Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 226 din 14 iulie 2023  privind aplicarea unor tarife rutiere pe reţeaua de drumuri naţionale din România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 226 din 14 iulie 2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 659 din 18 iulie 2023
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta lege reglementează aplicarea tarifelor rutiere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, stabilite în funcţie de perioada sau de distanţa parcursă.
    (2) Tarifele prevăzute la alin. (1) se aplică nediscriminatoriu, fără a se limita la motive legate de:
    a) naţionalitatea utilizatorului;
    b) statul membru sau ţara terţă de stabilire a operatorului de transport;
    c) statul membru sau ţara terţă de înmatriculare a vehiculului;
    d) originea sau destinaţia operaţiunii de transport.


    ART. 2
    În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) autorizare - proces definit şi gestionat de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructuri Rutiere din România - S.A., denumită în continuare CNAIR, prin care un furnizor SETRE dobândeşte calitatea de furnizor SETRo, în condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (3);
    b) distribuitor - persoană juridică română agreată de către CNAIR, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, precum şi CNAIR şi subunităţile acesteia, care încasează rovinieta şi înregistrează informaţiile în baza de date a SER;
    c) domeniu SETRE România - reţeaua de drumuri naţionale din România, cu excepţia sectoarelor de drum naţional aflate în intravilanul municipiilor între indicatoarele de intrare/ieşire în/din acestea, pentru utilizarea căreia tariful de trecere datorat este colectat prin intermediul unui sistem de tarifare rutieră electronică;
    d) declaraţie privind TollRo - set de informaţii pus la dispoziţia CNAIR de către furnizorul SETRo într-un format agreat, care confirmă prezenţa unui vehicul în domeniul SETRE România;
    e) aplicaţie mobilă - aplicaţie a CNAIR dezvoltată pentru sistemele de operare ale telefoanelor mobile şi care utilizează funcţia de localizare prin satelit a acestor dispozitive în scopul colectării, transferului şi înregistrării în baza de date a STRR a informaţiilor privind distanţa parcursă pe domeniul SETRE România, de un anumit vehicul, pentru calculul şi încasarea TollRo datorat pentru acesta;
    f) furnizor SETRo - furnizor SETRE autorizat de CNAIR care, în baza contractului comercial încheiat cu aceasta, pune la dispoziţia unui utilizator SETRo serviciul de tarifare rutieră electronică în cadrul domeniului SETRE România, încasează şi virează TollRo către CNAIR;
    g) informaţii privind TollRo - informaţii definite de CNAIR, necesare pentru stabilirea tarifului datorat pentru utilizarea unui vehicul pe domeniul SETRE România, în condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (3);
    h) mijloc tehnic - echipament care, prin interfeţe dedicate, permite verificarea în SER sau STRR, după caz, a achitării corespunzătoare a tarifului rutier pentru un anumit vehicul. Acesta poate fi: terminal de interogare a bazelor de date ale SER sau STRR privind achitarea corespunzătoare a rovinietei sau a TollRo pentru vehiculul verificat sau un sistem de camere video, care pot fi fixe sau mobile, cu rolul de a identifica numărul de înmatriculare al vehiculului, în vederea interogării automate a bazelor de date ale SER sau STRR privind achitarea corespunzătoare a rovinietei sau a TollRo pentru vehiculul verificat;
    i) neplata TollRo - fapta ce constă în neîndeplinirea de către un utilizator al domeniului SETRE România a obligaţiei de plată a TollRo datorat, astfel cum este prevăzută în prezenta lege;
    j) OBE - set complet de componente hardware şi software, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. k) din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2022 privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică şi facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii cu privire la neplata tarifelor rutiere, aprobată prin Legea nr. 203/2022, cu modificările ulterioare;
    k) OBE invalid - OBE declarat şi introdus de furnizorul SETRo într-o listă specifică, în condiţiile prezentei legi;
    l) reţeaua de drumuri naţionale din România - drumurile de interes naţional prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, administrate de CNAIR;
    m) rovinieta - tariful de utilizare a cărui plată pentru un vehicul conferă dreptul de a folosi reţeaua de drumuri naţionale din România prevăzută la lit. l), pe parcursul unei perioade date cu acest vehicul;
    n) sistem electronic rovinietă - sistem informatic, denumit în continuare SER, ce permite înregistrarea în format electronic a informaţiilor privind achitarea rovinietei, gestiunea datelor privind vehiculele pentru care aceasta a fost achitată, monitorizarea şi controlul achitării rovinietei prin intermediul mijloacelor tehnice;
    o) STRR - sistem de tarifare rutieră electronică din România care asigură colectarea TollRo, în care obligaţia utilizatorului de a plăti TollRo este declanşată şi legată exclusiv de detectarea automată a prezenţei vehiculului într-un anumit loc de pe domeniul SETRE România, prin comunicare la distanţă cu OBE din vehicul, utilizând poziţionarea prin satelit sau prin recunoaşterea automată a numărului de înmatriculare al vehiculului; STRR asigură monitorizarea şi controlul achitării tarifului prin intermediul mijloacelor tehnice;
    p) serviciu de tarifare rutieră electronică - serviciu care permite unui utilizator ca, în baza unui contract unic, să utilizeze un vehicul în unul sau mai multe domenii SETRE;
    q) tarif de utilizare a infrastructurii - tarif perceput în vederea recuperării costurilor infrastructurii prevăzute la lit. ff);
    r) tarif de trecere - o anumită sumă plătită cu privire la un vehicul în funcţie de distanţa parcursă pe o anumită infrastructură şi de tipul vehiculului şi în conformitate cu clasa de emisii poluante (EURO), a cărei plată conferă respectivului vehicul dreptul de a utiliza infrastructurile şi care cuprinde un tarif de utilizare a infrastructurii, un tarif bazat pe costurile externe;
    s) tarif de utilizare - o anumită sumă a cărei plată conferă unui vehicul dreptul de a utiliza, pe parcursul unei perioade date, o anumită infrastructură rutieră;
    ş) tarif bazat pe costurile externe - tarif perceput în vederea recuperării costurilor legate de poluarea atmosferică generată de trafic;
    t) tarif mediu ponderat de utilizare a infrastructurii - venitul total provenit din tarifele de trecere pe o perioadă dată, împărţit la numărul de kilometri parcurşi de vehicule pe o anumită reţea supusă tarifării în perioada respectivă, atât venitul, cât şi kilometrii fiind calculaţi pentru vehiculele la care se aplică tarifele de trecere;
    ţ) tarif rutier - tariful definit conform art. 2 alin. (1) lit. t) din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2022, aprobată prin Legea nr. 203/2022, cu modificările ulterioare, care este tarif de utilizare, tarif de trecere sau tarif de concesiune aplicat pe reţeaua prevăzută la lit. l);
    u) tarif de concesiune - tarif de trecere perceput de un concesionar în cadrul unui contract de concesiune încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servici, cu modificările şi completările ulterioare;
    v) tichet de rută - înscrisul în formă electronică în sensul Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind înregistrarea în baza de date a STRR a informaţiilor declarate de un utilizator în vederea achitării TollRo pentru un vehicul, corespunzătoare unei treceri pe domeniul SETRE România într-un anumit interval de timp, în funcţie de MTMA şi clasa de emisii poluante ale vehiculului;
    w) TollRo - tariful de trecere, reprezentând o anumită sumă a cărei plată conferă dreptul de a utiliza cu acesta o anumită distanţă între două puncte ale domeniului SETRE România, în conformitate cu principiul „poluatorul plăteşte“;
    x) tarif unitar - tariful de trecere pe unitatea de kilometru stabilit pe categorii de drum în funcţie de parametrii de clasificare ai vehiculului, în conformitate cu informaţiile înscrise în certificatul de înmatriculare al acestuia, respectiv: masa totală maximă autorizată (MTMA) şi încadrarea în clasa de emisii poluante (EURO);
    y) trecere - parcurgerea cu un vehicul, o singură dată, întrun sens, a unei distanţe de pe un sector de drum care face parte din domeniul SETRE România;
    z) utilizator - conducătorul vehiculului sau deţinătorul vehiculului, respectiv persoana fizică sau juridică înscrisă în certificatul de înmatriculare, care are în proprietate sau care, după caz, poate folosi în baza unui drept legal acel vehicul şi care utilizează reţeaua de drumuri naţionale din România;
    aa) utilizator SETRo - utilizator al domeniului SETRE România, persoană fizică sau juridică care a încheiat un contract cu un furnizor SETRo pentru a avea acces la serviciul de tarifare rutieră electronică pe domeniul SETRE România;
    bb) vehicul - orice autovehicul rutier înmatriculat, având cel puţin două axe, sau un ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorcă ori remorcile tractate de acesta;
    cc) vehicul de transport persoane - vehiculul conceput şi construit pentru transportul de pasageri;
    dd) vehicul de transport marfă - vehiculul conceput şi construit pentru transportul de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări;
    ee) vehicul mixt - vehicul conceput şi construit pentru transportul de persoane şi marfă în compartimente separate;
    ff) costurile infrastructurii - costurile legate de întreţinerea anuală, costurile pentru reparaţii structurale semnificative şi costurile de exploatare a reţelei de drumuri naţionale din România;
    gg) costuri de întreţinere anuale - costurile anuale de întreţinere şi costurile periodice legate de repararea, consolidarea şi execuţia straturilor noi de îmbrăcăminte rutieră, pentru a garanta că nivelul funcţionalităţii operaţionale a reţelei de drumuri naţionale din România se menţine în timp;
    hh) reparaţii structurale semnificative - reparaţiile structurale ale reţelei de drumuri naţionale din România, exclusiv acele reparaţii care nu mai sunt în prezent în beneficiul utilizatorilor rutieri;
    ii) costul poluării atmosferice generate de trafic - costul prejudiciilor provocate sănătăţii umane şi mediului de eliberarea în atmosferă de particule în suspensie şi de precursori ai ozonului, precum NO_x şi compuşii organici volatili, în timpul funcţionării unui vehicul;
    jj) costuri de exploatare - costurile de operare, gestionare şi tarifare, care includ toate costurile legate de punerea în aplicare, exploatarea şi gestionarea infrastructurii şi a sistemul de tarifare.


