Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 80 din 12 aprilie 2021  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 80 din 12 aprilie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 384 din 13 aprilie 2021
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 26 septembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Operaţiunile de import sau transfer de introducere de produse militare efectuate în interesul instituţiilor publice care au competenţe în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale se realizează cu respectarea prevederilor legale în materia armelor şi muniţiilor privind interzicerea deţinerii, portului şi folosirii acestora."

    2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Operaţiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) pot fi efectuate, în condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă, de persoane fizice cu domiciliul sau rezidenţa în România sau persoane juridice cu sediul în România, inclusiv autorităţile publice, în conformitate cu legea proprie de funcţionare."

    3. La articolul 5, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) produse militare - orice produs din Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni, prevăzută la art. 6 alin. (2);"

    4. La articolul 5, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) ţară terţă - orice ţară sau teritoriu din afara teritoriului vamal al Uniunii Europene;"

    5. La articolul 5, literele b)-d), f), i)-k) şi m)-o) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) export - scoaterea unui produs militar de pe teritoriul vamal al României, cu titlu definitiv ori temporar, către o persoană fizică sau juridică din orice ţară terţă, inclusiv activităţile de reexport, asistenţă tehnică şi transmisia de software sau tehnologie prin mijloace intangibile, astfel cum este definită la lit. i);
c) import - introducerea unui produs militar pe teritoriul vamal al României, cu titlu definitiv ori temporar, de la o persoană fizică sau juridică din orice ţară terţă, inclusiv transmisia de software sau tehnologie prin mijloace intangibile, aşa cum este definită la lit. i);
d) transfer - orice transfer intracomunitar de expediere sau introducere a unui produs militar către un destinatar sau de la un furnizor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, inclusiv transmisia de software sau tehnologie prin mijloace intangibile, astfel cum este definită la lit. i);
    .........................................
f) transbordare - operaţiunea de descărcare a produselor militare din mijlocul de transport, urmată de încărcarea într-un alt mijloc de transport, în timpul unei operaţiuni de tranzit sau la intrarea ori ieşirea în sau din teritoriul României;
    ...........................................
i) transmisia de software sau tehnologie prin mijloace intangibile - transmisia de software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax, internet sau telefon; aceasta nu vizează transmiterea de tehnologie pe cale orală prin telefon decât în situaţia în care un document sau părţi pertinente din acesta sunt citite corespondentului prin telefon ori îi sunt descrise prin mijloace de o manieră să obţină acelaşi rezultat;
j) intermediere - activităţile desfăşurate de o persoană privind:
    (i) negocierea sau organizarea tranzacţiilor care presupun exportul de produse militare dintr-o ţară terţă către o altă ţară terţă ori transferul între state membre ale Uniunii Europene sau aferente unui export/import dintr-un/către un stat membru al Uniunii Europene către/de la un stat terţ;
    (ii) cumpărarea, vânzarea sau organizarea exportului de produse militare aflate în proprietatea sa dintr-o ţară terţă către o altă ţară terţă ori cumpărarea, vânzarea sau organizarea transferului între state membre ale Uniunii Europene sau aferente unui export/import dintr-un/către un stat membru al Uniunii Europene către/de la un stat terţ;
    (iii) negocierea sau organizarea tranzacţiilor care presupun scoaterea ori introducerea din sau în teritoriul României de produse militare. Negocierea sau organizarea tranzacţiilor include şi activitatea de reprezentare, promovarea de produse militare în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene sau ţări terţe, organizarea de demonstraţii, activităţi de marketing, servicii de consultanţă pentru persoane române sau străine;
k) exportator - orice persoană sau asociere de persoane stabilită pe teritoriul vamal al României care, în momentul în care declaraţia vamală este acceptată, este titularul contractului de furnizare de produse militare încheiat cu destinatarul din ţara terţă şi are competenţa de a stabili dacă mărfurile vor fi transportate către o destinaţie din afara teritoriului vamal al Uniunii Europene sau persoana stabilită pe teritoriul vamal al României care are competenţa de a stabili dacă mărfurile vor fi transportate către o destinaţie din afara teritoriului vamal al Uniunii Europene;
    ........................................
m) furnizor - orice persoană fizică sau juridică cu reşedinţa/sediul în Uniunea Europeană care are răspunderea juridică pentru un transfer intracomunitar de expediere;
n) destinatar - orice persoană fizică sau juridică cu reşedinţa/sediul în Uniunea Europeană care are răspunderea juridică pentru primirea unui transfer intracomunitar de introducere;
o) înregistrare - operaţiunea de confirmare a îndeplinirii de către solicitant a prevederilor legale pentru desfăşurarea operaţiunilor cu produse militare, prevăzute la art. 1 alin. (1);"

