Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 78 din 12 aprilie 2021  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, a Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 78 din 12 aprilie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, a Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 383 din 13 aprilie 2021
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 30 august 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul ordonanţei se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ORDONANŢĂ
    privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea"

    2. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Nu se supun omologării de către R.A.R. vehiculele rutiere noi care deţin omologare UE a întregului vehicul."

    3. La articolul 1, alineatele (6) şi (7) se abrogă.
    4. La articolul 1, după alineatul (7) se introduc patru noi alineate, alineatele (8)-(11), cu următorul cuprins:
    "(8) În vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau a înregistrării în România, R.A.R. eliberează cartea de identitate a vehiculului, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.
(9) În vederea eliberării cărţii de identitate a vehiculului, R.A.R. asigură şi încadrarea vehiculelor rutiere din punct de vedere tehnic, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul emisiilor poluante. Caracteristicile tehnice ale unui vehicul rutier înscrise de R.A.R. în cartea de identitate a vehiculului reprezintă datele oficiale de referinţă pentru acel vehicul rutier.
(10) Se interzice introducerea pe piaţă sau punerea la dispoziţie pe piaţă a vehiculelor rutiere care nu sunt conforme cu tipul omologat.
(11) Vehiculele rutiere care sunt asamblate în afara sediilor de fabricaţie definite în certificatul de omologare de tip al întregului vehicul sunt considerate vehicule rutiere care nu sunt conforme cu tipul omologat."

    5. La articolul 1^1, partea introductivă şi punctul 1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 1^1
    În sensul prezentei ordonanţe se aplică definiţiile prevăzute la art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 februarie 2013 privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele agricole şi forestiere, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 167/2013, la art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele cu două sau trei roţi şi pentru cvadricicluri, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 168/2013, şi la art. 3 din Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea şi supravegherea pieţei autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi ale sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 şi (CE) nr. 595/2009 şi de abrogare a Directivei 2007/46/CE, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2018/858, ori definiţiile prevăzute în Acordul privind adoptarea de regulamente tehnice armonizate ONU aplicabile vehiculelor cu roţi, echipamentelor şi pieselor pot fi montate şi/sau utilizate pe vehicule cu roţi şi condiţiile de recunoaştere reciprocă a omologărilor eliberate pe baza acestor regulamente ONU, încheiat la Geneva la 20 martie 1958, Revizia 3, denumit în continuare Acordul de la Geneva, şi în regulamentele ONU anexate la acesta. În plus faţă de aceste definiţii, în sensul prezentei ordonanţe, termenii de mai jos au următorul înţeles:
    1. vehicul rutier - vehicule care sunt incluse în domeniul de aplicare prevăzut la art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 şi art. 2 din Regulamentul (UE) 2018/858 ori în domeniul de aplicare al Acordului de la Geneva, după caz;"

    6. La articolul 1^1, punctul 4 se abrogă.
    7. La articolul 1^1, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "5. prima utilizare a unui vehicul rutier - punerea în exploatare pentru prima dată a unui vehicul rutier care nu face obiectul înmatriculării sau înregistrării;"

    8. La articolul 1^1, punctul 6 se abrogă.
    9. La articolul 1^1, punctele 9-14 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "9. omologare naţională individuală a unui vehicul rutier utilizat - procedura prin care R.A.R. certifică faptul că un anumit vehicul rutier utilizat, unic sau nu, respectă dispoziţiile administrative şi cerinţele tehnice aplicabile stabilite prin reglementările RNTR 7 prevăzute la art. 1 alin. (2);
10. număr naţional de registru - număr acordat de R.A.R. unui vehicul rutier căruia i s-a acordat omologarea întregului vehicul, în funcţie de tipul/varianta/versiunea/configuraţia elementelor constructive menţionate în cartea de identitate a vehiculului în cadrul aceleiaşi versiuni, dacă este cazul; numărul naţional de registru conţine caracteristicile tehnice necesare completării cărţii de identitate a vehiculului;
11. maşină autopropulsată - un vehicul autopropulsat, special conceput şi construit pentru efectuarea de servicii ori lucrări şi care, datorită caracteristicilor sale constructive, nu este adecvat pentru transportul pasagerilor sau al mărfurilor şi nu este vehicul rutier în sensul prevăzut la pct. 1;
12. retragere de pe piaţă - orice măsură având ca scop împiedicarea punerii la dispoziţie pe piaţă a unor vehicule rutiere aflate pe lanţul de aprovizionare;
13. furnizor de servicii de comerţ online - orice persoană fizică sau juridică furnizoare de servicii de comerţ prin mijloace electronice;
14. vehicul lent - vehicul cu viteza maximă constructivă de până la 25 km/h inclusiv, cu excepţia vehiculelor cu 2 sau 3 roţi, a cvadriciclurilor, a vehiculelor agricole sau forestiere şi a maşinilor autopropulsate;"

    10. La articolul 1^1, după punctul 14 se introduc două noi puncte, punctele 15 şi 16, cu următorul cuprins:
    "15. furnizor de conţinut - orice utilizator care a transmis informaţii ce sunt sau au fost stocate la cererea sa de către un furnizor de servicii de comerţ online;
16. furnizor de servicii de intermediere online - orice furnizor de servicii de comerţ online care stochează informaţii ale furnizorilor de conţinut."

    11. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Evaluarea iniţială a producătorului, omologarea UE a întregului vehicul, eliberarea certificatului de omologare UE a întregului vehicul, verificarea conformităţii producţiei pentru vehicule rutiere, precum şi evaluarea şi desemnarea serviciilor tehnice se efectuează de către R.A.R. în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 167/2013, Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau Regulamentul (UE) 2018/858, în funcţie de categoria vehiculului rutier.
    (2) Evaluarea iniţială a producătorului, omologarea ONU de tip a întregului vehicul, eliberarea certificatului de omologare ONU de tip a întregului vehicul, verificarea conformităţii producţiei pentru vehicule rutiere, precum şi evaluarea şi desemnarea serviciilor tehnice se efectuează de către R.A.R. în conformitate cu Acordul de la Geneva şi Regulamentul ONU nr. 0 anexat la acesta.
    (3) Supravegherea pieţei pentru vehiculele rutiere se efectuează de către R.A.R. în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 167/2013,Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau Regulamentul (UE) 2018/858.
    (4) Procedura de supraveghere a pieţei este stabilită prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
    (5) În baza omologării naţionale de tip a întregului vehicul acordate de R.A.R., deţinătorul omologării de tip eliberează un certificat de conformitate naţional care atestă conformitatea vehiculului rutier fabricat cu tipul omologat şi care însoţeşte fiecare vehicul rutier fabricat."

    12. Articolul 3 se abrogă.
    13. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) În cazul vehiculelor rutiere noi care nu deţin omologare naţională de tip acordată de R.A.R., omologare UE de tip sau omologare UE individuală se poate opta fie pentru unul dintre tipurile respective de omologare, fie pentru omologarea naţională individuală a unui vehicul rutier nou.
    (2) Omologarea naţională individuală a unui vehicul rutier utilizat se acordă pentru:
    a) vehiculele rutiere utilizate care nu au mai fost înmatriculate în România, cu excepţia vehiculelor rutiere prevăzute la art. 1 alin. (5);
    b) vehiculele rutiere utilizate care au suferit modificări ale caracteristicilor tehnice stabilite prin reglementările RNTR 7 prevăzute la art. 1 alin. (2).
    (3) Omologarea individuală se acordă de R.A.R. prin reprezentanţele sale teritoriale."

    14. Articolul 5 se abrogă.
    15. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Este interzisă introducerea pe piaţă, punerea la dispoziţie pe piaţă, înmatricularea sau înregistrarea unui vehicul rutier căruia nu i s-a eliberat cartea de identitate a vehiculului de R.A.R, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.
    (2) De la prevederile alin. (1) sunt exceptate vehiculele rutiere care nu se supun omologării potrivit Regulamentului (UE) nr. 167/2013, Regulamentului (UE) nr. 168/2013 sau Regulamentului (UE) 2018/858."

    16. Articolele 7 şi 7^1 se abrogă.
    17. Articolul 7^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7^2
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de autoritate competentă în domeniu, asigură:
    a) notificarea către Comisia Europeană a R.A.R. ca autoritate naţională de omologare, ca autoritate naţională de supraveghere a pieţei şi ca serviciu tehnic;
    b) notificarea către secretariatul Comisiei Economice pentru Europa a ONU a R.A.R. ca autoritate naţională de omologare şi ca serviciu tehnic;
    c) notificarea către Comisia Europeană sau către secretariatul Comisiei Economice pentru Europa a ONU a celorlalte servicii tehnice desemnate de R.A.R.;
    d) notificarea către Comisia Europeană a informaţiilor prevăzute la art. 84 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858."

    18. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    ‒ R.A.R. eliberează, la cerere, în cazul maşinilor autopropulsate şi al vehiculelor lente, un atestat tehnic în conformitate cu prevederile reglementărilor RNTR 7 prevăzute la art. 1 alin. (2)."

    19. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Pentru menţinerea în circulaţie, vehiculele rutiere înmatriculate sau înregistrate în România, care au suferit modificări ale caracteristicilor tehnice stabilite prin reglementările RNTR 7 prevăzute la art. 1 alin. (2) trebuie supuse omologării naţionale individuale a unui vehicul rutier utilizat şi modificării sau eliberării unei noi cărţi de identitate a vehiculului."

