Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 245 din 9 noiembrie 2020  privind efectuarea unui test de proporţionalitate anterior adoptării  unor noi reglementări referitoare la profesii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 245 din 9 noiembrie 2020 privind efectuarea unui test de proporţionalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1050 din 9 noiembrie 2020
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. 1
    Prezenta lege reglementează efectuarea unui test de proporţionalitate, prevăzut la art. 7, anterior introducerii unor noi reglementări profesionale sau, după caz, înainte de modificarea sau completarea celor existente care restricţionează accesul liber la profesiile reglementate sau exercitarea acestora, garantând un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor, în vederea asigurării bunei funcţionări a pieţei interne. Testul de proporţionalitate se aplică cerinţelor care restricţionează accesul liber la profesiile reglementate existente sau la noile profesii, precum şi celor care restricţionează exercitarea acestora.

    ART. 2
    (1) Testul de proporţionalitate se aplică dispoziţiilor legale prevăzute la art. 1 care restricţionează accesul la o profesie reglementată sau exercitarea acesteia ori una dintre formele de exercitare a acesteia, inclusiv utilizarea titlurilor profesionale şi activităţile profesionale permise în temeiul unor astfel de titluri, reglementate de Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 200/2004.
    (2) Testul de proporţionalitate se aplică şi dispoziţiilor noi sau modificate care restricţionează accesul la profesiile reglementate sau exercitarea acestora, după adoptarea acestora, dacă rezultă necesitatea revizuirii lor în raport cu obiectivul urmărit la momentul adoptării sale, efectele sale, evaluate după adoptare, precum şi cu evoluţiile constante în domeniul profesiei reglementate după adoptarea măsurii.
    (3) În cazul în care într-un act separat al Uniunii Europene sunt stabilite cerinţe specifice privind reglementarea unei anumite profesii care nu lasă la alegerea statelor membre modul exact în care acestea urmează a fi transpuse, prevalează dispoziţiile de dreptul Uniunii Europene.

    ART. 3
    (1) În sensul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) titlu profesional protejat - formă de reglementare a unei profesii în cadrul căreia utilizarea titlului într-o activitate profesională sau într-o grupă de activităţi profesionale face obiectul, direct sau indirect, în temeiul dispoziţiilor legale de reglementare, deţinerii unei anumite calificări profesionale şi în cadrul căreia utilizarea abuzivă a acestui titlu face obiectul unor sancţiuni;
    b) activităţi rezervate - formă de reglementare a unei profesii în cadrul căreia accesul la o activitate profesională sau la o grupă de activităţi profesionale este rezervat, în mod direct sau indirect, în temeiul dispoziţiilor legale de reglementare, membrilor unei profesii reglementate, care dispun de o anumită calificare profesională, inclusiv în cazul în care activitatea este partajată cu alte profesii reglementate;
    c) mijloace adecvate, în înţelesul art. 8 alin. (1), semnifică publicarea de informaţii pe pagina web a autorităţii competente şi difuzarea acestora în mass-media, furnizarea permanentă de informaţii specifice de către autoritatea competentă, precum şi orice alte modalităţi accesibile publicului.

    (2) Prevederile art. 2, art. 3 alin. (1)-(3), art. 5, 5^1, 8 şi 14-16 din Legea nr. 200/2004 se aplică în mod corespunzător.

    ART. 4
    Autorităţile publice cu drept de iniţiativă legislativă în a căror arie de competenţă se circumscrie profesia reglementată sau care urmează a se reglementa şi coordonatorul naţional pentru recunoaşterea calificărilor profesionale se asigură că noile dispoziţii legale care restricţionează accesul la profesiile reglementate sau exercitarea acestora sau care modifică dispoziţiile existente nu sunt, în mod direct sau indirect, discriminatorii în funcţie de cetăţenie sau ţară de reşedinţă.

