Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 158 din 27 iulie 2020  pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 158 din 27 iulie 2020 pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 673 din 29 iulie 2020
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    CAP. I
    Modificarea şi completarea Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă
    ART. I
    Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 29 martie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (1), punctele 9-11 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "9. filială - entitate definită conform prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 25 din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare;
10. firmă de investiţii - orice persoană juridică astfel cum este definită la art. 3 alin. (1) pct. 26 din Legea nr. 126/2018;
11. formator de piaţă - persoană astfel cum este definită la art. 3 alin. (1) pct. 28 din Legea nr. 126/2018;"

    2. La articolul 2 alineatul (1), punctul 15 se abrogă.
    3. La articolul 2 alineatul (1), punctele 16-19 se modifică şi vor avea următorulcuprins:
    "16. instituţie de credit - entitatea definită la art. 3 alin. (1) pct. 32 din Legea nr. 126/2018;
17. instrumente financiare - instrumentele prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 126/2018;
18. instrumente financiare derivate - instrumentele definite la art. 3 alin. (1) pct. 36 din Legea nr. 126/2018;
19. instrumente ale pieţei monetare - categorii de instrumente astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (1) pct. 33 din Legea nr. 126/2018;"

    4. La articolul 2 alineatul (1), punctul 21 se abrogă.
    5. La articolul 2 alineatul (1), punctul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "22. loc de tranzacţionare - loc astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) pct. 40 din Legea nr. 126/2018;"

    6. La articolul 2 alineatul (1), punctul 23 se abrogă.
    7. La articolul 2 alineatul (1), punctele 25 şi 31 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "25. ofertant sau persoana care iniţiază o ofertă - persoana fizică sau entitatea legală ce se oferă să cumpere valori mobiliare, în cazul ofertei publice de cumpărare;
    ………………………………………...................................……
31. piaţă reglementată - piaţă reglementată definită conform prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 60 din Legea nr. 126/2018;"

    8. La articolul 2 alineatul (1), punctul 34 se abrogă.
    9. La articolul 2 alineatul (1), punctele 36 şi 37 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "36. sistem multilateral de tranzacţionare, denumit în continuare SMT - un sistem multilateral astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) pct. 68 din Legea nr. 126/2018;
37. sistem organizat de tranzacţionare, denumit în continuare SOT - un sistem multilateral astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) pct. 69 din Legea nr. 126/2018;"

    10. La articolul 2 alineatul (1), punctele 43 şi 44 se abrogă.
    11. La articolul 2 alineatul (1), punctele 47, 48 şi 50 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "47. tranzacţionare algoritmică - tranzacţionarea de instrumente financiare pe baza unui algoritm computerizat, astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) pct. 81 din Legea nr. 126/2018;
48. tranzacţionare de înaltă frecvenţă - o tehnică de tranzacţionare algoritmică de înaltă frecvenţă, aşa cum este definită la art. 3 alin. (1) pct. 80 din Legea nr. 126/2018;
    ………………………………………...................................……
50. valori mobiliare - valori mobiliare astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (1) pct. 84 din Legea nr. 126/2018;"

    12. La articolul 2 alineatul (1), punctul 52 se abrogă.
    13. La articolul 2, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:
    "(10) În vederea exercitării atribuţiilor şi competenţelor prevăzute în cuprinsul prezentei legi, A.S.F. are acces direct şi în timp util la informaţiile financiare, fiscale, administrative, precum şi la orice alte informaţii ale altor autorităţi pentru îndeplinirea sarcinilor în mod corespunzător, cu excepţia celor deţinute sau gestionate de organele de urmărire penală şi/sau de autorităţile şi instituţiile din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi a informaţiilor clasificate potrivit legii, pentru care accesul se realizează la cerere, cu respectarea normelor legale specifice."

    14. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) În înţelesul prezentului titlu, în cazul ofertei publice de cumpărare, prin emitent se înţelege entitatea legală care emite valori mobiliare.
    (2) În cazul prevederilor aplicabile ofertelor publice de vânzare de valori mobiliare, termenii şi expresiile utilizate în prezenta lege au semnificaţia prevăzută în Regulamentul (UE) 2017/1.129 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi de abrogare a Directivei 2003/71/CE, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2017/1.129, precum şi în cadrul regulamentelor europene emise în legătură cu Regulamentul (UE) 2017/1.129."

    15. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Prevederile prezentului titlu aplicabile în cazul ofertelor publice de vânzare de valori mobiliare se referă la ofertele publice de vânzare reglementate de Regulamentul (UE) 2017/1.129, precum şi de regulamentele europene emise în legătură cu Regulamentul (UE) 2017/1.129, care se aplică în mod corespunzător."

    16. La articolul 5, alineatul (2) se abrogă.
    17. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) După aprobarea documentului de ofertă, acesta trebuie să fie disponibil publicului, potrivit reglementărilor A.S.F."

    18. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Aprobarea prospectului, documentului de ofertă sau, după caz, a anunţurilor nu are valoare de garanţie şi nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacţiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare sau realizate ca urmare a procedurii obiect al anunţului. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea prospectului/documentului de ofertă/anunţului în privinţa exigenţelor legii şi ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.
    (2) Dispoziţiile prezentei legi privind răspunderea A.S.F. în legătură cu aprobarea prospectelor/documentelor/anunţurilor se aplică numai în legătură cu aprobarea realizată de către A.S.F. conform alin. (1).
    (3) Prin aprobarea unui prospect, A.S.F. realizează exclusiv operaţiunile prevăzute la art. 2 lit. (r) din Regulamentul (UE) 2017/1.129."

    19. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Documentul de ofertă trebuie să fie disponibil publicului ulterior aprobării acestuia de către A.S.F., dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data aprobării, în forma şi conţinutul în care a fost aprobat."

    20. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar, anterior emiterii deciziei de aprobare a documentului de ofertă/prospectului, este interzisă.
    (2) Orice formă de publicitate care incită la acceptarea ofertei publice, făcută cu prezentarea ofertei ca beneficiind de avantaje sau de alte calităţi decurgând din decizia A.S.F. de aprobare a documentului de ofertă/prospectului, constituie publicitate înşelătoare, potrivit prevederilor Legii nr. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă, republicată, care viciază tranzacţiile probate ca fiind motivate de o asemenea prezentare."

    21. Articolul 12 se abrogă.
    22. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) În situaţia în care a aprobat un prospect/document de ofertă, A.S.F. poate să dispună interzicerea ofertei prin:
    a) revocarea aprobării prospectului/documentului de ofertă, dacă constată că derularea ofertei publice se face cu încălcarea prevederilor prezentei legi, ale reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acesteia, precum şi în următoarele situaţii:
    1. dacă apreciază că circumstanţe ulterioare deciziei de aprobare determină modificări fundamentale ale elementelor şi datelor care au motivat-o; şi/sau
    2. dacă ofertantul informează A.S.F. că retractează oferta, înainte de lansarea anunţului de ofertă;
    b) anularea aprobării prospectului/documentului de ofertă, dacă aceasta a fost obţinută pe baza unor informaţii false ori care au indus în eroare.
    (2) A.S.F. poate exercita competenţa prevăzută la alin. (1) în termen de un an de la închiderea ofertei publice."

    23. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Sunt responsabili pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la realitatea, exactitatea şi acurateţea informaţiilor incluse într-un prospect şi orice supliment la acesta, în conformitate cu art. 11 alin. (1) prima teză din Regulamentul (UE) 2017/1.129, respectiv a informaţiilor incluse în documentul de ofertă şi orice supliment la acesta, precum şi în anunţul aferent, în funcţie de rolul şi responsabilităţile conferite de lege şi/sau convenţional, după caz, următorii:
    a) emitentul;
    b) membrii consiliului de administraţie, directorii, membrii consiliului de supraveghere, ai directoratului sau ai altor organe sau alte funcţii asimilate acestora ale emitentului;
    c) ofertantul, în cazul în care este diferit de emitent;
    d) membrii consiliului de administraţie, directorii, membrii consiliului de supraveghere, ai directoratului sau ai altor organe sau alte funcţii asimilate acestora ale ofertantului;
    e) fondatorii, în caz de subscripţie publică;
    f) persoana care solicită admiterea la tranzacţionare, în cazul în care este diferită de emitent sau de ofertant;
    g) garantul;
    h) auditorul financiar/firma de audit care a auditat situaţiile financiare, ale căror informaţii au fost preluate în prospect şi doar cu privire la informaţiile respective;
    i) intermediarul ofertei sau, după caz, membrul sindicatului de intermediere responsabil;
    j) orice altă persoană, inclusiv intermediarii ofertei, care a acceptat în prospect răspunderea pentru orice informaţie, studiu sau evaluare inserată sau prevăzută în prospect. În acest caz, persoana respectivă este responsabilă doar cu privire la realitatea, exactitatea şi acurateţea informaţiei, studiului sau evaluării indicate în mod expres de aceasta şi doar în măsura în care informaţia, studiul sau evaluarea a fost inclusă în prospect în forma şi în contextul expres agreate de persoana responsabilă."

    24. La articolul 15, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Răspunderea civilă nu revine vreunei persoane numai pe baza rezumatului prospectului în conformitate cu art. 7 din Regulamentul (UE) 2017/1.129 sau a rezumatului specific al unui prospect UE pentru creştere potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) al doilea paragraf din acelaşi regulament, inclusiv a unei traduceri a acestora, cu excepţia următoarelor cazuri:
    a) rezumatul este înşelător, inexact sau contradictoriu în raport cu celelalte părţi ale prospectului; sau
    b) rezumatul nu furnizează, în raport cu celelalte părţi ale prospectului, informaţiile esenţiale pentru a-i ajuta pe investitori să decidă dacă să investească în astfel de valori mobiliare.
(2^2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în legătură cu responsabilitatea pentru informaţiile incluse într-un document de înregistrare sau document de înregistrare universal, în sensul art. 11 alin. (3) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2017/1.129, care se aplică în mod corespunzător."

    25. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 15^1
    În cazul în care se intentează o acţiune în faţa unei instanţe din România privind informaţiile cuprinse într-un prospect care nu este întocmit sau pus la dispoziţia publicului în limba română, investitorul reclamant suportă cheltuielile de traducere ale prospectului înaintea începerii procedurii judiciare."

    26. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) A.S.F. este autoritatea competentă în conformitate cu prevederile art. 31 din Regulamentul (UE) 2017/1.129.
    (2) Fără a aduce atingere competenţelor prevăzute la art. 2 alin. (9), care se aplică în mod corespunzător, A.S.F. are, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, competenţele de supraveghere şi investigare prevăzute la art. 32 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/1.129, exercitate în conformitate cu prevederile aceluiaşi regulament.
    (3) Competenţa prevăzută la art. 32 alin. (1) lit. n) din Regulamentul (UE) 2017/1.129 se exercită de către A.S.F. direct în cazul entităţilor reglementate sau supravegheate şi/sau adresându-se autorităţii judiciare competente în cazul altor entităţi care intră sub incidenţa prevederilor prezentei legi, cu respectarea legislaţiei naţionale aplicabile.
    (4) A.S.F., în calitate de autoritate competentă, are acces la informaţii şi documente relevante, are toate competenţele de supraveghere şi de investigare pentru a-şi îndeplini atribuţiile şi realizează orice operaţiune prevăzută a fi realizată în această calitate, potrivit Regulamentului (UE) 2017/1.129, regulamentelor europene emise în legătură cu regulamentul european, precum şi de prezentul titlu."

    27. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu următorulcuprins:
    "ART. 16^1
    Oferta publică de vânzare este făcută printr-un intermediar sau printr-un sindicat de intermediere. Prin sindicat de intermediere se înţelege asocierea a doi sau mai mulţi intermediari în vederea derulării operaţiunilor aferente unei oferte publice, ale căror responsabilităţi sunt expres prevăzute în contractele încheiate între ofertant şi managerul sindicatului de intermediere, respectiv între manager şi membrii sindicatului de intermediere."

    28. La articolul 17, alineatele (1)-(5) se abrogă.
    29. Articolele 18 şi 19 se abrogă.
    30. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    Conţinutul informaţiilor pe care trebuie să le cuprindă prospectele sau alte documente legate de ofertele şi operaţiunile prevăzute de Regulamentul (UE) 2017/1.129, formatul de prezentare a acestora, precum şi, după caz, documentele însoţitoare ale acestora sunt prevăzute de Regulamentul (UE) 2017/1.129 şi regulamentele europene emise în legătură cu acesta sau, după caz, prin reglementări ale A.S.F."

    31. Articolul 21 se abrogă.
    32. La articolul 22, alineatele (1) şi (2) se abrogă.
    33. La articolul 22, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul ofertelor publice de vânzare de valori mobiliare, dreptul investitorilor de a-şi retrage acceptul, în situaţia în care au acceptat deja să achiziţioneze sau să subscrie valori mobiliare, se exercită în condiţiile şi în limitele prevăzute în prospect, ofertantul având posibilitatea de a stabili că acceptul poate fi retras numai în situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (11), art. 17 alin. (1) lit. a) şi/sau, după caz, art. 23 alin. (2)-(4) din Regulamentul (UE) 2017/1.129."

    34. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    A.S.F. emite reglementări, în aplicarea prezentului capitol, în concordanţă cu legislaţia europeană aplicabilă."

    35. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 25^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 25^1
    Fără a aduce atingere competenţelor prevăzute la art. 2 alin. (9), care se aplică în mod corespunzător, pentru aşi îndeplini atribuţiile în conformitate cu prezentul titlu, A.S.F. poate, în legătură cu o ofertă publică de cumpărare:
    a) să solicite ofertantului sau altor persoane implicate în ofertă să insereze informaţii suplimentare în documentul de ofertă în cazul în care protecţia investitorilor o cere;
    b) să solicite emitentului, ofertantului sau altor persoane implicate în ofertă şi persoanelor care îi controlează sau sunt controlate de aceştia să furnizeze informaţii şi documente;
    c) să solicite auditorilor şi conducerii emitentului, a ofertantului sau a altor persoane implicate în ofertă, precum şi intermediarilor ce intermediază efectuarea ofertei publice să furnizeze informaţii;
    d) să dispună suspendarea derulării unei oferte, pe o perioadă de cel mult 10 zile lucrătoare consecutive, atunci când aceasta are indicii temeinice privind încălcarea prevederilor prezentului titlu şi a reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acestuia;
    e) să dispună interzicerea sau suspendarea difuzării comunicatelor cu caracter publicitar ori să solicite ofertantului sau intermediarilor implicaţi în ofertă să înceteze ori să suspende comunicările cu caracter publicitar, pe o perioadă de cel mult 10 zile lucrătoare consecutive, de fiecare dată când aceasta are indicii temeinice privind încălcarea prevederilor prezentului titlu şi a reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acestuia;
    f) să interzică o ofertă publică de cumpărare în cazul în care constată încălcarea sau are motive întemeiate să suspecteze încălcarea prezentului titlu şi a reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acestuia;
    g) să dispună suspendarea în orice moment sau să solicite pieţelor reglementate relevante, SMT sau SOT să suspende tranzacţionarea pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui SMT sau SOT pe o perioadă de cel mult 10 zile lucrătoare consecutive atunci când aceasta are indicii temeinice privind încălcarea prevederilor prezentului titlu şi a reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acestuia;
    h) să interzică tranzacţionarea pe o piaţă reglementată, în cadrul unui SMT sau în cadrul unui SOT dacă există indicii temeinice privind încălcarea prevederilor prezentului titlu şi a reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acestuia;
    i) să facă public faptul că un emitent, un ofertant sau o altă persoană implicată în ofertă nu îşi respectă obligaţiile asumate;
    j) să prezinte sau să solicite emitentului dezvăluirea tuturor informaţiilor importante care pot să influenţeze evaluarea valorilor mobiliare obiect al ofertei, admise la tranzacţionare sau tranzacţionate pe un loc de tranzacţionare, pentru a garanta protecţia investitorilor sau buna funcţionare a pieţei;
    k) să suspende sau să solicite pieţei reglementate, SMT sau SOT să suspende tranzacţionarea valorilor mobiliare în cazul în care, în opinia sa, situaţia emitentului este de aşa natură încât tranzacţionarea ar prejudicia interesele investitorilor;
    l) să efectueze inspecţii la faţa locului pe teritoriul României în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă, pentru a asigura respectarea dispoziţiilor prezentului titlu şi a reglementărilor emise în aplicarea acestuia. A.S.F. exercită această competenţă direct în cazul entităţilor reglementate sau supravegheate şi/sau în cooperare cu alte autorităţi, în cazul altor entităţi ce intră sub incidenţa prevederilor prezentei legi."