    20. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Eliberarea cărţii de identitate a vehiculului se face după acordarea numărului naţional de registru, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) în cazul vehiculelor rutiere noi care deţin o omologare UE de tip a întregului vehicul valabilă, pe baza certificatului de conformitate;
    b) în cazul vehiculelor rutiere noi care deţin o omologare UE individuală valabilă, pe baza certificatului de omologare UE individuală;
    c) în cazul vehiculelor rutiere noi care deţin o omologare naţională de tip a întregului vehicul valabilă, acordată de R.A.R., pe baza certificatului de conformitate naţional;
    d) în cazul vehiculelor rutiere noi care deţin o omologare naţională individuală, acordată de R.A.R., pe baza certificatului de omologare naţională individuală;
    e) în cazul vehiculelor rutiere utilizate prevăzute la art. 1 alin. (5) şi în cazul vehiculelor rutiere utilizate care deţin o omologare naţională, acordată de R.A.R., dacă vehiculul rutier poate fi identificat şi corespunde din punctul de vedere al conformităţii şi stării tehnice;
    f) în cazul vehiculelor rutiere utilizate care deţin o omologare UE, cu excepţia celor prevăzute la art. 1 alin. (5), dacă vehiculul rutier respectă cerinţele privind omologarea naţională individuală a unui vehicul rutier utilizat;
    g) în cazul vehiculelor rutiere utilizate care nu deţin niciuna dintre omologările prevăzute la lit. a)-d), dacă vehiculul rutier respectă cerinţele privind omologarea naţională individuală a unui vehicul rutier utilizat;
    h) în cazul vehiculelor rutiere utilizate deja înmatriculate sau înregistrate în România, dacă vehiculul rutier poate fi identificat şi corespunde din punctul de vedere al stării tehnice.
    (2) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1) privind omologarea, în cazul vehiculelor rutiere aparţinând categoriei T, echipate cu motoare a căror putere din construcţie se situează între 37 şi 100 kW, care au fost achiziţionate până la data de 30 aprilie 2020, se eliberează cartea de identitate a vehiculului dacă vehiculul rutier poate fi identificat şi corespunde din punctul de vedere al stării tehnice."

    21. La articolul 13, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
    "(9) Certificarea autenticităţii se poate efectua la cerere pentru orice vehicul rutier."

    22. Articolul 13^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13^2
    (1) Operatorii economici trebuie să permită accesul personalului R.A.R. prevăzut la art. 14 alin. (8) în sediile lor de pe teritoriul României şi să permită prelevarea oricăror eşantioane necesare pentru efectuarea unor încercări de conformitate.
    (2) Operatorii economici nu trebuie să obstrucţioneze prin niciun mijloc îndeplinirea atribuţiilor sau exercitarea competenţelor personalului R.A.R. prevăzut la art. 14 alin. (8) în legătură cu activitatea de supraveghere a pieţei.
    (3) Operatorii economici care introduc pe piaţă sau pun la dispoziţie pe piaţă vehicule rutiere ce fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 167/2013, Regulamentului (UE) nr. 168/2013 sau Regulamentului (UE) 2018/858 trebuie:
    a) să respecte obligaţiile specifice prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 167/2013, Regulamentul (UE) nr. 168/2013 şi Regulamentul (UE) 2018/858;
    b) să nu procedeze la nefurnizarea datelor sau specificaţiilor tehnice care ar putea duce la rechemare, refuzarea sau retragerea omologării de tip;
    c) să nu utilizeze dispozitive de manipulare, dispozitive de invalidare sau strategii de invalidare, astfel cum acestea sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 715/2007,Regulamentul (CE) nr. 595/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor şi a motoarelor cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI) şi accesul la informaţii privind repararea şi întreţinerea vehiculelor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 şi a Directivei 2007/46/CE şi de abrogare a Directivelor 80/1269/CEE, 2005/55/CE şi 2005/78/CE (text cu relevanţă pentru SEE), denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 595/2009,Regulamentul (UE) nr. 167/2013 sau Regulamentul (UE) nr. 168/2013;
    d) să nu refuze accesul la informaţii, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 167/2013,Regulamentul (UE) nr. 168/2013 şi Regulamentul (UE) 2018/858;
    e) să nu pună la dispoziţie pe piaţă vehicule care nu sunt omologate conform Regulamentului (UE) nr. 167/2013, Regulamentului (UE) nr. 168/2013 şi Regulamentului (UE) nr. 2018/858.
    (4) Operatorii economici care introduc pe piaţă sau pun la dispoziţie pe piaţă vehicule rutiere care au fost omologate de tip conform unor acte de reglementare UE anterioare Regulamentului (UE) nr. 167/2013,Regulamentului (UE) nr. 168/2013 sau Regulamentului (UE) 2018/858 şi care pot fi introduse pe piaţă, puse la dispoziţie pe piaţă, înmatriculate sau înregistrate în conformitate cu prevederile acestor regulamente, au următoarele obligaţii:
    a) să informeze de îndată R.A.R. asupra oricărei modificări a datelor din dosarul de omologare;
    b) să notifice R.A.R. cu privire la încetarea definitivă a producţiei unui anumit tip de vehicul rutier;
    c) să notifice R.A.R. cu privire la cazurile în care o omologare de tip pentru un vehicul rutier este pe cale să îşi înceteze valabilitatea;
    d) să informeze de îndată R.A.R. în cazul în care este obligat să recheme o serie de vehicule rutiere care au fost deja înmatriculate, înregistrate, introduse pe piaţă sau puse la dispoziţie pe piaţă, deoarece unul sau mai multe sisteme, echipamente, componente sau unităţi tehnice separate instalate pe vehiculul rutier prezintă un risc important pentru siguranţa rutieră, sănătatea publică sau protecţia mediului înconjurător;
    e) să propună R.A.R. soluţii adecvate pentru eliminarea riscurilor prevăzute la lit. d);
    f) să nu comunice utilizatorilor date tehnice diferite de datele aprobate de autoritatea de omologare;
    g) să pună la dispoziţia utilizatorilor toate informaţiile relevante, precum şi instrucţiunile necesare care descriu orice condiţii speciale sau restricţii privind utilizarea vehiculului rutier, în cazul în care reglementarea aplicabilă conţine astfel de dispoziţii;
    h) să pună la dispoziţia producătorilor de echipamente, componente, piese sau unităţi tehnice separate toate datele necesare pentru omologarea de tip sau certificarea acestor produse. În acest caz, producătorul vehiculului rutier poate impune un acord obligatoriu producătorilor acestor produse, pentru a proteja confidenţialitatea oricăror date care nu sunt destinate publicului, inclusiv a celor legate de drepturile de proprietate intelectuală;
    i) să nu procedeze la nefurnizarea datelor sau specificaţiilor tehnice care ar putea duce la rechemare, refuzarea sau retragerea omologării de tip;
    j) să nu utilizeze dispozitive de manipulare sau strategii de invalidare, astfel cum acestea sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 715/2007 sau Regulamentul (CE) nr. 595/2009;
    k) să nu refuze accesul la informaţii, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 167/2013, Regulamentul (UE) nr. 168/2013 şi Regulamentul (UE) 2018/858.
    (5) Obligaţiile prevăzute la alin. (4) lit. a)-e), h) şi i) sunt aplicabile numai pentru operatorii economici care au obţinut omologarea de tip a întregului vehicul din partea R.A.R.
    (6) La solicitarea personalului prevăzut la art. 14 alin. (8), operatorii economici pun la dispoziţia acestuia în maximum 30 de zile orice document necesar pentru verificarea respectării cerinţelor prezentei ordonanţe.
    (7) În cazul în care atât producătorul, cât şi reprezentantul acestuia au sediul în afara României, obligaţiile acestora revin importatorului sau distribuitorului care introduc pe piaţă sau pun la dispoziţie pe piaţă vehiculele rutiere respective.
    (8) Serviciile tehnice trebuie să respecte cerinţele tehnice pe baza cărora au fost desemnate.
    (9) Producătorii de vehicule rutiere nu trebuie să modifice sistemele de control al emisiilor de NOx."

    23. După articolul 13^3 se introduce un nou articol, articolul 13^4, cu următorul cuprins:
    "ART. 13^4
    (1) Operatorii economici cu sediul în România care introduc pe piaţă sau care pun la dispoziţie pe piaţă vehicule rutiere prin intermediul platformelor proprii de comerţ online sunt obligaţi să întrerupă imediat stocarea informaţiei de introducere pe piaţă sau punere la dispoziţie pe piaţă prin blocarea şi ulterior eliminarea accesului la informaţie, dacă aceste măsuri au fost dispuse de R.A.R, atunci când acesta a constatat neconformitatea vehiculelor rutiere, blocarea accesului la informaţie realizându-se prin mesajul «Vehicul rutier neconform blocat de R.A.R.» care se menţine pe o perioadă de 3 luni.
    (2) Furnizorii de servicii de intermediere online cu sediul în România sunt obligaţi să furnizeze la solicitarea R.A.R. toate datele necesare identificării furnizorului de conţinut.
    (3) Furnizorii de servicii de intermediere online şi furnizorii de servicii de comerţ online prin propriile magazine online au obligaţia să permită accesul în platformă personalului prevăzut la art. 14 alin. (8).
    (4) Furnizorii de servicii de intermediere online sunt obligaţi:
    a) să întrerupă imediat stocarea informaţiei de introducere pe piaţă sau punere la dispoziţie pe piaţă prin blocarea şi ulterior eliminarea accesului la informaţie, în urma notificării R.A.R., atunci când acesta a constatat neconformitatea vehiculelor rutiere, blocarea accesului la informaţie realizându-se prin mesajul «Vehicul rutier neconform blocat de R.A.R.» care se menţine pe o perioadă de 3 luni;
    b) să confirme R.A.R. comunicarea notificării în termen de maximum 48 de ore de la comunicare;
    c) să informeze furnizorul de conţinut privind măsurile dispuse.
    (5) În cazul în care furnizorul de conţinut transmite o contranotificare, care să ofere informaţii care să dovedească faptul că măsura nu este justificată, furnizorul de servicii de intermediere online poate reveni asupra deciziei de eliminare sau blocare a conţinutului, cu avizul R.A.R.
    (6) Furnizorii de servicii de comerţ online sunt obligaţi să comunice de îndată R.A.R., la cererea acestuia, informaţii care să permită identificarea persoanelor care oferă vehicule rutiere neconforme.
    (7) Persoanele care oferă prin comerţul online vehicule rutiere au obligaţia, la solicitarea R.A.R., să furnizeze documentaţia care să demonstreze conformitatea cu cerinţele prezentei ordonanţe.
    (8) Prelucrarea datelor cu caracter personal, efectuată potrivit scopului prezentului articol, se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi ale Regulamentului (UE) 2016/679, cu modificările ulterioare."

