Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 218 din 29 octombrie 2020  privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 218 din 29 octombrie 2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1012 din 30 octombrie 2020
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 ianuarie 2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 112/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Întreprinderile beneficiare ale Programului «Start-up Nation - România» sunt întreprinderile înfiinţate de persoane fizice în baza prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, cu maximum 3 ani înainte de data completării şi transmiterii on-line a planului de afaceri şi care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanţare, criteriile de eligibilitate impuse de legislaţia în domeniul ajutoarelor de minimis şi condiţiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de minimis care va fi aprobată potrivit art. 5."

    2. La articolul 4 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) pe baza criteriilor prevăzute în anexa nr. 1 şi a punctajului alocat pentru fiecare cod CAEN în funcţie de domeniul de activitate prevăzut în anexa nr. 2, aplicaţia on-line generează automat punctajul în urma transmiterii planului de afaceri;"

    3. La articolul 4, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Situaţia statistică comparativă 2018-2019 a întreprinderilor mici şi mijlocii active pe judeţe la 11 decembrie 2019 este prevăzută în anexa nr. 3 şi se actualizează anual de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri până la 30 iunie pentru anul anterior."

    4. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 6^1
    (1) În perioada contractuală de implementare şi monitorizare, beneficiarii nu pot înstrăina părţile sociale ale societăţii într-un procent mai mare de 49%.
    (2) Înstrăinarea părţilor sociale este permisă numai către persoane fizice - investitori individuali-business angels, definiţi conform Legii nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels, sau care nu au mai avut anterior nicio altă societate."

    5. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 9, cu următorul cuprins:
    "ART. 9
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă."

    6. Anexa se modifică după cum urmează:
    "    ANEXA 1

    Criterii privind evaluarea on-line a planului de afaceri

┌────┬─────────────────────────┬───────┐
│Nr. │Criterii │Punctaj│
│crt.│ │ │
├────┴─────────────────────────┴───────┤
│Domeniul de activitate - în funcţie de│
│punctajul alocat pentru fiecare cod │
│CAEN* (maximum 20 de puncte) │
├─┬──┬─────────────────────────┬───────┤
│A│1 │Producţie │ │
├─┼──┼─────────────────────────┼───────┤
│ │2 │Serviciile/industriile │ │
│ │ │creative** │ │
├─┼──┼─────────────────────────┼───────┤
│ │3 │Servicii │ │
├─┼──┼─────────────────────────┼───────┤
│ │4 │Comerţ şi alte activităţi│ │
├─┴──┴─────────────────────────┴───────┤
│Inovare (maximum 10 puncte) │
├─┬──┬─────────────────────────┬───────┤
│ │ │Se angajează (sub │ │
│ │ │sancţiunea nedecontării │ │
│ │ │AFN) să prezinte, la data│ │
│ │ │depunerii cererii de │ │
│ │ │rambursare, un contract │ │
│ │ │de furnizare produse │ │
│ │ │către o întreprindere │ │
│ │ │mare sau un document emis│ │
│ │ │de o universitate cu │ │
│ │ │privire la efectuarea │ │
│ │ │unor studii de cercetare/│ │
│ │ │dezvoltare/inovare │ │
│B│1 │efectuate de beneficiarul│10 │
│ │ │Programului. De asemenea,│ │
│ │ │solicitantul foloseşte │ │
│ │ │pentru lansarea afacerii │ │
│ │ │un brevet de invenţie │ │
│ │ │(deţinut de unul dintre │ │
│ │ │asociaţi, achiziţionat │ │
│ │ │sau pentru care a obţinut│ │
│ │ │drept de folosinţă) │ │
│ │ │înregistrat la OSIM sau │ │
│ │ │la altă instituţie │ │
│ │ │recunoscută pentru │ │
│ │ │înregistrarea şi │ │
│ │ │protejarea invenţiilor. │ │
├─┼──┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Solicitantul nu foloseşte│ │
│ │ │pentru lansarea afacerii │ │
│ │ │un brevet de invenţie │ │
│ │ │(deţinut de unul dintre │ │
│ │ │asociaţi, achiziţionat │ │
│ │2 │sau pentru care a obţinut│0 │
│ │ │drept de folosinţă) │ │
│ │ │înregistrat la OSIM sau │ │
│ │ │la altă instituţie │ │
│ │ │recunoscută pentru │ │
│ │ │înregistrarea şi │ │
│ │ │protejarea invenţiilor. │ │
├─┴──┴─────────────────────────┴───────┤
│Aportul la capitalul social subscris │
│şi vărsat al societăţii aplicante │
│(maximum 15 puncte) │
├─┬──┬─────────────────────────┬───────┤
│C│1 │6000 lei │15 │
├─┼──┼─────────────────────────┼───────┤
│ │2 │5000 lei │10 │
├─┼──┼─────────────────────────┼───────┤
│ │3 │4000 lei │5 │
├─┴──┴─────────────────────────┴───────┤
│Criterii aferente investiţiei (maximum│
│15 puncte) │
├─┬──┬─────────────────────────┬───────┤
│ │ │Echipamente tehnologice │ │
│ │ │şi software-uri necesare │ │
│ │ │desfăşurării activităţii │ │
│D│1 │în pondere mai mare sau │15 │
│ │ │egală cu 80% din valoarea│ │
│ │ │totală a cheltuielilor │ │
│ │ │eligibile │ │
├─┼──┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Echipamente tehnologice │ │
│ │ │şi software-uri necesare │ │
│ │ │desfăşurării activităţii │ │
│ │2 │în pondere mai mare sau │10 │
│ │ │egală cu 60% din valoarea│ │
│ │ │totală a cheltuielilor │ │
│ │ │eligibile │ │
├─┼──┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Echipamente tehnologice │ │
│ │ │şi software-uri necesare │ │
│ │ │desfăşurării activităţii │ │
│ │3 │în pondere mai mare sau │5 │
│ │ │egală cu 40% din valoarea│ │
│ │ │totală a cheltuielilor │ │
│ │ │eligibile │ │
├─┴──┴─────────────────────────┴───────┤
│Criterii aferente asociaţilor/ │
│acţionarilor (maximum 10 puncte) │
├─┬──┬─────────────────────────┬───────┤
│ │ │Nici unul dintre │ │
│ │ │acţionarii/asociaţii │ │
│ │ │solicitantului nu a avut │ │
│E│1 │calitatea de asociat │10 │
│ │ │într-o societate │ │
│ │ │comercială până la data │ │
│ │ │depunerii planului de │ │
│ │ │afaceri. │ │
├─┼──┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Acţionarii/asociaţii │ │
│ │ │solicitantului au mai │ │
│ │ │avut calitatea de asociat│ │
│ │2 │într-o societate │0 │
│ │ │comercială până la data │ │
│ │ │depunerii planului de │ │
│ │ │afaceri. │ │
├─┴──┴─────────────────────────┴───────┤
│Planul de afaceri conduce la crearea │
│de noi locuri de muncă permanente în │
│cadrul întreprinderii (maximum 5 │
│puncte) │
├─┬──┬─────────────────────────┬───────┤
│ │ │Punctaj suplimentar │ │
│ │ │pentru minimum un loc de │ │
│F│1 │muncă permanent (cu normă│5 │
│ │ │întreagă) creat în plus │ │
│ │ │faţă de cel obligatoriu │ │
├─┴──┴─────────────────────────┴───────┤
│Densitate IMM (maximum 5 puncte) │
├─┬──┬─────────────────────────┬───────┤
│ │ │Pentru localităţile │ │
│ │ │(rural sau urban) din │ │
│G│1 │judeţele*** în care număr│5 │
│ │ │de IMM la nivel judeţean/│ │
│ │ │100 locuitori < 4 │ │
├─┼──┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Pentru localităţile │ │
│ │ │(rural sau urban) din │ │
│ │2 │judeţele*** în care număr│0 │
│ │ │de IMM la nivel judeţean/│ │
│ │ │100 locuitori ≥ 4 │ │
├─┴──┴─────────────────────────┴───────┤
│Criteriu cu privire la digitalizarea │
│afacerii (maximum 10 puncte) │
├─┬──┬─────────────────────────┬───────┤
│ │ │Achiziţia şi găzduirea pe│ │
│ │ │o perioadă de cel puţin 2│ │
│ │ │ani de la finalizarea │ │
│H│1 │implementării proiectului│2 │
│ │ │a unui site Web de │ │
│ │ │prezentare a firmei/ │ │
│ │ │afacerii │ │
├─┼──┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Achiziţia sau închirierea│ │
│ │ │(hosting) pe o perioadă │ │
│ │ │de cel puţin 2 ani de la │ │
│ │2 │finalizarea implementării│2 │
│ │ │proiectului a unei │ │
│ │ │aplicaţii software de │ │
│ │ │contabilitate │ │
├─┼──┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Achiziţia sau închirierea│ │
│ │ │(hosting) pe o perioadă │ │
│ │ │de cel puţin 2 ani de la │ │
│ │ │finalizarea implementării│ │
│ │ │proiectului a unei │ │
│ │3 │aplicaţii de transmitere │4 │
│ │ │on-line a comenzilor de │ │
│ │ │către clienţi (de │ │
│ │ │exemplu: comenzi on-line │ │
│ │ │B2B, magazine on-line, │ │
│ │ │sistem de rezervări │ │
│ │ │on-line, etc). │ │
├─┼──┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Achiziţia sau închirierea│ │
│ │ │(hosting) pe o perioadă │ │
│ │ │de cel puţin 2 ani de la │ │
│ │4 │finalizarea implementării│2 │
│ │ │proiectului a unei │ │
│ │ │aplicaţii de facturare │ │
│ │ │electronică │ │
├─┴──┴─────────────────────────┴───────┤
│Criterii cu privire la achiziţionarea │
│de echipamente, respectiv sisteme │
│specifice în scopul obţinerii unei │
│economii de energie, precum şi sisteme│
│care utilizează surse regenerabile de │
│energie pentru eficientizarea │
│activităţilor pentru care a solicitat │
│finanţare (maximum 10 puncte) │
├─┬──┬─────────────────────────┬───────┤
│ │ │Echipamentele tehnologice│ │
│ │ │încorporează tehnologie │ │
│ │ │specifică obţinerii unei │ │
│ │ │economii de energie sau │ │
│ │ │sunt sisteme care │ │
│ │ │utilizează surse │ │
│I│1 │regenerabile de energie │10 │
│ │ │pentru eficientizarea │ │
│ │ │activităţilor pentru care│ │
│ │ │a solicitat finanţare, în│ │
│ │ │pondere mai mare sau │ │
│ │ │egală cu 50% din valoarea│ │
│ │ │totală a cheltuielilor │ │
│ │ │eligibile. │ │
├─┼──┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Echipamentele tehnologice│ │
│ │ │încorporează tehnologie │ │
│ │ │specifică obţinerii unei │ │
│ │ │economii de energie sau │ │
│ │ │sunt sisteme care │ │
│ │ │utilizează surse │ │
│ │2 │regenerabile de energie │0 │
│ │ │pentru eficientizarea │ │
│ │ │activităţilor pentru care│ │
│ │ │a solicitat finanţare, în│ │
│ │ │pondere sub 50% din │ │
│ │ │valoarea totală a │ │
│ │ │cheltuielilor eligibile. │ │
└─┴──┴─────────────────────────┴───────┘


    * Punctajul alocat pentru fiecare cod CAEN este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ** Serviciile/industriile creative sunt cele definite conform Hotărârii Guvernului nr. 859/2014.
    *** Pentru evaluarea criteriului „Număr de IMM/100 locuitori“, municipiul Bucureşti este asimilat şi va fi tratat ca un judeţ.
    Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte.
    Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.
    Selectarea şi contractarea proiectelor se vor face după următorul algoritm: pentru planurile de afaceri selectarea proiectelor se va face în ordine descrescătoare a punctajului obţinut.
    La punctaje egale va prevala:
    - punctajul obţinut la criteriul A - „Domeniul de activitate“;
    – procentul obţinut la criteriul „ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a cheltuielilor eligibile“ (secţiunea D din criteriile de evaluare);
    – numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;
    – data şi ora înscrierii în program."

