Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 107 din 24 mai 2019  privind modificarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului Twitter Facebook
Cautare document

 LEGE nr. 107 din 24 mai 2019 privind modificarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România"

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 421 din 29 mai 2019
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ARTICOL UNIC
    Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului „Schi în România“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 16 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3, literele a), a^1), b), d) şi g) se modifică şi vor aveaurmătorulcuprins:
    "a) realizarea studiilor de prefezabilitate privind dezvoltarea turismului, pentru practicarea schiului şi a altor sporturi de iarnă, la solicitarea administraţiei publice locale şi centrale sau a unui investitor, persoană fizică sau persoană juridică;
a^1) avizarea de către autoritatea administraţiei publice centrale care răspunde de turism a studiilor de prefezabilitate, fezabilitate sau a proiectelor tehnice privind dezvoltarea turismului, pentru practicarea schiului şi a altor sporturi de iarnă;
b) stabilirea terenurilor pe care vor fi amenajate obiectivele prevăzute la lit. d)-g), pe baza planurilor de amenajare a teritoriului şi a planurilor de urbanism avizate şi aprobate conform legii, cu respectarea reglementărilor privind protecţia mediului şi a ariilor protejate;
    ...............................................................................................
d) amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea infrastructurii generale: căi de acces, alimentări cu apă, gaze, curent electric, canalizări, staţii de pompare şi staţii de epurare a apelor uzate, parcări şi alte utilităţi necesare;
    .................................................................................................
g) construirea, extinderea, dezvoltarea sau reabilitarea structurilor de primire turistică, inclusiv drumurile de acces şi parcările aferente."

    2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Scoaterea definitivă din fondul forestier proprietate publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale sau din circuitul agricol a terenurilor pe care se amplasează obiectivele destinate acţiunilor prevăzute la art. 3 lit. d)-f), necesare realizării Programului naţional de dezvoltare a turismului «Schi în România», pentru obiective al căror beneficiar este o unitate administrativ-teritorială şi/sau asociaţie de dezvoltare intercomunitară, se face cu exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la art. 92 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de la plata taxelor şi obligaţiilor băneşti prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. a)-c) şi de la obligaţiile datorate potrivit art. 36 alin. (2) şi art. 37 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Scoaterea definitivă din fondul forestier proprietate publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale sau din circuitul agricol a terenurilor pe care se amplasează obiectivele destinate acţiunilor prevăzute la art. 3 lit. d)-f), necesare realizării Programului naţional de dezvoltare a turismului «Schi în România», pentru obiective al căror beneficiar este altcineva decât o unitate administrativ-teritorială şi/sau asociaţie de dezvoltare intercomunitară, se face cu exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la art. 92 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a taxelor, obligaţiilor băneşti şi a celorlalte obligaţii prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Scoaterea definitivă din fondul forestier proprietate privată sau din circuitul agricol a terenurilor pe care se amplasează obiectivele destinate acţiunilor prevăzute la art. 3 lit. d)-f), necesare realizării Programului naţional de dezvoltare a turismului «Schi în România», se face cu exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la art. 92 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a taxei pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Pentru situaţia prevăzută la art. 3 lit. g), scoaterea definitivă a terenurilor respective din circuitul agricol şi din fondul forestier naţional se face cu respectarea legislaţiei specifice celor două domenii.
    (5) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1)-(3) scoaterea definitivă din fondul forestier naţional se realizează prin hotărâre a Guvernului.
    (6) Scoaterea din circuitul agricol a terenurilor agricole prevăzute la alin. (1)-(3) se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Lucrările de amenajare aferente zonelor pentru practicarea schiului şi a altor sporturi de iarnă, realizate din fonduri publice, sunt declarate de utilitate publică şi vor fi realizate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (8) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1)-(3), scoaterea definitivă din fondul forestier naţional se realizează prin compensare cu terenuri echivalente ca suprafaţă şi bonitate. Echivalenţa valorică se calculează conform legislaţiei silvice specifice în vigoare."

    3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Scoaterea din fondul forestier naţional sau din circuitul agricol a terenurilor pe care se amplasează obiectivele destinate acţiunilor prevăzute la art. 3 lit. d)-g) se aprobă numai după realizarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate sau a proiectelor tehnice privind dezvoltarea turismului pentru practicarea schiului şi a altor sporturi de iarnă, în baza:
    a) documentaţiei specifice prevăzute de legislaţia silvică;
    b) documentaţiei prevăzute de legislaţia aplicabilă pentru scoaterea din circuitul agricol şi cu respectarea condiţiilor privind amplasarea obiectivelor pe terenurile agricole situate în extravilan;
    c) avizului autorităţii publice centrale care răspunde de turism, în care să fie precizată încadrarea obiectivului de dezvoltare a turismului «Schi în România» cu specificarea suprafeţei şi amplasamentului.
    (2) Finanţarea studiilor de prefezabilitate pentru suprafeţele de teren din zonele incluse în program se realizează de către autoritatea administraţiei publice centrale care răspunde de turism, în funcţie de fondurile disponibile şi de priorităţile din punctul de vedere al dezvoltării turistice. Autorităţile administraţiei publice locale sau centrale implicate în program pot hotărî, în condiţiile legii, participarea cu resurse financiare din bugetele proprii."

