Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 220 din 29 octombrie 2020  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 220 din 29 octombrie 2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1011 din 30 octombrie 2020
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ARTICOL UNIC
    Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 6 august 2020, cu următoarele modificări şi completări:
    1. La articolul 2, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) beneficiari finali ai ajutorului de stat - IMM/microîntreprinderi/PFA/CMI, organizaţii neguvernamentale cu activitate economică, denumite în continuare ONG-uri cu activitate economică şi sportivă, care primesc ajutorul de stat prin intermediul micrograntului/grantului pentru capital de lucru/grantului pentru investiţii productive, prin încheierea unui contract de ajutor de stat cu administratorul schemei de ajutor de stat;"

    2. La articolul 5 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) PFA, alţi profesionişti, astfel cum sunt reglementaţi de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care desfăşoară profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege şi ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1;"

    3. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Granturile pentru capital de lucru se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, IMM-urilor din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară şi alte activităţi asimilate acesteia, viticultură, distribuţia de bunuri, servicii din domeniul transporturilor, agenţiilor de turism, editurilor/librăriilor/ bibliotecilor, industriilor creative, precum şi al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă ori redusă prin ordonanţe militare pe perioada stării de urgenţă şi/sau pe perioada stării de alertă. Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută în anexa nr. 2.
    (2) Granturile pentru capital de lucru se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, ONG-urilor cu activitate economică din domeniile învăţământ, cultură şi sport, cât şi celor de utilitate publică din domeniul social."

    4. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Prin excepţie de la alin. (1) lit. a), sunt eligibile pentru accesarea granturilor privind capitalul de lucru şi companiile sau ONG-urile care desfăşoară activităţi în domeniul târgurilor şi evenimentelor de afaceri, IT, tehnologie, digital, educaţie financiară, strategie şi management, care nu s-au calificat pentru obţinerea certificatului de urgenţă din cauza specificului activităţii lor (şi anume organizare anuală, cu concentrarea veniturilor doar într-o anumită perioadă din an, nu doar în prima jumătate a anului, perioadă luată în calcul pentru stabilirea procentului de scădere de minimum 25% prevăzut ca şi condiţie de eliberare a certificatului de situaţii de urgenţă). În acest caz, scăderea de 25% cerută pentru eliberarea certificatului de situaţii de urgenţă se va calcula luând în calcul anul fiscal 2020 prin comparaţie cu anul fiscal 2019 sau, după caz, semestrul 1, respectiv semestrul al 2-lea 2020 prin comparaţie cu 2019."

    5. La articolul 19 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) viticultură, industria alimentară, panificaţie, patiserie şi alte activităţi asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuţie şi ambalare;"

    6. La articolul 19 alineatul (1), după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:
    "p) servicii de organizare de târguri, evenimente şi expoziţii (cod CAEN 8230)"

    7. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    Granturile pentru investiţii se acordă IMM-urilor şi ONG-urilor cu activitate economică din domeniul cultural, cât şi celor de utilitate publică din domeniul social pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat."

    8. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) Criteriile de selecţie la finanţare a proiectelor de investiţii se stabilesc prin grija AM-POC, sunt prevăzute în anexa nr. 4 şi includ:
    a) domeniul de activitate (clasa CAEN) în care se realizează investiţia/apartenenţa domeniului de activitate - cod CAEN - la soldul balanţei comerciale. Vor fi sprijinite prioritar domeniile de activitate în care în anul 2019 importurile au fost mai mari decât exporturile şi au avut o contribuţie la soldul negativ al balanţei comerciale;
    b) resurse umane existente la momentul înscrierii online;
    c) previzionarea economico-financiară ca urmare a implementării proiectului, la finalul celui de-al doilea exerciţiu financiar complet, după implementarea investiţiei;
    d) capacitatea economico-financiară a solicitantului în exerciţiul financiar anterior depunerii cererii de finanţare;
    e) contribuţia la îndeplinirea obiectivelor secundare."

