Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 127 din 10 mai 2024  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 127 din 10 mai 2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 441 din 14 mai 2024
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 16 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarele modificări şi completări:
    1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte măsuri pentru protejarea mediului şi a sănătăţii populaţiei prin prevenirea sau reducerea efectelor negative ale generării şi gestionării deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, denumite în continuare DEEE, prin reducerea efectelor globale ale utilizării resurselor şi prin îmbunătăţirea eficienţei utilizării acestor resurse, potrivit prevederilor art. 1 şi 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a contribui astfel la o dezvoltare durabilă."

    2. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Anexa nr. 4 cuprinde lista neexhaustivă a EEE care fac parte din categoriile prevăzute în anexa nr. 2."

    3. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Definiţiile prevăzute la alin. (1), utilizate în prezenta ordonanţă de urgenţă, se completează cu definiţiile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023, cu modificările şi completările ulterioare."

    4. La articolul 9, partea introductivă şi litera a) ale alineatului (1) şi alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Pentru a asigura tratarea corectă a tuturor DEEE colectate şi pentru atingerea unui nivel ridicat de colectare separată a DEEE, preluarea DEEE provenite de la gospodăriile particulare se realizează prin intermediul:
    a) centrelor de colectare a DEEE organizate potrivit art. 60 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 92/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
    ...............................................................................................
    (2) Activitatea desfăşurată de distribuitori, potrivit prevederilor alin. (1) lit. b), nu se supune cerinţelor de înregistrare sau de autorizare prevăzute de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023, cu modificările şi completările ulterioare.
    ...............................................................................................
    (4) Centrele de colectare prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) au obligaţia de a prelua toate DEEE de la deţinători şi distribuitori, cel puţin gratuit, şi de a asigura evidenţa DEEE intrate şi ieşite din centrele de colectare, inclusiv a DEEE încredinţate, în vederea pregătirii pentru reutilizare, unităţilor specializate pentru desfăşurarea acestei activităţi."

    5. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Deţinătorul de DEEE are obligaţia de a preda DEEE prevăzute la alin. (1) în vederea eliminării în conformitate cu dispoziţiile art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023, cu modificările şi completările ulterioare."

    6. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Pentru a maximiza gradul de pregătire pentru reutilizare, în centrele de colectare publice a DEEE prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) şi c), trebuie să se asigure, înainte de efectuarea oricărui transfer, separarea la punctul de colectare a DEEE care urmează să fie pregătite pentru reutilizare de alte DEEE colectate separat, împreună cu personalul din unităţile specializate având ca domeniu de activitate şi pregătirea pentru reutilizare a DEEE.
    (2) Unităţile specializate având ca domeniu de activitate pregătirea pentru reutilizare a DEEE sunt obligate să asigure predarea componentelor şi a materialelor rezultate de la DEEE preluate conform alin. (1), care nu pot fi reutilizate, la centrul de colectare respectiv.
    (3) Activitatea de pregătire pentru reutilizare a DEEE, definită la pct. 23 din anexa nr. 1 la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023, cu modificările şi completările ulterioare, se poate realiza doar de operatori economici autorizaţi în conformitate cu Standardul SR EN 50614:2020 Cerinţe privind pregătirea pentru reutilizare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.
    (4) Entităţile prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt obligate să aplice standardele prevăzute de Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 417/2021 pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene din domeniul tratării, inclusiv valorificării, reciclării şi pregătirii pentru reutilizare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, sau orice act normativ care l-ar completa, înlocui ori modifica."

    7. După articolul 17 se introduce un nou articol, art. 17^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 17^1
    (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 17, producătorii au obligaţia de a realiza etapizat o rată de colectare minimă, calculată conform prevederilor art. 17, pe fiecare categorie de EEE introdusă pe piaţă, după cum urmează:
    a) începând cu data de 1 ianuarie 2025, de cel puţin 15%;
    b) începând cu data de 1 ianuarie 2026, de cel puţin 20%;
    c) începând cu data de 1 ianuarie 2027, de cel puţin 30%;
    d) începând cu data de 1 ianuarie 2028, de cel puţin 40%;
    e) începând cu data de 1 ianuarie 2029, de cel puţin 50%.
    (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) panourile fotovoltaice."

