Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE Nr. 140 din 5 noiembrie 1996  pentru modificarea şi completarea Codului penal    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE Nr. 140 din 5 noiembrie 1996 pentru modificarea şi completarea Codului penal

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 289 din 14 noiembrie 1996
    Parlamentul României adopta prezenta lege.
    ART. I
    Codul penal se modifica şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
    "Scopul legii penale
    ART. 1
    Legea penală apara, împotriva infracţiunilor, România, suveranitatea, independenta, unitatea şi indivizibilitatea statului, persoana, drepturile şi libertăţile acesteia, proprietatea, precum şi întreaga ordine de drept."

    2. Articolul 21 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
    "Tentativa se sancţionează cu o pedeapsă cuprinsă între jumătatea minimului şi jumătatea maximului prevăzute de lege pentru infracţiunea consumată, fără ca minimul să fie mai mic decît minimul general al pedepsei. În cazul când pedeapsa prevăzută de lege este detenţiunea pe viaţa, se aplică pedeapsa închisorii de la 10 la 25 de ani."

    3. Articolul 34 va avea următorul cuprins:
    "Pedeapsa principala în caz de concurs de infracţiuni
    ART. 34
    În caz de concurs de infracţiuni, se stabileşte pedeapsa pentru fiecare infracţiune în parte, iar dintre acestea se aplică pedeapsa, după cum urmează:
    a) când s-a stabilit o pedeapsă cu detenţiune pe viaţa şi una sau mai multe pedepse cu închisoare ori cu amendă, se aplică pedeapsa detenţiunii pe viaţa;
    b) când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplică pedeapsa cea mai grea, care poate fi sporită până la maximul ei special, iar când acest maxim nu este îndestulător, se poate adauga un spor de până la 5 ani;
    c) când s-au stabilit numai amenzi, se aplică pedeapsa cea mai mare, care poate fi sporită până la maximul ei special, iar dacă acest maxim nu este îndestulător, se poate adauga un spor de până la jumătate din acel maxim;
    d) când s-a stabilit o pedeapsă cu închisoare şi o pedeapsă cu amendă, se aplică pedeapsa închisorii, la care se poate adauga amenda, în totul sau în parte;
    e) când s-au stabilit mai multe pedepse cu închisoare şi mai multe pedepse cu amendă, se aplică pedeapsa închisorii, potrivit dispoziţiei de la lit. b), la care se poate adauga amenda, potrivit dispoziţiei de la lit. c).
    Prin aplicarea dispoziţiilor din alineatul precedent nu se poate depăşi totalul pedepselor stabilite de instanţa pentru infracţiunile concurente."

    4. Articolul 35 alineatul 4 se abroga.
    5. La articolul 37, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 2, cu următorul cuprins:
    "Exista recidiva şi în cazurile în care una dintre pedepsele prevăzute la alin. 1 este detenţiunea pe viaţa."

    6. La articolul 37, alineatul 2 devine alineatul 3 şi va avea următorul cuprins:
    "Pentru stabilirea stării de recidiva în cazurile prevăzute în alin. 1 lit. a) şi b) şi alin. 2, se poate tine seama şi de hotărârea de condamnare pronunţată în străinătate, pentru o faptă prevăzută şi de legea română, dacă hotărârea de condamnare a fost recunoscută potrivit dispoziţiilor legii."

    7. Articolul 39 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
    "În cazul recidivei prevăzute în art. 37 alin. 1 lit. a), pedeapsa stabilită pentru infracţiunea săvârşită ulterior şi pedeapsa aplicată pentru infracţiunea anterioară se contopesc potrivit dispoziţiilor art. 34 şi 35. Sporul prevăzut în art. 34 alin. 1 lit. b) se poate mari până la 7 ani."

    8. Articolul 39 alineatul 4 va avea următorul cuprins:
    "În cazul recidivei prevăzute în art. 37 alin. 1 lit. b) se poate aplica o pedeapsă până la maximul special. Dacă maximul special este neîndestulător, în cazul închisorii se poate adauga un spor de până la 10 ani, iar în cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult două treimi din maximul special."

    9. Articolul 39 alineatul ultim se abroga.
    10. Articolul 53 punctul 1 va avea următorul cuprins:
    "1. Pedepsele principale sunt:
    a) detenţiunea pe viaţa;
    b) închisoarea de la 15 zile la 30 de ani;
    c) amenda de la 100.000 lei la 50.000.000 lei."

    11. Articolul 53 punctul 2 litera c) se abroga.
    12. În Capitolul III din Titlul III al Părţii generale se introduce o secţiune noua, Secţiunea I, cu denumirea "Detenţiunea pe viaţa", care va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA I
    Detenţiunea pe viaţa
    Regimul detenţiunii pe viaţa
    ART. 54
    Detenţiunea pe viaţa se executa în penitenciare anume destinate pentru aceasta sau în secţii speciale ale celorlalte penitenciare.
    Regimul executării pedepsei detenţiunii pe viaţa este reglementat în Legea pentru executarea pedepselor.
    Neaplicarea pedepsei detenţiunii pe viaţa
    ART. 55
    Pedeapsa detenţiunii pe viaţa nu se aplică aceluia care, la data pronunţării hotărârii de condamnare, a împlinit vârsta de 60 de ani. În acest caz, în locul pedepsei detenţiunii pe viaţa se aplică pedeapsa închisorii pe timp de 25 de ani şi pedeapsa interzicerii unor drepturi pe durata ei maxima.
    În cazul în care cel condamnat la pedeapsa detenţiunii pe viaţa a împlinit vârsta de 60 de ani în timpul executării pedepsei, detenţiunea pe viaţa se înlocuieşte cu închisoarea pe timp de 25 de ani.
    Liberarea condiţionată
    ART. 55^1
    Cel condamnat la pedeapsa detenţiunii pe viaţa poate fi liberat condiţionat după executarea efectivă a 20 de ani de detenţiune, dacă este stăruitor în munca, disciplinat şi da dovezi temeinice de îndreptare, tinindu-se seama şi de antecedentele sale penale.
    Condamnatul trecut de vârsta de 60 de ani pentru bărbaţi şi de 55 de ani pentru femei poate fi liberat condiţionat după executarea efectivă a 15 ani de detenţiune, dacă sunt îndeplinite şi celelalte condiţii prevăzute în alin. 1.
    Pedeapsa se considera executată, dacă în termen de 10 ani de la liberare cel condamnat nu a savirsit din nou o infracţiune. Dacă în acest interval de timp cel liberat a comis din nou o infracţiune, se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiilor art. 61.
    Calculul pedepsei în caz de comutare sau înlocuire
    ART. 55^2
    În cazul comutării sau înlocuirii pedepsei detenţiunii pe viaţa cu pedeapsa închisorii, perioada de detenţiune executată se considera ca parte executată din pedeapsa închisorii."

    13. Secţiunea I "Închisoarea" din Capitolul III al Titlului III din Partea generală devine Secţiunea II.
    14. La articolul 59, alineatele 1 şi 2 vor avea următorul cuprins:
    "După ce a executat cel puţin două treimi din durata pedepsei în cazul închisorii care nu depăşeşte 10 ani sau cel puţin trei pătrimi în cazul închisorii mai mari de 10 ani, condamnatul care este stăruitor în munca, disciplinat şi da dovezi temeinice de îndreptare, tinindu-se seama şi de antecedentele sale penale, poate fi liberat condiţionat înainte de executarea în întregime a pedepsei.
    În calculul fracţiunilor de pedeapsa prevăzute în alin. 1 se tine seama de partea din durata pedepsei care poate fi considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate. În acest caz însă, liberarea condiţionată nu poate fi acordată înainte de executarea efectivă a cel puţin jumătate din durata pedepsei când aceasta nu depăşeşte 10 ani şi a cel puţin două treimi când pedeapsa este mai mare de 10 ani."

    15. După articolul 59 se introduce articolul 59^1, care va avea următorul cuprins:
    "Liberarea condiţionată în cazul infracţiunilor săvârşite din culpa
    ART. 59^1
    Cel condamnat pentru săvârşirea uneia sau mai multor infracţiuni din culpa poate fi liberat condiţionat înainte de executarea în întregime a pedepsei, după ce a executat cel puţin jumătate din durata pedepsei în cazul închisorii care nu depăşeşte 10 ani sau cel puţin două treimi în cazul închisorii mai mari de 10 ani, dacă îndeplineşte şi celelalte condiţii prevăzute în art. 59 alin. 1.
    Dispoziţiile art. 59 alin. 2 se aplică în mod corespunzător, liberarea condiţionată neputind fi acordată înainte de executarea efectivă a cel puţin o treime din durata pedepsei când aceasta nu depăşeşte 10 ani şi a cel puţin jumătate când pedeapsa este mai mare de 10 ani.
    În cazul în care pedeapsa ce se executa este rezultată din concursul între infracţiuni săvârşite din culpa şi infracţiuni intenţionate, se aplică dispoziţiile art. 59.
    Dispoziţiile art. 59 alin. 3 şi 4 se aplică în mod corespunzător."