    9. La anexa nr. 1, titlul se modifică şi avea următorul cuprins:
    "DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE
    pentru PFA/ONG-uri cu activitate economică şi sportivă
    [art. 5 alin. (1) lit. b)]
    în cadrul măsurii 1 "Microgrant pentru capital de lucru""

    10. La anexa nr. 1, după punctul 63 se introduce un nou punct, punctul 69, cu următorul cuprins:
    "

┌──────────────────────────────────────┐
│69. ACTIVITĂŢI JURIDICE ŞI DE │
│CONTABILITATE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de contabilitate şi │
│6920│audit financiar; consultanţă în │
│ │domeniul fiscal │
└────┴─────────────────────────────────┘

"

    11. La anexa nr. 1, după punctul 77 se introduce un nou punct, punctul 82, cu următorul cuprins:
    "

┌──────────────────────────────────────┐
│82. ACTIVITĂŢI DE SECRETARIAT, │
│SERVICII SUPORT ŞI ALTE ACTIVITĂŢI DE │
│SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL │
│ÎNTREPRINDERILOR │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de organizare a │
│8230│expoziţiilor, târgurilor şi │
│ │congreselor │
└────┴─────────────────────────────────┘

"

    12. La anexa nr. 1, punctul 93 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌──────────────────────────────────────┐
│93. ACTIVITĂŢI SPORTIVE, RECREATIVE ŞI│
│DISTRACTIVE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│9311│Activităţi ale bazelor sportive │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9312│Activităţi ale cluburilor │
│ │sportive │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9313│Activităţi ale centrelor de │
│ │fitness │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9319│Alte activităţi sportive │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9321│Bâlciuri şi parcuri de distracţii│
├────┼─────────────────────────────────┤
│9329│Alte activităţi recreative şi │
│ │distractive n.c.a. │
└────┴─────────────────────────────────┘

"

    13. La anexa nr. 2, înaintea punctului 10 se introduce un nou punct, punctul 01, cu următorul cuprins:
    "

┌──────────────────────────────────────┐
│01. AGRICULTURA, VÂNĂTOARE ŞI SERVICII│
│ANEXE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│012 │Cultivarea plantelor din culturi │
│ │permanente │
├────┼─────────────────────────────────┤
│0121│Cultivarea strugurilor │
└────┴─────────────────────────────────┘

"

    14. La anexa nr. 2, punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌──────────────────────────────────────┐
│10. INDUSTRIA ALIMENTARĂ │
├────┬─────────────────────────────────┤
│1011│Prelucrarea şi conservarea cărnii│
├────┼─────────────────────────────────┤
│1012│Prelucrarea şi conservarea cărnii│
│ │de pasăre │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1013│Fabricarea produselor din carne │
│ │(inclusiv din carne de pasăre) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Prelucrarea şi conservarea │
│1020│peştelui, crustaceelor şi │
│ │moluştelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1031│Prelucrarea şi conservarea │
│ │cartofilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1032│Fabricarea sucurilor de fructe şi│
│ │legume │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1039│Prelucrarea şi conservarea │
│ │fructelor şi legumelor n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1051│Fabricarea produselor lactate şi │
│ │a brânzeturilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea pâinii; fabricarea │
│1071│prăjiturilor şi a produselor │
│ │proaspete de patiserie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea biscuiţilor şi │
│1072│pişcoturilor; fabricarea │
│ │prăjiturilor şi a produselor │
│ │conservate de patiserie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1091│Fabricarea preparatelor pentru │
│ │hrana animalelor de fermă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1092│Fabricarea preparatelor pentru │
│ │hrana animalelor de companie │
└────┴─────────────────────────────────┘

"

    15. La anexa nr. 2, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:
    "

┌──────────────────────────────────────┐
│11. FABRICAREA BĂUTURILOR │
├────┬─────────────────────────────────┤
│1102│Fabricarea vinurilor din struguri│
├────┼─────────────────────────────────┤
│1103│Fabricarea cidrului şi a altor │
│ │vinuri din fructe │
└────┴─────────────────────────────────┘

