Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 37 din 16 martie 2021  pentru realizarea Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 37 din 16 martie 2021 pentru realizarea "Capabilităţii de luptă împotriva navelor de suprafaţă", aferentă programului de înzestrare "Sistem de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă" (SIML)

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 263 din 17 martie 2021
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. 1
    (1) Se aprobă realizarea „Capabilităţii de luptă împotriva navelor de suprafaţă“, aferentă programului de înzestrare „Sistem de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă“ (SIML), prin atribuirea de către Guvernul României Guvernului Statelor Unite ale Americii a contractelor de tip Letter of Offer and Acceptance, denumite în continuare contracte de tip LOA, specifice Programului Foreign Military Sales - FMS, în baza prevederilor art. 22 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a dispoziţiilor art. 61 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru:
    a) achiziţia sistemului de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă bazat pe racheta Naval Strike Missile, incluzând 4 instalaţii mobile de lansare, muniţia, platforme de comandă-control-comunicaţii, platforme de transport şi încărcare-descărcare, senzori, suport logistic iniţial, mentenanţă şi echipamente de testare, echipamente criptografice şi cu regim special, asistenţă de specialitate, a serviciului de instruire a personalului la toate nivelurile necesare, implicit folosirea în luptă, echipamente de instruire, precum şi baze de date specifice SIML;
    b) achiziţia produselor şi serviciilor necesare constituirii unei capacităţi de producţie şi realizare a mentenanţei pentru sisteme din înzestrarea Forţelor Navale Române, prin cooperare tehnologică şi industrială, aferentă acestei capabilităţi.

    (2) Fondurile necesare realizării achiziţiilor prevăzute la alin. (1), precum şi a celor necesare pentru implementarea în totalitate a obiectivelor aflate în responsabilitate naţională se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale.
    (3) Sistemul de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă este definit ca o capabilitate destinată apărării zonelor costiere şi de litoral împotriva navelor de suprafaţă, care să asigure contracararea ameninţărilor în timp oportun, din poziţii prestabilite sau neamenajate şi cu personal instruit corespunzător.

    ART. 2
    (1) În contractul de cooperare tehnologică şi industrială se prevede obligativitatea producătorului SIML de a constitui o capacitate de producţie şi realizare a mentenanţei pentru sisteme din înzestrarea Forţelor Navale Române, la nivelul unui operator economic din industria naţională de apărare, astfel cum este definit la art. 3 lit. s) din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare. Operatorul economic este selectat de producătorul SIML, cu acordul Guvernului României.
    (2) Capacitatea de producţie şi realizare a mentenanţei prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) reprezintă o capacitate strategică, aşa cum este aceasta prevăzută la art. 5 lit. b) din Legea nr. 232/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Pentru realizarea capacităţii de producţie şi realizare a mentenanţei se semnează un memorandum de înţelegere între reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale, în calitate de beneficiar, şi reprezentanţii Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, în calitate de minister de resort în domeniul industriei naţionale de apărare, împreună cu reprezentanţii producătorului SIML. Memorandumul de înţelegere va avea anexat contractul de cooperare tehnologică şi industrială dintre producătorul SIML şi operatorul economic prevăzut la alin. (1) cu care va colabora în cadrul acestei activităţi. Tipurile de activităţi care se vor desfăşura în capacitatea de producţie şi realizare a mentenanţei, termenul de realizare a capacităţii de producţie şi realizare a mentenanţei, precum şi instruirea personalului operatorului economic se includ în memorandumul de înţelegere şi în contractul de cooperare tehnologică şi industrială. Prin contractarea acestor activităţi se va asigura sustenabilitatea financiară a capacităţii de producţie şi realizare a mentenanţei. În contractul de cooperare tehnologică şi industrială se includ şi clauze referitoare la participarea personalului operatorului economic selectat de producătorul SIML la activităţile de instruire necesare pentru constituirea capacităţii de producţie şi mentenanţă.
    (4) Operatorul economic prevăzut la alin. (1) este obligat să asigure menţinerea capacităţii de producţie şi realizare a mentenanţei pe întreaga durată de viaţă a sistemelor.
    (5) Produsele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) intră în proprietatea privată a statului, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi se pun la dispoziţia operatorului economic selectat de producătorul SIML, pe baza unui contract de comodat.
    (6) În cazul în care operatorul economic prevăzut la alin. (1) îşi schimbă obiectul de activitate sau declară falimentul, Ministerul Apărării Naţionale poate pune activele aferente capacităţii de producţie şi realizare a mentenanţei la dispoziţia unui alt operator economic din industria naţională de apărare, desemnat de către ministerul de resort din cadrul operatorilor economici autorizaţi, înscris în registrul unic al operatorilor economici şi al capacităţilor de producţie şi/sau servicii pentru apărare şi agreat de către producătorul SIML.

