Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 145 din 21 mai 2024  privind modificarea şi completarea Legii nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 145 din 21 mai 2024 privind modificarea şi completarea Legii nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 473 din 22 mai 2024
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ARTICOL UNIC
    Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 29 iulie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La capitolul XI, după articolul XIV se introduce un nou articol, art. XIV^1, cu următorul cuprins:
    "ART. XIV^1
    Banca Naţională a României, denumită în continuare B.N.R., este autoritatea competentă care aplică prevederile prezentului capitol, potrivit prevederilor art. XVI^1."

    2. La capitolul XI, articolul XV se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. XV
    (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezentul capitol au semnificaţia prevăzută la art. 2 din Regulamentul (UE) 2017/2.402.
    (2) Instituţie financiară nebancară înseamnă o instituţie financiară nebancară, astfel cum este definită la art. 5 lit. c) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, persoană juridică română, înscrisă în Registrul general, astfel cum este definit la art. 5 lit. e) din aceeaşi lege.
    (3) În cazul în care Regulamentul (UE) 2017/2.402 sau, după caz, regulamentele Uniunii Europene emise în legătură cu acesta fac referire la dreptul intern, se aplică în mod corespunzător normele naţionale incidente care reglementează domeniul în materie, cu luarea în considerare, în cazurile aplicabile, a dispoziţiilor prezentului capitol."

    3. La capitolul XI, după articolul XVI se introduce un nou articol, art. XVI^1, cu următorul cuprins:
    "ART. XVI^1
    (1) B.N.R. este autoritate competentă, după cum urmează:
    a) în sensul art. 29 alin. (1) lit. e) din Regulamentul (UE) 2017/2.402, în ceea ce priveşte investitorii instituţionali şi sponsorii care sunt instituţii de credit aflate sub supravegherea B.N.R.;
    b) în sensul art. 29 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/2.402, în ceea ce priveşte sponsorii care sunt instituţii de credit aflate sub supravegherea B.N.R.;
    c) în sensul art. 29 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2017/2.402, pentru iniţiatori şi creditori iniţiali, în cazul în care aceştia sunt instituţii de credit aflate sub supravegherea B.N.R.;
    d) în sensul dispoziţiilor art. 29 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2017/2.402, pentru iniţiatori şi creditori iniţiali, în cazul în care aceştia sunt instituţii financiare nebancare.
    (2) În aplicarea art. 29 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2017/2.402, B.N.R. este autoritate competentă şi în următoarele cazuri:
    a) pentru iniţiatori, în cazul în care aceştia sunt instituţii de credit aflate sub supravegherea B.N.R. sau instituţii financiare nebancare, cu aplicarea corespunzătoare a art. 29 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2017/2.402;
    b) pentru sponsori, în cazul în care aceştia sunt instituţii de credit aflate sub supravegherea B.N.R., cu aplicarea corespunzătoare a art. 29 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2017/2.402;
    c) pentru partea terţă, în cazul în care iniţiatorul sau sponsorul care recurge la serviciile unei părţi terţe, potrivit prevederilor art. 27 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/2.402, este o instituţie de credit aflată sub supravegherea B.N.R. sau o instituţie financiară nebancară."

