Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 142 din 20 mai 2022  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 142 din 20 mai 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 502 din 23 mai 2022
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 92, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) veniturile din operaţiuni cu instrumente financiare derivate, astfel cum sunt definite la art. 7 pct. 23, realizate printr-un intermediar definit potrivit legislaţiei în materie, rezident fiscal român sau nerezident care are în România un sediu permanent ce are calitatea de intermediar, la care persoana fizică are deschis contul."

    2. La articolul 94, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(10) Determinarea câştigului/pierderii din transferul titlurilor de valoare, altele decât instrumentele financiare derivate, se efectuează, după caz:
    a) la data încheierii tranzacţiei, pe baza documentelor justificative, de către entităţile prevăzute la art. 96^1 alin. (1), dacă operaţiunea se efectuează prin una dintre entităţile prevăzute la art. 96^1 alin. (1);
    b) la data efectuării plăţilor preţului tranzacţiei, pe baza documentelor justificative, de către beneficiarul de venit, dacă operaţiunea nu se efectuează prin una dintre entităţile prevăzute la art. 96^1 alin. (1);
    c) la data încheierii tranzacţiei de vânzare în lipsă, indiferent de modalitatea prin care se realizează decontarea acesteia, de către entităţile prevăzute la art. 96^1 alin. (1), pe baza documentelor justificative, în cazul tranzacţiilor de vânzare în lipsă. Dacă tranzacţia nu se efectuează prin una dintre entităţile prevăzute la art. 96^1 alin. (1), determinarea câştigului/pierderii se efectuează de către beneficiarul de venit, pe baza documentelor justificative;
    d) la data plăţii comisionului aferent operaţiunii de împrumut de valori mobiliare prevăzute în contractul de împrumut, în cazul operaţiunii de împrumut de valori mobiliare. Determinarea câştigului se face de către entităţile prevăzute la art. 96^1 alin. (1), pe baza documentelor justificative. Dacă operaţiunea nu se efectuează prin una dintre entităţile prevăzute la art. 96^1 alin. (1), determinarea câştigului se efectuează de către beneficiarul de venit, pe baza documentelor justificative;
    e) la data stabilirii valorii de răscumpărat a titlurilor de participare, în cazul răscumpărării titlurilor de participare la organismele de plasament colectiv, de către entităţile prevăzute la art. 96^1 alin. (1). Dacă operaţiunea nu se efectuează prin una dintre entităţile prevăzute la art. 96^1 alin. (1), obligaţia determinării câştigului/pierderii revine beneficiarului de venit;
    f) la momentul încheierii tranzacţiei, pe baza documentelor justificative, în cazul transferului dreptului de proprietate asupra titlurilor de participare la organismele de plasament colectiv ca urmare a tranzacţionării acestora pe pieţe reglementate sau sisteme alternative de tranzacţionare, de către entităţile prevăzute la art. 96^1 alin. (1). Dacă tranzacţia nu se efectuează prin una dintre entităţile prevăzute la art. 96^1 alin. (1), obligaţia determinării câştigului/pierderii revine beneficiarului de venit."

