Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 180 din 14 iunie 2022  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 180 din 14 iunie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 582 din 15 iunie 2022
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ARTICOL UNIC
    Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 1 mai 1934, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:
    1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Cambia cuprinde:
    1. Denumirea de cambie exprimată în limba română;
    2. Ordinul necondiţionat de a plăti o sumă determinată;
    3. Numele/Denumirea aceluia care trebuie să plătească, având calitatea de tras, respectiv numele şi prenumele, în clar, ale persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori a entităţii care se obligă, după caz. În cazul în care numele trasului depăşeşte spaţiul alocat pe titlu, se vor înscrie pe cambie primele caractere din numele şi prenumele, respectiv din denumirea trasului, în limita spaţiului special alocat, fără ca prin aceasta să se atragă nulitatea cambiei;
    4. Codul trasului, respectiv un număr unic de identificare prevăzut în documentele de identificare sau de înregistrare ale trasului;
    5. Data scadenţei;
    6. Locul plăţii;
    7. Numele/Denumirea acelui căruia sau la ordinul căruia plata trebuie făcută;
    8. Data şi locul emiterii;
    9. Semnătura emitentului, având calitatea de trăgător. Prin semnătura trăgătorului se înţelege semnătura olografă a persoanei fizice având calitatea de trăgător sau a împuternicitului acesteia, respectiv semnătura olografă a reprezentanţilor legali sau a împuterniciţilor persoanelor juridice care se obligă ori ale altor categorii de entităţi care utilizează astfel de instrumente, după caz;
    10. Semnătura celui care acceptă la plată cambia, respectiv trasul. Prin semnătura trasului se înţelege semnătura olografă a persoanei fizice având calitatea de tras sau a împuternicitului acesteia, respectiv semnătura olografă a reprezentanţilor legali sau a împuterniciţilor persoanelor juridice care se obligă ori ale altor categorii de entităţi care utilizează astfel de instrumente, după caz;
    11. Codul trăgătorului, respectiv un număr unic de identificare, preluat din documentele de identificare sau de înregistrare ale trăgătorului.
    Cambia originală este cambia emisă pe suport hârtie, purtând semnătură olografă. Imaginea cambiei originale reprezintă copia electronică a cambiei originale."

    2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    Cambia căreia îi lipseşte unul din elementele prevăzute la art. 1, cu excepţia locului plăţii, a locului emiterii şi a datei scadenţei, nu are valoarea unei cambii.
    Cambia fără scadenţă este considerată plătibilă la vedere.
    În cazul în care locul plăţii lipseşte, se consideră plătibil la sediul social al instituţiei trasului."

    3. La articolul 3, alineatul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Ea poate fi trasă pentru contul unui terţ."

    4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Într-o cambie plătibilă la vedere sau la un anume timp de la vedere, trăgătorul poate stipula că suma va fi producătoare de dobândă. În orice altă cambie această clauză se consideră nescrisă.
    Valoarea dobânzii va trebui să fie precizată în cambie; dacă această precizare nu există, clauza se consideră nescrisă.
    Dobânda curge de la data emiterii cambiei dacă o altă dată nu este precizată."

    5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    Într-o cambie suma de plată este scrisă în litere şi în cifre; în cazul în care există neconcordanţe, prevalează suma de plată scrisă în litere.
    Dacă suma de plată este scrisă de mai multe ori, fie în litere, fie în cifre, în caz de neconcordanţe, suma de plată este suma cea mai mică."

    6. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    În cazul în care cambia poartă semnături ale unor persoane incapabile de a se obliga prin cambie, semnături false sau semnături care pentru orice alt motiv nu ar putea obliga persoanele care au semnat cambia sau în numele cărora ea a fost semnată, obligaţiile celorlalţi semnatari rămân totuşi valabile."

    7. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    Orice semnătură a unei cambii trebuie să respecte prevederile art. 1 pct. 9."

    8. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    Persoana fizică care semnează o cambie, în calitate de reprezentant al unei persoane pentru care nu avea împuternicirea de a o reprezenta în acest scop, este ţinută personal în temeiul cambiei şi, dacă a plătit, are aceleaşi drepturi pe care le-ar fi avut pretinsul reprezentant. Aceeaşi regulă se aplică reprezentantului care a depăşit împuternicirea sa."

    9. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    Orice persoană se poate obliga cambialmente prin mandatar, chiar dacă mandatul ori împuternicirea sunt concepute în termeni generali în ce priveşte dreptul mandatarului sau împuternicitului de a emite sau semna cambii."

    10. La articolul 11, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "El poate să se descarce de răspunderea de acceptare; orice clauză prin care se descarcă de răspunderea de plată se consideră nescrisă."

    11. La articolul 12, alineatele 1 şi 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    Dacă o cambie, necompletată la emitere, a fost completată fără a se ţine seama de înţelegerile intervenite, neobservarea acestor înţelegeri nu va putea fi opusă posesorului.
    Posesorul decade din dreptul de a completa cambia în alb după 3 ani de la data emiterii cambiei."

    12. La articolul 13, alineatele 2 şi 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Dacă trăgătorul a înscris în cambie cuvintele «nu la ordin» sau o expresie echivalentă, titlul este transmisibil numai în forma şi cu efectele unei cesiuni ordinare.
    Girul poate fi realizat chiar în folosul trasului, indiferent dacă a acceptat sau nu, în folosul trăgătorului sau al oricărui alt obligat. Aceştia pot să gireze din nou cambia."

    13. La articolul 14, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    Girul trebuie să fie necondiţionat. Orice condiţie menţionată în titlu se consideră nescrisă."

    14. La articolul 15, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    Girul trebuie scris pe cambie; el trebuie să fie semnat de girant respectiv, de către reprezentantul legal sau împuternicitul persoanei juridice/sau al entităţii care girează."

    15. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    Girul transmite toate drepturile izvorâte din cambie.
    Dacă girul este în alb, posesorul poate:
    a) să îl completeze cu propriul său nume/propria sa denumire sau cu numele/denumirea altei persoane;
    b) să gireze cambia din nou în alb sau la ordinul unei anume persoane;
    c) să predea cambia unui terţ fără să completeze girul în alb şi fără să o gireze."

    16. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    Girantul, dacă nu s-a menţionat altfel, răspunde de acceptare şi de plată.
    El poate interzice un nou gir; în acest caz, el nu răspunde faţă de persoanele cărora cambia le-a fost ulterior girată."

    17. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    Deţinătorul unei cambii este considerat posesor legitim, dacă justifică dreptul său printr-o serie neîntreruptă de giruri, chiar dacă ultimul gir este în alb. Girurile şterse se consideră nescrise.
    Dacă un gir în alb este urmat de un alt gir, semnatarul acestuia este considerat că a dobândit cambia prin efectul unui gir în alb.
    Dacă o persoană a pierdut, din orice motiv, posesia unei cambii, noul posesor care justifică dreptul său în modul arătat la alineatul precedent nu este ţinut să predea cambia, cu excepţia situaţiei în care a dobândit-o cu rea-credinţă sau dacă se face vinovat de culpă gravă la dobândirea ei."

