Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 120 din 30 aprilie 2024  privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea  în aplicare a managementului gazelor fluorurate cu efect de seră    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 120 din 30 aprilie 2024 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a managementului gazelor fluorurate cu efect de seră

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 414 din 7 mai 2024
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. 1
    (1) Prezenta lege stabileşte cadrul instituţional necesar aplicării Regulamentului (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 150 din 20 mai 2014, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 517/2014.
    (2) În înţelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) import ilegal - introducerea pe piaţă a gazelor fluorurate cu efect de seră, ca atare sau în produse şi echipamente, de către persoane fizice sau juridice, fără a deţine cotă sau în afara cotelor disponibile;
    b) cotă disponibilă - cota de gaze fluorurate pe care o persoană fizică sau juridică înregistrată în portalul F-gas o poate utiliza în decursul unui an calendaristic pentru a introduce pe piaţă aceste tipuri de gaze şi care este egală cu cota alocată de către Comisia Europeană, la care se adaugă cota transferată de la alţi deţinători, din care se scad cantităţile deja introduse pe piaţă în anul respectiv.

    (3) În cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevăzute la art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014.

    ART. 2
    Se desemnează Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor ca autoritate competentă pentru coordonarea aplicării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 517/2014, având următoarele responsabilităţi:
    a) participă, prin Comitetul Sectorial pentru Formare Profesională în Domeniul Protecţiei Mediului, la elaborarea şi validarea standardelor ocupaţionale, denumite în continuare SO, specifice ocupaţiilor ce corespund desfăşurării activităţilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 517/2014;
    b) coordonează elaborarea de programe-cadru de formare profesională pentru ocupaţiile ce corespund desfăşurării activităţilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 517/2014.


    ART. 3
    (1) Se desemnează Autoritatea Vamală Română ca autoritate pentru controlul vamal cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 517/2014 în cazul introducerii pe teritoriul vamal al României, din ţări terţe, a gazelor fluorurate cu efect de seră prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 517/2014 şi a amestecurilor care conţin oricare dintre aceste substanţe, precum şi a produselor şi echipamentelor care conţin sau a căror funcţionare se bazează pe gaze fluorurate cu efect de seră, după cum urmează:
    a) controlul se face prin structurile vamale teritoriale, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii;
    b) în situaţia unor eventuale suspiciuni din partea structurilor vamale teritoriale, referitoare la compoziţia gazului conţinut în butelii/echipamente prezentate la vămuire, prelevarea de probe şi testarea se fac cu echipamente omologate;
    c) în vederea asigurării respectării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 517/2014 de către operatorii economici care intenţionează să introducă pe teritoriul României gaze fluorurate, amestecuri care conţin oricare dintre aceste substanţe, precum şi produse şi echipamente care conţin sau a căror funcţionare se bazează pe gaze fluorurate cu efect de seră, Autoritatea Vamală Română, prin structurile vamale teritoriale, este obligată să verifice datele existente în registrul electronic disponibil la nivelul Uniunii Europene cu istoricul importurilor efectuate anterior de către operatorii economici în cauză şi să se asigure că importul cantităţilor solicitate este permis.

    (2) Se desemnează Garda Naţională de Mediu ca autoritate de control şi inspecţie privind respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 517/2014 în ceea ce priveşte introducerea în România, din ţări terţe, respectiv introducerea pe piaţă a gazelor fluorurate cu efect de seră, prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 517/2014, şi a amestecurilor care conţin oricare dintre aceste substanţe, precum şi a produselor şi echipamentelor care conţin sau a căror funcţionare se bazează pe gaze fluorurate cu efect de seră.
    (3) Se desemnează Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliţiei Române şi unităţile teritoriale subordonate acestuia, ca autoritate de control şi investigare a infracţiunilor prevăzute la art. 7 şi 8.

