Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 152 din 24 iulie 2020  privind organizarea şi finanţarea serviciilor de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 152 din 24 iulie 2020 privind organizarea şi finanţarea serviciilor de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 659 din 24 iulie 2020
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. 1
    (1) Prezenta lege reglementează cadrul legislativ referitor la desfăşurarea activităţilor de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor în rândul populaţiei din România.
    (2) Activităţile de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor în rândul populaţiei din România sunt responsabilitatea statului român şi de ele beneficiază cetăţenii români, indiferent de statutul lor de asigurat.
    (3) Activităţile de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor în rândul populaţiei din România reprezintă un ansamblu de acţiuni intersectoriale şi coordonate, asigurate de către Guvern şi instituţiile abilitate, împreună cu cetăţenii, familia, societatea în ansamblul ei, pentru creşterea speranţei de viaţă, reducerea deceselor evitabile, precum şi îmbunătăţirea stării de sănătate şi creşterea calităţii vieţii.

    ART. 2
    Principiile care stau la baza activităţilor de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor sunt:
    a) principiul echităţii - presupune asigurarea distribuţiei şi a accesului tuturor cetăţenilor, în mod echitabil şi nediscriminatoriu la acest tip de servicii, în funcţie de nevoile de sănătate;
    b) principiul subsidiarităţii - asigură implementarea deciziilor cât mai aproape de cetăţean, precum şi corelarea activităţii de prevenţie la nivel naţional în concordanţă cu posibilităţile existente la nivel regional sau local;
    c) principiul responsabilităţii - reprezintă cooptarea şi implicarea activă a cetăţeanului în păstrarea sănătăţii, precum şi responsabilizarea autorităţilor din domeniul serviciilor preventive în promovarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor;
    d) principiul cooperării multisectoriale - reprezintă acţiunea coordonată a tuturor instituţiilor implicate în realizarea activităţilor de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor;
    e) principiul sănătatea în toate politicile - reprezintă maximizarea impactului pozitiv al sănătăţii în toate politicile publice;
    f) principiul integralităţii - reprezintă asigurarea serviciilor de prevenţie în mod integrat, prin dezvoltarea unei infrastructuri;
    g) principiul eficienţei - reprezintă gestionarea eficientă şi organizată a resurselor alocate serviciilor de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor în scopul reducerii costurilor asistenţei medicale curative;
    h) principiul transparenţei - reprezintă întreaga activitate în domeniul promovării sănătăţii şi prevenirii îmbolnăvirilor, care este complet transparentă, conform prevederilor legale în vigoare;
    i) principiul individualităţii - reprezintă totalitatea activităţilor care au ca scop identificarea şi modificarea factorilor de risc individuali şi a comportamentelor la risc pentru o sănătate corespunzătoare stilului de viaţă;
    j) principiul nonindividualităţii - reprezintă totalitatea activităţilor care au ca scop modificarea determinanţilor stării de sănătate, în vederea creşterii calităţii vieţii şi a bunăstării populaţiei.


    ART. 3
    Scopurile activităţilor de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor sunt următoarele:
    a) promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate, inclusiv măsuri care acţionează asupra determinanţilor sociali şi a inechităţilor în starea de sănătate;
    b) sprijin, comunicare şi mobilizare socială pentru sănătate;
    c) ocrotirea sănătăţii şi combaterea bolilor infectocontagioase;
    d) prevenirea apariţiei îmbolnăvirilor;
    e) stoparea sau diminuarea avansării procesului de îmbolnăvire;
    f) prevenirea şi/sau reducerea complicaţiilor îmbolnăvirilor;
    g) prevenirea şi/sau reducerea internărilor evitabile;
    h) reducerea utilizării nejustificate/improprii a procedurilor de diagnostic şi tratament;
    i) evitarea deceselor premature.


    ART. 4
    (1) Activităţile de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor se realizează pe baza unui program multianual, care cuprinde subprograme anuale.
    (2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătăţii elaborează programul prevăzut la alin. (1), pentru o perioadă de 4 ani, care va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului.