    7. După anexă se introduc două noi anexe, anexele nr. 2 şi 3, cu următorul cuprins:
    "    ANEXA 2

    Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare şi punctajele alocate

┌─────┬────────────────────┬──────────────┬─────────┬────────┬──────┬───────┐
│ │ │Producţie │Industrii│ │ │ │
│Clasă│CAEN Rev. 2 │(industrie │creative │Servicii│Comerţ│Punctaj│
│ │ │prelucrătoare)│cod 6201 │ │ │ │
│ │ │ │IT │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│0240 │servicii anexe │[v] │ │ │ │20 │
│ │silviculturii │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│0710 │Extracţia │[v] │ │ │ │20 │
│ │minereurilor feroase│ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Extracţia altor │ │ │ │ │ │
│0729 │minereuri metalifere│[v] │ │ │ │20 │
│ │neferoase │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Extracţia pietrei │ │ │ │ │ │
│ │ornamentale şi a │ │ │ │ │ │
│ │pietrei pentru │ │ │ │ │ │
│0811 │construcţii, │[v] │ │ │ │20 │
│ │extracţia pietrei │ │ │ │ │ │
│ │calcaroase, │ │ │ │ │ │
│ │ghipsului, cretei şi│ │ │ │ │ │
│ │a ardeziei │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Extracţia │ │ │ │ │ │
│ │pietrişului şi │ │ │ │ │ │
│0812 │nisipului; extracţia│[v] │ │ │ │20 │
│ │argilei şi │ │ │ │ │ │
│ │caolinului │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Extracţia │ │ │ │ │ │
│ │mineralelor pentru │ │ │ │ │ │
│0891 │industria chimică şi│[v] │ │ │ │20 │
│ │îngrăşămintelor │ │ │ │ │ │
│ │naturale │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│0893 │Extracţia sării │[v] │ │ │ │20 │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│0899 │Alte activităţi │[v] │ │ │ │20 │
│ │extractive n.c.a. │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Prelucrarea şi │ │ │ │ │ │
│1012 │conservarea cărnii │[v] │ │ │ │20 │
│ │de pasăre │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│1013 │produselor din carne│[v] │ │ │ │20 │
│ │(inclusiv din carne │ │ │ │ │ │
│ │de pasăre) │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Prelucrarea şi │ │ │ │ │ │
│ │conservarea │ │ │ │ │ │
│1020 │peştelui, │[v] │ │ │ │20 │
│ │crustaceelor şi │ │ │ │ │ │
│ │moluştelor │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Prelucrarea şi │ │ │ │ │ │
│1031 │conservarea │[v] │ │ │ │20 │
│ │cartofilor │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│1032 │Fabricarea sucurilor│[v] │ │ │ │20 │
│ │de fructe şi legume │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Prelucrarea şi │ │ │ │ │ │
│1039 │conservarea │[v] │ │ │ │20 │
│ │fructelor şi │ │ │ │ │ │
│ │legumelor n.c.a. │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│1051 │produselor lactate │[v] │ │ │ │20 │
│ │şi a brânzeturilor │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│1052 │Fabricarea │[v] │ │ │ │20 │
│ │îngheţatei │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea pâinii; │ │ │ │ │ │
│ │fabricarea │ │ │ │ │ │
│1071 │prăjiturilor şi a │[v] │ │ │ │20 │
│ │produselor proaspete│ │ │ │ │ │
│ │de patiserie │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│ │biscuiţilor şi │ │ │ │ │ │
│ │pişcoturilor; │ │ │ │ │ │
│1072 │fabricarea │[v] │ │ │ │20 │
│ │prăjiturilor şi a │ │ │ │ │ │
│ │produselor │ │ │ │ │ │
│ │conservate de │ │ │ │ │ │
│ │patiserie │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│ │macaroanelor, │ │ │ │ │ │
│1073 │tăiţeilor, │[v] │ │ │ │20 │
│ │cus-cus-ului şi a │ │ │ │ │ │
│ │altor produse │ │ │ │ │ │
│ │făinoase similare │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│1081 │Fabricarea zahărului│[v] │ │ │ │20 │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│ │produselor din │ │ │ │ │ │
│1082 │cacao, a ciocolatei │[v] │ │ │ │20 │
│ │şi a produselor │ │ │ │ │ │
│ │zaharoase │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│1083 │Prelucrarea ceaiului│[v] │ │ │ │20 │
│ │şi cafelei │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│1084 │condimentelor şi │[v] │ │ │ │20 │
│ │ingredientelor │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│1085 │Fabricarea de │[v] │ │ │ │20 │
│ │mâncăruri preparate │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│ │preparatelor │ │ │ │ │ │
│1086 │alimentare │[v] │ │ │ │20 │
│ │omogenizate şi │ │ │ │ │ │
│ │alimentelor │ │ │ │ │ │
│ │dietetice │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │ │
│1089 │produse alimentare │[v] │ │ │ │20 │
│ │n.c.a. │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│1092 │preparatelor pentru │[v] │ │ │ │20 │
│ │hrana animalelor de │ │ │ │ │ │
│ │companie │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Producţia de băuturi│ │ │ │ │ │
│ │răcoritoare │ │ │ │ │ │
│1107 │nealcoolice; │[v] │ │ │ │20 │
│ │producţia de ape │ │ │ │ │ │
│ │minerale şi alte ape│ │ │ │ │ │
│ │îmbuteliate │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Pregătirea fibrelor │ │ │ │ │ │
│1310 │şi filarea fibrelor │[v] │ │ │ │20 │
│ │textile │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│1320 │Producţia de │[v] │ │ │ │20 │
│ │ţesături │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│1330 │Finisarea │[v] │ │ │ │20 │
│ │materialelor textile│ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │ │
│1391 │metraje prin │[v] │ │ │ │20 │
│ │tricotare sau │ │ │ │ │ │
│ │croşetare │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │ │
│ │articole │ │ │ │ │ │
│1392 │confecţionate din │[v] │ │ │ │20 │
│ │textile (cu excepţia│ │ │ │ │ │
│ │îmbrăcămintei şi │ │ │ │ │ │
│ │lenjeriei de corp) │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│1393 │Fabricarea de │[v] │ │ │ │20 │
│ │covoare şi mochete │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │ │
│1394 │odgoane, frânghii, │[v] │ │ │ │20 │
│ │sfori şi plase │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │ │
│ │textile neţesute şi │ │ │ │ │ │
│1395 │articole din │[v] │ │ │ │20 │
│ │acestea, cu excepţia│ │ │ │ │ │
│ │confecţiilor de │ │ │ │ │ │
│ │îmbrăcăminte │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │ │
│1396 │articole tehnice şi │[v] │ │ │ │20 │
│ │industriale din │ │ │ │ │ │
│ │textile │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │ │
│1399 │articole textile │[v] │ │ │ │20 │
│ │n.c.a. │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│1411 │articolelor de │[v] │ │ │ │20 │
│ │îmbrăcăminte din │ │ │ │ │ │
│ │piele │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │ │
│1412 │articole de │[v] │ │ │ │20 │
│ │îmbrăcăminte pentru │ │ │ │ │ │
│ │lucru │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │ │
│ │articole de │ │ │ │ │ │
│1413 │îmbrăcăminte │[v] │ │ │ │20 │
│ │(exclusiv lenjeria │ │ │ │ │ │
│ │de corp) │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │ │
│1414 │articole de lenjerie│[v] │ │ │ │20 │
│ │de corp │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │ │
│1419 │articole de │[v] │ │ │ │20 │
│ │îmbrăcăminte şi │ │ │ │ │ │
│ │accesorii n.c.a. │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│1420 │articolelor din │[v] │ │ │ │20 │
│ │blană │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea prin │ │ │ │ │ │
│ │tricotare sau │ │ │ │ │ │
│1431 │croşetare a │[v] │ │ │ │20 │
│ │ciorapilor şi │ │ │ │ │ │
│ │articolelor de │ │ │ │ │ │
│ │galanterie │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea prin │ │ │ │ │ │
│ │tricotare sau │ │ │ │ │ │
│1439 │croşetare a altor │[v] │ │ │ │20 │
│ │articole de │ │ │ │ │ │
│ │îmbrăcăminte │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Tăbăcirea şi │ │ │ │ │ │
│1511 │finisarea pieilor; │[v] │ │ │ │20 │
│ │prepararea şi │ │ │ │ │ │
│ │vopsirea blănurilor │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│ │articolelor de voiaj│ │ │ │ │ │
│1512 │şi marochinărie şi a│[v] │ │ │ │20 │
│ │articolelor de │ │ │ │ │ │
│ │harnaşament │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│1520 │Fabricarea │[v] │ │ │ │20 │
│ │încălţămintei │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│1610 │Tăierea şi │[v] │ │ │ │20 │
│ │rindeluirea lemnului│ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │ │
│1621 │furnire şi a │[v] │ │ │ │20 │
│ │panourilor din lemn │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│1622 │parchetului asamblat│[v] │ │ │ │20 │
│ │în panouri │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │ │
│ │elemente de │ │ │ │ │ │
│1623 │dulgherie şi │[v] │ │ │ │20 │
│ │tâmplărie, pentru │ │ │ │ │ │
│ │construcţii │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│1624 │Fabricarea │[v] │ │ │ │20 │
│ │ambalajelor din lemn│ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │ │
│ │produse din lemn; │ │ │ │ │ │
│ │fabricarea │ │ │ │ │ │
│1629 │articolelor din │[v] │ │ │ │20 │
│ │plută, paie şi din │ │ │ │ │ │
│ │alte materiale │ │ │ │ │ │
│ │vegetale împletite │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│1711 │Fabricarea celulozei│[v] │ │ │ │20 │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│1712 │Fabricarea hârtiei │[v] │ │ │ │20 │
│ │şi cartonului │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea hârtiei │ │ │ │ │ │
│ │şi cartonului │ │ │ │ │ │
│1721 │ondulat şi a │[v] │ │ │ │20 │
│ │ambalajelor din │ │ │ │ │ │
│ │hârtie şi carton │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│ │produselor de uz │ │ │ │ │ │
│1722 │gospodăresc şi │[v] │ │ │ │20 │
│ │sanitar, din hârtie │ │ │ │ │ │
│ │sau carton │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│1723 │articolelor de │[v] │ │ │ │20 │
│ │papetărie │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│1724 │Fabricarea tapetului│[v] │ │ │ │20 │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │ │
│1729 │articole din hârtie │[v] │ │ │ │20 │
│ │şi carton n.c.a. │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│1811 │Tipărirea ziarelor │[v] │ │ │ │20 │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│1812 │Alte activităţi de │[v] │ │ │ │20 │
│ │tipărire n.c.a. │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Servicii │ │ │ │ │ │
│1813 │pregătitoare pentru │ │ │[v] │ │20 │
│ │pretipărire │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│1814 │Legătorie şi │ │ │[v] │ │20 │
│ │servicii conexe │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│1820 │Reproducerea │ │ │[v] │ │10 │
│ │înregistrărilor │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│2012 │coloranţilor şi a │[v] │ │ │ │20 │
│ │pigmenţilor │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │ │
│2013 │produse chimice │[v] │ │ │ │20 │
│ │anorganice, de bază │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │ │
│2014 │produse chimice │[v] │ │ │ │20 │
│ │organice, de bază │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│2015 │îngrăşămintelor şi │[v] │ │ │ │20 │
│ │produselor azotoase │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│2016 │materialelor │[v] │ │ │ │20 │
│ │plastice în forme │ │ │ │ │ │
│ │primare │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│2017 │cauciucului sintetic│[v] │ │ │ │20 │
│ │în forme primare │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│2020 │pesticidelor şi a │[v] │ │ │ │20 │
│ │altor produse │ │ │ │ │ │
│ │agrochimice │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│ │vopselelor, │ │ │ │ │ │
│2030 │lacurilor, cernelii │[v] │ │ │ │20 │
│ │tipografice şi │ │ │ │ │ │
│ │masticurilor │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│ │săpunurilor, │ │ │ │ │ │
│2041 │detergenţilor şi a │[v] │ │ │ │20 │
│ │produselor de │ │ │ │ │ │
│ │întreţinere │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│2042 │parfumurilor şi a │[v] │ │ │ │20 │
│ │produselor cosmetice│ │ │ │ │ │
│ │(de toaletă) │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│2052 │Fabricarea │[v] │ │ │ │20 │
│ │cleiurilor │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │ │
│ │produse chimice │ │ │ │ │ │
│ │n.c.a. Cu excepţia │ │ │ │ │ │
│2059 │uleiurilor şi │[v] │ │ │ │20 │
│ │grăsimilor │ │ │ │ │ │
│ │modificate chimic │ │ │ │ │ │
│ │(biodiesel şi │ │ │ │ │ │
│ │bioetanol) │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea fibrelor │ │ │ │ │ │
│2060 │sintetice şi │[v] │ │ │ │20 │
│ │artificiale │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│2110 │produselor │[v] │ │ │ │20 │
│ │farmaceutice de bază│ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│2120 │preparatelor │[v] │ │ │ │20 │
