Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 103 din 14 aprilie 2022  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2020 privind reglementarea condiţiilor pentru atribuirea şi închirierea unor imobile, proprietate publică şi privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 103 din 14 aprilie 2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2020 privind reglementarea condiţiilor pentru atribuirea şi închirierea unor imobile, proprietate publică şi privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", şi privind unele măsuri de reglementare a condiţiilor de vânzare ale unor imobile către persoane aflate în situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unui act normativ

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 377 din 15 aprilie 2022
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 173 din 14 octombrie 2020 privind reglementarea condiţiilor pentru atribuirea şi închirierea unor imobile, proprietate publică şi privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 952 din 16 octombrie 2020.

    ART. II
    (1) Imobilele proprietate privată a statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, care au situaţia juridică clarificată şi nu sunt grevate de sarcini, pot fi vândute persoanelor repatriate în România, care au fost persecutate din motive politice în Republica Moldova pentru activitatea lor de susţinere a drepturilor românilor basarabeni, titulari ai contractelor de închiriere a imobilelor descrise în anexă.
    (2) Imobilele prevăzute în anexa la prezenta lege pot fi vândute la cererea persoanelor prevăzute la alin. (1), la preţul stabilit de Consiliul de administraţie al Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ (R.A.-A.P.P.S.), cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, care nu poate fi mai mic decât preţul de piaţă determinat prin raport de evaluare de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizaţi, în condiţiile legii, şi selectaţi de către R.A.-A.P.P.S., cu respectarea legislaţiei în vigoare, respectiv decât valoarea de inventar a imobilului, dacă această valoare este mai mare decât preţul de piaţă.
    (3) Cererile depuse în condiţiile alin. (1) vor fi analizate şi supuse aprobării Consiliului de administraţie al R.A.-A.P.P.S. şi Secretariatului General al Guvernului, în termen de cel mult 60 de zile de la data înregistrării acestora.
    (4) Semnarea contractului de vânzare se face în conformitate cu dispoziţiile art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Plata preţului vânzării se face integral, în termen de cel mult 60 de zile de la semnarea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii de drept a acestuia, fără punere în întârziere şi fără nicio altă formalitate.
    (6) Prin excepţie de la alin. (5), plata preţului se poate face în rate, în conformitate cu dispoziţiile art. 12^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Sub sancţiunea nulităţii absolute este interzisă vânzarea imobilelor cu datele de identificare cuprinse în anexa la prezenta lege. Interdicţia subzistă pentru o perioadă de 5 ani, calculată cu începere de la data încheierii contractelor de vânzare-cumpărare, în condiţiile prevăzute la alin. (4).
    (8) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din sumele obţinute prin vânzarea imobilelor proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S., cuprinse în anexa la prezenta lege, după deducerea cheltuielilor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare, un procent de 50% se face venit la bugetul de stat, cu alocarea sumelor respective pentru cheltuieli de natura investiţiilor, iar un procent de 50% rămâne la dispoziţia R.A.A.P.P.S. pentru lucrări de modernizări şi investiţii la imobilele proprietate publică a statului, la imobilele în care funcţionează instituţii publice şi pentru întreţinerea bunurilor mobile aflate în domeniul public sau privat al statului şi administrate de R.A.-A.P.P.S., precum şi pentru acoperirea cheltuielilor pentru conservarea, protecţia, întreţinerea, repararea şi funcţionarea bazei materiale de reprezentare şi protocol administrate de către R.A.-A.P.P.S.
    (9) Anexa face parte integrantă din prezenta lege.

    ART. III
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Statˮ, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Statˮ, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 30 noiembrie 2011, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 14^2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Cheltuielile de cazare prevăzute la alin. (1) se decontează în limita unui plafon maxim, stabilit, respectiv actualizat, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului."

    2. La articolul 14^6, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Plafonul maxim al cheltuielilor de cazare se aprobă, respectiv se actualizează, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului."    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    VASILE-DANIEL SUCIU
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    VIRGIL GURAN

    Bucureşti, 14 aprilie 2022.
    Nr. 103.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilelor proprietate privată a statului care pot fi vândute persoanelor repatriate în România,
    care au fost persecutate din motive politice în Republica Moldova pentru activitatea lor
    de susţinere a drepturilor românilor basarabeni, titulari ai contractelor de închiriere a imobilelor descrise

┌────┬────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ │Poziţie │ │ │ │ │ │
│ │Hotărârea │ │ │ │ │ │
│ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│Nr. │nr. 60/2005,│ │Adresă │Suprafaţă│Suprafaţă│Suprafaţă│
│crt.│cu │Temei legal │imobil │utilă │totală │teren │
│ │modificările│ │ │(mp) │(mp) │(mp) │
│ │şi │ │ │ │ │ │
│ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │Bd. Iancu│ │ │ │
│ │ │Hotărârea │de │ │ │ │
│ │ │Guvernului │Hunedoara│ │ │ │
│1 │243 │nr. 39/1996,│nr. 66, │68,33 │74,84 │10,86 │
│ │ │cu │ap. 57, │ │ │ │
│ │ │modificările│et. 8, │ │ │ │
│ │ │ulterioare │sector 1,│ │ │ │
│ │ │ │Bucureşti│ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Ordonanţa de│Str. │ │ │ │
│ │ │urgenţă a │Aurel │ │ │ │
│ │ │Guvernului │Vlaicu │ │ │ │
│ │ │nr. 32/2002,│av. nr. │ │ │ │
│ │ │aprobată cu │147, bl. │ │ │ │
│2 │723 │modificări │20, sc. │64,51 │67,53 │8,23 │
│ │ │prin Legea │2, ap. │ │ │ │
│ │ │nr. 377/ │53, │ │ │ │
│ │ │2002, cu │sector 2,│ │ │ │
│ │ │modificările│Bucureşti│ │ │ │
│ │ │ulterioare │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │Str. │ │ │ │
│ │ │ │Aurel │ │ │ │
│ │ │Hotărârea │Vlaicu │ │ │ │
│ │ │Guvernului │av. nr. │ │ │ │
│3 │258 │nr. 214/ │147, bl. │65,60 │68,68 │8,23 │
│ │ │2001, cu │20, sc. │ │ │ │
│ │ │modificările│2, ap. │ │ │ │
│ │ │ulterioare │49, │ │ │ │
│ │ │ │sector 2,│ │ │ │
│ │ │ │Bucureşti│ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │Str. │ │ │ │
│ │ │ │Aurel │ │ │ │
│ │ │Hotărârea │Vlaicu │ │ │ │
│ │ │Guvernului │av. nr. │ │ │ │
│4 │259 │nr. 214/ │147, bl. │49,52 │52,16 │6,28 │
│ │ │2001, cu │20, sc. │ │ │ │
│ │ │modificările│2, ap. │ │ │ │
│ │ │ulterioare │52, │ │ │ │
│ │ │ │sector 2,│ │ │ │
│ │ │ │Bucureşti│ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Ordonanţa de│ │ │ │ │
│ │ │urgenţă a │Bd. │ │ │ │
│ │ │Guvernului │Gheorghe │ │ │ │
│ │ │nr. 32/2002,│Magheru │ │ │ │
│ │ │aprobată cu │nr. 24, │ │ │ │
│5 │536 │modificări │sc. B, │78,09 │89,92 │18,70 │
│ │ │prin Legea │ap. 25, │ │ │ │
│ │ │nr. 377/ │sector 1,│ │ │ │
│ │ │2002, cu │Bucureşti│ │ │ │
│ │ │modificările│ │ │ │ │
│ │ │ulterioare │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016