Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 216 din 14 iulie 2022  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a altor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 216 din 14 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a altor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 709 din 14 iulie 2022
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    Scopul prezentei legi este instituirea unor proceduri de prevenire a insolvenţei la care pot recurge debitorii aflaţi în dificultate şi, respectiv, a unor proceduri colective de insolvenţă pentru acoperirea pasivului debitorului, în cadrul cărora debitorul beneficiază, atunci când este posibil, de şansa de redresare a activităţii sale."

    2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Procedurile prevăzute de prezenta lege se aplică profesioniştilor, astfel cum sunt definiţi la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepţia celor cu privire la care se prevăd dispoziţii speciale în ceea ce priveşte regimul prevenirii insolvenţei şi al insolvenţei lor. În cazul profesiilor liberale, procedurile prevăzute de prezenta lege vizează întreprinderea acestora, iar nu statutul profesional.
    (2) În cazul în care un profesionist persoană fizică aflat în insolvenţă are atât datorii personale, cât şi datorii profesionale, care fie nu pot fi separate într-un mod rezonabil, fie se află în diviziuni ale patrimoniului constituite potrivit art. 2.324 alin. (3) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, acestea sunt tratate în cadrul procedurii de insolvenţă prevăzute de prezenta lege, pentru a obţine descărcarea definitivă de obligaţii.
    (3) În cazul în care un profesionist persoană fizică aflat în insolvenţă are atât datorii personale, cât şi datorii profesionale care fac parte din diviziuni ale patrimoniului constituite potrivit art. 2.324 alin. (4) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, acestea din urmă sunt tratate în cadrul procedurii de insolvenţă prevăzute de prezenta lege, pentru a obţine descărcarea de obligaţii.
    (4) Procedurile prevăzute de prezenta lege nu sunt aplicabile unităţilor şi instituţiilor de învăţământ preuniversitar, universitar şi entităţilor prevăzute la art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Prevederile titlului I nu sunt aplicabile:
    a) instituţiilor de credit, firmelor de investiţii, precum şi altor instituţii financiare şi entităţi supuse prevederilor Legii nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar, cu modificările şi completările ulterioare, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi fondurilor de investiţii alternative, definite la art. 3 pct. 20 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) asigurătorilor şi reasigurătorilor, astfel cum sunt definiţi de art. 1 alin. (2) pct. 3 şi 45 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, supuşi prevederilor legii menţionate anterior, precum şi Legii nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor, cu modificările ulterioare;
    c) contrapărţilor centrale, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii;
    d) depozitarilor centrali de titluri de valoare, astfel cum sunt definiţi la art. 2 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a Directivelor 98/26/CE şi 2014/65/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 236/2012.
    (6) În materia procedurilor de prevenire a insolvenţei, prezenta lege nu afectează drepturile şi obligaţiile debitorului cu privire la activul personal acumulat de către acesta la un fond de pensii administrat privat şi/sau la fonduri de pensii facultative şi/sau la fonduri de pensii ocupaţionale ori cu privire la pensiile private de care debitorul beneficiază, în temeiul şi în condiţiile legislaţiei privind pensiile private."

    3. La titlul preliminar, denumirea capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. II
    Principii şi definiţii
"

    4. La articolul 4, punctele 2, 3, 5, 8-10, 12 şi 13 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "2. acordarea unei şanse debitorilor de redresare eficientă a afacerii, pentru menţinerea activităţii economice şi protejarea locurilor de muncă, prin accesul efectiv al debitorului la mijloace de avertizare timpurie, prin intermediul procedurilor de prevenire a insolvenţei sau prin procedura de reorganizare judiciară, fără a aduce atingere altor soluţii de redresare;
3. asigurarea unor proceduri de prevenire a insolvenţei şi insolvenţă eficiente, inclusiv prin mecanisme adecvate de comunicare şi derulare a procedurii într-un timp util şi rezonabil, într-o manieră obiectivă şi imparţială, cu un minim de costuri, de natură a duce la descărcarea de obligaţii;
    .......................................................
5. asigurarea unui grad ridicat de transparenţă şi previzibilitate în procedurile prevăzute de prezenta lege;
    .....................................................
8. asigurarea accesului la surse de finanţare în procedurile de prevenire a insolvenţei, în perioada de observaţie şi de reorganizare, cu acordarea unui tratament adecvat, prioritar la plată, pentru protejarea acestor creanţe;
9. fundamentarea votului pentru aprobarea acordului/planului de restructurare sau de reorganizare pe criterii clare, cu asigurarea unui tratament egal între creditorii de acelaşi rang, a recunoaşterii priorităţilor comparative şi a acceptării unei decizii a majorităţii, urmând să se ofere celorlalţi creditori plăţi egale sau mai mari decât ar primi în cazul următoarei alternative optime sau în faliment, după caz;
10. favorizarea, în procedurile de prevenire a insolvenţei, a negocierii/renegocierii amiabile a creanţelor şi a încheierii unui acord de restructurare sau, după caz, a unui concordat preventiv, asigurând continuitatea întreprinderii;
    .....................................................
12. în cazul grupului de societăţi, coordonarea procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, în scopul abordării integrate a acestora;
13. administrarea procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă de către practicieni în insolvenţă şi desfăşurarea acestora sub controlul instanţei de judecată, în limitele prevăzute de prezenta lege."

    5. La articolul 4, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:
    "5^1. protejarea informaţiilor de natură concurenţială privind afacerea debitorului, fără a împiedica accesul creditorilor la informaţiile necesare şi relevante care să le permită acestora să adopte o decizie în procedurile de prevenire a insolvenţei şi de reorganizare judiciară;"

    6. La articolul 5 alineatul (1), după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:
    "4^1. ansamblu independent reprezintă un grup de bunuri ale debitorului care asigură realizarea unor bunuri sau servicii şi permite desfăşurarea activităţii întreprinderii;"

    7. La articolul 5 alineatul (1), după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:
    "5^1. avertizarea timpurie reprezintă alertarea asupra existenţei unor circumstanţe care ar putea da naştere stării de dificultate sau de insolvenţă a debitorului şi care îi pot semnala acestuia necesitatea de a acţiona fără întârziere şi/sau furnizarea, cu titlu gratuit, a unor informaţii cu privire la soluţii de redresare;"

    8. La articolul 5 alineatul (1), după punctul 8 se introduc două noi puncte, punctele 8^1 şi 8^2, cu următorul cuprins:
    "8^1. contracte în derulare reprezintă acele contracte care nu au fost executate în totalitate sau substanţial de toate părţile la data confirmării acordului de restructurare sau, după caz, la data deschiderii procedurii concordatului preventiv sau insolvenţei;
8^2. contracte în derulare esenţiale reprezintă contractele din categoria prevăzută la pct. 8^1 necesare pentru continuarea activităţii curente, inclusiv cele care au ca obiect furnizarea unor bunuri sau servicii, a cărei suspendare ar duce la întreruperea acesteia, acestea incluzând fără a se limita la contracte de leasing, licenţă, franciză, furnizare pe termen lung, cum ar fi energie electrică, apă, telecomunicaţii, gaze;"

    9. La articolul 5 alineatul (1), după punctul 16 se introduc două noi puncte, punctele 16^1 şi 16^2, cu următorul cuprins:
    "16^1. creanţele în litigiu reprezintă creanţele a căror existenţă sau întindere este contestată şi în privinţa cărora nu s-a pronunţat o hotărâre definitivă până la data întocmirii acordului de restructurare sau, după caz, a deschiderii procedurii de concordat;
16^2. creanţe neafectate reprezintă creanţele care nu sunt modificate în mod direct de un acord de restructurare sau de un concordat preventiv; orice creanţă neinclusă în lista creanţelor afectate este creanţă neafectată;"

    10. La articolul 5 alineatul (1), punctul 17 se abrogă.
    11. La articolul 5 alineatul (1), punctul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "23. creditori indispensabili sunt furnizorii care nu pot fi înlocuiţi în condiţii economice sau financiare rezonabile, raportat la continuarea activităţii debitorului;"

    12. La articolul 5 alineatul (1), după punctul 26 se introduc două noi puncte, punctele 26^1 şi 26^2, cu următorul cuprins:
    "26^1. descărcare definitivă de obligaţii reprezintă stingerea, în condiţiile prezentei legi, a diferenţelor dintre datoriile existente la data deschiderii procedurii şi a datoriilor reduse printr-un acord de restructurare, plan de concordat sau de reorganizare, după caz, ca urmare a închiderii procedurii pentru motivul îndeplinirii cu succes a acordului/planului propus în condiţiile legii. În cazul falimentului, aceasta operează în baza hotărârii definitive de închidere a procedurii;
26^2. dificultatea reprezintă starea generată de orice împrejurare care determină o afectare temporară a activităţii ce dă naştere unei ameninţări reale şi grave la adresa capacităţii viitoare a debitorului de a-şi plăti datoriile la scadenţă, dacă nu sunt luate măsuri adecvate; debitorul în stare de dificultate este capabil să îşi execute obligaţiile pe măsură ce devin scadente;"

    13. La articolul 5 alineatul (1), punctul 27 se abrogă.
    14. La articolul 5 alineatul (1), după punctul 28 se introduc două noi puncte, punctele 28^1 şi 28^2, cu următorul cuprins:
    "28^1. finanţare intermediară înseamnă orice finanţare, inclusiv constituire de garanţii, credit furnizor cu termen de plată mai mare de 90 de zile, acordată de un creditor existent sau un creditor nou, pentru perioada suspendării executărilor silite individuale, în procedura concordatului preventiv şi pe durata perioadei de observaţie, în procedura insolvenţei. Aceasta trebuie să fie rezonabilă şi imediat necesară pentru ca activitatea debitorului să se poată derula în continuare sau pentru ca valoarea afacerii debitorului să fie păstrată ori sporită;
28^2. finanţare nouă înseamnă orice finanţare, inclusiv constituire de garanţii, credit furnizor cu termen de plată mai mare de 90 de zile, acordată de un creditor existent sau un creditor nou, în vederea punerii în aplicare a unui acord/plan de restructurare/plan de reorganizare şi inclusă în acesta;"

    15. La articolul 5 alineatul (1), punctul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "29. insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile şi care se prezumă atunci când debitorul, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor; prezumţia este relativă;"

    16. La articolul 5 alineatul (1), punctul 36 se abrogă.
    17. La articolul 5 alineatul (1), după punctul 42 se introduce un nou punct, punctul 42^1, cu următorul cuprins:
    "42^1. perioada suspectă reprezintă oricare dintre intervalele prevăzute de prezenta lege, anterioare deschiderii unei proceduri de insolvenţă, în care sunt încheiate acte sau operaţiuni frauduloase ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor, supuse verificării potrivit prevederilor prezentei legi;"

    18. La articolul 5 alineatul (1), după punctul 43 se introduce un nou punct, punctul 43^1, cu următorul cuprins:
    "43^1. procedura acordului de restructurare reprezintă procedura de prevenire a insolvenţei prin care debitorul supune confirmării judecătorului-sindic un acord de restructurare negociat în prealabil cu creditorii ale căror creanţe sunt afectate şi aprobat în condiţiile prezentei legi, în baza căruia îşi redresează activitatea şi îşi achită total sau parţial creanţele afectate în perioada stabilită prin acordul de restructurare;"

    19. La articolul 5 alineatul (1), după punctul 44 se introduce un nou punct, punctul 44^1, cu următorul cuprins:
    "44^1. procedura concordatului preventiv reprezintă procedura judiciară de prevenire a insolvenţei, a cărei deschidere suspendă executările silite în condiţiile prezentei legi, iar debitorul îşi redresează activitatea şi îşi achită total sau parţial creanţele afectate în baza unui plan de restructurare votat de creditorii ale căror creanţe sunt afectate şi omologat de judecătorul-sindic;"

    20. La articolul 5 alineatul (1), punctele 53 şi 59 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "53. programul de plată a creanţelor este graficul de achitare a creanţelor, menţionat în acordul de restructurare, în planul de restructurare sau în planul de reorganizare, care include:
    a) cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor; dar nu mai mult decât sumele datorate conform listei creanţelor afectate sau tabelului definitiv de creanţe; în cazul creditorilor beneficiari ai unei cauze de preferinţă sumele vor putea include şi dobânzile;
    b) termenele la care debitorul urmează să plătească aceste sume;
    ...................................................
59. sediul profesional este locul în care funcţionează, într-un mod verificabil de către terţi, conducerea activităţii economice ori a exercitării profesiei liberale a persoanei fizice;"

    21. La articolul 5 alineatul (1), punctul 65 se abrogă.
    22. La articolul 5 alineatul (1), punctul 71 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "71. testul creditorului privat reprezintă analiza comparativă a gradului de îndestulare a creanţei bugetare prin raportare la un creditor mediu diligent, în cadrul unei proceduri de prevenire a insolvenţei sau reorganizare, comparativ cu o procedură de faliment. Analiza are la bază un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat şi se raportează inclusiv la durata unei proceduri de faliment comparativ cu programul de plăţi propus. Nu constituie ajutor de stat situaţia în care testul creditorului privat atestă faptul că distribuţiile pe care le-ar primi creditorul bugetar în cazul unei proceduri de prevenire a insolvenţei sau reorganizare sunt superioare celor pe care le-ar primi într-o procedură de faliment. Testul creditorului privat poate fi efectuat şi la solicitarea părţii care propune un acord/plan de restructurare sau un plan de reorganizare, pe cheltuiala acesteia, de un expert independent, inclusiv de practicianul în insolvenţă din cadrul procedurii, şi va fi comunicat creditorului bugetar odată cu acordul de restructurare/planul de restructurare sau odată cu planul de reorganizare;"

    23. După articolul 5 se introduce un nou capitol, capitolul III, cuprinzând articolele 5^1-5^6, cu următorul cuprins:
    "    CAP. III
    Avertizarea timpurie
    ART. 5^1
    Profesioniştii, cu excepţiile prevăzute la art. 3 alin. (1), (4) şi (5), sunt alertaţi de către organul fiscal cu privire la neexecutarea unor obligaţii şi le sunt puse la dispoziţie gratuit informaţii cu privire la soluţiile de redresare prevăzute de lege prin intermediul unei pagini de internet.
    ART. 5^2
    (1) Profesioniştii, cu excepţiile prevăzute la art. 3 alin. (1), (4) şi (5), sunt alertaţi prin intermediul unei notificări de alertă transmise în mod automat prin sistemul de comunicare electronică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă dezvoltat de Ministerul Finanţelor/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) în legătură cu neexecutarea obligaţiilor către bugetul de stat, către bugetul asigurărilor sociale de stat sau către bugetul asigurărilor de şomaj.
    (2) Procedura de comunicare a notificărilor de alertă, incluzând cuantumul obligaţiilor restante ce atrage emiterea mesajului de alertă, pe categorii de debitori stabilite potrivit legislaţiei fiscale, data emiterii primului mesaj de alertă şi, dacă este cazul, frecvenţa mesajului de alertă şi formatul acestuia, se aprobă în condiţiile prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 5^3
    (1) Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului pune la dispoziţia publicului pe pagina sa de internet, într-o secţiune dedicată informării şi îndrumării în domeniul avertizării timpurii:
    a) informaţii detaliate cu privire la avertizarea timpurie şi rolul acesteia de a semnala debitorului necesitatea de a acţiona fără întârziere;
    b) indicatori pentru o evaluare generală a situaţiei financiare, în vederea diagnosticării stării de dificultate sau a insolvenţei, utilizând programe de diagnosticare disponibile;
    c) informaţii sistematizate şi prezentate într-un format uşor de utilizat privind soluţii de redresare, inclusiv procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, având ca efect şi descărcarea de obligaţii;
    d) lista practicienilor în insolvenţă şi a autorităţilor şi organismelor care exercită supravegherea acestora;
    e) informaţii privind programe şi alte facilităţi de sprijin.
    (2) În privinţa obligaţiilor evidenţiate în notificarea de alertă, pot fi accesate şi serviciile de îndrumare şi asistenţă oferite contribuabililor, în condiţiile legii, de A.N.A.F. Totodată, persoanele fizice sau juridice alertate pot notifica organul fiscal cu privire la intenţia de mediere, anexând la notificare documente şi informaţii care să susţină situaţia sa economică şi financiară, art. 230^1 alin. (2)-(4) şi (8) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător, sau pot accesa facilităţile fiscale în vigoare.
    ART. 5^4
    (1) Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului pune la dispoziţie o linie telefonică de îndrumare şi asistenţă în domeniul avertizării timpurii, pentru o evaluare generală a afacerii în vederea accesării unor soluţii de redresare.
    (2) Procedura de acordare a îndrumării şi asistenţei se stabileşte prin ordin al ministrului antreprenoriatului şi turismului.
    ART. 5^5
    Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului poate înfiinţa o reţea de consultanţi, care pot fi şi din domeniul privat, şi/sau iniţia, cu implicarea asociaţiilor reprezentative ale mediului de afaceri, formarea unei reţele de mentori în domeniul avertizării timpurii.
    ART. 5^6
    Instrumente de avertizare timpurie pot fi dezvoltate şi de entităţi private."