    ART. 3
    (1) Tarifele de utilizare, tarifele de trecere şi tarifele de concesiune nu pot fi impuse în acelaşi timp unui vehicul pentru utilizarea unui singur sector de drum care face parte din reţeaua de drumuri naţionale din România.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pe sectoarele de drum care fac parte din reţeaua de drumuri naţionale din România unde este perceput tariful de utilizare se poate aplica şi tariful de trecere numai pentru utilizarea podurilor, tunelurilor şi trecătorilor de munte.
    (3) Tarifele prevăzute la alin. (1) sunt stabilite în lei.
    (4) Cuantumul tarifelor stabilite în lei se actualizează anual, în funcţie de indicele preţurilor de consum (IPC) comunicat de către Institutul Naţional de Statistică pentru anul anterior.
    (5) Aplicarea şi colectarea tarifelor de utilizare şi de trecere, precum şi urmărirea plăţii acestora se fac în aşa fel încât fluxul liber de trafic să fie perturbat cât se poate de puţin. În acest scop, metodele care permit utilizatorilor să plătească tarifele rutiere 24 de ore pe zi, utilizând toate mijloacele uzuale de plată, sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    (6) CNAIR monitorizează aplicarea şi colectarea tarifelor de concesiune în conformitate cu prevederile contractelor de concesiune la care este parte.

    CAP. II
    Aplicarea rovinietei pe reţeaua de drumuri naţionale din România
    ART. 4
    (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2026, rovinieta se aplică tuturor categoriilor de vehicule înmatriculate care sunt folosite pe reţeaua definită la art. 2 lit. l), concepute şi construite pentru:
    a) transportul de persoane;
    b) transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mică sau egală cu 3,5 tone.

    (2) Rovinieta se aplică în funcţie de:
    a) categoria vehiculului;
    b) clasa de emisii poluante (EURO);
    c) durata de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România. Durata de utilizare cuprinde durata de parcurs, precum şi durata de staţionare.

    (3) Vehiculele de transport mixt se asimilează, din punctul de vedere al tarifului de utilizare, cu vehiculele de transport marfă.

