utilizării previzibile autonome de către persoanele cu dizabilităţi a mediului construit prevăzut la art. 4 alin. (4) din lege în care sunt furnizate serviciile prevăzute la art. 2 alin. (3) şi (4) din lege şi care este sub răspunderea furnizorului de servicii, astfel cum se menţionează la art. 4 alin. (4) din lege, accesibilitatea zonelor destinate accesului public trebuie să includă următoarele aspecte:
    a) utilizarea zonelor şi a instalaţiilor exterioare conexe;
    b) împrejurimile clădirilor;
    c) utilizarea intrărilor;
    d) utilizarea căilor de circulaţie orizontală;
    e) utilizarea căilor de circulaţie verticală;
    f) utilizarea sălilor deschise publicului;
    g) utilizarea echipamentelor şi a instalaţiilor utilizate pentru furnizarea serviciului;
    h) utilizarea toaletelor şi a instalaţiilor sanitare;
    i) utilizarea ieşirilor, a căilor de evacuare şi a elementelor pentru planificarea măsurilor de urgenţă;
    j) comunicări şi orientări prin intermediul mai multor canale senzoriale;
    k) utilizarea instalaţiilor şi a clădirilor în scopul lor previzibil;
    l) protecţia împotriva pericolelor în mediul interior şi exterior.


    ANEXA 4

    Procedura de evaluare a conformităţii - produse
    1. Controlul intern al producţiei
    Controlul intern al producţiei este procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2-4 şi asigură şi declară pe răspunderea sa exclusivă că produsul în cauză satisface cerinţele corespunzătoare prevăzute în anexa nr. 1 la lege.

    2. Documentaţia tehnică
    2.1. Producătorul întocmeşte documentaţia tehnică. Documentaţia tehnică permite evaluarea conformităţii produsului cu cerinţele de accesibilitate prevăzute la art. 4 din lege şi, în cazul în care producătorul a aplicat art. 14 din lege, face posibilă demonstrarea faptului că cerinţele de accesibilitate ar introduce o modificare fundamentală sau ar impune o sarcină disproporţionată. Documentaţia tehnică specifică doar cerinţele aplicabile şi vizează, după caz, proiectarea, fabricarea şi funcţionarea produsului.
    2.2. Documentaţia tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puţin următoarele elemente:
    a) o descriere generală a produsului;
    b) o listă a standardelor armonizate şi a specificaţiilor tehnice, aplicate integral sau parţial, şi descrierile soluţiilor adoptate pentru a îndeplini cerinţele de accesibilitate prevăzute la art. 4 din lege în cazul în care nu s-au aplicat respectivele standarde armonizate sau specificaţii tehnice; în eventualitatea unor standarde armonizate sau specificaţii tehnice aplicate parţial, documentaţia tehnică trebuie să cuprindă acele părţi care au fost aplicate.


    3. Fabricaţia
    Producătorul ia toate măsurile pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea acestuia să asigure conformitatea produselor cu documentaţia tehnică prevăzută la pct. 2 şi cu cerinţele de accesibilitate prevăzute în prezenta lege.

    4. Marcajul CE şi declaraţia de conformitate UE
    4.1. Producătorul aplică marcajul CE prevăzut în prezenta lege pe fiecare produs în parte care respectă cerinţele aplicabile prevăzute în prezenta lege.
    4.2. Producătorul întocmeşte o declaraţie de conformitate UE pentru un model de produs.
    Declaraţia de conformitate UE identifică produsul pentru care a fost întocmită. O copie a acestui document se transmite, la cerere, autorităţilor prevăzute la art. 19 alin. (1) din lege.


    5. Reprezentantul autorizat
    Obligaţiile producătorului stabilite la pct. 4 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.


    ANEXA 5

    Informaţii privind serviciile care respectă cerinţele de accesibilitate
    1. Furnizorul de servicii include, în clauzele şi condiţiile generale sau într-un document echivalent, informaţii care să permită evaluarea modului în care serviciul respectă cerinţele de accesibilitate prevăzute la art. 4. Aceste informaţii descriu cerinţele aplicabile şi vizează, după caz, proiectarea şi funcţionarea serviciului. În plus faţă de cerinţele privind informarea consumatorilor din Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorului, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului şi a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului şi al Directivei 97/7/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, informaţiile cuprind, după caz, următoarele elemente:
    a) o descriere generală a serviciului în formate accesibile;
    b) descrierile şi explicaţiile pentru înţelegerea funcţionării serviciului;
    c) o descriere a modului în care serviciul respectă cerinţele de accesibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la lege.

