Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 168 din 7 august 2020  pentru recunoaşterea meritelor personalului participant  la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român  şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 168 din 7 august 2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 715 din 8 august 2020
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta lege reglementează modalităţile de recunoaştere a meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român prin acordarea unor drepturi şi distincţii, precum şi crearea posibilităţii menţinerii, încadrării sau reîncadrării în structurile din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională din care fac sau au făcut parte a răniţilor, invalizilor, a celor care au dobândit alte afecţiuni fizice şi/sau psihice pe timpul ori din cauza participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, precum şi prin acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat.
    (2) De drepturile conferite de prezenta lege nu beneficiază personalul participant rănit, invalid, cel care a dobândit alte afecţiuni fizice şi/sau psihice din cauza participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, familia şi urmaşii acestuia, în situaţia în care rănirea, invaliditatea, afecţiunea fizică şi/sau psihică ori decesul a survenit ca urmare a săvârşirii de către acesta, cu intenţie, a unei fapte ce constituie infracţiune, pedepsită potrivit legii române.
    ART. 2
    În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) personal participant - cadrele militare, poliţiştii, poliţiştii de penitenciare, soldaţii şi gradaţii profesionişti, rezerviştii voluntari şi personalul civil care participă la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, în mod individual sau colectiv;
    b) acţiuni militare, misiuni şi operaţii - misiunile, operaţiile şi activităţile de pregătire a acestora prevăzute la art. 2 alin. (1) şi art. 3 alin. (3) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, cu completările ulterioare; cele pentru contracararea şi limitarea efectelor acţiunilor teroriste, cele de poliţie aeriană şi intervenţie cu nave, precum şi alte misiuni cu potenţial ridicat de risc, stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, desfăşurate începând cu anul 1990 pe teritoriul statului român; misiunile de consiliere, misiunile de monitorizare a acordurilor de încetare a focului, misiunile de pregătire a personalului de aplicare a legii din statul afectat, misiunile de asigurare a trecerii de la starea de conflict la starea de normalitate în statul afectat, stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne; alte misiuni specifice cu potenţial ridicat de risc, stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională. Misiunile şi operaţiile desfăşurate în afara teritoriului statului român, începând cu anul 1990 şi până la intrarea în vigoare a Legii nr. 121/2011, cu completările ulterioare, se asimilează prin ordin al ministrului apărării naţionale cu tipurile de misiuni şi operaţii prevăzute de aceasta;