    8. La articolul 19, partea introductivă şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    Pentru a se stabili dacă s-a atins rată minimă de colectare, producătorii sau organizaţiile colective care acţionează în numele acestora, operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi tratare, precum şi unităţile administrativ-teritoriale, pentru colectarea desfăşurată de acestea, transmit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului informaţiile privind DEEE colectate separat, potrivit art. 9-12, incluzând în raport cel puţin date referitoare la DEEE care:
    ...............................................................................................
    b) au fost preluate de la distribuitori;"

    9. La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Lista cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene şi standardele române originale din domeniul tratării, inclusiv valorificării, reciclării şi pregătirii pentru reutilizare a DEEE, prevăzute la alin. (1), aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 417/2021, se actualizează, după caz, prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor."

    10. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    (1) Operatorii economici efectuează operaţiuni de tratare a DEEE numai dacă deţin autorizaţie de mediu, potrivit prevederilor art. 34 din Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr. 92/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023, cu modificările şi completările ulterioare, şi îndeplinesc cerinţele specifice prevăzute în standardele prevăzute la art. 23 alin. (2).
    (2) Autorizaţia de mediu se eliberează doar entităţilor care au încheiat contracte cu producători de EEE sau organizaţii colective ale acestora şi care respectă standardele enumerate în Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 417/2021.
    (3) Autoritatea emitentă a autorizaţiei de mediu, prevăzută la alin. (1), este obligată să indice explicit tipurile de DEEE care pot fi tratate, potrivit anexei nr. 2.
    (4) Derogările de la obligaţia de autorizare se acordă numai cu respectarea prevederilor art. 34-36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) La eliberarea autorizaţiei de mediu, prevăzută la alin. (1), şi a înregistrării, în cazul în care au fost acordate derogări de la autorizare potrivit alin. (4), autoritatea emitentă se asigură că sunt incluse toate condiţiile necesare pentru respectarea cerinţelor prevăzute la art. 20-23 şi pentru realizarea obiectivelor de valorificare prevăzute la art. 27.
    (6) Obligaţiile producătorilor, prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, se realizează conform dispoziţiilor art. 12 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
    a) individual;
    b) prin transferarea responsabilităţilor, pe bază de contract, către o persoană juridică legal constituită, denumită organizaţie colectivă.
    (7) Procedura şi criteriile de licenţiere, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective şi de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, procedura şi criteriile de licenţiere a reprezentanţilor autorizaţi prevăzuţi la art. 40, precum şi pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor comisiei de licenţiere se aprobă prin ordin comun al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi turismului.
    (8) Licenţierea, relicenţierea, revizuirea şi vizarea anuală a licenţei de operare pentru organizaţiile colective şi aprobarea planului de operare pentru producătorii prevăzuţi la alin. (6) lit. a) se exceptează de la prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 486/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    (9) Începând cu data de 1 ianuarie 2025, pentru a fi autorizată, o organizaţie colectivă care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului de EEE trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să aibă calitatea de membri fondatori/membri/acţionari, respectiv asociaţi numai producători de EEE înregistraţi în Registrul naţional al producătorilor de EEE gestionat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;
    b) membrii fondatori/membrii/acţionarii, respectiv asociaţii nu deţin autorizaţii de colectare şi tratare DEEE, iar deţinătorii, respectiv acţionarii majoritari/proprietarii nu deţin acţiuni/părţi sociale la operatori autorizaţi de colectare sau tratare DEEE;
    c) în anul precedent celui în care se solicită autorizarea să aibă o cotă de piaţă de cel puţin 5% pentru o categorie de EEE pentru care solicită autorizarea, certificată de AFM;