    4. La capitolul XI, după articolul XVII se introduce un nou articol, art. XVII^1, cu următorul cuprins:
    "ART. XVII^1
    (1) În calitate de autoritate competentă, potrivit dispoziţiilor art. XVI^1, B.N.R. deţine, în aplicarea art. 30 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/2.402, toate competenţele de supraveghere, investigare şi impunere a sancţiunilor necesare pentru a îndeplini sarcinile care revin autorităţii competente în temeiul Regulamentului (UE) 2017/2.402 şi potrivit dispoziţiilor cuprinse în prezentul capitol.
    (2) Fără a aduce atingere competenţelor B.N.R. stabilite prin legislaţia în vigoare aplicabilă instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare, B.N.R. are şi următoarele competenţe:
    a) de a avea acces la orice document sau informaţie considerată necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, deţinute de oricare dintre entităţile pentru care B.N.R. este desemnată autoritate competentă potrivit prevederilor art. XVI^1, respectiv de a primi sau de a realiza o copie a acestora;
    b) de a impune sau solicita oricăreia dintre entităţile pentru care B.N.R. este desemnată autoritate competentă potrivit prevederilor art. XVI^1 să furnizeze informaţii şi, în cazul în care este necesar, de a convoca oricare dintre persoanele fizice ce aparţin acestor entităţi, pentru a obţine informaţii;
    c) de a desfăşura investigaţii sau inspecţii la sediul entităţilor pentru care B.N.R. este desemnată autoritate competentă potrivit prevederilor art. XVI^1;
    d) de a sesiza autorităţile judiciare competente în vederea dispunerii unor măsuri asigurătorii, precum indisponibilizarea sau punerea sub sechestru a activelor entităţilor pentru care B.N.R. este autoritate competentă potrivit dispoziţiilor art. XVI^1;
    e) de a solicita furnizarea de informaţii auditorilor financiari, respectiv firmelor de audit ale entităţilor pentru care B.N.R. este autoritate competentă potrivit dispoziţiilor art. XVI^1;
    f) de a sesiza organele de urmărire penală;
    g) de a solicita auditorilor financiari, respectiv firmelor de audit sau experţilor să efectueze verificări sau investigaţii cu privire la activităţile reglementate de Regulamentul (UE) 2017/2.402 şi prezentul capitol, desfăşurate de entităţile pentru care B.N.R. este autoritate competentă potrivit dispoziţiilor art. XVI^1;
    h) de a autoriza partea terţă, potrivit prevederilor art. 28 din Regulamentul (UE) 2017/2.402, în cazul în care entitatea care recurge la serviciile unei părţi terţe este o instituţie de credit sau o instituţie financiară nebancară;
    i) de a suspenda sau de a solicita administratorului locului de tranzacţionare suspendarea de la tranzacţionare a unui instrument financiar prevăzut la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) de a retrage sau de a solicita administratorului locului de tranzacţionare retragerea unui instrument financiar prevăzut la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare, de la tranzacţionare, pe orice loc de tranzacţionare.
    (3) B.N.R. urmăreşte respectarea de către entităţile pentru care este autoritate competentă, potrivit dispoziţiilor art. XVI^1, a cerinţelor prevăzute de Regulamentul (UE) 2017/2.402, pe baza raportărilor transmise de aceste entităţi şi prin verificări la faţa locului desfăşurate la sediul acestor entităţi şi al sucursalelor acestora din ţară şi din străinătate."

    5. La capitolul XI, după articolul XVIII se introduce un nou articol, art. XVIII^1, cu următorul cuprins:
    "ART. XVIII^1
    (1) Iniţiatorii, sponsorii şi creditorii iniţiali pentru care B.N.R. este autoritate competentă potrivit prevederilor art. XVI^1 elaborează şi pun în aplicare proceduri, procese şi mecanisme pentru respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2017/2.402, pe care le actualizează cel puţin anual.
    (2) Procedurile, procesele şi mecanismele prevăzute la alin. (1) includ:
    a) procesele şi mecanismele de măsurare şi reţinere corectă şi continuă a interesului economic net semnificativ, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/2.402, precum şi de asigurare a colectării şi divulgării la timp a tuturor informaţiilor care trebuie puse la dispoziţie potrivit prevederilor art. 7 din Regulamentul (UE) 2017/2.402;
    b) pentru expunerile care nu fac parte dintr-o securitizare de expuneri neperformante (NPE-uri), criteriile de acordare a creditelor aplicate expunerilor performante potrivit prevederilor art. 9 din Regulamentul (UE) 2017/2.402 şi standardele solide pentru selectarea şi stabilirea preţurilor aplicate expunerilor-suport care sunt expuneri neperformante, prevăzute la art. 9 alin. (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2017/2.402;
    c) pentru securitizările simple, transparente şi standardizate (STS) care nu sunt securitizări în cadrul unui program de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active (program ABCP), procesele şi mecanismele de asigurare a respectării art. 20 alin. (7)-(12), art. 21 alin. (7) şi art. 22 din Regulamentul (UE) 2017/2.402;
    d) pentru securitizările STS care sunt securitizări în cadrul unui program ABCP, procesele şi mecanismele de asigurare, în ceea ce priveşte tranzacţiile cu titluri pe termen scurt garantate cu active (tranzacţii ABCP), a respectării art. 24 din Regulamentul (UE) 2017/2.402 şi, în ceea ce priveşte programele ABCP, a respectării art. 26 alin. (7) şi (8) din Regulamentul (UE) 2017/2.402;
    e) pentru securitizările de NPE-uri, procesele şi mecanismele care trebuie să asigure respectarea art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/2.402 în scopul prevenirii oricărei utilizări abuzive a derogării prevăzute la art. 9 alin. (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2017/2.402;
    f) pentru securitizările STS înscrise în bilanţ, procesele şi mecanismele de asigurare a respectării art. 26b-26e din Regulamentul (UE) 2017/2.402.
    (3) Iniţiatorii, sponsorii şi creditorii iniţiali pentru care B.N.R. este autoritatea competentă, potrivit dispoziţiilor art. XVI^1, evaluează riscurile care decurg din tranzacţiile de securitizare, inclusiv riscurile de natură reputaţională, şi elaborează politici şi proceduri adecvate pentru administrarea acestora, pe care le actualizează cel puţin anual.
    (4) În aplicarea art. 30 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/2.402, B.N.R. asigură evaluarea procedurilor, proceselor şi mecanismelor implementate de iniţiatorii, sponsorii şi creditorii iniţiali pentru care este autoritate competentă potrivit dispoziţiilor art. XVI^1.
    (5) Iniţiatorii, sponsorii şi creditorii iniţiali sunt obligaţi să raporteze B.N.R. datele şi informaţiile necesare pentru evaluarea respectării dispoziţiilor cuprinse în prezenta lege şi în Regulamentul (UE) 2017/2.402, în forma şi cu periodicitatea prevăzute de reglementările Uniunii Europene şi/sau reglementările B.N.R. emise în aplicarea prezentului capitol."