    18. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    Persoanele împotriva cărora s-a pornit acţiune cambială nu pot opune posesorului excepţiile întemeiate pe raporturile lor personale cu trăgătorul sau cu posesorii anteriori, cu excepţia situaţiei în care posesorul a dobândit cambia cu intenţia de a păgubi debitorul."

    19. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    Dacă girul cuprinde menţiunea «valoarea pentru acoperire», «pentru încasare», «pentru procură» sau orice altă menţiune care implică un simplu mandat, posesorul poate să exercite toate drepturile ce decurg din cambie, dar nu o poate gira decât cu titlu de procură.
    Cei obligaţi nu pot opune în acest caz posesorului decât excepţiile pe care le-ar fi putut opune girantului.
    Mandatul cuprins într-un gir «de procură» nu încetează prin moartea mandantului, prin incapacitatea sau restrângerea capacităţii acestuia."

    20. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    Dacă girul cuprinde menţiunea «valoare în garanţie», «valoare în gaj» sau orice altă menţiune care implică un gaj, posesorul poate exercita toate drepturile ce decurg din cambie, dar un gir realizat de el este considerat ca realizat cu titlu de procură.
    Cei obligaţi nu pot opune posesorului excepţiile întemeiate pe raporturile lor personale cu girantul, cu excepţia cazului în care posesorul a dobândit cambia cu intenţia de a păgubi debitorul."

    21. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    Girul posterior scadenţei produce aceleaşi efecte ca un gir anterior. Girul realizat posterior protestului de neplată sau după expirarea termenului pentru formularea protestului produce numai efectele unei cesiuni ordinare.
    Girul fără dată este considerat, până la dovada contrară, ca fiind realizat înainte de expirarea termenului stabilit pentru formularea protestului."

    22. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    Prin cesiunea cambiei, derivând fie dintr-un gir realizat posterior protestului de neplată sau după expirarea termenului prevăzut pentru formularea protestului, fie dintr-un act separat, chiar anterior scadenţei, se transmit creditorului toate drepturile cambiale ale cedentului, căruia i se vor putea opune toate excepţiile opozabile acestuia, cesionarul având dreptul la predarea cambiei."

    23. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    Posesorul cambiei sau chiar un simplu deţinător poate prezenta trasului, până la scadenţă, cambia spre acceptare, la domiciliul/sediul acestuia."

    24. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    În orice cambie trăgătorul poate stipula că ea va trebui să fie prezentată spre acceptare, fixând sau nu un termen pentru prezentare.
    El poate interzice în cambie prezentarea spre acceptare, afară numai de cazul în care cambia este plătibilă la un terţ sau este plătibilă într-o altă localitate decât aceea a domiciliului/ sediul trasului sau dacă este plătibilă la un anume timp de la vedere.
    El poate, de asemenea, să stipuleze că prezentarea spre acceptare nu va putea avea loc înaintea unei anume date.
    În afară de cazul când trăgătorul a interzis prezentarea spre acceptare, oricare dintre giranţi poate menţiona că va trebui să fie prezentată cambia spre acceptare, fixând sau nu un termen pentru prezentare."

    25. La articolul 26, alineatele 1 şi 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    Cambia plătibilă la un anume timp de la vedere trebuie prezentată spre acceptare în termen de un an de la data emiterii.
    ..................................................................................................
    Aceste termene pot fi reduse şi de giranţi."

    26. La articolul 27, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    Trasul poate cere ca o a doua prezentare să fie realizată în ziua următoare primei prezentări. Cei interesaţi nu pot să se prevaleze de neobservarea acestei cereri, dacă nu este menţionată în protest."

    27. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    Acceptarea se scrie pe cambie. Ea se exprimă prin cuvântul «acceptat» sau prin orice altă expresie echivalentă; ea este semnată de tras sau de reprezentantul legal ori de împuternicitul acestuia. Simpla semnătură a trasului sau, după caz, a reprezentantului legal ori a împuternicitului acestuia, pusă pe faţa cambiei, este considerată acceptare.
    Când cambia este plătibilă la un anume timp de la vedere sau când ea trebuie prezentată spre acceptare, într-un termen stabilit printr-o clauză specială, acceptarea trebuie să menţioneze data zilei când este înscrisă, cu excepţia situaţiei în care posesorul cere ca ea să menţioneze data zilei prezentării. Dacă acceptarea nu este datată, posesorul, pentru a păstra dreptul de regres împotriva giranţilor şi împotriva trăgătorului, trebuie să ceară să se constate această lipsă printr-un protest formulat în timp util."

    28. La articolul 29, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Orice altă modificare adusă prin acceptare celor cuprinse în cambie se consideră ca fiind refuz de acceptare. Acceptantul răspunde în limitele acestei acceptări."

    29. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    Dacă trăgătorul a arătat în cambie un loc de plată, altul decât cel al domiciliului/sediului trasului, fără însă să identifice un terţ la care plata trebuie să fie făcută, trasul îl va putea identifica odată cu acceptarea. În lipsa unei identificări, acceptantul este considerat că s-a obligat să plătească el însuşi la locul plăţii.
    Când cambia este plătibilă la domiciliul/sediul trasului, acesta poate să menţioneze în acceptare o adresă în aceeaşi localitate unde plata trebuie să fie făcută."

    30. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 32
    Dacă acceptarea scrisă pe cambie de către tras este ştearsă de către acesta înainte de restituirea titlului, acceptarea este considerată refuzată. Ştergerea se consideră, până la dovada contrară, că a fost realizată înainte de restituirea titlului.
    Totuşi, dacă trasul a adus, în scris, la cunoştinţa posesorului sau a oricărui alt semnatar că a acceptat, el se obligă faţă de aceştia în limitele acestei acceptări."

    31. La articolul 33, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Această garanţie poate fi dată de un terţ sau chiar de un semnatar al cambiei."

    32. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 34
    Avalul se dă pe cambie sau pe adaos.
    El se exprimă prin cuvintele «pentru aval» sau prin orice altă formulă echivalentă şi este semnat de avalist sau, după caz, de reprezentantul legal ori de împuternicitul acestuia.
    Avalul rezultă din simpla semnătură a avalistului sau a reprezentantului său legal ori a împuternicitului acestuia, pusă pe faţa cambiei, cu excepţia situaţiei în care semnătura este a trasului sau a trăgătorului sau, după caz, a reprezentanţilor legali sau împuterniciţilor acestora.
    Avalul trebuie să arate pentru cine este dat. În lipsa acestei precizări se consideră a fi dat pentru trăgător."

    33. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 35
    Avalistul se obligă în acelaşi mod ca cel pentru care a garantat.
    Obligaţia sa este valabilă chiar dacă obligaţia pe care a garantat-o ar fi nulă din orice altă cauză decât un viciu de formă.
    Când avalistul plăteşte cambia, el dobândeşte drepturile izvorând din ea împotriva celui garantat, precum şi împotriva celor care sunt obligaţi faţă de acesta din urmă, în temeiul cambiei."

