Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 178 din 18 august 2020  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 178 din 18 august 2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 755 din 19 august 2020
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ARTICOLUL UNIC
    Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19 din 4 februarie 2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 12 februarie 2020, cu următoarele modificări şi completări:
    1. La articolul 1, litera r) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "r) interviu proxy - metodă de colectare a datelor statistice prin care acestea se colectează de către un operator statistic, în cazul recensământului de către un recenzor, despre o anumită persoană, prin interviu cu o altă persoană din aceeaşi gospodărie, în măsura în care aceasta deţine informaţii despre situaţia persoanei care ar trebui să fie intervievată, respectiv recenzată. Interviurile proxy se desfăşoară doar în cazuri excepţionale, după ce încercările repetate ale recenzorului de a contacta persoana ce trebuie recenzată au eşuat;"

    2. La articolul 4, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
    "(9) Organizaţiile neguvernamentale, inclusiv organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, pot delega observatori pe lângă Comisia centrală pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor şi comisiile judeţene, ale municipiului Bucureşti, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi comunale pe toată durata recensământului. Delegarea observatorilor se face conform Programului privind desfăşurarea acţiunilor şi lucrărilor de pregătire şi efectuare a recensământului populaţiei şi locuinţelor, aprobat de către Comisia centrală pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor. "

    3. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Persoanele absente temporar din gospodărie sunt înregistrate la reşedinţa lor obişnuită, pe baza informaţiilor furnizate de celelalte persoane din gospodărie."

    4. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În cazul locuinţelor ocupate de gospodării absente în totalitate, respectiv în care toţi membrii gospodăriei sunt absenţi, informaţiile privind confirmarea absenţei gospodăriei, precum şi numărul persoanelor ce formează gospodăria respectivă şi câteva caracteristici esenţiale, precum sexul şi vârsta, pot fi furnizate pe plan local de alte persoane, precum administratorii de bloc, vecini, rude, în măsura în care deţin aceste informaţii. "

    5. La articolul 9, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Institutul Naţional de Statistică, împreună cu CCRPL2021, va elabora şi publica metodologia privind metoda imputării prin metode statistice.
(5) În colectarea directă a datelor de la populaţie, platforma digitală care asigură autorecenzarea on-line şi aplicaţia/platforma utilizată în interviul faţă în faţă asistat de calculator, accesul populaţiei va fi asigurat şi într-o limbă de circulaţie internaţională, respectiv în limbile minorităţilor naţionale, la propunerea Departamentului pentru Relaţii Interetnice în urma consultării Consiliului Minorităţilor Naţionale. În unităţile administrativ-teritoriale unde ponderea populaţiei aparţinând unei minorităţi naţionale depăşeşte pragul de 20% prevăzut de legislaţia în vigoare se vor asigura fiecărui recenzor chestionare-martor în formă tipărită în limba minorităţii naţionale respective."

    6. La articolul 12 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
    "d) asigură informarea şi mobilizarea populaţiei, precum şi promovarea recensământului în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională şi în limbile minorităţilor naţionale propuse de către Departamentul pentru Relaţii Interetnice în urma consultării Consiliului Minorităţilor Naţionale."

    7. La articolul 14 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) câte un reprezentant al grupurilor parlamentare din Camera Deputaţilor;"

    8. La articolul 14 alineatul (1), după litera m) se introduc două noi litere, literele n) şi o), cu următorul cuprins:
    "n) un reprezentant al Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale;
o) un reprezentant al Departamentului pentru Relaţii Interetnice."

    9. La articolul 16, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Personalul de recensământ din teritoriu este format din recenzori, recenzori-şefi, recenzori pentru recensământul de probă, recenzori pentru cercetarea statistică postrecensământ, recenzori pentru autorecenzare asistată, coordonatori la nivel de judeţ şi coordonatori la nivel de municipiu, oraş, comună şi de sector al municipiului Bucureşti, care reprezintă categorii ale operatorului statistic definit la art. 1 lit. v)."

    10. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 16^1
    Se exceptează de la prevederile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, selectarea şi recrutarea în vederea ocupării posturilor pentru personalul de recensământ din teritoriu."

    11. La articolul 18, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Pentru municipii, oraşe, comune şi sectoarele municipiului Bucureşti, sumele pentru plata recenzorilor, a recenzorilor pentru autorecenzare asistată, a recenzorilor-şefi şi a coordonatorilor la nivel de municipiu, oraş, comună şi de sector al municipiului Bucureşti, prevăzuţi la art. 16 alin. (4), se asigură din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate în anexa la legea bugetului de stat într-o poziţie globală distinctă. Repartizarea sumelor pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea I.N.S. Cu sumele repartizate se rectifică bugetele locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în vederea efectuării plăţilor către personalul de recensământ."

