Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 115 din 4 mai 2021  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 115 din 4 mai 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 468 din 5 mai 2021
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Legea nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 13 noiembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) La instituirea stării de urgenţă sau a stării de asediu, precum şi la declararea stării de mobilizare sau a stării de război, contractele rezerviştilor voluntari se suspendă, iar aceştia sunt concentraţi/mobilizaţi, în condiţiile legii, şi sunt încadraţi în aceleaşi funcţii. La desconcentrare sau la declararea demobilizării, rezerviştii voluntari sunt desconcentraţi sau demobilizaţi, iar contractele se derulează în continuare până la expirarea acestora."

    2. La articolul 3, literele e) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "e) să participe necondiţionat la instruire şi îndeplinirea misiunilor pe teritoriul naţional, precum şi la misiuni în afara teritoriului statului român, potrivit obligaţiilor asumate de România prin tratate internaţionale;
    ..................................
h) să înştiinţeze, în cel mai scurt timp, unitatea cu care au încheiat contract despre modificările apărute în datele de evidenţă şi anunţare;"

    3. La articolul 5 alineatul (1), literele b) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) indemnizaţie de instalare, egală cu solda de funcţie, la care se adaugă solda de grad, gradaţiile şi solda de comandă, după caz, prevăzute de reglementările aplicabile personalului militar în activitate, pentru gradul militar deţinut şi funcţia încadrată la data plăţii, acordată la semnarea fiecărui contract cu o durată de minimum 3 ani, încheiat în condiţiile prevăzute la art. 18 alin. (2);
    ..................................
j) selecţionarea, cu prioritate, în vederea pregătirii în sistemul formării personalului militar în activitate, după finalizarea primului contract."

    4. La articolul 5, alineatul (4) se abrogă.
    5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    Rezerviştii voluntari, în perioada în care nu participă la instruire sau la misiuni, sunt menţinuţi în sistemul public de pensii, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi în sistemul asigurărilor de şomaj, beneficiază lunar de o indemnizaţie, în cuantum de 30% din suma reprezentând solda de funcţie în care sunt încadraţi, conform contractului încheiat, la care se adaugă solda gradului deţinut. În această perioadă, rezerviştii voluntari sunt contribuabili ai sistemului de asigurări sociale, iar remuneraţia lunară este venit supus impozitului pe venit şi bază de calcul al contribuţiilor sociale, datorate potrivit legii."

    6. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Rezerviştilor voluntari, pe durata participării la instruire sau la misiuni, le este interzisă exercitarea drepturilor prevăzute de dispoziţiile art. 28 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Rezerviştilor voluntari, pe durata participării la instruire sau la misiuni, le este restrânsă exercitarea drepturilor şi libertăţilor prevăzute de dispoziţiile art. 29 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare."

    7. La articolul 12 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 55 de ani, pentru cei care optează pentru cadre militare rezervişti voluntari, respectiv între 18 şi 50 de ani, pentru cei care optează pentru soldaţi şi gradaţi rezervişti voluntari."

    8. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    Numărul de funcţii pe categorii de personal care pot fi încadrate cu rezervişti voluntari se stabileşte anual, prin ordin al ministrului apărării naţionale, în funcţie de fondurile aprobate cu această destinaţie prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale."

    9. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) Recrutarea şi selecţia rezerviştilor voluntari se organizează şi se execută de către structurile specializate ale Ministerului Apărării Naţionale.
    (2) Cheltuielile necesare pentru recrutarea şi selecţia rezerviştilor voluntari se suportă din bugetul Ministerului Apărării Naţionale.
    (3) Modul de executare a selecţiei rezerviştilor voluntari pe corpuri de personal militar se stabileşte prin ordin al ministrului apărării naţionale. Selecţia este obligatorie pentru toţi cetăţenii care optează să devină rezervist voluntar, indiferent dacă au satisfăcut sau nu serviciul militar în una dintre formele prevăzute de lege.
    (4) După executarea selecţiei, cetăţenii care nu au îndeplinit serviciul militar, precum şi cei instruiţi în alte arme/specialităţi militare decât cea a funcţiei pe care urmează să o încadreze, declaraţi admişi, semnează un angajament, prin care se obligă ca, după finalizarea perioadei de instruire iniţială, să încheie contractul ca rezervist voluntar."

