Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 LEGE nr. 169 din 31 mai 2013 privind unele măsuri necesare pentru lucrările de dezvoltare a Conductei de gaze naturale Nabucco
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 169 din 31 mai 2013  privind unele măsuri necesare pentru lucrările de dezvoltare a Conductei de gaze naturale Nabucco    Twitter Facebook
Cautare document

 LEGE nr. 169 din 31 mai 2013 privind unele măsuri necesare pentru lucrările de dezvoltare a Conductei de gaze naturale Nabucco

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 325 din 5 iunie 2013
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta lege stabileşte unele măsuri necesare pentru lucrările de dezvoltare pe teritoriul României a Conductei de gaze naturale Nabucco.

    ART. 2
    În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) Acord - înseamnă Acordul dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungară, România şi Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat la Ankara la 13 iulie 2009 şi ratificat prin Legea nr. 57/2010;
    b) afiliat - înseamnă, în legătură cu o persoană, orice altă persoană care, în mod direct sau indirect, prin unul sau mai mulţi intermediari, controlează această persoană, este controlată de aceasta sau se află sub control comun împreună cu această persoană;
    c) cesionari permişi - are înţelesul prevăzut la art. 34 din Acordul de sprijin al Proiectului dintre România şi Nabucco Gas Pipeline International GMBH şi Nabucco Gas Pipeline România - S.R.L. privind sistemul de conducte Nabucco, semnat la Kayseri la 8 iunie 2011, astfel cum acesta a fost ratificat prin Legea nr. 28/2013;
    d) control - are înţelesul stabilit la art. 1 din Acordul de sprijin al Proiectului dintre România şi Nabucco Gas Pipeline International GMBH şi Nabucco Gas Pipeline România - S.R.L. privind sistemul de conducte Nabucco, semnat la Kayseri la 8 iunie 2011, astfel cum acesta a fost ratificat prin Legea nr. 28/2013;
    e) companiile Nabucco - înseamnă Compania Nabucco Internaţional şi Compania Nabucco România, precum şi toţi afiliaţii şi succesorii în drepturi ai acestora;
    f) Compania Nabucco Internaţional - înseamnă societatea Nabucco Gas Pipeline International GMBH, înfiinţată la 24 iunie 2004, având sediul social în Viena, Austria, precum şi succesorii în drepturi ai acesteia;
    g) Compania Nabucco România - înseamnă Societatea Comercială Nabucco Gas Pipeline România - S.R.L., înfiinţată în anul 2007, având sediul social în Mediaş, judeţul Sibiu, România, filială a Companiei Nabucco Internaţional, precum şi succesorii în drepturi ai acesteia;
    h) compensaţii - înseamnă indemnizaţiile şi/sau despăgubirile datorate de companiile Nabucco în schimbul constituirii şi exercitării drepturilor prevăzute la art. 6;
    i) Conducta de gaze naturale Nabucco - înseamnă secţiunea din sistemul de conducte pentru transportul gazului natural, inclusiv instalaţiile de suprafaţă, respectiv toate facilităţile aferente Proiectului Nabucco, situată pe teritoriul României;
    j) coridorul de construcţie - înseamnă zona situată de ambele părţi ale axei Conductei de gaze naturale Nabucco, având o lăţime totală de 36 m, redusă până la lăţimea de 30 m în zonele împădurite, de livezi sau în zonele cu teren accidentat, folosită temporar pe perioada efectuării lucrărilor aferente Conductei de gaze naturale Nabucco;
    k) facilităţi - are înţelesul stabilit la art. 2 pct. 5 din Acord;
    l) instalaţii de suprafaţă - înseamnă staţii aferente Conductei de gaze naturale Nabucco, respectiv staţii de măsurare, staţii de compresare, staţii cu valve de blocare, staţii de protecţie catodică, staţii de preluare, centrul de control din România, precum şi altele asemenea, pentru a căror construire şi utilizare este necesară folosirea terenului aferent pe care sunt construite pe toată durata existenţei şi funcţionării respectivelor staţii;
    m) legile de reconstituire - înseamnă Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    n) lucrările - înseamnă lucrările de construcţii, realizare, dezvoltare, modernizare, reabilitare, retehnologizare, exploatare, de intervenţie în caz de avarie, revizie sau reparaţie şi de întreţinere aferente Conductei de gaze naturale Nabucco, ce includ lucrările la conducta din subsol, la instalaţiile de suprafaţă, clădirile, instalaţiile şi alte facilităţi aferente Conductei de gaze naturale Nabucco, necesare pentru exploatarea acesteia;
    o) Proiectul Nabucco - are înţelesul stabilit la art. 1.3 din Acord;
    p) persoane îndreptăţite - înseamnă proprietarii imobilelor afectate de construirea şi operarea Conductei de gaze naturale Nabucco, îndreptăţiţi să primească indemnizaţii şi/sau despăgubiri conform prezentei legi, precum şi titularii de activităţi, îndreptăţiţi să primească despăgubiri conform prezentei legi;
    q) titularii de activităţi - înseamnă orice persoană care desfăşoară o activitate de orice natură, pe orice bază sau cu orice titlu, pe/sau asupra imobilelor afectate de exercitarea drepturilor prevăzute la art. 6, ce implică utilizarea în orice mod a acestor imobile;
    r) zona de protecţie - înseamnă zona situată de ambele părţi ale axei Conductei de gaze naturale Nabucco, având o lăţime totală de 12 m, 6 m la dreapta axei Conductei de gaze naturale Nabucco, 6 m la stânga axei Conductei de gaze naturale Nabucco;
    s) zona de siguranţă - înseamnă zona adiacentă Conductei de gaze naturale Nabucco, situată de ambele părţi ale axei Conductei de gaze naturale Nabucco, în care se instituie restricţii şi interdicţii în scopul funcţionării normale a Conductei de gaze naturale Nabucco şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului, stabilită conform normativelor tehnice în vigoare aplicabile conductelor de transport de gaze naturale; zona de siguranţă include zona de protecţie.

    ART. 3
    Proiectul Nabucco este proiect de interes naţional, iar lucrările aferente Conductei de gaze naturale Nabucco sunt lucrări de utilitate publică.

    ART. 4
    (1) Prin derogare de la pct. 17 din Lista cuprinzând unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, prevăzută ca anexă la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările ulterioare, Compania Nabucco România beneficiază, de la data începerii lucrărilor şi pe întreaga durată de existenţă şi operare a Conductei de gaze naturale Nabucco, de un drept de proprietate privată şi de un drept de operare asupra Conductei de gaze naturale Nabucco.
    (2) De dreptul prevăzut la alin. (1), precum şi de celelalte drepturi prevăzute de prezenta lege beneficiază şi succesorii legali şi cesionarii permişi ai Companiei Nabucco România, în condiţiile legii.
    (3) În vederea înfiinţării, operării şi/sau modificării Conductei de gaze naturale Nabucco şi pentru desfăşurarea activităţii de transport de gaze naturale prin Conducta de gaze naturale Nabucco, Compania Nabucco România are obligaţia de a solicita şi de a obţine autorizaţiile şi/sau licenţele specifice emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE.

    ART. 5
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 103 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, prin Conducta de gaze naturale Nabucco se desfăşoară servicii de transport de gaze naturale, fără a fi necesară acordarea unei concesiuni a serviciului public de transport de gaze naturale.
    (2) Prevederile Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile Proiectului Nabucco şi activităţii de transport de gaze naturale desfăşurate prin Conducta de gaze naturale Nabucco.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 126 din Legea nr. 123/2012, operatorul de transport şi de sistem Compania Nabucco România sau Compania Nabucco Internaţional, după caz, se organizează şi funcţionează după unul dintre modelele "operator de transport independent", "operator de transport şi de sistem separat din punctul de vedere al proprietăţii" sau "operator de sistem independent" şi este persoana juridică certificată de către ANRE conform procedurii de certificare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.775/2005 .

    CAP. II
    Drepturi legale asupra terenurilor, stabilite şi recunoscute în favoarea Companiei Nabucco România
    ART. 6
    (1) Asupra imobilelor aflate în proprietatea publică sau proprietatea privată a persoanelor fizice sau a altor persoane juridice, Compania Nabucco România beneficiază, în condiţiile prezentei legi, în vederea executării lucrărilor aferente Conductei de gaze naturale Nabucco, pe toată durata de executare a acestor lucrări, precum şi pe durata de operare a Conductei de gaze naturale Nabucco, de un drept de superficie, precum şi de un drept de servitute constituite prin prezenta lege.
    (2) Dreptul de superficie instituit prin prezenta lege în favoarea Companiei Nabucco România este dreptul de a construi Conducta de gaze naturale Nabucco, inclusiv instalaţiile de suprafaţă, deasupra sau în subsolul terenurilor traversate de Conducta de gaze naturale Nabucco, respectiv deasupra sau în subsolul terenurilor afectate de instalaţiile de suprafaţă şi de zona de protecţie, Compania Nabucco România dobândind un drept de folosinţă asupra acestor terenuri şi dreptul de proprietate asupra Conductei de gaze naturale Nabucco.
    (3) Dreptul de superficie prevăzut la alin. (2) se constituie pentru o perioadă de maximum 50 de ani de la data punerii în funcţiune a Conductei de gaze naturale Nabucco, inclusiv pe toată durata de construire a acesteia, şi se exercită pe toată această durată.
    (4) Dreptul de servitute instituit prin prezenta lege în favoarea Companiei Nabucco România constă în:
    a) dreptul de acces şi de efectuare a lucrărilor aferente Conductei de gaze naturale Nabucco, pe terenurile ce formează coridorul de construcţie aferent Conductei de gaze naturale Nabucco, pe terenurile pe care se vor construi instalaţiile de suprafaţă, pe terenurile pe care se instituie zona de protecţie, precum şi pe terenurile ce permit accesul la acestea dinspre şi către drumurile publice; şi
    b) dreptul de operare şi uz asupra Conductei de gaze naturale Nabucco, pe terenurile aflate în vecinătatea terenurilor efectiv traversate de Conducta de gaze naturale Nabucco, pe terenurile pe care se instituie zonele de protecţie, precum şi pe terenurile ce permit accesul la acestea dinspre şi către drumurile publice.
    (5) Dreptul de servitute prevăzut la alin. (4) lit. a) se constituie şi se exercită pe toată durata efectuării lucrărilor aferente Conductei de gaze naturale Nabucco.
    (6) Dreptul de servitute prevăzut la alin. (4) lit. b) se constituie pentru o perioadă de maximum 50 de ani de la data punerii în funcţiune a Conductei de gaze naturale Nabucco, inclusiv pe toată durata de construire a acesteia, şi se exercită în mod periodic, în vederea reviziilor, reparaţiilor, întreţinerii, extinderilor şi a intervenţiilor necesare, pentru durata necesară realizării acestor lucrări.