│ │farmaceutice │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│ │anvelopelor şi a │ │ │ │ │ │
│2211 │camerelor de aer; │[v] │ │ │ │20 │
│ │reşaparea şi │ │ │ │ │ │
│ │refacerea │ │ │ │ │ │
│ │anvelopelor │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│2219 │Fabricarea altor │[v] │ │ │ │20 │
│ │produse din cauciuc │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea plăcilor,│ │ │ │ │ │
│2221 │foliilor, tuburilor │[v] │ │ │ │20 │
│ │şi profilelor din │ │ │ │ │ │
│ │material plastic │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│2222 │articolelor de │[v] │ │ │ │20 │
│ │ambalaj din material│ │ │ │ │ │
│ │plastic │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│2223 │articolelor din │[v] │ │ │ │20 │
│ │material plastic │ │ │ │ │ │
│ │pentru construcţii │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │ │
│2229 │produse din material│[v] │ │ │ │20 │
│ │plastic │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│2311 │Fabricarea sticlei │[v] │ │ │ │20 │
│ │plate │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Prelucrarea şi │ │ │ │ │ │
│2312 │fasonarea sticlei │[v] │ │ │ │20 │
│ │plate │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│2313 │articolelor din │[v] │ │ │ │20 │
│ │sticlă │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│2314 │Fabricarea fibrelor │[v] │ │ │ │20 │
│ │din sticlă │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│2319 │Fabricarea de │[v] │ │ │ │20 │
│ │sticlărie tehnică │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│2320 │Fabricarea de │[v] │ │ │ │20 │
│ │produse refractare │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea plăcilor │ │ │ │ │ │
│2331 │şi dalelor din │[v] │ │ │ │20 │
│ │ceramică │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│ │cărămizilor, │ │ │ │ │ │
│2332 │ţiglelor şi altor │[v] │ │ │ │20 │
│ │produse pentru │ │ │ │ │ │
│ │construcţii, din │ │ │ │ │ │
│ │argilă arsă │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│ │articolelor ceramice│ │ │ │ │ │
│2341 │pentru uz │[v] │ │ │ │20 │
│ │gospodăresc şi │ │ │ │ │ │
│ │ornamental │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │ │
│2342 │obiecte sanitare din│[v] │ │ │ │20 │
│ │ceramică │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│2343 │izolatorilor şi │[v] │ │ │ │20 │
│ │pieselor izolante │ │ │ │ │ │
│ │din ceramică │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │ │
│2344 │produse tehnice din │[v] │ │ │ │20 │
│ │ceramică │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │ │
│2349 │produse ceramice │[v] │ │ │ │20 │
│ │n.c.a. │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│2351 │Fabricarea │[v] │ │ │ │20 │
│ │cimentului │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│2352 │Fabricarea varului │[v] │ │ │ │20 │
│ │şi ipsosului │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│2361 │produselor din beton│[v] │ │ │ │20 │
│ │pentru construcţii │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│2362 │produselor din ipsos│[v] │ │ │ │20 │
│ │pentru construcţii │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│2363 │Fabricarea betonului│[v] │ │ │ │20 │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│2364 │Fabricarea │[v] │ │ │ │20 │
│ │mortarului │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│2365 │produselor din │[v] │ │ │ │20 │
│ │azbociment │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │ │
│2369 │articole din beton, │[v] │ │ │ │20 │
│ │ciment şi ipsos │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│2370 │Tăierea, fasonarea │[v] │ │ │ │20 │
│ │şi finisarea pietrei│ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│2391 │Fabricarea de │[v] │ │ │ │20 │
│ │produse abrazive │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │ │
│2399 │produse din minerale│[v] │ │ │ │20 │
│ │nemetalice, n.c.a. │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Producţia de metale │ │ │ │ │ │
│2410 │feroase sub forme │[v] │ │ │ │20 │
│ │primare şi de │ │ │ │ │ │
│ │feroaliaje │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Producţia de tuburi,│ │ │ │ │ │
│ │ţevi, profile │ │ │ │ │ │
│2420 │tubulare şi │[v] │ │ │ │20 │
│ │accesorii pentru │ │ │ │ │ │
│ │acestea, din oţel │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│2431 │Tragere la rece a │[v] │ │ │ │20 │
│ │barelor │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│2432 │Laminare la rece a │[v] │ │ │ │20 │
│ │benzilor înguste │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│2433 │Producţia de profile│[v] │ │ │ │20 │
│ │obţinute la rece │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│2434 │Trefilarea firelor │[v] │ │ │ │20 │
│ │la rece │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│2441 │Producţia metalelor │[v] │ │ │ │20 │
│ │preţioase │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│2442 │Metalurgia │[v] │ │ │ │20 │
│ │aluminiului │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Producţia plumbului,│ │ │ │ │ │
│2443 │zincului şi │[v] │ │ │ │20 │
│ │cositorului │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│2444 │Metalurgia cuprului │[v] │ │ │ │20 │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│2445 │Producţia altor │[v] │ │ │ │20 │
│ │metale neferoase │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│2451 │Turnarea fontei │[v] │ │ │ │20 │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│2452 │Turnarea oţelului │[v] │ │ │ │20 │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│2453 │Turnarea metalelor │[v] │ │ │ │20 │
│ │neferoase uşoare │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│2454 │Turnarea altor │[v] │ │ │ │20 │
│ │metale neferoase │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │ │
│ │construcţii metalice│ │ │ │ │ │
│2511 │şi părţi componente │[v] │ │ │ │20 │
│ │ale structurilor │ │ │ │ │ │
│ │metalice │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│2512 │Fabricarea de uşi şi│[v] │ │ │ │20 │
│ │ferestre din metal │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Producţia de │ │ │ │ │ │
│2521 │radiatoare şi cazane│[v] │ │ │ │20 │
│ │pentru încălzire │ │ │ │ │ │
│ │centrală │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Producţia de │ │ │ │ │ │
│2529 │rezervoare, cisterne│[v] │ │ │ │20 │
│ │şi containere │ │ │ │ │ │
│ │metalice │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Producţia │ │ │ │ │ │
│ │generatoarelor de │ │ │ │ │ │
│2530 │aburi (cu excepţia │[v] │ │ │ │20 │
│ │cazanelor pentru │ │ │ │ │ │
│ │încălzire centrală) │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│ │produselor metalice │ │ │ │ │ │
│2550 │obţinute prin │[v] │ │ │ │20 │
│ │deformare plastică; │ │ │ │ │ │
│ │metalurgia │ │ │ │ │ │
│ │pulberilor │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│2561 │Tratarea şi │[v] │ │ │ │20 │
│ │acoperirea metalelor│ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│2562 │Operaţiuni de │[v] │ │ │ │20 │
│ │mecanică generală │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│2571 │Fabricarea │[v] │ │ │ │20 │
│ │produselor de tăiat │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│2572 │articolelor de │[v] │ │ │ │20 │
│ │feronerie │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│2573 │Fabricarea uneltelor│[v] │ │ │ │20 │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │ │
│ │recipienţi, │ │ │ │ │ │
│2591 │containere şi alte │[v] │ │ │ │20 │
│ │produse similare din│ │ │ │ │ │
│ │oţel │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│2592 │ambalajelor uşoare │[v] │ │ │ │20 │
│ │din metal │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│2593 │articolelor din fire│[v] │ │ │ │20 │
│ │metalice; fabricarea│ │ │ │ │ │
│ │de lanţuri şi arcuri│ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │ │
│ │şuruburi, buloane şi│ │ │ │ │ │
│2594 │alte articole │[v] │ │ │ │20 │
│ │filetate; fabricarea│ │ │ │ │ │
│ │de nituri şi şaibe │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │ │
│2599 │articole din metal │[v] │ │ │ │20 │
│ │n.c.a. │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│2611 │subansamblurilor │[v] │ │ │ │20 │
│ │electronice (module)│ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │ │
│2612 │componente │[v] │ │ │ │20 │
│ │electronice │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│2620 │calculatoarelor şi a│[v] │ │ │ │20 │
│ │echipamentelor │ │ │ │ │ │
│ │periferice │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│2630 │echipamentelor de │[v] │ │ │ │20 │
│ │comunicaţii │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│2640 │produselor │[v] │ │ │ │20 │
│ │electronice de larg │ │ │ │ │ │
│ │consum │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │ │
│ │instrumente şi │ │ │ │ │ │
│2651 │dispozitive pentru │[v] │ │ │ │20 │
│ │măsură, verificare, │ │ │ │ │ │
│ │control, navigaţie │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│2652 │Producţia de ceasuri│[v] │ │ │ │20 │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │ │
│ │echipamente pentru │ │ │ │ │ │
│2660 │radiologie, │[v] │ │ │ │20 │
│ │electrodiagnostic şi│ │ │ │ │ │
│ │electroterapie │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │ │
│2670 │instrumente optice │[v] │ │ │ │20 │
│ │şi echipamente │ │ │ │ │ │
│ │fotografice │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│2680 │suporţilor magnetici│[v] │ │ │ │20 │
│ │şi optici destinaţi │ │ │ │ │ │
│ │înregistrărilor │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│ │motoarelor, │ │ │ │ │ │
│2711 │generatoarelor şi │[v] │ │ │ │20 │
│ │transformatoarelor │ │ │ │ │ │
│ │electrice │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│ │aparatelor de │ │ │ │ │ │
│2712 │distribuţie şi │[v] │ │ │ │20 │
│ │control a │ │ │ │ │ │
│ │electricităţii │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │ │
│2720 │acumulatori şi │[v] │ │ │ │20 │
│ │baterii │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │ │
│2731 │cabluri cu fibră │[v] │ │ │ │20 │
│ │optică │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │ │
│2732 │fire şi cabluri │[v] │ │ │ │20 │
│ │electrice şi │ │ │ │ │ │
│ │electronice │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│ │dispozitivelor de │ │ │ │ │ │
│2733 │conexiune pentru │[v] │ │ │ │20 │
│ │fire şi cabluri │ │ │ │ │ │
│ │electrice şi │ │ │ │ │ │
│ │electronice │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │ │
│2740 │echipamente │[v] │ │ │ │20 │
│ │electrice de │ │ │ │ │ │
│ │iluminat │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │ │
│2751 │aparate │[v] │ │ │ │20 │
│ │electrocasnice │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │ │
│2752 │echipamente casnice │[v] │ │ │ │20 │
│ │neelectrice │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │ │
│2790 │echipamente │[v] │ │ │ │20 │
│ │electrice │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│2811 │Fabricarea de │[v] │ │ │ │20 │
│ │motoare şi turbine │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│2812 │Fabricarea de │[v] │ │ │ │20 │
│ │motoare hidraulice │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│2813 │Fabricarea de pompe │[v] │ │ │ │20 │
│ │şi compresoare │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │ │
│2814 │articole de │[v] │ │ │ │20 │
│ │robinetărie │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│ │lagărelor, │ │ │ │ │ │
│ │angrenajelor, │ │ │ │ │ │
│2815 │cutiilor de viteză │[v] │ │ │ │20 │
│ │şi a elementelor │ │ │ │ │ │
│ │mecanice de │ │ │ │ │ │
│ │transmisie │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│2821 │cuptoarelor, │[v] │ │ │ │20 │
│ │furnalelor şi │ │ │ │ │ │
│ │arzătoarelor │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│2822 │echipamentelor de │[v] │ │ │ │20 │
│ │ridicat şi manipulat│ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea maşinilor│ │ │ │ │ │
│ │şi echipamentelor de│ │ │ │ │ │
│ │birou (exclusiv │ │ │ │ │ │
│2823 │fabricarea │[v] │ │ │ │20 │
│ │calculatoarelor şi a│ │ │ │ │ │
│ │echipamentelor │ │ │ │ │ │
│ │periferice) │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│2824 │maşinilor-unelte │[v] │ │ │ │20 │
│ │portabile acţionate │ │ │ │ │ │
│ │electric │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│ │echipamentelor de │ │ │ │ │ │