    ART. 5
    (1) Serviciile şi activităţile de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor sunt garantate de stat şi finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, pentru activităţi preventive în sprijinul comunităţilor locale, bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru activităţi preventive referitoare la alimente şi nutriţie, precum şi bugetele locale şi alte surse, inclusiv din donaţii şi sponsorizări, potrivit legislaţiei în vigoare.
    (2) Anual, Guvernul va preciza sumele alocate şi sursele acestora pentru finanţarea programului multianual de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor.
    (3) Sumele prevăzute în bugetul de stat, prin bugetele ministerelor şi bugetele locale, pentru activităţile de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor nu pot fi mai mici de 3% din fondurile publice alocate sistemului naţional de sănătate.
    (4) Alocarea fondurilor de la bugetul de stat pentru activităţile specifice de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor se va face în corespondenţă cu ponderea la nivelul populaţiei a bolilor care pot fi prevenite.

    ART. 6
    (1) Activităţile de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor sunt organizate şi coordonate de către Agenţia Naţională pentru Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii.
    (2) În vederea îndeplinirii rolului său, Agenţia Naţională pentru Programe de Sănătate va coordona metodologic toate instituţiile responsabile de implementarea activităţilor de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor.
    (3) În sensul prezentei legi, activitatea exercitată de Agenţia Naţională pentru Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii se referă la:
    a) promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate;
    b) analiza, monitorizarea şi evaluarea riscurilor pentru sănătate;
    c) reducerea impactului factorilor de risc în populaţia generală şi în grupurile vulnerabile;
    d) prevenirea şi combaterea bolilor infectocontagioase;
    e) prevenirea şi depistarea precoce a bolilor cronice;
    f) modalităţi de organizare a activităţilor preventive în sistemul de sănătate;
    g) activităţi de comunicare şi analiză a politicilor de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor;
    h) activităţi integrative şi multisectoriale referitoare la politici de prevenţie specifice;
    i) activităţi de cercetare.


    ART. 7
    (1) Activitatea prevăzută la art. 6 alin. (3) lit. a) se realizează prin:
    a) evaluarea principalilor determinanţi ai stării de sănătate şi a reflectării pozitive a acestora în special în politicile publice referitoare la venituri, locuri şi condiţii de muncă, urbanism şi condiţii de locuit, securitatea alimentară şi mediul înconjurător;
    b) participarea împreună cu alte instituţii guvernamentale la elaborarea unor politici publice care să maximizeze sănătatea populaţiei;
    c) analiza şi evaluarea nevoilor de sănătate ale populaţiei şi comunităţilor din România, inclusiv prin înfiinţarea de noi registre de boli la nivel naţional;
    d) elaborarea, participarea la implementare şi monitorizarea activităţilor de promovare a sănătăţii şi schimbare a comportamentelor la risc la nivel naţional;
    e) activităţi de marketing social;
    f) elaborarea împreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi a Ministerului Tineretului şi Sportului a curriculumului de educaţie pentru sănătate.

    (2) Activitatea prevăzută la art. 6 alin. (3) lit. b) se realizează prin:
    a) identificarea factorilor de risc semnificativi pentru populaţia României, ţinând cont de specificul local;
    b) analiza distribuţiei riscurilor pentru sănătate în populaţia României;
    c) elaborarea de metode predictive de estimare şi cuantificare a riscurilor pentru sănătate;
    d) monitorizarea continuă a riscurilor pentru sănătate prin corelarea datelor referitoare la determinanţii stării de sănătate, a datelor referitoare la starea de sănătate şi a celor referitoare la utilizarea serviciilor de sănătate.

    (3) Activitatea prevăzută la art. 6 alin. (3) lit. c) se realizează prin:
    a) elaborarea de regulamente, norme, instrucţiuni, general aplicabile şi obligatorii, prin care populaţia generală să aibă acces şi să poată identifica cu uşurinţă factorii de risc pentru sănătatea lor;
    b) iniţierea proiectelor de lege necesare pentru desfăşurarea activităţii specifice, inclusiv constituirea unui sistem de bonificaţii pentru cetăţenii care acordă un interes personal crescut faţă de măsurile de prevenţie;
    c) elaborarea de programe de activităţi transsectoriale în vederea creării de mecanisme de stimulare a populaţiei pentru urmarea unui mod de viaţă sănătos.