    ART. 7
    (1) Dreptul de superficie şi dreptul de servitute, prevăzute la art. 6, asupra imobilelor proprietate publică sau proprietate privată a persoanelor fizice ori juridice sunt de utilitate publică, au caracter legal şi se pot exercita necondiţionat de înscrierea acestora în cartea funciară, cu îndeplinirea ulterioară a obligaţiilor prevăzute la art. 20.
    (2) Pentru toate lucrările aferente Conductei de gaze naturale Nabucco, exercitarea drepturilor de superficie şi servitute asupra imobilelor afectate de Conducta de gaze naturale Nabucco se realizează de drept, prin efectul legii, fără a necesita obţinerea unui acord prealabil al proprietarilor sau al altor titulari de drepturi sau activităţi desfăşurate în legătură cu imobilele ce ar urma să fie afectate de Conducta de gaze naturale Nabucco, cu condiţia plăţii, respectiv consemnării compensaţiilor datorate conform alin. (4) şi efectuării formalităţilor de notificare sau afişare conform alin. (6)-(9).
    (3) În cazul lucrărilor de construire aferente Conductei de gaze naturale Nabucco, exercitarea drepturilor de superficie şi servitute asupra imobilelor se realizează cu condiţia acordării în prealabil de către Compania Nabucco România a următoarelor compensaţii:
    a) indemnizaţii pentru proprietarii de imobile în schimbul limitărilor aduse dreptului de folosinţă ca urmare a constituirii drepturilor în favoarea Companiei Nabucco România; şi, respectiv,
    b) despăgubiri pentru toate pagubele cauzate proprietarilor de imobile sau titularilor de activităţi afectaţi de exercitarea drepturilor de către Compania Nabucco România, stabilite conform art. 9.
    (4) Accesul la imobilele relevante pentru executarea lucrărilor de construire pe aceste imobile este permis după plata sau, respectiv, consemnarea în conturi bancare deschise pe numele companiilor Nabucco la dispoziţia persoanelor îndreptăţite a indemnizaţiilor şi, respectiv, a despăgubirilor în conformitate cu prevederile prezentei legi, cu respectarea alin. (6)-(10).
    (5) În cazul lucrărilor de reabilitare, retehnologizare, modernizare, exploatare, de intervenţie în caz de avarie, revizie sau reparaţie şi de întreţinere aferente Conductei de gaze naturale Nabucco, indemnizaţiile sau despăgubirile prevăzute la alin. (3) sunt plătite sau consemnate de companiile Nabucco în termen de 30 de zile de la data efectuării respectivelor lucrări sau intervenţii.
    (6) Compania Nabucco România transmite persoanelor îndreptăţite, cu minimum 5 zile înainte de data preconizată pentru accesul la imobilele relevante, o notificare privind începerea executării lucrărilor prevăzute la alin. (3)-(5), ce trebuie să cuprindă următoarele:
    a) enumerarea operaţiunilor ce urmează a fi efectuate de Compania Nabucco România asupra imobilului;
    b) enumerarea condiţiilor şi interdicţiilor pe care trebuie să le respecte proprietarul şi orice alte persoane îndreptăţite în derularea operaţiunilor de eliberare a imobilului;
    c) indicarea datei calendaristice până la care persoanele îndreptăţite trebuie să elibereze imobilul;
    d) în măsura în care imobilele prevăzute la lit. c) sunt folosite de persoanele îndreptăţite cu destinaţie de locuinţă, companiile Nabucco vor pune la dispoziţia acestora locuinţe alternative corespunzătoare;
    e) perioada calendaristică în interiorul căreia operaţiunile prevăzute la lit. a) urmează să fie efectuate de către Compania Nabucco România;
    f) menţiunea privind rezervarea dreptului de către Compania Nabucco România de a înlocui/modifica anumite operaţiuni şi/sau de a adăuga operaţiuni noi;
    g) menţiunea privind obligaţia proprietarilor de a le notifica titularilor de activităţi, dacă aceştia sunt diferiţi de proprietari;
    h) suma compensaţiei plătite sau consemnate în legătură cu respectivul imobil; în cazul în care, la acea dată, compensaţia în legătură cu imobilul este consemnată, notificarea va menţiona şi detaliile contului în care a fost depusă această sumă.
    (7) În cazul în care doar proprietarii imobilelor sunt cunoscuţi, notificarea se transmite acestora, proprietarii având obligaţia să informeze la rândul lor titularii de activităţi, în cazul în care sunt diferiţi de proprietari.
    (8) În cazul în care proprietarii şi titularii activităţilor nu sunt cunoscuţi, notificarea este afişată la sediul consiliului local în a cărui rază teritorială se află imobilul, cu respectarea termenului de minimum 5 zile înainte de data preconizată pentru acces.
    (9) Proprietarii terenurilor şi titularii de activităţi afectaţi de exercitarea drepturilor prevăzute la art. 6 sunt obligaţi ca, după o perioadă de 5 zile de la notificarea emisă sau afişată de către Compania Nabucco România, să permită accesul pentru efectuarea lucrărilor aferente Conductei de gaze naturale Nabucco.
    (10) Prin excepţie de la prevederile alin. (3)-(9), în caz de avarii, accidente tehnice, calamităţi sau alte evenimente cu caracter excepţional, pentru lucrări sau intervenţii de primă urgenţă, Compania Nabucco România are drept de acces imediat la imobile. În termen de 5 zile de la data la care a fost efectuat accesul, Compania Nabucco România transmite o notificare scrisă proprietarilor şi titularilor de activităţi afectaţi, urmând ca plata sau consemnarea indemnizaţiilor şi despăgubirilor, după caz, să se efectueze în termen de 30 de zile de la data transmiterii acestei notificări.

    ART. 8
    (1) În exercitarea drepturilor de superficie şi de servitute prevăzute la art. 6, Compania Nabucco România poate:
    a) folosi imobilul pentru executarea lucrărilor aferente Conductei de gaze naturale Nabucco;
    b) folosi imobilul pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii, inclusiv prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi a intervenţiilor necesare;
    c) avea dreptul de trecere în subteran şi la suprafaţă pentru construirea, instalarea, existenţa şi operarea Conductei de gaze naturale Nabucco, inclusiv pentru lucrările de organizare de şantier, depozitare de materiale şi echipamente, şi pentru accesul la locul de amplasare al acestuia;
    d) obţine restrângerea sau încetarea unor activităţi care ar putea pune în pericol persoane şi bunuri şi ar afecta construirea şi/sau operarea Conductei de gaze naturale Nabucco;
    e) avea acces la utilităţile publice, în condiţiile legii.
    (2) În exercitarea drepturilor prevăzute la alin. (1) lit. a) pentru executarea lucrărilor aferente Conductei de gaze naturale Nabucco, Compania Nabucco România poate:
    a) să ridice şi să organizeze şantiere şi să depoziteze pe imobilele proprietate publică sau privată, în măsura strict necesară, materiale, echipamente, utilaje şi instalaţii;
    b) să desfiinţeze culturi sau plantaţii ori alte amenajări şi construcţii existente ori numai să le restrângă, în măsura strict necesară, pentru executarea lucrărilor, în condiţiile legii;
    c) să extragă materiale şi să capteze apa, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
    d) să instaleze utilaje şi să lucreze cu acestea, să amplaseze birouri şi locuinţe de şantier;
    e) să oprească ori să restrângă activităţi desfăşurate în legătură cu imobilele, în măsura strict necesară, pentru executarea lucrărilor aferente Conductei de gaze naturale Nabucco.
    (3) În exercitarea drepturilor prevăzute în alin. (1) lit. b), pentru asigurarea funcţionării normale a Conductei de gaze naturale Nabucco, Compania Nabucco România poate:
    a) să depoziteze materiale, echipamente, utilaje, instalaţii pentru întreţinere, revizii, reparaţii şi intervenţii necesare pentru asigurarea operării normale a Conductei de gaze naturale Nabucco;
    b) să instaleze utilaje şi să lucreze cu acestea;
    c) să afecteze culturi, plantaţii sau alte amenajări existente şi să restrângă activităţi ale proprietarului sau ale altor deţinători cu orice titlu ai imobilelor, în măsura şi pe durata strict necesară, în vederea executării operaţiunilor de întreţinere, reparaţii, revizii sau intervenţii pentru asigurarea funcţionării normale a Conductei de gaze naturale Nabucco.
    (4) Dreptul de trecere în subteran şi la suprafaţă prevăzut la alin. (1) lit. c) cuprinde dreptul la instalarea oricăror facilităţi aferente Conductei de gaze naturale Nabucco, dreptul de a menţine în stare operaţională Conducta de gaze naturale Nabucco după instalare, precum şi accesul la locul de amplasare a acestora pentru lucrări, conform prevederilor legale în vigoare.
    (5) Pentru a evita punerea în pericol a persoanelor, a bunurilor sau afectarea în alt mod a unor activităţi desfăşurate în coridorul de construcţie, Compania Nabucco România are dreptul, în baza prevederilor alin. (1) lit. d), de a obţine restrângerea sau sistarea, în măsura necesară şi pe durata lucrărilor, a activităţilor desfăşurate în vecinătatea zonelor respective.
    (6) Dreptul de acces la utilităţile publice prevăzut la alin. (1) lit. e) trebuie exercitat de Compania Nabucco România cu bună-credinţă şi în mod rezonabil, fără a prejudicia accesul altor persoane la respectivele utilităţi publice.
    (7) La încetarea dreptului de superficie şi a dreptului de servitute prin expirarea termenului prevăzut la art. 6 alin. (3) şi (6), Compania Nabucco România are obligaţia de a întreprinde toate acţiunile necesare în vederea dezafectării Conductei de gaze naturale Nabucco, conform prevederilor legale aplicabile.
    (8) Titularii dreptului de proprietate asupra imobilelor afectate de dreptul de superficie şi de dreptul de servitute stabilite în favoarea Companiei Nabucco România prin prezenta lege nu pot invoca accesiunea în ceea ce priveşte secţiunea din Conducta de gaze naturale Nabucco construită pe imobilele lor.
    (9) Drepturile prevăzute la art. 6 se exercită asupra terenurilor proprietate publică, după cum urmează:
    a) cu titlu gratuit asupra terenurilor aflate în proprietatea publică a statului;
    b) cu titlu gratuit şi cu acordul unităţilor administrativ-teritoriale asupra terenurilor aflate în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale.
    (10) În cazul terenurilor proprietate publică din fondul forestier naţional pentru care este necesară scoaterea definitivă sau ocuparea temporară se aplică obligaţiile băneşti determinate conform art. 21 alin. (9).