│ │ventilaţie şi │ │ │ │ │ │
│2825 │frigorifice, │[v] │ │ │ │20 │
│ │exclusiv a │ │ │ │ │ │
│ │echipamentelor de uz│ │ │ │ │ │
│ │casnic │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │ │
│2829 │maşini şi utilaje de│[v] │ │ │ │20 │
│ │utilizare generală │ │ │ │ │ │
│ │n.c.a. │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea maşinilor│ │ │ │ │ │
│ │şi utilajelor pentru│ │ │ │ │ │
│2830 │agricultură şi │[v] │ │ │ │20 │
│ │exploatări │ │ │ │ │ │
│ │forestiere │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│ │utilajelor şi a │ │ │ │ │ │
│2841 │maşinilor-unelte │[v] │ │ │ │20 │
│ │pentru prelucrarea │ │ │ │ │ │
│ │metalului │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│2849 │Fabricarea altor │[v] │ │ │ │20 │
│ │maşini-unelte n.c.a.│ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│2891 │utilajelor pentru │[v] │ │ │ │20 │
│ │metalurgie │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│2892 │utilajelor pentru │[v] │ │ │ │20 │
│ │extracţie şi │ │ │ │ │ │
│ │construcţii │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│ │utilajelor pentru │ │ │ │ │ │
│ │prelucrarea │ │ │ │ │ │
│2893 │produselor │[v] │ │ │ │20 │
│ │alimentare, │ │ │ │ │ │
│ │băuturilor şi │ │ │ │ │ │
│ │tutunului │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│ │utilajelor pentru │ │ │ │ │ │
│2894 │industria textilă, a│[v] │ │ │ │20 │
│ │îmbrăcămintei şi a │ │ │ │ │ │
│ │pielăriei │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│2895 │utilajelor pentru │[v] │ │ │ │20 │
│ │industria hârtiei şi│ │ │ │ │ │
│ │cartonului │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│ │utilajelor pentru │ │ │ │ │ │
│2896 │prelucrarea maselor │[v] │ │ │ │20 │
│ │plastice şi a │ │ │ │ │ │
│ │cauciucului │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │ │
│2899 │maşini şi utilaje │[v] │ │ │ │20 │
│ │specifice n.c.a. │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│2910 │autovehiculelor de │[v] │ │ │ │20 │
│ │transport rutier │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Producţia de │ │ │ │ │ │
│ │caroserii pentru │ │ │ │ │ │
│2920 │autovehicule; │[v] │ │ │ │20 │
│ │fabricarea de │ │ │ │ │ │
│ │remorci şi │ │ │ │ │ │
│ │semiremorci │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │ │
│ │echipamente │ │ │ │ │ │
│ │electrice şi │ │ │ │ │ │
│2931 │electronice pentru │[v] │ │ │ │20 │
│ │autovehicule şi │ │ │ │ │ │
│ │pentru motoare de │ │ │ │ │ │
│ │autovehicule │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │ │
│ │piese şi accesorii │ │ │ │ │ │
│2932 │pentru autovehicule │[v] │ │ │ │20 │
│ │şi pentru motoare de│ │ │ │ │ │
│ │autovehicule │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Construcţia de nave │ │ │ │ │ │
│3011 │şi structuri │[v] │ │ │ │20 │
│ │plutitoare │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Construcţia de │ │ │ │ │ │
│3012 │ambarcaţiuni │[v] │ │ │ │20 │
│ │sportive şi de │ │ │ │ │ │
│ │agrement │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│3020 │Fabricarea │[v] │ │ │ │20 │
│ │materialului rulant │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │ │
│3030 │aeronave şi nave │[v] │ │ │ │20 │
│ │spaţiale │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│3091 │Fabricarea de │[v] │ │ │ │20 │
│ │motociclete │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │ │
│3092 │biciclete şi de │[v] │ │ │ │20 │
│ │vehicule pentru │ │ │ │ │ │
│ │invalizi │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │ │
│3099 │mijloace de │[v] │ │ │ │20 │
│ │transport n.c.a. │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea de mobilă│ │ │ │ │ │
│3101 │pentru birouri şi │[v] │ │ │ │20 │
│ │magazine │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│3102 │Fabricarea de mobilă│[v] │ │ │ │20 │
│ │pentru bucătării │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│3103 │Fabricarea de │[v] │ │ │ │20 │
│ │saltele şi somiere │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│3109 │Fabricarea de mobilă│[v] │ │ │ │20 │
│ │n.c.a. │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│ │bijuteriilor şi │ │ │ │ │ │
│3212 │articolelor similare│[v] │ │ │ │20 │
│ │din metale şi pietre│ │ │ │ │ │
│ │preţioase │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│3213 │imitaţiilor de │[v] │ │ │ │20 │
│ │bijuterii şi │ │ │ │ │ │
│ │articole similare │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│3220 │instrumentelor │[v] │ │ │ │20 │
│ │muzicale │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │ │
│3230 │articolelor pentru │[v] │ │ │ │20 │
│ │sport │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│3240 │Fabricarea jocurilor│[v] │ │ │ │20 │
│ │şi jucăriilor │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │ │
│ │dispozitive, aparate│ │ │ │ │ │
│3250 │şi instrumente │[v] │ │ │ │20 │
│ │medicale │ │ │ │ │ │
│ │stomatologice │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│3291 │Fabricarea măturilor│[v] │ │ │ │20 │
│ │şi periilor │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │ │
│3299 │produse │[v] │ │ │ │20 │
│ │manufacturiere │ │ │ │ │ │
│ │n.c.a. │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Repararea │ │ │ │ │ │
│3311 │articolelor │ │ │[v] │ │10 │
│ │fabricate din metal │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│3312 │Repararea maşinilor │ │ │[v] │ │10 │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Repararea │ │ │ │ │ │
│3313 │echipamentelor │ │ │[v] │ │10 │
│ │electronice şi │ │ │ │ │ │
│ │optice │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Repararea │ │ │ │ │ │
│3314 │echipamentelor │ │ │[v] │ │10 │
│ │electrice │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Repararea şi │ │ │ │ │ │
│3315 │întreţinerea navelor│ │ │[v] │ │10 │
│ │şi bărcilor │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Repararea şi │ │ │ │ │ │
│3316 │întreţinerea │ │ │[v] │ │10 │
│ │aeronavelor şi │ │ │ │ │ │
│ │navelor spaţiale │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Repararea şi │ │ │ │ │ │
│3317 │întreţinerea altor │ │ │[v] │ │10 │
│ │echipamente de │ │ │ │ │ │
│ │transport n.c.a. │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│3319 │Repararea altor │ │ │[v] │ │10 │
│ │echipamente │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Instalarea maşinilor│ │ │ │ │ │
│3320 │şi echipamentelor │ │ │[v] │ │10 │
│ │industriale │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│3600 │Captarea, tratarea │ │ │[v] │ │10 │
│ │şi distribuţia apei │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Colectarea şi │ │ │ │ │ │
│3700 │epurarea apelor │ │ │[v] │ │10 │
│ │uzate │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Colectarea │ │ │ │ │ │
│3811 │deşeurilor │ │ │[v] │ │10 │
│ │nepericuloase │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Colectarea │ │ │ │ │ │
│3812 │deşeurilor │ │ │[v] │ │10 │
│ │periculoase │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Tratarea şi │ │ │ │ │ │
│ │eliminarea │ │ │ │ │ │
│ │deşeurilor │ │ │ │ │ │
│3821 │nepericuloase cu │[v] │ │ │ │20 │
│ │excepţia producţiei │ │ │ │ │ │
│ │de înlocuitori de │ │ │ │ │ │
│ │combustibili şi │ │ │ │ │ │
│ │biogaz │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Tratarea şi │ │ │ │ │ │
│ │eliminarea │ │ │ │ │ │
│3822 │deşeurilor │[v] │ │ │ │20 │
│ │periculoase cu │ │ │ │ │ │
│ │excepţia deşeurilor │ │ │ │ │ │
│ │nucleare radioactive│ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Demontarea │ │ │ │ │ │
│ │(dezasamblarea) │ │ │ │ │ │
│ │maşinilor şi a │ │ │ │ │ │
│3831 │echipamentelor │ │ │[v] │ │10 │
│ │scoase din uz pentru│ │ │ │ │ │
│ │recuperarea │ │ │ │ │ │
│ │materialelor │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Recuperarea │ │ │ │ │ │
│3832 │materialelor │[v] │ │ │ │20 │
│ │reciclabile sortate │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi şi │ │ │ │ │ │
│3900 │servicii de │ │ │[v] │ │10 │
│ │decontaminare │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│4110 │Dezvoltare promovare│ │ │[v] │ │10 │
│ │imobiliară │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │ │ │
│ │construcţii a │ │ │ │ │ │
│4120 │clădirilor │ │ │[v] │ │10 │
│ │rezidenţiale şi │ │ │ │ │ │
│ │nerezidenţiale │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │ │ │
│4211 │construcţii a │ │ │[v] │ │10 │
│ │drumurilor şi │ │ │ │ │ │
│ │autostrăzilor │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │ │ │
│4212 │construcţii a căilor│ │ │[v] │ │10 │
│ │ferate de suprafaţă │ │ │ │ │ │
│ │şi subterane │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│4213 │Construcţia de │ │ │[v] │ │10 │
│ │poduri şi tuneluri │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │ │ │
│ │construcţii a │ │ │ │ │ │
│4221 │proiectelor │ │ │[v] │ │10 │
│ │utilitare pentru │ │ │ │ │ │
│ │fluide │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │ │ │
│ │construcţii a │ │ │ │ │ │
│4222 │proiectelor │ │ │[v] │ │10 │
│ │utilitare pentru │ │ │ │ │ │
│ │electricitate şi │ │ │ │ │ │
│ │telecomunicaţii │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│4291 │Construcţii │ │ │[v] │ │10 │
│ │hidrotehnice │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │ │ │
│4299 │construcţii a altor │ │ │[v] │ │10 │
│ │proiecte inginereşti│ │ │ │ │ │
│ │n.c.a. │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│4311 │Lucrări de demolare │ │ │[v] │ │10 │
│ │a construcţiilor │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│4312 │Lucrări de pregătire│ │ │[v] │ │10 │
│ │a terenului │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Lucrări de foraj şi │ │ │ │ │ │
│4313 │sondaj pentru │ │ │[v] │ │10 │
│ │construcţii │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│4321 │Lucrări de │ │ │[v] │ │15 │
│ │instalaţii electrice│ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │ │ │
│4322 │instalaţii sanitare,│ │ │[v] │ │15 │
│ │de încălzire şi de │ │ │ │ │ │
│ │aer condiţionat │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Alte lucrări de │ │ │ │ │ │
│4329 │instalaţii pentru │ │ │[v] │ │15 │
│ │construcţii │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│4331 │Lucrări de ipsoserie│ │ │[v] │ │15 │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│4332 │Lucrări de tâmplărie│ │ │[v] │ │15 │
│ │şi dulgherie │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Lucrări de pardosire│ │ │ │ │ │
│4333 │şi placare a │ │ │[v] │ │15 │
│ │pereţilor │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │ │ │
│4334 │vopsitorie, │ │ │[v] │ │15 │
│ │zugrăveli şi montări│ │ │ │ │ │
│ │de geamuri │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│4339 │Alte lucrări de │ │ │[v] │ │15 │
│ │finisare │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │ │ │
│4391 │învelitori, şarpante│ │ │[v] │ │10 │
│ │şi terase la │ │ │ │ │ │
│ │construcţii │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Alte lucrări │ │ │ │ │ │
│4399 │speciale de │ │ │[v] │ │10 │
│ │construcţii n.c.a. │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu │ │ │ │ │ │
│4511 │autoturisme şi │ │ │ │[v] │5 │
│ │autovehicule uşoare │ │ │ │ │ │
│ │(sub 3,5 tone) │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│4519 │Comerţ cu alte │ │ │ │[v] │5 │
│ │autovehicule │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Întreţinerea şi │ │ │ │ │ │
│4520 │repararea │ │ │[v] │ │10 │
│ │autovehiculelor │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │ │
│4531 │de piese şi │ │ │ │[v] │5 │
│ │accesorii pentru │ │ │ │ │ │
│ │autovehicule │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │ │
│4532 │de piese şi │ │ │ │[v] │5 │
│ │accesorii pentru │ │ │ │ │ │
│ │autovehicule │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu │ │ │ │ │ │
│ │motociclete, piese │ │ │ │ │ │
│ │şi accesorii │ │ │ │ │ │
│4540 │aferente; │ │ │ │[v] │5 │
│ │întreţinerea şi │ │ │ │ │ │
│ │repararea │ │ │ │ │ │
│ │motocicletelor │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │ │
│ │al cerealelor, │ │ │ │ │ │
│ │seminţelor, │ │ │ │ │ │
│4621 │furajelor şi │ │ │ │[v] │5 │
│ │tutunului │ │ │ │ │ │
│ │neprelucrat cu │ │ │ │ │ │
│ │excepţia tutunului │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │ │
│4622 │al florilor şi al │ │ │ │[v] │5 │