    c) răniţi - personalul participant care, pe timpul şi din cauza participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, în mod individual sau colectiv, a suferit vătămări corporale, se află în incapacitate temporară de muncă şi, ulterior, este clasat apt limitat sau inapt pentru serviciul militar de către comisiile de expertiză medico-militare, de medicul de medicina muncii şi de medicul de expertiză a capacităţii de muncă, după caz;
    d) militari invalizi - personalul participant militar, încadrat în grad de invaliditate şi clasat inapt pentru serviciul militar de către comisiile de expertiză medico-militară în urma rănirilor, afecţiunilor fizice şi/sau psihice dobândite ca urmare a acţiunilor de luptă, accidentelor, catastrofelor şi altor asemenea evenimente intervenite din cauza participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii;
    e) civili invalizi - personalul participant civil, încadrat în grad de invaliditate, conform legii, în urma rănirilor, afecţiunilor fizice şi/sau psihice dobândite ca urmare a acţiunilor de luptă, accidentelor, catastrofelor şi altor asemenea evenimente intervenite din cauza participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii;
    f) urmaşii personalului participant decedat ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii - copiii acestuia până la împlinirea vârstei de 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi soţul supravieţuitor, dacă acesta nu s-a recăsătorit;
    g) familie - cuprinde soţul şi copiii personalului participant;
    h) afecţiuni fizice - boli dobândite în urma acţiunilor de luptă, accidentelor, catastrofelor şi altor asemenea evenimente intervenite ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii a personalului participant, care declanşează modificarea organică şi/sau funcţională a echilibrului normal al organismului, cu potenţial de cronicizare, în urma cărora nu mai pot fi îndeplinite obligaţiile militare sau care pot provoca decesul;
    i) sindrom de stres posttraumatic şi alte afecţiuni psihice comorbide - tulburări dobândite de personalul participant în urma şi din cauza participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, care declanşează o perturbare semnificativă la nivelul gândirii, reglării emoţionale sau comportamentului persoanei, care reflectă o disfuncţie asociată cu distres emoţional sau dizabilitate semnificativă în funcţionarea profesională, socială sau familială, constatate de către comisiile de expertiză medico-militare, de medicul de medicina muncii şi de medicul de expertiză a capacităţii de muncă, la propunerea psihologului clinician şi/sau a medicului psihiatru, după caz;
    j) veterani din teatrele de operaţii - personalul participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român desfăşurate în teatre de operaţii/zone de misiuni, care îndeplineşte criteriile prevăzute la art. 4 alin. (1), (2) sau (4);
    k) teatru de operaţii/zonă de misiune - arie geografică (terestră, maritimă şi/sau aeriană) în afara teritoriului statului român, în care misiunea/operaţia este autorizată să se desfăşoare, conform mandatului încredinţat de către organizaţia internaţională/coaliţia responsabilă de planificarea, implementarea, coordonarea şi monitorizarea tuturor activităţilor operaţionale din respectiva arie geografică. Pentru Ministerul Apărării Naţionale, teatrele de operaţii/zonele de misiune se nominalizează prin ordin al ministrului apărării naţionale, în funcţie de gradul de risc specific al ariei geografice respective unde personalul participă la acţiuni militare, misiuni şi operaţii.    CAP. II
    Acordarea de distincţii militare şi civile
    ART. 3
    Personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii i se pot acorda, în condiţiile legii, decoraţii şi distincţii militare şi civile.
    ART. 4
    (1) Personalul participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii desfăşurate în teatre de operaţii/zone de misiuni, cel puţin 120 de zile, neîntrerupt sau cumulativ, are calitatea de „Veteran din teatrele de operaţii“.
    (2) Răniţilor, militarilor invalizi, civililor invalizi, personalului participant care a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice li se atribuie calitatea de „Veteran din teatrele de operaţii“, indiferent de durata participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii desfăşurate în teatre de operaţii/zone de misiuni.
    (3) Calitatea prevăzută la alin. (1) şi (2) se conferă potrivit ordinului conducătorului instituţiei din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională.
    (4) Calitatea de „Veteran din teatrele de operaţii“ se poate acorda prin hotărâre a Guvernului, la propunerea conducătorului instituţiei din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, şi personalului care, pe timpul participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii în teatre de operaţii/zone de misiuni, s-a remarcat prin acte exemplare de curaj şi devotament, indiferent de durata participării, pe baza evenimentelor consemnate în jurnalul acţiunilor militare sau în ordinul de zi pe unitate.

    ART. 5
    (1) Numele celor cărora li s-a atribuit calitatea de „Veteran din teatrele de operaţii“ se înscriu în registre speciale, înfiinţate la unitatea/structura din care face parte personalul participant şi, după caz, la Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I“.
    (2) Calitatea de „Veteran din teatrele de operaţii“ este atestată şi evidenţiată prin legitimaţia eliberată de instituţia din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională din care personalul participant face parte. Modelul, modul de emitere, retragere şi ţinere a evidenţei acestor legitimaţii se stabileşte prin ordin al conducătorului instituţiei din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

    ART. 6
    În semn de recunoaştere a meritelor veteranilor din teatre de operaţii/zone de misiuni pentru apărarea intereselor României se instituie Ziua veteranilor din teatrele de operaţii, care se organizează, anual, pe 11 noiembrie, prin grija Ministerului Apărării Naţionale, cu sprijinul celorlalte instituţii din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