    24. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează astfel următoarele fapte săvârşite de către producători:
    a) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 13 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858, ale art. 1 alin. (1) sau ale art. 13^2 alin. (3) lit. e) pentru un număr de până la 100 de unităţi inclusiv, cu amendă de la 20.000 lei la 80.000 lei;
    b) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 13 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858, ale art. 1 alin. (1) sau ale art. 13^2 alin. (3) lit. e) pentru un număr mai mare de 100 de unităţi ori în situaţia când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 40.000 lei la 100.000 lei;
    c) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (8) pentru un număr de până la 100 de unităţi inclusiv, cu amendă de la 20.000 lei la 80.000 lei;
    d) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (8) pentru un număr mai mare de 100 de unităţi ori în situaţia când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 40.000 lei la 100.000 lei;
    e) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) primul paragraf, art. 41 alin. (3) sau art. 43 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 10 alin. (1) primul paragraf, art. 46 alin. (3) sau art. 48 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 14 alin. (1) primul paragraf sau art. 52 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr de până la 100 de unităţi inclusiv, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei;
    f) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) primul paragraf, art. 41 alin. (3) sau art. 43 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 10 alin. (1) primul paragraf, art. 46 alin. (3) sau art. 48 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 14 alin. (1) primul paragraf sau art. 52 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr mai mare de 100 de unităţi ori în situaţia când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 15.000 lei la 60.000 lei;
    g) nerespectarea prevederilor art. 19 sau art. 20 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 13 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2018/858, ale art. 13^2 alin. (3) lit. c) sau ale art. 13^2 alin. (4) lit. j) pentru un număr de până la 100 de unităţi inclusiv, cu amendă de la 20.000 lei la 80.000 lei;
    h) nerespectarea prevederilor art. 19 sau art. 20 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 13 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2018/858, ale art. 13^2 alin. (3) lit. c) sau ale art. 13^2 alin. (4) lit. j) pentru un număr mai mare de 100 de unităţi ori în situaţia când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 40.000 lei la 100.000 lei;
    i) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) al doilea paragraf sau alin. (2), art. 16, art. 29 alin. (1) primul paragraf, art. 32 alin. (4) primul paragraf sau alin. (5) primul paragraf sau art. 47 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 10 alin. (1) al doilea paragraf sau alin. (2), art. 17, art. 34 alin. (1) primul paragraf, art. 37 alin. (4) primul paragraf sau alin. (5) primul paragraf sau art. 52 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 14 alin. (1) al doilea paragraf sau alin. (2), art. 21, art. 33 alin. (1) primul paragraf sau art. 35 alin. (4) primul paragraf sau alin. (5) din Regulamentul (UE) 2018/858 ori ale art. 13^2 alin. (4) lit. a)-e), cu amendă de la 15.000 lei la 60.000 lei;
    j) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (4) a doua teză sau art. 41 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 10 alin. (4) a doua teză sau art. 46 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 14 alin. (4) al doilea paragraf sau art. 51 primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 15.000 lei la 60.000 lei;
    k) nerespectarea prevederilor art. 13^2 alin. (3) lit. b) sau ale art. 13^2 alin. (4) lit. i), cu amendă de la 15.000 lei la 60.000 lei;
    l) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (8) sau art. 34 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 9 alin. (8) sau art. 39 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 13 alin. (8) sau art. 38 alin. (2) sau (4) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr de până la 100 de unităţi inclusiv, cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei;
    m) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (8) sau art. 34 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 9 alin. (8) sau art. 39 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 13 alin. (8) sau art. 38 alin. (2) sau (4) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr mai mare de 100 de unităţi ori în situaţia când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei;
    n) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (3) sau (4) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 10 alin. (3) sau (4) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 14 alin. (3) sau (4) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 15.000 lei la 60.000 lei;
    o) nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (1), art. 53 alin. (1), (2), (5)-(7), (10) sau (11), art. 54 sau 55 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 56 alin. (1), art. 57 alin. (1), (2), (5)-(7), (10) sau (11), art. 58 sau 59 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 13 alin. (10) primul paragraf, art. 60 alin. (1), art. 61 alin. (1), (2) sau (5)-(9), art. 62 sau 63 din Regulamentul (UE) 2018/858, ale art. 13^2 alin. (3) lit. d) sau ale art. 13^2 alin. (4) lit. h) sau k), cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei;
    p) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (7) din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei;
    q) nerespectarea prevederilor art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 43 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 48 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 6 alin. (1) pentru un număr de până la 100 de unităţi inclusiv, cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei;
    r) nerespectarea prevederilor art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 43 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 48 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 6 alin. (1) pentru un număr mai mare de 100 de unităţi ori în situaţia când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei;
    s) nerespectarea prevederilor art. 33 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 38 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau ale art. 36 alin. (1) sau (3) sau art. 37 alin. (1) sau (10) din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei;
    t) nerespectarea prevederilor art. 51 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 24 alin. (2) sau art. 55 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 59 din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 13^2 alin. (4) lit. f) sau g), cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei;
    u) nerespectarea prevederilor art. 13^2 alin. (1) sau (2), cu amendă de la 20.000 lei la 80.000 lei;
    v) nerespectarea prevederilor art. 13^2 alin. (6), cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei.
    (2) Constituie contravenţie şi se sancţionează astfel următoarele fapte săvârşite de către reprezentanţii producătorilor:
    a) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) din Regulamentul UE 2018/858 sau ale art. 13^2 alin. (4) lit. a)-c), cu amendă de la 15.000 lei la 60.000 lei;
    b) nerespectarea prevederilor art. 10 lit. c) sau art. 41 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 11 lit. c) sau art. 46 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 15 alin. (1) lit. c) sau art. 51 primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 15.000 lei la 60.000 lei;
    c) nerespectarea prevederilor art. 10 lit. a) sau b) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 11 lit. a) sau b) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 15 alin. (1) lit. a) sau b) din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 15.000 lei la 60.000 lei;
    d) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) lit. d) din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei;
    e) nerespectarea prevederilor art. 13^2 alin. (1) sau (2), cu amendă de la 20.000 lei la 80.000 lei;
    f) nerespectarea prevederilor art. 13^2 alin. (6), cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei.
    (3) Constituie contravenţie şi se sancţionează astfel următoarele fapte săvârşite de către importatori:
    a) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul UE 2018/858, ale art. 1 alin. (1) sau ale art. 13^2 alin. (3) lit. e), pentru un număr de până la 100 de unităţi inclusiv, cu amendă de la 20.000 lei la 80.000 lei;
    b) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul UE 2018/858, ale art. 1 alin. (1) sau ale art. 13^2 alin. (3) lit. e), pentru un număr mai mare de 100 de unităţi ori în situaţia când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 40.000 lei la 100.000 lei;
    c) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (3) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 16 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 1 alin. (8), pentru un număr de până la 100 de unităţi inclusiv, cu amendă de la 20.000 lei la 80.000 lei;
    d) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (3) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 16 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 1 alin. (8), pentru un număr mai mare de 100 de unităţi ori în situaţia când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 40.000 lei la 100.000 lei;
    e) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1), art. 41 alin. (3) sau art. 43 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 13 alin. (1), art. 46 alin. (3) sau art. 48 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 17 alin. (1) prima teză, art. 52 alin. (2) al doilea paragraf sau art. 53 alin. (8) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr de până la 100 de unităţi inclusiv, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei;
    f) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1), art. 41 alin. (3) sau art. 43 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 13 alin. (1), art. 46 alin. (3) sau art. 48 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 17 alin. (1) prima teză, art. 52 alin. (2) al doilea paragraf sau art. 53 alin. (8) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr mai mare de 100 de unităţi ori în situaţia când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 15.000 lei la 60.000 lei;
    g) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3) a doua sau a treia teză, art. 12 alin. (2) sau (4) prima teză sau art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (3) a doua sau a treia teză, art. 13 alin. (2) sau (4) prima teză sau art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 16 alin. (4), art. 17 alin. (1) a doua teză, alin. (2) sau (4) primul paragraf sau art. 21 din Regulamentul (UE) 2018/858 ori ale art. 13^2 alin. (4) lit. a)-e), cu amendă de la 15.000 lei la 60.000 lei;
    h) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (4) a doua teză sau art. 41 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 13 alin. (4) a doua teză sau art. 46 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 17 alin. (4) al doilea paragraf sau art. 51 primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 15.000 lei la 60.000 lei;
    i) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2) prima teză, alin. (4) sau (5) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (2) prima teză, alin. (4) sau (5) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 16 alin. (2), (5) sau (6) sau art. 38 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr de până la 100 de unităţi inclusiv, cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei;
    j) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2) prima teză, alin. (4) sau (5) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (2) prima teză, alin. (4) sau (5) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 16 alin. (2), (5) sau (6) sau art. 38 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr mai mare de 100 de unităţi ori în situaţia când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei;
    k) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (3) sau alin. (4) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 13 alin. (3) sau alin. (4) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 17 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 15.000 lei la 60.000 lei;
    l) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau ale art. 16 alin. (7) sau (8) din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei;
    m) nerespectarea prevederilor art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 43 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 48 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 6 alin. (1), pentru un număr de până la 100 de unităţi inclusiv, cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei;
    n) nerespectarea prevederilor art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 43 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 48 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 6 alin. (1), pentru un număr mai mare de 100 de unităţi ori în situaţia când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei;
    o) nerespectarea prevederilor art. 51 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 24 alin. (2) sau art. 55 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 59 din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 13^2 alin. (4) lit. f) sau g), cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei;
    p) nerespectarea prevederilor art. 13^2 alin. (1) sau (2), cu amendă de la 20.000 lei la 80.000 lei;
    q) nerespectarea prevederilor art. 13^2 alin. (6), cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei.
    (4) Constituie contravenţie şi se sancţionează astfel următoarele fapte săvârşite de către distribuitori:
    a) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1), pentru un număr de până la 100 de unităţi inclusiv, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
    b) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1), pentru un număr mai mare de 100 de unităţi ori în situaţia când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei;
    c) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 15 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 19 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 1 alin. (8), pentru un număr de până la 100 de unităţi inclusiv, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
    d) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 15 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 19 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 1 alin. (8), pentru un număr mai mare de 100 de unităţi ori în situaţia când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei;
    e) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (3) sau alin. (4) prima teză sau art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 15 alin. (3) sau alin. (4) prima teză sau art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 19 alin. (2) sau (3) sau art. 21 din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei;
    f) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (4) a doua teză sau art. 41 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 15 alin. (4) a doua teză sau art. 46 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 19 alin. (4) sau art. 51 primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei;
    g) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 14 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau ale art. 18 alin. (1) sau art. 38 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr de până la 100 de unităţi inclusiv, cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei;
    h) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 14 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau ale art. 18 alin. (1) sau art. 38 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr mai mare de 100 de unităţi ori în situaţia când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 6.000 lei la 8.000 lei;
    i) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;
    j) nerespectarea prevederilor art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 43 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 48 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 6 alin. (1), pentru un număr de până la 100 de unităţi inclusiv, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
    k) nerespectarea prevederilor art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 43 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 48 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 6 alin. (1), pentru un număr mai mare de 100 de unităţi ori în situaţia când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei;
    l) nerespectarea prevederilor art. 13^2 alin. (1) sau (2), cu amendă de la 20.000 lei la 80.000 lei;
    m) nerespectarea prevederilor art. 13^2 alin. (6) din prezenta ordonanţă, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
    (5) Constituie contravenţie şi se sancţionează serviciile tehnice pentru nerespectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 71 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 80 şi 81 din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 13^2 alin. (8), cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei.
    (6) Constituie contravenţie şi se sancţionează astfel următoarele fapte săvârşite de către operatorii economici prevăzuţi la art. 13^4:
    a) nerespectarea prevederilor art. 13^4 alin. (1) sau (4), cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei;
    b) nerespectarea prevederilor art. 13^4 alin. (2), (3), (6) sau (7), cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei.
    (7) Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor art. 13^2 alin. (9), cu amendă de la 20.000 lei la 80.000 lei.
    (8) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1)-(7) se realizează de către personalul R.A.R. împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.
    (9) Prin derogare de la dispoziţiile art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1)-(3) se prescrie în termen de un an de la data săvârşirii faptei. În cazul încălcărilor care durează în timp, prescripţia începe să curgă de la data ultimului act material săvârşit.
    (10) Personalul prevăzut la alin. (8) este apărat de orice ingerinţă sau amestec în activitatea sa, de natură să îi influenţeze libertatea de apreciere, de exerciţiu, de decizie sau de control şi îşi exercită competenţele în conformitate cu principiul proporţionalităţii.
    (11) Personalul prevăzut la alin. (8) respectă principiul confidenţialităţii, în cazurile în care acest lucru este necesar, pentru a proteja secretele comerciale sau datele cu caracter personal în conformitate cu legislaţia naţională.
    (12) În măsura în care prezenta ordonanţă nu prevede altfel, contravenţiilor prevăzute la alin. (1)-(7) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."