    24. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Procedurile de prevenire a insolvenţei, prevăzute de prezentul titlu, se aplică debitorilor aflaţi în dificultate, dar care nu se află în insolvenţă.
    (2) Debitorul face dovada faptului că este în dificultate prin raportul întocmit de administratorul restructurării sau administratorul concordatar, care cuprinde cel puţin următoarele elemente:
    a) natura stării de dificultate, respectiv descrierea împrejurării care determină afectarea temporară a activităţii şi efectele previzionate;
    b) factorii interni şi externi care au determinat starea de dificultate a debitorului;
    c) indicatorii financiari aplicabili respectivului debitor, care pot justifica existenţa unei ameninţări la adresa capacităţii viitoare a debitorului de a-şi plăti datoriile la scadenţă într-o perioadă de maximum 24 de luni de la apariţia împrejurării respective;
    d) motivul pentru care dificultatea nu poate fi considerată reversibilă în mod natural prin continuarea activităţii planificate a debitorului fără luarea unor măsuri adecvate de redresare.
    (3) Raportul va fi anexat acordului de restructurare, iar în cazul procedurii concordatului, cererii debitorului privind deschiderea procedurii."

    25. După articolul 6 se introduc patru noi articole, articolele 6^1-6^4, cu următorul cuprins:
    "ART. 6^1
    În cazul în care o procedură de prevenire a insolvenţei a avut ca efect o descărcare definitivă de obligaţii, debitorul nu poate accesa o altă procedură de prevenire a insolvenţei într-un termen de 12 luni de la data închiderii acelei proceduri.
    ART. 6^2
    Nu poate accesa o procedură de prevenire a insolvenţei debitorul care, în ultimii 3 ani anteriori depunerii cererii de confirmare a acordului de restructurare sau cererii de deschidere a procedurii concordatului, a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate contra patrimoniului, de corupţie, de serviciu, de fals, pentru infracţiunile prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru infracţiunile prevăzute la art. 240 şi 241 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 6^3
    Faptul că debitorul se află într-o procedură prevăzută de prezentul titlu nu aduce atingere unor drepturi sau obligaţii ale acestuia prevăzute de alte acte normative. Orice decăderi, limitări sau interdicţii instituite prin norme legale pentru ajungerea debitorului în stare de dificultate în sensul prezentei legi nu sunt aplicabile, iar prevederile contractuale în acest sens sunt considerate nescrise. Propunerea unui acord de restructurare, depunerea unei cereri de confirmare sau confirmarea unui acord de restructurare ori introducerea unei cereri de deschidere a unei proceduri de concordat, deschiderea unei astfel de proceduri sau confirmarea unui plan de restructurare nu determină de drept modificarea clasificării expunerilor debitorului şi a calculului de provizion, cadrele de reglementare prudenţială rămânând aplicabile.
    ART. 6^4
    (1) Prevederile generale referitoare la organizarea şi funcţionarea debitorilor supuşi prezentului titlu rămân aplicabile.
    (2) Pe durata procedurilor prevăzute de prezentul titlu debitorul îşi păstrează dreptul de administrare în condiţiile dreptului comun.
    (3) Drepturile individuale şi colective ale salariaţilor, inclusiv drepturile de informare şi consultare, prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă, nu sunt afectate de procedurile prevăzute de prezentul titlu."

    26. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Organele care aplică procedurile prevăzute de prezentul titlu sunt: instanţele judecătoreşti prin judecătorul-sindic, administratorul restructurării, respectiv administratorul concordatar. Administratorul restructurării şi administratorul concordatar trebuie să aibă calitatea de practician în insolvenţă.
    (2) Creditorii participă la procedură în mod individual, în măsura permisă de drepturile aferente creanţei lor, precum şi în mod colectiv, prin şedinţe colective ori de câte ori aceştia consideră necesar să se întrunească. Creditorii salariali îşi pot exercita drepturile prevăzute în prezentul titlu şi prin intermediul unui reprezentant ales dintre aceştia."

    27. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Tribunalul în a cărui circumscripţie se află sediul social sau profesional al debitorului este competent să soluţioneze cererile la care se referă prezentul titlu. Dispoziţiile art. 41 alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător.
    (2) Cererile referitoare la procedurile prevăzute de prezentul titlu sunt de competenţa judecătorului-sindic, desemnat potrivit prevederilor Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Hotărârile pronunţate de judecătorul-sindic, în aplicarea prezentului titlu, sunt executorii.
    (4) Hotărârile judecătorului-sindic pot fi atacate de părţi numai cu apel, în termen de 7 zile, care se calculează de la comunicare. Partea care formulează apelul trebuie să facă dovada trimiterii acestuia tuturor părţilor cu interese contrare, în termenul de apel. Dovada trimiterii apelului se poate depune până cel târziu la primul termen de judecată. În cazul în care instanţa de apel va stabili că este necesară comunicarea şi către alte părţi decât cele cu interese contrare, va dispune comunicarea şi către acestea în sarcina apelantului, stabilind un termen pentru îndeplinirea acestei obligaţii. Neîndeplinirea obligaţiilor de comunicare prevăzute de prezentul alineat atrage aplicarea unei amenzi judiciare potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare. Limitele amenzilor judiciare prevăzute la art. 187 din Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se dublează."

    28. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Curtea de apel este instanţa de apel pentru hotărârile pronunţate de judecătorul-sindic. Hotărârile curţii de apel sunt definitive. Dispoziţiile art. 480 din Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător, în măsura compatibilităţii lor cu prevederile referitoare la procedurile de prevenire a insolvenţei.
    (2) Prin derogare de la dispoziţiile art. 480 din Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare, dacă, pe calea apelului declarat împotriva unei hotărâri de confirmare a acordului/omologare a planului, apelantul invocă:
    a) faptul că o creanţă din listă este inexistentă sau fictivă, a fost înscrisă într-un cuantum diferit faţă de întinderea sa ori a fost înscrisă într-o altă categorie de creanţe decât cea corespunzătoare situaţiei sale juridice;
    b) încălcarea tratamentului corect şi echitabil inclusiv prin raportare la valorile determinate în raportul de evaluare;
    c) calificarea unor creanţe ca fiind neafectate instanţa de apel poate dispune, după caz:
    1. respingerea apelului;
    2. admiterea apelului şi infirmarea acordului/planului de restructurare şi, dacă este cazul, restituirea plăţilor deja efectuate pentru achitarea unor creanţe inexistente sau fictive sau peste cuantumul datorat, în cazul în care creanţa contestată a fost determinantă pentru rezultatul votului asupra acordului/planului;
    3. admiterea apelului şi efectuarea de modificări ale acordului/planului de restructurare în ceea ce priveşte tratamentul creanţei apelantului, în raport de criticile formulate de acesta în cazul în care drepturile celorlalţi creditori din acordul/planul de restructurare nu sunt afectate, şi, după caz, acordarea unei despăgubiri dacă a suferit un prejudiciu bănesc. Modificarea acordului/planului de restructurare se va efectua de către debitor în termenul stabilit de instanţa de apel.
    (3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), dacă creanţa ar fi fost determinantă pentru rezultatul votului, instanţa poate suspenda executarea acordului/planului de restructurare confirmat, până la soluţionarea apelului, în cazul în care continuarea executării acordului/planului ar putea prejudicia interesele apelantului.
    (4) Pentru toate cererile de apel formulate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorul-sindic în cadrul procedurilor prevăzute de prezentul titlu se constituie un singur dosar. Completul de apel căruia i s-a repartizat aleatoriu primul apel va fi cel care va soluţiona toate apelurile următoare privind aceeaşi procedură, exercitate împotriva aceleiaşi hotărâri sau a hotărârilor succesive pronunţate de judecătorul-sindic în acea procedură.
    (5) Cererilor formulate potrivit prezentului titlu nu li se aplică normele generale de procedură civilă privind regularizarea cererii. De asemenea, prin derogare de la prevederile art. 201 alin. (1) din Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare, întâmpinarea se depune în termen de 10 zile de la comunicarea apelului, iar răspunsul la întâmpinare nu este obligatoriu."

    29. După articolul 9 se introduc nouă noi articole, articolele 9^1-9^9, cu următorul cuprins:
    "ART. 9^1
    (1) În cazul insolvenţei ulterioare a debitorului, finanţările noi prevăzute în acordul de restructurare sau în planul de restructurare, precum şi cele intermediare nu pot fi desfiinţate cu excepţia situaţiei în care se dovedeşte, în condiţiile art. 117-122, că acestea au caracter fraudulos.
    (2) Persoanelor care acordă finanţări noi sau intermediare nu li se poate atrage răspunderea civilă, administrativă sau penală exclusiv pentru motivul că o astfel de finanţare afectează gradul de îndestulare a creditorilor în insolvenţă sau a fost acordată unui debitor aflat în dificultate.
    (3) Pentru finanţările noi şi/sau intermediare acordate în condiţiile prezentului titlu se instituie un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale debitorului, libere de sarcini la momentul instituirii. Privilegiul asupra acestor bunuri ale debitorului se va înscrie în registrele de publicitate aferente şi are rang prioritar oricăror altor privilegii sau ipoteci ulterioare.
    ART. 9^2
    (1) În cazul insolvenţei ulterioare a debitorului, actele şi operaţiunile rezonabile şi imediat necesare pentru continuarea derulării activităţii debitorului până la data omologării concordatului preventiv nu pot fi desfiinţate, cu excepţia situaţiei în care se dovedeşte, în condiţiile art. 117-122, că acestea au un caracter fraudulos.
    (2) Actele şi operaţiunile prevăzute la alin. (1) includ cel puţin:
    a) plata unor costuri pentru negocierea, adoptarea sau confirmarea unui acord/plan de restructurare;
    b) plata unor costuri pentru consultanţa profesională solicitată în legătură strânsă cu restructurarea;
    c) plata salariilor lucrătorilor pentru munca deja prestată, fără a aduce atingere altor forme de protecţie prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
    d) orice plăţi şi viramente efectuate în cursul normal al activităţii, în afara celor prevăzute la lit. a)-c).
    (3) În cazul insolvenţei ulterioare a debitorului, nu pot fi desfiinţate actele şi operaţiunile efectuate în conformitate cu acordul de restructurare confirmat sau cu concordatul preventiv omologat, precum şi cele rezonabile şi imediat necesare pentru punerea în aplicare a acestora încheiate în perioada de restructurare în cursul normal al activităţii debitorului.
    ART. 9^3
    Perioada de implementare prevăzută în acordul de restructurare confirmat sau perioada ulterioară deschiderii procedurii concordatului preventiv se adaugă perioadei suspecte.
    ART. 9^4
    Contractele în derulare se execută potrivit dispoziţiilor contractuale.
    ART. 9^5
    Se consideră nescrise clauzele contractuale care prevăd rezilierea sau posibilitatea creditorului de a suspenda sau refuza executarea pentru că se află în stare de dificultate, în sensul prezentei legi, într-o procedură de prevenire a insolvenţei. Prevederile primei teze nu se aplică contractelor financiare calificate şi operaţiunilor de compensare bilaterală în baza unui contract financiar calificat sau a unui acord de compensare bilaterală, cu excepţia contractelor de furnizare de bunuri, servicii sau energie necesare pentru funcţionarea activităţii debitorului, în afară de cazul în care aceste din urmă contracte iau forma unei poziţii tranzacţionate pe o bursă sau pe alte pieţe, în aşa fel încât să poată fi oricând înlocuită la valoarea curentă de piaţă.
    ART. 9^6
    (1) Creanţele bugetare pentru care este în derulare o înlesnire la plată potrivit prevederilor legislaţiei fiscale, inclusiv cele care reprezintă condiţie de menţinere a valabilităţii înlesnirilor la plată, vor fi achitate în conformitate cu documentele din care aceasta rezultă, fiind considerate creanţe neafectate.
    (2) Măsurile prevăzute de prezentul titlu se vor aplica cu respectarea regulilor în materia ajutorului de stat.
    ART. 9^7
    (1) În cazul deschiderii procedurii de insolvenţă, onorariile restante ale practicianului în insolvenţă ales într-o procedură de prevenire a insolvenţei se înscriu în tabelul creditorilor, similar finanţărilor noi şi intermediare acordate potrivit prezentului titlu.
    (2) După confirmarea acordului de restructurare sau după omologarea concordatului, judecătorul-sindic poate sancţiona practicianul în insolvenţă cu o amendă judiciară cuprinsă între 1.000 de lei şi 5.000 de lei pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor prevăzute de prezentul titlu.
    (3) După confirmarea acordului de restructurare sau după omologarea concordatului, judecătorul-sindic poate înlocui practicianul în insolvenţă, la cererea oricărei părţi interesate, în caz de conflict de interese sau pentru motive de incompatibilitate.
    ART. 9^8
    (1) Procedurile prevăzute de prezentul titlu se aplică fără a aduce atingere acordurilor şi operaţiunilor, drepturilor şi obligaţiilor reglementate de dispoziţiile Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare, şi de dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2004.
    (2) Procedurile prevăzute de prezentul titlu se aplică fără a aduce atingere cerinţelor de desfăşurare a activităţii şi măsurilor dispuse potrivit Legii nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative şi cerinţelor de acces la activitate şi măsurilor dispuse potrivit Legii nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică şi potrivit Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2019.
    (3) Procedurile prevăzute de prezentul titlu se aplică fără a aduce atingere contractelor financiare calificate şi operaţiunilor de compensare bilaterală în baza unui contract financiar calificat sau a unui acord de compensare bilaterală, altele decât cele prevăzute la alin. (2). Creanţa faţă de un debitor, care rezultă din aplicarea unor operaţiuni de compensare bilaterală în baza unui contract financiar calificat sau a unui acord de compensare bilaterală, poate fi însă creanţă afectată şi poate fi indusă întrun acord de restructurare sau într-un plan de restructurare.
    ART. 9^9
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 117 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după confirmarea acordului de restructurare/omologarea planului de restructurare, termenul de convocare a adunării generale a acţionarilor/asociaţilor pentru adoptarea hotărârilor privind majorarea sau reducerea capitalului social, ridicarea dreptului de preferinţă al acţionarilor, dobândirea de acţiuni proprii în vederea reducerii capitalului social, pentru îndeplinirea măsurilor prevăzute în acordul de restructurare/planul de restructurare este de 20 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a/în Buletinul electronic al registrului comerţului. Convocarea poate fi făcută şi numai prin scrisoare recomandată ori prin scrisoare transmisă pe cale electronică, expediată cu cel puţin 20 de zile înainte de data ţinerii adunării, la adresa acţionarului/asociatului, înscrisă în registrul acţionarilor/ asociaţilor.
    (2) Prin derogare de la art. 117^1 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după confirmarea acordului de restructurare/omologarea planului de restructurare, termenul de introducere a unor puncte noi pe ordinea de zi şi cel de publicare a ordinii de zi completate cu punctele propuse de acţionari se reduc cu 5 zile."

