Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 LEGE nr. 222 din 27 noiembrie 2017 pentru realizarea "Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol", aferentă programului de înzestrare esenţial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)"
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 222 din 27 noiembrie 2017  pentru realizarea Twitter Facebook
Cautare document

 LEGE nr. 222 din 27 noiembrie 2017 pentru realizarea "Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol", aferentă programului de înzestrare esenţial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)"

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 935 din 27 noiembrie 2017
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. 1
    (1) Se aprobă realizarea „Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol“, aferentă programului de înzestrare esenţial „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)“, prin:
    a) atribuirea de către Guvernul României Guvernului Statelor Unite ale Americii a contractelor de stat tip Letter of Offer and Acceptance - LOA specifice Programului Foreign Military Sales - FMS pentru achiziţionarea, începând cu anul 2017, a 7 (şapte) sisteme de rachete sol-aer PATRIOT configuraţia 3+, respectiv a echipamentelor majore, mijloacelor de transport, materialelor, pieselor, echipamentelor de mentenanţă, muniţiei necesare, pachetului de suport logistic iniţial şi a serviciului de instruire, echipamentelor criptografice şi cu regim special;
    b) asigurarea prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale a fondurilor necesare realizării achiziţiilor prevăzute la lit. a), precum şi a celor necesare pentru implementarea în totalitate a obiectivelor aflate în responsabilitate naţională.

    (2) Primul sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM) dintre cele achiziţionate potrivit alin. (1) lit. a) se contractează până la 31 decembrie 2017, în configuraţia din primul contract de stat de tip LOA şi la preţul reprezentând contravaloarea în lei a sumei de 910,10 milioane USD, inclusiv TVA, din valoarea totală estimată de circa 4,64 miliarde USD, inclusiv TVA.
    (3) Ministerul Apărării Naţionale gestionează sumele în valută aferente achiziţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), printr-un cont analitic deschis pe numele acestuia, în cadrul contului de valută al Ministerului Finanţelor Publice deschis la Banca Naţională a României. Soldul contului respectiv, înregistrat la sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar, se reportează în anul următor şi se va utiliza în scopul finanţării costurilor aferente realizării obiectivului menţionat la alin. (1).
    (4) Prin derogare de la prevederile art. 282 alin. (1), art. 285, 289 şi 290 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Apărării Naţionale este abilitat să efectueze plata TVA pe baza contractului de tip LOA, până la data de 25 a lunii următoare celei în care se efectuează plata externă aferentă fiecărui contract de tip LOA.

    ART. 2
    Pentru România constituie interes esenţial de securitate realizarea capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), întrucât asigură întărirea securităţii naţionale şi regionale şi contribuie în mod semnificativ la consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii.

    ART. 3
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, creditele bugetare şi de angajament aprobate în bugetul Ministerului Apărării Naţionale pentru realizarea capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol prevăzute de prezenta lege se repartizează integral.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 173-174 şi 176 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, nu se datorează obligaţii fiscale accesorii pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din regularizarea valorii în vamă a bunurilor importate în cadrul contractelor de stat de tip LOA, atribuite de Guvernul României potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) lit. a).

    ART. 4
    Pentru realizarea şi menţinerea capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol, prevăzută la art. 1, Ministerul Apărării Naţionale trimite personal pentru îndeplinirea unor misiuni în străinătate, în conformitate cu prevederile contractelor de stat încheiate în baza prevederilor art. 1 alin. (1) lit. a).

    ART. 5
    Pentru misiunile prevăzute la art. 4, prin ordin al ministrului apărării naţionale se aprobă:
    a) structurile care propun personalul pentru misiune, responsabilităţile şi procedurile pentru selecţionarea acestuia;
    b) prevederile de grad, studii, clase de salarizare şi coeficienţi de ierarhizare, precum şi armele şi specialităţile militare ale funcţiilor din statul de organizare constituit pentru perioada misiunii;
    c) asimilarea funcţiilor personalului din statul de organizare constituit pentru perioada misiunii;
    d) trimiterea personalului în misiune în străinătate, prin detaşarea în funcţiile prevăzute de statul de organizare, constituit pentru perioada de misiune.