    CAP. III
    Menţinerea, încadrarea sau reîncadrarea/reintegrarea în funcţii militare sau civile
    ART. 7
    (1) Răniţii, militarii invalizi, civilii invalizi şi personalul participant care au dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice se menţin, se încadrează ori se reîncadrează, după caz, în categoria de personal/corpul militar căreia/căruia îi aparţin, la cerere, în instituţiile din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională din care fac/au făcut parte, în funcţii militare sau civile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei respective, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
    (2) Menţinerea, încadrarea sau reîncadrarea în funcţii militare ori civile se face prin ordin al conducătorului instituţiei din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, fără examen ori concurs, pe baza propunerii comandantului/şefului unităţii/detaşamentului, înaintate ierarhic/similar, a concluziilor comisiei special desemnate prin ordinul şefului Statului Major al Apărării/similar şi a avizului comisiilor de expertiză medico-militară, al medicului de medicina muncii şi al medicului de expertiza capacităţii de muncă, al medicului psihiatru sau al psihologului clinician, după caz.
    (3) Condiţiile privind menţinerea, încadrarea ori reîncadrarea personalului participant rănit, invalid, precum şi a celui care a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice se stabilesc prin ordin al conducătorului instituţiei din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională.
    (4) Comisia de expertiză medico-militară, medicul de medicina muncii, medicul de expertiză a capacităţii de muncă, medicul psihiatru sau psihologul clinician, după caz, constată dacă atribuţiile funcţiilor prevăzute la alin. (1) sunt compatibile cu incapacitatea dată de afecţiunea fizică şi/sau psihică şi pot fi îndeplinite fără riscul de a o agrava.
    (5) Comisia special desemnată prin ordinul şefului Statului Major al Apărării/similar, prevăzută la alin. (2), stabileşte dacă misiunea, operaţia sau activitatea în cauză se încadrează în prevederile art. 2 lit. b).
    (6) Militarii invalizi care au fost trecuţi în rezervă sau direct în retragere, precum şi civilii invalizi cărora le-au încetat raporturile de muncă pot beneficia, o singură dată, de reîncadrarea în funcţii militare sau civile, după caz, la cerere, prin ordinul conducătorului instituţiei din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, cu respectarea prevederilor alin. (2).
    (7) Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător la fiecare modificare a raporturilor de serviciu.
    (8) Pentru perioada menţinerii, încadrării sau reîncadrării, potrivit prevederilor alin. (1), (2) şi (6), personalul participant nu poate beneficia de pensie de invaliditate.
    (9) Personalul participant menţinut, încadrat sau reîncadrat în funcţii militare potrivit alin. (1) şi (6) poate participa la forme de perfecţionare a pregătirii profesionale din domeniile stabilite prin ordinul conducătorului instituţiei din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de reglementările în vigoare, mai puţin cele referitoare la aptitudinea medicală şi fizică. Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

    CAP. IV
    Drepturile personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii
    ART. 8
    (1) Militarii invalizi, civilii invalizi, răniţii şi personalul participant care au dobândit afecţiuni fizice beneficiază de următoarele drepturi:
    a) tratament şi/sau asistenţă psihologică în ţară sau în străinătate, în cazul în care afecţiunile nu pot fi tratate în ţară, cu suportarea cheltuielilor reprezentând costul tratamentului şi al cheltuielilor aferente din bugetul instituţiei din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, după caz. Metodologia privind trimiterea la tratament în străinătate şi achitarea/decontarea cheltuielilor se stabileşte prin ordin al conducătorului instituţiei din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
    b) tratament de recuperare gratuit în instituţii medicale de profil;
    c) asistenţă pentru reconversie profesională şi reintegrare în muncă pentru invalizii de gradul III;
    d) orteze, proteze, produse medicale ortopedice şi alte produse şi dispozitive medicale gratuite, precum şi repararea şi înlocuirea acestora ori de câte ori este nevoie, la recomandarea medicului specialist. Metodologia privind achitarea/decontarea cheltuielilor pentru repararea şi înlocuirea acestora se stabileşte prin ordin al conducătorului instituţiei din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
    e) dreptul de a primi şi a purta uniforma militară, după trecerea în rezervă sau în retragere, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
    f) asigurarea, în mod gratuit, a locurilor de înhumare în cimitirele militare sau civile;
    g) decontarea cheltuielilor de transport cu autoturismul de la/la domiciliu/reşedinţă la/de la locul de muncă, potrivit programului de activitate, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pentru personalul participant încadrat în gradul I de invaliditate care este menţinut, încadrat sau reîncadrat în funcţie;
    h) închirierea sau cumpărarea, cu prioritate, a unei locuinţe din fondul de locuinţe sociale al administraţiei publice;
    i) o sumă forfetară lunară, neimpozabilă, în procent de 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, reprezentând contravaloarea taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune şi televiziune, a abonamentului lunar de telefonie şi a transportului lunar, ce se acordă beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatarului acestuia împuternicit prin procură.

