Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
INSTRUCTIUNI nr. 9 din 1 februarie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCTIUNI nr. 9 din 1 februarie 2013  privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor    Twitter Facebook
Cautare document

INSTRUCTIUNI nr. 9 din 1 februarie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 27 martie 2013

    Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor,
    în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul afacerilor interne emite următoarele instrucţiuni:

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Prezentele instrucţiuni stabilesc metodologia de efectuare a analizelor de risc la securitatea fizică pentru unităţile ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare unităţi, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care desfăşoară astfel de activităţi.
    (2) Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază şi proiectul sistemului de alarmare.
    (3) În elaborarea analizelor de risc la securitatea fizică se ţine cont şi de prevederile standardelor naţionale sau europene privind managementul şi tehnicile de evaluare a riscului.
    (4) Prezentele instrucţiuni nu se aplică pentru adoptarea măsurilor de securitate necesare efectuării transporturilor de bunuri şi/sau valori.
    (5) Prevederile prezentelor instrucţiuni nu se aplică activităţilor privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi persoanelor, precum şi a transporturilor cu caracter special aparţinând structurilor şi instituţiilor din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care se asigură în conformitate cu reglementările stabilite în cadrul acestora.
    ART. 2
    (1) Prezentele instrucţiuni se aplică de către:
    a) conducătorii unităţilor, pentru adoptarea măsurilor de asigurare a securităţii obiectivelor proprii;
    b) specialişti şi experţi, în procedura de elaborare a analizelor de risc pentru faza de funcţionare a obiectivelor, precum şi în faza de proiectare;
    c) inspectoratele de poliţie judeţene/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pentru calcularea şi furnizarea coeficienţilor de criminalitate specifică la nivel de zonă şi pentru verificarea respectării dispoziţiilor prezentelor instrucţiuni;
    d) Inspectoratul General al Poliţiei Române, denumit în continuare I.G.P.R., pentru calcularea şi furnizarea coeficienţilor de criminalitate specifică la nivel de judeţ, evaluarea specialiştilor care efectuează analizele de risc şi pentru înfiinţarea şi actualizarea Registrului Naţional al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizică, denumit în continuare RNERSF.
    (2) Analiza de risc pentru obiectivele a căror pază şi protecţie se asigură cu efective de jandarmi, inclusiv cea necesară configurării sistemelor de protecţie mecanofizice şi de alarmare împotriva efracţiei, se întocmeşte potrivit reglementărilor specifice acestei forme de pază.
    ART. 3
    În înţelesul prezentelor instrucţiuni, următorii termeni se definesc după cum urmează:
    a) securitate fizică - starea de fapt în care riscul determinat de factorii de ameninţare şi vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unităţi se situează la un nivel acceptabil;
    b) ameninţare - factor intern sau extern ce are capacitatea de a exploata vulnerabilitatea unei unităţi prin acte sau fapte ce creează dezechilibre ori instabilităţi şi generează stări de pericol asupra vieţii, integrităţii corporale sau libertăţii persoanelor ori valorilor deţinute;
    c) vulnerabilitate - caracteristică de ordin fizic-arhitectural şi operaţional a unei entităţi, prin care aceasta este expusă distrugerii, agresiunii ori disfuncţionalităţii în faţa unei ameninţări;
    d) analiza de risc la securitatea fizică - activitate desfăşurată pentru a identifica ameninţările şi vulnerabilităţile care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor deţinute de unităţi, în scopul determinării impactului şi evaluării riscurilor de securitate şi în baza căreia se stabilesc măsurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora;
    e) incident de securitate - eveniment produs, având o evoluţie necontrolată, care generează consecinţe nedorite asupra persoanelor şi/sau valorilor şi/sau activităţilor în cadrul unei unităţi şi care necesită o acţiune imediată pentru restabilirea situaţiei anterioare;
    f) măsură de securitate - componenta de bază a unei soluţii de securitate, corespunzătoare uneia sau mai multor ameninţări şi vulnerabilităţi identificate conform analizei de risc şi care are ca scop reducerea riscurilor asociate;
    g) mecanisme de securitate - soluţii care cuprind mai multe măsuri de securitate, care funcţionează conform unor scenarii predefinite, pentru securizarea unuia sau mai multor obiective, atunci când sunt amplasate în acelaşi perimetru;
    h) sistem de securitate - ansamblu integrat de măsuri organizatorice, tehnice şi procedurale care are ca scop obţinerea securităţii fizice pentru o organizaţie sau un obiectiv;
    i) parametri interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii - contextul, care poate cuprinde, dar nu se limitează la:
    1. mediul cultural, social, politic, de reglementare, financiar, tehnologic, economic, natural şi concurenţial, la nivel internaţional, naţional, regional sau local;
    2. factorii-cheie şi tendinţele cu impact asupra obiectivelor organizaţiei;
    3. relaţiile cu părţile interesate, percepţiile şi valorile acestora.

    CAP. II
    Analiza de risc la securitate fizică

    ART. 4
    (1) Analiza de risc la securitatea fizică, denumită în continuare analiza de risc, se materializează prin documentaţia întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină, în mod dinamic, măsurile necesare şi aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.
    (2) Documentaţia prevăzută la alin. (1) se înregistrează la unitatea beneficiară după asumarea de către conducătorul acesteia, urmând ca în termen de 60 de zile să se realizeze implementarea măsurilor stabilite.
    (3) Procesul de efectuare a analizei de risc începe după semnarea contractului de prestări de servicii dintre beneficiar şi prestator, cu excepţia cazurilor de realizare prin structuri de specialitate proprii în regim intern.
    (4) Analiza de risc se efectuează înaintea instituirii măsurilor de securitate şi se revizuieşte în una dintre următoarele situaţii:
    a) cel puţin o dată la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii;
    b) în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă;
    c) în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcţionale sau a obiectului de activitate al unităţii.
    ART. 5
    Efectuarea analizei de risc implică parcurgerea următoarelor etape:
    a) definirea parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unităţii;
    b) stabilirea metodei şi a instrumentelor de lucru;
    c) identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizică, a zonelor de impact, a evenimentelor şi cauzelor riscului, precum şi a potenţialelor consecinţe;
    d) analizarea riscurilor la securitatea fizică;
    e) estimarea riscurilor unităţii beneficiare;
    f) întocmirea Raportului de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică.
    ART. 6
    Ameninţările la adresa securităţii fizice a unităţilor, care pun în pericol viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanelor, sunt tratate cu prioritate, indiferent de importanţa bunurilor sau a valorilor ce pot fi afectate la producerea unui incident de securitate.
    ART. 7
    (1) Documentaţia privind analiza de risc cuprinde:
    a) Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică;
    b) grila de evaluare, specifică obiectului de activitate;
    c) documentele-suport.
    (2) Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică cuprinde:
    a) nominalizarea unităţii, obiectul de activitate al acesteia şi scopul evaluării;
    b) amplasarea geografică a unităţii, vecinătăţi, căi de acces, alţi factori externi cu impact asupra activităţii unităţii;
    c) cadrul organizaţional intern, politici şi responsabilităţi privind securitatea fizică a unităţii beneficiare;
    d) sursele de risc la securitatea fizică, zonele de impact, evenimentele produse şi cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluată, precum şi potenţialele consecinţe asupra persoanelor şi activităţii;
    e) analizarea riscurilor identificate;
    f) estimarea riscurilor la securitatea fizică;
    g) stabilirea cerinţelor, măsurilor şi mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmează a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic şi operaţional;
    h) estimarea costurilor de securitate, în funcţie de măsurile de securitate propuse şi nivelul de risc asumat;
    i) concluziile raportului, în care se propun una sau mai multe opţiuni de tratare a riscurilor în vederea încadrării în domeniul acceptabil al riscului de securitate fizică, menţionând concret dimensionarea dispozitivului de pază, zonele sau punctele controlate prin mijloace electronice de supraveghere video, efracţie, control acces şi alarmare, elementele de protecţie mecanofizică, precum şi alte măsuri.
    (3) Grila de evaluare specifică obiectului de activitate al unităţii beneficiare se completează pentru situaţia în care riscul a fost tratat, iar nivelul acestuia se încadrează în domeniul riscului acceptabil.
    (4) Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică şi grila de evaluare se semnează de către evaluator.
    (5) În categoria documentelor-suport intră: chestionare, declaraţii, alte documente specifice, date obţinute şi folosite în procedura de evaluare.

    CAP. III
    Abilitarea personalului de evaluare

    ART. 8
    (1) Analizele de risc se efectuează de experţi înscrişi în RNERSF.
    (2) Expertul în evaluare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) este cetăţean român sau deţine cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European;
    b) deţine competenţe profesionale atestate pentru ocupaţia de evaluator de risc la securitatea fizică;
    c) nu are antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.
    (3) Pentru înscrierea în RNERSF solicitantul trebuie să depună la I.G.P.R. - Direcţia de ordine publică o cerere însoţită de dosarul cu documentele care fac dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2).
    (4) În urma analizei dosarului, solicitantul care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (3) este înscris în RNERSF în calitate de expert în evaluarea riscului la securitatea fizică.
    ART. 9
    (1) Până la adoptarea standardului ocupaţional pentru ocupaţia de evaluator de risc la securitatea fizică, analizele de risc pot fi elaborate de specialişti cu o vechime în domeniul evaluării riscului la securitatea fizică mai mare de 5 ani, înscrişi în RNERSF.
    (2) Specialistul prevăzut la alin. (1) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) este cetăţean român sau deţine cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European;
    b) nu are antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
    c) face dovada experienţei de minimum 5 ani în desfăşurarea activităţilor de organizare, planificare sau executare a măsurilor de securitate, în formele prevăzute de lege;
    d) este absolvent de studii superioare cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
    e) a fost declarat admis la interviul susţinut în faţa unei comisii de specialitate constituite prin dispoziţie a inspectorului general al Poliţiei Române.
    (3) Pentru înscrierea în RNERSF, persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să depună la I.G.P.R. - Direcţia de ordine publică, cu 30 de zile înainte de susţinerea interviului prevăzut la alin. (2) lit. e), o cerere însoţită de dosarul cu documentele care fac dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a)-d).
    (4) În urma susţinerii interviului, solicitanţii sunt declaraţi admişi sau respinşi.
    (5) Modul de organizare şi desfăşurare a interviurilor se stabileşte prin dispoziţie a inspectorului general al Poliţiei Române.
    (6) În comisiile de susţinere a interviurilor şi de verificare a contestaţiilor pot fi cooptaţi şi experţi din cadrul asociaţiilor profesionale de profil.
    ART. 10
    (1) Formarea profesională, precum şi evaluarea competenţelor pentru ocupaţia de evaluator de risc la securitatea fizică se realizează pe baza standardului profesional corespunzător acestei ocupaţii.
    (2) Furnizorii de formare profesională care doresc să desfăşoare programe de formare pentru ocupaţia de evaluator de risc la securitate fizică trebuie să respecte programa-cadru, elaborată pe baza standardului ocupaţional, avizată de I.G.P.R. şi aprobată de Autoritatea Naţională pentru Calificări.
    ART. 11
    (1) Persoanele înscrise în RNERSF au obligaţia de a ţine un registru de evidenţă cronologică cu analizele de risc elaborate pentru unităţi, care se păstrează minimum 2 ani după ultima completare.
    (2) Anterior elaborării analizei de risc, persoanele care prestează această activitate au obligaţia de a semna un angajament de confidenţialitate cu beneficiarul.
    (3) Atribuţiile de îndrumare şi control privind respectarea prezentelor instrucţiuni revin ofiţerilor de poliţie din structurile de ordine publică ale Poliţiei Române.
    (4) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a notifica I.G.P.R. schimbarea angajatorului sau a datelor de contact.
    ART. 12
    (1) Utilizarea în procesul de efectuare a analizei de risc a unor date nereale sau incorecte, precum şi omisiunea consemnării unor vulnerabilităţi ori ameninţări atrag anularea analizei de risc.
    (2) Constatările efectuate de către personalul abilitat al Poliţiei Române privind săvârşirea faptelor prevăzute la alin. (1) de către evaluatori se înscriu într-un raport motivat, care se transmite Direcţiei de ordine publică din I.G.P.R., pentru evidenţiere în RNERSF.
    (3) Evidenţierea analizelor de risc anulate în RNERSF se notifică emitentului analizei, beneficiarului şi, la cerere, altor părţi interesate.
    (4) Radierea din RNERSF a celor înscrişi se face la cerere ori când nu mai sunt îndeplinite condiţiile de înscriere.
    ART. 13
    Prestatorii nu pot efectua analize de risc la securitatea fizică pentru unităţile cu care ei sau angajatorii lor au în derulare contracte pentru asigurarea serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, serviciilor de proiectare, instalare, modificare sau întreţinere a componentelor ori sistemelor de alarmare împotriva efracţiei.