    ART. 5
    (1) Rovinieta se aplică pe reţeaua de drumuri naţionale din România, cu excepţia sectoarelor de drum naţional aflate în intravilanul municipiilor între indicatoarele de intrare/ieşire în/din acestea.
    (2) Rovinieta se achită anterior utilizării reţelei de drumuri naţionale din România şi este structurată în funcţie de durata de utilizare a acesteia, astfel: o zi, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile şi 12 luni. Tariful zilnic nu depăşeşte 9% din tariful pentru 12 luni, tariful pe 10 zile nu depăşeşte 12% din tariful pentru 12 luni, tariful pe 30 de zile nu depăşeşte 19% din tariful pentru 12 luni, iar tariful pe 60 de zile nu depăşeşte 30% din tariful pentru 12 luni.
    (3) Achitarea şi emiterea rovinietei pot fi realizate cu cel mult 30 de zile înainte de data de început a valabilităţii acesteia.
    (4) Categoriile de vehicule şi nivelul rovinietei se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.

    ART. 6
    (1) Rovinieta valabilă reprezintă înscrisul în formă electronică în sensul Legii nr. 455/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind înregistrarea în baza de date a SER a informaţiilor privind achitarea tarifului de utilizare pentru un vehicul, corespunzătoare categoriei şi clasei de emisii poluante a vehiculului, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii prevăzut la art. 5 alin. (4), a cărei perioadă de valabilitate cuprinde data şi ora pentru care se efectuează verificarea.
    (2) Responsabilitatea deţinerii rovinietei valabile revine în exclusivitate utilizatorilor.
    (3) În situaţia în care nu pot fi furnizate date privind încadrarea în clasa de emisii poluante, vehiculul se încadrează în clasa de emisii Euro 0.
    (4) Perioada de valabilitate a rovinietei începe de la ora 0.00 a primei zile şi expiră la ora 24.00 a ultimei zile din perioada pentru care a fost achitată.
    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), dacă ziua de început a perioadei de valabilitate a rovinietei este ziua în curs, valabilitatea acesteia începe la ora înregistrării informaţiilor privind achitarea rovinietei în baza de date a SER şi expiră la ora 24.00 a ultimei zile a duratei pentru care aceasta a fost achitată.
    (6) CNAIR asigură accesul online al utilizatorilor la informaţiile din baza de date a SER pentru verificarea valabilităţii rovinietei la data interogării.

    ART. 7
    (1) Încasarea rovinietei, înregistrarea în baza de date a SER a informaţiilor privind achitarea prevăzute la art. 6 alin. (1) furnizate de către solicitant şi eliberarea documentelor care atestă plata şi înregistrarea se fac de către distribuitori.
    (2) Datele, modul de înregistrare a acestora în baza de date a SER şi documentele care atestă plata tarifului de utilizare pentru un anumit vehicul se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

    ART. 8
    (1) Cuantumul rovinietei se stabileşte în lei.
    (2) Achitarea rovinietei pentru anul în curs se face la nivelul actualizat în conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. (4).
    (3) În agenţiile de control şi încasare ale CNAIR din punctele de trecere a frontierei de stat a României, rovinieta se poate achita şi în valute liber convertibile, cotate pe piaţa valutară, la echivalentul tarifului exprimat în lei, la cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor.

    ART. 9
    (1) Sunt exceptate de la plata rovinietei vehiculele:
    a) deţinute în proprietate sau, după caz, folosite în baza unui drept legal, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, de:
    (i) unităţile Ministerului Apărării Naţionale;
    (ii) unităţile Ministerului Afacerilor Interne;
    (iii) unităţile Serviciului Român de Informaţii;
    (iv) unităţile Serviciului de Informaţii Externe;
    (v) unităţile Serviciului de Protecţie şi Pază;
    (vi) unităţile Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;
    (vii) Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia;
    (viii) serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    (ix) Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. şi subunităţile acesteia;
    (x) Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;
    (xi) Societatea Naţională de Cruce Roşie din România;

    b) prevăzute ca fiind exceptate prin acordurile şi tratatele internaţionale la care România este parte;
    c) folosite în transportul public local de persoane prin servicii regulate;
    d) autorizate pentru efectuarea transportului şcolar;
    e) tip ambulanţă deţinute de autorităţi/entităţi publice.

    (2) Vehiculele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (viii)-(xi) şi lit. b)-e) sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare numai dacă sunt înregistrate, ca vehicule exceptate, în baza de date a SER.
    (3) Vehiculele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (i)-(vii) sunt exceptate de la plata rovinietei numai dacă sunt marcate, de către Direcţia generală permise de conducere şi înmatriculări, în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate, ca exceptate de la plata tarifului de utilizare.
    (4) Obligaţia de a solicita marcarea/eliminarea vehiculelor în/din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate şi, după caz, înscrierea/eliminarea în/din baza de date a SER revine deţinătorilor acestora.
    (5) Contravaloarea rovinietelor emise, pe baza solicitării transmise CNAIR de Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, pentru vehiculele care efectuează transporturi în cadrul unor misiuni de protecţie civilă sau misiuni umanitare pe teritoriul României sau care tranzitează România în acest scop, se decontează bianual către CNAIR de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, din sumele alocate de la bugetul de stat, prevăzute cu această destinaţie în legile bugetare anuale, pe baza situaţiei transmise până la data de 15 a primei luni din fiecare semestru, pentru semestrul anterior.
    (6) Solicitarea prevăzută la alin. (5) cuprinde lista numerelor de înmatriculare ale vehiculelor, însoţită de copii ale certificatelor de înmatriculare ale acestora, precum şi perioada de desfăşurare a transporturilor pe teritoriul României.
    (7) Contravaloarea rovinietelor emise pentru persoanele cu handicap, precum şi însoţitorii sau, după caz, asistenţii personali ai acestora, în baza prevederilor art. 28 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se decontează bianual către CNAIR de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, din sumele alocate de la bugetul de stat, prevăzute cu această destinaţie în legile bugetare anuale, pe baza situaţiei transmise până la data de 15 a primei luni din fiecare semestru, pentru semestrul anterior.
    (8) Documentele şi condiţiile necesare pentru exceptarea de la obligaţia de plată a rovinietei, conform prevederilor alin. (2) şi (3), precum şi procedura de emitere a rovinietelor pentru vehiculele prevăzute la alin. (5) se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului afacerilor interne.

