Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
LEGE nr. 181 din 14 octombrie 2010 pentru aderarea Romaniei la Acordul privind infiintarea si Statutul Organizatiei de Drept Public European, incheiat la Atena la 27 octombrie 2004
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 181 din 14 octombrie 2010 
 pentru aderarea Romaniei la Acordul privind infiintarea si Statutul Organizatiei de Drept Public European, incheiat la Atena la 27 octombrie 2004
    Twitter Facebook
Cautare document

LEGE nr. 181 din 14 octombrie 2010 pentru aderarea Romaniei la Acordul privind infiintarea si Statutul Organizatiei de Drept Public European, incheiat la Atena la 27 octombrie 2004

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 19 octombrie 2010

    Parlamentul României adoptã prezenta lege.

    ART. 1
    România aderã la Acordul privind înfiinţarea şi Statutul Organizaţiei de Drept Public European, încheiat la Atena la 27 octombrie 2004.
    ART. 2
    Cu ocazia depunerii instrumentului de aderare, România formuleazã urmãtoarea declaraţie:
    "În baza art. XXI alin. 2 teza a II-a din Acordul privind înfiinţarea şi Statutul Organizaţiei de Drept Public European, România declarã cã devine parte la prezentul acord numai cu vot consultativ."

    Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

                        PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                             ROBERTA ALMA ANASTASE

                             PREŞEDINTELE SENATULUI
                               MIRCEA-DAN GEOANĂ

    Bucureşti, 14 octombrie 2010.
    Nr. 181.


                                     ACORD
     privind înfiinţarea şi Statutul Organizaţiei de Drept Public European

    Pãrţile la prezentul acord,
    recunoscând importanţa dreptului public lato sensu şi necesitatea promovãrii dimensiunilor sale ştiinţifice, de cercetare, educaţionale, de perfecţionare profesionalã, de consolidare instituţionalã şi altele, în vederea formãrii unei generaţii mai bune de jurişti şi unor instituţii democratice la nivel mondial, precum şi necesitatea promovãrii valorilor europene prin intermediul dreptului public la nivel global,
    considerând cã este de dorit în prezent înfiinţarea unei organizaţii de drept public european (ODPE) ca organizaţie internaţionalã cu guvernare adecvatã, cu statut şi personalitate juridicã internaţionalã deplinã,
    luând notã de dorinţa pãrţilor semnatare de a promova şi sprijini activitãţile Organizaţiei de Drept Public European în afara oricãror consideraţii de ordin politic,
    luând notã de disponibilitatea Republicii Elene de a accepta stabilirea sediului central al Organizaţiei de Drept Public European în Grecia, odatã ce Organizaţia de Drept Public European a dobândit statutul internaţional,
    au convenit asupra urmãtoarelor:

    PARTEA I
    Înfiinţarea şi statutul

    ART. I
    Organizaţia
    1. Organizaţia de Drept Public European este înfiinţatã prin prezentul acord ca organizaţie internaţionalã, denumitã în continuare Organizaţia sau ODPE.
    2. ODPE are personalitate juridicã internaţionalã deplinã şi se bucurã de calitãţile care îi sunt necesare pentru exercitarea funcţiilor şi îndeplinirea atribuţiilor sale.
    3. Consideraţiile de ordin politic nu vor influenţa Organizaţia în ceea ce priveşte desfãşurarea activitãţilor sale, administrarea şi resursele umane.
    4. Organizaţia va funcţiona în conformitate cu prevederile prezentului acord.
    ART. II
    Obiective şi activitãţi
    1. Obiectivul Organizaţiei este crearea şi diseminarea cunoştinţelor în domeniul dreptului public lato sensu, inclusiv, inter alia, dreptul public naţional, comparativ şi european, drepturile omului, dreptul mediului înconjurãtor etc., precum şi promovarea valorilor europene prin intermediul dreptului public la nivel mondial. În acest sens, Organizaţia va organiza şi va sprijini activitãţi ştiinţifice, de cercetare, educaţionale, de formare profesionalã, de predare, de consolidare a capacitãţii instituţionale şi alte activitãţi şi va asigura asistenţã pentru instituţiile democratice din Europa şi din lume.
    2. Pentru a-şi realiza obiectivele, Organizaţia poate desfãşura orice fel de activitãţi, potrivit dispoziţiilor cuprinse în regulamentul sãu şi potrivit deciziilor ulterioare ale organelor sale proprii, şi va promova cooperarea cu alte instituţii, organizaţii şi asociaţii şi, în particular, cu organizaţiile din sistemul Naţiunilor Unite.
    ART. III
    Sediul central
    1. Sediul central al Organizaţiei se va afla la Atena, în Grecia.
    2. Organizaţia poate înfiinţa birouri şi filiale în alte localitãţi sau ţãri, potrivit necesitãţilor, pentru a-şi sprijini programele şi activitãţile proprii.
    ART. IV
    Prerogativele
    Pentru îndeplinirea obiectivelor şi desfãşurarea activitãţilor sale, Organizaţia va dispune de toate prerogativele specifice unei organizaţii cu personalitate juridicã internaţionalã şi, inter alia, de urmãtoarele prerogative:
    1. dobândirea şi dispunerea de bunuri imobile şi mobile;
    2. încheierea de contracte şi alte tipuri de acorduri;
    3. angajarea persoanelor;
    4. declanşarea procedurilor judiciare şi exercitarea drepturilor procesuale specifice acestora;
    5. investirea fondurilor şi proprietãţilor Organizaţiei;
    6. încheierea de acorduri cu statele şi cu alte organizaţii internaţionale; şi
    7. luarea altor mãsuri legale necesare îndeplinirii obiectivelor Organizaţiei, aşa cum sunt acestea stabilite în prezentul acord şi detaliate în Regulament.
    ART. V
    Drepturi, privilegii şi imunitãţi
    1. ODPE, oficialii sãi şi personalul auxiliar se bucurã pe teritoriul statelor membre de privilegiile şi imunitãţile definite de Convenţia asupra privilegiilor şi imunitãţilor Naţiunilor Unite, adoptatã de Adunarea Generalã a Naţiunilor Unite la 13 februarie 1946, potrivit necesitãţilor, în vederea exercitãrii atribuţiilor într-o manierã independentã, în conformitate cu principiile şi obiectivele prevãzute în prezentul acord.
    2. ODPE se bucurã, pe teritoriul fiecãrui stat membru, în vederea comunicãrii oficiale, de un tratament la fel de favorabil ca cel acordat de acel stat misiunilor diplomatice ale oricãrui alt stat. Nu se va aplica niciun fel de cenzurã corespondenţei oficiale şi nici altor comunicãri oficiale ale ODPE. Nu se va aplica niciun fel de cenzurã publicaţiilor, fotografiilor şi înregistrãrilor video şi audio ale ODPE.
    3. De asemenea, Organizaţia, oficialii sãi şi personalul auxiliar se bucurã în ţara în care se aflã sediul central de drepturile, privilegiile şi imunitãţile necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor lor. Aceste privilegii şi imunitãţi vor fi incluse într-un acord de stabilire a sediului central care urmeazã a fi încheiat cu Guvernul Republicii Elene. Alte ţãri pot acorda drepturi, privilegii şi imunitãţi comparabile în sprijinul activitãţilor desfãşurate de Organizaţie pe teritoriul lor.
    ART. VI
    Relaţii de cooperare
    1. Organizaţia va stabili raporturi de cooperare cu alte instituţii şi programe, inclusiv universitãţi, centre de cercetare, ministere, autoritãţi locale, parlamente, instanţe judecãtoreşti etc., şi va promova cooperarea instituţionalã. Detaliile privind cooperarea vor fi prevãzute în Regulament.
    2. Organizaţia poate accepta personal care sã desfãşoare o activitate temporarã sau pe bazã de detaşare, oferit de pãrţile la prezentul acord sau din alte ţãri.