    30. Articolele 10-15 se abrogă.
    31. La titlul I, denumirea capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. II
    Procedura acordului de restructurare
"

    32. După articolul 15 se introduc treisprezece noi articole, articolele 15^1-15^13, cu următorul cuprins:
    "ART. 15^1
    (1) Debitorul aflat în stare de dificultate poate propune un acord de restructurare, care este întocmit de administratorul restructurării sau de debitor, cu asistenţa administratorului restructurării.
    (2) Administratorul restructurării este contractat de către debitor dintre practicienii în insolvenţă activi care dispun de asigurare profesională valabilă. Onorariul acestuia este cel stabilit de comun acord cu debitorul, cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se suportă din averea acestuia.
    (3) Principalele atribuţii ale administratorului restructurării sunt următoarele:
    a) verifică şi atestă că debitorul se află în stare de dificultate;
    b) elaborează sau, după caz, asistă debitorul în elaborarea acordului de restructurare;
    c) asistă debitorul sau, la cererea acestuia, negociază acordul de restructurare şi face demersuri pentru soluţionarea pe cale amiabilă a oricărei dispute între debitor şi creditori ori între creditori;
    d) se asigură că acordul de restructurare respectă condiţiile de legalitate;
    e) monitorizează implementarea acordului de restructurare;
    f) monitorizează şi, dacă este cazul, asistă debitorul la implementarea acordului de restructurare prin orice acţiuni prevăzute în acesta sau care sunt necesare în vederea realizării sale, cum ar fi: măsuri operaţionale, valorificare de active, valorificarea întreprinderii sau a unei părţi din aceasta ca ansamblu independent;
    g) îndeplineşte orice alte atribuţii, prevăzute de prezentul capitol sau instituite prin acordul de restructurare.
    ART. 15^2
    (1) Acordul de restructurare conţine cel puţin următoarele informaţii/documente:
    a) datele de identificare ale debitorului şi ale administratorului restructurării;
    b) componenţa patrimoniului debitorului, defalcat pe mase patrimoniale unde este cazul, respectiv activele şi pasivele şi valoarea acestora la data întocmirii acordului;
    c) analiza situaţiei economice a debitorului, a situaţiei salariaţilor, precum şi o descriere a cauzelor şi nivelul dificultăţilor debitorului la momentul întocmirii acordului, conform raportului întocmit potrivit art. 6 alin. (2);
    d) lista creanţelor, cu identificarea creditorilor, grupate pe categorii de creanţe şi împărţite în:
    - creanţe a căror realizare va fi afectată de acordul de restructurare, cu indicarea gradului de îndestulare a acestora;
    – creanţe neafectate, împreună cu o descriere a motivelor pentru care debitorul propune ca acestea să nu fie afectate de acordul de restructurare;
    e) creanţele în litigiu şi tratamentul acestora; propunerea unui tratament pentru creanţele în litigiu nu echivalează cu recunoaşterea dreptului litigios;
    f) expunere de motive care explică de ce acordul de restructurare are perspective rezonabile de a preveni insolvenţa debitorului şi de a asigura viabilitatea afacerii, inclusiv premisele necesare pentru reuşita lui. Această expunere de motive va fi realizată sau validată de către administratorul restructurării;
    g) măsurile de restructurare propuse sau o combinaţie a acestora, cum ar fi:
    - restructurarea operaţională a activităţilor desfăşurate de debitor;
    – schimbarea componenţei, a condiţiilor sau a structurii activelor sau pasivelor debitorului;
    – valorificarea unor active ale debitorului;
    – valorificarea întreprinderii ca ansamblu independent;
    – fuziunea sau divizarea debitorului, în condiţiile legii;
    – modificarea structurii capitalului social al debitorului prin majorarea capitalului social prin cooptarea de noi acţionari sau asociaţi sau prin conversia creanţelor în acţiuni, cu majorarea corespunzătoare a capitalului social;
    h) modalităţile de informare şi consultare a reprezentanţilor salariaţilor, derulate potrivit legii şi a contractelor colective de muncă, şi modalităţile în care acordul de restructurare va afecta forţa de muncă a debitorului - proceduri de concedieri individuale, proceduri de concedieri colective, eventuale cazuri de suspendare a contractelor de muncă din iniţiativa angajatorului, reducerea programului de lucru corespunzător reducerii temporare a activităţii;
    i) bugetul de venituri şi cheltuieli şi fluxurile financiare estimate ale debitorului pe durata acordului de restructurare, cu împărţirea creditorilor între titulari de creanţe afectate şi titulari de creanţe neafectate;
    j) finanţările noi şi motivele pentru care sunt necesare pentru punerea în aplicare a acordului;
    k) simularea distribuirilor de care ar beneficia creditorii afectaţi în cazul scenariului următoarei alternative optime, scenariu care poate fi chiar falimentul, realizată pe baza unui raport de evaluare, întocmit de un evaluator autorizat cu cel mult 6 luni anterior datei deschiderii procedurii, a activelor existente în patrimoniul debitorului şi prezentarea comparativă a acestor distribuiri cu cele prevăzute a se realiza prin acordul de restructurare;
    l) testul creditorului privat întocmit potrivit art. 5 alin. (1) pct. 71, în cazul în care, prin acord, se propun reduceri ale creanţei bugetare;
    m) programul de plată a creanţelor, raportat la fluxurile financiare şi durata acordului.
    (2) Pentru întocmirea acordului se vor folosi cele mai recente date şi informaţii, dar nu mai vechi de 6 luni înainte de data comunicării acordului către creditorii deţinători ai unor creanţe afectate.
    (3) Lista creanţelor va avea ca referinţă data întocmirii acordului, urmând ca aceasta să fie actualizată, dacă este cazul, pe parcursul negocierii cu creditorii şi va menţiona cel puţin următoarele informaţii:
    a) identificarea creditorului şi adresa de contact;
    b) valoarea creanţelor;
    c) categoriile în care sunt grupate creanţele în scopul votării acordului;
    d) drepturi de preferinţă.
    (4) Debitorul se asigură că suma prevăzută în plan pentru plata creanţelor salariale este cel puţin egală celei pe care ar obţine-o în cazul executării silite, dar nu mai puţin decât ar primi în scenariul următoarei alternative optime.
    (5) Dispoziţiile art. 133 alin. (5) lit. K şi art. 135^1 se aplică corespunzător.
    ART. 15^3
    (1) Acordul de restructurare propus este comunicat creditorilor ale căror creanţe sunt afectate, de către administratorul restructurării, prin orice mijloace de comunicare care permit confirmarea primirii. Odată cu transmiterea acordului de restructurare propus, administratorul restructurării va indica şi procedura de vot, precum şi adresa de corespondenţă, inclusiv de e-mail, la care poate fi comunicat votul. Termenul pentru transmiterea votului nu va putea fi mai mic de 20 de zile de la data comunicării acordului.
    (2) După comunicarea acordului de restructurare, administratorul restructurării asistă debitorul sau, la cererea acestuia, poartă negocieri cu creditorii atât individual, cât şi prin convocarea acestora în cadrul unei şedinţe colective, la aprecierea administratorului restructurării sau la solicitarea creditorilor. Dacă, în urma negocierilor purtate, acordul de restructurare se impune a fi modificat, administratorul restructurării va comunica creditorilor varianta modificată a acestuia în vederea exercitării dreptului de vot, inclusiv lista actualizată a creanţelor, dacă e cazul. Procedura de vot se reia după fiecare modificare.
    ART. 15^4
    (1) Acordul de restructurare se votează doar de creditorii ale căror creanţe sunt afectate, creditorii ale căror creanţe nu sunt afectate neavând un drept de vot asupra acestuia.
    (2) Orice vot primit în termen de 10 zile după expirarea termenului stabilit de administratorul restructurării va fi anexat la cererea de confirmare şi avut în vedere de judecătorul-sindic la confirmarea acordului. Orice condiţionare a votului, abţinerea sau lipsa votului este considerată vot negativ. Votul pozitiv nu poate fi retras.
    (3) Următoarele creanţe se constituie în categorii distincte, care votează separat:
    a) creanţele care beneficiază de drepturi de preferinţă;
    b) creanţele salariale;
    c) creanţele creditorilor indispensabili, dacă este cazul;
    d) creanţele bugetare;
    e) celelalte creanţe.
    (4) În vederea votării acordului de restructurare se poate constitui categoria creditorilor indispensabili.
    (5) Un acord va fi socotit acceptat de o categorie de creanţe dacă în categoria respectivă acesta este acceptat de o majoritate absolută din valoarea creanţelor.
    (6) Pentru debitorii care au o cifră de afaceri netă sau, după caz, un venit brut de până la echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro, în echivalent în lei, în anul anterior, nu este obligatorie constituirea categoriilor de creanţe.
    (7) Atunci când debitorul nu va opta pentru constituirea categoriilor de creanţe, potrivit alin. (6), acordul va fi socotit acceptat dacă este votat de majoritatea absolută din valoarea creanţelor afectate.
    ART. 15^5
    Ulterior îndeplinirii procedurii de vot şi într-un termen de maximum 3 zile de la încheierea procesului-verbal de constatare a votului, debitorul depune la instanţa competentă o cerere de confirmare a acordului de restructurare, însoţită de următoarele documente:
    a) raportul administratorului restructurării care analizează starea de dificultate;
    b) declaraţia debitorului că nu se află într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 6^1 şi 6^2;
    c) documentele care îi atestă administratorului restructurării calitatea de practician în insolvenţă activ şi asigurarea profesională valabilă;
    d) acordul de restructurare, în forma finală votată de creditori potrivit prezentei legi;
    e) raportul de evaluare a activelor din patrimoniul debitorului avut în vedere la întocmirea acordului de restructurare;
    f) dovada de primire de către creditorii afectaţi a acordului de restructurare propus şi a procedurii de votare sau, în cazul în care lipseşte dovada de primire, dovada transmiterii la sediul menţionat în registrele în care sunt înregistraţi aceştia/domiciliul acestora;
    g) procesul-verbal de constatare a votului creditorilor şi voturile exprimate de aceştia.
    ART. 15^6
    (1) Cererea de confirmare a acordului de restructurare se judecă în procedură necontencioasă, fără citarea părţilor, în cameră de consiliu, iar judecătorul-sindic va pronunţa o soluţie în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării cererii. Judecătorul-sindic, dacă consideră că sunt necesare explicaţii suplimentare, poate să citeze debitorul şi/sau administratorul restructurării.
    (2) În termen de maximum 48 de ore de la înregistrarea cererii de confirmare, judecătorul-sindic poate solicita debitorului sau administratorului restructurării eventualele documente care lipsesc.
    (3) Cererea de confirmare a acordului de restructurare poate fi respinsă exclusiv pentru motive de legalitate.
    (4) Hotărârea prin care se soluţionează cererea de confirmare se comunică debitorului, administratorului restructurării şi tuturor creditorilor ale căror creanţe au fost afectate de acordul de restructurare, precum şi creditorilor titulari de creanţe neafectate.
    (5) Acordul de restructurare, aprobat de creditori şi confirmat de judecătorul-sindic se comunică creditorilor afectaţi şi creditorilor titulari de creanţe neafectate, prin intermediul administratorului restructurării, în termen de 48 de ore de la pronunţarea hotărârii.
    ART. 15^7
    (1) Dacă debitorul este în stare de dificultate, judecătorul-sindic, confirmând că administratorul restructurării îndeplineşte condiţiile legale pentru exercitarea acestei calităţi:
    A. va admite cererea de confirmare a acordului de restructurare, prin încheiere executorie, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) acordul de restructurare este aprobat de către creditorii din fiecare categorie de creanţe cu majoritate absolută;
    b) creditorii din aceeaşi categorie de creanţe sunt trataţi în mod egal şi proporţional cu creanţa lor;
    c) comunicarea acordului de restructurare tuturor părţilor afectate a fost făcută în condiţiile prezentei legi;
    d) în cazul în care există creditori care nu au votat acordul de restructurare sau nu au participat la vot, aceştia beneficiază de un tratament corect şi echitabil;
    e) finanţarea nouă, dacă este cazul, este justificată de punerea în aplicare a acordului de restructurare şi nu prejudiciază în mod neechitabil interesele creditorilor;
    f) acordul prezintă perspective rezonabile de prevenire a insolvenţei debitorului şi de asigurare a viabilităţii societăţii;
    g) s-au respectat condiţiile de vot şi împărţirea în categorii de creanţe s-a făcut potrivit prevederilor prezentului capitol;
    h) creanţele propuse a nu face parte din acordul de restructurare nu sunt afectate direct prin măsurile pe care acesta le prevede şi motivele de excludere din acord a acestora sunt întemeiate;
    B. dacă nu este îndeplinită condiţia de la pct. A, lit. a), va putea admite cererea de confirmare dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) sunt îndeplinite condiţiile de la pct. A lit. b)-h);
    b) acordul a fost aprobat:
    (i) de o majoritate a categoriilor de creanţe, din care una trebuie să fie o categorie de creanţe care beneficiază de cauze de preferinţă sau orice altă categorie de creanţe decât categoria de creanţe prevăzută la art. 15^4 alin. (3) lit. e) sau, în caz contrar;
    (ii) de cel puţin o categorie de creanţe cu drept de vot, alta decât o categorie de creanţe care nu ar primi nicio plată în caz de faliment;
    c) categoriile de creanţe care nu au votat acordul sunt tratate mai favorabil decât orice altă categorie de creanţe de rang inferior, astfel cum rezultă din ierarhia prevăzută la art. 15^4 alin. (3);
    d) acordul a fost votat de cel puţin 30% din totalul creanţelor afectate.
    (2) Tratamentul corect şi echitabil se verifică raportat la valoarea tuturor creanţelor de la aceeaşi dată, atât afectate, cât şi neafectate, astfel încât:
    a) niciun creditor nu primeşte mai mult decât cuantumul creanţei sale;
    b) titularul unei creanţe afectate care nu votează acordul nu primeşte mai puţin decât valoarea distribuirilor care s-ar realiza în scenariul următoarei alternative optime, în cazul în care acordul de restructurare nu ar fi confirmat, scenariu care poate fi chiar falimentul, potrivit simulării prevăzute în acord;
    c) creditorii să primească un tratament mai puţin favorabil faţă de ceilalţi creditori din aceeaşi categorie de creanţe, potrivit listei creanţelor, doar în cazul în care îşi exprimă acordul în mod expres pentru acest tratament.
    ART. 15^8
    (1) Dacă un acord de restructurare este confirmat de instanţa de judecată, activitatea debitorului va trebui restructurată în conformitate cu prevederile acestuia, iar drepturile creditorilor titulari ai unor creanţe afectate urmează a fi modificate în conformitate cu prevederile acordului de restructurare confirmat de la data pronunţării hotărârii de confirmare.
    (2) Un acord de restructurare confirmat este opozabil tuturor creditorilor, inclusiv acelor creditori care au votat împotrivă sau nu şi-au exprimat votul cu privire la acesta. Acordul de restructurare confirmat nu va produce niciun efect cu privire la creditorii neafectaţi de prevederile acestuia.
    (3) Acordul de restructurare va fi opozabil creditorilor bugetari, cu condiţia respectării prevederilor legale cu privire la ajutorul de stat, potrivit prevederilor art. 5 pct. 71.
    (4) Pe o perioadă de 3 ani ulterior confirmării, trimestrial, administratorul restructurării va monitoriza implementarea acordului, chiar dacă perioada prevăzută pentru executarea sa este mai mare. În cazul în care perioada acordului este mai mică de 3 ani, atunci durata de monitorizare se reduce la perioada acestuia.
    (5) În exercitarea atribuţiilor de monitorizare, administratorul restructurării va comunica creditorilor afectaţi un raport de analiză trimestrial prin care se va prezenta modalitatea de îndeplinire a acordului de restructurare, precum şi faptul că, prin derularea acestuia, se menţine viabilitatea afacerii.
    (6) În vederea îndeplinirii atribuţiei de monitorizare, debitorul are obligaţia de a transmite administratorului restructurării toate informaţiile necesare întocmirii raportului de analiză, în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii situaţiilor financiare aferente trimestrului monitorizat. Necomunicarea informaţiilor de către debitor se prezumă că reprezintă eşuarea acordului.
    ART. 15^9
    (1) În cazul în care acordul confirmat prevede reduceri de creanţe, impozitele eventual datorate de debitor devin scadente la data pronunţării unei hotărâri de judecătorul-sindic prin care se constată îndeplinirea acordului.
    (2) Pentru creanţele în litigiu la data întocmirii acordului, stabilirea cuantumului acestora se va face potrivit dreptului comun. Până la soluţionarea definitivă a litigiului de drept comun, creanţa în litigiu va avea tratamentul prevăzut prin acordul confirmat. Pentru creanţa suplimentară stabilită, aceasta va fi considerată creanţă neafectată, dacă creditorul nu acceptă tratamentul propus de debitor.
    (3) Creanţele în litigiu vor avea drept de vot cu valoarea inclusă în planul de restructurare.
    ART. 15^10
    (1) Ulterior confirmării acordului printr-o hotărâre definitivă şi până la închiderea procedurii, în cazul descoperirii existenţei unui fals, dol sau unei erori esenţiale ori a unor titluri hotărâtoare şi până atunci necunoscute care au determinat înscrierea în listă a unei creanţe, oricare dintre creditori poate contesta la judecătorul-sindic înscrierea în lista creanţelor a unei creanţe:
    a) inexistente sau fictive;
    b) într-un cuantum diferit faţă de întinderea sa;
    c) într-o altă categorie de creanţe decât cea corespunzătoare situaţiei sale juridice.
    (2) Constatând întemeiată contestaţia, judecătorul-sindic poate dispune:
    a) menţinerea hotărârii de confirmare, modificarea listei creanţelor conform situaţiei juridice astfel stabilite şi, cu consimţământul debitorului, modificarea acordului, în cazul în care creanţa contestată nu a fost determinantă pentru rezultatul votului. Modificarea acordului se va efectua de către debitor în termenul stabilit de judecătorul-sindic, se va depune la dosarul cauzei şi se va comunica creditorilor;
    b) revocarea hotărârii de confirmare, infirmarea acordului de restructurare şi, dacă este cazul, restituirea plăţilor deja efectuate pentru achitarea unei creanţe inexistente sau fictive sau peste cuantumul datorat, în cazul în care creanţa contestată a fost determinantă pentru rezultatul votului asupra acordului, conducând la adoptarea unei hotărâri de confirmare a acestuia.
    (3) Contestaţia se depune în termen de 7 zile de la data la care titularul ei a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască situaţia ce determină promovarea contestaţiei.
    (4) Contestaţia se soluţionează de judecătorul-sindic în termen de maximum 15 zile de la depunere, urmând a fi citaţi debitorul, administratorul restructurării, creditorul contestator şi creditorul a cărui creanţă este contestată.
    (5) Contestatorul trebuie să facă dovada trimiterii contestaţiei tuturor părţilor cu interese contrare în termenul de contestaţie. Dovada trimiterii contestaţiei se poate depune până cel târziu la primul termen de judecată. În cazul în care instanţa va stabili că este necesară comunicarea şi către alte părţi decât cele către care contestatorul a comunicat contestaţia, va dispune comunicarea şi către acestea în sarcina contestatorului, stabilind un termen pentru îndeplinirea acestei obligaţii. Neîndeplinirea obligaţiilor menţionate de prezentul articol atrage aplicarea unei amenzi judiciare potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Limitele amenzilor judiciare prevăzute la art. 187 din Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se dublează.
    (6) Contestaţia formulată în baza prezentului articol nu suspendă derularea acordului de restructurare până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive.
    ART. 15^11
    (1) Procedura acordului de restructurare încetează prin pronunţarea unei hotărâri de închidere a procedurii de către judecătorul-sindic, într-un dosar asociat, în ipoteza:
    a) îndeplinirii prevederilor acordului de restructurare, la cererea oricărei părţi sau a administratorului restructurării, adresată judecătorului-sindic. În acest caz, dacă prin acord sau prevăzut reduceri de creanţe, reducerile rămân definitive de la data pronunţării hotărârii de închidere a procedurii;
    b) eşuării îndeplinirii prevederilor acordului de restructurare, la cererea:
    (i) unui creditor căruia nu i s-a achitat creanţa conform prevederilor acordului în termen de maximum 60 de zile de la data prevăzută în acord pentru plată, dacă părţile nu au încheiat o convenţie cu privire la aceasta, cu respectarea drepturilor celorlalţi creditori;
    (ii) oricărui creditor, dacă desfăşurarea activităţii debitorului în decursul derulării acordului aduce pierderi averii sale şi nu prezintă perspective rezonabile de menţinere a viabilităţii afacerii;
    (iii) debitorului, în cazul în care acesta se află în imposibilitatea de a-şi mai îndeplini obligaţiile asumate prin acord;
    c) neîndeplinirii obligaţiei de modificare a acordului dispuse de judecătorul-sindic sau de instanţa de apel în termenul stabilit prin hotărârea prin care s-a dispus modificarea, din oficiu sau la cererea oricărei părţi interesate.
    (2) Ca urmare a eşuării acordului potrivit alin. (1) lit. b):
    a) creanţele reduse renasc la data pronunţării hotărârii de închidere a procedurii, diminuate ca urmare a plăţilor efectuate pe durata procedurii acordului de restructurare;
    b) creditorii ale căror drepturi de calculare a dobânzilor, majorărilor sau penalităţilor de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, au fost suspendate prin acord îşi pot calcula accesoriile retroactiv pe perioada derulării acordului.
    ART. 15^12
    (1) Ulterior confirmării acordului de restructurare şi până la închiderea procedurii, debitorul nu va putea accesa o altă procedură de prevenire a insolvenţei.
    (2) Ulterior confirmării acordului de restructurare şi până la închiderea procedurii, nu se poate deschide procedura insolvenţei faţă de debitor la cererea unui creditor afectat.
    ART. 15^13
    (1) Pentru debitorii care au realizat în anul precedent o cifră de afaceri netă sau, după caz, un venit brut de până la echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro, iar acordul de restructurare a fost votat cu unanimitate, confirmarea acordului de către judecătorul-sindic nu mai este necesară.
    (2) În această situaţie, debitorul se va adresa, o singură dată, unui practician în insolvenţă contractat în vederea avizării acordului.
    (3) Practicianul în insolvenţă va aviza acordul întocmit şi negociat de debitor, verificând următoarele:
    a) debitorul se află în dificultate;
    b) acordul de restructurare este aprobat în unanimitate de către creditorii afectaţi;
    c) voturile au fost colectate într-un termen de 90 de zile de la primul vot de aprobare primit de debitor;
    d) comunicarea acordului de restructurare tuturor creditorilor afectaţi a fost făcută în condiţiile prezentei legi;
    e) acordul prezintă perspective rezonabile de prevenire a insolvenţei debitorului şi de asigurare a viabilităţii acestuia.
    (4) Acordul de restructurare votat în această modalitate se avizează de către practicianul în insolvenţă în maximum 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3) lit. c).
    (5) Practicianul în insolvenţă va încheia un proces-verbal prin care va constata, după caz, îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (3) şi va confirma acordul sau neîndeplinirea lor şi va respinge acordul. Procesul-verbal va fi depus la Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, se va înregistra într-un registru special şi va fi comunicat de practicianul în insolvenţă debitorului şi creditorilor afectaţi şi neafectaţi, potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Totodată, cu privire la procesul-verbal prin care se confirmă acordul se va face menţiune şi în registrul comerţului.
    (6) Împotriva procesului-verbal încheiat de practicianul în insolvenţă se poate face contestaţie în termen de 10 zile de la comunicare, dispoziţiile art. 59 alin. (7) aplicându-se corespunzător.
    (7) Procedura prevăzută de prezentul articol nu se aplică în situaţia existenţei unei finanţări noi, precum şi în cazul în care în acordul de restructurare se prevede concedierea a mai mult de 25% dintre angajaţi.
    (8) Prevederile prezentului capitol rămân aplicabile, în măsura compatibilităţii, inclusiv în ceea ce priveşte regimul fiscal al creanţelor reduse prin acord."