│ │plantelor │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│4623 │Comerţ cu ridicata │ │ │ │[v] │5 │
│ │al animalelor vii │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │ │
│4624 │al blănurilor, │ │ │ │[v] │5 │
│ │pieilor brute şi al │ │ │ │ │ │
│ │pieilor prelucrate │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │ │
│4631 │al fructelor şi │ │ │ │[v] │5 │
│ │legumelor │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │ │
│4632 │al cărnii şi │ │ │ │[v] │5 │
│ │produselor din carne│ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │ │
│ │al produselor │ │ │ │ │ │
│4633 │lactate, ouălor, │ │ │ │[v] │5 │
│ │uleiurilor şi │ │ │ │ │ │
│ │grăsimilor │ │ │ │ │ │
│ │comestibile │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │ │
│4634 │al băuturilor cu │ │ │ │[v] │5 │
│ │excepţia băuturilor │ │ │ │ │ │
│ │alcoolice │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │ │
│4636 │al zahărului, │ │ │ │[v] │5 │
│ │ciocolatei şi │ │ │ │ │ │
│ │produselor zaharoase│ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │ │
│4637 │cu cafea, ceai, │ │ │ │[v] │5 │
│ │cacao şi condimente │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │ │
│ │specializat al altor│ │ │ │ │ │
│4638 │alimente, inclusiv │ │ │ │[v] │5 │
│ │peşte, crustacee şi │ │ │ │ │ │
│ │moluşte │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │ │
│ │nespecializat de │ │ │ │ │ │
│ │produse alimentare, │ │ │ │ │ │
│4639 │băuturi şi tutun - │ │ │ │[v] │5 │
│ │cu excepţia │ │ │ │ │ │
│ │băuturilor alcoolice│ │ │ │ │ │
│ │şi tutunului │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │ │
│4641 │al produselor │ │ │ │[v] │5 │
│ │textile │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │ │
│4642 │al îmbrăcămintei şi │ │ │ │[v] │5 │
│ │încălţămintei │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │ │
│ │al aparatelor │ │ │ │ │ │
│4643 │electrice de uz │ │ │ │[v] │5 │
│ │gospodăresc, al │ │ │ │ │ │
│ │aparatelor de radio │ │ │ │ │ │
│ │şi televizoarelor │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │ │
│ │al produselor din │ │ │ │ │ │
│4644 │ceramică, sticlărie │ │ │ │[v] │5 │
│ │şi produse de │ │ │ │ │ │
│ │întreţinere │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │ │
│4645 │al produselor │ │ │ │[v] │5 │
│ │cosmetice şi de │ │ │ │ │ │
│ │parfumerie │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │ │
│4646 │al produselor │ │ │ │[v] │5 │
│ │farmaceutice │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │ │
│ │al mobilei, │ │ │ │ │ │
│4647 │covoarelor şi a │ │ │ │[v] │5 │
│ │articolelor de │ │ │ │ │ │
│ │iluminat │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │ │
│4648 │al ceasurilor şi │ │ │ │[v] │5 │
│ │bijuteriilor │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │ │
│4649 │al altor bunuri de │ │ │ │[v] │5 │
│ │uz gospodăresc │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │ │
│ │al calculatoarelor, │ │ │ │ │ │
│4651 │echipamentelor │ │ │ │[v] │5 │
│ │periferice şi │ │ │ │ │ │
│ │software-ului │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │ │
│ │de componente şi │ │ │ │ │ │
│4652 │echipamente │ │ │ │[v] │5 │
│ │electronice şi de │ │ │ │ │ │
│ │telecomunicaţii │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │ │
│ │al maşinilor │ │ │ │ │ │
│4661 │agricole, │ │ │ │[v] │5 │
│ │echipamentelor şi │ │ │ │ │ │
│ │furniturilor │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│4662 │Comerţ cu ridicata │ │ │ │[v] │5 │
│ │al maşinilor-unelte │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │ │
│4663 │al maşinilor pentru │ │ │ │[v] │5 │
│ │industria minieră şi│ │ │ │ │ │
│ │construcţii │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │ │
│ │al maşinilor pentru │ │ │ │ │ │
│4664 │industria textilă şi│ │ │ │[v] │5 │
│ │al maşinilor de │ │ │ │ │ │
│ │cusut şi de tricotat│ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│4665 │Comerţ cu ridicata │ │ │ │[v] │5 │
│ │al mobilei de birou │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │ │
│4666 │al altor maşini şi │ │ │ │[v] │5 │
│ │echipamente de birou│ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │ │
│4669 │al altor maşini şi │ │ │ │[v] │5 │
│ │echipamente │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │ │
│ │al materialului │ │ │ │ │ │
│ │lemnos şi al │ │ │ │ │ │
│4673 │materialelor de │ │ │ │[v] │5 │
│ │construcţie şi │ │ │ │ │ │
│ │echipamentelor │ │ │ │ │ │
│ │sanitare │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │ │
│ │al echipamentelor şi│ │ │ │ │ │
│4674 │furniturilor de │ │ │ │[v] │5 │
│ │fierărie pentru │ │ │ │ │ │
│ │instalaţii sanitare │ │ │ │ │ │
│ │şi de încălzire │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │ │
│4675 │al produselor │ │ │ │[v] │5 │
│ │chimice │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │ │
│4676 │al altor produse │ │ │ │[v] │5 │
│ │intermediare │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │ │
│4677 │al deşeurilor şi │ │ │ │[v] │5 │
│ │resturilor │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│4690 │Comerţ cu ridicata │ │ │ │[v] │5 │
│ │nespecializat │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │ │
│ │în magazine │ │ │ │ │ │
│ │nespecializate, cu │ │ │ │ │ │
│ │vânzare predominantă│ │ │ │ │ │
│4711 │de produse │ │ │ │[v] │5 │
│ │alimentare, băuturi │ │ │ │ │ │
│ │şi tutun cu excepţia│ │ │ │ │ │
│ │băuturilor alcoolice│ │ │ │ │ │
│ │şi tutunului │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │ │
│ │în magazine │ │ │ │ │ │
│4719 │nespecializate, cu │ │ │ │[v] │5 │
│ │vânzare predominantă│ │ │ │ │ │
│ │de produse │ │ │ │ │ │
│ │nealimentare │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │ │
│ │al fructelor şi │ │ │ │ │ │
│4721 │legumelor proaspete,│ │ │ │[v] │5 │
│ │în magazine │ │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │ │
│ │al cărnii şi al │ │ │ │ │ │
│4722 │produselor din │ │ │ │[v] │5 │
│ │carne, în magazine │ │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │ │
│ │al peştelui, │ │ │ │ │ │
│4723 │crustaceelor şi │ │ │ │[v] │5 │
│ │moluştelor, în │ │ │ │ │ │
│ │magazine │ │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │ │
│ │al pâinii, │ │ │ │ │ │
│ │produselor de │ │ │ │ │ │
│4724 │patiserie şi │ │ │ │[v] │5 │
│ │produselor │ │ │ │ │ │
│ │zaharoase, în │ │ │ │ │ │
│ │magazine │ │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │ │
│ │al băuturilor, în │ │ │ │ │ │
│4725 │magazine │ │ │ │[v] │5 │
│ │specializate cu │ │ │ │ │ │
│ │excepţia băuturilor │ │ │ │ │ │
│ │alcoolice │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │ │
│ │al altor produse │ │ │ │ │ │
│4729 │alimentare, în │ │ │ │[v] │5 │
│ │magazine │ │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │ │
│ │al carburanţilor │ │ │ │ │ │
│4730 │pentru autovehicule,│ │ │ │[v] │5 │
│ │în magazine │ │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │ │
│ │al calculatoarelor, │ │ │ │ │ │
│ │unităţilor │ │ │ │ │ │
│4741 │periferice şi │ │ │ │[v] │5 │
│ │software-ului în │ │ │ │ │ │
│ │magazine │ │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │ │
│ │al echipamentului │ │ │ │ │ │
│4742 │pentru │ │ │ │[v] │5 │
│ │telecomunicaţii în │ │ │ │ │ │
│ │magazine │ │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │ │
│ │al echipamentelor │ │ │ │ │ │
│4743 │audio/video în │ │ │ │[v] │5 │
│ │magazine │ │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │ │
│4751 │al textilelor, în │ │ │ │[v] │5 │
│ │magazine │ │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │ │
│ │al articolelor de │ │ │ │ │ │
│ │fierărie, al │ │ │ │ │ │
│4752 │articolelor din │ │ │ │[v] │5 │
│ │sticlă şi al celor │ │ │ │ │ │
│ │pentru vopsit, în │ │ │ │ │ │
│ │magazine │ │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │ │
│ │al covoarelor, │ │ │ │ │ │
│ │carpetelor, │ │ │ │ │ │
│4753 │tapetelor şi al │ │ │ │[v] │5 │
│ │altor acoperitoare │ │ │ │ │ │
│ │de podea, în │ │ │ │ │ │
│ │magazine │ │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │ │
│ │al articolelor şi │ │ │ │ │ │
│4754 │aparatelor │ │ │ │[v] │5 │
│ │electrocasnice, în │ │ │ │ │ │
│ │magazine │ │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │ │
│ │al mobilei, al │ │ │ │ │ │
│ │articolelor de │ │ │ │ │ │
│4759 │iluminat şi al │ │ │ │[v] │5 │
│ │articolelor de uz │ │ │ │ │ │
│ │casnic n.c.a., în │ │ │ │ │ │
│ │magazine │ │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │ │
│4761 │al cărţilor, în │ │ │ │[v] │5 │
│ │magazine │ │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │ │
│ │al ziarelor şi │ │ │ │ │ │
│4762 │articolelor de │ │ │ │[v] │5 │
│ │papetărie, în │ │ │ │ │ │
│ │magazine │ │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │ │
│ │al discurilor şi │ │ │ │ │ │
│ │benzilor magnetice │ │ │ │ │ │
│4763 │cu sau fără │ │ │ │[v] │5 │
│ │înregistrări audio/ │ │ │ │ │ │
│ │video, în magazine │ │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │ │
│ │al echipamentelor │ │ │ │ │ │
│4764 │sportive, în │ │ │ │[v] │5 │
│ │magazine │ │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │ │
│ │al jocurilor şi │ │ │ │ │ │
│4765 │jucăriilor, în │ │ │ │[v] │5 │
│ │magazine │ │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │ │
│4771 │al îmbrăcămintei, în│ │ │ │[v] │5 │
│ │magazine │ │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │ │
│ │al încălţămintei şi │ │ │ │ │ │
│4772 │articolelor din │ │ │ │[v] │5 │
│ │piele, în magazine │ │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │ │
│ │al produselor │ │ │ │ │ │
│4773 │farmaceutice, în │ │ │ │[v] │5 │
│ │magazine │ │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │ │
│ │al articolelor │ │ │ │ │ │
│4774 │medicale şi │ │ │ │[v] │5 │
│ │ortopedice, în │ │ │ │ │ │
│ │magazine │ │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │ │
│ │al produselor │ │ │ │ │ │
│4775 │cosmetice şi de │ │ │ │[v] │5 │
│ │parfumerie, în │ │ │ │ │ │
│ │magazine │ │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │ │
│ │al florilor, │ │ │ │ │ │
│ │plantelor şi │ │ │ │ │ │
│ │seminţelor; comerţ │ │ │ │ │ │
│4776 │cu amănuntul al │ │ │ │[v] │5 │
│ │animalelor de │ │ │ │ │ │
│ │companie şi al │ │ │ │ │ │
│ │hranei pentru │ │ │ │ │ │
│ │acestea, în magazine│ │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │ │
│ │al ceasurilor şi │ │ │ │ │ │
│4777 │bijuteriilor, în │ │ │ │[v] │5 │
│ │magazine │ │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │ │
│ │al altor bunuri noi,│ │ │ │ │ │
│ │în magazine │ │ │ │ │ │
│4778 │specializate - cu │ │ │ │[v] │5 │
│ │excepţia │ │ │ │ │ │
│ │combustibililor, │ │ │ │ │ │
│ │armelor şi muniţiei │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │ │
│4779 │al bunurilor de │ │ │ │[v] │5 │
│ │ocazie vândute prin │ │ │ │ │ │
│ │magazine │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │ │
│ │al produselor │ │ │ │ │ │
│ │alimentare, │ │ │ │ │ │
│ │băuturilor şi │ │ │ │ │ │
│ │produselor din tutun│ │ │ │ │ │
│4781 │efectuat prin │ │ │ │[v] │5 │
│ │standuri, chioşcuri │ │ │ │ │ │
│ │şi pieţe cu excepţia│ │ │ │ │ │
│ │băuturilor alcoolice│ │ │ │ │ │
│ │şi tutunului, │ │ │ │ │ │
│ │armelor şi muniţiei,│ │ │ │ │ │
│ │combustibililor │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │ │
│ │al textilelor, │ │ │ │ │ │
│ │îmbrăcămintei şi │ │ │ │ │ │
│4782 │încălţămintei │ │ │ │[v] │5 │
│ │efectuat prin │ │ │ │ │ │
│ │standuri, chioşcuri │ │ │ │ │ │
│ │şi pieţe │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │ │
│4789 │prin standuri, │ │ │ │[v] │5 │
│ │chioşcuri şi pieţe │ │ │ │ │ │
│ │al altor produse │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │ │
│ │prin intermediul │ │ │ │ │ │
│ │caselor de comenzi │ │ │ │ │ │
│4791 │sau prin internet cu│ │ │ │[v] │5 │
│ │excepţia băuturilor │ │ │ │ │ │
│ │alcoolice şi │ │ │ │ │ │
│ │tutunului, armelor │ │ │ │ │ │
│ │şi muniţiei │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │ │
│ │efectuat în afara │ │ │ │ │ │
│ │magazinelor, │ │ │ │ │ │
│ │standurilor, │ │ │ │ │ │
│4799 │chioşcurilor şi │ │ │ │[v] │5 │
│ │pieţelor cu excepţia│ │ │ │ │ │
│ │băuturilor alcoolice│ │ │ │ │ │
│ │şi tutunului, │ │ │ │ │ │
│ │armelor şi muniţiei,│ │ │ │ │ │
│ │combustibililor │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Transporturi │ │ │ │ │ │
│4910 │interurbane de │ │ │[v] │ │10 │
│ │călători pe calea │ │ │ │ │ │
