Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 156 din 24 mai 2022  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 156 din 24 mai 2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 515 din 25 mai 2022
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138 din 28 decembrie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1243 din 29 decembrie 2021, cu următoarele modificări şi completări:
    1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:
    " După articolul 292^1 se introduce un nou articol, articolul 292^2, cu următorul cuprins:
    ART. 292^2
    (1) Trecerea imobilelor palate administrative din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale, pentru realizarea unor lucrări de reabilitare/modernizare/consolidare/extindere, se face la cererea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de autorităţile prevăzute la art. 287 lit. a), care au în administrare bunurile respective, dacă prin lege nu se dispune altfel.
    (2) Dispoziţiile prevăzute la art. 292 alin. (2)-(6) se aplică în mod corespunzător.
    (3) În imobilele palate administrative trecute în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale pentru realizarea unor lucrări de reabilitare/modernizare/consolidare/extindere se asigură, în mod gratuit, utilizarea spaţiilor necesare funcţionării instituţiilor prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor, structurilor teritoriale ale instituţiilor care fac parte din administraţia publică centrală.
    (4) Instituţiile prevăzute la alin. (3) suportă, în funcţie de suprafaţa utilizată, cota-parte din totalul cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare, în bune condiţii, a palatelor administrative."

    2. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:
    "2^1. După articolul 610 se introduce un nou articol, articolul 610^1, cu următorul cuprins:
    ART. 610^1
    (1) Autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală şi locală cu atribuţii în implementarea activităţilor specifice privind dezvoltarea durabilă, inclusiv cele din Planul naţional de redresare şi rezilienţă, pot să stabilească funcţia publică specifică/funcţiile publice specifice de execuţie de expert dezvoltare durabilă prin schimbarea denumirii funcţiilor publice de execuţie care au în atribuţiile postului mai mult de 50% activităţi specifice pentru dezvoltare durabilă aferente implementării de proiecte sau alte activităţi, inclusiv cele din Planul naţional de redresare şi rezilienţă, şi care au absolvit cursuri/programe postuniversitare de formare organizate în conformitate cu standardul ocupaţional Expert dezvoltare durabilă sau prin transformarea ori înfiinţarea unei/unor funcţii publice de expert dezvoltare durabilă în situaţia în care nu există funcţii publice de execuţie cu atribuţii mai mult de 50% privind activităţi specifice pentru dezvoltare durabilă, aferente implementării de proiecte sau alte activităţi, inclusiv cele din Planul naţional de redresare şi rezilienţă.
    (2) Funcţia publică specifică de expert dezvoltare durabilă se echivalează cu funcţiile publice generale, în condiţiile anexei nr. 5^1.
    (3) Salarizarea funcţiei publice specifice de expert dezvoltare durabilă se face la nivelul prevăzut de lege pentru funcţia publică generală de consilier."

    3. La articolul I punctul 3, alineatul (24) al articolului 618 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(24) Pentru perioada 30 septembrie-31 decembrie 2023, prevederile alin. (1)-(19) se aplică şi pentru ocuparea funcţiilor publice pentru care nu a fost organizat concursul naţional în condiţiile art. 467 alin. (3)-(7) şi art. 469 până la data organizării acestuia, cu condiţia ca anunţul de concurs să fi fost publicat în condiţiile alin. (3), până la data organizării concursului naţional."

    4. La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:
    "6^1. La anexa nr. 5 punctul II litera B, după punctul 27 se introduce un nou punct, punctul 28, cu următorul cuprins:
    28. expert dezvoltare durabilă."

    5. Anexa nr. 5^1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta lege.


    ART. II
    Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 102, alineatele (8) şi (10) se modifică şi vor avea următorulcuprins:
    "(8) Personalul aparatului de specialitate al Autorităţii Electorale Permanente cu statut de înalt funcţionar public parlamentar este numit prin concurs, examen sau modificarea raporturilor de serviciu, după caz, cu avizul birourilor permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului. Persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică şi cele care ocupă funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, care nu au domiciliu şi nici locuinţă proprietate personală în municipiul Bucureşti, beneficiază de diurnă de deplasare, stabilită prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente.
    ..................................................................................................
(10) Posturile de execuţie şi de conducere din cadrul aparatului de specialitate al Autorităţii Electorale Permanente se ocupă prin concurs, examen, numire sau modificarea raporturilor de serviciu ori de muncă, după caz, în condiţiile legii şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare al Autorităţii Electorale Permanente. Condiţiile de studii şi vechime în specialitatea studiilor, precum şi condiţiile specifice pentru ocuparea posturilor din cadrul aparatului de specialitate al Autorităţii Electorale Permanente sunt stabilite, în condiţiile legii, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente."

    2. La articolul 102, alineatele (3), (11)-(15) se abrogă.


    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    VASILE-DANIEL SUCIU
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    FLORIN-VASILE CÎŢU

    Bucureşti, 24 mai 2022.
    Nr. 156.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 5^1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
    Echivalarea funcţiilor publice specifice cu funcţii publice generale din cadrul unor autorităţi şi instituţii publice

┌────┬─────────────────┬─────────────┬─────────┬──────────────┬────────────┬───────────────────┐
│ │ │Funcţia │ │ │ │ │
│ │ │publică │ │ │Vechimea în │ │
│ │Denumirea │generală cu │Nivelul │Nivelul │specialitate│Funcţia publică │
│Nr. │autorităţii sau │care se │funcţiei │studiilor │necesară │specifică ce se │
│crt.│instituţiei │echivalează │publice │necesare │exercitării │echivalează │
│ │publice │funcţia │ │ │funcţiei │ │
│ │ │publică │ │ │publice │ │
│ │ │specifică │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │Clasa I, │ │ │
│ │ │ │ │studii │ │ │
│ │ │ │ │universitare │ │ │
│ │ │ │ │de licenţă │ │ │
│ │ │ │ │absolvite cu │ │ │
│ │ │ │ │diplomă de │ │ │
│ │ │ │ │licenţă sau │ │ │
│ │ │ │ │echivalentă şi│ │ │
│ │ │Director │ │studii │ │Controlor financiar│
│ │ │general │ │universitare │ │şef │
│ │ │ │ │de master │ │ │
│ │ │ │ │absolvite cu │ │ │
│ │ │ │ │diplomă în │ │ │
│ │ │ │ │domeniul │ │ │
│ │ │ │ │administraţiei│ │ │
│ │ │ │ │publice, │Conform │ │
│ │ │ │ │managementului│prevederilor│ │
│ │ │ │ │sau în │art. 468 │ │
│ │ ├─────────────┤Conducere│specialitatea │alin. (2) ├───────────────────┤
│ │ │ │ │studiilor │lit. b) din │ │
│ │ │ │ │necesare │prezentul │ │
│ │ │ │ │ocupării │cod │ │
│ │ │ │ │funcţiei │ │ │
│ │Ministerul │ │ │publice sau cu│ │ │
│1. │Finanţelor │ │ │diplomă │ │ │
│ │ │ │ │echivalentă │ │ │
│ │ │ │ │conform │ │ │
│ │ │Director │ │prevederilor │ │Controlor financiar│
│ │ │general │ │art. 153 alin.│ │şef adjunct │
│ │ │adjunct │ │(2) din Legea │ │ │
│ │ │ │ │educaţiei │ │ │
│ │ │ │ │naţionale nr. │ │ │
│ │ │ │ │1/2011, cu │ │ │
│ │ │ │ │modificările │ │ │
│ │ │ │ │şi │ │ │
│ │ │ │ │completările │ │ │
│ │ │ │ │ulterioare │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │Clasa I, │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │studii │prevederilor│ │
│ │ │clasa I, grad│ │universitare │art. 468 │Controlor delegat, │
│ │ │profesional │Execuţie │de licenţă │alin. (1) │clasa I, grad │
│ │ │superior, │ │absolvite cu │lit. c) din │profesional │
│ │ │conform art. │ │diplomă de │prezentul │superior │
│ │ │392 alin. (1)│ │licenţă sau │cod │ │
│ │ │din │ │echivalentă │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Director │ │Clasa I, │ │Şef administraţie │
│ │ │executiv │ │studii │ │ │
│ │ │ │ │universitare │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │de licenţă │ ├───────────────────┤
│ │ │ │ │absolvite cu │ │ │
│ │ │Director │ │diplomă de │ │Şef administraţie │
│ │ │executiv │ │licenţă sau │ │adjunct │
│ │ │adjunct │ │echivalentă şi│ │ │
│ │ │ │ │studii │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │universitare │Conform ├───────────────────┤
│ │ │ │ │de master │prevederilor│ │
│ │ │Director │ │absolvite cu │art. 468 │Trezorier-şef │
│ │ │executiv │ │diplomă în │alin. (2) │ │
│ │ │ │ │domeniul │lit. b) din │ │
│ │ ├─────────────┤ │administraţiei│prezentul ├───────────────────┤
│ │ │ │ │publice, │cod │ │
│ │ │Director │ │managementului│ │Trezorier-şef │
│ │ │executiv │ │sau în │ │adjunct │
│ │ │adjunct │Conducere│specialitatea │ │ │
│ │ │ │ │studiilor │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │necesare │ ├───────────────────┤
│ │ │ │ │ocupării │ │ │
│ │ │Director │ │funcţiei │ │ │
│ │ │executiv │ │publice sau cu│ │Şef birou vamal │
│ │ │adjunct │ │diplomă │ │ │
│ │ │ │ │echivalentă │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │conform ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │prevederilor │ │ │
│ │Agenţia Naţională│ │ │art. 153 alin.│ │Şef adjunct birou │
│2. │de Administrare │Şef serviciu │ │(2) din Legea │Conform │vamal │
│ │Fiscală │ │ │educaţiei │prevederilor│ │
│ │ │ │ │naţionale nr. │art. 468 │ │
│ │ ├─────────────┤ │1/2011, cu │alin. (2) ├───────────────────┤
│ │ │ │ │modificările │lit. a) din │ │
│ │ │ │ │şi │prezentul │Ofiţer de legătură │
│ │ │Şef serviciu │ │completările │cod │la SELEC │
│ │ │ │ │ulterioare │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │ │ │
│ │ │execuţie de │ │ │ │ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │ │Inspector vamal, │
│ │ │profesional │ │ │ │clasa I, grad │
│ │ │debutant, │ │ │ │profesional │
│ │ │conform art. │ │Clasa I, │ │debutant │
│ │ │392 │ │studii │ │ │