    d) să constituie o garanţie în cuantum de 2 milioane lei, garanţie ce nu va utiliza sumele încasate în vederea gestionării DEEE conform prevederilor art. 28, în favoarea AFM, sub forma unui depozit în numerar sau a unei scrisori de garanţie bancară ori altui instrument de garantare emis de către o societate bancară, valabilă pentru întreaga perioadă de autorizare, cu scopul garantării obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. y) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) să completeze garanţia prevăzută la lit. d), după caz, la solicitarea şi la termenul stabilit de AFM, dacă AFM a constatat că suma de 2 milioane lei este insuficientă în vederea garantării obligaţiilor de plată prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. y) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) nu este înregistrată în Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023, cu modificările şi completările ulterioare, certificată de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.
    (10) Organizaţiile autorizate să implementeze obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, au următoarele obligaţii:
    a) să atingă anual cel puţin obiectivele prevăzute în anexa nr. 6 şi ratele de colectare, prevăzute la art. 17^1 alin. (1), pentru fiecare categorie de EEE, cu excepţia panourilor fotovoltaice, pentru care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului;
    b) să atingă anual cel puţin obiectivele prevăzute în anexa nr. 9, pentru care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului;
    c) să constituie provizioane în vedere asigurării gestionării 100% a EEE finanţate de producătorii pentru care au preluat responsabilitatea, indiferent de momentul când acestea devin deşeuri;
    d) să implementeze, începând cu primul an de activitate, obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului pentru toate cantităţile de EEE pentru care au preluat responsabilitatea;
    e) să menţină, în fiecare an de activitate, cel puţin o cotă de piaţă de minimum 5% pentru EEE introduse pe piaţă de către membri fondatori/membri/acţionari, respectiv asociaţi în anul precedent, pentru cel puţin o categorie de EEE autorizată;
    f) să implementeze obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului distinct pentru toate categoriile de EEE autorizate;
    g) să implementeze obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului pentru toate cantităţile de DEEE provenite de la EEE introduse pe piaţă, pentru oricare producător care solicită acest lucru, şi finanţate de acesta conform contractului dintre părţi, în condiţiile stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă, în aria geografică în care urmează să îşi desfăşoare activitatea;
    h) în cazul încetării contractului dintre producător şi organizaţia colectivă, indiferent de cauza încetării acestuia, pentru cantităţile de EEE introduse pe piaţa naţională şi finanţate de producător, rămase negestionate la data încetării contractului, obligaţiile pentru atingerea tuturor obiectivelor din prezenta ordonanţă de urgenţă revine exclusiv organizaţiei colective, inclusiv obligaţiile de raportare.
    (11) Contribuţiile financiare percepute producătorilor, pentru care aceştia îndeplinesc obligaţiile privind răspunderea extinsă, prevăzută la alin. (10), vor respecta următoarea structură:
    a) cel puţin 70% costuri de colectare, preluare, tratare, valorificare şi eliminare în condiţii de protecţie a mediului a DEEE pentru toate EEE puse pe piaţă, fără a aplica în formula de calcul ratele de colectare şi/sau valorificare;
    b) maximum 10% costuri pentru dezvoltarea/funcţionarea sistemului de gestionare a DEEE;
    c) maximum 5% costuri pentru studii, informare şi conştientizare;
    d) maximum 15% cheltuieli de funcţionare a organizaţiei care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului;
    e) lista cu valorile costurilor de gestionare propuse de organizaţiile colective este valabilă cel puţin 6 luni.
    (12) Organizaţiilor colective care deţin licenţă de operare sau se află în procedură de relicenţiere li se aplică măsurile tranzitorii prevăzute la art. 71 alin. (5)-(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023, cu modificările şi completările ulterioare.
    (13) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, cu avizul Consiliului Concurenţei, în vederea îmbunătăţirii aplicării unitare a răspunderii extinse a producătorului şi a îmbunătăţirii gestionării DEEE la nivel naţional, poate promova prin hotărâre a Guvernului, după caz, cadrul legal pentru implementarea, pe întreg teritoriul României, a unui sistem de coordonare a managementului DEEE.
    (14) Participarea în cadrul sistemului prevăzut la alin. (13) este obligatorie pentru toţi producătorii, reprezentanţii autorizaţi ai acestora, organizaţiile colective care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorilor, toţi operatorii economici colectori şi/sau tratatori autorizaţi şi toate autorităţile administraţiei publice locale."