    25. Articolul 14^1 se abrogă.
    26. La articolul 15 alineatul (1), partea introductivă şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de autoritate naţională de omologare, de autoritate naţională de supraveghere a pieţei şi de serviciu tehnic, îndeplineşte următoarele atribuţii în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe:
    ................................................................................................
    b) acordă omologarea UE de tip a întregului vehicul sau omologarea ONU de tip a întregului vehicul;"

    27. La articolul 15 alineatul (1), literele c)-e) se abrogă.
    28. La articolul 15 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării UE de tip a întregului vehicul sau a omologării ONU de tip a întregului vehicul;"

    29. La articolul 15 alineatul (1), literele h)-j) se abrogă.
    30. La articolul 15 alineatul (1), literele k) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "k) verifică la deţinătorul omologării de tip acordate de R.A.R. conformitatea producţiei şi ia măsurile necesare pentru menţinerea acesteia pe toată durata de fabricaţie a tipului respectiv de vehicul rutier;
    ................................................................................................
m) supraveghează pe piaţă conformitatea vehiculelor rutiere;"

    31. La articolul 15 alineatul (1), după litera p) se introduce o nouă literă, litera q), cu următorul cuprins:
    "q) eliberează atestatul tehnic în cazul maşinilor autopropulsate şi al vehiculelor lente;"

    32. La articolul 15 alineatul (1), literele s) şi v) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "s) asigură modificarea cărţii de identitate a vehiculului pentru vehiculele rutiere care au suferit modificări ale caracteristicilor stabilite prin reglementările RNTR 7 prevăzute la art. 1 alin. (2) sau eliberarea unei noi cărţi de identitate a vehiculului în cazul în care caracteristicile modificate fac parte din categoria celor înscrise în mod obligatoriu în certificatul de înmatriculare conform prevederilor Directivei 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule;
    ................................................................................................
v) evaluează şi desemnează serviciile tehnice."

    33. La articolul 15 alineatul (1), după litera x) se introduce o nouă literă, litera y), cu următorul cuprins:
    "y) asigură punerea în aplicare a obligaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4), art. 10 alin. (8), art. 12 alin. (2) şi (4), art. 84 alin. (4) şi art. 90 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858."

    34. La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În funcţie de neconformităţile constatate, măsurile prevăzute la alin. (1^1) pot avea în vedere oprirea definitivă sau temporară a introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, rechemarea şi/sau retragerea de pe piaţă a vehiculelor rutiere neconforme cu tipul omologat, cu interdicţia introducerii pe piaţă, a punerii la dispoziţie pe piaţă sau a folosirii până la remediere ori, după caz, retragerea omologării de tip."

    35. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În cazul vehiculelor rutiere care fac obiectul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 167/2013, Regulamentului (UE) nr. 168/2013 sau al Regulamentului (UE) 2018/858 ori al vehiculelor rutiere menţionate la art. 13^2 alin. (4) şi care nu respectă prevederile actelor de reglementare UE în baza cărora au fost omologate, personalul menţionat la art. 14 alin. (8) poate dispune, în funcţie de gravitatea faptei, retragerea de pe piaţă, rechemarea, oprirea definitivă sau temporară a introducerii pe piaţă şi/sau a punerii la dispoziţie pe piaţă."

    36. La articolul 15, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În situaţia în care R.A.R. constată că producătorul nu informează, nu propune şi/sau nu pune în practică măsurile corective necesare pentru eliminarea riscurilor prevăzute la art. 13^2 alin. (4) lit. d), acesta ia măsurile prevăzute la alin. (2)."

    37. La articolul 15, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Cheltuielile generate de verificările aferente stabilirii conformităţii vehiculelor rutiere prelevate sunt suportate de către operatorii economici relevanţi, în cazul identificării de neconformităţi."

    38. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) La epuizarea spaţiului destinat înscrierii caracteristicilor tehnice ale vehiculului rutier ori a datelor de identitate ale proprietarilor, R.A.R. este obligat să elibereze o nouă carte de identitate a vehiculului, după identificarea vehiculului rutier.
    (2) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii poate aproba eliberarea cărţilor de identitate a vehiculului cu valabilitate limitată în timp, dar nu mai mult de un an, în condiţiile stabilite prin reglementările RNTR 7 prevăzute la art. 1 alin. (2)."

    39. După articolul 16^2 se introduce un nou articol, articolul 16^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 16^3
    Pentru vehiculele concepute şi fabricate sau modificate pentru a fi utilizate exclusiv de forţele armate, poate fi acordată o omologare naţională în conformitate cu reglementările specifice care se aprobă prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului apărării naţionale."

    40. La articolul 17^1, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 17^1
    (1) Prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii se stabilesc:
    a) categoriile de vehicule rutiere pentru care este obligatorie omologarea în vederea introducerii pe piaţă sau a punerii la dispoziţie pe piaţă în România;
    b) procedura de acordare a omologării naţionale de tip a întregului vehicul;
    c) procedura de acordare a omologării naţionale individuale a vehiculului rutier;
    d) procedura de certificare a autenticităţii vehiculelor rutiere;
    e) procedura de eliberare a atestatului tehnic pentru maşinile autopropulsate şi pentru vehiculele lente;
    f) condiţiile tehnice aplicabile în vederea acordării omologării naţionale de tip a întregului vehicul;
    g) condiţiile tehnice aplicabile în vederea acordării omologării naţionale individuale a vehiculului rutier;
    h) condiţiile tehnice aplicabile în vederea acordării atestatului tehnic pentru maşinile autopropulsate şi pentru vehiculele lente;
    i) procedura de supraveghere a pieţei;
    j) procedura de punere în aplicare a prevederilor art. 6 alin. (8) şi (9), art. 7 alin. (4) şi art. 8 alin. (10) din Regulamentul (UE) 2018/858.
    ................................................................................................
    (4) Ordinele prevăzute la art. 2 alin. (4), art. 16^3, precum şi la alin. (1) şi (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se actualizează ori de câte ori este nevoie."    ART. II
    Ordonanţa Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 671/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul ordonanţei se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Ordonanţă
    privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere în vederea introducerii pe piaţă sau punerii la dispoziţie pe piaţă în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea"