│ │ │alin. (1) din│ │universitare │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │de licenţă │ │ │
│ │ ├─────────────┤Execuţie │absolvite cu ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │diplomă de │ │ │
│ │ │publice de │ │licenţă sau │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │echivalentă │prevederilor│ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │art. 468 │Inspector vamal, │
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │clasa I, grad │
│ │ │asistent, │ │ │lit. a) din │profesional │
│ │ │conform art. │ │ │prezentul │asistent │
│ │ │392 │ │ │cod │ │
│ │ │alin. (1) din│ │ │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │ │prevederilor│ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │art. 468 │Inspector vamal, │
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │clasa I, grad │
│ │ │principal, │ │ │lit. b) din │profesional │
│ │ │conform art. │ │ │prezentul │principal │
│ │ │392 │ │ │cod │ │
│ │ │alin. (1) din│ │ │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │ │prevederilor│ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │art. 468 │Inspector vamal, │
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │clasa I, grad │
│ │ │superior, │ │ │lit. c) din │profesional │
│ │ │conform art. │ │ │prezentul │superior │
│ │ │392 │ │ │cod │ │
│ │ │alin. (1) din│ │ │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ ├──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │ │ │
│ │ │execuţie de │ │ │ │ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │ │Inspector casier, │
│ │ │profesional │ │ │ │clasa I, grad │
│ │ │debutant, │ │ │ │profesional │
│ │ │conform art. │ │ │ │debutant │
│ │ │392 │ │ │ │ │
│ │ │alin. (1) din│ │ │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │ │prevederilor│ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │art. 468 │Inspector casier, │
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │clasa I, grad │
│ │ │asistent, │ │ │lit. a) din │profesional │
│ │ │conform art. │ │Clasa I, │prezentul │asistent │
│ │ │392 │ │studii │cod │ │
│ │ │alin. (1) din│ │universitare │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │de licenţă │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │absolvite cu ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │diplomă de │ │ │
│ │ │publice de │ │licenţă sau │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │echivalentă │prevederilor│ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │art. 468 │Inspector casier, │
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │clasa I, grad │
│ │ │principal, │ │ │lit. b) din │profesional │
│ │ │conform art. │ │ │prezentul │principal │
│ │ │392 │ │ │cod │ │
│ │ │alin. (1) din│ │ │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │ │prevederilor│ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │art. 468 │Inspector casier, │
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │clasa I, grad │
│ │ │superior, │ │ │lit. c) din │profesional │
│ │ │conform art. │ │ │prezentul │superior │
│ │ │392 │ │ │cod │ │
│ │ │alin. (1) din│ │ │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ ├──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Referent de │ │ │ │ │
│ │ │specialitate,│ │ │ │Agent vamal, clasa │
│ │ │clasa a II-a,│ │ │ │a II-a, grad │
│ │ │grad │ │ │ │profesional │
│ │ │profesional │ │ │ │debutant │
│ │ │debutant │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Referent de │ │ │Conform │ │
│ │ │specialitate,│ │ │prevederilor│Agent vamal, clasa │
│ │ │clasa a II-a,│ │Clasa a II-a, │art. 468 │a II-a, grad │
│ │ │grad │ │studii │alin. (1) │profesional │
│ │ │profesional │ │superioare de │lit. a) din │asistent │
│ │ │asistent │ │scurtă durată │prezentul │ │
│ │ │ │ │absolvite cu │cod │ │
│ │ ├─────────────┤ │diplomă în ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Referent de │ │perioada │Conform │ │
│ │ │specialitate,│ │anterioară │prevederilor│Agent vamal, clasa │
│ │ │clasa a II-a,│ │aplicării │art. 468 │a II-a, grad │
│ │ │grad │ │celor trei │alin. (1) │profesional │
│ │ │profesional │ │cicluri tip │lit. b) din │principal │
│ │ │principal │ │Bologna │prezentul │ │
│ │ │ │ │ │cod │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Referent de │ │ │Conform │ │
│ │ │specialitate,│ │ │prevederilor│Agent vamal, clasa │
│ │ │clasa a II-a,│ │ │art. 468 │a II-a, grad │
│ │ │grad │ │ │alin. (1) │profesional │
│ │ │profesional │ │ │lit. c) din │superior │
│ │ │superior │ │ │prezentul │ │
│ │ │ │ │ │cod │ │
│ │ ├─────────────┤ ├──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Referent, │ │ │ │Controlor vamal, │
│ │ │clasa a │ │ │ │clasa a III-a, grad│
│ │ │III-a, grad │ │ │ │profesional │
│ │ │profesional │ │ │ │debutant │
│ │ │debutant │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │Conform │ │
│ │ │Referent, │ │ │prevederilor│Controlor vamal, │
│ │ │clasa a │ │ │art. 468 │clasa a III-a, grad│
│ │ │III-a, grad │ │ │alin. (1) │profesional │
│ │ │profesional │ │Clasa a III-a,│lit. a) din │asistent │
│ │ │asistent │ │studii │prezentul │ │
│ │ │ │ │liceale, │cod │ │
│ │ ├─────────────┤ │respectiv ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │studii medii │Conform │ │
│ │ │Referent, │ │liceale, │prevederilor│Controlor vamal, │
│ │ │clasa a │ │finalizate cu │art. 468 │clasa a III-a, grad│
│ │ │III-a, grad │ │diplomă de │alin. (1) │profesional │
│ │ │profesional │ │bacalaureat │lit. b) din │principal │
│ │ │principal │ │ │prezentul │ │
│ │ │ │ │ │cod │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │Conform │ │
│ │ │Referent, │ │ │prevederilor│Controlor vamal, │
│ │ │clasa a │ │ │art. 468 │clasa a III-a, grad│
│ │ │III-a, grad │ │ │alin. (1) │profesional │
│ │ │profesional │ │ │lit. c) din │superior │
│ │ │superior │ │ │prezentul │ │
│ │ │ │ │ │cod │ │
│ │ ├─────────────┤ ├──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Referent, │ │ │ │Referent casier, │
│ │ │clasa a │ │ │ │clasa a III-a, grad│
│ │ │III-a, grad │ │ │ │profesional │
│ │ │profesional │ │ │ │debutant │
│ │ │debutant │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │Clasa a III-a,│Conform │ │
│ │ │Referent, │ │studii │prevederilor│Referent casier, │
│ │ │clasa a │ │liceale, │art. 468 │clasa a III-a, grad│
│ │ │III-a, grad │ │respectiv │alin. (1) │profesional │
│ │ │profesional │ │studii medii │lit. a) din │asistent │
│ │ │asistent │ │liceale, │prezentul │ │
│ │ │ │ │finalizate cu │cod │ │
│ │ ├─────────────┤ │diplomă de ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │bacalaureat │Conform │ │
│ │ │Referent, │ │ │prevederilor│Referent casier, │
│ │ │clasa a │ │ │art. 468 │clasa a III-a, grad│
│ │ │III-a, grad │ │ │alin. (1) │profesional │
│ │ │profesional │ │ │lit. b) din │principal │
│ │ │principal │ │ │prezentul │ │
│ │ │ │ │ │cod │ │
├────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │Conform │ │
│ │ │Referent, │ │ │prevederilor│Referent casier, │
│ │ │clasa a │ │ │art. 468 │clasa a III-a, grad│
│ │ │III-a, grad │ │ │alin. (1) │profesional │
│ │ │profesional │ │ │lit. c) din │superior │
│ │ │superior │ │ │prezentul │ │
│ │ │ │ │ │cod │ │
│ │ ├─────────────┤ ├──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Referent, │ │ │ │Casier trezorier, │
│ │ │clasa a │ │ │ │clasa a III-a, grad│
│ │ │III-a, grad │ │ │ │profesional │
│ │ │profesional │ │ │ │debutant │
│ │ │debutant │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │Conform │ │
│ │ │Referent, │ │ │prevederilor│Casier trezorier, │
│ │ │clasa a │ │ │art. 468 │clasa a III-a, grad│
│ │ │III-a, grad │ │ │alin. (1) │profesional │
│ │ │profesional │ │Clasa a III-a,│lit. a) din │asistent │
│ │ │asistent │ │studii │prezentul │ │
│ │ │ │ │liceale, │cod │ │
│ │ ├─────────────┤ │respectiv ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │studii medii │Conform │ │
│ │ │Referent, │ │liceale, │prevederilor│Casier trezorier, │
│ │ │clasa a │ │finalizate cu │art. 468 │clasa a III-a, grad│
│ │ │III-a, grad │ │diplomă de │alin. (1) │profesional │
│ │ │profesional │ │bacalaureat │lit. b) din │principal │
│ │ │principal │ │ │prezentul │ │
│ │ │ │ │ │cod │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │Conform │ │
│ │ │Referent, │ │ │prevederilor│Casier trezorier, │
│ │ │clasa a │ │ │art. 468 │clasa a III-a, grad│
│ │ │III-a, grad │ │ │alin. (1) │profesional │
│ │ │profesional │ │ │lit. c) din │superior │
│ │ │superior │ │ │prezentul │ │
│ │ │ │ │ │cod │ │
├────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │ │ │
│ │ │execuţie de │ │ │ │Consilier │
│ │ │clasa I, grad│ │ │ │evaluare-examinare,│
│ │ │profesional │ │ │ │clasa I, grad │
│ │ │debutant, │ │ │ │profesional │
│ │ │conform art. │ │ │ │debutant │
│ │ │392 │ │ │ │ │
│ │ │alin. (1) din│ │ │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │ │prevederilor│Consilier │
│ │ │clasa I, grad│ │ │art. 468 │evaluare-examinare,│
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │clasa I, grad │
│ │ │asistent, │ │ │lit. a) din │profesional │
│ │ │conform art. │ │Clasa I, │prezentul │asistent │
│ │ │392 │ │studii │cod │ │
│ │Ministerul │alin. (1) din│ │universitare │ │ │
│ │Dezvoltării, │prezentul cod│ │de licenţă │ │ │
│3. │Lucrărilor ├─────────────┤Execuţie │absolvite cu ├────────────┼───────────────────┤
│ │Publice şi │Cu funcţiile │ │diplomă de │ │ │
│ │Administraţiei │publice de │ │licenţă sau │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │echivalentă │prevederilor│Consilier │
│ │ │clasa I, grad│ │ │art. 468 │evaluare-examinare,│
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │clasa I, grad │
│ │ │principal, │ │ │lit. b) din │profesional │
│ │ │conform art. │ │ │prezentul │principal │
│ │ │392 │ │ │cod │ │
│ │ │alin. (1) din│ │ │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │ │prevederilor│Consilier │
│ │ │clasa I, grad│ │ │art. 468 │evaluare-examinare,│
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │clasa I, grad │
│ │ │superior, │ │ │lit. c) din │profesional │
│ │ │conform art. │ │ │prezentul │superior │
│ │ │392 │ │ │cod │ │
│ │ │alin. (1) din│ │ │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │ │ │
│ │ │execuţie de │ │ │ │ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │ │Inspector │
│ │ │profesional │ │ │ │audiovizual, clasa │
│ │ │debutant, │ │ │ │I, grad profesional│
│ │ │conform art. │ │ │ │debutant │
│ │ │392 │ │ │ │ │
