Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 75 din 10 iunie 2020  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 75 din 10 iunie 2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 493 din 10 iunie 2020
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42 din 2 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 4 aprilie 2020, cu următoarele modificări şi completări:
    1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduc două noi puncte, cu următorul cuprins:
    " Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
    privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici
    cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA
 La articolul 1, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Se aprobă Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, denumit în continuare program, care are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, denumite în continuare beneficiari, de către instituţiile de credit. Caracteristicile creditelor garantate în cadrul programului se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Programul prevăzut la alin. (1) este un program multianual transparent şi nediscriminatoriu de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie."
"

    2. La articolul I, după punctul 4 se introduc trei noi puncte, punctele 4^1-4^3, cu următorul cuprins:
    "4^1. La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Plafonul anual al garanţiilor de stat care pot fi emise potrivit alin. (1) se stabileşte prin lege, iar condiţiile de acordare a garanţiilor de stat, precum şi regulile de gestionare a plafoanelor anuale şi garanţiilor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă."

4^2. La articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Pentru anul 2020, plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul programului este de 30.000.000.000 lei."

4^3. La articolul 2, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) beneficiarul programului - operatorul economic care respectă prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, şi îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniştii aşa cum sunt reglementaţi de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de formele de organizare a profesiilor liberale;"
"
──────────
    Articolul 1 şi 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 12 iunie 2020 prevăd:
    Articolul 1
    Se prorogă intrarea în vigoare a prevederilor art. I pct. 2-6 şi 9 şi ale art. II din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 10 iunie 2020, până la data obţinerii deciziei de autorizare a Comisiei Europene.

    Articolul 2
    Până la obţinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene, prevăzută la art. 1, Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, continuă să se aplice în condiţiile autorizate de către Comisia Europeană prin Decizia C(2020) 2363 din 10 aprilie 2020.


──────────

    3. La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:
    "6^1. La articolul 2, după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:
    "o) întreprindere mică cu capitalizare de piaţă medie - întreprinderea care, împreună cu întreprinderile pe care le controlează şi întreprinderea/întreprinderile care are/au controlul direct sau indirect asupra acesteia, are 250 de angajaţi sau mai mult, dar mai puţin de 500 de angajaţi şi o cifră de afaceri anuală ce nu depăşeşte 100 de milioane euro sau al cărei bilanţ anual nu depăşeşte 86 de milioane euro."
"
──────────
    Articolul 1 şi 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 12 iunie 2020 prevăd:
    Articolul 1
    Se prorogă intrarea în vigoare a prevederilor art. I pct. 2-6 şi 9 şi ale art. II din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 10 iunie 2020, până la data obţinerii deciziei de autorizare a Comisiei Europene.

    Articolul 2
    Până la obţinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene, prevăzută la art. 1, Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, continuă să se aplice în condiţiile autorizate de către Comisia Europeană prin Decizia C(2020) 2363 din 10 aprilie 2020.


──────────

    4. La articolul I punctul 7, literele c) şi d) ale alineatului (1) al articolului 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau, dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;
d) nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data aprobării creditului şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P.;"
──────────
    Articolul 1 şi 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 12 iunie 2020 prevăd:
    Articolul 1
    Se prorogă intrarea în vigoare a prevederilor art. I pct. 2-6 şi 9 şi ale art. II din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 10 iunie 2020, până la data obţinerii deciziei de autorizare a Comisiei Europene.

    Articolul 2
    Până la obţinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene, prevăzută la art. 1, Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, continuă să se aplice în condiţiile autorizate de către Comisia Europeană prin Decizia C(2020) 2363 din 10 aprilie 2020.


──────────

    5. La articolul I, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins:
    "7^1. La articolul 3 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) sunt eligibile conform reglementărilor Băncii Naţionale a României;"
"
──────────
    Articolul 1 şi 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 12 iunie 2020 prevăd:
    Articolul 1
    Se prorogă intrarea în vigoare a prevederilor art. I pct. 2-6 şi 9 şi ale art. II din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 10 iunie 2020, până la data obţinerii deciziei de autorizare a Comisiei Europene.

    Articolul 2
    Până la obţinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene, prevăzută la art. 1, Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, continuă să se aplice în condiţiile autorizate de către Comisia Europeană prin Decizia C(2020) 2363 din 10 aprilie 2020.


──────────

    6. La articolul I punctul 9, alineatul (3) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanţii în cadrul programului întreprinderile mici şi mijlocii din sectoarele/ domeniile: intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor auxiliare intermedierilor financiare, asigurări, cu excepţia activităţilor agenţilor şi brokerilor de asigurare, tranzacţii imobiliare, cu excepţia activităţilor de tranzacţii imobiliare realizate de către agenţiile imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie, cu excepţia activităţii de protecţie şi gardă şi activităţii de servicii privind sistemele de securizare."
──────────
    Articolul 1 şi 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 12 iunie 2020 prevăd:
    Articolul 1
    Se prorogă intrarea în vigoare a prevederilor art. I pct. 2-6 şi 9 şi ale art. II din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 10 iunie 2020, până la data obţinerii deciziei de autorizare a Comisiei Europene.

    Articolul 2
    Până la obţinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene, prevăzută la art. 1, Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, continuă să se aplice în condiţiile autorizate de către Comisia Europeană prin Decizia C(2020) 2363 din 10 aprilie 2020.


──────────

    7. Partea introductivă a articolului II se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. II
    În aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1029 din 27 decembrie 2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, cu următorul cuprins:"

    8. La articolul II capitolul II paragraful II.2, după articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 3^1
    Solicitantului trebuie să i se aducă la cunoştinţă decizia de acordare a creditului pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru ca ajutor de stat sub formă de garanţii pentru împrumuturi sau sub formă de grant, în termen de 14 zile calendaristice de la depunerea solicitării de acordare a facilităţilor de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii."

    9. La articolul II capitolul VII, alineatul (1) al articolului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Monitorizarea şi controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se fac în mod transparent, nediscriminatoriu, prin publicarea lunară a înscrierilor şi beneficiarilor schemei de ajutor de stat, pe site, de către FNGCIMM, cu respectarea reglementărilor aplicabile instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare pentru FNGCIMM."    ART. II
    (1) Eligibilitatea beneficiarului Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aşa cum acesta este definit în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, nu este afectată în cazul în care acesta înregistrează incidente bancare cu privire la bilete la ordin şi/sau cecuri executate începând cu data de 16 martie 2020, pe perioada stării de urgenţă, stării de alertă şi o lună după încetarea acestora.
    (2) Incidentele bancare prevăzute la alin. (1) vor fi radiate, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, din Centrala Incidentelor de Plăţi, sub condiţia dovedirii, cu bună-credinţă, a eliberării instrumentelor de plată conform reglementarilor în vigoare şi a prezentării certificatului pentru situaţie de urgenţă.
──────────
    Articolul 1 şi 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 12 iunie 2020 prevăd:
    Articolul 1
    Se prorogă intrarea în vigoare a prevederilor art. I pct. 2-6 şi 9 şi ale art. II din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 10 iunie 2020, până la data obţinerii deciziei de autorizare a Comisiei Europene.

    Articolul 2
    Până la obţinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene, prevăzută la art. 1, Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, continuă să se aplice în condiţiile autorizate de către Comisia Europeană prin Decizia C(2020) 2363 din 10 aprilie 2020.


──────────

    ART. III
    În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform modificărilor şi completărilor aduse prin prezenta lege.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

    Bucureşti, 10 iunie 2020.
    Nr. 75.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016