    ART. 6
    (1) Pe întreaga perioadă a misiunilor prevăzute la art. 4, personalul participant la misiune beneficiază de drepturile salariale în ţară prevăzute la art. 71 alin. (1) din cap. II secţiunea a 9-a din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, stabilite cu respectarea prevederilor art. 38 din aceeaşi lege şi a celorlalte prevederi legale care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
    (2) Compensaţia lunară specifică prevăzută la art. 71 alin. (1) lit. c) din cap. II secţiunea a 9-a din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 se acordă personalului participant la misiunea prevăzută la art. 4 în cuantum de 100% aplicată la solda de funcţie.

    ART. 7
    (1) Pe durata misiunilor prevăzute la art. 4, personalul beneficiază de drepturile minime de diurnă stabilite pentru fiecare categorie de personal participant la misiunile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, cu completările ulterioare, majorate cu 50%.
    (2) Pe durata îndeplinirii misiunilor în străinătate prevăzute la art. 4, în zilele când personalului nu i se asigură hrana, acesta beneficiază de alocaţia valorică de hrană stabilită pentru personalul participant la misiunile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 121/2011, cu completările ulterioare.
    (3) Pe durata misiunilor prevăzute la art. 4, în zilele când personalul participant este în ţară sau în concediu de odihnă, acesta nu beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) şi (2).

    ART. 8
    (1) Personalul participant la misiunile prevăzute la art. 4 beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport pentru o călătorie în ţară şi retur, la fiecare 3 luni de participare la misiune, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.
    (2) Personalul participant la misiunile prevăzute la art. 4 poate opta ca soţul/soţia şi/sau copiii acestuia să beneficieze de drepturile prevăzute la alin. (1), pentru deplasarea la locul misiunii şi retur.

    ART. 9
    (1) Fondurile necesare participării la misiunile prevăzute la art. 4 se asigură din bugetul Ministerului Apărării Naţionale, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.
    (2) Din fondurile prevăzute la alin. (1) se suportă şi cheltuielile determinate de pregătirea misiunii şi executarea acesteia, astfel:
    a) dislocarea personalului din garnizoanele de dispunere de pe teritoriul statului român în zona de desfăşurare a misiunii, precum şi repatrierea acestuia;
    b) dislocarea membrilor de familie ai personalului tehnic, care asigură funcţiile de conducere, planificare şi coordonare a programului, aflat în misiune, din garnizoanele de dispunere de pe teritoriul statului român în zona de desfăşurare a misiunii, precum şi repatrierea acestora;
    c) achiziţii de bunuri, lucrări şi servicii solicitate de specificul misiunii;
    d) cheltuieli de operare şi sprijin logistic necesare bunei desfăşurări a misiunii;
    e) selecţionarea, vizita medicală, testarea, pregătirea, încheierea asigurărilor de sănătate, în condiţiile stabilite de Ministerul Apărării Naţionale, precum şi în conformitate cu reglementările specifice fiecărei activităţi;
    f) încheierea contractelor de asigurare pentru invaliditate şi deces ale personalului;
    g) evacuarea medicală a personalului care nu poate fi tratat în unităţile sanitare din zona de executare a misiunii şi asigurarea transportului însoţitorilor acestuia;
    h) procurarea materialelor necesare, repatrierea, însoţirea şi înhumarea personalului decedat, precum şi îndeplinirea formalităţilor specifice;
    i) suportarea altor costuri specifice, inclusiv a celor destinate activităţilor necesare dezvoltării relaţiilor cu autorităţile militare şi civile locale, precum şi cu populaţia civilă, asigurarea activităţilor de protocol, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.


    ART. 10
    (1) Participarea personalului de operare, mentenanţă, instrucţie şi de planificare la misiunile prevăzute la art. 4 este condiţionată de semnarea în prealabil a unui angajament, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, prin care se obligă ca după încheierea misiunii să îşi desfăşoare activitatea în Ministerul Apărării Naţionale timp de 5 ani, dar fără a depăşi vârsta prevăzută la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În situaţiile în care cadrele militare îşi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Apărării Naţionale înainte de expirarea duratei stabilite prin angajamentul prevăzut la alin. (1), acestea sunt obligate să restituie cheltuielile individuale de instruire pe timpul misiunii, proporţional cu perioada de angajament rămasă neexecutată.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică personalului participant la misiune în situaţia încetării activităţii din motive neimputabile acestuia.

    ART. 11
    Personalul participant la misiunile prevăzute la art. 4 beneficiază de drepturile şi are obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă personalului militar în activitate, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei legi.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    PETRU-GABRIEL VLASE
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

    Bucureşti, 27 noiembrie 2017.
    Nr. 222.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016