Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 135 din 16 iulie 2020  privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 135 din 16 iulie 2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 626 din 16 iulie 2020
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. 1
    Data desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020 se stabileşte în ziua de duminică, 27 septembrie 2020, pentru:
    a) consiliile locale ale comunelor, ale oraşelor, ale municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi pentru primari;
    b) Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru primarul general al municipiului Bucureşti;
    c) consiliile judeţene, precum şi pentru preşedinţii consiliilor judeţene.


    ART. 2
    (1) La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, termenele prevăzute la art. 12 alin. (1), art. 26 alin. (5) şi art. 38 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost reduse potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, încep să curgă de la data de 29 iulie 2020. Alianţele electorale constituite între partide politice sau alianţe politice la nivel judeţean ori local se înregistrează la biroul de circumscripţie judeţeană sau la biroul electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti, după caz, în maximum 5 zile de la data înfiinţării biroului electoral. Un partid politic poate face parte, în aceeaşi circumscripţie, dintr-o singură alianţă electorală şi poate să participe la alegerile din circumscripţia electorală în cauză numai pe lista alianţei din care face parte.
    (2) La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, termenul prevăzut la art. 68 alin. (6) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră a fi împlinit la data de 24 august 2020.

    ART. 3
    (1) La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, prevederile art. 1-3, art. 5 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice se aplică în mod corespunzător Biroului Electoral Central şi birourilor electorale de circumscripţie.
    (2) La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, Autoritatea Electorală Permanentă împreună cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură resursele necesare pentru configurarea adreselor de poştă electronică ale Biroului Electoral Central şi birourilor electorale de circumscripţie.
    (3) Se desemnează Serviciul de Telecomunicaţii Speciale să furnizeze servicii de certificare calificată prin autoritatea de certificare proprie, destinate exclusiv membrilor Biroului Electoral Central, preşedinţilor şi locţiitorilor birourilor electorale de circumscripţie judeţeană şi ai biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti, precum şi preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi de sector al municipiului Bucureşti, în scopul îndeplinirii atribuţiilor funcţionale ce le revin.

    ART. 4
    (1) La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, birourile electorale ale secţiilor de votare sunt constituite dintr-un preşedinte, un locţiitor şi 9 membri în cazul secţiilor de votare din comune şi oraşe, respectiv dintr-un preşedinte, un locţiitor şi 11 membri în cazul secţiilor de votare din municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti.
    (2) În prima etapă, birourile electorale ale secţiilor de votare se completează cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale sau organizaţiilor aparţinând minorităţilor naţionale care au grup parlamentar în ambele Camere ale Parlamentului şi care participă la alegeri în circumscripţia electorală respectivă.
    (3) În a doua etapă, birourile electorale ale secţiilor de votare se completează cu reprezentanţii partidelor politice şi ai celorlalte formaţiuni politice care au reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, precum şi cu un reprezentant al grupului minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor, în numele organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în acest grup parlamentar şi care participă la alegerile din circumscripţia electorală respectivă.
    (4) În a treia etapă, birourile electorale ale secţiilor de votare se completează cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi electorale care au ca membri cel puţin 6 senatori sau 10 deputaţi.
    (5) În a patra etapă, birourile electorale ale secţiilor de votare se completează cu reprezentanţii celorlalte partide politice, alianţe politice şi alianţe electorale sau organizaţii aparţinând minorităţilor naţionale, în ordinea descrescătoare a numărului de candidaţi propuşi.

    ART. 5
    La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, prin derogare de la prevederile art. 27 alin. (3), art. 39 alin. (2) şi art. 83 alin. (2)-(4) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 89 şi 90 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    (1) Membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar, persoanele acreditate, delegaţii acreditaţi, operatorii de calculator, personalul de pază şi alegătorii pot primi, în mod gratuit, materiale de protecţie sanitară, în condiţiile stabilite prin hotărârea Guvernului privind măsurile tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale, prevăzută la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 84/2020, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19.
    (2) Materialele de protecţie sanitară prevăzute la alin. (1), precum şi igiena şi dezinfecţia localurilor de vot se asigură de Ministerul Sănătăţii, iar transportul şi distribuirea acestora se asigură prin grija Ministerului Afacerilor Interne şi a instituţiilor prefectului, cu sprijinul primarilor.