    12. La articolul 18, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Plata recenzorilor pentru recensământul de probă, a recenzorilor pentru cercetarea statistică postrecensământ şi a coordonatorilor la nivel de judeţ, prevăzuţi la art. 16 alin. (4), se asigură din bugetele direcţiilor teritoriale de statistică."

    13. La articolul 20, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Rezultatele definitive ale recensământului se pot disemina la nivel de sat şi de circumscripţie de recensământ numai în condiţiile în care datele sunt fiabile, de bună calitate şi este asigurată confidenţialitatea datelor. Lista indicatorilor statistici care se pot disemina la nivel de sat şi circumscripţie de recensământ este aprobată de către CCRPL2021, în urma unei analize a rezultatelor definitive realizate de către UCIR."

    14. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În perioada iulie-noiembrie 2021 se desfăşoară, etapizat, recenzarea populaţiei şi locuinţelor. În funcţie de evoluţia unor evenimente la nivel naţional: pandemii, dezastre naturale, stări de alertă, stări de urgenţă, alegeri locale, alegeri parlamentare, referendumuri, modificarea perioadei de desfăşurare a recensământului general agricol, care pot afecta desfăşurarea recensământului, perioada de colectare a datelor poate fi modificată prin hotărâre a CCRPL2021."

    15. La articolul 22, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(10) În perioada decembrie 2021 - ianuarie 2022 se realizează asigurarea completitudinii datelor individuale privind persoanele, gospodăriile, locuinţele şi clădirile. Aceasta se realizează prin imputare prin metode statistice, din surse statistice şi administrative, pentru acele unităţi statistice pentru care nu există un formular completat cu date, în conformitate cu metodologia prevăzută la art. 9 alin. (4)."

    16. La articolul 29, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) asigură, prin direcţiile teritoriale de statistică, instruirea şi coordonează activitatea personalului recrutat necesar recenzării, validării şi prelucrării datelor. De asemenea, asigură selecţia personalului recrutat, cu sprijinul primarilor din fiecare localitate;"

    17. La articolul 29, după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:
    "h^1) asigură, prin direcţiile teritoriale de statistică, plata recenzorilor pentru recensământul de probă, a recenzorilor pentru cercetarea statistică postrecensământ şi a coordonatorilor la nivel de judeţ, personal prevăzut la art. 16 alin. (4);"

    18. La articolul 29, după litera s) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins:
    "t) asigură traducerea documentelor prevăzute la lit. c) într-o limbă de circulaţie internaţională şi în limbile minorităţilor naţionale."

    19. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    Departamentul pentru Relaţii Interetnice, în colaborare cu grupurile parlamentare ale minorităţilor naţionale din Parlamentul României şi cu Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, are obligaţia elaborării Nomenclatorului etniilor şi al limbilor materne, care este aprobat prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 29 lit. c)."

    20. La articolul 34 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) asigură recrutarea şi plata recenzorilor, a recenzorilor pentru autorecenzare asistată, a recenzorilor-şefi şi a coordonatorilor la nivel de municipiu, oraş, comună şi de sector al municipiului Bucureşti, selectaţi conform art. 29 lit. h) de I.N.S. prin direcţiile sale teritoriale de statistică, personal prevăzut la art. 16 alin. (4);"

    21. La articolul 34 alineatul (3), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:
    "j) în unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale depăşesc 20% din locuitorii unităţii administrativ-teritoriale, conform rezultatelor definitive ale Recensământului populaţiei şi al locuinţelor din anul 2011, informarea şi asistarea vor fi realizate de către primari în mod obligatoriu şi în limba minorităţii naţionale."

    22. La articolul 38, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 38
    (1) De la 1 mai 2021 până la 30 noiembrie 2021, S.R.T. şi S.R.R. au rol important în a transmite, pe propriile cheltuieli, programe de popularizare a recensământului prevăzute la art. 36 lit. a), b) şi c), pe canale cu acoperire naţională şi regională, la intervale orare de audienţă ridicată."

    23. La articolul 38, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Programele de popularizare prevăzute la alin. (1) vor fi difuzate în mod obligatoriu şi în cadrul programelor şi emisiunilor produse în limbile minorităţilor naţionale din România."