    33. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    Poate recurge la procedura de concordat preventiv orice debitor aflat în stare de dificultate, cu următoarele excepţii:
    a) dacă în cei 3 ani anteriori depunerii cererii de deschidere a procedurii debitorul a mai beneficiat de procedura concordatului preventiv a cărui îndeplinire a eşuat;
    b) se află în situaţiile prevăzute la art. 6^2;
    c) se află în stare de insolvenţă."

    34. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) Judecătorul-sindic are următoarele atribuţii în procedura concordatului preventiv:
    a) soluţionarea cererii de deschidere a procedurii de concordat preventiv;
    b) numirea administratorului concordatar contractat de către debitor;
    c) omologarea, la cererea administratorului concordatar, a planului de restructurare;
    d) verificarea legalităţii constituirii categoriilor şi subcategoriilor de creanţe în vederea exercitării dreptului de vot asupra planului de restructurare;
    e) judecarea contestaţiilor potrivit art. 29^1;
    f) dispunerea, prin încheiere, a menţinerii sau prelungirii suspendării judiciare a executărilor silite contra debitorilor sau ridicarea suspendării în condiţiile prezentului capitol;
    g) soluţionarea cererii de închidere a procedurii de concordat;
    h) orice alte atribuţii prevăzute de lege.
    (2) Judecătorul-sindic, trimestrial, analizează şi ia act de stadiul procedurii, în baza rapoartelor întocmite de administratorul concordatar, putând stabili, în condiţiile legii, şi alte obligaţii în sarcina debitorului."

    35. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    Principalele atribuţii ale administratorului concordatar sunt următoarele:
    a) întocmeşte raportul privind starea de dificultate a debitorului, lista creanţelor şi lista creanţelor în litigiu;
    b) elaborează sau, după caz, asistă debitorul în elaborarea planului de restructurare;
    c) asistă debitorul sau, la cererea acestuia, negociază planul de restructurare şi face demersuri pentru soluţionarea pe cale amiabilă a oricărei dispute între debitor şi creditori ori între creditori;
    d) poate solicita judecătorului-sindic verificarea legalităţii constituirii categoriilor şi subcategoriilor de creanţe;
    e) convoacă, dacă este cazul, şedinţe colective ale creditorilor titulari ai unor creanţe afectate şi întocmeşte procesul-verbal al acestora;
    f) supraveghează îndeplinirea obligaţiilor asumate de către debitor prin planul de restructurare;
    g) întocmeşte, depune la dosarul cauzei şi transmite creditorilor afectaţi rapoarte trimestriale asupra activităţii sale şi a debitorului;
    h) monitorizează şi, dacă este cazul, asistă debitorul la implementarea planului de restructurare prin orice acţiuni prevăzute prin acesta sau care sunt necesare în vederea realizării planului, cum ar fi: măsuri operaţionale, valorificare de active, valorificarea întreprinderii sau a unei părţi din aceasta ca ansamblu independent;
    i) solicită instanţei închiderea procedurii concordatului preventiv;
    j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de prezentul capitol, instituite prin planul de restructurare ori stabilite de judecătorul-sindic."

    36. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    Onorariul administratorului concordatar contractat se stabileşte de comun acord cu debitorul, cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se suportă din averea acestuia."

    37. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    Dacă unul sau mai mulţi creditori deţinând cel puţin 30% din valoarea totală a creanţelor afectate de planul de restructurare solicită convocarea creditorilor într-o şedinţă colectivă, administratorul concordatar este obligat să îi convoace în termen de maximum 5 zile de la data primirii cererii. Convocarea este transmisă creditorilor prin mijloace de comunicare rapidă şi care asigură confirmarea primirii acesteia."

    38. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) Votul creditorilor concordatari poate fi exercitat şi prin corespondenţă, inclusiv prin mijloace de comunicare rapidă.
    (2) O şedinţă colectivă a creditorilor concordatari poate fi organizată şi prezidată de administratorul concordatar, dacă votul asupra planului urmează a se acorda în cadrul unei astfel de şedinţe.
    (3) La şedinţele creditorilor concordatari va putea fi invitat şi debitorul.
    (4) În cazul în care şedinţa colectivă a creditorilor se organizează pe o platformă electronică indicată de administratorul concordatar în convocator, procesul-verbal al şedinţei va fi semnat doar de reprezentantul administratorului concordatar şi va fi comunicat, prin mijloace de comunicare rapidă, tuturor creditorilor care au participat la şedinţă, inclusiv celor care şi-au exercitat votul prin corespondenţă."

    39. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    (1) Orice debitor aflat în dificultate, cu excepţiile prevăzute la lit. a), b) şi c) ale art. 16, poate introduce la tribunalul competent o cerere de deschidere a procedurii de concordat preventiv.
    (2) Cererea va cuprinde:
    a) raportul administratorului concordatar, care analizează starea de dificultate;
    b) indicarea administratorului concordatar contractat, documentele care îi atestă acestuia calitatea de practician în insolvenţă activ şi asigurarea profesională valabilă;
    c) declaraţia debitorului potrivit căreia acesta nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) şi b) ale art. 16.
    (3) O procedură de concordat preventiv va putea fi deschisă şi la cererea unuia sau mai multor creditori care deţin o creanţă certă şi lichidă, cu condiţia obţinerii acordului prealabil al debitorului aflat în dificultate. Cererea va fi însoţită de următoarele documente:
    a) acordul debitorului, exprimat în scris, împreună cu indicarea practicianului ales de acesta;
    b) justificarea dificultăţii, prin raportul administratorului concordatar, fie de către debitor, fie de către creditorul care formulează cererea;
    c) declaraţia debitorului potrivit căreia acesta nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a), b) şi c) ale art. 16.
    (4) În cazul în care creditorul are acordul debitorului, dar lipsesc celelalte documente care trebuie să însoţească cererea, judecătorul-sindic poate acorda un termen pentru depunerea acestora.
    (5) Judecătorul-sindic, prin încheiere executorie, constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 16, deschide procedura de concordat preventiv şi numeşte administratorul concordatar contractat de către debitor. Încheierea se comunică, în vederea efectuării menţiunii, şi către registrul în care debitorul este înregistrat."