    ART. 10
    (1) În cazul schimbării utilizatorului vehiculului, rovinieta îşi păstrează valabilitatea.
    (2) În cazul vehiculelor înmatriculate în România, la atribuirea unui alt număr de înmatriculare, rovinieta îşi păstrează valabilitatea. Direcţia generală permise de conducere şi înmatriculări asigură, pe bază de protocol, accesul zilnic al CNAIR la datele referitoare la schimbarea numerelor de înmatriculare din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate.
    (3) În cazul înmatriculării vehiculului într-o altă ţară, rovinieta îşi păstrează valabilitatea numai în condiţiile în care utilizatorul informează în scris CNAIR cu privire la schimbarea numărului de înmatriculare în vederea operării modificării în baza de date a SER.
    (4) În cazul radierii din circulaţie a vehiculului, utilizatorului i se va returna de către CNAIR, la cererea scrisă a acestuia, contravaloarea rovinietei corespunzătoare perioadei de neutilizare.
    (5) Documentele necesare şi condiţiile de efectuare a modificării prevăzute la alin. (3), precum şi a returnării prevăzute la alin. (4) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

    CAP. III
    Aplicarea TollRo pe reţeaua de drumuri naţionale din România
    ART. 11
    (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2026, pe domeniul SETRE România se introduce sistemul de tarifare rutieră electronică în România, denumit STRR.
    (2) STRR este interoperabil cu sistemele de tarifare rutieră electronică din celelalte state membre ale UE prin intermediul SETRE, complementar STRR. STRR oferă utilizatorilor SETRo acces la SETRE.

    ART. 12
    (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2026 se introduce TollRo care se aplică pe domeniul SETRE România, pentru toate vehiculele înmatriculate care sunt folosite pe acesta, concepute şi construite pentru transportul de marfă cu masă totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 3,5 tone, şi care se colectează prin STRR. Vehiculele de transport mixt se asimilează, din punctul de vedere al TollRo, cu vehiculele de transport marfă.
    (2) TollRo se stabileşte în funcţie de:
    a) tariful unitar; şi
    b) distanţa parcursă pe un sector de drum din domeniul SETRE România exprimată în unităţi întregi de kilometri.

    (3) TollRo se calculează prin înmulţirea tarifului unitar cu distanţa parcursă.
    (4) Categoriile şi nivelul tarifului unitar se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
    (5) Tariful unitar cuprinde un tarif de utilizare a infrastructurii şi un tarif bazat pe costuri externe care au la bază principiile recuperării costurilor infrastructurii, prevăzute la art. 2 lit. ff), şi a celor legate de poluarea atmosferică generată de trafic, prevăzute la art. 2 lit. ii).
    (6) Tariful unitar pentru un vehicul nu poate depăşi cu mai mult de 100% tariful pentru vehiculul echivalent care respectă cele mai stricte standarde de emisii Euro.
    (7) TollRo poate fi achitat:
    a) în baza unui contract încheiat de un utilizator SETRo cu un furnizor SETRo;
    b) în baza unui tichet de rută cu o singură trecere, emis prin intermediul aplicaţiilor informatice interconectate cu STRR. Tichetul de rută se achită anterior efectuării trecerii;
    c) prin aplicaţie mobilă pusă la dispoziţia utilizatorilor, cu titlu gratuit, de CNAIR.

    (8) Aplicaţia mobilă poate fi utilizată pentru vehiculele înmatriculate în România. Extinderea utilizării aplicaţiei mobile pentru vehiculele înmatriculate în alte state se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    (9) Termenii şi condiţiile achitării TollRo în modalităţile prevăzute la alin. (7) lit. b) şi c), precum şi cazurile şi condiţiile restituirii TollRo se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    (10) TollRo se stabileşte în lei.
    (11) Achitarea TollRo pentru anul în curs se face la cursul actualizat în conformitate cu art. 3 alin. (4).

    ART. 13
    (1) Sunt exceptate de la plata TollRo vehiculele:
    a) deţinute în proprietate sau, după caz, folosite în baza unui drept legal, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, de:
    (i) unităţile Ministerului Apărării Naţionale;
    (ii) unităţile Ministerului Afacerilor Interne;
    (iii) unităţile Serviciului Român de Informaţii;
    (iv) unităţile Serviciului de Informaţii Externe;
    (v) unităţile Serviciului de Protecţie şi Pază;
    (vi) unităţile Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;
    (vii) Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia;
    (viii) serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    (ix) Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. şi subunităţile acesteia;
    (x) Societatea Naţională de Cruce Roşie din România;

    b) prevăzute ca fiind exceptate prin acordurile şi tratatele internaţionale la care România este parte.

    (2) Vehiculele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (viii)-(x) şi lit. b) sunt exceptate de la plata TollRo numai dacă sunt înregistrate, ca vehicule exceptate, în baza de date a STRR.
    (3) Vehiculele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (i)-(vii) sunt exceptate de la plata TollRo numai dacă sunt marcate ca exceptate, de către Direcţia generală permise de conducere şi înmatriculări, în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate.
    (4) Obligaţia de a solicita marcarea/eliminarea vehiculelor în/din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate şi, după caz, înscrierea/eliminarea în/din baza de date a STRR revine deţinătorilor acestora.
    (5) Contravaloarea tichetelor de rută emise, pe baza solicitării transmise CNAIR de Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, pentru vehiculele care efectuează transporturi în cadrul unor misiuni de protecţie civilă sau misiuni umanitare pe teritoriul României sau care tranzitează România în acest scop, se virează bianual către CNAIR de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, din sumele alocate de la bugetul de stat, prevăzute cu această destinaţie în legile bugetare anuale, pe baza situaţiei transmise până la data de 15 a primei luni din fiecare semestru, pentru semestrul anterior.
    (6) Solicitarea prevăzută la alin. (5) cuprinde lista numerelor de înmatriculare ale vehiculelor, însoţită de copii de pe certificatele de înmatriculare ale acestora, traseul pe domeniul SETRE România, data de început şi de sfârşit a deplasării.
    (7) Tichetele de rută prevăzute la alin. (5) se eliberează de CNAIR.
    (8) Documentele şi condiţiile necesare pentru exceptarea de la obligaţia de plată a TollRo, conform prevederilor alin. (2) şi (3), precum şi procedura de acordare a scutirii conform alin. (5) se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului afacerilor interne.