    34. La articolul 36 alineatul 1, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "La un anumit timp de la data emiterii;"

    35. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 37
    Cambia la vedere este plătibilă la prezentare. Ea trebuie prezentată spre plată în termen de un an de la data emiterii. Trăgătorul poate reduce sau prelungi acest termen. Aceste termene pot fi reduse de către giranţi.
    Trăgătorul poate menţiona că o cambie plătibilă la vedere nu trebuie să fie prezentată spre plată anterior unei anumite date. În acest caz termenul de prezentare curge de la această dată."

    36. La articolul 38, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "În lipsa protestului, acceptarea nedatată este considerată faţă de acceptant ca fiind realizată în ultima zi a termenului prevăzut pentru prezentare spre acceptare."

    37. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 39
    Scadenţa unei cambii trase la una sau mai multe luni de la data emiterii sau de la vedere este considerată ca fiind la data corespunzătoare din luna în care plata trebuie să fie făcută. În lipsă de dată corespunzătoare, scadenţa va fi în ultima zi a acestei luni.
    Când o cambie este trasă la una sau mai multe luni şi jumătate de la dată sau de la vedere, se vor lua în calcul mai întâi lunile întregi şi apoi jumătatea.
    Dacă scadenţa este fixată la începutul, la mijlocul sau la sfârşitul lunii, se înţelege prin aceste termene:
    a) prima, a cincisprezecea sau cea din urmă zi a lunii;
    b) expresiile «8 zile» sau «15 zile» se înţeleg nu ca una sau două săptămâni, ci ca opt sau cincisprezece zile efective;
    c) prin expresia «jumătate lună» se înţeleg cincisprezece zile."

    38. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 40
    Când o cambie este plătibilă la o zi fixă într-un loc unde calendarul este deosebit faţă de cel al locului de emitere, data scadenţei se consideră fixată după calendarul locului de plată.
    Când o cambie trasă între două locuri, având calendare deosebite, este plătibilă la un anume timp de la data emiterii, scadenţa se stabileşte în ziua care, potrivit calendarului locului de plată, corespunde zilei de emitere.
    Termenele de prezentare a cambiilor se calculează potrivit prevederilor alin. 2.
    Aceste reguli nu sunt aplicabile dacă într-o clauză a cambiei sau numai din simplele precizări din titlu rezultă intenţia de a se adopta reguli diferite."

    39. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 41
    Posesorul unei cambii plătibile la o zi fixă sau la un anume termen de la data emiterii sau de la vedere trebuie să o prezinte la plată, fie în ziua în care ea este plătibilă, fie în una din cele două zile lucrătoare ce urmează.
    Prezentarea unei cambii la instituţia de credit a plătitorului sau la o casă de compensare echivalează cu o prezentare spre plată."

    40. La articolul 42, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "În lipsa arătării unei adrese, cambia trebuie să fie prezentată pentru plată:
    a) la domiciliul/sediul trasului sau al persoanei desemnate în cambie să plătească pentru el;
    b) la domiciliul/sediul acceptantului prin intervenţie sau al persoanei desemnate în cambie să plătească pentru acesta;
    c) la domiciliul/sediul celui indicat."

    41. La articolul 43, alineatul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "În caz de plată parţială, trasul poate cere să i se înscrie pe cambie menţiune cu privire la această plată şi să i se dea o chitanţă."

    42. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 44
    Posesorul unei cambii are dreptul să primească plata înainte de scadenţă.
    Trasul care plăteşte înainte de scadenţă o face pe riscul şi pe răspunderea sa.
    Cel care plăteşte la scadenţă este valabil eliberat, cu excepţia situaţiei în care a fost fraudă sau culpă gravă din partea sa. El este dator să verifice succesiunea girurilor, dar nu şi autenticitatea semnăturilor giranţilor, respectiv a reprezentanţilor legali sau, după caz, a împuterniciţilor acestora."

    43. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 45
    Când o cambie este plătibilă într-o monedă, care nu are curs la locul plăţii, suma poate fi plătită în moneda ţării, după valoarea ei din ziua scadenţei.
    Dacă debitorul este în întârziere cu plata, posesorul poate, la alegerea sa, să ceară ca suma să fie plătită în moneda ţării, fie după valoarea din ziua scadenţei, fie după valoarea din ziua plăţii.
    Valoarea monedei străine este determinată de uzurile locului de plată. Trăgătorul poate totuşi să stipuleze că suma de plată va fi calculată după un curs indicat în cambie.
    Regulile aici arătate nu se aplică în cazul când trăgătorul a stipulat că plata va trebui făcută într-o monedă anume arătată, prin clauza de plată efectivă în monedă străină.
    Dacă suma este arătată într-o monedă având aceeaşi denumire, dar de o valoare diferită, în ţara de emisiune şi în aceea a plăţii, se presupune că arătarea se referă la moneda locului de plată."

    44. După articolul 45 se introduce un nou articol, articolul 45^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 45^1
    Plata cambiilor emise în alte valute şi plătibile în lei se va face prin conversia valutară a sumelor la cursul Băncii Naţionale a României valabil în ziua prezentării la plată a cambiei."

    45. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 46
    Când cambia nu este prezentată spre plată în termenul prevăzut de art. 40, orice debitor are dreptul de a consemna suma la o instituţie de credit, pe cheltuiala şi riscul posesorului cambiei, recipisa depunându-se la executorul judecătoresc care a emis somaţia."

    46. La articolul 46^1, alineatele 2, 5 şi 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "În sensul prezentei legi, prin trunchiere se înţelege procedeul informatic care constă în următoarele operaţiuni succesive:
    a) transpunerea în format electronic a informaţiilor relevante din cambia originală sau din cambia remisă la încasare de către beneficiar, printr-un canal electronic securizat;
    b) reproducerea imaginii cambiei originale sau a imaginii cambiei remise la încasare de către beneficiar, printr-un canal electronic securizat, astfel cum a fost recepţionată în condiţiile art. 46^4; şi
    c) transmiterea informaţiei electronice obţinute prin operaţiunile prevăzute la lit. a) şi b) către instituţia de credit plătitoare.
    ..................................................................................................
    Instituţiile de credit pot recurge la procedeul trunchierii, cu condiţia ca între ele şi între instituţia de credit a beneficiarului şi beneficiar să existe o convenţie prealabilă, în contextul unui aranjament de plată şi de transfer de documente sau o convenţie constând în aderarea lor la un sistem de plăţi.
    În relaţia dintre instituţiile de credit, informaţiile relevante pentru trunchiere, cuprinse în cambia originală sau în imaginea cambiei originale, transmisă printr-un canal electronic securizat, sunt stabilite potrivit convenţiilor prevăzute la alin. 5."