    36. După articolul 26 se introduc trei noi articole, articolele 26^1-26^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 26^1
    (1) Anunţul de ofertă publică poate fi lansat după emiterea deciziei de aprobare a documentului de ofertă de către A.S.F. şi trebuie publicat potrivit reglementărilor emise de A.S.F.
    (2) Anunţul de ofertă publică conţine informaţii privind modalităţile prin care documentul de ofertă este disponibil publicului.
    (3) Documentul de ofertă se consideră a fi disponibil publicului în una dintre următoarele situaţii:
    a) este publicat în unul sau mai multe ziare tipărite sau online, potrivit reglementărilor emise de A.S.F.;
    b) poate fi obţinut de un potenţial investitor în mod gratuit, pe suport hârtie, la sediile ofertantului şi intermediarului respectivei oferte sau la sediul operatorului pieţei pe care sunt tranzacţionate respectivele valori mobiliare;
    c) este publicat în format electronic pe website-ul ofertantului sau, după caz, al intermediarului ofertei;
    d) este publicat în format electronic pe website-ul operatorului de piaţă pe care se tranzacţionează respectivele valori mobiliare;
    e) este publicat în format electronic pe website-ul A.S.F., în situaţia în care aceasta a decis să ofere acest serviciu.
    (4) Ofertantul care publică documentul de ofertă, potrivit modalităţilor prevăzute la alin. (3) lit. a) sau b), are obligaţia să publice documentul de ofertă şi în format electronic potrivit prevederilor alin. (3) lit. c).
    (5) Dacă documentul de ofertă a fost făcut disponibil publicului în format electronic, o copie pe suport hârtie trebuie furnizată, la cererea oricărui investitor, în mod gratuit, de către ofertant sau intermediarul ofertei.
    ART. 26^2
    (1) Orice comunicat cu caracter publicitar care se referă la o ofertă publică de cumpărare de valori mobiliare se realizează cu respectarea prevederilor prezentului articol.
    (2) Comunicatele cu caracter publicitar anunţă că un document de ofertă a fost sau este publicat şi indică locul şi data din/de la care investitorii au putut sau pot procura respectivul document de ofertă.
    (3) Informaţiile furnizate în cadrul comunicatelor cu caracter publicitar trebuie să fie corecte, complete şi precise, iar informaţiile trebuie să fie în concordanţă cu cele precizate în cadrul documentului de ofertă.
    (4) Orice informaţie difuzată oral sau în scris, inclusiv în format electronic, în ceea ce priveşte oferta publică, chiar dacă aceasta nu are caracter publicitar, trebuie să fie în concordanţă cu informaţiile prevăzute în documentul de ofertă.
    (5) În cazul în care ofertantul comunică verbal sau în scris informaţii importante în legătură cu oferta publică de valori mobiliare, aceste informaţii sunt incluse în documentul de ofertă sau într-un amendament la documentul de ofertă, în conformitate cu prevederile art. 26^3.
    (6) A.S.F. verifică dacă desfăşurarea activităţilor publicitare privind oferta publică este conformă cu prevederile alin. (2)-(5).
    ART. 26^3
    (1) Orice fapt nou semnificativ sau orice eroare materială ori inexactitate materială privind informaţiile cuprinse în documentul de ofertă, care este de natură să influenţeze evaluarea valorilor mobiliare şi survine sau este constatat/constatată între momentul aprobării documentului de ofertă şi cel al închiderii perioadei de valabilitate a ofertei publice de cumpărare, se menţionează într-un amendament la documentul de ofertă fără întârziere.
    (2) Amendamentul prevăzut la alin. (1) este aprobat de A.S.F. în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data depunerii acestuia, cu respectarea aceleiaşi proceduri aplicabile în cazul aprobării documentului de ofertă şi a anunţului aferent şi este adus la cunoştinţa publicului în aceleaşi condiţii în care documentul de ofertă, precum şi anunţul publicitar aferent au fost aduse la cunoştinţa publicului.
    (3) Investitorii care au acceptat să subscrie în oferta publică de cumpărare înaintea publicării amendamentului, pot să îşi retragă acceptul în termen de două zile lucrătoare de la publicarea amendamentului, în conformitate cu reglementările A.S.F."

    37. La articolul 42, alineatele (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(7) Preţul stabilit potrivit prevederilor alin. (4) sau (5) se aduce la cunoştinţa publicului prin intermediul pieţei pe care se tranzacţionează, pe website-ul A.S.F. şi în două ziare financiare de circulaţie naţională, începând cu data publicării anunţului.
(8) Ca urmare a finalizării procedurii de exercitare a dreptului prevăzut la alin. (1), valorile mobiliare care au făcut obiectul ofertei publice sunt retrase de la tranzacţionare."

    38. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 47
    (1) Admiterea la tranzacţionare a unor valori mobiliare pe o piaţă reglementată se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2017/1.129, precum şi a regulamentelor europene emise în legătură cu acesta, care se aplică în mod corespunzător.
    (2) Prevederile cap. I şi II ale titlului II se aplică în mod corespunzător şi în cazul admiterii la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.
    (3) A.S.F. emite reglementări cu privire la admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, în concordanţă cu legislaţia europeană aplicabilă."

    39. La articolul 65 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit, în cazul în care situaţiile financiare au fost auditate/revizuite. Dacă situaţiile financiare nu au fost auditate sau revizuite de auditorul financiar/firma de audit, emitentul precizează expres acest lucru în raportul semestrial."

    40. Articolul 82 se abrogă.
    41. La titlul III, titlul capitolului V se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. V
    Dispoziţii speciale privind evenimentele corporative ale emitenţilor ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, precum şi privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor şi implicarea pe termen lung a acestora în cadrul acestor emitenţi
"

    42. La titlul III, după titlul capitolului V se introduce o nouă secţiune, secţiunea 1, cuprinzând articolele 84-91, cu următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii privind evenimente corporative ale emitenţilor ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată
"

    43. La articolul 85, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Consiliului de administraţie/directoratului îi poate fi delegată prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acţionarilor, pe lângă atribuţia de a decide majorarea capitalului social, şi cea de ridicare a dreptului de preferinţă în cadrul respectivei operaţiuni, cu respectarea condiţiilor de cvorum şi majoritate prevăzute la art. 87. În cazul ridicării dreptului de preferinţă de către consiliul de administraţie/directorat, prevederile art. 87 alin. (5) se aplică în mod corespunzător."

    44. La articolul 90, după alineatul (4) se introduc şapte noi alineate, alineatele (5)-(11), cu următorulcuprins:
    "(5) În cazul evenimentelor corporative prevăzute la alin. (4), organul statutar al emitentului stabileşte preţul instrumentului financiar la care se compensează fracţiunile de instrumente financiare, care nu poate fi mai mic decât cea mai mare valoare dintre valoarea de piaţă şi valoarea nominală a respectivului instrument financiar. Valoarea de piaţă a respectivului instrument financiar reprezintă valoarea medie de tranzacţionare aferentă ultimelor 12 luni anterioare convocării şedinţei organului statutar, ajustată corespunzător modificărilor generate de eventuale evenimente corporative din această perioadă, dacă este cazul. În cazul evenimentelor corporative în cadrul cărora, în urma aplicării algoritmului specific evenimentului respectiv, rezultă fracţiuni de acţiuni, sumele datorate acţionarilor ca urmare a compensării fracţiunilor de acţiuni nu sunt prescriptibile, acţiunile având asupra lor drept de proprietate.
(6) Operaţiunea de consolidare a valorii nominale a unei acţiuni se aprobă de către adunarea generală extraordinară a acţionarilor în condiţiile prevăzute la art. 115 alin. (1) şi alin. (2) teza a doua din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică corespunzător şi în cazul consolidării valorii nominale, precum şi la art. 115 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În sensul prezentelor prevederi, prin consolidarea valorii nominale a unei acţiuni se înţelege operaţiunea prin care se majorează valoarea nominală, concomitent cu reducerea proporţională a numărului total de acţiuni emise de respectiva societate. În cazul unei operaţiuni de consolidare a valorii nominale a unei acţiuni, în cadrul căreia, în urma aplicării algoritmului specific, rezultă fracţiuni de instrumente financiare, compensarea acestora se face cu aplicarea rotunjirii prevăzute la alin. (4), la preţul stabilit de adunarea generală extraordinară a acţionarilor, în conformitate cu prevederile alin. (5).
(7) Numărul de acţiuni rezultat din calcul ca efect al consolidării valorii nominale a acţiunilor este egal cu numărul de acţiuni emise anterior consolidării, împărţit la valoarea raportului dintre valoarea nominală consolidată şi valoarea nominală anterioară consolidării.
(8) În condiţiile dobândirii de acţiuni proprii de către emitent ca efect al rotunjirii prevăzute la alin. (6), consolidarea valorii nominale a acţiunilor este permisă numai sub condiţia îndeplinirii cerinţelor prevăzute la art. 103^1 alin. (1) lit. b) şi d) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(9) În situaţia în care numărul de acţiuni proprii care ar urma să fie dobândite de emitent potrivit alin. (8) ar urma să fie un număr fracţionar, rotunjirea se face la întregul imediat superior, iar majorarea capitalului social al societăţii corespunzătoare efectuării acestei rotunjiri se face în favoarea emitentului, prin înglobarea de rezerve în sumă egală cu valoarea nominală a rotunjirii, calculată pe baza valorii nominale consolidate a unei acţiuni, cu respectarea prevederilor art. 210 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(10) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor convocată în aplicarea prevederilor alin. (6) este competentă să adopte, pe lângă aprobarea consolidării valorii nominale a acţiunilor, puncte distincte pentru următoarele:
    a) aprobarea propunerii consiliului de administraţie, respectiv a directoratului societăţii privitoare la valoarea unei acţiuni consolidate ce urmează a fi utilizată pentru calculul valorii compensărilor, în aplicarea prevederilor alin. (6);
    b) informarea cu privire la sumele ce urmează a fi plătite acţionarilor potrivit alin. (6), aprobarea termenilor şi condiţiilor de plată, precum şi aprobarea instrucţiunilor de calcul ce urmează a fi puse la dispoziţia acţionarilor;
    c) mandatarea consiliului de administraţie/directoratului emitentului să efectueze modificarea actului constitutiv al emitentului ca efect al consolidării valorii nominale a acţiunilor şi să efectueze toate operaţiunile necesare înregistrării şi modificării actului constitutiv în registrul comerţului.
(11) Emitentul plăteşte sumele ce urmează să fie plătite acţionarilor potrivit alin. (6) în termen de maximum 4 luni de la data AGEA care aprobă consolidarea valorii nominale a acţiunilor.ˮ "

    45. După articolul 91 se introduce titlul unei noi secţiuni, secţiunea a 2-a, cu următorul cuprins:
    SECŢIUNEA a 2-a

    Dispoziţii privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor, precum şi implicarea pe termen lung a acestora în cadrul emitenţilor ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată

    46. După articolul 91, la secţiunea a 2-a de la capitolul V al titlului III se introduc douăsprezece noi articole, articolele 91^1-91^12, cu următorul cuprins:
    "ART. 91^1
    (1) Prezenta secţiune stabileşte condiţiile pentru exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor, aferente acţiunilor cu drept de vot, în cadrul adunărilor generale ale emitenţilor constituiţi potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au sediul social pe teritoriul României şi ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată situată sau care funcţionează într-un stat membru, precum şi cerinţe specifice pentru a încuraja implicarea acţionarilor, în special pe termen lung. Aceste cerinţe specifice se aplică în ceea ce priveşte identificarea acţionarilor, transmiterea de informaţii, facilitarea exercitării drepturilor acţionarilor, transparenţa investitorilor instituţionali, administratorii de active şi consilierii de vot, remuneraţia conducătorilor şi tranzacţiile cu părţi afiliate.
    (2) Aspectele reglementate de prezenta secţiune se aplică în cazul în care emitentul are sediul social în România. Orice referire la legislaţia aplicabilă se interpretează ca trimiteri la legea naţională aplicabilă domeniului respectiv. Prevederile art. 91^9-91^12 sunt aplicabile după cum urmează:
    a) pentru investitorii instituţionali şi administratorii de active, dacă România este statul membru de origine, astfel cum este definit în orice act legislativ sectorial al Uniunii Europene direct aplicabil pe teritoriul României sau în orice act legislativ sectorial naţional care transpune directive europene;
    b) pentru consilierii de vot, după cum urmează:
    (i) dacă consilierul de vot îşi are sediul social în România; sau
    (ii) în cazul în care consilierul de vot nu îşi are sediul social nici în România şi nici într-un alt stat membru, dacă consilierul de vot îşi are sediul principal în România; sau
    (iii) în cazul în care consilierul de vot nu are nici sediul social şi nici sediul principal în România şi nici într-un alt stat membru, dacă consilierul de vot are un sediu în România.
    (3) Prevederile prezentei secţiuni, cu excepţia dispoziţiilor prevăzute la art. 91^9-91^12 care sunt aplicabile în cazul tuturor tipurilor de OPCVM şi FIA, nu sunt aplicabile emitenţilor constituiţi potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt OPCVM definite la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 32/2012, sau FIA definite la art. 3 pct. 20 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 74/2015, şi care sunt de tip deschis potrivit art. 1 pct. 2 din Regulamentul delegat (UE) 694/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2013 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare care stabilesc tipurile de administratori ai fondurilor de investiţii alternative.
    (4) Prezenta secţiune şi reglementările A.S.F. emise în aplicarea acesteia nu se aplică în cazul utilizării instrumentelor, competenţelor şi mecanismelor de rezoluţie prevăzute de Legea nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar.
    (5) Prevederile art. 91^3-91^8 se aplică intermediarilor în măsura în care aceştia prestează servicii pentru acţionari sau alţi intermediari în ceea ce priveşte acţiunile emitenţilor care îşi au sediul social în România şi ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată situată sau care funcţionează într-un stat membru.
    (6) Prevederile art. 91^9-91^12 se aplică:
    a) investitorilor instituţionali, în măsura în care aceştia investesc direct sau printr-un administrator de active în acţiuni tranzacţionate pe o piaţă reglementată;
    b) administratorilor de active, în măsura în care aceştia investesc în astfel de acţiuni în numele investitorilor;
    c) consilierilor de vot, în măsura în care aceştia prestează servicii pentru acţionari în ceea ce priveşte acţiunile emitenţilor care au sediul social într-un stat membru şi ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată situată sau care funcţionează într-un stat membru.
    (7) Dispoziţiile prezentei secţiuni nu aduc atingere dispoziţiilor prevăzute de actele legislative sectoriale ale Uniunii Europene direct aplicabile pe teritoriul României sau de actele legislative sectoriale naţionale care transpun directive europene, care reglementează tipuri specifice de emitenţi sau tipuri specifice de entităţi.
    (8) În sensul prezentei secţiuni, prin acte legislative sectoriale ale Uniunii Europene direct aplicabile pe teritoriul României, respectiv actele legislative sectoriale naţionale se înţelege actele legislative care reglementează domenii specifice de activitate, precum cele privind instituţiile de credit, firmele de investiţii, societăţile de administrare a investiţiilor, administratorii de fonduri de investiţii alternative, societăţile de asigurare şi reasigurare şi fondurile de pensii ocupaţionale cărora li se aplică prevederile Legii nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale.
    (9) În cazul în care prezenta lege prevede norme specifice sau adaugă cerinţe în comparaţie cu dispoziţiile prevăzute la alin. (7), dispoziţiile respective se aplică în coroborare cu dispoziţiile prezentei secţiuni.
    (10) Prezenta secţiune se aplică cu respectarea prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/1.212 al Comisiei din 3 septembrie 2018 de stabilire a cerinţelor minime de punere în aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte identificarea acţionarilor, transmiterea de informaţii şi facilitarea exercitării drepturilor acţionarilor.
    ART. 91^2
    Termenii şi expresiile utilizate în prezenta secţiune au următoarele semnificaţii, cu excepţia cazului în care este prevăzut expres altfel, în cuprinsul prezentei secţiuni:
    a) administrator de active - o firmă de investiţii care furnizează servicii de administrare de portofoliu pentru investitori, un AFIA astfel cum este definit la art. 3 pct. 2 din Legea nr. 74/2015, care nu intră sub incidenţa prevederilor art. 2 din respectiva lege sau o societate de administrare a investiţiilor astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012 sau o societate de investiţii care este autorizată în conformitate cu O.U.G. nr. 32/2012, cu condiţia ca aceasta să nu fi desemnat pentru administrarea sa o societate de administrare a investiţiilor autorizată în temeiul O.U.G. nr. 32/2012;
    b) conducător - orice membru al consiliului de administraţie, precum şi orice director, în cazul sistemului unitar de administrare, respectiv orice membru al consiliului de supraveghere, precum şi al directoratului, în cazul sistemului dualist de administrare, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv în toate cazurile în care a fost numit, directorul general şi, dacă există această funcţie, directorul general adjunct;
    c) consilier de vot - persoană juridică ce analizează, cu titlu profesional şi comercial, comunicările publice ale emitenţilor şi, dacă sunt relevante, alte informaţii privind emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată pentru a informa investitorii în legătură cu deciziile lor de vot, furnizând cercetări, consiliere sau recomandări de vot legate de exercitarea drepturilor de vot;
    d) intermediar - o persoană, cum ar fi o firmă de investiţii, o instituţie de credit, astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul (UE) 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) 648/2012 şi un depozitar central, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul (UE) 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a Directivelor 98/26/CE şi 2014/65/UE şi a Regulamentului (UE) 236/2012, care furnizează servicii de păstrare a acţiunilor, de administrare de acţiuni sau de menţinere de conturi de titluri de valoare în numele acţionarilor sau al altor persoane;
    e) investitor instituţional:
    (i) o societate care desfăşoară activităţi de asigurări de viaţă, astfel cum este prevăzut la art. 2 alin. (6) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi operaţiuni de reasigurare, astfel cum sunt definite la art. 1 alin. (2) pct. 44 din aceeaşi lege, cu condiţia ca activităţile respective să includă obligaţii de asigurare de viaţă, şi care nu este exclusă în temeiul respectivei legi;
    (ii) o instituţie pentru furnizarea de pensii ocupaţionale căreia i se aplică prevederile Legii nr. 1/2020, în conformitate cu art. 2 din legea respectivă;
    f) informaţii privind identitatea acţionarului - informaţii care permit stabilirea identităţii unui acţionar, incluzând cel puţin următoarele informaţii:
    (i) numele şi datele de contact ale acţionarului, inclusiv adresa completă şi, dacă este disponibilă, adresa de email, precum şi, în cazul în care acţionarul este persoană juridică, numărul său de înregistrare sau, dacă nu este disponibil, numărul său unic de identificare, cum ar fi identificatorul entităţii juridice;
    (ii) numărul de acţiuni deţinute; şi
    (iii) numai în măsura în care sunt solicitate de emitent, unul sau mai multe dintre următoarele detalii: categoriile sau clasele respectivelor acţiuni sau data de la care sunt deţinute acţiunile.
    g) parte afiliată - are înţelesul prevăzut în standardele internaţionale de contabilitate adoptate în conformitate cu Regulamentul (CE) 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate.
    ART. 91^3
    (1) Emitenţii au dreptul de a identifica acţionarii.
    (2) La cererea emitentului sau, după caz, a unui terţ desemnat de emitent, intermediarii comunică emitentului, fără întârziere, informaţiile privind identitatea acţionarului.
    (3) În cazul în care există mai mulţi intermediari într-un lanţ de intermediari, cererea emitentului sau a unui terţ desemnat de emitent este transmisă între intermediari, fără întârziere.
    (4) Informaţiile cu privire la identitatea acţionarului sunt transmise direct emitentului sau terţului desemnat de emitent, fără întârziere, de către intermediarul care deţine informaţiile solicitate. Emitentul poate obţine informaţii privind identitatea acţionarilor din partea oricărui intermediar din lanţ care deţine informaţiile.
    (5) Emitentul poate solicita depozitarului central sau unui alt intermediar sau unui furnizor de servicii să colecteze informaţiile referitoare la identitatea acţionarilor, inclusiv de la intermediarii din lanţul de intermediari şi să transmită informaţiile emitentului.
    (6) La cererea emitentului sau a unui terţ desemnat de acesta, intermediarul comunică emitentului, fără întârziere, informaţiile privind următorul intermediar din lanţul de intermediari.
    (7) Datele cu caracter personal ale acţionarilor se prelucrează în temeiul prezentului articol pentru a permite emitentului să identifice acţionarii săi existenţi, pentru a comunica cu aceştia în mod direct cu scopul de a facilita exercitarea drepturilor acţionarilor şi implicarea acestora în cadrul emitentului.
    (8) Fără a aduce atingere niciunei perioade de stocare mai lungi prevăzute de orice act legislativ sectorial al Uniunii Europene direct aplicabil pe teritoriul României sau de orice act legislativ sectorial naţional care transpune directive europene, emitenţii şi intermediarii nu stochează datele cu caracter personal ale acţionarilor care le-au fost transmise în conformitate cu prezentul articol în scopurile precizate în acesta din urmă, pentru o perioadă ce nu depăşeşte 12 luni, de la data la care au luat la cunoştinţă că persoana în cauză a încetat să mai fie acţionar.
    (9) Prevederile alin. (7) se aplică fără a aduce atingere posibilităţii de prelucrare, de către emitent şi/sau intermediari, a datelor cu caracter personal ale persoanelor care au încetat să mai fie acţionari, în alte scopuri, potrivit reglementărilor în vigoare, cum ar fi pentru asigurarea unei evidenţe adecvate care să permită realizarea istoricului transferurilor dreptului de proprietate asupra acţiunilor emitentului, pentru menţinerea evidenţelor necesare în ceea ce priveşte adunările generale, inclusiv în ceea ce priveşte validitatea rezoluţiilor sale, pentru îndeplinirea de către emitent a obligaţiilor care îi revin în ceea ce priveşte plata dividendelor sau oricăror alte sume care trebuie plătite foştilor acţionari, luând în considerare inclusiv, după caz, termenele de prescripţie prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (10) Emitenţii au dreptul de a rectifica informaţiile incomplete sau inexacte cu privire la identitatea acţionarilor lor.
    (11) Divulgarea de către un intermediar a informaţiilor referitoare la identitatea acţionarilor în conformitate cu prezentul articol nu se consideră încălcare a restricţiilor cu privire la divulgarea informaţiilor impuse prin contract sau prin orice acte juridice sau administrative.
    ART. 91^4
    (1) Intermediarii sunt obligaţi să transmită, fără întârziere, de la emitent către acţionar sau către un terţ desemnat de acţionar, următoarele informaţii:
    a) informaţiile pe care emitentul este obligat să le furnizeze acţionarului pentru a-i permite acestuia să îşi exercite drepturile aferente acţiunilor sale şi care sunt destinate tuturor acţionarilor cu acţiuni din acea categorie; sau
    b) în cazul în care informaţiile prevăzute la lit. a) sunt puse la dispoziţia acţionarilor pe website-ul emitentului, o notă care să indice locul din cadrul website-ului emitentului unde pot fi găsite aceste informaţii.
    (2) Emitenţii trebuie să furnizeze intermediarilor informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) sau la nota prevăzută la alin. (1) lit. b), într-un format standardizat şi la timp.
    (3) Informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) sau la nota prevăzută la alin. (1) lit. b) nu trebuie să fie transmise sau furnizate în conformitate cu alin. (1) şi (2) atunci când emitenţii trimit informaţiile respective sau nota respectivă direct către toţi acţionarii sau către un terţ desemnat de acţionar.
    (4) Intermediarii transmit emitentului, fără întârziere, şi conform instrucţiunilor primite de la acţionari, informaţiile primite de la aceştia legate de exercitarea drepturilor care decurg din acţiunile lor.
    (5) În cazul în care există mai mulţi intermediari într-un lanţ de intermediari, informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (4) se transmit între intermediari, fără întârziere, cu excepţia cazului în care informaţiile pot fi transmise direct de către intermediari emitentului, acţionarului sau unui terţ desemnat de acţionar.
    (6) În cazul deţinerilor care nu sunt evidenţiate în conturi administrate de un intermediar care este participant la sistemul depozitarului central, accesul la informaţii se va realiza conform regulilor depozitarului central, cu respectarea prevederilor legale.
    ART. 91^5
    (1) Intermediarii facilitează exercitarea drepturilor de către acţionar, inclusiv dreptul de a participa la adunările generale şi de a vota în cadrul acestora, prin realizarea uneia din următoarele acţiuni:
    a) intermediarul ia măsurile necesare pentru ca acţionarul sau un terţ desemnat de acţionar să poată să îşi exercite drepturile;
    b) intermediarul exercită drepturile care decurg din acţiuni în baza autorizării şi instrucţiunilor explicite ale acţionarului şi în beneficiul acestuia din urmă.
    (2) În cazul în care voturile sunt exprimate electronic, emitentul ia măsurile necesare pentru transmiterea unei confirmări electronice de primire a voturilor către persoana care şi-a exprimat votul.
    (3) După adunarea generală, acţionarul sau un terţ desemnat de acţionar poate obţine de la emitent, cel puţin la cerere, o confirmare a faptului că voturile au fost numărate şi înregistrate în mod valabil de către emitent, cu excepţia cazului în care aceste informaţii sunt deja la dispoziţia acestora. Solicitarea unei astfel de confirmări poate fi făcută în termen de o lună de la data votului.
    (4) În cazul în care intermediarul primeşte confirmarea prevăzută la alin. (2) sau (3), acesta o transmite, fără întârziere, acţionarului sau unui terţ desemnat de acţionar. În cazul în care există mai mulţi intermediari în lanţul de intermediari, confirmarea este transmisă între intermediari, fără întârziere, cu excepţia cazului în care confirmarea poate fi transmisă direct acţionarului sau terţului desemnat de acţionar.
    (5) În cazul deţinerilor care nu sunt evidenţiate în conturi administrate de un intermediar care este participant la sistemul depozitarului central, facilitarea exercitării drepturilor se va realiza conform regulilor depozitarului central, cu respectarea prevederilor legale.
    ART. 91^6
    (1) Intermediarii publică tarifele aplicabile pentru serviciile furnizate în temeiul art. 91^3-91^5 şi art. 91^7, separat pentru fiecare serviciu.
    (2) Orice tarife care pot fi percepute de către un intermediar acţionarilor, emitenţilor şi altor intermediari sunt nediscriminatorii şi proporţionale cu costurile reale suportate pentru furnizarea serviciilor.
    (3) Diferenţele dintre tarifele percepute pentru exercitarea drepturilor la nivel naţional şi cele percepute pentru exercitarea transfrontalieră a drepturilor sunt permise numai dacă sunt justificate în mod corespunzător şi dacă reflectă variaţia costurilor efective suportate pentru prestarea serviciilor.
    ART. 91^7
    Prevederile art. 91^3-91^6 se aplică şi intermediarilor care nu au nici sediul social şi nici sediul principal în Uniunea Europeană, în cazul în care furnizează serviciile prevăzute la art. 91^1 alin. (5).
    ART. 91^8
    A.S.F. informează Comisia Europeană cu privire la dificultăţile practice substanţiale apărute în aplicarea dispoziţiilor art. 91^3-91^7 sau cu privire la nerespectarea dispoziţiilor art. 91^3-91^7 de către intermediarii din Uniunea Europeană sau dintr-o ţară terţă, în cel mai scurt timp ulterior constatării.
    ART. 91^9
    (1) Investitorii instituţionali şi administratorii de active respectă fie cerinţele prevăzute la alin. (2)-(4), fie fac publică o justificare clară şi argumentată a deciziei de a nu respecta una sau mai multe dintre cerinţele de la alin. (2)-(4).
    (2) Investitorii instituţionali şi administratorii de active elaborează şi publică o politică de implicare care descrie modul în care aceştia integrează implicarea acţionarilor în strategiile lor de investiţii.
    (3) Politica prevăzută la alin. (2) descrie modul în care investitorii instituţionali şi administratorii de active:
    a) monitorizează aspectele relevante legate de emitenţii în care s-a investit, inclusiv strategia, performanţele şi riscurile financiare şi nefinanciare, structura capitalului, impactul social şi asupra mediului şi guvernanţa corporativă;
    b) poartă dialoguri cu emitenţii în care s-a investit;
    c) exercită drepturi de vot şi alte drepturi aferente acţiunilor;
    d) cooperează cu alţi acţionari, comunică cu părţile interesate relevante din emitenţii în care s-a investit;
    e) gestionează conflictele de interese reale şi potenţiale legate de implicarea lor.
    (4) Investitorii instituţionali şi administratorii de active publică anual informaţii privind modul în care a fost pusă în aplicare politica lor de implicare, inclusiv o prezentare generală a comportamentului de vot, o explicaţie a celor mai semnificative voturi şi a utilizării serviciilor consilierilor de vot. Aceştia publică informaţii privind modul în care şi-au exprimat voturile în adunările generale ale emitenţilor în care deţin acţiuni, cu excepţia voturilor care au fost exprimate secret potrivit prevederilor legale. Aceste informaţii pot exclude voturile care sunt nesemnificative având în vedere aspectele supuse votului sau participaţia pe care acţionarul o are în emitent.
    (5) Informaţiile prevăzute la alin. (4) se includ în raportul anual publicat de investitorul instituţional sau de administratorul de active potrivit actelor legislative sectoriale ale Uniunii Europene sau naţionale. În situaţia în care nu se publică un raport anual potrivit legislaţiei menţionate, informaţiile se publică separat, în termen de cel mult 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar precedent.
    (6) Informaţiile prevăzute la alin. (1)-(4) sunt disponibile în mod gratuit pe website-ul investitorului instituţional sau al administratorului de active. În cazul în care un administrator de active pune în aplicare politica de implicare, inclusiv votarea, în numele unui investitor instituţional, investitorul instituţional menţionează locul în care administratorul de active a publicat informaţiile despre acel vot.
    (7) Normele privind conflictele de interese aplicabile investitorilor instituţionali şi administratorilor de active, inclusiv cele ale art. 14 din Legea nr. 74/2015, art. 15 lit. e), art. 29-32 şi art. 34 alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 32/2012 şi ale dispoziţiilor relevante din cadrul regulamentelor europene sau, după caz, din reglementările A.S.F. de punere în aplicare a acestora, precum ale art. 78-80 din Legea nr. 126/2018, se aplică şi cu privire la activităţile de implicare.
    ART. 91^10
    (1) Investitorii instituţionali publică în raportul anual modul în care elementele principale ale strategiei lor de investiţii de capital sunt în concordanţă cu profilul şi durata datoriilor lor, în special a datoriilor pe termen lung, şi modul în care acestea contribuie la performanţa pe termen mediu şi lung a activelor lor.
    (2) În cazul în care un administrator de active investeşte în numele unui investitor instituţional, fie în baza unui mandat discreţionar, fie prin intermediul unui organism de plasament colectiv, investitorul instituţional publică următoarele informaţii cu privire la acordul său cu administratorul de active:
    a) modul în care acordul cu administratorul de active stimulează administratorul de active să îşi alinieze strategia de investiţii şi deciziile cu profilul şi durata datoriilor investitorului instituţional, în special ale datoriilor pe termen lung;
    b) modul în care acordul respectiv stimulează administratorul de active să ia decizii de investiţii bazate pe evaluări ale performanţei financiare şi nefinanciare pe termen mediu şi lung a emitentului în care s-a investit şi să se implice în activitatea emitenţilor în care s-a investit pentru a le îmbunătăţi performanţa pe termen mediu şi lung;
    c) modul în care metoda şi perioada de evaluare a performanţei administratorului de active şi remuneraţia pentru serviciile de administrare a activelor sunt în concordanţă cu profilul şi durata datoriilor investitorului instituţional, în special ale datoriilor pe termen lung, şi ţin seama de performanţa absolută pe termen lung;
    d) modul în care investitorul instituţional monitorizează costurile aferente volumului de tranzacţionare al portofoliului, suportate de administratorul de active şi modul în care defineşte şi monitorizează ţinta de volum de tranzacţionare al portofoliului sau ţinta de interval al acestuia;
    e) durata acordului cu administratorul de active.
    (3) În cazul în care acordul cu administratorul de active nu conţine unul sau mai multe dintre elementele prevăzute la alin. (2), investitorul instituţional furnizează o justificare clară şi argumentată a acestui fapt în cuprinsul raportului anual prevăzut la alin. (1).
    (4) Informaţiile prevăzute la alin. (1)-(3) sunt disponibile, în mod gratuit, pe website-ul investitorului instituţional şi se actualizează anual, cu excepţia cazului în care nu există modificări semnificative. Investitorii instituţionali reglementaţi de Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pot să includă aceste informaţii în raportul lor privind solvabilitatea şi situaţia financiară prevăzut la art. 39 din această lege. Investitorii instituţionali cărora li se aplică Legea nr. 1/2020 pot include aceste informaţii în rapoartele anuale prevăzute de legea respectivă.
    ART. 91^11
    (1) Administratorii de active pun la dispoziţie anual investitorului instituţional cu care au încheiat acordurile prevăzute la art. 91^10, informaţii privind modul în care strategia de investiţii şi punerea în aplicare a acesteia respectă acordul şi contribuie la performanţa pe termen mediu şi lung a activelor investitorului instituţional sau a fondului.
    (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) includ:
    a) informarea cu privire la riscurile semnificative esenţiale pe termen mediu şi lung asociate cu investiţiile, structura portofoliului, volumul de tranzacţionare şi costurile aferente volumului de tranzacţionare a portofoliului, utilizarea consilierilor de vot în cadrul activităţilor de implicare şi politica lor privind împrumutul de titluri de valoare şi punerea în aplicare a acesteia pentru realizarea activităţilor sale de implicare, dacă este cazul, în special cu ocazia adunării generale a emitenţilor în care s-a investit;
    b) dacă se iau decizii de investiţii pe baza unor evaluări a performanţei pe termen mediu şi lung a emitentului în care s-a investit, inclusiv a performanţei nefinanciare şi, în caz afirmativ, modul în care se iau aceste decizii;
    c) dacă au apărut conflicte de interese în legătură cu activităţile de implicare şi, în caz afirmativ, care sunt acestea, şi, totodată, modul în care au fost soluţionate de către administratorii de active.
    (3) Informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se pun la dispoziţie împreună cu raportul anual prevăzut la art. 92 din O.U.G. nr. 32/2012 sau la art. 21 din Legea nr. 74/2015 sau în comunicările periodice prevăzute la art. 82 alin. (2)-(7) din Legea nr. 126/2018. În cazul în care informaţiile dezvăluite în temeiul alin. (1) şi (2) sunt deja la dispoziţia publicului, administratorul de active nu trebuie să le furnizeze direct investitorului instituţional.
    ART. 91^12
    (1) Consilierii de vot publică datele privind codul de conduită pe care îl aplică şi raportează cu privire la aplicarea acestuia.
    (2) În cazul în care consilierii de vot nu aplică un cod de conduită, aceştia furnizează o justificare clară şi argumentată a acestei decizii.
    (3) În cazul în care nu respectă oricare dintre recomandările codului de conduită în cauză, consilierii de vot declară ce părţi nu au fost respectate, oferă explicaţii pentru decizia lor şi indică, dacă este cazul, măsurile alternative adoptate.
    (4) Informaţiile prevăzute la alin. (1)-(3) se pun la dispoziţia publicului, în mod gratuit, pe website-urile consilierilor de vot şi sunt actualizate anual.
    (5) Pentru a informa adecvat clienţii cu privire la acurateţea şi fiabilitatea activităţilor pe care le desfăşoară, consilierii de vot publică anual cel puţin următoarele informaţii în legătură cu cercetarea, consilierea şi recomandările lor de vot:
    a) caracteristicile esenţiale ale metodologiilor şi modelelor pe care le aplică;
    b) principalele surse de informaţii pe care le utilizează;
    c) procedurile instituite pentru a se asigura calitatea cercetării, a consilierii şi a recomandărilor de vot, precum şi calificările personalului implicat;
    d) dacă şi, în caz afirmativ, modul în care iau în considerare condiţiile de pe piaţa naţională, cadrul naţional legislativ şi de reglementare, precum şi condiţiile specifice emitentului;
    e) caracteristicile esenţiale ale politicilor de vot aplicate pentru fiecare piaţă;
    f) dacă menţin dialogul cu emitenţii care fac obiectul cercetărilor, al consilierii sau al recomandărilor lor de vot şi cu părţile interesate ale emitentului şi, în caz afirmativ, amploarea şi natura acestuia;
    g) politica privind prevenirea şi gestionarea potenţialelor conflicte de interese.
    (6) Informaţiile prevăzute la alin. (5) se pun la dispoziţia publicului pe website-urile consilierilor de vot şi rămân disponibile gratuit pentru cel puţin 3 ani de la data publicării. Informaţiile nu trebuie să fie dezvăluite separat dacă sunt disponibile în cadrul informaţiilor publicate în temeiul alin. (1)-(4).
    (7) Consilierii de vot identifică şi dezvăluie fără întârziere clienţilor lor orice conflict de interese existent sau potenţial sau orice relaţie de afaceri existentă sau potenţială care le poate influenţa realizarea cercetării, consilierea sau recomandările de vot şi măsurile pe care le-au luat pentru a elimina, reduce sau gestiona conflictul de interese existent sau potenţial.
    (8) Prezentul articol se aplică şi consilierilor de vot care nu au nici sediul social şi nici sediul principal în Uniunea Europeană, dar care îşi desfăşoară activităţile prin intermediul unui sediu situat în România."

