Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 LEGE nr. 170 din 7 octombrie 2016 privind impozitul specific unor activităţi
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 170 din 7 octombrie 2016  privind impozitul specific unor activităţi    Twitter Facebook
Cautare document

 LEGE nr. 170 din 7 octombrie 2016 privind impozitul specific unor activităţi

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 812 din 14 octombrie 2016
     Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. 1
    Dispoziţii generale
     Prin derogare de la prevederile titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta lege reglementează impozitul specific pentru persoanele juridice române care desfăşoară activităţi corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 - "Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare", 5520 - "Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată", 5530 - "Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere", 5590 - "Alte servicii de cazare", 5610 - "Restaurante", 5621 - "Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente", 5629 - "Alte servicii de alimentaţie n.c.a.", 5630 - "Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor".

    ART. 2
    Definiţii
    (1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) impozitul specific anual - impozitul datorat de contribuabilii care au înscrisă ca activitate principală sau secundară activitatea corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1;
    b) persoană juridică română - conform art. 7 pct. 29 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) complex hotelier - structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare care pentru obţinerea certificatului de clasificare include în perimetrul ei alte activităţi, dar cel puţin una clasificată ca impusă aferentă codurilor CAEN 5610 şi/sau 5630, şi îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    (i) sunt exploatate de aceeaşi persoană juridică română;
    (ii) înregistrează distinct în evidenţa contabilă operaţiunile efectuate;
    (iii) nu include activităţile aferente codurilor CAEN 5621 şi 5629;

    d) suprafaţa utilă comercială/de servire pentru codurile CAEN 5610 - "Restaurante" şi 5630 - "Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor" - suma suprafeţelor saloanelor, teraselor şi grădinilor de vară, conform certificatului de clasificare/autorizaţie;
    e) suprafaţa utilă de desfăşurare a activităţii specifice codurilor CAEN 5621 - "Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente", 5629 - "Alte servicii de alimentaţie n.c.a." - suprafaţa totală construită, conform certificatului de clasificare/autorizaţiei;
    f) unitate - locaţia unde se desfăşoară activitatea economică şi care este înfiinţată, înregistrată şi funcţionează în conformitate cu legislaţia României.

    (2) Termenii/expresiile utilizate în cuprinsul art. 6-10 au înţelesul prevăzut de legile de organizare şi funcţionare a domeniilor de activitate specifice.
    (3) Clasificarea activităţilor prevăzute de prezenta lege intră în competenţa autorităţilor administraţiei publice centrale cu responsabilităţi în domeniu.

    ART. 3
    Contribuabili
     Sunt obligate la plata impozitului specific unor activităţi, denumit în continuare impozit specific, în conformitate cu prevederile prezentei legi, persoanele juridice române care la data de 31 decembrie a anului precedent au îndeplinit, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) aveau înscrisă în actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principală sau secundară, una dintre activităţile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1;
    b) nu se află în lichidare, potrivit legii.


    ART. 4
    Anul fiscal/perioada impozabilă
    (1) Anul fiscal este anul calendaristic.
    (2) Când un contribuabil se înfiinţează sau încetează să mai existe în cursul unui an fiscal, perioada impozabilă este perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat.

    ART. 5
    Reguli generale de aplicare a impozitului specific unor activităţi
    (1) Contribuabilii care se înfiinţează în cursul anului, inclusiv contribuabilii nou-înfiinţaţi ca efect al unor operaţiuni de reorganizare efectuate potrivit legii, şi care au înscrisă în actele constitutive, ca activitate principală sau secundară, una dintre activităţile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 plătesc impozitul specific, începând cu anul următor înfiinţării, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 3.
    (2) Persoanele juridice române nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la art. 3, cu excepţiile prevăzute de prezenta lege.
    (3) Contribuabilii care au mai multe unităţi determină impozitul specific anual prin însumarea impozitului specific aferent fiecărei unităţi, calculat conform formulei stabilite în anexa corespunzătoare codului CAEN.
    (4) Contribuabilii care desfăşoară mai multe activităţi cu codurile CAEN prevăzute la art. 1, cu excepţia celor care desfăşoară activităţi prin intermediul unui complex hotelier, determină impozitul specific prin însumarea impozitului stabilit potrivit art. 6, pentru fiecare activitate desfăşurată.
    (5) În situaţia în care intervin modificări datorate începerii/încetării unei activităţi corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 sau intervine modificarea suprafeţelor aferente desfăşurării fiecărei activităţi, începând cu semestrul următor acestor modificări, contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific aferent perioadei rămase din an/perioadei din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat, prin împărţirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice şi înmulţirea cu numărul de zile aferent perioadei rămase din an/perioadei din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat.
    (6) În situaţia în care se înfiinţează o nouă unitate cu activităţi corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1, începând cu semestrul următor, contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific aferent perioadei rămase din an potrivit prevederilor alin. (5).
    (7) În situaţia în care un sat, o comună sau o staţiune turistică de interes local dobândeşte statutul de staţiune turistică de interes naţional, contribuabilii stabiliţi în aria de administrare a acesteia vor plăti impozitul specific la nivelul stabilit pentru sate/comune/staţiuni de interes local pentru încă 3 ani de la dobândirea statutului de staţiune turistică de interes naţional.