    6. La capitolul XI, după articolul XIX se introduce un nou articol, art. XIX^1, cu următorul cuprins:
    "ART. XIX^1
    În aplicarea art. 32 şi 33 din Regulamentul (UE) 2017/2.402, B.N.R. dispune măsuri administrative şi/sau aplică sancţiuni în cazul încălcărilor comise în mod intenţionat sau din neglijenţă de către entităţile pentru care este autoritate competentă potrivit dispoziţiilor art. XVI^1, în măsura în care acestea nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate potrivit legii penale infracţiuni, în ceea ce priveşte faptele prevăzute la art. 32 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/2.402, precum şi cu privire la următoarele fapte:
    a) neîndeplinirea de către investitorii instituţionali a cerinţelor prevăzute la art. 5 din Regulamentul (UE) 2017/2.402;
    b) neîndeplinirea de către entitate a cerinţei de la art. 8 din Regulamentul (UE) 2017/2.402;
    c) nerespectarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii conform actelor de autorizare emise în baza art. 28 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/2.402 de către autoritatea competentă desemnată potrivit art. XVI^1 alin. (2) lit. c) sau a măsurilor stabilite prin actele de supraveghere ori a altor măsuri adoptate de B.N.R. în baza competenţelor conferite prin Regulamentul (UE) 2017/2.402 şi a prezentului capitol;
    d) neîndeplinirea de către entitate a obligaţiilor ce îi revin potrivit prevederilor art. XVIII^1 alin. (1)-(3) şi (5);
    e) împiedicarea fără drept a exercitării competenţelor conferite B.N.R. prin prezentul capitol;
    f) nerespectarea prevederilor reglementărilor emise de B.N.R. în aplicarea prezentului capitol;
    g) nerespectarea măsurii dispuse de B.N.R. potrivit prevederilor art. XX^1 alin. (2)."

    7. La capitolul XI, după articolul XX se introduce un nou articol, art. XX^1, cu următorul cuprins:
    "ART. XX^1
    (1) În cazurile menţionate la art. XIX^1, B.N.R. poate aplica următoarele sancţiuni administrative:
    a) avertisment public prin care se specifică identitatea persoanei fizice sau juridice şi natura încălcării, potrivit prevederilor art. 37 din Regulamentul (UE) 2017/2.402 şi ale art. XXV^1;
    b) amendă aplicabilă persoanei fizice, de la 10.000 lei până la 23.500.000 lei;
    c) amendă aplicabilă persoanei juridice, de la 10.000 lei până la 23.500.000 lei sau până la 10% din cifra de afaceri totală anuală netă a persoanei juridice conform ultimelor conturi disponibile, aprobate de organul de conducere;
    d) amendă cuprinsă între o dată şi până la de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare atunci când beneficiul poate fi determinat, chiar dacă această sumă depăşeşte valorile maxime prevăzute la lit. b) şi c);
    e) sancţiunile prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. c), d) şi h) din Regulamentul (UE) 2017/2.402;
    f) retragerea autorizaţiei acordate în baza art. 28 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/2.402 de către B.N.R., desemnată autoritate competentă potrivit art. XVI^1 alin. (2) lit. c).
    (2) În cazurile menţionate la art. XIX^1 lit. a)-f), B.N.R. poate aplica măsura constând în ordin de încetare a conduitei ilicite a persoanei fizice sau juridice şi de abţinere de la repetarea acesteia.
    (3) În cazul menţionat la alin. (1) lit. c), atunci când persoana juridică este o societate-mamă sau o filială a societăţii-mamă care trebuie să întocmească conturi financiare consolidate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, cifra de afaceri anuală totală relevantă este cifra de afaceri netă anuală totală sau tipul de venit corespunzător conform actelor legislative contabile relevante, stabilit pe baza celei mai recente situaţii disponibile a conturilor consolidate aprobate de organul de conducere al societăţii-mamă principale.
    (4) În aplicarea alin. (1) lit. e), interdicţia temporară prevăzută la art. 32 alin. (2) lit. c) şi d) din Regulamentul (UE) 2017/2.402 poate fi dispusă pentru o perioadă cuprinsă între 90 de zile şi 5 ani. Retragerea temporară a autorizaţiei potrivit prevederilor art. 32 alin. (2) lit. h) din Regulamentul (UE) 2017/2.402 poate fi dispusă pentru o perioadă cuprinsă între un an şi 5 ani.
    (5) Măsura administrativă prevăzută la alin. (2) poate fi aplicată concomitent cu dispunerea de sancţiuni sau independent de acestea.
    (6) Cu privire la faptele prevăzute la art. XIX^1, stabilirea tipului şi nivelului unei sancţiuni sau măsuri administrative prevăzute la alin. (1) şi (2) se face de către B.N.R., cu luarea în considerare a dispoziţiilor art. 33 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/2.402.
    (7) B.N.R. se asigură că sancţiunile şi/sau măsurile administrative sunt puse în mod efectiv în aplicare."