    3. Articolul 95 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 95
    Stabilirea venitului din operaţiuni cu instrumentele financiare derivate, efectuate prin intermediari definiţi potrivit legislaţiei în materie
    (1) Câştigul/Pierderea din operaţiuni cu instrumentele financiare derivate reprezintă diferenţa pozitivă/negativă dintre veniturile realizate din poziţiile închise şi cheltuielile aferente acestor poziţii, evidenţiate în cont, pentru fiecare tip de contract şi scadenţă, indiferent dacă acesta a ajuns sau nu la scadenţă. În cazul instrumentelor financiare derivate ce prevăd decontări periodice între părţi, fără închiderea poziţiei, câştigul/pierderea din operaţiuni cu astfel de instrumente financiare reprezintă diferenţa pozitivă/negativă dintre veniturile realizate cu ocazia decontărilor periodice şi cheltuielile aferente, evidenţiate în cont.
    (2) Determinarea câştigului/pierderii din operaţiuni cu instrumentele financiare derivate se face de către intermediar, aşa cum este definit de legislaţia în materie, rezident fiscal român sau nerezident care are în România un sediu permanent ce are calitatea de intermediar, la momentul fiecărei tranzacţii, pe bază de documente justificative.
    (3) Veniturile realizate din operaţiuni cu poziţii închise cu instrumente financiare derivate reprezintă încasările efective din toate aceste operaţiuni, cu poziţii închise, evidenţiate în contul beneficiarului de venit, mai puţin încasările de principal.
    (4) Cheltuielile aferente operaţiunilor cu poziţii închise cu instrumente financiare derivate reprezintă plăţile aferente acestor poziţii închise, evidenţiate în contul beneficiarului de venit, inclusiv costurile aferente tranzacţiilor, mai puţin plăţile de principal.
    (5) Determinarea câştigului/pierderii se efectuează la momentul fiecărei tranzacţii pentru instrumente financiare derivate, în cazul poziţiilor închise de către intermediar definit potrivit legislaţiei în materie, rezident fiscal român sau nerezident care are în România un sediu permanent ce are calitatea de intermediar."

    4. După articolul 95 se introduce un nou articol, articolul 95^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 95^1
    Stabilirea venitului din operaţiuni cu instrumentele financiare derivate, care nu sunt efectuate prin intermediari definiţi potrivit legislaţiei în materie
    (1) Câştigul/Pierderea din operaţiuni cu instrumentele financiare derivate care nu sunt efectuate printr-un intermediar definit potrivit legislaţiei în materie, rezident fiscal român sau nerezident care are în România un sediu permanent ce are calitatea de intermediar, se determină potrivit prevederilor art. 95 alin. (1), pentru poziţiile închise începând din prima zi de tranzacţionare a anului fiscal şi până în ultima zi de tranzacţionare a acestuia, inclusiv. Determinarea câştigului/ pierderii se efectuează potrivit art. 95 alin. (1) şi în cazul instrumentelor financiare derivate ce prevăd decontări periodice între părţi, fără închiderea poziţiei, în cadrul unui an fiscal.
    (2) Determinarea câştigului/pierderii se efectuează anual, cumulat, la sfârşitul anului fiscal, de către beneficiarul de venit, pe bază de documente justificative.
    (3) Veniturile realizate din operaţiuni cu poziţii închise cu instrumente financiare derivate şi cheltuielile aferente operaţiunilor respective se determină potrivit prevederilor art. 95 alin. (3) şi (4)."

    5. La articolul 96, denumirea marginală se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Determinarea câştigului net anual/pierderii nete anuale din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, care nu sunt efectuate prin entităţile prevăzute la art. 96^1 alin. (1), precum şi din transferul aurului de investiţii"

