Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 79 din 12 iunie 2020  pentru modificarea şi completarea Legii apiculturii nr. 383/2013     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 79 din 12 iunie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii apiculturii nr. 383/2013

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 510 din 15 iunie 2020
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Legea apiculturii nr. 383/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 9 ianuarie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    Activitatea în apicultură poate fi practicată de orice persoană fizică sau juridică cu respectarea legislaţiei în vigoare. Statul român prin ministerele de resort sprijină activitatea de creştere a albinelor, de creştere a numărului şi producţiei familiilor de albine, de valorificare superioară a resurselor melifere, a produselor apicole, de conservare a biodiversităţii şi păstrare a fondului genetic apicol autohton."

    2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Apicultorii, individual sau organizaţi în forme asociative, pot beneficia de sprijin financiar pentru înfiinţarea, dezvoltarea şi modernizarea stupinelor prin accesarea măsurilor prevăzute în programele naţionale sau europene destinate acestui sector.
    (2) Formele asociative pot beneficia de sprijin financiar pentru organizarea de cursuri de formare profesională, organizarea de conferinţe, schimburi de experienţe şi activităţi didactice."

    3. La articolul 5, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) miere - substanţa naturală dulce produsă de albine Apis mellifera din nectarul plantelor sau din secreţiile secţiunilor vii ale plantelor sau din excreţiile, pe secţiunile vii ale plantelor, ale insectelor care se hrănesc prin sucţiune din plante şi pe care albinele le colectează, le transformă, combinându-le cu substanţe proprii specifice, le depozitează, le deshidratează, le adună şi le lasă în faguri pentru a se macera şi a se maturiza;"

    4. Capitolul II se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. II
    Ameliorarea raselor de albine şi protecţia fondului genetic apicol autohton
"

    5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Ameliorarea albinelor din România se realizează prin programul naţional-cadru de ameliorare în baza căruia organizaţiile şi asociaţiile acreditate de Agenţia Naţională pentru Zootehnie «Prof. dr. G. K. Constantinescu» întocmesc programe proprii de ameliorare, înfiinţează şi menţin evidenţe zootehnice şi genealogice.
    (2) Programul naţional de ameliorare are la bază ameliorarea rasei autohtone Apis Mellifera Carpatica, prin îmbunătăţirea performanţelor acestei populaţii în conformitate cu legislaţia naţională şi cu programul naţional-cadru de ameliorare a albinelor.
    (3) Biotehnologia însămânţărilor artificiale este de competenţa institutelor de cercetare, a institutelor de învăţământ superior de profil, a apicultorilor calificaţi, recunoscuţi conform legislaţiei în vigoare, iar manipulările genetice efectuate cu caracter experimental sunt de competenţa institutelor de cercetare şi de învăţământ superior de profil şi aplicarea în practică se face sub controlul Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie «Prof. dr. G. K. Constantinescu».
    (4) Producerea pentru comercializare a mătcilor ameliorate în rasă curată poate fi realizată doar de stupine de multiplicare şi de elită, autorizate în acest scop, conform legislaţiei în vigoare.
    (5) În scopul protecţiei materialului biologic apicol autohton, introducerea de material biologic apicol pe teritoriul României va fi autorizată de Agenţia Naţională pentru Zootehnie «Prof dr. G. K. Constantinescu» şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Pentru realizarea protecţiei materialului biologic apicol autohton, prin programele naţionale de sprijinire şi dezvoltare a apiculturii se vor finanţa proiectele şi măsurile în care se utilizează material genetic apicol autohton.
    (6) Împerecherea controlată, naturală sau prin însămânţare artificială este obligatorie pentru înfiinţarea şi menţinerea evidenţelor zootehnice şi genealogice.
    (7) În baza evidenţelor zootehnice şi genealogice, entităţile autorizate pentru ameliorare au obligaţia de a emite certificat de origine şi declaraţie de conformitate."

    6. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Apicultorii care amplasează stupine în pastoral sau la iernat sunt obligaţi să comunice în scris autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială se află locul, perioada, numărul familiilor de albine, precum şi adresa deţinătorului de stupi, asigurând evidenţa acestora, dar şi protecţia familiilor de albine împotriva tratamentelor fitosanitare.
    (2) La amplasarea stupinelor în pastoral pe terenuri proprietate privată, apicultorul va solicita în scris aprobarea amplasării stupilor proprietarului sau administratorului terenului anterior comunicării către autorităţile administraţiei publice locale."

