Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 174 din 9 octombrie 2019  privind înfiinţarea Muzeului Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 174 din 9 octombrie 2019 privind înfiinţarea Muzeului Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 820 din 9 octombrie 2019
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. 1
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1) şi ale art. 17 alin. (2) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, se înfiinţează Muzeul Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România, denumit în continuare Muzeul, instituţie publică de importanţă naţională, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“.
    (2) Organizarea şi acreditarea Muzeului se supun prevederilor Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Muzeul are sediul în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 218, sectorul 1.

    ART. 2
    (1) Muzeul are ca scop prezentarea şi promovarea istoriei, culturii şi tradiţiilor comunităţilor evreieşti din România, cunoaşterea în plan intern şi internaţional a contribuţiei acestei minorităţi naţionale la evoluţia şi modernizarea societăţii româneşti de-a lungul timpului, protejarea memoriei victimelor Holocaustului, precum şi promovarea combaterii antisemitismului.
    (2) Patrimoniul Muzeului se compune din colecţii de piese şi documente, constituite de Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“ în colaborare cu Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul Mozaic şi/sau alte instituţii publice sau private, din ţară şi din străinătate, precum şi din piese provenind din transferuri, donaţii şi achiziţii, conform legii.

    ART. 3
    În vederea realizării scopului prevăzut la art. 2, Muzeul are următoarele atribuţii principale:
    a) colecţionarea de documente şi mărturii cu privire la istoria evreilor şi a Holocaustului din România, inclusiv prin colaborarea cu Arhivele Naţionale ale României, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi alţi deţinători de arhivă, din ţară şi din străinătate;
    b) elaborarea, coordonarea de programe şi/sau proiecte educaţionale şi de cercetare, de stagii de pregătire şi instruire în domeniul specific, precum şi participarea la programe şi proiecte din domeniul de activitate, atunci când acestea sunt organizate de terţi;
    c) efectuarea de studii şi cercetări, în ţară şi în străinătate, pentru aprofundarea cunoaşterii istoriei evreilor şi a Holocaustului din România;
    d) organizarea de activităţi de cercetare ştiinţifică, conferinţe, expoziţii, schimburi de experienţă şi seminare cu caracter informativ-educativ, inclusiv prin colaborare şi participare internaţională;
    e) editarea şi publicarea de studii, cărţi, articole, corespondenţă, memorie fotografică şi multimedia, colecţii de documente, albume fotografice privind istoria evreilor şi a Holocaustului din România;
    f) evidenţa, gestionarea, protejarea şi conservarea patrimoniului propriu.


    ART. 4
    (1) Finanţarea funcţionării şi activităţii Muzeului se asigură din subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“ şi din venituri proprii provenite din activităţi specifice, precum şi din donaţii şi sponsorizări.
    (2) Muzeul este condus de un manager desemnat prin ordin al directorului general al Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“, în baza unui concurs de proiecte de management, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    (1) Organizarea şi funcţionarea Muzeului se desfăşoară în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi cu regulamentul de ordine interioară, avizate de Comisia naţională a muzeelor şi colecţiilor şi aprobate prin ordin al directorului general al Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“.
    (2) În cadrul Muzeului funcţionează Consiliul de administraţie, Consiliul ştiinţific, comisii de evaluare şi/sau comisii de achiziţii de bunuri culturale, organizate potrivit prevederilor Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, precum şi Consiliul de onoare.
    (3) Reprezentantul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul Mozaic este membru de drept în Consiliul de administraţie.
    (4) În cazuri justificate, la reuniunile Consiliului ştiinţific şi/sau ale comisiilor de achiziţii de bunuri culturale pot participa şi specialişti şi experţi internaţionali.
    (5) Cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prevederilor alin. (4) se suportă din bugetul aprobat Muzeului.

    ART. 6
    (1) Consiliul de onoare este un organ colegial cu rol consultativ, format din câte un reprezentant desemnat de către Administraţia Prezidenţială, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“, Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Secretariatul de Stat pentru Culte, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul Mozaic, Asociaţia Evreilor din România Victime ale Holocaustului, Muzeul Memorial al Holocaustului (SUA), Memorialul Shoah (Republica Franceză), Memorialul Martirilor şi Eroilor Holocaustului „Yad Vashem“ (Statul Israel), Comitetul Evreiesc American „AJC“ (SUA), B’nai B’rith International (SUA).
    (2) Consiliul de onoare are ca scop asigurarea coeziunii interinstituţionale, internă şi internaţională, pentru sprijinirea activităţilor Muzeului şi atingerea scopurilor prevăzute la art. 2 alin. (1).
    (3) Consiliul de onoare se reuneşte anual, în baza convocării transmise de directorul general al Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“, pentru stabilirea proiectelor şi activităţilor care sunt susţinute şi/sau la care contribuie şi participă instituţiile şi entităţile prevăzute la alin. (1).
    (4) Cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prevederilor alin. (3) se suportă din bugetul aprobat Muzeului.
    (5) Activitatea membrilor Consiliului de onoare nu este remunerată.