    40. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    (1) În termen de 60 de zile de la deschiderea procedurii, administratorul concordatar elaborează sau, după caz, asistă debitorul în elaborarea planului de restructurare.
    Planul de restructurare trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:
    a) datele de identificare ale debitorului şi ale administratorului concordatar;
    b) componenţa patrimoniului debitorului, defalcată pe mase patrimoniale unde este cazul, respectiv activele şi pasivele în momentul întocmirii planului de restructurare, valoarea acestora la data întocmirii planului;
    c) analiza situaţiei economice a debitorului, a situaţiei salariaţilor, precum şi o descriere a cauzelor şi a nivelului dificultăţilor debitorului la momentul propunerii planului;
    d) lista creanţelor, cu identificarea creditorilor, grupate pe categorii de creanţe şi împărţite în:
    - creanţe a căror realizare va fi afectată de planul de restructurare, cu indicarea gradului de îndestulare a acestora;
    – creanţe neafectate, împreună cu o descriere a motivelor pentru care debitorul propune ca acestea să nu fie afectate de planul de restructurare;
    e) creanţele în litigiu şi tratamentul acestora; propunerea unui tratament pentru creanţele în litigiu nu echivalează cu recunoaşterea dreptului litigios;
    f) expunere de motive care explică de ce planul de restructurare are perspective rezonabile de a preveni insolvenţa debitorului şi de a asigura viabilitatea afacerii, inclusiv premisele necesare pentru reuşita lui. Această expunere de motive va fi realizată sau validată de către administratorul concordatar;
    g) măsurile de restructurare propuse sau o combinaţie a acestora, cum ar fi:
    - restructurarea operaţională a activităţilor desfăşurate de debitor;
    – schimbarea componenţei, a condiţiilor sau a structurii activelor sau pasivelor debitorului;
    – valorificarea unor active ale debitorului;
    – valorificarea întreprinderii ca ansamblu independent;
    – fuziunea sau divizarea debitorului, în condiţiile legii;
    – modificarea structurii capitalului social al debitorului prin majorarea capitalului social prin cooptarea de noi acţionari sau asociaţi sau prin conversia creanţelor în acţiuni, cu majorarea corespunzătoare a capitalului social;
    h) modalităţile de informare şi consultare a reprezentanţilor salariaţilor şi modalităţile în care planul va afecta forţa de muncă a debitorului (proceduri de concedieri individuale, proceduri de concedieri colective, eventuale cazuri de suspendare a contractelor de muncă din iniţiativa angajatorului, reducerea programului de lucru corespunzător reducerii temporare a activităţii);
    i) bugetul de venituri şi cheltuieli şi fluxurile financiare estimate ale debitorului pe durata planului de restructurare, cu împărţirea creditorilor între titulari de creanţe afectate şi titulari de creanţe neafectate;
    j) finanţările noi, finanţările intermediare, precum şi motivele pentru care sunt necesare pentru punerea în aplicare a planului;
    k) simularea distribuirilor de care ar beneficia creditorii afectaţi în cazul scenariului următoarei alternative optime, scenariu care poate fi chiar falimentul, realizată pe baza unui raport de evaluare a activelor existente în patrimoniul debitorului, întocmit de un evaluator autorizat cu cel mult 6 luni anterior datei deschiderii procedurii, şi prezentarea comparativă a acestor distribuiri cu cele prevăzute a se realiza prin planul de restructurare;
    l) testul creditorului privat întocmit potrivit art. 5 alin. (1) pct. 71, în cazul în care, prin plan, se propun reduceri ale creanţei bugetare;
    m) programul de plată a creanţelor, raportat la fluxurile financiare şi durata planului.
    (2) Debitorul se asigură că suma prevăzută în planul de restructurare pentru plata creanţelor salariale este cel puţin egală celei pe care ar obţine-o în cazul executării silite, dar nu mai puţin decât ar primi în scenariul următoarei alternative optime.
    (3) Raportul de evaluare se va întocmi în funcţie de ipotezele care stau la baza măsurilor de restructurare preconizat a fi propuse în planul de restructurare, astfel cum au fost indicate de debitor. Raportul poate fi consultat în format electronic de creditorii interesaţi.
    (4) Debitorul are posibilitatea de a include în planul de restructurare creanţele aflate în litigiu, în tot sau în parte, fără ca includerea acestora în planul de restructurare să echivaleze cu recunoaşterea dreptului litigios. Creanţele în litigiu vor avea drept de vot cu valoarea inclusă în planul de restructurare.
    (5) Dispoziţiile art. 133 alin. (5) lit. K şi art. 135^1 se aplică corespunzător.
    (6) În cazul contractelor a căror scadenţă depăşeşte termenul prevăzut pentru realizarea planului de restructurare sau al celor pentru care se propun eşalonări de plată în afara acestei perioade, după închiderea procedurii de concordat, acestea vor continua în condiţiile agreate de părţi.
    (7) Termenul maxim pentru implementarea măsurilor stabilite prin planul de restructurare este 48 de luni de la data omologării acestuia prin hotărâre executorie, cu posibilitatea prelungirii acestuia cu 12 luni. În primul an este obligatorie plata a minimum 10% din valoarea creanţelor afectate prin concordat.
    (8) Planul de restructurare se comunică de către administratorul concordatar creditorilor ale căror creanţe sunt afectate prin mijloace de comunicare rapidă, care permit dovedirea recepţionării documentelor transmise.
    (9) Planul de restructurare va fi depus la dosarul cauzei. Despre depunerea şi notificarea acestuia se face menţiune în registrul în care este înregistrat debitorul.
    (10) Lista creanţelor va avea ca referinţă data deschiderii procedurii, urmând ca aceasta să fie actualizată, dacă este cazul, pe parcursul negocierii cu creditorii. Aceasta va menţiona cel puţin următoarele informaţii:
    a) identificarea creditorului şi adresa de contact;
    b) valoarea creanţelor;
    c) categoriile şi, dacă este cazul, subcategoriile în care sunt grupate creanţele în scopul votării concordatului;
    d) drepturi de preferinţă."

    41. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    (1) De la data deschiderii procedurii de concordat se suspendă de drept toate executările silite îndreptate împotriva debitorului sau acestea nu încep, indiferent de natura creanţei, pe o perioadă de 4 luni. Pe parcursul duratei suspendării se va suspenda şi cursul prescripţiei dreptului de a cere executarea silită.
    (2) Pe parcursul perioadei prevăzute la alin. (1) nu se va putea dispune ridicarea măsurii suspendării.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), executarea silită a creanţelor salariale nu este suspendată de drept. Aceasta poate fi suspendată de judecătorul-sindic la cererea debitorului, dacă debitorul face dovada capacităţii plăţii sumelor pentru care se dispune suspendarea chiar şi în mod eşalonat, cel puţin în cuantumul în care ar fi acoperite în procedura de executare silită.
    (4) Suspendarea de drept a executărilor silite se menţine pe o perioadă de maximum 4 luni, dar nu mai târziu de data pronunţării unei hotărâri de omologare a planului de restructurare sau de închidere a procedurii ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor de confirmare a acestuia.
    (5) Pentru motive temeinice, la cererea debitorului, a unui creditor sau a administratorului concordatar, judecătorul-sindic poate dispune prelungirea măsurii suspendărilor executărilor silite sau poate acorda o nouă suspendare pentru una sau mai multe perioade determinate. Durata totală a suspendării, cu prelungiri şi reînnoiri, nu poate depăşi 12 luni de la data deschiderii procedurii de concordat preventiv. Pot constitui motive temeinice, dar nu se limitează la:
    a) s-au înregistrat progrese relevante în negocierile asupra planului de restructurare sau au fost finalizate negocierile şi nu a fost confirmat încă planul de restructurare;
    b) nu este adusă o atingere neechitabilă drepturilor creditorilor.
    (6) Cererea de prelungire a măsurii suspendării, de acordare a unei noi suspendări, precum şi cererea de suspendare prevăzută la alin. (3) teza a doua se judecă în camera de consiliu, de urgenţă şi cu precădere, fără citarea părţilor, în termen de 48 de ore de la data introducerii cererii.
    (7) În cazul în care pronunţarea unei hotărâri de omologare a planului de restructurare de judecătorul-sindic nu intervine în termenul prevăzut la alin. (1), creditorii ale căror executări silite au fost suspendate pot trece la executarea silită a debitorului, dacă judecătorul-sindic nu a dispus, la cererea debitorului sau a administratorului concordatar, prelungirea suspendării sau o nouă suspendare, pentru motive temeinice.
    (8) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), executările silite care nu sunt de natură să pună în pericol restructurarea şi pentru care debitorul şi-a exprimat acordul vor putea continua, la cererea creditorului adresată judecătorului-sindic în termen de maximum 5 zile de la data încetării suspendării de drept.
    (9) Judecătorul-sindic poate ridica suspendarea executărilor silite dispusă potrivit alin. (5), în următoarele cazuri:
    a) la cererea creditorilor, când sunt indicii temeinice că planul de restructurare nu este susţinut de majoritatea cerută de lege sau când unul sau mai mulţi creditori sunt ori ar fi prejudiciaţi în mod neechitabil de suspendarea executărilor silite;
    b) la cererea administratorului concordatar sau a debitorului.
    (10) Pe durata suspendării executării silite nu se poate deschide procedura insolvenţei faţă de debitor.
    (11) Pe perioada suspendării executărilor silite se suspendă de drept curgerea dobânzilor, penalităţilor de întârziere şi a oricăror altor cheltuieli aferente creanţelor afectate, până la data omologării planului. Ulterior omologării planului de restructurare, regimul acestora va fi cel prevăzut de plan."

    42. După articolul 25 se introduc două noi articole, articolele 25^1 şi 25^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 25^1
    (1) Suspendarea executărilor silite nu se aplică acordurilor de compensare bilaterală. Cu toate acestea, suspendarea se aplică în cazul executării silite de către un creditor a unei creanţe faţă de un debitor care rezultă din aplicarea unui acord de compensare bilaterală.
    (2) Dispoziţiile alin. (1) prima teză nu se aplică în cazul contractelor de furnizare de bunuri, servicii sau energie necesare pentru funcţionarea activităţii debitorului, cu excepţia cazului în care astfel de contracte iau forma unei poziţii tranzacţionate pe o bursă sau pe alte pieţe, în aşa fel încât să poată fi oricând înlocuită la valoarea curentă de piaţă.
    ART. 25^2
    (1) Până la omologarea planului de restructurare, creditorii nu pot refuza executarea contractelor în derulare esenţiale, nu pot rezilia, executa în mod anticipat sau modifica aceste contracte în detrimentul debitorului, pentru creanţe născute anterior intervenirii suspendării executării, exclusiv pentru neplata creanţelor, cu condiţia ca debitorul să respecte obligaţiile care îi revin în temeiul acestor contracte care ajung la scadenţă în cursul suspendării executării silite.
    (2) Anterior omologării planului de restructurare, debitorul poate accesa finanţări intermediare, cu aprobarea prealabilă a administratorului concordatar."

    43. La titlul I capitolul III, denumirea secţiunii a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 2-a
    Negocierea, votarea şi omologarea planului de restructurare
"

    44. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    (1) În vederea exercitării votului creditorilor asupra planului de restructurare, debitorul împreună cu administratorul concordatar poate organiza una sau mai multe şedinţe de negociere, colective ori individuale, cu creditorii.
    (2) Perioada în care se desfăşoară negocierile şi se exprimă votul asupra planului de restructurare nu poate depăşi un termen de 60 de zile calendaristice de la data depunerii acestuia. Oricând pe parcursul acestei perioade se poate depune cererea de omologare a planului de restructurare, dacă se obţine majoritatea prevăzută de lege.
    (3) Dacă, în urma negocierilor purtate, planul de restructurare se impune a fi modificat, administratorul concordatar va comunica creditorilor varianta modificată a acestuia în vederea exercitării dreptului de vot, inclusiv lista actualizată a creanţelor, dacă este cazul. Procedura de vot se reia după fiecare modificare.
    (4) Debitorul va consemna rezultatul negocierilor purtate şi, dacă este cazul, şi votul creditorului afectat într-un înscris semnat de toate părţile implicate. Creditorul afectat poate transmite votul său şi printr-un înscris separat. Orice condiţionare a votului, abţinerea sau lipsa votului este considerată vot negativ. Votul pozitiv nu poate fi retras.
    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), judecătorul-sindic poate prelungi perioada negocierilor şi a exprimării votului cu maximum 30 de zile, la cererea debitorului sau a administratorului concordatar, pentru situaţia în care negocierile cu creditorii sunt într-un stadiu suficient de avansat şi prezintă perspective rezonabile de acceptare a planului de restructurare propus.
    (6) Neaprobarea planului de restructurare în termenul prevăzut la alin. (2), respectiv alin. (5) atrage decăderea debitorului din dreptul de a cere omologarea acestuia."

    45. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    (1) Planul de restructurare se votează doar de creditorii care deţin creanţe afectate, creditorii ale căror creanţe nu sunt afectate neavând drept de vot asupra acestuia.
    (2) În cazul în care, pe durata negocierilor, au fost aduse modificări planului de restructurare, acesta va fi comunicat, de administratorul concordatar, creditorilor afectaţi în vederea exprimării votului, inclusiv lista actualizată a creanţelor, dacă este cazul, cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 26 alin. (2) sau, după caz, la alin. (5).
    (3) Votul creditorilor se trimite prin mijloace de comunicare rapidă la adresa menţionată în planul de restructurare sau comunicată ulterior. Votul asupra planului modificat în urma negocierilor se exprimă în termenul prevăzut la art. 26 alin. (2) sau, după caz, la alin. (5).
    (4) Următoarele creanţe se constituie în categorii distincte, care votează separat un plan de restructurare:
    a) creanţele care beneficiază de drepturi de preferinţă;
    b) creanţele salariale;
    c) creanţele creditorilor indispensabili, dacă este cazul;
    d) creanţele bugetare;
    e) celelalte creanţe.
    (5) În vederea votării planului de restructurare se pot constitui, în cadrul aceleiaşi categorii de creanţe, una sau mai multe subcategorii aparţinând unor creditori cu interese specifice comune, al căror tratament poate fi diferit de la o subcategorie de creanţe la alta. Pentru determinarea intereselor specifice comune, debitorul poate utiliza următoarele criterii care includ, dar nu se limitează la:
    a) natura creanţelor;
    b) natura şi rangul cauzelor de preferinţă;
    c) acţiunile aflate la dispoziţia creditorilor titulari în absenţa procedurii concordatului şi gradul de îndestulare a acestor creanţe în ipoteza exercitării acestor acţiuni;
    d) apartenenţa la un grup de societăţi, în sensul prezentei legi.
    (6) În vederea votării planului de restructurare se poate constitui categoria creanţelor creditorilor indispensabili.
    (7) Un plan de restructurare va fi socotit acceptat de o categorie de creanţe dacă în categoria respectivă acesta este acceptat de o majoritate absolută din valoarea creanţelor. În cazul constituirii de subcategorii de creanţe în cadrul unei categorii, categoria se consideră că a votat planul de restructurare dacă acceptarea este realizată de majoritatea absolută din valoarea creanţelor din categoria respectivă.
    (8) Pentru debitorii care au o cifră de afaceri netă sau, după caz, un venit brut de până la echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro în anul anterior nu este obligatorie constituirea categoriilor de creanţe.
    (9) Atunci când debitorul nu va opta pentru constituirea categoriilor de creanţe, potrivit alin. (8), lista creanţelor individualizează fiecare creanţă împotriva averii debitorului, iar planul va fi socotit acceptat dacă este votat de majoritatea absolută din valoarea creanţelor afectate.
    (10) Creditorii care, direct sau indirect, controlează, sunt controlaţi ori se află sub control comun cu debitorul pot participa la şedinţă, dar pot vota cu privire la planul de restructurare doar în cazul în care acesta le acordă mai puţin decât ar primi în cazul falimentului."

