Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 133 din 13 mai 2021  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 133 din 13 mai 2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 501 din 13 mai 2021
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 12 noiembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Conducătorii entităţilor publice, precum şi persoanele care gestionează fonduri publice şi/sau patrimoniu public au obligaţia să realizeze o bună gestiune financiară prin asigurarea legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficacităţii şi eficienţei în desfăşurarea activităţii."

    2. La articolul 9, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Desemnarea persoanei care să exercite controlul financiar preventiv propriu şi încetarea calităţii de persoană desemnată se dispun de către conducătorul entităţii publice, cu acordul entităţii publice superioare, iar în cazul entităţilor publice în care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special, cu acordul Ministerului Finanţelor. Persoanele desemnate cu exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu trebuie să aibă competenţele profesionale solicitate de această activitate. Ele vor respecta un cod specific de norme profesionale, elaborat de Ministerul Finanţelor, care va cuprinde şi condiţiile şi criteriile unitare pe care entităţile publice trebuie să le respecte în cazul desemnării sau încetării calităţii de persoană desemnată pentru personalul care desfăşoară această activitate."

    3. La articolul 9, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (6^1) şi (6^2), cu următorul cuprins:
    "(6^1) Exercitarea vizei de control financiar preventiv propriu de către persoane desemnate de conducătorii entităţilor publice fără acordul prevăzut la alin. (6) atrage răspunderea conducătorului entităţii publice pentru legalitatea, regularitatea şi încadrarea în limitele creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz, stabilite potrivit legii, pentru operaţiunile asupra cărora s-a acordat viza.
(6^2) Persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu sunt independente în luarea deciziilor cu privire la exercitarea vizei. Acestora nu li se poate impune în niciun fel acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv propriu. Pentru actele îndeplinite, cu respectarea prevederilor legale, în exercitarea atribuţiilor de control financiar preventiv şi în limita acestora, nu se poate dispune încetarea calităţii de persoană desemnată pentru exercitarea controlului financiar preventiv."

    4. La articolul 10, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Persoanele în drept să exercite controlul financiar preventiv propriu răspund, potrivit legii, pentru legalitatea, regularitatea şi încadrarea în limitele creditelor bugetare şi/sau creditelor de angajament aprobate, după caz, în privinţa operaţiunilor pentru care au acordat viza de control financiar preventiv propriu."

    5. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 11^1
    Incompatibilităţi specifice şi conflicte de interese
    (1) Persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu au obligaţia să respecte regimul juridic al incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese prevăzute pentru funcţionarii publici, astfel cum sunt reglementate acestea prin Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu nu pot verifica proiectele de angajamente legale şi ordonanţări de plată privind achiziţii publice sau parteneriate public-private, dacă au făcut parte din comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, achiziţie sectorială, concesiune de lucrări ori servicii sau de parteneriat public-privat.
    (3) Persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu au obligaţia de a informa de îndată, în scris, pe conducătorul entităţii publice, în cazul în care se găsesc în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), urmând să se abţină de la orice activitate legată de controlul financiar preventiv propriu, până la desemnarea de către conducător a unei alte persoane care să îndeplinească atribuţiile respective sau remedierea, în alt mod, a situaţiei apărute. În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă, conducătorul este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a controlului financiar preventiv propriu şi pentru ieşirea din situaţia de incompatibilitate şi/sau de conflict de interese a persoanelor respective.
    (4) Persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu răspund disciplinar, administrativ, civil ori penal, potrivit legii, în raport de culpa lor, pentru nerespectarea prevederilor prezentului articol."

    6. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Persoanele în drept să exercite controlul financiar preventiv delegat răspund, potrivit legii, pentru legalitatea, regularitatea şi încadrarea în limitele creditelor de angajament şi/sau creditelor bugetare aprobate, în privinţa operaţiunilor pentru care au acordat viza."