"

    16. La anexa nr. 2, după punctul 32 se introduc două noi puncte, punctele 41 şi 46, cu următorul cuprins:
    "

┌──────────────────────────────────────┐
│41. CONSTRUCŢII DE CLĂDIRI │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Lucrări de construcţii a │
│4120│clădirilor rezidenţiale şi │
│ │nerezidenţiale │
├────┴─────────────────────────────────┤
│46. COMERŢ CU RIDICATA CU EXCEPŢIA │
│COMERŢULUI CU AUTOVEHICULE ŞI │
│MOTOCICLETE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Intermedieri în comerţul cu │
│4617│produse alimentare, băuturi şi │
│ │tutun │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Intermedieri în comerţul │
│4618│specializat în vânzarea │
│ │produselor cu caracter specific │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4634│Comerţ cu ridicata al băuturilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4635│Comerţ cu ridicata al produselor │
│ │din tutun │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu ridicata nespecializat │
│4639│de produse alimentare, băuturi şi│
│ │tutun │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4641│Comerţ cu ridicata al produselor │
│ │textile │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4642│Comerţ cu ridicata al │
│ │îmbrăcămintei şi încălţămintei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu ridicata al aparatelor │
│4643│electrice de uz gospodăresc, al │
│ │aparatelor de radio şi │
│ │televizoarelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu ridicata al produselor │
│4644│din ceramică, sticlărie şi │
│ │produse de întreţinere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4645│Comerţ cu ridicata al produselor │
│ │cosmetice şi de parfumerie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu ridicata al mobilei, │
│4647│covoarelor şi articolelor de │
│ │iluminat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4648│Comerţ cu ridicata al ceasurilor │
│ │şi bijuteriilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4649│Comerţ cu ridicata al altor │
│ │bunuri de uz gospodăresc │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4690│Comerţ cu ridicata nespecializat │
└────┴─────────────────────────────────┘

"

    17. La anexa nr. 2, punctul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌──────────────────────────────────────┐
│47. COMERŢ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPŢIA │
│AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul în magazine │
│4719│nespecializate cu vânzare │
│ │predominantă de produse │
│ │nealimentare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al altor │
│4729│produse alimentare, în magazine │
│ │specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al │
│4741│calculatoarelor, unităţilor │
│ │periferice şi software-ului în │
│ │magazine specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al │
│4743│echipamentului audio/video în │
│ │magazine specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al mobilei, │
│4759│al articolelor de iluminat şi al │
│ │articolelor de uz casnic n.c.a., │
│ │în magazine specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4761│Comerţ cu amănuntul al cărţilor, │
│ │în magazine specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al ziarelor │
│4762│şi articolelor de papetărie, în │
│ │magazine specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al discurilor│
│4763│şi benzilor magnetice cu sau fără│
│ │înregistrări audiovideo, în │
│ │magazinele specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al │
│4771│îmbrăcămintei, în magazine │
│ │specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al produselor│
│4775│cosmetice şi de parfumerie în │
│ │magazine specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al altor │
│4778│bunuri noi, în magazine │
│ │specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul prin │
│4791│intermediul caselor de comenzi │
│ │sau prin internet │
└────┴─────────────────────────────────┘

"