    ART. 9
    (1) Drepturile de superficie şi de servitute prevăzute de prezenta lege asupra imobilelor aflate în proprietate privată se constituie cu titlu oneros, conform art. 7. Companiile Nabucco plătesc sau, după caz, consemnează:
    a) indemnizaţiile pentru proprietarii de imobile în schimbul limitărilor aduse dreptului de folosinţă ca urmare a constituirii drepturilor în favoarea Companiei Nabucco România; şi, respectiv,
    b) despăgubirile pentru toate pagubele cauzate proprietarilor sau titularilor de activităţi afectaţi de exercitarea drepturilor de către Compania Nabucco România.
    (2) Indemnizaţiile datorate de companiile Nabucco în schimbul limitării folosinţei imobilelor, pentru constituirea drepturilor de superficie, respectiv servitute prevăzute în prezenta lege, se stabilesc prin negociere cel mult la nivelul chiriei minime pe metru pătrat stabilite pentru folosinţa unui imobil din aceeaşi categorie de către autorităţile administraţiei publice locale în a căror rază teritorială se află imobilul.
    (3) Indemnizaţiile prevăzute la alin. (2) se calculează de către un evaluator autorizat, prin raportare la valoarea suprafeţei afectate, aşa cum această suprafaţă este delimitată în conformitate cu prevederile protocolului care va fi încheiat cu Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare ANCPI, conform art. 19.
    (4) În situaţia în care la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială se află terenul nu există stabilit un nivel al chiriei minime pe metru pătrat pentru folosinţa unui imobil din aceeaşi categorie, nefiind astfel posibilă determinarea cuantumului indemnizaţiei potrivit prevederilor alin. (2) şi (3), întinderea acesteia este determinată de către un evaluator autorizat în condiţiile legii.
    (5) Suma reprezentând valoarea indemnizaţiei calculate conform alin. (2)-(4) înmulţită cu perioada de timp pentru care se constituie drepturile de superficie sau de servitute în favoarea Companiei Nabucco România se plăteşte sau, respectiv, se consemnează conform art. 14 alin. (5). Această sumă se actualizează cu indicele inflaţiei, pentru fiecare imobil, la intervale de 5 ani calculate de la data plăţii sau consemnării indemnizaţiilor, urmând ca diferenţele pozitive rezultate în urma actualizării să fie plătite sau, respectiv, consemnate în modul stabilit la art. 14 alin. (5).
    (6) Despăgubirile datorate proprietarilor imobilelor sau titularilor de activităţi afectaţi de exercitarea drepturilor prevăzute la art. 6 se stabilesc prin negociere având în vedere următoarele criterii:
    a) suprafaţa imobilelor afectată cu ocazia lucrărilor;
    b) valorile pentru producţiile existente sau, respectiv, producţiile estimate ale culturilor şi plantaţiilor afectate, inclusiv în ceea ce priveşte anul/anii calendaristic/calendaristici în care nu pot fi realizate lucrări de însămânţare sau alte plantaţii datorită efectuării lucrărilor aferente Conductei de gaze naturale Nabucco, comunicate de organismele abilitate pe linie de agricultură - în speţă, camerele agricole, direcţiile pentru agricultură, Institutul Naţional de Statistică sau Bursa Agricolă -, precum şi pentru amenajările şi/sau facilităţile afectate de lucrări;
    c) diminuarea valorii de circulaţie a imobilelor afectate, datorită instituirii restricţiilor stabilite prin normativele tehnice în vigoare în ceea ce priveşte zona de protecţie şi zona de siguranţă aferente Conductei de gaze naturale Nabucco, ţinând cont de categoria de folosinţă a imobilelor conform normelor de urbanism, la data întocmirii raportului de evaluare, după cum urmează: pentru imobilele ale căror categorii de folosinţă la momentul întocmirii raportului de evaluare permit edificarea de construcţii se va lua în considerare diminuarea valorii de circulaţie datorită instituirii interdicţiei şi restricţiilor de a construi în respectivele zone şi pentru imobilele cu destinaţie de livezi sau păduri se va lua în considerare diminuarea valorii de circulaţie datorită instituirii restricţiei de plantare arbori sau alte plante cu rădăcini adânci şi/sau mai lungi de 50 cm în zona de protecţie a Conductei de gaze naturale Nabucco;
    d) activităţile restrânse cu ocazia executării lucrărilor.
    (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), pentru terenurile scoase definitiv din fondul forestier naţional şi, respectiv, pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional, contravaloarea obligaţiilor băneşti datorate de companiile Nabucco se calculează în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (9).
    (8) Îmbunătăţirile de orice fel aduse imobilelor afectate de construirea Conductei de gaze naturale Nabucco după data primirii sau, respectiv, afişării notificării prevăzute la art. 7 alin. (6) şi până la data accesului Companiei Nabucco România la imobile relevante nu sunt luate în considerare la stabilirea valorilor finale ale compensaţiilor.
    (9) Persoanele îndreptăţite sau, respectiv, reprezentanţii companiilor Nabucco pot solicita încheierea unei convenţii cu privire la cuantumul compensaţiilor odată cu depunerea solicitării şi a documentelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. e) şi alin. (2). În cazul în care niciuna dintre părţi nu solicită încheierea convenţiei sau dacă părţile nu încheie convenţia menţionată în termen de 30 de zile de la comunicarea solicitării către Compania Nabucco România conform art. 13, cuantumul compensaţiilor este stabilit de către companiile Nabucco în baza raportului de evaluare întocmit pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, pe fiecare categorie de folosinţă a imobilelor relevante, cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (2)-(4), (6) şi (7).
    (10) Persoanele îndreptăţite nemulţumite de cuantumul compensaţiilor stabilite conform prezentului articol se pot adresa instanţelor judecătoreşti în condiţiile art. 16.
    (11) Evaluatorul autorizat în condiţiile legii este selectat dintre evaluatorii autorizaţi înscrişi în tabloul Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, denumită în continuare ANEVAR.
    (12) Costul evaluării cuantumului compensaţiilor este suportat în toate cazurile direct de către companiile Nabucco.

    CAP. III
    Măsuri prealabile în vederea identificării imobilelor afectate de construcţia, respectiv existenţa şi operarea Conductei de gaze naturale Nabucco
    ART. 10
    (1) Companiile Nabucco întocmesc documentaţia necesară realizării lucrărilor, care trebuie să cuprindă planuri cu amplasamentul lucrării, precum şi datele necesare în vederea încadrării lucrării în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului. Aceste planuri cu amplasamentul lucrării se realizează în conformitate cu prevederile legale şi cuprind coridorul de construcţie, zonele de protecţie şi zonele de siguranţă aferente Conductei de gaze naturale Nabucco, limitele imobilelor afectate şi suprafeţele acestora, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, având conţinutul reglementat prin protocolul încheiat conform art. 19. Companiile Nabucco au obligaţia de a transmite respectiva documentaţie către ANCPI şi, ulterior, ANCPI va transmite respectiva documentaţie, conform alin. (2), Ministerului Economiei în vederea avizării şi recepţiei planurilor cu amplasamentul lucrării.
    (2) În termen de 15 zile de la primirea documentaţiei aferente construcţiei Conductei de gaze naturale Nabucco de la companiile Nabucco, ANCPI avizează această documentaţie, acest aviz fiind dat cu privire la planul cu amplasamentul lucrărilor, urmând să transmită documentaţia avizată unităţilor teritoriale subordonate. În termen de două zile de la avizarea documentaţiei de toate unităţile teritoriale ale ANCPI, aceasta va transmite documentaţia Ministerului Economiei care o va aviza în termen de 5 zile de la primire, comunicând avizul către ANCPI. În termen de 5 zile de la comunicarea avizului Ministerului Economiei, fiecare unitate teritorială subordonată ANCPI are obligaţia de a transmite primăriilor şi prefecturilor relevante lista imobilelor situate pe coridorul de construcţie a Conductei de gaze naturale Nabucco. După data transmiterii acestei liste se interzice emiterea oricărui aviz, acord, permis şi a oricărei autorizaţii cu privire la imobilele ce vor fi afectate de construirea Conductei de gaze naturale Nabucco, altele decât cele necesare efectuării lucrărilor.
    (3) Planul cuprinzând amplasamentul lucrării şi suprafeţele imobilelor afectate de construirea Conductei de gaze naturale Nabucco, precum şi zonele de protecţie, coridorul de construcţie şi zonele de siguranţă aferente Conductei de gaze naturale Nabucco, întocmit conform prevederilor alin. (1) pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, precum şi modul de calculare a indemnizaţiilor şi despăgubirilor conform art. 9, se aduc la cunoştinţa publică de către companiile Nabucco prin afişarea la sediul consiliului local în a cărui rază teritorială se află imobilul şi rămân afişate până la finalizarea lucrărilor.
    (4) Începând cu data afişării acestor informaţii şi pe întreaga durată de operare a Conductei de gaze naturale Nabucco, orice persoane fizice sau juridice respectă zona de protecţie şi de siguranţă aferentă acesteia şi restricţionarea activităţilor desfăşurate în aceste zone, astfel cum sunt acestea stabilite prin actele normative care reglementează proiectarea şi execuţia conductelor de alimentare din amonte şi de transport de gaze naturale adoptate de ANRE.
    (5) Cu cel puţin 10 zile înainte de data stabilită pentru acces, companiile Nabucco vor notifica în scris proprietarilor, deţinătorilor cu orice titlu ai imobilelor, precum şi titularilor de activităţi, după caz, această dată. Toate aceste persoane sunt obligate să permită accesul la imobile pentru efectuarea măsurătorilor topografice, a studiilor geotehnice şi a oricăror operaţiuni necesare studiilor de fezabilitate, precum şi a cercetării arheologice. În măsura în care, în baza informaţiilor prevăzute la art. 13 alin. (1), reprezentanţii companiilor Nabucco nu pot să identifice adresele deţinătorilor cu orice titlu ai imobilelor vizate şi/sau titularii de activităţi, înştiinţarea prealabilă se consideră efectuată prin afişarea acesteia la sediul consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială se află imobilul cu cel puţin 10 zile înaintea datei stabilite pentru efectuarea accesului la imobilele vizate.
    (6) Certificatele de urbanism pentru lucrările ce fac obiectul prezentei legi şi alte avize şi autorizaţii necesare se eliberează conform art. 26 şi 27.