    2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Produsele şi materialele de exploatare noi, destinate utilizării la vehicule rutiere, din categoria celor care privesc siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului, eficienţa energetică şi protecţia împotriva furturilor vehiculelor rutiere, pot fi introduse pe piaţă sau puse la dispoziţie pe piaţă numai dacă sunt omologate sau certificate, după caz.
    (2) Produsele noi care necesită omologare UE de tip în vederea introducerii pe piaţă sau a punerii la dispoziţie pe piaţă, conform prevederilor alin. (1), sunt cele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 februarie 2013 privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele agricole şi forestiere, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 167/2013, Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele cu două sau trei roţi şi pentru cvadricicluri, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 168/2013, şi Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea şi supravegherea pieţei autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi ale sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 şi (CE) nr. 595/2009 şi de abrogare a Directivei 2007/46/CE, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2018/858.
    (3) Produsele noi care necesită omologare ONU de tip, cu excepţia celor a căror omologare ONU de tip este obligatorie în conformitate cu actele de reglementare prevăzute la alin. (2), sau certificare, în vederea introducerii pe piaţă sau a punerii la dispoziţie pe piaţă conform prevederilor alin. (1), se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
    (4) În condiţiile precizate prin actele de reglementare prevăzute la alin. (2) este permisă introducerea pe piaţă sau punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor noi care urmează a fi utilizate pe vehicule rutiere pentru care a fost acordată omologarea înainte de intrarea în vigoare a actelor de reglementare prevăzute la alin. (2), produse omologate în conformitate cu Directiva 2002/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 martie 2002 privind omologarea autovehiculelor cu două sau trei roţi şi de abrogare a Directivei 92/61/CEE a Consiliului, Directiva 2003/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 mai 2003 privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor acestora şi a echipamentului remorcat interschimbabil, împreună cu sistemele, componentele şi unităţile lor tehnice separate şi de abrogare a Directivei 74/150/CEE sau Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, după caz.
    (5) Se interzice introducerea pe piaţă sau punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor noi care necesită omologare şi care nu sunt conforme cu tipul omologat.
    (6) Omologarea produselor prevăzute la alin. (2)-(4) se efectuează de Regia Autonomă «Registrul Auto Român», organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, denumit în continuare R.A.R., pe baza rezultatelor încercărilor efectuate de R.A.R. sau de servicii tehnice desemnate de R.A.R. şi notificate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.
    (7) Certificarea produselor şi a materialelor de exploatare prevăzute la alin. (3) se efectuează de R.A.R. pe baza rezultatelor încercărilor efectuate de R.A.R., de servicii tehnice evaluate de R.A.R., de laboratoare acreditate potrivit legii ori de laboratoare evaluate de R.A.R.
    (8) R.A.R. poate refuza, pe motive temeinice, să acorde omologarea sau certificarea, în cazul în care constată că un tip de produs sau material de exploatare, deşi se conformează reglementărilor specifice care se aplică la omologarea sau certificarea acestora, prezintă un risc serios pentru siguranţa rutieră sau dăunează semnificativ mediului şi/sau sănătăţii publice.
    (9) Se exceptează de la prevederile alin. (6) şi (7):
    a) produsele omologate ONU de autorităţile de omologare ale părţilor contractante potrivit Acordului privind adoptarea de regulamente tehnice armonizate ONU aplicabile vehiculelor cu roţi, echipamentelor şi pieselor ce pot fi montate sau utilizate pe vehicule cu roţi şi condiţiile de recunoaştere reciprocă a omologărilor eliberate pe baza acestor regulamente ONU, încheiat la Geneva la 20 martie 1958, Revizia 3, denumit în continuare Acordul de la Geneva, şi a Regulamentelor ONU anexate la acesta;
    b) produsele omologate UE de autorităţile de omologare ale statelor membre ale Uniunii Europene potrivit legislaţiei Uniunii Europene;
    c) produsele de origine;
    d) produsele fabricate în mod exclusiv pentru a fi utilizate de vehiculele destinate competiţiilor sportive, care nu sunt destinate utilizării în circulaţia rutieră. Această excepţie nu se aplică în cazul în care produsele respective au dublă utilizare, atât pentru vehiculele destinate competiţiilor sportive, cât şi pentru vehiculele destinate circulaţiei rutiere.
    (10) Produsele noi care sunt introduse pe piaţă sau puse la dispoziţie pe piaţă legal în state membre ale Uniunii Europene, altele decât România, şi care nu fac parte dintr-un sistem sau echipament care este reglementat prin legislaţia Uniunii Europene sau printr-un regulament ONU aplicat de Uniunea Europeană sunt exceptate de la obligativitatea certificării în vederea introducerii pe piaţă sau a punerii la dispoziţie pe piaţă, dacă asigură un nivel echivalent de protecţie a siguranţei rutiere sau de protecţie a mediului în raport cu cerinţele naţionale de introducere pe piaţă, nivel demonstrabil pe baza documentelor specificate prin ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii menţionat la alin. (3).
    (11) Sunt exceptaţi de la obligativitatea certificării în vederea introducerii pe piaţă sau a punerii la dispoziţie pe piaţă carburanţii auto introduşi pe piaţă sau puşi la dispoziţie pe piaţă legal în state membre ale Uniunii Europene, altele decât România, dacă asigură un nivel echivalent de protecţie a mediului în raport cu cerinţele naţionale de introducere pe piaţă, nivel demonstrabil pe baza documentelor specificate prin ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii, menţionat la alin. (3)."

    3. Articolul 1^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1^1
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de autoritate competentă în domeniu, asigură:
    a) notificarea către Comisia Europeană a R.A.R. ca autoritate naţională de omologare, ca autoritate naţională de supraveghere a pieţei şi ca serviciu tehnic;
    b) notificarea către secretariatul Comisiei Economice pentru Europa a ONU a R.A.R. ca autoritate naţională de omologare şi ca serviciu tehnic;
    c) notificarea către Comisia Europeană sau către secretariatul Comisiei Economice pentru Europa a ONU a celorlalte servicii tehnice desemnate de R.A.R.;
    d) notificarea către Comisia Europeană a informaţiilor prevăzute la art. 84 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858."

    4. La articolul 1^2, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1^2
    În sensul prezentei ordonanţe se aplică definiţiile prevăzute la art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, la art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 şi la art. 3 din Regulamentul (UE) 2018/858, aplicabile în funcţie de categoria vehiculului rutier, cu excepţia cazului în care sunt aplicabile definiţiile prevăzute în actele de reglementare menţionate la art. 1 alin. (4) ori definiţiile prevăzute în Acordul de la Geneva şi în regulamentele ONU anexate la acesta. În plus faţă de aceste definiţii, în sensul prezentei ordonanţe, termenii de mai jos au următorul înţeles:"

    5. La articolul 1^2, punctul 1.2 se abrogă.
    6. La articolul 1^2, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2. material de exploatare - substanţe necesare la utilizarea unui vehicul rutier, care se consumă sau se uzează în timpul utilizării unui vehicul rutier şi care se completează ori se înlocuiesc în timpul exploatării acestuia; materialele de exploatare nu pot avea caracterul de produs de origine;"

    7. La articolul 1^2, punctele 3 şi 6 se abrogă.
    8. La articolul 1^2, punctele 8 şi 9 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "8. partiţionare - împărţirea unei cantităţi de materiale de exploatare în vrac în cantităţi mai mici, în vederea ambalării pentru introducerea pe piaţă sau pentru punerea la dispoziţie pe piaţă;
9. omologare ONU - omologare acordată unor piese sau echipamente în conformitate cu prevederile Acordului de la Geneva şi ale regulamentelor ONU anexate la acesta;"

    9. La articolul 1^2, punctele 10 şi 11 se abrogă.
    10. La articolul 1^2, după punctul 12 se introduc cinci noi puncte, punctele 13-17, cu următorul cuprins:
    "13. declaraţie de conformitate - document de asumare a răspunderii de către titularul certificatului de conformitate cu privire la conformitatea produselor ori a materialelor de exploatare introduse pe piaţă sau puse la dispoziţie pe piaţă cu documentaţia de referinţă şi care include numărul certificatului de conformitate acordat de R.A.R.;
14. retragere de pe piaţă - orice măsură având ca scop împiedicarea punerii la dispoziţie pe piaţă a unor produse sau materiale de exploatare aflate pe lanţul de aprovizionare;
15. furnizor de servicii de comerţ online - orice persoană fizică sau juridică furnizoare de servicii de comerţ prin mijloace electronice;
16. furnizor de conţinut - orice utilizator care a transmis informaţii ce sunt sau au fost stocate la cererea sa de către un furnizor de servicii de comerţ online;
17. furnizor de servicii de intermediere online - orice furnizor de servicii de comerţ online care stochează informaţii ale furnizorilor de conţinut."

    11. Articolul 1^3 se abrogă.
    12. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Certificarea produselor şi a materialelor de exploatare se acordă de R.A.R. la cererea producătorului, a reprezentantului acestuia, a importatorului sau a distribuitorului, persoană juridică.
    (2) Pentru fiecare tip de produs sau material de exploatare certificat, R.A.R. eliberează producătorului, reprezentantului acestuia, importatorului sau distribuitorului produsului ori materialului de exploatare un certificat de conformitate.
    (3) În cazul în care un material de exploatare în vrac este partiţionat şi/sau ambalat de operatori economici, alţii decât deţinătorul certificatului de conformitate R.A.R., serviciul de partiţionare şi ambalare a acestuia trebuie să fie autorizat de R.A.R."

    13. Articolul 2^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2^1
    (1) Evaluarea iniţială a producătorului, omologarea ONU de tip, eliberarea certificatului de omologare ONU de tip, verificarea conformităţii producţiei pentru echipamente şi piese, precum şi evaluarea şi desemnarea serviciilor tehnice se efectuează de către R.A.R. în conformitate cu Acordul de la Geneva şi regulamentele ONU anexate la acesta.
    (2) Evaluarea iniţială a producătorului, omologarea UE de tip, eliberarea certificatului de omologare UE de tip, verificarea conformităţii producţiei pentru sisteme, componente şi unităţi tehnice separate, precum şi evaluarea şi desemnarea serviciilor tehnice se efectuează de către R.A.R. în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 167/2013, Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau Regulamentul (UE) 2018/858, cu excepţia cazului în care sunt aplicabile actele de reglementare prevăzute la art. 1 alin. (4).
    (3) Supravegherea pieţei pentru produsele prevăzute la art. 1 alin. (2) se efectuează de către R.A.R. în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 167/2013, Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau Regulamentul (UE) 2018/858, cu excepţia cazului în care sunt aplicabile actele de reglementare menţionate la art. 1 alin. (4).
    (4) Supravegherea pieţei pentru produsele şi materialele de exploatare prevăzute la art. 1 alin. (3) şi (4) se efectuează de către R.A.R. în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe sau cu legislaţia Uniunii Europene, după caz.
    (5) Procedura de supraveghere a pieţei este stabilită prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii."