    CAP. IV
    Grila de evaluare

    ART. 14
    (1) Pentru categoriile de unităţi care au definite cerinţe minimale în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 301/2012, cu excepţia infrastructurilor critice, evaluarea şi cuantificarea gradului de risc asociat unităţii se fac prin determinarea unei valori numerice ataşate obiectivului evaluat, sens în care se utilizează grila corespunzătoare obiectului de activitate, dintre cele prevăzute în anexele nr. 1-11.
    (2) În cazul unităţilor pentru care nu au fost definite cerinţe minimale specifice, analizele de risc la securitatea fizică se elaborează similar, prin aplicarea grilei generale prevăzute în anexa nr. 12.
    (3) Aplicaţiile informatice cu grilele de evaluare pe categorii de obiective se publică în format electronic pe pagina web a I.G.P.R.
    ART. 15
    (1) Pentru evaluarea nivelului de securitate fizică a unei unităţi se stabilesc două domenii ale riscului de securitate fizică, respectiv riscul de securitate acceptabil, asociat riscurilor de securitate cu valori estimate sub pragul critic de 60%, şi riscul inacceptabil, asociat valorilor estimate peste pragul critic.
    (2) Se consideră că sunt îndeplinite cerinţele legale de securitate fizică pentru o unitate atunci când riscul evaluat se încadrează în domeniul riscului de securitate acceptabil.
    ART. 16
    Grila de evaluare a nivelului de securitate cuprinde 4 categorii de criterii de analiză:
    a) criterii specifice obiectivului, prin care se evaluează elemente de amplasare zonală şi locală, cu o pondere de 25%;
    b) criterii de securitate, prin care se evaluează măsurile de securitate implementate sau care urmează a fi implementate, cu o pondere de 65%;
    c) criterii funcţionale, prin care se evaluează elementele privitoare la desfăşurarea activităţii unităţii evaluate, cu o pondere de 10%;
    d) alte criterii, nenominalizate în grilă, prin care se asigură evaluarea altor elemente cu impact asupra riscurilor de securitate, identificate sau propuse de evaluator, grupate în categorii cu impact de creştere, respectiv diminuare a riscurilor.
    ART. 17
    (1) Completarea grilei se face prin selectarea unei opţiuni din coloana "Variabile", pentru fiecare element de evaluare, şi introducerea de date în tabelul cu informaţiile aferente altor criterii, conform situaţiei preconizate.
    (2) Este interzisă modificarea, completarea sau ştergerea celulelor sau câmpurilor din grila de evaluare, exceptând operaţiile prevăzute la alin. (1).
    (3) Prin completarea grilei de evaluare se obţine valoarea de la rubrica "Punctaj total" din coloana "Punctaj ponderat", care reprezintă valoarea asociată gradului de risc determinat. Punctajul total este calculat de aplicaţie prin însumarea valorilor ponderate prevăzute la rubricile: criterii specifice obiectivului, criterii de securitate, criterii funcţionale şi alte criterii, aflate pe coloana "Punctaj ponderat".
    (4) Valorile superioare ale punctajului total indică un nivel ridicat de risc de producere a unor evenimente de securitate fizică.
    (5) Valoarea ponderată pentru fiecare element evaluat este furnizată de aplicaţie prin aplicarea unui coeficient procentual din valoarea maximă asociată elementului din coloana "Punctaj asociat", ponderea rezultând din alegerea unei variante din cele prevăzute la coloana "Variabile", în funcţie de situaţia analizată.
    ART. 18
    (1) La completarea grilelor de evaluare se ţine cont de obligativitatea îndeplinirii cerinţelor minimale de securitate, generale şi specifice, consemnate în grile în coloana "Elemente de evaluare", pentru care se asociază opţiunea corespunzătoare punctajului minim în vederea continuării şi finalizării evaluării.
    (2) Evaluarea celorlalte criterii de securitate se face prin asocierea opţiunii corespunzătoare situaţiei real constatate în obiectiv.
    ART. 19
    (1) Pentru stabilirea nivelului ameninţărilor se asociază coeficienţii de criminalitate specifică, calculaţi la nivel de judeţ şi de zonă pe baza datelor statistice înregistrate de structurile de cazier şi evidenţă operativă din I.G.P.R., Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi inspectoratele de poliţie judeţene, privind infracţiunile sesizate de tâlhărie şi furturi din societăţi comerciale, înregistrate în anul precedent.
    (2) Coeficienţii prevăzuţi la alin. (1) se calculează pentru un an calendaristic prin însumarea valorilor regăsite la rubrica volumul criminalităţii specifice faptelor de tâlhărie (total) şi furt din societăţi comerciale, calculându-se inclusiv media naţională, respectiv judeţeană.
    (3) Coeficienţii de criminalitate specifică la nivel de zonă se calculează pentru fiecare sector, municipiu, oraş şi comună.
    (4) Valorile rezultate se publică anual, prin grija Direcţiei de ordine publică din cadrul I.G.P.R., respectiv a unităţilor teritoriale de poliţie, până la finalul lunii ianuarie a anului în curs, pe paginile web ale I.G.P.R., Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi inspectoratelor de poliţie judeţene.
    (5) Pentru determinarea gradului de risc se iau în calcul ca vulnerabilităţi doar coeficienţii de accesibilitate, vecinătate şi caracteristici locale exterioare.
    ART. 20
    Coeficienţii de criminalitate specifică se clasifică în următoarele domenii:
    a) rată de criminalitate ridicată pentru judeţele/zonele cu coeficienţi peste media naţională/judeţeană;
    b) rată de criminalitate medie pentru judeţele/zonele cu coeficienţi cu valori între 75% şi 100% din media naţională/judeţeană;
    c) rată de criminalitate scăzută pentru judeţele/zonele cu coeficienţi cu valori sub 75% din media naţională/judeţeană.
    ART. 21
    (1) Elementul "accesibilitate" se evaluează prin inspecţia amplasamentului din imediata apropiere a obiectivului, în scopul identificării tuturor căilor de acces care fac posibilă părăsirea rapidă a zonei.
    (2) Se consideră că există posibilitatea de disimulare/fugă rapidă din zona obiectivului dacă pe o rază de 10 m faţă de intrare se află căi de acces care fac posibilă părăsirea zonei în cel puţin 3 direcţii diferite de deplasare (ganguri, pasaje, pasarele etc.).
    (3) Posibilitatea de disimulare/fugă medie se consideră în cazul obiectivelor pentru care pe o rază de 25 m de la intrare sunt identificate căi de acces care fac posibilă părăsirea zonei în cel puţin 3 direcţii diferite de deplasare.
    (4) În celelalte cazuri se consideră că posibilitatea de disimulare/fugă este greoaie.
    ART. 22
    (1) Din punctul de vedere al vecinătăţilor, evaluarea se face prin identificarea unităţilor din apropierea obiectivului şi verificarea existenţei, tipului şi a programului de funcţionare a dispozitivelor de pază ale acestora.
    (2) Punctajul pentru vecinătăţi se determină prin alegerea opţiunii relevante identificate în cauză, analizând unităţile existente pe o rază de 25 m faţă de cea evaluată.
    (3) Unitatea evaluată care nu are amplasate alte obiective pe o rază de 50 m se consideră izolată din punctul de vedere al vecinătăţii.
    ART. 23
    (1) Măsurile de securitate cuprind atât elemente de tip condiţie, cât şi elemente neimpuse prin cerinţele minimale, dar care trebuie în mod obligatoriu analizate.
    (2) Elementele neimpuse vor fi evaluate conform situaţiei reale pentru obiectivele în funcţiune sau conform scenariului de funcţionare, pentru încadrarea în zona nivelului de risc acceptat, inferior pragului critic.
    ART. 24
    Pentru obiectivele noi, elementele neimpuse vor fi propuse de evaluator pentru acoperirea necesităţilor de securitate fizică, conducătorul unităţii având obligaţia de a le materializa prin realizarea amenajărilor de protecţie mecanofizică, instalarea de sisteme de securitate, achiziţionarea unor servicii de securitate sau alte măsuri stabilite pentru acoperirea necesităţilor de securitate.
    ART. 25
    Pentru obiectivele preexistente, evaluarea şi cuantificarea factorilor din grilă se fac prin aprecierea locală a stării de fapt şi prin consultarea contractelor de servicii de pază, transport de valori, monitorizare, instalare şi mentenanţă a sistemelor de alarmare, a documentelor de procurare, certificare, punere în funcţie şi prin verificări funcţionale ale echipamentelor electronice şi dotărilor de protecţie mecanofizică.
    ART. 26
    (1) Elementele asociate criteriului privind specificul funcţional se evaluează prin interviuri, completarea de chestionare de către conducătorul unităţii evaluate şi, după caz, de către conducătorii/personalul celor din vecinătate, iar prin interpretarea datelor se asociază opţiunile corespunzătoare situaţiilor constatate.
    (2) În cazul imposibilităţii culegerii de date prin completare de chestionare se asociază opţiunea corespunzătoare punctajului maxim pentru elementele neevaluate.
    ART. 27
    (1) În zona rezervată pentru "Detalii alte criterii", evaluatorul poate cuantifica elemente nedefinite în grilă, cu impact de creştere sau diminuare a riscurilor de securitate fizică.
    (2) Pentru fiecare categorie, evaluatorul înscrie în zona de detaliere toate elementele identificate sau propuse, acordând de la 1 la 5 puncte/element.
    (3) Pentru fiecare categorie se selectează opţiunea corespunzătoare din coloana "Variabile" în funcţie de suma punctajelor obţinute în zona de "Detalii alte criterii".
    ART. 28
    În situaţia unităţii care desfăşoară activităţi diferite în aceeaşi incintă sau în acelaşi spaţiu, în cadrul analizei de risc se completează grile de evaluare pentru fiecare obiect de activitate, fiind obligatorie încadrarea în gradul de risc acceptabil pentru fiecare activitate.

    CAP. V
    Dispoziţii finale

    ART. 29
    (1) I.G.P.R. şi structurile teritoriale din subordine vor duce la îndeplinire prevederile prezentelor instrucţiuni, conform competenţelor şi atribuţiilor specifice.
    (2) Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul evaluării de risc la securitatea fizică, precum şi cea de înregistrare în RNERSF se desfăşoară cu respectarea strictă a reglementărilor incidente din acest domeniu.
    ART. 30
    Prezentele instrucţiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 31
    Anexele nr. 1-12*) fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.
--------
    *) Anexele nr. 1-12 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

                         Ministrul afacerilor interne,
                                   Radu Stroe

    Bucureşti, 1 februarie 2013.
    Nr. 9.

    ANEXA 1

                        GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE
                 RISC PENTRU INSTITUŢIILE DE CREDITARE (BĂNCI)

 ┌─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
 │DENUMIRE UNITATE │ │
 ├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
 │DENUMIRE OBIECTIV │ │
 ├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
 │ADRESA OBIECTIV │ │
 ├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
 │OBIECTE DE ACTIVITATE│ │
 └─────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘


 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┐
 │ Criterii Elemente de evaluare Variabile Punctaj │Procentaj│Punctaj │
 │ ponderat│ponderat │asociat │
 ├─────┬──────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬────────┼─────────┼────────┤
 │ 1 │CRITERII SPECIFICE │ │ │ 25 │ 100,00% │ 25 │
 ├─────┼──────────────────────┼──────┬─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ │CARACTERISTICI UNITATE│ 1.1. │Criminalitate │Unitate situată în localitate cu rată a │ 4 │ │ 4 │
 │ │ │ │caracteristică zonală │criminalităţii ridicată │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │ 1.2. │Criminalitate │Cartier/Zonă cu o rată a criminalităţii │ 4 │ │ 4 │
 │ │ │ │caracteristică locală │ridicată │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │ 1.3. │Accesibilitate │Posibilitate de disimulare/fugă rapidă │ 3 │ │ 3 │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │ 1.4. │Vecinătăţi │Izolată │ 4 │ │ 4 │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │ 1.5. │Caracteristici locale │Zonă cu trafic pietonal şi/sau rutier │ 3 │ │ 3 │
 │ │ │ │exterioare │redus │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │ 1.6. │Tip unitate │Agenţie mică │ 4 │ │ 4 │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │ 1.7. │Compartimentare │Zonă de tranzacţionare pe direcţia de │ 3 │ │ 3 │
 │ │ │ │interioară │acces în apropierea intrării │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────┼──────┴─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 2 │CRITERII DE SECURITATE│ │ │ 65 │ 100,00% │ 65 │
 ├─────┼──────────────────────┴──────┬─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │2A │PROTECŢIE MECANO-FIZICĂ │ │ │ 20 │ 100,00% │ 20 │
 ├─────┼──────────────────────┬──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │2.1 │zonă de acces şi zonă │2.1.1 │Protecţie suprafeţe │ Suprafeţe vitrate necertificate │ 1,5 │ │ 1,5 │
 │ │perimetrală │ │vitrate │ │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.1.2 │Tâmplărie │ Uşi şi ferestre din elemente │ 1,5 │ │ 1,5 │
 │ │ │ │ │ constructive necertificate │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.1.3 │Acces clienţi │ Uşa simplă │ 1,5 │ │ 1,5 │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.1.4 │Pereţi exteriori şi zone │ Alte materiale de construcţie │ 1,5 │ │ 1,5 │
 │ │ │ │de fixare tâmplărie │ │ │ │ │
 │ ├──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │2.2 │zonă de tranzacţionare│2.2.1 │Compartimentare operatori│ În sistem deschis │ 3 │ │ 3 │
 │ │ │ │numerar │ │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.2.2 │Relaţie operator numerar │ În sistem deschis │ 1 │ │ 1 │
 │ │ │ │- Client │ │ │ │ │
 │ ├──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │2.3 │zonă de depozitare │2.3.1 │Amplasare şi dotare │ Seif necertificat şi ancorat, │ 2 │ │ 2 │
 │ │ │ │ │ amplasat în spaţiul comun │ │ │ │
 │ ├──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │2.4 │zonă de expunere │ │ - │ - │ - │ │ - │
 │ ├──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │2.5 │zonă de transferuri │2.5.1 │Trasee de transport │ Prin zona accesibilă clienţilor │ 2 │ │ 2 │
 │ │ │ │intern numerar │ │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.5.2 │Puncte de transfer către │ Uşa de acces destinată clienţilor │ 1 │ │ 1 │
 │ │ │ │exterior │ │ │ │ │
 │ ├──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │2.6 │zonă de procesare │2.6.1 │Amplasare │ Incintă distinctă din elemente │ │ │ │
 │ │ │ │ │ constructive necertificate │ 1 │ │ 1 │
 │ ├──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │2.7 │zonă echipamente │2.7.1 │Amplasare echipamente │ În încăpere cu altă destinaţie │ 1 │ │ 1 │
 │ │de securitate │ │ │ │ │ │ │
 │ ├──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │2.8 │zonă de tranzacţii cu │2.8.1 │Certificare compartiment │ Automat bancar cu seif necertificat │ │ │ │
 │ │automate bancare │ │valori şi ancorare │ pentru rezistenţă la efracţie şi ar │ 2 │ │ 2 │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.8.2 │Compartimentare │ Automat bancar neseparat fizic (deschis)│ 1 │ │ 1 │
 ├─────┼──────────────────────┴──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │2B │SISTEME ELECTRONICE DE │ │ │ 30 │ 100,00% │ 30 │
 │ │SECURITATE │ │ │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────┬──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │2.9 │subsistem de detecţie │2.9.1 │Detecţia pătrunderii prin│ NU │ 2 │ │ 2 │
 │ │a efracţiei │ │efracţie în obiectiv │ │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.9.2 │Detecţie cu principii │ NU │ 0,5 │ │ 0,5 │
 │ │ │ │diferite zona de │ │ │ │ │
 │ │ │ │depozitare │ │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.9.3 │Posibilitatea │ NU │ 2 │ │ 2 │
 │ │ │ │semnalizării stării de │ │ │ │ │
 │ │ │ │pericol în spaţiile cu │ │ │ │ │
 │ │ │ │valori │ │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.9.4 │Posibilitatea │ NU │ │ │ │
 │ │ │ │semnalizării stării de │ │ │ │ │
 │ │ │ │pericol personal de │ │ │ │ │
 │ │ │ │conducere şi în spaţiile │ │ │ │ │
 │ │ │ │de tranzacţionare │ │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.9.5 │Buton unic semnalizare │ NU │ 0,5 │ │ 0,5 │
 │ │ │ │ulterioară producere jaf │ │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.9.6 │Semnalizare forţare │ NU │ 1 │ │ 1 │
 │ │ │ │seif/tezaur │ │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.9.7 │Conectare la dispecerat │ NU │ 4 │ │ 4 │
 │ │ │ │monitorizare permanetă │ │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.9.8 │Existenţă temporizare uşă│ NU │ 2 │ │ 2 │
 │ │ │ │acces zonă de depozitare │ │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.9.9 │Posibilitatea utilizării │ NU │ 1 │ │ 1 │
 │ │ │ │codurilor duress │ │ │ │ │
 │ ├──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │2.10 │subsistem TVCI │2.10.1│Supraveghere video zone │ NU │ 4 │ │ 4 │
 │ │ │ │acces (din interior şi │ │ │ │ │
 │ │ │ │exterior), │ │ │ │ │
 │ │ │ │tranzacţionare, │ │ │ │ │
 │ │ │ │transferuri şi acces zonă│ │ │ │ │
 │ │ │ │de depozitare │ │ │ │ │
 │ ├──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.10.2│Stocare imagini video │ NU │ 2 │ │ 2 │
 │ │ │ │pentru 20 zile │ │ │ │ │
 │ ├──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.10.3│Calitatea imagini care │ NU │ 3 │ │ 3 │
 │ │ │ │permite identificarea │ │ │ │ │
 │ │ │ │persoanelor în zona de │ │ │ │ │
 │ │ │ │acces şi recunoaşterea în│ │ │ │ │
 │ │ │ │rest │ │ │ │ │
 │ ├──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │2.11 │subsistem control │2.11.1│Uşa acces clienţi cu │ NU │ 2 │ │ 2 │
 │ │acces │ │deschidere controlată din│ │ │ │ │
 │ │ │ │interior │ │ │ │ │
 │ │ │2.11.2│Acces controlat în zonele│ NU │ 3 │ │ 3 │
 │ │ │ │de depozitare, procesare │ │ │ │ │
 │ │ │ │numerar şi a │ │ │ │ │
 │ │ │ │echipamentelor de │ │ │ │ │
 │ │ │ │securitate │ │ │ │ │
 │ │ │2.11.3│Acces controlat în zona │ NU │ 1 │ │ 1 │
 │ │ │ │de tranzacţionare │ │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────┴──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │2C │PAZA │ │ │ 15 │ 100,00% │ 15 │
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────┬──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │2.12 │măsuri asigurate cu │2.12.1│Paza │Fără pază │ 5 │ │ 5 │
 │ │personal ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.12.2│Intervenţie │NU │ 5 │ │ 5 │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.12.3│Transporturi valori │neorganizat │ 5 │ │ 5 │
 ├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 3 │CRITERII FUNCŢIONALE │ │ │ │ 10 │ 100,00% │ 10 │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │3.1 │Depozitare numerar │Mare peste (>) 100000 EUR │ 1 │ │ 1 │
 │ │ │ │(noaptea) │ │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │3.2 │Nivel mediu operaţiuni │Mare peste (>) 50000 EUR/zi │ 1 │ │ 1 │
 │ │ │ │cash/zi │ │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │3.3 │Operaţiuni periodice │Frecventa ridicata │ 1 │ │ 1 │
 │ │ │ │valori mari în numerar │ │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │3.4 │Frecvenţa transporturi │Frecvenţă ridicată │ 1 │ │ 1 │
 │ │ │ │valori │ │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │3.5 │Număr salariaţi │1 sau 2 │ 2 │ │ 2 │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │3.6 │Experienţa profesională │sub 25% cu experienţa mai mare de 3 ani │ 1 │ │ 1 │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │3.7 │Existenţă proceduri de │proceduri inexistente │ 2 │ │ 2 │
 │ │ │ │lucru de securitate │ │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │3.8 │Întreruperi alimentare │Frecvente │ 0,5 │ │ 0,5 │
 │ │ │ │energie electrică │ │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │3.9 │Întreruperi comunicaţii │Frecvente │ 0,5 │ │ 0,5 │
 ├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 4 │ALTE CRITERII │ │ │ │ 0 │ │ 0 │
 ├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ │ │4.1 │Elemente de evaluare cu │Fără elemente de evaluare cu efect de │ 0 │ 0 │ 10 │
 │ │ │ │efect de creştere a │creştere a riscului │ │ │ │
 │ │ │ │riscului │ │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │4.2 │Elemente de evaluare cu │Fără elemente de evaluare cu efect de │ 0 │ 0 │ -10 │
 │ │ │ │efect de diminuare a │diminuare a riscului │ │ │ │
 │ │ │ │riscului │ │ │ │ │
 ├─────┴──────────────────────┴──────┴─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ PUNCTAJ TOTAL │ │ 100 │ 100,00% │ 100 │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┴────────┤
                   Admisibilitate │ │ │
 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────┤
 │CONCLUZIE │ NIVEL DE RISC INACCEPTABIL │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Notă: Cerinţele minimale generale (pct. 2.1.1 şi 2.1.2) şi specifice sunt scrise cu caractere italice.

 ┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬───────┐
 │ DETALII ALTE CRITERII │Elemente de evaluare│Comentarii evaluator│Punctaj│
 │ │nenominalizate │ │ │
 ├───────────────────────┴────────────────────┼────────────────────┼───────┤
 │4.1 Elemente de evaluare cu efect de │ - │ 0 │
 │creştere a riscului - punctaj total │ │ │
 ├───────────────────────┬──────┬─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │SE DESCRIU AMENINŢĂRI │4.1.1 │ │ │ │
 │ŞI VULNERABILITĂŢI ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │SPECIFICE IDENTIFICATE │4.1.2 │ │ │ │
 │DE EVALUATOR, CU EFECT ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │DE CREŞTEREA RISCULUI │4.1.3.│ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.1.4 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.1.5 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.1.6 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.1.7 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.1.8 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.1.9 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.1.10│ │ │ │
 ├───────────────────────┴──────┴─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │4.2 Elemente de evaluare cu efect de │ - │ 0 │
 │diminuare a riscului - punctaj total │ │ │
 ├───────────────────────┬──────┬─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │SE DESCRIU MĂSURI │4.2.1 │ │ │ │
 │SUPLIMENTARE DE ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │SECURITATE SAU │4.2.2 │ │ │ │
 │SITUAŢII/ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │CARACTERISTICI SPECIALE│4.2.3 │ │ │ │
 │CU EFECT DE DIMINUAREA ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │RISCULUI │4.2.4 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.2.5 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.2.6 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.2.7 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.2.8 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.2.9 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.2.10│ │ │ │
 └───────────────────────┴──────┴─────────────┴────────────────────┴───────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────────────┬──────────────┬──────────┐
 │ DATA ELABORĂRII │ │ EVALUATOR │DENUMIRE/NUME │ŞTAMPILĂ/ │
 ├─────────────────┤ │ │ŞI PRENUME │SEMNĂTURĂ │
 │ │ ├──────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 └─────────────────┘ │PERSOANA JURIDICĂ/FIZICĂ │ │ │
                      │AUTORIZATĂ │ │ │
                      ├──────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
                      │REPREZENTANT LEGAL │ │ │
                      ├──────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
                      │SPECIALIST/EXPERT │ │ │
                      └──────────────────────────┴──────────────┴──────────┘


 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ GRILĂ DE PONDERARE BĂNCI - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de│
 │aplicaţie şi nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care │
 │coloanele se vor ascunde şi securiza pentru a se împiedica modificarea │
 │neautorizată. │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌───┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
 │100│Unitate situată în localitate cu rată a │1.1 Criminalitate │
 │ │criminalităţii ridicată │caracteristică zonală│
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 75│Unitate situată în localitate cu rată a │ │
 │ │criminalităţii medie │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 50│Unitate situată în localitate cu rată a │ │
 │ │criminalităţii scăzută │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │100│Cartier/Zonă cu o rată a criminalităţii ridicată │1.2 Criminalitate │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤caracteristică locală│
 │ 75│Cartier/Zonă cu o rată a criminalităţii medie │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 50│Cartier/Zonă cu o rată a criminalităţii scăzută │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │100│Posibilitate de disimulare/fugă rapidă │1.3 Accesibilitate │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 75│Posibilitate de disimulare/fugă medie │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 50│Posibilitate de disimulare/fugă greoaie │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 50│Unităţi bancare │1.4 Vecinătăţi │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 40│Spaţii comerciale cu pază │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 75│Spaţii comerciale fără pază │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 25│Zonă cu prezenţă permanentă ale unor forţe de │ │
 │ │ordine │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 75│Rezidente │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│Izolată │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 50│Zona cu trafic pietonal şi/sau rutier intens │1.5 Caracteristici │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤locale exterioare │
 │ 75│Zona cu trafic pietonal şi/sau rutier mediu │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│Zona cu trafic pietonal şi/sau rutier redus │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 50│Sucursala │1.6 Tip unitate │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 75│Agenţie mare (>10 angajaţi) │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│Agenţie mică │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 25│Agenţie Supermarket/Universitare/Instituţii │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 75│Agenţie rurală │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │100│Zona de tranzacţionare pe direcţia de acces în │1.7 Compartimentare │
 │ │apropierea intrării │interioară │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 75│Zona de tranzacţionare în lateral în apropierea │ │
 │ │intrării │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 25│Zona de tranzacţionare în încăpere diferită faţă │ │
 │ │de acces │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 25│Suprafeţe vitrate până la 3 m rezistente la │2.1.1 Protecţie │
 │ │atacuri manuale │suprafeţe vitrate │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 50│Suprafeţe vitrate prevăzute cu gratii metalice │ │
 │ │certificate │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│Suprafeţe vitrate necertificate │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 25│Uşi şi ferestre din elemente constructive │2.1.2 Tâmplărie │
 │ │certificate, ferestre cu deschidere limitată │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 50│Uşi din elemente constructive certificate şi │ │
 │ │ferestre prevăzute cu gratii metalice certificate │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│Uşi şi ferestre din elemente constructive │ │
 │ │necertificate │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 50│Hol de intrare cu uşile interblocate │2.1.3 Acces clienţi │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 75│Uşi automate │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│Uşă simplă │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 40│Beton │2.1.4 Pereţi │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤exteriori şi zone de │
 │ 60│Zidărie groasă (min. 150 mm) │fixare tâmplărie │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│Alte materiale de construcţie │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 25│Incintă distinctă din elemente constructive │2.2.1 Compartimentare│
 │ │rezistente la acţiunea armelor de foc │operatori numerar │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 50│Incintă distinctă din elemente constructive │ │
 │ │rezistente la atac manual │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 50│În sistem combinat, deschis şi închis (pt. valori │ │
 │ │mari) │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 0│Unitate fără operaţiuni cu numerar la ghişeu │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 75│Incintă distinctă din elemente constructive │ │
 │ │necertificate │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│În sistem deschis │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 0│Unitate fără operaţiuni cu numerar la ghişeu │2.2.2 Relaţie │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤operator numerar │
 │ 25│Ghişeu amenajat cu sertar pentru preluarea │- Client │
 │ │indirectă a valorilor │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 75│Ghişeu din elemente necertificate │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│În sistem deschis │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 0│Unitate fără depozitare │2.3.1 Amplasare şi │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤dotare │
 │ 10│Cameră de tezaur │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 40│Seif certificat amplasat în incintă separată │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 60│Seif certificat amplasat în spaţiul comun │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│Seif necertificat şi ancorat, amplasat în spaţiul │ │
 │ │comun │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 40│În afara programului de lucru cu publicul │2.5.1 Trasee de │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤transport intern │
 │ 50│Prin zone inaccesibile clienţilor │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│Prin zona accesibilă clienţilor │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 50│Uşă de acces inaccesibilă clienţilor cu deschidere│2.5.2 Puncte de │
 │ │controlată din interior │transfer către │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤exterior │
 │ 75│Uşă de acces inaccesibilă clienţilor │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│Uşa de acces destinată clienţilor │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 25│Transfer în afara orelor de program cu publicul │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 0│Unitate fără procesare numerar │2.6.1 Amplasare │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 25│Incintă distinctă din elemente constructive │ │
 │ │rezistente la acţiunea armelor de foc │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 50│Incintă distinctă din elemente constructive │ │
 │ │rezistente la atac manual │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│Incintă distinctă din elemente constructive │ │
 │ │necertificate │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 25│Încăpere separată cu acces controlat │2.7.1 Amplasare │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤echipamente │
 │ 50│Încăpere separată cu încuiată mecanic │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│În încăpere cu altă destinaţie │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 25│Automat bancar cu seif certificat pentru clasă │2.8.1 Certificare │
 │ │medie de rezistenţă la efracţie şi ancorare │compartiment valori │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤şi posibilitate de │
 │ 50│Automat bancar cu seif certificat pentru clasă │ancorare │
 │ │minimă de rezistenţă la efracţie şi ancorare │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│Automat bancar cu seif necertificat pentru │ │
 │ │rezistenţă la efracţie şi ancorare │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 0│Unitatea fără automat bancar │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 25│Automat bancar amplasat în incintă separată şi │2.8.2 Compartimentare│
 │ │asigurată │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 50│Automat bancar separat cu măşti amovibile │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│Automat bancar neseparat fizic (deschis) │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 0│Unitatea fără automat bancar │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 50│DA │2.9.1 Detecţia │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤pătrunderii prin │
 │100│NU │efracţie în obiectiv │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 50│DA │2.9.2 Detecţie cu │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤principii diferite │
 │100│NU │zona de depozitare │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 50│DA │2.9.3 Posibilitatea │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤semnalizării stării │
 │100│NU │de pericol în │
 │ │ │spaţiile cu valori │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 50│DA │2.9.4 Posibilitatea │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤semnalizării stării │
 │100│NU │de pericol personal │
 │ │ │de conducere şi în │
 │ │ │spaţiile de │
 │ │ │tranzacţionare │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 25│DA │2.9.5 Buton unic │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤semnalizare │
 │100│NU │ulterioară producere │
 │ │ │jaf │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 50│DA │2.9.6 Semnalizare │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤forţare seif/tezaur │
 │100│NU │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 50│DA │2.9.7 Conectare la │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤dispecerat │
 │100│NU │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 25│DA │2.9.8 Existenţă │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤temporizare uşă acces│
 │100│NU │zonă de depozitare │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 50│DA │2.9.9 Posibilitatea │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤utilizării codurilor │
 │100│NU │duress │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 50│DA │2.10.1 Supraveghere │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤video zone acces (din│
 │100│NU │interior şi exterior)│
 │ │ │tranzacţionare, │
 │ │ │transferuri şi acces │
 │ │ │zonă de depozitare │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 50│DA │2.10.2 Stocare │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤imagini video pentru │
 │100│NU │20 zile │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 50│DA │2.10.3 Calitatea │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤imagini care permite │
 │100│NU │recunoaşterea │
 │ │ │clienţilor │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 50│DA │2.11.1 Uşa acces │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤clienţi cu deschidere│
 │100│NU │controlată din │
 │ │ │interior │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 50│DA │2.11.2 Acces │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤controlat în zonele │
 │100│NU │de depozitare, │
 │ │ │procesare numerar şi │
 │ │ │a echipamentelor de │
 │ │ │securitate │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 50│DA │2.11.3 Acces │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤controlat în zona de │
 │100│NU │tranzacţionare │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 25│Permanentă │2.12.1 Paza │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 50│Temporară │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│Fără pază │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 50│DA │2.12.2 Intervenţie │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│NU │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 50│efectuat mijloace de transport certificate şi │2.12.3 Transporturi │
 │ │personal de pază │valori │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 75│efectuat cu mijloace de transport amenajate şi │ │
 │ │personal de pază/echipaj de însoţire │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 25│transferate în acelaşi imobil/complex │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│neorganizat │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 25│Mic sub (<) 50000 EUR │3.1 Depozitare │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤numerar │
 │ 50│Mediu între 50000 şi 100000 EUR │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│Mare peste (>) 100000 EUR │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 25│Mic sub (<) 25000 EUR/zi │3.2 Nivel operaţiuni │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤cash │
 │ 50│Mediu între 25000 şi 50000 EUR/zi │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│Mare peste (>) 50000 EUR/zi │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 25│Frecvenţă redusă 1/zi │3.3 Operaţiuni │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤periodice valori mari│
 │ 50│Frecvenţă medie │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│Frecvenţă ridicată │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 25│Frecvenţă redusă 1/săptămână │3.4 Frecvenţă │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤transporturi valori │
 │ 50│Frecvenţă medie │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│Frecvenţă ridicată │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │100│1 sau 2 │3.5 Număr salariaţi │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 75│între 3 şi 5 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 25│> 5 │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 25│peste 50% cu experienţă mai mare de 3 ani │3.6 Experienţă │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤profesională │
 │ 50│peste 25% cu experienţă mai mare de 3 ani │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│sub 25% cu experienţă mai mare de 3 ani │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 25│proceduri existente şi însuşite de personal │3.7 proceduri de │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤lucru de securitate │
 │ 75│proceduri existente │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│proceduri inexistente │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │100│Frecvente │3.8 Întreruperi │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤alimentare energie │
 │ 75│Fluctuaţii de tensiune │electrică │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 50│Accidentale │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 10│UPS/Generator alimentare echipamente securitate şi│ │
 │ │comunicaţii │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │100│Frecvente │3.9 Întreruperi │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤comunicaţii │
 │ 50│Rare │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 0│Back-up comunicaţii securitate în alt mediu tehnic│ │
 │ │decât cel de bază │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │100│Impact major (9,10, > 10) │4.1 Elemente cu efect│
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤pozitiv (+ risc) │
 │ 75│Impact semnificativ (7,8) │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 50│Impact mediu (5,6) │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 25│Impact redus (3,4) │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 10│Impact minim (1,2) │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 0│Fără elemente de evaluare cu efect de creştere a │ │
 │ │riscului │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │100│Impact major (9,10, > 10) │4.2 Elemente cu efect│
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤negativ (- risc) │
 │ 75│Impact semnificativ (7,8) │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 50│Impact mediu (5,6) │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 25│Impact redus (3,4) │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 10│Impact minim (1,2) │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 0│Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a │ │
 │ │riscului │ │
 └───┴──────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘


    ANEXA 2

          GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU INSTITUŢIILE DE
   CREDITARE TIP ORGANIZAŢII COOPERATISTE ŞI INSTITUŢII FINANCIARE NEBANCARE

 ┌─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
 │DENUMIRE UNITATE │ │
 ├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
 │DENUMIRE OBIECTIV │ │
 ├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
 │ADRESA OBIECTIV │ │
 ├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
 │OBIECTE DE ACTIVITATE│ │
 └─────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘


 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┐
 │ Criterii Elemente de evaluare Variabile Punctaj │Procentaj│Punctaj │
 │ ponderat│ponderat │asociat │
 ├─────┬──────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬────────┼─────────┼────────┤
 │ 1 │CRITERII SPECIFICE │ │ │ 25 │ 100,00% │ 25 │
 ├─────┼──────────────────────┼──────┬─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ │CARACTERISTICI UNITATE│ 1.1. │Criminalitate │Unitate situată în localitate cu rată a │ 4 │ │ 4 │
 │ │ │ │caracteristică zonală │criminalităţii ridicată │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │ 1.2. │Criminalitate │Cartier/Zona cu o rată a criminalităţii │ 4 │ │ 4 │
 │ │ │ │caracteristică locală │ridicată │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │ 1.3. │Accesibilitate │Posibilitate de disimulare/fugă rapidă │ 3 │ │ 3 │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │ 1.4. │Vecinătăţi │Izolată │ 4 │ │ 4 │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │ 1.5. │Caracteristici locale │Zona cu trafic pietonal şi/sau rutier │ 3 │ │ 3 │
 │ │ │ │exterioare │redus │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │ 1.6. │Tip unitate │Agenţie mică │ 4 │ │ 4 │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │ 1.7. │Compartimentare │Zona de tranzacţionare pe direcţia de │ 3 │ │ 3 │
 │ │ │ │interioară │acces în apropierea intrării │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────┼──────┴─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 2 │CRITERII DE SECURITATE│ │ │ 65 │ 100,00% │ 65 │
 ├─────┼──────────────────────┴──────┬─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │2A │PROTECŢIE MECANO-FIZICĂ │ │ │ 20 │ 100,00% │ 20 │
 ├─────┼──────────────────────┬──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │2.1 │zona de acces şi zona │2.1.1 │Protecţie suprafeţe │Suprafeţe vitrate necertificate │ 1,5 │ │ 1,5 │
 │ │perimetrală │ │vitrate │ │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.1.2 │Tâmplărie │Uşi şi ferestre din elemente constructive│ 1,5 │ │ 1,5 │
 │ │ │ │ │certificate │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.1.3 │Acces clienţi │Uşa simplă │ 1,5 │ │ 1,5 │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.1.4 │Pereţi exteriori şi zone │Alte materiale de construcţie │ 1,5 │ │ 1,5 │
 │ │ │ │de fixare tâmplărie │ │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 2.2 │zona de tranzacţionare│2.2.1 │Compartimentare operatori│În sistem deschis │ 3 │ │ 3 │
 │ │ │ │numerar │ │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.2.2 │Relaţie operator numerar │În sistem deschis │ 1 │ │ 1 │
 │ │ │ │- Client │ │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 2.3 │zona de depozitare │2.3.1 │Amplasare şi dotare │Seif necertificat şi ancorat, amplasat în│ 2 │ │ 2 │
 │ │ │ │ │spaţiul comun │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 2.4 │zona de expunere │ │Nu este cazul │ │ - │ │ - │
 ├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 2.5 │zona de transferuri │2.5.1 │Trasee de transport │Prin zona accesibilă clienţilor │ 2 │ │ 2 │
 │ │ │ │intern numerar │ │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.5.2 │Puncte de transfer către │Uşa de acces destinată clienţilor │ 1 │ │ 1 │
 │ │ │ │exterior │ │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 2.6 │zona de procesare │2.6.1 │Amplasare │Incintă distinctă din elemente │ 1 │ │ 1 │
 │ │ │ │ │constructive necertificate │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 2.7 │zona echipamente de │2.7.1 │Amplasare echipamente │În încăpere cu altă destinaţie │ 1 │ │ 1 │
 │ │securitate │ │ │ │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 2.8 │zona de tranzacţii cu │2.8.1 │Certificare compartiment │Automat bancar cu seif necertificat │ 2 │ │ 2 │
 │ │automate bancare │ │valori şi posibilitate de│pentru rezistenţă la efracţie şi ancc │ │ │ │
 │ │ │ │ancorare │ │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.8.2 │Compartimentare │Automat bancar neseparat fizic (deschis) │ 1 │ │ 1 │
 ├─────┼──────────────────────┴──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │2B │SISTEME ELECTRONICE DE │ │ │ 30 │ 100,00% │ 30 │
 │ │SECURITATE │ │ │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────┬──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 2.9 │subsistem de detecţie │2.9.1 │Detecţia pătrunderii prin│NU │ 4 │ │ 4 │
 │ │a efracţiei │ │efracţie în obiectiv │ │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.9.2 │Detecţie cu principii │NU │ 2 │ │ 2 │
 │ │ │ │diferite zona de │ │ │ │ │
 │ │ │ │depozitare │ │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.9.3 │Posibilitatea │NU │ 3 │ │ 3 │
 │ │ │ │semnalizării stării de │ │ │ │ │
 │ │ │ │pericol în spaţiile cu │ │ │ │ │
 │ │ │ │valori │ │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.9.4 │Posibilitatea │NU │ 2 │ │ 2 │
 │ │ │ │semnalizării stării de │ │ │ │ │
 │ │ │ │pericol personal de │ │ │ │ │
 │ │ │ │conducere şi în spaţiile │ │ │ │ │
 │ │ │ │de tranzacţionare │ │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.9.5 │Posibilitatea programării│NU │ 1 │ │ 1 │
 │ │ │ │de partiţii distincte │ │ │ │ │
 │ │ │ │pentru spaţiile cu valori│ │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.9.6 │Semnalizare forţare │NU │ 1 │ │ 1 │
 │ │ │ │seif/tezaur │ │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.9.7 │Conectare la dispecerat │NU │ 4 │ │ 4 │
 │ │ │ │monitorizare permanentă │ │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.9.8 │Existenţă temporizare uşă│NU │ 2 │ │ 2 │
 │ │ │ │acces zonă de depozitare │ │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.9.9 │Posibilitatea utilizării │NU │ 1 │ │ 1 │
 │ │ │ │codurilor duress │ │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │2.10 │subsistem TVCI │2.10.1│Supraveghere video zone │NU │ 3 │ │ 3 │
 │ │ │ │acces (din interior şi │ │ │ │ │
 │ │ │ │exterior), │ │ │ │ │
 │ │ │ │tranzacţionare, │ │ │ │ │
 │ │ │ │transferuri şi acces zonă│ │ │ │ │
 │ │ │ │de depozitare │ │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.10.2│Stocare imagini video │NU │ 2 │ │ 2 │
 │ │ │ │pentru 20 zile │ │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.10.3│Calitatea imagini care │NU │ 3 │ │ 3 │
 │ │ │ │permite identificarea │ │ │ │ │
 │ │ │ │persoanelor în zona de │ │ │ │ │
 │ │ │ │acces şi recunoaşterea în│ │ │ │ │
 │ │ │ │rest │ │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │2.11 │subsistem control │2.11.1│Uşa acces clienţi cu │NU │ 1 │ │ 1 │
 │ │acces │ │deschidere controlată din│ │ │ │ │
 │ │ │ │interior │ │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.11.2│Acces controlat în zona │NU │ 1 │ │ 1 │
 │ │ │ │de tranzacţionare, │ │ │ │ │
 │ │ │ │depozitare, procesare şi │ │ │ │ │
 │ │ │ │echipamente de securitate│ │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────┴──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │2C │PAZĂ │ │ │ 15 │ 100,00% │ 15 │
 ├─────┼──────────────────────┬──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │2.12 │măsuri asigurate cu │2.12.1│Paza │Fără pază │ 5 │ │ 5 │
 │ │personal │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.12.2│Intervenţie │NU │ 5 │ │ 5 │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.12.3│Transporturi valori │ │ 5 │ │ 5 │
 │ │ │ │neorganizat │ │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────┴──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │3 │CRITERII FUNCŢIONALE │ │ │ 10 │ 100,00% │ 10 │
 ├─────┼──────────────────────┬──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ │ │3.1 │Depozitare numerar │mare peste 50000 EUR │ 2 │ │ 2 │
 │ │ │ │(noaptea) │ │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │3.2 │Nivel mediu operaţiuni │mare peste 30000 EUR/zi │ 1 │ │ 1 │
 │ │ │ │cash/zi │ │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │3.3 │Operaţiuni periodice │Frecvenţă ridicată │ 1 │ │ 1 │
 │ │ │ │valori mari în numerar │ │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │3.4 │Frecvenţă transporturi │Frecvenţă ridicată │ 1 │ │ 1 │
 │ │ │ │valori │ │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │3.5 │Număr salariaţi │1 sau 2 │ 1 │ │ 1 │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │3.6 │Experienţa şi nivel │sub 25% cu experienţa mai mare de 3 ani │ 1 │ │ 1 │
 │ │ │ │pregătire │ │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │3.7 │Existenţă proceduri de │proceduri inexistente │ 2 │ │ 2 │
 │ │ │ │lucru de securitate │ │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │3.8 │Întreruperi alimentare │Frecvente │ 0,5 │ │ 0,5 │
 │ │ │ │energie electrică │ │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │3.9 │Întreruperi comunicaţii │Frecvente │ 0,5 │ │ 0,5 │
 ├─────┼──────────────────────┴──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │4 │ALTE CRITERII │ │ │ 0 │ │ 0 │
 ├─────┼──────────────────────┬──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ │ │4.1 │Elemente de evaluare cu │Fără elemente de evaluare cu efect de │ 0 │ │ 10 │
 │ │ │ │efect de creştere a │creştere a riscului │ │ │ │
 │ │ │ │riscului │ │ │ │ │
 │ │ │ ├─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │4.2 │Elemente de evaluare cu │Fără elemente de evaluare cu efect de │ 0 │ │ -10 │
 │ │ │ │efect de diminuare a │diminuare a riscului │ │ │ │
 │ │ │ │riscului │ │ │ │ │
 ├─────┴──────────────────────┴──────┴─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ PUNCTAJ TOTAL │ │ 100 │ 100,00% │ 100 │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┴────────┤
                   Admisibilitate │ │ │
 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────┤
 │CONCLUZIE │ NIVEL DE RISC INACCEPTABIL │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Notă: Cerinţele minimale generale (pct. 2.1.1 şi 2.1.2) şi specifice sunt scrise cu caractere italice.


 ┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬───────┐
 │ DETALII ALTE CRITERII │Elemente de evaluare│Comentarii evaluator│Punctaj│
 │ │nenominalizate │ │ │
 ├───────────────────────┴────────────────────┼────────────────────┼───────┤
 │4.1 Elemente de evaluare cu efect de │ - │ 0 │
 │creştere a riscului - punctaj total │ │ │
 ├───────────────────────┬──────┬─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │SE DESCRIU AMENINŢĂRI │4.1.1 │ │ │ │
 │ŞI VULNERABILITĂŢI ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │SPECIFICE IDENTIFICATE │4.1.1 │ │ │ │
 │DE EVALUATOR, CU EFECT ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │DE CREŞTERE A RISCULUI │4.1.2 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.1.3 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.1.4 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.1.5 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.1.6 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.1.7 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.1.8 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.1.9 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.1.10│ │ │ │
 ├───────────────────────┴──────┴─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │4.2 Elemente de evaluare cu efect de │ │ │
 │diminuare a riscului - punctaj total │ - │ 0 │
 ├───────────────────────┬──────┬─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │SE DESCRIU MĂSURI │4.2.1 │ │ │ │
 │SUPLIMENTARE DE ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │SECURITATE SAU │4.2.2 │ │ │ │
 │SITUAŢII/CARACTERISTICI├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │SPECIALE CU EFECT DE │4.2.3 │ │ │ │
 │DIMINUAREA RISCULUI ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.2.4 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.2.5 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.2.6 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.2.7 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.2.8 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.2.9 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.2.10│ │ │ │
 └───────────────────────┴──────┴─────────────┴────────────────────┴───────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────────────┬──────────────┬──────────┐
 │ DATA ELABORĂRII │ │ EVALUATOR │DENUMIRE/NUME │ŞTAMPILĂ/ │
 ├─────────────────┤ │ │ŞI PRENUME │SEMNĂTURĂ │
 │ │ ├──────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 └─────────────────┘ │PERSOANA JURIDICĂ/FIZICĂ │ │ │
                      │AUTORIZATĂ │ │ │
                      ├──────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
                      │REPREZENTANT LEGAL │ │ │
                      ├──────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
                      │SPECIALIST/EXPERT │ │ │
                      └──────────────────────────┴──────────────┴──────────┘


