Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
LEGE nr. 202 din 9 noiembrie 1998 (*republicata*) privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei*)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 202 din 9 noiembrie 1998 (*republicata*)  privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei*)    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 202 din 9 noiembrie 1998 (*republicata*) privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei*)

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 8 iulie 2009
------------
*) Republicatã în temeiul <>art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 28 august 2008, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 224/2009 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 9 iunie 2009, dându-se textelor o nouã numerotare.
<>Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 10 noiembrie 1998 şi a mai fost modificatã şi completatã prin:
- <>Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, care a fost abrogatã prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001, şi a fost respinsã prin <>Legea nr. 473/2001 pentru respingerea <>Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 26 septembrie 2001;
- <>Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 28 februarie 2005;
- <>Ordonanţa Guvernului nr. 1/2009 pentru stabilirea unor mãsuri financiar-bugetare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 26 ianuarie 2009, respinsã prin <>Legea nr. 223/2009 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 9 iunie 2009.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficialã a statului român, în care se publicã actele prevãzute de Constituţie, de prezenta lege şi de alte acte normative.
ART. 2
Editorul Monitorului Oficial al României este Camera Deputaţilor.
ART. 3
(1) Editarea Monitorului Oficial al României constituie un serviciu public asigurat de cãtre Regia Autonomã "Monitorul Oficial", care funcţioneazã sub autoritatea Camerei Deputaţilor.
(2) Imaginea şi formatul, consacrate, ale publicaţiei "Monitorul Oficial al României" cuprinse în anexa la prezenta lege sunt protejate de lege.

CAP. II
Structura Monitorului Oficial al României

ART. 4
Monitorul Oficial al României cuprinde 7 pãrţi, structurate în funcţie de natura actelor supuse publicãrii.
ART. 5
În Partea I se publicã urmãtoarele categorii de acte:
A. actele juridice ale Parlamentului:
a) legile, hotãrârile şi moţiunile;
b) hotãrârile şi moţiunile celor douã Camere ale Parlamentului;
B. actele cu caracter politic ale Parlamentului şi ale celor douã Camere;
C. actele birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, potrivit legii;
D. decizii ale preşedinţilor Camerei Deputaţilor şi Senatului;
E. actele Preşedintelui României:
a) decretele;
b) mesajele şi alte acte adresate Parlamentului;
F. actele Guvernului:
a) hotãrârile, cu excepţia celor care au caracter militar;
b) ordonanţele emise în temeiul unei legi speciale de abilitare;
c) ordonanţele de urgenţã;
d) declaraţiile de politicã generalã şi alte asemenea declaraţii;
G. deciziile primului-ministru, potrivit legii;
H. actele normative ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, potrivit competenţei lor stabilite prin lege, adoptate în vederea organizãrii executãrii legii;
I. actele normative adoptate de autoritãţile administrative autonome şi de alte autoritãţi publice, potrivit competenţei lor conferite prin lege, în vederea organizãrii executãrii legii;
J. deciziile, hotãrârile şi avizele Curţii Constituţionale;
K. acte ale plenului Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit legii;
L. deciziile pronunţate de Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ca urmare a soluţionãrii recursurilor în interesul legii;
M. deciziile şi hotãrârile Curţii Europene a Drepturilor Omului, pronunţate în cazurile în care statul român are calitatea de pârât;
N. actele normative adoptate de persoane juridice - altele decât autoritãţile publice - care au fost abilitate prin lege sã asigure executarea unor legi;
O. alte acte care, potrivit unor dispoziţii legale, se publicã în Partea I a Monitorului Oficial al României.
ART. 6
În Partea a II-a se publicã:
A. stenogramele şedinţelor Camerei Deputaţilor şi Senatului;
B. stenogramele şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului;
C. sintezele lucrãrilor comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului;
D. rapoartele şi dãrile de seamã prezentate Parlamentului de cãtre autoritãţile publice, potrivit Constituţiei sau altor legi, dupã dezbaterea acestora de cãtre Parlament;
E. întrebãri adresate de deputaţi, respectiv de senatori Guvernului, miniştrilor sau altor conducãtori ai organelor administraţiei publice la care nu s-a rãspuns;
F. alte acte prevãzute de lege.
ART. 7
În Partea a III-a se publicã, în temeiul unor dispoziţii legale, acte juridice, înscrisuri, comunicãri, anunţuri şi altele asemenea.
ART. 8
În Partea a IV-a se publicã, în temeiul unor dispoziţii legale, acte juridice referitoare la operatori economici şi la alte categorii de persoane juridice, precum şi alte acte stabilite prin dispoziţii legale.
ART. 9
În Partea a V-a se publicã contractul colectiv de muncã încheiat la nivel naţional şi de ramurã, convenţiile şi recomandãrile Organizaţiei Internaţionale a Muncii, precum şi alte acte stabilite prin dispoziţii legale.
ART. 10
În Partea a VI-a se publicã anunţurile privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã şi a contractelor de concesiune de lucrãri şi servicii publice, a contractelor de concesiune de bunuri proprietate publicã, precum şi alte anunţuri stabilite prin dispoziţii legale.
ART. 11
În Partea a VII-a se publicã, în temeiul unor dispoziţii legale, acte juridice referitoare la societãţi cooperative şi la alte categorii de persoane juridice înfiinţate de societãţile cooperative, precum şi alte acte referitoare la cooperaţie, stabilite prin dispoziţii legale.