    11. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    (1) Producătorii de EEE păstrează răspunderea pentru EEE puse pe piaţă pe toată durata existenţei lor, inclusiv în stadiul de deşeu, şi sunt obligaţi să se asigure că se îndeplinesc obiectivele minime prevăzute în anexa nr. 9 pentru toate DEEE colectate separat, potrivit art. 9-12, indiferent că sunt trimise spre tratare în mod individual sau prin organizaţiile colective, în conformitate cu prevederile cu art. 20-26."

    12. La articolul 28, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Producătorul poate opta să îndeplinească obligaţia prevăzută la alin. (2) conform prevederilor art. 12 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 17/2023, cu modificările şi completările ulterioare."

    13. La articolul 29 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) aderarea la una dintre organizaţiile colective care implementează răspunderea extinsă a producătorului, care acţionează în numele producătorilor."

    14. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    (1) Fiecare organizaţie colectivă care implementează răspunderea extinsă a producătorului este obligată să constituie o garanţie în cuantum de 2 milioane lei în favoarea AFM, sub forma unui depozit în numerar sau a unei scrisori de garanţie bancară ori altui instrument de garantare emis de către o societate bancară, valabilă pentru întreaga perioadă de autorizare, cu scopul garantării îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, şi să o completeze, după caz, la solicitarea AFM.
    (2) AFM are obligaţia ca anual să facă evaluarea garanţiilor prevăzute la alin. (1) şi, după caz, să solicite completarea acestora.
    (3) Organizaţia colectivă are obligaţia să reîntregească garanţia prevăzută la alin. (1), după caz, la solicitarea şi la termenul stabilit de AFM, dacă AFM a constatat că suma de 2 milioane lei este insuficientă în vederea garantării obligaţiilor de plată prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. y) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Beneficiarul garanţiei prevăzute la alin. (1) este AFM, în condiţiile legii, în caz de încetare a activităţii organizaţiei colective."

    15. La articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    (1) Metodologia de constituire a garanţiei financiare pentru producătorii de EEE, prevăzută la art. 29 alin. (1), şi pentru organizaţii colective, prevăzută la art. 30, precum şi de utilizare a acesteia de către AFM se realizează conform dispoziţiilor art. 12^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare."

    16. La articolul 32, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Cota de piaţă prevăzută la alin. (1) pentru organizaţiile colective şi producătorii care au optat să îndeplinească în mod individual obligaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se calculează de către aceştia ca raport procentual între cantitatea exprimată în unităţi de masă de EEE destinate gospodăriilor particulare introduse pe piaţă în anul precedent celui în care se face finanţarea şi cantitatea totală de EEE destinate gospodăriilor particulare introduse pe piaţă la nivel naţional în anul precedent de către producătorii înregistraţi potrivit art. 38 alin. (2), comunicată de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului pe propriul site, până la data de 15 iunie a fiecărui an."

    17. La articolul 33, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Asigurarea finanţării operaţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se realizează în condiţiile prevăzute la art. 29."

    18. La articolul 34, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 34
    (1) Producătorii şi distribuitorii sunt obligaţi să informeze cumpărătorii/posibilii cumpărători, în momentul punerii în vânzare a EEE, cu privire la costurile colectării, tratării şi eliminării în condiţii de protecţie a mediului, prin evidenţierea separată a acestor costuri.
    (2) Costurile prevăzute la alin. (1) trebuie să acopere minimum valoarea necesară realizării ţintelor de colectare şi valorificare a DEEE, generate de masa respectivului echipament."

    19. La articolul 34, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Costurile prevăzute la alin. (1) nu pot fi mai mici decât minimul real necesar pentru gestionarea EEE respective, atunci când acestea devin deşeuri, şi nici să nu depăşească costurile reale suportate pentru acestea. Consiliul Concurenţei monitorizează şi colectează din piaţă informaţii reale şi documentate cu privire la costurile necesare pentru fiecare categorie de gestionare a DEEE şi costuri conexe, respectiv costuri administrative, costuri cu conştientizarea etc., să le publice pe site-ul propriu şi să le menţină actualizate cel puţin o dată la 6 luni."

    20. La articolul 34, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Informaţiile prevăzute la alin. (3) şi (5) se furnizează în instrucţiunile de utilizare, la punctul de vânzare şi/sau prin intermediul campaniilor de conştientizare."

    21. La articolul 38, alineatele (2)-(4) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru a introduce pe piaţă EEE, producătorii, inclusiv cei prevăzuţi la alin. (3), au obligaţia de a se înscrie în registrul naţional, prevăzut la alin. (1), primind un număr de înregistrare care va fi comunicat de aceştia tuturor reţelelor comerciale prin care sunt vândute EEE.
(3) Producătorii au obligaţia de a declara, pentru fiecare categorie de EEE în parte, modul de gestionare a DEEE.
(4) Producătorii nu pot transfera responsabilităţile pe aceeaşi categorie de EEE prevăzută în anexa nr. 2 mai multor organizaţii colective.
    ..................................................................................................
(8) Operatorii economici care comercializează EEE sunt obligaţi să verifice dacă producătorii de la care achiziţionează EEE sunt înregistraţi în registrul naţional prevăzut la alin. (1)."

    22. La articolul 38, după alineatul (13) se introduc trei noi alineate, alin. (14)-(16), cu următorul cuprins:
    "(14) Prevederile alin. (2)-(4) nu se aplică producătorilor de echipamente automate de preluare, aşa cum sunt definite la pct. 1 lit. j) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar pentru echipamentele care sunt aprobate şi operate de sistemul de garanţie-returnare.
(15) Sistemul de garanţie-returnare ţine evidenţa echipamentelor automate de preluare şi se asigură că operatorul punctului de returnare, la încetarea ciclului de viaţă al echipamentelor, a predat echipamentul/echipamentele către un operator economic autorizat pentru tratarea DEEE.
(16) Sistemul de garanţie-returnare furnizează, la solicitarea autorităţilor de inspecţie şi control, toate informaţiile şi documentele necesare care demonstrează conformarea cu prevederile alin. (15)."

