Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 259 din 24 decembrie 2019  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 259 din 24 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1051 din 30 decembrie 2019
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins:
    "Pentru structurile militare ale Ministerului Afacerilor Interne se elaborează ghiduri ale carierei specifice fiecărei arme, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului."

    2. La articolul 14^2, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins:
    "Dispoziţiile art. 14^1 alin. 3, 5, 6 şi 8^1 se aplică în mod corespunzător în situaţia acordării concediilor fără plată pentru formarea profesională, prevăzută la alin. 1."

    3. La articolul 20^1, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20^1
    Cadrele militare în activitate numite în prima funcţie/mutate în interesul serviciului, detaşate şi/sau împuternicite într-o altă garnizoană decât cea în care îşi au domiciliul şi care nu deţin locuinţă proprietate personală în acea garnizoană, nici ei şi nici soţiile sau soţii acestora, în situaţia în care nu li se poate asigura spaţiu de locuit corespunzător, au dreptul la o compensaţie lunară pentru chirie de până la 50% din solda lunară."

    4. La articolul 20^1, după alineatul 2^4 se introduce un nou alineat, alineatul 2^5, cu următorul cuprins:
    "Prin rata lunară prevăzută la alin. 2^1 se înţelege suma tuturor costurilor lunare generate de contractul de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe sau de contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuinţe conform scadenţarului de plată, mai puţin cele legate de rambursările anticipate, eventualele dobânzi penalizatoare şi alte costuri care nu se regăsesc în scadenţarul de plată a ratelor lunare."

    5. La articolul 20^1, alineatul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Cuantumul concret al compensaţiei prevăzute la alin. 1, 2 şi 2^1, precum şi condiţiile de acordare a acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului apărării naţionale."

    6. La articolul 35^8, alineatul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Nivelul structurilor la care se constituie consiliile de onoare, modul de constituire, procedurile de lucru ale acestora, precum şi alte aspecte procedurale pentru aplicarea prevederilor prezentei secţiuni referitoare la procedura disciplinară se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale, ministrului afacerilor interne, directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, directorului Serviciului de Informaţii Externe, respectiv al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază, după caz."

    7. La articolul 35^11 alineatul 2, litera d) se abrogă.
    8. La articolul 36, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "În Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul Român de Informaţii, pentru persoanele prevăzute la alin. 1 lit. e), g) şi k) nu se aplică limita de vârstă de cel mult 45 de ani."

    9. La articolul 38, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins:
    "În Serviciul Român de Informaţii şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale nu se aplică limita de vârstă prevăzută la alin. 1 lit. f)."

    10. La articolul 40 alineatul 1, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate, în rezervă sau cu statut de rezervist voluntar, absolvenţi ai studiilor postliceale sau superioare corespunzătoare specialităţilor militare, care au absolvit cursul de formare a subofiţerilor, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale;"

    11. La articolul 40, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins:
    "În Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale nu se aplică limita de vârstă prevăzută la alin. 1 lit. g)."

    12. Articolul 41^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 41^2
    Persoanele care urmează să devină cadre militare în Serviciul de Telecomunicaţii Speciale în condiţiile art. 36 alin. 1 lit. a)-c^1) şi h), ale art. 38 alin. 1 lit. a) şi d) şi ale art. 40 alin. 1 lit. a), la admiterea într-o instituţie de învăţământ, încheie cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale contracte cu durata de 10 ani, în cazul ofiţerilor, şi, respectiv, 8 ani în cazul maiştrilor militari şi subofiţerilor, de la prima numire în funcţie."

    13. La articolul 46, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Acordarea gradelor celor prevăzuţi la art. 36 alin. 1 lit. c)-g) şi i)-k), art. 38 alin. 1 lit. b), c) şi e)-h) şi art. 40 alin. 1 lit. b)-e) şi g) se poate face în tot cursul anului."

    14. La articolul 53, după alineatul 4 se introduce un nou alineat, alineatul 5, cu următorul cuprins:
    "Pentru merite deosebite în atingerea unor obiective deosebite în activitate, cadrul militar din Ministerul Afacerilor Interne poate fi avansat în gradul militar imediat următor, înaintea îndeplinirii stagiului minim, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne."

    15. La articolul 55, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins:
    "Pentru a fi propuşi la înaintarea în grad, la termen, ofiţerii în activitate din Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul Român de Informaţii trebuie să fie încadraţi/împuterniciţi cu cel puţin un an înainte de data la care se fac înaintările în grad în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grad superior celui pe care îl au."

    16. La articolul 56 alineatul 1 punctul C, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) să fi absolvit cursuri de capacitate pentru gradul de colonel sau comandor. Admiterea la acest curs se face pe bază de examen. Se exceptează de la această condiţie locotenent-coloneii şi căpitan-comandorii care deţin titlul de doctor ori au absolvit o formă de învăţământ postacademic, postuniversitar sau un masterat în ţară sau în străinătate, stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale;"

    17. La articolul 73, alineatul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Metodologia întocmirii aprecierilor de serviciu, în timp de pace, precum şi sistemul de apreciere în timp de război se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale, ministrului afacerilor interne, directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, directorului Serviciului de Informaţii Externe, respectiv al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază. Aprecierea se exprimă prin unul dintre următoarele calificative: «excepţional», «foarte bun», «bun», «corespunzător», «mediocru» sau «necorespunzător"

    18. La articolul 76, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 76
    Mutarea cadrelor militare în activitate dintr-o unitate în alta, precum şi în cadrul aceleiaşi unităţi se efectuează o singură dată pe an, cu excepţia situaţiilor deosebite stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale."

    19. Articolul 77^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 77^1
    Cadrele militare în activitate pot îndeplini, temporar, prin împuternicire, atribuţiile unei alte funcţii vacante, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei, pentru o perioadă de până la 6 luni, interval care poate fi prelungit cu aprobarea conducătorului instituţiei, în aceleaşi condiţii.
    Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale pot îndeplini, temporar, prin împuternicire, atribuţiile unei alte funcţii vacante, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, pentru o perioadă de până la 6 luni, interval care poate fi prelungit cu aprobarea ministrului apărării naţionale până la cel mult un an.
    Cadrele militare în activitate pot îndeplini, temporar, prin împuternicire, atribuţiile unei alte funcţii al cărei titular lipseşte o perioadă mai mare de o lună, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, până la încetarea situaţiei care a condus la vacantarea temporară a funcţiei.
    Pe timpul exercitării atribuţiilor funcţiilor în care au fost împuternicite, cadrele militare au obligaţiile şi drepturile corespunzătoare funcţiilor respective.
    Prin excepţie de la prevederile alin. 1, în Ministerul Afacerilor Interne, prelungirea perioadei de împuternicire se aprobă potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane."

    20. La articolul 85, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Trecerea în rezervă sau direct în retragere se face din oficiu, în condiţiile prevăzute la alin. 1 lit. a), b), d), e), e^1), f), i^1), l), m) şi n), la cererea cadrului militar, în situaţia prevăzută la alin. 1 lit. a^1), la propunerea consiliilor de onoare, în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. i) şi j), iar în celelalte condiţii, la propunerea comandanţilor unităţilor din care fac parte, înaintată ierarhic."

    21. La articolul 85, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 2^1, cu următorul cuprins:
    "În Ministerul Afacerilor Interne, trecerea în rezervă sau direct în retragere din oficiu, în condiţiile prevăzute la alin. 1 lit. e), m) şi n), se dispune după expirarea perioadei de punere la dispoziţie, atunci când nu s-a putut realiza numirea într-o funcţie corespunzătoare."

    22. La articolul 86, alineatele 2^2 şi 2^3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Prevederile alin. 2 se aplică exclusiv Ministerului Apărării Naţionale.
    Generalii şi amiralii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciului de Protecţie şi Pază sunt menţinuţi în activitate după împlinirea vârstei standard de pensionare, până la vârsta de 60 de ani, sau sunt trecuţi în rezervă, la cerere, în condiţiile prevederilor legale în vigoare."

    23. La articolul 86, după alineatul 4 se introduc două noi alineate, alineatele 5 şi 6, cu următorul cuprins:
    "După împlinirea vârstei de 60 de ani, generalii şi amiralii din Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii şi Serviciul de Informaţii Externe pot fi menţinuţi în activitate până la împlinirea vârstei de 62 de ani, la cerere, dacă starea de sănătate le permite rezolvarea în foarte bune condiţii a atribuţiilor ce le revin, cu aprobarea conducătorului instituţiei.
    Cadrele militare din Ministerul Afacerilor Interne, altele decât cele prevăzute la alin. 5, sunt menţinute în activitate după împlinirea vârstei standard de pensionare până la vârsta de 60 de ani, la cererea acestora, după cum urmează:
    a) cu aprobarea ministrului afacerilor interne, pentru ofiţeri;
    b) cu aprobarea inspectorilor generali/similari, pentru maiştri militari şi subofiţeri;
    c) prevederile cuprinse la lit. a) şi b) se aplică şi cadrelor militare care au obţinut o aprobare în prealabil."

    24. Articolul 86^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 86^1
    Prin excepţie de la prevederile art. 86, personalul militar de specialitate medico-sanitar, indiferent de gradul militar deţinut, poate fi menţinut în activitate după împlinirea vârstei standard de pensionare, la cerere, cu aprobarea conducătorului instituţiei, până la împlinirea vârstei de pensionare stabilită pentru personalul de specialitate medico-sanitar civil."

    25. La articolul 89, alineatul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Cadrele militare în activitate din Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Pază se pun la dispoziţie când sunt trimise în judecată sau sunt judecate de către instanţele judecătoreşti în stare de libertate pentru fapte în legătură cu exercitarea atribuţiilor funcţiilor în care sunt încadrate sau împuternicite."

    26. La articolul 90, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Dispoziţiile alin. 1 nu se aplică celor care urmează să fie trecuţi în rezervă potrivit prevederilor art. 85 alin. 1 lit. g), h), j), k), l), m) şi n), art. 87 şi 88."

    27. La articolul 109, alineatele 3, 12 şi 13 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Dispoziţiile art. 2 alin. 2^1 lit. A, lit. A^1, lit. B lit. a) şi b), art. 5 alin. 2, art. 36 alin. 1 lit. i) şi alin. 3, art. 37 lit. e), art. 38 alin. 2, art. 40 alin. 2, art. 41^1, art. 48 alin. 2 şi 3, art. 50 alin. 5, art. 51 alin. 2, art. 53 alin. 4, art. 75 alin. 2-4, art. 75^1, art. 77^1 alin. 2, art. 85 alin. 1 lit. e^1) şi art. 108^1 se aplică în exclusivitate cadrelor militare din structurile Ministerului Apărării Naţionale.
    ..................................................................................................
    Dispoziţiile art. 89 alin. 5 se aplică în exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul de Informaţii Externe şi Ministerul Afacerilor Interne.
    Dispoziţiile art. 2 alin. 2, art. 48 alin. 1, art. 51 alin. 1, art. 52 alin. 1, art. 55 alin. 1 privind durata îndeplinirii funcţiei, art. 56-59, art. 62, art. 77^1 alin. (1), art. 80 şi 81 nu se aplică ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor din structurile Ministerului Apărării Naţionale."

    28. La articolul 109, alineatul 14 se abrogă.
    29. La articolul 109, după alineatul 15 se introduce un nou alineat, alineatul 16, cu următorul cuprins:
    "Dispoziţiile art. 95 nu se aplică ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor din Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Pază."

    30. La articolul 110, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "În situaţia transferului prevăzut la alin. 1, precum şi în cazul rechemării în activitate în termen de 60 de zile de la data trecerii în rezervă, instituţia la care se transferă/încadrează preia toate drepturile şi obligaţiile care decurg din contractele şi angajamentele încheiate potrivit art. 41^1, 41^2, 91 şi 91^1 şi aflate în derulare la data transferului/încadrării."    ART. II
    Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    FLORIN IORDACHE
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    TEODOR-VIOREL MELEŞCANU

    Bucureşti, 24 decembrie 2019.
    Nr. 259.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016