    10. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) După semnarea angajamentului, cetăţenii prevăzuţi la art. 14 alin. (4) parcurg un program de instruire iniţială în cadrul structurilor specializate ale Ministerului Apărării Naţionale. Structurile specializate, modul de executare a instruirii iniţiale şi durata acesteia se stabilesc prin ordin al şefului Statului Major al Apărării.
    (2) Pe durata programului de instruire iniţială, participanţii au aceleaşi drepturi, facilităţi şi îndatoriri ca şi soldaţii profesionişti în activitate. Ei beneficiază, lunar, de o sumă egală cu solda de funcţie corespunzătoare unui soldat profesionist în activitate, la care se adaugă solda gradului minim al fiecărui corp de personal militar pentru care se instruieşte. Suma primită pe durata programului de instruire iniţială constituie venit asimilat salariilor în înţelesul impozitului pe venit şi bază de calcul al contribuţiilor sociale.
    (3) Cetăţenii care au îndeplinit serviciul militar activ în arma şi specialitatea militară a funcţiei în care urmează a fi încadraţi nu parcurg programul de instruire iniţială.
    (4) Cetăţenii care au îndeplinit serviciul militar în alte arme şi specialităţi militare decât cea a funcţiei în care urmează a fi încadraţi parcurg numai modulul instruirii individuale de specialitate din cadrul programului de instruire iniţială."

    11. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Rezerviştii voluntari participanţi la instruirea iniţială care nu respectă angajamentul prevăzut la art. 14 alin. (4) şi/sau care întrerup instruirea iniţială din motive imputabile lor au obligaţia de a plăti cheltuielile efectuate pentru instruirea iniţială.
    (2) Metodologia de determinare a cheltuielilor efectuate pe timpul instruirii iniţiale şi modalitatea de restituire a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale."

    12. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    Pe durata perioadei de instruire iniţială, cetăţenii care participă la aceasta depun jurământul militar în condiţiile prevăzute de lege."

    13. La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În situaţia în care contractul prevăzut la alin. (1) se încheie în termen de 3 ani de la trecerea în rezervă, rezerviştii voluntari nu mai execută instruirea prevăzută la art. 22 alin. (1) pe durata primului contract."

    14. La articolul 20, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Prin excepţie de la prevederile art. 14 alin. (3), rezerviştii prevăzuţi la alin. (1) pot fi repartizaţi în funcţii corespunzătoare gradului, armei şi specialităţii militare deţinute, fără a mai parcurge probele de selecţie, dacă optează pentru îndeplinirea serviciului militar în calitate de rezervist voluntar în primul an de la trecerea în rezervă."

    15. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) Rezerviştii voluntari pot fi concentraţi sau mobilizaţi, după caz, pentru participarea la instruire sau îndeplinirea unor misiuni în ţară şi în afara teritoriului statului român, potrivit obligaţiilor asumate de România prin tratate internaţionale.
    (2) Chemarea rezerviştilor voluntari, în situaţiile prevăzute la alin. (1), se face prin ordine de chemare, care cuprind motivele chemării şi perioada concentrării, întocmite şi înmânate prin grija structurilor în care sunt încadraţi, astfel:
    a) cu cel puţin 60 de zile înainte, pentru concentrările în vederea participării la instruire sau la misiuni;
    b) imediat, la instituirea stării de urgenţă, a stării de asediu, la declararea stării de mobilizare, a stării de război, pe timpul antrenamentelor/exerciţiilor de mobilizare, precum şi altor activităţi stabilite prin ordin al şefului Statului Major al Apărării.
    (3) În perioada în care deţin calitatea de rezervist voluntar, cetăţenii nu pot fi mobilizaţi la locul de muncă şi nu pot fi folosiţi pentru prestări de servicii, în condiţiile legii."