    47. La articolul 46^1, după alineatul 9 se introduce un nou alineat, alineatul 10, cu următorul cuprins:
    "Pentru ca instituţia de credit a beneficiarului să prezinte la plată cambia, beneficiarul, client al său, trebuie să îi transmită fie cambia în original, fie imaginea cambiei originale, printr-un canal electronic securizat."

    48. Articolul 46^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 46^2
    Când prezintă la plată o cambie în original sau imaginea cambiei originale, prin trunchiere, instituţia de credit este obligată:
    a) să verifice dacă acea cambie în original sau imaginea cambiei originale respectă prevederile legale cu privire la formă şi conţinut, inclusiv succesiunea girurilor, cu excepţia autenticităţii semnăturilor trăgătorului şi giranţilor sau, după caz, a reprezentanţilor legali sau a împuterniciţilor acestora;
    b) să garanteze acurateţea şi conformitatea informaţiilor relevante pentru trunchiere, transmise electronic, cu datele din cambia în original, precum şi conformitatea imaginii cambiei cu cambia în original.
    Instituţia de credit care prezintă la plată o cambie prin trunchiere răspunde de orice pierdere suferită prin nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. 1."

    49. Articolul 46^3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 46^3
    Refuzul total sau parţial la plată al unei cambii prezentate la plată prin trunchiere se face în formă electronică, de către instituţia de credit plătitoare.
    În baza refuzului prevăzut la alin. 1, instituţia de credit care deţine cambia originală sau căreia beneficiarul i-a remis imaginea cambiei originale, printr-un canal electronic securizat, va înscrie pe aceasta:
    a) data prezentării acesteia la plată, spre a se constata dacă prezentarea s-a efectuat în cadrul termenului prevăzut la art. 41;
    b) menţiunea «Refuzat» însoţită de motivele refuzului la plată, datată şi semnată de către reprezentanţii legali sau, după caz, de împuterniciţii acestora.
    Menţiunile înscrise pe cambia originală, potrivit alin. 2, cu respectarea dispoziţiilor art. 49 alin. 1, constituie dovada refuzului de plată.
    În cazul în care beneficiarul a transmis instituţiei sale de credit imaginea cambiei originale, prin canal electronic securizat, pentru exercitarea dreptului de protest/regres, acesta va putea prezenta cambia originală în vederea înscrierii menţiunilor doveditoare ale refuzului de plată, de îndată ce a primit notificarea refuzului, în condiţiile stabilite conform convenţiei prealabile încheiate între aceştia. Orice pierdere sau imposibilitate de exercitare a drepturilor specifice rezultate din neprezentarea cambiei originale va fi imputabilă beneficiarului cambial, caz în care instituţia de credit nu va răspunde pentru eventuale prejudicii, dacă a informat beneficiarul cu privire la existenţa refuzului."

    50. După articolul 46^3 se introduce un nou articol, articolul 46^4, cu următorul cuprins:
    "ART. 46^4
    Remiterea unei cambii la încasare printr-un canal electronic securizat poate fi realizată de beneficiarii care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate stabilite de instituţiile de credit prin normele şi politicile interne ale acestora.
    Transmiterea de către beneficiar a imaginii cambiei originale în format electronic trebuie realizată prin mijloace şi procedee tehnice care asigură autenticitatea şi integritatea acesteia, conform standardelor de securitate stabilite de Banca Naţională a României, prin reglementări emise în aplicarea prezentei legi.
    Pot fi remise spre încasare, printr-un canal electronic securizat, numai cambiile acceptate.
    Remiterea spre încasare a unei cambii, printr-un canal electronic securizat, produce aceleaşi efecte juridice ca şi remiterea spre încasare a cambiei originale, pe suport hârtie, cu condiţia ca aceasta din urmă să fi fost emisă cu respectarea prevederilor legii."

    51. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 48
    Posesorul poate exercita drepturi de regres împotriva giranţilor, trăgătorului şi a celorlalţi obligaţi:
    a) la scadenţă, dacă plata nu a fost făcută;
    b) înainte de scadenţă:
    1. dacă acceptarea a fost refuzată total sau parţial;
    2. în caz de faliment al trasului, fie că acesta a acceptat sau nu; în caz de încetare de plăţi din partea acestuia, chiar dacă încetarea de plăţi nu este constatată printr-o hotărâre, dacă urmărirea bunurilor lui a rămas fără rezultat;
    3. în caz de faliment al trăgătorului unei cambii considerate neacceptabilă."

    52. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 49
    Refuzul de acceptare sau de plată trebuie să fie constatat printr-un act autentic, respectiv prin protest de neacceptare sau de neplată.
    Protestul de neacceptare trebuie formulat în termenele prevăzute pentru prezentare la acceptare. Dacă în cazul prevăzut la art. 27 alin. 1 prima prezentare a avut loc în ultima zi a termenului, protestul poate fi încă formulat în ziua următoare.
    Refuzul de plată este constatat:
    a) fie prin menţiunea de refuz a instituţiei de credit plătitoare datată şi scrisă pe cambie, cuprinzând ziua când a fost prezentat, conform prevederilor art. 46^3 alin. 2 lit. b);
    b) fie prin menţiunea de refuz a instituţiei de credit trase datată şi scrisă pe o copie a cambiei refuzate, certificată de aceasta, în cazul pierderii originalului pe circuit bancar şi cuprinzând ziua când a fost prezentată.
    Protestul de neplată a unei cambii plătibile la o zi fixă sau la un anume timp de la data emiterii sau la un anume timp de la vedere trebuie să fie formulat în una din cele două zile lucrătoare ce urmează zilei în care cambia este plătibilă. Când cambia este plătibilă la vedere, protestul trebuie să fie formulat în condiţiile indicate în alineatul precedent, pentru protestul de neacceptare.
    Protestul de neacceptare scuteşte de prezentare la plată şi de protestul de neplată.
    În cazul în care trasul a încetat plăţile, fie că a acceptat sau nu, posesorul nu poate exercita dreptul său de regres, decât numai după ce cambia a fost prezentată trasului spre plată şi după ce protestul a fost formulat.
    În cazul în care trasul, fie că a acceptat sau nu, a fost declarat în stare de faliment, prezentarea hotărârii de faliment este suficientă pentru a permite posesorului exercitarea dreptului de regres."