    14. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) În vederea introducerii pe piaţă sau a punerii la dispoziţie pe piaţă, produsele care se supun omologării trebuie marcate după cum urmează:
    a) produsele omologate ONU, în conformitate cu prevederile regulamentelor ONU care se aplică la omologarea produselor respective;
    b) produsele omologate UE, în conformitate cu prevederile legislaţiei Uniunii Europene care se aplică la omologarea produselor respective.
    (2) În vederea introducerii pe piaţă sau a punerii la dispoziţie pe piaţă a produselor sau materialelor de exploatare care se supun certificării conform prezentei ordonanţe, deţinătorul certificatului de conformitate trebuie să respecte următoarele cerinţe:
    a) să pună la dispoziţie declaraţia de conformitate pentru produsul sau materialul de exploatare certificat în format electronic sau în format fizic;
    b) să asigure aplicarea numărului certificatului de conformitate acordat de R.A.R. pentru produsele sau materialele de exploatare certificate pentru care este prevăzută în mod expres această obligaţie prin ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii menţionat la art. 1 alin. (3); în cazul în care dimensiunile sau natura produsului nu permit inscripţionarea numărului certificatului de conformitate direct pe produs, acesta se înscrie pe ambalajul individual; pentru materialele de exploatare, numărul certificatului de conformitate se înscrie pe ambalaj sau în documentele de însoţire în cazul materialelor de exploatare livrate în vrac;
    c) pentru produsele sau materialele de exploatare certificate care nu sunt incluse la lit. b), aplicarea numărului certificatului de conformitate acordat de R.A.R. este voluntară.
    (3) Obligaţia aplicării numărului certificatului de conformitate revine exclusiv titularilor certificatelor de conformitate sau titularilor de autorizaţie pentru activitatea de partiţionare şi ambalare, prevăzuţi la art. 2 alin. (3), după caz.
    (4) Produsele care nu sunt inscripţionate cu marcajele de omologare prevăzute la alin. (1) sunt considerate produse neomologate."

    15. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) La solicitarea personalului menţionat la art. 6 alin. (7), operatorii economici pun la dispoziţia acestuia în maximum 30 de zile orice document necesar pentru verificarea respectării cerinţelor prezentei ordonanţe.
    (2) Dreptul de introducere pe piaţă sau de punere la dispoziţie pe piaţă a produselor şi a materialelor de exploatare care se supun certificării, a celor prevăzute la art. 1 alin. (9) lit. c) şi d) şi la alin. (10) încetează în următoarele cazuri:
    a) produsul sau materialul de exploatare este neconform, caz în care operatorul economic care a emis declaraţia de conformitate suportă cheltuielile aferente verificărilor;
    b) certificarea a fost suspendată sau retrasă, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii prevăzut la art. 1 alin. (3);
    c) operatorul economic nu respectă prevederile alin. (1);
    d) nu sunt respectate cerinţele de exceptare prevăzute la art. 1 alin. (9) lit. c) şi d) şi la alin. (10).
    (3) În cazul în care atât producătorul, cât şi reprezentantul acestuia au sediul în afara României, obligaţiile acestora revin importatorului sau distribuitorului care introduc pe piaţă sau pun la dispoziţie pe piaţă produsele sau materialele de exploatare respective."

    16. Articolul 5^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5^1
    (1) Operatorii economici trebuie să permită accesul personalului R.A.R. prevăzut la art. 6 alin. (7) în sediile lor de pe teritoriul României şi să permită prelevarea oricăror eşantioane necesare pentru efectuarea unor încercări de conformitate.
    (2) Operatorii economici nu trebuie să obstrucţioneze prin niciun mijloc îndeplinirea atribuţiilor sau exercitarea competenţelor personalului R.A.R. prevăzut la art. 6 alin. (7) în legătură cu activitatea de supraveghere a pieţei."

    17. Articolul 5^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5^2
    (1) Operatorii economici care introduc pe piaţă sau pun la dispoziţie pe piaţă produsele prevăzute la art. 1 alin. (2) trebuie:
    a) să respecte obligaţiile specifice prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 167/2013, Regulamentul (UE) nr. 168/2013 şi Regulamentul (UE) 2018/858, cu excepţia cazului în care sunt aplicabile actele de reglementare prevăzute la art. 1 alin. (4);
    b) să nu procedeze la nefurnizarea datelor sau specificaţiilor tehnice care ar putea duce la rechemare, refuzarea sau retragerea omologării de tip;
    c) să nu pună la dispoziţie pe piaţă produse care nu sunt omologate conform Regulamentului (UE) nr. 167/2013, Regulamentului (UE) nr. 168/2013 şi Regulamentului (UE) 2018/858.
    (2) Operatorii economici care introduc pe piaţă sau pun la dispoziţie pe piaţă produsele prevăzute la art. 1 alin. (3) şi (4) au următoarele obligaţii:
    a) să informeze de îndată R.A.R. asupra oricărei modificări a datelor din dosarul de omologare sau certificare, în cazul în care R.A.R. a acordat omologarea sau certificarea;
    b) să nu comunice utilizatorilor date tehnice diferite de datele aprobate de autoritatea de omologare/certificare;
    c) să nu procedeze la nefurnizarea datelor sau specificaţiilor tehnice care ar putea duce la rechemare, refuzarea sau retragerea omologării de tip sau certificării, în cazul în care R.A.R. a acordat omologarea sau certificarea;
    d) să pună la dispoziţia utilizatorilor toate informaţiile relevante, precum şi instrucţiunile necesare care descriu orice condiţii speciale sau restricţii privind utilizarea produsului, în cazul în care reglementarea aplicabilă conţine astfel de dispoziţii.
    (3) Serviciile tehnice trebuie să respecte cerinţele tehnice pe baza cărora au fost desemnate."

    18. Articolul 5^3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5^3
    (1) Operatorii economici cu sediul în România care introduc pe piaţă sau care pun la dispoziţie pe piaţă produse prin intermediul platformelor proprii de comerţ online sunt obligaţi să întrerupă imediat stocarea informaţiei de introducere pe piaţă sau punere la dispoziţie pe piaţă prin blocarea şi ulterior eliminarea accesului la informaţie, dacă aceste măsuri au fost dispuse de R.A.R., atunci când acesta a constatat neconformitatea produselor, blocarea accesului la informaţie realizându-se prin mesajul «Produs neconform blocat de R.A.R.» care se menţine pe o perioadă de 3 luni.
    (2) Furnizorii de servicii de intermediere online cu sediul în România sunt obligaţi să furnizeze la solicitarea R.A.R. toate datele necesare identificării furnizorului de conţinut.
    (3) Furnizorii de servicii de intermediere online şi furnizorii de servicii de comerţ online prin propriile magazine online au obligaţia să permită accesul în platformă personalului menţionat la art. 6 alin. (7).
    (4) Furnizorii de servicii de intermediere online sunt obligaţi:
    a) să întrerupă imediat stocarea informaţiei de introducere pe piaţă sau punere la dispoziţie pe piaţă prin blocarea şi ulterior eliminarea accesului la informaţie, în urma notificării R.A.R., atunci când acesta a constatat neconformitatea produselor, blocarea accesului la informaţie realizându-se prin mesajul «Produs neconform blocat de R.A.R.» care se menţine pe o perioadă de 3 luni;
    b) să confirme R.A.R. comunicarea notificării în termen de maximum 48 de ore de la comunicare;
    c) să informeze furnizorul de conţinut privind măsurile dispuse.
    (5) În cazul în care furnizorul de conţinut transmite o contranotificare, care să ofere informaţii care să dovedească faptul că măsura nu este justificată, furnizorul de servicii de intermediere online poate reveni asupra deciziei de eliminare sau blocare a conţinutului, cu avizul R.A.R.
    (6) Furnizorii de servicii de comerţ online sunt obligaţi să comunice de îndată R.A.R., la cererea acestuia, informaţii care să permită identificarea persoanelor care oferă produse şi materiale de exploatare neconforme.
    (7) Persoanele care oferă prin comerţul online produse au obligaţia, la solicitarea R.A.R., să furnizeze documentaţia care să demonstreze conformitatea cu cerinţele prezentei ordonanţe.
    (8) Prelucrarea datelor cu caracter personal, efectuată potrivit scopului prezentului articol, se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi ale Regulamentului (UE) 2016/679, cu modificările ulterioare."