    ART. 5
    (1) Autorităţile publice cu drept de iniţiativă legislativă în a căror arie de competenţă se circumscrie profesia reglementată sau care urmează a se reglementa şi coordonatorul naţional pentru recunoaşterea calificărilor profesionale, desemnat conform Legii nr. 200/2004, efectuează o evaluare a proporţionalităţii în conformitate cu prevederile art. 7 înainte de a introduce noi dispoziţii legislative care restricţionează accesul liber la profesiile reglementate sau exercitarea acestora ori înainte de a modifica dispoziţiile existente.
    (2) În cazul actelor normative iniţiate de Parlamentul României, obligaţia prevăzută la alin. (1) revine deputaţilor şi/sau senatorilor iniţiatori.
    (3) Amploarea evaluării prevăzute la alin. (1) trebuie să fie proporţională cu natura, conţinutul şi impactul dispoziţiei.
    (4) Motivele pentru care se consideră că o anumită dispoziţie prevăzută la alin. (1) este justificată şi proporţională se probează cu elemente calitative şi, ori de câte ori este posibil şi relevant, cu elemente cantitative, utilizând indicatori în acest sens. Indicatorii sunt stabiliţi astfel încât să nu devină, direct sau indirect, obstacole nejustificate în aplicarea testului de proporţionalitate.
    (5) Evaluarea proporţionalităţii prevăzută la alin. (1) se realizează într-un mod obiectiv şi independent.
    (6) Autorităţile publice cu drept de iniţiativă legislativă în a căror arie de competenţă se circumscrie profesia reglementată sau care urmează a se reglementa şi coordonatorul naţional pentru recunoaşterea calificărilor profesionale monitorizează conformitatea dispoziţiilor legale, noi sau modificate, care restricţionează accesul la profesiile reglementate sau exercitarea acestora, după adoptare, cu principiul proporţionalităţii, ţinând seama în mod corespunzător de toate evoluţiile care au avut loc de la adoptarea dispoziţiilor în cauză.

    ART. 6
    (1) Autorităţile publice cu drept de iniţiativă legislativă în a căror arie de competenţă se circumscrie profesia reglementată sau care urmează a se reglementa şi coordonatorul naţional pentru recunoaşterea calificărilor profesionale se asigură că dispoziţiile legale care restricţionează accesul la profesiile reglementate sau exercitarea acestora pe care le introduc, precum şi modificările pe care intenţionează să le aducă dispoziţiilor existente sunt justificate de obiective de interes public.
    (2) Autorităţile publice cu drept de iniţiativă legislativă în a căror arie de competenţă se circumscrie profesia reglementată sau care urmează a se reglementa şi coordonatorul naţional pentru recunoaşterea calificărilor profesionale analizează, în special, dacă dispoziţiile prevăzute la alin. (1) sunt justificate în mod obiectiv de motive de ordine publică, de siguranţă publică sau de sănătate publică ori de motive imperative de interes general, cum ar fi, de exemplu: păstrarea echilibrului financiar al sistemului de securitate socială; protecţia consumatorilor, a beneficiarilor serviciilor şi a lucrătorilor; garantarea bunei administrări a justiţiei; asigurarea corectitudinii tranzacţiilor comerciale; combaterea fraudei şi prevenirea cazurilor de evaziune fiscală şi de evitare a obligaţiilor fiscale şi asigurarea eficacităţii supravegherii fiscale; siguranţa transporturilor; protecţia mediului şi a mediului urban; sănătatea animalelor; proprietatea intelectuală; protejarea şi conservarea patrimoniului naţional istoric şi artistic; obiectivele de politică socială; obiectivele de politică culturală.
    (3) Motivele de natură pur economică sau motivele strict administrative nu constituie motive imperative de interes public care să justifice o restricţie privind accesul la profesiile reglementate sau exercitarea acestora.

    ART. 7
    (1) Autorităţile publice cu drept de iniţiativă legislativă în a căror arie de competenţă se circumscrie profesia reglementată sau care urmează a se reglementa şi coordonatorul naţional pentru recunoaşterea calificărilor profesionale se asigură că dispoziţiile legale care restricţionează accesul la profesiile reglementate sau exercitarea acestora pe care le introduc şi modificările aduse dispoziţiilor existente sunt adecvate pentru a garanta atingerea obiectivului urmărit şi nu depăşesc ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului respectiv.
    (2) În acest scop, înainte de a adopta dispoziţiile prevăzute la alin. (1), autorităţile publice cu drept de iniţiativă legislativă în a căror arie de competenţă se circumscrie profesia reglementată sau care urmează a se reglementa şi coordonatorul naţional pentru recunoaşterea calificărilor profesionale iau în considerare:
    a) natura riscurilor legate de obiectivele de interes public urmărite, în special riscurile pentru destinatarii serviciilor, inclusiv consumatori, profesionişti şi părţi terţe;
    b) dacă normele în vigoare, de natură specifică sau mai generală, cum ar fi legislaţia din domeniul siguranţei produselor sau legislaţia în materie de protecţie a consumatorilor, sunt insuficiente pentru a atinge obiectivul urmărit;
    c) caracterul adecvat al dispoziţiei în ceea ce priveşte aptitudinea sa de a atinge obiectivul urmărit şi dacă dispoziţia răspunde cu adevărat nevoii de a realiza acest obiectiv în mod coerent şi sistematic şi, prin urmare, abordează riscurile identificate în acelaşi mod ca în activităţi comparabile;
    d) impactul asupra liberei circulaţii a persoanelor şi a serviciilor la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, asupra alegerilor consumatorilor şi asupra calităţii serviciilor prestate;
    e) posibilitatea de a utiliza mijloace mai puţin restrictive pentru atingerea obiectivului de interes public; în cazul în care dispoziţiile se justifică doar din motive de protecţie a consumatorilor şi în cazul în care riscurile identificate sunt limitate la relaţia dintre profesionist şi consumator, neafectând astfel în mod negativ părţile terţe, este evaluat, în special, dacă obiectivul poate fi atins prin mijloace mai puţin restrictive decât rezervarea activităţilor;
    f) efectul dispoziţiilor noi sau modificate, când sunt combinate cu alte cerinţe care restricţionează accesul la o profesie sau exercitarea acesteia, şi în special modul în care dispoziţiile noi sau modificate, combinate cu alte cerinţe, contribuie la acelaşi obiectiv de interes public şi dacă sunt necesare pentru îndeplinirea sa.