    ART. 14
    (1) Se desemnează CNAIR ca entitate care percepe şi încasează TollRo.
    (2) CNAIR stabileşte cuantumul TollRo datorat şi încasează suma aferentă:
    a) de la furnizorul SETRo, pe baza declaraţiilor privind TollRo transmise. Încasarea acestei sume de CNAIR se realizează independent de momentul efectuării plăţii acesteia între utilizator şi furnizorul SETRo;
    b) de la utilizatorul domeniului SETRE România, în baza datelor din tichetul de rută, înscrise în STRR;
    c) de la utilizatorul domeniului SETRE România, în cazul utilizării aplicaţiei prevăzute la art. 12 alin. (7) lit. c), în baza datelor colectate de la aceasta.

    (3) CNAIR întocmeşte, publică şi actualizează o declaraţie în care enunţă condiţiile aplicabile furnizorilor SETRE pentru accesul la domeniul SETRE România, inclusiv cele procedurale şi comerciale, procedura de autorizare şi informaţiile privind TollRo, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
    (4) Obligaţiile CNAIR, în calitate de entitate care percepe TollRo, sunt prevăzute la art. 6 şi art. 14 alin. (1), (2) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2022, aprobată prin Legea nr. 203/2022, cu modificările ulterioare.

    ART. 15
    (1) Pentru serviciile de tarifare rutieră electronică prestate, furnizorii SETRo au dreptul la o remuneraţie stabilită în condiţiile procedurale şi comerciale menţionate în declaraţia prevăzută la art. 14 alin. (3).
    (2) Serviciile de tarifare rutieră electronică pe domeniul SETRE România utilizează OBE care îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 3 alin. (3)-(5) şi (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2022, aprobată prin Legea nr. 203/2022, cu modificările ulterioare.
    (3) Serviciile de tarifare rutieră electronică pe domeniul SETRE România trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2022, aprobată prin Legea nr. 203/2022, cu modificările ulterioare.
    (4) Furnizorii SETRo au obligaţia să respecte prevederile art. 5 alin. (1) sau, după caz, ale alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2022, aprobată prin Legea nr. 203/2022, cu modificările ulterioare.
    (5) Furnizorul SETRo trebuie să întocmească liste cu OBE invalidate ale utilizatorilor săi şi să le pună la dispoziţia CNAIR, nefiind răspunzător pentru TollRo neachitat prin utilizarea acestor OBE.

    ART. 16
    (1) Pentru utilizarea domeniului SETRE România, utilizatorii pot încheia contracte privind serviciile de tarifare rutieră electronică cu oricare furnizor SETRo, pot achiziţiona tichete de rută sau pot utiliza aplicaţia mobilă.
    (2) La semnarea unui contract cu un furnizor SETRo, utilizatorii au dreptul de a fi informaţi cu privire la metodele de plată acceptate şi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, la drepturile care decurg din legislaţia aplicabilă privind protecţia datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare.
    (3) Plata TollRo către furnizorul SETRo se consideră a reprezenta achitarea obligaţiilor de plată ale utilizatorului faţă de CNAIR.

    ART. 17
    (1) Utilizatorii au obligaţia de achitare a TollRo, conform dispoziţiilor prezentei legi, ale normelor metodologice de aplicare şi ale ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii prevăzut la art. 12 alin. (4).
    (2) În scopul achitării corespunzătoare a TollRo, utilizatorii SETRo au următoarele obligaţii:
    a) să declare în mod corect datele privind utilizatorul şi vehiculul, transmise furnizorilor SETRo, şi parametrii variabili declaraţi;
    b) să asigure funcţionarea OBE pe toată durata circulaţiei vehiculului pe domeniul SETRE România;
    c) să folosească OBE în conformitate cu instrucţiunile furnizorului SETRo;
    d) să seteze în OBE clasa de emisii Euro 0 în situaţia în care clasa de emisii nu este specificată în certificatul de înmatriculare al vehiculului;
    e) să înregistreze imediat în OBE informaţiile privind modificarea MTMA intervenită înainte sau în timpul utilizării unui sector de drum din domeniul SETRE România, astfel încât acesta să corespundă stării reale a vehiculului;
    f) să nu permită continuarea deplasării vehiculului pe domeniul SETRE România, în cazul defectării sau deteriorării OBE care afectează buna funcţionare a acestuia în timpul deplasării, în situaţia furtului, pierderii sau distrugerii OBE să anunţe de îndată furnizorul SETRo, în vederea invalidării OBE, şi să urmeze instrucţiunile acestuia;
    g) să plătească TollRo aferent utilizării de către o persoană neautorizată a unui OBE furat sau pierdut şi care nu a fost notificat furnizorului SETRo, conform lit. f);
    h) să notifice de îndată furnizorul SETRo în vederea recalculării TollRo, în situaţia în care constată după încheierea călătoriei o eroare privind declararea în setările OBE.

    (3) În scopul achitării corespunzătoare a TollRo în baza tichetului de rută, utilizatorii domeniului SETRE România au următoarele obligaţii:
    a) să declare în mod corect datele privind vehiculul, în conformitate cu informaţiile înscrise în certificatul de înmatriculare al acestuia;
    b) să identifice în mod unic trecerea prin stabilirea datei efectuării deplasării, a punctului de origine, a punctelor intermediare şi a punctului de destinaţie a transportului;
    c) să utilizeze trecerea în termen de 72 de ore de la data declarată conform lit. b). La expirarea acestui termen tichetul de rută îşi pierde valabilitatea, indiferent dacă traseul a fost parcurs integral sau parţial.