    19. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează astfel următoarele fapte săvârşite de către producători:
    a) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) sau art. 45 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 9 alin. (1), art. 23 alin. (10) sau art. 50 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 13 alin. (1) sau art. 55 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858, ale art. 1 alin. (1) sau ale art. 5^2 alin. (1) lit. c), cu privire la produsele care se supun omologării, pentru un număr de până la 100 de unităţi inclusiv, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei;
    b) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) sau art. 45 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 9 alin. (1), art. 23 alin. (10) sau art. 50 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 13 alin. (1) sau art. 55 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858, ale art. 1 alin. (1) sau ale art. 5^2 alin. (1) lit. c), cu privire la produsele care se supun omologării, pentru un număr mai mare de 100 de unităţi ori în situaţia când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei;
    c) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1) cu privire la produsele şi materialele de exploatare care se supun certificării, pentru un număr de până la 100 de unităţi inclusiv, cu amendă de la 3.000 lei la 8.000 lei;
    d) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1) cu privire la produsele şi materialele de exploatare care se supun certificării, pentru un număr mai mare de 100 de unităţi ori în situaţia când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 6.000 lei la 15.000 lei;
    e) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (5), cu privire la produsele care se supun omologării, pentru un număr de până la 100 de unităţi inclusiv, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei;
    f) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (5) cu privire la produsele care se supun omologării, pentru un număr mai mare de 100 de unităţi ori în situaţia când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei;
    g) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) primul paragraf, art. 41 alin. (3) sau art. 43 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 10 alin. (1) primul paragraf, art. 46 alin. (3) sau art. 48 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 14 alin. (1) primul paragraf sau art. 52 alin. (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr de până la 100 de unităţi inclusiv, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei;
    h) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) primul paragraf, art. 41 alin. (3) sau art. 43 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 10 alin. (1) primul paragraf, art. 46 alin. (3) sau art. 48 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 14 alin. (1) primul paragraf sau art. 52 alin. (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr mai mare de 100 de unităţi ori în situaţia când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei;
    i) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1) al doilea paragraf sau alin. (2), art. 16, art. 29 alin. (1) primul paragraf, art. 46 alin. (4) primul paragraf sau art. 47 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 10 alin. (1) al doilea paragraf sau alin. (2), art. 17, art. 34 alin. (1) primul paragraf, art. 51 alin. (4) primul paragraf sau art. 52 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 14 alin. (1) al doilea paragraf sau alin. (2), art. 21, art. 33 alin. (1) primul paragraf, art. 35 alin. (4) primul paragraf sau alin. (5) sau art. 56 alin. (3) primul paragraf prima teză din Regulamentul (UE) 2018/858 ori ale art. 5^2 alin. (2) lit. a), cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei;
    j) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (4) a doua teză sau art. 41 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 10 alin. (4) a doua teză sau art. 46 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 14 alin. (4) al doilea paragraf sau art. 51 primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei;
    k) nerespectarea prevederilor art. 5^2 alin. (1) lit. b) din prezenta ordonanţă sau ale art. 5^2 alin. (2) lit. c), cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei;
    l) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (8), art. 34 alin. (2) sau art. 40 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 9 alin. (8), art. 39 alin. (2) sau art. 45 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 13 alin. (8) sau art. 38 alin. (2) sau (4) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr de până la 100 de unităţi inclusiv, cu amendă de la 4.000 lei la 20.000 lei;
    m) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (8), art. 34 alin. (2) sau art. 40 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 9 alin. (8), art. 39 alin. (2) sau art. 45 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 13 alin. (8) sau art. 38 alin. (2) sau (4) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr mai mare de 100 de unităţi ori în situaţia când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 6.000 lei la 30.000 lei;
    n) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (3) sau (4) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 10 alin. (3) sau (4) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 14 alin. (3) sau (4) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei;
    o) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (7) din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 15.000 lei la 40.000 lei;
    p) nerespectarea prevederilor art. 51 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 55 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 59 din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 5^2 alin. (2) lit. b) sau d), cu amendă de la 6.000 lei la 15.000 lei;
    q) nerespectarea prevederilor art. 5^1, cu amendă de la 20.000 lei la 80.000 lei;
    r) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) lit. a) sau art. 4 alin. (1), cu amendă de la 3.000 lei la 8.000 lei.
    (2) Constituie contravenţie şi se sancţionează astfel următoarele fapte săvârşite de către reprezentanţii producătorilor:
    a) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 5^2 alin. (2) lit. a), cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei;
    b) nerespectarea prevederilor art. 10 lit. c) sau art. 41 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 11 lit. c) sau art. 46 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 15 alin. (1) lit. c) sau art. 51 primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei;
    c) nerespectarea prevederilor art. 10 lit. a) sau b) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 11 lit. a) sau b) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 15 alin. (1) lit. a) sau b) din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei;
    d) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) lit. d) din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 15.000 lei la 40.000 lei;
    e) nerespectarea prevederilor art. 5^1, cu amendă de la 20.000 lei la 80.000 lei;
    f) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) lit. a) sau art. 4 alin. (1), cu amendă de la 3.000 lei la 8.000 lei.
    (3) Constituie contravenţie şi se sancţionează astfel următoarele fapte săvârşite de către importatori:
    a) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858, ale art. 1 alin. (1) sau ale art. 5^2 alin. (1) lit. c), cu privire la produsele care se supun omologării, pentru un număr de până la 100 de unităţi inclusiv, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei;
    b) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858, ale art. 1 alin. (1) din prezenta ordonanţă sau ale art. 5^2 alin. (1) lit. c), cu privire la produsele care se supun omologării, pentru un număr mai mare de 100 de unităţi ori în situaţia când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei;
    c) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1), cu privire la produsele şi materialele de exploatare care se supun certificării, pentru un număr de până la 100 de unităţi inclusiv, cu amendă de la 3.000 lei la 8.000 lei;
    d) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1), cu privire la produsele şi materialele de exploatare care se supun certificării, pentru un număr mai mare de 100 de unităţi ori în situaţia când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 6.000 lei la 15.000 lei;
    e) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (3) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 16 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 1 alin. (5) din prezenta ordonanţă, cu privire la produsele care se supun omologării, pentru un număr de până la 100 de unităţi inclusiv, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei;
    f) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (3) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 16 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 1 alin. (5) cu privire la produsele care se supun omologării, pentru un număr mai mare de 100 de unităţi ori în situaţia când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei;
    g) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1), art. 41 alin. (3) sau art. 43 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 13 alin. (1), art. 46 alin. (3) sau art. 48 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 17 alin. (1) prima teză sau art. 52 alin. (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr de până la 100 de unităţi inclusiv, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei;
    h) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1), art. 41 alin. (3) sau art. 43 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 13 alin. (1), art. 46 alin. (3) sau art. 48 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 17 alin. (1) prima teză sau art. 52 alin. (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr mai mare de 100 de unităţi ori în situaţia când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei;
    i) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (3) a doua sau a treia teză, art. 12 alin. (2) sau (4) prima teză sau art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (3) a doua sau a treia teză, art. 13 alin. (2) sau (4) prima teză sau art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 16 alin. (4), art. 17 alin. (1) a doua teză, alin. (2) sau (4) primul paragraf sau art. 21 din Regulamentul (UE) 2018/858 ori ale art. 5^2 alin. (2) lit. a), cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei;
    j) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (4) a doua teză sau art. 41 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 13 alin. (4) a doua teză sau art. 46 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 17 alin. (4) al doilea paragraf sau art. 51 primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei;
    k) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2) prima teză, alin. (4) sau (5) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (2) prima teză, alin. (4) sau (5) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 16 alin. (2), (5) sau (6) sau art. 38 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr de până la 100 de unităţi inclusiv, cu amendă de la 4.000 lei la 20.000 lei;
    l) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2) prima teză, alin. (4) sau (5) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (2) prima teză, alin. (4) sau (5) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 16 alin. (2), (5) sau (6) sau art. 38 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr mai mare de 100 de unităţi ori în situaţia când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 6.000 lei la 30.000 lei;
    m) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (3) sau (4) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 13 alin. (3) sau (4) prima teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 17 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei;
    n) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 12 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau ale art. 16 alin. (7) sau (8) din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 15.000 lei la 40.000 lei;
    o) nerespectarea prevederilor art. 5^2 alin. (2) lit. b) sau d), cu amendă de la 6.000 lei la 15.000 lei;
    p) nerespectarea prevederilor art. 5^1, cu amendă de la 20.000 lei la 80.000 lei;
    q) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) lit. a) sau art. 4 alin. (1), cu amendă de la 3.000 lei la 8.000 lei.
    (4) Constituie contravenţie şi se sancţionează astfel următoarele fapte săvârşite de către distribuitori:
    a) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1), cu privire la produsele care se supun omologării, pentru un număr de până la 100 de unităţi inclusiv, cu amendă de la 3.000 lei la 15.000 lei;
    b) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1), cu privire la produsele care se supun omologării, pentru un număr mai mare de 100 de unităţi ori în situaţia când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei;
    c) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1), cu privire la produsele şi materialele de exploatare care se supun certificării, pentru un număr de până la 100 de unităţi inclusiv, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;
    d) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1), cu privire la produsele şi materialele de exploatare care se supun certificării, pentru un număr mai mare de 100 de unităţi ori în situaţia când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 4.000 lei la 10.000 lei;
    e) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 15 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 19 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 1 alin. (5), cu privire la produsele care se supun omologării, pentru un număr de până la 100 de unităţi inclusiv, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;
    f) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 15 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 19 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 1 alin. (5), cu privire la produsele care se supun omologării, pentru un număr mai mare de 100 de unităţi ori în situaţia când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei;
    g) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (3) sau (4) prima teză sau art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 15 alin. (3) sau (4) prima teză sau art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 19 alin. (2) sau (3) sau art. 21 din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 5^2 alin. (2) lit. a), cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei;
    h) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (4) a doua teză sau art. 41 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 15 alin. (4) a doua teză sau art. 46 alin. (1) primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 ori ale art. 19 alin. (4) sau art. 51 primul paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei;
    i) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 14 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau ale art. 18 alin. (1), art. 38 alin. (4) sau art. 50 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr de până la 100 de unităţi inclusiv, cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei;
    j) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 14 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sau ale art. 18 alin. (1), art. 38 alin. (4) sau art. 50 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858, pentru un număr mai mare de 100 de unităţi ori în situaţia când numărul nu poate fi stabilit, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;
    k) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/858, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;
    l) nerespectarea prevederilor art. 5^1, cu amendă de la 20.000 lei la 80.000 lei;
    m) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) lit. a) sau art. 4 alin. (1), cu amendă de la 3.000 lei la 8.000 lei.
    (5) Constituie contravenţie şi se sancţionează serviciile tehnice pentru nerespectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013, ale art. 71 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ale art. 80 şi 81 din Regulamentul (UE) 2018/858 sau ale art. 5^2 alin. (3), cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei.
    (6) Constituie contravenţie şi se sancţionează astfel următoarele fapte săvârşite de către operatorii economici prevăzuţi la art. 5^3:
    a) nerespectarea prevederilor art. 5^3 alin. (1) sau (4), cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei;
    b) nerespectarea prevederilor art. 5^3 alin. (2), (3), (6) sau (7), cu amendă de la 8.000 lei la 20.000 lei.
    (7) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1)-(6) se realizează de către personalul R.A.R. împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.
    (8) Prin derogare de la dispoziţiile art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1)-(3) se prescrie în termen de un an de la data săvârşirii faptei. În cazul încălcărilor care durează în timp, prescripţia începe să curgă de la data ultimului act material săvârşit.
    (9) Personalul menţionat la alin. (7) este apărat de orice ingerinţă sau amestec în activitatea sa, de natură să îi influenţeze libertatea de apreciere, de exerciţiu, de decizie sau de control şi îşi exercită competenţele în conformitate cu principiul proporţionalităţii.
    (10) Personalul menţionat la alin. (7) respectă principiul confidenţialităţii, în cazurile în care acest lucru este necesar, pentru a proteja secretele comerciale sau datele cu caracter personal în conformitate cu legislaţia naţională.
    (11) În măsura în care prezenta ordonanţă nu prevede altfel, contravenţiilor prevăzute la alin. (1)-(6) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."