    53. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 50
    Posesorul trebuie să aducă la cunoştinţa girantului său şi trăgătorului despre neacceptare sau neplată, în cele 4 zile lucrătoare ce urmează zilei protestului sau zilei prezentării, dacă există clauza «fără cheltuieli». Fiecare girant trebuie, în cele două zile lucrătoare ce urmează zilei în care a primit înştiinţarea, să aducă la cunoştinţa girantului său înştiinţarea primită, arătând numele şi adresele celor care au făcut înştiinţările precedente; înştiinţările se vor realiza până la trăgător. Termenele prevăzute în prezentul articol curg de la primirea înştiinţării precedente.
    În cazul în care o înştiinţare este transmisă unui semnatar al cambiei, aceeaşi înştiinţare trebuie să fie transmisă, în acelaşi termen, şi avalistului său.
    În cazul în care un girant nu a indicat adresa sa sau a indicat-o într-un mod ilizibil, înştiinţarea transmisă girantului care îl precedă este suficientă. Cel care este dator să transmită înştiinţarea poate să o facă în orice formă, chiar prin simpla înapoiere a cambiei.
    El trebuie să probeze că a transmis înştiinţarea în termen, conform prevederilor alin. 1. Acest termen va fi considerat respectat dacă o scrisoare cuprinzând înştiinţarea a fost predată poştei în termenul prevăzut mai sus.
    Cel care nu formulează înştiinţarea în termenul mai sus arătat nu decade din dreptul de regres; el este răspunzător, dacă va fi cazul, de paguba cauzată prin culpa sa, fără însă ca daunele să poată depăşi suma din cambie."

    54. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 51
    Trăgătorul, girantul sau avalistul, prin reprezentanţii săi legali sau, după caz, prin împuterniciţii acestuia, poate, prin clauza «fără cheltuieli», «fără protest» sau orice altă expresie echivalentă, scrisă pe cambie şi semnată, să scutească posesorul, pentru exercitarea dreptului de regres, de formularea protestului de neacceptare sau neplată.
    Această clauză nu exclude obligaţia posesorului de prezentare a cambiei la termenele stabilite, nici de înştiinţările ce urmează a fi transmise. Dovada nerespectării termenelor cade în sarcina celui care o opune posesorului.
    Dacă clauza este înscrisă de trăgător, ea produce efectele sale faţă de toţi semnatarii; dacă ea este înscrisă de un girant sau un avalist, ea produce efectele sale numai faţă de acesta. În cazul în care, deşi există clauza înscrisă de trăgător, însă posesorul formulează protestul, cheltuielile rămân în sarcina posesorului. Dacă clauza a fost înscrisă de un girant sau de un avalist, cheltuielile protestului pot fi cerute de la toţi semnatarii."

    55. La articolul 52, alineatele 1, 2 şi 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 52
    Trăgătorul, acceptantul, girantul şi avalistul cambiei sunt obligaţi solidar faţă de posesor, în caz de neplată.
    Posesorul se poate îndrepta împotriva tuturor acestor persoane, individual sau colectiv, fără a fi ţinut să observe ordinea în care s-au obligat.
    ..................................................................................................
    Acţiunea pornită împotriva unuia dintre obligaţi nu împiedică urmărirea celorlalţi."

    56. La articolul 53, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 53
    Posesorul poate cere pe cale de regres:
    1. suma indicată în cambia neacceptată sau neplătită, împreună cu dobânda, dacă a fost prevăzută;
    2. dobânda legală calculată începând cu data scadentă;
    3. cheltuielile de protest, acelea ale înştiinţărilor transmise, precum şi alte cheltuieli justificate."

    57. La articolul 54, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2. Dobânda legală la această sumă, calculată începând cu data plăţii;"

    58. La articolul 55, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 55
    Orice obligat împotriva căruia se exercită sau ar putea fi exercitat un drept de regres poate cere, în schimbul plăţii, predarea cambiei şi a protestului."

    59. Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 56
    În cazul unui regres, după o acceptare parţială, cel care plăteşte suma pentru care cambia nu a fost acceptată poate cere să se menţioneze această plată pe cambie şi să i se dea chitanţă. Posesorul trebuie, de asemenea, să îi predea o copie a cambiei, certificată, precum şi protestul, pentru a-i face posibil exerciţiul regresurilor ulterioare."

    60. La articolul 57, alineatele 1 şi 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 57
    Oricare persoană, având dreptul să exercite regresul, poate, dacă nu s-a menţionat altfel, să îşi recupereze suma printr-o nouă cambie (contra-cambie), trasă la vedere asupra unuia dintre giranţii săi.
    ..................................................................................................
    Dacă contra-cambia este trasă de posesor, suma este fixată la cursul unei cambii la vedere, trasă de la locul unde cambia originară era plătibilă asupra locului domiciliului girantului. Dacă contra-cambia este trasă de un girant, suma este fixată la cursul unei cambii la vedere."

    61. Articolul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 58
    După trecerea termenelor fixate:
    a) pentru prezentarea unei cambii la vedere sau la un anume timp de la vedere;
    b) pentru formularea protestului de neacceptare sau de neplată;
    c) pentru prezentarea la plată în cazul clauzei «fără cheltuieli», posesorul este decăzut din drepturile sale împotriva giranţilor, a trăgătorului şi a celorlalţi obligaţi, cu excepţia acceptantului.
    În cazul în care cambia nu este prezentată spre acceptare în termenul stipulat de trăgător, posesorul este decăzut din dreptul său de regres, atât pentru neplată, cât şi pentru neacceptare, doar dacă nu rezultă din cuprinsul cambiei că trăgătorul a înţeles să se descarce numai de garanţia de acceptare.
    Dacă menţionarea unui termen pentru prezentare este cuprinsă într-un gir, numai girantul poate opune lipsa."

    62. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 59
    Când prezentarea cambiei sau formularea protestului în termenele menţionate este împiedicată de un obstacol de neînlăturat, respectiv prevedere legală, caz fortuit ori de forţă majoră, aceste termene sunt prelungite în condiţiile legii.
    În cazul intervenirii situaţiei indicate la alin. 1, posesorul este dator să aducă, fără întârziere, la cunoştinţa girantului său, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin orice mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii şi să înscrie pe cambie menţiunea datată şi semnată de el cu privire la această înştiinţare, dispoziţiile art. 49 urmând a fi aplicabile.
    După încetarea cazului fortuit ori de forţă majoră, posesorul trebuie, fără întârziere, să prezinte cambia spre acceptare sau spre plată şi dacă este nevoie să formuleze protest.
    Dacă cazul fortuit ori de forţă majoră ţine peste 30 de zile de la scadenţă, drepturile de regres pot fi exercitate fără a fi nevoie de prezentare şi de protest.
    Pentru cambiile la vedere sau la un anume timp de la vedere, termenul de 30 de zile curge de la data când posesorul a înştiinţat pe girantul său despre cazul fortuit ori de forţă majoră, chiar dacă înştiinţarea este transmisă înainte de expirarea termenului de prezentare; la termenul de 30 de zile se adaugă termenul de vedere sau de la un timp de la vedere, arătat în cambie.
    Nu se consideră cazuri fortuite ori de forţă majoră faptele pur personale ale posesorului sau ale persoanei pe care acesta a însărcinat-o să prezinte cambia sau de a formula protest."

    63. La articolul 61, alineatele 5 şi 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Somaţia de executare trebuie să cuprindă transcrierea exactă a cambiei sau a protestului, precum şi a celorlalte acte din care rezultă suma datorată.
    Pentru obligaţiile cambiale subscrise prin procură, somaţia va face menţiunea şi cu privire la actul din care rezultă mandatul."