    (4) Activitatea prevăzută la art. 6 alin. (3) lit. d) se realizează prin:
    a) achiziţia de vaccinuri, conform necesităţilor obiective ale României, ţinând cont de recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii;
    b) asigurarea distribuţiei vaccinurilor pe întreg teritoriul României;
    c) desfăşurarea campaniilor de promovare şi informare a populaţiei generale privind vaccinarea;
    d) finanţarea campaniilor de vaccinare;
    e) finanţarea activităţii de supraveghere epidemiologică pe întreg teritoriul României.

    (5) Activitatea prevăzută la art. 6 alin. (3) lit. e) se realizează prin:
    a) identificarea şi achiziţia instrumentelor necesare profesioniştilor în domeniul sănătăţii pentru depistarea factorilor de risc pentru fiecare boală cronică în populaţia generală, fără discriminare;
    b) crearea programelor individualizate de diagnostic precoce pentru fiecare pacient în parte;
    c) finanţarea programelor naţionale pentru depistarea precoce a bolilor cronice;
    d) elaborarea de regulamente, norme, instrucţiuni, general aplicabile şi obligatorii, atât pentru medici, cât şi pentru pacienţi;
    e) crearea unui mecanism transparent de stimulare a activităţii medicilor.

    (6) Activitatea prevăzută la art. 6 alin. (3) lit. f) se realizează prin:
    a) elaborarea şi utilizarea mecanismelor şi instrumentelor de prioritizare a activităţilor preventive;
    b) integrarea activităţilor de promovare a sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor în managementul bolilor cronice şi în procesele de coordonare a îngrijirilor pentru sănătate;
    c) identificarea şi implementarea de mecanisme inovative de furnizare şi finanţare a activităţilor preventive;
    d) elaborarea de instrumente de îmbunătăţirea calităţii şi audit clinic pentru activităţile preventive;
    e) monitorizarea performanţelor sistemului de sănătate în domeniul promovării sănătăţii şi prevenirii îmbolnăvirilor.

    (7) Activitatea prevăzută la art. 6 alin. (3) lit. g) se realizează prin:
    a) identificarea modalităţilor optime de informare şi comunicare către populaţie cu privire la determinanţii sociali ai stării de sănătate şi factorii de risc;
    b) derularea şi evaluarea de acţiuni de informare a populaţiei privind factorii de risc şi comportamentele la risc;
    c) derularea şi evaluarea de campanii naţionale de informare şi sensibilizare referitoare la riscurile comportamentale şi societale cu impact major în sănătatea populaţiei.

    (8) Activitatea prevăzută la art. 6 alin. (3) lit. h) se realizează prin:
    a) identificarea şi elaborarea, împreună cu alte instituţii guvernamentale, a politicilor publice care îmbunătăţesc starea de sănătate a populaţiei României;
    b) supravegherea implementării principiului „sănătatea în toate politicile“;
    c) identificarea de instrumente pentru cuantificarea impactului asupra sănătăţii în politicile publice şi proiectele implementate în comunităţi, precum şi monitorizarea implementării acestor instrumente.

    (9) Activitatea prevăzută la art. 6 alin. (3) lit. i) se realizează prin:
    a) finanţarea activităţilor de cercetare privind elaborarea, implementarea şi evaluarea activităţilor de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor;
    b) finanţarea activităţilor de cercetare a factorilor de risc privind îmbolnăvirile.


    ART. 8
    (1) Activităţile de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor se implementează de către echipe multidisciplinare alcătuite din absolvenţi ai facultăţilor cu profil de sănătate, psihologie, asistenţă socială, ştiinţe economice, ştiinţe administrative, servicii şi politici de sănătate publică, precum şi alte domenii.
    (2) Încadrarea personalului în structurile de specialitate din instituţiile de la nivel central şi local, Agenţia Naţională pentru Programe de Sănătate, Institutul Naţional de Sănătate Publică, centrele regionale de sănătate publică, direcţiile judeţene de sănătate publică, precum şi alte instituţii cu atribuţii în implementarea activităţilor de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor, va respecta caracterul multidisciplinar al echipelor.

    ART. 9
    Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 10
    În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătăţii elaborează normele metodologice de punere în aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    FLORIN IORDACHE
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

    Bucureşti, 24 iulie 2020.
    Nr. 152.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016