Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 178 din 10 octombrie 2019  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 178 din 10 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 842 din 16 octombrie 2019
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Ordonanţa Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ORDONANŢĂ
    privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene"

    2. La articolul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
    "d) organizaţii neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul integrării străinilor sunt acele entităţi care colaborează cu Inspectoratul General pentru Imigrări în baza unui protocol de colaborare sau a derulării de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile destinate asistenţei şi integrării străinilor."

    3. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    Străinii care au dobândit protecţie internaţională în România au acces la locuinţe sociale în condiţiile stabilite de Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

    4. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    Străinii care au dobândit protecţie internaţională în România au acces la asistenţă medicală în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în aceleaşi condiţii stabilite de lege pentru cetăţenii români."

    5. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) În vederea integrării în sistemul de învăţământ românesc, minorii care au dobândit protecţie internaţională în România beneficiază pe durata unui an şcolar de un curs pregătitor de învăţare a limbii române, intensiv şi gratuit. Înscrierea se face pe tot parcursul anului calendaristic, iar frecventarea cursului poate continua pe parcursul anului şcolar următor, după caz."

    6. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Inspectoratul General pentru Imigrări, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, organizează sesiuni de acomodare culturală şi activităţi de consiliere, având ca scop familiarizarea persoanelor adulte care au dobândit protecţie internaţională în România cu tradiţiile, obiceiurile, legislaţia şi specificul societăţii româneşti.
    (2) Inspectoratul General pentru Imigrări şi autorităţile administraţiei publice locale pot colabora cu alte instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale în vederea organizării activităţilor prevăzute la alin. (1)."

    7. La articolul 14, alineatele (1), (2) şi (5) semodifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) Străinii adulţi care au dobândit protecţie internaţională în România beneficiază de cursuri pregătitoare de învăţare a limbii române, intensive şi gratuite, organizate de structurile specializate ale Ministerului Educaţiei Naţionale, în colaborare cu Inspectoratul General pentru Imigrări. Înscrierea se face pe tot parcursul anului calendaristic, iar frecventarea cursului poate continua pe parcursul anului şcolar următor, după caz.
    (2) Inspectoratul General pentru Imigrări, în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul integrării străinilor, pune la dispoziţie spaţiile necesare organizării şi desfăşurării cursurilor prevăzute la alin. (1), în măsura resurselor disponibile.
    ..................................................................................................
    (5) La finalizarea cursului pregătitor de învăţare a limbii române prevăzut la alin. (1), o comisie desemnată de Ministerul Educaţiei Naţionale evaluează şi eliberează, gratuit, un certificat de competenţă lingvistică, document care atestă nivelul de cunoaştere a limbii române."

    8. La articolul 14, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:
    "(6) Evaluarea şi eliberarea certificatului de competenţă lingvistică, prevăzute la alin. (5), se fac în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, care se aprobă prin ordin al ministrului.
(7) La examenele de evaluare a competenţei lingvistice se pot înscrie şi străinii care au dobândit protecţie internaţională în România şi care nu au urmat cursul pregătitor de învăţare a limbii române prevăzut la alin. (1)."

    9. Articolul 14^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14^1
    (1) În scopul asigurării accesului efectiv la drepturile sociale reglementate de prezentul capitol, autorităţile competente de la nivel central şi local ţin seama de specificul situaţiei în care se află străinii care au dobândit protecţie internaţională în România.
    (2) La solicitarea Inspectoratului General pentru Imigrări, prin ordin al prefectului, se pot constitui echipe locale de sprijin în vederea integrării străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, compuse din reprezentanţi ai Inspectoratului General pentru Imigrări, ai autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi ai instituţiilor publice şi organizaţiilor neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul integrării străinilor, după caz.
    (3) Constituirea, funcţionarea, precum şi responsabilităţile echipelor locale de sprijin prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe."

