Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 59 din 6 aprilie 2021  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 182/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi a art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 59 din 6 aprilie 2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 182/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi a art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 352 din 6 aprilie 2021
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 182 din 22 octombrie 2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi a art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 993 din 27 octombrie 2020, cu următoarele modificări şi completări:
    1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
    pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi a art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă"

    2. La articolul I, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 28 august 2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:"

    3. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:
    " La articolul 1 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    b) celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere sau, după caz, părintele care solicită acordarea de zile libere se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;"

    4. La articolul I punctul 1, alineatul (5^1) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi pentru părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere unul sau mai mulţi copii şcolarizaţi, cu boli cronice pentru care medicul de familie sau medicul specialist a emis adeverinţe pentru realizarea educaţiei în condiţiile prevăzute în ordinul comun al ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii prevăzut la art. 8^1 alin. (1)."

    5. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:
    "1^1. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    (3) Cererea prevăzută la alin. (2) este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, de o copie a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atestă calitatea prevăzută la art. 1 alin. (3) în care solicită zilele libere, precum şi, dacă este cazul, de o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani. Declaraţia pe propria răspundere a celuilalt părinte va conţine elemente din care să rezulte că, pentru aceeaşi perioadă, acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, că nu a beneficiat de majorarea salarială acordată în condiţiile art. 4 alin. (3), în cazul angajaţilor sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, al angajaţilor din penitenciare şi al personalului din unităţile sanitare publice, că nu are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului şi nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (6). Declaraţia pe propria răspundere a celuilalt părinte nu se depune în cazul în care părintele se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

    6. La articolul I, după punctul 2 se introduc trei noi puncte, punctele 2^1-2^3, cu următorul cuprins:
    "2^1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    ART. 4
    (1) Angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, angajaţii din penitenciare şi personalul din unităţile sanitare publice beneficiază de zilele libere prevăzute la art. 1, la cerere, numai cu aprobarea angajatorului.
2^2. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    (1^1) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) familiile monoparentale, care pot opta fie pentru acordarea de zile libere conform dispoziţiilor art. 1, fie pentru acordarea majorării drepturilor salariale cuvenite potrivit dispoziţiilor alin. (3), fără ca aceste drepturi să poată fi cumulate pentru aceeaşi perioadă.
2^3. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (2) şi alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    (2) Drepturile băneşti aferente zilelor libere acordate în condiţiile art. 1 familiilor monoparentale, ca urmare a opţiunii exprimate în conformitate cu dispoziţiile alin. (1^1), se calculează şi se plătesc astfel:
    ..................................................................................................

    (3) În situaţia în care unul dintre părinţi îşi desfăşoară activitatea în unul dintre domeniile prevăzute la alin. (1), acesta are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcţie/solda de funcţie corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada prevăzută la art. 1 alin. (1), numai în cazul în care angajatorul nu a aprobat cererea de acordare de zile libere şi cu condiţia respectării de către celălalt părinte a prevederilor art. 1 alin. (2) lit. b) şi c). În cazul în care ambii părinţi îşi desfăşoară activitatea în unul dintre domeniile prevăzute la alin. (1), doar unul dintre aceştia are dreptul la acordarea de zile libere, cu aprobarea angajatorului, sau, în cazul în care angajatorul nu a aprobat cererea de acordare de zile libere, la majorarea acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, potrivit prezentului alineat.

    (4) Majorarea prevăzută la alin. (3) se acordă pe baza cererii părintelui definit la art. 1 alin. (3), însoţită de declaraţia celuilalt părinte că nu beneficiază de acest drept şi nici nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (6). În situaţia prevăzută la alin. (1^1), majorarea prevăzută la alin. (3) se acordă pe baza cererii părintelui însoţite de declaraţia pe propria răspundere a acestuia că se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi că nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (6). Cererea şi declaraţia se depun la angajator în luna curentă pentru luna anterioară."

    7. La articolul I punctul 4, articolul 8^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8^1
    (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi în cazul limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, în situaţiile reglementate prin ordin comun al ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii emis în temeiul art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, pentru stabilirea unor măsuri de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ, în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.
    (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), numărul zilelor libere se stabileşte în funcţie de perioada prevăzută:
    a) de hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă/Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, în cazul în care limitarea sau suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile/instituţiile de învăţământ se stabileşte prin hotărâre a comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă/Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, la propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ/de educaţie timpurie antepreşcolară, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidenţei cumulate la nivelul localităţii;
    b) de decizia conducerii unităţii/instituţiei de învăţământ, în cazul în care limitarea sau suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unitatea/instituţia de învăţământ se stabileşte ca urmare a apariţiei cazurilor de îmbolnăvire în unitatea de învăţământ/de educaţie timpurie antepreşcolară.
    (3) Pentru situaţia prevăzută la alin. (2) lit. b) părintele va depune la angajator, pe lângă actele prevăzute la art. 2 alin. (3), şi o copie a deciziei conducerii unităţii/instituţiei de învăţământ.
    (4) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1), zilele libere se acordă numai după aplicarea de către angajator a reglementărilor legale în vigoare pentru desfăşurarea activităţii prin telemuncă sau munca la domiciliu, dacă locul de muncă al părintelui permite acest lucru.
    (5) Unitatea/Instituţia de învăţământ comunică părinţilor decizia prevăzută la alin. (2) lit. b) în termen de maximum 24 de ore de la emiterea acesteia, inclusiv prin mijloace electronice de comunicare şi prin afişare pe pagina de internet a unităţii/instituţiei de învăţământ şi a inspectoratului şcolar judeţean."    ART. II
    În cazul familiilor monoparentale, indemnizaţia acordată corespunzător zilelor libere, precum şi majorarea acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în condiţiile art. 2-4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu constituie debit şi nici nu se recuperează.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    LAURENŢIU-DAN LEOREANU
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    ANCA DANA DRAGU

    Bucureşti, 6 aprilie 2021.
    Nr. 59.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016