    ART. 3
    (1) Ministerul Apărării Naţionale gestionează sumele în valută aferente achiziţiilor prevăzute la art. 1 prin contul analitic deschis pe numele acestuia, în cadrul contului de valută al Ministerului Finanţelor deschis la Banca Naţională a României. Soldul contului respectiv, înregistrat la sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar, se reportează în anul următor şi se va utiliza în scopul finanţării costurilor aferente realizării obiectivului prevăzut la art. 1.
    (2) Se împuterniceşte Ministerul Apărării Naţionale ca, prin Direcţia generală pentru armamente, să semneze, în numele Guvernului României, contractele de tip LOA prevăzute la art. 1 alin. (1).
    (3) Se împuterniceşte Ministerul Apărării Naţionale ca, prin Compania Naţională „Romtehnica“ - S.A., să execute activităţile comerciale privind importul, exportul temporar, reimportul şi alte activităţi asociate derulării comerciale pentru realizarea capabilităţilor prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 346/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Beneficiarul capabilităţii de luptă împotriva navelor de suprafaţă este Statul Major al Forţelor Navale, care va asigura operarea sistemului de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă, prin structuri specifice.
    (5) Prin derogare de la prevederile art. 48 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, se abilitează, pentru programul de înzestrare prevăzut la art. 1 alin. (1), Ministerul Finanţelor, la propunerea Ministerului Apărării Naţionale, să aprobe modificarea repartizării pe trimestre a cheltuielilor aprobate în buget, fără păstrarea echilibrului bugetar.
    (6) Prin derogare de la prevederile art. 173, 174 şi 176 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, nu se datorează obligaţii fiscale accesorii pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din regularizarea valorii în vamă a bunurilor importate în cadrul contractelor de tip LOA atribuite de Guvernul României potrivit prevederilor art. 1.

    ART. 4
    În vederea realizării şi menţinerii capabilităţii prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), Ministerul Apărării Naţionale trimite personal militar pentru îndeplinirea unor misiuni în afara teritoriului naţional pentru executarea activităţilor de instruire pentru operare şi mentenanţă şi activităţi de sprijin în derularea programului de înzestrare, în conformitate cu prevederile contractului încheiat în baza prevederilor art. 1.

    ART. 5
    (1) Pe întreaga perioadă a misiunilor prevăzute la art. 4, personalul participant la misiune beneficiază de drepturile salariale prevăzute la art. 71 alin. (1) din cap. II secţiunea a 9-a din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, stabilite cu respectarea prevederilor art. 38 al cap. IV din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi a celorlalte prevederi legale care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
    (2) Compensaţia lunară specifică prevăzută la art. 71 alin. (1) lit. c) din cap. II secţiunea a 9-a din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă personalului participant la misiunea prevăzută la art. 4 în cuantum de 100% aplicată la solda de funcţie.