    8. La capitolul XI, după articolul XXI se introduce un nou articol, art. XXI^1, cu următorul cuprins:
    "ART. XXI^1
    În situaţiile prevăzute la art. XIX^1, B.N.R. poate aplica sancţiunile şi măsurile administrative prevăzute la art. XX^1 alin. (1) şi (2) membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere, directorilor sau membrilor directoratului, precum şi altor persoane care sunt responsabile de încălcare, cum ar fi angajaţii respectivei persoane juridice, sau altor persoane care exercită funcţii de conducere sau în fapt exercită atribuţii proprii funcţiilor de conducere ori exercită activităţi aflate sub supravegherea B.N.R."

    9. La capitolul XI, după articolul XXII se introduce un nou articol, art. XXII^1, cu următorul cuprins:
    "ART. XXII^1
    (1) În situaţia entităţilor pentru care B.N.R. reprezintă autoritate competentă, potrivit prevederilor art. XVI^1, şi a persoanelor prevăzute la art. XXI^1, constatarea faptelor prevăzute la art. XIX^1 se realizează de persoanele împuternicite din cadrul B.N.R. în cursul inspecţiilor sau investigaţiilor efectuate la sediul acestor entităţi sau pe baza informaţiilor şi documentelor puse la dispoziţia B.N.R., potrivit prevederilor art. XVII^1 alin. (2), iar aplicarea sancţiunilor şi măsurilor se face prin ordin emis de către guvernatorul, prim-viceguvernatorul sau unul dintre viceguvernatorii B.N.R., cu excepţia sancţiunilor prevăzute la art. XX^1 alin. (1) lit. d) şi e), care sunt de competenţa Consiliului de administraţie al B.N.R.
    (2) Actele prevăzute la alin. (1), prin care se aplică sancţiuni şi/sau măsuri administrative, trebuie să cuprindă cel puţin elementele de identificare a persoanei în culpă, descrierea faptei şi a circumstanţelor acesteia şi temeiul de drept al dispunerii măsurii sau, după caz, al aplicării sancţiunii.
    (3) Actele adoptate de B.N.R. potrivit alin. (1), inclusiv cele cu privire la persoanele prevăzute la art. XXI^1, pot fi contestate în termen de 15 zile de la data comunicării la Consiliul de administraţie al B.N.R., care se pronunţă prin hotărâre motivată în termen de 30 de zile de la data sesizării.
    (4) Hotărârea Consiliului de administraţie al B.N.R. poate fi atacată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în termen de 15 zile de la data comunicării. B.N.R. este singura autoritate în măsură a se pronunţa asupra considerentelor de oportunitate, a evaluărilor şi analizelor calitative şi cantitative care stau la baza emiterii actelor sale.
    (5) În cazul contestării în instanţă a actelor adoptate de B.N.R., instanţa judecătorească se pronunţă asupra legalităţii acestora.
    (6) Dispoziţiile alin. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător şi în cazul refuzului nejustificat al B.N.R. de a se pronunţa, în termenele prevăzute de lege, cu privire la o cerere de autorizare care cuprinde toate datele şi informaţiile cerute potrivit prevederilor legale în vigoare.
    (7) Până la adoptarea unei hotărâri de către Consiliul de administraţie al B.N.R., potrivit alin. (3), sau până la pronunţarea unei hotărâri definitive de către instanţa judecătorească, potrivit alin. (4) şi (5), executarea actelor emise de B.N.R. nu se suspendă."