    24. La articolul 43, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Persoanele prezente într-o gospodărie în momentul vizitei recenzorului sunt obligate să furnizeze acestuia, în condiţiile în care contactarea persoanelor temporar absente care au reşedinţa obişnuită la aceeaşi adresă nu a fost posibilă în urma unor vizite repetate, următoarele informaţii referitoare la aceste persoane: CNP, sex, data naşterii, nivelul instituţiei de învăţământ absolvite de cel mai înalt nivel şi statutul activităţii curente, precum şi alte informaţii utile completării formularelor de recensământ sau pentru a se asigura comparabilitatea cu rezultatele Recensământului populaţiei şi al locuinţelor din anul 2011, în cazul în care le cunosc."

    25. La articolul 48, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
    "(8) Prin excepţie de la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Institutul Naţional de Statistică şi structurile sale teritoriale pot organiza concursuri pentru ocuparea posturilor aferente categoriilor de persoane prevăzute la art. 16 şi 17."

    26. La articolul 52, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Indicatorii statistici referitori la etnie, limbă maternă şi religie se calculează din totalul înregistrărilor cu răspunsuri valide pentru fiecare dintre aceste variabile."

    27. La articolul 52, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (4) autorităţile publice şi institutele de cercetare, care pot utiliza delimitările sectoarelor de recensământ, în scopul realizării de analize şi de planificări în profil teritorial, fără a le disemina."

    28. Anexa nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 1

    COMPONENŢA
    Comisiei centrale pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor Preşedinte:
    - ministrul afacerilor interne
    Vicepreşedinţi:
    - preşedintele I.N.S.
    – secretarul de stat pentru relaţia cu instituţiile prefectului din cadrul M.A.I.
    – directorul S.T.S.
    Secretari:
    - vicepreşedinte I.N.S.
    – secretar general I.N.S.
    Membri:
    - secretar de stat la M.M.P.S.
    – secretar de stat la M.E.C.
    – secretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale
    – secretar de stat la M.A.E.
    – secretar de stat la M.S.
    – secretar de stat la Ministerul Justiţiei
    – secretar de stat la Ministerul Culturii
    – secretar de stat la S.G.G.
    – secretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice
    – reprezentant M.A.I.
    – reprezentant S.T.S.
    – reprezentant Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
    – reprezentant Secretariat de Stat pentru Culte
    – preşedinte Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale
    – preşedinte Agenţia Naţională pentru Romi
    – reprezentant Asociaţia Oraşelor din România
    – reprezentant Asociaţia Comunelor din România
    – reprezentant Asociaţia Municipiilor din România
    – reprezentant Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România"

    29. La anexa nr. 2 litera A, definiţia funcţiei de Secretar se modifică după cum urmează:
    "Secretar: - directorul executiv adjunct al direcţiei regionale sau judeţene de statistică sau un şef de serviciu"

    30. La anexa nr. 3 punctul 5, liniuţa a opta se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " caracteristici educaţionale: instituţia de învăţământ absolvită de cel mai înalt nivel, forma de proprietate a instituţiei de învăţământ absolvite, instituţia de învăţământ pe care o urmează, dacă persoana foloseşte internetul, competenţe lingvistice (...)"

    31. La anexa nr. 4, punctul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌───┬──────────────────┬───────────────┐
│ │Departamentul │ │
│ │pentru Relaţii │ │
│ │Interetnice din │ │
│ │cadrul Guvernului │ │
│ │României în │ │
│ │colaborare cu │ │
│ │grupurile │- elaborarea │
│ │parlamentare ale │Nomenclatorului│
│23.│minorităţilor │etniilor şi al │
│ │naţionale din │limbilor │
│ │Parlamentul │materne │
│ │României şi cu │ │
│ │Institutul pentru │ │
│ │Studierea │ │
│ │Problemelor │ │
│ │Minorităţilor │ │
│ │Naţionale │ │
└───┴──────────────────┴───────────────┘

"

    32. La anexa nr. 4, după punctul 34 se introduce un nou punct, punctul 35, cu următorul cuprins:
    "

┌───┬─────────────┬────────────────────┐
│ │ │- sprijin în │
│ │ │informarea şi │
│ │ │recenzarea │
│ │Organizaţiile│persoanelor care │
│ │cetăţenilor │aparţin │
│35.│aparţinând │minorităţilor │
│ │minorităţilor│naţionale, │
│ │naţionale │consultare cu │
│ │ │privire la │
│ │ │metodologia │
│ │ │recensământului │
└───┴─────────────┴────────────────────┘

"    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    FLORIN IORDACHE
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

    Bucureşti, 18 august 2020.
    Nr. 178.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016