    ART. 11
    (1) Toate autorităţile şi instituţiile publice la nivel local, judeţean sau naţional cu competenţe în procesul de identificare, delimitare tehnică sau juridică a imobilelor aferente construirii, operării şi întreţinerii Conductei de gaze naturale Nabucco, precum şi cele având competenţe în ceea ce priveşte stabilirea sau clarificarea situaţiei juridice a acestor imobile, serviciul de evidenţă a populaţiei, au obligaţia de a răspunde tuturor solicitărilor privind acordarea de informaţii şi asistenţă de specialitate, în îndeplinirea atribuţiilor legale ale acestora, emise de reprezentanţii companiilor Nabucco în regim de urgenţă, în termen de 15 zile de la data primirii acestor solicitări.
    (2) În îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în alin. (1), secretarii unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt situate imobilele ce urmează a fi afectate de construirea Conductei de gaze naturale Nabucco sunt obligaţi să comunice, în termen de 15 zile de la cererea companiilor Nabucco, informaţiile cu privire la deschiderea procedurilor succesorale.
    (3) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România şi companiile Nabucco încheie, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 5 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, un protocol având drept scop reglementarea unei proceduri simplificate de transmitere de către Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, la solicitarea companiilor Nabucco, a informaţiilor cuprinse în Registrul naţional notarial de evidenţă a succesiunilor, Registrul naţional notarial de evidenţă a liberalităţilor şi Registrul naţional notarial de evidenţă a opţiunilor succesorale, pentru identificarea titularilor dreptului de proprietate şi ai altor drepturi reale asupra imobilelor afectate de construcţia, respectiv existenţa şi operarea Conductei de gaze naturale Nabucco.

    ART. 12
    (1) În termen de 20 de zile de la primirea planurilor de amplasament/localizare al/a Conductei de gaze naturale Nabucco conform art. 10, precum şi a informaţiilor privind imobilele necesare pentru constituirea şi exercitarea drepturilor prevăzute la art. 6, toate autorităţile, instituţiile publice şi entităţile de la nivel local şi judeţean au obligaţia de a transmite la cererea companiilor Nabucco date centralizate privind situaţia juridică a imobilelor situate în aria de competenţă a fiecărei astfel de autorităţi, instituţii publice şi/sau entităţi, inclusiv informaţii privind:
    a) imobilele care fac obiectul procedurilor de constituire sau de reconstituire a dreptului de proprietate în conformitate cu prevederile legilor de retrocedare, cu precizarea imobilelor pentru care procedurile de restituire s-au finalizat, pentru acestea indicându-se şi titlurile de proprietate emise, şi, respectiv, cu precizarea imobilelor pentru care procedura de reconstituire a dreptului de proprietate este în curs, pentru acestea menţionându-se adeverinţele de proprietate şi/sau procesele-verbale de punere în posesie, în măsura în care aceste documente au fost emise;
    b) imobilele care nu fac obiectul procedurilor de reconstituire a dreptului de proprietate descrise mai sus; pentru acele imobile aflate în proprietatea publică sau privată a statului român sau a unităţilor administrativ-teritoriale se precizează titularul dreptului de proprietate şi al celorlalte drepturi reale.
    (2) În sensul prezentului articol, autorităţile, instituţiile publice şi entităţile de la nivel local şi judeţean se referă la primari şi serviciile subordonate acestora, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiile prefectului, oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, comisiile locale/judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, autorităţile administraţiei publice centrale deconcentrate în teritoriu, cu atribuţii în domeniul fiscal, precum şi orice alte autorităţi, instituţii publice şi entităţi competente la nivel local şi/sau judeţean.
    (3) Fiecare oficiu teritorial transmite companiilor Nabucco situaţia înregistrării imobilelor în cartea funciară, conţinând inclusiv numărul cărţii funciare, numărul cadastral şi numărul tarlalei şi parcelei, titularii dreptului de proprietate şi ai altor drepturi reale asupra imobilelor, precum şi copii certificate conform legii ale titlului de proprietate deţinut de actualul titular asupra imobilelor, în termenul prevăzut la alin. (1).
    (4) Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în vederea realizării lucrărilor de construire şi dezvoltare a Conductei de gaze naturale Nabucco şi a exercitării drepturilor prevăzute la art. 6 se face cu respectarea Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 13
    (1) Identificarea proprietarilor imobilelor pe care urmează a fi construită Conducta de gaze naturale Nabucco, precum şi a titularilor activităţilor afectaţi de construcţia şi operarea acesteia se face de către companiile Nabucco prin consultarea:
    a) extraselor de carte funciară pentru informare;
    b) informaţiilor privind titlurile de proprietate şi/sau procesele-verbale de punere în posesie obţinute de la comisiile pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra imobilelor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) informaţiilor privind dispoziţiile de restituire emise în temeiul Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv
    d) informaţiilor privind ordinele prefectului emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; precum şi
    e) solicitărilor adresate companiilor Nabucco, prevăzute la alin. (2).
    (2) În termen de 10 zile de la data aducerii la cunoştinţa publică a informaţiilor prevăzute la art. 10 alin. (3), orice persoană interesată poate adresa solicitări scrise companiilor Nabucco, care trebuie să conţină numele şi prenumele solicitantului, adresa de domiciliu, precum şi datele de identificare a imobilelor relevante, ataşându-se la acestea şi actele doveditoare referitoare la existenţa titlului asupra imobilelor ce vor fi afectate de Conducta de gaze naturale Nabucco, şi, după caz, documente şi informaţii privind litigiile ce afectează imobilul. În cazul în care imobilul este înregistrat în cartea funciară, se ataşează extrase de carte funciară pentru informare recente, nu mai vechi de 30 de zile înainte de data adresei, iar în cazul în care asupra imobilului s-au constituit dezmembrăminte ale dreptului de proprietate sau imobilul este grevat de sarcini, se vor prezenta datele de identificare ale titularilor acestora şi se vor ataşa documente justificative.
    (3) Solicitările scrise prevăzute la alin. (2), împreună cu actele doveditoare, în copii legalizate sau certificate conform legii, sunt depuse de către persoanele interesate la sediul consiliului local pe raza căruia se află imobilele. Reprezentanţii consiliului local au obligaţia de a comunică companiilor Nabucco solicitările scrise primite în termen de 5 zile de la sfârşitul fiecărei luni calendaristice.
    (4) În cazul în care compensaţiile referitoare la acelaşi imobil sunt cerute în concurs sau în contradictoriu de mai multe persoane, despăgubirile se consemnează pe numele companiilor Nabucco, la dispoziţia tuturor persoanelor relevante, urmând să fie împărţite potrivit legii civile. Stabilirea compensaţiilor se face în conformitate cu prevederile art. 9, iar accesul la imobil se face cu respectarea prevederilor art. 7. Respectiva compensaţie este eliberată numai titularilor drepturilor dovedite prin hotărâri judecătoreşti definitive. Eventualele litigii amână plata compensaţiilor, dar nu suspendă exercitarea drepturilor de superficie şi servitute, astfel cum este prevăzut la art. 6.
    (5) În situaţia în care imobilele afectate de lucrări fac obiectul unei succesiuni, iar succesorii sunt cunoscuţi şi pot prezenta certificat de moştenitor, despăgubirea se consemnează într-un cont deschis pe numele companiilor Nabucco, la dispoziţia moştenitorilor.