    ART. 6
    Reguli pentru calculul impozitului specific anual
    (1) Impozitul specific anual corespunzător codurilor CAEN 5610 "Restaurante", 5621 "Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente", 5629 "Alte servicii de alimentaţie n.c.a." se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în anexa nr. 1.
    (2) Impozitul specific anual corespunzător codului CAEN 5630 "Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor" se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în anexa nr. 2.
    (3) Impozitul specific anual corespunzător codurilor CAEN 5510 "Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare", 5520 "Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată", 5530 "Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere", 5590 "Alte servicii de cazare" se calculează, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite în anexa nr. 3.
    (4) Valoarea impozitului standard - "k", prevăzut în anexa nr. 3, este cea corespunzătoare categoriei şi/sau tipului de structură de primire turistică menţionate în certificatul de clasificare.
    (5) În situaţia în care, în cursul unui an, au apărut modificări cu privire la îndeplinirea condiţiilor care au stat la baza eliberării certificatului de clasificare prevăzut la alin. (4) sau la numărul locurilor de cazare, contribuabilii calculează impozitul specific, în mod corespunzător, începând cu semestrul următor acestor modificări potrivit prevederilor art. 5 alin. (5).
    (6) Contribuabilii care desfăşoară activităţi prin intermediul unui complex hotelier, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. c), determină impozitul specific potrivit formulei stabilite în anexa nr. 3. Veniturile obţinute din activitatea unui complex hotelier din contracte de închiriere sau asociere către/cu alte societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi supuse impozitării conform art. 10 alin. (2).
    (7) Contribuabilii care desfăşoară activităţi prin intermediul unui hotel, hotel apartament, motel, pensiuni turistice, pensiuni turistice rurale, pensiuni turistice urbane, pensiuni agroturistice, apartamente de închiriat, hotel tineret, bungalow-uri, vile, reprezentând structuri de primire turistică amenajate în clădiri sau în corpuri de clădiri, care pun la dispoziţia turiştilor spaţii de cazare şi spaţii de alimentaţie publică de tip restaurant, bar, toate aceste servicii specifice fiind activităţi ale aceleiaşi societăţi care desfăşoară activitatea de cazare, nefăcând obiectul închirierii sau asocierii către/cu alte societăţi, determină impozitul specific potrivit formulei stabilite în anexa nr. 3.

    ART. 7
    Reguli pentru perioada de inactivitate, încetarea activităţii şi alte situaţii
    (1) Pentru contribuabilii care încetează să existe în cursul anului, impozitul specific se recalculează în mod corespunzător, prin împărţirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice şi înmulţirea cu numărul de zile aferent perioadei fiscale corespunzătoare fiecărui contribuabil, luând în considerare, dacă este cazul, şi modificarea impozitului specific în cursul anului.
    (2) În cazul retragerii definitive de către autorităţile competente a autorizaţiei de funcţionare/ certificatului de clasificare pentru toate activităţile prevăzute în anexele corespunzătoare codurilor CAEN, persoanele juridice române prevăzute la art. 1 sunt obligate la plata impozitului pe profit începând cu trimestrul următor retragerii autorizaţiei de funcţionare/certificatului de clasificare.
    (3) În cazul în care, în cursul unui an, un contribuabil intră în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului sau în registrul ţinut de instanţele judecătoreşti competente, după caz, acesta rămâne în sistemul de impunere reglementat de prezenta lege şi nu mai datorează impozitul specific începând cu semestrul următor. În cazul în care perioada de inactivitate încetează în cursul anului, contribuabilul datorează impozitul specific începând cu semestrul următor celui în care încetează perioada de inactivitate.

    ART. 8
    Reguli privind declararea şi plata impozitului specific unor activităţi
    (1) Declararea şi plata impozitului specific se efectuează semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare. Suma de plată reprezintă o jumătate din impozitul specific anual, stabilit potrivit prezentei legi.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), contribuabilii care încetează să existe în cursul anului declară şi plătesc impozitul specific determinat potrivit art. 7 alin. (1) până la data încheierii perioadei impozabile, potrivit legii, luând în calcul, dacă este cazul, şi impozitul specific declarat şi plătit în semestrele anterioare.
    (3) Impozitul specific reglementat de prezenta lege se face venit la bugetul de stat.
    (4) Contribuabilii care au fost plătitori de impozit specific în anul precedent şi nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3, în anul următor, aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit prevăzut de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 9
    Pierderi fiscale
     Contribuabilii care au fost plătitori de impozit specific unor activităţi şi care anterior au realizat pierdere fiscală recuperează pierderea din profiturile impozabile obţinute în următorii 7 ani consecutivi, de la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de titlul II din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Pierderea fiscală se recuperează în perioada cuprinsă între data înregistrării pierderii fiscale şi limita celor 7 ani.

    ART. 10
    Reguli privind calculul, declararea şi plata impozitului specific datorat pentru alte activităţi
    (1) Contribuabilii care, în cursul anului, realizează venituri şi din alte activităţi în afara celor corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1 aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit prevăzut de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Contribuabilii care desfăşoară activităţi prin intermediul unui complex hotelier şi realizează venituri din desfăşurarea altor activităţi aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit prevăzut de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Veniturile din alte activităţi luate în calcul sunt cele înregistrate până la data de 31 decembrie a anului respectiv, inclusiv.

    ART. 11
    Termenele de declarare a menţiunilor
    (1) Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale teritoriale aplicarea impozitului specific anual, până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul specific.
    (2) În cazul în care, la data de 31 decembrie inclusiv, condiţiile prevăzute la art. 3 nu mai sunt îndeplinite, contribuabilii comunică organelor fiscale teritoriale ieşirea din acest sistem de impunere, până la data de 31 martie inclusiv a anului următor.
    (3) În cazurile prevăzute la art. 7 alin. (2), contribuabilii comunică organelor fiscale teritoriale ieşirea din sistemul de impunere specific, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 12
    Prevederi fiscale referitoare la amortizare, impozitul pe dividende şi registrul de evidenţă fiscală
    (1) Persoanele juridice plătitoare de impozit specific ţin evidenţa amortizării fiscale, potrivit prevederilor art. 28 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabil plătitorilor de impozit pe profit.
    (2) Declararea, reţinerea şi plata impozitului pe dividende de către persoanele juridice plătitoare de impozit specific se fac potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Persoanele juridice plătitoare de impozit specific au obligaţia să întocmească registrul de evidenţă fiscală, prevăzut la art. 19 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în care înscriu elementele care sunt luate în calcul la stabilirea impozitului, cum ar fi: tipurile de activităţi desfăşurate, coeficienţii şi variabilele utilizate pentru fiecare activitate care intră sub incidenţa impozitului specific, numărul de unităţi, suprafeţele de desfăşurare a activităţilor, precum şi amortizarea fiscală.

    ART. 13
    Dispoziţii finale
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2017.
    (2) În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, se elaborează normele metodologice de aplicare, care se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri.
    (3) Nivelul impozitului specific anual prevăzut în anexele nr. 1-3 la prezenta lege poate fi actualizat de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.

    ART. 14
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.

