Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 101 din 26 aprilie 2021  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 101 din 26 aprilie 2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 446 din 27 aprilie 2021
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ARTICOL UNIC
    Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111 din 1 iulie 2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 15 iulie 2020, cu următoarele modificări şi completări:
    1. La articolul I, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins:
    "7^1. La articolul 2 litera g), punctele 3 şi 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "3. depozitarii centrali, administratorii de fonduri alternative de investiţii, contrapărţile centrale, societăţile de servicii de investiţii financiare şi alte entităţi autorizate în baza legislaţiei naţionale în vederea prestării serviciilor şi activităţilor de investiţii, societăţile de administrare a investiţiilor, societăţile de investiţii, entităţile care administrează un loc de tranzacţionare, aşa cum sunt definiţi potrivit prevederilor legale;
4. administratorii de fonduri de pensii facultative şi/sau ocupaţionale, în nume propriu şi pentru fondurile de pensii facultative şi/sau fondurile de pensii ocupaţionale pe care le administrează;"
"

    2. La articolul I, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 14^1, cu următorul cuprins:
    "14^1. La articolul 5 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) administratorii de fonduri de pensii facultative şi/sau ocupaţionale, în nume propriu şi pentru fondurile de pensii facultative şi/sau fondurile de pensii ocupaţionale pe care le administrează, cu excepţia caselor de pensii ocupaţionale profesionale;"
"

    3. La articolul I, după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 18^1, cu următorul cuprins:
    "18^1. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Entităţile raportoare prevăzute la art. 5 sunt obligate să transmită un raport pentru tranzacţii suspecte exclusiv Oficiului dacă acestea cunosc, suspectează sau au motive rezonabile să suspecteze că:
    a) bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni sau au legătură cu finanţarea terorismului; sau
    b) informaţiile pe care entitatea raportoare le deţine pot folosi pentru impunerea prevederilor prezentei legi."
"

    4. La articolul I punctul 45, alineatul (1^1) al articolului 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1^1) Beneficiarii reali ai persoanelor juridice de drept privat şi ai fiduciilor şi construcţiilor juridice similare au obligaţia să le furnizeze acestora toate informaţiile şi documentele necesare pentru ca acestea să îndeplinească cerinţele prevăzute la alin. (1), inclusiv detaliile intereselor generatoare de beneficii deţinute."

    5. La articolul I punctul 61, litera c) a alineatului (7) al articolului 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) încălcarea gravă, repetată, sistematică - sau o combinaţie a acestora - a prevederilor art. 6 alin. (1) şi (3), art. 7 alin. (1)-(5) şi (7), art. 8 alin. (1), (3), (4), (9), (12) şi (14), art. 9 alin. (1), art. 10, art. 11, art. 13 alin. (1) şi (3), art. 14-16, art. 17 alin. (1)-(3), alin. (6)-(14), art. 17^1 alin. (1) şi (2), art. 18 alin. (2), (3), (6) şi (8), art. 19 alin. (4), (7^1), (10) şi (11), art. 21 alin. (1)-(3), art. 23 alin. (1)-(3), (5) şi (6), art. 24 alin. (1)-(7) şi (9), art. 25, art. 26 alin. (5), art. 29 alin. (4) şi art. 33 alin. (1)-(3);"

    6. La articolul I, după punctul 66 se introduce un nou punct, punctul 66^1, cu următorul cuprins:
    "
    "66^1. La articolul 28, alineatele (1), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    (1) Autoritatea de Supraveghere Financiară are atribuţii exclusive de reglementare, supraveghere şi control în ceea ce priveşte respectarea dispoziţiilor prezentei legi şi ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia, de către instituţiile financiare aflate sub supravegherea sa, potrivit competenţelor stabilite prin legislaţia specifică, inclusiv de către sucursalele instituţiilor financiare străine ce desfăşoară activitate şi au prezenţă fizică pe teritoriul României.
    ..............................................................................................
    (6) Autoritatea de Supraveghere Financiară poate să dispună entităţilor prevăzute la alin. (1) care încalcă dispoziţiile prezentei legi, ale reglementărilor ori ale altor acte emise în aplicarea prezentei legi recomandări, măsuri de remediere şi/sau de supraveghere şi/sau de sancţionare potrivit reglementărilor emise conform competenţelor statutare ale acesteia, în scopul reducerii riscurilor sau al înlăturării deficienţelor şi al cauzelor acestora.
    (7) Recomandările sau măsurile de remediere şi supraveghere se pot emite/dispune independent sau concomitent cu aplicarea unor sancţiuni şi măsuri sancţionatoare."
"
"