    (4) În scopul achitării corespunzătoare a TollRo prin aplicaţia mobilă, utilizatorii domeniului SETRE România au următoarele obligaţii:
    a) să declare în mod corect datele privind vehiculul, în conformitate cu informaţiile înscrise în certificatul de înmatriculare al acestuia;
    b) să utilizeze aplicaţia în conformitate cu termenii şi condiţiile acesteia;
    c) să se asigure că dispozitivul mobil de la bord pe care rulează aplicaţia mobilă este în stare de funcţiune în timpul utilizării domeniului SETRE România, este conectat la internet şi date mobile şi are activă funcţia de geolocalizare.


    CAP. IV
    Sancţiuni
    ART. 18
    (1) Fapta de a circula fără rovinietă valabilă constituie contravenţie continuă şi se sancţionează cu amendă.
    (2) În scopul descurajării circulaţiei fără rovinietă valabilă, amenda prevăzută la alin. (1) se stabileşte între un minim, reprezentând dublul rovinietei pentru 12 luni, şi un maxim, reprezentând de patru ori rovinieta pentru 12 luni.
    (3) Cuantumul amenzii prevăzut la alin. (2) pentru circulaţia fără rovinietă valabilă se actualizează anual, în funcţie de indicele preţurilor de consum (IPC) comunicat de către Institutul Naţional de Statistică pentru anul anterior.
    (4) Constatarea contravenţiilor se face prin intermediul mijloacelor tehnice, respectiv:
    a) terminale de interogare, de către inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, poliţişti rutieri din cadrul Poliţiei Române, personalul CNAIR care îşi desfăşoară activitatea în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României şi poliţişti de frontieră care îşi desfăşoară activitatea în punctele de trecere a frontierei de stat;
    b) sisteme de camere video pe reţeaua de drumuri naţionale din România, de către personalul CNAIR.

    (5) Personalul prevăzut la alin. (4) constată contravenţia şi încheie procesul-verbal de constatare a contravenţiei prin care aplică sancţiunea contravenţională, făcând menţiune în acesta despre mijlocul tehnic utilizat.
    (6) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii în conformitate cu alin. (4) lit. a) se fac pe loc, după identificarea contravenientului, respectiv a conducătorului auto.
    (7) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii în conformitate cu alin. (4) lit. b) se fac în baza datelor de identificare obţinute în mod automat, privind deţinătorul vehiculului:
    a) înmatriculat în România, obţinute:
    (i) de la Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia generală permise de conducere şi înmatriculări. Datele persoanei sunt corelate cu datele furnizate de Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor din Ministerul Afacerilor Interne, în conformitate cu informaţiile existente în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, în cazul persoanelor fizice;
    (ii) de la Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia generală permise de conducere şi înmatriculări, corelate cu datele furnizate de Ministerul Justiţiei - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în cazul persoanelor juridice;

    b) înmatriculat într-un alt stat membru al UE, pe baza datelor obţinute de la Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia generală permise de conducere şi înmatriculări, furnizate de punctele naţionale de contact din celelalte state membre ale Uniunii Europene, cu privire la vehiculele înmatriculate şi deţinătorii acestora.

    (8) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei întocmit conform alin. (6) se încheie în prezenţa contravenientului, iar procesul-verbal de constatare a contravenţiei întocmit conform alin. (7) se încheie în lipsa contravenientului.
    (9) În cazul vehiculelor înmatriculate în alte state, pentru procesele-verbale de constatare a contravenţiei pentru încălcarea prevederilor prezentei legi, sunt aplicabile prevederile art. 61^1 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (10) La propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin hotărâre a Guvernului se pot stabili şi alte categorii de agenţi constatatori.
    (11) Pentru lipsa rovinietei valabile, procesul-verbal de constatare a contravenţiei se comunică contravenientului la data aplicării sancţiunii contravenţionale constatate în conformitate cu prevederile alin. (6), iar pentru sancţiunile contravenţionale constatate în conformitate cu prevederile alin. (7), procesul-verbal de constatare a contravenţiei se comunică contravenientului în termen de cel mult 2 luni de la data aplicării sancţiunii contravenţiei. În intervalul de la data săvârşirii contravenţiei până la data comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei nu se pot încheia alte procese-verbale de constatare a contravenţiei pentru lipsa rovinietei valabile pentru acelaşi vehicul.
    (12) Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 4 luni de la data săvârşirii faptei.

    ART. 19
    (1) Controlul achitării corespunzătoare a TollRo se efectuează:
    a) prin terminale de interogare, după oprirea vehiculului; sau
    b) prin sisteme de camere video pe reţeaua de drumuri naţionale din România, în regim automat.

    (2) Controlul prevăzut la alin. (1) lit. a) se efectuează de către:
    a) personalul CNAIR la punctele de trecere a frontierei;
    b) inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;
    c) poliţişti rutieri din cadrul Poliţiei Române şi poliţişti de frontieră, care îşi desfăşoară activitatea în punctele de trecere a frontierei de stat.

    (3) Controlul prevăzut la alin. (1) lit. b) se efectuează pe tot domeniul SETRE România prin mijloace automate parte a STRR, de către personalul CNAIR desemnat în acest sens.
    (4) În cazul în care a fost constatată neplata TollRo, utilizatorii au obligaţia de a plăti către CNAIR TollRo datorat.
    (5) TollRo datorat este:
    a) TollRo calculat în conformitate cu dispoziţiile art. 12 alin. (3), în situaţia în care se poate stabili distanţa parcursă pe domeniul SETRE România;
    b) de 2.000 lei, în situaţia în care nu se poate stabili distanţa parcursă pe domeniul SETRE România.

    (6) TollRo prevăzut la alin. (5) lit. b) se aplică o singură dată într-un interval de 12 ore.
    (7) La efectuarea controlului prin mijloace automate, în situaţia în care se constată că a avut loc o neplată a TollRo pentru un vehicul înmatriculat într-un stat membru al Uniunii Europene, CNAIR notifică deţinătorului vehiculului, prin intermediul unei scrisori de informare, neplata, obligaţia de achitare a TollRo datorat, precum şi a cheltuielilor administrative generate de notificare.
    (8) În vederea notificării prevăzute la alin. (7), deţinătorul vehiculului este identificat în conformitate cu prevederile art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2022, aprobată prin Legea nr. 203/2022, cu modificările ulterioare.
    (9) Pentru vehiculele înmatriculate în România, datele de identificare ale persoanei fizice sau juridice, deţinător al vehiculului, sunt corelate cu datele obţinute în mod automat de la:
    a) Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor din Ministerul Afacerilor Interne, în conformitate cu informaţiile existente în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, în cazul persoanelor fizice;
    b) Ministerul Justiţiei - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în cazul persoanelor juridice.

