Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 120 din 2 mai 2022  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea facilitării aplicării de către România a Regulamentului (UE) 2018/1.727 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiţie Penală (Eurojust) şi de înlocuire şi abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 120 din 2 mai 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea facilitării aplicării de către România a Regulamentului (UE) 2018/1.727 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiţie Penală (Eurojust) şi de înlocuire şi abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 432 din 3 mai 2022
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 6 noiembrie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Locul de muncă al magistratului de legătură român trimis în străinătate este la sediul Ministerului Justiţiei din statul în care este trimis în misiune."

    2. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Magistraţii de legătură sunt selectaţi pe baza unui concurs de dosare, care să ateste o experienţă practică în domeniul cooperării judiciare internaţionale, şi a unui interviu. La acest concurs se pot înscrie numai judecători, procurori sau personal de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judecătorilor şi procurorilor, având o vechime în magistratură de cel puţin 12 ani."

    3. La articolul 4, alineatul (5) se abrogă.
    4. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Magistratul de legătură are dreptul la paşaport diplomatic pe durata misiunii în străinătate şi beneficiază în statul în care este trimis de drepturile salariale şi de alte drepturi băneşti corespunzătoare funcţiei diplomatice al cărei stagiu corespunde vechimii deţinute în magistratură, potrivit legislaţiei de salarizare în vigoare pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate. Drepturile salariale şi celelalte drepturi băneşti se suportă din bugetul Ministerului Public, al Ministerului Justiţiei sau al Consiliului Superior al Magistraturii, după caz."

    5. Denumirea titlului II se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " TITLUL II

    Dispoziţii pentru facilitarea aplicării Regulamentului (UE) 2018/1.727 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiţie Penală (Eurojust) şi de înlocuire şi abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului"

    6. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    Membrul naţional român la Eurojust
    (1) În aplicarea dispoziţiilor art. 7, 8 şi 9 din Regulamentul (UE) 2018/1.727 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiţie Penală (Eurojust) şi de înlocuire şi abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului, denumit în continuare Regulamentul Eurojust, România desemnează şi trimite un membru naţional la Eurojust.
    (2) Membrul naţional român la Eurojust are locul de muncă la sediul Eurojust şi competenţele stabilite prin Regulamentul Eurojust.
    (3) Membrul naţional român la Eurojust îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea ministrului justiţiei."

    7. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    Numirea
    (1) Membrul naţional român la Eurojust este numit prin ordin al ministrului justiţiei, cu avizul consultativ al secţiei corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) În aplicarea dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Regulamentul Eurojust, membrul naţional român la Eurojust este numit dintre persoanele care au, potrivit Legii nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, statut de procuror sau judecător.
    (3) Membrul naţional român la Eurojust este selectat de ministrul justiţiei dintre persoanele cu o vechime de cel puţin 12 ani în funcţia de procuror sau judecător, cu experienţă în domeniul justiţiei penale, cu precădere în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie penală.
    (4) În aplicarea dispoziţiilor art. 7 alin. (5) din Regulamentul Eurojust, durata mandatului membrului naţional român la Eurojust este de cinci ani, care poate fi reînnoit o singură dată."

    8. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Membrul naţional român la Eurojust are dreptul la paşaport diplomatic şi beneficiază de drepturile salariale şi de alte drepturi băneşti corespunzătoare funcţiei diplomatice al cărei stagiu corespunde vechimii deţinute în magistratură, potrivit legislaţiei de salarizare în vigoare pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate. Drepturile salariale şi celelalte drepturi băneşti se suportă din bugetul Ministerului Public, al Ministerului Justiţiei sau al Consiliului Superior al Magistraturii, după caz."

    9. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    Încetarea mandatului membrului naţional român la Eurojust
    (1) Mandatul membrului naţional român la Eurojust încetează:
    a) la expirarea perioadei pe care a fost numit;
    b) prin renunţare;
    c) prin încetarea funcţiei de procuror sau judecător, în condiţiile legii;
    d) prin eliberare din funcţie.
    (2) Încetarea mandatului în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) se constată prin ordin al ministrului justiţiei.
    (3) Ministerul Justiţiei va notifica încetarea mandatului şi Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe.
    (4) La expirarea mandatului, postul de membru naţional român la Eurojust va fi considerat vacant. În caz de vacanţă a postului membrului naţional român la Eurojust, supleantul său sau, în cazurile de vacanţă a postului de supleant ori când acesta nu poate acţiona în numele membrului naţional român la Eurojust sau nu îl poate înlocui, asistentul va exercita funcţia respectivă până la data începerii mandatului noului membru desemnat sau până când supleantul membrului naţional român la Eurojust îl poate înlocui."