│ │ │alin. (1) din│ │ │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │ │prevederilor│ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │art. 468 │Inspector │
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │audiovizual, clasa │
│ │ │asistent, │ │ │lit. a) din │I, grad profesional│
│ │ │conform art. │ │Clasa I, │prezentul │asistent │
│ │ │392 │ │studii │cod │ │
│ │ │alin. (1) din│ │universitare │ │ │
│ │Consiliul │prezentul cod│ │de licenţă │ │ │
│4. │Naţional al ├─────────────┤Execuţie │absolvite cu ├────────────┼───────────────────┤
│ │Audiovizualului │Cu funcţiile │ │diplomă de │ │ │
│ │ │publice de │ │licenţă sau │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │echivalentă │prevederilor│ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │art. 468 │Inspector │
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │audiovizual, clasa │
│ │ │principal, │ │ │lit. b) din │I, grad profesional│
│ │ │conform art. │ │ │prezentul │principal │
│ │ │392 │ │ │cod │ │
│ │ │alin. (1) din│ │ │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │ │prevederilor│ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │art. 468 │Inspector │
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │audiovizual, clasa │
│ │ │superior, │ │ │lit. c) din │I, grad profesional│
│ │ │conform art. │ │ │prezentul │superior │
│ │ │392 │ │ │cod │ │
│ │ │alin. (1) din│ │ │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │ │ │
│ │ │execuţie de │ │ │ │ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │ │Inspector de muncă,│
│ │ │profesional │ │ │ │clasa I, grad │
│ │ │debutant, │ │ │ │profesional │
│ │ │conform art. │ │ │ │debutant │
│ │ │392 │ │ │ │ │
│ │ │alin. (1) din│ │ │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │Clasa I, │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │studii │prevederilor│ │
│ │Inspecţia Muncii │clasa I, grad│ │universitare │art. 468 │Inspector de muncă,│
│5. │şi inspectoratele│profesional │Execuţie │de licenţă │alin. (1) │clasa I, grad │
│ │teritoriale de │asistent, │ │absolvite cu │lit. a) din │profesional │
│ │muncă │conform art. │ │diplomă de │prezentul │asistent │
│ │ │392 │ │licenţă sau │cod │ │
│ │ │alin. (1) din│ │echivalentă │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │ │prevederilor│ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │art. 468 │Inspector de muncă,│
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │clasa I, grad │
│ │ │principal, │ │ │lit. b) din │profesional │
│ │ │conform art. │ │ │prezentul │principal │
│ │ │392 │ │ │cod │ │
│ │ │alin. (1) din│ │ │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │ │prevederilor│ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │art. 468 │Inspector de muncă,│
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │clasa I, grad │
│ │ │superior, │ │ │lit. c) din │profesional │
│ │ │conform art. │ │ │prezentul │superior │
│ │ │392 │ │ │cod │ │
│ │ │alin. (1) din│ │ │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │Clasa I, │ │ │
│ │ │ │ │studii │ │ │
│ │ │ │ │universitare │ │ │
│ │ │ │ │de licenţă │ │ │
│ │ │Director │ │absolvite cu │Conform │ │
│ │ │general, │ │diplomă de │prevederilor│Inspector general │
│ │ │respectiv │ │licenţă sau │art. 468 │de stat şi │
│ │ │director │ │echivalentă, │alin. (2) │inspector general │
│ │ │general │ │necesare │lit. b) din │de stat adjunct │
│ │ │adjunct │ │pentru │prezentul │ │
│ │ │ │ │exercitarea │cod │ │
│ │ │ │ │funcţiilor │ │ │
│ │ │ │ │publice │ │ │
│ │ │ │ │generale de │ │ │
│ │ │ │ │conducere, │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │precum şi ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │studii │ │ │
│ │ │ │ │universitare │ │ │
│ │ │ │ │de master │ │ │
│ │ │ │ │absolvite cu │ │ │
│ │ │Director │ │diplomă în │ │ │
│ │ │executiv, │ │domeniul │ │Inspector-şef şi │
│ │ │respectiv │Conducere│administraţiei│ │inspector-şef │
│ │ │director │ │publice, │ │adjunct (judeţene) │
│ │ │executiv │ │managementului│ │ │
│ │ │adjunct │ │sau în │ │ │
│ │ │ │ │specialitatea │ │ │
│ │ │ │ │studiilor │ │ │
│ │ │ │ │necesare │ │ │
│ │ │ │ │ocupării │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │funcţiei ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │publice sau cu│ │ │
│ │ │ │ │diplomă │ │ │
│ │ │ │ │echivalentă │ │ │
│ │ │ │ │conform │ │ │
│ │ │ │ │prevederilor │Conform │ │
│ │ │ │ │art. 153 alin.│prevederilor│Director/Şef │
│ │ │Director/Şef │ │(2) din Legea │art. 468 │serviciu/Şef birou │
│ │ │serviciu/Şef │ │educaţiei │alin. (2) │al direcţiilor cu │
│ │ │birou │ │naţionale │din │atribuţii de │
│ │ │ │ │nr. 1/2011, cu│prezentul │control │
│ │ │ │ │modificările │cod │ │
│ │ │ │ │şi │ │ │
│ │ │ │ │completările │ │ │
│ │ │ │ │ulterioare │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │ │ │
│ │ │execuţie de │ │ │ │ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │ │Inspector în │
│ │ │profesional │ │ │ │construcţii, clasa │
│ │ │debutant, │ │ │ │I, grad profesional│
│ │ │conform art. │ │ │ │debutant │
│ │ │392 alin. (1)│ │ │ │ │
│ │ │din prezentul│ │ │ │ │
│ │ │cod │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │ │prevederilor│ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │art. 468 │Inspector în │
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │construcţii, clasa │
│ │ │asistent, │ │ │lit. a) din │I, grad profesional│
│ │ │conform art. │ │Clasa I, │prezentul │asistent │
│ │ │392 alin. (1)│ │studii │cod │ │
│ │ │din prezentul│ │universitare │ │ │
│ │ │cod │ │de licenţă │ │ │
│ │ ├─────────────┤Execuţie │absolvite cu ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │diplomă de │ │ │
│ │ │publice de │ │licenţă sau │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │echivalentă │prevederilor│ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │art. 468 │Inspector în │
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │construcţii, clasa │
│ │ │principal, │ │ │lit. b) din │I, grad profesional│
│ │ │conform art. │ │ │prezentul │principal │
│ │ │392 alin. (1)│ │ │cod │ │
│ │ │din prezentul│ │ │ │ │
│ │ │cod │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │ │prevederilor│ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │art. 468 │Inspector în │
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │construcţii, clasa │
│ │ │superior, │ │ │lit. c) din │I, grad profesional│
│ │Inspectoratul de │conform art. │ │ │prezentul │superior │
│6. │Stat în │392 alin. (1)│ │ │cod │ │
│ │Construcţii │din prezentul│ │ │ │ │
│ │ │cod │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │Clasa I, │ │ │
│ │ │ │ │studii │ │ │
│ │ │ │ │universitare │ │ │
│ │ │ │ │de licenţă │ │ │
│ │ │ │ │absolvite cu │ │ │
│ │ │ │ │diplomă de │Conform │ │
│ │ │ │ │licenţă sau │prevederilor│ │
│ │ │ │ │echivalentă şi│art. 468 │Inspector-şef al │
│ │ │Şef serviciu │Conducere│studii │alin. (2) │municipiului │
│ │ │ │ │universitare │lit. a) din │Bucureşti │
│ │ │ │ │de master │prezentul │ │
│ │ │ │ │absolvite cu │cod │ │
│ │ │ │ │diplomă în │ │ │
│ │ │ │ │domeniul │ │ │
│ │ │ │ │administraţiei│ │ │
│ │ │ │ │publice, │ │ │
│ │ │ │ │managementului│ │ │
│ │ │ │ │sau în │ │ │
│ │ ├─────────────┼─────────┤specialitatea ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │studiilor │ │ │
│ │ │ │ │necesare │ │ │
│ │ │ │ │ocupării │ │ │
│ │ │ │ │funcţiei │ │ │
│ │ │ │ │publice sau cu│ │ │
│ │ │ │ │diplomă │Conform │ │
│ │ │ │ │echivalentă │prevederilor│ │
│ │ │ │ │conform │art. 468 │ │
│ │ │Şef birou │Conducere│prevederilor │alin. (2) │Inspector-şef │
│ │ │ │ │art. 153 alin.│lit. a) din │judeţean │
│ │ │ │ │(2) din Legea │prezentul │ │
│ │ │ │ │educaţiei │cod │ │
│ │ │ │ │naţionale │ │ │
│ │ │ │ │nr. 1/2011, cu│ │ │
│ │ │ │ │modificările │ │ │
│ │ │ │ │şi │ │ │
│ │ │ │ │completările │ │ │
│ │ │ │ │ulterioare │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │Clasa I, │ │ │
│ │ │ │ │studii │ │ │
│ │ │ │ │universitare │ │ │
│ │ │ │ │de licenţă │ │ │
│ │ │ │ │absolvite cu │ │ │
│ │ │ │ │diplomă de │ │ │
│ │ │ │ │licenţă sau │ │ │
│ │ │ │ │echivalentă şi│ │ │
│ │ │ │ │studii │ │ │
│ │ │ │ │universitare │ │ │
│ │ │ │ │de master │ │ │
│ │ │ │ │absolvite cu │ │ │
│ │ │ │ │diplomă în │ │ │
│ │ │ │ │domeniul │ │ │
│ │ │ │ │administraţiei│ │ │
│ │Inspectoratele │ │ │publice, │Conform │ │
│ │teritoriale │ │ │managementului│prevederilor│ │
│ │pentru calitatea │Director │ │sau în │art. 468 │ │
│7. │seminţelor şi │executiv │Conducere│specialitatea │alin. (2) │Inspector-şef │
│ │materialului │ │ │studiilor │lit. b) din │ │
│ │săditor │ │ │necesare │prezentul │ │
│ │ │ │ │ocupării │cod │ │
│ │ │ │ │funcţiei │ │ │
│ │ │ │ │publice sau cu│ │ │
│ │ │ │ │diplomă │ │ │
│ │ │ │ │echivalentă │ │ │
│ │ │ │ │conform │ │ │
│ │ │ │ │prevederilor │ │ │
│ │ │ │ │art. 153 alin.│ │ │
│ │ │ │ │(2) din Legea │ │ │
│ │ │ │ │educaţiei │ │ │
│ │ │ │ │naţionale │ │ │
│ │ │ │ │nr. 1/2011, cu│ │ │
│ │ │ │ │modificările │ │ │
│ │ │ │ │şi │ │ │
│ │ │ │ │completările │ │ │
│ │ │ │ │ulterioare │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │ │ │
│ │ │execuţie de │ │ │ │ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │ │Inspector de │
│ │ │profesional │ │ │ │concurenţă, grad │
│ │ │debutant, │ │ │ │profesional │
│ │ │conform art. │ │ │ │debutant │
│ │ │392 │ │ │ │ │
│ │ │alin. (1) din│ │ │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │ │prevederilor│ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │art. 468 │Inspector de │
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │concurenţă, grad │
│ │ │asistent, │ │ │lit. a) din │profesional │
│ │ │conform art. │ │Clasa I, │prezentul │asistent │
│ │ │392 │ │studii │cod │ │
│ │ │alin. (1) din│ │universitare │ │ │
│ │Consiliul │prezentul cod│ │de licenţă │ │ │
│8. │Concurenţei ├─────────────┤Execuţie │absolvite cu ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │diplomă de │ │ │
│ │ │publice de │ │licenţă sau │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │echivalentă │prevederilor│ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │art. 468 │Inspector de │
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │concurenţă, grad │
│ │ │principal, │ │ │lit. b) din │profesional │
│ │ │conform art. │ │ │prezentul │principal │
│ │ │392 │ │ │cod │ │
│ │ │alin. (1) din│ │ │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │ │prevederilor│ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │art. 468 │Inspector de │