    7. La capitolul III, după articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 21^1
    Aprobarea proiectelor de operaţiuni
    Ordonatorul de credite aprobă proiectele de operaţiuni supuse prevederilor prezentei ordonanţe exclusiv pe baza certificărilor şi/sau avizelor conducătorilor compartimentelor de specialitate, a vizei de control financiar preventiv propriu şi a vizei de control financiar preventiv delegat, după caz. Proiectele de operaţiuni refuzate la viza de control financiar preventiv propriu sau delegat, după caz, pot fi aprobate de către ordonatorul de credite în condiţiile art. 21."

    8. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    Măsuri operative
    (1) Ministerul Finanţelor efectuează inspecţii:
    a) când există indicii ale unor abateri de la legalitate sau regularitate în efectuarea de operaţiuni;
    b) când este sesizat sau există indicii în legătură cu nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1);
    c) când este sesizat în legătură cu efectuarea de operaţiuni pe propria răspundere a ordonatorului de credite fără viză de control financiar preventiv.
    (2) Inspecţiile se efectuează de către persoane cu atribuţii de inspecţie economico-financiară din cadrul Ministerului Finanţelor, în baza unui ordin de serviciu emis de ministrul finanţelor sau de către persoane delegate în acest sens de către ministrul finanţelor.
    (3) Ordinul de serviciu prevăzut la alin. (2) va preciza, în mod obligatoriu, persoanele desemnate să efectueze inspecţia, obiectivele inspecţiei şi durata inspecţiei.
    (4) Instituţiile publice sunt obligate să asigure accesul persoanelor desemnate să efectueze inspecţia la toate documentele, datele şi informaţiile relevante pentru scopul şi obiectivele inspecţiei, la inspectarea bunurilor ce fac obiectul operaţiunilor controlate, precum şi în spaţiile unde se găsesc asemenea bunuri.
    (5) Stabilirea atribuţiilor generale în efectuarea inspecţiilor se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iar atribuţiile de detaliu, fluxul informaţional şi metodologia de lucru, prin ordin al ministrului finanţelor.
    (6) În urma inspecţiei efectuate, persoanele desemnate să efectueze inspecţia întocmesc actele prevăzute de legislaţia incidentă activităţii de inspecţie economico-financiară, adaptate la specificul entităţilor publice.
    (7) Împotriva actului administrativ emis ca urmare a inspecţiei efectuate la instituţiile publice se poate formula plângere prealabilă, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Plângerea prealabilă se depune la structura care a efectuat inspecţia.
    (8) Soluţionarea plângerii prealabile formulate împotriva actului administrativ se face, prin decizie motivată, de către Ministerul Finanţelor, prin structura de specialitate. Decizia de soluţionare a plângerii prealabile este definitivă în sistemul căilor administrative de atac. Împotriva deciziei se poate formula acţiune în instanţă, în condiţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (9) Atribuţiile structurii de specialitate în soluţionarea plângerii prealabile formulate împotriva actelor administrative emise de organele de inspecţie economico-financiară ca urmare a inspecţiilor efectuate la instituţii publice se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."

    9. La articolul 27, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "k) desemnarea persoanei care să exercite controlul financiar preventiv propriu şi încetarea calităţii de persoană desemnată cu nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (6)."    ART. II
    Persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu, înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, intrate în stare de incompatibilitate şi/sau conflict de interese ca urmare a intrării în vigoare a prezentei legi, sunt obligate să informeze în scris, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, pe conducătorul entităţii publice, care este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a controlului financiar preventiv propriu, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă.

    ART. III
    Contestaţiile în curs de soluţionare împotriva proceselor-verbale de inspecţie se soluţionează conform prevederilor legale în vigoare la data efectuării inspecţiei.

    ART. IV
    Ministerul Finanţelor elaborează hotărârile prevăzute la art. 22 alin. (5) şi (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    LUDOVIC ORBAN
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    ANCA DANA DRAGU

    Bucureşti, 13 mai 2021.
    Nr. 133.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016