──────────
    *) Notă CTCE:
    Reproducem mai jos prevederile articolului IX din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 16 aprilie 2020:
    Articolul IX
    (1) Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, pentru anul 2020, nu datorează impozit specific pentru perioada în care aceştia întrerup activitatea total sau parţial pe perioada stării de urgenţă decretate.
    (2) Pentru aplicarea alin. (1), contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific stabilit potrivit Legii nr. 170/2016, aferent anului 2020, prin împărţirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice şi înmulţirea cu numărul de zile aferent perioadei din anul calendaristic în care a desfăşurat activitatea. Perioada în care contribuabilii au desfăşurat activitatea se determină prin scăderea din numărul de 365 de zile calendaristice a numărului de zile aferent perioadei în care aceştia au întrerupt activitatea total sau parţial pe perioada stării de urgenţă decretate.
    (3) Impozitul specific unor activităţi determinat potrivit alin. (1) şi (2) se declară şi se plăteşte potrivit art. 8 din Legea nr. 170/2016.
    (4) Pentru a beneficia de prevederile alin. (1) şi (2), contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) întrerup activitatea total sau parţial şi deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri;
    b) nu se află în insolvenţă conform informaţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.


──────────
     Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.                     PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                     FLORIN IORDACHE

                     PREŞEDINTELE SENATULUI
                     CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU


     Bucureşti, 7 octombrie 2016.
     Nr. 170.
    ANEXA nr. 1


     Formula de calcul al impozitului specific anual pentru contribuabilii
     care au înscrisă ca activitate principală sau
     secundară activitatea cu codul CAEN:
     5610 - "Restaurante", 5621 - "Activităţi de alimentaţie
     (catering) pentru evenimente", 5629 - "Alte servicii de alimentaţie"

     Impozit specific anual/unitate = k * (x + y * q) * z, unde:
     k - 1400, valoarea impozitului standard (lei);
     x - variabilă în funcţie de rangul localităţii;
     y - variabilă în funcţie de suprafaţa utilă comercială/de servire/de desfăşurare a activităţii;
     z - coeficient de sezonalitate;
     q = 0,9 şi reprezintă coeficient de ajustare pentru spaţiu tehnic unitate-locaţie de desfăşurare a activităţilor.


┌──────────────────────────────────────┐
│Coeficient de sezonalitate (variabila │
│"z") │
├─────────────────────────────────┬────┤
│Bucureşti, cei 8 poli │0,45│
├─────────────────────────────────┼────┤
│Municipii, oraşe │0,35│
├─────────────────────────────────┼────┤
│Staţiuni turistice de interes │0,30│
│naţional │ │
├─────────────────────────────────┼────┤
│Sate, comune şi staţiuni │0,10│
│turistice de interes local │ │
└─────────────────────────────────┴────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Variabila în funcţie de rangul │
│localităţii │
│(variabila "x") │
├────────────────────────────┬────┬────┤
│ │Zona│17,0│
│ │A │ │
│ ├────┼────┤
│ │Zona│16,0│
│ │B │ │
│Bucureşti ├────┼────┤
│ │Zona│15,0│
│ │C │ │
│ ├────┼────┤
│ │Zona│13,5│
│ │D │ │
├────────────────────────────┼────┼────┤
│ │Zona│15,0│
│ │A │ │
│ ├────┼────┤
│8 poli (Braşov, Cluj-Napoca,│Zona│14,0│
│Constanţa, │B │ │
│Craiova, Iaşi, Ploieşti, ├────┼────┤
│Sibiu, Timişoara) │Zona│13,0│
│ │C │ │
│ ├────┼────┤
│ │Zona│11,5│
│ │D │ │
├────────────────────────────┼────┼────┤
│ │Zona│13,0│
│ │A │ │
│ ├────┼────┤
│ │Zona│11,0│
│ │B │ │
│Municipiu ├────┼────┤
│ │Zona│9,0 │
│ │C │ │
│ ├────┼────┤
│ │Zona│7,0 │
│ │D │ │
├────────────────────────────┴────┼────┤
│Oraş │5,0 │
├─────────────────────────────────┼────┤
│Staţiuni │5,0 │
├─────────────────────────────────┼────┤
│Comună │3,0 │
└─────────────────────────────────┴────┘


┌──────────┬───────────────────────────┐
│Suprafaţa │Variabila în funcţie de │
│cuprinsă │suprafaţa utilă │
│între │a locaţiei (variabila "y") │
├──────────┼───────────────────────────┤
│0 mp - 30 │2,0 │
│mp │ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│31 mp - 50│7,0 │
│mp │ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│51 mp - 70│12,0 │
│mp │ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│71 mp - 90│16,0 │
│mp │ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│91 mp - │21,0 │
│120 mp │ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│121 mp - │29,0 │
│160 mp │ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│161 mp - │38,0 │
│200 mp │ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│201 mp - │47,0 │
│240 mp │ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│241 mp - │58,0 │
│300 mp │ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│301 mp - │75,0 │
│400 mp │ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│401 mp - │80,0 │
│500 mp │ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│501 mp - │85,0 │
│600 mp │ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│601 mp - │90,0 │
│700 mp │ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│701 mp - │95,0 │
│800 mp │ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│peste 801 │105,0 │
│mp │ │
└──────────┴───────────────────────────┘