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │concurenţă, grad │
│ │ │superior, │ │ │lit. c) din │profesional │
│ │ │conform art. │ │ │prezentul │superior │
│ │ │392 │ │ │cod │ │
│ │ │alin. (1) din│ │ │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │Clasa I, │ │ │
│ │ │ │ │studii │ │ │
│ │ │ │ │universitare │ │ │
│ │ │ │ │de licenţă │ │ │
│ │ │ │ │absolvite cu │ │ │
│ │ │ │ │diplomă de │ │ │
│ │ │ │ │licenţă sau │ │ │
│ │ │ │ │echivalentă şi│ │ │
│ │ │Şef serviciu │ │studii │ │Comisar-şef │
│ │ │ │ │universitare │ │ │
│ │ │ │ │de master │ │ │
│ │ │ │ │absolvite cu │ │ │
│ │ │ │ │diplomă în │ │ │
│ │ │ │ │domeniul │ │ │
│ │ │ │ │administraţiei│ │ │
│ │ │ │ │publice, │Conform │ │
│ │ │ │ │managementului│prevederilor│ │
│ │ │ │ │sau în │art. 468 │ │
│ │ ├─────────────┤Conducere│specialitatea │alin. (2) ├───────────────────┤
│ │ │ │ │studiilor │lit. a) din │ │
│ │ │ │ │necesare │prezentul │ │
│ │ │ │ │ocupării │cod │ │
│ │ │ │ │funcţiei │ │ │
│ │ │ │ │publice sau cu│ │ │
│ │ │ │ │diplomă │ │ │
│ │ │ │ │echivalentă │ │ │
│ │ │ │ │conform │ │ │
│ │ │Şef birou │ │prevederilor │ │Comisar-şef adjunct│
│ │ │ │ │art. 153 alin.│ │ │
│ │ │ │ │(2) din Legea │ │ │
│ │ │ │ │educaţiei │ │ │
│ │ │ │ │naţionale │ │ │
│ │ │ │ │nr. 1/2011, cu│ │ │
│ │ │ │ │modificările │ │ │
│ │ │ │ │şi │ │ │
│ │ │ │ │completările │ │ │
│ │ │ │ │ulterioare │ │ │
│ │ ├─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │ │ │
│ │ │execuţie de │ │ │ │ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │ │Comisar, clasa I, │
│ │ │profesional │ │ │ │grad profesional │
│ │ │debutant, │ │ │ │debutant │
│ │ │conform art. │ │ │ │ │
│ │ │392 │ │ │ │ │
│ │ │alin. (1) din│ │ │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │ │prevederilor│ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │art. 468 │Comisar, clasa I, │
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │grad profesional │
│ │ │asistent, │ │ │lit. a) din │asistent │
│9. │Garda Naţională │conform art. │ │Clasa I, │prezentul │ │
│ │de Mediu │392 │ │studii │cod │ │
│ │ │alin. (1) din│ │universitare │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │de licenţă │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │absolvite cu ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │diplomă de │ │ │
│ │ │publice de │ │licenţă sau │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │echivalentă │prevederilor│ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │art. 468 │Comisar, clasa I, │
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │grad profesional │
│ │ │principal, │ │ │lit. b) din │principal │
│ │ │conform art. │ │ │prezentul │ │
│ │ │392 │ │ │cod │ │
│ │ │alin. (1) din│ │ │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │ │prevederilor│ │
│ │ │clasa I, grad│Execuţie │ │art. 468 │Comisar, clasa I, │
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │grad profesional │
│ │ │superior, │ │ │lit. c) din │superior │
│ │ │conform art. │ │ │prezentul │ │
│ │ │392 │ │ │cod │ │
│ │ │alin. (1) din│ │ │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ ├──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Referent de │ │ │ │ │
│ │ │specialitate,│ │ │ │Comisar, clasa a │
│ │ │clasa a II-a,│ │ │ │II-a, grad │
│ │ │grad │ │ │ │profesional │
│ │ │profesional │ │ │ │debutant │
│ │ │debutant │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Referent de │ │ │Conform │ │
│ │ │specialitate,│ │ │prevederilor│Comisar, clasa a │
│ │ │clasa a II-a,│ │Clasa a II-a, │art. 468 │II-a, grad │
│ │ │grad │ │studii │alin. (1) │profesional │
│ │ │profesional │ │superioare de │lit. a) din │asistent │
│ │ │asistent │ │scurtă durată,│prezentul │ │
│ │ │ │ │absolvite cu │cod │ │
│ │ ├─────────────┤ │diplomă în ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Referent de │ │perioada │Conform │ │
│ │ │specialitate,│ │anterioară │prevederilor│Comisar, clasa a │
│ │ │clasa a II-a,│ │aplicării │art. 468 │II-a, grad │
│ │ │grad │ │celor trei │alin. (1) │profesional │
│ │ │profesional │ │cicluri tip │lit. b) din │principal │
│ │ │principal │ │Bologna │prezentul │ │
│ │ │ │ │ │cod │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Referent de │ │ │Conform │ │
│ │ │specialitate,│ │ │prevederilor│Comisar, clasa a │
│ │ │clasa a II-a,│ │ │art. 468 │II-a, grad │
│ │ │grad │ │ │alin. (1) │profesional │
│ │ │profesional │ │ │lit. c) din │superior │
│ │ │superior │ │ │prezentul │ │
│ │ │ │ │ │cod │ │
├────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Referent, │ │ │ │Comisar, clasa a │
│ │ │clasa a │ │ │ │III-a, grad │
│ │ │III-a, grad │ │ │ │profesional │
│ │ │profesional │ │ │ │debutant │
│ │ │debutant │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │Conform │ │
│ │ │Referent, │ │ │prevederilor│Comisar, clasa a │
│ │ │clasa a │ │ │art. 468 │III-a, grad │
│ │ │III-a, grad │ │ │alin. (1) │profesional │
│ │ │profesional │ │Clasa a III-a,│lit. a) din │asistent │
│ │ │asistent │ │studii │prezentul │ │
│ │ │ │ │liceale, │cod │ │
│ │ ├─────────────┤ │respectiv ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │studii medii │Conform │ │
│ │ │Referent, │ │liceale, │prevederilor│Comisar, clasa a │
│ │ │clasa a │ │finalizate cu │art. 468 │III-a, grad │
│ │ │III-a, grad │ │diplomă de │alin. (1) │profesional │
│ │ │profesional │ │bacalaureat │lit. b) din │principal │
│ │ │principal │ │ │prezentul │ │
│ │ │ │ │ │cod │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │Conform │ │
│ │ │Referent, │ │ │prevederilor│Comisar, clasa a │
│ │ │clasa a │ │ │art. 468 │III-a, grad │
│ │ │III-a, grad │ │ │alin. (1) │profesional │
│ │ │profesional │ │ │lit. c) din │superior │
│ │ │superior │ │ │prezentul │ │
│ │ │ │ │ │cod │ │
├────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │Clasa I, │ │ │
│ │ │ │ │studii │ │ │
│ │ │ │ │universitare │ │ │
│ │ │ │ │de licenţă │ │ │
│ │ │ │ │absolvite cu │ │ │
│ │ │ │ │diplomă de │ │ │
│ │ │ │ │licenţă sau │ │ │
│ │ │ │ │echivalentă şi│ │ │
│ │ │ │ │studii │ │ │
│ │ │ │ │universitare │ │ │
│ │ │ │ │de master │ │ │
│ │ │ │ │absolvite cu │ │ │
│ │ │ │ │diplomă în │ │ │
│ │ │ │ │domeniul │ │ │
│ │ │ │ │administraţiei│ │ │
│ │ │ │ │publice, │Conform │ │
│ │ │ │ │managementului│prevederilor│ │
│ │ │Director │ │sau în │art. 468 │Inspector-şef │
│10. │Garda Forestieră │general │Conducere│specialitatea │alin. (2) │(regional) │
│ │ │ │ │studiilor │lit. b) din │ │
│ │ │ │ │necesare │prezentul │ │
│ │ │ │ │ocupării │cod │ │
│ │ │ │ │funcţiei │ │ │
│ │ │ │ │publice sau cu│ │ │
│ │ │ │ │diplomă │ │ │
│ │ │ │ │echivalentă │ │ │
│ │ │ │ │conform │ │ │
│ │ │ │ │prevederilor │ │ │
│ │ │ │ │art. 153 alin.│ │ │
│ │ │ │ │(2) din Legea │ │ │
│ │ │ │ │educaţiei │ │ │
│ │ │ │ │naţionale │ │ │
│ │ │ │ │nr. 1/2011, cu│ │ │
│ │ │ │ │modificările │ │ │
│ │ │ │ │şi │ │ │
│ │ │ │ │completările │ │ │
│ │ │ │ │ulterioare │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Referent, │ │ │ │ │
│ │ │clasa a │ │ │ │Agent ecolog, grad │
│ │ │III-a, grad │ │ │ │profesional │
│ │ │profesional │ │ │ │debutant │
│ │ │debutant │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │Conform │ │
│ │ │Referent, │ │ │prevederilor│ │
│ │ │clasa a │ │ │art. 468 │Agent ecolog, grad │
│ │ │III-a, grad │ │ │alin. (1) │profesional │
│ │ │profesional │ │Clasa a III-a,│lit. a) din │asistent │
│ │ │asistent │ │studii │prezentul │ │
│ │ │ │ │liceale, │cod │ │
│ │ ├─────────────┤ │respectiv ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │studii medii │Conform │ │
│ │ │Referent, │ │liceale, │prevederilor│ │
│ │ │clasa a │ │finalizate cu │art. 468 │Agent ecolog, grad │
│ │ │III-a, grad │ │diplomă de │alin. (1) │profesional │
│ │ │profesional │ │bacalaureat │lit. b) din │principal │
│ │ │principal │ │ │prezentul │ │
│ │ │ │ │ │cod │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │Conform │ │
│ │ │Referent, │ │ │prevederilor│ │
│ │ │clasa a │ │ │art. 468 │Agent ecolog, grad │
│ │ │III-a, grad │ │ │alin. (1) │profesional │
│ │ │profesional │ │ │lit. c) din │superior │
│ │ │superior │ │ │prezentul │ │
│ │ │ │ │ │cod │ │
│ │ ├─────────────┤ ├──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │ │ │
│ │ │execuţie de │ │ │ │ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │ │Inspector ecolog, │
│ │Administraţia │profesional │ │ │ │grad profesional │
│ │Rezervaţiei │debutant, │ │ │ │debutant │
│11. │Biosferei „Delta │conform art. │Execuţie │ │ │ │
│ │Dunării“ │392 │ │ │ │ │
│ │ │alin. (1) din│ │ │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │ │prevederilor│ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │art. 468 │Inspector ecolog, │
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │grad profesional │
│ │ │asistent, │ │ │lit. a) din │asistent │
│ │ │conform art. │ │Clasa I, │prezentul │ │
│ │ │392 │ │studii │cod │ │
│ │ │alin. (1) din│ │universitare │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │de licenţă │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │absolvite cu ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │diplomă de │ │ │
│ │ │publice de │ │licenţă sau │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │echivalentă │prevederilor│ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │art. 468 │Inspector ecolog, │
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │grad profesional │
│ │ │principal, │ │ │lit. b) din │principal │
│ │ │conform art. │ │ │prezentul │ │
│ │ │392 │ │ │cod │ │
│ │ │alin. (1) din│ │ │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │ │prevederilor│ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │art. 468 │Inspector ecolog, │
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │grad profesional │
│ │ │superior, │ │ │lit. c) din │superior │
│ │ │conform art. │ │ │prezentul │ │
│ │ │392 │ │ │cod │ │
│ │ │alin. (1) din│ │ │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │ │prevederilor│Inspector urmărire │
│ │ │clasa I, grad│ │ │art. 468 │şi administrare │
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │bunuri, grad │
│ │ │asistent, │ │ │lit. a) din │profesional │
│ │ │conform art. │ │ │prezentul │asistent │
│ │ │392 │ │ │cod │ │
│ │ │alin. (1) din│ │ │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │Clasa I, │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │studii │prevederilor│Inspector urmărire │
│ │Agenţia Naţională│clasa I, grad│ │universitare │art. 468 │şi administrare │