    (3) Autorităţile publice cu drept de iniţiativă legislativă în a căror arie de competenţă se circumscrie profesia reglementată sau care urmează a se reglementa şi coordonatorul naţional pentru recunoaşterea calificărilor profesionale analizează şi următoarele elemente, atunci când sunt relevante pentru natura şi conţinutul dispoziţiei care se introduce sau se modifică:
    a) corelarea dintre sfera de cuprindere a activităţilor pe care le implică o profesie sau care sunt rezervate acesteia şi calificarea profesională necesară;
    b) corelarea dintre complexitatea sarcinilor în cauză şi necesitatea ca cei care le practică să posede anumite calificări profesionale specifice, în special în ceea ce priveşte nivelul, natura şi durata formării profesionale sau experienţa necesară;
    c) posibilitatea de a obţine calificarea profesională prin căi alternative;
    d) dacă activităţile rezervate anumitor profesii pot fi sau nu pot fi partajate cu alte profesii şi din ce motiv;
    e) gradul de autonomie în exercitarea unei profesii reglementate şi impactul modalităţilor de organizare şi supraveghere asupra atingerii obiectivului urmărit, în special în cazul în care activităţile referitoare la o profesie reglementată se desfăşoară sub controlul şi responsabilitatea unui profesionist calificat corespunzător;
    f) evoluţiile ştiinţifice şi tehnologice care pot reduce sau creşte în mod real asimetria dintre profesionişti şi consumatori la nivelul informaţiilor.

    (4) În sensul alin. (2) lit. f), autorităţile publice cu drept de iniţiativă legislativă evaluează efectele dispoziţiei noi sau ale celei modificate atunci când se combină cu una sau mai multe cerinţe, ţinând seama de faptul că pot exista atât efecte pozitive, cât şi negative şi îndeosebi următoarele:
    a) activităţi rezervate, titlu profesional protejat sau orice altă formă de reglementare în sensul art. 3 alin. (1) din Legea nr. 200/2004;
    b) obligaţii de a se supune unei dezvoltări profesionale continue;
    c) norme referitoare la organizarea profesiei, la etica profesională şi la supraveghere;
    d) apartenenţa obligatorie la o anumită organizaţie profesională sau la un anumit organism, regimurile de înregistrare sau autorizare, în special în cazul în care cerinţele menţionate presupun deţinerea unei calificări profesionale specifice;
    e) restricţii cantitative, în special cerinţele care limitează numărul de autorizaţii pentru exercitarea unei profesii sau care stabilesc un număr minim sau maxim de salariaţi, de cadre de conducere sau de reprezentanţi care deţin calificări profesionale specifice;
    f) cerinţe privind o formă juridică specifică sau cerinţe care se referă la deţinerea de capital sau la conducerea unei societăţi, în măsura în care aceste cerinţe sunt legate în mod direct de exercitarea profesiei reglementate;
    g) restricţii teritoriale, dacă este cazul;
    h) cerinţe care restricţionează exercitarea în comun sau în parteneriat a unei profesii reglementate, precum şi normele în materie de incompatibilitate;
    i) cerinţe privind asigurarea sau alte mijloace de protecţie personală sau colectivă în ceea ce priveşte răspunderea civilă profesională;
    j) cerinţe privind cunoştinţele lingvistice, în măsura în care acestea sunt necesare pentru a exercita profesia;
    k) cerinţe privind tarifele minime şi/sau maxime;
    l) cerinţe privind publicitatea.

    (5) Înainte de a introduce dispoziţii noi sau de a le modifica pe cele existente, autorităţile publice în a căror arie de competenţă se circumscrie profesia reglementată sau care urmează a se reglementa, precum şi autorităţile publice cu drept de iniţiativă legislativă asigură conformitatea cu principiul proporţionalităţii a cerinţelor specifice legate de prestarea temporară sau ocazională de servicii, prevăzute la art. 35^1-35^6 din Legea nr. 200/2004, inclusiv:
    a) înregistrarea temporară automată sau afilierea pro forma la o organizaţie profesională sau un organism profesional, potrivit art. 35^2 lit. a) din Legea nr. 200/2004;
    b) o declaraţie prealabilă, în conformitate cu art. 35^3 din Legea nr. 200/2004, sau orice altă cerinţă echivalentă;
    c) plata unei taxe sau orice alte costuri, necesare în cadrul formalităţilor administrative legate de accesul la o profesie reglementată sau de exercitarea acesteia, pe care le suportă prestatorul de servicii.