    16. Articolul 60 va avea următorul cuprins:
    "Liberarea condiţionată în cazuri speciale
    ART. 60
    Condamnatul care, din cauza stării sănătăţii sau din alte cauze, nu a fost niciodată folosit la munca ori nu mai este folosit, poate fi liberat condiţionat după executarea fracţiunilor de pedeapsa arătate în art. 59 sau, după caz, în art. 59^1, dacă da dovezi temeinice de disciplina şi de îndreptare.
    Cei condamnaţi în timpul minorităţii, când ajung la vârsta de 18 ani, precum şi condamnaţii trecuţi de vârsta de 60 de ani pentru bărbaţi şi de 55 de ani pentru femei, pot fi liberaţi condiţionat, după executarea unei treimi din durata pedepsei în cazul închisorii care nu depăşeşte 10 ani sau a unei jumătăţi în cazul închisorii mai mari de 10 ani, dacă îndeplinesc celelalte condiţii prevăzute în art. 59 alin. 1.
    Persoanele prevăzute în alin. 2, condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni din culpa, pot fi liberate condiţionat după executarea unei pătrimi din durata pedepsei în cazul închisorii care nu depăşeşte 10 ani sau a unei treimi în cazul închisorii mai mari de 10 ani, dacă îndeplinesc celelalte condiţii prevăzute în art. 59 alin. 1.
    Dacă pedeapsa ce se executa este rezultată din concursul între infracţiuni săvârşite din culpa şi infracţiuni intenţionate, se aplică dispoziţiile privind liberarea condiţionată în cazul infracţiunilor intenţionate.
    Când condamnatul executa mai multe pedepse cu închisoare, care nu se contopesc, fracţiunile de pedeapsa se socotesc în raport cu totalul pedepselor.
    În toate cazurile, la calculul fracţiunii de pedeapsa se tine seama de partea din durata pedepsei considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate.
    Dispoziţiile art. 59 alin. 4 se aplică în mod corespunzător."

    17. Articolul 61 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
    "Revocarea este obligatorie în cazul când fapta săvârşită este o infracţiune contra siguranţei statului, o infracţiune contra păcii şi omenirii, o infracţiune de omor, o infracţiune săvârşită cu intenţie care a avut ca urmare moartea unei persoane sau o infracţiune prin care s-au produs consecinţe deosebit de grave."

    18. Secţiunea II "Amenda" din Capitolul III al Titlului III din Partea generală devine Secţiunea III.
    19. La articolul 63, alineatele 2, 3 şi 4 vor avea următorul cuprins:
    "Ori de cîte ori legea prevede că o infracţiune se pedepseşte numai cu amendă, fără a-i arata limitele, minimul special al acesteia este de 150.000 lei, iar maximul de 10.000.000 lei.
    Când legea prevede pedeapsa amenzii fără a-i arata limitele, alternativ cu pedeapsa închisorii de cel mult un an, minimul special al amenzii este de 250.000 lei şi maximul special de 15.000.000 lei, iar când prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii mai mare de un an, minimul special este de 350.000 lei şi maximul special de 30.000.000 lei.
    În caz de aplicare a cauzelor de atenuare sau de agravare a pedepselor, amenda nu poate să depăşească limitele generale arătate în art. 53 pct. 1 lit. c)."

    20. Articolul 64 alineatul 1 litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice;"

    21. Articolul 67 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
    "Degradarea militară se aplică în mod obligatoriu condamnaţilor militari şi rezervişti, dacă pedeapsa principala stabilită este închisoarea mai mare de 10 ani sau detenţiunea pe viaţa."

    22. Articolele 68, 69 şi 70 se abroga.
    23. Articolul 71 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
    "Condamnarea la pedeapsa detenţiunii pe viaţa sau a închisorii atrage de drept interzicerea drepturilor arătate în alineatul precedent din momentul în care hotărârea de condamnare a rămas definitivă la terminarea executării pedepsei, până la graţierea totală sau a restului de pedeapsa ori până la împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei."

    24. La articolul 76 alineatul 1, literele e) şi f) vor avea următorul cuprins:
    "e) când minimul special al pedepsei închisorii este de 3 luni sau mai mare, pedeapsa se coboară sub acest minim, până la minimul general, sau se aplică o amenda care nu poate fi mai mica de 300.000 lei, iar când minimul special este sub 3 luni, se aplică o amenda care nu poate fi mai mica de 200.000 lei;
f) când pedeapsa prevăzută de lege este amenda, aceasta se coboară sub minimul ei special, putind fi redusă până la 150.000 lei în cazul când minimul special este de 350.000 lei sau mai mare, ori până la minimul general când minimul special este sub 350.000 lei."

    25. La articolul 76, alineatele 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:
    "În cazul infracţiunilor contra siguranţei statului, infracţiunilor contra păcii şi omenirii, al infracţiunii de omor, al infracţiunii săvârşite cu intenţie care au avut ca urmare moartea unei persoane, sau al infracţiunilor prin care s-au produs consecinţe deosebit de grave, dacă se constată că exista circumstanţe atenuante, pedeapsa închisorii poate fi redusă cel mult până la o treime din minimul special.
    Când exista circumstanţe atenuante, pedeapsa complimentară privativă de drepturi, prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită, poate fi înlăturată."

    26. Articolul 77 va avea următorul cuprins:
    "Circumstanţe atenuante în cazul pedepsei detenţiunii pe viaţa
    ART. 77
    Când pentru infracţiunea săvârşită legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţa, dacă exista circumstanţe atenuante, se aplică pedeapsa închisorii de la 10 la 25 de ani."

    27. Articolul 78 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
    "În cazul în care exista circumstanţe agravante, se poate aplica o pedeapsă până la maximul special. Dacă maximul special este neîndestulător, în cazul închisorii se poate adauga un spor până la 5 ani, care nu poate depăşi o treime din acest maxim, iar în cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult jumătate din maximul special."

    28. Articolul 78 alineatul 2 se abroga.
    29. Articolul 80 alineatul 3 va avea următorul cuprins:
    "În cazul aplicării concomitente a dispoziţiilor cu privire la circumstanţe agravante, recidiva şi concurs de infracţiuni, pedeapsa închisorii nu poate depăşi 25 de ani, dacă maximul special pentru fiecare infracţiune este de 10 ani sau mai mic, şi 30 de ani, dacă maximul special pentru cel puţin una din infracţiuni este mai mare de 10 ani."

    30. La articolul 81, după alineatul 2 se introduce un nou alineat care va avea următorul cuprins:
    "Suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu poate fi dispusă în cazul infracţiunilor intenţionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 12 ani, precum şi în cazul infracţiunilor de vătămare corporală grava, viol şi tortura."

    31. La articolul 81, alineatul 3, care devine alineatul 4, va avea următorul cuprins:
    "În cazul condamnării pentru o infracţiune prin care s-a produs o paguba, instanţa poate dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei numai dacă până la pronunţarea hotărârii paguba a fost integral reparată sau plata despăgubirii este garantată de o societate de asigurare."

    32. La articolul 86^1, după alineatul 2 se introduce un nou alineat care va avea următorul cuprins:
    "Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere nu poate fi dispusă în cazul infracţiunilor intenţionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 12 ani, precum şi în cazul infracţiunilor de vătămare corporală grava, viol şi tortura."

    33. La articolul 86^1, alineatul 3, care devine alineatul 4, va avea următorul cuprins:
    "Dispoziţiile art. 81 alin. 4 şi 5 se aplică şi în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere."

    34. Articolul 86^7 alineatul 3 va avea următorul cuprins:
    "Executarea pedepsei la locul de muncă nu poate fi dispusă în cazul infracţiunilor intenţionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 12 ani, precum şi în cazul infracţiunilor de vătămare corporală grava, viol şi tortura."

    35. Articolul 87 alineatul 4 va avea următorul cuprins:
    "În durata executării pedepsei închisorii la locul de muncă nu intra timpul în care condamnatul lipseşte de la locul de muncă."

    36. Articolul 90 alineatul 1 litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoare de cel mult un an sau amenda ori s-au savirsit infracţiunile prevăzute în art. 208, 213, 215 alin. 1, art. 215^1 alin. 1, art. 217 alin. 1, art. 219 alin. 1, dacă valoarea pagubei nu depăşeşte 100.000 lei sau infracţiunea prevăzută în art. 249, dacă valoarea pagubei nu depăşeşte 500.000 lei;"

    37. Articolul 91 litera c) va avea următorul cuprins:
    "c) amenda de la 100.000 lei la 1.000.000 lei."

    38. Articolul 103 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
    "Instanţa pune în vedere, celui căruia i s-a încredinţat supravegherea, îndatorirea de a veghea îndeaproape asupra minorului, în scopul îndreptării lui. De asemenea, i se pune în vedere ca are obligaţia sa înştiinţeze instanţa de îndată, dacă minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercită asupra lui sau are purtări rele ori a savirsit din nou o faptă prevăzută de legea penală."