│12. │de Administrare a│profesional │Execuţie │de licenţă │alin. (1) │bunuri, grad │
│ │Bunurilor │principal, │ │absolvite cu │lit. b) din │profesional │
│ │Indisponibilizate│conform art. │ │diplomă de │prezentul │principal │
│ │ │392 │ │licenţă sau │cod │ │
│ │ │alin. (1) din│ │echivalentă │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │ │prevederilor│Inspector urmărire │
│ │ │clasa I, grad│ │ │art. 468 │şi administrare │
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │bunuri, grad │
│ │ │superior, │ │ │lit. c) din │profesional │
│ │ │conform art. │ │ │prezentul │superior │
│ │ │392 alin. (1)│ │ │cod │ │
│ │ │din prezentul│ │ │ │ │
│ │ │cod │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │Clasa I, │ │ │
│ │ │Director │ │studii │ │ │
│ │ │general │ │universitare │ │ │
│ │ │adjunct, │ │de licenţă │ │ │
│ │ │conform Legii│ │absolvite cu │ │ │
│ │ │nr. 95/2006 │ │diplomă de │ │ │
│ │ │privind │ │licenţă sau │ │ │
│ │ │reforma în │ │echivalentă şi│ │ │
│ │ │domeniul │ │studii │ │Medic-şef - funcţie│
│ │ │sănătăţii, │ │universitare │ │publică de stat │
│ │ │republicată, │ │de master │ │ │
│ │ │cu │ │absolvite cu │ │ │
│ │ │modificările │ │diplomă în │ │ │
│ │ │şi │ │domeniul │ │ │
│ │ │completările │ │administraţiei│ │ │
│ │ │ulterioare │ │publice, │Conform │ │
│ │ │ │ │managementului│prevederilor│ │
│ │Casa Naţională de│ │ │sau în │art. 468 │ │
│13. │Asigurări de ├─────────────┤Conducere│specialitatea │alin. (2) ├───────────────────┤
│ │Sănătate │ │ │studiilor │lit. b) din │ │
│ │ │Director │ │necesare │prezentul │ │
│ │ │executiv │ │ocupării │cod │ │
│ │ │adjunct, │ │funcţiei │ │ │
│ │ │conform Legii│ │publice sau cu│ │ │
│ │ │nr. 95/2006 │ │diplomă │ │ │
│ │ │privind │ │echivalentă │ │ │
│ │ │reforma în │ │conform │ │ │
│ │ │domeniul │ │prevederilor │ │Medic-şef - funcţie│
│ │ │sănătăţii, │ │art. 153 alin.│ │publică teritorială│
│ │ │republicată, │ │(2) din Legea │ │ │
│ │ │cu │ │educaţiei │ │ │
│ │ │modificările │ │naţionale │ │ │
│ │ │şi │ │nr. 1/2011, cu│ │ │
│ │ │completările │ │modificările │ │ │
│ │ │ulterioare │ │şi │ │ │
│ │ │ │ │completările │ │ │
│ │ │ │ │ulterioare │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │ │ │
│ │ │execuţie de │ │ │ │ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │ │Consilier, clasa I,│
│ │ │profesional │ │ │ │grad profesional │
│ │ │debutant, │ │ │ │debutant │
│ │ │conform art. │ │ │ │ │
│ │ │392 │ │ │ │ │
│ │ │alin. (1) din│ │ │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │ │prevederilor│ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │art. 468 │Consilier, clasa I,│
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │grad profesional │
│ │ │asistent, │ │ │lit. a) din │asistent │
│ │ │conform art. │ │Clasa I, │prezentul │ │
│ │ │392 │ │studii │cod │ │
│ │ │alin. (1) din│ │universitare │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │de licenţă │ │ │
│ │ ├─────────────┤Execuţie │absolvite cu ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │diplomă de │ │ │
│ │ │publice de │ │licenţă sau │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │echivalentă │prevederilor│ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │art. 468 │Consilier, clasa I,│
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │grad profesional │
│ │ │principal, │ │ │lit. b) din │principal │
│ │ │conform art. │ │ │prezentul │ │
│ │ │392 │ │ │cod │ │
│ │ │alin. (1) din│ │ │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │ │prevederilor│ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │art. 468 │Consilier, clasa I,│
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │grad profesional │
│ │ │superior, │ │ │lit. c) din │superior │
│ │ │conform art. │ │ │prezentul │ │
│ │ │392 │ │ │cod │ │
│ │ │alin. (1) din│ │ │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │ │ │
│ │ │execuţie de │ │ │ │ │
│ │ │clasa a II-a,│ │ │ │Referent de │
│ │ │grad │ │ │ │specialitate, clasa│
│ │ │profesional │ │ │ │a II-a, grad │
│ │ │debutant, │ │ │ │profesional │
│ │ │conform art. │ │ │ │debutant │
│ │ │392 │ │ │ │ │
│ │ │alin. (2) din│ │ │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │Departamentul │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│14. │pentru lupta │publice de │ │ │ │ │
│ │antifraudă │execuţie de │ │ │Conform │ │
│ │ │clasa a II-a,│ │ │prevederilor│Referent de │
│ │ │grad │ │ │art. 468 │specialitate, clasa│
│ │ │profesional │ │Clasa a II-a, │alin. (1) │a II-a, grad │
│ │ │asistent, │ │studii │lit. a) din │profesional │
│ │ │conform art. │ │superioare de │prezentul │asistent │
│ │ │392 │ │scurtă durată,│cod │ │
│ │ │alin. (2) din│ │absolvite cu │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │diplomă în │ │ │
│ │ ├─────────────┤Execuţie │perioada ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │anterioară │ │ │
│ │ │publice de │ │aplicării │ │ │
│ │ │execuţie de │ │celor trei │Conform │ │
│ │ │clasa a II-a,│ │cicluri tip │prevederilor│Referent de │
│ │ │grad │ │Bologna │art. 468 │specialitate, clasa│
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │a II-a, grad │
│ │ │principal, │ │ │lit. b) din │profesional │
│ │ │conform art. │ │ │prezentul │principal │
│ │ │392 │ │ │cod │ │
│ │ │alin. (2) din│ │ │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │ │ │
│ │ │execuţie de │ │ │Conform │ │
│ │ │clasa a II-a,│ │ │prevederilor│Referent de │
│ │ │grad │ │ │art. 468 │specialitate, clasa│
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │a II-a, grad │
│ │ │superior, │ │ │lit. c) din │profesional │
│ │ │conform art. │ │ │prezentul │superior │
│ │ │392 │ │ │cod │ │
│ │ │alin. (2) din│ │ │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │ │ │
│ │ │execuţie de │ │ │ │ │
│ │ │clasa a │ │ │ │Referent, clasa a │
│ │ │III-a, grad │ │ │ │III-a, grad │
│ │ │profesional │ │ │ │profesional │
│ │ │debutant, │ │ │ │debutant │
│ │ │conform art. │ │Clasa a III-a,│ │ │
│ │ │392 │ │studii │ │ │
│ │ │alin. (3) din│ │liceale, │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │respectiv │ │ │
│ │ ├─────────────┤Execuţie │studii medii ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │liceale, │ │ │
│ │ │publice de │ │finalizate cu │ │ │
│ │ │execuţie de │ │diplomă de │Conform │ │
│ │ │clasa a │ │bacalaureat │prevederilor│Referent, clasa a │
│ │ │III-a, grad │ │ │art. 468 │III-a, grad │
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │profesional │
│ │ │asistent, │ │ │lit. a) din │asistent │
│ │ │conform art. │ │ │prezentul │ │
│ │ │392 │ │ │cod │ │
│ │ │alin. (3) din│ │ │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │ │ │
│ │ │execuţie de │ │ │Conform │ │
│ │ │clasa a │ │ │prevederilor│Referent, clasa a │
│ │ │III-a, grad │ │ │art. 468 │III-a, grad │
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │profesional │
│ │ │principal, │ │ │lit. b) din │principal │
│ │ │conform art. │ │ │prezentul │ │
│ │ │392 │ │ │cod │ │
│ │ │alin. (3) din│ │ │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │ │ │
│ │ │execuţie de │ │ │Conform │ │
│ │ │clasa a │ │ │prevederilor│Referent, clasa a │
│ │ │III-a, grad │ │ │art. 468 │III-a, grad │
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │profesional │
│ │ │superior, │ │ │lit. c) din │superior │
│ │ │conform art. │ │ │prezentul │ │
│ │ │392 │ │ │cod │ │
│ │ │alin. (3) din│ │ │ │ │
│ │ │prezentul cod│ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice │ │Clasa I, │Conform │ │
│ │ │generale de │ │studii │prevederilor│Funcţia publică │
│ │ │conducere, │ │universitare │art. 468 │specifică de │
│ │ │conform art. │ │de licenţă │alin. (2) │conducere de │
│ │ │390 │ │absolvite cu │lit. b) din │director │
│ │ │alin. (1) │ │diplomă de │prezentul │ │
│ │ │lit. c) din │ │licenţă sau │cod │ │
│ │ │prezentul cod│ │echivalentă şi│ │ │
│ │ ├─────────────┤ │studii ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │universitare │ │ │
│ │ │publice │ │de master │Conform │ │
│ │ │generale de │ │absolvite cu │prevederilor│Funcţia publică │
│ │ │conducere, │ │diplomă în │art. 468 │specifică de │
│ │ │conform art. │ │domeniul │alin. (2) │conducere de │
│ │ │390 │ │administraţiei│lit. b) din │director adjunct │
│ │ │alin. (1) │ │publice, │prezentul │ │
│ │ │lit. d) din │ │managementului│cod │ │
│ │ │prezentul cod│ │sau în │ │ │
│ │ ├─────────────┤Conducere│specialitatea ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │studiilor │ │ │
│ │ │publice │ │necesare │Conform │ │
│ │ │generale de │ │ocupării │prevederilor│Funcţia publică │
│ │ │conducere, │ │funcţiei │art. 468 │specifică de │
│ │ │conform art. │ │publice sau cu│alin. (2) │conducere de şef │
│ │ │390 │ │diplomă │lit. a) din │serviciu │
│ │ │alin. (1) │ │echivalentă │prezentul │ │
│ │ │lit. g) din │ │conform │cod │ │
│ │ │prezentul cod│ │prevederilor │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │art. 153 alin.├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │(2) din Legea │ │ │
│ │ │publice │ │educaţiei │Conform │ │
│ │ │generale de │ │naţionale nr. │prevederilor│Funcţia publică │
│ │ │conducere, │ │1/2011, cu │art. 468 │specifică de │
│ │ │conform art. │ │modificările │alin. (2) │conducere de şef │
│ │ │390 │ │şi │lit. a) din │birou │
│ │ │alin. (1) │ │completările │prezentul │ │
│ │ │lit. h) din │ │ulterioare │cod │ │
│ │ │prezentul cod│ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice │ │ │ │ │
│ │ │generale de │ │ │ │ │
│ │ │execuţie de │ │Clasa I, │ │ │
│ │ │clasa I, grad│ │studii │Conform │ │
│ │ │profesional │ │universitare │prevederilor│ │
│ │Ministerul │debutant/ │ │de licenţă │art. 468 │Funcţie publică de │
│15. │Economiei │asistent/ │Execuţie │absolvite cu │alin. (1) │execuţie specifică │
│ │ │principal/ │ │diplomă de │din │ │
│ │ │superior, │ │licenţă sau │prezentul │ │
│ │ │conform │ │echivalentă │cod │ │
│ │ │art. 392 │ │ │ │ │
│ │ │alin. (1) │ │ │ │ │
│ │ │din prezentul│ │ │ │ │
│ │ │cod │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │ │ │
│ │ │execuţie de │ │ │ │ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │ │Comisar, clasa I, │
│ │ │profesional │ │ │ │grad profesional │
│ │ │debutant, │ │ │ │debutant │
│ │ │conform art. │ │ │ │ │
│ │ │392 alin. (1)│ │ │ │ │
│ │ │din prezentul│ │ │ │ │
│ │ │cod │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │ │prevederilor│ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │art. 468 │Comisar, clasa I, │