    64. La articolul 62, alineatele 1 şi 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 62
    În termen de 5 zile de la comunicarea somaţiei, debitorul poate formula contestaţie la executare.
    ..................................................................................................
    Instanţa poate suspenda executarea numai în cazul în care contestatorul, înscriindu-se în fals, nu recunoaşte semnătura sa sau pe cea a reprezentanţilor legali ori a împuterniciţilor săi sau nu recunoaşte procura."

    65. Articolul 63 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 63
    În procesele cambiale pornite, fie pe cale de acţiune, fie pe cale de opoziţie la somaţia de executare, debitorul nu poate opune posesorului decât excepţiile de nulitate a titlului, potrivit dispoziţiilor art. 2 şi ale art. 19, în condiţiile legii.
    Excepţiile personale trebuie întotdeauna întemeiate pe o probă scrisă."

    66. Articolul 64 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 64
    Dacă din raportul care a dat naştere emiterii sau transmiterii cambiei derivă o acţiune cauzală, aceasta rămâne valabilă inclusiv în ceea ce priveşte emiterea sau transmiterea acesteia, cu excepţia situaţiei în care a intervenit o novaţie.
    O asemenea acţiune nu poate fi însă exercitată decât după ce se dovedeşte cu protestul lipsa de acceptare sau de plată.
    Posesorul cambiei nu poate exercita acţiunea cauzală decât oferind debitorului restituirea cambiei, depunând-o la grefa instanţei competente sau la un executor judecătoresc competent, justificând în acelaşi timp îndeplinirea formalităţilor necesare pentru conservarea faţă de debitor a acţiunilor de regres ce îi pot aparţine."

    67. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 66
    Protestul se întocmeşte de către executorul judecătoresc, notarul public sau avocatul.
    Protestul se poate întocmi şi la orice judecătorie.
    Asistenţa martorilor nu este necesară la întocmirea protestului."

    68. Articolul 67 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 67
    Protestul poate fi întocmit prin act separat, pe însuşi originalul titlului, pe copia ori pe un adaos al acestora.
    Pentru mai multe titluri plătibile de aceeaşi persoană, în acelaşi loc, protestul se poate face la cererea posesorului, printrun singur act separat.
    Dacă protestul este cuprins în act separat, menţiunea de facere a protestului va fi făcută pe titlul depus spre protest."

    69. Articolul 68 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 68
    Protestul trebuie întocmit chiar dacă nu sunt prezente părţile implicate.
    În cazul falimentului persoanei căreia trebuie să îi fie prezentată cambia, posesorul poate întocmi protestul împotriva acestuia.
    Dacă persoana căreia trebuie să îi fie prezentată cambia a încetat din viaţă, protestul se formulează, de asemenea, pe numele său."

    70. Articolul 69 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 69
    Protestul trebuie să cuprindă:
    1. anul, luna, ziua şi ora în care a fost întocmit;
    2. numele şi prenumele celui care a cerut formularea protestului;
    3. numele şi prenumele persoanei sau persoanelor împotriva cărora s-a formulat protestul;
    4. locul în care a fost întocmit;
    5. transcrierea exactă a cambiei, dacă protestul nu s-a formulat chiar pe înscrisul cambial;
    6. somaţia de plată.
    Protestul este subscris de cel care l-a întocmit.
    Când trasul căruia i se prezintă spre acceptare o cambie cere ca o nouă prezentare să îi fie realizată în ziua următoare, această cerere trebuie cuprinsă în protest."

    71. Articolul 70 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 70
    Eliminările, modificările şi completările printre rânduri sau cu semn de trimitere trebuie să fie aprobate de cel care formulează protestul."

    72. La articolul 71, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 71
    Cel care formulează protestul este obligat să înregistreze protestele în întregime, zi cu zi, după ordinea datei, într-un registru special."

    73. Articolul 73 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 73
    În afară de cazul când trăgătorul a menţionat obligaţia de protest, acesta poate fi înlocuit, dacă posesorul este de acord, printr-o declaraţie de refuz de acceptare sau plată scrisă şi datată pe titlu sau pe adaos, semnată de cel împotriva căruia protestul urma să fie făcut. Această declaraţie trebuie să fie învestită cu dată certă, în termenul stabilit pentru formularea protestului."

    74. La articolul 74, alineatele 2-4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Cambia poate fi, în condiţiile arătate mai jos, acceptată sau plătită de o persoană care intervine pentru oricare dintre obligaţi, pe cale de regres.
    Intervenientul poate fi un terţ, însuşi trasul sau o persoană deja obligată prin cambie, cu excepţia acceptantului.
    Intervenientul trebuie, în cele două zile lucrătoare ce urmează intervenţiei, să înştiinţeze de intervenţia sa pe cel pentru care a intervenit. În caz de nerespectare a acestui termen, el este răspunzător, dacă este cazul, de paguba cauzată prin neglijenţa sa, fără însă ca daunele-interese să poată depăşi suma din cambie."

    75. Articolul 75 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 75
    Acceptarea prin intervenţie poate fi făcută ori de câte ori posesorul unei cambii ce poate fi acceptată ar putea exercita dreptul de regres înainte de scadenţă.
    În cazul în care într-o cambie s-a indicat o persoană pentru a o accepta sau o plăti la nevoie, la locul plăţii, posesorul nu poate exercita, înainte de scadenţă, dreptul de regres în contra celui indicat şi în contra semnatarilor următori, cu excepţia cazului în care a prezentat cambia persoanei indicate şi dacă, aceasta refuzând acceptarea, acest refuz a fost constatat prin protest.
    În alte cazuri de intervenţie, posesorul poate refuza acceptarea prin intervenţie. Totuşi, dacă o admite, el pierde dreptul de a recurge, înainte de scadenţă, pe cale de regres, împotriva celui pentru care acceptarea a fost făcută şi a semnatarilor următori."

    76. Articolul 76 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 76
    Acceptarea prin intervenţie se scrie pe cambie şi se semnează de intervenient. Ea arată pentru cine este dată; în lipsa acestei menţiuni, acceptarea se consideră dată pentru trăgător."

    77. Articolul 77 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 77
    Acceptantul prin intervenţie este ţinut faţă de posesorul cambiei şi faţă de giranţii posteriori celui pentru care a intervenit în acelaşi mod ca şi acesta.
    Cu toată acceptarea prin intervenţie, cel pentru care ea a fost făcută şi giranţii săi pot cere posesorului, în schimbul plăţii sumei indicate la art. 53, predarea cambiei, a protestului şi, dacă va fi cazul, a contului de întoarcere achitat.
    Obligaţia acceptantului prin intervenţie încetează în cazul în care cambia nu i-a fost prezentată cel mai târziu în ziua următoare ultimei zile pentru formularea protestului de neplată."