    ART. 14
    (1) În cazul în care nu se depune nicio solicitare scrisă şi/sau documentele doveditoare, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) şi (2), şi dacă există date suficiente de identificare a persoanelor îndreptăţite, companiile Nabucco au obligaţia de a trimite, în termen de 10 zile de la data expirării termenului de depunere a solicitărilor prevăzut la art. 13 alin. (2), o notificare acestora, menţionând sumele propuse pentru plata compensaţiilor conform art. 9. Notificarea precizează şi suprafaţa din imobile necesară Proiectului Nabucco, iar sumele sunt consemnate în conturi bancare deschise pe numele companiilor Nabucco, la dispoziţia persoanelor îndreptăţite.
    (2) În situaţia în care nu există suficiente date de identificare ale persoanelor îndreptăţite, companiile Nabucco afişează la sediul consiliului local în a cărui rază teritorială se află imobilul afectat liste menţionând sumele propuse pentru plata compensaţiilor conform art. 7 şi 9, precum şi suprafaţa din imobilele relevante afectată Conductei de gaze naturale Nabucco.
    (3) Identificarea imobilelor necesare Conductei de gaze naturale Nabucco, aflate în litigiu, se face în conformitate cu prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu procedurile stabilite prin protocolul care va fi încheiat cu ANCPI conform art. 19.
    (4) Dreptul de a solicita eliberarea sumelor consemnate în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi este supus unui termen de prescripţie de 5 ani. Orice sume consemnate şi nesolicitate de persoanele îndreptăţite să primească compensaţiile relevante până la expirarea termenului de prescripţie rămân la dispoziţia companiilor Nabucco.
    (5) Plata, consemnarea şi eliberarea sumelor individuale reprezentând compensaţiile se efectuează după cum urmează:
    a) indemnizaţiile pentru limitarea folosinţei imobilelor afectate de construirea şi operarea Conductei de gaze naturale Nabucco sunt plătite sau, respectiv, consemnate şi eliberate proprietarilor imobilelor afectate, acestora revenindu-le obligaţia să despăgubească titularii oricăror altor drepturi reale asupra imobilelor;
    b) despăgubirile datorate exercitării drepturilor de superficie şi/sau de servitute asupra imobilelor de către Compania Nabucco România stabilite conform prezentei legi sunt plătite, respectiv consemnate şi eliberate proprietarilor imobilelor sau, după caz, persoanelor îndreptăţite care au fost prejudiciate prin exercitarea drepturilor prevăzute mai sus;
    c) în lipsa depunerii unei solicitări scrise şi/sau a documentelor doveditoare conform alin. (1), cu referire la prejudiciile cauzate imobilelor afectate de construirea şi operarea Conductei de gaze naturale Nabucco, se prezumă că proprietarii imobilelor sunt cei îndreptăţiţi să primească sumele datorate cu titlu de despăgubire, acestora revenindu-le obligaţia să despăgubească alte persoane îndreptăţite care au suferit efectiv prejudiciul;
    d) în cazul în care persoanele îndreptăţite sunt identificate şi acestea îşi dau acordul cu privire la cuantumul compensaţiilor stabilite conform art. 9, companiile Nabucco fie efectuează plata compensaţiilor prin transfer bancar în conturile persoanelor prevăzute mai sus, fie consemnează sumele la dispoziţia persoanelor îndreptăţite conform convenţiei încheiate cu acestea;
    e) în cazul în care sumele sunt consemnate la dispoziţia persoanelor îndreptăţite, plata acestora se face conform termenilor stabiliţi prin convenţie cu persoanele îndreptăţite la compensaţii;
    f) în cazul în care, deşi persoanele îndreptăţite sunt identificate, acestea refuză să încheie o convenţie cu companiile Nabucco, sumele aferente compensaţiilor se consemnează la dispoziţia persoanelor îndreptăţite, în termen de 30 de zile de la data la care acestea au refuzat încheierea convenţiei;
    g) sumele consemnate conform lit. f) sunt plătite persoanelor îndreptăţite pe baza prezentării actelor de identitate în modalitatea solicitată de instituţia financiară unde se consemnează aceste sume;
    h) în cazul în care persoana sau persoanele îndreptăţite aflate în concurs sunt identificate, însă contestă sumele aferente compensaţiei stabilite conform prevederilor art. 9, sumele se consemnează în conturi deschise pe numele companiilor Nabucco, la dispoziţia tuturor persoanelor îndreptăţite, şi sunt eliberate acestora la instrucţiunea sau solicitarea emisă de companiile Nabucco instituţiilor financiare unde sunt deschise conturile, în termen de 30 de zile de la data semnării convenţiei cu persoanele îndreptăţite sau de la data comunicării către companiile Nabucco a hotărârii judecătoreşti definitive sau de la data primirii de către companiile Nabucco a unei declaraţii încheiate în formă autentică, semnată de persoanele îndreptăţite, cu privire la acceptarea cuantumului compensaţiei consemnate în conturi de companiile Nabucco;
    i) în cazul în care persoanele îndreptăţite nu pot fi identificate sau în cazul în care imobilele fac obiectul unui litigiu cunoscut sau adus la cunoştinţa companiilor Nabucco, sumele de bani aferente compensaţiilor pentru respectivele imobile se consemnează în conturi deschise pe numele companiilor Nabucco;
    j) sumele prevăzute la lit. i) se eliberează, pe baza instrucţiunii sau solicitării emise de companiile Nabucco instituţiilor financiare unde sunt deschise conturile, în termen de 30 de zile de la data la care companiile Nabucco au intrat în posesia cererii de plată semnate de persoanele îndreptăţite, la care sunt anexate documentele justificative sau hotărârile judecătoreşti definitive prin care este demonstrată calitatea solicitantului de persoană îndreptăţită la compensaţie;
    k) în cazul în care imobilele fac obiectul unui litigiu care nu este cunoscut sau nu a fost adus la cunoştinţa companiilor Nabucco conform prevederilor prezentei legi, sumele aferente compensaţiilor se consemnează sau se plătesc conform lit. a)-h);
    l) dacă, până la finalizarea litigiului prevăzut la lit. k) sumele au fost efectiv plătite, persoanele care au încasat sumele urmează a despăgubi părţile ce au fost desemnate de instanţă ca titulari de drepturi asupra imobilelor conform legii;
    m) dacă la finalizarea litigiului prevăzut la lit. k) sumele sunt consemnate în conturi, acestea se eliberează după pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive conform lit. j);
    n) în cazul în care moştenitorii nu sunt cunoscuţi sau nu pot prezenta certificat de moştenitor sau, respectiv, succesiunea nu este deschisă, despăgubirea se consemnează într-un cont deschis pe numele companiilor Nabucco, pe seama succesiunii;
    o) despăgubirile prevăzute la lit. n) se eliberează la instrucţiunea sau solicitarea emisă de companiile Nabucco instituţiilor financiare unde sunt deschise conturile, în termen de 30 de zile de la data prezentării companiilor Nabucco de către moştenitori a certificatului de moştenitor sau a hotărârii judecătoreşti definitive care le dovedesc această calitate;
    p) în cazul în care se identifică suprapuneri reale sau virtuale, sumele alocate cu titlu de indemnizaţie se consemnează pe numele tuturor proprietarilor imobilelor afectate de suprapunere;
    q) sumele prevăzute la lit. p) se eliberează în conformitate cu prevederile declaraţiilor autentice semnate de proprietari, în cazul soluţionării suprapunerilor pe cale amiabilă, sau conform hotărârii judecătoreşti definitive pronunţate în acest sens.

    ART. 15
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, existenţa oricăror proceduri administrative şi, după caz, judiciare, generate de Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu împiedică şi nu invalidează constituirea, înregistrarea şi exercitarea valabilă a drepturilor prevăzute la art. 6 în favoarea Companiei Nabucco România. De asemenea, existenţa unui litigiu privind imobilul, notat sau nu în cartea funciară, precum şi lipsa acordului persoanelor îndreptăţite cu privire la compensaţie nu împiedică şi nu invalidează constituirea, înregistrarea şi exercitarea valabilă a drepturilor prevăzute la art. 6 în favoarea Companiei Nabucco România, situaţie în care compensaţiile vor fi consemnate pe numele persoanei înregistrate ca proprietar în cartea funciară.
    (2) În aplicarea alin. (1), în cazul în care imobilul se află în domeniul privat al statului, suma reprezentând cuantumul compensaţiei se consemnează pe numele companiilor Nabucco, la dispoziţia deţinătorului şi a persoanei care a făcut notificarea de restituire în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 16
    (1) Planul amplasamentului şi lista conţinând imobilele afectate de construirea Conductei de gaze naturale Nabucco pe fiecare unitate administrativ-teritorială, datele de identificare, conţinând numele şi prenumele, respectiv denumirea persoanelor pe seama cărora sunt consemnate sau cărora le-au fost plătite compensaţiile stabilite în conformitate cu prezenta lege, sau, respectiv, imobilele ai căror proprietari nu sunt cunoscuţi pentru care compensaţiile au fost consemnate conform art. 14 alin. (5) lit. i) se afişează prin grija companiilor Nabucco şi cu sprijinul oficiului teritorial şi al consiliilor locale la sediul consiliilor locale relevante, în termen de 30 de zile de la finalizarea procedurilor de plată sau, respectiv, consemnarea compensaţiilor pentru imobilele situate în respectiva unitate administrativ-teritorială.
    (2) Persoanele îndreptăţite nemulţumite de cuantumul compensaţiei determinate conform art. 7 şi 9 şi plătite sau, respectiv, consemnate în baza prevederilor prezentei legi se pot adresa instanţei judecătoreşti competente. Termenul de depunere a acestor cereri este de un an de la afişarea de către companiile Nabucco a listelor finale conţinând identificarea persoanelor îndreptăţite şi sumele plătite sau consemnate cu titlu de compensaţie, conform alin. (1), sub sancţiunea decăderii. Exercitarea căilor de atac cu privire la valoarea compensaţiilor nu suspendă şi nu afectează în niciun mod lucrările sau operarea Conductei de gaze naturale Nabucco, respectiv exercitarea drepturilor de superficie şi servitute stabilite la art. 6 sau înregistrarea acestora.
    (3) Acţiunea formulată în conformitate cu prevederile prezentului articol se soluţionează potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă. Pentru stabilirea cuantumului compensaţiei se iau în considerare valorile de la momentul afectării imobilelor relevante de lucrările aferente Conductei de gaze naturale Nabucco.
    (4) Constituirea şi exercitarea drepturilor de superficie şi servitute stabilite conform art. 6, precum şi lucrările privind edificarea, întreţinerea şi/sau operarea Conductei de gaze naturale Nabucco sau funcţionarea acesteia nu pot fi suspendate sau sistate la cererea vreunei persoane care invocă existenţa unor drepturi, pretenţii sau litigii privind detenţia, posesia ori proprietatea imobilelor necesare Proiectului Nabucco.