    (2) Personalul participant care a dobândit afecţiuni psihice beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) şi lit. f)-i).
    (3) La cererea militarilor invalizi, civililor invalizi sau a persoanelor în grija cărora se află aceştia, potrivit legii, pot fi asigurate servicii de îngrijire personală, integrat cu alte servicii, în centre de asistenţă socială, de asistenţă medico-socială şi de psihologie operaţională înfiinţate de către instituţii din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională. În măsura în care serviciile de îngrijire personală nu pot fi asigurate în centre de asistenţă socială, de asistenţă medico-socială şi de psihologie operaţională înfiinţate de către instituţii din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, acestea pot fi asigurate în centre de asistenţă socială private, cu decontarea cheltuielilor aferente de către instituţia de care aparţine solicitantul.
    (4) Personalul prevăzut la alin. (1) şi (2), precum şi membrii familiei şi/sau alte persoane care participă la îngrijirea acestuia beneficiază, la cerere, în limitele, condiţiile şi pentru activităţile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, de următoarele drepturi:
    a) transport gratuit dus-întors la instituţiile medicale de profil din ţară, la evenimentele la care sunt invitaţi de instituţiile din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională sau de alte instituţii, precum şi la alte activităţi necesare pentru refacerea fizică şi psihică sau pentru rezolvarea unor probleme administrative care presupun prezenţa acestuia;
    b) cazare gratuită în spaţiile aflate în administrarea instituţiilor din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, de care aparţin.
    (5) Pe timpul efectuării tratamentului în străinătate prevăzut la alin. (1) lit. a), personalul participant şi însoţitorii acestuia beneficiază de drepturile stabilite pentru personalul trimis în misiune temporară în străinătate, cu suportarea cheltuielilor din bugetul instituţiei de care aparţine.
    (6) Personalul prevăzut la alin. (1) şi (2) trimis la tratament în străinătate poate fi vizitat de soţ sau rudele de gradul I, câte 5 zile după internare şi la fiecare lună de spitalizare, cu suportarea cheltuielilor din bugetul instituţiei de care aparţine, în condiţiile stabilite pentru personalul trimis în misiune temporară în străinătate.

    (7) Personalul participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii desfăşurate în afara teritoriului statului român care este evacuat medical din zona de operaţii în spitale din străinătate, precum şi însoţitorii acestuia din zona de operaţii beneficiază de drepturile de diurnă stabilite pentru misiunea sau operaţia respectivă până la data prevăzută pentru încheierea misiunii, urmând ca, după această dată, să beneficieze de drepturile prevăzute la alin. (5).
    (8) Metodologia privind asigurarea drepturilor prevăzute la alin. (1)-(7) se stabileşte prin ordin al conducătorului instituţiei din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

    ART. 9
    (1) Militarii invalizi şi civilii invalizi beneficiază şi de acordarea unei indemnizaţii lunare de invaliditate, astfel:
    a) pentru gradul I de invaliditate, două câştiguri salariale medii brute;
    b) pentru gradul II de invaliditate, 1,5 câştiguri salariale medii brute;
    c) pentru gradul III de invaliditate, un câştig salarial mediu brut.
    (2) Militarii invalizi şi civilii invalizi, încadraţi în gradul I de invaliditate, beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru însoţitor, egală cu câştigul salarial mediu brut.

