Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 12 din 7 ianuarie 2022  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2020 privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanţare Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 12 din 7 ianuarie 2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2020 privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanţare "ELECTRIC UP"

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 25 din 7 ianuarie 2022
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159 din 3 septembrie 2020 privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanţare „ELECTRIC UP“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 8 septembrie 2020, cu următoarele modificări şi completări:
    1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
    privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanţare «ELECTRIC UP"

    2. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Se aprobă Programul «ELECTRIC UP» privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional şi a staţiilor de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic."

    3. La articolul 1 alineatul (2), partea introductivă şi litera e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Programul se implementează printr-un ghid de finanţare, respectiv Ghidul de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional şi a staţiilor de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plugin pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, care cuprinde:
    ..................................................................................................
e) anexa nr. 1 privind indicatorul de performanţă, criteriile tehnice de eligibilitate a operatorilor economici şi cuantumul finanţării, care se adresează proiectelor pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional şi cel puţin a unei staţii de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plugin, cu minimum două puncte de încărcare."

    4. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În scopul implementării Programului de finanţare «ELECTRIC UP», în baza cerinţelor operaţionale furnizate de Direcţia eficienţă energetică din cadrul Ministerului Energiei, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură securitatea cibernetică şi dezvoltă o nouă măsură în cadrul sistemului informatic integrat - IMM RECOVER."

    5. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Se desemnează Ministerul Energiei ca autoritate competentă responsabilă pentru finanţarea proiectelor de investiţii pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional şi a staţiilor de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, pentru perioada 2020-2027.
    (2) Se desemnează Ministerul Energiei, prin Direcţia eficienţă energetică, structură organizatorică competentă pentru implementarea proiectelor de investiţii pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional şi a staţiilor de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, în colaborare cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Energiei, pentru perioada 2020-2027."

    6. La articolul 3, alineatele (2), (4), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Proiectul de investiţii supus cererii de finanţare trebuie să conţină o putere instalată minimă de 27 kWp şi minimum o staţie de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.
    ..................................................................................................
(4) Solicitanţii pot beneficia de finanţare nerambursabilă obţinută în cadrul Programului de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional şi a staţiilor de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene în vigoare privind schemele ajutorului de minimis, conform Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
(5) Sumele necesare implementării Programului «ELECTRIC UP» privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional şi a staţiilor de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plugin se asigură anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, conform prevederilor art. 10 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Suma necesară implementării Programului «ELECTRIC UP» prevăzută la alin. (5) este de maximum 626 milioane lei în primul ciclu de finanţare."

    7. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Ghidul de finanţare a Programului «ELECTRIC UP» pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional şi montarea staţiilor de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, adresat întreprinderilor mici şi mijlocii şi operatorilor economici din domeniul HORECA, se aprobă prin ordin al ministrului energiei şi se publică pe pagina electronică a Ministerului Energiei."

    8. La articolul 6, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) În scopul implementării Programului de finanţare «ELECTRIC UP» pentru perioada 2020-2027 se constituie comisiile de analiză, implementare, monitorizare şi soluţionare a contestaţiilor, prin ordin al ministrului energiei.
    ..................................................................................
    (3) Atribuţiile specifice, activităţile desfăşurate de către comisii şi alte reglementări administrative se aprobă prin ordin al ministrului energiei."

    9. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Personalul din cadrul aparatului propriu al Ministerului Energiei, membri în cadrul comisiilor de analiză, implementare, monitorizare şi soluţionare a contestaţiilor, beneficiază de majorarea salariilor de bază cu 30%, în perioada şi conform activităţii desfăşurate în cadrul Programului de finanţare «ELECTRIC UP», în temeiul alin. (1)."    ART. II
    În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2020 privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanţare „ELECTRIC UP“, sintagma „Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri“ se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Energiei“.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    ANA-MARIA CĂTĂUŢĂ
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    FLORIN-VASILE CÎŢU

    Bucureşti, 7 ianuarie 2022.
    Nr. 12.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016