CAP. III
Procedura publicãrii actelor în Monitorul Oficial al României

SECŢIUNEA 1
Publicarea

ART. 12
(1) Actele care se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I şi Partea a II-a, se înainteazã secretarului general al Camerei Deputaţilor pe suport hârtie, în copie certificatã sub semnãtura conducãtorului sau a locţiitorului, şi pot fi transmise şi prin e-mail, în fişier electronic certificat prin semnãturã electronicã de cãtre emitenţi.
(2) Secretarul general al Camerei Deputaţilor transmite Regiei Autonome "Monitorul Oficial" spre publicare actele prevãzute la alin. (1).
ART. 13
Autoritãţile emitente au obligaţia de a comunica neîntârziat, în scris, secretarului general al Camerei Deputaţilor date, informaţii şi precizãri, solicitate de acesta sau de Regia Autonomã "Monitorul Oficial", necesare îndeplinirii cerinţelor de publicare.
ART. 14
Retragerea actelor de la publicare se poate face numai de cãtre cel care a solicitat publicarea, cu încuviinţarea secretarului general al Camerei Deputaţilor şi cu suportarea, de cãtre solicitant, a cheltuielilor aferente, efectuate de Regia Autonomã "Monitorul Oficial" în procesul de editare şi publicare.

SECŢIUNEA a 2-a
Republicarea şi rectificarea actelor

ART. 15
(1) Actul normativ modificat şi/sau completat se republicã numai în temeiul expres al dispoziţiei cuprinse în actul de modificare şi/sau de completare.
(2) Republicarea actelor normative se face în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija autoritãţii publice care a emis actul de modificare şi/sau de completare. Republicarea se face potrivit legii.
(3) Republicarea actelor normative modificate şi/sau completate prin ordonanţe ale Guvernului se face numai dupã aprobarea acestora din urmã de cãtre Parlament.
ART. 16
Republicarea actelor normative se face cu aprobarea secretarului general al Camerei Deputaţilor, pe baza avizului prealabil al Consiliului Legislativ.
ART. 17
(1) În cazul în care, dupã publicarea actului normativ, se descoperã erori materiale, la cererea organului emitent, adresatã secretarului general al Camerei Deputaţilor, se procedeazã la publicarea unei rectificãri.
(2) Rectificarea se face cu avizul prealabil al Consiliului Legislativ.
(3) Se interzice, sub sancţiunea nulitãţii, modificarea prevederilor unor acte normative prin recurgerea la operaţiunea rectificãrii.