    78. Articolul 78 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 78
    Plata prin intervenţie poate fi făcută ori de câte ori posesorul ar putea exercita dreptul de regres la scadenţă sau înainte de aceasta.
    Plata trebuie să cuprindă întreaga sumă ce ar fi trebuit plătită de cel pentru care intervenţia s-a realizat.
    Ea trebuie făcută cel mai târziu în ziua următoare, ultima zi admisă pentru formularea protestului de neplată.
    Plata prin intervenţie trebuie să rezulte din protest şi, dacă acesta a fost deja întocmit, trebuie să fie menţionată la sfârşitul actului de protest de către cel care l-a formulat. Cheltuielile de protest se vor restitui chiar dacă trăgătorul a pus clauza «fără cheltuieli"

    79. Articolul 79 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 79
    În cazul în care cambia a fost acceptată de mai mulţi intervenienţi, care au domiciliul la locul plăţii, sau dacă au fost indicate pentru a plăti, la nevoie, persoane având domiciliul în acelaşi loc, posesorul trebuie să prezinte cambia tuturor acestor persoane, iar, dacă este cazul, să ceară protestul de neplată cel mai târziu în ziua următoare ultimei zile admise pentru formularea protestului.
    Dacă protestul nu a fost formulat în acest termen, cel care a făcut menţiunea la nevoie sau cel pentru care o cambie a fost acceptată, precum şi giranţii posteriori sunt eliberaţi."

    80. Articolul 80 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 80
    Posesorul care refuză plata prin intervenţie pierde dreptul de regres împotriva celor care ar fi fost eliberaţi."

    81. Articolul 81 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 81
    Plata prin intervenţie trebuie să fie constatată prin menţiune pe cambie, cu indicarea celui pentru care este efectuată. În lipsa unei astfel de menţiuni, plata se consideră făcută pentru trăgător.
    Cambia şi protestul, dacă a fost încheiat, trebuie să fie predate celui care a plătit pentru intervenţie."

    82. Articolul 82 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 82
    Cel care a plătit prin intervenţie dobândeşte drepturile rezultând din cambie împotriva aceluia pentru care a plătit şi împotriva celor care sunt obligaţi cambial către acesta din urmă; el nu poate însă gira din nou cambia.
    Giranţii posteriori semnatarului pentru care plata a fost făcută sunt eliberaţi de obligaţie.
    Dacă mai multe persoane oferă plata prin intervenţie, este preferat cel a cărui plată eliberează un număr mai mare de obligaţi. Cel care, în cunoştinţă de cauză, intervine contrar acestei reguli pierde dreptul de regres împotriva celor care ar fi fost eliberaţi de obligaţie."

    83. Articolele 83-87 se abrogă.
    84. Articolul 88 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 88
    În cazul alterării textului unei cambii, semnatarii rămân obligaţi potrivit textului original."

    85. La articolul 89, alineatele 1-3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 89
    În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unei cambii, posesorul poate înştiinţa despre aceasta pe tras şi poate solicita anularea titlului printr-o cerere adresată judecătoriei, în condiţiile legii.
    Cererea trebuie să conţină menţiunile esenţiale ale cambiei şi, dacă este vorba de o cambie în alb, elemente suficiente spre a o identifica.
    Instanţa de judecată competentă, după examinarea cererii şi a elementelor produse, precum şi a dreptului posesorului, pronunţă în cel mai scurt timp posibil o ordonanţă prin care, specificând datele cambiei, o declară nulă în mâinile oricui se va găsi ea şi autorizează să se facă plata ei după trecerea a 30 de zile de la publicarea ordonanţei în Monitorul Oficial al României, Partea I, în cazul în care cambia are scadenţa depăşită sau este la vedere, sau în termen de 30 de zile de la data scadenţei, dacă aceasta este ulterioară publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I şi numai dacă, între timp, deţinătorul nu a făcut opoziţie."

    86. La articolul 92, alineatele 1 şi 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 92
    După expirarea termenului prevăzut de art. 89, în cazul în care nu s-a formulat opoziţie, sau după respingerea opoziţiei printr-o hotărâre rămasă definitivă, cambia pierdută sau sustrasă nu mai are niciun efect.
    ..................................................................................................
    Pentru cambiile după scadenţă sau la vedere declarate nule, dobânzile curg în conformitate cu art. 53 şi 54, cu excepţia situaţiei în care suma datorată a fost depusă potrivit art. 46 la dispoziţia persoanei în favoarea căreia a avut loc anularea sau a fost pronunţată sentinţa."

    87. Articolul 94 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 94
    Orice acţiuni rezultând din cambii împotriva acceptantului se prescriu în termen de 3 ani, calculaţi de la data scadenţei.
    Acţiunile posesorului împotriva giranţilor şi împotriva trăgătorului se prescriu în termen de un an, calculat de la data protestului sau de la data scadenţei, în cazul în care este prevăzut, fără cheltuieli.
    Acţiunile giranţilor, unii împotriva altora şi împotriva trăgătorului, se prescriu în termen de 6 luni calculate din ziua în care girantul a plătit cambia sau din ziua în care acţiunea de regres a fost pornită împotriva sa.
    Acţiunea de îmbogăţire fără justă cauză se prescrie în termen de un an din ziua în care hotărârea pronunţată asupra acţiunii cambiale a rămas definitivă."

    88. Articolul 95 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 95
    Plata unei cambii a cărei scadenţă este într-o zi de sărbătoare legală nu poate fi cerută decât în prima zi lucrătoare ce urmează. Tot astfel, toate celelalte acte privitoare la cambie, în special prezentarea spre acceptare şi protestul, nu pot fi întocmite decât într-o zi lucrătoare.
    Când unul din aceste acte trebuie să fie întocmit într-un anumit termen, a cărui ultimă zi este o zi de sărbătoare legală, acest termen se prelungeşte până la următoarea zi lucrătoare. Zilele de sărbătoare legală intermediare intră în calculul termenului."

    89. Articolul 96 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 96
    În termenele legale sau convenţionale nu se ia în calcul ziua de la care ele încep să curgă."

    90. Articolul 99 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 99
    Subscrierea prin punere de deget nu este considerată semnătură, cu excepţia cazului în care înscrisul este emis în formă autentică."

    91. La articolul 100, alineatele 2 şi 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Clauza trebuie să cuprindă, sub sancţiunea nulităţii, data şi numărul facturii referitoare la vânzarea de mărfuri.
    ..................................................................................................
    Cesiunea nu poate fi făcută de trăgător decât în favoarea unei instituţii de credit, însă foloseşte tuturor giratarilor succesivi."

    92. La articolul 101, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 101
    Cesiunea dobândeşte efect faţă de terţi prin notificarea făcută trasului, notificare ce se poate formula şi prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire sau prin orice mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii; notificarea trebuie să cuprindă menţiunile exacte pentru identificarea cambiei."

