Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 122 din 30 aprilie 2024  pentru introducerea, modificarea sau completarea menţiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene în cuprinsul unor acte normative, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 122 din 30 aprilie 2024 pentru introducerea, modificarea sau completarea menţiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene în cuprinsul unor acte normative, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 414 din 7 mai 2024
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    După articolul 110 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 mai 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene, cu următorul cuprins:
    "Prezenta lege transpune dispoziţiile art. 6 alin. (4) lit. (a) şi alin. (5), art. 18 şi ale art. 20 alin. (3) din Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind garanţiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 132 din 21 mai 2016."


    ART. II
    După articolul 25 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 23 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene, cu următorul cuprins:
    "Prezenta lege transpune dispoziţiile art. 14 alin. (3) din Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind garanţiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspecte sau acuzate în cadrul procedurilor penale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 132 din 21 mai 2016."


    ART. III
    După articolul 82 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene, cu următorul cuprins:
    "Prezenta lege transpune dispoziţiile art. 20 alin. (1) din Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind garanţiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 132 din 21 mai 2016."


    ART. IV
    După articolul 155 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene, cu următorul cuprins:
    "Prezenta lege transpune dispoziţiile art. 9 alin. (1), art. 12 alin. (5) lit. (a) şi (b) şi ale art. 14 alin. (4) din Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind garanţiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 132 din 21 mai 2016."


    ART. V
    Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 27 mai 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 101, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Persoana reţinută poate solicita să fie încunoştinţat despre măsura luată un membru de familie ori o altă persoană, pe care o desemnează aceasta. Atât cererea, cât şi încunoştinţarea se consemnează într-un proces-verbal. Dispoziţiile art. 210 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător."

    2. La menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene, punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "10. dispoziţiile art. 5 alin. (3) şi ale art. 10 alin. (4), (5) şi (6) din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2013/48/UE din 22 octombrie 2013 privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale şi al procedurilor privind mandatul european de arestare, precum şi dreptul ca o persoană terţă să fie informată în urma privării de libertate şi dreptul de a comunica cu persoane terţe şi cu autorităţi consulare în timpul privării de libertate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 294 din 6 noiembrie 2013;"

    3. La menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene, după punctul 12 se introduc trei noi puncte, pct. 13-15, cu următorul cuprins:
    "13. dispoziţiile art. 2 alin. (2), art. 17 şi 19 din Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind garanţiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 132 din 21 mai 2016;
14. dispoziţiile Directivei (UE) 2022/228 a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 februarie 2022 de modificare a Directivei 2014/41/UE în ceea ce priveşte alinierea acesteia la normele Uniunii privind protecţia datelor cu caracter personal, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 39 din 21 februarie 2022;
15. dispoziţiile Directivei (UE) 2022/211 a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 februarie 2022 de modificare a Deciziei-cadru 2002/465/JAI a Consiliului în ceea ce priveşte alinierea acesteia la normele Uniunii privind protecţia datelor cu caracter personal, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 37 din 18 februarie 2022."    ART. VI
    După articolul 83 din Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului de probaţiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 10 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene, cu următorul cuprins:
    "Prezenta lege transpune dispoziţiile art. 20 alin. (4) din Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind garanţiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 132 din 21 mai 2016."


    ART. VII
    După articolul 2.664 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene, cu următorul cuprins:
    "Prezenta lege transpune dispoziţiile art. 3 pct. 1, 2 şi 3 din Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind garanţiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 132 din 21 mai 2016."


    ART. VIII
    După articolul 446 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene, cu următorul cuprins:
    "Prezenta lege transpune dispoziţiile art. 7 alin. (1), art. 12 alin. (3) şi ale art. 14 alin. (3) din Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind garanţiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 132 din 21 mai 2016."


    ART. IX
    Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 10, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul cuprins:
    "(7) Orice neexercitare a dreptului de a fi asistat de un avocat ales pe parcursul procesului penal trebuie să fie voluntară şi neechivocă şi nu împiedică exercitarea ulterioară, oricând pe parcursul procesului penal, a acestui drept. În cazul neexercitării dreptului de a fi asistat de un avocat ales, suspectul sau inculpatul este informat de către organele judiciare, într-un limbaj simplu şi accesibil acestuia, cu privire la conţinutul dreptului şi la posibilele consecinţe ale neexercitării acestuia."

    2. La articolul 89, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alin. (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Suspectul sau inculpatul poate să nu îşi exercite dreptul de a fi asistat de un avocat ales. Neexercitarea acestui drept de către suspect sau inculpat trebuie să fie voluntară şi neechivocă, poate fi adusă la cunoştinţa organului judiciar oral sau în scris şi nu împiedică exercitarea ulterioară, oricând pe parcursul procesului penal, a dreptului de a fi asistat de un avocat ales.
(1^2) Dacă suspectul sau inculpatul nu îşi exercită dreptul de a fi asistat de către un avocat ales în condiţiile prevăzute la alin. (1^1), organul judiciar îl informează, într-un limbaj simplu şi accesibil, asupra conţinutului dreptului prevăzut la art. 83 lit. c), asupra posibilelor consecinţe ale neexercitării acestuia, precum şi asupra posibilităţii de a-şi exercita ulterior, oricând pe parcursul procesului penal, dreptul de a fi asistat de către un avocat ales.
(1^3) Decizia suspectului sau a inculpatului privind neexercitarea dreptului de a fi asistat de un avocat, caracterul voluntar şi neechivoc al acesteia, precum şi informarea prevăzută la alin. (1^2) se consemnează în scris de către organul judiciar."