│ │ferată │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Transporturi urbane,│ │ │ │ │ │
│4931 │suburbane şi │ │ │[v] │ │10 │
│ │metropolitane de │ │ │ │ │ │
│ │călători │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│4932 │Transporturi cu │ │ │[v] │ │10 │
│ │taxiuri │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Alte transporturi │ │ │ │ │ │
│4939 │terestre de călători│ │ │[v] │ │10 │
│ │n.c.a. │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Transporturi │ │ │ │ │ │
│5010 │maritime şi costiere│ │ │[v] │ │10 │
│ │de pasageri │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Transporturi de │ │ │ │ │ │
│5030 │pasageri pe căi │ │ │[v] │ │10 │
│ │navigabile │ │ │ │ │ │
│ │interioare │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│5110 │Transporturi aeriene│ │ │[v] │ │10 │
│ │de pasageri │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│5122 │Transporturi │ │ │[v] │ │10 │
│ │spaţiale │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│5210 │Depozitări │ │ │[v] │ │10 │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│5221 │servicii anexe │ │ │[v] │ │10 │
│ │pentru transporturi │ │ │ │ │ │
│ │terestre │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│5222 │servicii anexe │ │ │[v] │ │10 │
│ │pentru transportul │ │ │ │ │ │
│ │pe apă │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│5223 │servicii anexe │ │ │[v] │ │10 │
│ │transporturilor │ │ │ │ │ │
│ │aeriene │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│5224 │Manipulări │ │ │[v] │ │10 │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Alte activităţi │ │ │ │ │ │
│5229 │anexe │ │ │[v] │ │10 │
│ │transporturilor │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi poştale │ │ │ │ │ │
│ │desfăşurate sub │ │ │ │ │ │
│5310 │obligativitatea │ │ │[v] │ │10 │
│ │serviciului │ │ │ │ │ │
│ │universal │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│5320 │Alte activităţi │ │ │[v] │ │10 │
│ │poştale şi de curier│ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Hoteluri şi alte │ │ │ │ │ │
│5510 │facilităţi de cazare│ │ │[v] │ │10 │
│ │similare │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Facilităţi de cazare│ │ │ │ │ │
│5520 │pentru vacanţe şi │ │ │[v] │ │10 │
│ │perioade de scurtă │ │ │ │ │ │
│ │durată │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Parcuri pentru │ │ │ │ │ │
│5530 │rulote, campinguri │ │ │[v] │ │10 │
│ │şi tabere │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│5590 │Alte servicii de │ │ │[v] │ │10 │
│ │cazare │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│5610 │Restaurante │ │ │[v] │ │10 │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│5621 │alimentaţie │ │ │[v] │ │10 │
│ │(catering) pentru │ │ │ │ │ │
│ │evenimente │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│5629 │Alte servicii de │ │ │[v] │ │10 │
│ │alimentaţie n.c.a. │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Baruri şi alte │ │ │ │ │ │
│ │activităţi de │ │ │ │ │ │
│5630 │servire a băuturilor│ │ │[v] │ │10 │
│ │cu excepţia │ │ │ │ │ │
│ │băuturilor alcoolice│ │ │ │ │ │
│ │şi tutunului │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│5811 │Activităţi de │ │[v] │ │ │15 │
│ │editare a cărţilor │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│5812 │editare de ghiduri, │ │[v] │ │ │15 │
│ │compendii, liste de │ │ │ │ │ │
│ │adrese şi similare │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│5813 │Activităţi de │ │[v] │ │ │15 │
│ │editare a ziarelor │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│5814 │editare a revistelor│ │[v] │ │ │15 │
│ │şi periodicelor │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│5819 │Alte activităţi de │ │[v] │ │ │15 │
│ │editare │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│5821 │editare a jocurilor │ │[v] │ │ │15 │
│ │de calculator │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│5829 │editare a altor │ │[v] │ │ │15 │
│ │produse software │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│ │producţie │ │ │ │ │ │
│5911 │cinematografică, │ │[v] │ │ │15 │
│ │video şi de programe│ │ │ │ │ │
│ │de televiziune │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi │ │ │ │ │ │
│ │post-producţie │ │ │ │ │ │
│5912 │cinematografică, │ │[v] │ │ │15 │
│ │video şi de programe│ │ │ │ │ │
│ │de televiziune │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│ │distribuţie a │ │ │ │ │ │
│ │filmelor │ │ │ │ │ │
│5913 │cinematografice, │ │[v] │ │ │15 │
│ │video şi a │ │ │ │ │ │
│ │programelor de │ │ │ │ │ │
│ │televiziune │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│5914 │Proiecţia de filme │ │[v] │ │ │15 │
│ │cinematografice │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│ │realizare a │ │ │ │ │ │
│5920 │înregistrărilor │ │[v] │ │ │15 │
│ │audio şi activităţi │ │ │ │ │ │
│ │de editare muzicală │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│6010 │difuzare a │ │ │[v] │ │10 │
│ │programelor de radio│ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│6020 │difuzare a │ │ │[v] │ │10 │
│ │programelor de │ │ │ │ │ │
│ │televiziune │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│6110 │telecomunicaţii prin│ │ │[v] │ │10 │
│ │reţele cu cablu │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│ │telecomunicaţii prin│ │ │ │ │ │
│6120 │reţele fără cablu │ │ │[v] │ │10 │
│ │(exclusiv prin │ │ │ │ │ │
│ │satelit) │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│6130 │telecomunicaţii prin│ │ │[v] │ │10 │
│ │satelit │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│6190 │Alte activităţi de │ │ │[v] │ │10 │
│ │telecomunicaţii │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│ │realizare a │ │ │ │ │ │
│6201 │soft-ului la comandă│ │[v] │ │ │15 │
│ │(software orientat │ │ │ │ │ │
│ │client) │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│6202 │consultanţă în │ │[v] │ │ │15 │
│ │tehnologia │ │ │ │ │ │
│ │informaţiei │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│ │management (gestiune│ │ │ │ │ │
│6203 │şi exploatare) a │ │[v] │ │ │15 │
│ │mijloacelor de │ │ │ │ │ │
│ │calcul │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Alte activităţi de │ │ │ │ │ │
│6209 │servicii privind │ │[v] │ │ │15 │
│ │tehnologia │ │ │ │ │ │
│ │informaţiei │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Prelucrarea datelor,│ │ │ │ │ │
│6311 │administrarea │ │[v] │ │ │15 │
│ │paginilor web şi │ │ │ │ │ │
│ │activităţi conexe │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│6312 │Activităţi ale │ │[v] │ │ │15 │
│ │portalurilor web │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│6391 │Activităţi ale │ │[v] │ │ │15 │
│ │agenţiilor de ştiri │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Alte activităţi de │ │ │ │ │ │
│6399 │servicii │ │[v] │ │ │15 │
│ │informaţionale │ │ │ │ │ │
│ │n.c.a. │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│6511 │Activităţi de │ │ │[v] │ │10 │
│ │asigurări de viaţă │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Alte activităţi de │ │ │ │ │ │
│6512 │asigurări (exceptând│ │ │[v] │ │10 │
│ │asigurările de │ │ │ │ │ │
│ │viaţă) │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│6520 │Activităţi de │ │ │[v] │ │10 │
│ │reasigurare │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│6621 │evaluare a riscului │ │ │[v] │ │10 │
│ │de asigurare şi a │ │ │ │ │ │
│ │pagubelor │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi ale │ │ │ │ │ │
│6622 │agenţiilor şi │ │ │[v] │ │10 │
│ │brokerilor de │ │ │ │ │ │
│ │asigurări │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Alte activităţi │ │ │ │ │ │
│ │auxiliare │ │ │ │ │ │
│6629 │activităţilor de │ │ │[v] │ │10 │
│ │asigurări şi fonduri│ │ │ │ │ │
│ │de pensii │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Cumpărarea şi │ │ │ │ │ │
│6810 │vânzarea de bunuri │ │ │[v] │ │10 │
│ │imobiliare proprii │ │ │ │ │ │
│ │fără leasing │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Închirierea şi │ │ │ │ │ │
│ │subînchirierea │ │ │ │ │ │
│6820 │bunurilor imobiliare│ │ │[v] │ │10 │
│ │proprii sau în │ │ │ │ │ │
│ │leasing cu excepţie │ │ │ │ │ │
│ │leasing │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│6831 │Agenţii imobiliare │ │ │[v] │ │10 │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Administrarea │ │ │ │ │ │
│6832 │imobilelor pe bază │ │ │[v] │ │10 │
│ │de comision sau │ │ │ │ │ │
│ │contract │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│6910 │Activităţi juridice │ │ │[v] │ │10 │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│ │contabilitate şi │ │ │ │ │ │
│6920 │audit financiar; │ │ │[v] │ │10 │
│ │consultanţă în │ │ │ │ │ │
│ │domeniul fiscal │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi ale │ │ │ │ │ │
│ │direcţiilor │ │ │ │ │ │
│7010 │(centralelor), │ │ │[v] │ │10 │
│ │birourilor │ │ │ │ │ │
│ │administrative │ │ │ │ │ │
│ │centralizate │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│ │consultanţă în │ │ │ │ │ │
│7021 │domeniul relaţiilor │ │ │[v] │ │10 │
│ │publice şi al │ │ │ │ │ │
│ │comunicării │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│7022 │consultanţă pentru │ │ │[v] │ │10 │
│ │afaceri şi │ │ │ │ │ │
│ │management │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│7111 │Activităţi de │ │[v] │ │ │15 │
│ │arhitectură │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│7112 │inginerie şi │ │[v] │ │ │15 │
│ │consultanţă tehnică │ │ │ │ │ │
│ │legate de acestea │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│7120 │testări şi analize │ │[v] │ │ │15 │
│ │tehnice │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│7211 │Cercetare-dezvoltare│ │[v] │ │ │20 │
│ │în biotehnologie │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Cercetare-dezvoltare│ │ │ │ │ │
│7219 │în alte ştiinţe │ │[v] │ │ │20 │
│ │naturale şi │ │ │ │ │ │
│ │inginerie │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Cercetare-dezvoltare│ │ │ │ │ │
│7220 │în ştiinţe sociale │ │[v] │ │ │20 │
│ │şi umaniste │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi ale │ │ │ │ │ │
│7311 │agenţiilor de │ │[v] │ │ │15 │
│ │publicitate │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│7312 │Servicii de │ │[v] │ │ │15 │
│ │reprezentare media │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│7320 │studiere a pieţei şi│ │[v] │ │ │15 │
│ │de sondare a opiniei│ │ │ │ │ │
│ │publice │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│7410 │Activităţi de design│ │[v] │ │ │15 │
│ │specializat │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│7420 │Activităţi │ │[v] │ │ │15 │
│ │fotografice │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│7430 │traducere scrisă şi │ │[v] │ │ │15 │
│ │orală (interpreţi) │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Alte activităţi │ │ │ │ │ │
│ │profesionale, │ │ │ │ │ │
│ │ştiinţifice şi │ │ │ │ │ │
│ │tehnice n.c.a. │ │ │ │ │ │
│ │Cu excepţia: │ │ │ │ │ │
│ │- activităţilor de │ │ │ │ │ │
│ │brokeraj pentru │ │ │ │ │ │
│ │întreprinderi, adică│ │ │ │ │ │
│ │aranjamente pentru │ │ │ │ │ │
│ │cumpărarea şi │ │ │ │ │ │
│ │vânzarea de │ │ │ │ │ │
│ │întreprinderi mici │ │ │ │ │ │
│ │şi mijlocii, │ │ │ │ │ │
│ │inclusiv a │ │ │ │ │ │
│ │experienţei │ │ │ │ │ │
│ │profesionale, dar │ │ │ │ │ │
│ │neincluzând │ │ │ │ │ │
│ │activităţile de │ │ │ │ │ │
│7490 │brokeraj pentru │ │[v] │ │ │15 │
│ │bunuri imobiliare; │ │ │ │ │ │
│ │- activităţi de │ │ │ │ │ │
│ │brokeraj pentru │ │ │ │ │ │
│ │brevete (aranjamente│ │ │ │ │ │
│ │pentru cumpărarea şi│ │ │ │ │ │
│ │vânzarea de │ │ │ │ │ │
│ │brevete); │ │ │ │ │ │
│ │- activităţi de │ │ │ │ │ │
│ │evaluare, altele │ │ │ │ │ │
│ │decât pentru bunuri │ │ │ │ │ │
│ │imobiliare şi │ │ │ │ │ │
│ │asigurări (pentru │ │ │ │ │ │
│ │antichităţi, │ │ │ │ │ │
│ │bijuterii etc.); │ │ │ │ │ │
│ │- auditarea │ │ │ │ │ │
│ │facturilor şi a │ │ │ │ │ │
│ │rapoartelor privind │ │ │ │ │ │
│ │mărfurile. │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│7500 │Activităţi │ │ │[v] │ │15 │
│ │veterinare │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│ │închiriere şi │ │ │ │ │ │
│7711 │leasing cu │ │ │[v] │ │10 │
│ │autoturisme şi │ │ │ │ │ │
│ │autovehicule rutiere│ │ │ │ │ │