    PARTEA a II-a
    Organizarea

    ART. VII
    Organele
    ODPE este compusã din Adunarea generalã (denumitã în continuare Adunarea), Colegiul director (denumit în continuare Colegiul), Comitetul executiv, Consiliul ştiinţific european, director şi personal auxiliar.
    ART. VIII
    Adunarea
    1. Fiecare parte la prezentul acord va numi câte un reprezentant ca membru în cadrul Adunãrii. Fiecare parte, cu excepţia prevãzutã la art. XXI alin. 2, va avea dreptul la un vot deplin în cadrul Adunãrii.
    2. Sesiunile ordinare ale Adunãrii vor avea loc o datã la 2 ani, în vederea trecerii în revistã a activitãţilor Organizaţiei, precum şi a alcãtuirii Colegiului şi a Comitetului executiv. Cu ocazia sesiunilor sale ordinare, Adunarea va aproba politica generalã şi bugetul Organizaţiei şi va lua notã de rapoartele financiare supuse procedurii de audit, depuse de cãtre Colegiul director.
    3. Sesiunile extraordinare pot fi convocate de Colegiul director sau la iniţiativa unei treimi din membrii Adunãrii care au drept deplin de vot.
    4. Orice act al Adunãrii care necesitã votul personal al membrilor Adunãrii va fi valabil şi dacã a fost adoptat în baza consimţãmântului scris al acestor membri, fãrã a se mai organiza o reuniune.
    5. Atunci când este întrunit cvorumul majoritãţii membrilor cu vot deplin, deciziile Adunãrii se adoptã prin votul majoritãţii pãrţilor cu drept de vot deplin prezente în cadrul deliberãrilor, cu excepţia cazului în care prezentul acord sau Regulamentul prevede altfel.
    ART. IX
    Colegiul director
    1. Colegiul director se compune din director, în calitate de preşedinte, membrii Comitetului executiv şi reprezentanţi ai ţãrilor participante, organizaţiilor internaţionale sau ai altor instituţii ori programe cu care ODPE stabileşte raporturi de cooperare. ODPE îl va invita şi pe un oficial/membru al Comisiei Europene sã facã parte din Colegiu. Reprezentanţii instituţiilor sau programelor cu care ODPE stabileşte raporturi de cooperare, precum şi pãrţile la prezentul acord fãrã drept de vot deplin în cadrul Adunãrii vor face parte din Colegiu cu drept de vot consultativ, cu excepţia cazului în care se discutã activitãţi la care participã în mod activ. Derogãrile de la aceastã regulã pot fi prezentate în detaliu în Regulamentul Organizaţiei.
    Componenţa detaliatã a Colegiului director, drepturile de vot ale fiecãrui membru, precum şi procedurile de urmat vor fi prezentate în detaliu în Regulamentul Organizaţiei.
    2. Membrii Colegiului vor fi numiţi dupã intrarea în vigoare a prezentului acord şi ulterior, oricând este necesar, printr-un ordin al directorului, dupã consultarea fiecãrei pãrţi, instituţii etc. care are un reprezentant. Odatã numiţi, membrii Colegiului îşi vor desfãşura activitatea în calitate personalã şi nu vor fi ţinuţi de directivele primite din partea guvernelor sau a organizaţiilor lor.
    3. Colegiul se întruneşte cel puţin o datã pe an, pentru a-şi îndeplini atribuţiile, care constau în aprobarea politicii generale a ODPE şi a bugetului şi luarea la cunoştinţã a raportului financiar dupã ce a fãcut obiectul procedurii de audit.
    4. Atunci când este întrunit cvorumul majoritãţii membrilor cu vot deplin, deciziile Colegiului se adoptã prin votul majoritãţii membrilor cu drept de vot deplin prezenţi în cadrul deliberãrilor, cu excepţia cazului în care prezentul acord sau Regulamentul prevede altfel.
    5. Colegiul va întocmi Regulamentul, care prevede în detaliu obiectivele şi modul de administrare ale Organizaţiei, în conformitate cu şi în completarea prezentului acord.
    ART. X
    Comitetul executiv
    1. Comitetul executiv se compune din 4 persoane alese în baza realizãrilor profesionale din domeniile ştiinţifice ale Organizaţiei şi care sunt stabilite în ţara în care se aflã sediul central al acesteia, precum şi din director, care îl prezideazã.
    2. Membrii Comitetului executiv vor fi numiţi dupã intrarea în vigoare a prezentului acord şi ulterior, oricând este necesar, în principiu din rândul membrilor Consiliului ştiinţific european, prin ordinul directorului.
    3. Comitetul executiv va discuta şi va aproba acele acte de administrare cotidianã/obişnuitã a Organizaţiei, pe care prevederile Regulamentului nu le atribuie exclusiv directorului.
    4. Atunci când este întrunit cvorumul majoritãţii membrilor, deciziile Comitetului executiv se adoptã prin votul majoritãţii membrilor prezenţi în cadrul deliberãrilor, cu excepţia cazului în care prezentul acord sau Regulamentul prevede altfel.
    ART. XI
    Consiliul ştiinţific european
    1. Consiliul ştiinţific european (CSE) va fi un organ consultativ pe lângã Colegiu.
    2. Se considerã cã CSE a întrunit cvorumul indiferent de numãrul membrilor prezenţi la deliberãri.
    3. CSE îşi alege din rândul membrilor proprii un preşedinte pentru un mandat de 3 ani, care poate fi reînnoit.
    ART. XII
    Directorul
    1. Organizaţia va funcţiona sub conducerea unui director, numit de cãtre Colegiu cu consultarea CSE, în baza unei proceduri speciale prevãzute de Regulament. Directorul va fi numit în baza realizãrilor sale profesionale în domeniile ştiinţifice ale Organizaţiei şi în baza aptitudinilor sale manageriale. Directorul trebuie sã fie stabilit în ţara în care se aflã sediul central.
    2. Directorul rãspunde de funcţionarea şi administrarea Organizaţiei, în conformitate cu prezentul acord, cu Regulamentul şi cu alte politici stabilite de organele competente.
    ART. XIII
    Personalul
    1. Directorul va numi personal specializat şi de servicii generale în conformitate cu necesitãţile de îndeplinire a obiectivelor Organizaţiei.
    2. Personalul ODPE îşi va desfãşura activitatea în calitate de funcţionari publici internaţionali, cu respectarea principiilor şi obiectivelor Organizaţiei. Conduita acestora va fi întotdeauna conformã cu principiile de integritate şi imparţialitate cerute de natura activitãţii lor.
    3. În îndeplinirea atribuţiilor, personalul nu va solicita şi nu va primi instrucţiuni din partea niciunui guvern sau niciunei autoritãţi din afara ODPE. De asemenea, se va abţine de la orice manifestare care ar putea afecta poziţia lor de funcţionari publici internaţionali care rãspund numai în faţa Organizaţiei.
    4. Colegiul va aproba un plan de compensaţii şi beneficii pentru personalul ODPE, precum şi un sistem integrat de soluţionare a plângerilor.