 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ GRILA DE PONDERARE BĂNCI CORPORATISTE şi IFN - valorile câmpurilor sunt │
 │utilizate automat de aplicaţie şi nu este necesar a fi vizualizată de │
 │utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde şi securiza pentru a se │
 │împiedica modificarea neautorizată. │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌───┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
 │100│Unitate situată în localitate cu rata a │1.1 Criminalitate │
 │ │criminalităţii ridicata │caracteristică zonală│
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 75│Unitate situată în localitate cu rata a │ │
 │ │criminalităţii medie │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 50│Unitate situată în localitate cu rata a │ │
 │ │criminalităţii scăzută │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │100│Cartier/Zonă cu o rată a criminalităţii ridicată │1.2 Criminalitate │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤caracteristică locală│
 │ 75│Cartier/Zonă cu o rată a criminalităţii medie │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 50│Cartier/Zonă cu o rată a criminalităţii scăzută │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │100│Posibilitate de disimulare/fugă rapidă │1.3 Accesibilitate │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 75│Posibilitate de disimulare/fugă medie │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 50│Posibilitate de disimulare/fugă greoaie │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 50│Unităţi bancare │1.4 Vecinătăţi │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 50│Spaţii comerciale cu pază │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 75│Spaţii comerciale fără pază │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 50│Zonă cu prezenţă permanentă ale unor forţe de │ │
 │ │ordine │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 75│Rezidente │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│Izolată │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 50│Zona cu trafic pietonal şi/sau rutier intens │1.5 Caracteristici │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤locale exterioare │
 │ 75│Zona cu trafic pietonal şi/sau rutier mediu │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│Zona cu trafic pietonal şi/sau rutier redus │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 50│Sucursale │1.6 Tip unitate │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 75│Agenţie urbană │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│Agenţie rurală │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │100│Zona de tranzacţionare pe direcţia de acces în │1.7 Compartimentare │
 │ │apropierea intrării │interioară │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 75│Zona de tranzacţionare în lateral în apropierea │ │
 │ │intrării │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 25│Zona de tranzacţionare în încăpere diferită faţă │ │
 │ │de acces │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 25│Suprafeţe vitrate până la 3 m rezistente la │2.1.1 Protecţie │
 │ │atacuri manuale │suprafeţe vitrate │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 50│Suprafeţe vitrate prevăzute cu gratii metalice │ │
 │ │certificate │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│Suprafeţe vitrate necertificate │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 25│Uşi şi ferestre din elemente constructive │2.1.2 Tâmplărie │
 │ │certificate, ferestre cu deschidere limitată │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 50│Uşi din elemente constructive certificate şi │ │
 │ │ferestre prevăzute cu gratii metalice certificate │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│Uşi şi ferestre din elemente constructive │ │
 │ │certificate │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 50│Hol de intrare cu uşile interblocate │2.1.3 Acces clienţi │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 75│Uşi automate │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│Uşă simplă │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 40│Beton │2.1.4 Pereţi │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤exteriori şi zone de │
 │ 60│Zidărie groasă (min. 150 mm) │fixare tâmplărie │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│Alte materiale de construcţie │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 25│Incintă distinctă din elemente constructive │2.2.1 Compartimentare│
 │ │rezistente la acţiunea armelor de foc │operatori numerar │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 50│În sistem combinat, deschis şi închis │ │
 │ │(pt. valori mari) │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 0│Unitate fără operaţiuni cu numerar la ghişeu │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 50│Incintă distinctă din elemente constructive │ │
 │ │rezistente la atac manual │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 75│Incintă distinctă din elemente constructive │ │
 │ │necertificate │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│În sistem deschis │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 25│Ghişeu din elemente certificate amenajat cu sertar│2.2.2 Relaţie │
 │ │pentru preluarea indirectă a valorilor │operator numerar │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤- Client │
 │ 0│Unitate fără operaţiuni cu numerar la ghişeu │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 75│Ghişeu din elemente necertificate │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│În sistem deschis │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 0│Unitate fără depozitare │2.3.1 Amplasare şi │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤dotare │
 │ 10│Cameră de tezaur │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 40│Seif certificat amplasat în incintă separată │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 60│Seif certificat amplasat în spaţiul comun │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│Seif necertificat şi ancorat, amplasat în spaţiul │ │
 │ │comun │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 40│În afara programului de lucru cu publicul │2.5.1 Trasee de │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤transport intern │
 │ 50│Prin zone inaccesibile clienţilor │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│Prin zona accesibilă clienţilor │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 25│Transfer în afara orelor de program cu publicul │2.5.2 Puncte de │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤transfer către │
 │ 50│Uşă de acces inaccesibilă clienţilor cu deschidere│exterior │
 │ │controlată din interior │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 75│Uşă de acces inaccesibilă clienţilor │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│Uşa de acces destinată clienţilor │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 0│Unitate fără procesare numerar │2.6.1 Amplasare │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 25│Incintă distinctă din elemente constructive │ │
 │ │rezistente la acţiunea armelor de foc │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 50│Incintă distinctă din elemente constructive │ │
 │ │rezistente la atac manual │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│Incintă distinctă din elemente constructive │ │
 │ │necertificate │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 25│Încăpere separată cu acces controlat │2.7.1 Amplasare │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤echipamente │
 │ 50│Încăpere separată cu încuiată mecanic │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│În încăpere cu altă destinaţie │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 0│Unitate fără automat bancar │2.8.1 Certificare │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤compartiment valori │
 │ 25│Automat bancar cu seif certificat pentru clasă │şi posibilitate de │
 │ │medie de rezistenţă la efracţie şi ancorare │ancorare │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 50│Automat bancar cu seif certificat pentru clasă │ │
 │ │minimă de rezistenţă la efracţie şi ancorare │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│Automat bancar cu seif necertificat pentru │ │
 │ │rezistenţă la efracţie şi ancorare │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 0│Unitate fără automat bancar │2.8.2 Compartimentare│
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 25│Automat bancar amplasat în incintă separată şi │ │
 │ │asigurată │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 50│Automat bancar separat cu măşti amovibile │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │100│Automat bancar neseparat fizic (deschis) │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 50│DA │2.9.1 Detecţia │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤pătrunderii prin │
 │100│NU │efracţie în obiectiv │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 50│DA │2.9.2 Detecţie cu │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤principii diferite │
 │100│NU │zona de depozitare │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 25│DA │2.9.3 Posibilitatea │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤semnalizării stării │
 │100│NU │de pericol în │
 │ │ │spaţiile cu valori │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 25│ │2.9.4 Posibilitatea │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤semnalizării stării │
 │100│NU │de pericol personal │
 │ │ │de conducere şi în │
 │ │ │spaţiile de │
 │ │ │tranzacţionare │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 50│DA │2.9.5 Posibilitatea │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤programării de │
 │100│NU │partiţii distincte │
 │ │ │pentru spaţiile cu │
 │ │ │valori │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 50│DA │2.9.6 Semnalizare │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤forţare seif/tezaur │
 │100│NU │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 50│DA │2.9.7 Conectare la │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤dispecerat │
 │100│NU │monitorizare │
 │ │ │permanentă │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 50│DA │2.9.8 Existenţă │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤temporizare uşă acces│
 │100│NU │zonă de depozitare │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 50│DA │2.9.9 Posibilitatea │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤utilizării codurilor │
 │100│NU │duress │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 50│DA │2.10.1 Supraveghere │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤video zone acces (din│
 │100│NU │interior şi exterior)│
 │ │ │tranzacţionare, │
 │ │ │transferuri şi acces │
 │ │ │zonă de depozitare │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 50│DA │2.10.2 Stocare │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤imagini video pentru │
 │100│NU │20 zile │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 50│DA │2.10.3 Calitatea │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤imagini care permite │
 │100│NU │recunoaşterea │
 │ │ │clienţilor │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 50│DA │2.11.1 Uşa acces │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤clienţi cu deschidere│
 │100│NU │controlată din │
 │ │ │interior │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 50│ │2.11.2 Acces │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤controlat în zona de │
 │100│NU │tranzacţionare, │
 │ │ │depozitare, procesare│
 │ │ │şi echipamente de │
 │ │ │securitate │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 25│Permanentă │2.12.1 Pază │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 50│Temporară │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│Fără pază │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 50│DA │2.12.2 Intervenţie │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│NU │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 50│efectuat mijloace de transport certificate şi │2.12.3 Transporturi │
 │ │personal de pază │valori │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 75│efectuat cu mijloace de transport amenajate şi │ │
 │ │personal de pază/echipaj de însoţire │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 50│transferate în acelaşi imobil/complex │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│neorganizat │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 25│mic < 10000 EUR │3.1 Depozitare │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤numerar │
 │ 50│mediu între 10000 şi 50000 EUR │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│mare peste 50000 EUR │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 25│mic < 10000 EUR/zi │3.2 Nivel operaţiuni │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤cash │
 │ 50│mediu între 10000 şi 30000 EUR/zi │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│mare peste 30000 EUR/zi │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 25│Frecvenţă redusă 1/zi │3.3 Operaţiuni │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤periodice valori mari│
 │ 50│Frecvenţă medie │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│Frecvenţă ridicată │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 25│Frecvenţă redusă 1/săptămână │3.4 Frecvenţă │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤transporturi valori │
 │ 50│Frecvenţă medie │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│Frecvenţă ridicată │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │100│1 sau 2 │3.5 Număr salariaţi │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 75│între 3 şi 5 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 25│> 5 │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 25│peste 50% cu experienţa mai mare de 3 ani │3.6 Experienţa │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤profesională │
 │ 50│peste 25% cu experienţa mai mare de 3 ani │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│sub 25% cu experienţa mai mare de 3 ani │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 25│proceduri existente şi însuşite de personal │3.7 proceduri de │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤lucru de securitate │
 │ 75│proceduri existente │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │100│proceduri inexistente │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │100│Frecvente │3.8 Întreruperi │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤alimentare energie │
 │ 75│Fluctuaţii de tensiune │electrică │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 50│Accidentale │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 10│UPS/Generator alimentare echipamente securitate şi│ │
 │ │comunicaţii │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │100│Frecvente │3.9 Întreruperi │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤comunicaţii │
 │ 50│Rare │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 0│Back-up comunicaţii securitate în alt mediu tehnic│ │
 │ │decât cel de baza │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │100│Impact major (9,10, > 10) │4.1 Elemente cu efect│
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤pozitiv (+ risc) │
 │ 75│Impact semnificativ (7,8) │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 50│Impact mediu (5,6) │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 25│Impact redus (3,4) │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 10│Impact minim (1,2) │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 0│Fără elemente de evaluare cu efect de creştere a │ │
 │ │riscului │ │
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │100│Impact major (9,10, > 10) │4.2 Elemente cu efect│
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤negativ (- risc) │
 │ 75│Impact semnificativ (7,8) │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 50│Impact mediu (5,6) │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 25│Impact redus (3,4) │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 10│Impact minim (1,2) │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
 │ 0│Fără elemente de evaluare cu efect de diminuare a │ │
 │ │riscului │ │
 └───┴──────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘


    ANEXA 3

                  GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU
          SOCIETĂŢILE CARE AU CA OBIECT DE ACTIVITATE SCHIMBUL VALUTAR

 ┌─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
 │DENUMIRE UNITATE │ │
 ├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
 │DENUMIRE OBIECTIV │ │
 ├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
 │ADRESA OBIECTIV │ │
 ├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
 │OBIECTE DE ACTIVITATE│ │
 └─────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘


 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┐
 │ Criterii Elemente de evaluare Variabile Punctaj │Procentaj│Punctaj │
 │ ponderat│ponderat │asociat │
 ├─────┬──────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬────────┼─────────┼────────┤
 │ 1 │CRITERII SPECIFICE │ │ │ 25 │ 100,00% │ 25 │
 ├─────┼──────────────────────┼──────┬─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ │CARACTERISTICI UNITATE│ 1.1. │Criminalitate │Unitate situată în localitate cu rata a │ 5 │ │ 5 │
 │ │ │ │caracteristică zonală │criminalităţii ridicată │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │ 1.2. │Criminalitate │Cartier/Zona cu o rata a criminalităţii │ 5 │ │ 5 │
 │ │ │ │caracteristică locală │ridicată │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │ 1.3. │Accesibilitate │Posibilitate de disimulare/fugă rapidă │ 5 │ │ 5 │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │ 1.4. │Vecinătăţi │Izolată │ 5 │ │ 5 │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │ 1.5. │Caracteristici locale │Zona cu trafic pietonal şi/sau rutier │ 5 │ │ 5 │
 │ │ │ │exterioare │redus │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────┴──────┴─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 2 │CRITERII DE SECURITATE │ │ 65 │ 100,00% │ 65 │
 ├─────┼─────────────────────────────┬─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 2A │PROTECŢIE MECANO-FIZICĂ │ │ │ 28 │ 100,00% │ 28 │
 ├─────┼──────────────────────┬──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 2.1 │zona de acces şi zona │2.1.1 │Protecţie suprafeţe │Suprafeţe vitrate necertificate │ 1,5 │ │ 1,5 │
 │ │perimetrală │ │vitrate │ │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.1.2 │Tâmplărie │Uşi şi ferestre din elemente constructive│ 1,5 │ │ 1,5 │
 │ │ │ │ │necertificate │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.1.3 │Acces clienţi │Uşa simplă │ 1,5 │ │ 1,5 │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.1.4 │Pereţi exteriori şi zonă │Alte materiale de construcţie │ 1,5 │ │ 1,5 │
 │ │ │ │de fixare tâmplărie │ │ │ │ │
 │ ├──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 2.2 │zona de tranzacţionare│2.2.1 │Compartiment operator │În sistem deschis │ 10 │ │ 10 │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.2.2 │Relaţie operator-Client │În sistem deschis │ 3 │ │ 3 │
 │ ├──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 2.3 │zona de depozitare │2.3.1 │Amplasare şi dotare │Seif necertificat şi ancorat, amplasat │ │ │ │
 │ │ │ │ │în spaţiul comun │ 3 │ │ 3 │
 │ ├──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 2.4 │zona de expunere │ - │ - │ - │ - │ │ - │
 │ ├──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 2.5 │zona de transferuri │2.5.1 │Trasee de transport │Prin zona accesibilă clienţilor │ 2 │ │ 2 │
 │ │ │ │intern numerar │ │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.5.2 │Puncte de transfer către │Uşa de acces destinată clienţilor │ 2 │ │ 2 │
 │ │ │ │exterior │ │ │ │ │
 │ ├──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 2.6 │zona de procesare │2.6.1 │Amplasare │Incintă distinctă din elemente │ 1 │ │ 1 │
 │ │ │ │ │constructive necertificate │ │ │ │
 │ ├──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 2.7 │zona echipamente de │2.7.1 │Amplasare echipamente │În încăpere cu altă destinaţie │ 1 │ │ 1 │
 │ │securitate │ │ │ │ │ │ │
 │ ├──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 2.8 │zona de tranzacţii cu │ - │ - │ - │ - │ │ - │
 │ │automate bancare │ │ │ │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────┴──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 2B │SISTEME ELECTRONICE DE │ │ │ 27 │ 100,00% │ 27 │
 │ │SECURITATE │ │ │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────┬──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 2.9 │subsistem de detecţie │2.9.1 │Detecţie pătrunderii prin│NU │ 4 │ │ 4 │
 │ │a efracţiei │ │efracţie în obiectiv │ │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ │ │2.9.2 │Posibilitate semnalizare │NU │ 4 │ │ 4 │
 │ │ │ │stare de pericol personal│ │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ │ │2.9.3 │Semnalizare forţare seif │NU │ 2 │ │ 2 │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ │ │2.9.4 │Conectare la dispecerat │NU │ 3 │ │ 3 │
 │ │ │ │monitorizare permanentă │ │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │2.10 │subsistem TVCI │2.10.1│Supraveghere video zonă │NU │ 3 │ │ 3 │
 │ │ │ │clienţi │ │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ │ │2.10.2│Stocare imagini video │NU │ 2 │ │ 2 │
 │ │ │ │pentru 20 zile │ │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ │ │2.10.3│Calitate imagini care │NU │ 3 │ │ 3 │
 │ │ │ │permite recunoaşterea │ │ │ │ │
 │ │ │ │clienţilor │ │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │2.11 │subsistem control │2.11.1│Uşa acces clienţi cu │NU │ 4 │ │ 4 │
 │ │acces │ │deschidere controlată din│ │ │ │ │
 │ │ │ │interior │ │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ │ │2.11.2│Semnalizare uşă │NU │ 2 │ │ 2 │
 │ │ │ │compartiment operator │ │ │ │ │
 │ │ │ │deschisă şi neasigurată │ │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────┴──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 2C │PAZA │ │ │ 10 │ 100,00% │ 10 │
 ├─────┼──────────────────────┬──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │2.12 │măsuri asigurate cu │2.12.1│Pază │Fără pază │ 3 │ │ 3 │
 │ │personal uman ├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ │ │2.12.2│Intervenţie prin personal│NU │ 3 │ │ 3 │
 │ │ │ │specializat │ │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ │ │2.12.3│Transporturi valori │neorganizat │ 4 │ │ 4 │
 ├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 3 │CRITERII FUNCŢIONALE │ │ │ │ 10 │ 100,00% │ 10 │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ │ │3.1.1 │Depozitare numerar │mare peste 50000 EUR │ 2,5 │ │ 2,5 │
 │ │ │ │(noaptea) │ │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ │ │3.1.2 │Nivel mediu operaţiuni │mare peste 30000 EUR/zi │ 1,5 │ │ 1,5 │
 │ │ │ │cash/zi │ │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ │ │3.1.3 │Număr salariaţi │1 │ 1,5 │ │ 1,5 │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ │ │3.1.4 │Existenţa procedurilor de│proceduri inexistente │ 2,5 │ │ 2,5 │
 │ │ │ │lucru de securitate │ │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ │ │3.1.5 │Întreruperi alimentare EE│Frecvente │ 1 │ │ 1 │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ │ │3.1.6 │Întreruperi comunicaţii │Frecvente │ 1 │ │ 1 │
 ├─────┼──────────────────────┴──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 4 │ALTE CRITERII │ │ │ 0 │ │ 0 │
 ├─────┼──────────────────────┬──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ │ │ 4.1 │Elemente de evaluare cu │Fără elemente de evaluare cu efect de │ 0 │ │ 10 │
 │ │ │ │efect de creştere a │creştere a riscului │ │ │ │
 │ │ │ │riscului │ │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ │ │ 4.2 │Elemente de evaluare cu │Fără elemente de evaluare cu efect de │ 0 │ │ -10 │
 │ │ │ │efect de diminuare a │diminuare a riscului │ │ │ │
 │ │ │ │riscului │ │ │ │ │
 ├─────┴──────────────────────┴──────┴─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ PUNCTAJ TOTAL │ │ 100 │ 100,00% │ 100 │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┴────────┤
                   Admisibilitate │ │ │
 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────┤
 │CONCLUZIE │ NIVEL DE RISC INACCEPTABIL │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Notă: Cerinţele minimale generale (pct. 2.1.1 şi 2.1.2) şi specifice sunt scrise cu caractere italice.

 ┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬───────┐
 │ DETALII ALTE CRITERII │Elemente de evaluare│Comentarii evaluator│Punctaj│
 │ │nenominalizate │ │ │
 ├───────────────────────┴────────────────────┼────────────────────┼───────┤
 │4.1 Elemente de evaluare cu efect de │ - │ 0 │
 │creştere a riscului - punctaj total │ │ │
 ├───────────────────────┬──────┬─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │SE DESCRIU AMENINŢĂRI │4.1.1 │ │ │ │
 │ŞI VULNERABILITĂŢI ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │SPECIFICE IDENTIFICATE │4.1.2 │ │ │ │
 │DE EVALUATOR, CU EFECT ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │DE CREŞTERE A RISCULUI │4.1.3 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.1.4 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.1.5 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.1.6 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.1.7 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.1.8 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.1.9 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.1.10│ │ │ │
 ├───────────────────────┴──────┴─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │4.2 Elemente de evaluare cu efect de │ │ │
 │diminuare a riscului - punctaj total - 0 │ │ │
 ├───────────────────────┬──────┬─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │SE DESCRIU MĂSURI │4.2.1 │ │ │ │
 │SUPLIMENTARE DE ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │SECURITATE SAU │4.2.2 │ │ │ │
 │SITUAŢII/CARACTERISTICI├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │SPECIALE CU EFECT DE │4.2.3 │ │ │ │
 │DIMINUAREA RISCULUI ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.2.4 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.2.5 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.2.6 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.2.7 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.2.8 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.2.9 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.2.10│ │ │ │
 └───────────────────────┴──────┴─────────────┴────────────────────┴───────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────────────┬──────────────┬──────────┐
 │ DATA ELABORĂRII │ │ EVALUATOR │DENUMIRE/NUME │ŞTAMPILĂ/ │
 ├─────────────────┤ │ │ŞI PRENUME │SEMNĂTURĂ │
 │ │ ├──────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 └─────────────────┘ │PERSOANA JURIDICĂ/FIZICĂ │ │ │
                      │AUTORIZATĂ │ │ │
                      ├──────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
                      │REPREZENTANT LEGAL │ │ │
                      ├──────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
                      │SPECIALIST/EXPERT │ │ │
                      └──────────────────────────┴──────────────┴──────────┘


 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │GRILA DE PONDERARE CASE DE SCHIMB VALUTAR - Valorile câmpurilor sunt │
 │utilizate automat de aplicaţie şi nu este necesar a fi vizualizată de │
 │utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde şi securiza pentru a se │
 │împiedica modificarea neautorizată. │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌───────┬─────────────────────────────────────────┬──────┬───────────────────┐
 │Procent│ Caracteristici posibile │ │ Variabile │
 │de risc│ │ │ │
 │asociat│ │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │100 │Unitate situată în judeţ cu rată a │1.1 │Caracterizare │
 │ │criminalităţii ridicată │ │geografica │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 75 │Unitate situată în judeţ cu rată a │ │ │
 │ │criminalităţii medie │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 50 │Unitate situată în judeţ cu rată a │ │ │
 │ │criminalităţii scăzută │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │100 │Cartier/Oraş/Secţie cu o rată a │1.2 │Caracteristici │
 │ │criminalităţii ridicată │ │zonale │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 75 │Cartier/Oraş/Secţie cu o rată a │ │ │
 │ │criminalităţii medie │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 50 │Cartier/Oraş/Secţie cu o rată a │ │ │
 │ │criminalităţii scăzută │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │100 │Posibilitate de disimulare/fugă rapidă │1.3 │Accesibilitate │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 75 │Posibilitate de disimulare/fugă medie │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 50 │Posibilitate de disimulare/fugă greoaie │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 25 │Incinte centre comerciale │1.4 │Vecinătăţi │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 50 │Unităţi bancare │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 50 │Spaţii comerciale cu pază │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 75 │Spaţii comerciale fără pază │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 50 │Zona cu prezenţa permanentă ale unor │ │ │
 │ │forţe de ordine │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 75 │Rezidente │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │Izolată │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 50 │Zona cu trafic pietonal şi/sau rutier │1.5 │Caracteristici │
 │ │intens │ │locale exterioare │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 75 │Zona cu trafic pietonal şi/sau rutier │ │ │
 │ │mediu │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │100 │Zona cu trafic pietonal şi/sau rutier │ │ │
 │ │redus │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 25 │Suprafeţe vitrate până la 3 m rezistente │2.1.1 │Protecţie suprafeţe│
 │ │la atacuri manuale │ │vitrate │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 50 │Suprafeţe vitrate prevăzute cu gratii │ │ │
 │ │metalice certificate │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │Suprafeţe vitrate necertificate │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 25 │Uşi şi ferestre din elemente constructive│2.1.2 │Tâmplărie │
 │ │certificate, ferestre cu deschidere │ │ │
 │ │limitată │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 50 │Uşi din elemente constructive certificate│ │ │
 │ │şi ferestre prevăzute cu gratii metalice │ │ │
 │ │certificate │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │Uşi şi ferestre din elemente constructive│ │ │
 │ │necertificate │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 50 │Hol de intrare cu uşile interblocate │2.1.3 │Acces clienţi │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 75 │Uşi automate │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │Uşa simplă │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 40 │Beton │2.1.4 │Compartiment │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤operator │
 │ 60 │Zidărie groasă (min. 150 mm) │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │Alte materiale de construcţie │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 25 │Incintă distinctă din elemente │2.2.1 │Compartiment │
 │ │constructive rezistente la acţiunea │ │operator │
 │ │armelor de foc │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 60 │Incintă distinctă din elemente │ │ │
 │ │constructive necertificate amplasată în │ │ │
 │ │centre comerciale │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 50 │Incintă distinctă din elemente │ │ │
 │ │constructive rezistente la atac manual │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 75 │Incintă distinctă din elemente │ │ │
 │ │constructive necertificate │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │În sistem deschis │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 25 │Ghişeu cu sertar pentru preluarea │2.2.2 │Relaţie │
 │ │indirectă a valorilor, certificat │ │operator-client │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 50 │În sistem deschis dotat cu dulap de │ │ │
 │ │casierie cu temporizare la deschidere │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 75 │Ghişeu din elemente necertificate │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │În sistem deschis │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 25 │Seif certificat amplasat în │2.3.1 │Amplasare şi dotare│
 │ │compartimentul operatorului │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 75 │Seif certificat amplasat în spaţiul comun│ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 0 │Unitate fără depozitare │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │Seif necertificat şi ancorat, amplasat în│ │ │
 │ │spaţiul comun │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 40 │În afara programului de lucru cu publicul│2.5.1 │Trasee de transport│
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤intern numerar │
 │ 50 │Prin zone inaccesibile clienţilor │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │Prin zona accesibilă clienţilor │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 25 │Transfer în afara orelor de program cu │2.5.2 │Puncte de transfer │
 │ │publicul │ │către exterior │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 50 │Uşă de acces inaccesibilă clienţilor cu │ │ │
 │ │deschidere controlată din interior │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 75 │Uşă de acces inaccesibilă clienţilor │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │Uşa de acces destinată clienţilor │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 0 │Unitate fără procesare numerar │2.6.1 │Amplasare │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 25 │Incintă distinctă din elemente │ │ │
 │ │constructive rezistente la acţiunea │ │ │
 │ │armelor de foc │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 50 │Incintă distinctă din elemente │ │ │
 │ │constructive rezistente la atac manual │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │Incintă distinctă din elemente │ │ │
 │ │constructive necertificate │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 25 │Încăpere separată cu acces controlat │2.7.1 │Amplasare │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤echipamente │
 │ 50 │Încăpere separată cu încuiată mecanic │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │În încăpere cu altă destinaţie │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 50 │DA │2.9.1 │Detecţia │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤pătrunderii prin │
 │100 │NU │ │efracţie în │
 │ │ │ │obiectiv │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 50 │DA │2.9.2 │Posibilitatea │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤semnalizării stării│
 │100 │NU │ │de pericol │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 50 │DA │2.9.3 │Semnalizare forţare│
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤seif │
 │100 │NU │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 50 │DA │2.9.4 │Conectare la │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤dispecerat │
 │100 │NU │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 50 │DA │2.10.1│Supraveghere video │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤zonă clienţi │
 │100 │NU │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 50 │DA │2.10.2│Stocare imagini │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤video pentru 20 │
 │100 │NU │ │zile │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 25 │DA │2.10.3│Calitatea imagini │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤care permite │
 │100 │NU │ │recunoaşterea │
 │ │ │ │persoanelor din │
 │ │ │ │zona clienţi │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 50 │DA │2.11.1│Uşa acces clienţi │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤cu deschidere │
 │100 │NU │ │controlată din │
 │ │ │ │interior │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 25 │DA │2.11.2│Semnalizare uşă │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤compartiment │
 │100 │NU │ │operator deschisă │
 │ │ │ │şi neasigurată │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 25 │Permanentă │2.12.1│Pază │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 50 │Temporară │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │Fără pază │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 50 │DA │2.11.2│Intervenţie │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │100 │NU │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 50 │efectuat mijloace de transport │2.12.3│Transporturi valori│
 │ │certificate şi personal de pază │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 75 │efectuat cu mijloace de transport │ │ │
 │ │amenajate şi personal de pază/echipaj de │ │ │
 │ │însoţire │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 50 │transferate în acelaşi imobil/complex │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │neorganizat │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 25 │mic < 10000 EUR │3.1.1 │Depozitare numerar │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 50 │mediu între 10000 şi 50000 EUR │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │mare peste 50000 EUR │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 25 │mic < 10000 EUR/zi │3.1.2 │Nivel operaţiuni │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤cash │
 │ 50 │mediu între 10000 şi 30000 EUR/zi │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │mare peste 30000 EUR/zi │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │100 │1 │3.1.3 │Număr salariaţi │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 75 │2 │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 25 │>3 │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 25 │proceduri existente şi însuşite de │3.1.4 │Existenţa │
 │ │personal │ │procedurilor de │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤lucru │
 │ 75 │proceduri existente │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │proceduri inexistente │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │100 │Frecvente │3.1.5 │întreruperi │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤alimentare EE │
 │ 75 │Fluctuaţii de tensiune │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 50 │Accidentale │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 10 │UPS/Generator alimentare echipamente │ │ │
 │ │securitate şi comunicaţii │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │100 │Frecvente │3.1.6 │Întreruperi │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤comunicaţii │
 │ 50 │Rare │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 0 │Back-up comunicaţii securitate în alt │ │ │
 │ │mediu tehnic decât cel de bază │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │100 │Impact major (9,10, > 10) │4.1 │Elemente cu efect │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤pozitiv (+ risc) │
 │ 75 │Impact semnificativ (7,8) │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 50 │Impact mediu (5,6) │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 25 │Impact redus (3,4) │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 10 │Impact minim (1,2) │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 0 │Fără elemente de evaluare cu efect de │ │ │
 │ │creştere a riscului │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │100 │Impact major (9,10, > 10) │4.2 │Elemente cu efect │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤negativ (- risc) │
 │ 75 │Impact semnificativ (7,8) │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 50 │Impact mediu (5,6) │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 25 │Impact redus (3,4) │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 10 │Impact minim (1,2) │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 0 │Fără elemente de evaluare cu efect de │ │ │
 │ │diminuare a riscului │ │ │
 └───────┴─────────────────────────────────────────┴──────┴───────────────────┘


    ANEXA 4

                     GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC
         PENTRU CASELE DE AMANET, UNITĂŢILE PROFILATE PE ACTIVITĂŢI CU
      METALE/PIETRE PREŢIOASE, MAGAZINE DE COMERCIALIZARE ARME ŞI MUNIŢII

 ┌─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
 │DENUMIRE UNITATE │ │
 ├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
 │DENUMIRE OBIECTIV │ │
 ├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
 │ADRESA OBIECTIV │ │
 ├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
 │OBIECTE DE ACTIVITATE│ │
 └─────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘


 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┐
 │ Criterii Elemente de evaluare Variabile Punctaj │Procentaj│Punctaj │
 │ ponderat│ponderat │asociat │
 ├─────┬──────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬────────┼─────────┼────────┤
 │ 1 │CRITERII SPECIFICE │ │ │ 25 │ 100,00% │ 25 │
 ├─────┼──────────────────────┼──────┬─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ │CARACTERISTICI UNITATE│ 1.1. │Criminalitate │Unitate situată în localitate cu rata a │ 5 │ │ 5 │
 │ │ │ │caracteristică zonală │criminalităţii ridicată │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │ 1.2. │Criminalitate │Cartier/Zona cu o rată a criminalităţii │ 5 │ │ 5 │
 │ │ │ │caracteristică locală │ridicată │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │ 1.3. │Accesibilitate │Posibilitate de disimulare/fugă rapidă │ 5 │ │ 5 │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │ 1.4. │Vecinătăţi │Izolată │ 5 │ │ 5 │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │ 1.5. │Caracteristici locale │Zona cu trafic pietonal şi/sau rutier │ 5 │ │ 5 │
 │ │ │ │exterioare │redus │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────┴──────┴─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 2 │CRITERII DE SECURITATE │ │ 65 │ 100,00% │ 65 │
 ├─────┼─────────────────────────────┬─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 2A │PROTECŢIE MECANO-FIZICĂ │ │ │ 28 │ 100,00% │ 28 │
 ├─────┼──────────────────────┬──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │2.1 │zona de acces şi zona │2.1.1 │Protecţie suprafeţe │Suprafeţe vitrate necertificate │ 1,5 │ │ 1,5 │
 │ │perimetrală │ │vitrate │ │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.1.2 │Tâmplărie │Uşi şi ferestre din elemente constructive│ 1,5 │ │ 1,5 │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤certificate │ │ │ │
 │ │ │2.1.3 │Acces clienţi │Uşă simplă │ 1,5 │ │ 1,5 │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.1.4 │Pereţi exteriori şi zonă │Alte materiale de construcţie │ 1,5 │ │ 1,5 │
 │ │ │ │de fixare tâmplărie │ │ │ │ │
 │ ├──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │2.2 │zona de tranzacţionare│2.2.1 │Compartiment operator │În sistem deschis │ 5 │ │ 5 │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.2.2 │Relaţie operator-Client │În sistem deschis │ 2 │ │ 2 │
 │ ├──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │2.3 │zona de depozitare │2.3.1 │Amplasare şi dotare │Seif necertificat şi ancorat, amplasat în│ 3 │ │ 3 │
 │ ├──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┤spaţiul comun │ │ │ │
 │2.4 │zona de expunere │2.4.1 │Protecţie bunuri expuse │Suprafeţe vitrate necertificate │ 5 │ │ 5 │
 │ │ │ │pentru comercializare │semideschise │ │ │ │
 │ ├──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │2.5 │zona de transferuri │2.5.1 │Trasee de manipulare │Prin zona accesibilă clienţilor │ 2 │ │ 2 │
 │ │ │ │transport intern numerar │ │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.5.2 │Puncte de transfer către │Uşa de acces destinată clienţilor │ 2 │ │ 2 │
 │ │ │ │exterior │ │ │ │ │
 │ ├──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │2.6 │zona de procesare │2.6.1 │Amplasare │Incintă distinctă din elemente │ │ │ │
 │ │ │ │ │constructive necertificate │ 2 │ │ 2 │
 │ ├──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │2.7 │zona echipamente de │2.7.1 │Amplasare echipamente │În încapere/spaţiu cu altă destinaţie │ 1 │ │ 1 │
 │ │securitate │ │ │ │ │ │ │
 │ ├──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │2.8 │zona de tranzacţii cu │ │ - │ - │ - │ │ - │
 │ │automate bancare │ │ │ │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────┴──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 2B │SISTEME ELECTRONICE DE │ │ │ 27 │ 100,00% │ 27 │
 │ │SECURITATE │ │ │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────┬──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │2.9 │subsistem de detecţie │2.9.1 │Detecţia pătrunderii prin│NU │ 4 │ │ 4 │
 │ │a efracţiei │ │efracţie în obiectiv │ │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.9.2 │Posibilitatea │NU │ 4 │ │ 4 │
 │ │ │ │semnalizării stării de │ │ │ │ │
 │ │ │ │pericol │ │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.9.3 │Semnalizare forţare seif │NU │ 2 │ │ 2 │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.9.4 │Conectare la dispecerat │ │ │ │ │
 │ │ │ │monitorizare permanentă │NU │ 4 │ │ 4 │
 │ ├──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │2.10 │subsistem TVCI │2.10.1│Supraveghere video zonă │ │ │ │ │
 │ │ │ │clienţi şi depozitare │NU │ 3 │ │ 3 │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.10.2│Stocare imagini video │ │ │ │ │
 │ │ │ │pentru 20 zile │NU │ 2 │ │ 2 │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.10.3│Calitatea imagini care │ │ │ │ │
 │ │ │ │permite recunoaşterea │ │ │ │ │
 │ │ │ │clienţilor │NU │ 3 │ │ 3 │
 │ ├──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │2.11 │subsistem control │2.11.1│Uşa acces clienţi cu │ │ │ │ │
 │ │acces │ │deschidere controlată din│ │ │ │ │
 │ │ │ │interior │NU │ 3 │ │ 3 │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.11.2│Semnalizare uşă │ │ │ │ │
 │ │ │ │compartiment operator │ │ │ │ │
 │ │ │ │deschisă şi neasigurată │NU │ 2 │ │ 2 │
 ├─────┼──────────────────────┴──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │2C │PAZĂ │ │ │ 10 │ 100,00% │ 10 │
 ├─────┼──────────────────────┬──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │2.12 │măsuri asigurate cu │2.12.1│Pază │Fără pază │ 3 │ │ 3 │
 │ │personal uman ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.12.2│Intervenţie prin personal│NU │ 3 │ │ 3 │
 │ │ │ │specializat │ │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.12.3│Transporturi valori │ │ 4 │ │ 4 │
 │ │ │ │neorganizat │ │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────┴──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 3 │CRITERII FUNCŢIONALE │ │ │ 10 │ 100,00% │ 10 │
 ├─────┼──────────────────────┬──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ │ │3.1.1 │Depozitare numerar │mare peste 50000 EUR │ 2,5 │ │ 2,5 │
 │ │ │ │(noaptea) │ │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │3.1.2 │Nivel mediu operaţiuni │mare peste 30000 EUR/zi │ 1,5 │ │ 1,5 │
 │ │ │ │cash/zi │ │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │3.1.3 │Număr salariaţi │1 │ 1,5 │ │ 1,5 │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │3.1.4 │Existenţa procedurilor de│proceduri inexistente │ 2,5 │ │ 2,5 │
 │ │ │ │lucru │ │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │3.1.5 │Întreruperi alimentare EE│Frecvente │ 1 │ │ 1 │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │3.1.6 │Întreruperi comunicaţii │Frecvente │ 1 │ │ 1 │
 ├─────┼──────────────────────┴──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 4 │ALTE CRITERII │ │ │ 0 │ │ 0 │
 ├─────┼──────────────────────┬──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ │ │4.1 │Elemente de evaluare cu │Fără elemente de evaluare cu efect de │ 0 │ │ 10 │
 │ │ │ │efect de creştere a │creştere a riscului │ │ │ │
 │ │ │ │riscului │ │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │4.2 │Elemente de evaluare cu │Fără elemente de evaluare cu efect de │ 0 │ │ -10 │
 │ │ │ │efect de diminuare a │diminuare a riscului │ │ │ │
 │ │ │ │riscului │ │ │ │ │
 ├─────┴──────────────────────┴──────┴─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ PUNCTAJ TOTAL │ │ 100 │ 100,00% │ 100 │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┴────────┤
                   Admisibilitate │ │ │
 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────┤
 │CONCLUZIE │ NIVEL DE RISC INACCEPTABIL │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