    ART. 6
    (1) Pe durata misiunilor prevăzute la art. 4, personalul beneficiază de drepturile de diurnă stabilite pentru fiecare categorie de personal participant la misiunile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, cu completările ulterioare.
    (2) Pe durata misiunilor prevăzute la art. 4, în zilele când personalului nu i se asigură hrana, acesta beneficiază de alocaţia valorică de hrană stabilită pentru personalul participant la misiunile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 121/2011, cu completările ulterioare.
    (3) Pe durata misiunilor prevăzute la art. 4, în zilele când personalul participant se află în ţară sau în concediu de odihnă, acesta nu beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) şi (2).

    ART. 7
    (1) Personalul participant la misiunile prevăzute la art. 4 beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport pentru o călătorie în ţară şi retur, la fiecare 3 luni de participare la misiune.
    (2) Personalul participant la misiunile prevăzute la art. 4 poate opta, la fiecare 3 luni de misiune, ca soţul/soţia/copilul acestuia să beneficieze de decontarea cheltuielilor de transport pentru deplasarea la locul misiunii şi retur.

    ART. 8
    (1) Fondurile necesare participării la misiunile prevăzute la art. 4 se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.
    (2) Din fondurile prevăzute la alin. (1) se suportă şi cheltuielile determinate de pregătirea misiunii şi executarea acesteia, astfel:
    a) dislocarea personalului din garnizoanele de dispunere de pe teritoriul statului român în zona de desfăşurare a misiunii, precum şi repatrierea acestuia;
    b) dislocarea membrilor de familie ai personalului tehnic ingineresc care asigură funcţiile de conducere, planificare şi coordonare a programului, aflat în misiune, din garnizoanele de dispunere de pe teritoriul statului român în zona de desfăşurare a misiunii, precum şi repatrierea acestora;
    c) achiziţii de bunuri, lucrări şi servicii solicitate de specificul misiunii;
    d) cheltuieli de operare şi sprijin logistic necesare bunei desfăşurări a misiunii;
    e) selecţionarea, vizita medicală, testarea, pregătirea, încheierea asigurărilor de sănătate pentru personalul participant la misiunile prevăzute la art. 4, în condiţiile stabilite de Ministerul Apărării Naţionale, precum şi în conformitate cu reglementările specifice fiecărei activităţi;
    f) încheierea contractelor de asigurare pentru invaliditate şi deces ale personalului;
    g) evacuarea medicală a personalului care nu poate fi tratat în unităţile sanitare din zona de executare a misiunii şi asigurarea transportului însoţitorilor acestuia;
    h) procurarea materialelor necesare, repatrierea, însoţirea şi înhumarea personalului decedat, precum şi îndeplinirea formalităţilor specifice.


    ART. 9
    (1) Participarea personalului din cadrul Ministerului Apărării Naţionale la misiunile pentru executarea activităţilor de instruire prevăzute la art. 4 este condiţionată de semnarea în prealabil a unui angajament prin care se obligă ca după încheierea misiunii să îşi desfăşoare activitatea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale timp de 5 ani, dar fără a depăşi vârsta prevăzută la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare. Vârsta maximă acceptată pentru personalul prevăzut la art. 4 este de cel mult 55 de ani împliniţi la data prevăzută pentru întoarcerea din misiune.
    (2) Modelul de angajament prevăzut la alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului apărării naţionale, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

    (3) În situaţiile în care cadrele militare îşi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Apărării Naţionale înainte de expirarea duratei stabilite prin angajamentul prevăzut la alin. (1), acestea sunt obligate să restituie cheltuielile individuale de instruire pe timpul misiunii, proporţional cu perioada de angajament rămasă neexecutată.
    (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică personalului participant la misiune în situaţia încetării activităţii din motive neimputabile acestuia.

    ART. 10
    Personalul participant la misiunile prevăzute la art. 4 beneficiază de drepturile şi are îndatoririle prevăzute de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei legi.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    CRISTINA-MĂDĂLINA PRUNĂ
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    ANCA DANA DRAGU

    Bucureşti, 16 martie 2021.
    Nr. 37.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016