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │grad profesional │
│ │ │asistent, │ │ │lit. a) din │asistent │
│ │ │conform art. │ │Clasa I, │prezentul │ │
│ │ │392 alin. (1)│ │studii │cod │ │
│ │ │din prezentul│ │universitare │ │ │
│ │ │cod │ │de licenţă │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │absolvite cu ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │diplomă de │ │ │
│ │ │publice de │ │licenţă sau │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │echivalentă │prevederilor│ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │art. 468 │Comisar, clasa I, │
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │grad profesional │
│ │ │principal, │ │ │lit. b) din │principal │
│ │ │conform art. │ │ │prezentul │ │
│ │ │392 alin. (1)│ │ │cod │ │
│ │ │din prezentul│ │ │ │ │
│ │ │cod │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │Conform │ │
│ │Autoritatea │execuţie de │ │ │prevederilor│ │
│16. │Naţională pentru │clasa I, grad│Execuţie │ │art. 468 │Comisar, clasa I, │
│ │Protecţia │profesional │ │ │alin. (1) │grad profesional │
│ │Consumatorilor │superior, │ │ │lit. c) din │superior │
│ │ │conform art. │ │ │prezentul │ │
│ │ │392 alin. (1)│ │ │cod │ │
│ │ │din prezentul│ │ │ │ │
│ │ │cod │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ ├──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Referent de │ │ │ │ │
│ │ │specialitate,│ │ │ │Comisar, │
│ │ │clasa a II-a,│ │ │ │clasa a II-a, grad │
│ │ │grad │ │ │ │profesional │
│ │ │profesional │ │ │ │debutant │
│ │ │debutant │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Referent de │ │ │Conform │ │
│ │ │specialitate,│ │ │prevederilor│Comisar, │
│ │ │clasa a II-a,│ │Clasa a II-a, │art. 468 │clasa a II-a, grad │
│ │ │grad │ │studii │alin. (1) │profesional │
│ │ │profesional │ │superioare de │lit. a) din │asistent │
│ │ │asistent │ │scurtă durată,│prezentul │ │
│ │ │ │ │absolvite cu │cod │ │
│ │ ├─────────────┤ │diplomă în ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Referent de │ │perioada │Conform │ │
│ │ │specialitate,│ │anterioară │prevederilor│Comisar, │
│ │ │clasa a II-a,│ │aplicării │art. 468 │clasa a II-a, grad │
│ │ │grad │ │celor trei │alin. (1) │profesional │
│ │ │profesional │ │cicluri tip │lit. b) din │principal │
│ │ │principal │ │Bologna │prezentul │ │
│ │ │ │ │ │cod │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Referent de │ │ │Conform │ │
│ │ │specialitate,│ │ │prevederilor│Comisar, │
│ │ │clasa a II-a,│ │ │art. 468 │clasa a II-a, grad │
│ │ │grad │ │ │alin. (1) │profesional │
│ │ │profesional │ │ │lit. c) din │superior │
│ │ │superior │ │ │prezentul │ │
│ │ │ │ │ │cod │ │
├────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Referent, │ │ │ │Comisar, │
│ │ │clasa a │ │ │ │clasa a III-a, grad│
│ │ │III-a, grad │ │ │ │profesional │
│ │ │profesional │ │ │ │debutant │
│ │ │debutant │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │Conform │ │
│ │ │Referent, │ │ │prevederilor│Comisar, │
│ │ │clasa a │ │ │art. 468 │clasa a III-a, grad│
│ │ │III-a, grad │ │ │alin. (1) │profesional │
│ │ │profesional │ │Clasa a III-a,│lit. a) din │asistent │
│ │ │asistent │ │studii │prezentul │ │
│ │ │ │ │liceale, │cod │ │
│ │ ├─────────────┤ │respectiv ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │studii medii │Conform │ │
│ │ │Referent, │ │liceale, │prevederilor│Comisar, │
│ │ │clasa a │ │finalizate cu │art. 468 │clasa a III-a, grad│
│ │ │III-a, grad │ │diplomă de │alin. (1) │profesional │
│ │ │profesional │ │bacalaureat │lit. b) din │principal │
│ │ │principal │ │ │prezentul │ │
│ │ │ │ │ │cod │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │Conform │ │
│ │ │Referent, │ │ │prevederilor│Comisar, │
│ │ │clasa a │ │ │art. 468 │clasa a III-a, grad│
│ │ │III-a, grad │ │ │alin. (1) │profesional │
│ │ │profesional │ │ │lit. c) din │superior │
│ │ │superior │ │ │prezentul │ │
│ │ │ │ │ │cod │ │
├────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │ │ │
│ │ │execuţie de │ │ │ │ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │ │Comisar, clasa I, │
│ │ │profesional │ │ │ │grad profesional │
│ │ │debutant, │ │ │ │debutant │
│ │ │conform art. │ │ │ │ │
│ │ │392 alin. (1)│ │ │ │ │
│ │ │din prezentul│ │ │ │ │
│ │ │cod │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │ │prevederilor│ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │art. 468 │Comisar, clasa I, │
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │grad profesional │
│ │ │asistent, │ │ │lit. a) din │asistent │
│ │ │conform art. │ │Clasa I, │prezentul │ │
│ │ │392 alin. (1)│ │studii │cod │ │
│ │ │din prezentul│ │universitare │ │ │
│ │ │cod │ │de licenţă │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │absolvite cu ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │diplomă de │ │ │
│ │ │publice de │ │licenţă sau │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │echivalentă │prevederilor│ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │art. 468 │Comisar, clasa I, │
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │grad profesional │
│ │ │principal, │ │ │lit. b) din │principal │
│ │ │conform art. │ │ │prezentul │ │
│ │ │392 alin. (1)│ │ │cod │ │
│ │ │din prezentul│ │ │ │ │
│ │ │cod │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │ │prevederilor│ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │art. 468 │Comisar, clasa I, │
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │grad profesional │
│ │ │superior, │ │ │lit. c) din │superior │
│ │ │conform art. │ │ │prezentul │ │
│ │ │392 alin. (1)│ │ │cod │ │
│ │ │din prezentul│ │ │ │ │
│ │ │cod │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ ├──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Referent de │ │ │ │ │
│ │ │specialitate,│ │ │ │Comisar, clasa a │
│ │ │clasa a II-a,│ │ │ │II-a, grad │
│ │ │grad │ │ │ │profesional │
│ │ │profesional │ │ │ │debutant │
│ │ │debutant │ │ │ │ │
│ │Comisariatele ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│17. │regionale pentru │Referent de │Execuţie │ │Conform │ │
│ │protecţia │specialitate,│ │ │prevederilor│Comisar, clasa a │
│ │consumatorilor │clasa a II-a,│ │Clasa a II-a, │art. 468 │II-a, grad │
│ │ │grad │ │studii │alin. (1) │profesional │
│ │ │profesional │ │superioare de │lit. a) din │asistent │
│ │ │asistent │ │scurtă durată,│prezentul │ │
│ │ │ │ │absolvite cu │cod │ │
│ │ ├─────────────┤ │diplomă în ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Referent de │ │perioada │Conform │ │
│ │ │specialitate,│ │anterioară │prevederilor│Comisar, clasa a │
│ │ │clasa a II-a,│ │aplicării │art. 468 │II-a, grad │
│ │ │grad │ │celor trei │alin. (1) │profesional │
│ │ │profesional │ │cicluri tip │lit. b) din │principal │
│ │ │principal │ │Bologna │prezentul │ │
│ │ │ │ │ │cod │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Referent de │ │ │Conform │ │
│ │ │specialitate,│ │ │prevederilor│Comisar, clasa a │
│ │ │clasa a II-a,│ │ │art. 468 │II-a, grad │
│ │ │grad │ │ │alin. (1) │profesional │
│ │ │profesional │ │ │lit. c) din │superior │
│ │ │superior │ │ │prezentul │ │
│ │ │ │ │ │cod │ │
│ │ ├─────────────┤ ├──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Referent, │ │ │ │Comisar, clasa a │
│ │ │clasa a │ │ │ │III-a, grad │
│ │ │III-a, grad │ │ │ │profesional │
│ │ │profesional │ │ │ │debutant │
│ │ │debutant │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │Conform │ │
│ │ │Referent, │ │ │prevederilor│Comisar, clasa a │
│ │ │clasa a │ │ │art. 468 │III-a, grad │
│ │ │III-a, grad │ │ │alin. (1) │profesional │
│ │ │profesional │ │Clasa a III-a,│lit. a) din │asistent │
│ │ │asistent │ │studii │prezentul │ │
│ │ │ │ │liceale, │cod │ │
│ │ ├─────────────┤ │respectiv ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │studii medii │Conform │ │
│ │ │Referent, │ │liceale, │prevederilor│Comisar, clasa a │
│ │ │clasa a │ │finalizate cu │art. 468 │III-a, grad │
│ │ │III-a, grad │ │diplomă de │alin. (1) │profesional │
│ │ │profesional │ │bacalaureat │lit. b) din │principal │
│ │ │principal │ │ │prezentul │ │
│ │ │ │ │ │cod │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │Conform │ │
│ │ │Referent, │ │ │prevederilor│Comisar, clasa a │
│ │ │clasa a │ │ │art. 468 │III-a, grad │
│ │ │III-a, grad │ │ │alin. (1) │profesional │
│ │ │profesional │ │ │lit. c) din │superior │
│ │ │superior │ │ │prezentul │ │
│ │ │ │ │ │cod │ │
├────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │Clasa I, │ │ │
│ │ │ │ │studii │ │ │
│ │ │ │ │universitare │ │ │
│ │ │ │ │de licenţă │ │ │
│ │ │ │ │absolvite cu │ │ │
│ │ │ │ │diplomă de │Conform │ │
│ │ │ │ │licenţă sau │prevederilor│ │
│ │ │ │ │echivalentă şi│art. 468 │ │
│ │ │Director │ │studii │alin. (2) │Comisar-şef │
│ │ │executiv │ │universitare │lit. b) din │ │
│ │ │ │ │de master │prezentul │ │
│ │ │ │ │absolvite cu │cod │ │
│ │ │ │ │diplomă în │ │ │
│ │ │ │ │domeniul │ │ │
│ │ │ │ │administraţiei│ │ │
│ │ │ │ │publice, │ │ │
│ │ │ │ │managementului│ │ │
│ │ │ │ │sau în │ │ │
│ │ ├─────────────┤Conducere│specialitatea ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │studiilor │ │ │
│ │ │ │ │necesare │ │ │
│ │ │ │ │ocupării │ │ │
│ │ │ │ │funcţiei │ │ │
│ │ │ │ │publice sau cu│ │ │
│ │ │ │ │diplomă │Conform │ │
│ │ │ │ │echivalentă │prevederilor│ │
│ │ │Şef serviciu │ │conform │art. 468 │ │
│ │ │sau şef │ │prevederilor │alin. (2) │Comisar-şef adjunct│
│ │ │birou, după │ │art. 153 alin.│lit. a) din │ │
│ │ │caz │ │(2) din Legea │prezentul │ │
│ │ │ │ │educaţiei │cod │ │
│ │ │ │ │naţionale nr. │ │ │
│ │ │ │ │1/2011, cu │ │ │
│ │ │ │ │modificările │ │ │
│ │ │ │ │şi │ │ │
│ │ │ │ │completările │ │ │
│ │ │ │ │ulterioare │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │ │ │
│ │ │execuţie de │ │ │ │ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │ │Inspector de │
│ │ │profesional │ │ │ │monitorizare, grad │
│ │ │debutant, │ │ │ │profesional │
│ │ │conform art. │ │ │ │debutant │
│ │ │392 alin. (1)│ │ │ │ │
│ │ │din prezentul│ │ │ │ │
│ │ │cod │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │ │prevederilor│ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │art. 468 │Inspector de │
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │monitorizare, grad │
│ │ │asistent, │ │ │lit. a) din │profesional │
│ │ │conform art. │ │Clasa I, │prezentul │asistent │
│ │ │392 alin. (1)│ │studii │cod │ │
│ │ │din prezentul│ │universitare │ │ │