    39. La articolul 103, după alineatul 2 se introduc doua alineate noi, care devin alineatele 3 şi 4, cu următorul cuprins:
    "Instanţa poate să impună minorului respectarea uneia sau mai multora din următoarele obligaţii:
    a) sa nu frecventeze anumite locuri stabilite;
    b) sa nu între în legătură cu anumite persoane;
    c) sa presteze o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public fixată de instanţa, cu o durată între 50 şi 200 de ore, de maximum 3 ore pe zi, după programul de şcoala, în zilele nelucrătoare şi în vacanta.
    Instanţa atrage atenţia minorului asupra consecinţelor comportării sale."

    40. La articolul 103, alineatul 3, care devine alineatul 5, va avea următorul cuprins:
    "După luarea măsurii libertăţii supravegheate, instanţa încunoştinţează şcoala unde minorul învaţă sau unitatea unde este angajata şi, după caz, instituţia la care prestează activitatea stabilită de instanţa."

    41. La articolul 110, alineatele 2 şi 3 se abroga.
    42. După articolul 110 se introduce articolul 110^1, care va avea următorul cuprins:
    "Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau sub control
    ART. 110^1
    O dată cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei închisorii aplicate minorului în condiţiile art. 110, instanţa poate dispune, pe durata termenului de încercare, dar până la împlinirea virstei de 18 ani, încredinţarea supravegherii minorului unei persoane sau instituţii din cele arătate în art. 103, putind stabili, totodată, pentru minor una sau mai multe obligaţii dintre cele prevăzute în art. 103 alin. 3, iar după împlinirea virstei de 18 ani, respectarea de către acesta a măsurilor de supraveghere ori a obligaţiilor prevăzute în art. 86^3.
    Dispoziţiile art. 81 alin. 3 şi 4, art. 82 alin. 3, art. 83, 84 şi 86 se aplică în mod corespunzător.
    Sustragerea minorului de la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în art. 103 alin. 3 poate atrage revocarea suspendării condiţionate. În cazul neîndeplinirii măsurilor de supraveghere ori a obligaţiilor stabilite de instanţa, potrivit art. 86^3, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 86^4 alin. 2.
    Dispoziţiile alineatelor precedente se aplică în mod corespunzător şi în caz de liberare condiţionată a minorului."

    43. Articolul 113 alineatul 3 va avea următorul cuprins:
    "Dacă persoana obligată la tratament este condamnata la pedeapsa detenţiunii pe viaţa sau la pedeapsa închisorii, tratamentul se efectuează şi în timpul executării pedepsei."

    44. Articolul 119 alineatul 2 se abroga.
    45. Articolul 126 alineatul 1 litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) 20 de ani, când pedeapsa care urmează a fi executată este detenţiunea pe viaţa sau închisoarea mai mare de 15 ani;"

    46. La articolul 126, alineatele 2 şi 4 vor avea următorul cuprins:
    "Termenul de prescripţie a executării sancţiunilor cu caracter administrativ prevăzute în art. 18^1 şi în art. 91 este de un an.
    În cazul revocării suspendării condiţionate a executării pedepsei, a suspendării executării pedepsei sub supraveghere sau, după caz, a executării pedepsei la locul de muncă, termenul de prescripţie începe să curgă de la data când hotărârea de revocare a rămas definitivă."

    47. După articolul 129 se reintroduce articolul 130, care va avea următorul cuprins:
    "Prescripţia executării pedepsei care a înlocuit pedeapsa detenţiunii pe viaţa
    ART. 130
    Executarea pedepsei închisorii, atunci când aceasta înlocuieşte pedeapsa detenţiunii pe viaţa, se prescrie în 20 de ani. Termenul de prescripţie curge de la rămînerea definitivă a hotărârii de condamnare la detenţiunea pe viaţa."

    48. Articolul 133 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
    "Reabilitarea nu are ca urmare obligaţia de reintegrare în funcţia din care infractorul a fost scos în urma condamnării ori de rechemare în cadrele permanente ale forţelor armate sau de redare a gradului militar pierdut."

    49. Articolul 134 alineatul 2 se abroga.
    50. Articolul 135 alineatul 1 litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de un an până la 5 ani, după trecerea unui termen de 4 ani, la care se adauga jumătate din durata pedepsei pronunţate;"

    51. Articolul 145 va avea următorul cuprins:
    "Public
    ART. 145
    Prin termenul "public" se înţelege tot ce priveşte autorităţile publice, instituţiile publice, instituţiile sau alte persoane juridice de interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publică, serviciile de interes public, precum şi bunurile de orice fel care, potrivit legii, sunt de interes public."

    52. Articolul 146 va avea următorul cuprins:
    "Consecinţe deosebit de grave
    ART. 146
    Prin "consecinţe deosebit de grave" se înţelege o paguba materială mai mare de 50.000.000 lei sau o perturbare deosebit de grava a activităţii, cauzată unei autorităţi publice sau oricăreia dintre unităţile la care se referă art. 145 ori altei persoane juridice sau fizice."

    53. Articolul 147 va avea următorul cuprins:
    "Funcţionar public şi funcţionar
    ART. 147
    Prin "funcţionar public" se înţelege orice persoană care exercită permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost investită, o însărcinare de orice natura, retribuită sau nu, în serviciul unei unităţi dintre cele la care se referă art. 145.
    Prin "funcţionar" se înţelege persoana menţionată în alin. 1, precum şi orice salariat care exercită o însărcinare în serviciul unei alte persoane juridice decît cele prevăzute în acel alineat.""

    54. Articolul 148 se abroga.
    55. Articolul 150 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
    "Înscris oficial" este orice înscris care emana de la o unitate din cele la care se referă art. 145 sau care aparţine unei asemenea unităţi."

    56. Titlul I din Partea specială va fi denumit "Infracţiuni contra siguranţei statului".
    57. Articolul 155 va avea următorul cuprins:
    "Trădarea
    ART. 155
    Fapta cetăţeanului român sau a persoanei fără cetăţenie, domiciliata pe teritoriul statului român, de a intră în legătură cu o putere sau cu o organizaţie străină ori cu agenţi ai acestora, în scopul de a suprima sau ştirbi unitatea şi indivizibilitatea, suveranitatea sau independenta statului, prin acţiuni de provocare de război contra tarii sau de înlesnire a ocupaţiei militare străine, ori de subminare economică sau politica a statului, ori de aservire faţă de o putere străină, sau de ajutare a unei puteri străine pentru desfăşurarea unei activităţi duşmănoase împotriva siguranţei statului, se pedepseşte cu detenţiune pe viaţa sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi."

    58. La articolul 156 alineatul 1, literele a) şi d) vor avea următorul cuprins:
    "a) preda teritorii, oraşe, poziţii de apărare, depozite ori instalaţii ale forţelor armate române sau care servesc apărării;
d) trece de partea inamicului sau efectuează alte acţiuni care sunt de natura sa favorizeze activitatea duşmanului ori sa slăbească puterea de lupta a forţelor armate române sau a armatelor aliate."

    59. Articolul 160 va avea următorul cuprins:
    "Atentatul care pune în pericol siguranţa statului
    ART. 160
    Atentatul savirsit contra vieţii, integrităţii corporale ori sănătăţii unei persoane care îndeplineşte o activitate importanţa de stat sau alta activitate publică importanţa, în împrejurări care fac ca fapta sa pună în pericol siguranţa statului, se pedepseşte cu detenţiune pe viaţa sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi."

    60. Articolul 166 va avea următorul cuprins:
    "Propaganda în favoarea statului totalitar
    ART. 166
    Propaganda în vederea instaurării unui stat totalitar, săvârşită prin orice mijloace, în public, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.
    Propaganda consta în raspindirea, în mod sistematic, sau în apologia unor idei, concepţii sau doctrine cu intenţia de a convinge şi de a atrage noi adepţi.""

    61. După articolul 166 se introduce articolul 166^1, care va avea următorul cuprins:
    "Acţiuni împotriva ordinii constituţionale
    ART. 166^1
    Iniţierea, organizarea, săvârşirea sau sprijinirea de acţiuni care pot pune în pericol sub orice formă ordinea constituţională, caracterul naţional, suveran, independent, unitar şi indivizibil al statului român se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.
    Fapta de a indemna publicul la săvârşirea faptelor prevăzute în alin. 1 se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.
    Dacă fapta prevăzută în alin. 2 a avut ca urmare săvârşirea infracţiunii la care s-a îndemnat, pedeapsa este cea prevăzută de lege pentru acea infracţiune.
    Întreprinderea oricărei acţiuni pentru schimbarea prin violenta a ordinii constituţionale se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.""