    6. La articolul 96, alineatele (3) şi (4) se abrogă.
    7. După articolul 96 se introduce un nou articol, articolul 96^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 96^1
    Stabilirea obligaţiilor intermediarilor definiţi potrivit legislaţiei în materie, societăţilor de administrare a investiţiilor, societăţilor de investiţii autoadministrate şi administratorilor de fonduri de investiţii alternative, rezidenţi fiscali români sau nerezidenţi care au în România un sediu permanent ce are calitatea de intermediar
    (1) Intermediarii definiţi potrivit legislaţiei în materie, societăţile de administrare a investiţiilor, societăţile de investiţii autoadministrate, administratorii de fonduri de investiţii alternative, rezidenţi fiscali români sau nerezidenţi care au în România un sediu permanent ce are calitatea de intermediar, după caz, care efectuează transferurile/operaţiunile prevăzute la art. 94 şi 95, atât pentru veniturile obţinute din România, cât şi pentru cele obţinute din străinătate, altele decât din transferul aurului de investiţii, au următoarele obligaţii:
    a) calcularea câştigului/pierderii pentru fiecare transfer/ operaţiune efectuat/efectuată pentru contribuabil;
    b) calcularea, reţinerea la sursă, declararea şi plata impozitului pe venit, conform art. 97 alin. (8^1)-(8^5);
    c) transmiterea către fiecare contribuabil a informaţiilor privind totalul câştigurilor/pierderilor şi a impozitului calculat şi reţinut la sursă, în formă scrisă sau prin mijloace electronice, pentru tranzacţiile efectuate în cursul anului fiscal, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul anterior;
    d) depunerea, anual, a declaraţiei prevăzute la art. 132 alin. (2).
    (2) Entităţile prin care sunt efectuate transferuri ale aurului de investiţii au următoarele obligaţii:
    a) determinarea câştigului/pierderii pentru fiecare transfer;
    b) transmiterea către fiecare contribuabil a informaţiilor privind totalul câştigurilor/pierderilor, în formă scrisă sau prin mijloace electronice, pentru transferurile efectuate în cursul anului fiscal anterior, în cadrul termenului prevăzut la art. 132 alin. (2);
    c) depunerea anuală a declaraţiei privind totalul câştigurilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil, în cadrul termenului prevăzut la art. 132 alin. (2), potrivit procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui ANAF."

    8. La articolul 97, după alineatul (8) se introduc cinci noi alineate, alineatele (8^1)-(8^5), cu următorul cuprins:
    "(8^1) Veniturile sub forma câştigurilor din transferul titlurilor de valoare şi din operaţiuni cu instrumente financiare derivate, determinate conform art. 94 şi 95, pentru transferuri/operaţiuni efectuate prin entităţile prevăzute la art. 96^1 alin. (1), se impun prin reţinere la sursă astfel:
    a) în cazul titlurilor de valoare:
    (i) prin aplicarea unei cote de 1% asupra fiecărui câştig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobândite şi înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobândirii;
    (ii) prin aplicarea unei cote de 3% asupra fiecărui câştig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobândite şi înstrăinate într-o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii;
    b) în cazul operaţiunilor cu instrumente financiare derivate:
    (i) prin aplicarea unei cote de 1% asupra fiecărui câştig din efectuarea de operaţiuni cu instrumente financiare derivate deţinute o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobândirii;
    (ii) prin aplicarea unei cote de 3% asupra fiecărui câştig din efectuarea de operaţiuni cu instrumente financiare derivate deţinute o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii. Pentru determinarea perioadei în care au fost deţinute se consideră că titlurile de valoare şi instrumentele financiare sunt înstrăinate/ răscumpărate în aceeaşi ordine în care au fost dobândite, respectiv primul intrat - primul ieşit, pe fiecare simbol.
(8^2) Pentru calculul câştigului prevăzut la alin. (8^1), valoarea fiscală se determină prin aplicarea metodei preţului mediu ponderat, cuprinzând şi costurile aferente transferului/ operaţiunii, pe fiecare simbol, indiferent de perioada de deţinere.
(8^3) Obligaţia calculării şi reţinerii la sursă a impozitului pe venit rezultat din alin. (8^1) revine entităţilor prevăzute la art. 96^1 alin. (1), la fiecare transfer/operaţiune.
(8^4) Impozitul pe venit calculat şi reţinut la sursă se declară şi se virează la bugetul de stat de către entităţile prevăzute la art. 96^1 alin. (1) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut şi este impozit final.
(8^5) Pierderile obţinute din transferul titlurilor de valoare şi din operaţiuni cu instrumente financiare derivate, efectuate prin entităţile prevăzute la art. 96^1 alin. (1), după caz, nu se reportează şi nu se compensează, acestea reprezentând pierderi definitive ale contribuabilului."