    46. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    (1) După aprobarea planului de restructurare de către creditori, debitorul solicită judecătorului-sindic, în termen de maximum 3 zile de la încheierea procesului-verbal de aprobare a planului de restructurare, să omologheze planul de restructurare. Cererea de omologare va fi însoţită de următoarele documente:
    a) planul de restructurare, în forma finală votată de creditori, potrivit prezentei legi;
    b) raportul de evaluare a activelor din patrimoniul debitorului avut în vedere la întocmirea planului de restructurare;
    c) dovada de primire de către creditorii afectaţi a planului de restructurare, iar în cazul în care lipseşte dovada de primire, dovada transmiterii la sediul menţionat în registrele în care sunt înregistraţi aceştia/domiciliul acestora;
    d) procesul-verbal de constatare a votului creditorilor şi voturile exprimate de aceştia.
    (2) În urma analizării cererii de omologare:
    A. judecătorul-sindic va admite cererea de omologare dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) planul de restructurare a fost aprobat de creditorii din fiecare categorie de creanţe cu majoritate absolută;
    b) creditorii din aceeaşi categorie de creanţe sunt trataţi în mod egal şi proporţional cu creanţa lor; în cazul constituirii de subcategorii, se aplică prevederile alin. (3);
    c) comunicarea planului de restructurare tuturor părţilor afectate a fost făcută în condiţiile prezentei legi;
    d) în cazul în care există creditori care nu au votat planul de restructurare sau nu au participat la vot, aceştia beneficiază de un tratament corect şi echitabil;
    e) finanţarea nouă, dacă este cazul, este justificată de punerea în aplicare a planului de restructurare şi nu prejudiciază în mod neechitabil interesele creditorilor;
    f) planul prezintă perspective rezonabile de prevenire a insolvenţei debitorului şi de asigurare a viabilităţii societăţii;
    g) s-au respectat condiţiile de vot şi împărţirea în categorii şi subcategorii de creanţe s-a făcut potrivit prevederilor prezentului capitol;
    h) creanţele propuse a nu face parte din planul de restructurare nu sunt afectate direct prin măsurile pe care acesta le prevede şi motivele de excludere din acord a acestora sunt întemeiate;
    B. dacă nu este îndeplinită condiţia de la pct. A, lit. a), judecătorul-sindic va putea admite cererea de omologare dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la pct. A lit. b)-h);
    b) planul de restructurare a fost aprobat:
    (i) de o majoritate a categoriilor de creanţe, din care una trebuie să fie o categorie de creanţe care beneficiază de cauze de preferinţă sau orice altă categorie de creanţe decât categoria de creanţe prevăzută la art. 27 alin. (4) lit. e);
    sau, în caz contrar,
    (ii) cel puţin o categorie de creanţe cu drept de vot, alta decât o categorie de creanţe care nu ar primi nicio plată în caz de faliment;
    c) categoriile de creanţe care nu au votat planul de restructurare sunt tratate mai favorabil decât orice altă categorie de creanţe de rang inferior, astfel cum rezultă din ierarhia prevăzută la art. 27 alin. (4);
    d) planul de restructurare a fost votat de cel puţin 30% din totalul creanţelor afectate.
    (3) În cazul constituirii de subcategorii de creanţe potrivit prevederilor art. 27 alin. (5), judecătorul-sindic verifică şi dacă:
    a) condiţia majorităţii absolute este îndeplinită în categoria de creanţe din care provin subcategoriile;
    b) creditorii din subcategorii sunt trataţi în mod egal şi într-un mod proporţional cu creanţa lor;
    c) au fost respectate criteriile de constituire a subcategoriilor de creanţe, potrivit art. 27 alin. (5).
    (4) Tratamentul corect şi echitabil se verifică raportat la valoarea tuturor creanţelor de la aceeaşi dată, atât afectate, cât şi neafectate astfel încât:
    a) niciun creditor nu primeşte mai mult decât cuantumul creanţelor sale;
    b) titularul unei creanţe afectate care nu votează planul de restructurare nu primeşte mai puţin decât valoarea distribuirilor care s-ar realiza în scenariul următoarei alternative optime, în cazul în care planul de restructurare nu ar fi confirmat, scenariu care poate fi chiar falimentul, potrivit simulării prevăzute în plan;
    c) creditorii să primească un tratament mai puţin favorabil faţă de ceilalţi creditori din aceeaşi categorie de creanţe sau, după caz, subcategorie de creanţe, potrivit listei creanţelor, doar în cazul în care îşi exprimă acordul în mod expres pentru acest tratament.
    (5) Judecătorul-sindic, în procedură necontencioasă, omologhează planul de restructurare prin hotărâre pronunţată în camera de consiliu, în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării cererii. Judecătorul-sindic, dacă consideră că sunt necesare explicaţii suplimentare, poate să citeze debitorul şi/sau administratorul concordatar. Cererea de omologare a planului de restructurare poate fi respinsă exclusiv pentru motive de legalitate. Hotărârea prin care se soluţionează cererea de omologare se comunică debitorului, administratorului concordatar şi tuturor creditorilor ale căror creanţe au fost afectate de planul de restructurare, precum şi creditorilor titulari de creanţe neafectate.
    (6) Planul de restructurare, aprobat de creditori şi omologat de judecătorul-sindic, se comunică creditorilor afectaţi şi creditorilor titulari ai unor creanţe neafectate, prin intermediul administratorului concordatar în termen de 48 de ore de la pronunţarea încheierii, şi se menţionează în registrul în care este înregistrat debitorul.
    (7) Modificarea planului de restructurare, inclusiv prelungirea acestuia, se poate face oricând pe parcursul procedurii, fără a se putea depăşi durata totală maximă a derulării planului de la omologarea iniţială. Modificarea şi votarea modificării planului se vor face în aceleaşi condiţii prevăzute pentru întocmirea şi votarea planului, în raport de creanţele afectate rămase în sold la data votului. Modificarea planului va trebui să fie omologată de judecătorul-sindic."

    47. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 29
    (1) De la data pronunţării hotărârii de omologare a planului de restructurare se suspendă de drept executările silite individuale asupra debitorului ce au ca obiect recuperarea unor creanţe afectate şi curgerea prescripţiei dreptului de a cere executarea silită creanţelor acestora.
    (2) Dobânzile, penalităţile de întârziere şi orice alte accesorii aferente creanţelor afectate vor avea tratamentul prevăzut în planul de restructurare omologat.
    (3) În cazul în care planul de restructurare omologat prevede reduceri de creanţe, impozitele eventual datorate de debitor devin scadente la data pronunţării unei hotărâri de judecătorul-sindic prin care se constată îndeplinirea planului de restructurare."

    48. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 29^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 29^1
    (1) Ulterior omologării planului de restructurare printr-o hotărâre definitivă şi până la închiderea procedurii, în cazul descoperirii existenţei unui fals, dol sau unei erori esenţiale ori a unor titluri hotărâtoare şi până atunci necunoscute care au determinat înscrierea în listă a unei creanţe, oricare dintre creditori poate contesta la judecătorul-sindic înscrierea în lista creanţelor a unei creanţe:
    a) inexistente sau fictive;
    b) într-un cuantum diferit faţă de întinderea sa;
    c) într-o altă categorie de creanţe decât cea corespunzătoare situaţiei sale juridice.
    (2) Constatând întemeiată contestaţia, judecătorul-sindic poate dispune:
    a) menţinerea hotărârii de omologare, modificarea listei creanţelor potrivit situaţiei juridice astfel stabilite şi, cu consimţământul debitorului, modificarea planului de restructurare, în cazul în care creanţa contestată nu a fost determinantă pentru rezultatul votului. Modificarea planului de restructurare se va efectua de către debitor în termenul stabilit de judecătorul-sindic, se va depune la dosarul cauzei şi se va comunica creditorilor;
    b) revocarea hotărârii de confirmare, infirmarea planului de restructurare şi, dacă este cazul, restituirea plăţilor deja efectuate pentru achitarea unei creanţe inexistente sau fictive sau peste cuantumul datorat, în cazul în care creanţa contestată a fost determinantă pentru rezultatul votului asupra planului de restructurare, conducând la adoptarea unei hotărâri de confirmare a acestuia.
    (3) Contestaţia se depune în termen de 7 zile de la data la care titularul ei a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască situaţia ce determină formularea contestaţiei.
    (4) Contestaţia se soluţionează de judecătorul-sindic în termen de maximum 15 zile de la data depunerii, urmând a fi citaţi debitorul, administratorul concordatar, creditorul contestator şi creditorul a cărui creanţă este contestată.
    (5) Contestatorul trebuie să facă dovada trimiterii contestaţiei tuturor părţilor cu interese contrare în termenul de contestaţie. Dovada trimiterii contestaţiei se poate depune până cel târziu la primul termen de judecată. În cazul în care instanţa va stabili că este necesară comunicarea şi către alte părţi decât cele către care contestatorul a comunicat contestaţia, va dispune comunicarea şi către acestea în sarcina contestatorului, stabilind un termen pentru îndeplinirea acestei obligaţii. Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezentul articol atrage aplicarea unei amenzi judiciare potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Limitele amenzilor judiciare prevăzute la art. 187 din Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se dublează.
    (6) Contestaţia formulată în baza prezentului articol nu suspendă derularea planului de restructurare până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive."

    49. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    (1) Creditorul a cărui creanţă nu este afectată este obligat ca, anterior demarării oricăror proceduri de executare silită, să notifice debitorul în acest sens. În termen de cel mult 30 de zile de la primirea notificării, debitorul poate derula negocieri referitoare la condiţiile de aderare la planul de restructurare, inclusiv prin stabilirea unor condiţii de acordare a unei protecţii corespunzătoare, negociere la care creditorul este obligat să participe.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru creanţele bugetare neafectate se aplică procedura medierii prevăzută la art. 230^1 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi, dacă este cazul, prevederile art. 5^2 alin. (2)."

    50. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    De la data omologării până la data pronunţării unei hotărâri judecătoreşti de încetare a procedurii nu se poate deschide procedura insolvenţei faţă de debitor la cererea unui creditor afectat."

    51. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 32
    Pentru creditorii care deţin creanţe născute după data omologării planului de restructurare şi neachitate la scadenţă, dispoziţiile art. 30 se aplică în mod corespunzător."

    52. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 33
    (1) Dacă un plan de restructurare este omologat de instanţa de judecată, activitatea debitorului va trebui restructurată în conformitate cu prevederile acestuia, iar drepturile creditorilor titulari ai unor creanţe afectate urmează a fi modificate în conformitate cu prevederile acestuia, de la data pronunţării hotărârii de omologare.
    (2) Un plan de restructurare omologat este opozabil tuturor creditorilor, inclusiv acelor creditori care au votat împotrivă sau nu şi-au exprimat votul cu privire la acesta. Planul de restructurare omologat nu va produce niciun efect cu privire la creditorii neafectaţi de prevederile acestuia.
    (3) Planul de restructurare va fi opozabil creditorilor bugetari, cu condiţia respectării prevederilor legale cu privire la ajutorul de stat, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) pct. 71.
    (4) După omologare, debitorul îşi desfăşoară activitatea în limitele afacerii sale obişnuite, în condiţiile planului de restructurare, sub supravegherea administratorului concordatar.
    (5) În exercitarea atribuţiilor de supraveghere a planului de restructurare, administratorul concordatar va comunica creditorilor afectaţi de planul de restructurare un raport de analiză trimestrial prin care se va prezenta modalitatea de îndeplinire a planului de restructurare, precum şi faptul că, prin derularea acestuia, se menţine viabilitatea afacerii.
    (6) În vederea îndeplinirii atribuţiei de supraveghere, debitorul are obligaţia de a transmite administratorului concordatar toate informaţiile necesare întocmirii raportului de analiză, în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii situaţiilor financiare aferente trimestrului monitorizat. Necomunicarea informaţiilor de către debitor se prezumă că reprezintă eşuarea planului de restructurare."

    53. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 34
    (1) Procedura concordatului preventiv se închide prin hotărâre a judecătorului-sindic în următoarele situaţii:
    a) îndeplinirea prevederilor planului de restructurare, la cererea oricărei părţi sau a administratorului concordatar. În acest caz, dacă prin planul de restructurare s-au prevăzut reduceri de creanţe, reducerile rămân definitive de la data pronunţării hotărârii de închidere a procedurii;
    b) eşuarea îndeplinirii prevederilor planului de restructurare, la cererea:
    (i) oricărui creditor, dacă desfăşurarea activităţii debitorului în decursul derulării planului de restructurare aduce pierderi averii sale şi nu prezintă perspective rezonabile de menţinere a viabilităţii afacerii;
    (ii) unui creditor căruia nu i s-a achitat creanţa conform prevederilor planului de restructurare în termen de maximum 60 de zile de la data prevăzută în planul de restructurare pentru plată, dacă părţile nu au încheiat o convenţie cu privire la aceasta, cu respectarea drepturilor celorlalţi creditori;
    (iii) debitorului, în cazul în care acesta se află în imposibilitatea de a-şi mai îndeplini obligaţiile asumate prin planul de restructurare;
    c) neîndeplinirii obligaţiei de modificare a planului de restructurare dispusă de judecătorul-sindic sau de instanţa de apel în termenul stabilit prin hotărârea prin care s-a dispus modificarea, din oficiu sau la cererea oricărei părţi interesate;
    d) în cazul în care planul de restructurare nu este votat de creditori în termenul de negociere, nu este omologat de judecătorul-sindic sau în cazul în care debitorul consideră că negocierile nu pot conduce la aprobarea unui plan de restructurare.
    (2) Ca urmare a eşuării planului de restructurare potrivit alin. (1) lit. b):
    a) eventualele creanţe reduse renasc la data pronunţării hotărârii de închidere a procedurii, diminuate ca urmare a plăţilor efectuate pe durata procedurii concordatului preventiv;
    b) creditorii care au drept la perceperea dobânzilor, majorărilor sau penalităţilor de orice fel ori cheltuială, numite generic accesorii, suspendate prin planul de restructurare, îşi pot calcula accesoriile retroactiv pe perioada derulării planului de restructurare."

    54. Articolele 35-37 se abrogă.
    55. După articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 37^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 37^1
    (1) Prevederile prezentului capitol se aplică şi societăţilor parte dintr-un grup, care au formulat o cerere comună de deschidere a procedurii concordatului preventiv. Dispoziţiile art. 185 se aplică în mod corespunzător.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) se vor forma dosare asociate pentru fiecare societate care a solicitat deschiderea procedurii concordatului preventiv, iar judecătorul-sindic va analiza condiţiile deschiderii procedurii pentru fiecare societate în parte.
    (3) Fiecare societate va desemna acelaşi administrator concordatar, care va întocmi un singur plan de restructurare.
    (4) Planul de restructurare va fi comunicat potrivit prevederilor prezentei legi fiecărui creditor afectat al fiecărei societăţi.
    (5) Îndeplinirea condiţiilor de vot va fi verificată de judecătorul-sindic în fiecare dosar asociat. Neîndeplinirea condiţiilor de vot pentru una dintre societăţi va conduce la respingerea cererii de omologare a planului de restructurare.
    (6) Omologarea planului de restructurare va fi făcută de judecătorul-sindic în cadrul dosarului societăţii-mamă sau, dacă faţă de aceasta nu s-a deschis procedura, în cadrul primului dosar înregistrat, printr-o singură încheiere executorie, ce poate fi atacată cu apel, în condiţiile prezentului titlu.
    (7) Prevederile cap. III se aplică, în mod corespunzător, în măsura compatibilităţii, şi grupului de societăţi."

    56. La articolul 38 alineatul (2), literele a) şi b) se abrogă.
    57. La articolul 38 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) debitori care fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1) şi îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:
    1. nu deţin niciun bun în patrimoniul lor;
    2. documentele contabile nu pot fi găsite;
    3. societatea nu mai are organe de administrare sau acestea nu mai pot funcţiona;
    4. nu mai sunt îndeplinite condiţiile referitoare la sediul social/profesional;"

    58. La articolul 39, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) În scopul şi în limitele necesare acoperirii cheltuielilor de procedură, oricând pe parcursul procedurii, în lipsă de lichidităţi în patrimoniul debitorului, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va identifica bunuri valorificabile libere de sarcini, care nu sunt esenţiale pentru reorganizare, şi va proceda la valorificarea de urgenţă la minim valoarea de lichidare a acestora, stabilită de un evaluator autorizat. Până la desemnarea comitetului creditorilor decizia de valorificare aparţine administratorului judiciar/lichidatorului judiciar. Propunerea de valorificare, inclusă în raportul prevăzut la art. 59 alin. (1), care se depune la dosarul cauzei şi se publică în extras în BPI, poate fi contestată de orice parte interesată în termen de 3 zile de la publicarea extrasului raportului în BPI. După desemnarea comitetului creditorilor, valorificarea se va face cu acordul comitetului, potrivit prevederilor art. 87 alin. (2)."

    59. După articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 40^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 40^1
    (1) Pentru toate cererile, contestaţiile, acţiunile întemeiate pe dispoziţiile prezentului titlu, întâmpinările, precum şi toate actele depuse în dovedirea pretenţiilor formulate, titularul acestora va depune şi dovada comunicării lor debitorului, administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, creditorului şi/sau comitetului creditorilor după caz, în forma şi termenele prevăzute de lege. În cazul în care legea prevede comunicarea către toţi creditorii procedurii, atunci aceasta se va realiza de către instanţa de judecată prin BPI.
    (2) Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) atrage aplicarea unei amenzi judiciare potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Limitele amenzilor judiciare prevăzute la art. 187 din Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se dublează.
    (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi la soluţionarea căilor de atac formulate în temeiul prezentului titlu."

    60. La articolul 41, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Sediul social/profesional al debitorului este cel cu care figurează acesta în registrul în care este înregistrat. În cazul în care sediul a fost schimbat cu mai puţin de 6 luni anterior depunerii cererii de deschidere a procedurii insolvenţei, sediul social/profesional al debitorului este cel cu care acesta figura în registrul în care acesta era înregistrat."