    6. La articolul 5 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Nu se consideră intermediere în sensul alin. (1) lit. j) activităţile desfăşurate de ministere sau instituţii publice pentru punerea în aplicare a atribuţiilor specifice prevăzute de lege."

    7. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Lista cuprinzând categoriile de produse militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (2) Lista detaliată a produselor militare din categoriile prevăzute în anexă, supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) Lista detaliată poate fi completată sau modificată potrivit legislaţiei Uniunii Europene în domeniu."

    8. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Dacă exportatorul sau intermediarul are cunoştinţă că unele produse care nu figurează în lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni sunt destinate, în întregime sau în parte, unuia dintre scopurile prevăzute la alin. (1), acesta este obligat să informeze MAE prin ANCEX, care decide asupra oportunităţii de a completa lista prevăzută la art. 6 alin. (2). Ulterior completării listei, MAE prin ANCEX decide cu privire la supunerea licenţierii a exportului, reexportului, transferului sau intermedierii respectivelor produse militare."

    9. La articolul 8, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) obligaţiilor care decurg prin aplicarea embargourilor privind comerţul cu arme instituite printr-o rezoluţie a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, acte juridice ale Uniunii Europene, decizie a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa sau instituite de alte state membre ale Uniunii Europene sau ale NATO;"

    10. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Persoanele prevăzute la art. 3 pot solicita efectuarea operaţiunilor cu produse militare prevăzute la art. 1 alin. (1) numai după primirea confirmării de înregistrare de către MAE prin ANCEX, potrivit legii.
    (2) Soluţionarea cererilor de înregistrare prevăzute la alin. (1) este condiţionată de obţinerea avizului favorabil al Ministerului Apărării Naţionale."

    11. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    Persoanele prevăzute la art. 3, care au şi calitatea de destinatar, pot beneficia de licenţele generale de transfer de produse militare către companii certificate, emise de autorităţi din alte state membre ale Uniunii Europene, numai după certificarea lor de către MAE prin ANCEX."

    12. La articolul 13, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Operaţiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) se efectuează pe bază de licenţă de transfer sau intermediere, după caz, pentru destinatarii sau furnizorii din state membre ale Uniunii Europene, respectiv pe bază de licenţe de export, import, intermediere, tranzit ori transbordare, pentru exportatori sau importatori din ţări terţe.
(3) Pentru operaţiunile prevăzute la art. 1 alin. (1), MAE prin ANCEX emite sau adoptă, după caz, licenţe individuale, globale sau generale de export, import, transfer, intermediere, tranzit ori transbordare cu produse militare."

    13. La articolul 13, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Persoanele înregistrate pot utiliza licenţele generale numai după primirea de la MAE prin ANCEX a confirmării înscrierii ca utilizator al licenţei."

    14. La articolul 14, alineatele (1) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligaţia să solicite MAE prin ANCEX, în nume propriu, după caz, următoarele:
    a) înregistrarea;
    b) certificarea;
    c) licenţă individuală sau globală de export, import, transfer, intermediere, tranzit sau transbordare de produse militare;
    d) înscrierea ca utilizator al licenţei generale.
    ..........................................
    (7) Cererile de înregistrare, certificare, licenţă sau de înscriere ca utilizator al licenţei generale, împreună cu datele şi informaţiile cu privire la oricare dintre elementele referitoare la operaţiunile cu produse militare, vor fi făcute de către conducătorii persoanelor juridice ori de către persoanele fizice interesate, după caz."