    1. Pentru următoarele categorii de activităţi, aferente codului CAEN 5610:
    a) vânzători ambulanţi la tonete de îngheţată;
    b) cărucioare mobile care vând mâncare;
    c) prepararea hranei la standuri din pieţe,
     impozitul specific anual/unitate este în sumă de 1.500 lei.
    ANEXA nr. 2


     Formula de calcul al impozitului specific anual
     pentru contribuabilii care au înscrisă
     ca activitate principală sau secundară activitatea cu codul
     CAEN: 5630 - "Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor"

     Impozit specific anual/unitate - k * (x + y * q) * z, unde:
     k - 900, valoarea impozitului standard;
     x - variabilă în funcţie de rangul localităţii;
     y - variabilă în funcţie de suprafaţa utilă comercială/de servire/de desfăşurare a activităţii;
     z - coeficient de sezonalitate;
     q - 0,9 şi reprezintă coeficient de ajustare pentru spaţiu tehnic unitate = locaţie de desfăşurare a activităţilor.


┌──────────────────────────────────────┐
│Variabila în funcţie de rangul │
│localităţii │
│(variabila "x") │
├────────────────────────────┬────┬────┤
│ │Zona│16,0│
│ │A │ │
│ ├────┼────┤
│ │Zona│15,0│
│ │B │ │
│Bucureşti ├────┼────┤
│ │Zona│14,0│
│ │C │ │
│ ├────┼────┤
│ │Zona│12,5│
│ │D │ │
├────────────────────────────┼────┼────┤
│ │Zona│14,0│
│ │A │ │
│ ├────┼────┤
│8 poli (Braşov, Cluj-Napoca,│Zona│13,0│
│Constanţa, │B │ │
│Craiova, Iaşi, Ploieşti, ├────┼────┤
│Sibiu, Timişoara) │Zona│12,0│
│ │C │ │
│ ├────┼────┤
│ │Zona│11,0│
│ │D │ │
├────────────────────────────┼────┼────┤
│ │Zona│12,5│
│ │A │ │
│ ├────┼────┤
│ │Zona│10,0│
│ │B │ │
│Municipiu ├────┼────┤
│ │Zona│8,0 │
│ │C │ │
│ ├────┼────┤
│ │Zona│4,0 │
│ │D │ │
├────────────────────────────┴────┼────┤
│Oraş │2,0 │
├─────────────────────────────────┼────┤
│Staţiuni │2,0 │
├─────────────────────────────────┼────┤
│Comună │0,4 │
└─────────────────────────────────┴────┘


┌───────────┬──────────────────────────┐
│Suprafaţa │Variabila în funcţie de │
│cuprinsă │suprafaţa utilă │
│între │a locaţiei (variabila "y")│
├───────────┼──────────────────────────┤
│0 mp - 30 │2,0 │
│mp │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│31 mp - 50 │4,0 │
│mp │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│51 mp - 70 │6,0 │
│mp │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│71 mp - 90 │8,0 │
│mp │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│91 mp - 120│10,0 │
│mp │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│121 mp - │14,0 │
│160 mp │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│161 mp - │16,0 │
│200 mp │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│201 mp - │18,0 │
│240 mp │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│241 mp - │20,0 │
│300 mp │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│301 mp - │25,0 │
│400 mp │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│401 mp - │30,0 │
│500 mp │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│501 mp - │40,0 │
│600 mp │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│601 mp - │50,0 │
│700 mp │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│701 mp - │60,0 │
│800 mp │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│801 mp - │70,0 │
│900 mp │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│901 mp - │80,0 │
│1000 mp │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│peste 1001 │90,0 │
│mp │ │
└───────────┴──────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Coeficient de sezonalitate (variabila │
│"z") │
├─────────────────────────────────┬────┤
│Bucureşti, cei 8 poli │0,45│
├─────────────────────────────────┼────┤
│Municipii, oraşe │0,40│
├─────────────────────────────────┼────┤
│Staţiuni turistice de interes │0,35│
│naţional │ │
├─────────────────────────────────┼────┤
│Sate, comune şi staţiuni │0,15│
│turistice de interes local │ │
└─────────────────────────────────┴────┘    ANEXA nr. 3