    (3) Indemnizaţiile acordate în condiţiile alin. (1) şi (2) reprezintă forme de sprijin cu destinaţie specială.
    (4) Personalului participant civil i se acordă despăgubiri pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse în timpul şi din cauza acţiunilor militare, misiunilor şi operaţiilor, în condiţiile stabilite de lege pentru soldaţii şi gradaţii profesionişti. Evaluarea capacităţii de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face de către comisia de expertiză medicală.
    (5) Militarii invalizi şi civilii invalizi pot cumula indemnizaţia de invaliditate cu pensia sau solda/salariul cuvenită/cuvenit, în cazul în care desfăşoară activitatea ca angajaţi, sau cu veniturile suplimentare realizate din activităţi independente.
    (6) Militarii invalizi şi civilii invalizi încadraţi în gradul I de invaliditate beneficiază, la cerere, în baza programelor de recuperare întocmite conform normelor aprobate prin ordin al conducătorului instituţiei din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, de următoarele drepturi:
    a) posibilitatea alegerii centrului de tratament/recuperare;
    b) asigurarea consilierii şi informării periodice cu privire la posibilităţile de tratament şi recuperare în centre de profil;
    c) programe de asistenţă psihologică particularizate şi adaptate nevoilor fiecăruia;
    d) participarea la activităţi sociale.

    (7) Militarii invalizi şi civilii invalizi pot beneficia de programe organizate în scopul recunoaşterii meritelor personalului participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român.
    (8) Procedura de acordare a drepturilor prevăzute la alin. (1), (2) şi art. 8 alin. (1) lit. i) se stabileşte prin ordin al conducătorului instituţiei din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

    ART. 10
    (1) Personalul participant rănit în cadrul acţiunilor militare, misiunilor şi operaţiilor, precum şi cel care a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice ca urmare a participării la acţiuni militare beneficiază, pe lângă celelalte drepturi stabilite conform legii, de o indemnizaţie lunară în cuantum de două câştiguri salariale medii brute.
    (2) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) se acordă de la data producerii vătămărilor corporale, respectiv diagnosticării afecţiunilor fizice şi/sau psihice dobândite ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii şi până la data încetării incapacităţii temporare de muncă.

    ART. 11
    (1) Personalul participant care la examenul medical efectuat la înapoierea din misiune sau ulterior, dar nu mai târziu de un an de la data înapoierii, este diagnosticat cu afecţiuni fizice pentru care se stabileşte legătura de cauzalitate cu participarea la acţiuni militare, misiuni şi operaţii beneficiază de drepturile conferite de prezenta lege.
    (2) Personalul participant care la examenul medical efectuat la înapoierea din misiune sau ulterior, dar nu mai târziu de 5 ani de la data înapoierii, este diagnosticat cu afecţiuni psihice pentru care se stabileşte legătura de cauzalitate cu participarea la acţiuni militare, misiuni şi operaţii beneficiază de drepturile conferite de prezenta lege.
    (3) Personalul armatei prevăzut la alin. (1) şi (2) beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 10 alin. (1) începând cu data diagnosticării afecţiunilor fizice şi/sau psihice pentru care se stabileşte legătura de cauzalitate cu participarea la acţiuni militare, misiuni şi operaţii până la data stabilirii situaţiei medico-militare sau medicale, după caz, doar pentru perioadele în care s-a aflat în incapacitate temporară de muncă.

    ART. 12
    (1) Personalul participant care a dobândit calitatea de „Veteran din teatrele de operaţii“ şi care nu este invalid, rănit ori nu a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice în urma participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii beneficiază de următoarele drepturi:
    a) dreptul de a purta uniforma militară, după trecerea în rezervă sau în retragere;
    b) o sumă forfetară lunară, neimpozabilă, în procent de 25% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, pentru personalul în activitate;
    c) o indemnizaţie lunară, neimpozabilă, în valoare de 1.000 de lei, după trecerea în rezervă sau retragere.

    (2) Sumele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se acordă beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatarului acestora împuterniciţi prin procură, conform metodologiei stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

    ART. 13
    Instituţiile din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională pot înfiinţa centre de asistenţă socială, de asistenţă medico-socială şi de psihologie operaţională, pentru personalul participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, a căror organizare şi funcţionare se reglementează prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului.