    15. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Persoanele înregistrate, certificate şi titularii licenţelor au obligaţia să declare MAE prin ANCEX orice modificări sau diferenţe constatate faţă de datele înscrise în documentele de înregistrare, de certificare ori în licenţe, precum şi la predarea sau preluarea produselor militare respective, în termen de 10 zile de la data la care au intervenit acele modificări. În cazul în care asemenea modificări sau diferenţe schimbă condiţiile în temeiul cărora a fost emis documentul de înregistrare, de certificare ori licenţa, acesta/aceasta este anulat/ă, iar declararea acestor modificări sau diferenţe poate fi considerată ca o nouă cerere de înregistrare, de certificare sau de licenţă, după caz.
    (2) Titularii licenţelor de import sau transfer de introducere de produse militare au obligaţia să solicite MAE prin ANCEX aprobarea schimbării utilizatorului final sau a utilizării finale a produselor militare."

    16. La articolul 16, alineatele (5) şi (6) se abrogă.
    17. La articolul 16, alineatele (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(7) Valabilitatea licenţelor individuale de tranzit sau de transbordare este de maximum 90 de zile de la data emiterii. Valabilitatea acestor licenţe poate fi prelungită, după caz, cu maximum 90 de zile.
(8) Documentul de confirmare a înregistrării, a certificării, a înscrierii ca utilizator al licenţei generale, precum şi licenţele pot fi utilizate numai de titularii acestora, în scopurile pentru care au fost eliberate, cu respectarea limitelor şi condiţiilor prevăzute în acestea, şi nu pot fi cesionate direct sau indirect."

    18. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligaţia de a declara şi de a prezenta produsele militare, pentru vămuire, numai la birourile vamale abilitate, specificate în documentele eliberate de MAE prin ANCEX.
    (2) Tranzitul şi transbordarea de produse militare pe teritoriul României se efectuează numai prin birourile vamale prevăzute la alin. (1)."

    19. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În cazul neimplicării altor persoane în operaţiunea de export, transfer intracomunitar de expediere sau intermediere, solicitantul de licenţă are obligaţia să declare în scris acest lucru."

    20. La articolul 18, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul exporturilor sau intermedierilor de produse militare care se efectuează prin parteneri externi înregistraţi în state care asigură anonimatul acţionariatului, licenţa de export sau de intermediere se emite numai dacă partenerul extern este reprezentat în România de o persoană înregistrată la MAE prin ANCEX.
(4) După ce a avut loc livrarea produselor militare, dar nu mai târziu de 4 luni de la acest moment, posesorul de licenţă de export, transfer sau intermediere trebuie să obţină de la partenerul extern certificatul de control al livrării emis sau certificat de autoritatea competentă din ţara importatoare ori destinatară menţionată în licenţă sau alt document echivalent, atestând că produsele militare au ajuns la destinaţie."

    21. La articolul 19, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) În cazul neimplicării altor persoane în operaţiunea de import sau de transfer intracomunitar de introducere, solicitantul de licenţă are obligaţia să declare în scris acest lucru."

    22. La articolul 19, alineatele (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) În cazul importurilor de produse militare care se efectuează prin parteneri externi înregistraţi în state care asigură anonimatul acţionariatului, licenţa de import se emite numai dacă partenerul extern este reprezentat în România de o persoană înregistrată la MAE prin ANCEX.
    ........................................
(6) În cazul în care partenerul extern solicită o dovadă suplimentară a efectuării importului, autoritatea vamală va elibera o asemenea confirmare."

    23. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) În cazul intermedierii definite la art. 5 alin. (1) lit. j) pct. (i) şi (ii), solicitantul de licenţă trebuie să prezinte documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final, emis sau certificat de autoritatea competentă din ţara importatorului, respectiv a destinatarului, prin care acesta se angajează să respecte destinaţia şi utilizarea finale, declarate, şi să nu reexporte ori să retransfere produsele militare decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a autorităţilor din ţara exportatorului sau a furnizorului, după caz."

    24. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) În cazul intermedierilor definite la art. 5 alin. (1) lit. j) pct. (i) şi (iii), persoanele înregistrate trebuie să notifice în scris MAE prin ANCEX asupra tuturor activităţilor care sunt avute în vedere şi asupra persoanelor române sau străine cu care urmează să negocieze ori să organizeze operaţiuni de intermediere, anterior efectuării acestor operaţiuni."