    ART. 7
    (1) La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, Autoritatea Electorală Permanentă transmite preşedinţilor tribunalelor, cu cel puţin 48 de ore înaintea datei desemnării preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie şi a locţiitorilor acestora, prin intermediul poştei electronice, lista juriştilor înscrişi în Corpul experţilor electorali care au acceptat să fie desemnaţi în birourile electorale de circumscripţie şi care cuprinde numele, prenumele, codurile numerice personale, domiciliile, adresele de e-mail şi numerele de telefon ale acestora.
    (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) care nu au fost desemnate preşedinţi ai birourilor electorale de circumscripţie şi locţiitori ai acestora, conform art. 26 alin. (5)-(11) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, vor putea fi desemnate preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitori ai acestora.

    ART. 8
    (1) La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, operatorii de calculator asigură, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente, înregistrarea audiovideo neîntreruptă a operaţiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor.
    (2) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare asigură transmiterea prin mijloace electronice către Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal a fotografiei procesului-verbal privind consemnarea rezultatelor votării, precum şi a informaţiilor provenite din verificarea corelării datelor înscrise în procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării.
    (3) Înregistrările prevăzute la alin. (1) şi fotografiile proceselor-verbale prevăzute la alin. (2) se realizează în localul de vot prin intermediul terminalelor informatice puse la dispoziţie de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
    (4) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale verifică existenţa înregistrărilor prevăzute la alin. (1), consemnează aspectele constatate în procesul-verbal de primire a terminalelor informatice, cu ocazia primirii acestora de la operatorii de calculator şi le transferă pe un mediu de stocare. Înregistrările audiovideo se păstrează pentru o perioadă de 12 luni de la data încheierii perioadei electorale, în condiţiile legii.
    (5) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pune la dispoziţia organelor competente să constate contravenţii şi fraude electorale sau să urmărească infracţiuni, la cererea acestora, copii ale înregistrărilor audiovideo prevăzute la alin. (1).

    ART. 9
    (1) La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, asigură funcţionarea în sediul Biroului Electoral Central a unei infrastructuri informatice care îndeplineşte următoarele obiective:
    a) asigură funcţionarea Sistemului informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;
    b) asigură stocarea în timp real a duplicatelor bazelor de date generate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, precum şi a jurnalelor maşinilor pe care rulează acesta, pentru facilitarea analizei şi transparenţei acestora.

    (2) Infrastructura informatică prevăzută la alin. (1) este unică şi cuprinde servere, sisteme de stocare a datelor, echipamente de comunicaţii şi de securitate, precum şi licenţe şi aplicaţii informatice, asigurate, instalate şi configurate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, conform cerinţelor operaţionale ale Autorităţii Electorale Permanente, fiind destinată exclusiv aplicării dispoziţiilor prezentei legi.
    (3) Sistemul informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării şi Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal pot fi accesate pentru vizualizarea în timp real a datelor, din sediul Biroului Electoral Central, de către reprezentanţii Biroului Electoral Central şi cei ai Autorităţii Electorale Permanente, pe baza drepturilor de acces stabilite prin decizie a Autorităţii Electorale Permanente.
    (4) Autoritatea Electorală Permanentă împreună cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură asistenţa şi suportul tehnic pentru funcţionarea echipamentelor şi aplicaţiilor informatice prevăzute la alin. (2).
    (5) Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, asigură aplicaţiile şi/sau serviciile informatice ce vor fi utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, precum şi echipamentele informatice necesare centralizării rezultatelor votării de către Biroul Electoral Central. Acestea vor funcţiona în cadrul infrastructurii informatice prevăzute la alin. (1), cu asigurarea redundanţei în centrul de date al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.
    (6) Aplicaţiile informatice prevăzute la alin. (5) sunt certificate de Autoritatea Electorală Permanentă şi puse de către aceasta la dispoziţia partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, la cererea scrisă a acestora.
    (7) La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, Autoritatea Electorală Permanentă asigură, pe tot parcursul zilei votării şi al zilei următoare, publicitatea datelor privind numărul alegătorilor prezenţi la vot, respectiv a informaţiilor rezultate în urma verificării corelaţiilor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, obţinute prin Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.

    ART. 10
    La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, primarii pot asigura personal tehnic necesar pentru sprijinirea activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare.