│ │Consiliul de │cod │ │de licenţă │ │ │
│18. │monitorizare ├─────────────┤Execuţie │absolvite cu ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │diplomă de │ │ │
│ │ │publice de │ │licenţă sau │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │echivalentă │prevederilor│ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │art. 468 │Inspector de │
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │monitorizare, grad │
│ │ │principal, │ │ │lit. b) din │profesional │
│ │ │conform art. │ │ │prezentul │principal │
│ │ │392 alin. (1)│ │ │cod │ │
│ │ │din prezentul│ │ │ │ │
│ │ │cod │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │ │prevederilor│ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │art. 468 │Inspector de │
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │monitorizare, grad │
│ │ │superior, │ │ │lit. c) din │profesional │
│ │ │conform art. │ │ │prezentul │superior │
│ │ │392 alin. (1)│ │ │cod │ │
│ │ │din prezentul│ │ │ │ │
│ │ │cod │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Clasa I, │ │ │
│ │ │ │ │studii │ │Secretar general al│
│ │ │ │ │universitare │ │judeţului, secretar│
│ │ │ │ │de licenţă │ │general al │
│ │ │ │ │absolvite cu │ │municipiului │
│ │ │ │ │diplomă de │ │Bucureşti, secretar│
│ │ │Director │Conducere│licenţă sau │ │general al │
│ │ │general │ │echivalentă în│ │sectorului │
│ │ │ │ │ştiinţe │ │municipiului │
│ │ │ │ │juridice, │ │Bucureşti şi │
│ │ │ │ │administrative│ │secretar general al│
│ │ │ │ │sau politice │Conform │municipiului │
│ │ │ │ │şi studii │prevederilor│reşedinţă de judeţ │
│ │ │ │ │universitare │art. 468 │ │
│ │ │ │ │de master │alin. (2) │ │
│ │ ├─────────────┼─────────┤absolvite cu │lit. b) din ├───────────────────┤
│ │ │ │ │diplomă în │prezentul │ │
│ │ │ │ │domeniul │cod │ │
│ │ │Director │ │administraţiei│ │Secretar general al│
│ │ │general │Conducere│publice, │ │municipiului │
│ │ │adjunct │ │managementului│ │ │
│ │ │ │ │sau în │ │ │
│ │ │ │ │specialitatea │ │ │
│ │ ├─────────────┼─────────┤studiilor │ ├───────────────────┤
│ │ │ │ │necesare │ │ │
│ │ │ │ │ocupării │ │ │
│ │ │Director │Conducere│funcţiei │ │Secretar general al│
│ │ │executiv │ │publice sau cu│ │oraşului │
│ │ │ │ │diplomă │ │ │
│ │ │ │ │echivalentă │ │ │
│ │ ├─────────────┼─────────┤conform ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │prevederilor │ │ │
│ │ │ │ │art. 153 alin.│ │ │
│ │ │ │ │(2) din Legea │Conform │ │
│ │ │ │ │educaţiei │prevederilor│ │
│ │Administraţia │ │ │naţionale nr. │art. 468 │Secretar general de│
│19. │publică locală │Şef serviciu │Conducere│1/2011, cu │alin. (2) │comună │
│ │ │ │ │modificările │lit. a) din │ │
│ │ │ │ │şi │prezentul │ │
│ │ │ │ │completările │cod │ │
│ │ │ │ │ulterioare │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │ │Poliţist local, │
│ │ │execuţie de │ │ │ │clasa I, grad │
│ │ │clasa I, grad│ │ │ │profesional │
│ │ │profesional │ │ │ │debutant │
│ │ │debutant │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Consilier, │ │ │Conform │ │
│ │ │expert, cu │ │ │prevederilor│ │
│ │ │funcţiile │ │ │art. 468 │Poliţist local, │
│ │ │publice de │ │ │alin. (1) │clasa I, grad │
│ │ │execuţie de │ │Clasa I, │lit. a) din │profesional │
│ │ │clasa I, grad│ │studii │prezentul │asistent │
│ │ │profesional │ │universitare │cod │ │
│ │ │asistent │ │de licenţă │ │ │
│ │ ├─────────────┤Execuţie │absolvite cu ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │diplomă de │Conform │ │
│ │ │publice de │ │licenţă sau │prevederilor│Poliţist local, │
│ │ │execuţie de │ │echivalentă │art. 468 │clasa I, grad │
│ │ │clasa I, grad│ │ │alin. (1) │profesional │
│ │ │profesional │ │ │lit. b) din │principal │
│ │ │principal │ │ │prezentul │ │
│ │ │ │ │ │cod │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │Conform │ │
│ │ │publice de │ │ │prevederilor│Poliţist local, │
│ │ │execuţie de │ │ │art. 468 │clasa I, grad │
│ │ │clasa I, grad│ │ │alin. (1) │profesional │
│ │ │profesional │ │ │lit. c) din │superior │
│ │ │superior │ │ │prezentul │ │
│ │ │ │ │ │cod │ │
├────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Referent de │ │ │ │ │
│ │ │specialitate,│ │ │ │Poliţist local, │
│ │ │clasa a II-a,│ │ │ │clasa a II-a, grad │
│ │ │grad │ │ │ │profesional │
│ │ │profesional │ │ │ │debutant │
│ │ │debutant │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Referent de │ │ │Conform │ │
│ │ │specialitate,│ │ │prevederilor│Poliţist local, │
│ │ │clasa a II-a,│ │Clasa a II-a, │art. 468 │clasa a II-a, grad │
│ │ │grad │ │studii │alin. (1) │profesional │
│ │ │profesional │ │superioare de │lit. a) din │asistent │
│ │ │asistent │ │scurtă durată,│prezentul │ │
│ │ │ │ │absolvite cu │cod │ │
│ │ ├─────────────┤ │diplomă în ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Referent de │ │perioada │Conform │ │
│ │ │specialitate,│ │anterioară │prevederilor│Poliţist local, │
│ │ │clasa a II-a,│ │aplicării │art. 468 │clasa a II-a, grad │
│ │ │grad │ │celor trei │alin. (1) │profesional, │
│ │ │profesional │ │cicluri tip │lit. b) din │principal │
│ │ │principal │ │Bologna │prezentul │ │
│ │ │ │ │ │cod │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Referent de │ │ │Conform │ │
│ │ │specialitate,│ │ │prevederilor│Poliţist local, │
│ │ │clasa a II-a,│ │ │art. 468 │clasa a II-a, grad │
│ │ │grad │ │ │alin. (1) │profesional │
│ │ │profesional │ │ │lit. c) din │superior │
│ │ │superior │ │ │prezentul │ │
│ │ │ │ │ │cod │ │
│ │ ├─────────────┤ ├──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Referent, │ │ │ │Poliţist local, │
│ │ │clasa a │ │ │ │clasa a III-a, grad│
│ │ │III-a, grad │ │ │ │profesional │
│ │ │profesional │ │ │ │debutant │
│ │ │debutant │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │Conform │ │
│ │ │Referent, │ │ │prevederilor│Poliţist local, │
│ │ │clasa a │ │ │art. 468 │clasa a III-a, grad│
│ │ │III-a, grad │ │ │alin. (1) │profesional │
│ │ │profesional │ │Clasa a III-a,│lit. a) din │asistent │
│ │ │asistent │ │studii │prezentul │ │
│ │ │ │ │liceale, │cod │ │
│ │ ├─────────────┤ │respectiv ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │studii medii │Conform │ │
│ │ │Referent, │ │liceale, │prevederilor│Poliţist local, │
│ │ │clasa a │ │finalizate cu │art. 468 │clasa a III-a, grad│
│ │ │III-a, grad │ │diplomă de │alin. (1) │profesional │
│ │ │profesional │ │bacalaureat │lit. b) din │principal │
│ │ │principal │ │ │prezentul │ │
│ │ │ │ │ │cod │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │Conform │ │
│ │ │Referent, │ │ │prevederilor│Poliţist local, │
│ │ │clasa a │ │ │art. 468 │clasa a III-a, grad│
│ │ │III-a, grad │ │ │alin. (1) │profesional │
│ │ │profesional │ │ │lit. c) din │superior │
│ │ │superior │ │ │prezentul │ │
│ │ │ │ │ │cod │ │
│ │ ├─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │Inspector de │
│ │ │publice de │ │ │ │protecţie civilă, │
│ │ │execuţie de │ │ │ │clasa I, grad │
│ │ │clasa I, grad│ │ │ │profesional │
│ │ │profesional │ │ │ │debutant │
│ │ │debutant │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │Conform │ │
│ │ │publice de │ │ │prevederilor│Inspector de │
│ │ │execuţie de │ │ │art. 468 │protecţie civilă, │
│ │ │clasa I, grad│ │ │alin. (1) │clasa I, grad │
│ │ │profesional │ │Clasa I, │lit. a) din │profesional │
│ │ │asistent │ │studii │prezentul │asistent │
│ │ │ │ │universitare │cod │ │
│ │ ├─────────────┤Execuţie │de licenţă ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │absolvite cu │Conform │ │
│ │ │publice de │ │diplomă de │prevederilor│Inspector de │
│ │ │execuţie de │ │licenţă sau │art. 468 │protecţie civilă, │
│ │ │clasa I, grad│ │echivalentă │alin. (1) │clasa I, grad │
│ │ │profesional │ │ │lit. b) din │profesional │
│ │ │principal │ │ │prezentul │principal │
│ │ │ │ │ │cod │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │Conform │ │
│ │ │publice de │ │ │prevederilor│Inspector de │
│ │ │execuţie de │ │ │art. 468 │protecţie civilă, │
│ │ │clasa I, grad│ │ │alin. (1) │clasa I, grad │
│ │ │profesional │ │ │lit. c) din │profesional │
│ │ │superior │ │ │prezentul │superior │
│ │ │ │ │ │cod │ │
│ │ ├─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Referent de │ │ │ │Inspector de │
│ │ │specialitate,│ │ │ │protecţie civilă, │
│ │ │clasa a II-a,│ │ │ │clasa a II-a, grad │
│ │ │grad │ │ │ │profesional │
│ │ │profesional │ │ │ │debutant │
│ │ │debutant │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Referent de │ │ │Conform │ │
│ │ │specialitate,│ │ │prevederilor│Inspector de │
│ │ │clasa a II-a,│ │Clasa a II-a, │art. 468 │protecţie civilă, │
│ │ │grad │ │studii │alin. (1) │clasa a II-a, grad │
│ │ │profesional │ │superioare de │lit. a) din │profesional │
│ │ │asistent │ │scurtă durată │prezentul │asistent │
│ │ │ │ │absolvite cu │cod │ │
│ │ ├─────────────┤Execuţie │diplomă în ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Referent de │ │perioada │Conform │ │
│ │ │specialitate,│ │anterioară │prevederilor│Inspector de │
│ │ │clasa a II-a,│ │aplicării │art. 468 │protecţie civilă, │
│ │ │grad │ │celor trei │alin. (1) │clasa a II-a, grad │
│ │ │profesional │ │cicluri tip │lit. b) din │profesional │
│ │ │principal │ │Bologna │prezentul │principal │
│ │ │ │ │ │cod │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Referent de │ │ │Conform │ │
│ │ │specialitate,│ │ │prevederilor│Inspector de │
│ │ │clasa a II-a,│ │ │art. 468 │protecţie civilă, │
│ │ │grad │ │ │alin. (1) │clasa a II-a, grad │
│ │ │profesional │ │ │lit. c) din │profesional │
│ │ │superior │ │ │prezentul │superior │
│ │ │ │ │ │cod │ │
├────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Referent, │ │ │ │Inspector de │
│ │ │clasa a │ │ │ │protecţie civilă, │
│ │ │III-a, grad │ │ │ │clasa a III-a, │
│ │ │profesional │ │ │ │debutant │
│ │ │debutant │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │Conform │ │
│ │ │Referent, │ │ │prevederilor│Inspector de │
│ │ │clasa a │ │ │art. 468 │protecţie civilă, │
│ │ │III-a, grad │ │ │alin. (1) │clasa a III-a, │
│ │ │profesional │ │Clasa a III-a,│lit. a) din │asistent │
│ │ │asistent │ │studii │prezentul │ │
│ │ │ │ │liceale, │cod │ │
│ │ ├─────────────┤ │respectiv ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │Execuţie │studii medii │Conform │ │
│ │ │Referent, │ │liceale, │prevederilor│Inspector de │
│ │ │clasa a │ │finalizate cu │art. 468 │protecţie civilă, │
│ │ │III-a, grad │ │diplomă de │alin. (1) │clasa a III-a, │