    61. La articolul 48, alineatele (3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Creditorii pot fi reprezentaţi în adunare prin împuterniciţi cu procură specială sau, în cazul creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.
    ...................................................
(6) Deliberările şi hotărârile adunării creditorilor vor fi cuprinse într-un proces-verbal, care va fi semnat de preşedintele şedinţei, membrii comitetului creditorilor, precum şi de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar, după caz. În cazul în care şedinţa adunării creditorilor se organizează prin mijloace electronice de comunicare la distanţă indicate de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar în convocator, care permite identificarea participanţilor, procesul-verbal se va semna doar de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar. În acest caz, înregistrarea şedinţei este obligatorie şi constituie probă în instanţă în cazul contestării procesului-verbal al adunării. Procesul-verbal va fi depus, prin grija administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, la dosarul cauzei şi trimis spre publicare în BPI, în termen de două zile lucrătoare de la data adunării creditorilor."

    62. La articolul 51, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Deliberările comitetului creditorilor vor avea loc în prezenţa administratorului judiciar/lichidatorului judiciar şi vor fi consemnate într-un proces-verbal, care va reţine pe scurt conţinutul deliberărilor, precum şi hotărârile luate. În cazul în care şedinţa comitetului creditorilor se organizează prin mijloace electronice de comunicare la distanţă indicate de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar în convocator care permite identificarea participanţilor, procesul-verbal se va semna doar de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar. În acest caz, înregistrarea şedinţei este obligatorie şi constituie probă în instanţă în cazul contestării procesului-verbal al comitetului. Procesul-verbal va fi depus, prin grija administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, la dosarul cauzei şi trimis spre publicare în BPI, în termen de două zile lucrătoare de la data comitetului creditorilor."

    63. La articolul 58 alineatul (1), litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "m) încheierea de tranzacţii, descărcarea de obligaţii, descărcarea fidejusorilor, renunţarea la garanţii reale, cu condiţia confirmării acestor operaţiuni de către judecătorul-sindic;"

    64. Articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 61
    În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, administratorul judiciar va putea desemna persoane de specialitate precum avocaţi, experţi contabili, evaluatori autorizaţi sau alţi specialişti. Numirea şi nivelul remuneraţiilor acestor persoane vor fi supuse aprobării comitetului creditorilor în cazul în care acestea vor fi plătite din averea debitoarei sau se vor supune standardelor de cost stabilite de Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care se vor remunera din fondul de lichidare constituit potrivit prevederilor art. 39 alin. (4)."

    65. La articolul 62, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Judecătorul-sindic, admiţând cererea, va obliga evaluatorul autorizat, sub sancţiunea amenzii, să răspundă la obiecţiunile încuviinţate în termen de maximum 5 zile de la primirea, din partea instanţei de judecată, a unei adrese în acest sens."

    66. La articolul 64, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "j) sub condiţia confirmării de către judecătorul-sindic, încheierea de tranzacţii, descărcarea de obligaţii, descărcarea fidejusorilor, renunţarea la garanţii reale;"

    67. La articolul 66, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Dacă în cursul negocierilor derulate în cadrul unei proceduri de concordat preventiv debitorul ajunge în stare de insolvenţă, dar există presupunerea rezonabilă, bazată pe indicii temeinice, că rezultatele negocierilor ar putea fi valorificate în termen scurt prin încheierea unui acord extrajudiciar, debitorul de bună-credinţă trebuie să introducă cererea de deschidere a procedurii insolvenţei în termen de 5 zile de la închiderea procedurii concordatului preventiv sau, după caz, dacă negocierile pentru încheierea unui acord extrajudiciar continuă cu unul sau mai mulţi creditori, în termen de 5 zile de la eşuarea negocierilor."

    68. La articolul 67 alineatul (1), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "j) o declaraţie pe propria răspundere, autentificată de notar ori certificată de avocat, din care să rezulte că debitorul nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate contra patrimoniului, de corupţie, de serviciu, de fals, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 241/2005, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 21/1996, precum şi pentru infracţiunile prevăzute la art. 240 şi 241 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în ultimii 3 ani anterior deschiderii procedurii;"

    69. La articolul 75, alineatul (8) se abrogă.
    70. La articolul 78 alineatul (1), partea introductivă a literei A şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "A. atunci când valoarea obiectului garanţiei, determinată de un evaluator autorizat, este pe deplin acoperită de valoarea totală a creanţelor şi a părţilor de creanţe garantate cu acel obiect, dacă:
    ...................................................
b) obiectul garanţiei face parte dintr-un ansamblu independent, iar prin desprinderea şi vânzarea lui separată, valoarea bunurilor rămase nu se diminuează;"

    71. La articolul 78, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Valoarea bunului asupra căruia poartă cauza de preferinţă se va stabili printr-o evaluare efectuată de către un evaluator autorizat desemnat potrivit prevederilor art. 61."

    72. La articolul 87, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Finanţările intermediare acordate debitorului, cu aprobarea adunării creditorilor, beneficiază de prioritate la restituire, potrivit prevederilor art. 159 alin. (1) pct. 2 sau, după caz, potrivit prevederilor art. 161 pct. 2. Aceste finanţări se vor garanta, în principal, prin afectarea unor bunuri sau drepturi care nu formează obiectul unor cauze de preferinţă, iar în subsidiar, dacă nu există astfel de bunuri sau drepturi disponibile, cu acordul creditorilor beneficiari ai respectivelor cauze de preferinţă. În ipoteza în care acordul acestor creditori nu va fi obţinut, prioritatea la restituire a acestor creanţe, prevăzută la art. 159 alin. (1) pct. 2, va diminua regimul de îndestulare al creditorilor beneficiari ai cauzelor de preferinţă, proporţional, prin raportare la întreaga valoare a bunurilor sau drepturilor care formează obiectul acestor cauze de preferinţă. În cazul inexistenţei sau al insuficienţei bunurilor care să fie grevate de cauze de preferinţă în favoarea creditorilor ce acordă finanţare intermediară, pentru partea negarantată a creanţei, aceştia vor beneficia de prioritate potrivit prevederilor art. 161 pct. 2."

    73. La articolul 100 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
    "f) adresa de e-mail a administratorului judiciar, dacă există, la care se pot face valabil toate comunicările în format electronic de către creditori."

    74. Articolul 103 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 103
    Creanţele beneficiare ale unei cauze de preferinţă se înscriu în tabelul definitiv până la valoarea de piaţă a garanţiei stabilită prin evaluare, dispusă de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar, efectuată de un evaluator autorizat desemnat potrivit prevederilor art. 61. În cazul în care valorificarea activelor asupra cărora poartă cauza de preferinţă se va face la un preţ mai mare decât suma înscrisă în tabelul definitiv sau în tabelul definitiv consolidat, diferenţa favorabilă va reveni tot creditorului garantat, chiar dacă o parte din creanţa sa fusese înscrisă drept creanţă chirografară, până la acoperirea creanţei principale şi a accesoriilor ce se vor calcula potrivit actelor din care rezulta creanţa, până la data valorificării bunului. Această prevedere se aplică şi în cazul eşuării planului de reorganizare şi vânzării bunului în procedura de faliment."

    75. La articolul 104, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 104
    (1) Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanţei, menţiuni cu privire la eventualele cauze de preferinţă, precum şi indicarea adresei de e-mail, dacă creditorul optează pentru comunicarea electronică."

    76. La articolul 105 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) dacă bunurile ce fac obiectul contractului de leasing sunt recuperate, va fi înregistrată, beneficiind de ordinea de prioritate prevăzută la art. 161 pct. 8, dacă nu există alte bunuri care să confere titularului calitatea de creditor care beneficiază de o cauză de preferinţă, doar diferenţa dintre valoarea întregii creanţe şi valoarea de piaţă a bunurilor ce fac obiectul contractului de leasing stabilită de un evaluator autorizat;"

    77. La articolul 110, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Odată cu publicarea tabelului în BPI, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va trimite de îndată notificări creditorilor, ale căror creanţe sau drepturi de preferinţă au fost trecute parţial în tabelul preliminar de creanţe sau înlăturate, precizând totodată şi motivele. Comunicarea se poate face şi pe cale electronică, dacă prin declaraţia de creanţă sau printr-o adresă ulterioară, creditorul a indicat o adresă de e-mail."

    78. La articolul 111, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Partea care formulează contestaţia transmite, cu confirmare de primire, câte un exemplar al contestaţiei şi al documentelor ce o însoţesc administratorului judiciar/ lichidatorului judiciar, creditorului a cărui creanţă se contestă, precum şi administratorului special, dacă acesta a fost desemnat, la sediul debitorului, sub sancţiunea prevăzută la art. 40^1 alin. (2).
(5) Întâmpinarea se depune în termen de 10 zile de la data comunicării contestaţiei şi a documentelor ce o însoţesc. Un exemplar al întâmpinării se comunică, cu confirmare de primire, în acelaşi termen, de către partea care formulează întâmpinarea şi contestatorului, administratorului judiciar/lichidatorului judiciar şi debitorului, sub sancţiunea prevăzută la art. 40^1 alin. (2)."

    79. La articolul 112, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Durata maximă a perioadei de observaţie este de 12 luni, calculate de la data deschiderii procedurii. Pentru respectarea acestui termen judecătorul-sindic va putea aplica dispoziţiile art. 111 alin. (6) în mod corespunzător. Înainte de expirarea termenului de 12 luni, creditorii, debitorul sau administratorul judiciar va solicita judecătorului-sindic fie aplicarea art. 111 alin. (6), fie prelungirea perioadei de observaţie pentru motive temeinice. În cazul în care cererea nu este introdusă de administratorul judiciar, creditorii sau debitorul vor putea formula o astfel de cerere."

    80. La titlul II capitolul I secţiunea a 5-a, titlul paragrafului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "§2. Anularea actelor şi operaţiunilor frauduloase ale debitorului din perioada suspectă
"

    81. La articolul 123, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 123
    (1) Contractele în derulare se consideră menţinute la data deschiderii procedurii, art. 1.417 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, nefiind aplicabil. Orice clauze contractuale de desfiinţare a contractelor în derulare, de decădere din beneficiul termenului, de modificare a contractului în detrimentul debitorului sau de declarare a exigibilităţii anticipate pentru motivul deschiderii procedurii se consideră nescrise. Prevederile referitoare la menţinerea contractelor în derulare şi la nulitatea clauzelor de încetare sau accelerare a obligaţiilor nu sunt aplicabile în privinţa contractelor financiare calificate şi a operaţiunilor de compensare bilaterală în baza unui contract financiar calificat sau a unui acord de compensare bilaterală. În vederea creşterii la maximum a valorii averii debitorului, într-un termen de prescripţie de 3 luni de la data deschiderii procedurii, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar poate să denunţe orice contract, închirierile neexpirate, alte contracte pe termen lung, atât timp cât aceste contracte nu au fost executate în totalitate ori substanţial de către toate părţile implicate. Administratorul judiciar/Lichidatorul judiciar trebuie să răspundă, în termen de 30 de zile de la primire, notificării contractantului, formulată în primele 3 luni de la deschiderea procedurii, prin care i se cere să denunţe contractul; în lipsa unui astfel de răspuns, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar nu va mai putea cere executarea contractului, acesta fiind socotit denunţat. Contractul se consideră denunţat:"

    82. La articolul 123, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(11) În cazul rezilierii contractelor de leasing financiar de către finanţator, acesta va putea opta pentru una dintre următoarele variante:
    a) transferul proprietăţii asupra bunurilor ce fac obiectul contractului de leasing către debitor, caz în care finanţatorul dobândeşte o ipotecă legală asupra acelor bunuri, având rang egal cu cel al operaţiunii de leasing, şi este înregistrat la masa credală, conform ordinii de prioritate prevăzute la art. 159 alin. (1) pct. 3, cu contravaloarea ratelor şi accesoriilor restante facturate şi neplătite la data deschiderii procedurii, la care se adaugă restul sumelor datorate, în temeiul contractului de leasing, fără a se putea depăşi valoarea de piaţă a bunurilor, stabilită de un evaluator autorizat independent, potrivit prevederilor art. 61;
    b) recuperarea bunurilor ce fac obiectul material al contractului de leasing, iar finanţatorul va fi înregistrat la masa credală potrivit prevederilor art. 161 pct. 8, dacă nu există alte bunuri care să confere titularului calitatea de creditor care beneficiază de o cauză de preferinţă, cu contravaloarea ratelor şi accesoriilor restante facturate şi neplătite la data deschiderii procedurii, la care se adaugă restul sumelor datorate în temeiul contractului de leasing minus valoarea de piaţă a bunurilor recuperate, stabilită de un evaluator autorizat, potrivit prevederilor art. 61."

    83. La articolul 131 alineatul (2) litera b), punctul 2 se modifică şi avea următorul cuprins:
    "2. primirea unei garanţii reale cu o valoare egală cu valoarea de piaţă a bunului stabilită în cadrul procedurii, printr-un raport de evaluare actualizat ce va fi întocmit de către un evaluator autorizat desemnat potrivit prevederilor art. 61;"

    84. La articolul 132 alineatul (1), litera a) se modifică şi avea următorul cuprins:
    "a) debitorul, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor/asociaţilor, în termen de 30 de zile de la publicarea tabelului definitiv de creanţe, cu condiţia formulării intenţiei de reorganizare potrivit art. 67 alin. (1) lit. g), dacă procedura a fost declanşată de acesta, şi în termenul prevăzut la art. 74, în cazul în care procedura a fost deschisă ca urmare a cererii unuia sau mai multor creditori. Hotărârea adunării generale a acţionarilor/asociaţilor va putea fi depusă şi ulterior până cel târziu la data adunării creditorilor stabilită pentru votarea planului;"

    85. La articolul 132, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Nu poate propune un plan de reorganizare debitorul care, într-un interval de 5 ani anterior formulării cererilor introductive, a mai fost subiect al procedurii de insolvenţă instituite în baza prezentei legi, cu excepţia cazului în care închiderea procedurii s-a realizat potrivit prevederilor art. 177 sau 178, şi nici debitorul care a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate contra patrimoniului, de corupţie, de serviciu, de fals, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 227/2015, Legea nr. 241/2005, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 21/1996, precum şi pentru infracţiunile prevăzute la art. 240 şi 241 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în ultimii 3 ani anterior deschiderii procedurii."

    86. La articolul 133, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazul debitorilor persoane juridice, executarea planului de reorganizare poate dura 4 ani, calculaţi de la data confirmării planului. Termenele de plată stabilite prin contracte - inclusiv de credit sau de leasing - pot fi menţinute prin plan, chiar dacă depăşesc perioada de 4 ani. Aceste termene pot fi şi prelungite, cu acordul expres al creditorilor, dacă iniţial erau mai scurte de 4 ani. După realizarea tuturor obligaţiilor din plan şi închiderea procedurii de reorganizare, aceste plăţi vor continua conform contractelor din care rezultă."

    87. La articolul 133 alineatul (4), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanţe, în comparaţie cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment; valoarea estimativă se va calcula în baza unui raport de evaluare, întocmit de un evaluator autorizat desemnat potrivit prevederilor art. 61;"

    88. La articolul 133 alineatul (5) litera K, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) conversia să fie integrală şi efectuată la valoarea creanţei bugetare a statului, ea neputând fi cumulată cu măsura reducerii creanţei bugetare.
    Creditorul bugetar poate contracta serviciile unui evaluator autorizat sau specialist independent pentru realizarea unui raport de evaluare asupra condiţiilor de la lit. a) şi b), pe baza căruia să îşi exercite votul asupra planului de reorganizare care cuprinde propunerea de conversie a creanţei bugetare a statului. Prevederile art. 5 alin. (1) pct. 71 rămân aplicabile."