    ART. 14
    (1) În procesul reinserţiei sociale, recuperarea fizică şi/sau recuperarea/reabilitarea psihică a invalizilor şi răniţilor participanţi la acţiuni militare, misiuni şi operaţii se pot/poate realiza şi prin participarea acestora la evenimente sportiv-recreative organizate, potrivit aptitudinilor lor, în ţară sau în străinătate de către instituţiile din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională sau de către alte organizaţii naţionale ori internaţionale cu care acestea cooperează.
    (2) Pentru evenimentele sportiv-recreative organizate în străinătate, persoanele prevăzute la alin. (1) şi, după caz, însoţitorii acestora, membrii de familie, precum şi persoanele cu atribuţii în procesul de pregătire şi desfăşurare a respectivelor evenimente beneficiază de drepturile stabilite pentru personalul propriu trimis în misiune temporară în străinătate.
    (3) Fondurile destinate achiziţiei de echipamente sportive, dispozitive şi a altor materiale necesare desfăşurării antrenamentelor şi participării la activităţi complementare celor prevăzute la alin. (1), precum şi fondurile necesare asigurării transportului, acreditării, cazării, diurnei şi a altor bunuri şi servicii, prevăzute de lege, pentru competitori, rezerve, staff tehnic şi alte persoane care fac parte din delegaţie, se asigură din bugetul instituţiilor din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în condiţii stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei.

    ART. 15
    Copiii răniţilor, militarilor invalizi şi civililor invalizi, precum şi ai personalului participant care a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice au prioritate la înscrierea în creşele şi grădiniţele din sistemul public.

    ART. 16
    (1) Familia militarilor invalizi şi a civililor invalizi beneficiază, la cerere, de următoarele drepturi:
    a) transferul sau înscrierea copiilor, fără examen, la/în instituţiile de învăţământ preuniversitar sau universitar din subordinea instituţiilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, după caz, pe baza rezultatelor la învăţătură obţinute în instituţiile civile de învăţământ, testelor de aptitudini, în condiţiile prevăzute prin ordin al conducătorului instituţiei din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
    b) acordarea de burse de studii lunare pentru copii de către instituţiile din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională. Bursele se plătesc lunar pentru copiii personalului participant încadrat în gradele I, II şi III de invaliditate, prin aplicarea unui coeficient de 1,0 asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului pentru care se face plata;
    c) încadrarea copiilor şi/sau a soţului în funcţii militare/similare, după caz, în cadrul instituţiei din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, dacă îndeplinesc cerinţele necesare ocupării posturilor respective, fără examen sau concurs;
    d) încadrarea copiilor şi/sau a soţului în posturi de personal civil contractual în cadrul instituţiei sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, dacă îndeplinesc cerinţele necesare ocupării posturilor respective, fără examen sau concurs.

    (2) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) beneficiază soţul, cu condiţia solicitării dreptului în termen de maximum 5 ani de la data stabilirii invalidităţii, precum şi copiii care nu au depăşit vârsta de 26 de ani până la data solicitării dreptului.
    (3) Drepturile prevăzute la alin. (1) lit. c) sau d) se pot acorda o singură dată.
    (4) Procedurile privind transferul sau înscrierea copiilor la/în instituţiile de învăţământ din subordinea instituţiilor sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, privind acordarea burselor lunare fiecărui copil, precum şi privind încadrarea copiilor şi/sau a soţului în funcţii specifice se stabilesc prin norme aprobate prin ordin al conducătorului fiecărei instituţii pentru familia personalului participant propriu.
    (5) Dreptul de gestionare a burselor lunare de studii acordate de instituţia din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională pe durata studiilor în instituţiile de învăţământ civile cuvenite copiilor militarilor invalizi şi civililor invalizi, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, în condiţiile stabilite prin norme aprobate prin ordin al conducătorului instituţiei din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională, revine exclusiv personalului invalid până la împlinirea vârstei de 18 ani de către copilul acestuia.