    23. La articolul 39, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 39
    (1) Operatorii economici care fabrică sau importă dintr-o ţară terţă sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene EEE care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă şi care nu sunt destinate vânzării, respectiv pentru care nu au calitatea de producător potrivit definiţiei prevăzute la lit. g) din anexa nr. 5, sunt obligaţi să ţină evidenţa acestor EEE, să încredinţeze DEEE provenite de la echipamentele respective numai operatorilor autorizaţi pentru colectarea şi/sau tratarea DEEE şi să asigure finanţarea costurilor de gestionare a acestora potrivit cerinţelor prezentei ordonanţe de urgenţă."

    24. La articolul 39, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Operatorul punctului de returnare care gestionează echipamente automate de preluare din cadrul sistemului de garanţie-returnare are următoarele obligaţii:
    a) predă echipamentele automate de preluare în momentul când acestea devin deşeuri doar către un operator economic autorizat pentru tratarea DEEE;
    b) asigură finanţarea costurilor de tratare, valorificare şi eliminare în condiţii de protecţie a mediului în momentul când automatele de preluare au devenit DEEE;
    c) se asigură că, pentru toate DEEE trimise spre tratare, sunt îndeplinite obiectivele minime prevăzute în anexa nr. 9;
    d) ţine evidenţa echipamentelor automate de preluare şi a DEEE, inclusiv managementul acestora, şi furnizează la solicitarea autorităţilor de inspecţie şi control toate informaţiile şi documentele necesare care demonstrează conformarea cu dispoziţiile a)-c)."

    25. La articolul 40, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin. (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) Începând cu data de 1 octombrie 2024, reprezentantul autorizat, altul decât organizaţia colectivă, are obligaţia să constituie o garanţie în cuantum de 100.000 lei în favoarea AFM, sub forma unui depozit în numerar sau a unei scrisori de garanţie bancară ori altui instrument de garantare emis de către o societate bancară, valabilă pentru întreaga perioadă de autorizare, cu scopul garantării obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. w) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi să o completeze, după caz, la solicitarea AFM.
(5) Reprezentantul autorizat are obligaţia să completeze garanţia prevăzută la alin. (4), după caz, la solicitarea şi la termenul stabilit de AFM, dacă AFM a constatat că suma de 100.000 lei este insuficientă în vederea garantării obligaţiilor de plată prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. w) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare."

    26. La articolul 43 alineatul (1), punctul 1 al literei a) şi punctele 1 şi 5 ale literei c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "1. nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 16 alin. (1) şi (2) şi art. 39 alin. (2);
    ..................................................................................................
1. nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3), art. 11 alin. (2), art. 19, art. 28 alin. (1) şi (2), art. 29 alin. (1), art. 30 alin. (1) şi (2) şi art. 33 alin. (1)-(3);
    ..................................................................................................
5. nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (5), art. 16 alin. (3), art. 23 alin. (3), art. 27 alin. (2) şi art. 38 alin. (2) şi (3);"

    27. La articolul 43 alineatul (1), după punctul 5 al literei c) se introduce un punct nou, pct. 6, cu următorul cuprins:
    "6. nerespectarea prevederilor art. 38 alin (15) şi (16) şi art. 39 alin. (3)."

    28. La articolul 43 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, lit. d), cu următorul cuprins:
    "d) pentru nerespectarea prevederilor art. 17 şi 17^1 se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. w) şi y) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare."

    29. La articolul 43 alineatul (5), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) Gărzii Naţionale de Mediu, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi lit. c) pct. 1, 2, 4, 5 şi 6;"

    30. La articolul 43 alineatul (5), după litera b) se introduce o literă nouă, lit. c), cu următorul cuprins:
    "c) AFM, pentru constatarea şi aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neîndeplinirea obiectivelor de colectare prevăzute la alin. (1) lit. d)."

    31. La articolul 44 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) operaţiunile din cadrul instalaţiilor de tratare, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu anexa nr. 7."

    32. La articolul 45, alineatele (1)-(3) se abrogă.
    33. La anexa nr. 2, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. Echipamente de mari dimensiuni (având oricare dintre dimensiunile externe, mai mare de 50 cm)."