    2. Pentru a se conforma pct. 1, furnizorul de servicii poate aplica, în totalitate sau în parte, standardele armonizate şi specificaţiile tehnice sau cu părţi ale acestora care sunt adoptate potrivit art. 15 din lege.
    3. Furnizorul de servicii furnizează informaţii care să demonstreze că procesul de furnizare a serviciului şi monitorizarea acestuia asigură conformitatea serviciului cu pct. 1 şi cu cerinţele aplicabile prevăzute în prezenta lege.

    ANEXA 6

    Criterii de evaluare a sarcinii disproporţionate
    1. Criterii pentru efectuarea şi documentarea evaluării:
    1.1. Raportul dintre costurile nete ale conformităţii cu cerinţele de accesibilitate şi costurile totale (cheltuieli operaţionale şi de capital) de fabricare, distribuire sau importare a produsului sau de furnizare a serviciului ale operatorilor economici
    1.1.1. Elemente de utilizat pentru evaluarea costurilor nete de conformitate cu cerinţele de accesibilitate:
    a) criterii legate de costurile organizaţionale unice de luat în considerare în cadrul evaluării:
    (i) costurile aferente resurselor umane suplimentare care dispun de expertiză în materie de accesibilitate;
    (ii) costurile aferente formării resurselor umane şi dobândirii de competenţe privind accesibilitatea;
    (iii) costurile dezvoltării unui nou proces pentru includerea accesibilităţii în dezvoltarea produsului sau în furnizarea serviciului;
    (iv) costurile aferente dezvoltării de materiale de orientare privind accesibilitatea;
    (v) costurile unice aferente înţelegerii legislaţiei în materie de accesibilitate;

    b) criterii legate de costurile aferente producţiei şi dezvoltării în curs, de luat în considerare în cadrul evaluării:
    (i) costurile aferente proiectării caracteristicilor de accesibilitate ale produsului sau serviciului;
    (ii) costurile suportate în procesele de fabricaţie;
    (iii) costurile aferente testării produsului sau serviciului pentru accesibilitate;
    (iv) costurile aferente întocmirii documentaţiei.    1.2. Costurile şi beneficiile estimate pentru operatorii economici, incluzând procesele de producţie şi investiţiile, în raport cu beneficiul estimat pentru persoanele cu dizabilităţi, luând în considerare cât de mult este utilizat produsul sau serviciul în cauză şi frecvenţa de utilizare a acestora
    1.3. Raportul dintre costurile nete ale conformităţii cu cerinţele de accesibilitate şi cifra de afaceri netă a operatorului economic
    1.3.1. Elemente de utilizat pentru evaluarea costurilor nete ale conformităţii cu cerinţele de accesibilitate:
    a) criterii legate de costurile organizaţionale unice de luat în considerare în cadrul evaluării:
    (i) costurile aferente resurselor umane suplimentare care dispun de expertiză în materie de accesibilitate;
    (ii) costurile aferente formării resurselor umane şi dobândirii de competenţe privind accesibilitatea;
    (iii) costurile dezvoltării unui nou proces pentru includerea accesibilităţii în dezvoltarea produsului sau în furnizarea serviciului;
    (iv) costurile aferente dezvoltării de materiale de orientare privind accesibilitatea;
    (v) costurile unice aferente înţelegerii legislaţiei în materie de accesibilitate;

    b) criterii legate de costurile aferente producţiei şi dezvoltării în curs, de luat în considerare în cadrul evaluării:
    (i) costurile aferente proiectării caracteristicilor de accesibilitate ale produsului sau serviciului;
    (ii) costurile suportate în procesele de fabricaţie;
    (iii) costurile aferente testării produsului sau serviciului pentru accesibilitate;
    (iv) costurile aferente întocmirii documentaţiei.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016