    PARTEA a III-a
    Prevederi financiare

    ART. XIV
    Finanţele
    1. Organizaţia îşi va obţine resursele financiare prin toate mijloacele legale, inclusiv, inter alia: contribuţii; contribuţii voluntare şi donaţii; susţinere de cursuri şi seminare; realizare de proiecte; onorarii pentru ateliere de formare profesionalã şi asistenţã tehnicã; venituri din publicaţii; orice fel de venituri din servicii; venituri din dobânzi aferente depozitelor, alocaţiilor şi conturilor bancare etc.
    2. Pãrţile la prezentul acord nu rãspund, nici individual şi nici solidar, pentru nicio datorie, rãspundere sau obligaţie a Organizaţiei.
    ART. XV
    Auditorul extern
    Activitãţile Organizaţiei se supun procedurii de audit financiar integral desfãşurat anual de cãtre contabili independenţi.
    Rezultatele acestor proceduri de audit vor fi puse la dispoziţia Colegiului şi a Adunãrii.

    PARTEA a IV-a
    Dispoziţii finale

    ART. XVI
    Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea şi aderarea
    1. Prezentul acord este deschis spre semnare de cãtre state şi organizaţii internaţionale.
    2. Prezentul acord este supus ratificãrii, acceptãrii sau aprobãrii.
    3. Nu este admisã formularea de rezerve la prezentul acord.
    4. Orice stat sau organizaţie internaţionalã care nu a semnat prezentul acord poate adera la acesta la o datã ulterioarã.
    5. Guvernul Republicii Elene este depozitarul prezentului acord.
    ART. XVII
    Intrarea în vigoare
    Prezentul acord va intra în vigoare la primirea de cãtre depozitar a notificãrilor transmise de cãtre 3 pãrţi la prezentul acord, cu privire la îndeplinirea formalitãţilor prevãzute de legislaţia internã a acestora în legãturã cu prezentul acord.
    ART. XVIII
    Modificãrile
    1. Prezentul acord poate fi modificat de cãtre Adunare prin votul unei majoritãţi de patru cincimi din totalul membrilor cu vot deplin, cu condiţia transmiterii unei notificãri privind modificarea, însoţitã de textul integral, tuturor membrilor Adunãrii, cu cel puţin 4 sãptãmâni înainte de data stabilitã pentru votul asupra modificãrii propuse.
    2. Modificarea va intra în vigoare la momentul adoptãrii.
    ART. XIX
    Dizolvarea
    1. Organizaţia poate fi dizolvatã dacã toţi membrii Adunãrii care au drept deplin de vot decid în unanimitate cã Organizaţia nu mai este necesarã sau nu va mai putea funcţiona în mod eficient.
    2. În caz de dizolvare, orice bunuri aparţinând Organizaţiei şi care au rãmas dupã achitarea obligaţiilor legale ale acesteia vor fi distribuite instituţiilor care desfãşoarã activitãţi asemãnãtoare cu cele ale Organizaţiei, prin decizia Adunãrii, cu consultarea Colegiului.
    ART. XX
    Încetarea
    Oricare dintre pãrţi poate denunţa prezentul acord şi se poate retrage din Adunare prin intermediul unei notificãri transmise depozitarului. Încetarea intrã în vigoare la data precizatã în notificare. În ceea ce priveşte diversele obligaţii ale pãrţii care se retrage, încetarea începe sã producã efecte la sfârşitul anului financiar în decursul cãruia a fost notificatã.
    ART. XXI
    Prevederi tranzitorii şi diverse
