Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 470 din 08 Iulie 2009 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 470 din 08 Iulie 2009

Monitorul Oficial 470 din 08 Iulie 2009 (M. Of. 470/2009)

1. LEGE nr. 202 din 9 noiembrie 1998 (*republicata*) privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 8 iulie 2009

------------ *) republicatã în temeiul art. iv din ordonanţa guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea şi completarea legii nr. 202/1998 privind organizarea monitorului oficial al româniei, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 626 din 28 august 2008, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 224/2009 , publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 389 din 9 iunie 2009, dându-se textelor o nouã numerotare. legea nr. 202/1998 privind organizarea monitorului oficial al româniei a fost publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 423 din 10 ...

2.  ORDIN nr. 1.194 din 12 iunie 2009 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 477/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mici şi mijlocii", aferentă operaţiunii a) "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile", domeniul major de intervenţie 1.1 "Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM", axa prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 470 din 8 iulie 2009

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 137/2007, ale ordonanţei guvernului nr. 29/2007*) privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale hotărârii guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013, ale ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 911/2007 pentru aprobarea normelor ...

3. ORDIN nr. 1.193 din 12 iunie 2009 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.229/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Ajutor pentru investitii realizate de intreprinderile mici si mijlocii in vederea dezvoltarii e-economiei", aferenta operatiunilor 3.3.1 "Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri" si 3.3.2 "Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii on-line pentru afaceri", domeniul major de interventie 3.3 "Sustinerea e-economiei", axa prioritara 3 "Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public" din cadrul Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 8 iulie 2009

Ordin nr. 1.193 din 12 iunie 2009 privind modificarea anexei la ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.229/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "ajutor pentru investiţii realizate de întreprinderile mici şi mijlocii în vederea dezvoltãrii e-economiei", aferentã operaţiunilor 3.3.1 "sprijin pentru sisteme tic integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri" şi 3.3.2 "sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii on-line pentru afaceri", domeniul major de intervenţie 3.3 "susţinerea e-economiei", axa prioritarã 3 "tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public" din cadrul programului operaţional sectorial "creşterea competitivitãţii economice" emitent: ...

4.  ORDIN nr. 1.192 din 12 iunie 2009 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 480/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii prin servicii de consultanţă", aferentă operaţiunii b) "Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor", domeniul major de intervenţie 1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului", axa prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 470 din 8 iulie 2009

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 137/2007, ale ordonanţei guvernului nr. 29/2007*) privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale hotărârii guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013, ale ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 911/2007 pentru aprobarea normelor ...

5. ORDIN nr. 1.191 din 12 iunie 2009 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.862/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat IMM pentru implementarea standardelor internationale si pentru cresterea competitivitatii prin accesul pe noi piete si internationalizare", aferenta operatiunilor b) "Sprijin pentru implementarea standardelor internationale" si c) "Sprijin pentru accesul IMM pe noi piete si internationalizare", domeniului major de interventie 1.1 "Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM", axa prioritara 1 "Un sistem de productie inovativ si ecoeficient" din cadrul Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 8 iulie 2009

Ordin nr. 1.191 din 12 iunie 2009 privind modificarea anexei la ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.862/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis "sprijin acordat imm pentru implementarea standardelor internaţionale şi pentru creşterea competitivitãţii prin accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare", aferentã operaţiunilor b) "sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale" şi c) "sprijin pentru accesul imm pe noi pieţe şi internaţionalizare", domeniului major de intervenţie 1.1 "investiţii productive şi pregãtirea pentru competiţia pe piaţã a întreprinderilor, în special a imm", axa prioritarã 1 "un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient" din cadrul programului operaţional sectorial "creşterea competitivitãţii ...

6. HOTARARE nr. 145 din 27 iunie 2009 cu privire la aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 8 iulie 2009

HotĂ?rÂre nr. 145 din 27 iunie 2009 cu privire la aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere emitent: camera auditorilor financiari din romania publicat În: monitorul oficial nr. 470 din 8 iulie 2009 În temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicatã, cu modificãrile ulterioare, ale art. 11 şi art. 12 lit. a), b), c), d), e) şi k) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari ...