    (10) În cazul prevăzut la alin. (9), dacă se constată diferenţe faţă de datele obţinute conform alin. (8), prevalează datele obţinute conform prevederilor alin. (9).
    (11) Scrisoarea de informare prevăzută la alin. (7) cuprinde cel puţin informaţii privind numărul de înmatriculare al vehiculului pentru care a constatat neplata, categoria şi configuraţia acestuia, locul, data şi ora neplăţii TollRo, sumele datorate, prevederile legale care reglementează aplicarea TollRo, consecinţele juridice ale neplăţii pe teritoriul României în conformitate cu legislaţia aplicabilă, dreptul la o cale de atac şi, după caz, date privind dispozitivul utilizat pentru constatarea neplăţii TollRo.
    (12) Forma şi conţinutul scrisorii de informare stabilite în conformitate cu modelul prevăzut în anexa II la Directiva 2019/520 a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 martie 2019 privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică şi facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii, cu modificările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, cel târziu cu o lună înainte de lansarea operaţională a STRR.
    (13) Scrisoarea de informare prevăzută la alin. (7) se transmite în scris, prin poştă cu confirmare de primire la adresa de domiciliu/sediul deţinătorului vehiculului, aşa cum acestea sunt obţinute automat în conformitate cu prevederile art. 19 din Ordonanţei Guvernului nr. 8/2022, aprobată prin Legea nr. 203/2022, cu modificările ulterioare, în una dintre limbile oficiale ale statului membru de înmatriculare a vehiculului.
    (14) Plata sumelor datorate comunicate prin scrisoarea de informare prevăzută la alin. (7) se efectuează în termen de 72 de ore de la primirea acesteia. Plata se consideră efectuată la momentul creditării contului CNAIR cu suma datorată.
    (15) Plata efectuată conform alin. (14) pune capăt neplăţii şi oricăror sancţiuni ulterioare împotriva deţinătorului vehiculului.
    (16) Neplata TollRo datorat în termenul prevăzut la alin. (14) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională. În cazul TollRo contravenţia nu este continuă.
    (17) În scopul descurajării neplăţii TollRo, amenda prevăzută la alin. (16) se stabileşte după cum urmează:
    a) între un minim, reprezentând de 10 ori cuantumul TollRo datorat, şi un maxim, reprezentant de 20 de ori cuantumul TollRo datorat, în situaţia în care se poate stabili distanţa parcursă pe domeniul SETRE România;
    b) 5.000 lei, în situaţia în care nu se poate stabili distanţa parcursă pe domeniul SETRE România.

    (18) La efectuarea controlului prin oprirea vehiculului, în situaţia în care se constată că a avut loc o neplată a TollRo, personalul prevăzut la alin. (2) notifică conducătorul, după identificarea acestuia, prin intermediul unei înştiinţări de plată, cu privire la obligativitatea achitării TollRo datorat, stabilit conform alin. (5).
    (19) Forma şi conţinutul înştiinţării de plată se stabilesc şi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
    (20) Înştiinţarea de plată cuprinde informaţii referitoare la numărul de înmatriculare al vehiculului pentru care a constatat neplata, locul, data şi ora constatării neplăţii TollRo, cuantumul TollRo datorat, contul în care se achită, prevederile legale care reglementează aplicarea TollRo, consecinţele juridice ale neplăţii pe teritoriul României în conformitate cu legislaţia aplicabilă.
    (21) În situaţia prevăzută la alin. (18), TollRo datorat se plăteşte pe loc prin mijloace electronice în contul indicat în înştiinţarea de plată.
    (22) În cazul refuzului conducătorului vehiculului de a achita TollRo datorat, personalul prevăzut la alin. (2) face menţiune despre aceasta în înştiinţarea de plată, constată contravenţia, stabileşte amenda în cuantumul prevăzut la alin. (17) şi încheie, pe loc, procesul-verbal de contravenţie pe numele acestuia.
    (23) În cazul vehiculelor înmatriculate în alte state, pentru procesele-verbale de constatare a contravenţiei pentru încălcarea prevederilor prezentei legi, sunt aplicabile prevederile art. 61^1 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 20
    (1) Contravenţiilor prevăzute la art. 18 şi 19 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Prin derogare de la dispoziţiile art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul contravenienţilor cu domiciliul sau sediul în România, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se introduce la judecătoria pe a cărei rază teritorială contravenientul domiciliază sau îşi are sediul.
    (3) Sumele încasate în urma aplicării de către CNAIR a rovinietei şi a TollRo se constituie venit la dispoziţia acesteia şi vor fi utilizate pentru proiectarea, repararea, administrarea, întreţinerea, exploatarea şi modernizarea drumurilor de interes naţional, investiţii în transportul sustenabil, precum şi pentru garantarea şi rambursarea creditelor externe şi interne contractate în acest scop, inclusiv pentru plăţi în numele autorităţii publice contractante, ca urmare a obligaţiilor asumate în cadrul contractelor de parteneriat public-privat în sectorul drumurilor naţionale şi autostrăzilor.
    (4) Sumele provenite din amenzile aplicate conform prezentei legi se fac venit integral la:
    a) bugetul de stat, în cazul persoanelor juridice române şi străine, precum şi în cazul persoanelor fizice fără domiciliu în România;
    b) bugetele locale ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care contravenientul îşi are domiciliul, în cazul persoanelor fizice române.


    ART. 21
    În scopul furnizării datelor conform art. 18 alin. (7) şi art. 19 alin. (9), Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia generală permise de conducere şi înmatriculări şi Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor, Ministerul Justiţiei, prin Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin CNAIR, încheie protocoale de colaborare, în termen de 45 de zile de la data aprobării formei şi conţinutului scrisorii de informare şi a înştiinţării, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (12) şi (19).

    CAP. V
    Protecţia datelor cu caracter personal
    ART. 22
    (1) În aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date.
    (2) Termenul de stocare pentru datele prelucrate este de 5 ani. Termenul începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care datele au fost colectate.

