Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 50 din 26 martie 2021  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 50 din 26 martie 2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 315 din 29 martie 2021
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55 din 14 septembrie 2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 28 septembrie 2016, cu următoarele modificări şi completări:
    1. La articolul 2 punctul 5, alineatul (1) al articolului 12^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12^1
    (1) Potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, contractul de achiziţie publică având ca obiect realizarea, reabilitarea, extinderea sau modernizarea de drumuri de interes naţional, încheiat între C.N.A.I.R. şi antreprenorul general de lucrări, poate să includă şi datele de identificare ale furnizorilor implicaţi în respectivul contract de achiziţii publice de lucrări sau servicii, precum şi valoarea prestaţiilor fiecăruia dintre aceştia."

    2. La articolul 3, partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii se aprobă categoriile de cheltuieli ce se suportă de la bugetul de stat pentru:
    a) proiectarea, construirea, reabilitarea, exploatarea, dezvoltarea, extinderea, modernizarea, mentenanţa, precum şi pentru reparaţiile capitale aferente autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naţionale, variantelor ocolitoare şi altor elemente de infrastructură rutieră naţională;"

    3. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 25^1, cu următorulcuprins:
    "ART. 25^1
    C.N.I.R. va publica semestrial, pe pagina de internet proprie, un raport de activitate care va cuprinde informaţii privind organizarea şi operaţionalizarea companiei, precum şi stadiul detaliat al proiectelor de investiţii."

    4. Articolele 26-30 se abrogă.
    5. La articolul 32, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2. un procent maxim de 15% din veniturile din tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România înregistrate de C.N.A.I.R. lunar, în conformitate cu datele rezultate din conturile de clasa 7, grupa 70 «Cifra de afaceri netă» din balanţa de verificare;"

    6. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 45
    (1) C.N.I.R. încasează lunar de la C.N.A.I.R. un procent de maximum 15% din valoarea rezultată din diferenţa dintre veniturile din tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România înregistrate de C.N.A.I.R. în luna precedentă, lunar, în conformitate cu datele rezultate din conturile de clasa 7, grupa 70 «Cifra de afaceri netă», din balanţa de verificare, şi cheltuielile cu comisioanele aferente distribuitorilor de roviniete, la această diferenţă adăugându-se TVA.
    (2) C.N.A.I.R. virează lunar sumele prevăzute la alin. (1) până la ultima zi din luna în curs pentru luna precedentă în contul indicat de C.N.I.R. C.N.I.R. va comunica, în scris, către C.N.A.I.R. lunar, până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna precedentă numărul de angajaţi cu contract individual de muncă înregistrat în sistemul electronic Revisal. C.N.A.I.R. va informa C.N.I.R. lunar, până la data de 27 a fiecărei luni pentru luna precedentă, cu privire la valoarea viramentului ce va fi efectuat în contul C.N.I.R., pe baza facturii emise de către C.N.I.R.
    (3) Pentru nevirarea la termen a sumelor prevăzute la alin. (1) sau pentru virarea parţială a acestor sume ori pentru determinarea eronată a cuantumului sumelor datorate şi nevirarea acestora la termen, din culpa C.N.A.I.R., aceasta datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Veniturile rezultate din aplicarea prevederilor alin. (3) sunt venituri proprii ale C.N.I.R.
    (5) Verificarea modului de calcul, virarea la termen, stabilirea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere prevăzute la alin. (3), precum şi orice alte măsuri în legătură cu acestea se fac de către persoane împuternicite prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii."

    7. Articolul 46 se modifică şi vaaveaurmătorulcuprins:
    "ART. 46
    Începând cu data de 1 septembrie 2017, sumele prevăzute la art. 45 alin. (1) se virează lunar proporţional cu numărul de angajaţi ai C.N.I.R. cu contract individual de muncă înregistrat în sistemul electronic Revisal în luna precedentă efectuării viramentului. Pentru determinarea proporţiei luate în calcul în vederea efectuării viramentului se va lua ca bază de calcul un număr total de 400 de angajaţi."

    8. Articolele 48-60 se abrogă.
    9. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 62
    Statutul C.N.I.R. se aprobă prin hotărâre a Guvernului."