    (6) Prevederile alin. (5) nu se aplică măsurilor, adoptate la nivel naţional în conformitate cu dreptul Uniunii Europene, menite să asigure respectarea termenilor şi condiţiilor de muncă aplicabile.
    (7) În cazul în care dispoziţiile prevăzute la prezentul articol privesc reglementarea profesiilor din domeniul sănătăţii care au implicaţii pentru siguranţa pacienţilor, autorităţile competente ţin seama de obiectivul de a asigura un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane.

    ART. 8
    (1) Autorităţile publice cu drept de iniţiativă legislativă în a căror arie de competenţă se circumscrie profesia reglementată sau care urmează a se reglementa pun, prin mijloace adecvate, la dispoziţia cetăţenilor, beneficiarilor serviciilor şi altor părţi interesate relevante, inclusiv a celor care nu sunt membri ai profesiei, informaţii privind reglementarea în cauză, înainte de a introduce noi dispoziţii sau de a modifica dispoziţii legale existente care limitează accesul la profesiile reglementate sau exercitarea acestora.
    (2) Autorităţile publice cu drept de iniţiativă legislativă în a căror arie de competenţă se circumscrie profesia reglementată sau care urmează a se reglementa implică în mod corespunzător toate părţile vizate şi le oferă posibilitatea de a-şi face cunoscute punctele de vedere. Aceste autorităţi organizează consultări publice în conformitate cu procedurile legale.

    ART. 9
    (1) Autorităţile competente asigură schimbul de informaţii cu autorităţile competente din celelalte state membre cu privire la prevederile prezentei legi şi la modul concret în care acestea reglementează o profesie sau cu privire la efectele unei asemenea reglementări.
    (2) Coordonatorul naţional pentru recunoaşterea calificărilor profesionale informează Comisia Europeană cu privire la autorităţile publice responsabile cu transmiterea şi primirea informaţiilor în scopul aplicării prevederilor alin. (1).

    ART. 10
    Autorităţile publice cu drept de iniţiativă legislativă în a căror arie de competenţă se circumscrie profesia reglementată sau care urmează a se reglementa şi autorităţile competente asigură o cale de atac eficientă în ceea ce priveşte aspectele reglementate de prezenta lege, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau altor norme de drept comun. Autorităţile publice cu drept de iniţiativă legislativă în a căror arie de competenţă se circumscrie profesia reglementată sau care urmează a se reglementa şi autorităţile competente au obligaţia de a preciza, prin norme interne, calea de atac şi modalitatea de exercitare a acesteia.

    ART. 11
    (1) Motivele pentru care dispoziţiile evaluate în conformitate cu prezenta lege sunt considerate justificate şi proporţionale şi care, alături de dispoziţiile în cauză, urmează a fi comunicate Comisiei Europene în temeiul art. 3 alin. (4^4) din Legea nr. 200/2004 se înregistrează de către autoritatea competentă pentru profesia în cauză în baza de date a profesiilor reglementate creată şi gestionată de Comisia Europeană, disponibilă publicului, care include o descriere generală a activităţilor care corespund fiecărei profesii.
    (2) Autorităţile competente române şi alte părţi interesate pot prezenta observaţii Comisiei Europene sau altui stat membru care a notificat dispoziţiile şi motivele legale pentru care consideră că acestea sunt justificate şi proporţionale sau pot primi astfel de observaţii de la un alt stat membru.

    ART. 12
    (1) Autorităţile publice cu drept de iniţiativă legislativă în a căror arie de competenţă se circumscrie profesia reglementată sau care urmează a se reglementa şi coordonatorul naţional pentru recunoaşterea calificărilor profesionale iniţiază sau, după caz, avizează, conform normelor legale, proiectele care introduc noi dispoziţii legislative ce restricţionează accesul la profesiile reglementate sau exercitarea acestora ori care modifică dispoziţiile existente.
    (2) Proiectele prevăzute la alin. (1) sunt însoţite, în momentul iniţierii, respectiv avizării, de o explicaţie suficient de detaliată care să permită evaluarea conformităţii cu principiul proporţionalităţii prevăzut de art. 7.

    Prezenta lege transpune dispoziţiile Directivei (UE) 2018/958 a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 iunie 2018 privind efectuarea unui test de proporţionalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 173 din 9 iulie 2018.
    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    FLORIN IORDACHE
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

    Bucureşti, 9 noiembrie 2020.
    Nr. 245.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016