    34. La anexa nr. 2, după punctul 4 se introduc două noi puncte, punctele 4^1 şi 4^2, cu următorul cuprins:
    "4^1. Echipamente de mari dimensiuni, având oricare dintre dimensiunile externe mai mari de 50 cm, inclusiv, printre altele: aparate de uz casnic; echipamente informatice şi de telecomunicaţii; echipamente de larg consum; aparate de iluminat, echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, echipamente muzicale; unelte electrice şi electronice; jucării, echipamente sportive şi de agrement; dispozitive medicale; instrumente de supraveghere şi control; distribuitoare automate; echipamente pentru generarea de curenţi electrici. Această categorie nu include echipamente prevăzute la pct. 1-3 (fără panouri fotovoltaice).
4^2. Panouri fotovoltaice"

    35. Titlul anexei nr. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Lista neexhaustivă a EEE care sunt cuprinse în categoriile prevăzute în anexa nr. 2"

    36. La anexa nr. 5, litera ş) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ş) organizaţie colectivă - operator economic constituit în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, licenţiat de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor potrivit prevederilor art. 25 alin. (7) din ordonanţa de urgenţă, şi care are drept activitate exclusiv preluarea şi ducerea la îndeplinire a obligaţiilor producătorilor de EEE sau ale reprezentanţilor autorizaţi care acţionează în numele producătorilor cu privire la gestionarea DEEE;"    ART. II
    (1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, operatorii autorizaţi pentru tratarea DEEE sunt obligaţi să solicite revizuirea autorizaţiilor de mediu, cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.
    (2) În termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, operatorii autorizaţi pentru tratarea DEEE sunt obligaţi să demonstreze conformarea, potrivit art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, cu standardele enumerate în Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 417/2021 pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene din domeniul tratării, inclusiv valorificării, reciclării şi pregătirii pentru reutilizare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, prin certificate atestate de entităţi acreditate.

    ART. III
    În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.494/846/2016 pentru aprobarea procedurii şi criteriilor de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective şi de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile, acordarea licenţei reprezentanţilor autorizaţi, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, cu modificările ulterioare, se actualizează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege.

    ART. IV
    La data intrării în vigoare a prezentei legi, responsabilitatea pentru atingerea obiectivelor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, inclusiv obligaţiile de raportare pentru toate cantităţile de EEE introduse pe piaţa naţională şi finanţate de producători, rămase negestionate, atât pe perioada de tranziţie, cât şi după autorizarea în vederea implementării obligaţiilor privind răspunderea extinsă a producătorului, rămân exclusiv în sarcina organizaţiilor colective licenţiate sau aflate în procedură de relicenţiere în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (6) şi (7) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă.

    ART. V
    (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, în situaţia în care Administraţia Fondului pentru Mediu constată că suma percepută organizaţiilor colective este insuficientă în vederea garantării obligaţiilor de plată, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. y) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, diferenţa de plată se achită de producătorii afiliaţi, proporţional cu cota de piaţă a acestora în cadrul organizaţiei penalizate.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi producătorilor afiliaţi la organizaţiile colective care nu au solicitat/obţinut autorizarea de a implementa obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului.

    ART. VI
    Publicarea primului raport de monitorizare, în conformitate cu dispoziţiile art. 34 alin. (2^1) din Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr. 5/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se face în termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

    ART. VII
    (1) În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, operatorii economici care sunt autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare a DEEE sunt obligaţi să se conformeze prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.
    (2) Operatorii economici care sunt autorizaţi, la data intrării în vigoare a prezentei legi, să desfăşoare activităţi de colectare a DEEE şi care, la sfârşitul perioadei prevăzute la alin. (1), nu au încheiat contracte cu producători de EEE, organizaţii colective sau operatori economici care desfăşoară operaţii de tratare a DEEE în numele producătorilor nu mai au dreptul să desfăşoare activitatea de colectare a DEEE.
    (3) Operatorii economici care sunt autorizaţi, la data intrării în vigoare a prezentei legi, să desfăşoare activităţi de tratare a DEEE sunt obligaţi ca, până la data de 1 ianuarie 2025, să se conformeze obligaţiilor prevăzute la art. 25 alin. (1)-(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.

    ART. VIII
    În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor împreună cu operatorii economici stabilesc ghidul pentru exceptările de echipamente prevăzute la art. 4 şi 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    ALFRED-ROBERT SIMONIS
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ

    Bucureşti, 10 mai 2024.
    Nr. 127.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016