Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 107 din 17 aprilie 2024  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 107 din 17 aprilie 2024 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 370 din 18 aprilie 2024
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82 din 5 octombrie 2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 6 octombrie 2023, cu următoarele modificări şi completări:
    1. La articolul I punctul 2, alineatul (5) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), conform cărora jocurile de noroc sunt exploatate în mod direct de către o singură societate deţinătoare de licenţă clasa I, exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza, în comun, de către două sau mai multe societăţi care deţin licenţă clasa I sau/şi licenţă clasa a II-a, între care există unul sau mai multe contracte încheiate în condiţiile legii, răspunderea revenind părţilor contractante. Sunt interzise convenţiile care, explicit sau disimulat, ar permite unei entităţi nelicenţiate conform legislaţiei privind jocurile de noroc să desfăşoare activităţi de jocuri de noroc. Având în vedere prevederile art. 10 alin. (3) şi cele ale art. 21 alin. (1) şi (3), interacţiunea cu clientul/beneficiarul serviciilor de jocuri de noroc se poate realiza exclusiv prin intermediul personalului calificat propriu angajat al organizatorului de jocuri de noroc sau al unei societăţi afiliate organizatorului de jocuri de noroc."

    2. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, pct. 2^1, cu următorul cuprins:
    "2^1. La articolul 1, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alin. (5^1) şi (5^2), cu următorul cuprins:
    "(5^1) Activităţile de jocuri de noroc care fac obiectul exploatării în comun presupun îndeplinirea a cel puţin uneia dintre activităţile specifice jocurilor de noroc constând în operarea mijloacelor de joc, încasarea şi evidenţierea mizelor şi/sau plata şi evidenţierea câştigurilor, precum şi alte asemenea activităţi care urmează a fi stabilite prin ordin al preşedintelui O.N.J.N., în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009.
(5^2) Este interzisă prestarea, în mod direct sau indirect, a unor activităţi conexe jocurilor de noroc către entităţi care nu deţin licenţă clasa I emisă de O.N.J.N. şi care permit accesul la jocurile de noroc de către participanţii la joc care accesează platforma de joc de pe teritoriul României şi/sau participanţii la joc cetăţeni români care nu au rezidenţă fiscală într-un alt stat. Măsurile tehnice necesare pentru a preveni şi combate accesul participanţilor la jocuri de noroc cu încălcarea dispoziţiilor prezentului alineat vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui O.N.J.N., în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2023. Până la adoptarea ordinului preşedintelui O.N.J.N. prevăzut de prezentul alineat, operatorii economici care deţin licenţa clasa a II-a emisă de O.N.J.N. au obligaţia de a implementa orice măsuri tehnice disponibile pentru a preveni şi combate accesul participanţilor la jocuri de noroc cu încălcarea dispoziţiilor prezentului alineat."
"

    3. La articolul I punctul 3, alineatul (1) al articolului 1^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1^2
    (1) Reclama şi publicitatea pentru jocurile de noroc autorizate pe teritoriul naţional se fac cu respectarea principiilor prevăzute la art. 10 alin. (3). Se postează la loc vizibil pe materialele de promovare seria şi numărul licenţei de organizare deţinute de organizatorul de jocuri de noroc. În înţelesul prezentului articol, nu sunt considerate acţiuni în scop de reclamă, publicitate sau cu caracter promoţional acţiunile desfăşurate de organizatori în mod direct în locaţiile şi pe paginile de internet proprii. Publicitatea prin transmiterea de mesaje electronice nesolicitate care conţin informaţii cu privire la unul sau mai multe jocuri de noroc şi reclama din exterior pentru jocuri de noroc, site-uri pe care sunt găzduite platforme pe care se desfăşoară jocuri de noroc sau branding folosind una dintre mărcile pe care un operator de jocuri de noroc le foloseşte, care depăşeşte dimensiunea de 35 mp/panou/ material publicitar, sunt interzise."

    4. La articolul I punctul 13, alineatul (1^1) al articolului 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1^1) Se instituie obligativitatea creării şi menţinerii la zi de către O.N.J.N. a unui registru public, accesibil online şi actualizat cel puţin o dată la fiecare 24 de ore, care va cuprinde:
    a) denumirea comercială şi numele firmei, pentru operatorii licenţiaţi/autorizaţi pentru a desfăşura activităţi reglementate de către prezentul act normativ;
    b) adresa sediului operatorului;
    c) adresa fiecărui spaţiu comercial în care operatorul exploatează jocuri de noroc, cu indicarea tipurilor de jocuri de noroc autorizate pentru locaţia respectivă;
    d) seria şi adresa la care este amplasat fiecare mijloc de joc licenţiat/autorizat pentru respectivul organizator;
    e) seria şi adresa la care este amplasat fiecare mijloc de joc pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de producţie, distribuţie, reparaţii şi întreţinere pentru mijloacele de joc, import, export, achiziţie intracomunitară, livrare intracomunitară sau alte activităţi cu mijloace de joc, în scopul comercializării sau utilizării, sub orice formă, pe teritoriul României."

    5. La articolul I, după punctul 13 se introduce un nou punct, pct. 13^1, cu următorul cuprins:
    "13^1. La articolul 13, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alin. (1^2), cu următorul cuprins:
    (1^2) Organizatorii de jocuri şi operatorii economici au obligaţia de a transmite către O.N.J.N. prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă toate informaţiile prevăzute la alin. (1^1) în vederea actualizării registrului public."

    6. La articolul I, după punctul 17 se introduce un nou punct, pct. 17^1, cu următorul cuprins:
    "17^1. La articolul 15 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. b^1), cu următorul cuprins:
    b^1) spaţiul propus, dacă are amplasate mijloace de joc de tip slot-machine astfel cum sunt acestea definite în art. 10 alin. (1) lit. e), trebuie să se afle într-o unitate administrativ-teritorială cu o populaţie mai mare de 15.000 de locuitori. Dovada numărului de locuitori se face prin adeverinţă eliberată de primăria în a cărei rază teritorială se află spaţiul propus."

    7. La articolul I punctul 24, litera e) a alineatului (3) al articolului 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) nerespectarea dispoziţiilor art. 1^2 alin. (1) şi (1^1) şi art. 7 alin. (4)."

    8. La articolul I, după punctul 25 se introduce un nou punct, pct. 25^1, cu următorul cuprins:
    "25^1. La articolul 26^1, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alin. (5)-(7), cu următorul cuprins:
    (5) Nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (5) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 150.000 lei la 200.000 lei şi confiscarea sumelor provenite din activitatea contravenţională.

    (6) Nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1^2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 150.000 lei.

    (7) Nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (5^2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 150.000 lei la 200.000 lei şi confiscarea sumelor provenite din activitatea contravenţională. În toate cazurile în care se constată săvârşirea contravenţiei prevăzute de prezentul alineat, Comitetul de supraveghere dispune revocarea licenţei clasa a II-a deţinute de operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe jocurilor de noroc."    ART. II
    Prevederile prezentei legi intră în vigoare la 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    ALFRED-ROBERT SIMONIS
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ

    Bucureşti, 17 aprilie 2024.
    Nr. 107.

    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016