    47. Articolul 92 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 92
    (1) Consiliul de administraţie sau directoratul, după caz, convoacă adunarea generală în termenul prevăzut la art. 117 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Termenul prevăzut la alin. (1) nu este aplicabil pentru a doua sau pentru următoarea convocare a adunării generale determinată de neîntrunirea cvorumului necesar pentru adunarea convocată pentru prima dată, cu condiţia ca:
    a) prevederile prezentului articol să fi fost respectate cu ocazia primei convocări;
    b) pe ordinea de zi să nu se fi adăugat niciun punct nou;
    c) să treacă cel puţin 10 zile între convocarea finală şi data adunării generale.
    (3) Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul:
    a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
    b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.
    (4) Drepturile prevăzute la alin. (3) pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.
    (5) Acţionarii pot exercita drepturile prevăzute la alin. (3) în termen de 15 zile de la data publicării convocării.
    (6) În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (3) lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acţionarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeaşi procedură ca şi cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referinţă a adunării generale a acţionarilor, aşa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum şi cu respectarea termenului prevăzut la art. 117^1 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât să permită celorlalţi acţionari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondenţă.
    (7) Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe, la data de referinţă, la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităţilor legale şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.
    (8) Data de referinţă se stabileşte de către emitent şi nu poate să fie anterioară cu mai mult de 30 de zile datei adunării generale căreia i se aplică.
    (9) Împiedicarea accesului unui acţionar ce îndeplineşte condiţiile legii de a participa la adunarea generală a acţionarilor dă dreptul oricărei persoane interesate să ceară în justiţie anularea hotărârii adunării generale a acţionarilor.
    (10) Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală a acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale.
    (11) În cazul în care un acţionar este reprezentat de o instituţie de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acţionarilor pe baza instrucţiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acţionar. Custodele votează în adunarea generală a acţionarilor exclusiv în conformitate şi în limita instrucţiunilor primite de la clienţii săi având calitatea de acţionari la data de referinţă.
    (12) Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală şi conţine instrucţiuni specifice de vot din partea acţionarului, cu precizarea clară a opţiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. În această situaţie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile. În situaţia discutării în cadrul adunării generale a acţionarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acţionarului reprezentat.
    (13) Acţionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, dacă părţile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor a unuia sau mai multor emitenţi identificaţi în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenţi, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 sau unui avocat.
    (14) Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală sau în termenul prevăzut de actul constitutiv al emitentului, în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii ale împuternicirilor sunt reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul- verbal al adunării generale.
    (15) Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală a acţionarilor pe baza unei împuterniciri indicate la alin. (13) de către o persoană care se află într-o situaţie de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:
    a) este un acţionar majoritar al emitentului sau o altă persoană, controlată de respectivul acţionar;
    b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui acţionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
    c) este un angajat sau un auditor al societăţii ori al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlate, conform prevederilor lit. a);
    d) este soţul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).
    (16) Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acţionar în împuternicire. În condiţiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să îşi exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajaţii săi. Prevederile prezentului alineat nu afectează dreptul acţionarului de a desemna prin împuternicire unul sau mai mulţi împuterniciţi supleanţi, care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală, în conformitate cu reglementările emise de A.S.F. în aplicarea prezentelor dispoziţii.
    (17) Emitenţii pot permite acţionarilor lor orice formă de participare la adunarea generală prin mijloace electronice de transmisie a datelor.
    (18) Acţionarii pot să îşi desemneze şi să îşi revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor.
    (19) Emitenţii au obligaţia să întocmească proceduri care să dea acţionarilor posibilitatea de a vota în adunarea generală, atât prin participarea în mod personal sau prin reprezentant în adunarea generală, cât şi prin reprezentare, respectiv prin corespondenţă. În cazul în care pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor se află rezoluţii care necesită votul secret, votul acţionarilor participanţi în mod personal sau prin reprezentant, precum şi al celor care votează prin corespondenţă va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate şi numai în momentul în care sunt cunoscute şi celelalte voturi exprimate în secret de acţionarii prezenţi sau de reprezentanţii acţionarilor care participă la şedinţă. În cazul votului prin reprezentant, dezvăluirea votului faţă de acesta, înainte de adunarea generală, nu reprezintă o încălcare a cerinţei privind caracterul secret al votului.
    (20) În situaţia în care acţionarul care şi-a exprimat votul prin corespondenţă participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondenţă exprimat pentru acea adunare generală este anulat. În acest caz este luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
    (21) Dacă persoana care reprezintă acţionarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondenţă, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondenţă, semnată de acţionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenţă. Acest lucru nu este necesar dacă acţionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.
    (22) Cu cel puţin 30 de zile înainte de data adunării generale a acţionarilor, societatea pune la dispoziţia acţionarilor documentele sau informaţiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, pe website-ul propriu, inclusiv situaţiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administraţie, respectiv raportul directoratului şi cel al consiliului de supraveghere, precum şi propunerea cu privire la distribuirea de dividende.
    (23) Consiliul de administraţie, respectiv directoratul sunt obligaţi să convoace adunarea generală la cererea acţionarilor precizaţi la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care cererea cuprinde dispoziţii ce intră în atribuţia adunării, astfel încât adunarea să fie ţinută, la prima sau la a doua convocare, în termen de 60 de zile de la data cererii.
    (24) În sensul prevederilor Legii nr. 312/2015, adunarea generală poate, cu o majoritate de două treimi din voturile valabil exprimate, decide sau modifica statutul pentru a prevedea că o convocare a adunării generale, pentru a se decide cu privire la o majorare de capital, se face într-un termen mai scurt decât cel prevăzut la alin. (1), cu condiţia ca între data convocării şi data adunării generale să fie cel puţin 10 zile calendaristice, să fie îndeplinite condiţiile referitoare la măsurile de intervenţie timpurie sau la desemnarea administratorului temporar prevăzute de Legea nr. 312/2015, iar majorarea de capital să fie necesară pentru a evita condiţiile de declanşare a procedurii de rezoluţie prevăzute de aceeaşi lege.
    (25) În sensul alin. (24), obligaţia de a stabili un singur termen-limită pentru exercitarea drepturilor acţionarilor de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale sau de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse pentru a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, potrivit prevederilor alin. (5), obligaţia de a asigura la timp disponibilitatea unei ordini de zi revizuite potrivit prevederilor alin. (6), precum şi obligaţia ca toţi emitenţii să stabilească o singură dată de referinţă potrivit prevederilor reglementărilor A.S.F. nu se aplică."

    48. După articolul 92 se introduc patru noi articole, articolele 92^1-92^4, cu următorul cuprins:
    "ART. 92^1
    (1) Emitentul stabileşte o politică de remunerare în ceea ce priveşte conducătorii cu privire la care acţionarii au dreptul de a vota în cadrul adunării generale ordinare a acţionarilor.
    (2) Emitenţii au obligaţia să supună aprobării acţionarilor politica de remunerare în cadrul adunării generale ordinare anuale a acţionarilor prevăzută la art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Emitenţii plătesc o remuneraţie conducătorilor lor numai în conformitate cu o politică de remunerare care a fost aprobată în cadrul adunării generale ordinare a acţionarilor.
    (4) În cazul în care nu există încă o politică de remunerare aprobată, iar adunarea generală ordinară a acţionarilor nu aprobă politica propusă şi înscrisă pe ordinea de zi, emitentul poate continua să plătească remuneraţia conducătorilor săi în conformitate cu practicile existente şi prezintă o politică revizuită pentru aprobare în cadrul următoarei adunări generale ordinare a acţionarilor ţinută de emitent, chiar dacă aceasta nu este adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor.
    (5) În cazul în care există o politică de remunerare aprobată, iar adunarea generală ordinară a acţionarilor nu aprobă noua politică propusă, emitentul poate continua să plătească remuneraţia conducătorilor săi în conformitate cu politica aprobată existentă şi prezintă o politică revizuită pentru aprobare în cadrul următoarei adunări generale ordinare a acţionarilor.
    (6) Emitenţii pot, în circumstanţe excepţionale, să deroge temporar de la politica de remunerare, cu condiţia ca această politică să includă clauze de procedură în temeiul cărora poate fi aplicată derogarea şi să precizeze de la ce elemente ale politicii se poate deroga. Aceste circumstanţe excepţionale se referă numai la situaţiile în care derogarea de la politica de remunerare este necesară pentru a servi pe termen lung interesele şi sustenabilitatea emitentului în întregime sau pentru a-i asigura viabilitatea.
    (7) Emitenţii supun votului politica de remunerare în cadrul adunării generale ordinare a acţionarilor, cu ocazia fiecărei modificări semnificative şi, în orice caz, cel puţin o dată la 4 ani.
    (8) Politica de remunerare trebuie să contribuie la strategia de afaceri a emitentului, precum şi la sustenabilitatea şi interesele pe termen lung ale acestuia şi să includă o explicaţie în acest sens. Politica trebuie să fie clară şi uşor de înţeles şi să descrie diferitele elemente ale remuneraţiei fixe şi ale celei variabile, inclusiv toate bonusurile şi alte beneficii în orice formă, care pot fi acordate conducătorilor şi să prezinte proporţia relativă a acestor elemente. Politica de remunerare explică modul în care s-a ţinut cont de remuneraţiile şi condiţiile de angajare ale angajaţilor emitentului, cu ocazia stabilirii politicii de remunerare.
    (9) În cazul în care emitentul acordă remuneraţii variabile, politica de remunerare stabileşte criterii clare, complete şi variate pentru acordarea de remuneraţii variabile. Politica indică criteriile privind performanţa financiară şi nefinanciară, inclusiv, dacă este cazul, criterii privind responsabilitatea socială a societăţilor şi explică modul în care acestea contribuie la obiectivele prevăzute la alin. (8), precum şi metodele care trebuie aplicate pentru a stabili în ce măsură au fost îndeplinite criteriile de performanţă. Politica oferă informaţii cu privire la orice perioade de amânare şi la posibilitatea emitentului de a recupera remuneraţiile variabile.
    (10) În cazul în care emitentul acordă o remuneraţie bazată pe acţiuni, politica precizează perioadele în care persoanele au dreptul să li se atribuie acţiuni, respectiv schema perioadelor de alocare şi, după caz, perioada de indisponibilizare a acţiunilor după atribuirea definitivă şi explică modul în care remuneraţia bazată pe acţiuni contribuie la obiectivele prevăzute la alin. (8).
    (11) Politica de remunerare indică durata contractelor sau acordurilor cu directorii şi perioadele de preaviz aplicabile, principalele caracteristici ale sistemelor de pensii suplimentare sau de pensionare anticipată, precum şi condiţiile de reziliere a contractelor şi plăţile aferente rezilierii acestora.
    (12) Politica de remunerare explică procesul de luare a deciziilor care conduce la stabilirea, revizuirea şi punerea în aplicare a acesteia, inclusiv măsuri pentru evitarea conflictelor de interese şi, după caz, rolul comitetului de remunerare sau al altor comitete implicate. În cazul revizuirii politicii, se include o descriere şi o explicaţie a tuturor schimbărilor semnificative ale politicii şi a modului în care se ţine cont în cadrul acesteia de voturile şi de punctele de vedere ale acţionarilor cu privire la politica de remunerare şi include un raport de la ultimul vot al adunării generale a acţionarilor privind politica de remunerare.
    (13) După votarea politicii de remunerare în cadrul adunării generale a acţionarilor, politica de remunerare, împreună cu data şi rezultatele votului se publică fără întârziere pe website-ul emitentului şi rămân la dispoziţia publicului, în mod gratuit, cel puţin atât timp cât sunt aplicabile.
    ART. 92^2
    (1) Emitentul întocmeşte un raport de remunerare clar şi uşor de înţeles, care oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a remuneraţiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exerciţiu financiar, conducătorilor în mod individual, inclusiv celor nou recrutaţi şi foştilor conducători în conformitate cu politica de remunerare prevăzută la art. 92^1.
    (2) Raportul de remunerare conţine, după caz, următoarele informaţii privind remuneraţia fiecărui conducător:
    a) remuneraţia totală defalcată pe componente, proporţia relativă a remuneraţiei fixe şi a celei variabile, o explicaţie a modului în care remuneraţia totală respectă politica de remunerare adoptată, inclusiv modul în care contribuie la performanţa pe termen lung a emitentului, şi informaţii privind modul în care au fost aplicate criteriile de performanţă;
    b) modificarea anuală a remuneraţiei, a performanţei emitentului şi a remuneraţiei medii pe baza echivalentului normă întreagă a angajaţilor emitentului care nu sunt conducători cel puţin pe parcursul ultimelor 5 exerciţii financiare, prezentate împreună într-o manieră care permite compararea;
    c) orice remuneraţie primită de la orice entitate care aparţine aceluiaşi grup;
    d) numărul de acţiuni şi opţiuni pe acţiuni acordate sau oferite, precum şi principalele condiţii pentru exercitarea drepturilor aferente, inclusiv preţul de exercitare şi data, împreună cu orice modificări ale acestora;
    e) informaţii privind utilizarea posibilităţii de recuperare a remuneraţiei variabile;
    f) informaţii privind orice abatere de la procedura pentru punerea în aplicare a politicii de remunerare prevăzută la art. 92^1 alin. (8)-(12) şi privind orice derogări aplicate în conformitate cu art. 92^1 alin. (6), inclusiv explicaţii privind natura circumstanţelor excepţionale şi indicarea elementelor specifice de la care s-a făcut derogarea.
    (3) Emitenţii nu includ în raportul de remunerare categorii speciale de date cu caracter personal ale conducătorilor în înţelesul art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) sau date cu caracter personal care se referă la situaţia familială a fiecărui conducător.
    (4) Emitenţii prelucrează datele cu caracter personal ale conducătorilor incluse în raportul de remunerare în temeiul prezentului articol în scopul creşterii transparenţei în privinţa remunerării conducătorilor, pentru a spori responsabilitatea conducătorilor şi supravegherea de către acţionari a remuneraţiilor acestora. Fără a aduce atingere perioadelor mai lungi prevăzute de acte legislative sectoriale ale Uniunii Europene direct aplicabile pe teritoriul României sau de acte legislative sectoriale naţionale care transpun directive europene, după 10 ani de la publicarea raportului de remunerare, emitenţii nu mai lasă la dispoziţia publicului, în temeiul alin. (7), datele cu caracter personal ale conducătorilor incluse în raportul de remunerare în conformitate cu prezentul articol.
    (5) Prevederile alin. (4) se aplică fără a aduce atingere posibilităţii de prelucrare, de către emitenţi, a datelor cu caracter personal ale conducătorilor, în alte scopuri, potrivit reglementărilor în vigoare.
    (6) Raportul de remunerare aferent celui mai recent exerciţiu financiar este supus votului în cadrul adunării generale ordinare anuale a acţionarilor prevăzute la art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, opinia acţionarilor din cadrul adunării generale privind raportul de remunerare, rezultată în urma votului, având un caracter consultativ. Emitentul explică în următorul raport de remunerare modul în care votul adunării generale a fost luat în considerare.
    (7) Fără a aduce atingere art. 92 alin. (22), după adunarea generală ordinară a acţionarilor, emitenţii pun raportul de remunerare la dispoziţia publicului pe website-urile lor, în mod gratuit, pentru o perioadă de 10 ani, şi pot alege să îl păstreze disponibil pentru o perioadă mai lungă, cu condiţia să nu mai conţină datele cu caracter personal ale conducătorilor. Auditorul financiar/firma de audit care realizează auditul statutar verifică dacă au fost furnizate informaţiile prevăzute de acest articol. Conducătorii emitentului, care acţionează în limitele domeniului lor de competenţe conferite de normele aplicabile, au responsabilitatea colectivă de a se asigura că raportul de remunerare este întocmit şi publicat în conformitate cu cerinţele prezentei legi. Conducătorii emitentului sunt răspunzători pentru încălcarea responsabilităţilor ce revin emitentului, prevăzute în prezentul alineat.
    ART. 92^3
    (1) Emitenţii anunţă public, prin întocmirea şi publicarea unui raport, tranzacţiile semnificative cu părţi afiliate, ulterior aprobării acestora potrivit alin. (8) şi cel târziu la momentul încheierii lor.
    (2) Raportul cuprinde cel puţin informaţii privind natura relaţiei cu partea afiliată, denumirea părţii afiliate, data şi natura tranzacţiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzacţiei, datoriile reciproce, garanţiile constituite, termenele şi modalităţile de plată, după caz, precum şi orice alte informaţii esenţiale necesare pentru determinarea efectelor tranzacţiei respective asupra situaţiei financiare a societăţii, respectiv pentru a se putea evalua corectitudinea economică a tranzacţiei din perspectiva emitentului şi a acţionarilor care nu sunt parte afiliată, inclusiv a acţionarilor minoritari.
    (3) În sensul alin. (1), prin „tranzacţie semnificativă“ se înţelege orice transfer de resurse, servicii sau obligaţii indiferent dacă acesta presupune sau nu plata unui preţ, a cărui valoare individuală sau cumulată reprezintă mai mult de 5% din activele nete ale emitentului, potrivit ultimelor raportări financiare individuale publicate de emitent, cu respectarea alin. (12).
    (4) În cazul în care emitentul încheie tranzacţii semnificative potrivit alin. (1), sunt respectate interesele acestuia, în raport cu ofertele de acelaşi tip existente pe piaţă.
    (5) În cazul în care au fost încheiate tranzacţii semnificative, la sfârşitul fiecărui semestru, auditorul financiar/firma de audit analizează tranzacţiile raportate în cursul respectivului semestru potrivit alin. (1) şi întocmeşte, în maximum 30 de zile de la sfârşitul perioadei de raportare, un raport în care evaluează dacă tranzacţia este corectă şi justificată din punctul de vedere al emitentului şi al acţionarilor care nu sunt parte afiliată, inclusiv al acţionarilor minoritari şi explică ipotezele pe care se bazează şi metodele utilizate.
    (6) Raportul prevăzut la alin. (5) precizează, în cazurile aplicabile, inclusiv dacă preţul aferent tranzacţiei, coroborat cu drepturile şi obligaţiile asumate de părţi, este corect prin raportare la celelalte oferte existente pe piaţă. În cazul în care tranzacţiile nu sunt realizate la preţul de piaţă se vor preciza cauzele care au dus la această derogare şi politicile de stabilire a preţului.
    (7) În maximum 24 de ore de la primirea raportului de la auditorul financiar/firma de audit, emitentul întocmeşte, publică şi transmite A.S.F. şi operatorului de piaţă un raport, având forma stabilită prin reglementările A.S.F., prin care înaintează, spre publicare, raportul întocmit de auditorul financiar/firma de audit.
    (8) Tranzacţiile semnificative cu părţi afiliate sunt aprobate de consiliul de administraţie sau de supraveghere al emitentului în conformitate cu proceduri care împiedică o parte afiliată să profite de poziţia sa şi care oferă o protecţie adecvată a intereselor emitentului şi ale acţionarilor care nu sunt părţi afiliate, inclusiv ale acţionarilor minoritari. Partea afiliată nu poate participa la aprobarea, respectiv la votul tranzacţiei semnificative care implică respectiva parte afiliată, sub sancţiunea nulităţii, prin decizie a instanţei, a hotărârii luate cu încălcarea acestei interdicţii.
    (9) Emitenţii aplică cerinţele de la alin. (1), (2) şi (4)-(8) inclusiv în cazul tranzacţiilor efectuate pe parcursul desfăşurării normale a activităţii şi încheiate în condiţii normale ale pieţei.
    (10) Cerinţele prevăzute la alin. (1), (2) şi (4)-(8) nu sunt aplicabile în cazul următoarelor tranzacţii:
    a) tranzacţii privind remuneraţia conducătorilor sau anumite elemente ale remuneraţiei acestora, acordate sau datorate în conformitate cu art. 92^1;
    b) tranzacţiile efectuate de instituţiile de credit pe baza unor măsuri care urmăresc să le garanteze stabilitatea, adoptate de autoritatea competentă responsabilă cu supravegherea prudenţială în înţelesul legislaţiei Uniunii Europene;
    c) tranzacţiile oferite tuturor acţionarilor în aceleaşi condiţii, în cazul cărora se asigură tratamentul egal al tuturor acţionarilor şi protecţia intereselor emitentului;
    d) tranzacţii pentru care legea impune aprobarea acestora de către adunarea generală extraordinară a acţionarilor, cu condiţia ca în cazul încheierii acestora să fie asigurat tratamentul echitabil al tuturor acţionarilor şi respectate interesele emitentului şi ale tuturor acţionarilor care nu sunt parte afiliată, inclusiv ale acţionarilor minoritari.
    (11) La data înscrierii pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acţionarilor prevăzută la alin. (10) lit. d), a aprobării unei tranzacţii care se încadrează în definiţia prevăzută la alin. (3), consiliul de administraţie, respectiv directoratul emitentului are obligaţia de a prezenta acţionarilor, spre informare, un raport prin care precizează modul în care respectivele tranzacţii respectă condiţiile prevăzute la alin. (10) lit. d).
    (12) Emitenţii anunţă public, prin întocmirea şi publicarea unui raport, tranzacţiile semnificative încheiate între partea afiliată a emitentului şi filiala respectivului emitent, cel târziu în termen de 24 de ore de la încheierea acestora. Prevederile alin. (9) şi (10) se aplică în mod corespunzător şi tranzacţiilor prevăzute în prezentul alineat.
    (13) Tranzacţiile cu aceeaşi parte afiliată care au fost încheiate în orice perioadă de 12 luni sau în cadrul aceluiaşi exerciţiu financiar şi care nu au făcut obiectul obligaţiilor prevăzute la alin. (1), (2) şi (4)-(8) sunt cumulate în sensul alineatelor respective. În cazul în care pragul de 5% este depăşit în urma cumulării tranzacţiilor cu aceeaşi parte afiliată, tranzacţiile care au fost deja încheiate şi care, individual sau cumulat nu îndeplineau cerinţa prevăzută la alin. (3) sunt făcute publice odată cu tranzacţia/tranzacţiile care urmează să fie încheiate şi făcute publice potrivit alin. (1), ca urmare a depăşirii pragului de 5% prevăzut la alin. (3), individual sau ca urmare a cumulării cu tranzacţiile anterior menţionate, deja încheiate.
    (14) Prezentul articol nu aduce atingere normelor privind publicarea informaţiilor privilegiate prevăzute la art. 17 din Regulamentul (UE) 596/2014.
    ART. 92^4
    A.S.F. emite reglementări în aplicarea prevederilor prezentului capitol."