    25. La articolul 24 alineatul (2), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "k) examinează şi aprobă cererile de licenţă de tranzit şi de transbordare de produse militare pe teritoriul României şi eliberează licenţa corespunzătoare;"

    26. La articolul 24 alineatul (2), după litera k) se introduce o nouă literă, litera k^1), cu următorul cuprins:
    "k^1) eliberează confirmarea de înscriere ca utilizator al licenţei generale;"

    27. La articolul 24 alineatul (2), după litera s) se introduce o nouă literă, litera s^1), cu următorul cuprins:
    "s^1) este punct naţional de contact desemnat pentru Tratatul privind comerţul cu arme, adoptat la New York la 2 aprilie 2013 şi semnat de România la New York la 3 iunie 2013, ratificat prin Legea nr. 32/2014;"

    28. La articolul 25, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Persoanele prevăzute la art. 3 şi autorităţile publice cu atribuţii în domeniu au obligaţia de a păstra timp de 15 ani documentele privind operaţiunile efectuate cu produse militare supuse controlului."

    29. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    Cererile de înregistrare, certificare, licenţă sau înscriere la licenţa generală se aprobă sau se resping prin decizie a directorului general al ANCEX."

    30. După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 32^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 32^1
    (1) Operaţiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) cu produse militare din categoriile ML1, ML2, ML3, ML4, ML6, ML9, ML10, cu excepţia accesoriilor şi componentelor aferente, efectuate fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani.
    (2) Operaţiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) cu produse militare, altele decât cele prevăzute la alin. (1), efectuate fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau amendă.
    (3) Tentativa la infracţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseşte."

    31. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 33
    Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, următoarele fapte săvârşite de persoanele prevăzute la art. 3:
    a) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) de a declara MAE prin ANCEX orice modificări sau diferenţe constatate faţă de datele înscrise în documentele de înregistrare, de certificare ori în licenţe, precum şi la predarea sau preluarea produselor militare, în termen de 10 zile de la data în care au intervenit acele modificări;
    b) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) de a solicita la MAE prin ANCEX aprobarea schimbării utilizatorului final sau a utilizării finale a produselor militare la import sau transfer de introducere;
    c) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (2) de a notifica MAE prin ANCEX datele de identificare ale tuturor persoanelor de care au cunoştinţă că sunt implicate în operaţiunea de export, transfer ori de intermediere;
    d) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (5) şi art. 21 alin. (2) privind prezentarea la MAE prin ANCEX a certificatului de control al livrării sau a unui document echivalent, în termen de 4 luni de la livrarea produselor militare;
    e) nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (2) privind notificarea MAE prin ANCEX despre declaraţiile de asigurare ale utilizatorului final, respectiv de utilizare finală, transmise anterior partenerului extern;
    f) nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (3) de a notifica MAE prin ANCEX datele de identificare ale tuturor persoanelor de care au cunoştinţă că sunt implicate în operaţiunea de import sau de transfer;-
    g) nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (1) privind notificarea MAE prin ANCEX asupra tuturor activităţilor care sunt avute în vedere şi asupra persoanelor române sau străine cu care urmează să se negocieze ori să se organizeze operaţiuni de intermediere, anterior efectuării acestora;
    h) nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (1) privind furnizarea de date, prin raportări periodice, cu privire la activitatea desfăşurată;
    i) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (4) privind transmiterea la termenele stabilite a documentelor, datelor şi informaţiilor solicitate de MAE prin ANCEX;
    j) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (5) privind păstrarea timp de 15 ani a documentelor privind operaţiunile efectuate cu produse militare supuse controlului;
    k) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (7) privind păstrarea cel puţin 20 sau 30 de ani a documentelor privind operaţiunile efectuate cu produse militare supuse controlului care fac obiectul unor instrumente internaţionale privind trasabilitatea, de către operatorii economici care derulează operaţiuni cu acestea, respectiv le manufacturează;
    l) nerespectarea clauzelor şi condiţiilor înscrise în licenţele generale."

    32. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 34
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 33 se sancţionează după cum urmează:
    a) cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei cele prevăzute la lit. b), d), g), i), j) şi k);
    b) cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei cele prevăzute la lit. c) şi f);
    c) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei cele prevăzute la lit. a), e) şi h);
    d) cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei cele prevăzute la lit. l) şi, după caz, cu anularea sau suspendarea înscrierii ca utilizator al licenţei generale.
    (2) În cazul repetării faptei prevăzute la art. 33 lit. h) de cel puţin o dată în intervalul unui an de la săvârşirea primei contravenţii, sancţiunea este amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei."