    4. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    Implementarea programului va fi coordonată de autoritatea administraţiei publice centrale care răspunde de turism în colaborare cu autoritatea administraţiei publice centrale care răspunde de sport, în conformitate cu prevederile legale."

    5. La anexă, prevederile referitoare la judeţele Alba, Bistriţa-Năsăud, Caraş-Severin, Harghita, Maramureş, Sibiu, Suceava şi Vâlcea se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Judeţul Alba: Abrud, Arieşeni, Baia de Arieş, Zlatna, dezvoltarea zonei turistice «Ursoaia» (comuna Horea, comuna Gârda, comuna Albac), munţii Şureanu (Poarta Raiului), munţii Apuseni, Munţii Metaliferi, Munţii Bihariei, Munţii Bihorului, muntele Găina, Muntele Mare, Munţii Trascăului
    ..................................................................................................
    Judeţul Bistriţa-Năsăud: Colibiţa, Leşu, Tihuţa, Ţibleş (Fiad), Valea Vinului, oraşul Năsăud, oraşul Sângiorz-Băi, comuna Josenii Bârgăului, comuna Prundu Bârgăului, comuna Tiha Bârgăului, comuna Bistriţa Bârgăului, comuna Livezile, comuna Poiana Ilvei, comuna Măgura Ilvei, comuna Ilva Mare, comuna Ilva Mică, comuna Lunca Ilvei, comuna Maieru, comuna Rodna, comuna Şanţ, comuna Romuli, comuna Telciu, comuna Coşbuc, comuna Parva, comuna Rebra, comuna Salva, comuna Runcu Salvei, comuna Nimigea, comuna Feldru, comuna Rebrişoara, munţii Călimani, Munţii Bârgăului, Munţii Rodnei
    ..................................................................................................
    Judeţul Caraş-Severin: Muntele Mic, Semenic-Crivaia, valea Olteana (Ţarcu), munţii Semenic (comuna Văliug, comuna Brebu, comuna Brebu Nou, comuna Prigor, municipiul Reşiţa), Muntele Mic (comuna Turnu Ruieni, comuna Zăvoi), munţii Ţarcu (comuna Zăvoi, comuna Armeniş)
    ..................................................................................................
    Judeţul Harghita: oraşul Borsec, zona Pasul Bucin (comuna Praid, comuna Joseni), zona munţilor Harghita: Harghita Băi - Harghita Mădăraş (municipiul Miercurea-Ciuc, oraşul Vlăhiţa, comuna Ciceu, comuna Siculeni, comuna Mădăraş, comuna Zetea, comuna Căpâlniţa), Izvorul Mureşului, zona Lacul Roşu, zona munţilor Ciomad (oraşul Băile Tuşnad, comuna Tuşnad, comuna Cozmeni), Valea Strâmbă, Vărşag, municipiul Topliţa, zona munţilor Călimani
    ..................................................................................................
    Judeţul Maramureş: Borşa, Cavnic, Izvoarele, Mogoşa-Şuior, Poienile de sub Munte, Valea Vaserului, Târgu Lăpuş, Băiuţ, Groşii Ţibleşului, Munţii Oaş, Gutâi şi Ţibleş, Munţii Maramureşului, Munţii Rodnei
    ..................................................................................................
    Judeţul Sibiu: Arpaşu de Jos, Cârţişoara, Porumbacu de Jos, Avrig, Racoviţa, Turnu Roşu, Tălmaciu, Boita, Sadu, Râul Sadului, Cisnădie, Răşinari, Poplaca, Gura Râului, Cristian, Sălişte, Tilişca, Poiana Sibiului, Jina, Miercurea Sibiului, munţii Făgăraş, Munţii Lotrului, munţii Cindrel
    Judeţul Suceava: Broşteni, Câmpulung Moldovenesc, Crucea, Gura Haitii, Gura Humorului, Pojorâta, Suceviţa, Vatra Dornei, Cârlibaba, Dorna Candrenilor, Şaru Dornei, Ciocăneşti, munţii Călimani, munţii Suhard, obcina Mestecăniş, munţii Giumalău, Munţii Bistriţei, munţii Rarău
    Judeţul Vâlcea: oraşul Horezu, Munţii Căpăţânii (muntele Ursu, muntele Pietrele Roşii, muntele Pludeasa, muntele Bolca, muntele Piscul lui Ţigan, muntele Pietricea, muntele Marginea, muntele Piscul Lung), comuna Voineasa (Munţii Latoriţei, Mioarele, Puru, Miru, Obârşia Lotrului, Cărbunele Ştefanu, Vidra, Pietrimanu, Bora), comuna Vaideeni (Dealul Mare, Ursuleţu, Ursu, Dârjala, Căpăţâna, Balota, Căşerie, Milescu, Brădăţeaua Mare, Brădăţeaua Mică, Corşoru), comuna Malaia (muntele Muntinu, Groapa Mălăii, Cocora, Funicelu, Gropiţa, Târnovu Mare, Târnovu Mic, Coşana, Petrimanu, Igoiu-Micaia, Fratoşteanu, Coasta Benghii, Urdele, Igoiu, cracul Curmătura), comuna Perişani (Dalia, Lazul lui Man)"    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

    Bucureşti, 24 mai 2019.
    Nr. 107.
    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice