Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 36 din 31 martie 2020  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 36 din 31 martie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 271 din 1 aprilie 2020
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ARTICOL UNIC
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 28 martie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:
    "(6) Transmiterea mesajelor tehnice standardizate scurte ce conţin informaţia de localizare obţinută pe baza echipamentului terminal se realizează fără intervenţia apelantului, către numărul unic 114.
(7) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice mobile au obligaţia de a suporta atât costurile determinate de transmiterea la numărul 114 a mesajelor tehnice standardizate scurte ce conţin informaţia de localizare obţinută pe baza echipamentului terminal, cât şi costurile aferente traficului generat pe o conexiune de date de transmiterea informaţiei de localizare obţinute pe baza echipamentului terminal."

    2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) agenţii specializate de intervenţie - structurile autorităţilor administraţiei publice care au rolul de intervenţie imediată pentru soluţionarea urgenţelor în domeniile ambulanţei, serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (S.M.U.R.D.), poliţiei, jandarmeriei, serviciilor publice profesioniste şi voluntare pentru situaţii de urgenţă, inclusiv S.M.U.R.D., contra terorismului, precum şi alte structuri stabilite prin hotărâre a Guvernului;
    b) alertare falsă - utilizarea intenţionată a numărului 112 pentru determinarea alarmării sau intervenţiei agenţiilor specializate de intervenţie în mod nejustificat;
    c) apel de urgenţă - orice apel către Serviciul de urgenţă 112 care necesită acţiunea agenţiilor specializate de intervenţie;
    d) mesaj asociat unui apel de urgenţă - orice mesaj scurt (SMS) transmis ulterior unui apel de urgenţă, privind aceeaşi situaţie de urgenţă, către Serviciul de urgenţă 112 de o persoană cu dizabilităţi de auz şi/sau vorbire înregistrată la administratorul SNUAU, care necesită acţiunea agenţiilor specializate de intervenţie;
    e) apelare abuzivă - apelarea repetată, cu rea intenţie, a numărului 112, fără ca apelantul să justifice o stare care necesită acţiunea agenţiilor specializate de intervenţie, sau apelarea numărului 112 pentru a aduce injurii operatorilor;
    f) apel involuntar - apelarea numărului 112 din greşeală;
    g) centrul unic pentru apeluri de urgenţă - structura specializată de preluare şi transfer al apelurilor de urgenţă primite la 112, aflată în serviciu permanent, operat de administratorul SNUAU;
    h) mesaj abuziv - transmiterea repetată de mesaje scurte (SMS) către numărul 113, cu rea intenţie, de către o persoană care nu este înregistrată la administratorul SNUAU sau transmiterea unui mesaj scurt (SMS) către numărul 113 pentru a aduce injurii operatorilor, precum şi transmiterea repetată către numărul 114, cu rea intenţie, a unor mesaje care nu respectă condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (6);
    i) dispeceratul de urgenţă - structura specializată de preluare şi tratare a apelurilor de urgenţă primite prin centrul unic pentru apeluri de urgenţă, aflată în serviciu permanent, operat de agenţiile specializate de intervenţie;
    j) dispeceratul integrat de urgenţă - structură specializată aflată în serviciu permanent, care, pe lângă preluarea apelului la numărul de urgenţă, asigură alarmarea şi coordonarea echipajelor de intervenţie ale tuturor serviciilor specializate de intervenţie, cu caracter medical şi nemedical, din aceeaşi locaţie fizică. Coordonarea se face de către personal special pregătit, având inclusiv un coordonator medical, cu studii superioare, din cadrul serviciului de ambulanţă sau S.M.U.R.D.;
    k) E 112 - serviciul de comunicaţii de urgenţă extins prin adăugarea informaţiei de localizare a terminalului de la care se efectuează apelul de urgenţă;
    l) ETSI - Institutul European pentru Standardizare în Telecomunicaţii;
    m) gradul de serviciu - probabilitatea (P), exprimată ca fracţie zecimală, ca un apel telefonic să fie blocat. P.01 este gradul de serviciu care reflectă probabilitatea ca în timpul unei ore cu trafic de vârf un apel din o sută să fie blocat;
    n) informaţia de localizare primară - datele cu conţinutul şi formatul stabilite de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, care indică elementele de reţea relevante din punctul de vedere al localizării şi care nu necesită prelucrare suplimentară din partea operatorului;
    o) informaţia de localizare - datele, cu conţinutul şi formatul stabilite de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii şi implementate în cadrul SNUAU, care, prin prelucrarea informaţiei de localizare primară, indică poziţia geografică în care se află echipamentul terminal al unui utilizator de telefonie mobilă sau adresa fizică de instalare a punctului terminal pentru o reţea de telefonie fixă;
    p) informaţia de localizare obţinută pe baza echipamentului terminal - datele generate la nivelul echipamentului terminal mobil al apelantului, după momentul iniţierii apelului de urgenţă, şi transmise către administratorul SNUAU de o funcţionalitate integrată nativ la nivelul acestui terminal, precum şi, acolo unde sunt disponibile, cele generate de o aplicaţie furnizată de administratorul SNUAU, ce conţin latitudinea şi longitudinea care caracterizează poziţia geografică în care se află echipamentul terminal;
    q) punctul de acces al centrului unic pentru apeluri de urgenţă - punctul fizic prin care unui apelant la numărul unic de urgenţă 112 i se asigură accesul la agenţiile specializate de intervenţie;
    r) rutare - dirijarea apelurilor efectuate de la echipamentele terminale dintr-o reţea publică de telefonie către numărul unic de urgenţă 112, în funcţie de zona de arondare a echipamentului terminal apelant, la centrul unic pentru apeluri de urgenţă corespunzător;
    s) Serviciul de urgenţă 112 - serviciu furnizat de SNUAU, care asigură preluarea apelurilor de urgenţă de la cetăţeni şi transmiterea acestora către agenţiile specializate de intervenţie, în vederea asigurării unei reacţii imediate, uniforme şi unitare pentru soluţionarea urgenţelor;
    ş) staţie de intervenţie - punct de concentrare a resurselor agenţiilor specializate de intervenţie, destinate soluţionării urgenţelor;
    t) SNUAU - ansamblu integrat de aplicaţii, echipamente şi reţele de comunicaţii şi tehnologia informaţiei care realizează interfaţa unică de acces al cetăţeanului la agenţiile specializate de intervenţie şi care permite răspunsul adecvat urgenţei semnalate; interfaţa publică de acces este realizată prin integrarea în cadrul sistemului a centrului unic pentru apeluri de urgenţă cu dispeceratele agenţiilor specializate de intervenţie;
    ţ) terminal telematic - terminal specializat care asigură posibilitatea transmiterii apelurilor de urgenţă şi a informaţiilor privind urgenţa de către persoane cu dizabilităţi de auz şi/sau vorbire, utilizând tehnici de transmisie şi de prelucrare automată la distanţă a informaţiei, prin intermediul unor procedee moderne de comunicaţie;
    u) 112 - numărul unic pentru apeluri de urgenţă;
    v) suporţi tehnici - echipamente de comunicaţii, antene folosite în exclusivitate pentru SNUAU.
    (2) În cuprinsul prezentei ordonanţe de urgenţă sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile relevante prevăzute la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare."

    3. La articolul 15, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
    "d) de a lua toate măsurile necesare astfel încât să permită transmiterea, cu prioritate, în limita capabilităţilor tehnice, către administratorul SNUAU a informaţiei de localizare obţinute pe baza echipamentului terminal, atât prin utilizarea mesajelor tehnice standardizate scurte, cât şi a conexiunii de date, indiferent de tipul de serviciu folosit de utilizatorul respectiv."

    4. La articolul 19, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) Datele cu caracter personal prevăzute la alin. (1) sunt stocate de către administratorul SNUAU pentru o perioadă de 5 ani.
(5) La împlinirea termenului prevăzut la alin. (4), datele cu caracter personal vor fi şterse sau, după caz, distruse."

    5. La articolul 20, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1^1) SNUAU are obligaţia de a transforma informaţiile de localizare primară în informaţii de localizare, precum şi de a utiliza, acolo unde este disponibilă, informaţia de localizare obţinută pe baza echipamentului terminal."

    6. La articolul 32 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) apelarea abuzivă a numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112 sau transmiterea de mesaje abuzive la numărul 113 ori la numărul 114, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei sau cu prestarea de la 100 de ore la 200 de ore de activităţi în folosul comunităţii. Săvârşirea din nou a contravenţiei în interval de un an de la aplicarea sancţiunii se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei sau, prin derogare de la dispoziţiile art. 9 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu prestarea de la 200 de ore la 400 de ore de activităţi în folosul comunităţii;
b) alertarea falsă a agenţiilor specializate de intervenţie, cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei sau prestarea de la 200 de ore la 400 de ore de activităţi în folosul comunităţii. Săvârşirea din nou a contravenţiei în interval de un an de la aplicarea sancţiunii se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei sau, prin derogare de la dispoziţiile art. 9 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu prestarea de la 400 de ore la 800 de ore de activităţi în folosul comunităţii;"    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    TITUS CORLĂŢEAN

    Bucureşti, 31 martie 2020.
    Nr. 36.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016