    10. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    Cererea de includere în programul de integrare se depune şi se înregistrează la sediul centrului regional de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil, din subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări, în care este cazată persoana sau în a cărui rază teritorială se află locuinţa acesteia, în termen de 3 luni de la data dobândirii protecţiei internaţionale în România."

    11. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) După înregistrarea cererii, străinul care solicită includerea în programele de integrare este intervievat de personalul desemnat din cadrul centrului regional de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil, ocazie cu care se întocmeşte o fişă de evaluare a nevoilor individuale, în vederea stabilirii tipului de asistenţă sau a activităţilor necesare pentru integrarea socială a solicitantului.
    (2) La interviul prevăzut la alin. (1) pot participa, după caz, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul integrării străinilor, ai autorităţilor administraţiei publice locale sau ai altor instituţii cu atribuţii în domeniul integrării străinilor care au dobândit protecţie internaţională în România."

    12. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Pe baza fişei de evaluare, personalul prevăzut la art. 17 alin. (1) întocmeşte un plan individual de măsuri în vederea integrării, denumit în continuare plan individual, ce cuprinde obiectivele stabilite pentru beneficiar, termenele de realizare, activităţile necesare pentru atingerea obiectivelor, persoanele, instituţiile şi/sau organizaţiile responsabile, precum şi decizia Inspectoratului General pentru Imigrări cu privire la comunitatea locală în care urmează să se desfăşoare activităţile din programul de integrare.
    (2) Activităţile şi beneficiile care pot fi incluse în cadrul planului individual prevăzut la alin. (1) sunt următoarele:
    a) activităţi de consiliere şi sprijin pentru asigurarea accesului la drepturile prevăzute la art. 1 lit. a);
    b) sesiuni de acomodare culturală;
    c) cursuri de învăţare a limbii române;
    d) activităţi educative şi recreaţionale;
    e) ajutor nerambursabil, acordat în condiţiile Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) ajutor material în cuantum egal cu cel acordat solicitanţilor unei forme de protecţie internaţională conform prevederilor art. 55 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) cazare în unul dintre centrele regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil din subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări, în funcţie de numărul locurilor de cazare disponibile;
    h) alte tipuri de activităţi sau beneficii stabilite în funcţie de nevoile individuale ale străinului şi acordate de către organizaţii neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul integrării străinilor sau de către autorităţi ale administraţiei publice locale.
    (3) Planul individual prevăzut la alin. (1) este semnat de beneficiar, de personalul desemnat din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări şi, în funcţie de nevoile individuale ale beneficiarului, de reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul integrării străinilor implicaţi în asistenţa beneficiarului şi/sau de reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale sau ai altor instituţii cu atribuţii în domeniul integrării străinilor care au dobândit protecţie internaţională în România.
    (4) Planul individual prevăzut la alin. (1) se comunică beneficiarului, personal, prin poştă sau prin afişare la sediul structurii Inspectoratului General pentru Imigrări care a acordat protecţia internaţională în România, implementarea acestuia fiind monitorizată de personalul desemnat din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări."

    13. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Perioada de implementare a programului de integrare este de 12 luni de la data semnării protocolului sau de la data prevăzută în protocol.
    (2) La cererea motivată a beneficiarului şi pe baza evaluării situaţiei la încheierea perioadei prevăzute la alin. (1), Inspectoratul General pentru Imigrări poate aproba prelungirea cu cel mult 6 luni a perioadei de implementare a programului de integrare."