    CAP. VI
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 23
    Medierea între CNAIR ca entitate desemnată să perceapă TollRo şi furnizorii SETRo cu care aceasta are încheiate contracte sau cu care se află în negocieri pentru încheierea unor astfel de contracte se realizează de către organismul de conciliere, instituit în conformitate cu prevederile art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2022, aprobată prin Legea nr. 203/2022, cu modificările ulterioare.

    ART. 24
    (1) Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă de la data de 1 ianuarie 2026.
    (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2026, rovinietele emise în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, îşi încetează valabilitatea.
    (3) Începând cu data de 1 ianuarie 2026, peajele emise în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi neutilizate îşi încetează valabilitatea.
    (4) Pentru rovinietele şi peajele prevăzute la alin. (2) şi (3), CNAIR restituie, la solicitarea scrisă a utilizatorului, sumele reprezentând contravaloarea rovinietei, corespunzătoare perioadei de neutilizare, şi contravaloarea peajelor neutilizate.
    (5) Restituirea sumelor prevăzute la alin. (4) se realizează în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

    ART. 25
    (1) Până la data de 31 martie 2025, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii elaborează normele metodologice de aplicare care se aprobă prin ordin, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Până la data de 31 martie 2025, ministrul transporturilor şi infrastructurii emite ordinele prevăzute la art. 5 alin. (4), art. 12 alin. (4) şi la art. 19 alin. (12) şi (19), care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) Până la data de 1 ianuarie 2025, ministrul transporturilor şi infrastructurii şi ministrul afacerilor interne emit ordinul comun prevăzut la art. 9 alin. (8) şi art. 13 alin. (8), care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 26
    Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 8/2022, aprobată prin Legea nr. 203/2022, cu modificările ulterioare.

    ART. 27
    (1) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii comunică Comisiei Europene cu cel puţin 6 luni înainte de punerea în aplicare a unui nou sistem de tarifare a utilizării infrastructurii şi/sau a unui sistem de tarifare bazat pe recuperarea costurilor externe prevăzute de prezenta lege:
    a) pentru alte sisteme de tarifare decât cele care implică tarifele de concesiune:
    (i) valorile unitare şi alţi parametri folosiţi la calcularea diferitelor elemente de cost ale infrastructurii;
    (ii) informaţii privind vehiculele reglementate prin sistemele de tarifare şi întinderea geografică a reţelei sau a părţii reţelei, folosită pentru calculul fiecărui cost, şi proporţia din costurile pe care intenţionează să le recupereze;
    (iii) informaţii privind principalele caracteristici ale sistemului de tarifare rutieră electronică, inclusiv privind interoperabilitatea;

    b) pentru sistemele de tarifare care implică tarife de concesiune:
    (i) contractele de concesiune sau modificările importante ale acestor contracte;
    (ii) costurile infrastructurii, prevăzute la art. 2 lit. ff), traficul prognozat defalcat pe tipul de vehicule, nivelurile preconizate pentru tarifele aplicate şi extinderea geografică a reţelei reglementate de contractul de concesiune, pe care concedentul a fundamentat avizul de concesiune.


    (2) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii desemnează un reprezentant şi un reprezentant supleant în scopul asigurării participării la comitetul constituit în baza art. 9c din Directiva 1999/62/CE din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, cu modificările şi completările ulterioare, pentru asistarea Comisiei Europene în conformitate cu art. 4-5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor şi principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competenţelor de executare de către Comisie.

    ART. 28
    (1) Până la data de 25 martie 2025 şi ulterior o dată la 5 ani, CNAIR publică online un raport cu privire la rovinietă şi TollRo.
    (2) Raportul prevăzut la alin. (1) cuprinde informaţii cu privire la:
    a) rovinietă, reţeaua de drumuri naţionale din România prevăzută la art. 2 lit. l) şi categoriile de vehicule vizate, excepţii şi scutiri de la obligaţia de plată;
    b) TollRo, tariful unitar, domeniul SETRE România şi categoriile de vehicule vizate, excepţii şi scutiri de la obligaţia de plată;
    c) tariful bazat pe costurile externe perceput, categoriile de vehicule şi categoriile de drum;
    d) tariful mediu ponderat de utilizare a infrastructurii şi veniturile totale obţinute în urma aplicării acestuia;
    e) veniturile totale obţinute în urma aplicării tarifului bazat pe costurile externe;
    f) veniturile totale obţinute în urma aplicării rovinietei şi a TollRo;
    g) utilizarea veniturilor şi modul în care această utilizare a permis CNAIR să îndeplinească obiectivele menţionate la art. 20 alin. (3);
    h) evoluţia ponderii vehiculelor care aparţin diferitelor clase de emisii pe domeniul SETRE România.


    ART. 29
    (1) Aplicarea rovinietei şi TollRo de către CNAIR, conform dispoziţiilor prezentei legi, se realizează începând cu data de 1 ianuarie 2026.
    (2) Achitarea şi emiterea rovinietei pot fi realizate cu cel mult 30 de zile înainte de data de 1 ianuarie 2026.
    (3) La data intrării în vigoare a prezentei legi, exceptarea vehiculelor istorice de la obligaţia de plată a rovinietă şi a tarifului de trecere, stabilită în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, încetează. CNAIR elimină în mod automat vehiculele istorice care au fost exceptate din baza de date a Sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei cu vehicule exceptate.

    Prezenta lege transpune:
    a) prevederile art. 1 pct. 2, 3, 5, 12, pct. 14 lit. (a), lit. (b) şi lit. (c), pct. 18 şi 21 din Directiva nr. 362/2022 a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 februarie 2022 de modificare a Directivelor 1999/62/CE, 1999/37/CE şi (UE) 2019/520, în ceea ce priveşte taxarea vehiculelor pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 69 din 4 martie 2022;
    b) Directiva Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene 1999/62/CE din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene, seria L, nr. 187/42 din 20 iulie 1999, numai în ceea ce priveşte tarifarea utilizării infrastructurii de transport rutier, şi Directiva 2011/76/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 septembrie 2011 de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    ALFRED-ROBERT SIMONIS
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ

    Bucureşti, 14 iulie 2023.
    Nr. 226.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016