    49. Articolul 93 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 93
    Situaţiile financiar-contabile şi cele privind operaţiunile emitenţilor ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sunt elaborate în conformitate cu cerinţele specifice aplicabile şi sunt auditate de auditori financiari/firme de audit, autorizaţi/autorizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, membri/membre ai/ale Camerei Auditorilor Financiari din România."

    50. La articolul 125, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În scopul îndeplinirii competenţelor prevăzute la art. 23 alin. (2) lit. b) din Regulamentul (UE) 596/2014, A.S.F. poate solicita orice informaţii şi documente necesare indicând temeiul legal, scopul, termenele şi sancţiunile prevăzute la art. 132 alin. (4). A.S.F. poate audia orice persoană care şi-a exprimat consimţământul în acest sens."

    51. La articolul 125, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) În vederea realizării audierii prevăzute la alin. (2), A.S.F. emite o decizie pe care o transmite persoanei ce urmează a fi audiate, indicând temeiul legal, scopul, data şi locul derulării audierii, precum şi sancţiunile prevăzute la art. 132 alin. (4).
(4) Audierea va fi înregistrată pe suport durabil şi consemnată într-un proces-verbal semnat de toţi participanţii."

    52. După articolul 125 se introduc trei noi articole, articolele 125^1-125^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 125^1
    (1) A.S.F. exercită competenţa prevăzută la art. 23 alin. (2) lit. e) din Regulamentul (UE) 596/2014, în baza unei decizii emise de aceasta şi cu autorizarea judiciară dată prin încheiere de către preşedintele Curţii de Apel Bucureşti sau de către un judecător delegat de acesta şi, după caz, cu sprijinul Jandarmeriei Române, potrivit competenţelor legale.
    (2) Pentru exercitarea competenţei prevăzute la alin. (1), specialiştii din cadrul A.S.F. au următoarele puteri de inspecţie:
    a) să intre în reşedinţele persoanelor fizice şi în sediile persoanelor juridice;
    b) să examineze orice documente legate de activitatea persoanelor fizice şi persoanelor juridice, care face obiectul inspecţiei, indiferent de locul în care sunt depozitate şi de suportul fizic sau electronic pe care sunt păstrate;
    c) să ceară persoanei fizice sau oricărui reprezentant al persoanei juridice explicaţii cu privire la faptele sau documentele legate de obiectul şi scopul inspecţiei şi să consemneze răspunsurile acestora;
    d) să ridice sau să obţină în orice formă copii ori extrase din documente care au legătură cu fapta pentru care se efectuează inspecţia;
    e) să sigileze orice amplasament şi orice documente legate de activitatea persoanelor fizice şi persoanelor juridice, care face obiectul inspecţiei, indiferent de locul în care sunt depozitate şi de suportul fizic sau electronic pe care sunt păstrate, pe durata şi atât cât este necesar inspecţiei.
    (3) Încheierea prevăzută la alin. (1) nu este supusă căilor de atac.
    (4) Cererea de autorizare care vizează inspecţia domiciliară şi/sau informatică, formulată de A.S.F., se judecă în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Judecătorul se pronunţă asupra cererii de autorizare în termen de cel mult 48 de ore de la data înregistrării cererii. Încheierea se motivează şi se comunică A.S.F. în termen de cel mult 48 de ore de la pronunţare.
    (5) În cazul în care inspecţia trebuie desfăşurată simultan în mai multe spaţii dintre cele prevăzute la art. 23 alin. (2) lit. e) din Regulamentul (UE) 596/2014, A.S.F. va introduce o singură cerere, instanţa pronunţându-se printr-o încheiere în care se vor indica spaţiile în care urmează să se desfăşoare inspecţia.
    (6) Cererea de autorizare trebuie să cuprindă toate informaţiile de natură să justifice inspecţia, inclusiv durata acesteia, iar judecătorul sesizat verifică dacă cererea este întemeiată. Autorizarea judiciară va viza dreptul de a intra în reşedinţele persoanelor fizice şi în sediile persoanelor juridice, de a examina orice documente legate de activitatea persoanelor fizice şi persoanelor juridice, care face obiectul inspecţiei, indiferent de locul în care sunt depozitate şi de suportul fizic sau electronic pe care sunt păstrate, de a confisca documente şi date sub orice formă care au legătură cu fapta pentru care se efectuează inspecţia, de a sigila orice amplasament şi orice documente legate de activitatea persoanelor fizice şi persoanelor juridice, care face obiectul inspecţiei, indiferent de locul în care sunt depozitate şi de suportul fizic sau electronic pe care sunt păstrate, pe durata şi în măsura necesară inspecţiei, şi de a solicita explicaţii persoanelor solicitate la faţa locului.
    (7) Inspecţia se desfăşoară între orele 6,00 şi 20,00 şi trebuie efectuată în prezenţa persoanei la care se efectuează inspecţia sau a reprezentantului său. Inspecţia poate continua şi după ora 20,00 numai cu acordul persoanei la care se efectuează inspecţia sau al reprezentantului său.
    (8) O copie a deciziei A.S.F. şi a autorizaţiei judiciare se înmânează obligatoriu persoanei supuse inspecţiei sau reprezentantului său înainte de începerea acesteia.
    (9) După identificare, datele şi documentele, indiferent de modul de stocare, se prezintă persoanei de la care sunt ridicate, pentru a fi recunoscute şi a fi însemnate de către aceasta spre neschimbare, după care se etichetează şi se sigilează.
    (10) Activităţile desfăşurate cu ocazia efectuării inspecţiei sunt consemnate într-un proces-verbal. Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină şi la sfârşit de cel care îl încheie, de persoana supusă acţiunii de inspecţie sau, după caz, de reprezentantul legal sau convenţional al acesteia, de avocatul acesteia, dacă a fost prezent. Dacă vreuna dintre aceste persoane nu poate sau refuză să semneze, se face menţiune despre aceasta, precum şi despre motivele imposibilităţii sau refuzului de a semna.
    (11) O copie de pe procesul-verbal se predă persoanei la care s-a făcut inspecţia.
    (12) În cursul inspecţiei inopinate, informaţiile stocate sau arhivate în mediul electronic pot fi copiate integral şi ridicate pe suport electronic, cu aplicarea de sigilii, urmând ca prelevarea informaţiilor necesare investigaţiei să se realizeze în prezenţa persoanei fizice sau a oricărui reprezentant al persoanei juridice, la sediul A.S.F.
    (13) Datele şi documentele ridicate, indiferent de modul de stocare, care constituie mijloace de probă sunt ataşate la dosar, iar cele care nu au legătură cu cauza se restituie persoanei căreia îi aparţin.
    ART. 125^2
    Toate datele şi documentele obţinute de A.S.F. în exercitarea competenţelor prevăzute la art. 125 şi 125^1, indiferent de suportul fizic sau electronic pe care sunt păstrate, pot fi folosite, după caz, ca mijloace de probă în cadrul procesului penal.
    ART. 125^3
    A.S.F. emite reglementări privind abuzul de piaţă în aplicarea prezentului capitol, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 596/2014."

    53. La articolul 126 alineatul (1), partea introductivă a literei a) şi punctele 1-5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de A.S.F., emitenţii de valori mobiliare şi/sau de către membrii consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere, directorii ori membrii directoratului, respectiv, în toate cazurile în care a fost numit, directorul general şi, dacă există această funcţie, directorul general adjunct, angajaţii entităţii autorizate, reglementate şi supravegheate sau ai emitenţilor de valori mobiliare, persoanele fizice sau juridice care exercită de jure sau de facto funcţii de conducere ori exercită cu titlu profesional activităţi reglementate de prezenta lege, ofertanţii şi/sau persoanele cu care acţionează în mod concertat, persoana care solicită admiterea la tranzacţionare a unui emitent, persoanele însărcinate cu realizarea prospectului, deţinătorii de instrumente financiare şi/sau persoanele cu care acţionează în mod concertat, organele administraţiei publice centrale şi locale, organismele internaţionale, după caz, în legătură cu:
1. încălcarea prevederilor privind ofertele publice şi operaţiunile de retragere a acţionarilor dintr-o societate prevăzute la art. 6 alin. (2), art. 7 alin. (2), art. 9, 10, art. 11 alin. (1), art. 16^1, art. 23, art. 25 alin. (2), art. 26^1 alin. (1), (4) şi (5), art. 26^2 alin. (1)-(5), art. 26^3 , art. 27 alin. (1), art. 30 alin. (2) şi (3), art. 31 alin. (1)-(3), (6) şi (7), art. 32 alin. (1), art. 33, art. 38 alin. (7), art. 40, art. 41 şi art. 42 alin. (7);
2. încălcarea prevederilor privind admiterea, respectiv retragerea de la tranzacţionare a valorilor mobiliare prevăzute la art. 48, 51, 52, art. 53 alin. (1), art. 55, art. 56 alin. (1)-(3), art. 57, 58, art. 59 alin. (1) şi art. 60;
3. încălcarea obligaţiilor de raportare, de realizare a operaţiunilor şi de respectare a conduitei şi condiţiilor prevăzute la art. 46 alin. (1), (2) şi (4), art. 62, 77-79, art. 80 alin. (1), art. 81, art. 84 alin. (1), (3) şi (4), art. 85, art. 86 alin. (3), art. 87 alin. (3), art. 90 alin. (1), (2) şi (4), art. 91, art. 91^3 alin. (2)-(4) şi (6)-(8), art. 91^4, art. 91^5 alin. (1), (2) şi (4), art. 91^6, 91^7, art. 92 alin. (1), (2), (6)-(8), (19), (20), (22) şi (23), art. 92^1, art. 92^2 şi art. 92^3 alin. (1), (2), (4), (7)-(9) şi (11)-(13);
4. desfăşurarea unei oferte publice fără aprobarea A.S.F. a documentului de ofertă, precum şi desfăşurarea fără aprobarea A.S.F. a oricăror activităţi sau operaţiuni pentru care prezenta lege impune aprobarea;
5. nerespectarea condiţiilor stabilite prin decizia A.S.F. de aprobare a prospectului/documentului de ofertă, a unor amendamente la acesta, precum şi a anunţului/anunţului preliminar sau materialelor publicitare aferente unei oferte publice de cumpărare;"

    54. La articolul 126 alineatul (1), după punctul 7 al literei a) se introduc două noi puncte, punctele 8 şi 9, cu următorul cuprins:
    "8. împiedicarea exercitării drepturilor acţionarilor, prevăzute la art. 91^5 alin. (3) teza I, art. 92 alin. (3), (5), (10), alin. (11) teza I şi alin. (18);
9. încălcarea obligaţiilor de raportare, de realizare a operaţiunilor şi de respectare a conduitei şi condiţiilor prevăzute la art. 91^9-91^12."

    55. La articolul 126 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) nerespectarea prevederilor reglementărilor în vigoare, emise de A.S.F., precum şi a măsurilor stabilite prin actele de autorizare, supraveghere şi control sau a altor măsuri adoptate de A.S.F.;"

    56. La articolul 126 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
    "f) încălcările prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a) şi b) din Regulamentul (UE) 2017/1.129."

    57. La articolul 127 alineatul (1) litera c), partea introductivă a punctelor 1 şi 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 4, 5, 9 şi lit. d) şi alin. (2) lit. c) şi e):
    ……………………………….....…………………………………
2. în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 1-3, 7 şi 8 şi la alin. (2) lit. a) şi d):"

    58. La articolul 130, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) A.S.F. publică deciziile privind sancţiunile şi măsurile impuse pentru nerespectarea prevederilor art. 91^9-91^12 de către investitorii instituţionali prevăzuţi la art. 91^2 lit. e) pct. (i), în conformitate cu regimul publicării prevăzut de Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare."