    89. La articolul 133, alineatul (5^2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5^2) În cazul în care prin planul de reorganizare se propune măsura reducerii creanţelor bugetare negarantate cu până la 50%, în lipsa unei manifestări exprese, planul se consideră aprobat de creditorul bugetar dacă sunt îndeplinite cumulativ criteriile prevăzute la alin. (5^1) şi cel puţin încă un criteriu din următoarele:
    a) să rezulte un nivel de cel puţin 50% al obligaţiilor fiscale curente datorate pe perioada executării planului de reorganizare faţă de nivelul mediu anual al acestora înaintea intrării în insolvenţă;
    b) societatea debitoare trebuie să desfăşoare o activitate de interes public;
    c) societatea debitoare trebuie să desfăşoare o activitate strategică într-o anumită ramură economică."

    90. La articolul 134, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Lista creditorilor indispensabili, menţionaţi la alin. (1), este depusă de către debitor împreună cu celelalte documente prevăzute la art. 67 alin. (1), listă ce se anexează, menţionându-se şi creanţele acestora, la raportul întocmit de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, potrivit art. 97. Nedepunerea acestei liste conduce la decăderea debitorului din dreptul de a propune, în vederea votării planului de reorganizare, categoria creditorilor indispensabili. În cazul în care s-au schimbat criteriile avute în vedere la data întocmirii listei creditorilor indispensabili, aceasta poate fi modificată în consecinţă, aprobată de administratorul judiciar şi depusă la dosarul cauzei odată cu planul de reorganizare propus."

    91. La articolul 137, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 137
    (1) Administratorul judiciar va publica în termen de 5 zile de la expirarea termenului pentru depunerea planului un anunţ referitor la acesta în BPI, cu indicarea celui care l-a propus, a datei când se va vota cu privire la plan în adunarea creditorilor, precum şi a faptului că este permisă votarea prin corespondenţă."

    92. După articolul 138 se introduce un nou articol, articolul 138^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 138^1
    (1) Creditorii pot formula atât obiecţiuni cu privire la legalitatea planului de reorganizare, cât şi cereri de anulare a hotărârii adunării creditorilor prin care s-a votat planul de reorganizare, potrivit prevederilor art. 48 alin. (7) şi (8).
    (2) În cazul în care se solicită şi anularea hotărârii adunării creditorilor prin care s-a votat planul, eventualele obiecţiuni cu privire la legalitatea planului de reorganizare vor fi formulate prin aceeaşi cerere."

    93. La articolul 139, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 139
    (1) Judecătorul-sindic soluţionează deodată, printr-o singură sentinţă, obiecţiunile cu privire la legalitatea planului de reorganizare, cererile de anulare a hotărârii adunării creditorilor prin care s-a votat planul de reorganizare şi cererea de confirmare a planului în cel mult 15 zile de la depunerea la tribunal de către administratorul judiciar a procesului-verbal al adunării creditorilor prin care acesta a fost aprobat. Judecătorul-sindic poate să ceară unui specialist să îşi exprime o opinie privind posibilitatea de realizare a planului, înainte de confirmarea lui. Planul este confirmat în următoarele condiţii:"

    94. La articolul 139, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Modificarea planului de reorganizare, inclusiv prelungirea acestuia, se poate face oricând pe parcursul procedurii de reorganizare, fără a se putea depăşi o durată totală maximă a derulării planului de 5 ani de la confirmarea iniţială. Modificarea poate fi propusă de către oricare dintre cei care au vocaţia de a propune un plan, indiferent dacă au propus sau nu planul. Votarea modificării de către adunarea creditorilor se va face cu creanţele rămase în sold, la data votului, în aceleaşi condiţii ca şi la votarea planului de reorganizare. Modificarea planului va trebui să fie confirmată de judecătorul-sindic. Dispoziţiile art. 138^1 se aplică în mod corespunzător."

    95. La articolul 140, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Sumele provenite din activitatea curentă a debitorului sau din valorificarea activelor negrevate de cauze de preferinţă vor fi prevăzute a se distribui proporţional pentru fiecare creanţă prevăzută a se achita în timpul reorganizării, după deducerea sumelor prevăzute ca fiind necesare plăţii creanţelor curente exigibile şi a celor necesare asigurării capitalului de lucru, dacă este cazul. Programul de plată a creanţelor va prevedea plata acestor sume în trimestrul consecutiv celui la care aceste sume devin disponibile."

    96. La articolul 143, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Titularul unei creanţe curente, certe, lichide şi exigibile mai vechi de 60 de zile şi un cuantum peste valoarea-prag poate solicita, oricând ulterior parcurgerii procedurii prevăzute la art. 75 alin. (3) şi (4), în timpul planului de reorganizare sau după îndeplinirea obligaţiilor de plată asumate în plan, trecerea la faliment. Cererea se judecă de urgenţă şi cu precădere, în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia la dosarul cauzei. Cererea sa va fi respinsă de către judecătorul-sindic în situaţia în care creditorul nu a parcurs procedura prevăzută la art. 75 alin. (3) şi (4) sau creanţa nu este datorată, este achitată sau debitoarea încheie o convenţie de plată cu acest creditor. Prin derogare de la prevederile art. 186 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru creanţele curente, creditorii bugetari pot acorda înlesniri la plată."

    97. La articolul 144, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 144
    (1) Debitorul, prin administratorul special, sau, după caz, administratorul judiciar va trebui să prezinte trimestrial rapoarte comitetului creditorilor asupra situaţiei financiare a averii debitorului. Ulterior prezentării către comitetul creditorilor, rapoartele vor fi înregistrate la grefa tribunalului, iar debitorul sau, după caz, administratorul judiciar va notifica aceasta tuturor creditorilor, în vederea consultării rapoartelor.
    ................................................................................................
    (3) În termen de 5 zile de la prezentarea rapoartelor, comitetul creditorilor va putea convoca adunarea creditorilor pentru a prezenta măsurile luate de debitor şi/sau de administratorul judiciar, efectele acestora, precum şi să propună motivat alte măsuri."

    98. La articolul 153, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În vederea conservării patrimoniului, în cazul în care în averea debitorului nu există suficiente lichidităţi, lichidatorul judiciar va putea valorifica de urgenţă bunuri ale debitorului, cu prioritate pe cele asupra cărora nu există cauze de preferinţă, pentru obţinerea acestor lichidităţi, fără aprobarea creditorilor. Valorificarea se va efectua prin licitaţie publică, după evaluarea prealabilă, pornind de la valoarea de lichidare indicată de evaluatorul autorizat. Licitaţia publică se poate desfăşura chiar şi prin mijloace electronice de comunicare la distanţă indicate, în conformitate cu prevederile regulamentului stabilit de lichidatorul judiciar. În acest caz, procesul-verbal se semnează doar de lichidator."

    99. Articolul 154 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 154
    (1) Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuată de lichidatorul judiciar sub controlul judecătorului-sindic. Pentru maximizarea valorii averii debitorului, lichidatorul judiciar va face toate demersurile de expunere pe piaţă, într-o formă adecvată, a acestora, cheltuielile de publicitate fiind suportate din averea debitorului.
    (2) Lichidarea va începe îndată după finalizarea de către lichidatorul judiciar a inventarierii şi depunerea raportului de evaluare. Bunurile vor putea fi vândute în bloc sau individual. Orice vânzare în bloc a bunurilor, ca ansamblu independent, indiferent dacă se face în reorganizare sau în faliment, poate fi considerată transfer de active, dacă îndeplineşte dispoziţiile art. 270 alin. (7) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Tipul de vânzare a bunurilor, respectiv licitaţie publică, negociere directă sau o combinaţie a celor două, şi regulamentul de vânzare corespunzător modalităţii de vânzare pentru care se optează sunt aprobate de adunarea creditorilor, pe baza propunerii lichidatorului judiciar. În cazul licitaţiei publice, publicitatea se va face şi prin afişare pe site-ul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România. În vederea evaluării bunurilor din averea debitorului, cu acordul comitetului creditorilor, lichidatorul judiciar poate să angajeze, în numele debitorului, un evaluator autorizat şi să îi stabilească onorariul. Evaluatorii autorizaţi sunt membri ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, iar evaluarea trebuie efectuată în conformitate cu standardele de evaluare.
    (3) Bunurile din averea debitorului vor fi evaluate atât în bloc, cât şi individual. Evaluarea în bloc are în vedere fie evaluarea totalităţii bunurilor din averea debitorului, fie evaluarea ansamblurilor independente.
    (4) În cazul în care procedura de vânzare se organizează pe o platformă electronică indicată de administratorul judiciar/ lichidatorul judiciar, procesul-verbal se va semna doar de acesta."

    100. La articolul 160, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 160
    (1) La fiecare 3 luni, calculate de la data începerii lichidării, lichidatorul judiciar va prezenta comitetului creditorilor un raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe, precum şi un plan de distribuire între creditori, dacă este cazul. Raportul şi planul se înregistrează la grefa tribunalului şi se publică în BPI. Raportul va prevedea şi plata cu prioritate a onorariului său şi a celorlalte cheltuieli prevăzute la art. 159 alin. (1) pct. 1 sau art. 161 pct. 1, după caz."

    101. La articolul 161, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2. creanţele provenind din finanţări acordate potrivit art. 87 alin. (4) şi art. 133 alin. (5) lit. B;"

    102. La articolul 161, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:
    "2^1. creanţele provenind din finanţări acordate în proceduri de prevenire a insolvenţei, precum şi onorariile practicianului din astfel de proceduri;"

    103. La articolul 161, punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "8. creanţele reprezentând credite bancare, cu cheltuielile şi dobânzile aferente, cele rezultate din livrări de produse, prestări de servicii sau alte lucrări, din chirii, creanţele corespunzătoare art. 123 alin. (11) lit. b), inclusiv obligaţiunile şi creanţele reglementate la art. 105 alin. (3) lit. b);"

    104. La articolul 161 punctul 10, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) beneficiile nedistribuite asociaţilor;"

    105. La articolul 175, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 175
    (1) O procedură de reorganizare prin continuarea activităţii sau de lichidare pe bază de plan va fi închisă, prin sentinţă, în baza unui raport al administratorului judiciar care constată îndeplinirea tuturor obligaţiilor de plată asumate prin planul confirmat, precum şi plata creanţelor curente scadente sau eşalonarea plăţii acestora, prin convenţie, în perioada ulterioară închiderii procedurii, inclusiv pentru creanţele bugetare în condiţiile prevăzute la art. 143 alin. (3) teza finală. De la data închiderii procedurii devin scadente şi impozitele aferente eventualelor reduceri de creanţe, în măsura în care sunt datorate. Dacă o procedură începe ca reorganizare, dar apoi devine faliment, aceasta va fi închisă potrivit prevederilor art. 167."

    106. La articolul 181, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 181
    (1) Prin închiderea procedurii de faliment, debitorul profesionist persoană fizică va fi descărcat de obligaţiile neachitate."

    107. La articolul 181, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În cazul în care debitorul profesionist persoană fizică a fost condamnat pentru bancrută frauduloasă nu se aplică prevederile alin. (1).
(1^2) În cazul în care, pe parcursul procedurii, s-a constatat definitiv efectuarea unor plăţi ori transferuri frauduloase, debitorul profesionist persoană fizică va fi descărcat de obligaţii numai în măsura în care acestea au fost plătite în cadrul procedurii."

    108. La articolul 181, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Debitorul persoană fizică descărcat de obligaţiile neachitate, potrivit alin. (1) şi (2) poate accesa orice facilităţi de sprijin pentru întreprinzători, prevăzute de lege."

    109. După articolul 339 se introduce un nou articol, articolul 339^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 339^1
    (1) Anual, sunt culese şi centralizate, la nivel naţional, prin intermediul Biroului de statistică judiciară din cadrul Ministerului Justiţiei, în condiţiile legii, date privind procedurile de restructurare preventivă şi de insolvenţă, defalcate pe fiecare tip de procedură, acoperind următoarele elemente:
    a) numărul de cereri de confirmare a unui acord de restructurare sau de deschidere a unei proceduri de concordat preventiv ori de insolvenţă şi numărul de acorduri confirmate sau de proceduri de concordat preventiv ori de insolvenţă deschise;
    b) durata medie a procedurilor, de la data depunerii cererii, respectiv de la deschiderea acestora până la închiderea lor;
    c) numărul de cereri de confirmare a unui acord de restructurare, de deschidere a unei proceduri de concordat ori de insolvenţă respinse ca inadmisibile, ca nefondate sau retrase înainte de confirmare, respectiv înainte de a fi deschise;
    d) numărul de debitori care au făcut obiectul unor proceduri de restructurare preventivă sau de insolvenţă şi care, în perioada de 3 ani premergătoare depunerii cererii sau deschiderii unor astfel de proceduri, au avut un acord de restructurare sau un plan de restructurare confirmat în cadrul unei proceduri anterioare de restructurare preventivă.
    (2) În statisticile judiciare realizate, potrivit alin. (1), datele sunt prezentate defalcat pe următoarele categorii:
    a) debitori persoane fizice sau persoane juridice;
    b) apartenenţa debitorului persoană juridică la categoria microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii.
    (3) Statisticile judiciare sunt realizate pe fiecare an calendaristic şi se comunică Comisiei Europene pe baza formularului standard stabilit de Comisia Europeană prin actele de punere în aplicare a Directivei (UE) 2019/1.023 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iunie 2019 privind cadrele de restructurare preventivă, remiterea de datorie şi decăderile, precum şi măsurile de sporire a eficienţei procedurilor de restructurare, de insolvenţă şi de remitere de datorie şi de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 (Directiva privind restructurarea şi insolvenţa)."    ART. II
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 13 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 3^1 va avea următorul cuprins:
    "ART. 3^1
    Administratorul concordatar este practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat în condiţiile legii, care exercită atribuţiile prevăzute de lege sau cele stabilite de judecătorul-sindic, în cadrul procedurii de concordat preventiv."

    2. Articolul 3^2 va avea următorul cuprins:
    "ART. 3^2
    Administratorul restructurării este practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat în condiţiile legii, care exercită atribuţiile prevăzute de lege în cadrul acordului de restructurare."

    3. La articolul 28, alineatul (2) se abrogă.
    4. La articolul 28, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Interdicţia de la alin. (1) se aplică şi persoanelor fizice care într-o perioadă de 2 ani anterioară datei confirmării acordului de restructurare/deschiderii procedurilor au avut calitatea de administrator, asociat, acţionar semnificativ, director, membru în directorat, membru în consiliul de administraţie sau în consiliul de supraveghere, precum şi orice alte funcţii sau poziţii similare în cadrul persoanei juridice debitoare."    ART. III
    La articolul 2 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 20 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Dispoziţiile legale privind procedurile de insolvenţă nu sunt aplicabile executorilor judecătoreşti."


    ART. IV
    La articolul 3 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 19 martie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Dispoziţiile legale privind procedurile de insolvenţă nu sunt aplicabile notarilor publici."


    ART. V
    La articolul 73 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În cazul în care societatea se află în stare de dificultate, administratorii/directorii au în vedere cel puţin următoarele:
    a) interesele creditorilor, ale deţinătorilor de titluri de participaţie şi ale altor părţi interesate;
    b) necesitatea de a lua măsuri rezonabile şi adecvate pentru evitarea insolvenţei şi pentru reducerea la minimum a pierderilor suferite de creditori, de angajai, de deţinătorii de titluri de participaţie şi de alte părţi interesate;
    c) necesitatea de a evita adoptarea, cu intenţie sau din gravă neglijenţă, a unei conduite care ameninţă viabilitatea întreprinderii."


    ART. VI
    Prevederile art. I pct. 23, cu referire la art. 5^1, art. 5^2 alin. (1) şi art. 5^3 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică de la 17 iulie 2022, iar prevederile art. 5^4 alin. (1) se aplică de la 17 iulie 2023.

    ART. VII
    Procesele începute înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi rămân supuse legii aplicabile anterior acestei date.

    ART. VIII
    Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

    Prezenta lege transpune Directiva (UE) 2019/1.023 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iunie 2019 privind cadrele de restructurare preventivă, remiterea de datorie şi decăderile, precum şi măsurile de sporire a eficienţei procedurilor de restructurare, de insolvenţă şi de remitere de datorie şi de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 (Directiva privind restructurarea şi insolvenţa), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 172 din 26 iunie 2019.
    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU

    Bucureşti, 14 iulie 2022.
    Nr. 216.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016