    ART. 4
    Pentru introducerea pe piaţă în România a tipurilor de produse şi echipamente prevăzute la art. 12 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 şi în vederea respectării formatului etichetelor pentru produse şi echipamente care conţin gaze fluorurate cu efect de seră se aplică prevederile din:
    a) Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 353 din 31 decembrie 2008;
    b) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.068 al Comisiei din 17 noiembrie 2015 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului, a formatului etichetelor pentru produse şi echipamente care conţin gaze fluorurate cu efect de seră, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 301 din 18 noiembrie 2015.


    ART. 5
    (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 50.000 lei la 100.000 lei, pentru persoane juridice, săvârşirea următoarelor fapte:
    a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 de către operatorii de echipamente care conţin gaze fluorurate cu efect de seră;
    b) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (3) şi ale art. 4 alin. (1)-(3) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 de către operatorii de echipamente care conţin gaze fluorurate cu efect de seră;
    c) nerespectarea cerinţelor de verificare standard în vederea detectării scurgerilor pentru sistemele de protecţie împotriva incendiilor de către personalul certificat, prevăzute la art. 3, art. 4 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 1.497/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor de verificare standard în vederea detectării scurgerilor pentru sistemele staţionare de protecţie împotriva incendiilor, care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră;
    d) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 2, 5 şi 7 din Regulamentul (CE) nr. 1.497/2007 al Comisiei din 18 decembrie 2007, de către operatorii sistemelor de protecţie împotriva incendiilor;
    e) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.516/2007 al Comisiei din 19 decembrie 2007 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor de verificare standard în vederea detectării scurgerilor pentru echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompele de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, de a deţine registre complete ale echipamentului şi de a le pune la dispoziţia autorităţii competente şi a Comisiei;
    f) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 de către operatorii de echipamente care trebuie să fie verificate pentru detectarea scurgerilor;
    g) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 de către întreprinderile care furnizează gaze fluorurate cu efect de seră;
    h) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 8 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014;
    i) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 8 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014, de către întreprinderea care utilizează containerul în scopul transportului sau depozitării, de a recupera gazele reziduale din containerele reîncărcabile ori de unică folosinţă cu gaze fluorurate cu efect de seră;
    j) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 8 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 de către operatorii echipamentelor care nu sunt enumerate la art. 8 alin. (1) din acelaşi regulament, inclusiv echipamente mobile care conţin gaze fluorurate cu efect de seră, de a recupera gazele fluorurate cu efect de seră;
    k) nerespectarea cerinţelor de etichetare, precum şi de includere a informaţiilor referitoare la gazele fluorurate cu efect de seră, inclusiv a potenţialului de încălzire globală al acestora, în manualul de instrucţiuni aferent produselor şi echipamentelor care conţin gaze fluorurate cu efect de seră, la introducerea pe piaţă a acestora, de către producătorii, importatorii şi exportatorii de gaze fluorurate cu efect de seră, prevăzute la art. 12 alin. (1)-(13) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 şi art. 2 alin. (1)-(5), (8) şi (9) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.068 al Comisiei din 17 noiembrie 2015;
    l) efectuarea operaţiunilor de detectare a scurgerilor şi de recuperare a gazelor fluorurate cu efect de seră, prevăzute la art. 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.067 al Comisiei din 17 noiembrie 2015 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă în scopul certificării persoanelor fizice în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pompele de căldură, precum şi unităţile de refrigerare ale camioanelor şi remorcilor frigorifice care conţin gaze fluorurate cu efect de seră şi în scopul certificării întreprinderilor în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pompele de căldură care conţin gaze fluorurate cu efect de seră, şi de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 304/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă pentru certificarea societăţilor şi a personalului în ceea ce priveşte sistemele staţionare de protecţie împotriva incendiilor şi extinctoarele care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, de către personal care nu este certificat;
    m) efectuarea operaţiunilor de recuperare a gazelor fluorurate cu efect de seră, prevăzute la art. 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.066 al Comisiei din 17 noiembrie 2015 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor pentru recunoaştere reciprocă în scopul certificării persoanelor fizice care efectuează instalarea, asigurarea service-ului, întreţinerea, repararea sau scoaterea din funcţiune a întrerupătoarelor electrice care conţin gaze fluorurate cu efect de seră sau recuperarea gazelor fluorurate cu efect de seră din întrerupătoare electrice fixe şi art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime pentru programele de formare şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveşte sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, de către personal care nu este certificat;
    n) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 19 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 de către producătorii, importatorii şi exportatorii de gaze fluorurate cu efect de seră, de raportare anuală, în formatul prevăzut de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.191/2014 al Comisiei din 30 octombrie 2014 de stabilire a formatului şi mijloacelor de prezentare a raportului menţionat la art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind gazele fluorurate cu efect de seră;
    o) nerespectarea cerinţelor prevăzute la art. 14 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 privind verificările documentaţiei şi declaraţiei de conformitate de către auditori, de către producătorii şi importatorii de gaze fluorurate cu efect de seră;
    p) nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (2)-(6) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014.