    14. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) Persoanele care sunt incluse în programele de integrare şi care nu au mijloace de întreţinere pot beneficia, la cerere, de cazare în spaţiile special destinate acestui scop, care se află în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, în limita locurilor disponibile.
    (2) Cazarea în spaţiile prevăzute la alin. (1) poate fi făcută pentru o perioadă de până la 12 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă 6 luni pentru motive bine întemeiate, fără a se depăşi perioada de implementare a programului de integrare.
    (3) Cazarea în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se face cu aprobarea conducerii centrului regional de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil în care este cazat sau urmează a fi cazat beneficiarul, respectiv a conducerii centrului regional de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil în a cărui rază teritorială de competenţă se află spaţiile prevăzute la alin. (1).
    (4) În cadrul unor programe derulate în comun cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul integrării străinilor, Inspectoratul General pentru Imigrări poate pune la dispoziţie spaţii suplimentare de cazare persoanelor incluse în programul de integrare. În acest sens, Inspectoratul General pentru Imigrări poate încheia convenţii de colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu organizaţiile neguvernamentale, în condiţiile legii.
    (5) Cazarea în spaţiile prevăzute la alin. (1) şi (4) se face pe baza plăţii de către beneficiar a unei chirii stabilite la nivel local pentru spaţiile de locuit aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale şi a cheltuielilor de întreţinere. Condiţiile în care aceste spaţii pot fi închiriate beneficiarilor sunt stabilite pe baza prevederilor legale în vigoare.
    (6) În situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale nu pot asigura o locuinţă potrivit prevederilor art. 6 ori cazarea nu poate fi asigurată în unul dintre spaţiile prevăzute la alin. (1) şi (4), Inspectoratul General pentru Imigrări poate acorda asistenţă materială sau sprijin în vederea cazării beneficiarilor protecţiei internaţionale în România incluşi în programul de integrare, prin:
    a) decontarea, lunară, în limita fondurilor disponibile, pe perioada implementării programului de integrare, dar nu mai mult de 12 luni, a cheltuielilor cu închirierea unei locuinţe private sau din fondul locativ de stat, precum şi a utilităţilor lunare aferente;
    b) contractarea de servicii de specialitate pentru cazarea în locaţii individuale sau colective.
    (7) Cazarea în unul dintre spaţiile prevăzute la alin. (1) şi (4), precum şi decontarea cheltuielilor prevăzute la alin. (6) sunt condiţionate de participarea activă a beneficiarului la programul de integrare conform planului individual şi de respectarea deciziei Inspectoratului General pentru Imigrări cu privire la comunitatea locală în care urmează să se desfăşoare activităţile din programul de integrare.
    (8) Sumele acordate potrivit prevederilor alin. (6) se stabilesc în baza datelor comunicate de către Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii şi/sau de Institutul Naţional de Statistică, prin hotărâre a Guvernului, şi se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Inspectoratului General pentru Imigrări, în limita fondurilor disponibile."

    15. La articolul 22, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Până în prima lună de plată a ajutorului nerambursabil prevăzut la art. 18 alin. (2) lit. e), străinii care au dobândit protecţie internaţională în România şi nu au mijloace de întreţinere beneficiază din partea Inspectoratului General pentru Imigrări de un ajutor material în cuantum egal cu cel acordat solicitanţilor unei forme de protecţie internaţională conform prevederilor art. 55 alin. (1) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în limita fondurilor disponibile, pentru o perioadă ce nu poate fi mai mare de 3 luni."

    16. La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) atrage încetarea aplicării uneia sau a mai multor măsuri prevăzute în planul individual, inclusiv retragerea dreptului la cazare, a asistenţei materiale acordate în vederea accesului la o locuinţă prevăzută la art. 21 alin. (6), a ajutorului material prevăzut la art. 22 alin. (3) sau a ajutorului nerambursabil prevăzut la art. 18 alin. (2) lit. e), după caz."

    17. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    (1) În vederea realizării măsurilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă din subordine, are obligaţia de a întocmi un plan individual de mediere pentru fiecare persoană inclusă în programul de integrare şi înregistrată în evidenţa acestora ca persoană în căutarea unui loc de muncă, conform prevederilor legale.
    (2) În vederea înregistrării în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, precum şi în vederea realizării măsurilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă, la cererea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, Inspectoratul General pentru Imigrări pune la dispoziţie informaţii legate de profilul educaţional şi profesional al persoanelor prevăzute la alin. (1).
    (3) În vederea realizării, pentru persoana inclusă în programul de integrare, a serviciilor de informare şi consiliere profesională, precum şi, după caz, a celorlalte servicii care se adresează persoanelor în căutarea unui loc de muncă, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti pot colabora, în vederea realizării profilului educaţional şi profesional al persoanei, cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul integrării străinilor.
    (4) Drepturile băneşti cu titlu de primă de activare, primă de mobilitate sau primă de relocare reglementate prin Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, se pot acorda persoanelor incluse în programul de integrare, în situaţia în care acestea sunt înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti şi îndeplinesc şi celelalte condiţii legale pentru acordarea acestor drepturi."

    18. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    După încheierea perioadei de implementare a programului de integrare sau în momentul identificării unui loc de muncă vacant, Inspectoratul General pentru Imigrări şi organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul integrării străinilor, în colaborare cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în situaţia în care persoana este înregistrată în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti ca persoană în căutarea unui loc de muncă sau ca şomer, îndrumă persoana asistată către comunitatea în care există locuri de muncă vacante şi o informează, conform competenţelor, cu privire la modalitatea de a obţine un spaţiu de locuit, prin închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei sau prin obţinerea unei locuinţe sociale în condiţiile Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu privire la posibilitatea de a beneficia de primă de relocare, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare."

    19. La articolul 29, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) În situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale nu pot atribui o locuinţă socială potrivit alin. (1), beneficiarul protecţiei internaţionale în România poate închiria o locuinţă, pe bază de contract de închiriere, în condiţiile pieţei.
(3) În aplicarea prevederilor alin. (2), străinii care au obţinut protecţie internaţională în România şi care au finalizat programul de integrare sau cărora le-a fost aprobată prelungirea programului de integrare cu 6 luni în condiţiile prevederilor art. 20 alin. (2) pot beneficia de subvenţionarea cu până la 50% a valorii chiriei. Subvenţia se acordă de Inspectoratul General pentru Imigrări în limita fondurilor disponibile, pentru o perioadă de maximum 12 luni. Subvenţia nu acoperă plata utilităţilor aferente. Condiţiile de acordare a subvenţiei se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe."

    20. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a sprijini accesul străinilor care au dobândit protecţie internaţională în România la asistenţă socială, medicală şi la educaţie, în condiţiile legii, prin funcţionari anume desemnaţi şi pregătiţi în aceste domenii.
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale transmit, la începutul fiecărui an calendaristic, către Inspectoratul General pentru Imigrări informaţii referitoare la numărul de beneficiari ai protecţiei internaţionale în România pe care au capacitatea de a-i prelua şi asista în mod corespunzător, în funcţie de nevoile acestora.
    (3) Echipele locale de sprijin, constituite conform prevederilor art. 14^1 alin. (2), organizează sesiuni de pregătire a funcţionarilor prevăzuţi la alin. (1) cu atribuţii în domeniul integrării sociale a străinilor, în vederea coordonării activităţilor destinate integrării străinilor pe plan local.
    (4) Echipele locale de sprijin elaborează şi transmit Inspectoratului General pentru Imigrări, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, un raport anual cu privire la situaţia străinilor din zona de competenţă şi formulează propuneri de îmbunătăţire a politicilor în domeniul integrării acestora în societate. Elementele care alcătuiesc conţinutul raportului se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe."

    21. După articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 30^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 30^1
    Autorităţile administraţiei publice locale pot colecta date statistice referitoare la accesul la drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă, în funcţie de regimul juridic al străinilor."

    22. Titlul capitolului V se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. V
    Asistenţa acordată persoanelor vulnerabile
"

    23. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 33
    (1) Prin persoane vulnerabile, în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege străinii care au dobândit protecţie internaţională în România şi care au nevoi speciale, generate de factori de natură obiectivă şi independentă de voinţa sau dorinţa acestora.
    (2) Aplicarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe se realizează cu luarea în considerare a nevoilor speciale ale persoanelor vulnerabile.
    (3) În categoria persoanelor vulnerabile sunt incluşi minorii, minorii neînsoţiţi, persoanele cu dizabilităţi, persoanele în vârstă, femeile însărcinate, părinţii singuri însoţiţi de copiii lor minori, victimele traficului de persoane, persoanele care suferă de afecţiuni grave, persoanele cu afecţiuni mintale şi persoanele care au fost supuse torturii, violului sau altor forme grave de violenţă psihologică, psihică, fizică sau sexuală, ori aflate în alte situaţii speciale, similare celor menţionate anterior.
    (4) Apartenenţa la categoria persoanelor vulnerabile se determină în cel mai scurt timp de către specialişti din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, pe baza unei evaluări individuale. În vederea realizării evaluării individuale şi a luării măsurilor necesare pentru asigurarea drepturilor şi garanţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă, autorităţile competente şi/sau organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul integrării străinilor acordă sprijin de specialitate, la solicitarea Inspectoratului General pentru Imigrări.
    (5) În situaţia în care au fost identificate persoane vulnerabile cu nevoi speciale, personalul anume desemnat din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări contactează autorităţile responsabile în vederea acordării asistenţei specializate.
    (6) În aplicarea prevederilor alin. (5), autorităţile responsabile colaborează, conform competenţelor, cu Inspectoratul General pentru Imigrări şi cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul integrării străinilor, în vederea întocmirii planului individual care se adaptează nevoilor individuale ale persoanei vulnerabile şi dispunerii măsurilor adecvate în scopul asigurării drepturilor şi garanţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă.
    (7) Autorităţile competente care asigură asistenţa persoanelor vulnerabile transmit Inspectoratului General pentru Imigrări, trimestrial sau la cerere, situaţia persoanelor cu nevoi speciale, precum şi măsurile de sprijin oferite acestora."

    24. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 34
    (1) Persoanele vulnerabile prevăzute la art. 33 alin. (3) beneficiază de acelaşi regim de protecţie prevăzut de legislaţia în vigoare pentru cetăţenii români aflaţi în situaţii similare.
    (2) În limita spaţiilor şi a fondurilor disponibile, Inspectoratul General pentru Imigrări poate oferi cazare în centrele regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil, persoanelor vulnerabile prevăzute la art. 33 alin. (3) care nu necesită asistenţă specializată şi care nu pot beneficia de o locuinţă din partea instituţiilor abilitate, cu acordul scris al acestora cu privire la acceptarea condiţiilor de cazare puse la dispoziţie.
    (3) Pentru motive bine întemeiate Inspectoratul General pentru Imigrări poate aproba prelungirea programului de integrare pentru persoanele prevăzute la art. 33 alin. (3) şi peste perioada maximă prevăzută la art. 20 alin. (2), până la încetarea motivelor care au condus la adoptarea măsurii."

    25. La articolul 35, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) În cazul minorilor neînsoţiţi care au dobândit protecţie internaţională în România, direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, în colaborare cu reprezentanţi ai Inspectoratului General pentru Imigrări, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul integrării străinilor, elaborează planul individual adaptat nevoilor specifice ale acestora. Colaborarea vizează inclusiv implementarea activităţilor cuprinse în planul individual."

    26. Titlul capitolului V^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. V^1
    Activităţi vizând facilitarea integrării sociale pentru străinii care au dobândit drept de şedere în România şi pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene
"

    27. Articolul 35^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 35^1
    (1) Străinii care au dobândit drept de şedere în România şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene pot beneficia, la cerere, gratuit, de sesiuni de acomodare culturală şi consiliere, precum şi, contra cost, de cursuri de învăţare a limbii române, organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale prin inspectoratele şcolare. Costurile pentru participarea la cursurile de învăţare a limbii române se stabilesc de Ministerul Educaţiei Naţionale.
    (2) Inspectoratul General pentru Imigrări, cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale, organizează sesiuni de informare, acomodare culturală şi activităţi de consiliere, având ca scop familiarizarea străinilor care au dobândit drept de şedere în România şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene cu tradiţiile, obiceiurile, legislaţia şi specificul societăţii româneşti.
    (3) Inspectoratul General pentru Imigrări şi autorităţile administraţiei publice locale pot colabora cu alte instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale în vederea organizării şi desfăşurării sesiunilor de acomodare culturală şi a activităţilor de consiliere.
    (4) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot beneficia o singură dată de sesiunile de acomodare culturală."

    28. La articolul 35^2, alineatele (3)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) În situaţia în care Ministerul Educaţiei Naţionale nu dispune de spaţii corespunzătoare desfăşurării cursurilor de învăţare a limbii române pentru străinii şi cetăţenii adulţi prevăzuţi la art. 35^1 alin. (1), Inspectoratul General pentru Imigrări, în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul integrării străinilor, pune la dispoziţie spaţiile necesare, în măsura resurselor disponibile.
(4) La finalizarea cursurilor de învăţare a limbii române, o comisie desemnată de Ministerul Educaţiei Naţionale evaluează participanţii şi eliberează, contra cost, un certificat de competenţă lingvistică, document care atestă nivelul de cunoaştere a limbii române.
(5) La examenele de evaluare a competenţei lingvistice se pot înscrie şi străinii care au dobândit un drept de şedere în România, precum şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene care nu au urmat cursul de învăţare a limbii române prevăzut la art. 35^1 alin. (1)."

    29. La articolul 35^2, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Evaluarea şi eliberarea certificatului de competenţă lingvistică, prevăzute la alin. (4), se fac în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, care se aprobă prin ordin al ministrului."

    30. Articolul 35^3 se abrogă.
    31. Articolul 35^5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 35^5
    Inspectoratul General pentru Imigrări şi autorităţile administraţiei publice locale pot contracta, în condiţiile legii, în funcţie de numărul de beneficiari şi în limita fondurilor disponibile, servicii ale organizaţiilor neguvernamentale în vederea organizării sesiunilor de acomodare culturală, consiliere şi învăţare a limbii române pentru persoanele prevăzute la art. 1."

    32. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 41
    (1) În limita fondurilor disponibile, Inspectoratul General pentru Imigrări poate realiza sau contracta, în condiţiile legii, studii cu privire la procesul de integrare a străinilor care au dobândit protecţie internaţională în România sau un drept de şedere în România şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene.
    (2) Informaţiile conţinute de studiile prevăzute la alin. (1) pot fi utilizate la elaborarea de către Inspectoratul General pentru Imigrări a raportului anual cu privire la situaţia străinilor care au obţinut protecţie internaţională în România, a străinilor care au dobândit un drept de şedere în România, a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene.
    (3) În limita fondurilor disponibile, Inspectoratul General pentru Imigrări poate promova campanii de informare şi sensibilizare a opiniei publice."

    33. În tot cuprinsul ordonanţei, sintagma „cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European“ se înlocuieşte cu sintagma „cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene“, sintagma „Ministerul Administraţiei şi Internelor“ se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Afacerilor Interne“, sintagmele „Oficiul Naţional pentru Refugiaţi“ şi „Autoritatea pentru Străini“ se înlocuiesc cu sintagma „Inspectoratul General pentru Imigrări“ şi sintagmele „au dobândit o formă de protecţie“ şi „au dobândit o protecţie“ se înlocuiesc cu sintagma „au dobândit protecţie internaţională.“


    ART. II
    În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne, Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.483/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează în mod corespunzător.

    ART. III
    Ordonanţa Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial a României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    TEODOR-VIOREL MELEŞCANU

    Bucureşti, 10 octombrie 2019.
    Nr. 178.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016