    ART. 17
    (1) Cererile adresate instanţei judecătoreşti pentru stabilirea, în contradictoriu cu companiile Nabucco, a dreptului la compensaţii şi a cuantumului acestora, stabilite conform prezentei legi, sunt scutite de taxa judiciară de timbru şi sunt de competenţa instanţelor de drept comun.
    (2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile litigiilor având ca obiect stabilirea dreptului de proprietate ori a altui drept real asupra imobilelor afectate de drepturile de superficie şi servitute stabilite la art. 6.
    (3) Cheltuielile de judecată, inclusiv costurile necesare pentru realizarea expertizelor de evaluare a cuantumului compensaţiilor cuvenite conform prevederilor art. 9, în cadrul litigiilor prevăzute la alin. (1), sunt avansate în conformitate cu procedura de drept comun.
    (4) Apariţia, ulterior consemnării sau plăţii compensaţiilor, fie anterior, fie ulterior publicării listei prevăzute la art. 16 alin. (1), a oricăror litigii, cereri, inclusiv cererile de rectificare prevăzute la art. 18, sau pretenţii în legătură cu cuantumul compensaţiilor, cu drepturile sau cu titlul persoanelor pe seama cărora sunt consemnate sau cărora le-au fost plătite compensaţiile nu poate duce la suspendarea, invalidarea sau amânarea constituirii, înregistrării sau exercitării valabile a drepturilor prevăzute la art. 6 în favoarea Companiei Nabucco România.
    (5) Reclamanţii au posibilitatea de a se îndrepta împotriva persoanelor cărora le-au fost plătite sau eliberate compensaţiile, conform normelor de drept comun.

    ART. 18
    (1) În urma demersurilor realizate în conformitate cu prevederile art. 12-15, pentru imobilele afectate de Proiectul Nabucco care sunt înscrise în cartea funciară, companiile Nabucco evidenţiază drepturile constituite în baza art. 6 în favoarea Companiei Nabucco România, în conformitate cu prevederile protocolului încheiat între ANCPI şi companiile Nabucco, potrivit art. 19.
    (2) În urma demersurilor realizate în conformitate cu prevederile art. 12-15, pentru imobilele afectate de Proiectul Nabucco care nu sunt înscrise în cartea funciară, iar proprietarii sunt cunoscuţi, companiile Nabucco întocmesc documentaţii cadastrale în conformitate cu prevederile protocolului încheiat între ANCPI şi companiile Nabucco, prevăzut la art. 19, în care sunt evidenţiate drepturile constituite în conformitate cu art. 6 în favoarea Companiei Nabucco România.
    (3) Ori de câte ori proprietarul sau alte persoane interesate refuză emiterea acordului necesar în baza prevederilor legale aplicabile, în vederea întocmirii sau actualizării documentaţiei cadastrale, acest refuz nu afectează şi nu poate duce la suspendarea, invalidarea sau amânarea constituirii sau exercitării valabile a drepturilor prevăzute la art. 6 în favoarea Companiei Nabucco România.
    (4) Documentaţiile întocmite de companiile Nabucco conform alin. (1) şi (2) se publică prin afişare la sediul primăriei şi al consiliului local şi judeţean în a căror rază teritorială se află imobilele.
    (5) Cererile de rectificare a documentelor afişate conform alin. (3) se formulează în termen de 30 de zile de la afişare, în scris, şi trebuie să fie însoţite de documente doveditoare. Oficiul teritorial soluţionează cererile de rectificare în termen de 15 zile de la terminarea perioadei de afişare, prin proces-verbal. Pentru soluţionarea cererilor de rectificare, oficiile teritoriale cooperează cu reprezentanţii companiilor Nabucco, cu reprezentanţii unităţii administrativ-teritoriale şi cu Camera Notarilor Publici din România. Documentaţiile se finalizează şi înscrierea în cartea funciară se efectuează după soluţionarea cererilor de rectificare.

    ART. 19
    (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ANCPI şi companiile Nabucco încheie un protocol având drept scop reglementarea unei proceduri de identificare a suprafeţelor de teren afectate de constituirea şi exercitarea drepturilor de superficie şi servitute reglementate prin prezenta lege, de întocmire a documentaţiilor cadastrale pentru imobilele necesare Proiectului Nabucco şi înregistrare în cartea funciară a drepturilor constituite în favoarea Companiei Nabucco România, conform art. 6.
    (2) Protocolul este încheiat cu respectarea următoarelor reguli şi principii:
    a) se reglementează conţinutul şi modul de întocmire a planurilor cu amplasamentul lucrărilor prevăzut la art. 10;
    b) în cazul imobilelor neintabulate în cartea funciară necesare Proiectului Nabucco, protocolul reglementează conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, după cum titularii dreptului de proprietate sunt sau nu sunt cunoscuţi;
    c) documentaţiile cadastrale se întocmesc prin grija companiilor Nabucco, cu sprijinul oficiului teritorial competent. Ulterior, imobilele se intabulează în cartea funciară, cu evidenţierea drepturilor constituite în favoarea Companiei Nabucco România;
    d) în cazul imobilelor intabulate în cartea funciară necesare Proiectului Nabucco, protocolul reglementează modalitatea de evidenţiere şi de înscriere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a drepturilor constituite în favoarea Companiei Nabucco România;
    e) în cazul în care doar o parte din imobil este afectată de Proiectul Nabucco, respectiva suprafaţă afectată pe care se constituie drepturile în favoarea Companiei Nabucco România se evidenţiază direct în documentaţiile cadastrale, în modalitatea reglementată prin protocol, fără a fi necesară întocmirea unui act de dezmembrare a acestor imobile;
    f) în cazul în care se identifică suprapuneri reale sau virtuale implicând imobilele necesare construirii şi operării Conductei de gaze naturale Nabucco, titularii dreptului de proprietate asupra imobilelor afectate de suprapunere sunt convocaţi de către oficiul teritorial competent la sediul acestuia pentru a soluţiona suprapunerea pe cale amiabilă, cu sprijinul companiilor Nabucco;
    g) dacă respectiva suprapunere nu este soluţionată pe cale amiabilă în termen de 10 zile de la data convocării, drepturile constituite în favoarea Companiei Nabucco România conform art. 6 se înscriu din oficiu asupra tuturor imobilelor implicate în suprapunere;
    h) oficiile teritoriale comunică încheierile şi extrasele de carte funciară companiilor Nabucco pe măsura deschiderii cărţilor funciare ale imobilelor prevăzute la lit. b);
    i) introducerea în baza de date grafice gestionată de ANCPI a limitelor zonelor afectate de amplasarea Proiectului Nabucco nu este condiţionată de intabularea imobilelor afectate sau de înscrierea în cartea funciară a drepturilor constituite în favoarea Companiei Nabucco România;
    j) prin protocol sunt reglementate inclusiv situaţiile speciale în care procedura de identificare sau înscriere în cartea funciară ar fi împiedicată de motive cum ar fi: imobile aflate în litigiu, lipsa titlurilor de proprietate, refuzul titularilor de drepturi şi/sau activităţi de a colabora, imposibilitatea identificării proprietarilor;
    k) în cazurile prevăzute la lit. j), operaţiunile descrise mai sus, precum şi înscrierea drepturilor constituite în favoarea Companiei Nabucco România se realizează de către oficiile teritoriale la cererea companiilor Nabucco.
    (3) Delimitarea terenurilor necesare în vederea constituirii drepturilor de superficie şi servitute stabilite la art. 6 şi următoarele în favoarea Companiei Nabucco România şi înregistrarea în cartea funciară a acestor drepturi se face numai pe baza documentaţiei cadastrale întocmite şi recepţionate conform protocolului prevăzut la alin. (1) şi (2), fără a fi necesară întocmirea unui act de dezmembrare în acest sens.
    (4) Documentaţiile cadastrale necesare în vederea îndeplinirii formalităţilor de publicitate imobiliară cu privire la drepturile constituite în favoarea Companiei Nabucco România conform art. 6 se întocmesc prin grija companiilor Nabucco.
    (5) În vederea pregătirii documentaţiei cadastrale, precum şi a efectuării tuturor formalităţilor necesare în vederea constituirii şi a înscrierii drepturilor prevăzute la art. 6 în favoarea Companiei Nabucco România în cartea funciară, ANCPI şi oficiile teritoriale eliberează documentele solicitate, recepţionează documentaţiile cadastrale în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, realizează înscrierile în cartea funciară şi prestează oricare dintre serviciile aflate în competenţa lor pentru scopul prevăzut mai sus.
    (6) Serviciile vor fi prestate cu celeritate de către ANCPI şi unităţile subordonate, în termenele stabilite în protocolul prevăzut la alin. (1).

    ART. 20
    (1) Companiile Nabucco au obligaţia de a îndeplini toate formalităţile necesare în vederea înregistrării Companiei Nabucco România drept titular al drepturilor de superficie şi de servitute prevăzute la art. 6, în cartea funciară a fiecăruia dintre imobilele necesare realizării şi exploatării Conductei de gaze naturale Nabucco.
    (2) Documentaţia pentru efectuarea înscrierii în cărţile funciare trebuie depusă de Compania Nabucco România în termen de 6 luni de la data începerii exercitării drepturilor de superficie şi de servitute conform prezentei legi, în cazul în care imobilele relevante sunt intabulate în cartea funciară la acel moment, sau de la data primirii notificării din partea ANCPI privind deschiderea cărţilor funciare pentru respectivele imobile conform art. 19 alin. (2).