    10. Titlul articolului 10 şi alineatul (1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    Raportul anual şi informarea Parlamentului României
    (1) Membrul naţional român la Eurojust prezintă ministrului justiţiei, până la data de 1 martie a fiecărui an pentru anul precedent, un raport referitor la activitatea Biroului român la Eurojust. Ministrul justiţiei transmite o copie a raportului de activitate Parlamentului României, procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Consiliului Superior al Magistraturii."

    11. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    Supleantul şi asistentul membrului naţional român la Eurojust
    (1) În aplicarea dispoziţiilor art. 7 alin. (2)-(10), art. 8 şi 9 din Regulamentul Eurojust, România desemnează şi trimite un supleant şi cel puţin un asistent al membrului naţional român la Eurojust.
    (2) Dispoziţiile art. 7-9 se aplică în mod corespunzător supleantului şi asistenţilor membrului naţional la Eurojust.
    (3) Supleantul acţionează în numele membrului naţional sau îl înlocuieşte pe acesta, în funcţie de organizarea activităţii Biroului român la Eurojust. În cazul în care membrul naţional este ales preşedinte sau vicepreşedinte la Eurojust, supleantul îl poate înlocui pe membrul naţional în exercitarea competenţelor ce îi revin în această calitate. Supleantul îl înlocuieşte de drept pe membrul naţional în caz de absenţă fizică de la sediul Eurojust, boală, abţinere, concediu sau vacanţă a postului membrului naţional român la Eurojust.
    (4) În cazul în care membrul naţional la Eurojust, supleantul sau asistentul acestuia este selecţionat pentru a fi trimis magistrat de legătură la Eurojust în state terţe, consimţământul la numirea acestuia de către Eurojust este dat de ministrul justiţiei. Persoana trimisă magistrat de legătură este înlocuită în funcţia sa, după caz, de ceilalţi membri ai Biroului român la Eurojust şi nu mai poate exercita atribuţiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul Eurojust. Autorităţile române pot contacta în mod direct magistratul de legătură la Eurojust, inclusiv în cazul în care acesta este selectat din cadrul altor birouri naţionale la Eurojust, cu excepţia cazului în care România are un magistrat de legătură trimis în acel stat.
    (5) În vederea coordonării şi pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Biroul român la Eurojust menţine legături strânse cu Biroul român de legătură la Europol."

    12. La articolul 11^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 11, în cadrul administraţiei Eurojust sau pentru a-l asista pe membrul naţional pot fi detaşaţi experţi naţionali, potrivit modalităţilor de aplicare adoptate de Colegiul Eurojust, în temeiul art. 66 din Regulamentul Eurojust."

    13. La articolul 12 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) directorul Direcţiei drept internaţional şi cooperare judiciară din Ministerul Justiţiei;"

    14. La articolul 12 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) şeful Serviciului de cooperare judiciară internaţională, relaţii internaţionale şi programe din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;"

    15. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Fără a aduce atingere principiului contactului direct dintre membrul naţional la Eurojust, supleantul sau asistentul acestuia şi autorităţile judiciare ori autorităţile poliţieneşti competente, corespondenţii naţionali constituie puncte de contact privilegiate ale acestuia."

    16. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) În aplicarea dispoziţiilor art. 20 alin. (3) din Regulamentul Eurojust, Sistemul Naţional de Coordonare Eurojust este format din:
    a) corespondenţii naţionali ai Eurojust;
    b) un corespondent naţional pentru probleme legate de competenţa Parchetului European (EPPO), desemnat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
    c) corespondentul naţional al Reţelei Judiciare Europene în materie penală şi alte trei dintre punctele naţionale de contact ale acestei reţele, dintre care un judecător şi doi procurori;
    d) punctele naţionale de contact din Reţeaua echipelor comune de anchetă şi membrii naţionali sau punctele naţionale de contact ale reţelelor înfiinţate prin Decizia 2002/494/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 de înfiinţare a unei reţele europene de puncte de contact cu privire la persoane vinovate de genocid, crime împotriva umanităţii şi crime de război, prin Decizia 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanţelor din statele membre în domeniul urmăririi şi identificării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracţiunile şi prin Decizia 2008/852/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind o reţea de puncte de contact de combatere a corupţiei."

    17. La articolul 13, alineatele (3) şi (6)-(8) se abrogă.
    18. Articolele 13^1, 14^2, 15, 16 şi 21 se abrogă.


    ART. II
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 6 noiembrie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    FLORIN-VASILE CÎŢU

    Bucureşti, 2 mai 2022.
    Nr. 120.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016