Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 107 din 3 iulie 2020  privind instituirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 107 din 3 iulie 2020 privind instituirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 590 din 6 iulie 2020
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. 1
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 79 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, se instituie Ordinul Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social.
    (2) Ordinul Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social face parte din categoria decoraţiilor civile pe domenii de activitate.
    (3) Ordinul Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social este o decoraţie ce se acordă atât cetăţenilor români şi străini, cât şi instituţiilor, asociaţiilor, fundaţiilor şi altor organizaţii neguvernamentale din ţară şi din străinătate, pentru merite deosebite în domeniul promovării drepturilor omului şi al angajamentului social, al susţinerii spiritului caritabil şi de voluntariat, de impact local, regional, naţional sau internaţional.
    (4) Ordinul Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social se poate acorda, în mod excepţional, unităţilor şi instituţiilor care funcţionează în subordinea şi în coordonarea ministerelor de resort sau sub autoritatea acestora, instituţiilor autonome centrale, regiilor autonome, societăţilor comerciale cu capital de stat, mixt sau privat.

    ART. 2
    (1) Ordinul Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social se prezintă sub două forme cu valoare ierarhică egală: însemnul şi rozeta.
    (2) Însemnul Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social este o cruce cu braţe egale, confecţionată din argint, emailată albastru deschis, având pe avers un medalion circular pe care este stanţată stema României.

    ART. 3
    Regulamentul privind descrierea şi modul de acordare a Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social, pentru fiecare grad, precum şi modelul desenat sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta lege.

    ART. 4
    (1) Ordinul Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social se conferă de Preşedintele României prin decret, în baza propunerilor de decorare individuale făcute, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 29/2000, republicată, de către miniştrii şi conducătorii instituţiilor şi organizaţiilor centrale autonome de resort, pentru persoanele din domeniul lor de activitate.
    (2) Propunerile nominale pentru conferirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 29/2000, republicată.
    (3) Preşedintele României poate să confere Ordinul Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social şi din proprie iniţiativă, în proporţie de 1% din numărul total stabilit prin lege, pentru fiecare grad, cu excepţia gradului de Mare Ofiţer, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 29/2000, republicată.

    ART. 5
    (1) Repartiţia numărului maxim de decoraţii privind Ordinul Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social, care se acordă anual, se realizează de către Cancelaria Ordinelor, în limitele locurilor vacante.
    (2) Pentru primul an de la intrarea în vigoare a prezentei legi se poate conferi maximum 15% din numărul decoraţiilor pentru fiecare grad.

    ART. 6
    (1) Ordinul Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social este limitat la maximum 6.000 de membri.
    (2) Instituţiile, asociaţiile, fundaţiile şi alte organizaţii neguvernamentale cărora li s-a conferit Ordinul Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social nu intră în numărul prevăzut la alin. (1).
    (3) Cetăţenii străini sau instituţiile, asociaţiile, fundaţiile şi organizaţiile neguvernamentale din străinătate cărora li s-a conferit Ordinul Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social nu intră în numărul prevăzut la alin. (1).

    ART. 7
    Ordinul Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social cuprinde 4 grade. Ierarhia în ordine descrescătoare este următoarea:
    a) Mare Ofiţer;
    b) Comandor;
    c) Ofiţer;
    d) Cavaler.


    ART. 8
    (1) Atestarea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social se face printr-un brevet, în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 29/2000, republicată.
    (2) Brevetele pentru Ordinul Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social sunt validate, pentru gradele de Cavaler şi Ofiţer, prin parafa Preşedintelui României, iar pentru gradele de Comandor şi Mare Ofiţer, prin semnătura autografă a Preşedintelui României. Brevetele pentru toate gradele sunt contrasemnate autograf de ministrul de resort şi de cancelarul ordinelor, în conformitate cu art. 25 lit. b) din Legea nr. 29/2000, republicată.

    ART. 9
    Membrii Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social, indiferent de gradul pe care îl au, sunt numiţi „Cavaleri ai Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social“.

    ART. 10
    (1) Ziua Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social se sărbătoreşte la data de 20 decembrie.
    (2) Cu prilejul Zilei Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social, ministerele de resort şi celelalte instituţii şi organizaţii centrale autonome abilitate să facă propuneri de decorare pot organiza, cu sprijinul Cancelariei Ordinelor, întrunirea Cavalerilor Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social.

    ART. 11
    (1) Calitatea de membru al Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social se poate pierde în condiţiile prevăzute la art. 51 din Legea nr. 29/2000, republicată.
    (2) Pentru judecarea faptelor dezonorante, care aduc prejudicii morale membrilor ordinului, altele decât cele ce au dus la condamnarea membrilor Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social la o pedeapsă privativă de libertate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, se constituie un consiliu de onoare, în conformitate cu prevederile art. 52 din Legea nr. 29/2000, republicată.