│ │ │profesional │ │bacalaureat │lit. b) din │principal │
│ │ │principal │ │ │prezentul │ │
│ │ │ │ │ │cod │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │Conform │ │
│ │ │Referent, │ │ │prevederilor│Inspector de │
│ │ │clasa a │ │ │art. 468 │protecţie civilă, │
│ │ │III-a, grad │ │ │alin. (1) │clasa a III-a, │
│ │ │profesional │ │ │lit. c) din │superior │
│ │ │superior │ │ │prezentul │ │
│ │ │ │ │ │cod │ │
│ │ ├─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Director │ │ │ │ │
│ │ │general*)/ │ │ │ │ │
│ │ │Director │ │ │ │ │
│ │ │executiv**) │ │ │ │ │
│ │ │*) Pentru │ │ │ │ │
│ │ │situaţiile în│ │ │ │ │
│ │ │care │ │ │ │ │
│ │ │structura de │ │ │ │ │
│ │ │specialitate │ │ │ │ │
│ │ │în domeniul │ │ │ │ │
│ │ │amenajării │ │ │ │ │
│ │ │teritoriului │ │ │ │ │
│ │ │şi │ │ │ │Arhitect-şef la │
│ │ │urbanismului │ │ │Conform │nivelul judeţelor, │
│ │ │este │ │ │prevederilor│municipiilor │
│ │ │organizată la│ │ │art. 468 │reşedinţă de judeţ,│
│ │ │nivel de │ │ │alin. (2) │municipiului │
│ │ │direcţie │ │ │lit. b) din │Bucureşti şi │
│ │ │generală. │ │ │prezentul │sectoarelor │
│ │ │**) Pentru │ │ │cod │municipiului │
│ │ │situaţiile în│ │ │ │Bucureşti │
│ │ │care │ │Clasa I, │ │ │
│ │ │structura de │ │studii │ │ │
│ │ │specialitate │ │universitare │ │ │
│ │ │în domeniul │ │de licenţă │ │ │
│ │ │amenajării │ │absolvite cu │ │ │
│ │ │teritoriului │ │diplomă de │ │ │
│ │ │şi │ │licenţă sau │ │ │
│ │ │urbanismului │ │echivalentă şi│ │ │
│ │ │este │ │studii │ │ │
│ │ │organizată la│ │universitare │ │ │
│ │ │nivel de │ │de master │ │ │
│ │ │direcţie. │ │absolvite cu │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │diplomă în ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Director │ │domeniul │ │ │
│ │ │executiv*)/ │ │administraţiei│ │ │
│ │ │Şef │ │publice, │ │ │
│ │ │serviciu**), │ │managementului│ │ │
│ │ │după caz, │ │sau în │ │ │
│ │ │potrivit art.│Conducere│specialitatea │ │ │
│ │ │391 alin. (3)│ │studiilor │ │ │
│ │ │din prezentul│ │necesare │ │ │
│ │ │cod │ │ocupării │ │ │
│ │ │*) Pentru │ │funcţiei │ │ │
│ │ │situaţiile în│ │publice sau cu│ │ │
│ │ │care │ │diplomă │ │ │
│ │ │structura de │ │echivalentă │ │ │
│ │ │specialitate │ │conform │ │ │
│ │ │în domeniul │ │prevederilor │Conform │ │
│ │ │amenajării │ │art. 153 alin.│prevederilor│Arhitect-şef la │
│ │ │teritoriului │ │(2) din Legea │art. 468 │nivelul │
│ │ │şi │ │educaţiei │alin. (2) │municipiilor, │
│ │ │urbanismului │ │naţionale nr. │lit. a) sau │altele decât cele │
│ │ │este │ │1/2011, cu │b) din │reşedinţă de judeţ,│
│ │ │organizată la│ │modificările │prezentul │şi al oraşelor │
│ │ │nivel de │ │şi │cod │ │
│ │ │direcţie. │ │completările │ │ │
│ │ │**) Pentru │ │ulterioare │ │ │
│ │ │situaţiile în│ │ │ │ │
│ │ │care │ │ │ │ │
│ │ │structura de │ │ │ │ │
│ │ │specialitate │ │ │ │ │
│ │ │în domeniul │ │ │ │ │
│ │ │amenajării │ │ │ │ │
│ │ │teritoriului │ │ │ │ │
│ │ │şi │ │ │ │ │
│ │ │urbanismului │ │ │ │ │
│ │ │este │ │ │ │ │
│ │ │organizată la│ │ │ │ │
│ │ │nivel de │ │ │ │ │
│ │ │serviciu. │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │Conform │ │
│ │ │ │ │ │prevederilor│ │
│ │ │ │ │ │art. 468 │Arhitect-şef la │
│ │ │Şef birou │ │ │alin. (2) │nivelul comunelor │
│ │ │ │ │ │lit. a) din │ │
│ │ │ │ │ │prezentul │ │
│ │ │ │ │ │cod │ │
├────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Clasa I, │ │ │
│ │ │ │ │studii │ │ │
│ │ │Director │ │universitare │ │ │
│ │ │executiv │ │de licenţă │ │Director │
│ │ │ │ │absolvite cu │ │ │
│ │ │ │ │diplomă de │Conform │ │
│ │ │ │ │licenţă sau │prevederilor│ │
│ │ │ │ │echivalentă şi│art. 468 │ │
│ │ ├─────────────┤ │studii │alin. (2) ├───────────────────┤
│ │ │ │ │universitare │lit. b) din │ │
│ │ │ │ │de master │prezentul │ │
│ │ │ │ │absolvite cu │cod │ │
│ │ │Director │ │diplomă în │ │ │
│ │ │executiv │ │domeniul │ │Director adjunct │
│ │ │adjunct │ │administraţiei│ │ │
│ │ │ │ │publice, │ │ │
│ │ │ │ │managementului│ │ │
│ │ │ │ │sau în │ │ │
│ │ │ │Conducere│specialitatea │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │studiilor ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │necesare │ │ │
│ │ │ │ │ocupării │ │ │
│ │ │ │ │funcţiei │ │ │
│ │ │ │ │publice sau cu│ │ │
│ │ │Şef serviciu │ │diplomă │ │Şef serviciu │
│ │ │ │ │echivalentă │ │ │
│ │ │ │ │conform │Conform │ │
│ │ │ │ │prevederilor │prevederilor│ │
│ │ │ │ │art. 153 alin.│art. 468 │ │
│ │ ├─────────────┤ │(2) din Legea │alin. (2) ├───────────────────┤
│ │ │ │ │educaţiei │lit. a) din │ │
│ │ │ │ │naţionale nr. │prezentul │ │
│ │ │ │ │1/2011, cu │cod │ │
│ │ │ │ │modificările │ │ │
│ │Autoritatea │Şef birou │ │şi │ │Şef birou │
│20. │Electorală │ │ │completările │ │ │
│ │Permanentă │ │ │ulterioare │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │ │prevederilor│ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │art. 468 │ │
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │Consilier │
│ │ │superior, │ │ │lit. c) din │parlamentar │
│ │ │conform art. │ │ │prezentul │ │
│ │ │392 alin. (1)│ │ │cod │ │
│ │ │din prezentul│ │ │ │ │
│ │ │cod │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │Clasa I, │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │studii │prevederilor│ │
│ │ │clasa I, grad│ │universitare │art. 468 │ │
│ │ │profesional │Execuţie │de licenţă │alin. (1) │Expert parlamentar │
│ │ │principal, │ │absolvite cu │lit. b) din │ │
│ │ │conform art. │ │diplomă de │prezentul │ │
│ │ │392 alin. (1)│ │licenţă sau │cod │ │
│ │ │din prezentul│ │echivalentă │ │ │
│ │ │cod │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │ │prevederilor│ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │art. 468 │ │
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │Consultant │
│ │ │asistent, │ │ │lit. a) din │parlamentar │
│ │ │conform art. │ │ │prezentul │ │
│ │ │392 alin. (1)│ │ │cod │ │
│ │ │din prezentul│ │ │ │ │
│ │ │cod │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │Clasa I, │ │ │
│ │ │ │ │studii │ │ │
│ │ │ │ │universitare │ │ │
│ │ │ │ │de licenţă │ │ │
│ │ │ │ │absolvite cu │ │ │
│ │ │ │ │diplomă de │ │ │
│ │ │ │ │licenţă sau │ │ │
│ │ │ │ │echivalentă şi│ │ │
│ │ │Şef serviciu │ │studii │ │Specialist-şef │
│ │ │ │ │universitare │ │serviciu │
│ │ │ │ │de master │ │ │
│ │ │ │ │absolvite cu │ │ │
│ │ │ │ │diplomă în │ │ │
│ │ │ │ │domeniul │ │ │
│ │ │ │ │administraţiei│ │ │
│ │ │ │ │publice, │Conform │ │
│ │ │ │ │managementului│prevederilor│ │
│ │ │ │ │sau în │art. 468 │ │
│ │ ├─────────────┤Conducere│specialitatea │alin. (2) ├───────────────────┤
│ │ │ │ │studiilor │lit. a) din │ │
│ │ │ │ │necesare │prezentul │ │
│ │ │ │ │ocupării │cod │ │
│ │ │ │ │funcţiei │ │ │
│21. │Ministerul Public│ │ │publice sau cu│ │ │
│ │ │ │ │diplomă │ │ │
│ │ │ │ │echivalentă │ │ │
│ │ │ │ │conform │ │ │
│ │ │Şef birou │ │prevederilor │ │Specialist-şef │
│ │ │ │ │art. 153 alin.│ │birou │
│ │ │ │ │(2) din Legea │ │ │
│ │ │ │ │educaţiei │ │ │
│ │ │ │ │naţionale nr. │ │ │
│ │ │ │ │1/2011, cu │ │ │
│ │ │ │ │modificările │ │ │
│ │ │ │ │şi │ │ │
│ │ │ │ │completările │ │ │
│ │ │ │ │ulterioare │ │ │
│ │ ├─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │Clasa I, │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │studii │prevederilor│ │
│ │ │clasa I, grad│ │universitare │art. 468 │ │
│ │ │profesional │Execuţie │de licenţă │alin. (1) │Specialist │
│ │ │superior, │ │absolvite cu │lit. c) din │ │
│ │ │conform art. │ │diplomă de │prezentul │ │
│ │ │392 alin. (1)│ │licenţă sau │cod │ │
│ │ │din prezentul│ │echivalentă │ │ │
│ │ │cod │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │ │ │
│ │ │execuţie de │ │ │ │ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │ │Expert dezvoltare │
│ │ │profesional │ │ │ │durabilă, grad │
│ │ │debutant, │ │ │ │profesional │
│ │ │conform art. │ │ │ │debutant │
│ │ │392 alin. (1)│ │ │ │ │
│ │ │din prezentul│ │ │ │ │
│ │ │cod │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │ │prevederilor│ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │art. 468 │Expert dezvoltare │
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │durabilă, grad │
│ │ │asistent, │ │ │lit. a) din │profesional │
│ │ │conform art. │ │Clasa I, │prezentul │asistent │
│ │ │392 alin. (1)│ │studii │cod │ │
│ │ │din prezentul│ │universitare │ │ │
│ │Administraţia │cod │ │de licenţă │ │ │
│22. │publică centrală ├─────────────┤Execuţie │absolvite cu ├────────────┼───────────────────┤
│ │şi locală │Cu funcţiile │ │diplomă de │ │ │
│ │ │publice de │ │licenţă sau │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │echivalentă │prevederilor│ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │art. 468 │Expert dezvoltare │
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │durabilă, grad │
│ │ │principal, │ │ │lit. b) din │profesional │
│ │ │conform art. │ │ │prezentul │principal │
│ │ │392 alin. (1)│ │ │cod │ │
│ │ │din prezentul│ │ │ │ │
│ │ │cod │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┤ │ ├────────────┼───────────────────┤
│ │ │Cu funcţiile │ │ │ │ │
│ │ │publice de │ │ │Conform │ │
│ │ │execuţie de │ │ │prevederilor│ │
│ │ │clasa I, grad│ │ │art. 468 │Expert dezvoltare │
│ │ │profesional │ │ │alin. (1) │durabilă, grad │
│ │ │superior, │ │ │lit. c) din │profesional │
│ │ │conform art. │ │ │prezentul │superior │
│ │ │392 alin. (1)│ │ │cod │ │
│ │ │din prezentul│ │ │ │ │
│ │ │cod │ │ │ │ │
└────┴─────────────────┴─────────────┴─────────┴──────────────┴────────────┴───────────────────┘


    NOTĂ 1:
    Funcţia publică specifică de inspector social a fost echivalată cu funcţia publică generală de inspector, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2021 privind completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

    NOTĂ 2:
    Prezenta ordonanţă de urgenţă nu introduce modificări cu privire la condiţiile de ocupare a funcţiilor publice specifice, la nivelul funcţiilor publice specifice, la nivelul studiilor sau tipului de diplome/cursuri de formare/perfecţionare necesare sau la orice alte condiţii specifice prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ocuparea funcţiilor publice specifice.

    NOTĂ 3:
    Echivalarea funcţiilor publice specifice, prevăzute în prezenta anexă, cu funcţiile publice generale nu afectează raporturile de serviciu şi drepturile salariale avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016