    59. După articolul 131 se introduc două noi articole, articolele 131^1 şi 131^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 131^1
    (1) A.S.F. aplică sancţiuni contravenţionale adecvate şi măsuri administrative eficace, proporţionale şi disuasive, cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2017/1.129 şi a prezentei legi, persoanelor care săvârşesc faptele prevăzute la art. 126 alin. (2) lit. f).
    (2) Limitele amenzilor prevăzute în prezentul articol sunt stabilite prin derogare de la art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001.
    (3) În cazul încălcărilor prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2017/1.129, A.S.F. poate aplica următoarele sancţiuni contravenţionale şi măsuri administrative:
    a) sancţiunile şi măsurile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. a)-c) din Regulamentul (UE) 2017/1.129. Limitele sancţiunii prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) din Regulamentul (UE) 2017/1.129 sunt cuprinse între o dată şi până la dublul cuantumului profiturilor obţinute sau al pierderilor evitate ca urmare a încălcării, în cazul în care acestea pot fi calculate;
    b) pentru persoanele fizice, amendă de la 10.000 lei până la 9.000.000 lei;
    c) pentru persoanele juridice amendă de la 15.000 lei până la 45.000.000 lei sau 5% din cifra de afaceri anuală totală a persoanei juridice respective conform ultimelor situaţii financiare disponibile aprobate de organul de conducere.
    (4) În cazul încălcărilor prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) 2017/1.129, A.S.F. poate aplica următoarele sancţiuni contravenţionale şi măsuri administrative:
    a) sancţiunile şi măsurile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. a) şi b) din Regulamentul (UE) 2017/1.129;
    b) pentru persoanele fizice, avertisment sau amendă de la 1.000 lei până la 2.000.000 lei;
    c) pentru persoanele juridice, avertisment sau amendă de la 7.000 lei până la 4.000.000 lei sau 1% din cifra de afaceri anuală totală a persoanei juridice respective conform ultimelor situaţii financiare disponibile aprobate de organul de conducere.
    (5) În cazul aplicării sancţiunilor prevăzute la alin. (3) lit. c), respectiv la alin. (4) lit. c), prevederile art. 38 alin. (2) lit. d) ultimul paragraf din Regulamentul (UE) 2017/1.129 se aplică în mod corespunzător.
    (6) În luarea unei decizii cu privire la tipul şi nivelul sancţiunilor contravenţionale şi a măsurilor administrative aplicate potrivit prezentului articol, A.S.F. ţine cont de toate circumstanţele relevante, respectiv cooperează şi îşi coordonează activităţile, în cazurile aplicabile, cu celelalte autorităţi competente, în conformitate cu prevederile art. 39 din Regulamentul (UE) 2017/1.129.
    (7) A.S.F. are competenţa de a coopera cu autorităţile judiciare naţionale relevante, sens în care primeşte de la acestea informaţii specifice în legătură cu anchete sau proceduri penale iniţiate cu privire la cazuri care sunt susceptibile a intra sub incidenţa art. 134 alin. (1) şi care ar constitui încălcări ale Regulamentului (UE) 2017/1.129, precum şi prerogativa de a oferi acelaşi tip de informaţii altor autorităţi competente şi ESMA, în sensul aplicării art. 33 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/1.129.
    (8) A.S.F. publică orice decizie de aplicare a unei sancţiuni contravenţionale sau a unei alte măsuri administrative potrivit prezentului articol, precum şi informaţii în legătură cu aceasta, în conformitate cu prevederile art. 42 din Regulamentul (UE) 2017/1.129.
    (9) A.S.F. transmite ESMA, în conformitate cu art. 43 din Regulamentul (UE) 2017/1.129, informaţii privind sancţiunile contravenţionale şi măsurile administrative aplicate potrivit prezentului articol, respectiv privind anchetele penale efectuate şi sancţiunile penale aplicate în cazuri care intră sub incidenţa art. 134 alin. (1) şi care constituie o încălcare a prevederilor Regulamentului (UE) 2017/1.129, prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a) din acelaşi regulament.
    (10) În sensul aplicării art. 43 din Regulamentul (UE) 2017/1.129, A.S.F. are acces la informaţiile şi hotărârea finală în legătură cu orice sancţiune penală prevăzută la alin. (9) şi le transmite ESMA.
    ART. 131^2
    (1) Prevederile art. 137-149 se aplică în mod corespunzător în ceea ce priveşte instituirea de către A.S.F. de mecanisme în conformitate cu art. 41 din Regulamentul (UE) 2017/1.129.
    (2) Angajatorii implicaţi în activităţi reglementate în scopul serviciilor financiare instituie proceduri adecvate prin care angajaţii lor raportează la nivel intern, prin intermediul unui canal specific, independent şi autonom, încălcările efective sau potenţiale ale Regulamentului (UE) 2017/1.129. În sensul prezentului alineat, expresia «canal specific» are înţelesul prevăzut de art. 41 din Regulamentul (UE) 2017/1.129."

    60. La articolul 133, alineatele (1) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 133
    (1) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute de prezentul capitol se constată de către persoanele împuternicite din cadrul structurilor de specialitate ale A.S.F.; dacă se constată nerespectarea uneia dintre dispoziţiile legale a căror încălcare este prevăzută drept contravenţie la art. 126, persoanei în cauză i se acordă un termen de 5 zile de la data comunicării celor constatate, în care să formuleze obiecţii cu privire la încălcarea săvârşită.
    ……………………………………………….....…………………
    (7) Decizia de sancţionare prevăzută la alin. (2), precum şi celelalte acte administrative adoptate de A.S.F. conform prevederilor prezentei legi, inclusiv prin aplicarea corespunzătoare a regulamentelor europene direct aplicabile în statele membre, emise la nivelul Uniunii Europene în domeniile prevăzute de prezenta lege, sunt motivate în mod corespunzător, cu respectarea prevederilor alin. (3), şi pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti - Secţia contencios administrativ şi fiscal, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare."

    61. La articolul 133, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:
    "(7^1) În sensul art. 20 din Regulamentul (UE) 2017/1.129, dreptul la o cale de atac se aplică potrivit alin. (7) şi în cazul în care A.S.F. nu a luat nicio decizie de aprobare sau, după caz, o decizie de refuzare a unei cereri de aprobare şi nici nu a solicitat modificări sau informaţii suplimentare în termenul prevăzut la art. 20 alin. (2), (3) şi (6) din regulamentul european menţionat, în ceea ce priveşte cererea respectivă."

    62. După articolul 133 se introduce un nou articol, articolul 133^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 133^1
    Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, în cazul săvârşirii a două sau mai multe contravenţii, se aplică sancţiunea cea mai mare, majorată cu până la 50%, după caz."

    63. La menţiunea de transpunere a normelor Uniunii Europene, punctul 2 se abrogă.
    64. La menţiunea de transpunere a normelor Uniunii Europene, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 9, cu următorul cuprins:
    "9. Directiva (UE) 2017/828 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2017 de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce priveşte încurajarea implicării pe termen lung a acţionarilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 132 din 20 mai 2017."

    65. În tot cuprinsul Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, sintagma „auditorul financiar“ se înlocuieşte cu sintagma „auditorul financiar/firma de audit“, iar sintagma „standarde internaţionale de evaluare“ se înlocuieşte cu sintagma „standarde de evaluare în vigoare, potrivit legii“.


    ART. II
    (1) Prospectele aprobate în conformitate cu prevederile legale aplicabile ofertelor de vânzare, în vigoare la data aprobării acestora, sunt reglementate în continuare de respectivele prevederi în conformitate cu art. 46 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2017/1.129.
    (2) Entităţile prevăzute la art. 91^9, 91^12 şi 92^1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, au un termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi pentru a se conforma obligaţiilor stabilite la articolele prevăzute mai sus.

    ART. III
    Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 29 martie 2017, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

    CAP. II
    Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
    ART. IV
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 30 iunie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 83, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În cazul în care S.A.I. sau societăţile de investiţii autoadministrate sunt expuse la o securitizare care nu mai îndeplineşte cerinţele prevăzute în Regulamentul (UE) 2.402/2017 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată, şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) 1.060/2009 şi (UE) 648/2012, acestea trebuie, în interesul investitorilor în O.P.C.V.M.-ul în cauză, să acţioneze şi să ia măsuri de remediere, după caz."

    2. La articolul 193^2, după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:
    "m) să solicite şi să fie în drept să primească de la instituţiile de credit autorizate de către Banca Naţională a României informaţii necesare investigaţiilor A.S.F., precum şi pentru a răspunde solicitărilor de asistenţă primite de A.S.F. în baza acordurilor internaţionale la care A.S.F. este parte."

    3. După articolul 195 se introduce un nou articol, articolul 195^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 195^1
    (1) Încălcarea de către un S.A.I. sau o societate de investiţii autoadministrată a dispoziţiilor art. 3-13 şi art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 2019/2.088 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informaţiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare şi ale reglementărilor adoptate în aplicarea acestuia, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 2019/2088, se constată şi se sancţionează de către A.S.F., în calitate de autoritate competentă, şi atrage răspunderea contravenţională, în condiţiile legii.
    (2) Constituie contravenţie încălcarea prevederilor art. 3-13 şi art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 2019/2.088, săvârşită de către S.A.I. sau societatea de investiţii de tip OPCVM autoadministrată, în funcţie de obligaţiile aflate în sarcina lor, conform prevederilor respectivului regulament."

    4. La articolul 196, partea introductivă a alineatului (1) şi partea introductivă a literei a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 196
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.G. nr. 2/2001, săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 195 şi 195^1 se sancţionează după cum urmează:
    a) în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 195 lit. a)-m) şi p), precum şi la art. 195^1:"    CAP. III
    Modificarea şi completarea Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative
    ART. V
    Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 23 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 16^1
    În cazul în care A.F.I.A. sunt expuşi la o securitizare care nu mai îndeplineşte cerinţele prevăzute în Regulamentul (UE) 2.402/2017 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată, şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) 1.060/2009 şi (UE) 648/2012, aceştia trebuie, în interesul investitorilor în F.I.A. pe care le administrează, să acţioneze şi să ia măsuri de remediere, după caz."

    2. La articolul 50 alineatul (2), după litera m) se introduc două noi litere, literele n) şi o), cu următorul cuprins:
    "n) să audieze orice persoană şi să solicite informaţii în legătură cu activităţile desfăşurate de aceasta pe piaţa de capital şi/sau în legătură cu solicitări de asistenţă formulate de autorităţi similare A.S.F., în baza acordurilor internaţionale la care A.S.F. este parte;
o) să solicite şi să fie în drept să primească de la instituţiile de credit autorizate de către Banca Naţională a României informaţii necesare investigaţiilor A.S.F., precum şi pentru a răspunde solicitărilor de asistenţă primite de A.S.F. în baza acordurilor internaţionale la care aceasta din urmă este parte."

    3. La articolul 51 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1)-(3) şi (5) privind administrarea riscului, ale art. 16 privind administrarea lichidităţii şi ale art. 16^1 privind cerinţele aplicabile securitizărilor din portofoliul F.I.A.;"

    4. După articolul 51^1 se introduce un nou articol, articolul 51^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 51^2
    (1) Încălcarea de către un A.F.I.A. a dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 2019/2.088 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informaţiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare şi ale reglementărilor adoptate în aplicarea acestuia, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 2019/2.088, se constată şi se sancţionează de către A.S.F., în calitate de autoritate competentă, şi atrage răspunderea contravenţională, în condiţiile legii.
    (2) Constituie contravenţii încălcarea prevederilor art. 3-13 şi 15 din Regulamentul (UE) nr. 2019/2.088, săvârşite de către A.F.I.A., în funcţie de obligaţiile aflate în sarcina lor, conform prevederilor respectivului regulament."

    5. La articolul 52, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 52
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 51, art. 51^1 alin. (2) şi (4) şi art. 51^2 se sancţionează după cum urmează:"    CAP. IV
    Modificarea şi completarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare
    ART. VI
    Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 28 octombrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (2), punctele 8, 16 şi 37 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "8. birou naţional auto - organizaţia definită la art. 2 pct. 8 din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, în România fiind Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, denumit în continuare BAAR, definit la art. 2 pct. 9 din aceeaşi lege;
    ………………………………………………………………....…
16. fond naţional de protecţie - organismul prevăzut la art. 10 alin. (1) din Directiva 2009/103/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto şi controlul obligaţiei de asigurare a acestei răspunderi, în România acesta fiind BAAR;
    ………………………………………….....………………………
37. prevederi legale:
    a) prezenta lege şi reglementările emise de A.S.F. în aplicarea acesteia;
    b) actele sau regulamentele delegate, standardele tehnice de reglementare, cele de aplicare, actele de punere în aplicare şi alte acte emise de Comisia Europeană sau de Consiliul şi Parlamentul European, cu aplicabilitate directă în statele membre;"

    2. La articolul 12 alineatul (5) litera a), după punctul (iv) se introduce un nou punct, punctul (v), cu următorul cuprins:
    "(v) autorităţile sau organismele naţionale şi din alte state membre responsabile cu supravegherea instituţiilor de credit şi a instituţiilor financiare prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 1 şi 2 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei pentru a asigura respectarea Directivei respective;"

    3. La articolul 12, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) A.S.F. poate efectua schimb de informaţii cu autorităţi, inclusiv cele de supraveghere a instituţiilor de credit şi a instituţiilor financiare, cu organisme sau persoane din celelalte state membre şi din state terţe, care au atribuţii similare celor prevăzute la alin. (5)."

    4. La articolul 21, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
    "(5^1) Societăţile solicită avizul A.S.F. asupra modificărilor documentelor şi/sau ale condiţiilor pe baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare în conformitate cu reglementările emise de A.S.F."

    5. La articolul 38, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) La solicitarea unui supraveghetor dintr-un stat membru, în cazul unui transfer integral sau parţial al portofoliului de contracte, încheiate inclusiv în baza dreptului de stabilire sau a libertăţii de a presta servicii, al unei societăţi cedente cu sediul central în statul membru, respectiv, A.S.F., în termen de 3 luni:
    a) în situaţia în care societatea cesionară este stabilită pe teritoriul României, certifică faptul că societatea cesionară, după preluarea portofoliului, deţine sau nu fonduri proprii eligibile pentru a acoperi SCR, cu excepţia cazului în care aceasta se află în situaţiile prevăzute la art. 99 alin. (2) şi (3) şi art. 100 alin. (2);
    b) îşi exprimă acordul sau dezacordul ca în transfer să fie inclus portofoliul sucursalelor stabilite pe teritoriul României sau contractele încheiate de societăţile cedente pe teritoriul României în baza libertăţii de a furniza servicii."

    6. La articolul 38, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Absenţa unui răspuns din partea supraveghetorilor consultaţi într-un termen de 3 luni se consideră acord tacit."

    7. La articolul 39, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
    "(9) Asigurătorii care oferă produse de investiţii bazate pe asigurări respectă prevederile aplicabile din Regulamentul (UE) nr. 2019/2088 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informaţiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare."

    8. La articolul 49, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 49
    (1) Asigurătorii compoziţi şi cei care au obţinut autorizaţie în urma solicitării prevăzute la art. 20 alin. (5):"

    9. La articolul 49, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Dacă valoarea elementelor de fonduri proprii de bază eligibile aferente uneia dintre activităţi este insuficientă pentru a acoperi MCR naţională respectivă, A.S.F. impune măsuri pentru remedierea situaţiei activităţii deficiente, în conformitate cu prevederile legale, indiferent de rezultatele celeilalte activităţi, ca şi cum activitatea respectivă ar fi desfăşurată de o entitate separată; prin excepţie de la interdicţia de a nu utiliza elemente de fonduri proprii de bază aferente unei activităţi pentru a acoperi MCR a celeilalte activităţi, prevăzută la alin. (3), aceste măsuri pot include aprobarea de către A.S.F. a unui transfer explicit de elemente de fonduri proprii de bază eligibile de la o activitate la cealaltă."

    10. La articolul 55, alineatul (13) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(13) Pentru fiecare jurisdicţie relevantă, prima de volatilitate este majorată cu diferenţa dintre marja de jurisdicţie corectată în funcţie de risc şi dublul marjei de monedă corectate în funcţie de risc, în cazul în care diferenţa respectivă este pozitivă şi marja de jurisdicţie corectată în funcţie de risc depăşeşte 85 de puncte de bază."

    11. La articolul 55 alineatul (17), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) prima de volatilitate pentru fiecare piaţă de asigurări naţională relevantă; societăţile pot aplica prima de volatilitate numai în ceea ce priveşte monedele şi pieţele naţionale pentru care actele normative de directă aplicabilitate emise de Comisia Europeană dispun cu privire la aceasta."

    12. Articolul 126 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 126
    Activităţile similare asistenţei turistice
    Activităţile de asistenţă acordate persoanelor în dificultate în alte circumstanţe decât cele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. f) şi alin. (5) se supun dispoziţiilor prezentei părţi şi sunt tratate ca activităţi încadrate în clasa 18 din anexa nr. 1 secţiunea A."