    ART. 7
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti în administrarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“.
    (2) Predarea-preluarea imobilului transmis conform prevederilor alin. (1) se face pe bază de protocol, încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

    ART. 8
    Până la desemnarea managerului potrivit prevederilor art. 4 alin. (2), Muzeul este reprezentat legal de către directorul general al Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    TEODOR-VIOREL MELEŞCANU

    Bucureşti, 9 octombrie 2019.
    Nr. 174.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilului, aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Public -
    Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti în administrarea Institutului Naţional pentru
    Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“

┌──────────┬───────────┬────────────┬─────────────┬────────────────┐
│ │Numărul │ │ │ │
│ │atribuit în│Persoana │Persoana │ │
│Adresa │inventarul │juridică de │juridică la │Caracteristicile│
│imobilului│domeniului │la care se │care se │tehnice ale │
│care se │public al │transmite │transmite │imobilului care │
│transmite │statului şi│imobilul │imobilul │se transmite │
│ │codul de │ │ │ │
│ │clasificare│ │ │ │
├──────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │1. Subsol: │
│ │ │ │ │- suprafaţa │
│ │ │ │ │construită: │
│ │ │ │ │424,5 mp │
│ │ │ │ │- suprafaţa │
│ │ │ │ │utilă: 420,3 mp │
│ │ │ │ │2. Parter: │
│ │ │ │ │Corp A: │
│ │ │ │ │- suprafaţa │
│ │ │ │ │construită: │
│ │ │ │ │1.050 mp │
│ │ │ │ │- suprafaţa │
│ │ │ │ │utilă: 919,6 mp │
│ │ │ │ │Corp B: │
│ │ │ │ │- suprafaţa │
│ │ │ │ │construită: 170 │
│ │ │ │ │mp │
│ │ │ │ │- suprafaţa │
│ │ │ │ │utilă: 142,5 mp │
│ │ │ │ │3. Etaj 1: │
│ │ │ │ │Corp A: │
│ │ │ │ │- suprafaţa │
│ │ │ │ │construită: │
│ │ │ │ │870,5 mp │
│ │ │ │ │- suprafaţa │
│ │ │ │ │utilă: 744,3 mp │
│ │ │ │ │Corp B: │
│ │ │ │ │- suprafaţa │
│ │ │ │ │construită: │
│ │ │ │ │256,5 mp │
│ │ │ │ │- suprafaţa │
│ │ │ │ │utilă: 222,44 mp│
│ │ │ │ │4. Etajele 2, 3,│
│ │ │ │ │4 şi 5: │
│ │ │ │ │Corp A: │
│ │ │ │ │- suprafaţa │
│ │ │ │ │construită: │
│ │ │ │ │870,5 x 4 = │
│ │ │ │ │3.482 mp │
│ │ │Ministerul │Institutul │- suprafaţa │
│ │ │Public - │Naţional │utilă: 781,5 x 4│
│ │ │Parchetul de│pentru │= 3.126 mp │
│Bucureşti,│ │pe lângă │Studierea │Corp B: │
│Calea │Nr. MFP: │Curtea de │Holocaustului│- suprafaţa │
│Victoriei │154469 Cod:│Apel │din România │construită: 256 │
│nr. 218, │8.19.01 │Bucureşti │„Elie Wiesel“│x 4 = 1.024 mp │
│sectorul 1│ │Cod unic de │Cod unic de │- suprafaţa │
│ │ │identificare│identificare │utilă: 222 x 4 =│
│ │ │(CUI) │(CUI) │888 mp │
│ │ │16772104 │18098352 │5. Etaj 6: │
│ │ │ │ │Corp A: │
│ │ │ │ │- suprafaţa │
│ │ │ │ │construită: │
│ │ │ │ │368,5 mp │
│ │ │ │ │- suprafaţa │
│ │ │ │ │utilă: 339,5 mp │
│ │ │ │ │Corp B: │
│ │ │ │ │- suprafaţa │
│ │ │ │ │construită: 43,5│
│ │ │ │ │mp │
│ │ │ │ │6. Etaj 7: │
│ │ │ │ │Corp A: │
│ │ │ │ │- suprafaţa │
│ │ │ │ │construită: │
│ │ │ │ │315,13 mp │
│ │ │ │ │- suprafaţa │
│ │ │ │ │utilă: 289,39 mp│
│ │ │ │ │7. Etaj 8: │
│ │ │ │ │Corp A: │
│ │ │ │ │- suprafaţa │
│ │ │ │ │construită: │
│ │ │ │ │315,13 mp │
│ │ │ │ │- suprafaţa │
│ │ │ │ │utilă: 283,52 mp│
│ │ │ │ │8. Pod: │
│ │ │ │ │Corp A: │
│ │ │ │ │- suprafaţa │
│ │ │ │ │construită: │
│ │ │ │ │119,26 mp │
│ │ │ │ │- suprafaţa │
│ │ │ │ │utilă: 100,15 mp│
│ │ │ │ │Terenul aferent:│
│ │ │ │ │conform │
│ │ │ │ │extrasului de │
│ │ │ │ │carte funciară: │
│ │ │ │ │lot 1 parcelele │
│ │ │ │ │P1/1 şi P1/2 = │
│ │ │ │ │1.947,26 mp │
│ │ │ │ │CF 47317 │
└──────────┴───────────┴────────────┴─────────────┴────────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016