    1. La intrarea în vigoare a prezentului acord, Organizaţia va absorbi în mod automat Centrul de Drept Public European (CDPE) înfiinţat în anul 1995 potrivit legii Republicii Elene, în calitate de instituţie elenã cu caracter internaţional, şi va prelua în mod automat drepturile, obligaţiile, concesiunile, bunurile, dobânzile etc. ale acestuia.
    2. Pãrţile la prezentul acord sunt obligate sã îşi asume, prin acordul lor de participare, angajamentul de a asigura sprijin Organizaţiei. Pãrţile care nu îşi asumã, în cuprinsul acordului lor de participare, angajamentul de a asigura sprijin Organizaţiei pot fi pãrţi la prezentul acord numai cu vot consultativ în cadrul Adunãrii, pânã la momentul când decid altfel.
    Acordurile de participare întocmite deja de state sau organizaţii internaţionale cu CDPE, dacã nu sunt revizuite, vor continua sã funcţioneze potrivit prezentului acord. Statele şi organizaţiile internaţionale în cauzã vor continua sã fie reprezentate în cadrul Colegiului director al noii instituţii, pe perioada de timp necesarã în mod rezonabil pentru a deveni membri ai ODPE potrivit prevederilor prezentului acord.
    3. Relaţiile instituţionale de orice fel cu alte pãrţi decât statele sau organizaţiile internaţionale reprezentate în cadrul Colegiului director al CDPE la momentul intrãrii în vigoare a prezentului acord, dacã nu sunt revizuite, vor fi transformate în raporturi de cooperare în sensul prezentului instrument.
    4. Emblema şi steagul CDPE vor constitui emblema şi steagul ODPE. Ele pot fi schimbate prin decizia Colegiului director.
    5. Activitãţile în care erau implicate Comitetul executiv şi Colegiul director ale CDPE vor fi guvernate de prezentul acord, pânã la constituirea noului Comitet executiv şi, respectiv, a noului Colegiu director.
    6. Directorul CDPE va îndeplini, potrivit prezentului acord, funcţia de director al ODPE în aceleaşi condiţii de lucru. Consiliul ştiinţific european (CSE), preşedintele CSE şi personalul CDPE vor continua sã funcţioneze ca CSE, preşedinte al CSE şi, respectiv, personal, potrivit prezentului acord.
    7. Oricând este prevãzutã numirea unui reprezentant în diversele organe ale ODPE, numirea şi a unui locţiitor este lãsatã la aprecierea pãrţii care a formulat propunerea.
    8. Dat fiind cã Grupul european de drept public din cadrul CSE a jucat un rol important şi decisiv în dezvoltarea CDPE, aşa cum se prevede în legea de înfiinţare a acestuia, diversele organe ale ODPE vor continua sã fie în principiu selectate din rândul membrilor CSE.
    9. Organizaţia va fi acceptatã de Republica Elenã ca fiind eligibilã pentru orice programe, proiecte, lucrãri etc. oferite organizaţiilor statului elen, organizaţiilor nonprofit, organizaţiilor neguvernamentale sau organizaţiilor cu scop public.

    Drept care subsemnaţii, împuterniciţi în mod corespunzãtor, au semnat prezentul acord.

    Întocmit la Atena la 27 octombrie 2004.

    Pentru Guvernul Republicii Cipru,
    ..............
    [semnãtura]

    Pentru Guvernul Estoniei,
    ..............
    [semnãtura]

    Pentru Guvernul Republicii Italiene,
    ..............
    [semnãtura]

    Pentru Guvernul Republicii Moldova,
    ..............
    [semnãtura]

    Pentru Guvernul Republicii Serbia şi Muntenegru,
    ..............
    [semnãtura]

                                  --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016