    62. Articolul 167 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
    "Iniţierea sau constituirea unei asociaţii sau grupări în scopul săvârşirii vreuneia dintre infracţiunile prevăzute în art. 155-163, 165 şi 166^1 ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unei astfel de asociaţii sau grupări se pedepseşte cu detenţiune pe viaţa sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi."

    63. Articolul 167 alineatul 3 se abroga.
    63 bis. La articolul 167, alineatul 4, care devine alineatul 3, va avea următorul cuprins:
    "Dacă faptele prevăzute în alin. 1 au fost urmate de săvârşirea unei infracţiuni, se aplică regulile de la concursul de infracţiuni."

    64. După articolul 168 se introduce articolul 168^1, care va avea următorul cuprins:
    "Comunicarea de informaţii false
    ART. 168^1
    Comunicarea sau raspindirea, prin orice mijloace, de ştiri, date sau informaţii false ori de documente falsificate, dacă fapta este de natura sa aducă atingere siguranţei statului sau relaţiilor internaţionale ale României, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani."

    65. La articolul 170, alineatele 1 şi 2 vor avea următorul cuprins:
    "Omisiunea de a denunta de îndată săvârşirea vreuneia dintre infracţiunile prevăzute în art. 155-163, 165, 166^1 şi 167 se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.
    Omisiunea de a denunta, săvârşită de soţ sau de o ruda apropiată, nu se pedepseşte."

    66. La articolul 173, alineatele 2 şi 5 vor avea următorul cuprins:
    "Se considera tentativa şi producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi luarea de măsuri în vederea comiterii infracţiunilor prevăzute în art. 156, 157, 159-163, 165, 166, 166^1 şi art. 158 raportat la infracţiunea de trădare prin ajutorarea inamicului.
    Tăinuirea şi favorizarea săvârşite de soţ sau de o ruda apropiată în cazul infracţiunilor prevăzute în art. 155-163, 165, 166^1 şi 167 se pedepsesc. Limitele pedepsei prevăzute în alin. 3 se reduc la jumătate, iar în cazul celorlalte infracţiuni tăinuirea şi favorizarea nu se pedepsesc."

    67. Articolul 175 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
    "Omorul savirsit în vreuna din următoarele împrejurări:
    a) cu premeditare;
    b) din interes material;
    c) asupra soţului sau unei rude apropiate;
    d) profitind de starea de neputinţă a victimei de a se apara;
    e) prin mijloace ce pun în pericol viaţa mai multor persoane;
    f) în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale victimei;
    g) pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la urmărire sau arestare, ori de la executarea unei pedepse;
    h) pentru a înlesni sau a ascunde săvârşirea altei infracţiuni;
    i) în public,
    se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi."

    68. Articolul 176 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
    "Omorul savirsit în vreuna din următoarele împrejurări:
    a) prin cruzimi;
    b) asupra a doua sau mai multor persoane;
    c) de către o persoană care a mai savirsit un omor;
    d) pentru a savirsi sau a ascunde săvârşirea unei tilharii sau piraterii;
    e) asupra unei femei gravide;
    f) asupra unui magistrat, poliţist, jandarm ori asupra unui militar, în timpul sau în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale acestora,
    se pedepseşte cu detenţiune pe viaţa sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi."

    69. Articolul 178 alineatul 3 va avea următorul cuprins:
    "Când uciderea din culpa a unei persoane este săvârşită de un conducător de vehicul cu tracţiune mecanică, având în singe o îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte limita legală sau care se afla în stare de ebrietate, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani."

    70. Articolul 181 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
    "Fapta prin care s-a pricinuit integrităţii corporale sau sănătăţii o vătămare care necesita pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 60 de zile se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani."

    71. Articolul 182 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
    "Când fapta a fost săvârşită în scopul producerii consecinţelor prevăzute în alineatul precedent, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani."

    72. Articolul 183 va avea următorul cuprins:
    "Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte
    ART. 183
    Dacă vreuna dintre faptele prevăzute în art. 180-182 a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani."

    73. După articolul 184 se reintroduce articolul 185, care va avea următorul cuprins:
    "Provocarea ilegala a avortului
    ART. 185
    Întreruperea cursului sarcinii, prin orice mijloace, săvârşită în vreuna dintre următoarele împrejurări:
    a) în afară instituţiilor medicale sau cabinetelor medicale autorizate în acest scop;
    b) de către o persoană care nu are calitatea de medic de specialitate;
    c) dacă vârsta sarcinii a depăşit patrusprezece saptamini,
    se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
    Întreruperea cursului sarcinii, săvârşită în orice condiţii, fără consimţământul femeii însărcinate, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.
    Dacă prin faptele prevăzute în alin. 1 şi 2 s-a cauzat femeii însărcinate vreo vătămare corporală grava, pedeapsa este închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi, iar dacă fapta a avut ca urmare moartea femeii însărcinate, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.
    În cazul când fapta prevăzută în alin. 2 şi 3 a fost săvârşită de medic, pe lângă pedeapsa închisorii, se va aplica şi interdicţia exercitării profesiei de medic, potrivit art. 64 lit. c).
    Tentativa se pedepseşte.
    Nu se pedepseşte întreruperea cursului sarcinii efectuată de medic:
    a) dacă întreruperea cursului sarcinii era necesară pentru a salva viaţa, sănătatea sau integritatea corporală a femeii însărcinate de la un pericol grav şi iminent şi care nu putea fi înlăturat altfel;
    b) în cazul prevăzut în alin. 1 lit. c), când întreruperea cursului sarcinii se impunea din motive terapeutice, potrivit dispoziţiilor legale;
    c) în cazul prevăzut în alin. 2, când femeia însărcinată s-a aflat în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa, iar întreruperea cursului sarcinii se impunea din motive terapeutice, potrivit dispoziţiilor legale."

    74. La articolul 189, alineatele 1, 2 şi 4 vor avea următorul cuprins:
    "Lipsirea de libertate a unei persoane în mod ilegal se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.
    În cazul în care fapta este săvârşită prin simularea de calităţi oficiale, prin răpire, de o persoană înarmată, de doua sau mai multe persoane împreună sau dacă în schimbul eliberării se cere un folos material sau orice alt avantaj, precum şi în cazul în care victima este minora sau este supusă unor suferinţe ori sănătatea sau viaţa îi sunt puse în pericol, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani.
    Dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani."

    75. La articolul 192, alineatele 1 şi 2 vor avea următorul cuprins:
    "Pătrunderea fără drept, în orice mod, într-o locuinta, încăpere, dependinta sau loc împrejmuit ţinând de acestea, fără consimţământul persoanei care le foloseşte, sau refuzul de a le părăsi la cererea acesteia, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.
    În cazul în care fapta se săvârşeşte de o persoană înarmată, de doua sau mai multe persoane împreună, în timpul nopţii sau prin folosire de calităţi mincinoase, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani."

    76. Articolul 193 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
    "Fapta de a ameninta o persoană cu săvârşirea unei infracţiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva ei, a soţului ori a unei rude apropiate, dacă este de natura sa alarmeze, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, fără ca pedeapsa aplicată să poată depăşi sancţiunea prevăzută de lege pentru infracţiunea care a format obiectul ameninţării."

    77. Articolul 194 va avea următorul cuprins:
    "Şantajul
    ART. 194
    Constringerea unei persoane, prin violenta sau ameninţare, sa dea, să facă, sa nu facă sau sa sufere ceva, dacă fapta este comisă spre a dobîndi în mod injust un folos, pentru sine sau pentru altul, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
    Când constringerea consta în ameninţarea cu darea în vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromiţătoare pentru persoana ameninţată, pentru soţul acesteia sau pentru o ruda apropiată, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani."

    78. Articolul 195 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
    "Deschiderea unei corespondente adresate altuia ori interceptarea unei convorbiri sau comunicări efectuate prin telefon, telegraf sau prin alte mijloace de transmitere la distanta, fără drept, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani."

    79. La articolul 197, alineatele 1-3 şi 5 vor avea următorul cuprins:
    "Raportul sexual cu o persoană de sex feminin, prin constringerea acesteia sau profitind de imposibilitatea ei de a se apara ori de a-şi exprima voinţa, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani.
    Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani, dacă:
    a) fapta a fost săvârşită de doua sau mai multe persoane împreună;
    b) victima se afla în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau în tratamentul făptuitorului;
    c) s-a cauzat victimei o vătămare grava a integrităţii corporale sau a sănătăţii.
    Pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani dacă victima nu a împlinit vârsta de 14 ani, iar dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani.
    Faptele prevăzute în alin. 1, 2 lit. b) şi c) şi alin. 3 teza I nu se pedepsesc dacă înainte ca hotărârea sa fi rămas definitivă a intervenit căsătoria dintre autor şi victima. În caz de participaţie, în alte condiţii decît aceea prevăzută în alin. 2 lit. a), căsătoria dintre autor şi victima produce aceleaşi efecte şi faţă de participanţi."

    80. Articolul 198 alineatul 3 va avea următorul cuprins:
    "Când fapta prevăzută în alin. 1 a fost săvârşită în împrejurările prevăzute în art. 197 alin. 2 lit. b) ori dacă faptele prevăzute în alin. 1 şi 2 au avut urmările prevăzute în art. 197 alin. 2 lit. c), pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani."

    81. Articolul 200 va avea următorul cuprins:
    "Relaţiile sexuale între persoane de acelaşi sex
    ART. 200
    Relaţiile sexuale între persoane de acelaşi sex, săvârşite în public sau dacă au produs scandal public, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani.
    Fapta majorului de a avea relaţii sexuale cu un minor de acelaşi sex se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.
    Relaţiile sexuale cu o persoană de acelaşi sex în imposibilitate de a se apara ori de a-şi exprima voinţa sau prin constringere se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.
    Dacă fapta prevăzută în alin. 2 şi 3 are ca urmare vătămarea grava a integrităţii corporale sau a sănătăţii, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi, iar dacă are ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.
    Îndemnarea sau ademenirea unei persoane în vederea practicării de relaţii sexuale între persoane de acelaşi sex, precum şi propaganda ori asocierea sau orice alte acte de prozelitism săvârşite în acelaşi scop se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani."

    82. La articolul 201, alineatele 1 şi 2 vor avea următorul cuprins:
    "Actele de perversiune sexuală săvârşite în public sau dacă au produs scandal public se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani.
    Dispoziţiile art. 200 alin. 2-5 se aplică în mod corespunzător."

    83. Articolul 205 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
    "Atingerea adusă onoarei ori reputaţiei unei persoane prin cuvinte, prin gesturi sau prin orice alte mijloace, ori prin expunerea la batjocura, se pedepseşte cu închisoare de la o luna la 2 ani sau cu amendă."

    84. Articolul 206 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
    "Afirmarea ori imputarea în public, prin orice mijloace, a unei fapte determinate privitoare la o persoană, care, dacă ar fi adevarata, ar expune acea persoana la o sancţiune penală, administrativă sau disciplinară ori dispreţului public, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă."

    85. Titlul III din Partea specială va fi denumit "Infracţiuni contra patrimoniului".
    86. Articolul 208 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
    "Luarea unui bun mobil din posesia sau detenţia altuia, fără consimţământul acestuia, în scopul de a şi-l însuşi pe nedrept, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 12 ani."

    87. Articolul 209 va avea următorul cuprins:
    "Furtul calificat
    ART. 209
    Furtul savirsit în următoarele împrejurări:
    a) de doua sau mai multe persoane împreună;
    b) de o persoană având asupra sa o arma sau o substanţa narcotică;
    c) de către o persoană mascată, deghizată sau travestită;
    d) asupra unei persoane aflate în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa sau de a se apara;
    e) într-un loc public;
    f) într-un mijloc de transport în comun;
    g) în timpul nopţii;
    h) în timpul unei calamitati;
    i) prin efracţie, escaladare sau prin folosirea fără drept a unei chei adevărate ori a unei chei mincinoase,
    se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani.
    Cu aceeaşi pedeapsa se sancţionează şi furtul privind:
    a) produsele petroliere sau gazele naturale din conducte, depozite ori cisterne;
    b) un bun care face parte din patrimoniul cultural;
    c) un act care serveşte pentru dovedirea stării civile, pentru legitimare sau identificare.
    Furtul care a produs consecinţe deosebit de grave se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi."

    88. Articolul 211 va avea următorul cuprins:
    "Tilharia
    ART. 211
    Furtul savirsit prin întrebuinţare de violenţe sau ameninţări ori prin punerea victimei în stare de inconstienta sau neputinţă de a se apara, precum şi furtul urmat de întrebuinţarea unor astfel de mijloace pentru păstrarea bunului furat sau pentru înlăturarea urmelor infracţiunii ori pentru ca făptuitorul să-şi asigure scăparea, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 18 ani.
    Tilharia săvârşită în următoarele împrejurări:
    a) de doua sau mai multe persoane împreună;
    b) de o persoană având asupra sa o arma sau o substanţa narcotică;
    c) de o persoană mascată, deghizată sau travestită;
    d) în timpul nopţii;
    e) într-un loc public sau într-un mijloc de transport;
    f) într-o locuinta sau în dependinţe ale acesteia;
    g) în timpul unei calamitati;
    h) a avut vreuna din urmările arătate în art. 182,
    se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 20 de ani.
    Tilharia care a produs consecinţe deosebit de grave sau a avut ca urmare moartea victimei se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi."

    89. La articolul 212, alineatele 1-3 vor avea următorul cuprins:
    "Jefuirea prin acte de violenta săvârşite în scopuri personale, de echipajul sau pasagerii unei nave împotriva persoanelor sau bunurilor care se găsesc pe acea nava ori împotriva altei nave, dacă navele se afla în marea libera sau într-un loc care nu este supus jurisdicţiei nici unui stat, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 18 ani.
    Dacă pirateria a avut vreuna dintre urmările arătate în art. 182, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 20 de ani.
    Pirateria care a produs consecinţe deosebit de grave sau a avut ca urmare moartea victimei se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi."

    90. Articolul 213 va avea următorul cuprins:
    "Abuzul de încredere
    ART. 213
    Însuşirea unui bun mobil al altuia, deţinut cu orice titlu, sau dispunerea de acest bun pe nedrept ori refuzul de a-l restitui, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 4 ani sau cu amendă.
    Dacă bunul este proprietate privată, cu excepţia cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului, acţiunea penală se pune în mişcare la plîngerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părţilor inlatura răspunderea penală."

    91. Articolul 214 va avea următorul cuprins:
    "Gestiunea frauduloasă
    ART. 214
    Pricinuirea de pagube unei persoane, cu rea-credinţa, cu ocazia administrării sau conservării bunurilor acesteia, de către cel care are ori trebuie să aibă grija administrării sau conservării acelor bunuri, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
    Gestiunea frauduloasă săvârşită în scopul de a dobîndi un folos material se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai grava.
    Dacă bunul este proprietate privată, cu excepţia cazului când acesta este în întregime sau în parte proprietatea statului, acţiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. 1 se pune în mişcare la plîngerea prealabilă a persoanei vătămate."

    92. Articolul 215 va avea următorul cuprins:
    "Înşelăciunea
    ART. 215
    Inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos material injust şi dacă s-a pricinuit o paguba, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 12 ani.
    Înşelăciunea săvârşită prin folosire de nume sau calităţi mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuşi o infracţiune, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.
    Inducerea sau menţinerea în eroare a unei persoane cu prilejul încheierii sau executării unui contract, săvârşită în asa fel încât, fără aceasta eroare, cel înşelat nu ar fi încheiat sau executat contractul în condiţiile stipulate, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută în alineatele precedente, după distincţiile acolo arătate.
    Emiterea unui cec asupra unei instituţii de credit sau unei persoane, ştiind ca pentru valorificarea lui nu exista provizia sau acoperirea necesară, precum şi fapta de a retrage, după emitere, provizia, în totul sau în parte, ori de a interzice trasului de a plati înainte de expirarea termenului de prezentare, în scopul arătat în alin. 1, dacă s-a pricinuit o paguba posesorului cecului, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută în alin. 2.
    Înşelăciunea care a avut consecinţe deosebit de grave se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi."

    93. După articolul 215 se introduce articolul 215^1, care va avea următorul cuprins:
    "Delapidarea
    ART. 215^1
    Însuşirea, folosirea sau traficarea, de către un funcţionar, în interesul sau ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 15 ani.
    În cazul în care delapidarea a avut consecinţe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi."

    94. Articolul 217 va avea următorul cuprins:
    "Distrugerea
    ART. 217
    Articolul 217 - Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui bun aparţinând altuia sau împiedicarea luării măsurilor de conservare ori de salvare a unui astfel de bun, precum şi înlăturarea măsurilor luate, se pedepsesc cu închisoare de la o luna la 3 ani sau cu amendă.
    În cazul în care bunul are deosebită valoare artistică, ştiinţifică, istorica, arhivistica sau o alta asemenea valoare, pedeapsa este închisoarea de la unu la 10 ani.
    Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unei conducte petroliere sau de gaze, a unui cablu de înaltă tensiune, a echipamentelor şi instalaţiilor de telecomunicaţii sau pentru difuzarea programelor de radio şi televiziune ori a sistemelor de alimentare cu apa şi a conductelor magistrale de alimentare cu apa, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 10 ani.
    Dacă distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare se săvârşeşte prin incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea mijloc şi dacă rezultă pericol public, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 15 ani.
    Dispoziţiile prevăzute în alin. 2, 3 şi 4 se aplică chiar dacă bunul aparţine făptuitorului.
    Dacă bunul este proprietate privată, cu excepţia cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului, acţiunea penală pentru fapta prevăzută la alin. 1 se pune în mişcare la plîngerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părţilor inlatura răspunderea penală."