    16. La articolul 22, alineatul (3) se abrogă.
    17. La articolul 24, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) imediat după primirea ordinului de chemare, în situaţiile prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. b)."

    18. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    (1) Raporturile de muncă sau de serviciu dintre rezerviştii voluntari şi angajatori se suspendă, în condiţiile prevăzute de lege, pe durata programului de instruire iniţială şi în situaţiile prevăzute la art. 21 alin. (1).
    (2) Pe perioada îndeplinirii misiunilor prevăzute la art. 21 alin. (1), raporturile de muncă sau de serviciu prevăzute la alin. (1) nu pot înceta, din iniţiativa angajatorului, decât în urma dizolvării operatorilor economici ori a desfiinţării instituţiilor publice. În aceste situaţii, reconversia profesională a respectivelor persoane, pentru profesii care sunt cerute pe piaţa forţei de muncă, se asigură, în mod gratuit, de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sau de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici."

    19. La articolul 27 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) la desfiinţarea funcţiilor în care sunt încadraţi ca urmare a restructurării sau modificării prevederilor statelor de organizare ale unităţilor, în situaţia în care nu este posibilă încadrarea pe o altă funcţie vacantă, corespunzător gradului, specialităţii militare şi pregătirii profesionale a acestora, în funcţie de necesităţile Ministerului Apărării Naţionale;"

    20. La articolul 27 alineatul (1), litera q) se abrogă.
    21. La articolul 27 alineatul (1), litera r) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "r) la încadrarea funcţiei cu personal care îndeplineşte serviciul militar activ, în situaţia în care nu este posibilă încadrarea pe o altă funcţie vacantă, corespunzător gradului, specialităţii militare şi pregătirii profesionale a acestora, în funcţie de necesităţile Ministerului Apărării Naţionale;"

    22. La articolul 28, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Contractul încetează ca urmare a deciziei comandanţilor sau şefilor structurilor militare care au semnat contractul, la propunerea comandanţilor sau şefilor direcţi, înaintată ierarhic, în situaţiile prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. b), c), h)-j), l), m), r) şi s)."

    23. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    Rezerviştii voluntari ale căror raporturi de serviciu încetează în condiţiile prevederilor art. 27 alin. (1) lit. g)-m) şi s) sunt obligaţi să restituie cheltuielile pentru instruirea iniţială, proporţional cu perioada din primul contract rămasă neexecutată, precum şi indemnizaţia de instalare acordată în temeiul art. 5 alin. (1) lit. b)."

    24. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 34
    Structurile Ministerului Apărării Naţionale cu care cetăţenii au semnat angajamentul prevăzut la art. 14 alin. (4) au obligaţia să înştiinţeze angajatorii cu care aceştia au raporturi de muncă sau de serviciu, după caz, despre perioada în care are loc programul de instruire iniţială, cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea acesteia."

    25. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 35
    (1) Angajatorii suspendă raporturile de muncă sau de serviciu, după caz, cu rezerviştii voluntari şi cu persoanele care au semnat angajamentul prevăzut la art. 14 alin. (4), pe perioada participării acestora la concentrare/ mobilizare, conform contractului, sau la instruirea iniţială prevăzută în angajament.
    (2) Raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor care au semnat angajamentul prevăzut la art. 14 alin. (4) nu pot înceta decât în condiţiile prevăzute la art. 26 alin. (2)."

    26. Articolul 39 se abrogă.


    ART. II
    Legea nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 13 noiembrie 2015, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    LUDOVIC ORBAN
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    ANCA DANA DRAGU

    Bucureşti, 4 mai 2021.
    Nr. 115.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016