    ART. 21
    (1) Sub rezerva îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 7 alin. (3) şi (4), companiile Nabucco realizează operaţiunile de scoatere definitivă din fondul forestier naţional şi de ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier naţional, precum şi de scoatere din circuitul agricol a imobilelor necesare pentru lucrările prevăzute la art. 2 lit. n), indiferent de titularul dreptului de proprietate, de administrare sau al altor drepturi reale asupra acestora, în măsura în care titularii nu realizează respectivele operaţiuni, fără a fi necesar acordul prealabil al proprietarilor, în condiţiile prezentei legi.
    (2) Operaţiunile de scoatere, definitivă ori temporară, din circuitul agricol sau din fondul forestier naţional a imobilelor prevăzute mai sus sunt întreprinse de companiile Nabucco sau de împuterniciţii acestora, cu plata de către companiile Nabucco a obligaţiilor băneşti datorate potrivit prevederilor legale în vigoare.
    (3) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiştilor se poate face la solicitarea companiilor Nabucco, cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
    (4) Ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional poate fi solicitată pentru o perioadă de maximum 10 ani pentru terenurile necesare pentru desfăşurarea lucrărilor de construcţie asupra cărora se instituie un drept de servitute conform art. 6 alin. (4) lit. a), precum şi pentru terenurile necesare pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare, retehnologizare, modernizare, exploatare, de intervenţie în caz de avarie, revizie sau reparaţie şi de întreţinere, asupra cărora se instituie un drept de servitute conform art. 6 alin. (4) lit. b). Perioada pentru care se aprobă ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier include şi perioada necesară executării lucrărilor pentru redarea terenurilor în circuitul silvic.
    (5) Chiria datorată pentru ocuparea temporară a terenurilor prevăzute la alin. (4) se plăteşte în avans pentru fiecare an calendaristic, până la data de 31 ianuarie a anului pentru care se datorează, respectiv până în ultima zi a lunii imediat următoare începerii ocupării temporare, pentru perioada rămasă din primul an calendaristic aferent, şi se calculează conform prevederilor legale în vigoare la data de 1 ianuarie, cu excepţia situaţiei în care chiria datorată pentru terenurile din fondul forestier proprietate privată a fost stabilită prin înţelegerea părţilor.
    (6) Pentru terenurile asupra cărora se instituie un drept de superficie conform art. 6 alin. (2), indiferent dacă aceste terenuri se află în proprietate publică sau privată, se procedează la scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional, fără compensare cu terenuri, la solicitarea companiilor Nabucco. Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, terenurile scoase din fondul forestier naţional îşi păstrează regimul de proprietate şi titularul dreptului de proprietate de la data scoaterii din fondul forestier naţional.
    (7) Scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional se aprobă:
    a) fără acordul proprietarilor, pentru terenurile din fondul forestier proprietate privată şi, respectiv, din fondul forestier proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor prezentei legi;
    b) cu avizul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, pentru terenurile forestiere proprietate publică a statului.
    (8) Operaţiunea de scoatere din circuitul agricol sau forestier a imobilelor nu determină nicio majorare a taxelor şi impozitelor datorate de proprietarii acestor imobile, care sunt calculate în continuare prin raportare la situaţia imobilelor existentă anterior realizării acestor operaţiuni.
    (9) Taxa, garanţia şi celelalte obligaţii băneşti datorate de companiile Nabucco în schimbul scoaterii definitive sau ocupării temporare a terenurilor, atât din fondul forestier naţional proprietate publică, cât şi din fondul forestier proprietate privată, se calculează şi se achită potrivit metodologiei de stabilire a acestor obligaţii pentru terenurile forestiere proprietate publică, în vigoare, în conformitate cu Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea alin. (5) şi (7).
    (10) Redarea terenurilor în circuitul silvic se poate face în condiţiile în care terenurile sunt apte pentru a fi împădurite şi dacă nu există restricţii cu privire la soluţiile de împădurire a terenurilor respective ca urmare a existenţei obiectivelor respective în fondul forestier naţional şi după perioada aprobată.
    (11) Pentru terenurile proprietate publică a statului scoase definitiv din fondul forestier potrivit alin. (6) şi rămase în proprietatea publică a statului român, Guvernul României desemnează, prin hotărâre, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoarea a prezentei legi, entitatea/autoritatea competentă să administreze aceste terenuri.

    ART. 22
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 22 alin. (5) şi art. 27 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, dezvoltarea Proiectului Nabucco este permisă şi în zonele de protecţie integrală din parcurile naţionale şi naturale, respectiv pentru Proiectul Nabucco se poate face scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol şi silvic de terenuri de pe raza ariilor naturale protejate de interes naţional/internaţional.
    (2) Dispoziţiile prezentului articol se aplică şi vor fi avute în vedere de autorităţile competente de protecţia mediului cu privire la orice proceduri de evaluare aflate în curs în faţa acestor autorităţi pentru Proiectul Nabucco, la data intrării în vigoare a prezentei legi, inclusiv de evaluare adecvată sau de evaluare a impactului asupra mediului.

    ART. 23
    Traseul Conductei de gaze naturale Nabucco, precum şi zonele de protecţie şi siguranţă aferente acesteia sunt incluse în planurile de urbanism şi/sau de amenajare a teritoriului prin grija autorităţilor competente.

    CAP. IV
    Procedura de punere în executare a drepturilor reglementate prin prezenta lege
    ART. 24
    (1) În cazul în care, după trimiterea notificării prevăzute la art. 7 alin. (6), persoanele îndreptăţite împiedică, restricţionează sau limitează în orice mod exercitarea drepturilor stabilite la art. 6 şi/sau efectuarea operaţiunilor prezentate în notificare, Compania Nabucco România poate solicita tribunalului în a cărui rază teritorială este situat imobilul obligarea acestora la respectarea măsurilor stabilite prin notificări.
    (2) Cererile prevăzute la alin. (1) se judecă în regim de urgenţă şi cu precădere.
    (3) Completul căruia i s-a repartizat, în condiţiile legii, cauza, verifică în termen de două zile dacă cererea de chemare în judecată respectă cerinţele prevăzute de lege. Dacă cererea nu îndeplineşte aceste cerinţe, reclamantului i se vor comunică în scris lipsurile, cu menţiunea că, în termen de cel mult două zile de la primirea comunicării, trebuie să completeze sau să modifice cererea în mod corespunzător.
    (4) Judecătorul, de îndată ce constată că sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, dispune prin rezoluţie comunicarea acesteia către pârât, punându-i-se în vedere că are obligaţia de a depune întâmpinare în termen de 5 zile de la comunicare, sub sancţiunea prevăzută de lege, care va fi prevăzută expres.
    (5) Întâmpinarea se comunică de îndată reclamantului, care este obligat să depună răspuns la întâmpinare în termen de 5 zile de la comunicare. Pârâtul va lua cunoştinţă de răspunsul la întâmpinare de la dosarul cauzei.
    (6) În termen de două zile de la depunerea răspunsului la întâmpinare, judecătorul fixează prin rezoluţie primul termen de judecată, care va fi de cel mult 10 zile de la data rezoluţiei, dispunând citarea părţilor.
    (7) Reclamantul poate să îşi modifice cererea numai până la primul termen la care acesta este legal citat.
    (8) Termenele de judecată acordate de instanţă nu pot fi mai mari de 10 zile. Procedura de citare a părţilor se consideră legal îndeplinită dacă înmânarea citaţiei se realizează cu cel puţin 24 de ore înainte de termenul de judecată.
    (9) Hotărârea este executorie şi este supusă numai apelului, în termen de 10 zile.
    (10) Apelul se judecă de urgenţă şi cu precădere.

    ART. 25
    (1) Obligaţiile stabilite prin hotărârile prevăzute la art. 24 pot fi aduse la îndeplinire prin executare silită, în condiţiile legii. Executorul judecătoresc, în termen de 24 de ore de la înregistrarea cererii de executare silită, va solicita instanţei de executare încuviinţarea executării silite.
    (2) Instanţa de executare soluţionează cererea de încuviinţare a executării silite a obligaţiei stabilite prin titlul executoriu, printr-o singură încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părţilor, în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea cererii de încuviinţare a executării silite. Pronunţarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar motivarea hotărârii se face în cel mult 48 de ore de la pronunţare.
    (3) Contestaţia privitoare la executarea silită propriu-zisă se poate face în termen de 5 zile.
    (4) Părţile vor fi citate în termen scurt, iar judecarea contestaţiei se face de urgenţă şi cu precădere.
    (5) Termenele de judecată a contestaţiei la executarea silită propriu-zisă acordate de instanţă nu pot fi mai mari de 10 zile.
    (6) Pronunţarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar motivarea hotărârii se face în cel mult 48 de ore de la pronunţare.
    (7) Hotărârea prin care se soluţionează contestaţia prevăzută la alin. (3) este supusă numai apelului, în termen de 10 zile de la comunicare.
    (8) Apelul se judecă de urgenţă şi cu precădere.