    95. Articolul 218 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
    "Dacă faptele prevăzute în art. 217 au avut consecinţe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi, iar dacă au avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este detenţiunea pe viaţa sau închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi."

    96. Articolul 219 va avea următorul cuprins:
    "Distrugerea din culpa
    ART. 219
    Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare, din culpa, a unui bun, chiar dacă acesta aparţine făptuitorului, în cazul în care fapta este săvârşită prin incendiere, explozie sau prin orice alt asemenea mijloc şi dacă rezultă pericol public, se pedepsesc cu închisoare de la o luna la 2 ani sau cu amendă.
    Cu aceeaşi pedeapsa se sancţionează distrugerea ori degradarea din culpa a unei conducte petroliere sau de gaze, a unui cablu de înaltă tensiune, a echipamentelor şi instalaţiilor de telecomunicaţii sau pentru difuzarea programelor de radio şi televiziune ori a sistemelor de alimentare cu apa şi a conductelor magistrale de alimentare cu apa, dacă a avut ca urmare aducerea în stare de neîntrebuinţare a acestora.
    Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare, din culpa, a unui bun, chiar dacă acesta aparţine făptuitorului, în cazul în care a avut consecinţe deosebit de grave, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 6 ani, iar dacă a avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani.
    Când dezastrul ori consecinţele deosebit de grave s-au produs ca urmare a părăsirii postului sau a săvârşirii oricărei alte fapte de către personalul de conducere al unui mijloc de transport în comun ori de către personalul care asigura direct securitatea unor asemenea transporturi, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani."

    97. Articolul 220 va avea următorul cuprins:
    "Tulburarea de posesie
    ART. 220
    Ocuparea, în întregime sau în parte, fără drept, a unui imobil aflat în posesia altuia, se pedepseşte cu închisoare de la o luna la 2 ani sau cu amendă.
    Dacă fapta prevăzută în alin. 1 se săvârşeşte prin violenta sau ameninţare ori prin desfiinţarea sau strămutarea semnelor de hotar, a unui imobil aflat în posesia altuia, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 5 ani.
    Dacă fapta prevăzută în alin. 2 se săvârşeşte de doua sau mai multe persoane împreună, pedeapsa este închisoarea de la unu la 7 ani.
    Dacă imobilul se afla în posesia unei persoane private, cu excepţia cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului, acţiunea penală se pune în mişcare la plîngerea prealabilă a persoanei vătămate. Împăcarea părţilor inlatura răspunderea penală."

    98. Articolul 221 va avea următorul cuprins:
    "Tăinuirea
    ART. 221
    Primirea, dobindirea sau transformarea unui bun ori înlesnirea valorificării acestuia, cunoscând ca bunul provine din săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, dacă prin aceasta s-a urmărit obţinerea, pentru sine ori pentru altul, a unui folos material, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 7 ani, fără ca sancţiunea aplicată să poată depăşi pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea din care provine bunul tăinuit.
    Tăinuirea săvârşită de soţ sau de o ruda apropiată nu se pedepseşte."

    99. Articolul 222 va avea următorul cuprins:
    "Sancţionarea tentativei
    ART. 222
    Tentativa infracţiunilor prevăzute în art. 208-212, 215, 215^1, 217 şi 218 se pedepseşte."

    100. Titlul IV, denumit "Infracţiuni contra avutului obştesc", din Partea specială, care cuprinde articolele 223-235, se abroga.
    101. După articolul 236 se introduce articolul 236^1, care va avea următorul cuprins:
    "Defăimarea tarii sau a naţiunii
    ART. 236^1
    Manifestările publice săvârşite cu intenţia de a defaima ţara sau naţiunea română se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani."

    102. Articolul 238 va avea următorul cuprins:
    "Ofensa adusă autorităţii
    ART. 238
    Atingerea adusă onoarei sau ameninţarea săvârşită în public, împotriva uneia dintre persoanele prevăzute în art. 160, în legătură cu activitatea acesteia şi de natura a aduce atingere autorităţii, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
    Lovirea sau orice alte acte de violenta, precum şi vătămarea corporală, săvârşite împotriva uneia dintre persoanele şi în condiţiile arătate în alin. 1, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani, iar dacă s-a produs vătămarea corporală grava, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi."

    103. Articolul 239 va avea următorul cuprins:
    "Ultrajul
    ART. 239
    Insulta, calomnia ori ameninţarea săvârşită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directa contra unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implica exerciţiul autorităţii de stat, aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 4 ani.
    Lovirea sau orice acte de violenta, precum şi vătămarea corporală săvârşite împotriva persoanei prevăzute în alin. 1, aflată în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 7 ani, iar dacă s-a produs vătămarea corporală grava, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani.
    Dacă faptele prevăzute în alineatele precedente sunt săvârşite împotriva unui magistrat, poliţist sau jandarm ori alt militar, maximul special al pedepsei se majorează cu 3 ani."

    104. După articolul 239 se introduce articolul 239^1, care va avea următorul cuprins:
    "Cazuri speciale de pedepsire
    ART. 239^1
    În cazul infracţiunilor prevăzute în art. 180-182, 189 şi 193 săvârşite împotriva soţului, copiilor sau părinţilor persoanelor prevăzute în art. 238 sau în art. 239 alin. 3, în scop de intimidare sau de răzbunare pentru acte sau fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, maximul pedepsei se majorează cu o treime."

    105. Articolul 242 va avea următorul cuprins:
    "Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri
    ART. 242
    Sustragerea ori distrugerea unui dosar, registru, document sau orice alt înscris care se afla în păstrarea ori în deţinerea unui organ sau unei instituţii de stat ori a unei alte unităţi din cele la care se referă art. 145 se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 5 ani.
    Distrugerea din culpa a vreunuia dintre înscrisurile prevăzute în alineatul precedent, care prezintă o valoare artistică, ştiinţifică, istorica, arhivistica sau o alta asemenea valoare, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
    Dacă faptele prevăzute în alin. 1 şi 2 sunt săvârşite de un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, maximul pedepselor prevăzute în aceste alineate se majorează cu un an.
    Tentativa infracţiunii prevăzute în alin. 1 se pedepseşte."

    106. Titlul VI din Partea specială va avea următoarea denumire:
    "Infracţiuni care aduc atingere unor activităţi de interes public sau altor activităţi reglementate de lege."

    107. Articolul 246 va avea următorul cuprins:
    "Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor
    ART. 246
    Fapta funcţionarului public, care, în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, cu ştiinţa, nu îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o vătămare intereselor legale ale unei persoane se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani."

    108. Articolul 247 va avea următorul cuprins:
    "Abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi
    ART. 247
    Îngrădirea, de către un funcţionar public, a folosinţei sau a exerciţiului drepturilor vreunui cetăţean, ori crearea pentru acesta a unor situaţii de inferioritate pe temei de naţionalitate, rasa, sex sau religie, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani."

    109. Articolul 248 va avea următorul cuprins:
    "Abuzul în serviciu contra intereselor publice
    ART. 248
    Fapta funcţionarului public, care, în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, cu ştiinţa, nu îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat ori al unei alte unităţi din cele la care se referă art. 145 sau o paguba patrimoniului acesteia se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani."

    110. După articolul 248 se introduce articolul 248^1, care va avea următorul cuprins:
    "Abuzul în serviciu în forma calificată
    ART. 248^1
    Dacă faptele prevăzute în art. 246, 247 şi 248 au avut consecinţe deosebit de grave, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi."

    111. Articolul 249 va avea următorul cuprins:
    "Neglijenţa în serviciu
    ART. 249
    Încălcarea din culpa, de către un funcţionar public, a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă s-a cauzat o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat ori al unei alte unităţi din cele la care se referă art. 145 sau o paguba patrimoniului acesteia ori o vătămare importanţa intereselor legale ale unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la o luna la 2 ani sau cu amendă.
    Fapta prevăzută în alin. 1, dacă a avut consecinţe deosebit de grave, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 10 ani."

    112. Articolul 250 va avea următorul cuprins:
    "Purtarea abuzivă
    ART. 250
    Întrebuinţarea de expresii jignitoare faţă de o persoană, de către un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.
    Lovirea sau alte acte de violenta săvârşite în condiţiile alin. 1 se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani."

    113. La articolul 254, alineatele 1 şi 2 vor avea următorul cuprins:
    "Fapta funcţionarului care, direct sau indirect, pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori accepta promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a intirzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.
    Fapta prevăzută în alin. 1, dacă a fost săvârşită de un funcţionar cu atribuţii de control, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi."