│ │uşoare fără leasing │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│ │închiriere şi │ │ │ │ │ │
│7712 │leasing cu │ │ │[v] │ │10 │
│ │autovehicule rutiere│ │ │ │ │ │
│ │grele fără leasing │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│ │închiriere şi │ │ │ │ │ │
│7721 │leasing cu bunuri │ │ │[v] │ │10 │
│ │recreaţionale şi │ │ │ │ │ │
│ │echipament sportiv │ │ │ │ │ │
│ │fără leasing │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Închirierea de │ │ │ │ │ │
│7722 │casete video şi │ │ │[v] │ │10 │
│ │discuri (CD-uri, │ │ │ │ │ │
│ │DVD-uri) │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│ │închiriere şi │ │ │ │ │ │
│7729 │leasing cu alte │ │ │[v] │ │10 │
│ │bunuri personale şi │ │ │ │ │ │
│ │gospodăreşti n.c.a. │ │ │ │ │ │
│ │fără leasing │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│ │închiriere şi │ │ │ │ │ │
│7731 │leasing cu maşini şi│ │ │[v] │ │10 │
│ │echipamente agricole│ │ │ │ │ │
│ │fără leasing │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│ │închiriere şi │ │ │ │ │ │
│7732 │leasing cu maşini şi│ │ │[v] │ │10 │
│ │echipamente pentru │ │ │ │ │ │
│ │construcţii fără │ │ │ │ │ │
│ │leasing │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│ │închiriere şi │ │ │ │ │ │
│ │leasing cu maşini şi│ │ │ │ │ │
│7733 │echipamente de birou│ │ │[v] │ │10 │
│ │(inclusiv │ │ │ │ │ │
│ │calculatoare) fără │ │ │ │ │ │
│ │leasing │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│ │închiriere şi │ │ │ │ │ │
│7734 │leasing cu maşini şi│ │ │[v] │ │10 │
│ │echipamente de │ │ │ │ │ │
│ │transport pe apă │ │ │ │ │ │
│ │fără leasing │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│ │închiriere şi │ │ │ │ │ │
│7735 │leasing cu maşini şi│ │ │[v] │ │10 │
│ │echipamente de │ │ │ │ │ │
│ │transport aerian │ │ │ │ │ │
│ │fără leasing │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│ │închiriere şi │ │ │ │ │ │
│7739 │leasing cu alte │ │ │[v] │ │10 │
│ │maşini, echipamente │ │ │ │ │ │
│ │şi bunuri tangibile │ │ │ │ │ │
│ │fără leasing │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi ale │ │ │ │ │ │
│7810 │agenţiilor de │ │ │[v] │ │10 │
│ │plasare a forţei de │ │ │ │ │ │
│ │muncă │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│7820 │contractare, pe baze│ │ │[v] │ │10 │
│ │temporare, a │ │ │ │ │ │
│ │personalului │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Servicii de │ │ │ │ │ │
│7830 │furnizare şi │ │ │[v] │ │10 │
│ │management a forţei │ │ │ │ │ │
│ │de muncă │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│7911 │Activităţi ale │ │ │[v] │ │10 │
│ │agenţiilor turistice│ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│7912 │Activităţi ale │ │ │[v] │ │10 │
│ │tur-operatorilor │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Alte servicii de │ │ │ │ │ │
│7990 │rezervare şi │ │ │[v] │ │10 │
│ │asistenţă turistică │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│8010 │Activităţi de │ │ │[v] │ │10 │
│ │protecţie şi gardă │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│8020 │servicii privind │ │ │[v] │ │10 │
│ │sistemele de │ │ │ │ │ │
│ │securizare │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│8030 │Activităţi de │ │ │[v] │ │10 │
│ │investigaţii │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│8110 │servicii suport │ │ │[v] │ │10 │
│ │combinate │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi generale │ │ │ │ │ │
│8121 │de curăţenie a │ │ │[v] │ │10 │
│ │clădirilor │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi │ │ │ │ │ │
│8122 │specializate de │ │ │[v] │ │10 │
│ │curăţenie │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│8129 │Alte activităţi de │ │ │[v] │ │10 │
│ │curăţenie │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│8130 │întreţinere │ │ │[v] │ │10 │
│ │peisagistică │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│8211 │Activităţi combinate│ │ │[v] │ │10 │
│ │de secretariat │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│ │fotocopiere, de │ │ │ │ │ │
│ │pregătire a │ │ │ │ │ │
│8219 │documentelor şi alte│ │ │[v] │ │10 │
│ │activităţi │ │ │ │ │ │
│ │specializate de │ │ │ │ │ │
│ │secretariat │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi ale │ │ │ │ │ │
│ │centrelor de │ │ │ │ │ │
│8220 │intermediere │ │ │[v] │ │10 │
│ │telefonică (call │ │ │ │ │ │
│ │center) │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│ │organizare a │ │ │ │ │ │
│8230 │expoziţiilor, │ │ │[v] │ │10 │
│ │târgurilor şi │ │ │ │ │ │
│ │congreselor │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│8292 │Activităţi de │ │ │[v] │ │10 │
│ │ambalare │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Alte activităţi de │ │ │ │ │ │
│8299 │servicii suport │ │ │[v] │ │10 │
│ │pentru întreprinderi│ │ │ │ │ │
│ │n.c.a. │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│8510 │Învăţământ preşcolar│ │[v] │ │ │15 │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│8520 │Învăţământ primar │ │[v] │ │ │15 │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│8531 │Învăţământ secundar │ │[v] │ │ │15 │
│ │general │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Învăţământ secundar,│ │ │ │ │ │
│8532 │tehnic sau │ │[v] │ │ │15 │
│ │profesional │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│8541 │Învăţământ superior │ │[v] │ │ │15 │
│ │non-universitar │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│8542 │Învăţământ superior │ │[v] │ │ │15 │
│ │universitar │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Învăţământ în │ │ │ │ │ │
│8551 │domeniul sportiv şi │ │[v] │ │ │15 │
│ │recreaţional │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Învăţământ în │ │ │ │ │ │
│ │domeniul cultural │ │ │ │ │ │
│8552 │(limbi străine, │ │[v] │ │ │15 │
│ │muzică, teatru, │ │ │ │ │ │
│ │dans, arte plastice │ │ │ │ │ │
│ │etc.) │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│8553 │Şcoli de conducere │ │[v] │ │ │15 │
│ │(pilotaj) │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│8559 │Alte forme de │ │[v] │ │ │15 │
│ │învăţământ n.c.a. │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│8560 │servicii suport │ │[v] │ │ │15 │
│ │pentru învăţământ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│8610 │asistenţă │ │[v] │ │ │15 │
│ │spitalicească │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│8621 │asistenţă medicală │ │[v] │ │ │15 │
│ │generală │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│8622 │asistenţă medicală │ │[v] │ │ │15 │
│ │specializată │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│8623 │asistenţă │ │[v] │ │ │15 │
│ │stomatologică │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Alte activităţi │ │ │ │ │ │
│8690 │referitoare la │ │[v] │ │ │15 │
│ │sănătatea umană │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi ale │ │ │ │ │ │
│8710 │centrelor de │ │[v] │ │ │15 │
│ │îngrijire medicală │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi ale │ │ │ │ │ │
│ │centrelor de │ │ │ │ │ │
│8720 │recuperare psihică │ │[v] │ │ │15 │
│ │şi de dezintoxicare,│ │ │ │ │ │
│ │exclusiv spitale │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi ale │ │ │ │ │ │
│ │căminelor de bătrâni│ │ │ │ │ │
│ │şi ale căminelor │ │ │ │ │ │
│8730 │pentru persoane │ │[v] │ │ │15 │
│ │aflate în │ │ │ │ │ │
│ │incapacitate de a se│ │ │ │ │ │
│ │îngriji singure │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Alte activităţi de │ │ │ │ │ │
│8790 │asistenţă socială cu│ │[v] │ │ │15 │
│ │cazare n.c.a. │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│ │asistenţă socială, │ │ │ │ │ │
│ │fără cazare, pentru │ │ │ │ │ │
│8810 │bătrâni şi pentru │ │ │[v] │ │20 │
│ │persoane aflate în │ │ │ │ │ │
│ │incapacitate de a se│ │ │ │ │ │
│ │îngriji singure │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│8891 │îngrijire zilnică │ │ │[v] │ │20 │
│ │pentru copii │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Alte activităţi de │ │ │ │ │ │
│8899 │asistenţă socială, │ │ │[v] │ │20 │
│ │fără cazare, n.c.a. │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│9001 │interpretare │ │[v] │ │ │15 │
│ │artistică │ │ │ │ │ │
│ │(spectacole) │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi suport │ │ │ │ │ │
│9002 │pentru interpretarea│ │[v] │ │ │15 │
│ │artistică │ │ │ │ │ │
│ │(spectacole) │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│9003 │Activităţi de │ │[v] │ │ │15 │
│ │creaţie artistică │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│9004 │gestionare a sălilor│ │[v] │ │ │15 │
│ │de spectacole │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi ale │ │ │ │ │ │
│9101 │bibliotecilor şi │ │[v] │ │ │15 │
│ │arhivelor │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│9102 │Activităţi ale │ │[v] │ │ │15 │
│ │muzeelor │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Gestionarea │ │ │ │ │ │
│ │monumentelor, │ │ │ │ │ │
│9103 │clădirilor istorice │ │[v] │ │ │15 │
│ │şi a altor obiective│ │ │ │ │ │
│ │de interes turistic │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi ale │ │ │ │ │ │
│ │grădinilor │ │ │ │ │ │
│9104 │zoologice, botanice │ │[v] │ │ │15 │
│ │şi ale rezervaţiilor│ │ │ │ │ │
│ │naturale │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│9311 │Activităţi ale │ │[v] │ │ │15 │
│ │bazelor sportive │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│9312 │Activităţi ale │ │[v] │ │ │15 │
│ │cluburilor sportive │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│9313 │Activităţi ale │ │[v] │ │ │15 │
│ │centrelor de fitness│ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│9319 │Alte activităţi │ │[v] │ │ │15 │
│ │sportive │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│9321 │Bâlciuri şi parcuri │ │[v] │ │ │15 │
│ │de distracţii │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Alte activităţi │ │ │ │ │ │
│9329 │recreative şi │ │[v] │ │ │15 │
│ │distractive n.c.a. │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┬┴──────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Repararea │ │ │ │ │ │
│9511 │calculatoarelor şi │ │ │[v] │ │10 │
│ │a echipamentelor │ │ │ │ │ │
│ │periferice │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Repararea │ │ │ │ │ │
│9512 │echipamentelor de │ │ │[v] │ │10 │
│ │comunicaţii │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Repararea │ │ │ │ │ │
│9521 │aparatelor │ │ │[v] │ │10 │
│ │electronice de uz │ │ │ │ │ │
│ │casnic │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Repararea │ │ │ │ │ │
│ │dispozitivelor de │ │ │ │ │ │
│9522 │uz gospodăresc şi a│ │ │[v] │ │10 │
│ │echipamentelor │ │ │ │ │ │
│ │pentru casă şi │ │ │ │ │ │
│ │grădină │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Repararea │ │ │ │ │ │
│9523 │încălţămintei şi a │ │ │[v] │ │10 │
│ │articolelor din │ │ │ │ │ │
│ │piele │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Repararea mobilei │ │ │ │ │ │
│9524 │şi a furniturilor │ │ │[v] │ │10 │
│ │casnice │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Repararea │ │ │ │ │ │
│9525 │ceasurilor şi a │ │ │[v] │ │10 │
│ │bijuteriilor │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Repararea │ │ │ │ │ │
│9529 │articolelor de uz │ │ │[v] │ │10 │
│ │personal şi │ │ │ │ │ │
│ │gospodăresc n.c.a. │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Spălarea şi │ │ │ │ │ │
│ │curăţarea (uscată) │ │ │ │ │ │
│9601 │articolelor textile│ │ │[v] │ │10 │
│ │şi a produselor din│ │ │ │ │ │
│ │blană │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Coafură şi alte │ │ │ │ │ │
│9602 │activităţi de │ │ │[v] │ │10 │
│ │înfrumuseţare │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│9603 │Activităţi de pompe│ │ │[v] │ │10 │
│ │funebre şi similare│ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │ │
│9604 │întreţinere │ │ │[v] │ │10 │
│ │corporală │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│9609 │Alte activităţi de │ │ │[v] │ │10 │
│ │servicii n.c.a. │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────┼───────┤
│ │Activităţi ale │ │ │ │ │ │
│ │gospodăriilor │ │ │ │ │ │
│9700 │private în calitate│ │ │[v] │ │10 │
│ │de angajator de │ │ │ │ │ │
│ │personal casnic │ │ │ │ │ │
└─────┴───────────────────┴───────────────┴─────────┴────────┴──────┴───────┘