    13. La articolul 163 alineatul (1), literele a) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) nerespectarea de către societăţi şi de către persoanele care fac parte din conducerea acestora sau de către cele care deţin funcţii-cheie ori alte funcţii critice a prevederilor prezentei legi, actelor sau regulamentelor delegate, standardelor tehnice de reglementare şi a celor de aplicare, actelor de punere în aplicare şi a altor acte emise de Comisia Europeană sau de Consiliul şi Parlamentul European, cu aplicabilitate directă în statele membre, precum şi a reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea prezentei legi;
    ………………………………………….....………………………
h) nerespectarea de către societăţi a prevederilor art. 20 alin. (15) şi nemenţinerea de către societăţi a condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. a), b), h) şi i);"

    14. La articolul 163, după alineatul (16) se introduce un nou alineat, alineatul (16^1), cu următorul cuprins:
    "(16^1) În cazul sancţiunilor aplicate pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la alin. (1), persoanele sancţionate achită amenda contravenţională în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării de către A.S.F. a deciziei de sancţionare, prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1) şi ale art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."

    15. La articolul 163, alineatele (17) şi (18) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(17) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de prezenta lege se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârşirii faptei.
(18) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se face de către structurile de specialitate din cadrul A.S.F., iar aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute la alin. (2)-(8) se realizează de către Consiliul A.S.F., în condiţiile art. 21^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare."

    16. La articolul 163, după alineatul (18) se introduc trei noi alineate, alineatele (18^1)-(18^3), cu următorul cuprins:
    "(18^1) A.S.F. notifică societăţile şi/sau persoanele în cauză asupra nerespectării prevederilor legale, acestea având dreptul ca în termen de 7 zile de la primirea notificării să explice motivul nerespectării sau să formuleze obiecţiuni.
(18^2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (18^1), A.S.F. poate adopta măsuri adecvate pentru prevenirea sau remedierea oricăror situaţii de nerespectare a dispoziţiilor legale constatate sau poate aplica sancţiuni contravenţionale.
(18^3) Structurile de specialitate din cadrul A.S.F. cu atribuţii de control întocmesc un proces-verbal, în urma desfăşurării controlului periodic sau inopinat la sediul societăţilor; societăţile pot formula obiecţiuni la procesul-verbal în termenele stabilite prin prevederile legale."

    17. La articolul 167, alineatul (9) se abrogă.
    18. La articolul 167 alineatul (10), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) în 2019, parametrii standard utilizaţi în calculele submodulului risc de concentrare a riscurilor de piaţă şi ale submodulului risc de marjă de credit din formula standard sunt reduşi cu 50%, în cazul expunerilor faţă de administraţiile centrale sau băncile centrale ale statelor membre, denominate şi finanţate în moneda naţională a oricărui alt stat membru;
d) începând cu data de 1 ianuarie 2020, parametrii standard utilizaţi în calculele submodulului risc de concentrare a riscurilor de piaţă şi ale submodulului risc de marjă de credit din formula standard nu sunt reduşi în cazul expunerilor faţă de administraţiile centrale sau băncile centrale ale statelor membre, denominate şi finanţate în moneda naţională a oricărui alt stat membru."

    19. La menţiunea de transpunere a normelor Uniunii Europene, după punctul 3 se introduc trei noi puncte, punctele 4-6, cu următorul cuprins:
    "4. dispoziţiile art. 63 pct. 1 din Directiva (UE) 2016/2.341 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale (IORP);
5. dispoziţiile art. 2 din Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, precum şi de modificare a Directivelor 2009/138/CE şi 2013/36/UE;
6. dispoziţiile art. 2 pct. 1 din Directiva (UE) 2019/2177 a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 decembrie 2019 de modificare a Directivei 2009/138/CE privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II), a Directivei 2014/65/UE privind pieţele instrumentelor financiare şi a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului."    CAP. V
    Completarea Legii nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări
    ART. VII
    Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 8 octombrie 2018, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:
    "4^1. consultant financiar - consultant, astfel cum este prevăzut la art. 2 pct. 11 lit. a) şi lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 2019/2.088 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informaţiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 2019/2.088."

    2. La articolul 27, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Intermediarii de asigurări şi asigurătorii, în calitate de consultanţi financiari, respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 2019/2.088."    CAP. VI
    Modificarea şi completarea Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare
    ART. VIII
    Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 26 iunie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) În exercitarea atribuţiilor stabilite în sfera de competenţă a B.N.R., conform prevederilor alin. (2) şi art. 234^1, orice referire la A.S.F. se consideră a fi făcută corespunzător la B.N.R."

    2. La articolul 3 alineatul (1), punctul 70 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "70. spread - diferenţa dintre cotaţiile de vânzare şi de cumpărare;"

    3. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Dispoziţiile art. 2, art. 6 alin. (4), art. 10-12, 14, 15, 18, art. 21 alin. (1), art. 25, 48, 49-56, 60, 61, art. 62 alin. (3) şi (4), art. 63-65, 67-74, art. 76 alin. (1), art. 77-103, art. 105-109, art. 110 alin. (8) şi (9), art. 111-113, 115, 116, 118-121, art. 236 alin. (1)-(4), art. 238, 243, 244, art. 252-254, 257, 259, art. 261-263, 270 şi 271 se aplică şi instituţiilor de credit autorizate în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care acestea furnizează unul sau mai multe servicii de investiţii şi/sau desfăşoară una sau mai multe activităţi de investiţii."

    4. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), una dintre persoanele care face parte din conducerea superioară a S.S.I.F. poate presta servicii şi desfăşura activităţi de investiţii în numele respectivei S.S.I.F., fără a fi angajată a S.S.I.F."

    5. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Registrul A.S.F. conţine informaţii privind serviciile sau activităţile pentru care S.S.I.F. şi instituţiile de credit sunt autorizate."

    6. La articolul 82, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Interacţiunea directă prevăzută la alin. (6) lit. a) include, cel puţin, întâlniri cu clientul, apeluri telefonice cu sau fără intervenţie umană, seminare şi prezentări care permit interacţiunea cu clientul, mesaje primite pe telefon, e-mail, chat, scrisori personalizate, fax, şi exclude anunţurile din presă, reclamele audio, video şi de pe internet, panourile publicitare, posterele, cataloagele, broşurile."

    7. La articolul 99, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 99
    (1) Agenţii delegaţi stabiliţi în România sunt înregistraţi în Registrul A.S.F."

    8. La articolul 104 alineatul (6), litera e) se abrogă.
    9. La articolul 109, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Ulterior îndeplinirii procedurii de notificare, firmele de investiţii şi instituţiile de credit prevăzute la alin. (1) şi la art. 113 alin. (1) îşi pot promova serviciile prin toate mijloacele de comunicare disponibile în România, cu respectarea regulilor de publicitate stabilite de A.S.F., inclusiv îşi pot efectua publicitate prin intermediul unor site-uri web aflate în proprietatea unei alte persoane şi care permit redirecţionarea potenţialului client către site-ul propriu."

    10. La articolul 111, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 111
    (1) Orice instituţie de credit care intenţionează să furnizeze servicii de investiţii şi servicii auxiliare sau să desfăşoare activităţi de investiţii conform art. 110 prin intermediul unor agenţi delegaţi comunică A.S.F. identitatea agenţilor delegaţi respectivi."

    11. La articolul 124, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Ulterior acordării autorizaţiei sucursalei unei societăţi dintr-o ţară terţă, entitatea poate promova serviciile oferite de sucursală prin toate mijloacele de comunicare disponibile în România, cu respectarea regulilor de publicitate stabilite de A.S.F., inclusiv poate efectua publicitate prin intermediul unor site-uri web aflate în proprietatea unei alte persoane decât societatea/sucursala respectivă şi care permit redirecţionarea potenţialului client către site-ul sucursalei."

    12. La articolul 129 alineatul (3), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) contractul încheiat cu un auditor financiar sau cu o firmă de audit avizat/avizată de A.S.F."

    13. La articolul 145, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Aplicarea paşilor de cotare de către pieţele reglementate nu împiedică pieţele reglementate să coreleze ordinele de dimensiuni mari la punctul de mijloc între preţul actual de cumpărare şi cel de vânzare."

    14. La articolul 162, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Registrul prevăzut la alin. (3) conţine informaţii privind serviciile pentru care este autorizat furnizorul de servicii de raportare a datelor."

    15. La articolul 166, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În cazul în care un operator de piaţă doreşte să obţină autorizaţia de administrare a unui APA, a unui CTP sau a unui ARM, iar membrii organului de conducere al APA, CTP sau ARM sunt aceiaşi ca membrii organului de conducere al operatorului de piaţă, se consideră că persoanele respective îndeplinesc cerinţele prevăzute la alin. (1)-(3)."

    16. La articolul 177, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Depozitarul central furnizează emitenţilor pentru care efectuează şi operaţiunile de înregistrare prin înscriere în cont şi serviciile legate de registrele de acţionari prevăzute la pct. 2 lit. (a) din secţiunea B din anexa la Regulamentul (UE) 909/2014 informaţiile necesare pentru exercitarea drepturilor aferente instrumentelor financiare depozitate, altele decât cele derivate, putând presta servicii pentru îndeplinirea obligaţiilor emitentului faţă de deţinătorii de instrumente financiare, altele decât cele derivate.
    ……………………………………………………………………
(5) În situaţia utilizării sistemului de conturi globale, în vederea determinării structurii deţinătorilor de instrumente financiare emise de un emitent, la o anumită dată, participanţii vor raporta depozitarului central, în cazul în care depozitarul central efectuează şi operaţiuni de înscriere în cont şi servicii legate de registrele de acţionari, informaţii privind deţinătorii de instrumente financiare şi deţinerile acestora din subconturile individuale şi informaţii furnizate de titularii subconturilor globale despre deţinătorii de instrumente financiare şi deţinerile acestora evidenţiate în subconturile globale."

    17. Denumirea titlului VIII se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " TITLUL VIII
    Competenţele autorităţilor naţionale
"

    18. La articolul 234, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) autoritatea competentă în sensul prevederilor art. 4 pct. 8 din Regulamentul (UE) 1.286/2014, responsabilă cu supravegherea respectării cerinţelor impuse de regulamentul european creatorilor de PRIIP şi persoanelor care oferă consultanţă cu privire la PRIIP sau vând PRIIP, care intră în sfera de supraveghere şi reglementare a A.S.F.;
d) autoritatea competentă în sensul prevederilor art. 40 din Regulamentul (UE) 1.011/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 8 iunie 2016 privind indicii utilizaţi ca indici de referinţă în cadrul instrumentelor financiare şi al contractelor financiare sau pentru a măsura performanţele fondurilor de investiţii şi de modificare a Directivelor 2008/48/CE şi 2014/17/UE şi a Regulamentului (UE) 596/2014, denumit în continuare Regulamentul (UE) 1.011/2016, în cazul administratorilor şi entităţilor care fac obiectul supravegherii stipulate la art. 3 alin. (1) pct. 6 şi pct. 17 lit. b)-g) şi lit. j)-m) din respectivul regulament european, ce intră în sfera de competenţă a A.S.F."

    19. După articolul 234 se introduc două noi articole, articolele 234^1 şi 234^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 234^1
     B.N.R. este:
    a) autoritatea competentă în sensul prevederilor art. 4 pct. 8 din Regulamentul (UE) 1.286/2014, responsabilă cu supravegherea cerinţelor impuse de Regulamentul European instituţiilor de credit în ceea ce priveşte PRIIP bazate pe instrumentele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. d) şi alin. (3);
    b) autoritatea competentă în sensul prevederilor art. 40 din Regulamentul (UE) 1.011/2016, în cazul administratorilor şi entităţilor care fac obiectul supravegherii, stipulate la art. 3 alin. (1) pct. 6 şi pct. 17 lit. a), h), i) şi m) din respectivul regulament european, care administrează, utilizează sau contribuie cu date de intrare la calcularea indicilor de referinţă referitori la piaţa monetară, la monede, la rate ale dobânzilor sau ale randamentului şi la cursuri/indici publicaţi de B.N.R. şi Banca Centrală Europeană.
    ART. 234^2
    A.S.F. este autoritatea competentă responsabilă de coordonarea cooperării şi a schimbului de informaţii cu Comisia Europeană, ESMA şi autorităţile competente ale celorlalte state membre privind supravegherea respectării cerinţelor impuse de Regulamentul (UE) 1.011/2016."

    20. La articolul 236 alineatul (3), după litera u) se introduce o nouă literă, litera v), cu următorul cuprins:
    "v) de a solicita şi de a fi în drept să primească de la instituţiile de credit autorizate de către B.N.R. informaţii necesare investigaţiilor A.S.F., precum şi pentru a răspunde solicitărilor de asistenţă primite de A.S.F. în baza acordurilor internaţionale la care A.S.F. este parte."

    21. După articolul 236 se introduce un nou articol, articolul 236^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 236^1
    (1) A.S.F. ţine un registru, denumit Registrul A.S.F., care conţine informaţii privind entităţile care prestează servicii şi activităţi aflate în sfera de competenţă a Sectorului Instrumente şi Investiţii Financiare din cadrul A.S.F.
    (2) Registrul A.S.F. este accesibil publicului şi se actualizează periodic."

    22. Articolele 250 şi 251 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 250
    A.S.F. stabileşte prin reglementări condiţiile de avizare ale auditorilor financiari şi ale firmelor de audit, autorizaţi/autorizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, denumită în continuare Legea nr. 162/2017, care auditează situaţiile financiare şi operaţiunile oricărei entităţi supuse autorizării, supravegherii şi controlului A.S.F. conform prevederilor prezentei legi.
    ART. 251
    Situaţiile financiare şi cele privind operaţiunile oricărei entităţi supuse autorizării, supravegherii şi controlului A.S.F. vor fi elaborate în conformitate cu cerinţele specifice stabilite prin reglementările A.S.F., vor fi auditate de auditori financiari şi firme de audit, autorizaţi/autorizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 162/2017, avizaţi/avizate de A.S.F. şi vor fi transmise A.S.F. în conformitate cu cerinţele specifice stabilite prin reglementările A.S.F."

    23. La articolul 257 alineatul (1) litera a), punctul (i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(i) prevederilor reglementărilor în vigoare, emise de A.S.F., în conformitate cu condiţiile prevăzute de respectivele reglementări;"

    24. La articolul 257 alineatul (2) litera a), după punctul (ii) se introduce un nou punct, punctul (iii), cu următorul cuprins:
    "(iii) atenţionarea persoanelor responsabile pentru faptele constatate de o gravitate scăzută;"

    25. La articolul 257 alineatul (2) litera b), după punctul (ii) se introduce un nou punct, punctul (iii), cu următorul cuprins:
    "(iii) atenţionarea persoanelor responsabile pentru faptele constatate de o gravitate scăzută;"

    26. La articolul 260, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia entităţilor pentru care B.N.R. reprezintă autoritate competentă, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) şi art. 234^1 din prezenta lege, constatarea contravenţiilor se realizează de persoanele împuternicite din cadrul B.N.R., iar aplicarea sancţiunilor şi măsurilor se face prin ordin emis de către guvernatorul, prim-viceguvernatorul sau unul dintre viceguvernatorii B.N.R."

    27. La articolul 261, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 3-13 şi art. 15 din Regulamentului (UE) 2019/2.088 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informaţiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare şi ale reglementărilor adoptate în aplicarea acestuia de către o S.S.I.F. care prestează administrarea de portofoliu menţionată la pct. 4 secţiunea A din anexa nr. 1 sau care prestează consultanţă de investiţii menţionată la pct. 5 secţiunea A din anexa nr. 1 constituie contravenţie şi se sancţionează de către A.S.F., în calitate de autoritate competentă."

    28. La articolul 261, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (1^1), precum şi la art. 258 se sancţionează cu una dintre următoarele sancţiuni contravenţionale principale:"

    29. La articolul 261 alineatul (3), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) retragerea sau suspendarea autorizaţiei unei instituţii de credit care prestează servicii şi activităţi de investiţii şi servicii auxiliare în conformitate cu dispoziţiile art. 17, a unei S.S.I.F., a unei persoane prevăzute la art. 7, a unui operator de piaţă, a unui APA, a unui CTP şi a unui ARM;
b) interzicerea temporară sau permanentă a exercitării unor funcţii de conducere în S.S.I.F., pentru încălcări grave repetate, în cazul oricărui membru al organului de conducere al S.S.I.F. sau al unei instituţii de credit care prestează servicii şi activităţi de investiţii şi servicii auxiliare sau a oricărei alte persoane fizice considerate responsabile;"

    30. La articolul 269, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Constituie contravenţii, în măsura în care faptele nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, nerespectarea prevederilor art. 4-16, 19a, 19b, 19c, 21, 23-29 şi 34 din Regulamentul (UE) nr. 1.011/2016, precum şi orice refuz de a coopera în cadrul unei investigaţii derulate de A.S.F. sau de conformare cu o solicitare a autorităţii, care face obiectul art. 41 din acelaşi regulament."

    31. La articolul 269 alineatul (3) litera a), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. de la 1.000 lei la 2.260.500 lei încălcarea prevederilor art. 4-10, art. 11 alin. (1) lit. a)-c) şi e), art. 11 alin. (2) şi (3), art. 12-16, art. 19a, 19b, 19c, 21, art. 23-29 şi 34 din Regulamentul (UE) nr. 1.011/2016;"

    32. La articolul 269 alineatul (3) litera b), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. de la 10.000 lei la 4.521.000 lei sau până la 10% din cifra de afaceri anuală conform ultimelor situaţii financiare disponibile aprobate de către organul de conducere, oricare valoare este mai mare, încălcarea prevederilor art. 4-10, art. 11 alin. (1) lit. a)-c) şi e), art. 11 alin. (2) şi (3), art. 12-16, 19a, 19b, 19c, 21, 23-29 şi 34 din Regulamentul (UE) nr. 1.011/2016;"

    33. La articolul 272, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Prevederile prezentului articol se aplică entităţilor ce intră sub incidenţa prevederilor prezentei legi, precum şi societăţilor de administrare a investiţiilor, administratorilor de fonduri de investiţii alternative şi fondurilor de investiţii alternative autoadministrate."