    ART. 11
    (1) La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, pentru activitatea desfăşurată în cadrul organismelor electorale şi pentru suportul tehnic al acestora se acordă următoarele indemnizaţii:
    a) 250 de lei pe zi de activitate pentru preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare, locţiitorii acestora şi operatorii de calculator;
    b) 150 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a);
    c) 250 de lei pe zi de activitate pentru preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie judeţeană şi preşedintele biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti, pentru locţiitorii acestora, precum şi pentru membrii birourilor electorale de circumscripţie judeţeană şi membrii biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti;
    d) 200 de lei pe zi de activitate pentru preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi de sector al municipiului Bucureşti, precum şi pentru locţiitorii acestora;
    e) 100 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale de circumscripţie, alţii decât cei prevăzuţi la lit. d);
    f) 100 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic prevăzut la art. 10;
    g) 100 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie, pentru membrii comisiilor tehnice judeţene şi pentru membrii comisiei tehnice a municipiului Bucureşti;
    h) 250 de lei pe zi de activitate pentru membrii Biroului Electoral Central;
    i) 200 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central.

    (2) Plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) şi g) se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituţiile prefectului.
    (3) Plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. f) se suportă din bugetele comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti sau judeţelor, după caz.
    (4) Plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. h) şi i) se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Electorale Permanente.
    (5) Primirea indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1) nu afectează dreptul de a primi alte diurne, indemnizaţii, pensii sau alte drepturi băneşti cuvenite în baza unor legi speciale.
    (6) Indemnizaţiile prevăzute la alin. (1) reprezintă venituri din alte surse în sensul art. 114 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi sunt exceptate de la plata contribuţiilor sociale, pentru acestea datorându-se şi virându-se numai impozitul pe venit potrivit legii.
    (7) Plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1) se face pe baza listelor de prezenţă întocmite în condiţiile stabilite prin hotărârea Guvernului privind cheltuielile necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale, prevăzută la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 84/2020.
    (8) Membrii birourilor electorale, operatorii de calculator, personalul tehnic auxiliar, precum şi personalul Ministerului Afacerilor Interne care aplică măsuri de menţinere şi asigurare a ordinii şi liniştii publice la aceste birouri şi la sediile Autorităţii Electorale Permanente au dreptul la o indemnizaţie de protocol de 20 de lei de persoană pentru apă, cafea şi gustări pentru fiecare zi de activitate.
    (9) Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi operatorii de calculator ai acestora au dreptul să primească, la cerere, o zi liberă plătită de la locul de muncă, în ziua următoare zilei votării, pe baza adeverinţei eliberate în acest sens de către biroul electoral de circumscripţie sau Autoritatea Electorală Permanentă, după caz.
    (10) Prin derogare de la prevederile art. 61 şi 155 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, indemnizaţia de protocol prevăzută la alin. (8) este venit neimpozabil şi este exceptată de la plata contribuţiilor sociale.
    (11) Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi operatorii de calculator ai acestora primesc indemnizaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) pentru 5 zile de activitate la primul tur de scrutin, respectiv pentru 3 zile de activitate la turul de scrutin organizat conform art. 39 alin. (1) lit. h), art. 101 alin. (3) şi art. 101^1 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (12) La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, candidaţii nu pot fi desemnaţi operatori de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare.

    ART. 12
    (1) La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, buletinele de vot se tipăresc de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial“, cu aplicarea corespunzătoare a art. 58, 60, 116 şi 117 din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, prin grija prefecţilor, macheta fiecărui tip de buletin de vot, din fiecare circumscripţie electorală, este prezentată membrilor birourilor electorale de circumscripţie judeţeană până cel mai târziu cu 23 de zile înaintea datei votării.
    (3) La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, confecţionarea timbrelor autocolante este asigurată, în condiţiile legii, de Compania Naţională „Imprimeria Naţională“ - S.A., până cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei votării.
    (4) La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, ştampilele cu menţiunea „VOTAT“ se confecţionează de Regia Autonomă „Monetăria Statului“ până cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei votării.
    (5) În scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică şi/sau istorică, după publicarea rezultatelor alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020 în Monitorul Oficial al României, Partea I, instituţiile prevăzute la alin. (1), (3) şi (4) pun la dispoziţia Autorităţii Electorale Permanente, la cererea acesteia, buletine de vot, timbre autocolante şi ştampile cu menţiunea „VOTAT“.

    ART. 13
    (1) La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, prin derogare de la prevederile art. 25 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contribuţiile partidelor politice pentru campania electorală prevăzute la art. 30 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot proveni şi din sursa de finanţare prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În cazul prevăzut la alin. (1), prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fiecare partid politic utilizează câte un cont bancar distinct.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    FLORIN IORDACHE
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

    Bucureşti, 16 iulie 2020.
    Nr. 135.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016