    18. La anexa nr. 2, după punctul 63 se introduc trei noi puncte, punctele 66, 68 şi 69, cu următorul cuprins:
    "

┌──────────────────────────────────────┐
│66. ACTIVITĂŢI AUXILIARE PENTRU │
│INTERMEDIERI FINANCIARE, ACTIVITĂŢI DE│
│ASIGURARE │
│ŞI FONDURI DE PENSII │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi auxiliare │
│6619│intermedierilor financiare, │
│ │exclusiv activităţi de asigurări │
│ │şi fonduri de pensii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6622│Activităţi ale agenţilor şi │
│ │brokerilor de asigurări │
├────┴─────────────────────────────────┤
│68. TRANZACŢII IMOBILIARE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│6810│Cumpărarea şi vânzarea de bunuri │
│ │imobiliare proprii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Închirierea şi subînchirierea │
│6820│bunurilor imobiliare proprii sau │
│ │închiriate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6831│Agenţii imobiliare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6832│Administrarea imobilelor pe bază │
│ │de comision sau contract │
├────┴─────────────────────────────────┤
│69. ACTIVITĂŢI JURIDICE ŞI DE │
│CONTABILITATE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│6910│Activităţi juridice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de contabilitate şi │
│6920│audit financiar; consultanţă în │
│ │domeniul fiscal │
└────┴─────────────────────────────────┘

"

    19. La anexa nr. 2, după punctul 74 se introduce un nou punct, punctul 75, cu următorul cuprins:
    "

┌──────────────────────────────────────┐
│75. ACTIVITĂŢI VETERINARE │
├──────┬───────────────────────────────┤
│7500 │Activităţi veterinare │
└──────┴───────────────────────────────┘

"

    20. La anexa nr. 2, punctul 93 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌──────────────────────────────────────┐
│93. ACTIVITĂŢI SPORTIVE, RECREATIVE ŞI│
│DISTRACTIVE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│9311│Activităţi ale bazelor sportive │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9312│Activităţi ale cluburilor │
│ │sportive │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9313│Activităţi ale centrelor de │
│ │fitness │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9319│Alte activităţi sportive │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9321│Bâlciuri şi parcuri de distracţii│
├────┼─────────────────────────────────┤
│9329│Alte activităţi recreative şi │
│ │distractive n.c.a. │
└────┴─────────────────────────────────┘

"

    21. La anexa nr. 2, după punctul 93 se introduce un nou punct, punctul 96, cu următorul cuprins:
    "

┌──────────────────────────────────────┐
│96. ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Spălarea şi curăţarea (uscată) │
│9601│articolelor textile şi a │
│ │produselor din blană │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9602│Coafură şi alte activităţi de │
│ │înfrumuseţare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9603│Activităţi de pompe funebre şi │
│ │similare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9604│Activităţi de întreţinere │
│ │corporală │
└────┴─────────────────────────────────┘

"

    22. La anexa nr. 3, înaintea punctului 10 se introduce un nou punct, punctul 01, cu următorul cuprins:
    "

┌──────────────────────────────────────┐
│01. AGRICULTURA, VÂNĂTOARE ŞI SERVICII│
│ANEXE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│012 │Cultivarea plantelor din culturi │
│ │permanente │
├────┼─────────────────────────────────┤
│0121│Cultivarea strugurilor │
└────┴─────────────────────────────────┘

"

    23. La anexa nr. 3, punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌──────────────────────────────────────┐
│11. FABRICAREA BĂUTURILOR │
├────┬─────────────────────────────────┤
│1102│Fabricarea vinurilor din struguri│
├────┼─────────────────────────────────┤
│1103│Fabricarea cidrului şi a altor │
│ │vinuri din fructe │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Producţia de băuturi răcoritoare │
│1107│nealcoolice; producţia de ape │
│ │minerale şi alte ape îmbuteliate │
└────┴─────────────────────────────────┘

"

    24. La anexa nr. 3, punctul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌──────────────────────────────────────┐
│46. COMERŢ CU RIDICATA, CU EXCEPŢIA │
│COMERŢULUI CU AUTOVEHICULE ŞI │
│MOTOCICLETE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Intermedieri în comerţul cu │
│4617│produse alimentare, băuturi şi │
│ │tutun │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Intermedieri în comerţul │
│4618│specializat în vânzarea │
│ │produselor cu caracter specific, │
│ │n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4634│Comerţ cu ridicata al băuturilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4635│Comerţ cu ridicata al produselor │
│ │din tutun │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu ridicata nespecializat │
│4639│de produse alimentare, băuturi şi│
│ │tutun │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4641│Comerţ cu ridicata al produselor │
│ │textile │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4642│Comerţ cu ridicata al │
│ │îmbrăcămintei şi încălţămintei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu ridicata al produselor │
│4644│din ceramică, sticlărie şi │
│ │produse de întreţinere │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4645│Comerţ cu ridicata al produselor │
│ │cosmetice şi de parfumerie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu ridicata al mobilei, │
│4647│covoarelor şi al articolelor de │
│ │iluminat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4649│Comerţ cu ridicata al altor │
│ │bunuri de uz gospodăresc │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4669│Comerţ cu ridicata al altor │
│ │maşini şi echipamente │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4690│Comerţ cu ridicata nespecializat │
└────┴─────────────────────────────────┘