    34. La menţiunea de transpunere a normelor Uniunii Europene, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:
    "4. Art. 64 pct. 5 din Directiva (UE) 2019/2.034 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind supravegherea prudenţială a firmelor de investiţii şi de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE şi 2014/65/UE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L, nr. 314 din 5 decembrie 2019."

    35. La anexa nr. 2 articolul 2 alineatul (1) litera a), punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "8. firme locale, definite la art. 4 alin. (1) pct. 4 din Regulamentul (UE) 575/2013;"

    36. La anexa nr. 2 articolul 3 alineatul (5), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) clientul lucrează de cel puţin un an sau a lucrat timp de cel puţin un an în sectorul financiar într-o poziţie profesională care necesită o cunoaştere a tranzacţiilor sau a serviciilor în cauză."    CAP. VII
    Modificarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
    ART. IX
    La articolul 2 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (6) se abrogă.

    CAP. VIII
    Completarea art. 141 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
    ART. X
    La articolul 141 alineatul (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 18 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
    "i) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 3-13 din Regulamentul (UE) 2019/2.088 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informaţiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare şi ale reglementărilor adoptate în aplicarea acestuia."


    CAP. IX
    Completarea art. 121 alin. (1) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
    ART. XI
    La articolul 121 alineatul (1) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 470 din 31 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:
    "l) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 3-13 din Regulamentul (UE) 2019/2.088 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informaţiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare şi ale reglementărilor adoptate în aplicarea acestuia."


    CAP. X
    Completarea art. 147 alin. (1) din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale
    ART. XII
    La articolul 147 alineatul (1) din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 8 ianuarie 2020, după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:
    "p) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 3-13 şi art. 15 din Regulamentul (UE) 2019/2.088 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informaţiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare şi ale reglementărilor adoptate în aplicarea acestuia."


    CAP. XI
    Măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012
    ART. XIII
    Prezentul capitol stabileşte măsuri de punere în aplicare a dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) 1.060/2009 şi (UE) 648/2012, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2017/2.402, precum şi a regulamentelor europene emise în legătură cu acesta.

    ART. XIV
    Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., este autoritatea competentă care aplică prevederile prezentului capitol, prin exercitarea prerogativelor stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. XV
    (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezentul capitol au semnificaţia prevăzută la art. 2 din Regulamentul (UE) 2017/2.402.
    (2) În cazul în care Regulamentul (UE) 2017/2.402 sau, după caz, regulamentele emise în legătură cu acesta fac referire la dreptul intern se aplică în mod corespunzător normele naţionale incidente care reglementează domeniul în materie, cu luarea în considerare, în cazurile aplicabile, a dispoziţiilor prezentului capitol.

    ART. XVI
    A.S.F. este autoritate competentă, după cum urmează:
    a) în sensul art. 29 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2017/2.402:
    (i) pentru SSPE-uri;
    (ii) pentru iniţiatori şi creditori iniţiali, în cazul în care aceştia sunt entităţi aflate sub supravegherea A.S.F.;

    b) în sensul art. 29 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2017/2.402:
    (i) pentru SSPE-uri;
    (ii) pentru sponsori şi iniţiatori, în cazul în care aceştia sunt entităţi aflate sub supravegherea A.S.F.;
    (iii) pentru partea terţă, în cazul în care entitatea care recurge la serviciile unei părţi terţe potrivit art. 27 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/2.402 este o entitate care intră sub supravegherea A.S.F. potrivit pct. (i) şi (ii).    ART. XVII
    (1) În calitate de autoritate competentă în sensul art. 29 din Regulamentul (UE) 2017/2.402 şi art. XVI, A.S.F. deţine, potrivit art. 30 alin. (1) din regulamentul european, toate competenţele de supraveghere, de investigare şi de impunere a sancţiunilor necesare pentru a îndeplini atribuţiile ce îi revin în temeiul Regulamentului (UE) 2017/2.402 şi prezentului capitol.
    (2) Fără a aduce atingere competenţelor A.S.F. stabilite prin legislaţia specifică aplicabilă sectoarelor de supraveghere financiară din cadrul A.S.F., care se aplică în mod corespunzător, A.S.F. are următoarele competenţe:
    a) de a avea acces la orice document sau informaţie despre care consideră că ar putea fi necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, deţinute de orice persoană, respectiv de a primi sau de a face o copie a acestora;
    b) de a impune sau solicita oricărei persoane să furnizeze informaţii şi, în cazul în care este necesar, de a convoca şi audia orice persoană, pentru a obţine informaţii, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 125 alin. (2)-(4) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege;
    c) de a desfăşura investigaţii sau inspecţii la sediul entităţilor legale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 7 din Legea nr. 24/2017, iar în cazul persoanelor fizice cu sprijinul instituţiilor/autorităţilor/organelor competente pentru exercitarea acestui drept;
    d) de a sesiza autorităţile judiciare competente în vederea dispunerii unor măsuri asigurătorii, precum indisponibilizarea sau punerea sub sechestru a activelor entităţilor pentru care A.S.F. este autoritate competentă potrivit art. 29 din Regulamentul (UE) 2017/2.402 şi art. XVI;
    e) de a dispune interzicerea temporară sau permanentă a exercitării activităţilor reglementate de Regulamentul (UE) 2017/2.402 şi de prezentul capitol, prestate de către entităţile pentru care A.S.F. este autoritate competentă potrivit art. 29 din regulamentul european şi art. XVI;
    f) de a solicita furnizarea de informaţii auditorilor financiari/firmelor de audit entităţilor pentru care A.S.F. este autoritate competentă potrivit art. 29 din Regulamentul (UE) 2017/2.402 şi art. XVI;
    g) de a sesiza organele de urmărire penală;
    h) de a solicita auditorilor financiari/firmelor de audit sau experţilor să efectueze verificări sau investigaţii cu privire la activităţile reglementate de Regulamentul (UE) 2017/2.402 şi de prezentul capitol, desfăşurate de entităţile pentru care A.S.F. este autoritate competentă potrivit art. 29 din Regulamentul (UE) 2017/2.402 şi art. XVI;
    i) de a impune încetarea temporară sau permanentă a oricărei practici sau a oricărui comportament pe care îl consideră contrar dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2017/2.402 şi ale prezentului capitol şi de a institui măsuri prin care să prevină repetarea practicii sau a comportamentului în cauză;
    j) de a dispune orice tip de măsură, în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pe care o consideră necesară pentru a se asigura că entităţile pentru care este autoritate competentă potrivit art. 29 din Regulamentul (UE) 2017/2.402 şi art. XVI, care desfăşoară activităţi sau care efectuează operaţiuni reglementate de Regulamentul (UE) 2017/2.402 şi de prezentul capitol continuă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2017/2.402 şi ale prezentului capitol;
    k) de a suspenda sau de a solicita administratorului locului de tranzacţionare suspendarea de la tranzacţionare a unui instrument financiar;
    l) de a retrage sau de a solicita administratorului locului de tranzacţionare retragerea unui instrument financiar de la tranzacţionarea pe orice loc de tranzacţionare;
    m) de a face anunţuri publice cu privire la aspectele reglementate de Regulamentul (UE) 2017/2.402 şi de prezentul capitol;
    n) de a suspenda sau de a solicita entităţii în cauză suspendarea activităţilor de comercializare, de vânzare sau publicitate a instrumentelor financiare emise de SSPE pentru care A.S.F. este autoritate competentă potrivit art. 29 din Regulamentul (UE) 2017/2.402 şi art. XVI;
    o) de a solicita motivat consiliului de administraţie sau, după caz, consiliului de supraveghere, respectiv membrilor directoratului sau directorilor unei entităţi pentru care A.S.F. este autoritate competentă potrivit art. 29 din Regulamentul (UE) 2017/2.402 şi art. XVI, întrunirea membrilor săi.

    (3) A.S.F., în calitate de autoritate competentă potrivit Regulamentului (UE) 2017/2.402, are acces la informaţii şi documente relevante şi are toate competenţele pentru realizarea oricărei operaţiuni prevăzute a fi realizată de către autoritatea competentă potrivit regulamentului european.

    ART. XVIII
    (1) Entităţile pentru care A.S.F. este autoritate competentă în sensul art. 29 din Regulamentul (UE) 2017/2.402 şi art. XVI pun în aplicare proceduri, procese şi mecanisme, care sunt revizuite de A.S.F., în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/2.402.
    (2) Entităţile prevăzute la art. 30 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2017/2.402, pentru care A.S.F este autoritatea competentă prevăzută la art. XVII alin. (1), evaluează riscurile care decurg din tranzacţiile de securitizare, inclusiv riscurile reputaţionale, şi elaborează politici şi proceduri adecvate pentru administrarea acestora.

    ART. XIX
    (1) În cazul entităţilor pentru care A.S.F. este autoritate competentă în sensul art. 29 din Regulamentul (UE) 2017/2.402 şi art. XVI, constituie contravenţii, în măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate potrivit legii penale infracţiuni, faptele prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. a)-h) din Regulamentul (UE) 2017/2.402, precum şi următoarele fapte:
    a) investitorii instituţionali nu îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 5 din Regulamentul (UE) 2017/2.402;
    b) entitatea nu a respectat interdicţia prevăzută la art. 8 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/2.402;
    c) nu se respectă prevederile reglementărilor în vigoare, emise de A.S.F., şi nici măsurile stabilite prin actele de autorizare, supraveghere şi control sau alte măsuri adoptate de A.S.F.;
    d) se împiedică fără drept exercitarea drepturilor conferite de lege A.S.F. şi se refuză în mod nejustificat, de către orice persoană, să se răspundă solicitărilor A.S.F. în exercitarea atribuţiilor care îi revin conform legii;
    e) entitatea nu îndeplineşte obligaţiile ce îi revin potrivit art. XVIII.

    (2) Fără a aduce atingere posibilităţii de impunere de către organele abilitate, în cazurile aplicabile, a unor sancţiuni penale, A.S.F. aplică, în conformitate cu art. 32 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/2.402, sancţiuni contravenţionale, în situaţia încălcărilor comise în mod intenţionat sau din neglijenţă de către respectivele entităţi, precum şi măsuri administrative corespunzătoare, entităţilor pentru care este autoritate competentă în sensul art. 29 din Regulamentul (UE) 2017/2.402 şi art. XVI, care săvârşesc contravenţiile prevăzute la alin. (1).
    (3) A.S.F. se asigură că sancţiunile contravenţionale şi/sau măsurile administrative sunt puse în mod efectiv în aplicare.

    ART. XX
    (1) În situaţiile prevăzute la art. XIX alin. (1), A.S.F. poate aplica următoarele:
    1. sancţiuni contravenţionale principale:
    a) pentru persoane fizice, avertisment sau amendă de la 10.000 lei până la 23.500.000 lei;
    b) pentru persoane juridice, avertisment sau amendă de la 10.000 lei până la 23.500.000 lei sau până la 10% din cifra de afaceri totală anuală netă a persoanei juridice conform ultimelor conturi disponibile, aprobate de organul de conducere. Atunci când persoana juridică este o societate-mamă sau o filială a societăţii-mamă care trebuie să întocmească conturi financiare consolidate în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, cifra de afaceri anuală totală relevantă este cifra de afaceri netă anuală totală sau tipul de venit corespunzător conform actelor legislative contabile relevante, stabilit pe baza celei mai recente situaţii disponibile a conturilor consolidate aprobate de organul de conducere al societăţii mamă principale;
    c) amendă cuprinsă între o dată şi până la de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare atunci când beneficiul poate fi determinat, chiar dacă această sumă depăşeşte valorile maxime prevăzute la lit. a) şi b);

    2. sancţiuni contravenţionale complementare, în funcţie de natura şi gravitatea faptei: sancţiunile prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. c), d) şi h) din Regulamentul (UE) 2017/2.402. Interdicţia temporară prevăzută la art. 32 alin. (2) lit. c) şi d) din Regulamentul (UE) 2017/2.402 poate fi dispusă pentru o perioadă cuprinsă între 90 de zile şi 5 ani. Retragerea temporară a autorizaţiei prevăzută la art. 32 alin. (2) lit. h) din Regulamentul (UE) 2017/2.402 poate fi dispusă pentru o perioadă cuprinsă între un an şi 5 ani;
    b) retragerea autorizaţiei acordate de A.S.F.;

    3. măsuri administrative:
    a) o declaraţie publică în care se specifică identitatea persoanei fizice sau juridice şi natura încălcării, în conformitate cu art. 37 din Regulamentul (UE) 2017/2.402 şi art. XXV;
    b) măsura prevăzută la art. 32 alin. (2) lit. b) din Regulamentul (UE) 2017/2.402;
    c) atenţionarea persoanelor responsabile pentru faptele constatate de o gravitate scăzută;
    d) măsurile necesare în scopul prevenirii sau remedierii situaţiilor de nerespectare a normelor în vigoare.


    (2) Sancţiunile contravenţionale principale prevăzute la alin. (1) pct. 1 se pot aplica cumulativ cu una sau mai multe sancţiuni contravenţionale complementare prevăzute la alin. (1) pct. 2.
    (3) Măsurile administrative prevăzute la alin. (1) pct. 3 pot fi aplicate distinct, iar măsurile administrative prevăzute la alin. (1) pct. 3 lit. a) şi d) pot fi aplicate şi împreună cu sancţiunile principale sau complementare prevăzute la alin. (1) pct. 1 şi 2.
    (4) Limitele amenzilor prevăzute în prezentul capitol sunt stabilite prin derogare de la art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. XXI
    În situaţiile prevăzute la art. XIX alin. (1) în care entitatea este o persoană juridică, A.S.F. poate aplica sancţiunile contravenţionale şi măsurile administrative prevăzute la art. XX alin. (1) membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere, directorilor sau membrilor directoratului, precum şi altor persoane care sunt responsabile de încălcare, cum ar fi angajaţii respectivei persoane juridice sau altor persoane care exercită de jure şi de facto funcţii de conducere ori exercită activităţi aflate sub supravegherea A.S.F., cu respectarea corespunzătoare a legislaţiei incidente în vigoare, precum şi a actelor respectivei persoane juridice, dacă este cazul.

    ART. XXII
    Prevederile art. 133 din Legea nr. 24/2017 se aplică în mod corespunzător şi în legătură cu săvârşirea faptelor de nerespectare a dispoziţiilor stabilite potrivit art. XIX alin. (1), respectiv în legătură cu orice decizii de impunere a unor sancţiuni contravenţionale sau a unor măsuri administrative luate potrivit art. XX alin. (1).

    ART. XXIII
    (1) A.S.F. îşi exercită competenţele de a aplica sancţiunile contravenţionale şi măsurile administrative prevăzute la art. 32 din Regulamentul (UE) 2017/2.402 şi la art. XIX-XXII, în oricare din următoarele moduri prevăzute la art. 33 lit. a)-d) din regulamentul european, după caz:
    a) în mod direct;
    b) în colaborare cu alte autorităţi;
    c) sub propria lor responsabilitate, prin delegare către alte autorităţi;
    d) prin sesizarea autorităţilor judiciare competente.

    (2) Stabilirea tipului şi nivelului unei sancţiuni contravenţionale sau al unei măsuri administrative impuse în temeiul art. 32 din Regulamentul (UE) 2017/2.402 şi în temeiul art. XIX-XXII se face de către A.S.F. cu luarea în considerare a dispoziţiilor art. 33 alin. (2) din regulamentul european.

    ART. XXIV
    În cazul în care un investitor instituţional face o cerere unei părţi responsabile de gestionarea investiţiilor, în conformitate cu art. 5 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2017/2.402 şi investitorul instituţional nu îndeplineşte obligaţiile celuilalt investitor instituţional, potrivit cererii menţionate, partea responsabilă de gestionare şi nu investitorul instituţional este pasibilă de orice sancţiune în temeiul art. 32 şi 33 din Regulamentul (UE) 2017/2.402 şi al art. XIX-XXIII.

    ART. XXV
    În calitate de autoritate competentă în sensul prevederilor art. 29 din Regulamentul (UE) 2017/2.402 şi art. XII, A.S.F. publică deciziile luate potrivit prezentului capitol, de impunere a unei sancţiuni contravenţionale, respectiv informaţiile aferente, în conformitate cu art. 37 din Regulamentul (UE) 2017/2.402.

    ART. XXVI
    (1) Dispoziţiile prezentului capitol se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel.
    (2) A.S.F emite reglementări în aplicarea prezentului capitol.

    CAP. XII
    Dispoziţii finale
    ART. XXVII
     Obligaţiile României de notificare către ESMA, EIOPA, Comisia Europeană şi, după caz, către alte state membre ce decurg potrivit actelor normative europene transpuse sau în aplicarea cărora au fost introduse prevederi în actele normative modificate şi/sau completate la capitolul I-X, respectiv la capitolul XI din prezenta lege, sunt îndeplinite de către A.S.F., în cazul în care respectiva notificare se referă la situaţii aflate sub domeniul de competenţă şi/sau supraveghere al A.S.F., are legătură sau decurge din desemnarea A.S.F. ca autoritate competentă în sensul respectivelor acte normative europene.

    ART. XXVIII
    Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I pct. 46 referitor la prevederile art. 91^3-art. 91^5 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege şi prevederile aferente sancţionării acestora de la art. I pct. 53, precum şi prevederile art. VIII pct. 16, care intră în vigoare la data de 3 septembrie 2020.

    ART. XXIX
    La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 13 martie 2006, se abrogă.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    FLORIN IORDACHE
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

    Bucureşti, 27 iulie 2020.
    Nr. 158.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016