7. HOTARARE nr. 144 din 23 iunie 2009 privind atribuirea calitatii si a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care poseda o calificare profesionala in audit financiar sau in profesii asimilate acestuia, atribuita de alt stat in acord cu reglementarile specifice din acel stat EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 8 iulie 2009

HotĂ?rÂre nr. 144 din 23 iunie 2009 privind atribuirea calitãţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedã o calificare profesionalã în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuitã de alt stat în acord cu reglementãrile specifice din acel stat emitent: camera auditorilor financiari din romania publicat În: monitorul oficial nr. 470 din 8 iulie 2009 având în vedere prevederile art. 6 alin. (5) şi ale art. 12 lit. a din ordonanţa de urgenţã ...

8.  ORDIN nr. 1.190 din 12 iunie 2009 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.388/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) prin Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice (POS-CCE)", aferentă operaţiunilor 2.1.1 "Proiecte de cercetare în parteneriat între universităţi/instituţii de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi", 2.1.2 "Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate" şi 2.3.3 "Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor" EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 470 din 8 iulie 2009

Având în vedere prevederile ordonanţei guvernului nr. 29/2007*) privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, ale normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin legea ...

9.  ORDIN nr. 1.189 din 12 iunie 2009 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.293/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat regional "Finanţarea proiectelor de investiţii iniţiale în cercetare-dezvoltare şi inovare", aferentă operaţiunilor 2.3.2 "Dezvoltarea infrastructurii C-D în întreprinderi şi crearea de noi locuri de muncă în cercetare" şi 2.3.3 "Promovarea inovării în cadrul firmelor" din cadrul domeniului major de intervenţie 2.3 "Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI)", axa prioritară 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare", din Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 470 din 8 iulie 2009

Având în vedere prevederile ordonanţei guvernului nr. 29/2007*) privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă şi ale normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin ...

10. ORDIN nr. 1.019 din 20 mai 2009 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 479/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de intreprinderile mari", aferenta operatiunii a) "Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile", axa prioritara 1 "Un sistem de productie inovativ si ecoeficient", din cadrul Programului operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 8 iulie 2009

Ordin nr. 1.019 din 20 mai 2009 pentru modificarea anexei la ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 479/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mari", aferentã operaţiunii a) "sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile", axa prioritarã 1 "un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", din cadrul programului operaţional sectorial "creşterea competitivitãţii economice" emitent: ministerul economiei publicat În: monitorul oficial nr. 470 din 8 iulie 2009 ...

11. ORDIN nr. 128 din 25 iunie 2009 privind acordarea titlului de parc industrial Societatii Comerciale "WDP Development Ro" - S.R.L. EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 8 iulie 2009

Ordin nr. 128 din 25 iunie 2009 privind acordarea titlului de parc industrial societãţii comerciale "wdp development ro" - s.r.l. emitent: ministerul administraŢiei Şi internelor publicat În: monitorul oficial nr. 470 din 8 iulie 2009 având în vedere prevederile art. 1 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor mãsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobatã prin legea nr. 186/2009 , ale art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, ...

12. DECIZIE nr. 580 din 8 iulie 2009 privind promovarea temporara a domnului Kalapis Adrian Frantz in functia publica de secretar general al Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 8 iulie 2009

În temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, primul-ministru emite prezenta decizie. articol unic pe data intrãrii în vigoare a prezentei decizii, domnul kalapis adrian frantz se promoveazã temporar în funcţia publicã de secretar general al ministerului comunicaţiilor şi societãţii informaţionale. ...

13. DECIZIE nr. 579 din 8 iulie 2009 privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Cezar Manole Armeanu din functia publica de secretar general in cadrul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale in functia publica de inspector guvernamental EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 8 iulie 2009

În temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, având în vedere prevederile hotãrârii guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu completãrile ulterioare, primul-ministru emite prezenta decizie. articol unic pe data intrãrii în vigoare a prezentei decizii, domnului ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice