Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 206 din 8 noiembrie 2019  privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 206 din 8 noiembrie 2019 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 910 din 11 noiembrie 2019
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. 1
    Prezenta lege stabileşte măsurile necesare pentru punerea în aplicare la nivel naţional a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 317 din 4 noiembrie 2014, denumit în continuare Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014.

    ART. 2
    Termenii şi expresiile utilizate în prezenta lege au semnificaţia prevăzută în Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014.

    ART. 3
    Autoritatea Electorală Permanentă este autoritatea responsabilă de efectuarea schimburilor de informaţii prevăzute de Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014, îndeplinind atribuţiile care revin punctului de contact naţional.

    ART. 4
    (1) Cererea de înregistrare a partidului politic european şi/sau a fundaţiei politice europene cu sediul în România, depusă potrivit prevederilor art. 8 din Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014, va fi însoţită de decizia Autorităţii Electorale Permanente prin care se certifică respectarea legislaţiei naţionale aplicabile.
    (2) Pot solicita adoptarea deciziei prevăzute la alin. (1), alianţele politice fără personalitate juridică, precum şi alianţele politice constituite ca persoane juridice de naţionalitate română în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În vederea obţinerii deciziei prevăzute la alin. (1), alianţele politice fără personalitate juridică trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă următoarele documente:
    a) copia statutului partidului politic european şi, după caz, a statutului fundaţiei politice europene;
    b) actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial.

    (4) În vederea obţinerii deciziei prevăzute la alin. (1), alianţele politice constituite ca persoane juridice de naţionalitate română trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă următoarele documente:
    a) copia statutului partidului politic european şi, după caz, a statutului fundaţiei politice europene;
    b) copii ale actului constitutiv şi statutului persoanei juridice de naţionalitate română;
    c) copie a dovezii dobândirii personalităţii juridice în România;
    d) dovada privind bonitatea, emisă de banca la care are deschis contul;
    e) copii ale situaţiei financiare anuale şi bugetului de venituri şi cheltuieli pe ultimul an de activitate;
    f) copie a dovezii privind situaţia juridică a sediului.

    (5) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii documentelor prevăzute la alin. (3) sau (4), după caz, Autoritatea Electorală Permanentă este obligată să comunice, în scris, decizia prevăzută la alin. (1) sau refuzul motivat al adoptării acesteia, după caz.

    ART. 5
    (1) În conformitate cu art. 15 alin. (3) din Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014, la dobândirea personalităţii juridice europene, alianţa politică constituită ca persoană juridică conform art. 4 alin. (2) este radiată, de drept, din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor conform procedurii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Radierea prevăzută la alin. (1) este constatată de judecătoria în circumscripţia căreia persoana juridică prevăzută la art. 4 alin. (2) îşi are sediul, la solicitarea Autorităţii Electorale Permanente.

    ART. 6
    Decizia prevăzută la art. 4 alin. (1), refuzul adoptării acesteia şi nesoluţionarea cererii în termenul prevăzut la art. 4 alin. (5) pot fi contestate de către persoanele interesate la instanţa de contencios administrativ competentă, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
    În măsura în care nu contravin Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014, partidelor politice europene şi fundaţiilor politice europene cu sediul în România li se aplică în mod corespunzător dispoziţiile privind asociaţiile din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 8
    (1) Prin derogare de la prevederile cap. IV din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, partidul politic european poate cheltui pentru finanţarea campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European cel mult 3.225 de salarii de bază minime brute pe ţară.
    (2) Plăţile aferente cheltuielilor efectuate în contextul campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European se realizează numai cu notificarea Autorităţii Electorale Permanente în cel mult 48 de ore de la data efectuării acestora.
    (3) În termen de cel mult 15 zile de la data alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European, partidul politic european care a efectuat cheltuieli în contextul campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European este obligat să depună la Autoritatea Electorală Permanentă un raport detaliat privind cheltuielile efectuate şi sursele de finanţare a acestora, conform modelului stabilit de aceasta prin hotărâre, precum şi documentele justificative aferente.
    (4) Cheltuielile efectuate de partidele politice europene în contextul campaniei electorale pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European nu fac obiectul rambursării prevăzute la art. 48 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 9
    (1) În conformitate cu art. 16 alin. (5) din Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014, în cazul pierderii personalităţii juridice europene, partidul politic european sau fundaţia politică europeană cu sediul în România poate dobândi statutul de asociaţie reglementat de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, păstrând toate drepturile şi obligaţiile anterioare.
    (2) În cazul prevăzut la alin. (1), dobândirea statutului de asociaţie se face sub rezerva îndeplinirii condiţiilor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, la cererea partidului politic european şi/sau a fundaţiei politice europene depusă în cel mult 3 luni de la data publicării deciziei Autorităţii pentru partidele politice europene şi fundaţiile politice europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la judecătoria în a cărei circumscripţie îşi au sediul.
    (3) În conformitate cu art. 16 alin. (6) din Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014, în cazul în care partidul politic european şi/sau fundaţia politică europeană nu dobândeşte statutul de persoană juridică de naţionalitate română conform alin. (2), acestea se dizolvă de drept, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor cap. IX din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 10
    (1) Prin derogare de la art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, încălcarea dispoziţiilor art. 8 alin. (1)-(3) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 200.000 lei.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârşirii faptelor.
    (3) În cazul contravenţiilor continue termenul prevăzut la alin. (2) curge de la data încetării săvârşirii faptei.
    (4) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se constată de către reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente, iar sancţiunile se aplică prin decizie a Autorităţii Electorale Permanente.
    (5) Prevederile alin. (1)-(3) se completează cu dispoziţiile Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 11
    Autoritatea Electorală Permanentă informează Departamentul de luptă antifraudă - DLAF cu privire la orice activitate presupusă a fi ilegală, de fraudă sau de corupţie care poate afecta interesele financiare ale Uniunii Europene, de care a luat cunoştinţă conform prevederilor art. 23 alin. (5) din Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014.

    ART. 12
    Departamentul de luptă antifraudă - DLAF asigură, în baza atribuţiilor sale specifice, controlul fondurilor europene acordate partidelor politice europene şi fundaţiilor politice europene cu sediul în România din bugetul Uniunii Europene, rămânând instituţie naţională de contact pentru Oficiul de luptă antifraudă, respectiv punct de contact pentru baza centrală de date privind excluderile şi pentru sistemul de avertizare timpurie şi de excludere.

    ART. 13
    Dispoziţiile art. 10 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    TEODOR-VIOREL MELEŞCANU

    Bucureşti, 8 noiembrie 2019.
    Nr. 206.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016