    ART. 12
    (1) Consiliul de onoare al Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social este compus din 5 membri, astfel: câte un membru din gradele de Cavaler, Ofiţer şi Comandor şi câte 2 membri din gradul de Mare Ofiţer. Preşedinte al consiliului de onoare va fi, de regulă, cel mai în vârstă membru din gradul de Mare Ofiţer.
    (2) În cazul în care din consiliul de onoare nu face parte niciun membru din aceeaşi categorie cu persoana învinuită, în consiliul de onoare vor fi cooptaţi pentru cauza în speţă şi 2 Cavaleri ai ordinului din aceeaşi categorie, cu drept de vot deliberativ.
    (3) Consiliul de onoare se constituie sau se alege cu prilejul Zilei Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social, pe termen de 5 ani, de Cavalerii acestui ordin.
    (4) Pot fi realeşi pentru o nouă perioadă 3 dintre membrii consiliului de onoare, dintre care cel puţin unul din gradele inferioare.
    (5) Ministerele de resort vor pune la dispoziţie spaţii adecvate desfăşurării activităţii consiliului de onoare.

    ART. 13
    (1) Cavalerii Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social pot semnala consiliului de onoare faptele comise de alţi membri ai ordinului, considerate că aduc prejudicii morale acestora.
    (2) Ca urmare a sesizării se convoacă consiliul de onoare şi persoana învinuită, în termen de maximum 30 de zile de la sesizare.
    (3) Cavalerii ordinului pot semnala şi direct Cancelariei Ordinelor faptele comise de alţi membri ai ordinului, considerate că aduc prejudicii morale acestora. Ca urmare a sesizării, Cancelaria Ordinelor convoacă consiliul de onoare şi persoana învinuită, în termen de maximum 45 de zile de la sesizare.
    (4) În cazul în care persoana învinuită nu se prezintă la termenul fixat, consiliul de onoare o convoacă la alt termen, iar în cazul neprezentării şi a doua oară, cazul va fi judecat în lipsă.
    (5) Consiliul de onoare deliberează şi decide după cercetarea cazului, dar nu mai târziu de 60 de zile de la prima întrunire pentru cazul respectiv. Dacă faptele aduse la cunoştinţă sunt întemeiate, consiliul de onoare poate propune Cancelariei Ordinelor retragerea decoraţiei.
    (6) Retragerea decoraţiilor se face prin decret semnat de Preşedintele României, la propunerea Cancelariei Ordinelor, cu aplicarea prevederilor art. 58 din Legea nr. 29/2000, republicată.

    ART. 14
    Sumele necesare confecţionării însemnelor, rozetelor, brevetelor şi cutiilor decoraţiilor Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social vor fi asigurate din bugetul aprobat anual al Administraţiei Prezidenţiale.

    ART. 15
    Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 18 februarie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 7 alineatul (1), litera A se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "A. Ordine:
    - Ordinul Meritul Agricol;
    – Ordinul Meritul Cultural;
    – Ordinul Meritul Industrial şi Comercial;
    – Ordinul Meritul pentru Învăţământ;
    – Ordinul Meritul Sanitar;
    – Ordinul Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social;
    – Ordinul Meritul Sportiv;
    – Ordinul Meritul Diplomatic."

    2. La articolul 10 alineatul (1) punctul II, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:
    "5^1. Ordinul Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social cuprinde 4 grade:
    a) Mare Ofiţer;
    b) Comandor;
    c) Ofiţer;
    d) Cavaler."

    3. La articolul 30, punctele 6, 8, 11 şi 14 se modifică şi vor aveau rmătorul cuprins:
    "6. gradul de Mare Ofiţer al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Comandor al Ordinului Steaua României, egal cu gradul de Mare Ofiţer al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Învăţământ, Meritul Sanitar, Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social, Bărbăţie şi Credinţă, Meritul Diplomatic, Virtutea Militară de pace, Virtutea Aeronautică de pace, Virtutea Maritimă de pace şi clasa I a Ordinului Meritul Sportiv;
    ..................................................................................................
8. gradul de Comandor al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Comandor al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Învăţământ, Meritul Sanitar, Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social, Bărbăţie şi Credinţă, Meritul Diplomatic, Virtutea Militară de pace, Virtutea Aeronautică de pace, Virtutea Maritimă de pace şi clasa a II-a a Ordinului Meritul Sportiv;
    ..................................................................................................
11. gradul de Ofiţer al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Ofiţer al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Învăţământ, Meritul Sanitar, Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social, Bărbăţie şi Credinţă, Meritul Diplomatic, Virtutea Militară de pace, Virtutea Aeronautică de pace şi Virtutea Maritimă de pace;
    ..................................................................................................
14. gradul de Cavaler al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Cavaler al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Învăţământ, Meritul Sanitar, Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social, Bărbăţie şi Credinţă, Meritul Diplomatic, Virtutea Militară de pace, Virtutea Aeronautică de pace, Virtutea Maritimă de pace şi clasa a III-a a Ordinului Meritul Sportiv;"    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

    Bucureşti, 3 iulie 2020.
    Nr. 107.
    ANEXA 1

    REGULAMENT

    ANEXA 2

    *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
    MODELUL DESENAT
    al Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social, gradul de Cavaler
 (a se vedea imaginea asociată)
    MODELUL DESENAT
    al Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social, gradul de Ofiţer
 (a se vedea imaginea asociată)
    MODELUL DESENAT
    al Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social, gradul de Comandor
 (a se vedea imaginea asociată)
    MODELUL DESENAT
    al Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social, gradul de Mare Ofiţer
 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016