    10. Articolul 64 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 64
    C.N.A.I.R. transferă în mod etapizat, în termen de 3 ani, proiecte de infrastructură de transport rutier pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, inclusiv cele aflate în faza de pregătire, către C.N.I.R., potrivit ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii, prevăzut la art. 83^1."

    11. Articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 65
    Lista proiectelor specificate în ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii, prevăzut la art. 83^1, poate fi modificată şi/sau completată pe baza listei proiectelor anexă la Master Planul General de Transport al României."

    12. Articolul 71 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 71
    C.N.A.I.R. poate iniţia şi finaliza proceduri legale, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, pentru proiecte de infrastructură de transport rutier, astfel cum acestea sunt prevăzute în Master Planul General de Transport al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 666/2016, sau în alte acte normative/strategii existente în domeniul infrastructurii rutiere, cu modificările şi completările ulterioare aduse acestora, în vederea elaborării documentaţiilor tehnico-economice necesare implementării proiectelor pe care le desfăşoară până la data la care acestea vor fi transferate la C.N.I.R."

    13. Articolul 76 se abrogă.
    14. Articolul 77 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 77
    (1) Până la finalizarea proiectelor aflate în implementare sau până la predarea tuturor proiectelor specificate în ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii, prevăzut la art. 83^1 din prezenta ordonanţă de urgenţă, către C.N.I.R., oricare dintre acestea ar interveni întâi, C.N.A.I.R. desfăşoară şi următoarele activităţi:
    a) proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, administrarea autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naţionale, variantelor ocolitoare pentru proiectele pe care le are în implementare, în condiţii de siguranţă a circulaţiei;
    b) asigură implementarea programelor de dezvoltare unitară a reţelei de drumuri publice pentru proiectele pe care le are în implementare, în concordanţă cu strategia Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cerinţele economiei naţionale şi cu cele de apărare; codul aferent acestei activităţi este următorul: CAEN 8413 - Reglementarea şi eficientizarea activităţilor economice.
    (2) Până la finalizarea proiectelor aflate în implementare sau până la predarea către C.N.I.R. a tuturor proiectelor prevăzute la art. 64 din prezenta ordonanţă de urgenţă se alocă fonduri pentru C.N.A.I.R. din bugetul de stat, precum şi din bugetul alocat fondurilor nerambursabile, conform legii, şi pentru următoarele categorii de cheltuieli necesare implementării proiectelor pentru:
    a) reabilitarea autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naţionale, variantelor ocolitoare, precum şi a altor elemente de infrastructură rutieră naţională pentru proiectele de infrastructură de transport rutier pe care le are în implementare;
    b) proiectarea, exploatarea, dezvoltarea, modernizarea de autostrăzi, drumuri expres, drumuri naţionale, variante ocolitoare şi a altor elemente de infrastructură rutieră naţională, precum şi reparaţiile capitale aferente autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naţionale, variantelor ocolitoare şi altor elemente de infrastructură rutieră naţională, pentru proiectele de infrastructură de transport rutier pe care le are în implementare."

    15. La articolul 78, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Până la organizarea procesului de selecţie, directorul general al C.N.I.R. este numit în funcţie, interimar, prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. Directorul general interimar încheie cu compania un contract de mandat pe perioadă determinată."

    16. Articolul 82 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 82
    În aplicarea prevederilor art. 77, prin proiecte în implementare/proiecte aflate în implementare/proiecte pe care le are în implementare se înţelege acele categorii de proiecte în curs sau noi, aferente infrastructurii rutiere, prevăzute în legislaţia/strategiile existente în domeniul infrastructurii rutiere şi/sau în Master Planul General de Transport al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 666/2016."

    17. Articolul 83 se abrogă.
    18. După articolul 83 se introduce un nou articol, articolul 83^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 83^1
    Lista proiectelor de investiţii care fac obiectul transferului către C.N.I.R. se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii."

    19. Anexele nr. 1 şi 2 se abrogă.


    ART. II
    La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 16/2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, adoptată în temeiul art. 1 pct. VIII. 6 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 30 august 2017.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    LAURENŢIU-DAN LEOREANU
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    ANCA DANA DRAGU

    Bucureşti, 26 martie 2021.
    Nr. 50.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016