    20. Articolul 6^1 se abrogă.
    21. Articolul 6^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6^2
    (1) R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de autoritate naţională de omologare, de autoritate naţională de supraveghere a pieţei şi de serviciu tehnic, îndeplineşte următoarele atribuţii în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe:
    a) acordă certificarea pentru produsele sau materialele de exploatare prevăzute la art. 1 alin. (3);
    b) suspendă sau retrage, după caz, omologarea sau certificarea produselor şi/sau a materialelor de exploatare;
    c) acordă omologarea UE de tip pentru sisteme, componente şi unităţi tehnice separate conform legislaţiei Uniunii Europene;
    d) acordă omologarea ONU de tip pentru echipamente, piese şi componente conform Regulamentelor ONU;
    e) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice impuse în vederea acordării certificării pentru produsele sau materialele de exploatare prevăzute la art. 1 alin. (3);
    f) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării UE de tip pentru sisteme, componente şi unităţi tehnice separate conform legislaţiei Uniunii Europene;
    g) efectuează încercări necesare pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice impuse în vederea acordării omologării ONU pentru echipamente, piese şi componente conform regulamentelor ONU;
    h) realizează funcţia de serviciu tehnic;
    i) verifică la deţinătorul omologării sau al certificării conformitatea producţiei şi ia măsurile necesare pentru menţinerea acesteia pe toată durata de fabricaţie a tipului respectiv de produse sau materiale de exploatare;
    j) impune deţinătorului omologării sau al certificării prevăzut la lit. i) remedierea defecţiunilor de fabricaţie constatate la produsele sau materialele de exploatare care pun sau pot pune în pericol siguranţa circulaţiei sau protecţia mediului;
    k) supraveghează pe piaţă conformitatea produselor sau a materialelor de exploatare;
    l) autorizează operatorii economici pentru activitatea de partiţionare şi ambalare a materialelor de exploatare în vrac;
    m) evaluează şi desemnează serviciile tehnice;
    n) asigură punerea în aplicare a obligaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4), art. 10 alin. (8), art. 12 alin. (2) şi (4), art. 84 alin. (4) şi art. 90 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/858.
    (2) În situaţia în care R.A.R. constată că produsele sau materialele de exploatare noi pe care le-a omologat/certificat nu mai sunt conforme cu tipul care a fost omologat/certificat, acesta ia măsurile necesare pentru a se asigura că produsele sau materialele de exploatare respective sunt aduse în conformitate cu tipul omologat/certificat.
    (3) În funcţie de neconformităţile constatate, măsurile prevăzute la alin. (2) pot avea în vedere oprirea definitivă sau temporară a introducerii pe piaţă sau a punerii la dispoziţie pe piaţă şi/sau retragerea de pe piaţă a produselor şi materialelor de exploatare neconforme, cu interdicţia introducerii pe piaţă, a punerii la dispoziţie pe piaţă sau a folosirii până la remediere, ori, după caz, suspendarea sau retragerea omologării/certificării.
    (4) În funcţie de gravitatea faptei, personalul menţionat la art. 6 alin. (7) poate dispune interzicerea introducerii pe piaţă şi/sau a punerii la dispoziţie pe piaţă sau retragerea de pe piaţă de produse care nu respectă cerinţele de introducere pe piaţă şi/sau punere la dispoziţie pe piaţă prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 167/2013, Regulamentul (UE) nr. 168/2013, Regulamentul (UE) 858/2018, actele de reglementare menţionate la art. 1 alin. (4) sau de prezenta ordonanţă, după caz.
    (5) Cheltuielile datorate retragerii de pe piaţă, remedierii neconformităţilor şi repunerii pe piaţă a produselor şi materialelor de exploatare se suportă de deţinătorul omologării/certificării.
    (6) Cheltuielile generate de verificările aferente stabilirii conformităţii produselor sau materialelor de exploatare prelevate sunt suportate de către operatorii economici relevanţi, în cazul identificării de neconformităţi."

    22. Articolul 6^3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6^3
    Introducerea pe piaţă sau punerea la dispoziţie pe piaţă de produse contrafăcute constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit prevederilor art. 102 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată."

    23. La articolul 7, alineatele (3) şi (4) se abrogă.
    24. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 8, cu următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii se stabilesc:
    a) categoriile de produse şi materiale de exploatare pentru care este obligatorie certificarea în vederea introducerii pe piaţă sau a punerii la dispoziţie pe piaţă în România;
    b) procedura de acordare a certificării produselor şi materialelor de exploatare;
    c) procedura de punere în aplicare a prevederilor art. 6 alin. (8) şi (9), art. 7 alin. (4) şi art. 8 alin. (10) din Regulamentul (UE) 2018/858.
    (2) Ordinele prevăzute la art. 1 alin. (3), art. 2^1 alin. (5) şi la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se actualizează ori de câte ori este nevoie."    ART. III
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6, după punctul 35^1 se introduce un nou punct, punctul 35^2, cu următorul cuprins:
    "35^2. vehicul lent - vehicul cu viteza maximă constructivă de până la 25 km/h inclusiv, cu excepţia vehiculelor cu două sau trei roţi, a cvadriciclurilor, a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor destinate a fi tractate de tractoarele agricole sau forestiere, precum şi a maşinilor autopropulsate."

    2. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) vehiculele lente şi maşinile autopropulsate."

    3. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Autovehiculele şi remorcile se înmatriculează permanent sau temporar la autoritatea competentă în a cărei rază teritorială proprietarii îşi au domiciliul, reşedinţa ori sediul, în condiţiile stabilite prin reglementările în vigoare."

    4. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) mopedele, troleibuzele, remorcile destinate a fi tractate de tractoarele agricole sau forestiere şi vehiculele lente."

    5. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, tractoarele agricole sau forestiere, altele decât cele prevăzute la art. 13 alin. (2), inclusiv remorcile destinate a fi tractate de acestea, vehiculele lente, precum şi vehiculele cu tracţiune animală se înregistrează la nivelul primarilor comunelor, ai oraşelor, ai municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti, care, prin compartimentele de specialitate, ţin şi evidenţa acestora."    ART. IV
    În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va actualiza Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 2.224/2020, cu modificările şi completările lterioare, uReglementările privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora - RNTR 4, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.135/2005, şi Reglementările privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.132/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. V
    În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministrul transporturilor şi infrastructurii va adopta ordinele prevăzute la art. 2 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2^1 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 671/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. VI
    În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministrul transporturilor şi infrastructurii şi ministrul apărării naţionale vor adopta ordinul comun prevăzut la art. 16^3 din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. VII
    Dispoziţiile referitoare la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 14 alin. (1)-(7) din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, şi la art. 6 alin. (1)-(6) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 671/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi.

    ART. VIII
    Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 30 august 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

    ART. IX
    Ordonanţa Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 671/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

    ART. X
    Menţiunea din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 30 august 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind transpunerea Directivei 2007/46/CE din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, prevăzută după articolul 18 se abrogă.

    ART. XI
    În tot cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 30 august 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se înlocuiesc:
    1. sintagma „vehicul“ cu sintagma „vehicul rutier“, cu excepţia sintagmelor „cartea de identitate a vehiculului“ şi „întregului vehicul“;
    2. sintagma „comercializate“ cu sintagma „introduse pe piaţă, puse la dispoziţie pe piaţă“;
    3. sintagma „comercializării“ cu sintagma „introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă“;
    4. sintagma „comunitar“ cu sintagma „UE“;
    5. sintagma „CEE-ONU“ cu sintagma „ONU“;
    6. sintagma „directivele/regulamentele“ cu sintagma „legislaţia“;
    7. sintagma „Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor“ cu sintagma „Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii“;
    8. sintagma „ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor“ cu sintagma „ministrul transporturilor şi infrastructurii“;
    9. sintagma „ministrul administraţiei şi internelor“ cu sintagma „ministrul afacerilor interne“.


    ART. XII
    Menţiunea din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 671/2002, cu modificările şi completările ulterioare, privind transpunerea Directivei 2007/46/CE din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, prevăzută după articolul 7 se abrogă.

    ART. XIII
    În tot cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 671/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se înlocuiesc:
    1. sintagma „vehicul“ cu sintagma „vehicul rutier“;
    2. sintagma „entitate tehnică“ cu sintagma „unitate tehnică separată“;
    3. sintagma „omologarea internaţională (CEE-ONU)“ cu sintagma „omologarea ONU“;
    4. sintagma „CEE-ONU“ cu sintagma „ONU“.


    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    LAURENŢIU-DAN LEOREANU
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    ANCA DANA DRAGU

    Bucureşti, 12 aprilie 2021.
    Nr. 78.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016