    CAP. V
    Participarea la activităţi festive sau comemorative
    ART. 17
    (1) Militarii invalizi, civilii invalizi, răniţii, cei care au dobândit afecţiuni fizice şi urmaşii personalului participant decedat ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pot fi invitaţi să participe la acţiuni festive sau comemorative organizate de instituţiile din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională.
    (2) La acţiunile prevăzute la alin. (1) pot fi invitaţi şi părinţii personalului participant decedat ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii.
    (3) Pentru categoriile de personal prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi pentru însoţitorul invalidului de gradul I, cazarea se asigură gratuit, în spaţiile de cazare ale instituţiilor din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, după caz, iar cheltuielile de transport dus/întors la/de la domiciliu se decontează în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei.
    (4) Pentru activităţile organizate în străinătate, persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de drepturile stabilite pentru personalul trimis în misiune temporară în străinătate.

    CAP. VI
    Drepturile urmaşilor celor decedaţi ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii
    ART. 18
    (1) Urmaşii personalului decedat ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii beneficiază, la cerere, de următoarele drepturi:
    a) înscrierea copiilor cu prioritate în creşele şi grădiniţele din sistemul public;
    b) transferul sau înscrierea copiilor, fără examen, la/în instituţiile de învăţământ preuniversitar sau universitar din subordinea instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, după caz, pe baza rezultatelor la învăţătură obţinute în instituţiile civile de învăţământ, testelor de aptitudini, în condiţiile prevăzute prin ordin al conducătorului instituţiei din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
    c) încadrarea copiilor şi/sau a soţului supravieţuitor în funcţii militare în cadrul instituţiei din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, dacă îndeplinesc cerinţele necesare ocupării posturilor respective, fără examen sau concurs;
    d) încadrarea copiilor şi/sau a soţului supravieţuitor în posturi de personal civil contractual în cadrul instituţiei sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, dacă îndeplinesc cerinţele necesare ocupării posturilor respective, fără examen sau concurs;
    e) ajutoare şi despăgubiri în cuantumurile prevăzute de legislaţia în vigoare;
    f) o indemnizaţie lunară egală cu câştigul salarial mediu brut, pentru urmaşii personalului participant decedat în urma participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii care realizează venituri lunare mai mici de 50% din câştigul salarial mediu brut, indiferent de numărul acestora;
    g) acordarea de burse de studii lunare pentru copiii personalului participant decedat ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, în cuantum egal cu valoarea rezultată prin aplicarea unui coeficient de 1,10 asupra câştigului salarial mediu brut, pe durata studiilor în instituţiile civile de învăţământ, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
    h) închirierea şi/sau cumpărarea, cu prioritate, a unei locuinţe din fondul de locuinţe sociale al administraţiei publice;
    i) folosirea centrelor de refacere a capacităţii de muncă, sanatoriilor, căminelor de garnizoană, cluburilor militare şi altor facilităţi recreative şi sportive, în condiţiile stabilite pentru cadrele militare, poliţişti sau poliţişti de penitenciare, după caz, pentru urmaşii personalului participant propriu;
    j) asistenţă medicală în instituţiile medicale militare sau publice şi asigurarea de medicamente, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în condiţiile stabilite pentru cadrele militare, poliţişti sau poliţişti de penitenciare, după caz;
    k) asistenţă psihologică asigurată gratuit de către structurile de specialitate din cadrul instituţiilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
    l) asigurarea, în mod gratuit, a locurilor de înhumare în cimitirele militare şi civile;
    m) continuarea dreptului de folosinţă a locuinţei de serviciu de care beneficia personalul participant la data decesului, cu scutire de la plata chiriei, pe durata şi în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, în cazul în care nu beneficiază de drepturile de la lit. h).

    (2) Părinţii personalului armatei decedat ca urmare a participării în acţiuni militare, misiuni şi operaţii beneficiază de un sfert din indemnizaţia stabilită potrivit prevederilor alin. (1) lit. f).
    (3) Plata indemnizaţiilor lunare prevăzute la alin. (1) lit. f) şi alin. (2) încetează în următoarele situaţii:
    a) de la data când persoana beneficiară/persoanele beneficiare realizează venituri lunare mai mari de 50% din câştigul salarial mediu brut;
    b) în caz de deces al persoanei/persoanelor beneficiare;
    c) de la data recăsătoririi soţului supravieţuitor;
    d) la data când copiii au împlinit vârsta de 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani.