    93. Articolul 102 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 102
    Trasul, după notificarea cesiunii, nu poate plăti decât posesorului cambiei.
    Acesta nu poate valorifica faţă de tras drepturile derivând din cesiune, decât dacă a întocmit protestul de neplată contra acestuia şi nu au trecut 5 zile de la comunicarea făcută trăgătorului a somaţiei de executare, conform prevederilor art. 61, sau de la înştiinţare în acţiunea cambială ori de la admiterea creanţei cambiale la pasivul falimentului trăgătorului, când acesta a fost declarat în stare de faliment.
    Exercitarea acţiunii contra trasului nu împiedică executarea în acelaşi timp a acţiunii cambiale contra trăgătorului şi a celorlalţi obligaţi.
    Posesorul cambiei nu îşi va putea valorifica drepturile derivând din cesiune, în cadrul procedurii de faliment al trasului, decât după notificarea cerută de alin. 1."

    94. Articolul 103 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 103
    Oricine cesionează o creanţă în condiţiile prevăzute de art. 100, ştiind că în momentul cesiunii nu exista, în total sau în parte, creanţa cedată, se va pedepsi cu amendă de la 5.000 lei-100.000 lei şi închisoare până la 6 luni, afară de cazul când faptul constituie un delict sancţionat cu o pedeapsă mai mare, în care caz se va aplica această pedeapsă."

    95. După articolul 103 se introduce un nou articol, articolul 103^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 103^1
    După prezentarea la plată, posesorul instrumentului poate solicita retragerea din circuitul bancar, în baza unei solicitări adresate instituţiei sale de credit, prin orice mijloace de comunicare agreate, iar instrumentul este retras din circuitul bancar de către instituţia sa de credit, dacă nu a fost debitat contul clientului plătitor sau nu a fost iniţiat refuzul la plată pe contul acestuia. În acest caz, posesorul îşi asumă consecinţele retragerii de la decontare.
    Instrumentul retras nu mai poate fi prezentat la plată."

    96. Articolul 104 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 104
    Biletul la ordin cuprinde:
    1. denumirea de bilet la ordin exprimată în limba română;
    2. promisiunea necondiţionată de a plăti o sumă determinată;
    3. data scadenţei;
    4. locul plăţii;
    5. numele/denumirea aceluia căruia sau la ordinul căruia plata trebuie făcută;
    6. data şi locul emiterii;
    7. semnătura emitentului, respectiv semnătura olografă a persoanei fizice având calitatea de emitent sau, după caz, a reprezentantului legal ori a împuternicitului emitentului, persoană fizică, persoană juridică sau entitate care utilizează astfel de instrumente;
    8. numele emitentului, respectiv numele şi prenumele, în clar, ale persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori a entităţii care se obligă. În cazul în care numele emitentului depăşeşte spaţiul alocat pe titlu, se vor înscrie pe biletul la ordin primele caractere din numele şi prenumele, respectiv din denumirea emitentului, în limita spaţiului special alocat, fără ca prin aceasta să se atragă nulitatea biletului la ordin;
    9. codul emitentului, respectiv un număr unic de identificare preluat din documentele de identificare sau de înregistrare ale emitentului.
    Biletul la ordin original este biletul la ordin emis pe suport hârtie, purtând semnătură olografă. Imaginea biletului la ordin original reprezintă copia electronică a biletului la ordin original."

    97. Articolul 105 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 105
    Titlul căruia îi lipseşte vreuna din condiţiile prevăzute la art. 104, cu excepţia locului plăţii, a locului emiterii şi a datei scadenţei, nu are valoarea de bilet la ordin.
    Biletul la ordin fără scadenţă este considerat plătibil la vedere.
    În cazul în care locul plăţii lipseşte, se consideră plătibil la sediul social al instituţiei emitentului."

    98. Articolul 105^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 105^1
    Biletul la ordin care întruneşte condiţiile prevăzute la art. 104 şi 105 poate fi prezentat la plată prin trunchiere, în condiţiile stabilite pentru cambie la art. 46^1-46^4, cu excepţia condiţiei referitoare la acceptare prevăzute la art. 46^1 alin. 3, producând toate efectele pe care legea le recunoaşte biletului la ordin original."

    99. Articolul 106 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 106
    Sunt aplicabile biletului la ordin, în măsura în care nu sunt incompatibile cu natura acestui titlu, următoarele dispoziţii relative la cambie:
    a) dispoziţiile art. 13-23 referitoare la gir;
    b) dispoziţiile art. 36-40 referitoare la scadenţă;
    c) dispoziţiile art. 41-46, 46^1-46^4 referitoare la plată;
    d) dispoziţiile art. 47 referitoare la acţiunea sau executarea cambială;
    e) dispoziţiile art. 48-55 şi art. 57-65 referitoare la regres în caz de neplată;
    f) dispoziţiile art. 66-73 referitoare la protest;
    g) dispoziţiile art. 74 şi art. 78-82 referitoare la plata prin intervenţie;
    h) dispoziţiile art. 88 referitoare la alterări;
    i) dispoziţiile art. 94 referitoare la prescripţie;
    j) dispoziţiile art. 95-98 referitoare la zilele de sărbătoare legală, calendarul termenelor şi inadmisibilitatea termenului de graţie;
    k) dispoziţiile art. 99 referitoare la subscrierea prin punere de deget;
    l) dispoziţiile art. 65 referitoare la acţiunea decurgând din îmbogăţire fără justă cauză;
    m) dispoziţiile art. 89-93 referitoare la anularea şi înlocuirea titlului şi dispoziţiile art. 103^1 referitoare la retragerea din circuitul bancar.
    Sunt, de asemenea, aplicabile biletului la ordin dispoziţiile art. 4 şi 30 referitoare la cambia plătită de un al treilea sau într-o localitate, alta decât aceea a domiciliului trasului, dispoziţiile art. 5 referitoare la aplicarea dobânzii, dispoziţiile art. 6 referitoare la neconcordanţele în indicarea sumei de plată, dispoziţiile art. 7 referitoare la efectele unei semnături, dispoziţiile art. 10 referitoare la efectele semnăturii unei persoane care nu deţine împuternicire sau care a depăşit împuternicirea şi dispoziţiile art. 12 referitoare la cambia în alb.
    Sunt, de asemenea, aplicabile biletului la ordin dispoziţiile art. 33-35 referitoare la aval în cazul prevăzut de ultimul alineat al art. 34, dacă avalul nu indică pentru cine a fost dat, el se consideră dat pentru emitent."

    100. Articolul 107 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 107
    Emitentul unui bilet la ordin este ţinut în acelaşi mod ca acceptantul unei cambii.
    Biletele la ordin plătibile la un anume timp de la vedere trebuie prezentate spre viză emitentului în termenele fixate la art. 26. Termenul de la vedere curge de la data vizei subscrise de emitent pe biletul la ordin. Refuzul emitentului de a pune viza datată se constată prin protest, în condiţiile prevăzute la art. 28, a cărui dată serveşte ca punct de plecare pentru termenul de la vedere."

    101. După articolul 110 se introduce un nou articol, articolul 110^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 110^1
    Banca Naţională a României este autoritatea competentă să emită norme pentru punerea în aplicare a prezentei legi."    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    FLORIN-VASILE CÎŢU

    Bucureşti, 14 iunie 2022.
    Nr. 180.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016