    114. Articolul 256 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
    "Primirea de către un funcţionar, direct sau indirect, de bani ori de alte foloase, după ce a îndeplinit un act în virtutea funcţiei sale şi la care era obligat în temeiul acesteia, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani."

    115. Articolul 257 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
    "Primirea ori pretinderea de bani sau alte foloase ori acceptarea de promisiuni, de daruri, direct sau indirect, pentru sine ori pentru altul, săvârşită de către o persoană care are influenţa sau lasă să se creadă ca are influenţa asupra unui funcţionar pentru a-l determina să facă ori sa nu facă un act ce intră în atribuţiile sale de serviciu, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 10 ani."

    116. Articolul 258 va avea următorul cuprins:
    "Fapte săvârşite de alţi funcţionari
    ART. 258
    Dispoziţiile art. 246-250 privitoare la funcţionari publici se aplică şi celorlalţi funcţionari, în acest caz maximul pedepsei reducându-se cu o treime."

    117. După articolul 261 se introduce articolul 261^1, care va avea următorul cuprins:
    "Împiedicarea participării în proces
    ART. 261^1
    Împiedicarea participării într-o cauza penală, civilă, disciplinară sau în orice alta cauza, a unui martor, expert, interpret sau apărător, săvârşită prin violenta, ameninţare sau prin orice alt mijloc de constringere îndreptat împotriva sa ori a soţului sau a unei rude apropiate, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 7 ani.
    Tentativa se pedepseşte.""

    118. Articolul 262 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
    "Omisiunea de a denunta de îndată săvârşirea vreuneia dintre infracţiunile prevăzute în art. 174, 175, 176, 211, 212, 215^1, 217 alin. 2-4, art. 218 alin. 1 şi art. 276 alin. 3 se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani."

    119. Articolul 263 va avea următorul cuprins:
    "Omisiunea sesizării organelor judiciare
    ART. 263
    Fapta funcţionarului public care, luând cunoştinţa de săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu serviciul în cadrul căruia îşi îndeplineşte sarcinile, omite sesizarea de îndată a procurorului sau a organului de urmărire penală, potrivit legii de procedura penală, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 5 ani.
    Dacă fapta este săvârşită de către un funcţionar public cu atribuţii de conducere sau de control, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 7 ani."

    120. Articolul 264 va avea următorul cuprins:
    "Favorizarea infractorului
    ART. 264
    Ajutorul dat unui infractor fără o înţelegere stabilită înainte sau în timpul săvârşirii infracţiunii, pentru a ingreuna sau a zădărnici urmărirea penală, judecata sau executarea pedepsei ori pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infracţiunii, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 7 ani.
    Pedeapsa aplicată favorizatorului nu poate fi mai mare decît pedeapsa prevăzută de lege pentru autor.
    Favorizarea săvârşită de soţ sau de o ruda apropiată nu se pedepseşte."

    121. Articolul 267 va avea următorul cuprins:
    "Supunerea la rele tratamente
    ART. 267
    Supunerea la rele tratamente a unei persoane aflate în stare de reţinere, deţinere ori în executarea unei măsuri de siguranţă sau educative se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani."

    122. Articolul 267^1 alineatul 3 va avea următorul cuprins:
    "Tortura care a avut ca urmare moartea victimei se pedepseşte cu detenţiune pe viaţa sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani."

    123. Articolul 269 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
    "Dacă fapta este săvârşită prin folosire de violenţe, de arme sau de alte instrumente ori de către doua sau mai multe persoane împreună, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 8 ani."

    124. Articolul 271 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
    "Împotrivirea la executarea unei hotărâri judecătoreşti, prin ameninţare faţă de organul de executare, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, iar dacă fapta a fost săvârşită prin acte de violenta, pedeapsa este de la unu la 7 ani."

    125. Articolul 271 alineatul 3 va avea următorul cuprins:
    "Dacă fapta prevăzută în alin. 2 se săvârşeşte prin ameninţare, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani, iar dacă fapta a fost săvârşită prin acte de violenta, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani."

    126. La articolul 279, după alineatul 3 se introduce un nou alineat care va avea următorul cuprins:
    "Tentativa se pedepseşte."

    127. După articolul 279 se introduce articolul 279^1, care va avea următorul cuprins:
    "Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau a altor materii radioactive
    ART. 279^1
    Primirea, deţinerea, folosirea, cedarea, modificarea, înstrăinarea, dispersarea, expunerea, transportul sau deturnarea materialelor nucleare ori a altor materii radioactive, precum şi orice alte operaţiuni privind circulaţia acestora, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.
    Dacă faptele prevăzute în alin. 1 au produs pericol public, au avut vreuna dintre urmările arătate în art. 181 sau 182 ori au cauzat o paguba materială, pedeapsa este închisoarea de la 4 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.
    Sustragerea ori distrugerea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.
    Dacă faptele prevăzute în alin. 3 au produs pericol public sau au avut vreuna dintre urmările arătate în art. 181 sau 182, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.
    În cazul în care faptele prevăzute în alin. 1 şi 3 au avut consecinţe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi, iar dacă s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este detenţiunea pe viaţa sau închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.
    Ameninţarea, adresată unui stat, unei organizaţii internaţionale sau unei persoane fizice ori juridice, cu folosirea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive, în scopul de a provoca vătămarea corporală sau moartea unor persoane ori pagube materiale, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani.
    Dacă fapta prevăzută în alin. 6 este condiţionată de îndeplinirea sau neîndeplinirea unui act sau când prin ameninţare, sub orice formă, se pretinde a se da ori a se preda materiale nucleare sau alte materii radioactive, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.
    Tentativa se pedepseşte."

    128. Articolul 280 va avea următorul cuprins:
    "Nerespectarea regimului materiilor explozive
    ART. 280
    Producerea, experimentarea, prelucrarea, deţinerea, transportul sau folosirea materiilor explozive sau orice alte operaţiuni privind aceste materii fără drept se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.
    Sustragerea materiilor explozive se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.
    Când faptele prevăzute în alin. 1 şi 2 privesc o cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil sau când cantitatea de exploziv este însoţită de materiale de iniţiere, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.
    Faptele prevăzute în alin. 1 şi 2, dacă au produs pericol public sau au avut vreuna dintre urmările arătate în art. 181 sau 182, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi. Cu aceeaşi pedeapsa se sancţionează şi fapta prevăzută în alin. 1, dacă a cauzat o paguba materială.
    În cazul în care faptele prevăzute în alineatele precedente au avut consecinţe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi, iar dacă s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este detenţiunea pe viaţa sau închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.
    Ameninţarea, adresată unui stat, unei organizaţii internaţionale sau unei persoane fizice ori juridice, cu folosirea materiilor explozive în scopul de a provoca vătămarea corporală sau moartea unor persoane ori pagube materiale se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani.
    Fapta de ameninţare cu folosirea materiilor explozive, săvârşită în condiţiile arătate în art. 279^1 alin. 7, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută în acel alineat.
    Tentativa se pedepseşte."

    129. Articolul 282 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
    "Falsificarea de moneda metalică, moneda de hirtie, titluri de credit public, cecuri, titluri de orice fel pentru efectuarea plăţilor, emise de instituţia bancară ori de alte instituţii de credit competente, sau falsificarea oricăror alte titluri ori valori asemănătoare, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi."

    130. Articolul 288 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
    "Falsul prevăzut în alineatul precedent, savirsit de un funcţionar în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani."

    131. Articolul 289 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
    "Falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un funcţionar aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu ştiinţa de a insera unele date sau împrejurări, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani."

    132. Articolul 292 va avea următorul cuprins:
    "Falsul în declaraţii
    ART. 292
    Declararea necorespunzătoare adevărului, facuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia facuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."

    133. Articolul 293 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
    "Prezentarea sub o identitate falsa ori atribuirea unei asemenea identităţi altei persoane, pentru a induce sau a menţine în eroare un organ sau o instituţie de stat sau o alta unitate dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine ori pentru altul, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani."

    134. Articolul 296 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
    "Înşelarea prin folosirea unui instrument de măsurat inexact ori prin folosirea frauduloasă a unui instrument de măsurat exact se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 5 ani."

    135. Articolul 297 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
    "Falsificarea ori substituirea de mărfuri sau orice alte produse, precum şi expunerea spre vînzare sau vânzarea de asemenea bunuri, cunoscând ca sunt falsificate ori substituite, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani."

    136. Articolul 298 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
    "Divulgarea unor date sau informaţii care nu sunt destinate publicităţii, de către cel care le cunoaşte datorită atribuţiilor de serviciu, dacă fapta este de natura sa producă pagube, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani."