    3. La articolul 210, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) În mod excepţional, încunoştinţarea poate fi întârziată cel mult 4 ore doar în situaţia în care, având în vedere circumstanţele specifice ale cauzei, există o necesitate urgentă de a preveni:
    a) producerea unor consecinţe negative grave pentru viaţa, libertatea sau integritatea fizică a unei persoane;
    b) periclitarea considerabilă a procedurilor penale."

    4. La articolul 568, denumirea marginală şi alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 568
    Menţinerea, înlocuirea sau încetarea obligării la tratament medical
    (1) Primind comunicarea, instanţa de executare sau instanţa prevăzută la art. 567 alin. (2) analizează, în situaţiile prevăzute la art. 567 alin. (1) lit. a) şi b), dacă se impune menţinerea tratamentului medical sau dispunerea internării medicale. În cazul în care apreciază că se impune internarea medicală sau în situaţiile prevăzute la art. 567 alin. (1) lit. c) şi d) dispune efectuarea unei expertize medico-legale cu privire la starea de sănătate a persoanei faţă de care este luată măsura de siguranţă.
    .................................
    (4) După primirea raportului de expertiză medico-legală şi a concluziilor medicului de specialitate prevăzut la alin. (2), instanţa, în şedinţă publică, ascultă concluziile procurorului, ale persoanei faţă de care este luată măsura de siguranţă şi ale avocatului acesteia, precum şi ale expertului şi medicului desemnat de aceasta, atunci când consideră necesar, şi dispune, după caz, menţinerea, încetarea măsurii obligării la tratament medical sau internarea medicală."

    5. După articolul 603 se introduce menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene, cu următorul cuprins:
    "Prezenta lege transpune dispoziţiile:
    1. art. 3 alin. (1)-(4), art. 4, art. 5 alin. (1)-(3), art. 6 alin. (1) şi (2), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1) şi (3), art. 9, art. 10 alin. (2), art. 12 alin. (1) şi (2), art. 13 şi art. 15 alin. (2) din Directiva 2013/48/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale şi al procedurilor privind mandatul european de arestare, precum şi dreptul ca o persoană terţă să fie informată în urma privării de libertate şi dreptul de a comunica cu persoane terţe şi cu autorităţi consulare în timpul privării de libertate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 294 din 6 noiembrie 2013;
    2. art. 2 alin. (3) şi (4), art. 3 pct. 3, art. 4, art. 5, art. 6 alin. (1)-(5) şi (7), art. 7 alin. (1)-(8), art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1) şi (2), art. 10, art. 11, art. 13, art. 14 alin. (1)-(3), art. 15, art. 16, art. 18, art. 19, art. 20 alin. (1) şi (2) şi ale art. 22 din Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind garanţiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 132 din 21 mai 2016."    ART. X
    După articolul 124 din Legea nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 14 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene, cu următorul cuprins:
    "Prezenta lege transpune dispoziţiile art. 7 alin. (1)-(3), alin. (4) lit. (a) şi (c) şi alin. (7), art. 20 alin. (4) şi ale art. 22 din Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind garanţiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 132 din 21 mai 2016."


    ART. XI
    După articolul 191 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 14 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene, cu următorul cuprins:
    "Prezenta lege transpune dispoziţiile art. 8 alin. (1), (3) şi (4), art. 12, art. 13, art. 14 alin. (1), art. 19 şi 22 din Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind garanţiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 132 din 21 mai 2016."


    ART. XII
    Menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 23 mai 2016, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune:
    1. dispoziţiile art. 2 lit. (c) pct. (ii) şi (iii), lit. (e), art. 3 alin. (5), art. 4 alin. (2), (3), (4) şi (7), art. 5 alin. (2), art. 7 alin. (2), art. 9 lit. (b) şi (f), art. 15 alin. (2) şi art. 20 alin. (3) lit. (e) din Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 335 din 17 decembrie 2011;
    2. dispoziţiile art. 4 alin. (4) şi art. 5 alin. (2) din Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 142 din 1 iunie 2012;
    3. dispoziţiile art. 7 din Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 328 din 6 decembrie 2008;
    4. dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Directiva 2014/62/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 privind protecţia prin măsuri de drept penal a monedei euro şi a altor monede împotriva falsificării şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2000/383/JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 151 din 21 mai 2014;
    5. dispoziţiile art. 5 alin. (2), art. 6 alin. (5) prima teză, art. 7 alin. (2), (3) şi (4), art. 11 alin. (3), art. 20 lit. (a)-(c), art. 22 alin. (3), (4) şi (6), art. 23 alin. (1) şi alin. (2) lit. (a)-(d), art. 24 alin. (1) lit. (a) şi alin. (2) din Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea şi protecţia victimelor criminalităţii şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 315 din 14 noiembrie 2012;
    6. dispoziţiile art. 4 alin. (1) lit. (b) pct. (iii) şi (v), art. 6 alin. (3) lit. (a), art. 7 alin. (1) şi alin. (4) lit. (b), art. 10, art. 11, art. 13 alin. (2), art. 14 alin. (3), art. 16 şi 18 din Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind garanţiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 132 din 21 mai 2016."


    Prezenta lege transpune:
    1. dispoziţiile art. 5 alin. (3), art. 9, art. 10 alin. (3) şi ale art. 15 alin. (2) din Directiva 2013/48/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale şi al procedurilor privind mandatul european de arestare, precum şi dreptul ca o persoană terţă să fie informată în urma privării de libertate şi dreptul de a comunica cu persoane terţe şi cu autorităţi consulare în timpul privării de libertate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 294 din 6 noiembrie 2013;
    2. dispoziţiile art. 24 alin. (1) al doilea paragraf din Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind garanţiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 132 din 21 mai 2016.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    ALFRED-ROBERT SIMONIS
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    SORIN-MIHAI CÎMPEANU

    Bucureşti, 30 aprilie 2024.
    Nr. 122.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016