    7. După articolul 17 se introduc două noi articole, articolele 17^1 şi 17^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 17^1
    (1) Producătorii, procesatorii şi comercianţii sunt obligaţi să afişeze vizibil pe etichetă ţara de origine pentru mierea de albine.
    (2) Pentru amestecurile de miere provenite din comunitatea europeană şi/sau ţări terţe, producătorii, procesatorii şi comercianţii sunt obligaţi să afişeze vizibil pe etichetă ţara sau ţările de origine, după caz.
    (3) Este interzisă inscripţionarea pe etichetă a sintagmei «Produs Românesc» dacă nu sunt respectate prevederile art. 2 din Legea nr. 168/2017 privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti.
    ART. 17^2
    (1) Medicii veterinari oficiali de la nivelul direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt obligaţi să efectueze supravegherea şi controlul oficial al modului în care producătorii şi procesatorii realizează procesarea mierii şi să recolteze probe în vederea efectuării analizelor de laborator, în baza planului de control al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi în cazul reclamaţiilor cu privire la neîncadrarea în parametrii de siguranţă şi de calitate ai acestor produse.
    (2) În vederea realizării activităţilor prevăzute la alin. (1), Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va asigura condiţiile şi dotarea cu laboratoare specifice inclusiv la nivel regional sau pentru fiecare direcţie judeţeană."

    8. La articolul 18, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:
    a) cu avertisment sau amendă de la 50 lei la 100 lei, în cazul necompletării carnetului de stupină;
    b) cu avertisment sau amendă de la 100 lei la 150 lei, în cazul nedeţinerii carnetului de stupină;
    c) cu avertisment sau amendă de la 150 lei la 200 lei, în cazul neidentificării stupilor de către apicultor, conform legislaţiei în domeniu;
    d) cu avertisment sau amendă de la 100 lei la 200 lei, în cazul lipsei panoului de identificare la stupinele deplasate în pastoral;
    e) cu amendă de la 200 lei la 300 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 13 alin. (1) şi (2);
    f) cu amendă de la 250 lei la 500 lei, în cazul neanunţării de către apicultor, în maximum 24 de ore de la instalarea stupinei pe vatră, a consiliului local şi a administratorilor terenurilor agricole sau silvice pe rază căruia se deplasează cu stupii în pastoral;
    g) cu amendă de la 300 lei la 400 lei, în cazul nerespectării de către apicultor a distanţelor dintre stupine la masivele melifere din păduri;
    h) cu amendă de la 300 lei la 400 lei, în cazul nerespectării de către apicultor a distanţelor dintre stupine la culturile agricole;
    i) cu amendă de la 300 lei la 400 lei, în cazul amplasării de către apicultor a stupinei pe direcţia de zbor a albinelor aparţinând altor stupine sau al amplasării stupinei între alte stupine şi sursa de cules;
    j) cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 15 alin. (1) şi (2), precum şi acordarea de despăgubiri apicultorului pentru daunele create;
    k) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, în cazul vânzării materialului biologic apicol neautorizat;
    l) cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru producătorii, procesatorii şi comercianţii în cazul nerespectării prevederilor art. 17^1;
    m) cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei, introducerea pe teritoriul României de material biologic apicol fără autorizaţie conform prevederilor art. 6 alin. (5);
    n) cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei, pentru producătorii, procesatorii şi comercianţii care comercializează cu bună ştiinţă miere de albine cu adaosuri de zaharuri exogene sau alte substanţe interzise, prin nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 5 lit. a^1), şi, după caz, suspendarea pe timp de 12 luni a documentului de autorizare/înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare.
    (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către:
    a) persoane împuternicite de primar sau primarul general al municipiului Bucureşti, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. f), h), i) şi j);
    b) persoane împuternicite din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi m);
    c) persoane împuternicite din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie «Prof. dr. G. K. Constantinescu», pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e), k) şi m);
    d) structurile teritoriale de regim silvic, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. f) şi g);
    e) personalul împuternicit din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. l) şi n)."

    9. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Produsele falsificate sau substituite mierii se vor confisca şi se vor distruge pe cheltuiala comerciantului, procesatorului sau a producătorului, după caz."    ART. II
    Prezenta lege a fost adoptată cu respectarea procedurii de notificare prevăzute de Directiva (UE) 2015/1.535 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul reglementărilor tehnice privind serviciile societăţii informaţionale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 241 din 17 septembrie 2015.

    ART. III
    În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, normele metodologice de aplicare a Legii apiculturii nr. 383/2013, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

    Bucureşti, 12 iunie 2020.
    Nr. 79.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016