"

    25. La anexa nr. 3, după punctul 63 se introduc două noi puncte, punctele 66 şi 69, cu următorul cuprins:
    "

┌──────────────────────────────────────┐
│66. ACTIVITĂŢI AUXILIARE PENTRU │
│INTERMEDIERI FINANCIARE, ACTIVITĂŢI DE│
│ASIGURARE ŞI FONDURI DE PENSII │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi auxiliare │
│6619│intermedierilor financiare, │
│ │exclusiv activităţi de asigurări │
│ │şi fonduri de pensii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6622│Activităţi ale agenţilor şi │
│ │brokerilor de asigurări │
├────┴─────────────────────────────────┤
│69. ACTIVITĂŢI JURIDICE ŞI DE │
│CONTABILITATE │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de contabilitate şi │
│6920│audit financiar; consultanţă în │
│ │domeniul fiscal │
└────┴─────────────────────────────────┘

"

    26. La anexa nr. 3, după punctul 81 se introduce un nou punct, punctul 82, cu următorul cuprins:
    "

┌──────────────────────────────────────┐
│82. ACTIVITĂŢI DE SECRETARIAT, │
│SERVICII SUPORT ŞI ALTE ACTIVITĂŢI DE │
│SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL │
│ÎNTREPRINDERILOR │
├────┬─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de organizare a │
│8230│expoziţiilor, târgurilor şi │
│ │congreselor │
└────┴─────────────────────────────────┘

"


    27. Anexa nr. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 4

    GRILA DE EVALUARE 1. Domeniul de activitate (clasa CAEN) în care se realizează investiţia/apartenenţa domeniului de activitate - cod CAEN - la soldul balanţei comerciale

┌───────────────────────────────┬──────┐
│a) Domeniul de activitate │15 │
│contribuie negativ la soldul │puncte│
│balanţei comerciale │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│b) Domeniul de activitate │5 │
│contribuie pozitiv la soldul │puncte│
│balanţei comerciale │ │
└───────────────────────────────┴──────┘


    2. Resurse umane existente la momentul înscrierii online

┌───────────────────────────────┬──────┐
│a) Societatea are cel puţin 2 │10 │
│angajaţi la momentul înscrierii│puncte│
│online │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│b) Societatea are cel puţin un │5 │
│angajat la momentul înscrierii │puncte│
│online │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│c) Societatea nu are angajaţi │0 │
│la momentul înscrierii online │puncte│
└───────────────────────────────┴──────┘


    3. Previzionarea economico-financiară ca urmare a implementării proiectului, la finalul celui de-al doilea exerciţiu financiar complet, după implementarea investiţiei
    3.1. Rata solvabilităţii generale (Active totale/Datorii totale)

┌──────────────────────┬───────────────┐
│a) ≥ 3 │10 puncte │
├──────────────────────┼───────────────┤
│b) ≥ 2 şi < 3 │7 puncte │
├──────────────────────┼───────────────┤
│c) ≥ 1 şi < 2 │3 puncte │
├──────────────────────┼───────────────┤
│d) < 1 │0 puncte │
└──────────────────────┴───────────────┘