    (2) Controalele pentru constatarea respectării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 517/2014, efectuate la persoane fizice şi persoane juridice pe teritoriul României, se fac de către comisarii Gărzii Naţionale de Mediu şi, după caz, împreună cu reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul General al Poliţiei Române şi unităţile teritoriale subordonate acestuia, cu atribuţii în domeniu.
    (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1), în timpul controalelor prevăzute la alin. (2), se fac de către comisarii Gărzii Naţionale de Mediu.

    ART. 6
    Contravenţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
    Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă următoarele fapte:
    a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 de către operatorii de echipamente care conţin gaze fluorurate cu efect de seră;
    b) nerespectarea de către operatorii economici a obligaţiei prevăzute la art. 11 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 de a comercializa gazele fluorurate cu efect de seră doar către întreprinderi care deţin certificate corespunzătoare, în conformitate cu art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014, sau doar către întreprinderi care au drept angajaţi persoane care deţin un certificat de formare profesională în conformitate cu art. 10 alin. (2) şi (5) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014;
    c) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014;
    d) nerespectarea cerinţelor prevăzute la art. 14 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 517/2014 privind introducerea pe piaţă a echipamentelor de refrigerare, climatizare şi pompe de căldură, de către producătorii şi importatorii de gaze fluorurate cu efect de seră.


    ART. 8
    Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă următoarele fapte:
    a) importul ilegal, aşa cum este definit la art. 1 alin. (2) lit. a);
    b) introducerea pe piaţă a gazelor fluorurate cu efect de seră şi a gazelor prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 517/2014 de către producători sau importatori, în condiţii care contravin prevederilor art. 7 alin. (2) din acelaşi regulament;
    c) introducerea pe piaţă a produselor şi echipamentelor care conţin sau a căror funcţionare se bazează pe gaze fluorurate cu efect de seră, de către producătorii şi importatorii de gaze fluorurate cu efect de seră, prevăzute în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 517/2014, în condiţii care contravin prevederilor art. 11 alin. (1) din acelaşi regulament;
    d) nerespectarea prevederilor art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 517/2014.


    ART. 9
    (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 7 şi 8, suma corespunzătoare unei zile-amendă pentru persoana fizică este cuprinsă între 50 lei şi 2.500 lei.
    (2) Prin derogare de la dispoziţiile art. 137 alin. (2) din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 7 şi 8, suma corespunzătoare unei zile-amendă pentru persoana juridică este cuprinsă între 500 lei şi 25.000 lei.
    (3) Tentativa la infracţiunile prevăzute la art. 7 şi 8 se pedepseşte.

    ART. 10
    La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 192/2020 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 24 martie 2020.

    ART. 11
    Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilorart. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    ALFRED-ROBERT SIMONIS
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    SORIN-MIHAI CÎMPEANU

    Bucureşti, 30 aprilie 2024.
    Nr. 120.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016