    CAP. V
    Procedura aplicabilă lucrărilor; eliberarea altor avize, permise şi autorizaţii
    ART. 26
    (1) Certificatele de urbanism obţinute de Compania Nabucco România în vederea executării lucrărilor de construcţie a Conductei de gaze naturale Nabucco, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, îşi menţin valabilitatea, în condiţiile legii în vigoare la data emiterii acestora.
    (2) Orice noi certificate de urbanism, precum şi avizele, acordurile, permisele şi autorizaţiile prevăzute în certificatele de urbanism, prevăzute în prezentul alineat sau la alin. (1), cu excepţia acordului de mediu, sunt eliberate şi comunicate Companiei Nabucco România în termen de 15 zile de la data depunerii documentaţiei complete pentru eliberarea lor.
    (3) Emiterea unor noi certificate de urbanism, a autorizaţiei/autorizaţiilor de construire şi/sau de exploatare aferente Conductei de gaze naturale Nabucco se realizează cu respectarea prevederilor planurilor de amenajarea teritoriului şi a documentaţiilor de urbanism existente la data emiterii certificatelor şi autorizaţiilor de construire, fără a fi necesară elaborarea şi/sau aprobarea unor noi planuri de amenajare a teritoriului şi/sau de urbanism.
    (4) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1), art. 4, art. 7 şi ale definiţiei "Drept de execuţie a lucrărilor de construcţii" din anexa nr. 2 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de la prevederile art. 2 alin. (9), art. 5 alin. (16) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile art. 4 alin. (2) şi art. 24 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, după caz:
    a) autorizaţiile de construire aferente Proiectului Nabucco pot fi solicitate de Compania Nabucco România în baza unui drept real, inclusiv drept sub condiţie, drept de superficie şi de servitute stabilite conform prezentei legi, drept de concesiune, sau a unui drept de închiriere, comodat sau alt drept de folosinţă asupra imobilelor ce sunt afectate de construcţia Conductei de gaze naturale Nabucco;
    b) autorizaţiile de construire se emit de către preşedinţii consiliilor judeţene implicate pentru executarea lucrărilor de construcţii în segmentele coridorului de construcţie a Conductei de gaze naturale Nabucco, amplasate în unităţile administrativ-teritoriale din aria lor de competenţă; fiecare autorizaţie de construire produce efecte de la data emiterii acesteia, independent de datele de emitere a celorlalte autorizaţii de construire pentru executarea lucrărilor în alte segmente ale coridorului de construcţie a Conductei de gaze naturale Nabucco;
    c) în situaţia în care construirea Conductei de gaze naturale Nabucco implică şi desfiinţarea în tot sau în parte a unor amenajări sau construcţii pentru care este necesară emiterea unei autorizaţii de desfiinţare, prin autorizaţia de construire se aprobă şi desfiinţarea în tot sau în parte a respectivelor amenajări sau construcţii;
    d) autorizaţia de construire se emite în termen de 15 zile de la depunerea unei solicitări în acest sens de către Compania Nabucco România, însoţită de documentaţia completă pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi de avizele, acordurile, permisele şi autorizaţiile stabilite prin certificatul de urbanism sau, după caz, de dovada solicitării acestora şi a expirării termenului prevăzut la alin. (2), cu respectarea condiţiilor prevăzute la lit. a);
    e) perioada de valabilitate a autorizaţiilor de construire emise pentru Proiectul Nabucco este de 36 de luni de la data emiterii, interval în care solicitantul este obligat să înceapă lucrările;
    f) începerea lucrărilor în intervalul de timp prevăzut în autorizaţiile de construire determină extinderea valabilităţii autorizaţiilor de construire pe toată durata de execuţie a lucrărilor prevăzute prin autorizaţie;
    g) în cazul justificat în care lucrările de construcţii nu pot fi începute în termenul de valabilitate al autorizaţiei de construire, Compania Nabucco România poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei cu cel puţin 15 zile înaintea expirării acesteia, situaţie în care prelungirea valabilităţii autorizaţiei se acordă o singură dată, pentru o perioadă de cel mult 12 luni;
    h) acordul de mediu şi autorizaţia de construire pentru lucrări se eliberează în baza avizului favorabil emis de Ministerul Culturii, care va cuprinde, în mod obligatoriu, condiţiile privind realizarea cercetării arheologice preventive, a descărcării de sarcină arheologică, dacă este cazul, urmând ca cercetarea să fie efectuată ulterior emiterii acordului de mediu, respectiv a autorizaţiei de construire, dar înainte de începerea efectivă a lucrărilor în respectivele zone;
    i) în cazul intervenţiei asupra monumentelor istorice sau a zonei de protecţie a acestora, precum şi în zonele construite protejate, autorizaţia de construire pentru lucrări se emite în baza avizului favorabil emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către direcţiile judeţene pentru cultură, conform legii, cu respectarea, după caz, a procedurii prevăzute la lit. e);
    j) cercetarea arheologică preventivă, urmată, dacă este cazul, de descărcarea de sarcină arheologică, se realizează etapizat, pentru fiecare parte din teren, înainte de începerea efectuării lucrărilor în respectivele zone, pe baza graficului de execuţie a lucrărilor adus la cunoştinţa direcţiilor judeţene pentru cultură de Compania Nabucco România; certificatul de descărcare de sarcină arheologică se va emite pentru fiecare parte din teren care poate fi redată activităţilor umane curente;
    k) suspendarea lucrărilor de construire pe zona cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător nu conduce la suspendarea autorizaţiei de construire;
    l) zona cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător se delimitează în jurul locului descoperirii arheologice întâmplătoare, în funcţie de suprafaţa terenului efectiv afectată de această descoperire, fără a aduce atingere dreptului de a folosi, de a exploata şi/sau de a începe sau continua lucrările de construire pentru restul suprafeţei de teren, ce face obiectul autorizaţiei de construire emise;
    m) o procedură simplificată de realizare a cercetării arheologice şi de emitere a autorizaţiilor necesare acesteia, precum şi de emitere a certificatului de descărcare de sarcină arheologică se elaborează de către Ministerul Culturii şi se aprobă prin ordin al ministrului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
    (5) Avizele, acordurile, permisele şi autorizaţiile (altele decât certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire) se consideră acordate, dacă acestea nu au fost emise şi transmise Companiei Nabucco România în termenele prevăzute la alin. (2) şi alin. (4) lit. d). Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 486/2003, cu modificările şi completările ulterioare, rămân aplicabile.
    (6) În cazul aprobării tacite a avizelor, acordurilor, permiselor şi a autorizaţiilor, autorităţile competente sunt obligate să emită documentul oficial în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii unei solicitări în acest sens din partea Companiei Nabucco România.
    (7) Ministerul Economiei, în calitate de autoritate a administraţiei publice centrale competentă în domeniul implementării Proiectului Nabucco, emite un aviz coordonator în termen de 15 zile de la data primirii unei solicitări în acest sens din partea Companiei Nabucco România, în baza căruia preşedinţii consiliilor judeţene emit autorizaţiile de construire pentru lucrări amplasate în unităţile administrativ-teritoriale din aria lor de competenţă, cu respectarea termenelor stabilite prin prezenta lege.
    (8) Certificatele de urbanism, avizele, acordurile, permisele sau autorizaţiile, inclusiv autorizaţiile de construire emise după intrarea în vigoare a prezentei legi, sunt valabile până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la eliberarea procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor la efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, cu condiţia începerii executării lucrărilor de construcţii în termenele prevăzute la alin. (4) lit. e) şi f).
    (9) Companiile Nabucco au dreptul să intervină în orice moment asupra Conductei de gaze naturale Nabucco în vederea realizării unor lucrări de reparaţii în regim de urgenţă, fără a fi necesară obţinerea în prealabil a avizelor, acordurilor, permiselor şi autorizaţiilor necesare în vederea remedierii defectelor care pun în pericol mediul, precum şi siguranţa şi securitatea populaţiei/consumatorilor, în condiţiile legii. Autorizaţia de construire pentru lucrări de reparaţii în regim de urgenţă se emite imediat, potrivit art. 7 alin. (16) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 27
    Orice avize, acorduri, permise sau autorizaţii emise în favoarea unor terţe persoane, pentru imobilele afectate de lucrările aferente Conductei de gaze naturale Nabucco, eliberate după data recepţionării de către autorităţile administraţiei publice locale a documentaţiei prevăzute la art. 10 alin. (3), transmisă de către ANCPI, sunt lovite de nulitate absolută.

    ART. 28
    (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:
    a) neemiterea certificatelor de urbanism în termenul prevăzut la art. 26 alin. (2), precum şi emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate sau eliberarea acestora condiţionat de elaborarea prealabilă a unei documentaţii de urbanism sau a oricăror documentaţii tehnice de definire a scopului solicitării, cu depăşirea termenului legal;
    b) neemiterea autorizaţiilor de construire în termenul prevăzut la art. 26 alin. (4) lit. d).
    (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei.
    (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (4) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Dispoziţiile prezentului articol se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Prevederile prezentului articol intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 29
    (1) În situaţia în care, din cauza lipsei unui certificat, aviz, acord, permis sau a unei autorizaţii pentru emiterea căreia erau îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, companiile Nabucco înregistrează întârzieri în efectuarea lucrărilor aferente Conductei de gaze naturale Nabucco, valoarea daunelor suportate de către acestea va fi suportată de autorităţile/instituţiile care se fac vinovate de depăşirea termenelor stabilite de prezenta lege.
    (2) Dispoziţia prevăzută la alin. (1) se aplică şi în cazul eliberării unui aviz, acord, permis sau a unei autorizaţii unor terţe persoane pentru imobilele afectate de Conducta de gaze naturale Nabucco, în condiţiile art. 27.

    ART. 30
    (1) În cazul în care o terţă persoană fizică/juridică solicită emiterea certificatului de urbanism, a avizelor, acordurilor, permiselor sau autorizaţiilor necesare în scopul executării de lucrări de construcţii, precum şi al derulării altor tipuri de activităţi şi/sau intervenţii pe terenuri situate în coridorul de construcţie a Conductei de gaze naturale Nabucco sau aflate în zonele de protecţie şi/sau de siguranţă ale acesteia, autorităţile administraţiei publice centrale sau locale emitente, abilitate în condiţiile legii, au obligaţia de a stabili avizele necesare, pe care solicitantul trebuie să le obţină de la Compania Nabucco România.
    (2) Procedura de emitere a avizului în vederea autorizării executării lucrărilor de construcţii pentru explorare/exploatare minieră sau petrolieră, amenajare urbanistică, realizare de construcţii, precum şi altele de această natură, amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale conform reglementărilor în vigoare, se aplică în mod corespunzător şi lucrărilor care se execută în coridorul de construcţie a Conductei de gaze naturale Nabucco sau în zonele de protecţie şi/sau de siguranţă ale acesteia, respectiv avizelor acordate de către Compania Nabucco România.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 31
    (1) Dispoziţiile prezentei legi se completează în mod corespunzător cu prevederile Codului civil şi ale Codului de procedură civilă şi cu cele ale Legii nr. 123/2012, în măsura în care acestea nu sunt contrare prezentei legi.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 26 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pierderea fiscală anuală realizată începând cu anul 2010 în cadrul Proiectului Nabucco se recuperează din profiturile impozabile obţinute până la închiderea proiectului, potrivit legii.

    ART. 32
    Se autorizează Ministerul Economiei şi Ministerul Finanţelor Publice să emită ordine ale ministrului prin care să reglementeze aspecte privind aplicarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungară, România şi Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat la Ankara la 13 iulie 2009 şi ratificat prin Legea nr. 57/2010, şi a Acordului de sprijin al Proiectului dintre România şi Nabucco Gas Pipeline International GMBH şi Nabucco Gas Pipeline România - S.R.L. privind sistemul de conducte Nabucco, semnat la Kayseri la 8 iunie 2011 şi ratificat prin Legea nr. 28/2013.

    ART. 33
    În vederea implementării Proiectului Nabucco, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat, în condiţiile respectării legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, să emită o scrisoare prin care îşi asumă obligaţii de diligenţă în vederea îndeplinirii obligaţiilor de finanţare care revin Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş.
    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
    VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
    PREŞEDINTELE SENATULUI
    GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU
    Bucureşti, 31 mai 2013.
    Nr. 169.
    __________


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016