    3.2. Rata rentabilităţii financiare - ROE (Rezultat net/Capitaluri proprii)

┌───────────────────────┬──────────────┐
│a) ≥ 7% │10 puncte │
├───────────────────────┼──────────────┤
│b) ≥ 6% şi < 7% │7 puncte │
├───────────────────────┼──────────────┤
│c) ≥ 5% şi < 6% │3 puncte │
├───────────────────────┼──────────────┤
│d) < 5% │0 puncte │
└───────────────────────┴──────────────┘


    4. Capacitatea economico-financiară a solicitantului, în exerciţiul financiar anterior depunerii cererii de finanţare
    4.1. Rata solvabilităţii generale (Active totale/Datorii totale)

┌───────────────────────┬──────────────┐
│a) ≥ 2 │10 puncte │
├───────────────────────┼──────────────┤
│b) ≥ 1,5 şi < 2 │7 puncte │
├───────────────────────┼──────────────┤
│c) ≥ 1 şi < 1,5 │3 puncte │
├───────────────────────┼──────────────┤
│d) < 1 │0 puncte │
└───────────────────────┴──────────────┘


    4.2. Rata rentabilităţii financiare - ROE (Rezultat net/Capitaluri proprii)

┌───────────────────────┬──────────────┐
│a) ≥ 5% │10 puncte │
├───────────────────────┼──────────────┤
│b) ≥ 3% şi < 5% │7 puncte │
├───────────────────────┼──────────────┤
│c) ≥ 1% şi < 3% │3 puncte │
├───────────────────────┼──────────────┤
│d) < 1% │0 puncte │
└───────────────────────┴──────────────┘


    4.3. Rata de acoperire a finanţării nerambursabile (Rezultat net în anul N/Finanţare nerambursabilă solicitată)

┌────────────────────────┬─────────────┐
│a) ≥ 30% │15 puncte │
├────────────────────────┼─────────────┤
│b) ≥ 20% şi < 30% │10 puncte │
├────────────────────────┼─────────────┤
│c) ≥ 10% şi < 20% │5 puncte │
├────────────────────────┼─────────────┤
│d) < 10% │0 puncte │
└────────────────────────┴─────────────┘


    5. Contribuţia la îndeplinirea obiectivelor secundare
    5.1. Investiţia include măsuri de îmbunătăţire a calităţii mediului înconjurător şi de creştere a eficienţei energetice - Utilizarea surselor regenerabile de energie

┌───────────────────────────────┬──────┐
│a) Da, proiectul include astfel│5 │
│de măsuri │puncte│
├───────────────────────────────┼──────┤
│b) Nu, proiectul nu include │0 │
│astfel de măsuri │puncte│
└───────────────────────────────┴──────┘


    5.2. Achiziţionarea echipamentelor mai eficiente energetic (inclusiv eficientizarea iluminatului în spaţiile de producţie). Optimizarea funcţionării instalaţiilor şi a fluxurilor tehnologice

┌───────────────────────────────┬──────┐
│a) Da, proiectul include astfel│5 │
│de măsuri │puncte│
├───────────────────────────────┼──────┤
│b) Nu, proiectul nu include │0 │
│astfel de măsuri │puncte│
└───────────────────────────────┴──────┘


    5.3. Minimizarea la sursă a deşeurilor generate. Creşterea gradului de recuperare şi reciclare a deşeurilor

┌───────────────────────────────┬──────┐
│a) Da, proiectul include astfel│5 │
│de măsuri │puncte│
├───────────────────────────────┼──────┤
│b) Nu, proiectul nu include │0 │
│astfel de măsuri │puncte│
└───────────────────────────────┴──────┘


    5.4. Adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor şi utilajelor pentru accesul şi operarea de către persoane cu dizabilităţi

┌───────────────────────────────┬──────┐
│a) Da, proiectul include astfel│5 │
│de măsuri │puncte│
├───────────────────────────────┼──────┤
│b) Nu, proiectul nu include │0 │
│astfel de măsuri │puncte│
└───────────────────────────────┴──────┘

"


    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    FLORIN IORDACHE
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

    Bucureşti, 29 octombrie 2020.
    Nr. 220.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016