    9. La articolul 133, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins:
    "(22) În vederea determinării impozitului pe venit datorat în cazul transferului titlurilor de valoare/operaţiunilor cu instrumente financiare derivate se aplică următoarele reguli:
    a) pentru anul fiscal cuprins între 1 ianuarie 2022-31 decembrie 2022, inclusiv, se procedează după cum urmează:
    (i) pentru câştigurile/pierderile aferente perioadei, obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării câştigului/înregistrării pierderii;
    (ii) pierderea netă obţinută din transferul titlurilor de valoare şi din operaţiuni cu instrumente financiare derivate care nu au fost efectuate prin entităţile prevăzute la art. 96^1 alin. (1), aferentă anului fiscal 2022, respectiv perioadei cuprinse între 1 ianuarie 2022-31 decembrie 2022, inclusiv, se reportează şi se compensează, potrivit regulilor de reportare;
    b) în cazul transferului titlurilor de valoare şi operaţiunilor cu instrumente financiare derivate, efectuate prin entităţile prevăzute la art. 96^1 alin. (1), dobândite anterior datei de 1 ianuarie 2023, impozitul se calculează astfel:
    (i) prin aplicarea unei cote de 3% asupra câştigului realizat începând cu data de 1 ianuarie 2023, pentru cele deţinute o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii;
    (ii) prin aplicarea unei cote de 1% asupra câştigului determinat potrivit legii, realizat începând cu data de 1 ianuarie 2023, pentru cele deţinute o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobândirii;
    c) pierderile obţinute şi necompensate până la data de 1 ianuarie 2023 din transferul titlurilor de valoare şi din operaţiuni cu instrumente financiare derivate efectuate prin entităţile prevăzute la art. 96^1 alin. (1) nu se reportează, acestea reprezentând pierderi definitive ale contribuabilului indiferent de data la care au fost înregistrate."

    10. La articolul 170 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) venitul şi/sau câştigul/câştigul net din investiţii, stabilit conform art. 94-97. În cazul veniturilor din dobânzi se iau în calcul sumele încasate, iar în cazul veniturilor din dividende se iau în calcul dividendele încasate, distribuite începând cu anul 2018;"

    11. La articolul 230, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Entităţile prevăzute la art. 96^1 alin. (1) prin care persoanele fizice nerezidente obţin venituri din transferul titlurilor de valoare emise de rezidenţi români au următoarele obligaţii:
    a) să solicite organului fiscal din România codul de identificare fiscală pentru persoana nerezidentă care nu deţine acest număr;
    b) să păstreze originalul sau copia legalizată a certificatului de rezidenţă fiscală sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuţii în domeniul certificării rezidenţei conform legislaţiei interne a acelui stat, însoţit/însoţită de o traducere autorizată în limba română;
    c) să calculeze câştigul/pierderea la fiecare transfer/ operaţiune efectuat/efectuată pentru contribuabilul persoană fizică nerezidentă;
    d) să calculeze, să reţină la sursă, să declare şi să plătească impozitul pe venit, conform art. 97 alin. (8^1)-(8^5), pentru persoana fizică nerezidentă care nu face dovada rezidenţei într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri;
    e) să transmită către fiecare contribuabil persoană fizică nerezidentă informaţiile privind totalul câştigurilor/pierderilor şi impozitul calculat şi reţinut la sursă, în formă scrisă sau prin mijloace electronice, pentru tranzacţiile efectuate în cursul anului fiscal, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul anterior;
    f) să depună anual declaraţia prevăzută la art. 132 alin. (2), atât pentru contribuabilul persoană fizică nerezidentă care nu face dovada rezidenţei într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, cât şi pentru contribuabilul persoană fizică nerezidentă care face dovada rezidenţei într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri."    ART. II
    Prevederile art. I intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.

    ART. III
    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    FLORIN-VASILE CÎŢU

    Bucureşti, 20 mai 2022.
    Nr. 142.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016