    137. Articolul 300 va avea următorul cuprins:
    "Punerea în circulaţie a produselor contrafăcute
    ART. 300
    Punerea în circulaţie a produselor realizate ca urmare a contrafacerii sau folosirii fără drept a obiectului unei invenţii se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani."

    138. Articolul 302^1 va avea următorul cuprins:
    "Deturnarea de fonduri
    ART. 302^1
    Schimbarea destinaţiei fondurilor băneşti sau a resurselor materiale, fără respectarea prevederilor legale, dacă fapta a cauzat o perturbare a activităţii economico-financiare sau a produs o paguba unui organ ori unei instituţii de stat sau unei alte unităţi dintre cele la care se referă art. 145, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
    Dacă fapta prevăzută la alin. 1 a avut consecinţe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi."

    139. Articolul 306 va avea următorul cuprins:
    "Relele tratamente aplicate minorului
    ART. 306
    Punerea în primejdie grava, prin măsuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltării fizice, intelectuale sau morale a minorului, de către părinţi sau de orice persoană căreia minorul i-a fost încredinţat spre creştere şi educare, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 12 ani. "

    140. Articolul 307 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
    "Reţinerea de către un părinte a copilului sau minor, fără consimţământul celuilalt părinte sau al persoanei căreia i-a fost încredinţat minorul potrivit legii, se pedepseşte cu închisoare de la o luna la 3 luni sau cu amendă."

    141. Articolul 309 va avea următorul cuprins:
    "Contaminarea venerică şi transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit
    ART. 309
    Transmiterea unei boli venerice prin raport sexual, prin relaţii sexuale între persoane de acelaşi sex sau prin acte de perversiune sexuală, de către o persoană care ştie ca suferă de o astfel de boala, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.
    Transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit - SIDA - de către o persoană care ştie ca suferă de aceasta boala se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani.
    Instanţa de judecată va dispune măsura de siguranţă a obligării la tratament medical.""

    142. După articolul 309 se introduce articolul 309^1, care va avea următorul cuprins:
    "Sustragerea de la tratament medical
    ART. 309^1
    Sustragerea de la executarea măsurii de siguranţă a obligării la tratament medical, în cazul infracţiunii de contaminare venerică, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă."

    143. Articolul 312 va avea următorul cuprins:
    "Traficul de stupefiante
    ART. 312
    Producerea, deţinerea sau orice operaţiune privind circulaţia produselor ori substanţelor stupefiante sau toxice, cultivarea în scop de prelucrare a plantelor care conţin astfel de substanţe ori experimentarea produselor sau substanţelor toxice, toate acestea fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.
    Dacă fapta prevăzută în alin. 1 a fost săvârşită organizat, pedeapsa este detenţiunea pe viaţa sau închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.
    Prescrierea de către medic, fără a fi necesar, a produselor sau substanţelor stupefiante, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani, iar organizarea sau îngăduirea consumului de asemenea produse ori substanţe în locuri anumite se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.
    Tentativa se pedepseşte."

    144. Articolul 313 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
    "Prepararea de alimente ori băuturi falsificate, alterate sau interzise consumului, vătămătoare sănătăţii, expunerea spre vînzare sau vânzarea unor astfel de alimente sau băuturi, cunoscând ca sunt falsificate sau alterate ori interzise consumului, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 8 ani."

    145. Articolul 313 alineatul 3 va avea următorul cuprins:
    "Punerea în consum public de carne sau produse din carne, provenite din tăieri de animale sustrase controlului veterinar, dacă a avut ca urmare îmbolnăvirea unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 8 ani, iar dacă a avut ca urmare moartea, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani."

    146. Articolul 322 alineatul 3 va avea următorul cuprins:
    "În cazul prevăzut în alin. 2, dacă nu se cunoaşte care dintre participanţi au savirsit faptele arătate în acel alineat, se aplică tuturor închisoarea de la 6 luni la 5 ani, când s-a cauzat vătămarea integrităţii corporale sau sănătăţii. În cazul în care s-a cauzat moartea, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 15 ani."

    147. Articolul 323 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
    "Fapta de a se asocia sau de a iniţia constituirea unei asocieri în scopul săvârşirii uneia sau mai multor infracţiuni, altele decît cele arătate în art. 167, ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unei astfel de asocieri, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani, fără a se putea depăşi pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea ce intră în scopul asocierii."

    148. La articolul 324, după alineatul 1 se introduce un nou alineat care va avea următorul cuprins:
    "Dacă fapta prevăzută în alin. 1 este săvârşită de un funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implica exerciţiul autorităţii de stat ori de către o persoană din cele prevăzute în art. 160, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani, fără a se putea depăşi pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea la săvârşirea căreia s-a instigat."

    149. Articolul 325 va avea următorul cuprins:
    "Raspindirea de materiale obscene
    ART. 325
    Fapta de a vinde sau raspindi, precum şi de a confecţiona ori deţine, în vederea răspândirii, obiecte, desene, scrieri sau alte materiale cu caracter obscen, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amendă."

    150. Articolul 329 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
    "Îndemnul sau constringerea la prostituţie ori înlesnirea practicării prostituţiei sau tragerea de foloase de pe urma practicării prostituţiei de către o persoană, precum şi recrutarea unei persoane pentru prostituţie ori traficul de persoane în acest scop, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi."

    151. La articolul 329, după alineatul 2 se introduce alineatul 3 care va avea următorul cuprins:
    "Banii, valorile sau orice alte bunuri care au servit sau au fost destinate sa servească, direct sau indirect, la comiterea infracţiunii prevăzute în alin. 1 şi 2 şi cele care au fost dobîndite prin săvârşirea acesteia se confisca, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani."

    152. Articolul 334 alineatul 2 va avea următorul cuprins:
    "Dacă fapta este săvârşită de un ofiţer, de un maistru militar sau subofiţer, de un militar angajat, de doi sau mai mulţi militari împreună ori în faţa trupei adunate sau dacă fapta are urmări grave, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani."

    153. La Titlul I "Infracţiuni contra siguranţei statului" din Partea specială - art. 156 alin. 1, art. 157 alin. 1, art. 158, 159, 161, 162 alin. 1, art. 163, 165 alin. 2 - Titlul VI Capitolul III "Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate" din Partea specială - art. 276 alin. 3 teza a II-a -, la Titlul X "Infracţiuni contra capacităţii de apărare a României" din Partea specială - art. 338 alin. 1, art. 339 alin. 1, art. 341 alin. 2, art. 342 alin. 2, art. 343, 344, 345 alin. 3 - şi la Titlul XI "Infracţiuni contra păcii şi omenirii" din Partea specială - art. 357 alin. 1 şi art. 358 alin. 3 - cuvintele "detenţiunea pe viaţa şi confiscarea totală a averii sau cu închisoare de la 15 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi şi confiscarea parţială a averii", sau, după caz, cuvintele "detenţiunea pe viaţa şi confiscarea totală a averii sau cu închisoare de la 15 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi şi confiscarea totală a averii" se înlocuiesc cu cuvintele "detenţiunea pe viaţa sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi."
    154. La Titlul I "Infracţiuni contra siguranţei statului" din Partea specială - art. 157 alin. 2, art. 162 alin. 2 şi art. 165 alin. 1 - şi la Titlul XI "Infracţiuni contra păcii şi omenirii" din Partea specială - art. 357 alin. 3, art. 358 alin. 1, art. 359 alin. 1 şi art. 360 alin. 1 -, cuvintele "închisoare de la 5 la 15 ani, interzicerea unor drepturi şi confiscarea parţială a averii" se înlocuiesc cu cuvintele "închisoare de la 5 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi."
    155. Prevederile din Codul penal şi legile speciale referitoare la pedeapsa confiscării averii, parţială sau totală, se abroga.
    156. Cuvintele "organizaţiile prevăzute în art. 145" se înlocuiesc cu cuvintele "unităţile la care se referă art. 145."
    157. Cuvintele "interes obştesc" se înlocuiesc cu cuvintele "interes public", cu excepţia art. 44 şi 45.


    ART. II
    Dispoziţiile prezentei legi privitoare la liberarea condiţionată nu se aplică celor condamnaţi definitiv înainte de intrarea în vigoare a legii, cu excepţia celor care s-au sustras de la executare.
    Dispoziţiile art. 39 alin. 6 sunt aplicabile şi în cazul în care condamnarea la pedeapsa cu moartea a fost comutată sau înlocuită cu pedeapsa detenţiunii pe viaţa sau a închisorii.

    ART. III
    Codul penal, cu modificările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României.
    Ministerul Justiţiei este singurul autorizat sa editeze şi sa publice, în volum, editia oficială a Codului penal.

    Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.


                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    prof.univ.dr. OLIVIU GHERMAN

    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    ADRIAN NĂSTASE

    Bucureşti, 5 noiembrie 1996.
    Nr. 140.

    -------------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016