     Formula de calcul al impozitului specific anual pentru
     contribuabilii care au înscrisă ca activitate principală
     sau secundară activitatea cu codul CAEN: 5510 - "Hoteluri
     şi alte facilităţi de cazare", 5520 - "Facilităţi de
     cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată",
     5530 - "Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere",
     5590 - "Alte servicii de cazare"

     Impozit specific anual/unitate = k * nr. locuri de cazare, unde:
     Impozit specific standard - k - LEI/loc cazare/an

     Tabelul nr. 1

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ │Hotel│ │ │ │Pensiune │Pensiune │Pensiune │Pensiune │
│LEI/loc │1*, │Hotel│Hotel│Hotel│1*, │3*/ │4*/ │5*/ │
│cazare/an│2* │3* │4* │5* │2*/ │margarete│margarete│margarete│
│ │ │ │ │ │margarete│ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Bucureşti│205 │308 │513 │820 │164 │246 │410 │656 │
│+ 8 poli │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Municipii│150 │224 │374 │598 │120 │180 │299 │481 │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Oraşe │142 │215 │358 │573 │113 │170 │287 │458 │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘     Tabelul nr. 2

┌────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│LEI/loc │Hotel│ │ │ │Pensiune │Pensiune │Pensiune │Pensiune │
│cazare/ │1*, │Hotel│Hotel│Hotel│1*, │3*/ │4*/ │5*/ │
│an │2* │3* │4* │5* │2*/ │margarete│margarete│margarete│
│ │ │ │ │ │margarete│ │ │ │
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Delta │43 │64 │107 │171 │34 │51 │86 │137 │
│Dunării │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Sate, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comune, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│staţiuni│45 │67 │111 │178 │36 │53 │89 │143 │
│de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│interes │ │ │ │ │ │ │ │ │
│local │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘     Tabelul nr. 3

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│LEI/loc │Hotel│Hotel│Hotel│Hotel│Pensiune│Pensiune│Pensiune│Pensiune│
│cazare/an│1*, │3* │4* │5* │1*, │3* │4* │5* │
│ │2* │ │ │ │2* │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Staţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │
│turistice│ │ │ │ │ │ │ │ │
│de │113 │171 │271 │448 │91 │132 │225 │358 │
│interes │ │ │ │ │ │ │ │ │
│naţional │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────────┴────────┴────────┴────────┘     Tabelul nr. 4

┌──────────────────┬─────────┬─────────┐
│ │Structura│Structura│
│LEI/loc cazare/an │1*, 2*, │4* │
│ │3* │ │
├──────────────────┼─────────┼─────────┤
│Cod CAEN 5530 - │ │ │
│Parcuri pentru │ │ │
│rulote, │ │ │
│spaţii de campare,│ │ │
│campinguri, │ │ │
│tabere, │22 │31 │
│popasuri turistice│ │ │
│şi sate de vacanţă│ │ │
│(campinguri, │ │ │
│bungalow-uri, sate│ │ │
│de vacanţă) │ │ │
└──────────────────┴─────────┴─────────┘     Tabelul nr. 5

┌─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│LEI/loc │Structura│Structura│Structura│Structura│Structura│
│cazare/an│1* │2* │3* │4* │5* │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Cod CAEN │ │ │ │ │ │
│5590 - │ │ │ │ │ │
│Navă │ │ │ │ │ │
│maritimă/│36 │53 │89 │111 │143 │
│fluvială,│ │ │ │ │ │
│ponton │ │ │ │ │ │
│plutitor │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘     Tabelul nr. 6

┌─────────────────┬──────────┬─────────┐
│LEI/loc cazare/an│Structura │Structura│
│ │1*, 2*, 3*│4*, 5* │
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
│Cod CAEN 5520 - │ │ │
│Facilităţi de │ │ │
│cazare │ │ │
│pentru vacanţe şi│22 │31 │
│perioade de │ │ │
│scurtă │ │ │
│durată │ │ │
└─────────────────┴──────────┴─────────┘
     --------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016