    10. La capitolul XI, după articolul XXIV se introduce un nou articol, art. XXIV^1, cu următorul cuprins:
    "ART. XXIV^1
    În cazul în care un investitor instituţional mandatează un alt investitor instituţional să ia decizii privind gestionarea investiţiilor, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2017/2.402, şi partea responsabilă de gestionarea investiţiilor nu îndeplineşte obligaţiile celuilalt investitor instituţional, partea responsabilă de gestionare, şi nu investitorul instituţional care este expus la securitizare, este pasibilă de orice sancţiune potrivit prevederilor art. XIX^1, XX^1, XXI^1 şi XXII^1, cu aplicarea art. 32 şi 33 din Regulamentul (UE) 2017/2.402."

    11. La capitolul XI, după articolul XXV se introduce un nou articol, art. XXV^1, cu următorul cuprins:
    "ART. XXV^1
    În calitate de autoritate competentă, potrivit dispoziţiilor art. XVI^1, B.N.R. publică pe site-ul oficial, cu respectarea art. 37 din Regulamentul (UE) 2017/2.402, deciziile privind sancţiunile administrative adoptate în exercitarea competenţelor conferite de prezentul capitol."

    12. La capitolul XI, după articolul XXVI se introduce un nou articol, art. XXVI^1, cu următorul cuprins:
    "ART. XXVI^1
    (1) Pentru a asigura punerea în aplicare a prezentului capitol, a Regulamentului (UE) 2017/2.402, a regulamentelor delegate şi a regulamentelor de implementare ale Comisiei Europene, B.N.R. poate emite reglementări care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) În scopul unei aplicări unitare a Regulamentului (UE) 2017/2.402, a dispoziţiilor legale cuprinse în prezentul capitol, precum şi a reglementărilor emise în aplicarea acestora, B.N.R. poate emite instrucţiuni, care se publică pe pagina de internet a B.N.R.
    (3) B.N.R. are în vedere ghidurile şi recomandările emise de Autoritatea Bancară Europeană potrivit prevederilor art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei şi emite, după caz, reglementări, instrucţiuni şi/sau precizări prin care stabileşte regimul aplicării respectivelor ghiduri şi recomandări şi le adaptează, dacă este cazul, condiţiilor specifice din România.
    (4) Entităţile pentru care B.N.R. este autoritate competentă, potrivit dispoziţiilor art. XVI^1, trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a respecta ghidurile şi recomandările emise de Autoritatea Bancară Europeană în domeniul securitizării, potrivit instrucţiunilor şi/sau precizărilor emise de B.N.R., şi, respectiv, să respecte reglementările emise de B.N.R., potrivit alin. (3), după caz.
    (5) În situaţia în care entităţile pentru care B.N.R. este autoritate competentă, potrivit dispoziţiilor art. XVI^1, nu asigură implementarea corespunzătoare a instrucţiunilor şi/sau precizărilor emise de B.N.R. potrivit alin. (3), B.N.R. poate face recomandări entităţii respective, în vederea adoptării de măsuri de către aceasta pentru implementarea corespunzătoare a instrucţiunilor şi/sau precizărilor B.N.R., şi/sau poate dispune măsura prevăzută la art. XX^1 alin. (2)."

    13. La capitolul XII, după articolul XXVII se introduce un nou articol, art. XXVII^1, cu următorul cuprins:
    "ART. XXVII^1
    (1) Obligaţiile de notificare către Autoritatea Bancară Europeană şi ESMA, prevăzute de Regulamentul (UE) 2017/2.402, sunt îndeplinite de către B.N.R., în cazul în care obligaţia de notificare decurge din desemnarea B.N.R. ca autoritate competentă potrivit dispoziţiilor art. XVI^1 din capitolul XI.
    (2) Obligaţiile României de notificare către Comitetul European pentru Risc Sistemic, Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene, prevăzute la art. 31 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2017/2.402, sunt îndeplinite de către Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială, înfiinţat potrivit Legii nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional."    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    VASILE-DANIEL SUCIU
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    SORIN-MIHAI CÎMPEANU

    Bucureşti, 21 mai 2024.
    Nr. 145.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016