    ANEXA 3

    SITUAŢIA STATISTICĂ COMPARATIVĂ
    a întreprinderilor mici şi mijlocii active pe judeţe la 100 de locuitori la 11 decembrie 2019

┌────┬───────────────┬──────┬──────┬─────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │Total │ │Densitate │Densitate │
│Nr. │ │Total │IMM │ │IMM (nr. │IMM (nr. │
│crt.│Judeţ │IMM │active│Populaţie│IMM/100 │IMM/100 │
│ │ │2018 │2019 │ │locuitori)│locuitori)│
│ │ │ │ │ │2018 │2019 │
├────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│1 │Bucureşti │110422│145902│1843962 │5.99 │7.91 │
├────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│2 │Ilfov │20912 │30725 │444241 │4.71 │6.92 │
├────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│3 │Cluj │29669 │43762 │701258 │4.23 │6.24 │
├────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│4 │Sibiu │10790 │15061 │399982 │2.70 │3.77 │
├────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│5 │Bihor │17945 │27022 │568969 │3.15 │4.75 │
├────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│6 │Braşov │18661 │25414 │550934 │3.39 │4.61 │
├────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│7 │Timiş │23151 │31638 │696720 │3.32 │4.54 │
├────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│8 │Constanţa │20783 │29686 │681054 │3.05 │4.36 │
├────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│9 │Arad │11336 │15548 │424075 │2.67 │3.67 │
├────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│10 │Argeş │14931 │20843 │595764 │2.51 │3.50 │
├────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│11 │Prahova │16547 │24359 │740483 │2.23 │3.29 │
├────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│12 │Alba │7894 │10865 │333488 │2.37 │3.26 │
├────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│13 │Mureş │12961 │17677 │543726 │2.38 │3.25 │
├────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│14 │Bistriţa-Năsăud│6483 │9148 │282495 │2.29 │3.24 │
├────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│15 │Tulcea │4655 │6556 │203196 │2.29 │3.23 │
├────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│16 │Sălaj │4888 │6914 │217331 │2.25 │3.18 │
├────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│17 │Vâlcea │7193 │10867 │359814 │2.00 │3.02 │
├────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│18 │Galaţi │11778 │15563 │520058 │2.26 │2.99 │
├────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│19 │Vrancea │6293 │9723 │330937 │1.90 │2.94 │
├────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│20 │Dolj │14195 │18813 │641040 │2.21 │2.93 │
├────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│21 │Harghita │7142 │8902 │302308 │2.32 │2.89 │
├────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│22 │Satu Mare │7469 │9750 │338181 │2.21 │2.88 │
├────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│23 │Maramureş │10326 │13416 │468333 │2.20 │2.86 │
├────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│24 │Buzău │9205 │12190 │431015 │2.14 │2.83 │
├────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│25 │Iaşi │15775 │22280 │788659 │2.00 │2.83 │
├────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│26 │Hunedoara │8671 │11058 │398950 │2.17 │2.77 │
├────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│27 │Gorj │6074 │8962 │327537 │1.85 │2.74 │
├────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│28 │Brăila │6142 │8112 │303608 │2.02 │2.67 │
├────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│29 │Bacău │11129 │15365 │600549 │1.85 │2.56 │
├────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│30 │Suceava │11385 │15822 │629733 │1.81 │2.51 │
├────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│31 │Neamţ │8640 │11227 │455643 │1.90 │2.46 │
├────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│32 │Covasna │3776 │5029 │206279 │1.83 │2.44 │
├────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│33 │Olt │6604 │9538 │412491 │1.60 │2.31 │
├────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│34 │Giurgiu │4468 │6073 │274570 │1.63 │2.21 │
├────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│35 │Ialomiţa │4175 │5588 │264733 │1.58 │2.11 │
├────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│36 │Călăraşi │4563 │6137 │295505 │1.54 │2.08 │
├────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│37 │Dâmboviţa │7241 │10032 │505219 │1.43 │1.99 │
├────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│38 │Caraş-Severin │4627 │5502 │282467 │1.64 │1.95 │
├────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│39 │Teleorman │4983 │6347 │355281 │1.40 │1.79 │
├────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│40 │Vaslui │4893 │6923 │387525 │1.26 │1.79 │
├────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│41 │Mehedinţi │3255 │3966 │252600 │1.29 │1.57 │
├────┼───────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│42 │Botoşani │4031 │5299 │394625 │1.02 │1.34 │
├────┴───────────────┼──────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL │526061│723604│ │ │ │
└────────────────────┴──────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┘

"    ART. II
    În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 112/2017, cu modificările şi completările ulterioare, „Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat“ se înlocuieşte cu „Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri“.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

    Bucureşti, 29 octombrie 2020.
    Nr. 218.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016