    7. La articolul I, după punctul 77 se introduce un nou punct, punctul 77^1, cu următorul cuprins:
    "
    "77^1. La articolul 36, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Atunci când Oficiul primeşte o solicitare de la o unitate de informaţii financiare din alt stat membru, având ca obiect obţinerea de informaţii suplimentare de la o entitate raportoare stabilită pe teritoriul României, cererea în cauză şi răspunsul obţinut în conformitate cu art. 33 alin. (1) se transferă cu promptitudine."
"
"

    8. La articolul I punctul 89, partea introductivă a alineatului (5) al articolului 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) În situaţia în care oricare dintre contravenţiile de la alin. (1) este săvârşită de o entitate raportoare, alta decât cele supravegheate de Banca Naţională a României sau de Autoritatea de Supraveghere Financiară, şi dacă aceasta este gravă, repetată, sistematică sau o combinaţie a acestora, fără a fi săvârşită în astfel de condiţii încât să constituie infracţiune, limitele superioare ale amenzilor prevăzute la alin. (2) şi (3) se majorează astfel:"

    9. La articolul I punctul 90, partea introductivă a alineatului (6) al articolului 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) În situaţia în care oricare dintre contravenţiile de la alin. (1) este săvârşită de o instituţie financiară, alta decât cele supravegheate de Banca Naţională a României sau Autoritatea de Supraveghere Financiară, limitele superioare ale amenzilor prevăzute la alin. (2) şi (3) se majorează astfel:"

    10. La articolul I, după punctul 90 se introduce un nou punct, punctul 90^1, cu următorul cuprins:
    "
    "90^1. La articolul 43, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) de către o instituţie financiară supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, dacă nu sunt săvârşite astfel încât, potrivit legii, să constituie infracţiune, se sancţionează astfel:
    a) avertisment sau amendă de la 10.000 lei până la 23.000.000 lei, pentru persoanele fizice;
    b) avertisment sau amendă de la 10.000 lei până la 23.000.000 lei sau până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, calculată pe baza ultimelor situaţii financiare disponibile aprobate de organul de conducere, pentru persoanele juridice."
"
"

    11. La articolul I, după punctul 91 se introduce un nou punct, punctul 91^1, cu următorul cuprins:
    "
    "91^1. La articolul 44, alineatele (5) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(5) Prin derogare de la prevederile art. 15-42 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia entităţilor supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, constatarea contravenţiilor, aplicarea sancţiunilor contravenţionale şi complementare prevăzute de prezenta lege, precum şi contestarea acestora se efectuează potrivit legislaţiei specifice aplicabile sectoarelor de supraveghere financiară.
    ..............................................................................................
(7) Contravenţiile se constată şi se sancţionează de reprezentanţii împuterniciţi ai autorităţilor prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. b)-d) sau de Autoritatea de Supraveghere Financiară, potrivit legislaţiei specifice."
"
"

    12. La articolul I, după punctul 92 se introduc trei noi puncte, punctele 92^1-92^3, cu următorul cuprins:
    "
    "92^1. La articolul 56, alineatele (1) şi (1^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 56
    (1) Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor.
    (1^1) Sunt exceptate de la obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la alin. (1) regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile deţinute integral sau majoritar de stat."

92^2. La articolul 56, alineatul (1^2) se abrogă.
92^3. La articolul 56, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Declaraţia anuală se depune la oficiul registrului comerţului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit."
"
"    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    LAURENŢIU-DAN LEOREANU
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    ANCA DANA DRAGU

    Bucureşti, 26 aprilie 2021.
    Nr. 101.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016