    (4) Prevederile alin. (3) lit. d) nu se aplică copiilor pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care beneficiau de indemnizaţia prevăzută la alin. (1) lit. f).
    (5) De drepturile prevăzute la alin. (1) lit. c) sau d) beneficiază soţul supravieţuitor care nu s-a recăsătorit, cu condiţia solicitării dreptului în termen de maximum 5 ani de la producerea decesului personalului participant, precum şi copiii cu vârsta de până la 26 de ani, împliniţi până la data solicitării dreptului, ai personalului participant decedat.
    (6) Urmaşii personalului decedat ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii beneficiază de dreptul prevăzut la alin. (1) lit. c) sau d) o singură dată.
    (7) Procedurile privind transferul sau înscrierea copiilor la/în instituţiile de învăţământ din subordinea instituţiilor componente ale sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională, privind acordarea burselor lunare fiecărui copil, precum şi privind încadrarea copiilor şi/sau a soţului în funcţii specifice se stabilesc prin norme aprobate prin ordin al conducătorului instituţiei din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională.
    (8) Urmaşii personalului participant care în timpul şi din cauza participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii a dobândit răni sau afecţiuni fizice ori psihice care, ulterior, i-au produs decesul beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1), cu condiţia de a nu fi beneficiat de drepturi similare pe care prezenta lege le prevede a fi acordate o singură dată, iar părinţii acestuia beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (2).

    ART. 19
    Personalul participant şi familiile acestuia pot beneficia de măsuri de sprijin familial, desfăşurate la nivel instituţional şi pe bază de voluntariat, în condiţiile stabilite prin norme aprobate prin ordin al conducătorului instituţiei din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

    CAP. VII
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 20
    (1) Personalului căruia i s-a conferit titlul onorific de Veteran, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, i se atribuie calitatea de Veteran din teatrele de operaţii şi beneficiază, în continuare, de drepturile prevăzute de prezenta lege, dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4.
    (2) Legitimaţiile care atestă titlul onorific de Veteran, eliberate personalului participant până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se preschimbă, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 4, iar termenul şi modul de preschimbare a acestora se stabilesc prin dispoziţie a şefului Statului Major al Apărării/directorului general al Direcţiei generale de informaţii a apărării.

    ART. 21
    (1) Acordarea drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru personalul participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii revine instituţiei din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională în care acesta a fost încadrat pe timpul participării.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător pentru familia, părinţii şi urmaşii personalului participant.
    (3) În situaţia transferului/(re)încadrării/rechemării în activitate a personalului participant la altă instituţie din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, drepturile prevăzute de prezenta lege se acordă de către instituţia de unde s-a transferat/unde a fost iniţial încadrat, potrivit ordinului conducătorului instituţiei respective.

    ART. 22
    Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fără ca drepturile şi facilităţile prevăzute prin prezenta lege să se cumuleze cu cele identice, prevăzute de această lege.

    ART. 23
    Cheltuielile generate de punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi se suportă din bugetul instituţiilor componente ale sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, după caz.

    ART. 24
    Cuantumul drepturilor prevăzute de prezenta lege, stabilite în funcţie de valoarea câştigului salarial mediu brut/salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, după caz, se actualizează ori de câte ori se majorează acesta.

    ART. 25
    Drepturile acordate conform prezentei legi nu se impozitează, nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii şi nu afectează acordarea altor drepturi.

    ART. 26
    Debitele constituite sau care urmează să fie constituite şi sunt aferente perioadei cuprinse între data de 9 mai 2016 şi data intrării în vigoare a prezentei legi, reprezentând indemnizaţia lunară, acordată potrivit dispoziţiilor art. 8^5 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2017, cu modificările şi completările ulterioare, nu se recuperează.

    ART. 27
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 180 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 3 noiembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi, conducătorii instituţiei din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională emit norme de aplicare a acesteia în cadrul fiecărei instituţii în parte.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    FLORIN IORDACHE
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

    Bucureşti, 7 august 2020.
    Nr. 168.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016