   Notă: Cerinţele minimale generale (pct. 2.1.1 şi 2.1.2) şi specifice sunt scrise cu caractere italice.

 ┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬───────┐
 │ DETALII ALTE CRITERII │Elemente de evaluare│Comentarii evaluator│Punctaj│
 │ │nenominalizate │ │ │
 ├───────────────────────┴────────────────────┼────────────────────┼───────┤
 │4.1 Elemente de evaluare cu efect de │ - │ 0 │
 │creştere a riscului - punctaj total │ │ │
 ├───────────────────────┬──────┬─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │SE DESCRIU AMENINŢĂRI │4.1.1 │ │ │ │
 │ŞI VULNERABILITĂŢI ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │SPECIFICE IDENTIFICATE │4.1.2 │ │ │ │
 │DE EVALUATOR, CU EFECT ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │DE CREŞTEREA RISCULUI │4.1.3 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.1.4 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.1.5 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.1.6 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.1.7 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.1.8 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.1.9 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.1.10│ │ │ │
 ├───────────────────────┴──────┴─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │4.2 Elemente de evaluare cu efect de │ │ │
 │diminuare a riscului - punctaj total - 0 │ │ │
 ├───────────────────────┬──────┬─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │SE DESCRIU MĂSURI │4.2.1 │ │ │ │
 │SUPLIMENTARE DE ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │SECURITATE SAU │4.2.2 │ │ │ │
 │SITUAŢII/CARACTERISTICI├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │SPECIALE CU EFECT DE │4.2.3 │ │ │ │
 │DIMINUAREA RISCULUI ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.2.4 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.2.5 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.2.6 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.2.7 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.2.8 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.2.9 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.2.10│ │ │ │
 └───────────────────────┴──────┴─────────────┴────────────────────┴───────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────────────┬──────────────┬──────────┐
 │ DATA ELABORĂRII │ │ EVALUATOR │DENUMIRE/NUME │ŞTAMPILĂ/ │
 ├─────────────────┤ │ │ŞI PRENUME │SEMNĂTURĂ │
 │ │ ├──────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 └─────────────────┘ │PERSOANA JURIDICĂ/FIZICĂ │ │ │
                      │AUTORIZATĂ │ │ │
                      ├──────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
                      │REPREZENTANT LEGAL │ │ │
                      ├──────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
                      │SPECIALIST/EXPERT │ │ │
                      └──────────────────────────┴──────────────┴──────────┘


 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │GRILA DE PONDERARE BĂNCI - Valorile câmpurilor sunt utilizate automat de │
 │aplicaţie şi nu este necesar a fi vizualizată de utilizatori, sens în care │
 │coloanele se vor ascunde şi securiza pentru a se împiedica modificarea │
 │neautorizată. │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌───────┬─────────────────────────────────────────┬──────┬───────────────────┐
 │Procent│ Caracteristici posibile │ │ Variabile │
 │de risc│ │ │ │
 │asociat│ │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │100 │Unitate situată în judeţ cu rată a │1.1 │Criminalitate │
 │ │criminalităţii ridicată │ │caracteristică │
 │ │ │ │zonală │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 75 │Unitate situată în judeţ cu rată a │ │ │
 │ │criminalităţii medie │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 50 │Unitate situată în judeţ cu rată a │ │ │
 │ │criminalităţii scăzută │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │100 │Cartier/Oraş/Secţie cu o rată a │1.2 │Criminalitate │
 │ │criminalităţii ridicată │ │caracteristică │
 │ │ │ │locală │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 75 │Cartier/Oraş/Secţie cu o rată a │ │ │
 │ │criminalităţii medie │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 50 │Cartier/Oraş/Secţie cu o rată a │ │ │
 │ │criminalităţii scăzută │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │100 │Posibilitate de disimulare/fugă rapidă │1.3 │Accesibilitate │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 75 │Posibilitate de disimulare/fugă medie │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 50 │Posibilitate de disimulare/fugă greoaie │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 25 │Incinte centre comerciale │1.4 │Vecinătăţi │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 50 │Unităţi bancare │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 50 │Spaţii comerciale cu pază │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 75 │Spaţii comerciale fără pază │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 50 │Zona cu prezenţa permanentă ale unor │ │ │
 │ │forţe de ordine │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 75 │Rezidente │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │Izolată │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 50 │Zona cu trafic pietonal şi/sau rutier │1.5 │Caracteristici │
 │ │intens │ │locale exterioare │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 75 │Zona cu trafic pietonal şi/sau rutier │ │ │
 │ │mediu │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │Zona cu trafic pietonal şi/sau rutier │ │ │
 │ │redus │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 25 │Suprafeţe vitrate până la 3 m rezistente │2.1.1 │Protecţie suprafeţe│
 │ │la atacuri manuale │ │vitrate │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 50 │Suprafeţe vitrate prevăzute cu gratii │ │ │
 │ │metalice certificate │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │Suprafeţe vitrate necertificate │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 25 │Uşi şi ferestre din elemente constructive│2.1.2 │Tâmplărie │
 │ │certificate, ferestre cu deschidere │ │ │
 │ │limitată │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 50 │Uşi din elemente constructive certificate│ │ │
 │ │şi ferestre prevăzute cu gratii metalice │ │ │
 │ │certificate │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │Uşi şi ferestre din elemente constructive│ │ │
 │ │certificate │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 50 │Hol de intrare cu uşile interblocate │2.1.3 │Acces clienţi │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 75 │Uşi automate │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │Uşa simplă │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 40 │Beton │2.1.4 │Pereţi exteriori şi│
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤zonă de fixare │
 │ 60 │Zidărie groasă (min. 150 mm) │ │tâmplărie │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │Alte materiale de construcţie │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 25 │Incintă distinctă din elemente │2.2.1 │Compartiment │
 │ │constructive rezistente la acţiunea │ │operator │
 │ │armelor de foc │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 50 │Incintă distinctă din elemente │ │ │
 │ │constructive rezistente la atac manual │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 75 │Incintă distinctă din elemente │ │ │
 │ │constructive necertificate │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │În sistem deschis │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 25 │Ghişeu cu sertar pentru preluarea │2.2.2 │Relaţie │
 │ │indirectă a valorilor, certificat │ │operator-client │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 50 │În sistem deschis dotat cu dulap de │ │ │
 │ │casierie cu temporizare la deschidere │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 75 │Ghişeu din elemente necertificate │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │În sistem deschis │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 25 │Seif certificat amplasat în │2.3.1 │Amplasare şi dotare│
 │ │compartimentul operatorului │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 75 │Seif certificat amplasat în spaţiul comun│ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 0 │Unitate fără depozitare │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │Seif necertificat şi ancorat, amplasat în│ │ │
 │ │spaţiul comun │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 25 │Suprafeţe vitrate rezistente la atac │2.4.1 │Protecţie bunuri │
 │ │manual asigurate cu încuietori │ │expuse pentru │
 │ │certificate │ │comercializare │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 50 │Suprafeţe vitrate rezistente la atac │ │ │
 │ │manual asigurate cu încuietori │ │ │
 │ │necertificate │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 50 │Suprafeţe vitrate necertificate asigurate│ │ │
 │ │cu încuietori certificate │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │Suprafeţe vitrate necertificate │ │ │
 │ │semideschise │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 40 │În afara programului de lucru cu publicul│2.5.1 │Trasee de transport│
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤intern numerar │
 │ 50 │Prin zone inaccesibile clienţilor │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │Prin zona accesibilă clienţilor │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 25 │Transfer în afara orelor de program cu │2.5.2 │Puncte de transfer │
 │ │publicul │ │către exterior │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 50 │Uşă de acces inaccesibilă clienţilor cu │ │ │
 │ │deschidere controlată din interior │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 75 │Uşă de acces inaccesibilă clienţilor │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │Uşa de acces destinată clienţilor │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 50 │Incintă distinctă din elemente │2.6.1 │Amplasare │
 │ │constructive rezistente la acţiunea │ │ │
 │ │armelor de foc │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 75 │Incintă distinctă din elemente │ │ │
 │ │constructive rezistente la atac manual │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │Incintă distinctă din elemente │ │ │
 │ │constructive necertificate │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 25 │Încăpere separată cu acces controlat │2.7.1 │Amplasare │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤echipamente │
 │ 50 │Încăpere separată cu încuiată mecanic │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │În încăpere/spaţiu cu altă destinaţie │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 50 │DA │2.9.1 │Detecţia │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤pătrunderii prin │
 │100 │NU │ │efracţie în │
 │ │ │ │obiectiv │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 50 │DA │2.9.2 │Posibilitatea │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤semnalizării stării│
 │100 │NU │ │de pericol │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 50 │DA │2.9.3 │Semnalizare forţare│
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤seif │
 │100 │NU │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 50 │DA │2.9.4 │Conectare la │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤dispecerat │
 │100 │NU │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 50 │DA │2.10.1│Supraveghere video │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤zonă clienţi │
 │100 │NU │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 50 │DA │2.10.2│Stocare imagini │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤video pentru 20 │
 │100 │NU │ │zile │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 50 │DA │2.10.3│Calitatea imagini │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤care permite │
 │100 │NU │ │recunoaşterea │
 │ │ │ │persoanelor din │
 │ │ │ │zona clienţi │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 50 │DA │2.11.1│Uşă acces clienţi │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤cu deschidere │
 │100 │NU │ │controlată din │
 │ │ │ │interior │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 50 │DA │2.11.2│Semnalizare uşă │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤compartiment │
 │100 │NU │ │operator deschisă │
 │ │ │ │şi neasigurată │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 25 │Permanentă │2.12.1│Pază │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 75 │Temporară │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │Fără pază │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 50 │DA │2.12.2│Intervenţie │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │100 │NU │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 50 │efectuat mijloace de transport │2.12.3│Transporturi valori│
 │ │certificate şi personal de pază │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 75 │efectuat cu mijloace de transport │ │ │
 │ │amenajate şi personal de pază/echipaj de │ │ │
 │ │însoţire │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 50 │transferate în acelaşi imobil/complex │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │neorganizat │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 25 │mic < 10000 EUR │3.1.1 │Depozitare numerar │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 50 │mediu între 10000 şi 50000 EUR │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │mare peste 50000 EUR │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 25 │mic < 10000 EUR/zi │3.1.2 │Nivel operaţiuni │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤cash │
 │ 50 │mediu între 10000 şi 30000 EUR/zi │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │mare peste 30000 EUR/zi │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │100 │1 │3.1.3 │Număr salariaţi │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 75 │2 │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 25 │> 3 │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 25 │proceduri existente şi însuşite de │3.1.4 │Existenţa │
 │ │personal │ │procedurilor de │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤lucru │
 │ 75 │proceduri existente │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │proceduri inexistente │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │100 │Frecvente │3.1.5 │întreruperi │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤alimentare EE │
 │ 75 │Fluctuaţii de tensiune │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 50 │Accidentale │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 10 │UPS/Generator alimentare echipamente │ │ │
 │ │securitate şi comunicaţii │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │100 │Frecvente │3.1.6 │Întreruperi │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤comunicaţii │
 │ 50 │Rare │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 0 │Back-up comunicaţii securitate în alt │ │ │
 │ │mediu tehnic decât cel de bază │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │100 │Impact major (9,10, > 10) │4.1 │Elemente cu efect │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤pozitiv (+ risc) │
 │ 75 │Impact semnificativ (7,8) │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 50 │Impact mediu (5,6) │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 25 │Impact redus (3,4) │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 10 │Impact minim (1,2) │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 0 │Fără elemente de evaluare cu efect de │ │ │
 │ │creştere a riscului │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │100 │Impact major (9,10, > 10) │4.2 │Elemente cu efect │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤negativ (- risc) │
 │ 75 │Impact semnificativ (7,8) │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 50 │Impact mediu (5,6) │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 25 │Impact redus (3,4) │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 10 │Impact minim (1,2) │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 0 │Fără elemente de evaluare cu efect de │ │ │
 │ │diminuare a riscului │ │ │
 └───────┴─────────────────────────────────────────┴──────┴───────────────────┘


    ANEXA 5

         GRILĂ DE EVALUARE A NIVELULUI DE RISC PENTRU UNITĂŢILE POŞTALE

 ┌─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
 │DENUMIRE UNITATE │ │
 ├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
 │DENUMIRE OBIECTIV │ │
 ├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
 │ADRESA OBIECTIV │ │
 ├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
 │OBIECTE DE ACTIVITATE│ │
 └─────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘


 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┐
 │ Criterii Elemente de evaluare Variabile Punctaj │Procentaj│Punctaj │
 │ ponderat│ponderat │asociat │
 ├─────┬──────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬────────┼─────────┼────────┤
 │ 1 │CRITERII SPECIFICE │ │ │ 25 │ 100,00% │ 25 │
 ├─────┼──────────────────────┼──────┬─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ │CARACTERISTICI UNITATE│ 1.1. │Criminalitate │Unitate situată în localitate cu rată a │ 5 │ │ 5 │
 │ │ │ │caracteristică zonală │criminalităţii ridicată │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │ 1.2. │Criminalitate │Cartier/Zonă cu o rată a criminalităţii │ 5 │ │ 5 │
 │ │ │ │caracteristică locală │ridicată │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │ 1.3. │Accesibilitate │Posibilitate de disimulare/fugă rapidă │ 5 │ │ 5 │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │ 1.4. │Vecinătăţi │Izolată │ 5 │ │ 5 │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │ 1.5. │Caracteristici locale │Zona cu trafic pietonal şi/sau rutier │ 5 │ │ 5 │
 │ │ │ │exterioare │redus │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────┴──────┴─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 2 │CRITERII DE SECURITATE │ │ 65 │ 100,00% │ 65 │
 ├─────┼─────────────────────────────┬─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 2A │PROTECŢIE MECANO-FIZICĂ │ │ │ 25 │ 100,00% │ 25 │
 ├─────┼──────────────────────┬──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 2.1 │zona de acces şi zona │2.1.1 │Protecţie suprafeţe │Suprafeţe vitrate necertificate │ 1,5 │ │ 1,5 │
 │ │perimetrală │ │vitrate │ │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.1.2 │Tâmplărie │Uşi şi ferestre din elemente constructive│ 1,5 │ │ 1,5 │
 │ │ │ │ │certificate │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.1.3 │Acces clienţi │Uşa simplă │ 2 │ │ 2 │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.1.4 │Pereţi exteriori şi zonă │Alte materiale de construcţie │ 2 │ │ 2 │
 │ │ │ │de fixare tâmplărie │ │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 2.2 │zona de tranzacţionare│2.2.1 │Compartiment operator │În sistem deschis │ 3 │ │ 3 │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.2.2 │Dotare ghişeu de lucru cu│ │ │ │ │
 │ │ │ │clienţii │ │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 2.3 │zona de depozitare │2.3.1 │Amplasare şi dotare │Seif necertificat şi ancorat, amplasat în│ 4 │ │ 4 │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤spaţiul comun │ │ │ │
 │ 2.4 │zona de expunere │ - │ - │ - │ - │ │ - │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ 2.5 │zona de transferuri │2.5.1 │Trasee de transport │Prin zona accesibilă clienţilor │ 2 │ │ 2 │
 │ │ │ │intern numerar │ │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.5.2 │Puncte de transfer către │Uşa de acces destinată clienţilor │ 2 │ │ 2 │
 │ │ │ │exterior │ │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 2.6 │zona de procesare │2.6.1 │Amplasare │Incintă distinctă din elemente │ 2 │ │ 2 │
 │ │ │ │ │constructive necertificate │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 2.7 │zona echipamente de │2.7.1 │Amplasare echipamente │În încapere/spaţiu cu altă destinaţie │ 1 │ │ 1 │
 │ │securitate │ │ │ │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 2.8 │zona de tranzacţii cu │ - │ - │ - │ - │ │ - │
 │ │automate bancare │ │ │ │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────┴──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 2B │SISTEME ELECTRONICE DE │ │ │ 25 │ 100,00% │ 25 │
 │ │SECURITATE │ │ │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────┬──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 2.9 │subsistem de detecţie │2.9.1 │Detecţie pătrunderii prin│NU │ 4 │ │ 4 │
 │ │a efracţiei │ │efracţie în obiectiv şi │ │ │ │ │
 │ │ │ │zona de depozitare │ │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.9.2 │Posibilitate semnalizare │NU │ 4 │ │ 4 │
 │ │ │ │stare de pericol personal│ │ │ │ │
 │ │ │ │zona tranzacţionare şi │ │ │ │ │
 │ │ │ │depozitare │ │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.9.3 │Semnalizare forţare seif │NU │ 2 │ │ 2 │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.9.4 │Conectare la dispecerat │NU │ 3 │ │ 3 │
 ├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │2.10 │subsistem TVCI │2.10.1│Supraveghere video zonă │ │ │ │ │
 │ │ │ │clienţi şi zonă de │ │ │ │ │
 │ │ │ │depozitare │NU │ 4 │ │ 4 │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.10.2│Stocare imagini video │ │ │ │ │
 │ │ │ │pentru 20 zile │NU │ 2 │ │ 2 │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.10.3│Calitate imagini care │NU │ 2 │ │ 2 │
 │ │ │ │permite recunoaşterea │ │ │ │ │
 │ │ │ │clienţilor │ │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────┼──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │2.11 │subsistem control │2.11.1│Uşa acces clienţi cu │NU │ 1 │ │ 1 │
 │ │acces │ │deschidere controlată din│ │ │ │ │
 │ │ │ │interior │ │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.11.2│Acces restricţionat zonă │NU │ 3 │ │ 3 │
 │ │ │ │de depozitare şi/sau zonă│ │ │ │ │
 │ │ │ │manipulare │ │ │ │ │
 ├─────┼──────────────────────┴──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 2C │PAZA │ │ │ 15 │ 100,00% │ 15 │
 ├─────┼──────────────────────┬──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │2.12 │măsuri asigurate cu │2.12.1│Pază │Fără pază │ 5 │ │ 5 │
 │ │personal uman ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.12.2│Intervenţie prin personal│NU │ 5 │ │ 5 │
 │ │ │ │specializat │ │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │2.12.3│Transporturi valori │neorganizat │ 5 │ │ 5 │
 ├─────┼──────────────────────┴──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 3 │CRITERII FUNCŢIONALE │ │ │ 10 │ 100,00% │ 10 │
 ├─────┼──────────────────────┬──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ │ │3.1.1 │Depozitare numerar │mare peste 50000 EUR │ 2,5 │ │ 2,5 │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │3.1.2 │Nivel operaţiuni cash │mare peste 30000 EUR/zi │ 1,5 │ │ 1,5 │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │3.1.3 │Număr salariaţi │1 │ 1,5 │ │ 1,5 │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │3.1.4 │Existenţa procedurilor de│ │ │ │ │
 │ │ │ │lucru de securitate │proceduri inexistente │ 2,5 │ │ 2,5 │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │3.1.5 │întreruperi alimentare EE│Frecvente │ 1 │ │ 1 │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │3.1.6 │întreruperi comunicaţii │Frecvente │ 1 │ │ 1 │
 ├─────┼──────────────────────┴──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ 4 │ALTE CRITERII │ │ │ 0 │ │ 0 │
 ├─────┼──────────────────────┬──────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ │ │4.1 │Elemente de evaluare cu │Impact major (9,10, > 10) │ 10 │ │ 10 │
 │ │ │ │efect de creştere a │ │ │ │ │
 │ │ │ │riscului │ │ │ │ │
 │ │ ├──────┼─────────────────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │4.2 │Elemente de evaluare cu │Impact major (9,10, > 10) │ -10 │ │ -10 │
 │ │ │ │efect de diminuare a │ │ │ │ │
 │ │ │ │riscului │ │ │ │ │
 ├─────┴──────────────────────┴──────┴─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┤
 │ PUNCTAJ TOTAL │ │ 100 │ 100,00% │ 100 │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┴────────┤
                   Admisibilitate │ │ │
 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────┤
 │CONCLUZIE │ NIVEL DE RISC INACCEPTABIL │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


   Notă: Cerinţele generale (pct. 2.1.1 şi 2.1.2) şi minimale sunt scrise cu caractere italice.

 ┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬───────┐
 │ DETALII ALTE CRITERII │Elemente de evaluare│Comentarii evaluator│Punctaj│
 │ │nenominalizate │ │ │
 ├───────────────────────┴────────────────────┼────────────────────┼───────┤
 │4.1 Elemente de evaluare cu efect de │ - │ 0 │
 │creştere a riscului - punctaj total │ │ │
 ├───────────────────────┬──────┬─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │SE DESCRIU AMENINŢĂRI │4.1.1 │ │ │ │
 │ŞI VULNERABILITĂŢI ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │SPECIFICE IDENTIFICATE │4.1.2 │ │ │ │
 │DE EVALUATOR, CU EFECT ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │DE CREŞTERE A RISCULUI │4.1.3 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.1.4 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.1.5 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.1.6 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.1.7 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.1.8 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.1.9 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.1.10│ │ │ │
 ├───────────────────────┴──────┴─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │4.2 Elemente de evaluare cu efect de │ │ │
 │diminuare a riscului - punctaj total │ - │ 0 │
 ├───────────────────────┬──────┬─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │SE DESCRIU MĂSURI │4.2.1 │ │ │ │
 │SUPLIMENTARE DE ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │SECURITATE SAU │4.2.2 │ │ │ │
 │SITUATII/CARACTERISTICI├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │SPECIALE CU EFECT DE │4.2.3 │ │ │ │
 │DIMINUAREA RISCULUI ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.2.4 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.2.5 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.2.6 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.2.7 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.2.8 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.2.9 │ │ │ │
 │ ├──────┼─────────────┼────────────────────┼───────┤
 │ │4.2.10│ │ │ │
 └───────────────────────┴──────┴─────────────┴────────────────────┴───────┘
 ┌─────────────────┐ ┌──────────────────────────┬──────────────┬──────────┐
 │ DATA ELABORĂRII │ │ EVALUATOR │DENUMIRE/NUME │ŞTAMPILĂ/ │
 ├─────────────────┤ │ │ŞI PRENUME │SEMNĂTURĂ │
 │ │ ├──────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
 └─────────────────┘ │PERSOANA JURIDICĂ/FIZICĂ │ │ │
                      │AUTORIZATĂ │ │ │
                      ├──────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
                      │REPREZENTANT LEGAL │ │ │
                      ├──────────────────────────┼──────────────┼──────────┤
                      │SPECIALIST/EXPERT │ │ │
                      └──────────────────────────┴──────────────┴──────────┘


 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │GRILĂ DE PONDERARE CASE DE AMANET, BIJUTERII, ARME - Valorile câmpurilor │
 │sunt utilizate automat de aplicaţie şi nu este necesar a fi vizualizată de │
 │utilizatori, sens în care coloanele se vor ascunde şi securiza pentru a se │
 │împiedica modificarea neautorizată. │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌───────┬─────────────────────────────────────────┬──────┬───────────────────┐
 │Procent│ Caracteristici posibile │ │ Variabile │
 │de risc│ │ │ │
 │asociat│ │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │100 │Unitate situată în judeţ cu rată a │1.1 │Caracterizare │
 │ │criminalităţii ridicată │ │geografică │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 75 │Unitate situată în judeţ cu rată a │ │ │
 │ │criminalităţii medie │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 50 │Unitate situată în judeţ cu rată a │ │ │
 │ │criminalităţii scăzută │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │100 │Cartier/Oraş/Secţie cu o rată a │1.2 │Caracteristici │
 │ │criminalităţii ridicată │ │zonale │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 75 │Cartier/Oraş/Secţie cu o rată a │ │ │
 │ │criminalităţii medie │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 50 │Cartier/Oraş/Secţie cu o rată a │ │ │
 │ │criminalităţii scăzută │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │100 │Posibilitate de disimulare/fugă rapidă │1.3 │Accesibilitate │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 75 │Posibilitate de disimulare/fugă medie │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 50 │Posibilitate de disimulare/fugă greoaie │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 25 │Incinte centre comerciale │1.4 │Vecinătăţi │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 50 │Unităţi bancare │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 50 │Spaţii comerciale cu pază │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 75 │Spaţii comerciale fără pază │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 50 │Zonă cu prezenţa permanentă ale unor │ │ │
 │ │forţe de ordine │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 75 │Rezidente │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │Izolată │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 50 │Zona cu trafic pietonal şi/sau rutier │1.5 │Caracteristici │
 │ │intens │ │locale exterioare │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 75 │Zona cu trafic pietonal şi/sau rutier │ │ │
 │ │mediu │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │Zona cu trafic pietonal şi/sau rutier │ │ │
 │ │redus │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 25 │Suprafeţe vitrate până la 3 m rezistente │2.1.1 │Protecţie suprafeţe│
 │ │la atacuri manuale │ │vitrate │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 50 │Suprafeţe vitrate prevăzute cu gratii │ │ │
 │ │metalice certificate │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │Suprafeţe vitrate necertificate │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 25 │Uşi şi ferestre din elemente constructive│2.1.2 │Tâmplărie │
 │ │certificate, ferestre cu deschidere │ │ │
 │ │limitată │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 50 │Uşi din elemente constructive certificate│ │ │
 │ │şi ferestre prevăzute cu gratii metalice │ │ │
 │ │certificate │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │Uşi şi ferestre din elemente constructive│ │ │
 │ │certificate │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 50 │Hol de intrare cu uşile interblocate │2.1.3 │Acces clienţi │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 75 │Uşi automate │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │Uşa simplă │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 40 │Beton │2.1.4 │Pereţi exteriori şi│
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤zonă de fixare │
 │ 60 │Zidărie groasă (min. 150 mm) │ │tâmplărie │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │Alte materiale de construcţie │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 25 │Incintă distinctă din elemente │2.2.1 │Compartiment │
 │ │constructive rezistente la acţiunea │ │operator │
 │ │armelor de foc │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 50 │Incintă distinctă din elemente │ │ │
 │ │constructive rezistente la atac manual │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 75 │Incintă distinctă din elemente │ │ │
 │ │constructive necertificate │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │În sistem deschis │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 50 │Ghişeu prevăzut cu dulap de casierie cu │2.2.2 │Dotare ghişeu de │
 │ │temporizare la deschidere, ancorat │ │lucru cu clienţii │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 75 │Ghişeu prevăzut cu dulap de casierie cu │ │ │
 │ │temporizare │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │Ghişeu fără dulap de casierie cu │ │ │
 │ │temporizare │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 50 │Seif certificat şi ancorat, amplasat în │2.3.1 │mplasare şi dotare │
 │ │spaţiu destinat depozitării de valori │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 75 │Seif certificat şi ancorat, amplasat în │ │ │
 │ │spaţiul comun │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 0 │Unitate fără depozitare │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │Seif necertificat şi ancorat, amplasat în│ │ │
 │ │spaţiul comun │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 40 │În afara programului de lucru cu publicul│2.5.1 │Trasee de transport│
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤intern numerar │
 │ 50 │Prin zone inaccesibile clienţilor │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │Prin zona accesibilă clienţilor │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 25 │Transfer în afara orelor de program cu │2.5.2 │Puncte de transfer │
 │ │publicul │ │către exterior │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 50 │Uşă de acces inaccesibilă clienţilor cu │ │ │
 │ │deschidere controlată din interior │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │ 75 │Uşă de acces inaccesibilă clienţilor │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │Uşa de acces destinată clienţilor │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 50 │Incintă distinctă din elemente │2.6.1 │Amplasare │
 │ │constructive rezistente la acţiunea │ │ │
 │ │armelor de foc │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 75 │Incintă distinctă din elemente │ │ │
 │ │constructive rezistente la atac manual │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │Incintă distinctă din elemente │ │ │
 │ │constructive necertificate │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 25 │Încăpere separată cu acces controlat │2.7.1 │Amplasare │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤echipamente │
 │ 50 │Încăpere separată cu încuiată mecanic │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │În încăpere/spaţiu cu altă destinaţie │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 50 │DA │2.9.1 │Detecţia │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤pătrunderii prin │
 │100 │NU │ │efracţie în │
 │ │ │ │obiectiv │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 50 │DA │2.9.2 │Posibilitatea │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤semnalizării stării│
 │100 │NU │ │de pericol │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 50 │DA │2.9.3 │Semnalizare forţare│
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤seif │
 │100 │NU │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 50 │DA │2.9.4 │Conectare la │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤dispecerat │
 │100 │NU │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 50 │DA │2.10.1│Supraveghere video │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤zonă clienţi │
 │100 │NU │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 50 │DA │2.10.2│Stocare imagini │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤video pentru 20 │
 │100 │NU │ │zile │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 50 │DA │2.10.3│Calitatea imagini │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤care permite │
 │100 │NU │ │recunoaşterea │
 │ │ │ │persoanelor din │
 │ │ │ │zona clienţi │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 50 │DA │2.11.1│Uşa acces clienţi │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤cu deschidere │
 │100 │NU │ │controlată din │
 │ │ │ │interior │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 50 │DA │2.11.2│Semnalizare uşă │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤compartiment │
 │100 │NU │ │operator deschisă │
 │ │ │ │şi neasigurată │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 25 │Permanentă │2.12.1│Pază │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │ 75 │Temporară │ │ │
 │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │
 │100 │Fără pază │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 50 │DA │2.12.2│Intervenţie │
 │ ├─────────────────────────────────────────┼──────┤ │
 │100 │NU │ │ │
 ├───────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
 │ 50 │efectuat mijloace de transport │2.12.3│Transporturi valori│
 │ │certificate şi personal de pază │ │ │
 │ ├────────────