    33. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 35
    Pe lângă sancţiunile stabilite la art. 34 se poate aplica şi sancţiunea contravenţională complementară de suspendare a dreptului de înregistrare pe o perioadă de maximum 6 luni."

    34. La articolul 36, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 36
    (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 33-35 se fac de către membrii corpului de control al ANCEX, împuterniciţi ca agenţi constatatori prin mandat de control emis de directorul general al ANCEX."

    35. După articolul 43 se introduce o anexă, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta lege.
    36. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma „Autoritatea Naţională a Vămilor“ se înlocuieşte cu sintagma „Agenţia Naţională de Administrare Fiscală“.


    ART. II
    În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 849/2013, se vor modifica şi completa în mod corespunzător, prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. III
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 26 septembrie 2013, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    LAURENŢIU-DAN LEOREANU
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    ANCA DANA DRAGU

    Bucureşti, 12 aprilie 2021.
    Nr. 80.
    ANEXA 1

    (Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999)
    LISTA
    cuprinzând categoriile de produse militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni
    ML1. Arme cu ţeavă lisă cu un calibru mai mic de 20 mm, alte arme de foc şi arme automate cu un calibru mai mic sau egal cu 12,7 mm (calibru 0,50 inchi) şi accesorii, precum şi componente special concepute pentru acestea
    ML2. Arme cu ţeavă lisă cu un calibru de 20 mm sau mai mare, alte arme sau armament cu un calibru mai mare de 12,7 mm (calibru 0,50 inchi), lansatoare şi accesorii, precum şi componente special concepute pentru acestea
    ML3. Muniţii şi dispozitive de reglare a focosului, precum şi componente special concepute pentru acestea
    ML4. Bombe, torpile, rachete nedirijate, rachete dirijate, alte dispozitive şi încărcături explozive şi echipamente şi accesorii conexe, precum şi componente special concepute pentru acestea
    ML5. Sisteme de conducere a focului şi echipamente şi sisteme aferente de alertare şi avertizare, echipamente de testare, reglare şi contraacţiune, special concepute pentru utilizări militare, precum şi componente şi accesorii special concepute pentru acestea
    ML6. Vehicule terestre şi componente pentru acestea
    ML7. Agenţi chimici, agenţi biologici, agenţi pentru combaterea dezordinii publice, materiale radioactive, echipamente, componente şi materiale aferente
    ML8. Materiale energetice şi substanţele aferente
    ML9. Nave de război (de suprafaţă sau subacvatice), echipamente navale speciale, accesorii, componente şi alte nave de suprafaţă
    ML10. Aeronave, vehicule mai uşoare decât aerul, vehicule fără pilot (UAV), motoare de aviaţie şi echipamente pentru aeronave, echipamente şi componente aferente, special concepute sau modificate pentru utilizări militare
    ML11. Echipamente electronice, vehicule spaţiale şi componente, care nu sunt specificate în altă parte în prezenta listă
    ML12. Sisteme de arme cu energie cinetică de mare viteză şi echipamente aferente, precum şi componente special concepute pentru acestea
    ML13. Echipamente şi construcţii blindate sau de protecţie şi componente
    ML14. Echipamente specializate pentru instruire militară sau pentru simularea de scenarii militare, simulatoare special concepute pentru antrenamentul utilizării armelor şi armamentului specificate la ML1 sau ML2, precum şi componente şi accesorii special concepute pentru acestea
    ML15. Echipamente pentru formarea de imagini sau de contraacţiune, special concepute pentru utilizări militare, precum şi componente şi accesorii special concepute pentru acestea
    ML16. Produse forjate, turnate şi alte semifabricate, special concepute pentru produsele specificate la ML1-ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 sau ML19
    ML17. Alte echipamente, materiale şi biblioteci, după cum urmează, precum şi componente special concepute pentru acestea
    ML18. Echipamente de producţie şi componente
    ML19. Sisteme de arme cu energie dirijată (DEW), echipamente aferente sau de contraacţiune şi modele de testare, precum şi componente special concepute pentru acestea
    ML20. Echipamente criogenice şi supraconductoare, precum şi componente şi accesorii special concepute pentru acestea
    ML21. Software
    ML22. Tehnologie

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016