SECŢIUNEA a 3-a
Accesul la publicaţia Monitorul Oficial al României

ART. 18
Regia Autonomã "Monitorul Oficial" editeazã Monitorul Oficial al României atât în format tipãrit, cât şi în format electronic, pe care îl pune la dispoziţia tuturor categoriilor de utilizatori contra cost.
ART. 19
Regia Autonomã "Monitorul Oficial" realizeazã un produs electronic conţinând actele publicate, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte. Sumarele monitoarelor oficiale sunt accesibile permanent.

SECŢIUNEA a 4-a
Cheltuielile de publicare

ART. 20
(1) Cheltuielile determinate de publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, pãrţile I, III-VII, şi a celor prevãzute la art. 6 lit. D se suportã de cãtre emitenţi, pe baza tarifelor aprobate anual prin hotãrâre a Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, la propunerea Regiei Autonome "Monitorul Oficial". Hotãrârea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) actele a cãror publicare este prevãzutã de Constituţie, deciziile primului-ministru şi actele care se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, ale cãror cheltuieli aferente publicãrii se suportã de Regia Autonomã "Monitorul Oficial" din bugetul propriu.

CAP. IV
Dispoziţii finale

ART. 21
Monitorul Oficial al României, Partea I, se editeazã, în traducere, şi în limba maghiarã. Pentru Partea I în limba maghiarã, cheltuielile de publicare se suportã de cãtre Camera Deputaţilor.
ART. 22
Procedura publicãrii în pãrţile I-VII, procedura republicãrii şi a rectificãrii, precum şi cea a publicãrii unor acte normative în numere speciale, cu tiraj limitat, se stabilesc prin ordin al secretarului general al Camerei Deputaţilor.
ART. 23
Reproducerea legilor şi a celorlalte acte normative se face numai dupã textele publicate în Monitorul Oficial al României.
ART. 24
Prevederile legale privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii se aplicã Regiei Autonome "Monitorul Oficial", cu excepţia achiziţiilor de materii prime, materiale şi servicii destinate în exclusivitate operaţiunilor contractuale, altele decât cele necesare pentru realizarea obiectului principal de activitate, care serveşte interesului public.
ART. 25
(1) Prezenta lege intrã în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Pe aceeaşi datã se abrogã <>art. 3 alin. 1-3 din Hotãrârea Guvernului nr. 358/1991 privind înfiinţarea şi organizarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial" şi cap. IV "Organizarea regiei" din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome "Monitorul Oficial", anexã la hotãrâre, republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994, precum şi orice alte dispoziţii contrare, iar art. 3 lit. a) din regulament se modificã în mod corespunzãtor.
NOTĂ:
Reproducem mai jos prevederile <>art. II, III şi V din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, care nu sunt încorporate în forma republicatã a <>Legii nr. 202/1998 şi care se aplicã, în continuare, ca dispoziţii proprii ale actului modificator:
"Art. II. - În aplicarea prevederilor <>art. 15^2*) din Legea nr. 202/1998 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, apariţiile publicaţiei Monitorul Oficial al României anterioare intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe se transpun în format electronic de cãtre Regia Autonomã "Monitorul Oficial", în baza unui program aprobat de secretarul general al Camerei Deputaţilor şi în limita sumelor aprobate prin bugetul anual al Camerei Deputaţilor.
--------
*) Art. 15^2 a devenit în urma renumerotãrii art. 19.

Art. III. - Ca urmare a aplicãrii prevederilor prezentei ordonanţe, bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome "Monitorul Oficial" se va rectifica.
...............................................................................................
Art. V. - Prezenta ordonanţã intrã în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I pct. 5, 6 şi 7, care intrã în vigoare de la data de 1 ianuarie 2009."

ANEXĂ
------------
Anexa se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 8 iulie 2009, la pagina 16 (a se vedea imaginea asociatã).

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016